Page 1

Afgiftekantoor Tielt 1

oPde HOOGTE www.tielt.be

Verschijnt maandelijks behalve augustus

stadsmagazine van Aarsele . Kanegem . Schuiferskapelle . Tielt

MAART 2018

CARNAVAL IN DE STAD op zondag 4 maart


Beste inwoners,

VERMINNEN BEKOORT TIELT p. 22-23

Iedereen Leest presenteert

JEUGDBOEKENMAAND JEUGD BOEKEN MaaND

p. 28-29

1-31 MaaRT 2018

DWARS DOOR VLAANDEREN

EUreka!p. 30-31 WETENSCHaP & TECHNIEK

verder

Jeugdboekenmaand.be Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Peter Goes — vorm Kris Demey

IL_JBM18_AFF_MEI17_A2_DEF.indd 1

iedereenleest.

06/10/2017 11:14

CARNAVAL 3 . BEVOLKING 4 . UIT DE RAAD 5 . VACATURES 6 . HERBESTEMMING KERKEN 7 . OPENBARE WERKEN 10 . JEUGDLOKALEN 11 . RENOVATIE CC GILDHOF 12 . BIJSCHOLING FYTOLICENTIE EHBO 13 . OPROEP BRANdWEERVRIJWILLIGERS 14 . ROOKMELDERS 14 . TIELT IN BEELD 15 . VRIJWILLIGERSFEEST 16 . EARTH HOUR 16 . TOURNEE MINERALE 16 . GROENE BEGRAAFPLAATS SCHUIFERSKAPELLE 17 . BROEDERLIJK DELEN 18 . DIKKEDARMKANKER 19 . TIELT VRIJWILLIGT 19 . OPVOEDINGSTIP 20 . European Disability Card 20 . WIST JE DAT 21 . VERMINNEN BEKOORT TIELT 22 . VAKANTIEOPVANG PAAS­VAKANTIE 24 . INTERNATIONAAL JEUGDKAMP 27 . JEUGDBOEKENMAAND 28 . DWARS DOOR VLAANDEREN 30 . UIT IN TIELT 32 . TOT UW DIENST 42 Colofon Op de hoogte is het officiële informatieblad van de Stad Tielt. Het Stadsmagazine verschijnt maandelijks (behalve in de maand augustus) en wordt gratis aangeboden aan de Tieltse bevolking. Redactieadres Communicatie, Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt, T 0514 2 81 70, info@tielt.be Binnenbrengen teksten Suggesties voor teksten voor het Stadsmagazine van april 2018 dienen uiterlijk op 1 maart om 8u00 bezorgd te worden aan de dienst Communicatie, Stadhuis, Markt 13, T 051 42 81 70 of info@tielt.be. Activiteiten voor de UIT-kalender dienen uiterlijk op 5 maart ingevoerd te zijn in www.uitdatabank.be. Verantwoordelijke uitgever Els De Rammelaere, burgemeester Realisatie Kliek Creatieve Communicatie, www.kliek.be © Stad Tielt - Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

In maart is er weer heel wat te beleven in Tielt. Het eerste weekend staat traditiegetrouw in het teken van carnaval, met als hoogtepunt de bonte stoet door de centrumstraten op zondag. Het weekend daarop openen de handelaars hun deuren met Window Fashion. Op zondag maken de paspoppen in de etalages plaats voor levende modellen die in stijl de voorjaarsmode en de nieuwste trends presenteren. Een bijzonder voorjaarsgebeuren, ondersteund met extra animatie. Later deze maand slaat de wielergekte weer toe: voor de derde keer op rij gaat Dwars door Vlaanderen voor dames van start op de Tieltse markt. De wedstrijd pakt uit met een sterk deelneemstersveld, met onder meer wereldkampioene Chantal Blaak en Jolien D’hoore. Een uurtje na de dames doen ook de heren het centrum aan. Kom de sfeer opsnuiven en supporter met ons mee! Naast dit sportief evenement is er in maart een bijzonder muziekproject in het kader van het themajaar ‘Tielt verenigt’. Zes Tieltse koren geven samen met Johan Verminnen een uniek concert in de Europahal. Verder in dit Stadsmagazine blikken muzikant en koorleden al even vooruit. Maart is ook Jeugdboekenmaand, met als thema dit jaar wetenschap en techniek. In de bib zijn er de hele maand diverse activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijden. Een overzicht van het programma vind je binnenin dit nummer. Graag geven we ook een stand van zaken omtrent de renovatiewerken in CC Gildhof, die flink progressie maken. De schouwburg werd professioneel gereinigd en gestript tot op het skelet. Daardoor krijgen we een unieke kijk op de metalen dakspanten, een deel van de oorspronkelijke constructie uit 1905. Later krijgt de zaal een nieuwe aankleding en wordt de schouwburg omgetoverd tot een modern theater dat aan alle artistieke en theatertechnische noden voldoet. Tot slot herinneren we graag nog even aan onze jaarlijkse zwerfvuilactie. Op zaterdag 10 maart wordt opgeruimd in zes zones in Tielt en deelgemeenten. Steek mee de handen uit de mouwen en maak zo onze stad netter. Inschrijven kan nog tot 6 maart. Geniet van de lente en graag tot in april! Vriendelijke groeten, Els De Rammelaere Burgemeester, namens het Schepencollege


in de kijker

Zaterdag 3 en zondag 4 maart

CARNAVAL

Carnaval in Tielt komt eraan! In het feestweekend van 3 en 4 maart zijn er diverse activiteiten met als hoogtepunt de carnavalsstoet op zondag 4 maart. carnavalsstoet De stoet start om 14u00. De groepen stellen zich op in de Tramstraat/ Pontweg en vertrekken vervolgens richting Sint-Janstraat, Markt, Kortrijkstraat, Sint-Michielstraat en Deken Darraslaan. De stoet wordt ontbonden op het Polenplein. Naast de lokale en buitenlandse groepen zal onze zusterstad Gross-Gerau ook dit jaar niet ontbreken. We verwelkomen ook graag een groep uit Aalst, ‘de Zwiejtzoel’n’, en de drumgroep ‘Fiesta Percussion’. AFTERPARTY Omstreeks 17u00, na afloop van de stoet, wordt er verder gefeest in de Europahal. Iedereen is welkom! De prijzen voor de deelnemers aan de stoet worden op de afterparty uitgereikt en er is een gastoptreden van Anja Yelles! De toegang is gratis. Verder ook nog: Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart Carnavalskermis markt tielt Zaterdag 3 maart om 20u11 CARNAVALSFEEST ORDE VAN DE 3 SLEUTELS Pronkzitting met verkiezing van Stadsprins en Sleutelfee met optredens van Jason Bradley, Herbert Verhaeghe en de Aarseelse Ka 3. Afterparty met Fd Solutions en dj Lennert Wolfs - Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt Prijs: 6,00 euro in voorverkoop/ 8,00 euro aan de deur www.ordevande3sleutels.be

meer info Toerisme, Evenementen en Lokale economie

MAART 2018

3


bevolking

geboorten 02.01 05.01 08.01 09.01 09.01 10.01 15.01 16.01 18.01 19.01

Léah Ophalvens Emma Tuyn Eléonore Ranson te Roeselare: Bo Vanhoutte Oskar Vanwynsberghe te Brugge: Viktor Verlinden te Roeselare: Juna Delva Elena Verplancke Jacob Dobbelaere Tibo De Meyer 19.01

huwelijk 20.01 te Brugge: Théo Van Laethem 23.01 te Waregem: Vince Verlinde 23.01 Maria Al-Zubidi 30.01 Jax Vandeput 02.02 Robyn Ysebaert 02.02 Louisa Degang 03.02 Isa Danneels 04.02 Hope Thery 2 februari

Shawn Goethals en Naomi Petyt

jubilea

50

50

5januari

13 januari

13 januari

Rita Steyaert en Freddy Verfaillie vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Cecilia De Craemer en Noël Marreel vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Antoinette De Volder en Roger Devlieger vierden hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag.

50

50

4

65

27 januari

27 januari

Nicole Carron en Gabriël Vande Walle vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag

Christiane Vermeulen en Firmin Tanghe vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Tielt Stadsmagazine


onze stad

overlijdens 08.01 Gabrielle Sander, °Tielt 03/12/1934, w. Rene Braeckevelt 12.01 Jeaninne Lefevre, °Aarsele 06/12/1936 13.01 Zoë Vandendriessche, °Torhout 21/03/1920, w. Marcel Yde 18.01 Godelieve Verheecke, °Aalter 14/06/1926, w. Frans Spriet 19.01 Agnes De Coninck, °Pittem 12/07/1929, w. Joseph Dedobbelaere 19.01 Gilberta Goethals, °Kanegem 06/10/1926, e. André Van Quickelberghe 21.01 Maria Declercq, °Tielt 14/02/1932, e. Roger Maes 24.01 te Roeselare: Noël De Vos, °Machelen 04/01/1943, e. Rita Van Maele 27.01 Joseph Sierens, °Kanegem 29/09/1924, w. Maria Devolder 28.01 Camille Lannoo, °Tielt 12/04/1925, e. Andréa Vroman 30.01 Maria Verhelle, °Ingelmunster 03/03/1920, w. Aloys Defour 30.01 Robert De Marrez, °Kanegem 21/01/1936, e. Paula Heytens 01.02 Godelieve Vroman, °Meulebeke 22/09/1930, w. Valère Detailleur 01.02 Thierry Van Houdt, °Aalst 29/05/1968 03.02 Dorine Hermie, °Tielt 08/02/1961, e. Geert Ryde 03.02 Herman Vancoppenolle, °Tielt 02/10/1947, e. Rachel David 05.02 Albert Van Autrève, °Tielt 27/11/1918, w. Anna Verhelst

uit de raad van 1 februari 2018

De raad nam akte van  het ontslag van de heer Joris Uyttenhove, gemeenteraadslid.  het ontslag van OCMW-raadslid mevrouw Wendy Malego.  de budgetwijziging nr. 1 - 2017 van het OCMW Tielt. De raad keurde goed  de toetreding tot de gemeenteraad van mevrouw Nancy Van Maele-Ottevaere voor de CD&V-fractie.  de voordracht en de aanstelling van mevrouw An Vanden Bussche als nieuw lid van de OCMW-raad.  het budget 2018 en het aangepast meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Tielt.  de besteding van de restmiddelen 2017 binnen het VIA4-akkoord. Deze worden omgezet in een Tieltse cadeaubon voor elk personeelslid in dienst (OCMW en stad) per 1 januari 2018.  de engagementsverklaring eerstelijnszone regio Tielt. De raad heeft vervolgens de volgende personen aangesteld:  Mevr. Lieve Vandevelde als nieuw lid voor de CD&V-fractie binnen de gemeenteraadscommissie ‘Socio-Culturele Materies’.  Mevr. Micheline Gourlandt als nieuwe bestuurder voor de stad binnen de huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander.  Schepen Simon Bekaert als vertegenwoordiger en dhr. Patrick Wauters als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest. Verder deed de raad voordracht van de burgemeester als afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de DVV Midwest.

meer info De volgende GEMEENTERAADSZITTING VINDt plaats op 1 maart 2018 om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis.

www.tielt.be/Gemeenteraad

MAART 2018

5


vacatures

vacature

stadsdiensten

De stad Tielt telt ongeveer 190 mede­ werkers die dagelijks instaan voor de dienstverlening van zo’n 20.000 inwoners. Wij zoeken enthousiaste en gedreven medewerkers om de dienstverlening en ambities van de stad te helpen waarmaken. Concreet werven wij aan: VOLTIJDS CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR  Administratief medewerker C1-C3  Technisch beambte Wegen en Water E1-E3 Aanbod Een boeiende en uitdagende job met een ruime verantwoordelijkheid in een voortvarende organisatie met een aantrekkelijk loon, bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitali­ satieverzekering en terugbetaling kosten openbaar vervoer. Meer info  Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 1 jaar.  De stad selecteert kandidaten op basis van hun motivatie en kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.  Ben je klaar voor een volgende stap in je carrière? Bekijk dan de uitgebreide info en voorwaarden over deze vacatures via www.tielt.be/ vacaturesbijdestad of neem contact met ons op! Kandidatuurstelling Wens je je kandidaat te stellen? Verstuur ons je cv en motivatiebrief via het online sollicitatieformulier, bezorg deze bij de dienst HR en Loopbaanbeheer of via aangetekend schrijven uiterlijk op 23 maart 2018. Kandidaturen per e-mail zijn niet geldig.

6

meer info HR en Loopbaanbeheer Markt 13 – T 051 51 81 69

Tielt Stadsmagazine

vacatures

O.C.M.W. Tielt

Het O.C.M.W. van Tielt gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor volgende functie: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C1–C3 VOLTIJDS Meer info Het inschrijvingsformulier, de functiebeschrijving, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst van het O.C.M.W. Tielt, via personeelsdienst@ocmwtielt.be of telefonisch T 051 42 79 10. Kandidatuurstelling De schriftelijke kandidaturen aan de hand van het inschrijvingsformulier, samen met een afschrift van het diploma dienen per aangetekend schrijven opgestuurd te worden aan de Voorzitter van het O.C.M.W. Tielt, Deken Darraslaan 17, en dit uiterlijk op 30 maart 2018 (de poststempel geldt als bewijs).

meer info O.C.M.W. Tielt - Personeelsdienst Deken Darraslaan 17 - T 051 42 79 10

Jobstudenten, monitoren en vrijwilligers Heb je interesse in werken met kinderen, als leidinggevende of volg je een passende studierichting? Dan is dit een boeiende manier om een deel van je vakantie door te brengen als medewerker voor de stedelijke vakantiewerkingen en kinderopvang Tanneke. Hoofdverantwoordelijken (+18j.) vakantiewerkingen We zoeken enthousiaste jongvol­ was­senen die verantwoordelijkheid kunnen nemen en jonge vrijwilligers kunnen begeleiden, animeren en enthousiasmeren. Onze vakantiewerkingen:  Poco Loco speelpleinwerking  6-12 jaar Watewy  3-6 jaar Sint Paulus  3–12 jaar De Dorpsparel Schuiferskapelle  De Boemelkar (6-12 jaar)  Tienerweek (12-15 jaar)  Buitenschoolse kinderopvang Tanneke (Tielt, Aarsele & Kanegem) Interesse? Solliciteer t.e.m. vrijdag 6 april via Stad Tielt, Markt 13 of mail naar personeelsdienst@tielt.be met als onderwerpsregel ‘hoofdverantwoordelijke vakantiewerking’. Sollicitatie­ brief in bijlage toevoegen, alsook indicatie van je voorkeur voor een specifieke werking. Vrijwilligers (+15j.) De dienst Jeugd en kinderopvang Tanneke zoeken enthousiaste vrijwilligers. Heb je flink wat energie over, ben je graag bezig met kinderen en wil je een centje bijverdienen? Bezorg ons je gegevens via de Stedelijke Jeugddienst, Generaal Maczekplein 7 of via marijke.demeulemeester@tielt.be met als onderwerpsregel ‘vrijwilliger vakantiewerking’.

meer info JEUGD Gen. Maczekplein 7 - T 051 42 82 41


Herbestemmingsonderzoek parochiekerken In 2016 lanceerde de Vlaamse overheid het ‘Projectbureau Herbestemming Parochiekerken’, dat lokale besturen toeliet een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een potentiële herbestemming van parochiekerken.

In overleg met het centraal kerkbestuur van Tielt diende het stadsbestuur een aanvraag in voor een studie rond de kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Tielt en Onze-Lieve-VrouwGeboorte in Schuiferskapelle. Door het grote succes op Vlaams niveau is uiteindelijk slechts één herbestemmingsstudie per gemeente weerhouden. Voor Tielt was dat de Onze-Lieve-Vrouwkerk, waarvoor het studiebureau Bogdan & Van Broeck werd aangesteld. Via de West-Vlaamse Intercommunale werd uiteindelijk ook een traject voor de kerk van Onze-LieveVrouw-Geboorte uitgevoerd, ondergebracht bij ontwerpbureau Desmet-Vermeulen. Beide bureaus stellen in hun eindrapport een aantal mogelijkheden voor. Die houden rekening met de beoogde transformatie en vormen een objectieve basis voor toekomstige gesprekken rond effectieve uitvoering. Hierna volgen de krachtlijnen van beide rapporten; een meer uitgebreid dossier vind je via www.tielt.be > Onze stad.

Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw Tielt Bogdan & Van Broeck hield rekening met het feit dat de site vooral een bestemmingslocatie is. De kerk en haar omgeving worden gebruikt met een specifiek doel. De spontane passage en daarbij horend gebruik als publieke ruimte is eerder beperkt, ondanks de nabijheid van bijvoorbeeld de school of het theater. De hele site werd bekeken, d.w.z. het kerkgebouw, de pastorie, het naastliggende Feestpaleis, de toren, de toegangen en de parking. Er is rekening gehouden met de specificiteit van de kerk, namelijk de ruimtelijke kwaliteiten (brede en hoge ruimtes) en de beperkte lichtinval. De studie nam een reeks vooraf geformuleerde wensen in aanmerking:  liturgie: behoud van een vaste ruimte voor liturgie, devotie of bezinning.


legende 3. Voorplein 6. Diensten & leveringen 9. Toegang & verticale circulatie 10. Ruimte voor dienende functies 11. Polyvalente zone 12. Podium 16. Ruimtes voor educatieve programma's 18. Kleedruimte 19. Ruimtes voor een orkest 19 16 18

9

10

11

6

12

3

longitudonal section

Langse snede

25 04 2017

0

2

4

10m

O-L-V Tielt - gecompartimenteerde kerk: dwarsdoorsnede met extra ruimtes in een deel van het schip

 repetities en optredens: voorzien van repetitieruimtes voor muziek, dans, zang … (gezien de nabijheid van diverse cultuur- en jeugdverenigingen)  ruimtes voor vorming en opleiding: een opleidings­ centrum met opdeling in kleinere lokalen met rechtstreekse daglichtinval, circulatie tussen de lokalen onderling en rechtstreekse verbindingen met de toegang(en), akoestische vereisten, verlaagde plafonds … Gecompartimenteerde kerk met meerdere gebruiksmogelijkheden Het scenario voorziet in een gecompartimenteerde kerk die kleinere en grotere ruimten combineert. Hiertoe krijgt het doksaal een uitbreiding naar het schip toe en komen er bijkomende verdiepingen. De ruimtelijke kwaliteiten blijven behouden door slechts een deel van het schip in te palmen. Zo ontstaat een afsluitbare, polyvalente ruimte centraal in de kerk. In de apsis wordt een podium met coulissen voorzien. De lokale parochie behoudt een stille ruimte in de voormalige sacristie. Sociale dimensie Het doel is om maximaal in te zetten op gemeenschappelijk gebruik en sociale interactie. De toegangszone wordt dan ook geconcipieerd als ruimte voor spontane ontmoetingen en de grote polyvalente ruimte is beschikbaar voor diverse initiatieven. Programma-mix Het beoogde programma is vooral gericht op bestemmingsfuncties, gezien de ligging net buiten het stadscentrum. Er is te weinig spontane passage van voetgangers en andere zachte mobiliteit voor een bredere leefbaarheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat diverse verenigingen er culturele activiteiten kunnen organiseren. Onderhoud en beheer Onderhoud is hoe dan ook nodig en hiervoor dient budget gereserveerd. Een gebouw gebruikt en beheerd door meerdere

8

Tielt Stadsmagazine

partijen veronderstelt ook dat de kerk zodanig geconcipieerd wordt dat verschillende delen naast elkaar kunnen functioneren en dus verhuurbaar zijn, eventueel bij wijze van gesubsidieerd gebruik. Een dergelijk gelijktijdig, meervoudig gebruik vereist een slim beheersplan. Budgettering De studie maakte een indicatieve budgettering op, nog te verfijnen in functie van de concrete plannen en het gewenste ambitieniveau. Die raming becijfert de noodzakelijke bouwkosten, inclusief de voorgestelde opties, en komt uit op een bedrag van 2 miljoen euro (excl. btw). Dat bedrag is exclusief de instandhoudingswerken van de kerk, enkele jaren geleden op ruim 1 miljoen euro (excl. btw) geschat.

Herbestemming onze-lieve-vrouw-geboorte schuiferskapelle Studiebureau De Smet-Vermeulen spitste zich na overleg met de betrokken partijen toe op enkele eenvoudige aan­passingen van de kerk om naast de religieuze dienstverlening allerlei - ook wereldlijke - activiteiten voor verenigingen en particulieren mogelijk te maken. Multifunctionaliteit dus, waarvoor een flexibele opdeling van het gebouw vereist is. De volledige herbestemming werd verlaten, gezien dat niet strookt met de pastorale visie op deze kerk. Opdeling: flexibel meubelstuk en stapelbaar los meubilair Voor een flexibel gebruik van het gebouw is gekozen voor een opsplitsing tussen schip en koor. Er is een opdeling voorgesteld met een flexibel meubelstuk dat ook meervoudige functies heeft (opbergen van stoelen en tafels, afschermen van het koor bij wereldlijke activiteiten, projectiescherm, tentoonstellingspaneel). De altaartafel krijgt een vaste positie in de eerste beuk van het schip. Bij kleine erediensten vormt het meubelstuk, vanuit de koorkapel gezien, een achtergrond bij


91 237

2. 7. 1.

60

68

132

3.

47

6.

240

legende

4.

460

68

60

47

1. Sanitair 2. Kitchenette 3. Technische ruimte 4. Misviering 5. 7 tafels gestapeld 6. 148 stoelen gestapeld 7. Vestiaire

5.

Scenario 3

misviering in kapel, de wanden scheiden het koor van het schip, kerk al ingericht voor projectie 92 stoelen in gebruik 1 tafel in gebruik 1. sanitair 2. kitchenette 3. technische ruimte 4. misviering 5. 7 tafels gestapeld 6. 148 stoelen gestapeld 7. vestiaire

O-L-V-Geboorte Schuiferskapelle - bovenaanzicht met mogelijke opsplitsing erediensten in het koor en andere activiteiten in het schip N

1:100

het altaar. Bij volledig gebruik van de kerk wordt het meubelstuk elders geplaatst, zodat schip en koor weer worden verbonden. Versoberen van het interieur Het studiebureau doet een aantal voorstellen om het interieur te versoberen:  het koor behoudt uitsluitend een religieuze functie en neemt specifiek met de eredienst verbonden objecten op.  het schip ontvangt allerlei activiteiten en wordt bepaald door objecten met (cultuur)historische en artistieke waarde.  de kruisweg krijgt in het ontwerp specifieke aandacht. Voor elk statie zijn er luiken die open of dicht zijn afhankelijk van de activiteit in de kerk. De kerk krijgt aldus een lichtere, meer harmonieuze en wereldlijke sfeer waarbinnen de belangrijke stukken van de kerk tot hun recht komen. Door de flexibele opdeling en de versobering van het interieur ontstaan een aantal alternatieve scenario’s voor opstelling binnen het kerkgebouw. Verduurzaming Om een toekomstige economisch verantwoorde werking van het gebouw te verzekeren, is een algemene verduurzaming ervan onontbeerlijk. Zowel naar verwarmingsinstallatie, isolatienormen en ventilatie doet het studiebureau enkele aanbevelingen. Budgettering De voorgestelde ‘beperkte’ wijziging via flexibele meubelstukken en versobering van het kerkgebouw wordt geraamd op 370.000 euro (excl. btw). Dat bedrag is exclusief de kosten noodzakelijk voor het verduurzamen van het gebouw (verwarming, isolatie, elektriciteit), enkele jaren geleden op ruim 200.000 euro (excl. btw) geschat. meer info BESTUURSADMINISTRATIE – SECRETARIAAT


wonen

Riolerings- en wegeniswerken

Krommewalstraat – Kistestraat Manestraat De complexe rioleringswerken in het smalste stuk van de Krommewalstraat (gedeelte Kistestraat - Keidamstraat) zijn uitgevoerd. Nu deze ondergrondse werken achter de rug zijn, kan de aannemer de wegenis er afwerken. De parking aan de ingang van de begraafplaats werd heraangelegd en zal in de maand april of mei afgewerkt worden. Van zodra de Krommewalstraat is afgewerkt, wordt met de aanleg van de riolering en de heraanleg van de wegenis in de Kistestraat (gedeelte Krommewalstraat - Manestraat) gestart. Dit zal vermoedelijk in de maand april zijn. Vervolgens worden de riolerings- en wegeniswerken in de Manestraat uitgevoerd.

Riolerings- en wegeniswerken

Bedevaartstraat De rioleringswerken in de Dertig Zilverlingenstraat en in de Bedevaartstraat werden in 2017 voltooid. Er werd nog voor de kerstvakantie voorzien in een tijdelijke onderlaag om de winterperiode te overbruggen. De Bedevaartstraat was al die tijd volledig toegankelijk, maar enkel voor plaatselijk verkeer. Vanaf half maart kan er verder gewerkt worden aan de definitieve asfaltverharding om zo de wegeniswerken te voltooien. Om een goede kwaliteit van de wegenis te hebben, kan de asfaltverharding immers niet tijdens de wintermaanden aangebracht te worden.

Herstellingswerken

diverse landbouwwegen De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd voor de herstellingswerken aan de volgende straten: Kleine Ruiseledestraat, Galgestraat, Houthagestraat, Kazerne­ straat, Brugse Heirweg, Vijfpachtgoenstraat, Tommekouterstraat-Kapellebeekwegel en Poelberg. Vanaf maandag 9 april start de aannemer met de werken. De wegeniswerken worden in 40 werkdagen uitgevoerd. Rekening houdend met de weers­ omstandigheden zullen de werken vermoedelijk eind juni voltooid zijn.

Herstellingswerken

Europawijk De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd voor de herstellingswerken aan de volgende straten: Belgiëlaan, Brignoleslaan, Hollandlaan, Gross Geraulaan en Luxemburglaan. Vanaf dinsdag 2 mei start de aannemer met de werken. De wegeniswerken worden in 15 werkdagen uitgevoerd. Rekening houdend met de weersomstandigheden zullen de werken vermoedelijk begin juni voltooid zijn. meer info OMGEVINGSLOKET

10

Tielt Stadsmagazine


BOUW NIEUWE JEUGDLOKALEN Eind januari werd de aftrap gegeven voor de bouw van de nieuwe jeugdlokalen aan het Generaal Maczekplein. Aannemer Beeuwsaert is begonnen met de voorbereidende werken op het terrein tussen Tuin De Brabandere en het zwembad. Het rooien van de bomen is gebeurd en de werken van de Watergroep voor de wateraansluiting zijn uitgevoerd. Binnenkort wordt het terrein genivelleerd. Op termijn worden de prefabmodules (nu nog in productie) geplaatst, waarna de jeugdlokalen dan ook letterlijk vorm zullen krijgen. De dienst Jeugd, KSA Tielt, Chiro Tielt en De Kleine Torenvalk krijgen er hun vaste stek en kijken alvast uit naar hun nieuwe infrastructuur. De multifunctionele, sobere en comfortabele jeugdlokalen komen er naar een ontwerp van het Tieltse architectuuratelier Steven De Jaeghere.

Š de jaeghere architectuuratelier

meer Info JEUGD

MAART 2018

11


CC GILDHOF

RENOVATIE MAAKT FLINK PROGRESSIE Sinds oktober is door de firma’s Libreco en Abesim met grote ijver gewerkt aan het gezond maken van onze stedelijke cultuurtempel. Verschillende zones die risico’s inhielden, werden minutieus ‘ontkleed’ en grondig gereinigd. Vooral de schouwburg, de Deseynzaal, het Vossenhol en de zolderruimtes werden drastisch aangepakt. De schouwburg is na afloop van deze operatie onherkenbaar. De ruimte is ontdaan van alle toevoegingen uit de vroege jaren tachtig en teruggebracht tot zijn ruwe, onaangeklede staat. Lambriseringen, akoestisch plafond, zaalbrug, podium, zetels, gradins, aankleding en theatertrekken werden gedemonteerd. Alle mogelijk gecontamineerde onderdelen zijn op streng gecontroleerde wijze afgevoerd en de overblijvende ruwbouw is droog en nat gereinigd. Luchtsluizen schermden de zones af tijdens die wekenlange werkzaamheden. De ruimtes werden door middel van extractoren in onderdruk gebracht, zodat geen stof kon ontsnappen. De lucht - waar mogelijks asbestpartikels in zaten - werd gefilterd

12

Tielt Stadsmagazine

afgevoerd. Waar nodig bracht men fixerende middelen aan als extra beveiliging. Kortom: het cultuurcentrum werd gestript en gereinigd tot op het skelet. Oorspronkelijke staat Dat levert vandaag unieke beelden op, die ons zelfs terugvoeren naar het ontstaan van het gebouw bij het begin van de twintigste eeuw. Van onder het valse plafond en de lambriseringen kwam de gedaante van 1905 tevoorschijn: een unieke kijk op de oude metalen spanten, het tongewelf en de oude boogvormige monumentale scène-opening. Heraankleding Deze zeer grondige poetsbeurt levert natuurlijk ook een naakte ruimte op, die in de komende maanden een nieuwe aankleding krijgt voor hedendaags en efficiënt gebruik. De stad ging daarvoor in zee met CBAM, een studiebureau dat alle herinrichtingswerken op elkaar afstemt. Enkel op die manier kan de oude stadsschouwburg omgetoverd worden tot een modern theater waar kijk-, luister- en zitcomfort zijn afgestemd op de artistieke en theatertechnische noden. Vooral de goede zichtlijnen en

de geroemde akoestiek van de zaal dienen daarbij nauwlettend bewaakt. De komende maanden staan in het teken van een zo spoedig mogelijke heropstart van de werking. Daarbij krijgt de schouwburg zelf uiteraard voorrang, zodat publiek, artiesten en verenigingen snel weer een waardig onderdak krijgen voor hun diverse activiteiten. In de toekomst krijgen ook de inkomhal en de vergaderlokalen een nieuwe inrichting. Optimalisatie De herinrichtingsfase van de komende maanden zal ook aangewend worden om enkele aanpassingen door te voeren. De oude Gildhofzaal - die qua geluid en sfeer nog steeds goed scoorde - had een paar weg te werken minpunten: zo wint het toekomstige publiek aan comfort door aanpassing van de beenruimte op het benedengedeelte. De scène wordt vlak in plaats van hellend en de manuele trekken in de oude toneeltoren worden geautomatiseerd. De schouwburg gaat een nieuwe, opgefriste en gemoderniseerde toekomst tegemoet.

meer Info CC GILDHOF


Land- en tuinbouw

Bijscholing fytolicentie ehbo Om de fytolicentie te kunnen verlengen moeten o.a. tuinaanleggers en landbouwers een aantal vormingsactiviteiten volgen. Daarom organiseert de Stedelijke Land- en Tuinbouwraad deze bijscholing. Inhoud  Toelichting belang van beschermkledij-gevarensymbolen, CLP-classificatie  Herkennen en correct behandelen van vergiftigingssymptomen-antigifcentrum  Omgaan met noodsituaties en reanimatietechnieken praktisch  Wanneer: Woensdag 14 maart 2018 om 19u30 stipt. Gelieve reeds om 19u15 aanwezig te zijn voor het inlezen van de identiteitskaart.  Locatie: Jakkedoe - OC Aarsele, Schoolstraat 1, 8700 Tielt  Inschrijving: De bijscholing is gratis. De plaatsen zijn beperkt, gelieve vooraf in te schrijven bij de dienst Bestuursadministratie: iris.clabout@tielt.be of T 051 42 81 22. Deze bijscholing wordt gegeven door mevrouw Veerle Maertens en kadert in de verlenging van de fytolicentie/Global Gap. Breng zeker uw identiteitskaart mee voor een vlotte registratie.

meer Info BESTUURSADMINISTRATIE - SECRETARIAAT

Een auto enkel wanneer jij dat wil, vriendelijk voor je portemonnee en geen zorgen om onderhoud, herstelling en autokeuring? Goed nieuws, want Stad Tielt deelt twee Cambio-wagens met jou! Je vindt ze op de Lakenmarkt. Surf naar www.cambio.be en ontdek je voordeel!

kort Help de bijen! Ook dit jaar verdeelt de provincie West-Vlaanderen tijdens de lente bloemenzaad voor een meer bijen­vriendelijke tuin. Help de bijenpopulatie in stand te houden en bestel vanaf 15 maart via provincie@westvlaanderen.be, T 0800 20 021, in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis te Brugge (Jan Van Eyckplein 2) alsook bij de NME (Natuur & Milieueducatie) bezoekerscentra van de Provincie. Meer info via www.west-vlaanderen.be. Aangifte vogelschrikkanonnen Vogelschrikkanonnen worden vooral geplaatst om de vers gezaaide of geplante teelten te beschermen. De knallen ervan kunnen evenwel hinderlijk zijn voor de omwonenden. Het verdient dan ook aanbeveling het kanon op minstens 100 meter van het dichtstbij gelegen bewoonde gebouw te plaatsen en minstens 10 minuten tussen twee opeenvolgende ontploffingen te laten. Het is bovendien verboden de kanonnen te laten schieten tussen 21u00 ’s avonds en 6u00 ‘s morgens. Wie een vogelschrikkanon wil plaatsen, dient dit vooraf te melden bij de Milieudienst. Ook voor meer info kan je bij de Milieudienst terecht. Beslissing milieueffectrapportage RUP Monteval Zuiderring De beslissing die het departement Omgeving van de Vlaamse overheid in de maand januari afleverde rond het onderzoek tot milieueffectrapportage RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Monteval Zuiderring, alsook de screeningnota waarin doelstelling en reikwijdte van het plan staan beschreven, liggen ter inzage in het stadhuis van Tielt, Markt 13, dienst Ruimtelijke Omgeving. Een en ander kan ook worden geraadpleegd via de digitale MER dossierdatabank ( www.mervlaanderen.be), waar dit dossier specifiek is aangegeven onder het nummer SCRPL17065. Niet vergeten: zwerfvuilactie op 10 maart Zaterdagvoormiddag 10 maart hopen we heel wat deelnemers te mogen verwelkomen op de jaarlijkse opruimactie van zwerfvuil. Voor het grondgebied Tielt en deelgemeenten werden zes zones afgebakend. De deelnemers verzamelen om 9u00 aan die zone waarvoor ze zijn ingeschreven en krijgen daar hun opruimmateriaal. Om 12u00 sluit de actie af in de bib van Tielt, waar de opruimers soep en broodjes aangeboden krijgen. Inschrijven kan tot 6 maart via www.tielt.be. Je kan ook de Milieudienst contacteren via telefoon of e-mail of gewoon even langskomen bij de Milieudienst zelf in het stadhuis.

MAART 2018

13


voorkom woningbrand

hang rookmelders Op elke verdieping en in elke kamer met een risico Vanaf 2020 zou er in Vlaanderen in elke woning verplicht één rookmelder moeten komen. Beter is om op elke verdieping één rookmelder te plaatsen en ideaal is om er een te voorzien in alle lokalen met een risico, bvb. ook in de slaapkamer als er toestellen worden opgeladen.

OPROEP BRANDWEERVRIJWILLIGERS

JE BENT MEER BRANDWEER DAN JE DENKT Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job in bijberoep bij de brandweer wel iets voor jou.

verschillende data:  De cognitieve proef: 29 mei, 2 juni of 6 juni  De handvaardigheids- en fysieke proef: 15 juni of 16 juni

Hoe word je brandweerman/-vrouw? 1. Voorwaarden  Je bent EU-burger  Je bent meerderjarig  Je beschikt over een rijbewijs B  Je geniet de burgerlijke rechten  Je dienstplichtwetten zijn in orde  Je kan een uittrekstel uit het strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden) voorleggen

Wie wenst deel te nemen aan de proeven, kan hiervoor vanaf donderdag 3 mei inschrijven via www.ikwordbrandweer.be.

2. Federaal geschiktheidsattest Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). Hiervoor moet je een aantal proeven (een cognitieve proef en een handvaardigheidsen fysieke proef) doorlopen in een provinciaal opleidingscentrum. In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven op

14

Tielt Stadsmagazine

Op donderdag 3 mei om 19u30 organiseert Hulpverleningszone Midwest ook een infosessie in Brandweerpost Roeselare, Koning Albert I laan 4. Je kan je hiervoor vanaf 1 maart inschrijven via www.zonemidwest.be. Tijdens deze infosessie krijg je ook de mogelijkheid om je meteen in te schrijven voor de proeven. 3. Aan de slag bij de brandweer Heb je het FGA-attest behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen bij een hulpverleningszone in je buurt. In West-Vlaanderen zijn dat brandweer Westhoek, Zone 1, Midwest en Fluvia.

www.facebook.com www.ikwordbrandweer.be /westvlaamsebrandweer

Best aan het plafond Omdat warme rook stijgt, wordt een rookmelder best aan het plafond geplaatst, op een 30-tal centimeter van de hoeken of de muur. Vermijd de directe omgeving van ventilatieopeningen, lichtbronnen en andere voorwerpen die kunnen verhinderen dat de rook in de rookmelder komt. Verder gebruik Het is nuttig om de rookmelder regelmatig te testen en proper te maken met een stofzuiger. Bij valse alarmen volstaat het om te wachten tot de rook is verdwenen of om rond de rookmelder te wapperen met een krant. Vervang je rookmelders na tien jaar. Plaatsbezoek door een brandpreventieadviseur Heb je nog vragen over rookmelders, dan kan je terecht bij een brandpreventieadviseur die thuis gratis advies brengt. meer Info hangrookmelders@zonemidwest.be T 051 80 60 00 www.zonemidwest.be www.facebook.com/hangrookmelders


tielt in beeld

Dag van de Academies

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari organiseerden de beide Tieltse academies weer een geslaagde Dag van de Academies. Een goed gevuld programma met o.a. live radio- en tvshows, open ateliers, lezingen en workshops bracht heel wat volk op de been en zette hun uitgebreide palet aan mogelijkheden extra in de kijker.

Internationaal bezoek bij De Bron

© Els De Pauw

Begin februari kreeg De Bron een delegatie op bezoek van partnerschool Cité Scolaire Internationale uit het Franse Lyon. Het bezoek kaderde binnen het Europese uitwisselingsproject Erasmus+. Alle deelnemers werden met plezier ontvangen op het stadhuis.

TechnoTielt

Op 8, 9 en 10 februari werd de Europahal omgetoverd tot een wetenschapsparadijs. Meer dan duizend leerlingen bezochten de interactieve techniekbeurs. Ook de jobmarkt en het publieksmoment waren een succes. Dank aan alle organisatoren en aan de Tieltse bedrijven en scholen voor hun deelname!

Jongerenfestival

Het Cultuurcentrum Gildhof, Theater Malpertuis, het Sint-Jozefsinstituut Tielt en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kunnen terugblikken op een mooie tweede editie van het Jongerenfestival. De eigenzinnige theatervoorstellingen spraken aan en ook het verrassende randprogramma lokte veel jongeren naar de foyer van Malpertuis.

Sint-Andriesziekenhuis behaalt JCI-kwaliteitslabel

Het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis kreeg eind januari de wereldwijd erkende Joint Commission International (JCI)-accredite­ring toegekend, een kwaliteitslabel inzake patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Stad Tielt feliciteert het hele team, dat terecht trots mag zijn op deze realisatie.

MAART 2018

15


leven

Zaterdag 24 maart

Earth Hour Op 24 maart organiseert WWF opnieuw Earth Hour van 20u30 tot 21u30. Al meer dan tien jaar vieren wereldwijd heel wat mensen op dit speciale uur de rijkdom van onze planeet.

Dinsdag 6 maart

Vrijwilligersfeest Van 3 tot 11 maart is er opnieuw de Week van de Vrijwilliger. Een mooie gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken en hen te laten zien dat we hun inzet niet vanzelfsprekend vinden. Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De een heeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten zich allemaal onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, een actie of een evenement, vaak in hun eigen buurt of stad. Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor een stad! Daarom organiseert Stad Tielt op dinsdag 6 maart om 19u00 een heus vrijwilligersfeest in de Europahal. Het stadsbestuur wenst alle Tieltse vrijwilligers persoonlijk te bedanken voor hun inzet en biedt hen een hapje en een drankje aan. Iedereen gaat naar huis met een passend geschenkje. Zet je je ook in als vrijwilliger in Tielt, dan ben je van harte welkom op dit vrijwilligersfeest. Je dient hiervoor wel je aanwezigheid te bevestigen bij het Stadspunt of via vrijwilligersfeest@tielt.be.

16

meer info Stadspunt

Tielt Stadsmagazine

Strijd tegen klimaatverandering Het is een krachtige symbolische actie, die mensen samenbrengt rond dezelfde boodschap: ‘laten we onze planeet en ons klimaat beschermen’. De voorbije jaren vroeg WWF om tijdens Earth Hour de lichten te doven. Hoewel deze symbolische ‘geste’ zeker welkom blijft, moedigt WWF jou ook aan om sociale media in te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de bescherming van onze planeet. Want om onze planeet te redden moeten we allen samen ons steentje bijdragen en daarbij zijn zelfs kleine inspanningen van belang.

Stad Tielt engageert zich Ook het stadsbestuur zet zich in om de klimaatverandering tegen te gaan. Via de onder­ tekening van het Burgemeestersconvenant engageren stad Tielt en een aantal buurgemeenten zich om via verschillende acties de CO2-uitstoot op het gezamenlijke grondgebied te laten dalen. Benieuwd hoe je je zelfs vanuit je luie zetel kan inzetten voor de bescherming van de planeet? Bekijk ‘The lazy person's guide to saving the world’ via tielt.be > Duurzame stad > Duurzaam leven: tips en advies. Een gedrukt exemplaar kan je ook bekomen via de Milieudienst.

meer info Duurzaamheid www.facebook.com/wwf.be www.wwf.be www.earthhour.org

TOURNEE MINERALE: STERK STADSTEAM Februari is klassiek de alcoholarme maand, onder de paraplu van Tournée Minérale. Als Gezonde Stad Tielt deden we ook mee. En we waren talrijk: maar liefst 70 deelnemers sloten zich aan bij team ‘Stad Tielt’. Daarmee haalden we vlot de top vijf van de deelnemende stadsteams. Het stadsbestuur bedankt bij deze alle participanten! Elke geregistreerde teamgenoot kan overigens een attentie afhalen op het stadhuis. Tournée Minérale is een initiatief van De Druglijn en de Stichting tegen Kanker, met ondersteuning van de Vlaamse Logo’s.

WWW.TOURNEEMINERALE.BE


De groene begraafplaats van Tielt. Zo zal de begraafplaats van Schuiferskapelle er binnenkort ook uitzien.

schuiferskapelle

GROENE BEGRAAFPLAATS Het stadsbestuur zet zijn beleid van vergrassing van de begraafplaatsen verder. Dit voorjaar wordt de begraafplaats Schuiferskapelle omgevormd tot een groene begraafplaats. De werken vinden plaats in de periode van februari tot mei. geplande werken  Plaatsing van 25 nieuwe kelders  Vervanging van oude bomen (Amerikaanse eiken) en op hakhout zetten van knotpopulieren langsheen de perceelsgrens  Vergrassing van de paden tussen de graven  Aanleg van een bloemenweide  Bouw van een kleine herdenkingsmuur op de strooiweide  Heraanleg van de parking en aanleg van een karrenspoor op de begraafplaats. Na de werken zal de parking uitsluitend nog bestemd zijn als parkeergelegenheid bij de begraafplaats. De glasbollen, die zich nu op de parking bevinden, worden uiterlijk tegen 1 maart verplaatst naar de buitenkant van de begraafplaats (tegen de haag waar de textielcontainer staat). Vanaf 16 maart zal de groeninzameling niet langer georganiseerd worden op de parking van de begraafplaats, maar wel op de parking achter de kerk van Schuiferskapelle.

graag jouw medewerking  Tijdens de voorbereidingswerken (afgraven steenlaag, opvoeren teeltaarde, aanbrengen betondallen) en na de inzaaiing en de aanleg van het karrenspoor zal de begraafplaats gedurende minstens anderhalve maand moeilijk toegankelijk zijn voor het publiek. Het gras moet immers tijd krijgen om te groeien. De percelen zullen met linten worden afgeschermd.  De nabestaanden wordt gevraagd om de bloembakken die voor de graven staan te verwijderen. Indien ze niet verwijderd zijn voor de aanvang van de werken zal het stadsbestuur deze op de grafzerken plaatsen. Het gras wordt ingezaaid tot aan de grafzerken om de graspaden in de toekomst gemakkelijker te kunnen onderhouden. De bloembakken mogen na de werken uitsluitend nog op de grafzerken worden geplaatst. Een speciale beschermingsfolie om onder de potten te zetten is verkrijgbaar bij de Groendienst en bij de werklieden die wekelijks op de begraafplaats werken.  Voor de urnenkelders worden betondallen aangelegd waarop de nabestaanden een bloemstuk kunnen plaatsen.

Het verbod op het gebruik van pesticiden geldt niet alleen voor de stadsbesturen, maar ook voor burgers die de graven onderhouden. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om als nabestaande geen pesticiden en bleekwater meer te gebruiken op de begraafplaats. Er zijn alternatieve milieuvriendelijke producten te verkrijgen in de meeste doe-het-zelf-zaken.

meer Info Burgerzaken - Burgerlijke stand

Graven geruimd in Aarsele Op de begraafplaats Aarsele worden dit voorjaar 70 graven in het perceel van gewone grond geruimd. De wettelijke bekendmakingsprocedure werd afgerond in oktober 2017. Het perceel wordt daarna ingezaaid met gras en wordt voorbehouden voor nieuwe begravingen. De stoffelijke overschotten zullen een plaats krijgen in een gezamenlijk graf op de begraafplaats Aarsele. De omgevingswerken aan de herdenkingsmuur (ter vervanging van de grot) worden dit voorjaar ook afgerond.

MAART 2018

17


honger

HELP DE WERELD UIT! een campagne van BROEDERLIJK DELEN Als onze maag knort, denken we dat het van de honger is.

of je je gezin de volgende dag genoeg eten kan geven? Voor 815 miljoen mensen is honger een dagelijkse realiteit: zij eten amper één maaltijd per dag, vaak iedere dag hetzelfde … Voer mee campagne met Broederlijk Delen tot 1 april.

Wat is honger? Langdurige honger zorgt voor een gebrek aan goede voedingsstoffen, dat op zijn beurt de groei van kinderen vertraagt, de weerstand tegen ziektes vermindert en je zowel fysiek als mentaal verzwakt. Echte honger overkomt je dus niet plotseling, maar is een sluipende moordenaar. Drie vierde van de mensen die honger hebben, woont op het platteland. Het zijn veelal boeren uit ontwikkelings­ landen. Vandaag je kost verdienen met landbouw is moeilijk: het klimaat verandert, landbouwgrond wordt schaarser en als boer krijg je geen eerlijke prijs voor het harde werk. Daardoor komen boeren zelf amper rond en voeden ze hun gezin met minderwaardig voedsel. Wat als je honger zou kunnen voorkomen? De campagne gaat over hongerbestrijding op lange termijn. Wereldwijd ondersteunen de lokale partnerorganisaties van Broederlijk Delen meer dan 200.000 kleinschalige landbouwfamilies. In Oeganda wordt de strijd aangegaan tegen de verborgen honger en ondervoeding. Het vruchtbare land lijkt voldoende te bieden voor elke landbouwer. Maar schijn bedriegt. Honger bedreigt de graanschuur van Afrika. Broederlijk Delen en zijn twaalf lokale partnerorganisaties stellen alles in het

18

Tielt Stadsmagazine

© thomas de boever

Is dit wel zo? Lig jij ’s nachts wel eens wakker met de vraag

werk om er honger te voorkomen. Zo overwon de 41-jarige Grace Ninseka door tussenkomst van partnerorganisatie COSIL de strijd tegen honger en armoede. Ze tekende haar eigen toekomstplan en startte een eigen kleine onderneming in maniokmeel. Met de opbrengsten daarvan kan haar gezin twee keer per dag eten. Broederlijk Delen wil zoveel mogelijk Oegandese boeren helpen, zodat ze hun gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten. Met jouw steun krijgen 62.000 boerenfamilies de kans op een betere toekomst. Petitie voor een ander landbouw- en voedselsysteem Zowel in Vlaanderen als in Oeganda houden boeren amper het hoofd boven water. Ze moetens steeds vaker overleven in moeilijke omstandigheden: het onvoorspelbare klimaat doet oogsten mislukken, de bodem raakt stilaan uitgeput, het milieu is vervuild en kostbaar water wordt verspild. Maar het kan ook anders, door voedsel op een duurzame manier te produceren, met respect voor mens, dier en natuur. Broederlijk Delen vraagt Vlaamse, Belgische en Europese politici om wereldwijd werk te maken van een rechtvaardig landbouw- en voedselbeleid. Op de site www.watishonger.be kan je een petitie ondertekenen.

Steun een actie in Tielt Ook in Tielt wordt actie gevoerd om honger de wereld uit te helpen. Zo zijn er onder meer solidaire maaltijden en koffiestops in het Sint-Andriesziekenhuis en op de Boerenmarkt. Je kunt deze acties steunen door zelf mee te helpen of door een bijdrage te storten op rekening IBAN BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen. Leef bewust De campagne wil ons ten slotte ook aanzetten om bewust te leven en ons laten stilstaan bij onze voedselkeuzes. Ben je benieuwd naar je eigen voedselprofiel? Of ben je op zoek naar (h)eerlijke voedselinitiatieven? Met Foodwise ontdek je het allemaal! meer info Duurzaamheid www.broederlijkdelen.be /steunoeganda www.broederlijkdelen.be /foodwise


BEVOLKINGSONDERZOEK

DIKKEDARMKANKER Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 55ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest. Wat houdt het in? In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker. Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Hoe is de situatie in Tielt? In Tielt liet 66,3 procent van de mannen en vrouwen van 56* tot en met 74 jaar zich in 2016 preventief

*

56 jaar omdat dit cijfers van 2016 zijn.

onderzoeken en zo scoren we hoger dan de deelname in onze provincie. We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden en zelfs nog te verhogen in de toekomst. Daarom een warme oproep: krijg je een uitnodigingsbrief met een deelnameformulier in de bus, neem dan een stoelgangstaal af en stuur het gratis op in de bijgevoegde enveloppe. Wanneer mag je een uitnodiging in de bus verwachten? Je kan heel eenvoudig via het gratis software-systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken raad­ plegen. Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig. Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie? Neem dan contact op met je huisarts.

meer info bel gratis naar het centrum voor kankeropsporing op 0800 60 160 (9u00-12u00 en 13u00-16u00) of stuur een mail naar info@bevolkingsonderzoek.be www.bevolkingsonderzoek.be /dikkedarmkanker

TIELT VRIJWILLIGT Op zoek naar een zinvolle invulling van je vrije tijd ? Voortaan kan je daarvoor terecht op www.tieltvrijwilligt.be. Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze samenleving, daarvan is intussen iedereen overtuigd. Organisaties maken er hun aanbod warmer, waardevoller en vollediger door. Soms staat of valt zelfs een gehele organisatie ermee. Als vrijwilliger heb je een nuttige en zinvolle bezigheid. Je hebt meer sociaal contact en ontdekt misschien wel ongekende talenten bij jezelf. OCMW/Sociaal Huis Tielt ging aan de slag met signalen van diverse Tieltse organisaties alsook van kandidaat-vrijwilligers en lanceerde de website www.tieltvrijwilligt. be. Onder meer met als intentie een brug te slaan tussen vraag en aanbod. Voor hulp bij de opbouw van de site konden we een beroep doen op jawel … een vrijwilliger! Inhoudelijk wordt de site bijgewerkt door het Sociaal Huis. De website biedt algemene informatie rond vrijwilligerswerk, toont de lokale vrijwilligersvacatures en wijst organisaties de weg om hun vrijwilligersvacatures online te plaatsen. Wie interesse heeft in een vacature of organisatie vindt er alle contactgegevens en neemt rechtstreeks contact op met die organisatie. Wie niet vertrouwd is met de computer of nood heeft aan wat extra uitleg, kan terecht in het Sociaal Huis. De site omvat ook info omtrent de vele organisaties die Tielt rijk is (momenteel nog beperkt tot de sectoren Welzijn en Senioren), wat maakt dat je hier ook terecht kan als je op zoek bent naar een leuke hobby of vrijetijdbesteding eerder dan naar vrijwilligerswerk zelf.

meer Info SOCIAAL HUIS

MAART 2018

19


Stad Tielt partner van European Disability Card Het stadsbestuur heeft beslist om voor personen met een handicap de toegang tot sport, cultuur en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken. Dit in de vorm van een aantal specifieke voordelen of kortingen die verbonden zijn aan de European Disability Card.

OPVOEDINGSTIP

ZAKGELD VOOR KINDEREN Veel ouders geven hun kinderen zakgeld. Maar wanneer begin je daarmee en hoeveel geef je best? Hieronder vind je enkele tips. Leeftijd De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst zakgeld krijgen, ligt rond de zes jaar. Vanaf deze leeftijd begrijpen kinderen stilaan de betekenis van geld. Ze denken echter nog niet op lange termijn en zien het nut van sparen nog niet echt in. Als ze ouder worden, krijgen ze meer interesse voor geld en hebben ze ook meer besef van tijd. Hoeveel zakgeld? Hoeveel zakgeld je aan je kinderen geeft, is afhankelijk van verschillende factoren. Stel jezelf daarom de volgende vragen en bespreek dit met je partner.  Welk bedrag is haalbaar? Dit hangt natuurlijk af van de financiële situatie binnen je gezin.  Wat mogen of moeten kinderen met het geld doen? Mag alles uitgegeven worden aan snoep, gsm-kaart, kledij, uitgaan … of moet er een deel gespaard worden? Het is interessant om alle uitgaven

20

Tielt Stadsmagazine

op een rijtje te zetten en samen te bekijken hoeveel zakgeld voldoende is. Regelmaat Probeer een zekere regelmaat in te bouwen, zowel qua budget als qua frequentie. Wil je kind doorheen het jaar meer geld, spoor hem of haar dan aan om bij te verdienen door eventueel een studentenjob te zoeken als hij of zij daar oud genoeg voor is. Zelf naar de bakker Een leerrijke oefening: laat je kind eens zelf naar de bakker gaan om brood te kopen. Stel vooraf vragen als: ‘Hoeveel denk je dat een brood kost?’ en ‘Als ik jou 5 euro geef, krijg je dan centjes terug van de bakker?’ Zo leert je kind spelenderwijs de waarde van goederen in te schatten. Praten versus doen Je hoeft niet altijd over geld te praten met je kind. Hen zelf laten ervaren of iets (te) duur is, is de beste manier om kinderen met geld te leren omgaan. En dat is de basis om te leren sparen.

meer Info SOCIAAL HUIs

Wat is de European Disability Card (of EDC)? Deze kaart wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot een aantal sociale domeinen alsook hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Personen met een handicap kunnen deze kaart gratis aanvragen bij o.a. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) via www.mijnvaph.be.

Waar gebruiken in Tielt? Op de website www.eudisabilitycard. be vind je een overzicht van alle dienst­ verleners die voordelen toekennen op vertoon van de EDC-kaart. Voor stad Tielt gaat het specifiek om:  Cultuurcentrum Gildhof vormingsactiviteiten, theater- en filmvoorstellingen aan de helft van de prijs.  Bibliotheek gratis lidgeld, leengeld dvd’s en gratis deelname ‘Boterhammen in de bib’.  Dienst Sport gratis zwemmen. meer info MEDEWERKER VRIJE TIJD MARKT 13, TIELT - T 051 42 82 56 VRIJETIJD@TIELT.BE


wist je dat

Buiten het centrum werd de versnipperde bebouwing ingedeeld in vier wijken, waarin de huizen doorlopend genummerd werden. Door de gemeentefusie in 1976 verdwenen ook een aantal straatnamen, omdat ze dubbel waren met de andere deelgemeenten. Leengoeden en leenheren Niettemin verraden de straatnamen van Aarsele een aantal facetten uit het verleden. Zo zijn vele leengoeden en leenheren, die het middeleeuwse Aarsele bestuurden en verdeelden, terug te vinden in de huidige straatnamen: de Ankelaarstraat (Willem van Anckelaere), Baalbergstraat (Wouter vanden Baelberghe), Baudeloostraat (abdij in Sint-Niklaas en Gent), Donsegemstraat (heerlijkheid Donseghem), Houthagestraat (leengoed Jan van der Houthaeghe), of de Leen te Ludiekstraat (heer Henrik van Ludike). Families en personen Andere straatnamen verwijzen naar recentere families of personen. Zo bouwde

Sterrestraat, kort na WO II.

landbouwer Rogier Eelbode rond 1800 een kapel, die aan de basis lag van de Eelbokapellestraat. De familie Vercamp baatte rond 1850 een hoeve uit in de omgeving van de huidige Vercampstraat, net zoals Joannes de Brabander (17581839) in de omgeving van de Brabanderstraat. Twee opmerkelijke figuren, afkomstig uit Aarsele, gaven hun naam aan een straat. Constant Vanden Berghe (18081895) was een ambtenaar en uitgever, die als orangist en liberaal het politieke leven in Tielt in de negentiende eeuw kleur gaf. Jules Van Oost (1842-1880) was een zouaaf-missionaris, die in Tanzania overleed aan dysenterie.

Hogenhovestraat, onbekende datum.

Gebouwen en cafés Nog andere straatnamen vinden hun oorsprong in al dan niet verdwenen gebouwen. Zo gaat de Kazernestraat terug op ondertussen verdwenen woonblokken voor arme gezinnen en verwijst de Schoolstraat naar de gemeentelijke jongensschool uit 1825 (nu Huize Donseghem). Maar ook in Aarsele leverde het rijke caféleven van vroeger inspiratie voor straatnamen. Een kroegentocht leidt ons naar de herbergen ’t Aenwys, In den appel, ’t Boerke, ’t Haentje, ’t Hoge, De Carme, Den Keybos, ’t Meyken, De Ruyfele, De Sneppe, In den Sterre of Café Transvaal. meer info archief

Hogenhovestraat, 2018. © Beeldbank De Roede van Tielt, verzameling Luc Baertsoen

Aarsele telt vandaag 64 straatnamen. Een zestigtal jaar geleden was bijna de helft van deze straten nog onverhard. De gemeentelijke administratie werkte bovendien tot na de Tweede Wereldoorlog slechts in het centrum met officiële straatnamen.

© archief tielt

Straatnamen in Aarsele

Sterrestraat, 2018.

MAART 2018

21


ontspannen

Uniek Tielts korenproject

Verminnen beKOORt Tielt Het unieke korenproject met Johan Verminnen vormt ongetwijfeld een absoluut hoogtepunt van het themajaar ‘Tielt verenigt’. De uitvoering vindt plaats op zaterdag 17 maart in de Europahal. Wij gingen al eens poolshoogte nemen op een repetitie, sprokkelden enkele reacties en wisten Johan Verminnen te strikken voor een gesprek.

KOREN Stralende gezichten bij het binnenkomen van de Europahal. Het is een fijn weerzien tussen de leden van verschillende Tieltse koren. Tom Hoornaert, dirigent van het Kamerkoor Ultreya en Bart Snauwaert, dirigent van het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust en tevens directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW), leiden dit project artistiek in goede banen. Ze overleggen nog snel met Rik Stevens, dirigent van Amuzang, en gaan dan aan de slag. “De avond van de uitvoering zal ikzelf dirigeren, samen met Rik Stevens, Elsi Spanoghe (leerkracht zang en koor SAMW en dirigente van het koor Cantiletum van de SAMW) en Leen Van Hee, mededirigente van Zanglust. Wij duimen alvast voor een mooie samenwerking”, zegt Tom Hoornaert. Thérèse Coene, koorlid bij Amuzang, kijkt vol enthousiasme uit naar het optreden en noemt het een supermooi initiatief. Evelien Tassaert, lid van het Onze-Lieve-Vrouwkoor, vertelt

22

Tielt Stadsmagazine

dat zij sinds Nieuwjaar telkens twee uur afzonderlijk repeteren om het repertoire ingestudeerd te krijgen; in februari en maart volgen dan gezamenlijke repetities. “Zanglust zong reeds twee nummers tijdens de nieuwjaarsconcerten, en dat was al een bijzonder fijne ervaring, dus samen zingen met zo’n grote groep is ongetwijfeld nog leuker”, zegt Rita Marichael, koorlid bij Zanglust. De Europahal vult zich met engelengezang, ondersteund door de zachtmoedige stemmen van de heren. De pianobegeleiding maakt het compleet. Na de repetitie enkel positieve geluiden. Luc Vanrenterghem van Cantiga is zeer positief verrast en staat versteld van de impact die de samenzang genereert. Bart Sabbe van Ultreya beaamt en vindt het samen met Filip Desplenter van Cantiletum bijzonder aan­genaam om in zo’n grote groep te mogen meezingen. En Johan Verminnen, wat vindt hij er eigenlijk zelf van?


Verminnen beKOORt Tielt Datum zaterdag 17 maart tijdstip om 20u00 Locatie Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt Organisatie Stad Tielt i.s.m. Cantiga, Onze-Lieve-Vrouwkoor, Amuzang, Koninklijk Koor en Orkest Zanglust, Kamerkoor Ultreya en het Cantiletum-koor van de SAMW prijs 12,00 euro 6,00 euro (-12 j.) Info en reservatie CC Gildhof

J ohan VERMINNEN Beste Johan, welkom op deze repetitie in de Tieltse Europahal. Onze koren zijn alvast erg enthousiast. Werkte je reeds in het verleden mee aan soortgelijke projecten? Johan Verminnen: “Met het koor van Tom Hoornaert heb ik een tweetal jaar geleden geconcerteerd in de kerk van Oedelem. Ook nu is zijn koor weer van de partij en ik kijk er echt naar uit om dit concert te brengen, gedragen door circa 150 koorstemmen. En in een ver verleden hebben we een productie verzorgd met een kinderkoor. In 2014 brachten we ‘Stemmen’ op de markt, een cd met mijn liedjes op akoestische piano, ingezongen door mezelf en diverse andere stemmen, al dan niet in koorverband. Een heus kinder- en volwassenenkoor werkte hieraan mee, ook Scala zelfs. En daarnaast zong ook Marie Daulne van Zap Mama een liedje mee in. Een heerlijke tijd!” Johan, je ademt muziek. Vanwaar die passie? Johan Verminnen: “In mijn kinder-en puberjaren zong ik op school mee in het bekende Cantabile-koor van het Sint-Pieterscollege in Jette. Dat was telkens een fijne en bekoorlijke ervaring. En dus wou ik absoluut blijven zingen. Die ervaring in het kinderkoor heeft me deels mee de microbe bezorgd om een artistieke carrière uit te bouwen.”

Wat is jouw grootste muzikale wens? Johan Verminnen: “Ik zou graag nog lang en op een waardige manier blijven zingen. Liedjes zingen is voor mij zuurstof. Dat schenkt mij hetzelfde bevrijdende gevoel als joggen doet bij andere mensen. In 2019 is het al vijftig jaar geleden dat ik er mijn leven professioneel begon mee in te vullen, namelijk toen ik tweede werd in de liedjes­ wedstrijd ‘Ontdek de ster’ op de toenmalige openbare omroep BRT (nu VRT). Een soort ‘The Voice van Vlaanderen’ avant la lettre.” Wat betekent muziek voor jou? Johan Verminnen: “Net als bij de meeste mensen heel wat. Stel je voor dat er geen radio of geluidsdragers zouden zijn of dat er geen liedjes meer te horen zouden zijn: wat een woestenij zou dit zijn!” Tielt kijkt alvast uit naar het optreden ‘Verminnen beKOORt Tielt’. Hartelijk dank voor dit interview. Graag willen we afronden met de vraag wat jij van onze stad vindt. Johan Verminnen: “Vroeger trad ik hier vrij veel op, doorgaans ook in het cultuurcentrum Gildhof. En dat zou ik binnenkort weer willen doen, want dat gebouw en die zaal stralen zoveel waarde uit. Ik kan dat niet beschrijven. Nu even wachten op de verdere afwerking van de restauratie … Ik herinner mij ook een mooie elfjuliviering van enkele jaren geleden, vlakbij de markt met de beiaardtoren. Optreden, zingen … Da’s mijn lang leven.”

meer info CC GILDHOF

MAART 2018

23


DINSDAG 3 APRIL T.E.M. VRIJDAG 13 APRIL

Vakantieopvang paasvakantie algemene weetjes ✓ speelpleinwerking Poco Loco ✓ sport 2-daagsen lager onderwijs ✓ Tieneractiviteiten ✓ Kinderopvang Tanneke INSCHRIJVEN De periode om je (online) in te schrijven voor de vakantieopvang wordt steeds aangekondigd op www.tielt.be en in dit Stadsmagazine. Via het vrijetijdsprogramma Kwandoo kan je alle activiteiten van de diensten Sport en Jeugd en Kinderopvang Tanneke raadplegen. Wie deel wenst te nemen aan een van de activiteiten kan zich registreren op deze site. Inschrijven voor activiteiten in de paas­ vakantie kan vanaf zaterdag 10 maart om 10u00 tot de dag vóór de activiteit op de middag (bv. inschrijven tot 3 april 12u00 voor opvang op 4 april). Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 16 maart. BETALEN Betalen gebeurt online. HOE REGISTREER JE JE? Stap 1: Ga naar https://tielt.kwandoo.com Stap 2: Ouders registreren zich met of zonder eID. Indien je je registreert zonder eID, dien je de gegevens manueel in te vullen: naam, rijksregisternummer enz. Stap 3: Een activatiemail wordt gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, check je spam Stap 4: Klik op de link in de activatiemail om de registratie te vervolledigen Stap 5: Voeg gezinsleden toe ETEN EN DRINKEN Deelnemers voorzien zelf een versnapering (voor- en namiddag) en in een picknick indien ze voor een ganse dag inschrijven. In Poco Loco is 1 drankje in de voor- en 1 drankje in de namiddag inbegrepen (behalve bij uitstappen). Bij sportactiviteiten zijn er geen drankjes inbegrepen.

24

Tielt Stadsmagazine

SPEELPLEINWERKING POCO LOCO Poco Loco maakt van de paasvakantie een feest voor kinderen tussen 3 en 12 jaar! Kinderen genieten met leeftijdsgenootjes van leuke activiteiten afgewisseld met vrij spel. Zorg voor losse, stevige kledij die vuil mag worden.  Van 3 tot en met 6 april en van 9 tot en met 13 april dagelijkse opvang van 7u30 tot 18u00.  Er zijn twee leeftijdsgroepen: Poco Loco Mini (t.e.m. 1ste leerjaar) en Poco Loco Maxi (2de t.e.m. 6de leerjaar).  Locatie Poco Loco Mini: St-Paulus, Fonteinestraat Tielt Locatie Poco Loco Maxi: Watewy, Hondstraat Tielt  Een volledige dag speelpleinwerking kost 10,00 euro, een halve dag (< 5 uur) 5,00 euro.  Een uitstap kost 10,00 euro voor een halve dag en 15,00 euro voor een volledige dag (opvang inbegrepen).  Afspraken i.v.m. verzekering, betalingen, annuleringen, fiscale attesten, foto’s ... vind je op www.tielt.be > Ontspannen > Jeugd > Vakantiewerking Naast alle leuke speelpleinactiviteiten die er iedere dag te beleven zijn op Poco Loco, zetten we enkele ‘specials’ in de kijker. Workshops, film en theater zijn er voor alle kinderen die op dat moment in Poco Loco ingeschreven zijn.

meer info jeugd

POCO LOCO Mini - donderdag 5 april

COZMIX VOLKSSTERRENWACHT BEISBROEK

Het planeten- en astronautenpad is er speciaal voor kleuters. We volgen de stapstenen van Mercurius of marcheren mee met Mars op de maat van de muziek. De kleuters worden uitgedaagd om hun eigen ruimte­ tekening te maken en hun favoriete ster of planeet in te kleuren en zo een ruimtereis te maken. Vertrek: uiterlijk 9u00 - Sint Paulus - Terug: 16u30 - Sint Paulus

POCO LOCO MAXI - donderdag 5 april

MAAK JE EIGEN ELEKTROQUIZ

We gaan aan de slag met een batterijhouder, lampje, ijzerdraad en zilverpapier om de basis in elkaar te steken. Vervolgens verzinnen we quizvragen en zorgen we voor de afwerking. Een aantal flitsende mysteries worden ontrafeld. Welke verborgen boodschappen kan je ontdekken met een UV-lamp? Kan je met een laserlampje en spiegels op een doel mikken? Je eigen elektroquiz neem je natuurlijk mee naar huis. We werken in twee groepen: een workshop in de voormiddag en één in de namiddag.


POCO LOCO MAXI dinsdag 10 april

DAGUITSTAP COMICS STATION ANTWERPEN

Klaar voor een magisch avontuur? Er altijd al van gedroomd om samen met Suske en Wiske in de teletijdmachine te stappen? Nog sneller te kunnen schieten dan Lucky Luke? Of om een feestje te bouwen met de Smurfen? Benieuwd naar de 60 attracties en doe-activiteiten rond de populaire Belgische stripfiguren? We vergeten vooral niet om de hoogste indoor glijbaan ter wereld te testen. Vertrek: 9u00 – Watewy Terug: 17u30 - Watewy

POCO LOCO Mini donderdag 12 april

RECREATIE LEOPOLDPARK BLANKENBERGE

Deze dag is een lekker tussendoortje waarbij je je actief kan ontspannen. Een prachtige zandspeeltuin met trampolines, springkastelen, klimrekken, enz. Er is een kid kartingparcours speciaal voor kleuters. Dit wordt een dag waarover je lang zal napraten. Vertrek: uiterlijk 9u00 - Sint Paulus Terug: 17u00 - Sint Paulus

SPORTACTIVITEITEN SPORT 2-DAAGSEN VOOR HET LAGER ONDERWIJS Zin om je boeken eens te ruilen voor wat sportief amusement? Schrijf je dan in voor onze sportdagen tijdens de Paasvakantie. De activiteiten lopen telkens van 9u00 tot 16u00. Er is opvang voorzien tussen 8u00 en 9u00, 12u00 en 13u00, 16u00 en 16u55 in het klaslokaal van de sporthal. Na 16u55 worden de kinderen begeleid naar Kinderopvang Tanneke. Voor bijkomende opvang wordt 1,02 euro per begonnen halfuur aangerekend.  Er zijn twee leeftijdsgroepen: 1ste t.e.m. 2de leerjaar & 3de t.e.m. 6de leerjaar  Er zijn vier tweedaagsen en thema’s voorzien: - dinsdag 3 en woensdag 4 april (wereldsport) - donderdag 5 en vrijdag 6 april (bal –en slagspelen) - maandag 9 en dinsdag 10 april (atletiek) - woensdag 11 en donderdag 12 april (sport & spel)  Locatie: Sporthal De Ponte - Sportlaan 3, Tielt  Kostprijs: je betaalt 20,00 euro per 2-daagse  Kinderen voorzien zelf drankjes, versnaperingen en een picknick voor ’s middags  Breng mee: sportieve kledij, trui, sportschoenen voor binnen en sportschoenen voor buiten, zwemgerief op dinsdag en/of donderdag

meer info sport

DINSDAG 3 EN WOENSDAG 4 APRIL

WERELDSPORT 2-DAAGSE

We spelen tal van sporten uit verschillende landen zoals new games, intercrosse, baseball, tailball, frisbee, rugby, rope skipping ... en nog zo veel meer! Met een goede teamspirit en een high five vliegen we erin! Go for it!

DONDERDAG 5 EN VRIJDAG 6 APRIL

BAL- EN SLAGSPELEN 2-DAAGSE Tijdens deze 2-daagse kan je proeven van bal- en slagspelen zoals badminton, baseball, netbal, tafeltennis, basketbal, tennis, voetbal ...

MAANDAG 9 EN DINSDAG 10 APRIL

ATLETIEK 2-DAAGSE

Een 2-daagse met veel atletiekplezier! Het aperitiefbuffet omvat loopspelen, aflossing en estafettes. Het hoofdmenu bestaat uit werpnummers, het dessert uit een hindernisloop en werpnummers.

MAART 2018

25


WOENSDAG 11 EN DONDERDAG 12 APRIL

SPORT EN SPEL 2-DAAGSE

Zit je boordevol energie? Kan je niet goed stilzitten? Ben je ook zo’n coole sporter die houdt van spel en verschillende sporten? Schrijf dan snel in voor deze 2-daagse.

SPORTACTIVITEITEN VOOR TIENERS

Ben je tussen 12 en 16 jaar en heb je zin om een geflipte dag te beleven vol uitdagende sporten? Mis ons aanbod niet! Vertrek en aankomst telkens aan Sporthal De Ponte. Dinsdag 3 april

LASER, POOLEN, ‘KICKEREN’, SNOOKEREN, BILJARTEN EN FILM (Gent) Een superformule om een superdag te beleven. Wees erbij! Vertrek: 9u00 - Terug: omstreeks 17u30 Prijs: 20,00 euro Breng mee: picknick, zakgeld en drankjes donderdag 5 april

JUMPSKY EN BOWLEN (Lochristi)

Het 2.000 m² trampolinepark bezorgt je een onvergetelijke ervaring! Uitdaging, avontuur en entertainment! Na het jumpen trekken we naar het gezellige Bowlingpaleis. Invite your best friends en kom af! Vertrek: 11u45 - Terug: omstreeks 17u15 Prijs: 20,00 euro Breng mee: zakgeld voor drankjes en versnapering Aansprakelijkheidsformulier (www.jumpsky.be), ondertekend door ouders vóór 30 maart bezorgen aan de dienst Sport, anders geen deelname mogelijk. maandag 9 april PAINTBALL (Zwevegem) Hou je van actie en spanning? Dan is dit echt iets voor jou. We trekken hiervoor naar een oud fabriekspand te Zwevegem. Gebruik logisch inzicht, teamspirit, camouflagetechnieken maar vooral je paintballgun om je tegen­strevers te verslaan. Onder professionele begeleiding komen spelletjes aan bod als The Mystery Game, Save the Vip, Call of Duty ... Vertrek: 8u00 - Terug: omstreeks 13u00 Prijs: 20,00 euro Breng mee: warme pull, stevige schoenen die vuil mogen worden, picknick en zakgeld voor drankje(s). Overalls ter plaatse beschikbaar. Meer info op www.paintballvalley.be/paintball/spelvarianten

26

Tielt Stadsmagazine

kinderopvang tanneke Tanneke - de Tieltse stedelijke buitenschoolse kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar - zorgt voor een boeiende variatie tussen vrij spel en voorbereide activiteiten binnen een thema. Tijdens de vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minimum één activiteit per dag.

TANNEKE IN DE PAASVAKANTIE In de paasvakantie is er van 3 tot en met 13 april op weekdagen dagelijks opvang voorzien van 6u30 tot 19u00.

PIRATEN, FLUO & CHOCOLADE

In Tanneke Tielt varen we naar een groot pirateneiland. Trek je stoute schoenen aan en ga mee op schattenzoektocht. De tweede week zal je ons van ver zien blinken. Fluo, fluo, fluo is al wat de klok slaat. In Tanneke Aarsele en Kanegem duiken we onder in de wereld van de chocolade: we laten ons betoveren door de film ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, gaan op schattenzoektocht naar de benodigdheden voor het maken van onze eigen chocopasta, ondergaan blindproeven van een waaier aan chocolade, dompelen ons fruit onder in de chocoladefontein en creëren een heuse chocoladetekening ...

meer info kinderopvang tanneke


PYJAMA ZWEMMEN

22 tot 29 juli in Bruneck, Italië vrijdag 16 maart

Naar jaarlijkse gewoonte kan je in maart naar de leukste zwemavond van het jaar: het pyjamazwemmen! Het zwembad wordt omgetoverd tot een coole swimming pool, met gedimde lichten, ‘candlelight’ en aangepaste sfeermuziek! Vergeet niet om je tofste pyjama aan te trekken! Van 19u00 tot 20u15 Prijs toegangsticket is incl. frisdrank Organisatie: Dienst Sport i.s.m. Duikschool Blue Lagoon Locatie: Zwembad Tielt

meer info sport - zwembad

sluiting zwembad tielt Het zwembad is gesloten van maandag 19 maart tot en met maandag 2 april wegens jaarlijks onderhoud.

Internationaal jeugdkamp Ben je tussen 14 en 16 jaar? Dan heb je geluk, want jij kan deelnemen aan de internationale uitwisseling met de zustersteden die deze zomer in het Italiaanse Bruneck plaatsvindt. Uit elke stad komen er 10 jongeren naar Bruneck (Italië) afgezakt om, samen met 2 begeleiders, een schitterend avontuur te beleven! Op het programma staan heel wat knallers: een cityrally in Bruneck, een daguitstap naar Gardaland, muurklimmen, een panoramaroute op de Kronplatz, St. Georgen Beach, de Pragser Wildsee … Google er maar even op los en je zal zien dat dit een fantastische trip wordt! Jij betaalt voor de uitwisseling 300 euro, een peulschil voor wat je allemaal terugkrijgt: een onvergetelijke ervaring in een waanzinnig mooi decor en een hoop extra vrienden. Lijkt dit je wel wat, maar ben je niet aangesloten bij een jeugdbeweging of kunnen je vrienden niet mee? Geen probleem, want onze ervaren begeleiders zorgen ervoor dat je je direct thuis voelt in de groep. Dus geen reden om te twijfelen! Als je zin hebt om een internationale uitwisseling mee te maken, met leuke begeleiders en een prachtig programma in het uitzonderlijke decor van de Dolomieten, neem dan contact op met de dienst Jeugd. Je kan nog inschrijven tot vrijdag 13 april. De plaatsen zijn beperkt ... snel zijn is de boodschap!

meer info JEUGD

MAART 2018

27


1 -31 JEUGD MaaRT BOEKEN Wetenschap & techniek 2018 MaaND MAART = JEUGDBOEKENMAAND Tijdens de Jeugdboekenmaand zetten Vlaamse bibliotheken het jeugdboek in de spotlights. Ook in de Tieltse bibliotheek valt er weer heel wat te beleven. Onder de noemer Eureka! werken we dit jaar rond het thema ‘wetenschap & techniek’. Maar wat heeft een bib met wetenschap

! a e U E r k en techniek te maken? Veel meer dan je zou denken!

Het eureka van Archimedes Ooit zou de Griek Archimedes juichend door de straten van Syracuse gehold zijn, terwijl hij luid "EUREKA!" riep. Recht uit bad kwam hij. Daar had hij gemerkt dat het water steeg toen hij erin stapte. Zo kreeg hij een belangrijk inzicht dat tot op vandaag de Wet van Archimedes heet. Niemand weet of Archimedes echt in zijn blootje door de straten rende. Maar het is wel een goed verhaal.

Waarom niet? Lang voor de geboorte van Albert Einstein wisten we al veel over het licht, maar niet alles. De losse puzzelstukjes waren nog geen geheel. Einstein wou alles weten over licht, maar ook hij kon de puzzel niet leggen. Hij kreeg pas door wat licht precies is toen hij zich inbeeldde dat hij op een lichtstraal zat en door de ruimte vloog. Hij was de eerste wetenschapper die voldoende creatief was om zoiets te doen. Hij legde de puzzelstukjes in zijn hoofd op de juiste plaats. Zijn creativiteit gaf toegang tot een voorheen onbekende wereld, een vloedgolf aan kennis van onschatbare waarde.

WETENSCHaP & TECHNIEK

Eigenlijk deed Archimedes drie belangrijke dingen toen hij in bad stapte: hij keek wat er gebeurde, vroeg zich af hoe dat kon en beeldde zich in wat hij met die informatie allemaal kon doen. Vaststellen, verklaren en toepassen. Dat brengt ons meteen tot de kern van de wetenschappelijke attitude. Wetenschap is ook creatief zijn Wetenschap en techniek, dat is heel veel informatie, maar het is ook heel veel fantasie. Een stuk poot van een tyrannosaurus is gewoon een groot bot als je er geen vragen bij stelt. Een waterstraal uit de tuinslang valt vroeg of laat altijd naar beneden, maar een lichtbundel uit een zaklamp niet.

Met lezen gaat het net zo. Je hebt een boek vol letters en woorden. Allemaal losse deeltjes. Maar in je hoofd gebeurt het echt. Daar maak je er een verhaal van. Daar beleef je alles. En dat is dus waar boeken hun intrede doen in het verhaal van de wetenschap. Boeken maken je nieuwsgierig. Door sommige boeken ga je vragen stellen. In andere boeken vind je antwoorden. Het ene boek brengt je bij het andere, en dat boek biedt dan antwoord of roept weer nieuwe vragen op … Je zou kunnen zeggen dat de Jeugdboekenmaand van 2018 eindeloos doorgaat.

Jeugdboekenmaand.be

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Peter Goes — vorm Kris Demey

28

iedereenleest.

Tielt Stadsmagazine

M18_AFF_MEI17_A2_DEF.indd 1

06/10/2017 11:14


Jeugdboekenmaand in Tielt Tijdens de Jeugdboekenmaand zijn er heel wat activiteiten gepland in de Tieltse bibliotheek. Een overzicht. Leesactie: knikkerlezen De Jeugdboekenmaand gaat natuurlijk vooral over jeugd en over boeken. We willen onze jongste lezertjes dus zoveel mogelijk laten lezen. Om precies te zijn: we willen op één maand tijd 500 kilogram boeken lezen. Dat is vorig jaar bijna gelukt, maar net niet. We proberen het dit jaar opnieuw. Alle ingeleverde jeugdboeken worden op de weegschaal gelegd en we houden de score bij met onze leestoren. Van 1 tot en met 31 maart Tijdens de openingsuren van de bib Doelgroep: Voor kinderen van 6-12 jaar Prijs: Gratis Vraag je spaarkaart aan de balie van de bib Het knikkerfeest De kinderen krijgen van ons één knikker voor elke 200 gram boeken die ze lezen. Om de Jeugdboekenmaand feestelijk af te sluiten, organiseren we op 31 maart een groot knikkerfeest in de bib. We zetten allerlei knikkerspelletjes klaar en iedereen is welkom om te komen spelen. De Boutique Madammen komen ook dit jaar weer langs om de stand van zaken op te nemen.

Zaterdag 31 maart Van 9u30 tot 12u00 in de bib Doelgroep: Voor iedereen jong van geest Prijs: Gratis Het voorleesuurtje Onze allerjongste leners kunnen nog niet lezen, maar toch kunnen ze met wat hulp wel al genieten van boeken. Op 14 maart komen onze voorlezers vertellen over twee nijlpaarden die allebei de droom koesteren om het allereerste nijlpaard op de maan te worden. Er ontknoopt zich een spannende strijd. Wie zal het halen? En vooral: hoe raakt een nijlpaard op de maan? Op woensdag 14 maart Van 15u00 tot 16u00 in de bib Doelgroep: Voor kinderen van 4-8 jaar Prijs: Gratis Graag inschrijven via 051 42 82 10 of bibliotheek@tielt.be Het muzisch spektakel Er is ook ruimte voor muziek, dans en toneel. Samen met de studenten van de Vives Hogeschool, brengen leerlingen van het zesde leerjaar van de Heilige Familie op dinsdag 20 maart een muzisch spektakel op de planken rond de Jeugdboekenmaand. Op dinsdag 20 maart

Van 19u30 tot 21u00 in de Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt Prijs: Gratis Graag reserveren via 051 42 82 20 of reservatiedienst.gildhof@tielt.be Het bibspel Alle kinderen van het derde en vierde leerjaar worden via de Tieltse basisscholen uitgenodigd om met de klas het bibspel te komen spelen. Ze ontdekken spelenderwijs hoe ze hun weg kunnen vinden in de bib. Tegelijk steken ze van alles op over het jaarthema van de Jeugdboekenmaand. En voor de volwassenen: Boterhammen in de bib ‘Wetenschap en techniek’ is een thema dat blijft boeien, ook voor wie de kinder­ jaren al lang geleden achter zich liet. Op donderdag 15 maart komt Geerdt Magiels praten over hoe dit thema steeds vaker via onverdachte wegen ons leven binnensluipt: ‘Hoe wetenschap onze wereld duurzamer maakt’. Donderdag 15 maart Van 12u15 tot 13u15 Prijs: 2,50 euro (soep en koffie inbegrepen) Vooraf inschrijven via 051 42 82 10 of bibliotheek@tielt.be

meer info bibliotheek

MAART 2018

29


WOENSDAG 28 MAART

DWARS DOOR VLAANDEREN TE GAST IN TIELT Voor de derde keer op rij gaat de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor dames van start op de Tieltse Markt. Ook de heren doen in de namiddag het stadscentrum aan. Supporter mee op woensdag 28 maart en beleef de wielergekte in onze stad! NIEUWE DATUM Dwars door Vlaanderen, een Flanders Classics-organisatie, groeide de laatste jaren uit tot een volwaardige voorjaars­ klassieker. De wedstrijd kreeg een betere plaats en een nieuwe datum op de UCI-kalender en vindt voortaan plaats de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar is dat op 28 maart. FRAAI DEELNEEMSTERSVELD Vanaf 10u00 worden de damesploegen voorgesteld op het podium. Onder meer wereldkampioene Chantal Blaak en Jolien D’hoore tekenen present op de Tieltse Markt! Verder nog tal van andere bekende rensters uit de UCI World Ranking, met zowel nationale als internationale namen: Ann-Sophie Duyck, Annemiek Van Vleuten, Lotte Kopecky, Thalita De Jong, Christine Majerus, Sheyla Gutierrez, Giorgia Bronzini, Roxanne

Knetemann, Lisa Brennauer, Kirsten Wild, Ellen Van Dijck, Paulina Lepisto, Axelle Dubau Prevot en Kelly Druyts. Het verdient zeker aanbeveling om wat vroeger naar de Markt af te zakken en er uitgebreid de wielersfeer op te snuiven. 11u40: START dames Moedig de elite vrouwen aan en geef mee het startschot voor hun wielerwedstrijd. Om 11u40 vertrekken de dames samen met de wielerkaravaan vanaf de Markt (officieuze start) om aan het Vlaemynck Business Center (Sint-Janstraat) over te gaan tot de officiële start (11u45). Het einde van de wedstrijd is voorzien in Waregem. Op het grondgebied Tielt leggen de dames het volgende traject af: Markt - Sint-Janstraat Ruiseleedsesteenweg - Galgeveldstraat - Kanegemstraat Kanegem-Dorp - Neringenstraat - Jules Van Ooststraat Vrouwestraat - Aarselestraat - Hogenhovestraat

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018 vindt de 60ste editie van de Tieltse Europafeesten plaats. Het stadsbestuur wenst dit jubileum op gepaste wijze te vieren. En daar kan jij bij helpen! Iedereen heeft wel een herinnering aan de Tieltse Europafeesten. En herinneringen blijven als je ze vastlegt op een foto. Misschien heb jij wel een sprekende foto van hoe je de feesten in het verleden hebt beleefd? Bezorg ons jouw leuke foto's! We nemen er graag een scan van zodat je de originele foto meteen terug mee naar huis kan nemen. En wie weet duikt jouw foto wel ergens op tijdens deze jubileumeditie … meer info ARCHIEF - In de maand maart kan je elke donderdagvoormiddag tussen 9u00 en 12u00 je foto’s laten inscannen

30

Tielt Stadsmagazine

© archief tielt

foto-oproep: 60 JAAR TIELTSE EUROPAFEESTEN

Een volksdansgroep tijdens een van de eerste Europa­ stoeten, te dateren tussen 1959 en 1963.


RO

NT

WE

G

TW

T-

AA

T

EL

ST

RA

UL

AT

H

IN

LE

TP

LS

HU

E OT

HU

NE

STR

ED VR

N.

PLA

N TIO STA

N.

NL

DE

. STR

LIN

S N LIU AA JU TEL S

HO ER . ND LN VA SE A. AET PL

OU DE

LINDEN L

LEM N. WIL TINL PAN

G AT RA ST EM

GR AT

RA EST

NTIN

BE N

PL

.

TS T

R.

TR

N

ST

RS

A LA UX

LS T

GE

KO RTR IJK STR AA T

AN

AAT

E

TV

LS

ER BE

ST ED

AT

R.

HU

NS IO AT ST

N KLIJTEN

TRA

EELS

T KAS

T AA

TR

HOLDESTRAAT

AAT

RA

RA AT

IE P ER ST

AA T ST R GE M TE

STR

JAN

FELIX D’HOOP ST

T AA TR NS

HU T

ST

EE ST

EL EG OLW ENH PAP

OG

AT TRA

T AA S TR EN OL M NSTRA AT ST E E N OVE

T AA

AT

ON

AT RA

STRA

DE RS TR

ST IEL

TEM

HO

S UW

VO L

H MIC T-

PIT

EG

EENW

DSEST

ELEE

RUIS

AN

AA T

AT

SIN

Verkeersvrij centrum van 10u30-13u00 (Markt afgesloten vanaf 8u00)

E

PITT OU

DE

DEKEN DARRASLAAN

WEG

EEN

ST MSE

N

T AA

SIN

N IE

R. ST NE MA

Sint-Janstraat 185, Tielt Officiële start dames

AA

EURO PALAAN

STRAAT STRA

STR

AM

TR

KEIDAM

KISTE

ML

A GL RIN

KAPELL

O SP

AT RA ST

AL ST R

Markt Tielt Officieuze start dames

OO

EG

PO ESTRAA T

EL

AN

LA

RT

IN LE KP ZE AC

ER

PON

GE

EW M OM KR

N

AA

GL

RIN

DE

ZEB

N

AA

GL

RIN

GEN. M

N AA

V VY

G BR U

VAN AF GRA RG BU

Traject dames met parkeerverbod van 10u30-13u00

N

N LAA PEN

N

AA

NL

ZE

RO

S RIJ KE S TO

LAA

TUL

Traject doortocht heren met parkeerverbod van 10u30-13u00

H

TR A

LEA

T AA

STR

D ON

AT

AZA

Verkeerscirculatie

AT

12u45: DOORTOCHT heren N De elite mannen starten om TIO 12u15 in Roeselare en hebben STA RAAT T S IJ Waregem als eindbestemming. Ze worden rond 12u45 verwacht R KE BLE op het Tieltse grondgebied en leggen het volgende traject af: Ringlaan - Deken Darraslaan - Ieperstraat - Markt Sint-Janstraat - Ringlaan - Zuiderring - Wakkensesteenweg. FEESTE

WEGEL

GR

ESTR A

US

ES

TR

BEDEVAARTST

G

RIN

ER

VERKEERSCIRCULATIE Door de start van de dames en de doortocht van de heren is er een gewijzigde verkeerssituatie. Hou er rekening mee dat het centrum afgesloten wordt vanaf 10u30 (Markt vanaf 8u00) tot 13u00 en dit volgens de richtlijnen op het bovenstaande plan. ID

ZU

SEYNTEXLAAN

meer info Toerisme, Evenementen en Lokale economie STR.

TENHOVESTRAAT

ENW

E SEST

UTER

OPKO

IALO

MAR

KEN EG

www.dwarsdoorvlaanderen.be

E

WAK

© Bob Cullinan/Shutterstock.com

MEU

R

EST

US

LEBE

TH

UU

RAAT

EKSE

TH

GR

STEE

NWE

G

W

-

WIT T

S

F UL

AT

UU

AT

A TR

DOE MEE AAN TIELT ZOMERT! Tielt Zomert, het zomerprogramma van de stad Tielt, bundelt diverse evenementen zoals dorpsfeesten, fiets- en wandeltochten, loopwedstrijden, concerten, festivals … Ook jouw evenement kan er een plekje in krijgen! voorwaarden Het moet gaan om een zomers evenement dat plaatsvindt tussen 17 juni en 30 september 2018, dat kwaliteitsvol georganiseerd wordt, dat voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften en dat in orde is met alle nodige vergunningen. De activiteiten dienen zich te richten op een breed publiek en dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.

Promotionele ondersteuning Het stadsbestuur bundelt alle activi­teiten onder de noemer ‘Tielt Zomert’ en koppelt hieraan een grote promocampagne: een pocketbrochure, flyers, affiches, website, nieuwsbrief, media … In ruil voor deze gratis promo vermeldt de organisator het logo van de stad bij zijn evenement. Wil je zelf deel uitmaken van het programma van Tielt Zomert? Neem dan tegen 23 maart contact op met de dienst Toerisme, Evenementen en Lokale economie, maak jouw activiteit kenbaar en bezorg ons een promotekstje en een sprekende foto.

meer info TOERISME, EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

MAART 2018

31


© Tim Delmoitie

AGENDA maart 2018

© fred derock

in vorm zaterdag 3 maart

Familiekunde voor beginners

11.03.2018

WINDOW FASHION theater Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart

evenement zaterdag 10 en zondag 11 maart

Onze Koen

© fred derock

vorming woensdag 14 maart

Opendeurdagen met Window Fashion

Voorleesuurtje Het eerste nijlpaard op de maan

UIT-tips pag. 37-41


agenda Donderdag 1 maart TOTAALCONCEPT

ELVIS PEETERS PRESENTEERT 'BROOD'

Begeleiding: Familiekunde Vlaanderen Locatie: Bibliotheek Organisatie: CC Gildhof i.s.m. Familiekunde Vlaanderen, afdeling Tielt Info: T 051 42 82 20 / vorming@tielt.be

evenement

FAIRTRADE ONTBIJTBUFFET

evenement

VERKIEZING VAN STADSPRINS EN SLEUTELFEE 2018 ORDE VAN DE 3 SLEUTELS Zie p. 3.

in vorm

Voorstelling, muziek, aperitief, hoofdgerecht, dessert en gesigneerd boek. Muzikale omlijsting door Steven De Bruyn op mondharmonica. 20u00 tot 23u00 Locatie en organisatie: De Traagheid, Krommewalstraat 6, Tielt Info: gilberte@detraagheid.be

EEN PAREL VAN SOBERHEID - BEZOEK AAN DE ABDIJ ROOSENBERG VAN DOM VAN DER LAAN

dinsdag 6 maart evenement

Vrijdag 2 maart evenement

VRIJWILLIGERSFEEST Zie p. 16.

CARNAVALSKERMIS Zie p. 3.

evenement

VERLETSMOMENT: RUILEN VAN GOEDEREN EN UREN 20u00 tot 22u00 Locatie: De Kloef, Bruggestraat 19, Tielt Info: letstielt@gmail.com T 0473 99 80 37 (Frans) T 0496 55 89 72 (Lieve)

Zaterdag 3 maart evenement CARNAVALSKERMIS Zie p. 3.

theater

T.A.N.I.A.! Uitverkocht.

in vorm

FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS Niks is boeiender dan grasduinen in de geschiedenis langs de poort van je eigen bloedverwanten. Vierdelige lessenreeks. Volgende data: 10, 17 en 24 maart 14u30-16u00 Prijs: 20,00 euro

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Oxfam Wereldwinkel Tielt iedereen uit voor het Fairtrade ontbijtbuffet. 8u00-10u30 Locatie: refter van Campus De Reynaert, Stationsstraat 67, Tielt Organisatie, info en inschrijven: Oxfam Wereldwinkel, Bruggestraat 17, Tielt / owwtielt@oww-tielt.be / T 051 40 41 03

Om 14u30 Prijs: 20,00 euro Begeleiding: Caroline Voet, architecte en voorzitster van de onderzoekscel van de Van der Laanstichting Locatie: afspraak aan de Abdij, Oudeheerweg Heide 3, Waasmunster Organisatie: CC Gildhof i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen Info: 051 42 82 20 / vorming@tielt.be

Zondag 4 maart evenement CARNAVALSKERMIS Zie p. 3.

theater

ORGANENTRANSPLANTATIE Noël Keirsbilck, die zelf een transplantatie ondergaan heeft, komt vertellen over deze ingrijpende gebeurtenis en over het belang van orgaandonatie. 14u30-17u00 Locatie: Hotel-restaurant El Parador, Ruiseleedsesteenweg 11, Tielt Organisatie: Vlaamse Actieve Senioren Vl@s Afdeling Tielt Info: vlas.tielt@gmail.com

Vrijdag 9 maart PERFORMANCE

DON’T WE DESERVE GRAND HUMAN PROJECTS THAT GIVE US MEANING? ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT/ CAMPO Zie p. 39.

T.A.N.I.A.! Uitverkocht.

muziek

APERO CON FUOCO: PIANOTRIO IMPRESSION Zie p. 38.

evenement

CARNAVALSSTOET Zie p. 3.

donderdag 8 maart voordracht

Zaterdag 10 maart evenement

KAASAVOND OF BREUGHELMAALTIJD Kaasavond of breughelmaaltijd ten voordele van kaartersclub ‘De Pluimevrienden’. Gratis cava als aperitief.

www.uitintielt.be

MAART 2018

33


agenda 20u00 Locatie: Club 77, Henri D’Hontstraat 42, Schuiferskapelle Organisatie: De Pluimevrienden Info: T 0474 67 18 27 marc.de.sloovere@telenet.be

evenement

JAWADDE, EEN PADDE Steek je graag je handen uit de mouwen en ben je niet bang van het donker? Neem dan deel aan een paddenoverzetactie in je buurt. Locatie: Wijk Monteval, Kasteelstraat, Tielt Er zijn ook acties in Schuiferskapelle en op Rijkegemkouter. Organisatie: Natuurpunt De Torenvalk Info: katrien.geurts@detorenvalk.be

sport

12-URENJOGGING TEGEN KANKER

theater

ZE ZIJN ZULDER ZEKER ZOT? Zie 10 maart. 15u00-17u30

vanaf dinsdag 13 maart vorming GRATIS EHBO CURSUS

evenement

OPENDEURDAG MET WINDOW FASHION Zie p. 37.

theater

ZE ZIJN ZULDER ZEKER ZOT? Een klucht in twee bedrijven in een regie van Johan De Craemer. 20u00-22u30 Locatie: Parochiezaal Aarsele, Jules van Ooststraat 14, Aarsele Organisatie: 't Aerseels Volkstoneel Info: aerseelsvolkstoneel@gmail.com

Iedereen loopt of wandelt zoveel rondjes op de piste als hij/zij wil. De opbrengst gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker en Kinder­ kankerdag. 8u00-20u00 Locatie: Atletiekpiste, Sportlaan 2, Tielt Organisatie: AVMO Joggingclub Molenland Info: T 051 40 71 02 / luc@jcavmotielt.be

zondag 11 maart evenement JAWADDE, EEN PADDE Zie 10 maart.

theater

evenement

EUROPA IN DE HERFST

OPENDEURDAG MET WINDOW FASHION Zie p. 37.

In 8 lessen van 3 uur leer je hoe de hulpdiensten te verwittigen, hoe te reageren bij iemand die een hartstilstand heeft, hoe de juiste hulp te bieden bij iemand die gevallen is … Locatie en organisatie: Rode Kruis Tielt, Deken Darraslaan 31, Tielt Info: www.rodekruis.be/afdeling/tielt

Woensdag 14 maart vorming VOORLEESUURTJE: HET EERSTE NIJLPAARD OP DE MAAN Zie p. 29.

in vorm

DELICATESSEN UIT DE NOORDZEE

© fred derock

voordracht

Regisseur Piet Arfeuille bevraagt in deze voorstelling de grondvesten van de democratie. Om 20u30 Prijs: 14,00/12,00 (65+, -26j.) euro Theaterpas: 55,00 euro (5 tickets) Locatie en organisatie: Theater Malpertuis, Stationstraat 25, Tielt Info: T 051 40 62 90

MONDIAAL CAFÉ 'PALESTINA-ISRAËL: EEN GENUANCEERD VERSLAG VAN EEN BEWOGEN REIS' DOOR DOKTER PETER DECAT Zie p. 40.

Dinsdag 13 maart voordracht

LEVENSEINDEZORG EN LEVENSEINDEDOCUMENTEN Bespreking wettelijke mogelijkheden en voorschriften voor een waardig levenseinde. 14u00-16u00 Locatie: Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, Tielt

34

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

Patrick De Groote brengt dagverse maritieme producten en een bundel superrecepten mee. We bereiden alles in groep. Doen, proeven en inspiratie opdoen! 19u00-22u00 Prijs: 35,00 euro (inbegrepen: een volwaardige maaltijd aan proevers en een bundeltje recepten) Locatie: Buurthuis, Zwartegevelstraat 66, Tielt


agenda Organisatie: CC Gildhof i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen Info: T 051 42 82 20 / vorming@tielt.be

Donderdag 15 maart vorming

BOTERHAMMEN IN DE BIB: WETENSCHAP VOOR EEN LEEFBARE WERELD - GEERDT MAGIELS Zie p. 29.

Vrijdag 16 maart evenement

zaterdag 17 maart theater ONZE KOEN Zie 16 maart.

theater

ZE ZIJN ZULDER ZEKER ZOT? Zie 10 maart.

vorming

DIGIDOKTER: MIJN LAPTOP OF PC HAPERT! WAT NU?

PYJAMAZWEMMEN MET 'COOLE MUZIEK' EN CANDLELIGHT Zie p. 27.

Maandag 19 maart in vorm FILOCAFÉ TIELT

evenement

ACTIVITEIT LETS TIELT: BOLLEN (KAARTSPEL) 19u30-22u00 Locatie: Papenholwegel 50, Tielt Info: T 0473 99 80 37 frans_thoen@hotmail.com

infoavond

SALTO HUMANO Tijdens deze infoavond maakt u kennis met onze school en ons vernieuwend project voor de eerste graad Salto Humano. 18u30-20u30 Locatie: Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert, Stationstraat 67, Tielt

theater

ZE ZIJN ZULDER ZEKER ZOT? Zie 10 maart.

theater

ONZE KOEN Een liefdesgeschiedenis, getekend in al haar fases en stadia. Even hilarisch als herkenbaar. Het is tevens het verhaal van ouders die kinderen opvoeden. Maar hoe doen we dat? We tasten als blindemannen tot we vastlopen en trillend en onbeschermd alleen staan tussen de grote vragen van het leven. Om 20u30 Prijs: 14,00/12,00 (65+, -26j.) euro Theaterpas: 55,00 euro (5 tickets) Locatie en organisatie: Theater Malpertuis, Stationstraat 25, Tielt Info: T 051 40 62 90

muziek

ORTHODOX KOOR BLAGOVEST (RIGA - LETLAND) BLAGOVEST o.l.v. Alexander Brandav uit Letland brengt een passieconcert met muziek van onder meer Arvo Pärt en Sergej Rachmaninov. 17u00-18u30 Locatie: Paterskerk, Patersdreef, Tielt Organisatie: vzw Collectief 'De LINK' i.s.m. vzw KCV Tielt Info: oekeneNV@live.be T 0475 23 98 01

In deze sessie zoeken we mogelijke oorzaken van een trage laptop of pc en suggereren we een aantal remedies om de software en hardware weer te laten draaien als voorheen. 10u00-12u00 Prijs: 5,00 euro Organisatie, locatie en info: Bibliotheek

muziek

5 BANDS IN CONCERT Vijf bands in concert ten voordele van stichting Me To You Tielt (steun aan wetenschappelijk onderzoek leukemie): 't Smerig Verzet, Tystn, The Heavenly Kings, Nightlife en Rock Stovrie. Deuren vanaf 17u00 Locatie: JOC Aarsele, Schoolstraat 1A, Aarsele Organisatie: Gino & Rik Info: www.5bandsinconcert.be

Zondag 18 maart evenement

2DEHANDSBEURS REUZENHUIS Beurs met allerhande baby- en kinderspullen, -kleding, -speelgoed. Gratis toegang. 9u00-13u00 Organisatie en locatie: Freinetschool Het Reuzenhuis, Gruuthusestraat 90, Tielt

Zoek samen en onder begeleiding van een ervaren gespreksleider naar een antwoord op een fundamentele vraag die deze avond centraal staat. De instrumenten die je hebt zijn je denken, je ervaring en de verwondering, zo oud en krachtig als de eerste filosofie. 20u00-22u30 Locatie: Theater Malpertuis, Stationstraat 25, Tielt Organisatie: CC Gildhof i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen, Theater Malpertuis Info: CC Gildhof

Dinsdag 20 maart in vorm

EEN DOOS OM VAN TE HOUDEN Zie p. 41.

muziek

JEUGDBOEKENMAAND: MUZISCH SPEKTAKEL EUREKA Zie p. 29.

www.uitintielt.be

MAART 2018

35


agenda Vrijdag 23 maart theater

KAMER TE HUUR Voorstelling ‘Kamer te huur’ in een regie van Michel Rogissart. 20u00-22u00 Locatie: Club 77, Henri D’Hontstraat 42, Schuiferskapelle Organisatie: Het Pannentheater Info: n.dezutter@skynet.be T 051 65 71 35

Streekbierenavond van de Kleine Torenvalk en de Natuurbelevers, met optredens van Rose Mallow en Icarus. Gratis toegang. 20u00 Locatie: JOC Tielt, Generaal Maczekplein 5, Tielt Organisatie: Natuurpunt De Torenvalk Info: cato.decraene@detorenvalk.be

vorming

COMPUTERHULP ROLF

Zaterdag 24 maart vorming

theater

KAMER TE HUUR Zie 23 maart.

Van maandag 12 t.e.m. donderdag 29 maart tentoonstelling FOTOGRAFIECIRCUIT: DISPLACED – LOES GEUENS Zie p. 40.

zondag 1 april theater KAMER TE HUUR Zie 23 maart. 20u00-22u00

BRAAKBALLEN PLUIZEN

FOTOGRAFIECIRCUIT OPROEP FOTOGRAFEN

Kerkuilen eten voornamelijk muizen. Maar wist je dat hun dieet bestaat uit heel wat verschillende muizen? En kunnen we die muizen koppelen aan een habitat of grondsoort? We pluizen het uit aan de hand van braakballen van kerkuilen. 10u00-16u00 Gratis Locatie: CM Lokaal Tielt, Oude Stationstraat 12, Tielt Organisatie: Natuurpunt De Torenvalk Info en inschrijven: avandewalle@naturalsciences.be

evenement

STREEKBIERENAVOND KT-NB

Onze computerexpert helpt je zoeken naar een oplossing voor kleine computerproblemen. Doet de smartphone ineens lastig? Haalt je laptop kuren uit? Zit je met enkele vragen rond online betalingen uitvoeren? Computerhulp Rolf staat je bij met raad en daad. 10u00-12u00 Prijs: Gratis Locatie, organisatie en info: Bibliotheek

theater

KAMER TE HUUR Zie 23 maart.

zondag 25 maart theater KAMER TE HUUR Zie 23 maart. 15u00-16u00

Zaterdag 31 maart evenement KNIKKERFEEST Zie p. 29.

in vorm

SPANISH STILL LIFE – MUSEUMBEZOEK BOZAR Zie p. 41.

36

Tielt Stadsmagazine

Ben je fotograaf en geïnteresseerd om je werk tentoon te stellen in 18 Vlaamse cultuurcentra (waaronder CC Gildhof) tijdens het culturele seizoen 2018-2019? Neem dan voor 31 maart contact op met Jan Van Broeckhoven via T 0496 26 26 18 of jan.van.broeckhoven@atv.be. Hij zal jou de nodige informatie bezorgen over hoe je jouw portfolio en curri­ culum vitae kan inzenden. Reeksen rond een thema maken het meeste kans. Meer info via reservatiedienst. gildhof@tielt.be.

www.uitintielt.be

Jouw activiteit in deze agenda van het Stadsmagazine editie april 2018? Voer ze uiterlijk op 5 maart in op www.uitdatabank.be!


tips evenement | ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 MAART

OPENDEURDAGEN EN WINDOW FASHION De Tieltse handelaars zetten hun deuren open in het weekend van 10 en 11 maart. Op zondag is er het bijzondere shoppingevenement Window Fashion en is er extra animatie voorzien. Breng een bezoekje aan de winkelstraten in het stadscentrum en snuif de lentesfeer op!

11.03.2018

WINDOW FASHION

Opendeur en koopzondag Tientallen winkels zijn ook op zondag open van 10u00 tot 18u00. Kom zowel op zaterdag als op zondag vrijblijvend een kijkje nemen want de winkeliers ontvangen je met open armen. De lijst met de deelnemende handelaars vind je op www.tielt.be. Window Fashion Op zondag verwennen de handelaars je met heel wat extra’s. Levende model­ len nemen plaats in de winkeletalages en presenteren in stijl de voorjaarsmode en de nieuwste trends. Een uniek concept dat wegens het succes van de voorgaande edities ook dit jaar wordt hernomen. Animatie op zondag Sfeer troef in de binnenstad. Clown Tobi plooit ballonnen voor de kleintjes

en overal in de centrumstraten weerklinkt gezellige livemuziek. Parkeren en treintje Parkeer gratis op het Gen. Maczek­plein, de Collegesite of het Minderbroedersplein. Een treintje brengt je tussen 13u30 en 17u00 van de parkings gratis naar de binnenstad. Het centrum is op zondag verkeersvrij van 12u30 tot 17u00. ACTIE ACTIE ACTIE De handelaars en het stadsbestuur werkten samen een leuke actie uit.

Koop je iets op zondag? Hou dan zeker je kasticketje bij. Wie aan de promostand op de Markt twee kas­tickets van twee verschillende deel­ nemende handelaars voorlegt, ontvangt een origineel geschenk van de stad. Kom zeker eens langs!

organisatie Stad Tielt meer info Toerisme, Evenementen en Lokale economie

www.uitintielt.be

MAART 2018

37


tips muziek | ZONDAG 4 MAART

APERO CON FUOCO Dit concert wordt verzorgd door Pianotrio Impression, met als musici de zussen Fien (viool) en Riet (cello) Van den Fonteyne en Florestan Bataillie (piano). Impression is een klassiek pianotrio, bestaande uit drie laureaten van Vlaamse conservatoria. In 2011 beslisten deze drie jonge en ambitieuze muzikanten van eigen bodem om samen te werken. Ze hebben één en dezelfde passie: kamermuziek van de bovenste plank. Hun enthousiasme voor dat genre trachten ze maximaal over te brengen op het publiek. Het trio wil zich door muzikale virtuositeit en maximale expressie onder­ scheiden in het klassieke muzieklandschap. Jong of oud, kenners of liefheb-

© Philip Van Ootegem

PIANOTRIO IMPRESSION

bers: een geslaagd concert is er één waarbij zowel muzikanten als toehoorders ondergedompeld worden in de impressie van het moment. De musici spelen niet alleen meesterwerken van bekende componisten, maar ook hedendaagse composities staan op hun pupiters: van klassiek tot romantisch, van Belgisch tot internationaal, van eigenzinnig mysterieus tot een heuse tango. Hun eerste demo-cd (met werk van onder meer Brahms, Rachmaninov en Haydn) werd alvast bijzonder lovend onthaald. Op het concert in Tielt brengen ze twee meesterwerken uit de romantiek: het wondermooie 2° pianotrio uit 1847 van

Robert Schumann laten ze dialogeren met het 2° pianotrio uit 1876 van Antonin Dvorak. Wie wil meegenieten van dit prachtig programma kan best op voorhand kaarten reserveren. tijdstip Om 11u00 prijs 10,00/5,00 (leerlingen SAMW) euro aperitief inbegrepen Locatie Auditiezaal van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord tielt Organisatie, info en reserveren Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

lezing | vrijdag 2 MAART

LEZING PHILIP VAN ISACKER Hoe in de hedendaagse beeldhouwkunst de menselijke figuur nog vormgeven? Dat is de kernvraag in het werk van Philip Van Isacker. Om die vraag te beantwoorden, onderzoekt hij zowel de geschiedenis als de hedendaagse praktijk. Met zijn boek ‘De Sculptura: beschouwingen over beeldhouwkunst’ verwijst Philip Van Isacker naar ‘Della Pittura’, het standaardwerk van de grote theoreticus Leon Battista Alberti uit 1435, geschreven voor de leek. Zoals Battista een leerboek voor het schilderen schreef, schreef Van Isacker een studieboek voor de hedendaagse amateur en kunstenaar waarin hij de beeldhouwkunst niet zozeer verdedigt maar wel uitlegt. Als theoreticus en als kunste­-

naar houdt hij zich, zowel in dit boek als in zijn oeuvre, aan de triade ‘translatio, imitatio en aemulatio’: het nadoen, het opnieuw scheppen en het overtreffen van de meester. Zijn ambitie is groot, en terecht. De lezer, die ook toeschouwer is en daarmee denker wordt, wordt intellectueel deelgenoot gemaakt en verwerft inzicht en vreugde. Enerzijds is dit boek een geschiedenis van de beeldhouwkunst, anderzijds ook een introductie tot het werk van Van Isacker zelf. Het is een merkwaardige kwaliteit om op een persoonlijke manier een objectiviteit te tonen. De werkwijze is ‘bevrijdend’: hij kijkt naar het werk zelf en niet zozeer naar de stijlgroep, de stijlperiode, of godbetert de afkomst of het land. Op een intelligente manier

38

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

laat hij zien welk probleem de kunstenaar wilde oplossen en hoe hij dit aanpakte. tijdstip Om 19u30 prijs Gratis Locatie Atelier beeldhouwkunst Deinsesteenweg 71, Aarsele Organisatie Stedelijke Kunstacademie


tips PERFORMANCE | VRIJDAG 9 MAART

DON’T WE DESERVE GRAND HUMAN PROJECTS THAT GIVE US MEANING? ROBBERT&FRANK FRANK&ROBBERT / CAMPO

Waren Robbert&Frank Frank&Robbert in het verleden nog de machinisten die de transformaties van de beelden en scènes in gang staken, in ‘Don’t we deserve grand human projects that give us meaning?’ worden ze voor het eerst zelf deel van hun installaties en

© tom callemin

Who says we don’t want to be inspired? Hoe ga je om met de uni­versele menselijke drang om deel te zijn van een groter geheel? In hun derde voorstelling gaan Frank&Robbert Robbert&Frank op zoek naar zingeving in een wereld zonder Groot Verhaal. Het kunstenaarsduo doet dat op zijn geheel eigen manier: met een sterke visuele logica en knipogend naar ruimte­vaart en wetenschap. ontwerpen. De artiesten splitsen en dupliceren zichzelf als atomen in een imaginaire wereld van primaire kleuren, die fel afsteekt tegen het zuivere witte landschap waarin ze zich bevinden. Het resultaat is een performance die speelt met perspectief, magnetisme en video, en u daarbij danig desoriënteert.

tijdstip Om20u30 prijs 14,00/12,00 (+65j.)/ 7,00 euro (-26j.) Theaterpas: 55,00 euro (5 tickets) Locatie Theater Malpertuis, Stationstraat 25, Tielt Organisatie, info en reserveren CC Gildhof

MUZIEKTHEATER | DONDERDAG 26 EN VRIJDAG 27 APRIL

schoft. KOMMIL FOO

Het blijft de broers Walschaerts voorstelling na voorstelling inspireren: de mens die met moeite recht blijft. Maar struikelt. Die telkens de moed vindt om weer op te staan. Om dan weer te struikelen. Dat dat dan troostend is. Kommil Foo speelt SCHOFT. “Kommil Foo ontleedt de mens en doet dat meesterlijk.”- De Morgen ****

“Kracht, klasse en grandeur!” Het Parool **** “Recht naar het hart … briljante voorstelling.” - De Standaard ***** “Toonbeeld van theatrale balanceerkunst.” - NRC **** “Warme gloed van vakbekwaam meesterschap.” - 8Weekly ***** tijdstip Om 20u30 prijs 20,00/18,00 (+65j., -26j.) euro Theaterpas niet van toepassing Locatie Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt Organisatie, info en reserveren CC Gildhof

© Jaap Reedijk

Het is het leven zelf dat een klein geniepig schoftje is ... het slaat, het zalft, het schuurt en het ergst van al: het eindigt.

www.uitintielt.be

MAART 2018

39


tips evenement | DINSDAG 13 MAART

MONDIAAL CAFE MET PETER DECAT De laatste jaren is het Midden-Oosten, en het Israëlisch-Palestijns conflict in het bijzonder, nooit uit het nieuws geweest. Recent nog was er de beslissing van president Trump om, tegen alle internationale afspraken in, de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Deze beslissing doet het conflict opnieuw escaleren. De laatste tijd worden ook heel wat Palestijnse kinderen gevangen genomen en behandeld als terroristen, omdat ze protesteren tegen de uitzetting uit hun huis. Veel huizen moeten immers plaatsmaken voor nieuwe Joodse nederzettingen. Het beeld van een zestienjarige tiener die een soldaat sloeg, is wereldwijd bekend. Redenen genoeg voor de Tieltse Noord-Zuidraad en Oxfam Wereld-

winkel om de Tieltse dokter Peter Decat uit te nodigen. Afgelopen zomer maakte hij met de organisatie Palestina Solidariteit vzw een inleefreis naar het gebied. Hij luisterde er naar de verhalen van de plaatselijke bevolking in beide kampen en kreeg daardoor meer inzicht in het conflict. Tijdens dit Mondiaal Café brengt hij ons een genuanceerde getuigenis in woord en beeld. Graag op voorhand inschrijven. tijdstip Om 19u30 prijs Gratis Locatie Buurthuis, Zwartegevelstraat 66, Tielt Organisatie en inschrijven Noord-Zuidraad: T 051 42 81 49 noordzuid@tielt.be Oxfam Wereldwinkel: T 051 40 41 03 owwtielt@oww-tielt.be

tentoonstelling | Van maandag 12 t.e.m. donderdag 29 maart

Fotografiecircuit: Displaced Loes Geuens

‘Displaced’ toont het breekbare, van zijn wortels afgesneden kind, dat zich met stille kracht staande houdt in de zorgzame, maar kunstmatige omgeving van een leefgroep. De

onherkenbaarheid van de personages draagt bij tot een gevoel van vervreemding. De fotografe zoekt geen drama of anekdotiek. Met tactiele kleuren en intiem kunstlicht probeert ze verstilde verhalen te noteren, die de toeschouwer bevragen. Isolement, vervreemding en kwetsbaarheid zijn terugkerende thema’s in haar fotografisch werk. Meer nog dan vertellen, willen de beelden in ‘Displaced’ misschien wel aanraken, contact leggen met de broze mens die wij uiteindelijk allemaal zijn.

40

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

© loes geuens

Twee jaar lang fotografeerde Loes Geuens in vier leefgroepen voor kinderen en jongeren die door de jeugdrechter uit huis geplaatst zijn. Door de vele uren die ze tussen hen mocht doorbrengen, werd haar aanwezigheid vanzelfsprekend. De beelden ontstonden vaak in die gestolen momenten waarin er ogenschijnlijk niets gebeurt.

openingsuren ma, di, woe, vrij van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 do van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00 Locatie Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42, 8700 Tielt Organisatie en info CC Gildhof


tips in vorm | DINSDAG 20 MAART

EEN DOOS OM VAN TE HOUDEN De ene doos is de andere niet. Een doos die dient voor je persoonlijke herinneringen, voor wat je koestert aan liefs of moois, een doos die moet blenden in de sfeer van je interieur of het hoekje waar jij je terugtrekt, een doos die past bij je stijl ... Anne Vanschoor (www.stoffendoos. be) creëert samen met jou een opbergdoos in kartonnage, voor alles wat je lief is binnen A4 formaat, met het beeld dat jij leuk vindt. Je leert de techniek van kartonneren met fraai Nepalees papier en je gaat met een fraai en bruikbaar object huiswaarts.

Wat breng je mee:  Een leuke foto of print op fotopapier, onderwerp naar keuze.  Twee bakstenen of natuurstenen, verpakt in papier (als gewicht).  Een groot elastisch verband (zwachtel uit een medicijnkistje).  Een goed cuttermes en een snijplank of matje.

tijdstip 13u30-17u30 Prijs 30,00 euro (materialen en eindresultaat inbegrepen) locatie Europahal,Gen. Maczekplein, Tielt Organisatie CC Gildhof i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen

in vorm | ZATERDAG 31 MAART

SPANISH STILL LIFE MUSEUMBEZOEK BOZAR

In de oude schilderkunst bulkt een stilleven meestal van onbekende symboliek, die voor ons - moderne kijkers - vaak verborgen blijft. De avant-gardekunstenaars hebben het genre aangegrepen om radicale veranderingen door te voeren in de schilderkunst. Deze retrospectieve brengt voor de eerste keer de vierhonderdjarige evolutie in beeld van de fraaiste Spaanse stillevens: van de eerste bodegónes uit de zeventiende eeuw, over de persoonlijke interpretaties van Velázquez en

© The San Diego Museum of Art

Het stilleven is een buitenbeentje onder de schilderkunstgenres. Gaat het hier om een weinig ambitieuze oefening in imitatio of nabootsing? Of schuilt er meer in dit soort onderzoek, dat in alle periodes van de kunstgeschiedenis wel op een of andere manier opduikt?

Goya tot de vormexperimenten van Picasso, Dalí en Miró en het recente werk van hedendaagse Spaanse kunstenaars. Een becommentarieerde wandeling met een gids van Bozar.

tijdstip Om 10u15 Prijs 20,00 euro Locatie Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel organisatie CC Gildhof i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen

www.uitintielt.be

MAART 2018

41


tot uw dienst

Cultuurcentrum Gildhof STADSDIENSTEN STADHUIS Markt 13 - Tielt info@tielt.be - www.tielt.be Volg ons ook op Facebook/StadTielt en Twitter (@StadTielt) ma: 9u00-12u00 di: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 woe: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 do: 9u00-12u00 / 14u00-18u00 vrij: 9u00-12u00 za: 9u00-11u30: enkel Stadspunt en Dienst Burgerzaken zo: gesloten en op afspraak

Stadspunt

T 051 42 81 11 - stadspunt@tielt.be

burgerzaken

Burgerlijke Stand T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be Bevolking T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be

omgevingsloket

T 051 42 81 40 - technischedienst@tielt.be

ruimtelijke omgeving

Stedenbouw T 051 42 81 40 - stedenbouw@tielt.be Milieu-Duurzaamheid T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be Mobiliteit T 051 42 81 42 - mobiliteit@tielt.be

toerisme, evenementen en lokale economie

T 051 42 81 16 - evenementen@tielt.be

bestuursadministratie

Secretariaat T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be Archief T 051 42 81 75 - archivaris@tielt.be Leeszaal: do 14u00-18u00 en op afspraak

BEHEER EN UITBATING INFRASTRUCTUUR

Reservatiedienst T 051 42 82 30 - reservatiedienst@tielt.be

andere stadsdiensten WOONWINKEL REGIO TIELT

Markt 13 - Tielt - T 051 42 81 81 M 0474 12 80 66 - woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be Enkel op donderdag (9u00-12u00 / 14u00-18u00) en op afspraak

42

Tielt Stadsmagazine

Reservatiedienst tijdelijk ondergebracht in koetshuis Mulle de Terschueren Ieperstraat 42-46 - Tielt T 051 42 82 20 - ccgildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be ma: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 za-zo: gesloten

Bibliotheek en kenniscentrum Hoofdbibliotheek Tielt Lakenmarkt 9 - Tielt T 051 42 82 10 bibliotheek@tielt.be ma: 15u00-19u30 di: 15u00-19u30 woe: 13u30-19u30 do: 9u00-12u00 / 15u00-19u30 vrij: 15u00-19u30 za: 9u00-12u00 zo: gesloten Aarsele Aarselestraat 4 - Aarsele T 051 42 82 16 woe: 16u00-18u30 za: 10u00-12u00

Jeugd Gen. Maczekplein 7 - Tielt T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 di: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 vrij: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 za: 10u00-12u00 zo: gesloten Tijdens de vakantie: open van ma t.e.m. vr van 8u00 tot 12u00

Kinderopvang Tanneke Kinderopvang Tanneke Tielt BelgiĂŤlaan 2 - Tielt T 051 42 82 50 - tanneke@tielt.be Kinderopvang Tanneke Aarsele Jules Van Ooststraat 43 - Aarsele T 051 54 43 88 - tanneke@tielt.be Kinderopvang Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 - Kanegem T 051 72 20 08 - tanneke@tielt.be

Sport en Sporthal De Ponte Sportlaan 3 - Tielt T 051 42 82 80 - sportdienst@tielt.be ma: 8u00-12u00 / 13u30-16u30 di: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 vr: 8u00-12u00 / 13u30-16u00 za-zo: gesloten

Zwembad Tielt Gen. Maczekplein - Tielt T 051 40 19 16 - sportdienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 di: 8u30-11u45 / 13u30-19u15 woe: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 do: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 vrij: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Tijdens de vakantie: ma: 14u00-20u15 di: 14u00-19u15 woe: 9u30-11u45 / 14u00-19u00 do: 14u00-20u15 vrij: 14u00-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45

STEDELIJKE ACADEMIE voor Muziek en Woord Lakenmarkt 4 - Tielt T 051 42 82 60 - samw@tielt.be www.academietielt.be

Stedelijke Kunstacademie Lakenmarkt 3 - Tielt T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be www.academietielt.be

openbaar domein Meulebeeksesteenweg 2D - Tielt Gebouwen T 051 42 81 52 - gebouwendienst@tielt.be Wegen en water T 051 42 81 53 - wegendienst@tielt.be Groen en proper T 051 42 81 54 - groendienst@tielt.be

Brandweer MidWest post Tielt F. Dâ&#x20AC;&#x2122;Hoopstraat 124 - Tielt lieven.rijckaert@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112


Noodnummer: T 1722* Opgelet! Enkel indien geactiveerd door de Vlaamse overheid en voor nietdringende oproepen in verband met wateroverlast en/of stormschade.

*

Brandweer Midwest Post Aarsele Molenweg 3 - Aarsele dirk.debeuckelaere@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112 Noodnummer: T 1722* * Opgelet! Enkel indien geactiveerd door de Vlaamse overheid en voor nietdringende oproepen in verband met wateroverlast en/of stormschade.

Andere Recyclagepark Tenhovestraat 7 - Tielt T 051 31 17 96 ma: 14u00-16u45 di: 14u00-18u45 woe: 14u00-17u45 do: gesloten vrij: 9u30-17u45 za: 9u30-15u45 zo: gesloten

Sociaal Huis Deken Darraslaan 60 - Tielt T 051 40 90 52 sociaalhuis@ocmwtielt.be www.ocmwtielt.be ma: 9u00-12u00 / namiddag gesloten di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / namiddag gesloten za-zo: gesloten

dienstencentrum.vijverhof@telenet.be www.ocmwtielt.be Openingsuren dienstencentrum ma-vrij: 8u15-12u00 / 13u15-18u00 za-zo: gesloten Openingsuren cafetaria ma-vrij: 10u00-12u00 en 14u00-18u00 za-zo: gesloten Kantoor van de centrumleidster ma-do: 8u30-12u00 en 13u30-16u30 vrij: 8u30-12u00 za-zo: gesloten

Lokale politie Kortrijkstraat 86 - Tielt T 051 42 84 00 - fax 051 42 84 09 wijk.tielt@pzregiotielt.be www.pzregiotielt.be ma: 8u00-20u00 di t.e.m. za: 8u00-18u30 zo: gesloten

Werkwinkel Lakenmarkt 6 - Tielt T 051 42 79 40 - wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be

Spoorwegstation Tielt Stationsplein 16 - Tielt T 050 30 48 23

Belbuscentrale T 059 56 52 56

kenhuis sint-andriesziekenhuis tielt

T 056 23 17 11 www.dewatergroep.be

andere Medische spoedgevallen en brandweer T 112 Dringende politiehulp in BelgiĂŤ T 101 Huisartsenwachtdienst Tielt-Schuiferskapelle: T 051 40 22 22 Aarsele-Kanegem: T 051 68 99 88 Permanentiedienst apothekers T 0903 99 000 www.apotheek.be Tele-Onthaal T 106 of www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn T 1813 of www.zelfmoord1813.be Kinder- & Jongerentelefoon T 102 of www.awel.be Antigifcentrum T 070 245 245 www.proximus.be T 0800 22 800 (klantendienst) T 0800 22 700 (storingen) www.telenet.be T 015 66 66 66 (klanten) T 0800 66 206 (nieuwe klanten) Ophaling huisvuil Voor meer info kan je terecht bij de Milieudienst, bij IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be) of via www.tielt.be > Wonen > Afval en containerpark.

Bruggestraat 84 - Tielt T 051 42 51 11 - info@sintandriestielt.be www.sintandries.be

eandis Juridische bijstand 1ste dinsdag van de maand: 14u00-16u00 Pro Deo 2de en 4de dinsdag van maand: 13u30 Aanvraag sociale tegemoetkomingen 3de woensdag van de maand: 14u00-16u00 Aanvraag pensioen werknemers 1ste donderdag van de maand: 9u00-10u30 Aanvraag pensioen zelfstandigen 1ste donderdag van de maand: 9u30-10u30

Lokaal Dienstencentrum â&#x20AC;&#x2122;t Vijverhof Kortrijkstraat 68 - Tielt T 051 40 26 46

Algemeen nummer T 078 35 35 34 Gasreuk T 0800 65 0 65 Storingen en defecten T 078 35 35 00 Defecte straatlampen T 0800 6 35 35

De Watergroep (VMW) Sectoraal adres Roterijstraat 131 - 8790 Waregem T 056 60 41 73 Hoofdzetel Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk

MAART 2018

43


2018

100 dagen 23 februari

V.U.: Jeugdraad Tielt - Gen. Maczekplein 7 - 8700 Tielt

europahal Tielt Arthur Corbanie DJowsie b2b LATunez Justjeff b2b Drey Drey Eagle Of the night MagiK Sample dj nobels Nucleï.

deuren open 21u00 gratis vat 22u00 +16 fuif VVK 5 € - ADD 8 € meer info: www.jeugdraadtielt.be

Op zaterdag 17 maart concerteren zes Tieltse koren samen met Johan Verminnen in de Europahal. De koorleden zijn druk aan het repeteren om het repertoire ingestudeerd te krijgen. meer over ‘Verminnen beKOORt Tielt’ lees je op p. 22-23

Stad Tielt | Stadsmagazine maart 2018  
Stad Tielt | Stadsmagazine maart 2018  
Advertisement