Page 1

Meesters in kwaliteit


De Tiendschuur Al meer dan 30 jaar een begrip

Met inmiddels alweer meer dan 30 jaar ervaring bent u bij ons op het juiste adres, wanneer het gaat om boekenrestauratie, charterrestauratie, kunstrestauratie, papierrestauratie, archiefrestauratie, vriesdrogen en digitaliseren, maar ook voor bijvoorbeeld klokken en glas-in-lood kunt u ons benaderen. Onze medewerkers zijn allen zeer ervaren specialisten met vele jaren vakkennis en enorme passie voor het restauratiewerk, hierdoor bent u altijd verzekerd van een hoogstaand kwalitatief en duurzaam eindresultaat!


BOEKENRESTAURATIE

Oude boeken of bijbels hebben in de loop der tijd al heel wat te verduren gehad wanneer ze uiteindelijk ter restauratie worden aangeboden. Wij kunnen een boek of bijbel weer zodanig restaureren dat het in optima forma is hersteld. Bij grote schade aan het boekblok zoals vervilting van het papier of het ontbreken van grote delen papier en bij inktvraat, behoeft het papier een natte behandeling. De bladen van het boek zullen dan gecodeerd worden en het boekblok zal voorzichtig worden losgehaald. Bij het ontbreken van grote delen van het papier of wanneer het papier sterk vervilt is zullen de betreffende bladen worden behandeld met de aanvezeltechniek waarbij het papier wordt aangevuld met gelijkwaardig materiaal waardoor het papier weer zijn oorspronkelijke vorm krijgt. Wanneer het papier nog zijn oorspronkelijk vorm heeft maar sterk verzwakt is dan krijgen de bladen een lijmbad en worden ze gedoubleerd met ons in eigen huis geproduceerd DC-papier (Japans papier). In geval van inktvraat zullen de betreffende bladen een phytaatbehandeling ondergaan. In geval van kleine schade kan het boekblok intact blijven en kan het oppervlakte vuil droog worden verwijderd en kunnen scheuren hersteld worden met Japans papier. Wanneer het papier verzuurd is kan het behandeld worden met ontzuringspray. Er kan ook gekozen worden voor terughoudend restaureren. In dat geval worden alleen die werkzaamheden uitgevoerd waardoor het papier geconserveerd wordt en het boek weer raadpleegbaar is. De boekband wordt op originele wijze gerestaureerd waarbij indien mogelijk gebruik gemaakt wordt van de oude materialen, zo nodig met aanvulling van soortgelijke materialen, eventueel op kleur gemaakt. De band wordt daarna opnieuw aan het boekblok bevestigd, de (nieuwe) schutbladen worden aangebracht. Indien de band niet meer te herstellen is wordt er op originele wijze een nieuwe band van leer, papier en/of linnen vervaardigd. Lederen banden worden behandeld met leerdressing en tenslotte afgewerkt met was. Na restauratie kan uw boek of bijbel weer een prominente plaats in uw collectie krijgen!

Meesters in kwaliteit


CHARTERRESTAURATIE

Een charter is een op perkament geschreven oorkonde, stammend uit de middeleeuwen. Dit document diende als bewijsstuk voor gemaakte afspraken en werd meestal gezegeld met één of meerdere was zegels wat de inhoud en echtheid van dit officiële document bevestigt. Veel oorkonden bleven zo goed bewaard, omdat zij voor latere eigenaren het bewijs van eigendom van een stuk grond of een recht vormden. Aangezien perkament bewerkt dierenhuid is, worden deze archiefstukken anders behandeld dan papieren archiefstukken. De charters worden voor restauratie zeer voorzichtig uitgevouwen omdat ze vaak erg lang opgevouwen hebben gelegen en daardoor fragiel zijn. Vervolgens worden ze gecodeerd waarna ze voorzichtig droog gereinigd worden, veelal met behulp van een zachte gum, roetspons en kwast. Vervolgens wordt het charter en indien aanwezig ook de zegelstaart gevlakt. Lacunes worden opgevuld met restauratieperkament, zwakke delen worden verstevigd met Goldslager. De restauratie geschiedt altijd zodanig dat er geen tekstverlies op kan treden. Regelmatig komt het voor dat charters gebroken was zegels bevatten, hierdoor zijn ze vaak niet raadpleegbaar. Wij kunnen deze zegels restaureren door ze zeer voorzichtig met gekleurde was weer aan elkaar te zetten. Voor de berging van charters hebben we een eigen systeem ontwikkeld, waarbij 1 charterbergingsdoos het oppervlak van 4 aaneen geschoven standaard archiefdozen heeft en een hoogte van een halve archiefdoos. Met andere woorden, op een meterplank kunnen 4 charterbergingsdozen staan: 2 naast elkaar en 2 op elkaar. De charters worden één voor één op een plaat zuurvrij museumkarton geplaatst, waarbij tussen elke kartonplaat door middel van zuurvrije afstand houdertjes ruimte gecreëerd wordt om te voorkomen dat de charters ergens contact maken. Hiermee wordt voorkomen dat de was zegels, indien aanwezig, geplet worden. De hoogte van de afstand houders wordt aangepast aan de hoogte van de aanwezige zegels. Wanneer charters groter zijn dan de hierboven vermelde maat dan worden zowel de dragers als de bergingsdozen aangepast.

Meesters in kwaliteit


KUNSTRESTAURATIE

Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld uw porseleinen beeldje, bord of platelen vaas beschadigd raakt door stoten of vallen, waardoor een kunstrestauratie nodig is, een ongelukje zit vaak in een klein hoekje. Vaak bestaat de schade uit een scheur of afgebroken stukje die door een vakkundige kunstrestauratie weer is te herstellen. Scheuren en breuken kunnen weer worden verlijmd, ontbrekende stukjes worden ingevuld met kunsthars, het geheel wordt geĂŤgaliseerd en geretoucheerd en uw object ziet er na restauratie weer uit als voorheen. Er is dus vaak meer te restaureren dan men voor mogelijk houdt. Zo beschikken wij over de expertise om papieren, glazen, porseleinen, keramische, houten, tinnen, ijzeren, marmeren en polyester kunstwerken op een vakkundige wijze te restaureren. Wanneer er details en delen van ornamenten ontbreken, het object is aangetast of wanneer er bijvoorbeeld scheuren in uw beeld zitten, nagenoeg alles kunt u bij ons laten herstellen en restaureren. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling en reiniging van objecten uit een brand- of waterschade. Naast het verwijderen van de roetaanslag krijgen deze objecten tevens een behandeling waarmee de brandlucht verdwijnt. Schades kunnen wij vaak dusdanig herstellen dat er nadien niks meer van te zien is. Maar ook voor de restauratie van klokken en glas in lood bent u bij ons aan het juiste adres bent.

Meesters in kwaliteit


SCHILDERIJ RESTAURATIE Doordat schilderijen meestal alleen maar een vernislaag hebben (of soms dat nog niet eens) zijn ze zeer kwetsbaar en gevoelig voor vuil en vet. Gemiddeld dient elk schilderij om de 20 tot 30 jaar schoongemaakt te worden, denk daarbij aan stof, rookaanslag, vliegenuitwerpselen, etc. welke met het doek of paneel in aanraking komen. Wanneer er een vernislaag op zit kan deze verwijderd worden, waarmee het merendeel van het vuil verdwijnt. Het kan echter ook voorkomen dat bij de vorige schoonmaakbeurt het vuil niet verwijderd is en de vernis er gewoon overheen gezet werd. Dit is een voorbeeld van een situatie die regelmatig voorkomt op ons atelier. Vaak dient het spieraam vervangen te worden of dient het schilderij verdoekt te worden. Gaten en/of scheuren die hersteld moeten worden; alles is mogelijk. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling en reiniging van schilderijen uit een brand- of waterschade. Naast het verwijderen van de roetaanslag krijgen deze objecten tevens een behandeling waarmee de brandlucht verdwijnt. Schades kunnen wij vaak dusdanig herstellen dat er nadien niks meer van te zien is. U kunt bij ons terecht voor de restauratie en conservering van zowel oude als nieuwe kunstwerken. Wij restaureren werken op papier, op doek, op paneel of op andere dragers. Maar ook voor bijvoorbeeld gips- of houtsculpturen, natuurstenen beelden, klokken en glas in lood bent u bij ons aan het juisteadres. Tevens restaureren wij oude kostbare middeleeuwse lijsten en vergulden wij lijsten. Vaak is de lijst een authentiek element van het geheel waardoor het de pracht van een schildering ophaalt.

Meesters in kwaliteit


PAPIERRESTAURATIE

Diverse bewerkingen bij papierrestauratie Droog reinigen: Oppervlakte verontreiniging wordt verwijderd met behulp van een Akapad (Wishab) spons, gumpoeder, en/ of zachte kwast. Verlijmen: Door vocht en schimmelschade verdwijnt de lijm uit het papier waardoor het ‘sponsig’ aanvoelt Door het spoelen van de stukken in een zogenaamd stijfsel bad worden deze opnieuw gevoed waarmee ze hun stevigheid terug krijgen. Aanvezelen: Door bijvoorbeeld veelvuldig gebruik en slechte berging zijn vaak delen van archiefstukken verdwenen. Door op deze plaatsen met de zogenaamde aanvezel techniek gelijkwaardig materiaal aan te brengen, het papier weer zijn oorspronkelijke vorm en kracht. Doubleren: Wanneer papier nog de gehele oorspronkelijke vorm heeft, maar broos en verzwakt is, zal het met het met ons in eigen huis geproduceerd DC-papier (Japans papier) gedoubleerd worden. Hierdoor ontstaat weer een stevig blad dat weer geraadpleegd kan worden. Kleine reparaties: Randen van archiefstukken zijn vaak beschadigd en/of gescheurd. Door deze plaatsen te repareren met Japans papier verkrijgen zij weer de oorspronkelijke sterkte en zal bij opnieuw raadplegen geen schade meer ontstaan. Vlakken: Vaak zijn archiefstukken gekreukt. Door de gekreukte plaatsen licht te bevochtigen kunnen deze kreukels onder lichte druk verwijderd dan wel verminderd worden. Inktvraat: Vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw werden documenten geschreven met ijzergallusinkt. Deze zure inkt vreet zich als het ware door papiervezels heen, er ontstaat een diepe verkleuring van de inkt en uiteindelijk zullen de letters uit het papier vallen. Bij geconstateerde inktvraat wordt het papier eerst gespoeld in een phytaatoplossing waarmee het proces van inktvraat wordt gestopt. Daarna wordt het papier gespoeld in een calciumoplossing om het phytinezuur te neutraliseren.

Meesters in kwaliteit


AANVEZELEN

Door veelvuldig gebruik en slechte berging zijn vaak delen van archivalia verdwenen. Door op deze plaatsen met de zogenaamde aanvezeltechniek gelijkwaardig materiaal aan te brengen, verkrijgen de archivalia weer hun oorspronkelijke vorm en kracht. Wij voeren deze werkzaamheden volledig met de hand uit. Doordat wij dit handmatig uitvoeren kunnen wij de dikte van het papier aanpassen en dus verschillen in dikte voorkomen. Tevens beschikken wij over de mogelijkheid om het papier op kleur te brengen en zelfs bij benadering de zelfde structuur van het originele blad in het aangevezelde papier terug te brengen. Tijdens deze behandeling wordt het papier ook direct ontzuurd. Nadat het papier is aangevezeld wordt het onder de drukpers gedroogd. Vervolgens zal het op een lichtbak gevouwen worden en daarna gesneden. Om de klank en stevigheid in het papier terug te brengen maken wij altijd gebruik van DC papier, dit brengen wij over het volledige blad aan en bij voorkeur op de onbeschreven zijde. In sommige gevallen is dit niet altijd mogelijk maar doordat wij werken met 9 grams papier is de leesbaarheid nagenoeg gelijk aan het origineel. Wanneer papier nog de gehele oorspronkelijke vorm heeft, maar slechts verzwakt is, zal door het gebruik maken van ons in eigen huis geproduceerd DC-paper alleen gedoubleerd worden. Hierdoor ontstaat weer een stevig blad dat weer normaal gebruikt kan worden. Voor het doubleren maken wij gebruik van het in ons eigen atelier ontwikkelde en volgens een unieke productiemethode vervaardigde doublerings materiaal bestaande uit 9 grams Japans papier, waar aan één zijde een wateroplosbare lijmlaag is aangebracht. Door deze unieke formule van de lijmlaagen in combinatie met het Japans papier neemt de leesbaarheid na het doubleren nagenoeg niet af. Uiteraard zijn al deze werkzaamheden reversibel. Indien papier slechts ‘sponsig’ aanvoelt maar nog niet vervilt is, duidt dit op gebrek aan voeding. Door het spoelen van de stukken in een zogenaamd stijfselbad worden deze opnieuw gevoed en krijgen daarmee hun stevigheid terug.

Meesters in kwaliteit


INKTVRAAT BEHANDELING Vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw werden documenten geschreven met ijzergallusinkt. Deze zure inkt met een overmaat aan ijzerbestanddelen vreet zich als het ware door de papiervezels heen. Door een chemische reactie in de inkt en oxidatie, breken de papiervezels steeds verder af en ontstaat er een diepe verkleuring van de inkt. De geschreven letters vallen letterlijk uit het papier en er komen gaten in de documenten op de plekken waar de inkt heeft gezeten. Wanneer de tekst dus van de achterzijde (verso) van een archiefstuk aan de voorkant(recto) zichtbaar wordt is er sprake van inktvraat. Dit proces gaat steeds verder en zal uiteindelijk resulteren in stukken die uit het archiefstuk vallen doordat de inkt zich helemaal door het papier heeft gegeten. Tekstverlies is het gevolg en daardoor kan wellicht kostbare informatie verloren gaan en dat is het ergste wat er met een archief kan gebeuren. Restauratieatelier De Tiendschuur heeft de kennis en middelen in huis om hier iets aan te doen. Door middel van een phytaatbehandeling, gecombineerd met een ontzuring behandeling, wordt dit degradatieproces stopgezet. Men dient met deze behandeling er rekening mee te houden dat er geen sprake is van restauratie maar een conservatie. Een papierrestauratie is te zien, maar de inktvraatbehandeling niet. Vandaar dat wij indien wij deze behandeling uitvoeren in het restauratierapport altijd expliciet per inventarisnummer vermelden bij welke paginanummers wij de betreffende inktvraatbehandeling hebben uitgevoerd.

Meesters in kwaliteit


DC-PAPIER

Wanneer papier nog de gehele oorspronkelijke vorm heeft, maar slechts verzwakt is, kan het met gebruikmaking van het in ons eigen huis geproduceerd DC-paper gedoubleerd worden. Hierdoor ontstaat weer een stevig blad dat weer normaal gebruikt kan worden. Het door ons eigen ontwikkeld recept voor reversibel doubleringsmateriaal bestaat uit 9 grams Japans papier, waar aan ĂŠĂŠn zijde een in water oplosbare lijmlaag op aangebracht is. Doordat hier heel dun papier voor gebruikt wordt neemt de leesbaarheid na het doubleren nagenoeg niet af. Wij gebruiken dit DC papier indien mogelijk aan de zijde waar geen tekst staat vermeld. Daarnaast heeft ons DC-papier als voordeel dat het volledig reversibel is door het door ons gebruikte recept voor de verlijming en de gebruikmaking van enkel natuurlijke materialen. Het door ons geproduceerde DC Papier is een product dat wij commercieel aanbieden, wij zijn de enige die dit op deze unieke wijze maken. Dit product kent meerdere toepassingen, diverse vooraanstaande musea en ateliers maken er op hun geheel eigen wijze gebruik van.

Meesters in kwaliteit


PAPIERCONSERVERING

Wanneer de materiële staat van uw papieren objecten te wensen overlaat is het wellicht tijd om er één van onze specialisten naar te laten kijken. Grafiek zoals kaarten, etsen, litho’s, gravures e.d., maar ook zeefdrukken en aquarellen werden vroeger vaak met strokarton of ander niet zuurvrij materiaal ingelijst. Onder invloed van de emissie van zuur uit dit karton, in combinatie met uv-straling dat in daglicht zit, treden vaak verkleuringen op. Wanneer u daar niets tegen doet gaat dit verval door en zal de kwaliteit van uw object alleen maar verslechteren. Door het zure materiaal te verwijderen en het object na oppervlakte reiniging en ontzuren opnieuw in te lijsten met zuurvrij materiaal wordt de levensduur van uw object aanzienlijk verlengd. Wellicht zijn er door slechte berging vochtvlekken ingekomen of hebben insecten zich te goed gedaan aan het papier. Ook in die gevallen bieden wij een passende oplossing. Ook de materiële staat van uw archieven kan te wensen overlaten. Restauratieatelier De Tiendschuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van her-verpakken en archieven. Het kan zijn dat uw archief metalen en kunststof onderdelen bevat, zoals paperclips, nietjes, elastiekjes, kunststof omslagmappen die weekmakers bevatten, etc. Wij kunnen voor u de inhoud van de archiefdozen ontstoffen, alle hierboven omschreven ongerechtigheden verwijderen, nieuwe zuurvrije omslagen aanbrengen en het geheel in zuurvrije archiefdozen verpakken. Indien wenselijk worden er etiketten aangebracht; alles is mogelijk. U kunt tevens bij ons terecht voor de inventarisatie en het opschonen van uw archief. Wij maken hiervoor gebruik van een zeer uitgebreide inventarisatielijst. Aan de hand van deze uitgebreide lijst kunnen we na inventarisatie in overleg met u een plan van aanpak maken. Voor de uitvoering daarvan hebben wij alle specialisaties in huis waardoor het archief steeds onder één dak blijft. Na behandeling ontvangt u uiteraard een restauratierapport.

Meesters in kwaliteit


CALAMITEITEN

Wanneer er waterschade plaats vindt is het van essentieel belang hier direct op te reageren. Daardoor zal de kans op vervolgschade drastisch verminderd worden en dat zal een aanzienlijk bedrag schelen in de herstelen/of restauratiekosten. Een schimmelexplosie kan al binnen 48 uur ontstaan; in het ergste geval, in geval van een combinatie van een hoge omgevingstemperatuur en een hoge luchtvochtigheid, zelfs al na 6 uur! Het is dus van groot belang dat er volgens een juiste procedure gehandeld wordt om ernstige schade te voorkomen. Naast de schade die ontstaat aan uw objecten kan schimmel ook een bedreiging zijn voor de gezondheid van uzelf en anderen. Bij een calamiteit is het correct in veiligheid stellen van de objecten vaak erg belangrijk. Door dit op een correcte en juiste wijze te doen kunt u na een water- en brandschade de schade aan de getroffen collectie beperken, en zodoende ook de restauratie- en nabehandelingskosten. Zo kunnen bijvoorbeeld natte documenten bij het onjuist verpakken verfrommelen, schilderijlijsten beschadigen tijdens transport of roet in objecten worden gewreven. Het is van essentieel belang om bij een eventuele calamiteit de juiste procedure in gang te zetten en ondersteuning te krijgen van professionals als het aankomt op het beredderen van archiefstukken, boeken, perkament, schilderijen en andere soorten kunstobjecten. Om u te voorzien van een professionele begeleiding en ondersteuning bieden wij u graag onze calamiteitenservice aan. Enkele voordelen van onze calamiteitenservice: • 24 uur 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor melding van een calamiteit • Direct professionele ondersteuning op locatie bij een calamiteit • 24 uur 7 dagen per week transport • Altijd minimaal 4 gekwalificeerde leden van het beredderingsteam met verklaring van goed gedrag • Directe invriescapaciteit van 17,5 m³ • 5 stuks professionele vriesdroogapparatuur met een droogcapaciteit van 650kg per 3 weken • Een bedrijfswagen met een laadcapaciteit van 3,3 m³, voorzien van het juiste materieel om een directe bereddering uit te voeren.

Meesters in kwaliteit


SCHIMMELONDERZOEK

Wanneer de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van een depotruimte niet constant is dan kan dit mogelijk een reden zijn dat er schimmelvorming ontstaat. Dit is ook het geval bij een gebrek aan een goede ventilatie of wanneer de archiefstukken dicht tegen een (vochtige) buitenmuur staan. Dit gebeurt uiteraard alleen indien er latente schimmels in de lucht aanwezig zijn. In het ergste geval kan er dan zelfs een ware schimmelexplosie optreden. Bij overdrachten van akten en andere documenten van notarissen en ministeries naar Doc-Direkt (voorheen Centrale Archief Selectiedienst, CAS) in Winschoten dient vooraf een biologische toets verricht te worden om te kijken of er geen schimmel of ongedierte in de over te dragen archieven zit. De Tiendschuur kan de depotruimte inspecteren en, met een op een vooraf vastgestelde hoeveelheid te nemen schimmeltesten, steekproefsgewijs deze biologische toets volgens een vastgesteld protocol uitvoeren. De genomen testen worden vervolgens op kweek gezet en na 2, 5 en 10 dagen onderzocht op schimmel. Na 10 dagen is duidelijk of we wel of niet met een actieve schimmels te maken hebben. U ontvangt hier vanzelfsprekend een rapportage van en, indien alles in orde is, een verklaring dat het archief schimmelvrij is en eventueel overgedragen kan worden aan een archiefbewaarplaats. Tevens adviseren wij u wat u kunt doen in geval er echt iets mis is in de depotruimte en archief. Wij zijn door Doc-Direkt gemachtigd voor het uitschrijven van een schimmelvrijverklaring. Tevens kunnen wij ook een BinnenMilieu onderzoek laten verrichten waar een grondige depotinspectie wordt uitgevoerd, er kiemgetalmetingen plaatsvinden en indien noodzakelijk ook een morfologisch onderzoek naar schimmels kan worden uitgevoerd. Uiteraard gebeurt dit onderzoek ook volgens een vaststaand protocol en ontvangt u van alle resultaten een certificaat van een gecertificeerd onderzoekslaboratorium. Mocht er actieve schimmel in de geteste depotruimte zitten, dan kunnen wij voor u het gehele traject verzorgen van: • Ophalen van het archief. • Het laten bestralen van dit archief zodat elk schimmelspoor of ongedierte gedood wordt. (U ontvangt hiervan een certificaat dat u bij de overdrachtsbescheiden kunt voegen) • Eventueel verwijderen van schimmelresiduen en/of herverpakken van het archief. • Afleveren bij het depot, of wanneer het overgedragen moet worden, rechtstreeks vervoeren naar Doc-Direkt in Winschoten.

Meesters in kwaliteit


DESINFECTIE EN REINIGING Als er schimmel is aangetroffen in een archief is het zaak dat hier direct op wordt gereageerd. De gevolgschade kan hierdoor beperkt worden en dus ook direct de kosten die hieruit voortkomen. Schimmel kan namelijk binnen 72 uur uw hele archief besmetten! In ieder archief of bibliotheek kan het helaas voorkomen dat er problemen door schimmels of ongedierte ontstaan. Onze experts komen dan direct op locatie met een plan van aanpak om de problemen direct aan te pakken. Wij doen dit in de meeste gevallen van schimmels door middel van gammadoorstraling. Door gammadoorstraling worden alle aanwezige schimmels en ongedierte 100% gegarandeerd gedood. Invriezen is ook een methode maar biedt voor schimmels en ongedierte geen 100% garantie. Wel is dit een milieuvriendelijkere methode maar dan is het archief minimaal 6 weken weg. Een probleem veroorzaakt door schimmels en ongedierte ontstaat niet uit zichzelf. Er is vaak in het gebouw of de depotruimte een directe of indirecte aanleiding geweest of aanwezig die het probleem heeft getriggerd. Wij onderzoeken daarom, nadat het archief weg is voor gammadoorstraling, ook naar de kern van het probleem en adviseren graag in de bestrijding hiervan.

De ontstane schimmels in een archief hebben dus ook financiĂŤle gevolgen, zoals het gammadoorstralen, welke vaak niet te overzien zijn indien er niet kordaat op de calamiteit wordt gereageerd. Mede door onze ervaringen kunnen wij de kosten minimaliseren en in kaart brengen. Na ontsmetting van het besmet archief met behulp van gammadoorstraling zullen in enkele gevallen de archiefstukken tevens gereinigd moeten worden. Immers de afgedode schimmelresten en insectenkadavers dienen te worden verwijderd omdat deze weer nieuwe voedingsbronnen vormen voor schimmels en plaagdieren. Ook zal het besmette depot met bijvoorbeeld Suma Bac D10 volledig moeten worden gedesinfecteerd. Wij kunnen u dus het gehele traject uit handen nemen. Wij regelen het verhuizen, maken een inventarislijst, plakken indicatiestickers, verzorgen transport en het gammadoorstralen en indien gewenst ook de reiniging van het bestraalde archief door uit stukken de aanwezige schimmelresiduen te verwijderen. Van de procedure maken wij een rapportage waarin onder meer beschreven staat de datum van gammadoorstraling, datum van de reiniging en welke inventarisnummers gereinigd zijn. Van de gammadoorstraling ontvangt de opdrachtgever een certificaat. Wij werken voor de gammadoorstraling samen met de DocumentenWacht welke in de gehele Benelux de officiĂŤle dealer is van Synergy Health voor gammadoorstraling van archieven en waardevolle collecties.

Meesters in kwaliteit


VACUÜMVRIESDROGEN

Wanneer uw archief, bibliotheek of verzameling door wat voor reden dan ook nat is geworden, dan kunt u per direct De Tiendschuur inschakelen om de schade tot een minimum te beperken. Het natte materiaal wordt meteen na aankomst op ons atelier ingevroren om een schadestop te creëren. Vanaf het moment dat de stukken ingevroren zijn kan in alle rust met de gedupeerde en verzekering een behandelplan worden opgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen voor de te behandelen objecten. Het vriesdroogproces is gebaseerd op het natuurkundig fenomeen hetende sublimatie: een vaste stof (ijs) gaat rechtstreeks over in gas (waterdamp), waarbij de vloeibare fase (water) overgeslagen wordt. Deze vloeibare fase is namelijk de fase waarin alle schades optreden zoals schimmelvorming en uitlopende inkten. Daarnaast maakt vriesdrogen bijvoorbeeld papier weer direct raadpleegbaar mits er geen schade aan is ontstaan. De schade ontstaat vaak ook door verkeerd in veiligheidstellen na een waterschade of wanneer er niet direct beredderd is na een calamiteit. Onze eigen invriescapaciteit bedraagt ca. 17,5 m³. Voor grotere partijen hebben wij afspraken met een vriesveem in de buurt waar per direct enorme hoeveelheden kunnen worden ingevroren. Onze eigen vriesdroogcapaciteit bestaat uit 5 vacuüm vriesdroog kasten van elk ca. 2 m³ inhoud. Hiermee kunnen bijvoorbeeld 125 standaard archiefdozen in 1 keer worden gedroogd. De duur van dit proces is volledig afhankelijk van hoe nat het archief is. Na droging is pas de definitieve schade te overzien en kan er indien nodig een nabehandelingsvoorstel gemaakt worden. Dit kan bestaan uit vlakken van de vervormde stukken, het herverpakken van ordners c.q. archiefdozen, waarbij de aanwezige informatie overgezet wordt, het herstellen van ontstane beschadigingen en het verwijderen van vochtkringen, dan wel gehele restauratie bij unica. Ook beschikken wij over de mogelijkheid om te digitaliseren waardoor dure nabehandelingskosten niet nodig zijn. Wel dienen er in sommige gevallen voorbereidingswerkzaamheden te worden uitgevoerd om te kunnen digitaliseren. Verder dient men er rekening mee te houden dat er altijd enige restschade zichtbaar kan blijven. Wanneer waterschade is ontstaan bij ingelijst grafiek zoals kaarten, prenten, gravures, etsen, etc. kan de nabehandeling onder andere bestaan uit reinigen, verwijderen van vochtvlekken, vlakken, herstellen dan wel vervangen van het lijstwerk, herstel van glasschade en/of het aanbrengen van nieuwe zuurvrije passe-partouts. Kortom, alles is mogelijk en wij kunnen op een gepaste en vakkundige wijze waterschades voor u aanpakken.

Meesters in kwaliteit


DIGITALISEREN

Net zoals andere scanbedrijven bieden wij diverse soorten digitaliseringsdiensten. Wij onderscheiden ons echter door flexibiliteit te bieden binnen onze scanservice met behoud van de kwaliteit die u van ons mag verwachten. Wij beschikken over een grote expertise op het gebied van het digitaliseren van slechte kwaliteit grootformaat calques, tekeningen en archief met waterschade. Tevens bieden wij u de mogelijkheid voor Scanning on Demand. Met onze expertise op het gebied van papierrestauratie en conservatie resulteert dit tot verbluffende resultaten. Enkele van onze scandiensten zijn bijvoorbeeld digitaliseren van: • Klein en groot formaat tekeningen, van bidprentjes tot A0 • Oude (monumentale) behangsels • Personeelsdossiers • Charters • Schilderijen • Affiches • Foto’s • Etc. Door onze ervaring met grootschalige projecten en de begeleiding op het gebied van digitaliseren kunnen wij voor u het gehele digitaliseer traject uit handen nemen. Op basis van wat ù belangrijk vindt en wat uw wensen en eisen zijn voor het digitaliseren van uw stukken of archief, geven wij u hierbij een passend advies. Vaak komt het voor dat wensen van klanten niet mogelijk of wellicht onnodig zijn. Wij waken voor onnodige kosten en dus onnodige uitgaven. Wij zorgen ervoor dat uw stukken in de beste kwaliteit worden gedigitaliseerd en opgeslagen en wij leveren de door u gewenste digitale bestanden aan. Tevens kunnen wij bijvoorbeeld ook het transport regelen voor de te digitaliseren stukken. Voor het digitaliseer klaar maken van archief kunt u uiteraard ook bij ons terecht, wij hebben voor diverse metamorfose projecten gewerkt en weten precies waar rekening mee dient te worden gehouden voor het maximale resultaat. Waarom digitaliseren? • In veel gevallen voordeliger dan restaureren • Uw stukken zijn snel terug te vinden • Archiveren wordt gemakkelijker • Door te digitaliseren beschermt u het origineel • U voorkomt gebruiksschade aan uw stukken • U bespaart (dure) archiefruimte

Meesters in kwaliteit


Bezoekadres: Insulindestraat 5 5013 BA Tilburg

Postadres:

Poorterstraat 21 5663 CG Geldrop

Bij calamiteiten buiten kantooruren: 06 - 21 37 14 72

T 013 535 00 04 F 013 535 01 29 E info@tiendschuur.com www.tiendschuur.com

Meesters in kwaliteit

Restauratieatelier De Tiendschuur  

Online brochure met onze diciplines en werkzaamheden bij Restauratieatlier De Tiendschuur te Tilburg.

Advertisement