Page 1

Nieuwsbrief voor leerlingen en ouders van het Tiener College vrijdag 2 november 2012 Als je iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen. T. Edwards Nieuwsbrieven op blogspot Vanaf deze week staan de laatste nieuwsbrieven ook op www.tienercollege.blogspot.com.

Referentietoets taal en rekenen Afgelopen week hebben de leerlingen van TC3 de taal- en rekentoets (brugklas) van cito gemaakt. Hiermee toetsen we taal- en rekenvaardigheid. Meer informatie over de rekentoets vo: rekentoets PI-dictee en rekentoets Komende week maken de leerlingen een dictee en een rekentoets. Op die manier stellen we opbrengsten van het afgelopen blok en leerdoelen voor blok 2 (PLP 2) op gebied van spelling en rekenen vast. Drempelonderzoek Alle leerlingen in de leeftijd van groep 8 en brugklas doen op maandag 12 november het drempelonderzoek. Toetsuitslag Voor beide toetsen geldt dat de leerlingen een exemplaar van de uitslag mee naar huis krijgen. De uitslagen worden eveneens opgenomen in het lvs (leerlingvolgsysteem) van het Tiener College. Natuurlab Op maandag 5 november gaan we naar de rivier. Concreet betekent dit, dat we gaan struinen langs de Waal. We verzamelen om 8.45 uur bij Fort Vuren en hopen

Tiener College | Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem | T 06 127 963 50 | M info@tienercollege.nl


rond 11.30 uur bij het Pontje van Brakel aan te komen, ongeveer 5 kilometer verderop. Mocht u meer willen weten over deze ochtend, neemt u dan contact op met Tjoerd Zweije (t.zweije@uilenhof.csdehoven.nl). Vergeet de verrekijker niet! Op waarneming.nl is er te zien welke vogels wij op onze excursies zijn tegengekomen, want die hebben wij ingevoerd onder de gebruikersnaam “tienercollege2012�. Bezoek archief Op maandag 5 november gaan we naar Het Regionaal Archief van Gorinchem. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur krijgen we hier een rondleiding, over de oudste geschreven bronnen van Gorinchem, geboorteregisters, doopboeken en nog veel meer. Het Archief is ondergebracht in het gemeentehuis van Gorinchem, wat betekent dat we er gewoon naar toe kunnen lopen. Start Duits aanbod Woensdag jl. is (mevrouw Els Vlot begonnen met aanbod Duits. Voor de leerlingen in Tc 3. Later in het schooljaar is ook de mogelijkheid voor leerlingen TC 1 en 2 om met Duits kennis te maken en mee te doen met de trainingen. Onderdompelingsweek taal In de week van 12-16 november organiseren we een week met het accent op taalvaardigheid. Onderwerpen die we bestuderen, hebben te maken met Welzijn en gezondheid (thema blok 2). De vormen waarin leerlingen leren, hebben alles te maken met taal (schrijven, spreken, luisteren, lezen). Doemiddag en inloopavond Op woensdag 21 november organiseren we voor de tweede maal Lab. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die willen kennismaken met de programmalijn Tiener College kunnen van 14.00 tot 16.00 uur aan de slag met een eigen leervraag. Op donderdag 22 november organiseren we een informatieavond voor ouders en leerlingen. Van 19.30 tot 21.00 uur is er de mogelijkheid om in de vleugel van het Tiener College, werkstukken van de leerlingen en de verschillende leermiddelen te bekijken. Verder is er deze avond alle ruimte om alles te vragen wat u wilt weten over het Tiener College.

Tiener College | Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem | T 06 127 963 50 | M info@tienercollege.nl


Hulp We zouden het fijn vinden als enkele ouders en leerlingen op donderdag 22 november willen helpen bij de inloopavond van 19.30-21.00 uur. We zouden het leuk vinden als leerlingen werk kunnen laten zien en ouders met ons onze gasten willen verwelkomen met koffie en thee en iets willen vertellen over het Tiener College. Wie deze avond wil helpen, kan contact opnemen met Pieter Snel via info@tienercollege.nl Vinklijst Vanaf volgende week vrijdag is ook een leerlingvolgboek beschikbaar. Hierin vinken we elk blok behaalde doelen voor de leerlingen af. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. Basisonline Volgende week ontvangen ouders in de nieuwsbrief uitleg over de toegang voor ouders tot Basisonline. U heeft dan ook de mogelijkheid mee te praten in forums met vragen over (ouderparticipatie in) het Tiener College en forumvragen te stellen. Agenda oktober/november Maandag 5 november Maandag 5-vrijdag 9 november Maandag 12 november Maandag 12-vrijdag 16 november en maandag 19-vrijdag 23 november Woensdag 21 november Donderdag 22 november Woensdag 5 december Vrijdag 21 december

Natuurlab en bezoek archief Afrondweek blok 1 Start blok 2, onderdompelingsweek taal Drempelonderzoek leerlingen TC 2 en 3 PLP-gesprekken (afronding PLP 1, bespreking PLP 2) TC Lab, doemiddag groep 6,7 en 8, 14.00-16.00 uur; leerlingen TC zijn op school tot 14.15 uur Informatieavond ouders en leerlingen groep 6,7 en 8, 19.30-21.00 uur Sinterklaas Kerstviering

Tiener College | Gildenweg 4, 4204 GH Gorinchem | T 06 127 963 50 | M info@tienercollege.nl

Nieuwsbrief 2 november 2012  

nieuwsbrief voor ouders en leerlingen

Nieuwsbrief 2 november 2012  

nieuwsbrief voor ouders en leerlingen

Advertisement