Page 1

Nieuwsbrief voor leerlingen en ouders van het Tiener College vrijdag 16 november 2012

Bank in de klas Dinsdag jl. gaven bankmedewerkers in het kader van de Week van het geld les over geldzaken. De leerlingen kregen tenslotte een exemplaar van de cashquiz voor de groep en een stropdas. Helemaal tot slot kreeg iedereen nog een kort lesje stropdas knopen.

Besturenraad Onder de titel Tiener College Gorinchem: Leren op een manier die bij je past besteedt de Besturenraad, Centrum voor Christelijk Onderwijs, deze week in haar nieuwsbrief aandacht aan het Tiener College. Loopbaandag Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan de loopbaandag (kennismaken met beroepen) op 18 januari, dan kunt u zich aanmelden via info@tienercollege.nl (t.a.v. Pieter). In december kunnen de leerlingen kiezen uit het aanbod. Taalweek Deze week hebben alle leerlingen een projectvraag bedacht. Iedereen heeft een e-mail gestuurd naar een organisatie met de vraag om informatie voor het eigen onderzoek.

Voorlichting nieuwe leerlingen Inmiddels hebben dertien leerlingen zich nu aangemeld voor de doemiddag van woensdag 21 november. De leerlingen gaan een eigen leervraag onderzoeken en natuur- en scheikundeproeven doen. Mocht je/u willen helpen op de inloopavond van donderdag 22 november, je/u bent van harte welkom! Aanmelden kan via telefoon of e-mail naar info@tienercollege.nl (t.a.v. Pieter). Leraar24 Op onze informatieavond maakt Leraar24 (internet tv over onderwijs) opnamen voor een item over ouderbetrokkenheid. Het gaat slechts om beeldmateriaal, er worden geen vraaggesprekken gevoerd.

Tiener College | Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem | T 06 127 963 50 | M info@tienercollege.nl


Advertentie woensdag jl. in de Gorcumse Courant en De Stad Gorinchem Sinterklaas Op woensdag 5 december vieren we met de groep Sinterklaas. We zullen op korte termijn afspraken maken over de viering. Kerst De kerstviering vindt donderdagmiddag 20 december plaats. Samen met de leerlingen zullen we binnenkort een programma samenstellen voor de viering. In het ouderforum in Basisonline kan iedereen ook suggesties doen. Leerlijn moderne media Woensdag 21 november starten we met de leerlijn Moderne Media. Na afloop van de training Duits werken alle leerlingen hieraan van 10.30 tot 11.15 uur. Met deze leerlijn leert iedereen wat apps zijn, wie het nieuws bepaalt, hoe je een filmpje maakt, hoe je een website bouwt, hoe twitter werkt etc. Alle leerlingen krijgen een lijst met onderwerpen en leerdoelen. We gaan die zoveel mogelijk binnen de ict-training doen. Na elke training krijgen de leerlingen een weekopdracht voor de volgende training. Een deel van de leerdoelen leren de leerlingen binnen de ict-training van woensdag, een ander deel behalen ze bij projecten en opdrachten waarbij ze ict gebruiken.

Tiener College | Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem | T 06 127 963 50 | M info@tienercollege.nl


Agenda november/december Maandag 19-vrijdag 23 november Woensdag 21 november Donderdag 22 november Vrijdag 30 november Woensdag 5 december Donderdag 20 december

PLP-gesprekken (afronding PLP 1, bespreking PLP 2) TC Lab, doemiddag groep 6,7 en 8, 14.00-16.00 uur; leerlingen TC zijn op school tot 14.15 uur Informatieavond ouders en leerlingen groep 6,7 en 8, 19.30-21.00 uur Weeksluiting Sinterklaas Kerstviering

Tiener College | Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem | T 06 127 963 50 | M info@tienercollege.nl

Nieuwsbrief Tiener College vrijdag 16 november 2012  

Nieuwsbrief Tiener College

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you