{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

WWW.TIELT.BE | STADSMAGAZINE VAN AARSELE . KANEGEM . SCHUIFERSKAPELLE . TIELT | FEB20

OPDEHOOGTE


INHOUD

deze maand Beste inwoner, Heel wat mensen willen zelf hun steentje bijdragen om onze leefomgeving proper te houden. Ook de Tieltenaren zetten zich meer en meer in om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Zo tellen we heel wat Mooimakers onder onze inwoners. Dankjewel daarvoor! Op 14 maart vindt in Tielt de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats, maar inschrijven kan nu al. Concrete gegevens vind je verderop. Tielt nam vorig jaar opnieuw deel aan de wedstrijd ‘Groene Lente’ die gemeentelijke groen-, bloemenen bijenprojecten beoordeelt. Onze projecten scoorden er ontzettend goed. Uiteraard zetten we ons verder in om Tielt groen en aangenaam te houden!

18

In deze editie ook weer heel wat vrijetijdsnieuws: de Week van de Academies, het jongerenfestival Plankgas, voorleesmomenten in de bib … het is maar een greep uit het aanbod. Tot slot: je zal merken dat het Stadsmagazine een make-over onderging. Het uitzicht veranderde dan wel, het concept blijft hetzelfde: we blijven je maandelijks informeren over wat leeft in Tielt.

3 3 18

Veel leesplezier en graag tot volgende maand! Vriendelijke groeten, Luc Vannieuwenhuyze Burgemeester, namens het schepencollege

Week van de Academies Vakantieopvang krokusvakantie

en verder Week van de Academies 3 . Bevolking 4 . Uit de raad 5 . Vacatures 6 . Laadpunt elektrische voertuigen 7. Doe de woontest 8 . Dikketruiendag 8 . Prijsuitreiking Groene Lente 9 . Zwerfvuilactie 10 . Technoboost Tielt 12 . Schatten op zolder 13 . Gastvrije Stad Tielt 14 . Klusjesdienst 15 . Infopunt dementie 15 . Inspanning = ontspanning 16 . Gezond eten 17 . Vakantieopvang krokusvakantie 18. Internationale jongerenuitwisseling 21 . Gezocht: hoofdmonitoren en vrijwilligers 21 . Voorlezen in de bib 22 . Lokaal Loket Kinderopvang 23 . Walter Haesaert 85 jaar 25 . Tielt in beeld 27 . Uit in Tielt 28 . Tot uw dienst 39

COLOFON Op de Hoogte is het officiële informatieblad van het Lokaal Bestuur Tielt. Verschijnt maandelijks (behalve augustus) en is gratis voor de Tieltenaar. Redactieadres Communicatie & Dienstverlening, Markt 13 – T 051 42 81 70 – communicatie@tielt.be Suggesties teksten voor het maartmagazine bezorgen uiterlijk op 1 februari. UIT-activiteiten uiterlijk invoeren op 5 februari via www.uitdatabank.be Verantwoordelijke uitgever Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Realisatie Kliek Creatieve Communicatie – www.kliek.be © Lokaal Bestuur Tielt – niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.


IN DE KIJKER

Week van de Academies De kracht van steAm! Tijdens de Week van de Academies zetten we in op meer steAm! We ondersteunen de Vlaamse Regering met haar STEM-actieplan en als we verbinding tussen de S, de T, de E en de M willen, dan staat de A van academie daar perfect tussen.

Artistieke oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken vragen immers om creativiteit. Innovatie kan niet zonder die arts. De academies bieden je die verbinding aan. Ze zorgen ervoor dat de artistieke zelfontplooiing van iedere leerling - jong en oud - tot zijn recht komt. In Tielt telt de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord iets meer dan 1.500 leerlingen. Voor de Kunstacademie zijn dit er ongeveer 850. Tijdens de Week van de Academies, die loopt van 10 tot en met 16 februari, maak je kennis met het deeltijds kunstonderwijsaanbod in onze regio.

MUZIEK & WOORD

10-13 februari - Toonmomenten Leerlingen specialisatie 2 en laatstejaars vierde graad spelen een deel van hun eindprogramma. Voor de locaties: check academietielt.be/dagacademies.

KUNSTACADEMIE

Woensdag 12 februari - Kunstkwis 19u00 Dertig teams dingen mee naar de eerste prijs, een uniek kunstwerk van de hand van docent Johan Laethem. Zaterdag 15 februari - Ruimte voor verbinding In de voormiddag maken we schuilplaatsen, iglo’s of shelters in de Godelieveschool. In de namiddag zoeken we daarin verbinding met kunst, optredens en performances die zorgen voor sfeer en verwondering! Gratis. Alles in de Europahal tenzij anders vermeld www.academietielt.be

Vrijdag 14 februari - De Woordfabriek 18 u00 Geniet van verrassende performances! Reserveer via academietielt.be/dagacademies. Zaterdag 15 februari - Samenzang & Concerten - Jazz 10 u00 Samenzang I 1 1 u15 Samenzang II 14 u00 Koffieconcert I 16 u00 Koffieconcert II in de Academiezaal 18 u00 Saxchoir: saxofoonklassen Tielt, Oudenaarde, Roeselare, Aalst o.l.v. Ann Verschuere 20u00 Steamy Jazz Sessions Reserveer via academietielt.be/dagacademies. Zondag 16 februari - Fagottendag Deze fagottendag staat open voor álle fagottisten, ongeacht leeftijd en niveau. De dag kan ook zonder instrument bijgewoond worden, is vrij toegankelijk en zonder nood­zakelijke inschrijving. Er zijn workshops en masterclasses en talrijke exposanten geven je advies over de fagot. Om 16u30 wordt afgesloten met een gratis slotconcert. Kortom, beleef een prachtige dag tussen fagottisten! Een organisatie van Phenix Fagottenkwartet, VLAMO West-Vlaanderen en SAMW Tielt.

3


BEVOLKING

jubilea

geboorten 11.12 Sef Kerckhof 12.12 Guillaume Martens 15.12 Amir El Ourrat 17.12 Patrycja Turczynska 18.12 Silas Parihar 23.12 Eliy Nolf 24.12 te Deinze: Myrdin Osaer 31.12 Rixana De Smet 05.01 Nina De Winter 06.01 Tayeb Najjari

ZATERDAG 11 JANUARI

60

Arsène Callens en Rita De Boever

in memoriam

ZATERDAG 18 JANUARI

50

Germain Devoldere en Solange Duyck

07.01 Imran Akhriyev 09.01 Victor Verbeure 11.01 te Roeselare: Maurice Vandendriessche

overlijdens 11.12 Samidin Bylygbashi, °Samodraze Suva Reka (Joegoslavië) 02/06/1965, e. Mefide Hasanaj 11.12 Lucien Couckuyt, °Pittem 28/05/1932 13.12 Irma Debel, °Ploegsteert 25/07/1928 13.12 Monique Mattelin, °Leke 31/01/1931, w. Paulus Van der Meulen 17.12 Lutgarde D’Haene, °Tielt 22/07/1938, w. Henri Vervenne 17.12 Arsène De Smul, °Izegem 08/12/1937, e. Jacqueline Sabbe 18.12 Gertruide Verleye, °Brugge 02/09/1922, ongehuwd 18.12 te Roeselare: Liliane Van Huylenbrouck, °Tielt 21/02/1942, e. Roger Verbeke 19.12 Joseph Declerck, °Tielt 16/03/1930, e. Jacqueline Vandemaele

31.10.1930 - 07.01.2020 Gaston Ameye Op 7 januari overleed Gaston Ameye. Hij was zeer verdienstelijk voor onze stad. In 1959 stond Gaston mee aan de wieg van de Tieltse Europafeesten en bleef die steeds een warm hart toedragen. Daarnaast was Gaston bijzonder actief in verschillende verenigingen en bekleedde hij belangrijke functies, zoals bijvoorbeeld bij de Tieltse carnavalsvereniging Orde van de 3 sleutels en Horeca-Tielt. In 2003 overleed al die andere grond­ legger van de Tieltse Europa­feesten, Alfons Vermeersch. Ons oprecht medeleven gaat uit naar de familie van Gaston. 4 | WWW.TIELT.BE

20.12 te Kortrijk: Andréa Vande Weghe, °Tielt 27/06/1936, e. Maurice Dobbelaere 22.12 te Beernem: Luc Lannoo, °Tielt 13/05/1950, e. Herlinda Priem 25.12 Eric Goossens, °Tielt 07/06/1941, e. Irène Van Haver 25.12 Josephus Mestdag, °Tielt 02/12/1939, w. Aline Wittevrongel 29.12 te Waregem: Cecilia Coolsaet, °Bissegem 02/12/1933, w. Maurice Van Wassenhove 31.12 Maria De Paepe, °Tielt 16/02/1936, w. André Maes 02.01 te Roeselare: Louis Vervenne, °Tielt 06/09/1935, e. Liliane Vandekerckhove 03.01 Denise Wullaert, °Tielt 20/06/1949 03.01 Willy Verheye, °Ruiselede 06/11/1953, e. Christiana Braeckevelt 06.01 André Verstraete, °Beernem 13/07/1955 06.01 Nicole Seeuws, °Gent 19/11/1956, e. Guy De Coninck 07.01 Gaston Ameye, °Tielt 31/10/1930, w. Yolende Wyffels 08.01 Suzanne Sanctorum, °Tielt 11/01/1929, e. Gillis Claus 08.01 Veerle Vermeire, °Tielt 19/02/1965, e. Filip Vanlancker 09.01 Marie-Louise Carbon, °Zonnebeke 01/10/1927, w. Leon Vandenberghe 13.01 Agnes Janssens, °Aarsele 05/01/1936, e. Daniel Lust


ONZE STAD

uit de raad VAN 9 JANUARI 2020 GEMEENTERAAD

De raad nam kennis van het ontslag van de heer Hans De Vrieze en de eedaflegging van de heer Ivan Van Cauwenberghe, beiden als gemeenteraadslid, en ging daarop over tot het vaststellen van de nieuwe rangorde van de gemeenteraad. De raad keurde goed:  de tijdelijke politieverordening n.a.v. het alcoholverbod tijdens de 100 dagen-viering op 31 januari 2020;  het kerkenbeleidsplan van de Tieltse kerken;  het convenant tussen Stad Tielt en vzw Theater Malpertuis;

 de toetreding tot Poolstok voor ondersteuning inzake het personeelsen organisatiebeleid.

 de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging Zorg Tielt dd. 18 november 2019.

OCMW-RAAD

De raad ging over tot het aanvaarden van de schenkingen 2019 zoals opgenomen in het schenkingenregister van de sociale dienst.

De raad nam kennis van:  de nieuwe samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn ingevolge het ontslag van raadslid Hans De Vrieze en de aanstelling van Ivan Van Cauwenberghe als raadslid;  de vervanging van Ivan Van Cauwenberghe als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst door de heer Johan Rosseel namens de lijst N-VA/Open Vld;

De volgende zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad vindt plaats op 6 februari om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis www.tielt.be/gemeenteocmwraad

VANDALISME TIELTSE BIBLIOTHEEK

DADERS OPNIEUW GEVAT DANKZIJ CAMERABEELDEN Eind december gooiden vandalen een verkeersbord en een fiets door de glazen toegangsdeur van de bibliotheek aan de kant van de Lakenmarkt. Dankzij de aanwezigheid van camera’s in de omgeving kon de politie de geweldpleger en zijn twee kompanen snel identificeren. Na confrontatie met de feiten legden ze bekentenissen af. De Tieltse politie en stadsdiensten zetten sterk in op camerabewaking in de strijd tegen vandalisme en dat loont. Ook de man die eind november chrysanten uit de bloembakken op de Markt rukte en op straat gooide kon opgespoord worden met behulp van camerabeelden.

5


STAD TIELT ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S M/V DIRECTEUR RUIMTE Contractueel onbepaalde duur • voltijds • A4a-A4b Organiseert en leidt de dienst ruimtelijke omgeving en openbaar domein. Als vaktechnisch onderlegd projectmanager draag je bij aan belangrijke projecten. Binnen het managementteam denk je mee na over het algemene beleid. Voorwaarden: masterdiploma - minimaal 4 jaar relevante beroepservaring

COÖRDINATOR CULTUURCENTRUM Contractueel onbepaalde duur • voltijds • B4-B5 Staat in voor coördinatie, opvolging en evaluatie van het gemeentelijke cultuuraanbod in het cultuurcentrum. Je leidt het team en garandeert een kwalitatieve dienstverlening richting eindgebruiker. Voorwaarden: bachelordiploma - minimaal 4 jaar relevante beroepservaring

TEAMLEIDER GROEN EN PROPER Contractueel onbepaalde duur • voltijds • C1-C3 Leidt een groep technisch beambten. Werkplanning en werfopvolging zijn jouw voornaamste taken. Je bent graag onderweg en bureauwerk schrikt je niet af. Als natuurlijke leider heb je sterke coördinerende vaardigheden. Voorwaarden: diploma secundair onderwijs - 4 jaar relevante beroepservaring - rijbewijs B

Solliciteren kan tot en met 17 februari

6 | WWW.TIELT.BE

Bijkomende informatie over hoe je kan solliciteren, de functie-inhoud, de aanwervingsvoorwaarden en ons aanbod kan je vinden op www.tielt.be/vacatures.


WONEN

Nieuw laadpunt voor elektrische voertuigen Op het Stationsplein is recent een nieuwe laadpaal voor elektrische voertuigen in gebruik genomen. Hiervoor werkt Stad Tielt opnieuw samen met netbeheerder Fluvius en de firma Allego. Tot voor kort had Tielt drie publieke laadlocaties voor elek­trische voertuigen: in Aarsele-Dorp, op het Generaal Maczekplein en in de Krommewalstraat. Met de installatie van deze nieuwe laadpaal zet onze stad verder in op duurzame mobiliteit. De paal bestaat uit twee laadpunten met een aansluit­ vermogen van 22kW 400V 32A. De werkwijze wordt toe­gelicht op de laadpaal. Een laadsessie starten en stoppen kan via een laadkaart of via de Smoov-app die je vindt via www.smoovapp.eu/nl-be.

Via het plan ‘Clean Power for Transport’ zet de Vlaamse overheid in op een versnelde opgang van de elektrische auto. Dit gebeurt onder meer via het plaatsen van laadinfrastructuur. De volgende jaren zijn nog meer laadpunten voorzien in Groot-Tielt en andere Vlaamse gemeenten.

Mobiliteit

Meer info over duurzame mobiliteit www.fluvius.be/nl/thema/duurzame-mobiliteit www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

AUTOVERKEER: VERMINDER, VERSCHUIF EN VERSCHOON Denk vooraf na over hoe en wanneer je je verplaatst. Hoef ik me vandaag wel te verplaatsen? En moet dat dan per se met de auto? Verminder je verplaatsingen met de auto en verschuif naar de fiets, het openbaar vervoer of ga gewoon te voet. Is de auto echt onvermijdelijk, verschoon dan door te opteren voor een deelauto, carpooling of de minst vervuilende wagen. Mobiliteit

7


DIKKE TRUIE DAG

BRENG LEVEN IN JE TUIN MEER BIODIVERSITEIT HELPT HET KLIMAAT!

ELKE VLAMING

DIKKE TRUIEN DAG

BRENG LEVEN IN JE TUIN

Doe de woontest Flyer_A5_AW_thuisindetoekomst_parking.indd 1

11 FEBRUARI 2020

3/12/19 15:10

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen de online woontest ‘Thuis in de Toekomst’. Vul ook jij de test in? Je zal alvast even stilstaan bij je woongedrag en inspiratie ontvangen om eventuele woonkeuzes te verduurzamen. Je geeft op die manier ook aan hoe je graag wil wonen in de toekomst. Zo ontvangt de stad belangrijke informatie over wat er leeft bij jullie en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie. Bovendien krijg je als deelnemer aan de test al een kleine inkijk in het wonen van morgen. Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest op www.thuisindetoekomst.be. Duurzaamheid

8 | WWW.TIELT.BE

DIKKETRUIENDAG

Meer biodiversiteit helpt het klimaat De Dikketruiendag brengt op een actieve en ludieke manier de problemen van de globale

WWW.DIKKETRUIEN

klimaatopwarming onder de aandacht. Op 11 februari organiseert de Vlaamse Overheid de 17de editie. De verwarming wat lager zetten en een dikkere trui aantrekken is ondertussen een bekende symbolische actie, maar voor een gezond klimaat moeten we nog veel meer doen. Dit jaar staat de Dikketruiendag in het teken van biodiversiteit. De biodiversiteit op aarde gaat sterk achteruit en dat heeft ook een impact op het klimaat. Vandaar het belang van een groene omgeving, want meer biodiversiteit helpt het klimaat! Alle inspanningen, groot en klein, kunnen helpen. V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

MEER BIODIVERSITEIT THUIS IN DE TOEKOMST HELPT HET KLIMAAT!

11 FEBRUARI

Op www.dikketruiendag.be kan je alvast heel wat nuttige info en tips vinden. WWW.DIKKETRUIENDAG.BE Duurzaamheid


PRIJSUITREIKING GROENE LENTE

Tielt is opnieuw groene gemeente Met de wedstrijd ‘Groene Lente’ bekroont de Vereniging voor Openbaar Groen elk jaar de beste gemeentelijke groen-, bloemen- en bijenprojecten. Ook dit jaar viel Tielt in de prijzen. Onze stad werd 1ste laureaat in de categorie begraafplaatsen van het wedstrijdonderdeel ‘Groene gemeente’, dat de beste groenrealisaties in de kijker zet. De vergroening van de begraafplaats in Schuiferskapelle viel duidelijk in de smaak bij de jury. Daarnaast behaalden we in het wedstrijdonderdeel ‘Gemeente in bloei’ opnieuw het maximum aantal bloemensymbolen voor de duurzame bebloeming in Tielt en deelgemeenten. Deze bekroningen stimuleren ons om de inspanningen verder te zetten en van Tielt een aangename, groene gemeente te maken. De VVOG organiseert de wedstrijd ‘Groene Lente’ sinds 1979 met de bedoeling het gemeentelijk openbaar groen te promoten door creatieve en vernieuwende groenprojecten expliciet onder de aandacht te brengen. Alle Vlaamse gemeenten kunnen ieder jaar deelnemen. In 2019 dienden 70 gemeenten één of meerdere projecten in. Openbaar Domein - Groen en Proper

9


ZATERDAG 14 MAART - ZWERFVUILACTIE

Werk mee aan een proper Tielt Op zaterdag 14 maart is een nieuwe zwerfvuilactie gepland. In Tielt en deel­ gemeenten ruimen we dan een voormiddag lang met goede moed zwerfvuil op. Zwerfvuil is een thema dat steeds vaker de gemoederen beroert en waaraan meer en meer inwoners zich mateloos ergeren. En terecht: zwerfvuil ontsiert het straatbeeld danig en het opruimen ervan is naast bijzonder tijdrovend ook behoorlijk duur. Het zorgt ervoor dat het groenonderhoud trager verloopt, bemoeilijkt het maaien van de bermen en ook de landbouwers ondervinden er heel wat nadelen van. Een vuile buurt leidt bijna 10 | WWW.TIELT.BE

automatisch ook tot een onveiliger gevoel. Zwerfvuil blijft overigens ook zeer lang in het milieu achter: tientallen tot soms honderden jaren later zijn blikjes, peuken of plastic nog steeds aanwezig. Bij deze lanceren we een warme oproep om gedurende drie uur mee zwerfvuil te helpen opruimen, het stadium van de ergernis voorbij dus. We splitsen de vrijwilligers op in diverse opruimploegen

en maken op die manier zoveel mogelijk plekken binnen onze vier deelgemeenten helemaal schoon.

PLAATS VAN AFSPRAAK

Om 9u00 wordt er tegelijkertijd verzameld op de marktpleinen van Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle en Tielt. Op die manier kan iedereen in eigen gemeente of buurt de handen uit de mouwen steken.


DEELNEMEN

Doe je graag mee aan de opruimactie? Inschrijven kan tot 8 maart via www.tielt.be. Of via de dienst Milieu (telefonisch, via e-mail of kom even langs in het stadhuis). Deelnemende verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie. De deelnemers verzamelen om 9u00 in die gemeente waarvoor ze specifiek zijn ingeschreven en krijgen daar opruim­ materiaal aangereikt. Na afloop verzamelen alle groepen om 12u00 op de Tieltse markt, waar al het samengebrachte zwerfvuil wordt opgehoopt. Afsluitend zijn broodjes en een drankje voorzien. We hopen dat we talrijke verenigingen, wijkcomités, vriendengroepen, bedrijven, scholen, families en inwoners mogen verwelkomen!

Zaterdag 14 maart 9u00-12u00 Milieu

MOOIMAKERS

Wist je trouwens dat je via de actie ‘Mooimakers’ het hele jaar door mee kan helpen aan het zwerfvuilvrij houden van een stukje openbaar domein, dicht bij jou in de buurt? Meer info vind je op www.mooimakers.be. Daar kan je via de actiekaart ook zelf een stukje claimen. Wij zorgen nadien dat je al het materiaal krijgt om op te ruimen. Inmiddels telt Tielt een 50-tal ‘Mooimakers’, wat al een groot succes is. Er is vanzelfsprekend nog ruimte voor extra enthousiastelingen. De zwerfvuilactie is een organisatie van de Milieuraad, de dienst Milieu en de dienst Groen en Proper van de stad.

Op de homepage van www.tielt.be vind je een link naar het digitale inschrijfformulier Het hele jaar door een stukje openbaar domein zwerfvuilvrij houden kan via www.mooimakers.be 11


TIELT TECHNOBOOST TIELT

Belééf techniek Technoboost wil de hoogstaande technologie in West-Vlaanderen maximaal promoten en strijkt van 20 tot 22 februari neer in de Europahal in Tielt. Op donderdag en vrijdag richt het techniekevent zich tot leerlingen van het lager en secundair onderwijs. Op zaterdag 22 februari kan het grote publiek gratis kennismaken met heel wat industriële bedrijven uit de regio.

WAT?

 Belééf techniek aan de hand van actieve demo’s en ontdek de machines en de producten van bedrijven.  Ontmoet de bedrijven en hun vacatures en kom te weten wat zij voor jou in petto hebben. 12 | WWW.TIELT.BE

 Kom meer te weten over de studierichtingen en opleidingen die leiden naar de sector.  Doe-beurs voor jong en oud.

Zaterdag 22 februari 10u00-13u00 Europahal, Generaal Maczekplein 5, Tielt Gratis toegang www.technoboost.be


ERFGOED KUNST- EN ERFGOEDCOLLECTIES

Schatten op zolder Het stadsarchief werkt samen met een tiental vrijwilligers aan de digitalisatie van de stedelijke kunsten erfgoedcollectie. Meer dan driehonderd werken werden reeds uitgepakt, gefotografeerd, in detail beschreven en voorlopig weer opnieuw ingepakt. Binnenkort kan je de werken ook online bewonderen op www.erfgoedinzicht.be. Her en der duiken kleine pareltjes op, zoals dit schilderij van Jacques Callaert uit de jaren vijftig. Deze Gentse kunstschilder exposeerde meermaals in het stadhuis eind jaren vijftig. Zes van zijn werken bleven bewaard in de stedelijke kunstcollectie, waaronder dit zicht op de Tieltse Markt. Archief


LEVEN

OPROEP TOT MEDEWERKING

Gastvrije Stad Tielt Sinds vorig jaar is de nieuwe Mondiale Raad actief. Deze

Wie interesse heeft om bij een van beide werkingen aan te sluiten en een bijdrage te leveren, is van harte welkom. Het is een mooie kans om als stad onze gastvrijheid waar te maken.

stedelijke adviesraad is de voortzetting van de Noord-Zuidraad. De naamsverandering is het resultaat van een verruimde werking binnen de Noord-Zuidraad, waar naast het NoordZuidthema ook duurzame ontwikkeling (de SDG’s) en diversiteit (integratie van nieuwkomers) actiedomeinen werden.

WERKGROEP GASTVRIJE GEMEENTE De werkgroep gastvrije gemeente is een deelwerking van de Mondiale Raad en bestaat sinds 2017. Verschillende diensten die actief zijn op het vlak van inburgering en integratie van nieuwkomers van vreemde origine

nemen daarin initiatieven om deze nieuwe Tieltenaren te onthalen en te integreren. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen deel uitmaken van deze werkgroep.

PRAATTAFELS NEDERLANDS

Een van de initiatieven is het organiseren van praattafels Nederlands. Taal is uiteraard belangrijk bij het integratie­ proces. Naast hun lessen Nederlands in Open School en CVO Scala krijgen anderstalige nieuwkomers tijdens de praattafels kansen om op een informele manier de taal te oefenen. Dat gebeurt op vier locaties,

meer bepaald in Luna di Tanneke en in de basisscholen Het Spoor, De Springplank en ’t Nieuwland. Om de veertien dagen wordt er, wanneer de ouders hun kinderen naar school brengen, een uur samengezeten bij een kopje koffie of thee en wordt er met de aanwezigen een gespreksthema gekozen of een andere spreekkans gezocht. De nieuwkomers zijn telkens erg dankbaar voor deze ontmoetingen. Duurzaamheid

DOE JE OOK MEE MET TOURNEE MINERALE? Dit alom bekende gezonde initiatief wordt ook in 2020 verdergezet. Wil ook jij je lichaam de kans geven om wat te recupereren na een jaar van gewoon alcohol­ verbruik? Sluit je dan aan bij het team ‘Lokaal Bestuur Tielt’. Hoe groter ons team, hoe makkelijker het wordt om een maand lang met volle goesting geen alcohol te drinken. Je registreren of teamleden uitnodigen doe je via www.tourneeminerale.be. www.tourneeminerale.be

14 | WWW.TIELT.BE


Infopunt dementie Wie vragen heeft over dementie, kan aankloppen bij de dementie­consulent in Dienstencentrum ’t Vijverhof.

Klusjesdienst In Tielt is er een klusjesdienst die je kan helpen met kleine klusjes waarmee je moeilijk bij een vakman terecht kan. Woon je in Tielt en ben je 65 of ouder? Heb je klusjes in huis die je niet meer zelfstandig kan uitvoeren? Dan kan je rekenen op de klusjesdienst van Zorg Tielt! De kostprijs is afhankelijk van het maandelijks inkomen. De gebruiker betaalt minimum € 10 en maximum € 20 per uur. De klusjesman kan je hulp bieden bij:  kleine elektrische problemen zoals defect stopcontact, vervangen lampen;  kleine sanitaire problemen zoals verstopping, lekkende kraan, nieuwe toiletbril, plaatsen van een handgreep in badkamer of toilet, radiator ontluchten;  schrijnwerk zoals kapot rolluiklint, nieuw deurslot of cilinder;  schilderen of behangen van 1 ruimte (maximum 1 keer per jaar);  verhuizen van meubels of materiaal (de klusjesdienst is niet in het bezit van een verhuislift);  onderhoud van de woning zoals rolluiken afwassen, plafonds schoon­ maken, terras of oprit reinigen, opruimen van kelder of zolder of berghokken;  tuin- en snoeiwerk zoals gras maaien (beperkt tot maximum 1 beurt om de 2 weken voor een bepaalde afgesproken periode), onkruid verwijderen, haag scheren (maximum 40 m), planten van bloemen en klein snoeiwerk;  tuin winterklaar maken of lenteonderhoud;  sneeuw ruimen;  wegbrengen van afval naar het containerpark of naar een afvalverwerkend bedrijf: papier en karton, glas, tuinafval < 1m³.

Heb je vragen over de zorg voor een persoon met dementie? Misschien is het een naaste van jou die de ziekte heeft, en merk je veranderingen in jullie relatie? Ben je op zoek naar tips om passend te kunnen omgaan met iemand met dementie? Of heb je zelf geheugen­ problemen en wil je daar graag met iemand over praten? Dan kan je langsgaan bij het Infopunt Dementie. Het infopunt is ‘open’ elke eerste dinsdag­­voormiddag van de maand tussen 9u00 en 11u00. Maak wel vooraf een afspraak. Dat kan elke werkdag in de voormiddag via T 051 40 26 46. Deze dienstverlening is gratis voor de inwoners van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. Het Infopunt Dementie is een samenwerking tussen Zorg Tielt en de Thuisbege­leidingsdienst Dementie Foton.

Dienst Thuiszorg, Kortrijkstraat 68 T 051 40 26 46 - thuiszorgdienst@ztielt.be www.ztielt.be

15


START TO MOVE

Inspanning = ontspanning Iedereen beseft dat beweging cruciaal is voor onze fysieke en mentale gezondheid. In actie komen is soms net iets lastiger maar bij elke beweging â&#x20AC;&#x201C; groot of klein â&#x20AC;&#x201C; komen feel good-hormonen vrij. Die geven je een prettig en energiek gevoel en zijn stressreducerend. Bewegen hoort sowieso bij een gezonde levensstijl: soepeler gewrichten, sterkere spieren, een betere ademhaling en bloedsomloop. Je weerstand gaat er op vooruit en je voorkomt kwaaltjes en ziekten. En je krijgt er een algemeen 'beter-in-je-vel-gevoel' van. Dus: waarop wacht je nog? Sociaal Huis


GEZOND EETSCHEMA

Plan gezond eten in, waar je ook bent Thuis Gezellig samen aan tafel eten Gezonde voedingsmiddelen zichtbaar Ongezonde voedingsmiddelen niet zichtbaar

Onderweg Neem een lekker gevulde brooddoos mee Hou water bij de hand Voorzie een gezonde snack

Op het werk/school Hou ongezonde snacks buiten handbereik Voorzie een gezond tussendoortje Plaats een fles/glas water op je bureau

In de supermarkt Maak op voorhand een boodschappenlijstje Ga eerst langs groenten- en fruitrayon Verdeel je kar in twee: zo veel mogelijk gezond en zo weinig mogelijk ongezond

Vrije tijd Kies voor gezonde hapjes zoals ongezouten noten en dipgroenten Water is de beste keuze Kies voor kleine porties

We hollen onszelf vaak voorbij. Van meeting naar meeting, van kantoor naar crèche, van thuis naar muziek­les. Het is soms een wonder dat we de tijd vinden om iets te eten, laat staan dat we op die momen­ ten stilstaan bij hoe ‘voedzaam’ dit is. Het loont nochtans om hier aandacht aan te besteden. Met een beetje planning bouw je vlot een gezond eetschema op voor thuis, onderweg of op school voor je kroost.

Sociaal Huis

17


ONTSPANNEN

Vakantieopvang krokusvakantie MAANDAG 24 T.E.M. VRIJDAG 28 FEBRUARI

SPEELPLEINWERKING POCO LOCO

Kinderen tussen 3 en 12 jaar genieten elke dag samen met leef­ tijds­genootjes van leuke activiteiten afgewisseld met vrij spel.

PRAKTISCH

 De Kommel (nieuwe jeugdlokalen), Gen. Maczekplein 2, Tielt  7u30-18u00  Twee leeftijdsgroepen: Poco Loco Mini (t.e.m. 3de kleuter) en Poco Loco Maxi (1ste t.e.m. 6de leerjaar)  Kostprijs: € 10 voor een volledige dag en € 5 voor een halve dag (< 5 uur). Een uitstap kost € 10 voor een halve dag en € 15 voor een volledige dag (opvang inbegrepen).  Afspraken i.v.m. verzekering, betalingen, annuleringen, fiscale attesten, foto’s ... vind je op www.tielt.be > Ontspannen > Jeugd > Vakantiewerking.  Zorg voor losse, stevige kledij die vuil mag worden.

IN DE KIJKER

Naast alle leuke speelpleinactiviteiten die er elke dag te beleven zijn, zetten we enkele ‘specials’ in de kijker. Workshops, film en theater zijn er voor kinderen die op dat moment in Poco Loco ingeschreven zijn. Zo gaan we op donderdag 27 februari met de Maxi's naar de film 'Binti' in Cultuurcentrum Gildhof. 18 | WWW.TIELT.BE

VOOR DE MINI’S DONDERDAG 27 FEBRUARI

De wereld van Kina (het Huis en de Tuin) - Gent De wereld van Kina is een natuurmuseum waar kinderen van de ene verrassing in de andere vallen. Het museum heeft twee locaties: het Huis en de Tuin. In de voormiddag bezoeken we het Huis, waar we meer te weten komen over dino’s, kriebel­beesten, de eerste mensen en over nog veel meer. In de na­middag bezoeken we de Tuin. We stappen de sprookjes­achtige twinkeltuin binnen, een zintuigentuin voor kleuters. Een kikker betoverde de elfjes. Help jij hen de betovering te verbreken? Vertrek: uiterlijk 9u00 – De Kommel Terug: 17u00 – De Kommel

VOOR DE MAXI’S DINSDAG 25 FEBRUARI

Cool Japan - MAS Antwerpen Het MAS is een indrukwekkend pakhuis. In de voormiddag bezoeken we alle verdiepingen van dit 60 meter hoge museum. We picknicken op een unieke plaats met het beste uitzicht over Antwerpen. In de namiddag worden we ondergedompeld in de Japanse beeldcultuur. We komen alles te weten over de mythische samoeraistrijders en de manga-tekenkunst. We ontmoeten Pokémon, Hello Kitty en slaan een praatje met de robot Pepper. We ontdekken wat Kawaii is en ontwerpen ons eigen manga­personage. Hoe cool is Japan! Vertrek: uiterlijk 8u30 – De Kommel Terug: 17u30 – De Kommel Jeugd


ALGEMENE WEETJES JEUGD EN SPORT INSCHRIJVEN

We kondigen de periode om je (online) in te schrijven voor de vakantieopvang steeds aan op www.tielt.be en in dit Stadsmagazine. Via het vrijetijdsprogramma Kwandoo kan je alle activiteiten van de diensten Jeugd en Sport raadplegen. Wie wenst deel te nemen aan een van de activiteiten, registreert zich eerst en schrijft vervolgens in voor een activiteit naar keuze.

MAANDAG 24 EN DINSDAG 25 FEBRUARI

SPORTIEVE CARNAVALSTWEEDAAGSE Haal je verkleedkledij uit de kast en neem deel aan onze knots­gekke tweedaagse waarin de sporten in het teken staan van carnaval.

PRAKTISCH

 Sporthal De Ponte, Sportlaan 3, Tielt  9u00-16u00 (met opvang tussen 8u00 en 9u00, 12u00 en 13u00, 16u00 en 16u55 in het klaslokaal van de sporthal. Na 16u55 worden de kinderen begeleid naar de Kinderopvang Tanneke, Belgiëlaan 2 te Tielt. Voor bijkomende opvang wordt € 1,02 per begonnen halfuur aangerekend.)  Twee leeftijdsgroepen: 1ste t.e.m. 2de leerjaar en 3de t.e.m. 6de leerjaar  Kostprijs: € 20  Zorg voor sportieve kledij, trui, sportschoenen voor binnen en sportschoenen voor buiten, zwemgerief op dinsdag.

Stap 1 Ga naar https://tielt.kwandoo.com. Stap 2 Ouders registreren zich met of zonder eID. Indien je je registreert zonder eID, dien je de gegevens manueel in te vullen: naam, rijks­registernummer … Stap 3 Een activatiemail wordt gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, check je spam. Stap 4 Klik op de link in de activatiemail om de registratie te vervolledigen. Stap 5 Voeg gezinsleden toe. Stap 6 Inschrijven > kies activiteit via ‘Aanbod’. Stap 7 Online betalen. Inschrijven voor activiteiten in de krokusvakantie kan vanaf zaterdag 1 februari om 10u00 tot en met twee dagen vóór de activiteit. Gratis annuleren kan tot en met zondag 16 februari. Beslis je de dag vooraf toch nog in te schrijven voor een activiteit, dan neem je best telefonisch contact op met de dienst of loop je eens langs. Je kan niet per e-mail inschrijven.

ETEN EN DRINKEN

Kinderen voorzien zelf een gezonde versnapering (voor- en namiddag) en een picknick indien ze voor een hele dag ingeschreven zijn. Bij Poco Loco is 1 drankje in de voor- en 1 drankje in de namiddag inbegrepen (behalve bij uitstappen). Bij sportactiviteiten zijn geen drankjes inbegrepen.

Sport

19


MAANDAG 24 EN WOENSDAG 26 FEBRUARI

TIENERACTIVITEITEN

Ben je tussen 12 (6de leerjaar) en 16 jaar? Schrijf je dan in voor een uitdagende tieneractiviteit!

MAANDAG 24 FEBRUARI

Indoorvoetbaltornooi in Circus Arena Gent ‘Circus Arena Gent, a new home for football’. Bij Circus Arena kom je samen met je vrienden voor een partijtje voetbal. We nemen deel aan een georganiseerd recreatief tornooi tussen 6 verschillende gemeenten. De boarding en het omhangende net zorgen ervoor dat de bal steeds in het spel blijft, wat voor flitsend, snel en attractief voetbal zorgt. Meer info op https://www.circusarena.be. Vertrek: 13u00 – Sporthal De Ponte Terug: omstreeks 17u30 – Sporthal De Ponte Kostprijs: € 12 Neem mee: indoorvoetbalschoenen of schoenen met plastic noppen, (voetbal)shirt, short en trainingsbroek, kousen, douchegerief, versnapering, drankje en zakgeld Extra: WARM trainingspak!

WOENSDAG 26 FEBRUARI

Skiën en snowboarden in Ice Mountain Komen Show je ski- of snowboardtalenten op de spectaculairste indoorpiste van België: Ice Mountain in Komen. Nog geen skiof snowboardervaring? Geen probleem, ervaren lesevers helpen je snel op weg. Check https://www.ice-mountain.com. Vertrek: 9u45 – Sporthal De Ponte Terug: omstreeks 15u30 – Sporthal De Ponte Kostprijs: € 30 Neem mee: warme kledij (of skipak), muts en handschoenen (verplicht, -6° C op de piste), picknick, stuk fruit en drankjes, zakgeld, € 0,50 voor een kastje om je kledij en schoenen op te bergen Sport

ALGEMENE WEETJES KINDEROPVANG TANNEKE

MAANDAG 24 T.E.M. VRIJDAG 28 FEBRUARI

TANNEKE WORDT VARIANNEKE

Laat je dagelijks onderdompelen in een ander thema en val van de ene verbazing in de andere. We toveren konijnen en duiven uit onze hoed in Tannekes circus. We springen, zingen en dansen op hedendaagse muziek. Kom samen met ons leuke carnavalsmaskers, boerderijdieren of helden maken. Het wordt een week vol plezier voor klein en groot. 20 | WWW.TIELT.BE

 Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom. Er is iedere dag een boeiende variatie tussen vrij spel en voorbereide activiteiten. Tijdens vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minimum 1 activiteit per dag.  Kostprijs: < 3 uur: € 4,75 3-6 uur: € 7,14 > 6 uur: € 13,45 In deze prijzen zijn het tienuurtje, het vieruurtje en drankjes inbegrepen. Je brengt enkel boterhammen mee voor ’s middags. Wanneer 2 of meer kinderen uit eenzelfde gezin tegelijkertijd gebruik maken van de opvang, krijgen deze kinderen 25 procent korting. Voor meer informatie over kortingen en het sociaal tarief, kan je contact opnemen met de coördinator via tanneke@tielt.be of T 051 42 82 50.  Inschrijven doe je via https://tielt.kwandoo.com. Gratis annuleren kan tot en met zondag 16 februari. Kinderopvang Tanneke


18 JULI T.E.M. 26 JULI

INTERNATIONALE JONGERENUITWISSELING Ben je tussen 14 en 16 jaar? Dan kan jij deelnemen aan de internationale uitwisseling die deze zomer plaatsvindt in onze stad! Uit elk van onze zustersteden komen 8 jongeren naar Tielt om hier een schitterend programma mee te maken. Vergeten welke onze zustersteden alweer waren? Brignoles (Frankrijk), Bruneck/Brunico (Italië), Gross Gerau (Duitsland) en SzamotuŁy (Polen). Het is een unieke kans om elkaars leefwereld en cultuur beter te leren kennen. Op kamp in je eigen stad? Tuurlijk, reken maar dat je je geen moment zal vervelen! Een stadsverkenning, bezoek aan Brussel, stevige competitie en alternatieve sporten, uitstap naar een pretpark, een bezoekje aan de kust … en nog heel wat meer! Je hoeft helemaal geen lid te zijn van een vereniging, je mag ook helemaal alleen komen, vrienden maak je sowieso. Als je van Tielt bent en de juiste leeftijd hebt, kan je deelnemen. De uitwisseling vindt plaats van zaterdag 18 juli t.e.m. zondag 26 juli. Wil je hier meer over weten? Contacteer dan zeker de dienst Jeugd! Jeugd

WIJ ZOEKEN WIJ ZOEKEN

HOOFDMONITOREN HOOFDMONITOREN voor onze vakantiewerkingen en diverse evenementen voor onze vakantiewerkingen en diverse evenementen

JE BENT MINSTENS 18 JAAR • JE HEBT ERVARING JE BENT MINSTENS 18 JAAR • JE HEBT ERVARING IN JEUGDWERK OF EEN SCHOOLSE OPLEIDING IN JEUGDWERK OF EEN SCHOOLSE OPLEIDING IN HET OMGAAN MET KINDEREN • EEN BOEIENDE EN IN HETAFWISSELENDE OMGAAN MET JOB KINDEREN • EENVERLONING! BOEIENDE EN MET GOEIE AFWISSELENDE JOB MET GOEIE VERLONING!

WIJ ZOEKEN WIJ ZOEKEN

VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS

voor onze vakantiewerkingen en diverse evenementen voor onze vakantiewerkingen en diverse evenementen

JE BENT MINSTENS 15 JAAR • JE BENT CREATIEF JE BENT MINSTENS 15 JAAR • JE BENT CREATIEF EN ENTHOUSIAST • JE WIL EEN ZOMER VOL EN ENTHOUSIAST • JE WIL EEN ZOMER VOL SPEL, AVONTUREN EN UITDAGINGEN • JE WERKT SPEL, AVONTUREN EN UITDAGINGEN • JE WERKT GRAAG MET KINDEREN EN JE HEBT ZIN VOOR GRAAG MET KINDEREN EN JE HEBT ZIN VOOR VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID

Bezorg ons je sollicitatie! Bezorg ons je sollicitatie! Interesse of vragen? Neem contact op met de dienst Jeugd Interesse of vragen? jeugddienst@tielt.be of Tdienst 051 42 82 41 Neem contact op met de Jeugd jeugddienst@tielt.be of T 051 42 82 41


Voorlezen in de bib Ook jonge lezertjes vinden gretig hun weg naar de bib. Ze kunnen er grasduinen in een mooie collectie verhalende, informatieve, prenten- en voorleesboeken, stripverhalen, films … Maar wat misschien minder bij het grote publiek bekend is: er wordt ook voorgelezen. Nog tot en met maart is er maandelijks een voorleesuurtje voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Twee keer per jaar kan je bovendien naar een heuse voorleesavond. Wie deze bezoekt, kan rekenen op een bijzondere luisterervaring. Aan boeken uit de bibliotheekcollectie wordt een extra dimensie gegeven waardoor het voorlezen nét iets specialer wordt. Na het luisteren, gaan de kinderen zelf creatief aan de slag.

CREATIVITEIT STIMULEREN

Lezen en luisteren hebben één ding gemeen: even ontsnappen aan de wereld om ons heen. Zowel de voorlezer als de luisteraars gaan helemaal op in het verhaal en gaan samen op pad met de personages. Verhalen zijn een geweldige stimulans voor de creativiteit. De kinderen worden via de verhalen geconfronteerd met beproevingen die heel even ook hun eigen uitda­gingen worden. Ze denken mee met de personages en worden daardoor creatiever.

PROBEREN OM TE LEREN

Kinderen hebben vandaag veel meer mogelijkheden om zichzelf te ontplooien dan 20 of 30 jaar geleden. Tegelijk zijn ze onzekerder omdat er minder ruimte is om te mislukken. Vroeger gold de leuze ‘proberen om te leren’, anno 2020 is dit geëvolueerd naar ‘leren om te presteren’. Gewoon iets uitproberen en zien waartoe dat leidt, is nochtans belangrijk voor jonge mensen. Zo leren ze zichzelf kennen. 22 | WWW.TIELT.BE

Een verhaal is een heel veilige experimenteerruimte. De kinderen ontdekken hoe de hoofd­personages van alles proberen, hoe ze soms falen en successen behalen. Automatisch gaan ze zich ook de vraag stellen wat ze zelf zouden doen in een vergelijkbare situatie. De vertellers houden de verhalen interactief. De kinderen mogen vragen stellen of oplossingen bedenken voor de problemen van de personages. Tijdens het aansluitend knutselkwartiertje verwerken ze op een plastische manier het verhaal dat ze net gehoord hebben.

VOORLEESAVOND

Naast de maandelijkse voorleesuurtjes organiseert de bib twee keer per jaar een voorleesavond. Leerlingen Woord van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord herschrijven een prentenboek tot een heus mini-toneelstuk, en brengen dat met veel enthousiasme voor de kinderen én hun ouders.

VOORLEZEN ALS OUDER OF LEERKRACHT?

De bib beschikt over een rijke collectie prentenboeken en voorleesverhalen. Kom eens snuisteren in de voorlees­ collectie, je vindt ongetwijfeld iets dat aansluit bij jouw eigen interesses en die van de kinderen. Kan je nog een duwtje in de rug gebruiken? Bekijk dan de vijf voorleestips van Dominique Van Malder op https://iedereenleest.be/.


PROGRAMMA HELEMAAL NORMAN

Norman is een speciale jongen. Hij heeft talenten die niemand anders heeft. Maar eigenlijk wil hij die niet. Hij wil zoals de anderen zijn. Daarom verstopt hij ze. Tot hij op een dag ontdekt dat sommige andere kinderen ook talenten verstoppen … Woensdag 5 februari 15u00-16u00

DE DRAAD VAN ALEXANDER CALDER

Alexander tekent graag. Wat hij echter niet graag doet, is telkens zijn potlood optillen. Tijdverlies! Hij bedenkt een manier om tekeningen te maken die bestaan uit slechts één door­ lopende lijn. Woensdag 4 maart 15u00-16u00

EEN AVOND IN HET KLEINE VERHALENMUSEUM

Eigenlijk is de bibliotheek een soort museum. Een museum van verhalen. De directeur van het verhalenmuseum heeft ergens in een stoffige kelder enkele bijzondere verhalen gevonden die dringend moeten worden voorgebracht. Kom jij kijken en luisteren? Vrijdag 13 maart 18u30-19u15 Graag vooraf inschrijven via de bibliotheek

Lokaal Loket Kinderopvang Op zoek naar een geschikte opvangplaats voor je kroost? Goed nieuws, er is een digitaal loket dat je hierbij snel op weg helpt! Het digitale Lokaal Loket Kinderopvang brengt je in contact met de organisatoren van kinderopvang in Tielt en toont meteen hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn. Via www.kinder-opvang.be/tielt vul je snel en eenvoudig het aanvraagformulier in. Vervolgens kan je opvanginitiatieven selecteren, waarna je, per mail, een uniek nummer ontvangt waarmee je de status van de aanvraag kan opvolgen. Aanvragers kunnen zich telefonisch of via mail laten helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Mail naar help@kinder-opvang.be of bel naar 0492 59 10 39 op werkdagen van 9u00 tot 16u00. Je kan ook langsgaan bij Kinderopvang Tanneke of hen contacteren bij vragen of problemen. Kinderopvang Tanneke www.kinder-opvang.be/tielt

23


“Een gedicht omhelst een ganse leefwereld” TIELTS DICHTER WALTER HAESAERT VIERT 85STE VERJAARDAG


Op 13 januari werd Walter Haesaert 85 jaar. Sinds die dag duiken een aantal van zijn gedichten op in het Tieltse straatbeeld. Nog tot 5 februari, het einde van de Poëzieweek, kan je ze bewonderen. Wij maakten graag wat tijd vrij voor een gesprek met deze woordkunstenaar.

Dag Walter, hoe voelt het om een dichter te zijn?

Soms leuk, soms ellendig. Leuk als iets geslaagd is, ellendig als ik op iets zit te broeden en er niet uit geraak. Ik lig daar letterlijk wakker van. Maar als iets wel goed is, dan heb ik daar enorm veel plezier van.

Wat betekent poëzie voor jou?

Veel. Voor mij staat poëzie voor een gevoelsleven, een denkwereld. Mijn visie over heel veel dingen zit verweven in poëzie. Een gedicht, hoe beknopt ook, omhelst een ganse leefwereld. Alles kan een aanleiding zijn om poëzie te schrijven.

Van wie kreeg je de liefde voor taal en poëzie mee?

De liefde voor taal kreeg ik van een leerkracht Nederlands aan het Sint-Jozefscollege. Ik studeerde er Grieks-Latijn, en het liefst deed ik de opdrachten met poëzie. Ik was intern en schrijven boeide mij enorm. Twee pagina’s schrijven voor een verhandeling werden er bij mij soms zes. Ik herinner me nog dat ik voor een verhandeling voor mijn schrijfstijl ‘zeer wel’ kreeg van een leerkracht, wat toen uitzonderlijk was. Alleen de inhoud was blijkbaar toch niet dat, want ik werd drie dagen geschorst in zijn lessen … In mijn collegetijd schreef ik af en toe een gedicht, achteraf gezien geen hoogvliegers. Maar ik stuurde ze in voor een bisschoppelijke provinciale wedstrijd en ik werd één van de laureaten.

Ik zie het leven als een droevig feest. En zo werd je dichter?

Niet echt. Ik pende af en toe wel iets neer, maar ik was daar na mijn studies niet echt mee bezig. Op mijn dertigste stuurde ik een aantal gedichten in voor drie prijsvragen en won ik ze alle drie. Toen nam ik me voor om gedichten te blijven insturen totdat ik 15 bekroningen zou hebben. Uiteindelijk zijn het er 16 geworden, wat niet echt de bedoeling was.

Je bent een gerenommeerd dichter. Op welke dicht­bundel ben je het meest fier en waarom?

Dat is ongetwijfeld ‘Een warme holte’. Deze bundel omvat mijn ganse leefwereld. Ook technisch vind ik deze het beste.

BIO WALTER HAESAERT Walter Haesaert werd op 13 januari 1935 geboren in Merendree. Hij volgde de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jozefscollege in Tielt en werd er in 1957 leraar Frans aan het Koninklijk Atheneum. In 1991 beëindigde hij zijn loopbaan, als directeur van het Centrum voor Volwassenonderwijs in Tielt. Tussen 1967 en 1979 was hij bijzonder productief en publiceerde onder meer zes bundels. Hij is één van de meest bekroonde dichters uit de jaren 1970. In 1967 verscheen zijn poëziedebuut ‘Kleine prins’, gevolgd door ‘Droevig feest’ in 1969 en ‘Koudbloedig’ in 1970. In 1979 omvatte zijn dichtbundel ‘Een warme holte’ 31 titelloze gedichten.

Het gaat telkens om drie strofen. De hele bundel kent dezelfde structuur en begint met dezelfde zin: ‘Zij was de tederste van alle tederheden’. Paul Snoek heeft als eerste deze gedichten gelezen en was meteen ontroerd.

Naar wie of wat verwijst ‘zij’ uit ‘Zij was de tederste van alle tederheden’? Soms naar de vrouw als moeder, soms naar de vrouw als geliefde en soms naar de aarde of zeg maar ‘moeder natuur’.

‘Droevig feest’ uit 1969 is één van je meest bekroonde werken. Het typeert het levensgevoel dat gans jouw oeuvre kenmerkt.

Ik zie het leven als een droevig feest. Als je een beetje geluk hebt, dan is het leven een feest. Tegelijk is het ook droevig. Er gebeuren nu eenmaal droevige dingen en bovendien is het levenseinde droevig. Voor jezelf én voor je nabestaanden.

Wie is jouw lievelingsdichter?

Paul Snoek, omdat hij een goede dichter was en bovendien een goede vriend. Ook Hugo Claus ontroert me op sommige momenten en Leonard Nolens kan me nog steeds boeien.

*Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. 25


Zij was de tederste van alle tederheden. Dit was haar huis waar zij mij op de wereld bracht, het huis met al zijn kerselaren, en met de stallen waar ik paard was, eend, kalkoen, patrijs of goudfazant. De aarde die haar vreugden evenaarde, nam ook haar koude op, voor als het vroor, haar vocht voor regenvlagen. NOG TOT EN MET 5 FEBRUARI LEES JE MEE OP 4 LOCATIES IN TIELT

Herkent zij nog de herdershond van toen? De weemoed van ons blauwgrijs paard? De toespraak van een krielhaan of de kreten van haar dode oudste zoon?

Je bent een specialist in het schrijven van haiku’s*. Op 19 januari verscheen een boek van de heemkundige kring De Roede van Tielt over de brandglasramen van Max Weiss in de Sint-Pieterskerk, met haiku’s van jouw hand. Waarom haiku’s? Mijn gedichten zijn met het ouder worden almaar korter geworden. Een haiku is voor mij momenteel een goede dichtvorm. Een idee zodanig kristalliseren dat je het in drie regels krijgt, dat het nog mooi is ook én niet geforceerd aanvoelt, vind ik kunst.

Toen je 75 werd, bracht je na jaren stilte het gedicht ‘Bijna’ uit. Naar aanleiding van je 80ste verjaardag verschenen bij uitgeverij Lannoo jouw verzamelde gedichten met een aantal nooit eerder gepubliceerde gedichten. Heb je speciale poëtische wensen nu je 85 bent?

Niet echt. Ik ben zeer blij dat ik af en toe nog de inspiratie heb om haiku’s te schrijven en hoop dit nog lang te mogen doen. Toch leg ik me neer bij de realiteit dat mijn leven bijna ten einde is. Het gedicht ‘Bijna’ weerspiegelt dit. Ik schreef het op één avond, drie dagen voor mijn huldiging in Theater Malpertuis. Tien jaar later drukt het nog precies uit hoe ik me voel. 26 | WWW.TIELT.BE

Je ruilde je geboortedorp Merendree in voor Tielt, waar je studeerde en werkte. Hoe kwam je hier terecht en welke band heb je met onze stad? Mijn moeder was een Tieltse en zo kwam ik op internaat in het Sint-Jozefscollege terecht. Helaas heb ik geen mooie herinne­ringen aan mijn collegetijd. Ik had heel veel heimwee. Door mijn werk heb ik mij gesetteld in Tielt. Sindsdien voel ik me hier echt thuis.

Wat mag ik je wensen voor 2020? Een goede gezondheid!

Beste Walter, dat wens ik je van ganser harte. Dank je wel voor deze fijne babbel. Onder de foto vind je Walters favoriete gedicht. Een gedicht zonder titel, nummer 14 uit de reeks van 31 gedichten uit ‘Een warme holte’. Het verwijst naar zijn kindertijd.

Meer lezen van Walter Haesaert? Bibliotheek


TIELT IN BEELD NIEUWJAARSDRINK + EINDEJAARSACTIE

#SPORTERSBELEVENMEER-AWARD

OPENING VERNIEUWDE VLEUGEL KUNSTACADEMIE

Tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsdrink brachten heel wat Tieltenaren een toost uit op het nieuwe jaar. Ook de winnaars van de eindejaarsactie zijn er bekendgemaakt. De autocheque-hoofdprijs ging naar Serge Snoeck. Heidi Verwilst-De Witte won een fiets­ cheque. Geert Royaert-Lambrecht en Martine Van Strydonck mochten elk een reischeque in ontvangst nemen. Proficiat aan alle winnaars!

Eind december mocht Tielt voor het tweede jaar op rij een #sportersbelevenmeer-award in ontvangst nemen. Met dit initiatief stimuleert Sport Vlaanderen gemeenten om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen. Verder kregen we ook een bijzondere prijs: we wonnen binnen het criterium ‘gezinssport’ met onze gezinssportdag van september. Met de bijhorende cheque van € 750 wordt sportmateriaal aangekocht.

Op 20 december is de vernieuwde vleugel van de Stedelijke Kunstacademie officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van het stadsbestuur. De lokalen werden uitgebreid en gemoderniseerd. Op vrijdag 7 februari opent in de vernieuwde ruimtes de indrukwekkende groepstentoonstelling ‘Gekende Woorden’ (zie p. 38).

27


AG EN DA FEB20


ZATERDAG 1 FEBRUARI EVENEMENT Jongerenfestival Plankgas Zie p. 32-33.

VORMING Leer spelenderwijs programmeren bij CoderDojo Jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar leren op een coole manier programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen. 9u00-12u00 Bibliotheek Info: tielt@coderdojobelgium.be VORMING Verdiepingsweekend 'profetische voorspraak' Naar de ICCRS retraite in Vaalbeek van november 2018. Huis Tabor, Kortrijkstraat 17 Info: welkom@kcvvlaanderen.be THEATER De Eerste Viool Een komedie door het Tielts Volkstoneel in een regie van Johan De Craemer. 20u00-22u30 Gildhof Cultuurcentrum Tielt

ZONDAG 2 FEBRUARI VORMING Verdiepingsweekend 'profetische voorspraak' Zie zaterdag 1 februari.

LEZING Winterse verhalen Verhalenbijeenkomst voor letsers en letssympathisanten met potluck. 15u00-18u00 Huis Tabor, Kortrijkstraat 17 Info: T 0496 55 89 72 - letstielt@gmail.com VORMING Zingen met peuters Ontdek hoe je samen met je peuter (1,5 tot 3 jaar) kan zingen, bewegen en muziek maken. 10u00-10u55 Sporthal De Ponte Info: activiteiten@gezinsbond-tielt.be VORMING Zingen met kleuters Ontdek hoe je samen met je kleuter

(3 tot 6 jaar) kan zingen, bewegen en muziek maken. 11u05-12u00 Sporthal De Ponte Info: activiteiten@gezinsbond-tielt.be

MAANDAG 3 FEBRUARI LEZING Auteurslezing Daniel Billiet Zie p. 37.

WOENSDAG 5 FEBRUARI

VORMING Voorleesuurtje: Helemaal Norman Zie p. 23. FILM The Aeronauts Zie p. 36.

VRIJDAG 7 FEBRUARI

THEATER Een man een man Een komedie over twee mannen, een tafel, een serveerster en vooral dat je de dingen niet groter moet maken dan ze zijn. Om 20u30 € 16/14 (+65j., -26j., abo) Gildhof Cultuurcentrum Tielt EVENEMENT Negende algemene TTC-quiz Quiz voor C- en D-spelers georganiseerd door Jeroen Vanoverbeke. 19u00-23u50 Europahal, Gen. Maczekplein 5 Info: jeroen.vanoverbeke@gmail.com

ZATERDAG 8 FEBRUARI

MUZIEK Patersdreef indoor festival Met Silke & Ed De Smul, The Gate, Irish Coffee, Martin Turner (ex-Wishbone Ash) en Machiavel. Vanaf 16u00 Europahal, Gen. Maczekplein 5 Info: www.patersdreef.be THEATER De Eerste Viool Zie zaterdag 1 februari. SPORT Valentijnswandeling Romantische valentijnswandeling met hapjes onderweg. 19u00-22u00 Oud gemeentehuis, Aarselestraat 4 Info: T 051 62 38 66 leensanders@hotmail.com

ZONDAG 9 FEBRUARI THEATER De Eerste Viool Zie zaterdag 1 februari. 15u00-17u30

MUZIEKTHEATER Lucht Wanneer de dag eindigt en de nacht begint, is de magie nooit ver weg. Prachtige melodietjes en mysterieuze liedjes voeren je mee naar een betoverende sterrenwereld. (3+) 11u00-11u45 en 14u00-14u45 €5 Gildhof Cultuurcentrum Tielt Info: info@muziektheaterlucht.be MUZIEK Apero con Fuoco: A Tale of Reeds Zie p. 38. LEZING Johanna De Waanzinnige Psychiater Guido Stellamans vertelt over het eigenaardige gedrag van Johanna van Castilië, in de 16de eeuw officieel koningin van Spanje en gehuwd met Filips de Schone. 10u30-12u30 Oud gemeentehuis, Aarselestraat 4 Info: www.davidsfonds.be VORMING Zingen met peuters Zie zondag 2 februari. VORMING Zingen met kleuters Zie zondag 2 februari.

MAANDAG 10 FEBRUARI

VORMING Samenlezen We genieten samen van een kortverhaal en een gedicht. Geen voorbereiding nodig. 10u00-11u00 Gratis Bibliotheek

MAANDAG 10 T.E.M. ZONDAG 16 FEBRUARI EVENEMENT Week van de Academies Diverse activiteiten, zie p. 3.

WOENSDAG 12 FEBRUARI FILM Il Traditore Zie p. 36.

29


DONDERDAG 13 FEBRUARI

IN VORM Polarisatie als verrijking en bedreiging Zie p. 35. LEZING Sweethearts - verliefd op de bevrijder? Dirk Musschoot vertelt love stories van Vlaamse vrouwen die na de bevrijding in 1944 verliefd werden op een Britse militair. 20u00-22u00 Handelsinstituut Regina Pacis, Patersdreef 5 Info: T 051 40 60 75

VRIJDAG 14 FEBRUARI

MUZIEK De Popklassieker Uit het repertoire van 60 jaar Vlaamse en Belgische popgeschiedenis maken de Flandriens, een liveband met vijf zangers, een eigenzinnige keuze. Om 20u30 € 18/16 (+65j., -26j., abo) Gildhof Cultuurcentrum Tielt EVENEMENT Openklasdag De Dorpsparel 9u00-11u30 en 13u30-15u00 H. D'Hontstraat 42 Info: T 051 40 46 87

ZATERDAG 15 FEBRUARI THEATER Een jihad van liefde Uitverkocht.

THEATER De Eerste Viool Zie zaterdag 1 februari. VORMING Digidokter: browsertips om sneller en veiliger te surfen 10u00-12u00 €5 Bibliotheek Info: info@vormingplusmzw.be EVENEMENT Opendeurdag De Dorpsparel 14u00-17u00 H. D'Hontstraat 42 Info: T 051 40 46 87 IN VORM Keith Haring Zie p. 35. 30 | WWW.UITINTIELT.BE

EVENEMENT Tweedehandsbeurs voor vogelmateriaal Gildeke, Oude Stationstraat 8 Info: desmet.luc2@telenet.be EVENEMENT Hutsepotavond 18u00-21u00 De Kloef, Bruggestraat 19 Info: T 051 40 15 57 ontmoeting@vocopstap.be

ZONDAG 16 FEBRUARI VORMING Zingen met peuters Zie zondag 2 februari. VORMING Zingen met kleuters Zie zondag 2 februari. EVENEMENT Valentijnsontbijt Af te halen of aan huis gebracht. 7u30-9u30 Heilig Hartschool, Mgr. Van Hovestraat 6 Info: vriendenkring.heilighartschool@gmail.com EVENEMENT Ruilbeurs Publiciteitsmateriaal van brouwerijen van de Tieltse Bierglazenverzamelaars. 9u00-13u00 VTI, Grote Hulststraat 28 Info: T 051 40 07 57 MUZIEK Schuimend klassiek - #3 - klassieke gitaar Luc Cauwelier en Annemie Devos zetten de klassieke gitaar in de kijker. 11u00-12u00 't Een en ’t Ander, Schuiferskapelle-Dorp 3 Info: thedirtyscums@yahoo.com MUZIEKTHEATER Le Dîner Zie p. 34.

MAANDAG 17 FEBRUARI

PROJECTVOORSTELLING Ik en de kunst De vijfdejaars van GO De Reynaert verzamelden getuigenissen van mensen die getroffen werden door de schoonheid van een artistiek object. 18u00-19u00 Gratis Bibliotheek

MAANDAG 17 FEBRUARI

IN VORM Filocafé Tielt Zoek samen met een ervaren begeleider in groep een antwoord op een fundamentele vraag. Geen voorkennis nodig, een open geest is voldoende. 20u00-22u30 €3 Theater Malpertuis, Stationstraat 25 Gildhof Cultuurcentrum Tielt

DINSDAG 18 FEBRUARI

VORMING LEIF-zitdag Een LEIF-deskundige beantwoordt al je vragen over waardige levenseindezorg. 9u00-12u00 (enkel op afspraak) Gratis Dienstencentrum ‘t Vijverhof

WOENSDAG 19 FEBRUARI FILM The Peanut Butter Falcon Zie p. 36.

MUZIEK Muzieknamiddag voor personen met dementie en hun mantelzorgers Zus en broer Noa en Teo (piano, viool & zang). Klassiek, traditionele volksmuziek en eigen composities. M.m.v. Sofie Moors (SAMW Tielt). 14u00-15u30 Regiohuis Familiezorg Wvl-VZW, Krommewalstraat 1 Info: T 051 40 04 43 FotonThuis@familiezorg-wvl.be

VRIJDAG 21 FEBRUARI MUZIEKTHEATER Così Zie p. 34.


ZATERDAG 22 FEBRUARI

VORMING Computerhulp Rolf Rolf lost je kleine computervragen op. 10u00-12u00 Gratis Bibliotheek

EVENEMENT Kaartersclub 14u00-16u00 De Kloef, Bruggestraat 19 Info: T 051 20 65 59 ontmoeting@vocopstap.be

WOENSDAG 26 FEBRUARI SPORT Verlichte landelijke hoevewandeltocht Wandeltocht bij kaarslicht, met stops onderweg. Vanaf 19u00 Club 77, H. D’Hontstraat 42 Info: T 0474 32 24 91 of T 0478 82 00 06 PERFORMANCE Mia Kermis Zie p. 34. COMEDY Komt David Galle is niet op tv of online. Hij komt. In het echt. Je kunt hem aanraken, analoog, echt en recht voor je neus. Om 20u30 € 16/14 (+65j., -26j., abo) Gildhof Cultuurcentrum Tielt EVENEMENT Publieksbeurs Technoboost Tielt Zie p. 12.

ZONDAG 23 FEBRUARI

EVENEMENT Aalst carnaval Daguitstap naar Aalst Carnaval. 10u30-20u30 Station Tielt, Stationsplein Info: T 051 40 15 57 ontmoeting@vocopstap.be MUZIEK Kamermuziekconcert met Corda Ganda Luciano Massa (gitaar) en Robin Van Heghe (viool) concerteren met muziek van Baron, Paganini, Piazzolla en Guastavino. Om 16u00 Huis Tabor, Patersdreef Info: promusica2@promusicatielt.be EVENEMENT Vogels kijken aan het Veerse Meer 7u00-17u30 Station Tielt, Stationsplein Info: marc.cassaert@detorenvalk.be

FILM Muidhond Zie p. 37.

DONDERDAG 27 FEBRUARI FILM Binti Zie p. 37.

VORMING Boterhammen in de Bib: Goed gemanierd … Nathalie Depoorter komt vertellen over etiquette anno 2020. 12u15-13u15 € 2,50 (soep en koffie inbegrepen) Bibliotheek VORMING EHBO - geldig voor fytolicentie Bijscholing fytolicentie. 19u15-22u30 JOC Aarsele, Schoolstraat 1 Info: www.kvlvaarsele.be

ZATERDAG 29 FEBRUARI COMEDY/THEATER Sketch 2 Zie p. 35.

SPORT Recreatieve lente-veldtoertocht Mountainbiketocht langs velden en bossen rond Tielt. Sport- en recreatiedomein Watewy, Hondstraat 100 Info: T 0494 62 63 34 rik.durnez@hotmail.com SPORT Krokussentocht Wandeltocht met keuze uit afstanden van 6, 12, 18 of 24 km. KA Campus De Reynaert, Stationstraat 67 Info: www.watewystappers.be

TENTOONSTELLINGEN NOG T.E.M. ZONDAG 2 FEBRUARI

EXPO Sonnettententoonstelling Curieus Tielt Met op 1 februari om 20u00 performance door Rino Feys alias Busmins en op 2 februari finissage door Sylvie Marie en David Troch. 14u00-17u00 Koetshuis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 46 Info: curieus.tielt@proximus.be www.curieus.be

NOG T.E.M. DONDERDAG 6 FEBRUARI

EXPO Fotografiecircuit: Places Of Home Tine De Wilde Poëtisch fotodocument van hedendaagse stillevens van kleine verhalen en vroegere tijden. Open ma, di, woe, vr 9u00-12u00 en 13u30-17u00, do 9u00-12u00 en 13u30-18u00 / 1 uur voor de voorstellingen Gildhof Cultuurcentrum Tielt

VRIJDAG 7 FEBRUARI T.E.M. ZATERDAG 4 APRIL EXPO Gekende Woorden Zie p. 38.

MAANDAG 10 FEBRUARI T.E.M. DONDERDAG 5 MAART

EXPO Fotografiecircuit: Sol’etudes Sylvie Vandewalle Met zwart-witfoto’s schetst Sylvie Vandewalle een sfeervolle wereld van bevreemdende, mysterieuze personages, die uitnodigt om in interactie te gaan met ons onderbewustzijn. Open ma, di, woe, vr 9u00-12u00 en 13u30-17u00, do 9u00-12u00 en 13u30-18u00 / 1 uur voor de voorstellingen Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Jouw activiteit in deze agenda van het stadsmagazine editie maart 2020? Voer ze uiterlijk op 5 februari in op www.uitdatabank.be!

31


THEATER

VRIJDAG 31 JANUARI EN ZATERDAG 1 FEBRUARI

JONGERENFESTIVAL PLANKGAS Voor het derde seizoen op rij slaan Theater Malpertuis, Cultuurcentrum Gildhof en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord de handen in elkaar voor een weekend boordevol theater voor en door jongeren! PLANKGAS bundelt enkele producties van jonge makers op maat van de aanstormende generatie theatertoeschouwers. Ook tijdens deze editie valt er naast de voorstellingen nog van alles te beleven.

VRIJDAG 31 JANUARI

OVERZICHT PROGRAMMA Vr 31 jan

20u30 21u45

Mijn Volk - Bjarne Devolder / SKaGeN Concert Juniper

Za 1 feb

16u00 18u30 20u30

Toonmoment SAMW Tielt Pastabar en workshop zeefdrukken Zero for Conduct - fABULEUS / Kloppend Hert

Gildhof Cultuurcentrum Tielt

Mijn Volk

Bjarne Devolder / SKaGeN Dit is het verhaal van een binnenvetter. Hij ziet zichzelf niet beter dan u. Eerder het tegenovergestelde. Hij is onderworpen aan u. Hij levert zich over. Voor de eerste maal. Zonder compromis. In naam van de liefde. Dit is het 'coming of age' verhaal van de homoseksuele jongen Luca die opgroeide in een homofobe omgeving

VRIJDAG 31 JANUARI

Om 20u30 Theater Malpertuis € 14/12 (+65j., abo)/ € 7 (-26j., Jonge Leeuwen)

Optreden Juniper Juniper is ontstaan vanuit het soloproject van Flo Delameilleure. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging en met enkele super muzikanten rond haar krijgt de muziek van Flo een volledig nieuw Juniper-jasje. "De muziek van Flo voert je terug naar de kern van de echte muziek. Intieme

32 | WWW.UITINTIELT.BE

en als gevolg daarvan een enorme zelfhaat ontwikkelde. Bjarne Devolder en Naomi Velissariou lieten zich voor deze intense monoloog inspireren door Small Town Boy van de Duitse schrijver en theatermaker Falk Richter.

luisterliedjes waar je warm van wordt, zwevend tussen Joni Mitchell en Joan Baez. Mooi, wondermooi…" - Luminous Dash Om 21u45 Foyer Theater Malpertuis Gratis


ZATERDAG 1 FEBRUARI

Toonmoment SAMW De laatstejaars van de Tieltse Woordafdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord bezetten opnieuw het podium voor een toonmoment nadat ze een workshoptraject aflegden onder begeleiding van co-regisseur Astrid Ogiers rond de voorstelling Zero for Conduct.

ZATERDAG 1 FEBRUARI

Om 16u00 Theater Malpertuis Gratis

Pastabar en Zeefdruk Ook voor het avondeten hoef je op zaterdag de deur niet uit. In de Foyer van Theater Malpertuis kan je een heerlijke pasta kopen.

18u30-20u30 Foyer Theater Malpertuis € 2 per portie Zeefdrukken gratis

Wil je een mooi aandenken aan deze editie van het jongerenfestival? Personaliseer een Malpertuiszakje met het logo van Plankgas of een spreuk naar keuze. De mensen van De Tafel van Zeven uit Kortrijk brengen hun zeefdrukken mee.

ZATERDAG 1 FEBRUARI

Zero for Conduct fABULEUS / Kloppend Hert We maken auto’s die zelf rijden en computers die zelf denken. We knippen en plakken met ons eigen DNA. Australië is onze achtertuin en de planeet Mars bijna een vakantiebestemming. De wereld verandert met een duizelingwekkende snelheid. Waarom zien onze klaslokalen er dan nog net zo uit als 100 jaar geleden? In Zero for Conduct wordt ons onderwijssysteem op de korrel genomen. Worden jongeren genoeg aangesproken op wie

ze zijn of willen worden? Is er plaats voor leerkrachten die buiten de lijntjes willen kleuren? Samen met een zeer diverse groep jonge spelers, dansers en zangers injecteert Al Timimi de passie van een voodoo-ritueel in het klaslokaal. Om 20u30 Theater Malpertuis € 14/12 (+65j., abo)/ € 7 (-26j., Jonge Leeuwen)

33


Le dîner

Kopergietery / Doble Mandoble

Een select gezelschap komt samen om een avond ‘en grand chic’ door te brengen, geheel volgens de etiquette. Het diner wordt echter voortdurend onderbroken door onvoorziene

VRIJDAG 21 FEBRUARI

gebeurtenissen; gerechten komen tot leven, objecten zweven door de kamer, vreemde personages verschijnen. Toch blijven de zelfingenomen aristocratische gasten stijlvol doen alsof er niets aan de hand is, zelfs wanneer de muren om hen heen afbrokkelen. Om 15u00 Gildhof Cultuurcentrum Tielt +6j. € 10/7 (-12j.)

MUZIEKTHEATER

Een muzikale familievoorstelling vol fysiek theater, circus en verrassende objectmanipulatie die op een geestige manier de draak steekt met schone schijn, hebzucht en machtswellust.

Così

Deschonecompanie

ZATERDAG 22 FEBRUARI

Op de scène verschijnen twee acteurs, twee klassieke zangers, een pianist en een violiste. Met muziek en tekst uit Mozart en Da Ponte’s opera Così fan tutte, filosoferen en discussiëren de spelers samen over het bestaan van fysieke trouw.

zetten samen met hem een experiment op. Despina, de kamermeid en violiste, laat op haar beurt de vrouwen kennis­ maken met de vrije liefde. Geeft het resultaat Don Alfonso gelijk? En sterker nog: valt de liefde wel in een structuur te gieten?

Don Alfonso, een filosoof en tevens de pianist, beweert tegen twee jongemannen dat hun geliefden hen niet trouw kunnen blijven. De mannen eisen tegenbewijs en

Om 20u30 Gildhof Cultuurcentrum Tielt € 14/ 12 (+65j., abo)/ € 7 (-26j., Jonge Leeuwen)

Mia Kermis

Stefanie Claes / Lucinda Ra en Vooruit Stefanie Claes vond in Mia Kermis haar eigen beeldende taal, en daar heeft ze geen woorden voor nodig. Op een unieke manier vertelt Stefanie zo het verhaal van een kind dat opgroeit en op zoek gaat naar haar eigen begin om zo te kunnen groeien. Het beeld van een pasgeboren kind dat werd losgemaakt van zijn/haar wortels leek haar een

34 | WWW.UITINTIELT.BE

begin voor een belangrijk verhaal. Een intieme miniatuurvoorstelling voor volwassenen waarbij kinderen welkom zijn. Om 16u00 en 20u30 Theater Malpertuis € 14/12 (+65j., abo)/ € 7 (-26j., Jonge Leeuwen)

PERFORMANCE

ZONDAG 16 FEBRUARI

MUZIEKTHEATER

tips


Bert of Roy

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Wie vandaag een krant openslaat of een journaal bekijkt krijgt steeds meer de indruk dat ons leven verloopt in kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan.

ZATERDAG 15 FEBRUARI

één van hen bij het verlaten van bar Le Gallia zijn sjaal vergeet. “Beste voorstelling van 2018!” - Wim Helsen Om 20u30 Gildhof Cultuurcentrum Tielt € 14/12 (+65j., -26j., abo)

Polarisatie als verrijking en bedreiging Maar wat als de slinger van dat wij-zij-denken doorslaat? Christophe Busch, criminoloog en Master in de Holocaust- en Genocidestudies, liet zich opmerken als directeur van Kazerne Dossin, een plek als exponent van uit de hand gelopen haat. Hij is een veelgevraagd en gewaardeerd expert in dadergedrag, radicalisering en extremisme. In deze lezing gaat hij na hoe het komt dat groepen extreem tegenover

Keith Haring

elkaar komen te staan. Wat is vruchtbare polarisatie en wanneer ontspoort ze? Welke zijn de mechanismen? En belangrijk: welke handvaten bestaan er om de valkuil te vermijden? Om 19u30 Begeleiding door Christophe Busch € 10 Gildhof Cultuurcentrum Tielt I.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen

Een bezoek aan de retrospectieve in Bozar De eighties hadden hun eigen Banksy. De allereerste ‘streetwise’ artist was ongetwijfeld Keith Haring. Bozar brengt een uitzonderlijke retrospectieve van deze legendarische figuur, in samenwerking met Tate Liverpool en Museum Folkwang, Essen. We brengen een geleid bezoek aan het overzicht van dit artistiek icoon: bruisend, levendig, klare lijnen, geïnspireerd door graffiti

IN VORM

Bert Haelvoet en Roy Aernouts leveren het bewijs dat je voor een hilarische en absurde toneelervaring niet meer nodig hebt dan een sjaal en twee uitstekende acteurs die komisch talent paren aan een verbluffende tekstbeheersing. De anek­dote doet er verder niet toe. Al wat we weten is dat het begint bij het waargebeurde verhaal van onze twee protagonisten in Parijs waarbij

COMEDY / THEATER

Sketch 2

IN VORM

ZATERDAG 29 FEBRUARI

en street-art, en een boegbeeld van de aids-bewustwording. Om 10u15 Begeleiding door gidsen Bozar € 23 Afspraak aan de ingang van Bozar Gildhof Cultuurcentrum Tielt I.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen

35


€ 7/5 (+65J., -26J.) 5 FILMS VOOR € 25 MET EEN FILMPAS OM 20U00 TENZIJ ANDERS VERMELD GILDHOF CULTUURCENTRUM TIELT

The Aeronauts

WOENSDAG 12 FEBRUARI

Il Traditore Begin jaren 80 bereikt de strijd tussen de verschillende maffiaclans in Italië een hoogtepunt. Deze harde maffia­ prent is gebaseerd op een echt verhaal dat Italië in de ban hield. Marco Bellocchio brengt niet alleen een sensationeel stukje van zijn vaderlandse misdaadgeschiedenis tot leven,

WOENSDAG 19 FEBRUARI

maar onderzoekt ook wat 'spijt' in maffia­termen betekent. Opgelet: niet voor al te jonge of gevoelige kijkers …

The Peanut Butter Falcon Peanut Butter is warm en zoet. Dat geldt ook voor deze vriendelijke feelgood-komedie. Zak, een jongeman met het syndroom van Down, volgt vol bewondering de wrestling-shows op TV. Hij sluipt weg uit de zorginstelling en droomt ervan om worstelaar te worden. Samen met Tyler, een ietwat sjofele figuur die gezocht wordt door de

36 | WWW.UITINTIELT.BE

het luchtruim voor een moordend spannende vlucht, die je aan je cinemazetel kluistert en je nagels teistert. Voeg daarbij schitterende vertolkingen, waanzinnige effecten, prachtige beeldvoering en kostuums …

FILM

Het duo Eddie Redmayne en Felicity Jones (The Theory of Everything) schitteren samen in deze fantastische old-school avonturenfilm, zoals ze nog zelden worden gemaakt. Tom Harper baseerde zich voor dit epische ballon-avontuur op verschillende pioniersvluchten uit de eerste jaren van de luchtvaart. Het tweetal kiest

FILM

WOENSDAG 5 FEBRUARI

FILM

CINÉ GILDHOF

flikken, vormt hij al snel een vreemd gelegenheidspaar, op zoek naar geluk. Opvoedster Eleanor wil Zak op het spoor komen maar beslist om het duo te vergezellen. Een wild avontuur dat hen zelfs per vlot moet brengen naar een mysterieuze worstelheld, die Zak zal leiden naar de eeuwige roem van het worstelen …


Binti De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden, net zoals haar idool Tatyana. Maar op een dag moet ze met haar papa vluchten voor de politie, die hen het land wil uitzetten. Schuilend in een boomhut ontmoet ze Elias en de twee worden vrienden. Terwijl Binti Elias al vloggend helpt met

MAANDAG 3 FEBRUARI

proef gesteld als er een moeder met haar dochtertje naast hen komt wonen. Niet het eeuwige pedofilieslachtoffer, maar de dader is hier het hoofdpersonage. Toye stelt zich heel terecht de vraag of we daar enige sympathie of begrip kunnen voor voelen ...

FILM

De Vlaamse film kent de laatste jaren wel meer pareltjes, maar dit steentje glimt bijzonder … Jonathan, een zachtaardige jongeman, wordt bij gebrek aan bewijs vrijgelaten uit de gevangenis. Hij keert terug naar zijn moeder in een klein huis bij de duinen. Jonathan wil het verleden vergeten en neemt zich stellig voor een ander, beter mens te worden. Maar ook al houdt hij zich strikt aan de regels, zijn goede intenties worden al snel op de

DONDERDAG 27 FEBRUARI

FILM

Muidhond

zijn Red de Okapi Club, rijpt er bij haar een perfect plan: haar papa moet trouwen met de mama van Elias, zodat ze in het land kunnen blijven.

Nederlands gesproken Om 15u00

Auteurslezing Daniel Billiet Daniel Billiet vertelt over zijn parcours als schrijver. Hij licht een tipje van de sluier over zijn methodes van werken en stuurt beginnende schrijvers graag met een handvol tips naar huis. Billiet (1950) publiceerde een tiental dichtbundels, stelde bloemlezingen samen, was een tijdlang Knacks poëzie­recensent en werd opgenomen in tal van prestigieuze bloemlezingen. Hij ontwikkelde zich tot Vlaanderens grootste voorvechter van een volwaardige jeugdpoëzie. Daniel heeft ook een stevige faam opgebouwd

LEZING

WOENSDAG 26 FEBRUARI

als docent creatief schrijven en is sociaal erg geëngageerd, wat zich ook weerspiegelt in zijn gedichten voor volwassenen. Iedereen is welkom! Om 19u30 Organisatie Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Locatie Bibliotheek Gratis

37


38 | WWW.UITINTIELT.BE

Stedelijke Kunstacademie, Te bezichtigen tijdens de openingsuren Opening vrijdag 7 februari om 19u00 Finissage vrijdag 3 april met voorstelling catalogus en performance van Peter Morrens

Apero con Fuoco: A Tale of Reeds Reeds aan het concertpubliek voor. Mis de kans niet om dit internationaal vermaard trio in Tielt aan het werk te zien!

© PAUL DE CLOEDT

Hoboïst en streekgenoot Bram Nolf, fagottist Luc Loubry en pianist Hans Ryckelynck stellen hun CD A Tale of

Er zal werk te zien zijn van: Peter Morrens (BE) Jo De Smedt (BE) Sara Bomans (BE) Arpaïs Du Bois (BE) Jasper Rigole (BE) Bruce Nauman (USA) Peter Downsbrough (USA)

Peter Van Ammel (BE) Merlyn Paridaen (BE), Anna Lange (NL) Bernd Lohaus (DE) Lise Harlev (DK) Kelly Schacht (BE) Ante Timmermans (BE)

MUZIEK

PETER MORRENS, 'NAZICHT', 2019, COURTESY KRIEG GALLERY. FOTO: STEFANIE SCHAUT

ZONDAG 9 FEBRUARI

De Stedelijke Kunstacademie legt met deze expo de focus op taal en betekenis in de beeldende kunsten. "Woorden die in kunstobjecten zijn verwerkt zijn richtinggevend voor dat kunstobject. Ze bepalen in hoofdzaak waar het met dat object naar toe gaat. In die zin functioneren woorden uitermate symboliserend in elke context.”

EXPO

Expo Gekende Woorden

VRIJDAG 7 FEBRUARI T.E.M. ZATERDAG 4 APRIL

Luc Loubry was zo’n 40 jaar fagotsolo van het Nationaal Orkest van België, Bram Nolf was er de jongste 20 jaar zijn collega. Pianist Hans Ryckelynck is laureaat van de befaamde Kapel Koningin Elisabeth. Samen namen ze in 2019 A Tale of Reeds op, met Franse en Belgische kamermuziek van de 19de en 20ste eeuw. Vergeten pareltjes die ze vanonder het stof vandaan haalden en nu ook op het podium brengen. Tijdens dit concert hoor je - in primeur! - werk van Grandval, Brod, Poulenc en Françaix. Op de CD vind je verder ook werk van Van Hoof, Dubois, Absil en Poot. Om 11u00 € 12/5 (leerlingen SAMW) Theater Malpertuis Reserveren via Stedelijke Academie voor Muziek en Woord


tot uw dienst STADSDIENSTEN STADHUIS

Markt 13 - T 051 42 81 11 - info@tielt.be www.tielt.be ma en vr: 9u00-12u00 di-wo: 9u00-12u00 & 14u00-17u00 do: 9u00-12u00 & 14u00-18u00 za: 9u00-11u30: op afspraak, Stadspunt en dienst Burgerzaken

ANDERE STADSDIENSTEN WOONWINKEL REGIO TIELT

Markt 13 - T 051 42 81 81 - M 0474 12 80 66 woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be

GILDHOF CULTUURCENTRUM TIELT

T 051 42 81 11 - stadspunt@tielt.be

Sint-Michielstraat 9 - T 051 42 82 20 gildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be www.gildhof.be

BURGERZAKEN

BIBLIOTHEEK EN KENNISCENTRUM

STADSPUNT

Burgerlijke Stand T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be Bevolking T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be

OMGEVINGSLOKET

T 051 42 81 40 - technischedienst@tielt.be

RUIMTELIJKE OMGEVING

Stedenbouw T 051 42 81 40 - stedenbouw@tielt.be Milieu-Duurzaamheid T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be Mobiliteit T 051 42 81 42 - mobiliteit@tielt.be

EVENEMENTEN, TOERISME EN LOKALE ECONOMIE

T 051 42 81 16 - evenementen@tielt.be T 051 42 81 79 - economie@tielt.be

BELEIDSCOÖRDINATOR VRIJE TIJD T 051 42 82 56 - vrijetijd@tielt.be

BESTUURSADMINISTRATIE

Secretariaat T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be Archief T 051 42 81 76 - archivaris@tielt.be

BEHEER EN UITBATING INFRASTRUCTUUR

Reservatiedienst Gen. Maczekplein 7 T 051 42 82 30 - reservatiedienst@tielt.be

bibliotheek@tielt.be tielt.bibliotheek.be Hoofdbibliotheek Tielt Lakenmarkt 9 T 051 42 82 10 Aarsele Aarselestraat 4 T 051 42 82 16

JEUGD

De Kommel Gen. Maczekplein 2 T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be

KINDEROPVANG TANNEKE

tanneke@tielt.be Tielt Belgiëlaan 2 - T 051 42 82 50 Aarsele Jules Van Ooststraat 43 T 051 54 43 88 Kanegem Kanegemstraat 168 T 051 72 20 08

SPORT

sportdienst@tielt.be Sporthal De Ponte Sportlaan 3 T 051 42 82 80 Zwembad Gen. Maczekplein 3 T 051 40 19 16

ACADEMIE TIELT

www.academietielt.be Muziek en Woord Lakenmarkt 4 T 051 42 82 60 - samw@tielt.be Kunst Lakenmarkt 3 T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be

OPENBAAR DOMEIN

Meulebeeksesteenweg 2D Gebouwen T 051 42 81 52 - gebouwendienst@tielt.be Wegen en water T 051 42 81 53 - wegendienst@tielt.be Groen en proper T 051 42 81 54 - groendienst@tielt.be

BRANDWEER MIDWEST

Bij dringende gevallen: T 112 Noodnummer: T 1722* *Opgelet: enkel na activatie en voor nietdringende oproepen rond wateroverlast en/of stormschade. Post Tielt Felix D'Hoopstraat 124 lieven.rijckaert@zonemidwest.be Post Aarsele Molenweg 3 dirk.debeuckelaere@zonemidwest.be

ANDERE RECYCLAGEPARK IVIO Tenhovestraat 7 T 051 31 17 96

SOCIAAL HUIS

Deken Darraslaan 60 T 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwtielt.be www.ocmwtielt.be ma-vr: 9u00-12u00 di & wo: 13u30-17u00 do: 13u30-18u00

DIENSTENCENTRUM ’T VIJVERHOF Kortrijkstraat 68 T 051 40 26 46 - dienstencentrum@ztielt.be www.ztielt.be/dienstencentrum Dienstencentrum ma-vr: 8u15-12u00 & 13u15-18u00 Centrumleidster ma-do: 9u00-12u00 ma-do: namiddag op afspraak Cafetaria ma-vr: 10u00-12u00 & 14u00-18u00

LOKALE POLITIE

Kortrijkstraat 86 - T 051 42 84 00 pz.regiotielt.wijk.tielt@police.belgium.eu www.pzregiotielt.be

WERKWINKEL

Lakenmarkt 6 T 051 42 79 40 - wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be Beeld backcover: Aarsele-Dorp

alle openingsuren www.tielt.be volg ons op Facebook/StadTielt, Instagram (@StadTielt) en Twitter (@StadTielt)

39


Profile for Informatiedienst Stad Tielt

Stad Tielt | Stadsmagazine februari 2020  

Stad Tielt | Stadsmagazine februari 2020  

Profile for tieltmag
Advertisement