Page 1

Afgiftekantoor Tielt 1

oPde HOOGTE www.tielt.be

stadsmagazine van Aarsele . Kanegem . Schuiferskapelle . Tielt

MAART 2017

zondag 19 maart

CARNAVAL IN DE STAD

Verschijnt maandelijks behalve augustus


Beste inwoners

zwerfvuilactie pag. 11-12

jeugdboekenmaand pag. 24-25

dwars door vlaanderen pag. 31

verder CARNAVAL 3 . BEVOLKING 4 . UIT DE RAAD 6 . VACATURES 6 . THEMAJAAR 7 . TIELT IN BEELD 8 . VERVANGEN STRAATBOMEN 10 . ZWERFVUILACTIE 11 . CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORTEN 13 . BELBUS 13 . GROENZONE DRIE WILGEN 14 . RECYCLAGEPARK 14 . BEVRAGING STATIONSOMGEVING 16 . ROOKMELDERS 17 . WERKEN RINGLAAN 17 . WOONKWALITEIT 18 . OPENBARE ONDERZOEKEN 18 . BEGRAAFPLAATSEN 19 . BROEDERLIJK DELEN 20 . LEDVERLICHTING 21 . EARTH HOUR 21 . EURO-CHILDREN 22 . VRIJWILLIGERSFEEST 22 . JOKA-KAMP 22 . BEVOLKINGSONDERZOEK 23 . OPLEIDING LANDBOUWERS 23 . BOERENMARKT 23 . JEUGDBOEKENMAAND 24 . VAKANTIEOPVANG PAASVAKANTIE 26 . ZWEMLESSEN 29 . INTERNATIONAAL JEUGDKAMP 30 . DWARS DOOR VLAANDEREN 31 . UIT IN TIELT 32 . TOT UW DIENST 42 Colofon Op de hoogte is het officiële informatieblad van de Stad Tielt. Het Stadsmagazine verschijnt maandelijks (behalve in de maand augustus) en wordt gratis aangeboden aan de Tieltse bevolking. Redactieadres Informatieambtenaar, Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt, T 051 42 81 70, fax 051 40 51 89, info@tielt.be Binnenbrengen teksten Suggesties voor teksten voor het Stadsmagazine van april 2017 dienen uiterlijk op 1 maart om 8u00 bezorgd te worden aan de informatieambtenaar, Stadhuis, Markt 13, T 051 42 81 70 of info@tielt.be. Activiteiten voor de UIT-kalender dienen uiterlijk op 5 maart ingevoerd te zijn in www.uitdatabank.be. Verantwoordelijke uitgever Els De Rammelaere, burgemeester Realisatie Kliek Creatieve Communicatie, www.kliek.be © Stad Tielt - Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Prille lente in Tielt! Een heerlijk gevoel is dat. Hopelijk kleuren deze maand heel wat zonnestralen onze straten, parken en pleintjes. Na een lange winter maakt ook onze stad zich op voor een mooi en goed gevuld voorjaar. In het weekend van 11 en 12 maart zetten de handelaars uit het centrum alvast hun deuren open. Op zondag komen zelfs de modellen in de verschillende etalages tot leven en presenteren ze in stijl de nieuwste trends. Een weekje later worden we ondergedompeld in een carnavalweekend en trekt op zondag een bonte stoet door de straten. Het voorjaar wordt alvast kleurrijk ingezet! Wie aan lente denkt, denkt ook aan de lenteschoonmaak. Ook de publieke ruimte wordt deze maand extra onder handen genomen. Help komaf te maken met het zwerfvuil en neem deel aan de actie van 11 maart! Wist je dat er gemiddeld zeven volle bestel­wagens afval per week opgehaald worden door de groendienst? We hadden een babbel met de mannen van de ophaling. Samen met hen doen wij een warme oproep: hou Tielt netjes, dat maakt het zoveel aangenamer voor iedereen. Om het zwerfvuil effectief te bestrijden zullen we binnenkort trouwens een camera inzetten aan de glas­containers. U leest er meer over binnenin het nummer. Graag vestig ik ook uw aandacht op de volgende fase van de werken aan de Ringlaan. Half maart wordt het kruispunt Deken Darraslaan met de Ringlaan aangesneden. Dit is een belangrijk verkeersknooppunt waar de werken uiteraard effect zullen op hebben. Door de betrokken diensten en aannemer wordt alvast alles in het werk ge­s teld om de hinder hierbij voor iedereen te beperken en alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. U vindt de laatste stand van zaken hierover op de www.tieltbereikbaar.be. Afsluiten doe ik graag met de jeugdboekenmaand én met Dwars door Vlaanderen. Op 22 maart vormt onze Markt opnieuw het decor voor de start van Dwars door Vlaanderen voor dames en ook de heren trekken door onze stad. Ook deze voorjaarsklassieker kondigt de lente aan, waar we allen naar uitkijken! Heel veel leesplezier en graag tot in april! Vriendelijke groeten, Els De Rammelaere Burgemeester, namens het Schepencollege


in de kijker

Zaterdag 18 en zondag 19 maart

carnaval Ook dit jaar wordt er opnieuw Carnaval gevierd in Tielt. In het feestweekend van 18 en 19 maart zijn er diverse activiteiten met als hoogtepunt de Carnavalstoet op zondag 19 maart. CARNAVALSTOET De stoet start om 14u00. De groepen stellen zich op in de Tramstraat/Pontweg en vertrekken vervolgens richting Sint-Janstraat, Markt, Kortrijkstraat, Sint-Michielstraat, Ieper­ straat en Krommewalstraat. De stoet wordt ontbonden aan de Ringlaan. Naast de lokale en buitenlandse groepen zal onze zusterstad Gross-Gerau ook dit jaar niet ontbreken. AFTERPARTY Omstreeks 17u00, na afloop van de stoet, wordt er gefeest in de Europahal. We verwelkomen jong en oud met animatie. Ook de prijzen voor de deelnemers aan de stoet worden op de afterparty

uitgereikt en daarenboven is er een gastoptreden van Steve Tielens! De toegang is gratis. Carnavalweekend Carnavalkermis Zaterdag 18 en zondag 19 maart - Markt Tielt Carnavalfeest Orde van de 3 Sleutels Zaterdag 11 maart Kinderverkiezing - Café De Kiste, Krommewalstraat 2, Tielt Zaterdag 18 maart Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt  14u00 Verkiezing van Junioren- en Jeugdprinsenpaar  20u11: Pronkzitting met verkiezing van Stadsprins & Sleutelfee en optreden van Davy Gilles, Paul Severs, Hits on Tour ... Prijs: 6,00 euro in voorverkoop/ 8,00 euro aan de deur www.ordevande3sleutels.be meer info Dienst Evenementen

MAART 2017

3


bevolking

geboorten 22.12 23.12 26.12 28.12 02.01 03.01 04.01 04.01 04.01 05.01 06.01 08.01 08.01 08.01 08.01 10.01 10.01 10.01 10.01 16.01 17.01 20.01 20.01 24.01

4

te Gent: Xam Gielen te Gent: Leonard David Nosakhare Robert-Omovbe te Kortrijk: Alexa-Rose Pascua te Roeselare: Elena Vandermeulen Lise De Coninck Sophia Vergote Reis Hyseni Emma Declercq te Gent: Daan Serlet Mona De Cock Remi Braeckevelt te Brugge: Briek De keukelaere Helena Minne te Brugge: Milan Allaert Joanna Devroe Lucas Berckmoes Elias Ahmed Florence Ninclaus Mila Devlaminck Lucas Van Rijsselbergen Senne Defauw Adam Hammou Rondik Barwari

Tielt Stadsmagazine

overlijdens 29.12 Helena Restiaens, °Nukerke 25/09/1929 02.01 Paula Verschuere, °Tielt 12/06/1926, w. Etienne Vander Plaetsen 03.01 Peter De Wispelaere, °Sint-Amandsberg 29/07/1967 05.01 Alexander Nooijens, °Hilversum (Nederland) 26/08/1937 09.01 Katleen De Muyt, °Ieper 29/05/1971 11.01 Roger Kint, °Ruiselede 30/03/1939, e. Georgette De Kée 11.01 Anaïs De Vrieze, °Aarsele 05/10/1933, w. Gabriel Lambert 12.01 te Roeselare: Jean-Pierre Bouckenooge, °Watermaal-Bosvoorde 01/01/1964, e. Ann De Deygere 12.01 Antoinette Uyttenhove, °Meulebeke 23/03/1926 14.01 Mauritius Wyckhuys, °Ruiselede 09/11/1934 16.01 Joanna Vanhecke, °Meulebeke 04/05/1927 17.01 te Roeselare: Kathelyne Casteleyn, °Tielt 13/12/1955 19.01 Maria Casteleyn, °Tielt 30/08/1927, w. Gabriël Wittevrongel 20.01 Irena Vandaele, °Beveren 04/09/1928, e. Gerard Baert 21.01 Marie Van de Veire, °Leopoldsburg 24/11/1926, w. Noël Bruggeman 21.01 Etienne Tuyttens, °Tielt 22/07/1935, e. Rita De Boevere 22.01 Antoinette Vande Voorde, °Sarnia (Canada) 06/08/1925, w. André De Zeure 24.01 Inge De Deurwaerder, °Tielt 07/08/1965 25.01 Agnes Wolfcarius, °Ruiselede 16/10/1923, w. Frans Verbrugghe 26.01 Cecile Wittevrongel, °Tielt 12/10/1929, w. Roger Van Hulle 27.01 Maurits Wallaert, °Wingene 17/01/1922, e. Paulette Van Laeken 27.01 Marie Saelens, °Tielt 12/03/1921, w. Cyriel Wille 30.01 José De Cuypere, °Tielt 12/02/1936, e. Marie Langeraet 30.01 Henri Van Compernolle, °Waasten 05/03/1927, e. Bertha De Volder 31.01 Maria De Backer, °Tielt 05/10/1930, w. Frans Vanryckeghem


huwelijken

20 januari

27 januari

11 februari

Rein Vanbockrijck en Lindsay Beerens

Korneel Baele en Charline Lanckriet

Stijn Roets en Stephanie Baudot

jubilea

50

50

60

21 januari

27 januari

4 februari

Gerard De Rammelaere en Christina Verbeke vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Erwin Rickaert en Christiana Vanderhaeghen vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Jozef Windels en Lauretta Buyck vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

60

75

4 februari

7 februari

Frans Tack en Yvonna Demeyer vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

Frits De Brabandere en Carola Wambeke vierden hun vijfenzeventigste huwelijksverjaardag.

MAART 2017

5


onze stad

vacatures stadsdiensten

JOBSTUDENTEN, MONITOREN EN VRIJWILLIGERS Binnen de werking van het stads­bestuur zijn vrijwilligers en jobstudenten niet meer weg te denken. Ze bieden het ganse jaar, maar vooral in de grote vakantie, een onmisbare onder­ steuning in tal van diensten. Interesse? Dit is het aanbod voor dit jaar.

uit de raad van 16 februari 2017

De raad keurde goed  de tijdelijke politieverordening n.a.v. het alcoholverbod tijdens de 100-dagen viering  de verkoop van een woning en perceel grond gelegen Sint-Bavostraat 1, Kanegem  het groene economie convenant gedeelde mobiliteit tussen de stad Tielt en de Vlaamse overheid en verschillende andere partners  de gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf voor de aankoop van elektrische energie en aardgas  het bijzonder nood- en interventieplan laagdrempelig sevesobedrijf Latexco FOM NV. De raad ging over tot  het wijzigen van de belasting op het privaat gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein  het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het Algemeen Rijksarchief voor de digitalisatie van parochieregisters  het aanvaarden van schenkingen nl. bakkersovendeur Gadeyne en in het schenkingsregister opgenomen kleine schenkingen  de aanwijzing van twee gemeentelijke omgevingsambtenaren.

meer info De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op 23 maart 2017 om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis. www.tielt.be /Gemeenteraad

6

Tielt Stadsmagazine

Jobstudenten/monitoren (+18 j.)  Jeugddienst en kinderopvang: hoofdverantwoordelijken als monitor of jobstudent  Sportdienst: sport- of kleutermonitoren  Stadhuis en Stadsarchief: administratieve studentenjobs  Poetsdienst, Groendienst en Wegendienst: studentenjobs Vrijwilligers  Evenementen: vrijwilligerswerk tijdens de Tieltse Europafeesten (+18 j.)  Jeugddienst en kinderopvang: enthousiaste vrijwilligers tijdens de vakantiewerking (+15 j.) Stel je kandidaat voor 7 april en geef daarbij door wanneer je beschikbaar bent.

TECHNISCH BEAMBTEN Er worden meerdere technisch beambten voor de Groendienst en de Dienst Infrastructuur aan­geworven. Heb je groene vingers en werk je graag buiten? We kunnen je hulp goed gebruiken bij het onderhoud van onze groene openbare ruimtes. Ben je eerder een handige harry of heb je ervaring in wegen­werken, dan is de Wegendienst of de Dienst Infrastructuur misschien meer iets voor jou. Ervaring is niet noodzakelijk, maar wel een pluspunt. Je werkt

volgens een voltijdse arbeidsovereenkomst van zes maanden, met kans op verlenging. Stel je kandidaat voor 16 maart. Wens je je kandidaat te stellen voor één van de bovenstaande vacatures? Vul ons sollicitatie­ formulier in (je vindt het online of kan het opvragen bij de Personeelsdienst) en bezorg het ons. Dit alles kan online, per post of door langs te komen bij de Personeelsdienst. Stad Tielt - Markt 13, Tielt Personeelsdienst - T 051 42 81 65 personeeldienst@tielt.be

meer info personeelsdienst www.tielt.be /vacaturesbijdestad

vacature O.C.M.W. TIELT

MAATSCHAPPELIJK WERKER Het O.C.M.W. van Tielt gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor een maatschappelijk werker. Het betreft een functie op niveau B1-B3. De functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst van het O.C.M.W. De schriftelijke kandi­ daturen dienen aan de hand van het inschrijvingsformulier, samen met een afschrift van het diploma, per aangetekend schrijven opgestuurd te worden aan de Voorzitter van het O.C.M.W. Tielt, en dit uiterlijk op vrijdag 31 maart. De poststempel geldt als bewijs. O.C.M.W. Tielt Deken Darraslaan 17, Tielt Personeelsdienst - T 051 42 79 10 personeeldienst@ocmwtielt.be


Themajaar ‘Tieltse bieren en brouwerijen’ gaat van start! In de vorige edities van Op de Hoogte werd reeds aangekondigd dat 2017 uitgeroepen werd tot het jaar van de Tieltse bieren en brouwerijen. In maart gaat het themajaar officieel van start. De eerste activiteiten vinden plaats en ook de Tieltse horeca zet de streekbieren op de kaart. Ontdek het nieuwe logo van het themajaar dat voortaan een kenmerk vormt voor leuke initiatieven. 6 en 27 maart BIERWORKSHOPS door zytholoog Kurt Gunst ‘In Vorm’, het vormingsprogramma van het Cultuurcentrum Gildhof, organiseert twee bierworkshops. Meer info vind je bij de UIT-tips op p. 41. 10, 11 en 12 maart registratie- en INZAMELMOMENT STADS- en ocmw-ARCHIEF In het najaar wordt een expo op touw gezet rond het schuimend erfgoed van de stad. Jij kan daarbij helpen! Staan er in je keuken nog oude Tieltse bierglazen? Heb je nog prentkaarten van oude brouwerijen en cafés? Misschien heb je nog ergens wel een bierviltje liggen of heb je een asbak van brouwerij Loosveldt bewaard? Of misschien heb je oude flessen met een Molentje, Het Anker, De Nieuwe Arend, De Zon, De Ster? Of heb je foto’s, facturen of andere documenten met verwijzing naar een Tieltse brouwerij? Laat het ons weten en kom naar het registratieen inzamelmoment!

Je kan je object laten registreren. Hiervoor breng je ofwel het object zelf mee, ofwel een foto ervan. Bij de verdere uitwerking van de expo zal duidelijk worden of dit object past binnen het opzet van de expo en contacteren we je dan graag om het object te mogen tentoonstellen, al dan niet met de vermelding van jouw naam. Het object blijft uiteraard jouw eigendom. Indien je dat wenst, kan je je object ook schenken aan het stadsarchief. Het zou fijn zijn om de expo op te bouwen met zoveel mogelijk ‘Tieltse’ bierrelicten om aan de hand daarvan de rijke geschiedenis van het brouwersleven te kunnen weergeven. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart van 14u00 tot 17u00, op zondag 12 maart van 9u30 tot 11u30 Locatie: Stads- en OCMW-archief

meer info Stads- en OCMW-archief

BROUWERIJBEZOEKEN DE POES Speciaal voor Tieltenaars en Tieltse verenigingen worden aan een voordeel­ tarief brouwerijbezoeken aan De Poes georganiseerd, op de volgende tijdstippen:  Woensdag 12 april  Zaterdag 29 april  Woensdag 10 mei  Zaterdag 27 mei  Woensdag 14 juni  Zaterdag 1 juli  Woensdag 6 september  Zaterdag 30 september  Woensdag 11 oktober  Zaterdag 28 oktober  Woensdag 15 november  Zaterdag 2 december Op woensdag start het bezoek om 14u00, op zaterdag om 10u30 (een bezoek aan de brouwerij duurt anderhalf uur) Locatie: Brouwerij De Poes, Tenhovestraat 1, Tielt Prijs: 8,00 euro per persoon (voordeeltarief), degustatie inbegrepen Max. 25 personen per groep Inschrijven: Via vrijetijdspunt@tielt.be of T 051 42 81 16 TIELTSE HORECA In verschillende brasseries, restaurants en cafés kan je terecht voor een streekbiertje of een lekker gerechtje geserveerd met een bijpassend streekbier, of klaargemaakt met een streekbier. ontdek het lekkers en de deelnemende horecazaken op www.tielt.be

MAART 2017

7


tielt in beeld

Huldiging Dirk Verbeke

Dirk Verbeke, van 1 februari 1992 tot 30 juni 2015 stadssecretaris van onze stad, ontving op voordracht van de Eerste Minister en als blijk van erkentelijkheid het ereteken van officier in de Orde van Leopold II. Hij ontving dit ereteken voor 30 jaar bewezen diensten in de overheidssector, waarvan 22 jaar als stadssecretaris in Tielt. Hij nam deze rang in op 15 november 2013.

opening ‘ceramiek’

Op 9 februari vond in de stedelijke kunstacademie de opening plaats van de tentoonstelling van een bijzondere collectie keramisch werk van 17 hedendaagse kunstenaars. Door deze tentoonstelling kunnen niet-studenten kennismaken met wat in het veld van de actuele kunsten door haar professionele vertegenwoordigers gerealiseerd wordt.

sleuteloverhandiging

Op dinsdag 14 februari vond de officiële sleuteloverhandiging plaats van 6 nieuwe dienstwagens voor de stad Tielt. Het betreft 1 minibus voor de jeugddienst, 2 personenwagens waarvan 1 voor de algemene diensten en 1 voor de technische dienst en 3 bestelwagens voor de technische dienst. Eén van de aangekocht bestelwagens wordt elektrisch aangedreven.

8

Tielt Stadsmagazine


Archeologie Aarsele

PoĂŤzieweek

Tijdens de PoĂŤzieweek werden onze centrumstraten opgefleurd met Tieltse gedichten en stiftgedichten. Acht cursisten van de Literaire Creatie van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord lieten zich onder leiding van Sylvie Marie inspireren door onze stad. Op donderdag 26 januari volgde een gesmaakte begeleide nocturnewandeling. Een aangename literaire verpozing in de gure wintermaanden!

Ontvangst internationale studenten

Op maandag 30 januari ontving het stadsbestuur een tachtigtal studenten uit het vijfde middelbaar die deelnamen aan een Europees uitwisselingsproject Erasmus +. Studenten uit Oostenrijk, Frankrijk en Finland waren in Tielt op uitnodiging van hun partnerschool De Bron. Zij maakten in vogelvlucht kennis met onze stad en werkten een week lang samen om een beter beeld te krijgen op de vluchtelingenproblematiek.

De archeologen van BAAC gaven op 1 februari een boeiende toelichting aan een talrijk publiek over de opgraving aan de begraafplaats van Aarsele-Dorp. Er zijn al een vijftigtal skeletten of skeletresten opgegraven die later nog nader bestudeerd zullen worden door forensisch antropologen. Boeiend werk, dat veel bijbrengt over de geschiedenis van begraven in het algemeen en van Aarsele in het bijzonder!


wonen

VERVANGEN VAN DE STRAATBOMEN In het voorjaar worden heel wat bomen in Tielt vervangen door nieuwe exemplaren. In woonwijk De Witte Kave worden 69 Japanse sierkerselaars en 108 meidoornboompjes vervangen door 200 nieuwe straatbomen. In de Luxemburglaan worden 28 sierkerselaars vervangen. PROBLEMEN De huidige straatbomen veroorzaken vooral problemen door opstekende wortels. Veel van de bomen zijn ook aangetast, bijvoorbeeld door parasieten of zwammen. Er werd bewust gekozen om alle bomen te vervangen, door bomen van dezelfde omvang zodat er opnieuw eenheid in het straatbeeld komt. NIEUWE AANPLANTINGEN De nieuwe bomen zijn meer geschikt om in een straat met verhardingen aangeplant te worden. Volgende soorten zullen aangeplant worden:  Julius Hostelaan 81 Acer Rubrum ‘Scanlon’ > variëteit van esdoorn  Antoon Vanderplaetselaan 12 Sorbus torminalis > elsbes  Alfons De Vlamyncklaan 77 Acer campestre ‘Elsrijk’ > variëteit van veldesdoorn

Onder meer de Acer rubrum, een variëteit van de esdoorn, zal aangeplant worden.

 Leo D’Hulsterlaan 30 Acer Campestre ‘Elsrijk’ > variëteit van veldesdoorn  Luxemburglaan 28 Gleditsia Triacanthos ‘Skyline’ > variëteit van valse christusdoorn De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Groendienst. Door het stelselmatig vervangen van probleembomen, risicobomen of bomen die niet op een gepaste standplaats staan, streven we naar een duurzaam boombeheer. Na de aanplant biedt de Groendienst nazorg door het uitvoeren van een periodieke snoei. Er wordt ook boombescherming aangebracht tegen wonden van maaimachines.

De huidige bomen veroorzaken veel problemen door hun opstekende wortels.

Wist je dat de aanwezigheid van straatbomen vele voordelen biedt? Straatbomen …  … filteren fijn stof en CO² uit de lucht  … bieden onderdak aan dieren en insecten in de stad  … zorgen voor een aangename groene omgeving om in te vertoeven  … bieden schaduw en zorgen voor een aangenaam klimaat in de zomer  … hebben een positief effect op de gemoedstoestand van de omwonenden  … zorgen voor een opwaardering van de omgeving en het vastgoed in de streek  … versterken de seizoenbeleving in de directe omgeving

Meer info Groendienst


Werk mee aan een proper Tielt!

ZWERFVUILACTIE OP 11 MAART Neem jij ook deel aan de grote opruimactie van zwerfvuil op zaterdagvoormiddag 11 maart? Er worden maar liefst 6 zones afgebakend in Tielt en deelgemeenten!

Zwerfvuil is bij iedereen een doorn in het oog. Het ontsiert het straatbeeld en het opruimen is tijdrovend. Bovendien kost het afvoeren van zwerfvuil handenvol geld. Het zorgt er voor dat het groenonderhoud trager verloopt, bemoeilijkt het maaien van de bermen en ook de landbouwers ondervinden er veel nadeel van. Zwerfvuil blijft overigens zeer lang in het milieu aanwezig: tientallen jaren later vinden we nog blikjes, peuken of plastic terug. Help je mee met de grote schoonmaakactie? Je bent van harte welkom om op 11 maart tussen 9u00 en 12u00 een groot verschil te maken voor je eigen woonomgeving. 6 ZONES Tijdens deze zwerfvuilactie worden, net zoals bij de succesvolle voorbije edities, verschillende zones afgebakend. Ook in de deelgemeenten en in de landelijke gebieden. Wie wenst mee te helpen, zal dit dus dicht bij huis kunnen doen. In volgende zones kan je terecht:  Project 1: Ringlaan en aanpalende groenzones  Project 2: Zuiderring  Project 3: Gelove - Boekboomstraat – Kanegemstraat  Project 4: Schuiferskapelle  Project 5: Aarsele  Project 6: Kanegem DEELNEMEN Inschrijven kan tot 7 maart via www.tielt.be. Deelnemende verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie. De deelnemers verzamelen om 9u00 aan de zone waarvoor ze zijn ingeschreven en ontvangen daar hun opruimmateriaal. Om 12u00 verzamelen alle groepen en zijn er soep en broodjes voorzien. We hopen vele verenigingen, wijkcomités, vriendengroepen, families en burgers te mogen verwelkomen!

LET’S DO IT IN JE BUURT Wist je dat je via de actie ‘Let’s do it in je buurt’ het hele jaar door kan meehelpen aan het zwerfvuilvrij houden van een stukje openbaar domein, dicht bij jou in de buurt? Meer info vind je op www.letsdoitindevuilbak.be/Buurt/Kiesjestuk.aspx. De zwerfvuilactie is een organisatie van de Milieuraad en Milieu- en Groendienst van de stad. datum zaterdag 11 maart TIJDSTIP 9u00-12u00 Meer info Milieudienst Op de homepage van www.tielt.be vind je een link naar het digitaal inschrijfformulier. Het hele jaar door een stukje openbaar domein zwerfvuilvrij houden kan via www.letsdoitindevuilbak.be/Buurt/Kiesjestuk.aspx

MAART 2017

11


Zeg neen tegen zwerfvuil! Ook bij de stedelijke Groendienst worden er veel inspanningen geleverd voor het dagelijks bestrijden van zwerfvuil en het ophalen van allerhande afval. Dagelijks gaat er een ploeg met twee arbeiders op pad, een vaste groenarbeider ruimt iedere werkdag zwerfvuil in de stad op en met de veeg­wagen wordt alle mogelijke zwerfvuil en onkruid verwijderd. De vaste afvalophalingsploeg van de Groendienst bestaat uit Johan Dewinter en Eddy Vander Beke. De redactie van ‘Op de Hoogte’ had met hen een gesprek over de problematiek van het zwerfvuil. Worden jullie vaak geconfronteerd met zwerfvuil? Eddy Vander Beke: Zwerfvuil is inderdaad een groot probleem. Mijn collega Johan en ik gaan dage­lijks op pad, maar daarnaast zijn er nog diverse ploegen die de groenzones onderhouden en eveneens zwerfvuil verwijderen. Ook de externe groenaannemers nemen deze taak op zich. Het voelt eerlijk gezegd dikwijls een beetje als dweilen met de kraan open ... Hoe ziet een werkdag er uit voor jullie? Eddy Vander Beke: Elke werkdag verloopt anders. Er bestaat een weekschema waarbinnen we werken. Johan Dewinter: Inderdaad. Het is zo dat de afvalophaling elke werkdag start met het ophalen van afval in het centrum van Tielt. Op maandagnamiddag wordt er dan afval opgehaald in Aarsele. Op dinsdag wordt het papier afgehaald in de diverse stads-

12

Tielt Stadsmagazine

diensten en worden de afvalbakken geledigd op de sportsite in Tielt. Schuiferskapelle komt dan op woensdag aan bod en op donderdag wordt de omgeving rond de wekelijkse markt opgenet , worden de afvalbakken in diverse straten in de deelgemeenten geledigd en wordt er in Kanegem gewerkt om allerlei afval te verwijderen. Vrijdag is de dag waarop het afval en het zwerfvuil in de diverse Tieltse woonwijken opgehaald wordt. Over hoeveel afval spreken we hier dan? Eddy Vander Beke: Gemiddeld worden er zeven volle bestel­ wagens afval per week opgehaald door de stedelijke Groendienst. Het zwerfvuilprobleem blijft maar toenemen ondanks de vele sensibiliseringsacties.

“Gemiddeld worden er zeven volle bestelwagens afval per week opgehaald door de stedelijke Groendienst.” Hebben jullie nog een oproep naar de burgers toe? Johan Dewinter: Wij vragen aan iedereen om zijn steentje bij te dragen en geen afval op de grond te gooien, niemand woont graag in een omgeving omringd door zwerfvuil. Wij bedanken jullie voor dit gesprek en hopen met jullie dat het probleem van het zwerfvuil in de toekomst zal afnemen.


inzet van camera’s tegen sluikstorten Aan de verschillende glasbollen worden we in Tielt geconfronteerd met sluikstorten. Sommige burgers laten afval achter naast de glasbollen, wat niet alleen vuil maar ook gevaarlijk is. Het is daarom verboden om naast de glasbol dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen achter te laten. Om deze vorm van overlast verder aan te pakken, heeft de stad Tielt samen met IVIO en de Politiezone Regio Tielt een

subsidieaanvraag ingediend bij OVAM voor een proefproject voor de inzet van camera’s tegen sluikstorten. Deze werd positief beoordeeld, waardoor we ondersteuning krijgen voor het inzetten van mobiele camera's aan de verschillende glasbollen. Er werden afspraken gemaakt met IVIO en de lokale politie voor de opvolging van de beelden en de eventuele inbreuken. meer info milieudienst

Nieuwe reserveringswijze

Belbus in West-Vlaanderen Ook in dunbevolkte gebieden kun je de bus nemen. Om kostenefficiënt openbaar vervoer aan te bieden, werkt De Lijn hier met de belbus. Deze bussen rijden enkel op aanvraag en wanneer er geen verplaatsing met een reguliere lijn mogelijk is. Ze hebben geen vaste route of dienstregeling. De bus stopt alleen aan haltes van De Lijn die op voorhand aangevraagd werden bij de belbuscentrale. De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op de belbus. De wijze waarop je een belbus kan reserveren, wijzigde recent. Hoe reserveer je een belbus? Wie in Tielt woont, neemt minstens 1 uur voor de rit contact op met de belbuscentrale. Je kunt maximaal 14 dagen op voorhand reserveren. De telefonist zal naar de volgende gegevens vragen:  Naam, adres, telefoonnummer of eventueel klantennummer  Datum en uur van vertrek  Op- en afstaphalte  Aantal reizigers Openingsuren en contactgegevens belbuscentrale  T 059 56 52 56  belbus.wvl@delijn.be  Open op weekdagen 06u00-19u30, zaterdag, zon- en feestdagen 7u30-15u00 meer info www.delijn.be – T 059 56 52 56

MAART 2017

13


HERINRICHTING GROENZONE DRIE WILGEN SCHUIFERSKAPELLE De Drie Wilgen is een groenzone gelegen vlakbij de dorpskern van Schuiferskapelle. Momenteel ligt deze groenzone er wat triest bij en het tennisveld voldoet niet meer aan de noden van de gebruikers. De zone biedt echter een aantal mogelijkheden om recreatief gebruik ervan te stimuleren. Daarom wordt deze groenzone in het voorjaar van 2017 volledig heraangelegd, rekening houdend met de wensen en noden van de buurtbewoners. Genieten van een stukje natuur in de dorpskern, de kinderen zich laten uitleven en de mogelijkheid scheppen om talrijke sportvormen te beoefenen op dezelfde locatie zijn de voornaamste doelstellingen van dit project. Een integrale aanpak loont en zal op die manier inspelen op de behoeften van de bewoners en van de recreanten.

de kinderen uit de buurt.  De omvorming van het tennisterrein naar een modulair tennisterrein met een basketbucket dat toegankelijk kan worden gesteld voor het beoefenen van verschillende sporten.

Deze bijhorende schets toont je hoe de groenzone er zal uitzien. De inrichting bestaat uit drie delen:  Een opfrissing van de groenzone: onder meer door het inzaaien van gras, het voorzien van nieuwe aanplantingen en het aanleggen van een houten vlonderpad.  Het plaatsen van een speeltoestel dat aangepast is aan de wensen van

Wil je als eerste deze heraangelegde groenzone in Schuiferskapelle ontdekken? Noteer dan alvast zondag 28 mei in je agenda, want de jaar-

lijkse Dag van het Park zet dit nieuw stukje groen in de kijker. Meer info volgt in één van de volgende Stadsmagazines. meer info technische dienst

wijziging ingang recyclagepark 2 1

14

Tielt Stadsmagazine

Op vandaag situeert de ingang van het recyclagepark zich ter hoogte van de Ten Hovestraat(1). Omdat de filevorming in de Ten Hovestraat tot onveilige situaties leidt, zal de ingang verplaatst worden naar de kant van de Herderstraat (2). Op die manier blijft de vlotte doorgang in de Ten Hovestraat gewaarborgd. Meer info Milieudienst


Bezoek aan de recyclageparken van IVIO Tielt maakt samen met nog tien andere gemeenten deel uit van IVIO Deze intergemeentelijke vereniging staat in voor de inzameling van selectieve fracties aan huis, de uitbating van elf recyclageparken en de afzet en commercialisering van het ingezamelde afval. We geven graag nog wat praktische gegevens voor een bezoek aan het recyclagepark.

Toegang recyclagepark Particulieren die het recyclagepark wensen te betreden, dienen zich aan te melden met hun eID. Wie niet over een eID beschikt of bedrijven, verenigingen, scholen ... kunnen een eTK aanvragen bij IVIO om toegang te krijgen. Als inwoner van het IVIO-werkingsgebied kan je met je eID of eTK gebruik maken van alle recyclageparken van het werkingsgebied (Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Ledegem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt). Recyclagepark Tielt Het recyclagepark Tielt bevindt zich in de Tenhovestraat 7. De sluitingsdagen kan je raadplegen via de ophaalkalender en hieronder. 15 minuten na sluitingstijd moet elke bezoeker het recyclagepark verlaten hebben. Maandag: 14u00 - 16u45 Dinsdag: 14u00 - 18u45 Woensdag: 14u00 - 17u45 Donderdag: gesloten Vrijdag: 9u30 - 17u45 Zaterdag: 9u30 - 15u45 Zondag: gesloten Beurtensysteem Per gezin worden 24 gratis toegangsbeurten op jaarbasis (1 januari-31 december) toegekend. Voor voetgangers/ fietsers wordt een halve beurt in rekening gebracht. Vanaf de 25ste beurt moet 2,50 euro per beurt betaald worden. Toegelaten fracties Tijdens de openingsuren kan je er terecht met zowel huis­ houdelijk afval als vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: afgedankte

elektrische en elektronische apparaten, asbesthoudend afval, bloempotjes en trays, E.P.S.-verpakking, frituurolie en -vet, grofvuil, harde plastiek, hol glas, hout(snippers), inert materiaal, klein gevaarlijk afval, landbouwfolies, metalen, motorolie, papier en karton, plastiekfolies, puinafval (bouw), snoeihout, tuinafval en gazonmaaisel, textiel, TL-lampen, vlak glas en autoruiten en vertrouwelijke documenten. Niet toegelaten fracties Bepaalde fracties worden niet toegelaten op het recyclagepark zoals onder meer: groente- en fruitafval, gashouders, krengen van dieren & slachtafval, niet-cementgebonden asbesthoudende materialen, oude en vervallen geneesmiddelen, PMD, radioactief afval en restafval. Te betalen afvalfracties Voor bepaalde fracties dient er betaald te worden en een registratie is vereist aan de toegangszuil. Een overzicht van de tarieven van alle betalende fracties en info over de maximale aanbiedingen op weekbasis zijn te vinden via www.ivio.be > afvalbrengpunten > recyclageparken. Grofvuil op afroep Lukt het niet om het grofvuil naar het recyclagepark te brengen? IVIO komt ook tweemaal per jaar grofvuil op afspraak en mits betaling aan huis ophalen. Aanvragen moeten tijdig ingediend worden. Meer info hierover op www.ivio.be of op de ophaalkalender van IVIO. Meer info Milieudienst IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be)

www.ivio.be

MAART 2017

15


resultaat van de bevraging

Bedevaartstraat/ Gruuthusestraat Omwille van de verkeersveiligheid van de fietsers in de Gruuthusestraat – wegvak tussen Mivalti en de spooroverweg - werden de voorbije maanden twee proefopstellingen met eenrichtingsverkeer georganiseerd. Deze opstellingen werden ter evaluatie voorgelegd aan de bewoners. Daarbij werd de mening gevraagd over drie opties:

1. 2.

Eerste opstelling De grote lus met eenrichting Tweede opstelling De kleinere lus met eenrichting, waarbij dubbel richting van Marialoop tot aan de Seyntexlaan voor autoverkeer mogelijk was 3. Derde opstelling Geen eenrichting, maar parkeer­ verbod langs één zijde van de Gruuthusestraat met fietssuggestiestroken

De evaluatie kon gegeven worden via de website en het stadsmagazine. De bewoners van de betrokken straten en onmiddellijke omgeving werden ook persoonlijk aangeschreven. In totaal werden 647 reacties ontvangen: 454 via de website, 65 via het stadsmagazine en 128 via de bewonersbrieven.

De meningen zijn als volgt: Enkel voor grote lus

Enkel voor kleine lus

Enkel voor pakeerverbod*

Voor grote & kleine lus

Voor grote lus & parkeerverbod

Voor kleine lus & parkeerverbod

Met alle opties akkoord

Met geen enkele optie akkoord

34

199

327

33

1

30

9

14

Wanneer we de cijfers samentellen van de mensen die met de verschillende opties akkoord zijn, komen we tot volgende resultaten: Grote lus

Kleine lus

Parkeerverbod*

Totaal

77

271

367

Waarvan inwoners van Tielt

74

240

322

* Parkeerverbod = parkeerverbod langs één kant van de Gruuthusestraat met fietssuggestiestroken

Uit beide tabellen blijkt dat de voorkeur uitgaat naar het behoud van dubbelrichtingsverkeer, gecombineerd met parkeerverbod langs één zijde van de Gruuthusestraat en fietssuggestiestroken. Samen met het Vlaamse Gewest, die wegbeheerder is van de Gruuthuse- en Bedevaartstraat wordt onderzocht hoe bij het behoud van het dubbelrichtingsverkeer de veiligheid van de fietser optimaal gewaarborgd wordt. meer info dienst mobiliteit


wegenwerken ringlaan

Maj. Lieven Rijckaert, BPA-coördinator hulpverleningszone Midwest - burgemeester Els De Rammelaere - Laurents Vandevoorde brandweerpost Roeselare

Creëer een brandveilige leefomgeving

HANG ROOKMELDERS Heb jij al rookmelders hangen? Neen? Je leest het helaas nog té vaak in de krant: er sterven nog steeds (té) veel mensen in een woningbrand. En dat kan voorkomen worden! Daarom lanceren de West-Vlaamse hulpverleningszones Westhoek, Zone 1, Midwest en Fluvia een heuse sensibiliserende rookmelderscampagne, waarbij het belang van een goedwerkende rookmelder wordt gepromoot. Rookmelders laten je niet stikken Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand. Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-, nieuwbouw- en gerenoveerde woningen. Momenteel ligt er een voorstel op tafel om vanaf 2020 rookmelders in alle woningen verplicht te maken. Een goede rookmelder:  beschikt over de labels CE en EN14604

 heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar  beschikt over een testknop en luid alarm  is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-het-zelf-zaken Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in de keuken, garage of de badkamer. Naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats voor een rookmelder. In het kader van de sensibiliserende rookmelderscampagne zal je op diverse lokale evenementen een preventietent van Zone Midwest vinden waar je ook rookmelders zal kunnen aankopen. Daarnaast volgen er ook nog infoavonden. www.zonemidwest.be www.facebook.com/ hangrookmelders

Op 9 mei 2016 gingen de werken aan de Ringlaan van start. Tijdens deze werken wordt de bestaande betonverharding, die in slechte staat is, vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de fietspaden langs de Ringlaan af te scheiden van de rijweg met een veiligheidsstrook. In het project voert Aquafin ook rioleringswerken uit. De werken focussen zich binnenkort op de zone kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan en zullen verlopen in twee fasen: FASE 1: Vanaf half maart tot eind mei De Deken Darraslaan wordt volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan. Vanaf de Ringlaan kan nog steeds rechts ingereden worden naar de Egemsesteenweg. Vanaf de Egemsesteenweg kan nog steeds rechts ingereden worden naar de Ringlaan, richting Pittem. FASE 2: Vanaf eind mei tot 21 juli 2017 De Egemsesteenweg wordt volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan. Vanaf de Ringlaan kan nog steeds rechts ingereden worden naar de Deken Darraslaan. Vanaf de Deken Darraslaan kan nog steeds rechts ingereden worden naar de Ringlaan, richting Deinze. De vooropgestelde timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden. meer info Technische Dienst De omleidingen en laatste stand van zaken vind je op www. tieltbereikbaar.be

MAART 2017

17


kort Help de bijen! De provincie West-Vlaanderen verdeelt opnieuw bloemenzaad voor een bijenvriendelijke tuin. Vanaf 15 maart kan je dit bestellen via provincie@westvlaanderen.be, T 0800 20 021 of in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis te Brugge of de NMEbezoekerscentra van de Provincie. Meer info via www.west-vlaanderen.be. Aangifte vogelschrikkanonnen Vogelschrikkanonnen worden vooral geplaatst om de vers gezaaide of geplante teelten te beschermen. De knallen kunnen voor de omwonenden hinderlijk zijn. Enkele aanbevelingen zijn het kanon op minstens 100 m van het dichtst gelegen bewoonde gebouw te plaatsen en minstens 10 minuten tussen twee opeenvolgende ontploffingen te laten. Het is verboden de kanonnen te laten schieten tussen 21u00 en 6u00. Wie een vogelschrikkanon wil plaatsen, dient dit te melden bij de Milieudienst. Meer info bij de Milieudienst.

Woonkwaliteit Conform artikel 4.2.1.7e van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de opsplitsing van woningen en het wijzigen van een aantal woongelegenheden in een gebouw vergunningsplichtig. In dit kader en ter bevordering van de woonkwaliteit en ter vrijwaring van het aanbod aan eengezinswoningen maakte de stad een verordening op. Deze verordening is van toepassing op het ganse grondgebied van de stad Tielt. Hierin zijn diverse voorwaarden opgenomen waaraan moet voldaan worden voor men een opsplitsing en het wijzigen van het aantal wooneenheden kan doorvoeren. Verder wordt de kwaliteit bij opsplitsing of bij omvorming van één- naar meergezinswoningen bewaakt. Er is ook aandacht voor de parkeerdruk op het openbaar domein ten gevolge van het eventueel opsplitsen van woningen.

meer Info Technische Dienst Raadpleeg de verordening op www.tielt.be > Wonen > Bouwen en Verbouwen > Ruimtelijke planning

18

Tielt Stadsmagazine

Openbare onderzoeken Sinds 6 februari en nog tot en met 7 april lopen openbare onder­zoeken over de door de provincieraad van West-Vlaande­ ren vastgestelde provinciale ruimtelijk uitvoeringsplannen (PRUP’s) Slachthuis Tielt en Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen. De plannen zijn raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/ ruimtelijkeordening en liggen ter inzage in het Tieltse stadhuis en in het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries. Bezwaren Adviezen, bezwaren of opmer­kingen dienen bezorgd te worden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries of via procoro@west-vlaande­ren.be, of dienen tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden bij deze commissie of op het

stadhuis, uiterlijk op vrijdag 7 april. Milieueffectrapportages De goedkeuringsverslagen en goedgekeurde MER-rapporten werden gepubliceerd op www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder de nrs PL0190 (PRUP Slachthuis Tielt) en SCPL16216 (PRUP Solitaire vakantiewoningen - Midden WestVlaanderen en zijn tevens in te kijken op de Technische Dienst. Infovergaderingen  Dinsdag 7 maart om 19u00 over het PRUP Slachthuis Tielt, in het Tieltse stadhuis  Dinsdag 28 februari om 19u30 over het PRUP Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen in het Streekhuis Midden West-Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

meer Info Technische Dienst www.mervlaanderen.be www.west-vlaanderen.be/ ruimtelijkeordening


leven

AARSELE EN TIELT

GROENE BEGRAAFPLAATSEN Het stadsbestuur zet zijn beleid van vergrassing van de begraafplaatsen verder. Dit voorjaar worden de begraafplaats Aarsele en enkele percelen op de begraafplaats Tielt omgevormd tot groene begraafplaatsen. De werken vinden plaats in de periode februari-april. Op de begraafplaats van Aarsele worden zestig graven geruimd. De concessies van deze graven zijn, soms al jaren, vervallen en werden niet hernieuwd. Na de ruiming worden alle percelen ingezaaid met gras, met uitzondering van het perceel van ‘gewone grond’ (graven waarvoor geen vergunning werd aangevraagd en die tijdelijk van aard zijn) uit de periode 1973-1979. Dit perceel met zeventig graven wordt volgend jaar geruimd, de procedure van bekendmaking is nu lopende. In de middengang, tot aan de grot, wordt een karrespoor aangelegd. De al jaren bouwvallige grot zal afgebroken worden. Het stadsbestuur kreeg hiervoor een bouwvergunning

van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De grot in oorspronkelijke staat herstellen is technisch en financieel niet haalbaar. Ze zal worden vervangen door een herdenkingsmuur waarin de bestaande beeldhouw­ werken worden verwerkt. Ook op de begraafplaats van Tielt worden negentig graven geruimd. Na de ruiming worden deze percelen met kelders (vak F en G) en grondvergunning (vak C, palend aan het erepark) ingezaaid. Het verbod op het gebruik van pesticiden geldt voor de volledige openbare ruimte. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om als nabestaande zelf niet langer pesticiden en bleekwater te gebruiken op de begraafplaats. Er zijn alternatieve milieuvriendelijke producten te verkrijgen in de meeste doe-het-zelf-zaken.

meer Info Dienst Burgerzaken > Burgerlijke Stand

Graag jouw medewerking  Tijdens de voorbereidingswerken (afgraven steenlaag, opvoering teeltaarde, aanbrengen betontegels) en na de inzaaiing zijn de percelen gedurende minstens 1,5 maand niet toegankelijk voor het publiek. Het gras moet immers tijd krijgen om te groeien. De percelen zullen met linten worden afgeschermd. In Aarsele kan dit langer duren gezien de omvang van de werken.  De nabestaanden wordt gevraagd om de bloembakken die voor de graven staan te verwijderen. Indien ze niet verwijderd zijn voor de aanvang van de werken zal het stads­bestuur deze op de grafzerken plaatsen. Het gras wordt ingezaaid tot aan de grafzerken om de gras­paden in de toekomst gemakkelijker te kunnen onderhouden. - De bloembakken mogen na de werken uitsluitend nog op de grafzerken worden geplaatst. - De stad stelt een speciale be- schermingsfolie om onder de potten te zetten beschikbaar. Spreek hiervoor de werk lieden aan die dagelijks op de begraafplaats werken of contacteer de Groendienst.  Voor de urnenkelders in Aarsele worden betontegels aangelegd waarop de nabestaanden een bloemstuk kunnen plaatsen.

MAART 2017

19


BROEDERLIJK DELEN - Campagne 2017

Stort regen voor Burkina Faso Misschien herinner je je nog het voorjaar van 2016? Kelders liepen onder, velden overstroomden en oogsten mislukten. Het weer houdt iedereen in de wereld voortdurend bezig. En niet in het minst de boeren, die leven op het ritme van de natuur. Terwijl we in Vlaanderen klagen over maartse buien en aprilse grillen, valt er in Burkina Faso amper een druppel water ... Voer mee campagne met Broederlijk Delen tot 16 april.

Maak van elke druppel een geschenk Het West-Afrikaanse Sahelland Burkina Faso is een van de armste ter wereld en staat bekend om zijn extreem warme en droge klimaat. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Toch probeert zo’n 90 procent van de actieve bevolking te leven van de landbouw, maar de boeren slagen er amper in genoeg eten voor zichzelf te produceren, laat staan te verkopen. Met een regenseizoen van slechts vier maanden was het voor hen altijd al een uitdaging om voldoende graan te produceren. Een tekort aan voedsel is dan ook een jaarlijks terugkomend probleem, vooral in het noorden van het land. De veranderingen in het klimaat maken de regenval bovendien wispelturiger en het regenseizoen nog korter. Hevige stortbuien zetten hele dorpen onder water en spoelen de vruchtbare grond weg. Terwijl daarna de droogte aanhoudt en zo de planten doet verwelken. Het verhaal van Amssetou Ook Bourzanga, een afgelegen boerendorpje tussen de rotsachtige heuvels, kreunt in het voorjaar onder de hitte.

20

Tielt Stadsmagazine

De overheid doet niets om de lokale bevolking hier vooruit te helpen. Het dwingt de boeren om zelf te zoeken naar andere manieren om voedsel te produceren en geld te verdienen om hun gezin te onderhouden. Gelukkig zijn ze vindingrijk en werken keihard om zelf hun plannen te realiseren. Amssetou Badini, een jonge vrouw in Bourzanga, helpt vrouwen in haar dorp eigen inkomsten te verwerven en op een duurzame manier groenten te telen. Zij werkt voor ADIF, een lokale vrouwenorganisatie die kan rekenen op steun van Broederlijk Delen. Dankzij de steun van Broederlijk Delen en de lokale organisaties waarmee wordt samen­gewerkt krijgen de boeren­ families betere toekomstkansen. Op weg naar een nieuwe levensstijl Net als in Burkina Faso leven de boeren in Vlaanderen op het ritme van het klimaat. De kleine boer staat overal ter wereld voor heel wat uit­ dagingen. Ben je graag solidair, ook met de lokale boer? Koop dan eens seizoensgebonden groenten bij een boer in je buurt. Of kies voor eerlijke producten uit het zuiden. Zo geef je

boeren wereldwijd een rechtvaardige prijs voor hun harde werk. Bovendien verkleint het je ecologische voetafdruk. Ook jij kan helpen! Gun de boeren in Burkina Faso meer inkomsten en meer mogelijkheden om zich te wapenen tegen de droogte. Elke actie en elke druppel telt. Maak van regen een symbool voor een vruchtbare toekomst en geef zo de boeren in Burkina Faso een eigen keuze. Met jouw steun krijgen ze laagdrempelige leningen, worden erosiedijken aangelegd en wordt onvruchtbare grond herbeplant. Ook in Tielt wordt actie gevoerd met onder meer solidaire maaltijden, koffiestops in o.a. het SintAndriesziekenhuis ... Je kunt deze acties steunen door zelf mee te helpen of door een bijdrage te storten op rekening IBAN BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen. meer info Noord-Zuidambtenaar Benieuwd naar je eigen voedselprofiel? Op zoek naar lekkere receptjes met lokale groenten? www.broederlijkdelen.be/ foodwise


ENERGIEZUINIG VERLICHTEN MET LEDVERLICHTING In een woning vertegenwoordigt verlichting een belangrijk deel van het totale elektriciteitsverbruik. De zuinigste lamp is uiteraard de lamp die niet moet branden, maar we kunnen nu eenmaal niet altijd zonder. Daarom geven we graag een woordje uitleg over energiezuinige ledverlichting. Gloeilampen en halogeenlampen worden nog frequent gebruikt en vreten energie. Slechts 5 procent wordt omgezet in licht, de rest gaat ver­loren in warmte. Het is dan ook de moeite waard om de bestaande verlichting in je woning eens grondig te onderzoeken en energieverslindende lampen te vervangen door energiezuinige varianten zoals TL-verlichting, spaarlampen, ecohalogeenverlichting of ledverlichting. Leds (Light Emitting Diodes) bestaan uit een elektronische component die oplicht wanneer er een geringe hoeveelheid stroom doorgaat. De technologie is momenteel in volle ontwikkeling, maar ondertussen is er al een ruim aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding. VOORDELEN VAN LEDS  Lange levensduur (15.000 branduren of meer)  Energiezuinig (een gemiddelde elektriciteitsbesparing van 85% ten opzichte van een gloeilamp)  Onmiddellijk op lichtsterkte  Vaak aan en uit te schakelen  Kunnen gedimd worden  Compact  Schokbestendig  Veilig (lage voedingsspanning)  Minder schadelijke stoffen

TIPS Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen is een goede zet. Hou hierbij zeker rekening met onderstaande tips.  Start met het vervangen van lampen die vaak aan zijn en veel licht geven.  Het is belangrijk om bij aankoop van leds het lichtrendement van de verschillende lampen goed met elkaar te vergelijken. Het lichtrendement (uitgedrukt in lumen/ watt) is een maat voor de hoeveelheid licht die een lamp uitstraalt per watt ver­mogen. Hoe hoger het lichtrendement, hoe beter de lamp het opgenomen elektrisch vermogen omzet in licht.  Zoek een lamp die bij je armatuur en fitting past en neem eventueel vooraf de maten op.  Wil je een ledlamp die warm licht geeft? Kies er één met een kleurtemperatuur van hooguit 3000 K (Kelvin). Dat is vergelijkbaar met een gloeilamp.  Als je een gloei- of halogeenlamp vervangt door een dimbare ledlamp moet je soms ook de dimmer vervangen. Vraag advies in de winkel.  Leds zijn minder geschikt voor gesloten lamphouders omdat de warmte dan slecht weg kan.  Hoewel de aankoopprijs hoger ligt, betaal je op lange termijn veel minder voor ledlampen door het lage verbruik en de lange levensduur. meer info Duurzaamheidsambtenaar www.energiesparen.be/ bouwen-en-verbouwen/verlichting

zaterdag 25 maart

earth hour

Op 25 maart organiseert WWF opnieuw Earth Hour van 20u30 tot 21u30. Reeds tien jaar vieren wereldwijd heel wat mensen op dit speciale uur de rijkdom van onze planeet, waarbij men vooral het accent legt op het belang van het beschermen ervan. De voorbije jaren vroeg WWF om tijdens Earth Hour de lichten te doven. Hoewel deze symbolische ‘geste’ zeker welkom blijft, moedigt WWF jou nu onder meer ook aan om sociale media in te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de bescherming van onze planeet. Doe mee aan Earth Hour via www.facebook.com/wwf.be www.wwf.be www.earthhour.org

www.basbouwen.be/info www.eandis.be/nl/klant/ energie-besparen www.topten.be

MAART 2017

21


Oproep Euro-Children

gezocht: Gastgezinnen

Euro-Children verwelkomt dit jaar ongeveer veertig kinde­ ren, waarvan twintig die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er acht uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 km van Tsjernobyl, zes uit Kroatië en Bosnië & Herzegovina en zes uit Slovakije. Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Niet alleen de radio­actieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld.

nen waar geen vader aanwezig is en waar de moeder alleen moet instaan voor het gezin. Wat Kroatië betreft gaat het vooral over kinderen die het thuis moeilijk hebben en waar het inkomen laag ligt. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children twintig jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt men nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via info@eurochildren.be meer info op www.eurochildren.be

Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. De nieuwe kinderen uit Slovakije komen voornamelijk uit gezin-

dinsdag 7 maart

VRIJWILLIGERSFEEST Wist je dat één op vijf Vlamingen tussen 15 en 75 jaar aan vrijwilligerswerk doet? Maar liefst 230.139 West-Vlamingen staat wekelijks paraat. Van 4 tot en met 12 maart loopt de week van de vrijwilliger en ook de Stad Tielt vergeet zijn vrijwilligers niet! Op dinsdag 7 maart om 19u00 organiseert het stadsbestuur in de Europahal een feest om al zijn vrijwilligers te bedanken voor hun persoonlijke inzet. Zet u zich in als vrijwilliger in Tielt dan wordt u van harte uitgenodigd op dit vrijwilligersfeest. U dient hiervoor wel uw aanwezigheid te bevestigen vóór 28 februari via vrijetijdspunt@tielt.be. meer Info Vrijetijdspunt

22

Tielt Stadsmagazine

oproep

op kamp in wzc deken darras! Joka organiseert voor jongeren boven de 16 jaar kampen in woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, psychiatrie en asielcentra. Hierbij leven de jongeren een week in de voorziening, geven ze de bewoners extra aandacht en organiseren ze animatieactiviteiten voor hen. Ook Woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt hecht veel belang aan een warme en persoonlijke omgeving voor haar bewoners en zij beseffen dat jongeren hier een belangrijke rol kunnen bij spelen. Daarom besloot WZC Deken Darras een Joka-kamp te laten doorgaan van 30 juli 2017 t.e.m. 4 augustus 2017. Er zijn nog steeds plaatsen om mee te gaan op dit unieke kamp! Ben jij tijdens de zomer op zoek naar vrijwilligerswerk in de zorgsector? Doe je dit graag in groep samen met andere jongeren? Dan is een Joka-kamp zeker iets voor jou! Inschrijven kan via www.jokaweb.be. Joka: Liefdadigheidstraat 39, 1200 Brussel T 02 248 10 42

meer Info ocmw tielt


ondernemen

Opleiding voor landbouwers BEVOLKINGSONDERZOEK

DIKKEDARMKANKER Alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging met stoelgangtest van het Centrum voor Kanker­opsporing. 63,4% van de Vlamingen laat zich preventief onderzoeken op dikkedarmkanker. Dokters vinden meer kankers in een vroeg stadium Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker heeft zijn start niet gemist: in 2014 werden maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan in 2013 (5.463 diagnoses in 2013 en 6.605 diagnoses in 2014, cijfers van Stichting Kankerregister). Men vindt vooral meer dikkedarmkankers in een vroeg stadium bij 56- tot en met 74-­jarige Vlamingen die werden uit­genodigd vanaf eind 2013. Doordat men meer kankers vroegtijdig vindt, is deze kanker nu ook bij mannen in Vlaanderen niet meer de derde, maar de tweede meest voorkomende kanker, na prostaatkanker. Bij vrouwen is dikke­darmkanker nog steeds de tweede meest voorkomende kanker, na borstkanker. Dokter Patrick Martens: “Deze cijfers tonen aan dat het bevolkings­onderzoek in Vlaanderen werkt: we vinden meer vroegtijdige kankers, waardoor de behandeling vaak minder ingrijpend is en de genezingskansen ook een stuk hoger liggen. Dit bevolkingsonderzoek werpt dus zeker zijn vruchten af. Jammer dat we niet iedereen bereiken, want dan zouden de cijfers nog beter zijn.” Hoe is de situatie in Tielt? In Tielt laat 64,2% van de inwoners van 56 tot en met 74 jaar zich preventief onder­zoeken. Dat betekent

dat 35,8% van de mannen en vrouwen in de doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken. Daarom een warme oproep: krijg je de uitnodiging in de bus, neem dan de stoelgangtest af en stuur de enveloppe gratis op. Bekijk jouw gegevens over de bevolkingsonderzoeken naar kanker Ben je tussen 56 en 74 jaar en wil je weten wanneer jij je uitnodiging krijgt? Ga naar www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be. Geef in de rechterkolom je geboortejaar in en je ziet of jij dit jaar een uitnodiging ontvangt. Maar er is meer. Sinds dit jaar kan je online je gegevens over de bevolkingsonderzoeken raadplegen. Als je verder klikt op ‘Lees meer’, kan je het gratis software-systeem ‘Patient Viewer’ downloaden. Je hebt een eID, kaartlezer en de pincode nodig. Patrick Martens: “Op een heel eenvoudige manier kan je dan zien wanneer je de laatste uit­nodiging kreeg, wat het resultaat was en wanneer je een volgende uitnodiging krijgt. Ook huisartsen kunnen deze informatie van hun patiënten inzien (Vitalink).” Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie? Neem dan contact op met je huisarts. meer info bel gratis naar het centrum voor kankeropsporing op 0800 60 160 (9u00-12u00 en 13u00-16u00) of stuur een mail naar info@bevolkingsonderzoek.be www.dikkedarmkanker. bevolkingsonderzoek.be

Op woensdag 15 maart organiseert Veerle Maertens in samenwerking met het Natio­naal Agrarisch Centrum een vergadering rond EHBO en veilig omgaan met gewasbeschermings­middelen. Deze activiteit komt in aanmerking als bijscholingsactiviteit voor de verlenging van een fytolicentie. Wie geen bijscholing volgt, kan zijn fytolicentie niet verlengen. Breng je identiteitskaart mee. PROGRAMMA  19u30: Verwelkoming  19u45: - Toelichting belang van beschermkledij- gevarensymbolen, CLP- classificatie - Herkennen en correct behandelen van vergiftigingssymptomen-antigifcentrum - Omgaan met noodsituaties en reanimatietechnieken locatie Europahal, Generaal Maczekplein 7, Tielt inschrijven Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht, dit kan via info@nacvzw.be of T 051 26 08 30. Schrijf je tijdig in want de plaatsen zijn beperkt.

boerenmarkt Op zaterdag 18 maart ruilt de Boerenmarkt haar vertrouwde stek op de Markt in voor een opstelling in de Tramstraat. De carnavalkermis staat dit weekend immers op de Markt. De Boerenmarkt verhuist ook naar de Tramstraat op de zaterdag van de pinksterkermis (3 juni), Tieltse Feesten (8 juli), septemberkermis (23 september) en tijdens de kerstmarkt (9 december).

meer Info Lokale Economie

MAART 2017

23


ontspannen

M, V of X. Je bent wie je bent. Van 1 tot 31 maart vindt het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen plaats: de Jeugdboekenmaand. De organisatie is in handen van Iedereen Leest. Samen met bibliotheken, onderwijsinstellingen, boekhandels, auteurs en uitgeverijen zetten ze het jeugdboek een maand lang in de kijker. Ook de Tieltse bib doet mee.

De hele maand lang focust de bib op één belangrijke opdracht: hoe de jongste leden zoveel mogelijk laten lezen? De opmerkzame lezer zag alvast één belangrijke verandering op ten opzichte van vorig jaar: de Jeugdboekenweek werd een Jeugdboekenmaand. De Jeugdboekenmaand draait dit jaar rond het thema: M/V/X: je bent wie je bent. Hierbij worden kinderen en jongeren aan het denken gezet over identiteit en over de mogelijkheden en moeilijkheden van het eigen ‘ik’. Gender speelt daar een belangrijke rol in. GENDER? Gender is niet hetzelfde als geslacht. In de meeste gevallen is het geslacht makkelijk te bepalen: je bent jongen of meisje, man of vrouw. Gender gaat over hoe je je voelt. Daar speelt het maatschappijbeeld op man en vrouw een grote rol in. Niemand voldoet aan het beeld van de perfecte man of de perfecte vrouw. Er is een hele brede grijze zone tussen beide uitersten. Die grijze zone, daarover gaan we met onze jongeren nadenken tijdens de Jeugdboekenmaand. Wie ben je eigenlijk? Wat doe je graag? Welke hobby’s zijn typisch voor jongens of voor meisjes en waarom is dat zo? Moet dat eigenlijk zo zijn? Zou dat in andere landen ook zo zijn? Waarom veroorzaken ideaalbeelden zoveel onvrede en waarom bestaan die beelden dan eigenlijk nog? Hoe voelen we ons als we het ideaal niet bereiken en hoe bekijken we anderen die afwijken van dit beeld? Veel vragen en nog meer antwoorden maar het doel is om onze jongeren te laten nadenken over

24

Tielt Stadsmagazine

zichzelf, over hoe de wereld naar hen kijkt en over hoe zij zich opstellen tegenover anderen. De Tieltse bibliotheek neemt dit jaar voor de 37ste keer deel aan de Jeugdboekenmaand. We vinden het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om meer te lezen: lezen maakt kinderen slimmer, hun taalgebruik wordt gevarieerder, ze leren kritischer kijken en denken ... Goed kunnen lezen en begrijpen wat anderen schrijven wordt belangrijker dan ooit. Er zullen zich de komende decennia immers veel uitdagingen aanbieden in het leven van onze kinderen. Waardoor het belangrijk is lezen en schrijven goed onder de knie te hebben. En dat is waar de Jeugdboekenmaand toe bijdraagt.


Jeugdboekenmaand in Tielt Knikkerlezen Lezen is leuk, lezen doen we voor ons plezier. Van 1 tot 25 maart lees je echter voor de fun én voor de knikkers! Doe jij ook mee? Bij het inleveren worden je bibliotheekboeken gewogen.  Per 200 gram boeken ontvang je één knikker. Verzamel zoveel mogelijk knikkers en gebruik deze op 25 maart voor het grote bibliotheekknikkerfeest!  Je ontvangt hetzelfde gewicht van je boeken in steentjes. Wat doe je daar in godsnaam mee? Wel, we willen met alle Tieltse kinderen samen 400 kg boeken lezen. De steentjes kan je in de leestoren kippen en zo zien we naarmate de Jeugdboekenmaand vordert, of ons doel in zicht komt of niet! Van 1 tot en met 24 maart Doelgroep: Voor kinderen van 6 tot 12 jaar Prijs: Gratis Knikkerfeest De kinderen kunnen meer dan alleen knikkers verdienen. Per vijf knikkers krijgen ze ook nog een grote knikker: de bolleket. Gratis en voor niets. De gespaarde bolleketten krijgen ze wel pas op het knikkerfeest van 25 maart 2017. Gooi de volle spaarkaarten dus zeker niet weg! Op het knikkerfeest wordt de bib omgetoverd tot een knikkerpretpark. Tal van Tieltse basisscholen werkten een knikkerspel uit en dat komen ze

op 25 maart voor iedereen opstellen in de bib. Alle kinderen kunnen meespelen want iedereen heeft ondertussen heel wat knikkers bij mekaar gespaard. De sfeer zal ongetwijfeld goed zitten, want we boekten een verrassingsoptreden van de Boutique Madammen. Met hun ongebreideld enthousiasme verheffen zij elk feest tot een belevenis om nooit meer te vergeten. Zaterdag 25 maart Van 9u30 tot 12u00 Doelgroep: Voor alle kinderen met knikkers en hun supporters Prijs: Gratis Inschrijven: Niet nodig Voorleesuurtje Ook aan de allerjongsten is gedacht. Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom op ons voorleesuurtje. We vertellen het verhaal van Raffi. Raffi is een jongen die niet van voetbal en wilde spelletjes houdt. Andere jongens plagen hem daar soms mee. Maar dan ontdekt hij plots een talent: hij kan de prachtigste dingen breien. En dan verandert alles … Woensdag 1 maart Van 15u00 tot 16u00 Prijs: Gratis Inschrijven: Via de bib Muzisch spektakel De studenten van Vives werkten samen met de basisschool ‘t Nieuwland een muzisch spektakel uit rond het thema M/V/X: Je bent wie je bent. Ze selec-

teerden een aantal boeken waarin identiteit de rode draad is. De kinderen geven het beste van zichzelf met een lied en een lach, met toneel en dans, met bruisende verhalen uit buitengewone boeken. Dinsdag 21 maart om 19u30 Locatie: JOC, Gen. Maczekplein, Tielt Prijs: Gratis Reserveren: Via T 051 42 82 20 of reservatiedienst.gildhof@tielt.be Bibspel met doe-boekje Ook voor kinderen die buiten de schooluren de bib bezoeken of kinderen die in een andere gemeente naar school gaan! Aan de hand van een leuk doeboekje kunnen zij deelnemen aan dit bibspel. Doelgroep: Voor kinderen van 6 tot 12 jaar En voor de volwassenen: Ook volwassenen komen aan hun trekken tijdens de Jeugdboekenmaand. In de reeks Boterhammen in de bib komt Helena Bonte ons onder de titel ‘Meisjes zijn anders en jongens ook’ aantonen hoe het denken in gender­ termen nog steeds ons leven bepaalt. Donderdag 16 maart Van 12u15 tot 13u15 Prijs: 2,50 euro (ingeschreven) of 5,00 euro (niet ingeschreven) Inschrijven: Via de bib

meer info bibliotheek

MAART 2017

25


Maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april

Vakantieopvang paasvakantie algemene weetjes ✓ Vakantieopvang Poco Loco ✓ Sporttweedaagse ✓ Tieneractiviteiten INSCHRIJVEN De periode om je (online) in te schrijven voor de vakantieopvang wordt steeds aangekondigd op www.tielt.be en in dit Stadsmagazine. Via het nieuwe vrijetijds­ programma Kwandoo kan je alle activiteiten van de Sport- en Jeugddienst en Kinderopvang Tanneke raadplegen. Wie wenst deel te nemen aan een van de acti­viteiten, kan zich steeds online registreren op deze site. Inschrijven voor activiteiten in de paasvakantie kan vanaf zaterdag 11 maart om 10u00 tot de dag vóór de activiteit (bijvoorbeeld inschrijven tot 3 april 12u00 voor de opvang van 4 april). BETALEN Betalen gebeurt online. HOE REGISTREER JE JE? Stap 1: Ga naar https://tielt.kwandoo.com Stap 2: Ouders registreren zich met of zonder eID. Indien je je registreert zonder eID, dien je de gegevens manueel in te vullen: naam, rijksregisternummer enz. Stap 3: Een activatiemail wordt gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, check je spam Stap 4: Klik op de link in de activatiemail om de registratie te vervolledigen Stap 5: Voeg gezinsleden toe ETEN EN DRINKEN Deelnemers voorzien zelf een versnapering (voor- en namiddag) en een picknick indien ze voor een ganse dag inschrijven. In Poco Loco is 1 drankje in de voor- en namiddag inbegrepen (behalve bij uitstappen), bij sportactiviteiten zijn er geen drankjes inbegrepen. Voor de tieneractiviteiten kijk je best bij de praktische instructies of er picknick nodig is of niet.

26

Tielt Stadsmagazine

vakantieopvang poco loco Poco Loco maakt van de paasvakantie een feest voor kinderen tussen 3 en 12 jaar! Kinderen genieten met leeftijdsgenootjes van leuke activiteiten, afgewisseld met vrij spel. Zorg voor losse, stevige kledij die vuil mag worden. praktisch  Van 3 tot en met 14 april is er dagelijks opvang voorzien van 7u30 tot 18u00.  Locatie: Poco Loco Mini: Sint-Paulus, Fonteinestraat, Tielt Poco Loco Maxi: Watewy, Hondstraat, Tielt  Er zijn twee leeftijdsgroepen: Poco Loco Mini (t.e.m. 1ste leerjaar) en Poco Loco Maxi (2de t.e.m. 6de leerjaar)  Een volledige dag opvang kost 10,00 euro, een halve dag (< 5 uur) 5,00 euro  Een uitstap kost 10,00 euro voor een halve dag en 15,00 euro voor een volledige dag (opvang inbegrepen)  Afspraken i.v.m. verzekering, betalingen, annuleringen, fiscale attesten, foto’s ... vind je op www.tielt.be/ product/263/vakantiewerking Naast alle leuke speelpleinactiviteiten die er iedere dag te beleven zijn op Poco Loco, zetten we enkele ‘specials’ in de kijker. Workshops, film en theater zijn er voor alle kinderen die op dat moment in Poco Loco ingeschreven zijn.

meer info jeugddienst

POCO LOCO Mini

Bezoekerscentrum Bulskampveld

POCO LOCO Mini

Natuurpark Het Zwin ‘Reiskriebels’

Elk voorjaar maakt een groep ooievaars de grote reis vanuit het warme zuiden naar het Zwin. We maken kennis met het ooievaarskoppel Kobe & Cora en veranderen in echte ooievaars. Samen ontdekken we hoe ze zich voorbereiden op de reis, hun nest bouwen, de eieren uitbroeden, hun jongen grootbrengen ... Vliegen jullie mee? Donderdag 6 april 3de kleuter en 1ste leerjaar Vertrek 9u00 - terug 17u00

Kriebel en Wiebel Kriebel is een bijtje dat kriebelt wanneer het over je heen loopt. Wiebel een zonne­bloem die wiebelt in de wind. Maak kennis met deze twee dikke vrienden! Donderdag 13 april 1ste en 2de kleuter Vertrek 13u00 - terug 17u00 Daar is de lente We gaan samen met Roestje de eekhoorn op stap en ont­ dekken de natuur in de lente. Dit gebeurt via eenvoudige veldwerkmaterialen, spelletjes en verhalen! Donderdag 13 april 3de kleuter en 1ste leerjaar Vertrek 13u00 - terug 17u00


POCO LOCO maxi

Draken, slingers, slierten en peperkoeken hart

Draken zijn overal, ook in het Stadsmuseum te Gent: in schilderijen, kinder­ boeken, films en games en zelfs op mensen hun lichaam, als tattoo! Maar hoe zit het nu: bestaan ze wel of niet in het echt? Een speelse rondleiding door een tentoonstelling vol spelletjes en drakenkamers om in te lezen, te kijken, te spelen en te bouwen. Na het bezoek aan de draken rijden we naar het Huis van Alijn om te picknicken en het Huis te bezoeken. Dinsdag 4 april Vertrek 9u00 - terug 16u30

SPORTACTIVITEITEN Sporttweedaagsen voor het kleuters en kinderen van het 1ste-6de leerjaar Tijdens deze tweedaagsen trekken we een heel assortiment sportblikken open! De activiteiten lopen van 9u00 tot 16u00. Er is opvang tussen 8u00 en 9u00, 12u00 en 13u00 en 16u00 en 16u55 in het klaslokaal van de sporthal. Na 16u55 worden de kinderen begeleid naar de kinderopvang Tanneke, Belgiëlaan 2 te Tielt. Voor bijkomende opvang wordt 1,02 euro per begonnen halfuur aangerekend.  Voor alle kinderen en jongeren in de volgende leeftijdsgroepen: 2de en 3de kleuterklasje / 1ste t.e.m. 2de leerjaar / 3de t.e.m. 6de leerjaar  Locatie: Sporthal De Ponte.  Je betaalt 24,00 euro voor een tweedaagse voor de kleuters en 20,00 euro voor een tweedaagse voor de lagere schoolkinderen  Let erop dat op alle spullen – ook de picknick, de tussendoortjes en drankjes – de naam van het deelnemend kind staat  Breng sportieve kledij mee, alsook een trui, sportschoenen voor binnen en sportschoenen voor buiten, zwemgerief op dinsdag en/of donderdag (niet voor kleuters) Sportactiviteiten voor tieners Ben je tussen 12 en 16 jaar en heb je zin om een geflipte dag te beleven vol uitdagende sporten? Mis ons aanbod niet! Vertrek en terugkomst telkens aan Sporthal De Ponte.

meer info sportdienst

POCO LOCO maxi

Doecentrum Hidrodoe

Wetenschap saai? Niet in Hidrodoe! Hier ontdek je de wondere wereld van water aan de hand van meer dan 120 activiteiten binnen en buiten. Hier moet je alles uitproberen! Je eigen waterstofraket lanceren, een gigantische draaikolk maken, een partijtje watervoetbal, bezoek een Romeins badhuis ... en zo veel meer! Dinsdag 11 april Vertrek 8u00 - terug 18u00

Voor kleuters

SPORTtweeDAAGSE

Reis rond de wereld Droom je er ook van om een grote wereldreis te maken? Ben je klaar voor dit grote avontuur? Tijdens deze week sporten en knutselen we de wereld rond. Staat je rugzak al klaar? Maandag 3 en dinsdag 4 april

Voor kinderen van het 1ste-6de leerjaar

Wereldsporttweedaagse

We spelen tal van sporten in verschillende landen zoals new games, intercrosse, baseball, tailball, frisbee, rugby, ropeskipping ... en nog zoveel meer! Met een goede teamspirit en een high five vliegen we erin! Go for it! Maandag 3 en dinsdag 4 april

MAART 2017

27


kinderopvang tanneke

Atletiektweedaagse

Hier is ‘m dan ... Een cool, nijg, only atletiekkamp. Een tweedaagse met veel atletiekplezier! Het aperitiefbuffet omvat loop­ spelen, aflossing en estafettes. Het hoofdmenu wordt gevormd door werpnummers. Het dessert bestaat uit een hindernisloop en werpnummers. Op donderdag ontwerp je een medaille. Wij zouden niet twijfelen! Woensdag 5 en donderdag 6 april

Teamsporttweedaagse Een kamp om je grenzen te verleggen en je angsten te overwinnen tijdens de teambuildingslessen. Het programma? Ruige spelen, gekke balsporten, lots of fun en fantastische activiteiten! Maandag 10 en dinsdag 11 april

Sport- en spel tweedaagse

Zit je boordevol energie? Kan je niet goed stilzitten? Ben je ook zo’n coole sporter die houdt van spel en verschillende sporten? Schrijf dan snel in voor deze tweedaagse. Woensdag 12 en donderdag 13 april Voor tieners (12-16 jaar)

Laser, ‘kickeren’, poolen, snookeren, biljarten & film - Gent Een superformule om een superdag te beleven. Bèja? Wees erbij! Dinsdag 4 april Vertrek 9u00 - terug 17u30 20,00 euro Breng mee: picknick, zakgeld voor drankje(s) en kickeren

28

Tielt Stadsmagazine

Jumpsky en bowlen Lochristi

Het 2.000 m² trampolinepark JumpSky bezorgt je een onvergetelijke ervaring! Uitdaging, avontuur en entertainment! Na het jumpen trekken we naar het gezellige Bowlingpaleis. Invite your best friends en homies en kom af! Donderdag 6 april Vertrek 13u00 - terug 19u00 20,00 euro Aansprakelijkheidsformulier (www.jumpsky.be) ondertekend door ouders vooraf bezorgen aan de Sportdienst Breng mee: zakgeld voor drankjes en een versnapering

Tanneke, de Tieltse stedelijke buitenschoolse kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, zorgt voor een boeiende variatie tussen vrij spel en voorbereide activiteiten binnen een thema. Tijdens de vakantiedagen is er per leeftijdsgroep minimum één activiteit per dag.

TANNEKE IN DE PAASVAKANTIE

In de paasvakantie is er van 3 tot en met 14 april op weekdagen dagelijks opvang voorzien van 6u30 tot 19u00. Inschrijven gebeurt online via https://tielt.kwandoo.com.

Sporten in Amerika Tielt

Een sportdag met teambuilding, lacrosse, American football … Vrijdag 7 april Aanvang 9u00 - einde 16u00 10,00 euro Breng mee: sportkledij en -schoenen, douchegerief, picknick en voldoende drankjes

Paintball - Zwevegem

Hou je van actie en spanning? Dan is dit echt iets voor jou. We trekken naar een oud fabriekspand te Zwevegem ... Gebruik logisch inzicht, teamspirit, camouflagetechnieken maar vooral je paintballgun om je tegenstrevers te verslaan. Onder professionele begeleiding. Dinsdag 11 april Vertrek 12u15 - terug 17u30 20,00 euro Breng mee: warme pull, stevige schoenen die vuil mogen worden, picknick en zakgeld voor drankje, overalls ter plaatse beschikbaar

Dromen, alles op zijn kop en Viva Las Vegas

In Tanneke Tielt belanden we de volledige paasvakantie in een ware dromenwereld. Stap samen met de begeleiding in een droom, vang de dromen met een dromenvanger en versla samen met hen de monsters die we tegenkomen in een nachtmerrie. In Tanneke Aarsele en Kanegem zetten we tijdens de eerste week ‘Alles op zijn kop’. Hopelijk krijgen we alles terug recht zonder duizelig te worden. Tijdens de tweede week dompelen we ons onder in ‘Viva las Vegas’. Tegen het einde van de week kent deze stad geen geheimen meer voor ons!

meer info Kinderopvang Tanneke


Voor jong en oud

ZWEMLESSEN 3de kleuterklas tot en met 6de leerjaar

INITIATIEZWEMLESSEN VOOR JONGEREN

Kinderen leren zwemmen op een speelse, ludieke maar professionele manier in combinatie met een flinke portie watergewenning PRAKTISCH  Er zijn 3 reeksen initiatiezwemlessen per schooljaar, 20 lessen per reeks  Groep 1: iedere dinsdag en vrijdag 16u30-17u15  Groep 2: iedere dinsdag en vrijdag 17u15-18u00  Start eerstvolgende reeks op dinsdag 18 april  100,00 euro voor de 20 lessen 3de kleuterklas tot en met 6de leerjaar

vervolmakingzwemlessen VOOR JONGEREN

JAARLIJKS ONDERHOUD ZWEMBAD GESLOTEN 20 MAART T.E.M. 2 APRIL Het zwembad is gesloten van maandag 20 maart tot en met zondag 2 april wegens jaarlijks onderhoud. Voor het zwembad gesloten wordt, kan je er nog een fijn feestje meepikken: op vrijdag 17 maart is er het pyjamazwemmen, je leest er alles over in de UIT-agenda op p. 34! Vanaf maandag 3 april openen de deuren van het zwembad opnieuw. Je kan er je baantjes trekken, zwemmen met je gezin, of heb je zin om je gewoon wat te ontspannen in het water? De openingsuren vind je op p. 42.

Kinderen die al kunnen zwemmen, maar die nog meer willen leren, kunnen terecht bij de vervolmakingcursus waar we in 10 lessen o.a. leren watertrappelen, duiken, onder water zwemmen ... PRAKTISCH  Er zijn 3 reeksen vervolmakingszwemlessen per schooljaar, 10 lessen per reeks  Groep 1: iedere dinsdag 18u00-19u00, start eerstvolgende reeks op 18 april  Groep 2: iedere vrijdag 18u00-19u00, start eerstvolgende reeks op 21 april  50,00 euro voor de 10 lessen

zwemlessen VOOR volwassenen

Voor volwassenen die de kans willen grijpen te leren zwemmen. PRAKTISCH  Er zijn 3 reeksen zwemlessen voor per schooljaar, 10 lessen per reeks  Elke donderdag 19u00-20u00, start eerstvolgende reeks op donderdag 20 april  50,00 euro voor de 10 lessen algemeen zwemlessen  Locatie: zwembad Tielt  Maximaal 8 deelnemers per groep toegelaten, tijdig inschrijven is de boodschap  Inschrijven via https://tielt.kwandoo.com

meer info sportdienst

MAART 2017

29


21 tot 31 juli in Brignoles - Frankrijk

Ga jij mee op internationaal jeugdkamp? Ben je tussen 14 en 16 jaar? Dan heb je geluk! Jij kan deelnemen aan de internationale uitwisseling met de zustersteden. Uit elke stad komen er 8 jongeren naar Brignoles (Frankrijk) afgezakt om, met twee begeleiders, een schitterend programma mee te maken. Een greep uit het programma van de vorige trip naar Brignoles:  Bezoek aan het Park Marineland in Antibes  Île de Porquerolles  Les calanques de cassis  Aquatica te Fréjus

30

Tielt Stadsmagazine

Ook dit jaar staan ongetwijfeld heel wat knallers voor jou klaar! Zin om een leuke internationale uit­wisseling mee te maken met leuke begeleiders en prachtig programma in het uitzonderlijk decor van de Middel­landse Zee? Neem contact op met de Jeugddienst! De plaatsen zijn beperkt ... snel zijn is de boodschap!

Datum van 21 tot 31 juli 2017 Prijs 300,00 euro meer info jeugddienst


DWARS DOOR VLAANDEREN TE GAST IN TIELT Op woensdag 22 maart start voor het tweede jaar op rij ‘Dwars door Vlaanderen voor dames’. Vanop de Tieltse Markt wordt het startschot gegeven aan heel wat grote talenten uit het dameswielrennen. Net vóór de start van de dames doen de profs het stadscentrum aan. Beleef deze voorjaarsklassieker samen met ons!

Flanders Classics en UCI Dwars door Vlaanderen groeide intussen uit tot een volwaardige voorjaarskoers en staat gecatalogeerd bij de Flanders Classics-organisaties. Nieuw dit jaar is dat de wedstrijd ook door de UCI (Union Cycliste Internationale) erkend werd. Tielt speelt hierin een glansrol met de start voor de dames en de doortocht van de profs. 12u30: Doortocht profs De wielrenners worden rond 12u30 verwacht op het Tieltse grondgebied en volgen het volgende traject: Ringlaan vanuit Pittem > Oude Pittemstraat > Huttegemstraat > Deken Darraslaan > Ieperstraat > Markt > Sint-Janstraat > Ringlaan > Zuiderring > Wakkensesteenweg. Meteen na de doortocht van de profs starten de dames vanop het Marktpodium.

AT KAPEL

AN

T STR AA

UL

H

EIN

PL

ST

R.

ST

E OT

HU

NE

AAT

T

S DE

E

VR

A TRA

S N LIU AA JU TEL S O H ER . ND LN VA SE A. AET PL

N.

N TIO STA

A ST

. STR

DE

LIN

.

N NL

LINDEN L

M LLE N. WI TINL PAN

OU DE

G AT RA ST EM

STR

AT

L HU

GR

NTIN

ST

RA

LS T

T

.

TS T

PL

IJK

LS

RTR AA

N

TR.

HU

KO TR

A LA UX

BE N

EL

AT

AT

RS

PLA

E

RA

ER BE

ST ED

ST

RA ST ER

IEP

AT RA ST GE M TE

AAT

LA

AT TRA

OG

T AA TR NS

HU T

STR

JAN

EURO PALAAN

S UW

GE

G

NWE

STEE

EDSE

ELE RUIS

G RIN

IN LE

HO

FELIX D’HOO PS

NSTRA AT ST E E N OVE L

N

T AA

T-

EE ST

T AA

E EG OLW ENH PAP

DE RS TR

AN

AT RA

OL M

T AA S TR EN

ST

AT

TV

IEL

STRA

ON

CH MI T-

TEM

AA

PO

EL

ER

LESTR

KP

SIN

PIT

STR

SIN

N IE

.

VO L

SP

AT RA ST

TR

DE

ML

GE

AAT

ES

OU

OO

EG

AM

TR

AA T

N MA

WEG

EEN

EsT

EMS

PITT

DEKEN DARRASLAAN

AN

LA

T OR

ZE AC

G BR U

EW M OM KR

ESTR

TW

NT

R

GEN. M

N

AL ST R

KIST

PON

WE G

TR A

N

AA ENL

N AA

Markt Tielt N AA GL Officieuze start dames RIN Sint-Janstraat 185, Tielt STRAAT KEIDAM Officiële start dames Verkeersvrij centrum van 8u00-13u00

ZEB

N

AA

L ING

S RIJ KE S TO

LAA

Traject doortocht profs ND HO met parkeerverbod N AA van 10u30-13u00 NL ZE RO V Traject dames VY DE met parkeerverbod VAN F A GRA RG van 10u30-13u00 BU

meer info Vrijetijdspunt

AAT

AT

A STR

12u55: Start dames Moedig de dames aan en geef mee het startschot voor hun wielerwedstrijd. Vanaf 10u00 worden de dames op het podium verwacht, schrijven zij zich in en worden zij voorgesteld. Om 12u55 vertrekken zij samen met de wielerkaravaan vanaf de Markt (officieuze start) om aan de Ringlaan over te gaan tot de officiële start. Op grondgebied Tielt leggen de dames het volgende traject af: Markt > Ringlaan > Ruiseleedsesteenweg > Tieltstraat (Ruiselede) > Kanegemstraat (Ruiselede) > Keizerstraat (Kanegem) > Kanegemstraat (Kanegem) > Galgenveldstraat > Zuiderring > Wakkensesteenweg.

RO

LEA AZA

Verkeerscirculatie P TUL

Woensdag 22 maart

MAART 2017

31


Š pascal lagarde

AGENDA maart 2017

Š philippe van gelooven

muziek donderdag 2 maart

Wereldwijd Stef Bos

tentoonstelling van maandag 13 t.e.m. donderdag 30 maart

evenement

Fotografiecircuit: Crossing Borders

vrijdag 10 maart

Philippe van Gelooven

evenement

100 dagen

zaterdag 11 en zondag 12 maart

Window Fashion

UIT-tips pag. 37-41


agenda Maandag 27 februari T.e.m. vrijdag 3 maart VAKANTIEWERKING

POCO LOCO (3-6 J./7-12 J.) Poco Loco maakt van de krokus­ vakantie een feest voor kinderen! De kinderen kunnen met leeftijds­ genootjes genieten van leuke activiteiten afgewisseld met vrij spel. 7u30-18u00 Organisatie en info: Jeugddienst Locatie 3- tot 6-jarigen: St.-Paulus, Fonteinestraat 1, Tielt Locatie 7- tot 12-jarigen: Europahal, Gen. Maczekplein 5, Tielt

Woensdag 1 maart VAKANTIEWERKING

SKIËN EN SNOWBOARDEN IN KOMEN Ben je tussen 12 (6de leerjaar) en 16 jaar? Schrijf je dan in voor deze uitdagende activiteit! 09u45-15u30 25,00 euro Organisatie en info: Sportdienst

evenement

VOORLEESUURTJE: ONTWERP RAFFI Zie p. 25.

Woensdag 1 en donderdag 2 maart VAKANTIEWERKING

SPORTTWEEDAAGSE VOOR HET LAGER ONDERWIJS Ben je sportief, creatief, hou je van kicks en heb je zin om met je vrienden tijdens de krokusvakantie plezier te maken? Dan is dit zeker iets voor jou! 09u00-16u00 met opvang van 8u00 tot 16u55 Organisatie en info: Sportdienst Locatie: Sporthal de Ponte

09u00-16u00 10,00 euro Organisatie en info: Sportdienst Locatie: Sporthal de Ponte

muziek

ODE AAN BOBBEJAAN - BARBARA DEX, GUIDO BELCANTO, JAN DE SMET Bobbejaan Schoepen was wellicht onze allereerste ‘vedette’ die een ongelooflijk muzikaal parcours heeft afgelegd. Verwacht u niet aan een avondje gezapige nostalgie maar denk aan een grandioze ode aan het vakmanschap van één van onze grootste artiesten. Om 20u30 18,00/16,00 (65+, -26 j.)/15,00 (abo)/ 13,00 (abo -26 j.) euro Organisatie en info: CC Gildhof Locatie: Europahal

zaterdag 4 maart muziek

BIG ONE, THE EUROPEAN PINK FLOYD SHOW Op 4 maart komt de Italiaanse band 'Big One' opnieuw naar de Europahal in Tielt. Hun tournée heet 'Pink Floyd In The Flesh, tour'. Om 19u00 20,00 (staanplaatsen)/25,00 (zitplaatsen)/ 50,00 (VIP Arrangement) euro Organisatie: Pigs on the moon Locatie: Europahal, Info: info@pigsonthemoon.be

theater

HET KRAKEN VAN DE MAAN ‘T ARSENAAL MECHELEN

Vrijdag 3 maart VAKANTIEWERKING

SPORTDAG VOOR TIENERS Een sportdag met onder andere Wackitball, teambuilding, floorball en sprokkelsport.

zondag 5 maart evenement

FAIRTRADE ONTBIJTBUFFET Inschrijven voor 1 maart. 08u00-10u30 Organisatie: Oxfam Wereldwinkel Locatie: Campus De Reynaert, Stationsstraat 67, Tielt Info: www.oww-tielt.be

muziek

KLARINETDAG Workshop en masterclass voor klarinettisten met tal van docenten. SOS kleine herstellingen: gratis. 9u00-18u00 10,00 (passieve deelnemer)/ 20,00 (actieve deelnemer) euro Organisatie en locatie: Academie voor Muziek en Woord Info: www.vlamo.be/evenement/ klarinetdag-me-to-you

maandag 6 maart in vorm

THEMAJAAR 2017: TIELTSE BIEREN EN BROUWERIJEN Zie p. 41.

dinsdag 7 maart in vorm

SAY CHEESE: VAN MELK TOT KAASTAFEL Zie p. 41.

woensdag 8 maart evenement

donderdag 2 maart muziek WERELDWIJD - STEF BOS Zie p. 39.

leven van een vrouw. Drie vrouwen in een leven. Om 20u30 14,00/12,00 (65+, -26 j.)/11,00 (abo)/ 10,00 (-26 j.) euro Organisatie en info: CC Gildhof Locatie: zie www.tielt.be

Drie vrouwen. Een jonge vrouw neemt afscheid van haar vriend en spuwt een laatste keer haar gal. Een tweede vrouw, onvruchtbaar, onderneemt wanhopige pogingen om een kind te krijgen. Een derde vrouw, in de herfst van haar leven, grijpt haar laatste kans op de liefde. Drie momenten uit het

CERAMIEK ARTIST TALK Dit panelgesprek wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Ceramiek. Onder leiding van een moderator ontstaat een gesprek tussen 5 kunstenaars. Om 20u00 Gratis Organisatie en info: Kunstacademie Locatie: Auditiezaal van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

www.uitintielt.be

MAART 2017

33


agenda Donderdag 9 maart vorming

WORKSHOP: AROMATHERAPIE IN HET DAGELIJKSE LEVEN Werken met aromatherapie kan helpend en genezend werken, zowel lichamelijk als mentaal. Vooraf inschrijven is noodzakelijk! 5,00 euro Organisatie, locatie, info en inschrijvingen: DC ’t Vijverhof

vorming

DE RECHTVAARDIGE RECHTERS DOOR WILLY NACHTERGAELE Het is meer dan 80 jaar geleden dat twee panelen van het ‘Lam Gods’ gestolen werden. Tot op vandaag blijft het tafereel met de Rechtvaardige Rechters onvindbaar. De voorstelling van Willy Nachtergaele over het verhaal van de diefstal en de jarenlange zoektocht houdt het midden tussen een klassieke voordracht en modern verteltheater. Om 14u30 Organisatie en info: Vlaamse Actieve Senioren Vl@s Afdeling Tielt Locatie: Hotel-restaurant El Parador, Ruiseleedsesteenweg 11, Tielt

vrijdag 10 maart theater

TROPOI - FROEFROE (UITVERKOCHT) Om 20u30 Organisatie en info: CC Gildhof Locatie: Theater Malpertuis, Stationstraat 25, Tielt

evenement

100 DAGEN TIELT Zie p. 38.

zaterdag 11 maart evenement ZWERFVUILACTIE Zie p. 11.

evenement

KAASAVOND (OF BREUGHELMAALTIJD) SCHUIFERSKAPELLE Kaasavond georganiseerd t.v.v. kaartersclub ‘De Pluimevrienden’. Om 20u00 22,00 euro Organisatie: De Pluimevrienden

Locatie: Club 77 Info: 0474 67 18 27

evenement

CARNAVALFEEST – KINDERVERKIEZING Zie p. 3.

Zaterdag 11 en Zondag 12 maart evenement WINDOW FASHION Zie p. 37.

evenement

Tielt Stadsmagazine

PYJAMAZWEMMEN MET ‘COOLE MUZIEK’ EN CANDLELIGHT Spring in je pyjama en kom zwemmen in de duisternis op aangepaste muziek. 19u00-20u15 Organisatie en info: Sportdienst Locatie: zwembad

vorming

GRATIS EHBO CURSUS

INZAMELMOMENT RELICTEN EN DOCUMENTEN BROUWERIJEN Zie p. 7.

Zondag 12 maart voordracht

OPUS DEI: HET WERK GODS De directeur van Opus Dei licht het ontstaan, de werking, de structuur en missie van deze omstreden katholieke organisatie toe. Een verkenning aan de dogmatische kant van het geloof. 10u30-12u30 Organisatie en info: Davidsfonds Aarsele-Kanegem Locatie: Oud gemeentehuis Aarsele

muziek

APERO CON FUOCO: HULDECONCERT GUIDO SIX DOOR CLARIBEL CLARINET CHOIR Zie p. 38.

Van dinsdag 14 maart t.e.m. dinsdag 23 mei sport

START 2 RUN In 10 weken leer je 5 km lopen onder begeleiding van een ervaren trainer. 19u00-20u15 20,00 euro Organisatie: Joggingclub Molenland AVMO Locatie: Atletiekpiste, Sportlaan 2, Tielt Info: karel.cannaert@skynet.be

donderdag 16 maart vorming

BOTERHAMMEN IN DE BIB: HELENA BONTE - GENDER VOOR DUMMIES Zie p. 25.

34

vrijdag 17 maart sport

www.uitintielt.be

In 8 lessen van 3 uur leer je hoe de hulpdiensten te verwittigen, hoe te reageren bij iemand die een hartstilstand heeft, hoe de juiste hulp te bieden bij iemand die gevallen is ... En ga zo maar door. Kortom, de perfecte opleiding om niet meer met de handen in het haar te staan als het toch eens verkeerd loopt. 19u00-22u00 Organisatie en locatie: Rode Kruis Tielt, Deken Darraslaan 31, Tielt Info: www.rodekruis.be/afdeling/tielt

theater

GAZ. PLEIDOOI VAN EEN GEDOEMDE MOEDER Als moeder van een gedode terrorist, haar enige kind, neemt topactrice Viviane De Muynck het woord. Zonder zijn aanslag te vergoelijken, en zonder zichzelf te sparen, neemt ze daarbij de maat van de tijd waarin ze leeft. Zo bouwt ze zich om, met smartelijk en soms rancuneus genoegen, tot een spiegel van de actuele samenleving. Om 20u30 16,00/14,00 (65+, -26 j.)/13,00 (abo)/ 11,00 (-26 j.) euro Organisatie en locatie: Theater Malpertuis Info: CC Gildhof


agenda zaterdag 18 maart sport

12-URENJOGGING TEGEN KANKER Iedereen loopt of wandelt zoveel rondjes op de piste als hij wil. De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen kanker en het kinderkankerfonds. 08u00-20u00 8,00/6,00 (voorinschrijving)/ 5,00 (groepen vanaf 10 pers.) euro Organisatie: Joggingclub Molenland AVMO Locatie: Atletiekpiste, Sportlaan 2, Tielt Info: luc@jcavmotielt.be of karel.cannaert@skynet.be

vorming

PEUTERS IN ACTIE De peuterperiode is een niet te onderschatten mijlpaal in de ontwikkelingvan kinderen. In deze workshop ontdek je op een speelse manier nieuwe activiteiten en bewegingen die je samen met je (klein)kind kan doen. Je krijgt ook heel wat beweegtips waarmee je thuis aan de slag kan. 10u00-11u00 Gratis Organisatie: Gezondheidspromotie CM Roeselare-Tielt Locatie: CM-regiokantoor, Oude Stationsstraat 12, Tielt Info en inschrijvingen: 051 26 53 00 of gezondheidspromotie.roeselaretielt@cm.be

vorming

COMPUTERHULP ROLF Wie vragen heeft over zijn pc kan terecht bij Rolf, de computerexpert. 10u00-12u00 Organisatie, locatie en info: Bibliotheek

vorming

DIGIDOKTER: OP STAP MET GOOGLE MAPS EN STREETVIEW Met Google Maps kan je heel eenvoudig een route uitstippelen of je kan een plek of route bestuderen. In deze demo tonen we hoe dit werkt. 10u00-12u00 5,00 euro Organisatie, locatie en info: Bibliotheek

muziek

BENEFIETCONCERT ME TO YOU Benefietconcert klarinet choir Claristique i.s.m. Tom Hoornaert t.v.v. stichting ME TO YOU 19u30-21u00 15,00/10,00 (Leerlingen SAMW Tielt) euro Organisatie en info: Academie voor Muziek en Woord Locatie: Sint-Pieterskerk

theater

GAZ. PLEIDOOI VAN EEN GEDOEMDE MOEDER Zie 17 maart.

humor

HET WAS (IS) MAAR OM TE LACHEN ... BERT KRUISMANS Zie p. 39.

maandag 20 maart vorming

FILOCAFÉ TIELT Zoek samen en onder begeleiding naar een antwoord op een vraag die deze avond centraal staat. De instrumenten die je hebt zijn je denken, je ervaring en de verwondering, zo oud en krachtig als de eerste filosofie. 20u00-22u30 Gratis Organisatie en info: CC Gildhof Locatie: Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt

dinsdag 21 maart vorming BABYMASSAGE

evenement

CARNAVALFEEST ORDE VAN DE 3 SLEUTELS Zie p. 3.

zaterdag 18 en zondag 19 maart evenement CARNAVALKERMIS Zie p. 3.

zondag 19 maart evenement CARNAVALSTOET Zie p. 3.

muziek

OPERETTECONCERT Gewoontegetrouw zal het orkest u bekende walsen, aria’s en operettemelodieën presenteren. Om 15u00 20,00 euro Organisatie: a TEMPO ! Locatie: Sint-Jozefkerk, Mgr. Van Hovestraat 2A, Tielt Info: info@atempo.be

evenement

TWEEDEHANDSBEURS Beurs met allerhande baby- en kindermateriaal, -kleding, speelgoed ... 9u00-13u00 Organisatie, locatie en info: Het Reuzenhuis, Gruuthusestraat 90, Tielt

Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby's is de huid. Elke baby heeft behoefte aan lichamelijk contact en babymassage is een warme en intense manier om al heel vroeg na de geboorte vorm te geven aan die verbondenheid met je baby. 13u30-15u00 Gratis Organisatie: Gezondheidspromotie CM Roeselare-Tielt Locatie: CM-regiokantoor, Oude Stationsstraat 12, Tielt Info: 051 26 53 00 of gezondheidspromotie.roeselaretielt@cm.be

muziek

MUZISCH SPEKTAKEL M/V/X : JE BENT WIE JE BENT Zie p. 25.

woensdag 22 maart sport

DWARS DOOR VLAANDEREN DAMES ELITE (START TIELT) Zie p. 31.

vrijdag 24 maart theater

IN BETWEEN VIOLET & GREEN Zie p. 40.

www.uitintielt.be

MAART 2017

35


agenda vorming

WORKSHOP: OP ZOEK NAAR DE JUISTE KLEDIJ Op zoek naar tips voor het aankopen van kledij? Deze sessie geeft tips om goed gekleed te gaan: de juiste snit, de juiste kleuren ... Vooraf inschrijven! 14u00-16u00 5,00 euro Organisatie, locatie en info: Dienstencentrum ’t Vijverhof

altijd gepassioneerd, altijd raak. Ze schuwt geen emoties. Om 20u30 14,00/12,00 (65+, -26 j.)/11,00 (abo)/ 10,00 (-26 j.) euro Organisatie en info: CC Gildhof Locatie: zie www.tielt.be

zondag 26 maart evenement

RECYKLEREN - KLEDINGRUIL

muziek

PAPPIE LOOP TOCH NIET ZO SNEL Zie p. 40.

muziek

ORATORIUM JOZEF 140 zangers en 10 muzikanten brengen o.l.v. Tom Hoornaert en Bart Feys het verhaal van Jozef in Egypte uit het Oude Testament, op een wervelende manier omgezet naar een modern en hedendaags oratorium. 20u30-22u00 10,00 euro Organisatie: Cantiga Tielt - Cantando Oedelem - Cantabile Dadizele Locatie: Sint-Pieterskerk Info: 0478 25 09 59

zaterdag 25 maart evenement KNIKKERFEEST Zie p. 25.

evenement

’T NIEUWLAND : OPEN-DEUR-DAG VAN DE VERNIEUWDE LOCATIE Beukenhove, de school in het groen opent zijn deuren. 14u30-17u30 Organisatie: 't Nieuwland Locatie: Beukenhove, Ontvangerstraat 9, Tielt

theater

IN BETWEEN VIOLET & GREEN Zie p. 40.

muziek

IK TEL TOT TIEN - JACKOBOND Riet Muylaert bezingt op haar eigen manier het leven. Ze neemt je mee in haar wereld, soms grappig, soms filosofisch, soms kinderlijk eenvoudig,

Heb jij in jouw kleerkast heel wat kleren liggen die je amper draagt, maar toch nog te goed vindt om weg te gooien? Of heb je wel eens zin in wat vernieuwing in je kleerkast, maar wil je daar niet te veel geld aan uitgeven? Dan is een kledingruilactie het perfecte idee! 14u00-17u00 Organisatie: De Kleine Torenvalk De Natuurbelevers Locatie: Jeugdlokalen Tielt, Peperstraat 8, Tielt

maandag 27 maart in vorm

THEMAJAAR 2017: TIELTSE BIEREN EN BROUWERIJEN Zie p. 41.

nog t.e.m. zaterdag 25 maart Tentoonstelling

Tielt Stadsmagazine

oproep fotografen

Ben je fotograaf en geïnteresseerd om je werk tentoon te stellen in 18 Vlaamse cultuurcentra (waaronder het CC Gildhof) tijdens het culturele seizoen 2017-18? Neem dan voor 1 april contact op met Jan Van Broeckhoven via 0496 26 26 18 of jan.van.broeckhoven@atv.be. Hij zal de nodige info bezorgen over hoe je jouw portfolio en cv kan inzenden. Reeksen rond een thema maken het meeste kans. Meer info bij de Reservatiedienst van het CC Gildhof.

oproep feest 60-jarigen

De 60-jarigen van Groot-Tielt vieren feest op zaterdag 28 oktober. Ben je geboren in 1957? Ben je je in de laatste tien jaar in Tielt komen vestigen? Heb je zin in een toffe reünie? Geef dan een seintje aan:  dirk.bekaert@telenet.be (0474 94 42 40),  dirk.wellens4@telenet.be (0485 69 49 43) of  mieke.hoste1@ telenet.be (0473 91 15 25).

CERAMIEK Tentoonstelling rond keramiek, met werk van diverse kunstenaars. Di-vr 13u30-21u00, za 8u30-15u00 Gesloten van 27/2 t.e.m. 5/3/2017 Organisatie, locatie en info: Kunstacademie

van Maandag 13 t.e.m. donderdag 30 maart Tentoonstelling

FOTOGRAFIECIRCUIT: ‘CROSSING BORDERS’ - PHILIPPE VAN GELOOVEN Met zijn nieuwste fotoreeks ‘Architectuur in de Euregio’ wil

36

architectuurfotograaf Philippe van Gelooven grenzen verleggen. Als reactie op de maakbaarheid van een architectonische omgeving, vervormt en vervreemdt hij de werkelijkheid. Ma, di, woe, vr 9u00-12u00 en 13u30-17u00, do 09u00-12u00 en 13u30-18u00, za 10u00-12u00 Organisatie, locatie en info: CC Gildhof

www.uitintielt.be

Jouw activiteit in deze agenda van het Stadsmagazine editie april 2017? Voer ze uiterlijk op 5 maart in op www.uitdatabank.be!


tips evenement | Zaterdag 11 en zondag 12 maart

Opendeur met Window Fashion Wie aan lente denkt, denkt aan een nieuwe outfit! De Tieltse handelaars uit het kernwinkelgebied zetten in het weekend van 11 en 12 maart hun deuren open en verwennen groot en klein! Een bijzonder shopevenement, want er wordt extra animatie voorzien. Breng een bezoekje aan de winkelstraten in het stadscentrum en snuif de lentesfeer op! Opendeur en koopzondag Tientallen winkels zijn ook op zondag open van 10u00 tot 18u00. Kom zowel op zaterdag als op zondag vrijblijvend een kijkje nemen want de winkeliers ontvangen je met open armen. Voor de lijst met de deelnemende handelaars, check www.tielt.be. Window Fashion Op zondag verwennen de handelaars je met heel wat extra’s. Levende modellen nemen plaats in de winkel­ etalages en presenteren in stijl de nieuwe voorjaarsmode en de nieuwste zomertrends. Een uniek concept dat wegens succes van voorgaande edities ook dit jaar wordt hernomen. Ontdek de etalages, neem een kijkje in de winkels en wie weet ga je met een perfecte aankoop terug naar huis. Animatie op zondag Sfeer troef in de centrumstraten. Clown Tobi animeert de kleintjes met verrassende goocheltrucjes en lentemuziek klinkt door de straten. Parkeren en treintje Parkeer gratis op het Gen. Maczekplein, de Collegesite of het Minderbroedersplein. Op een leuke manier word je op zondag tot aan de winkels gebracht. Neem plaats op een treintje en laat je verwennen! Het hele gezin vindt dit ongetwijfeld een leuke activiteit. Het treintje brengt je eveneens terug tot bij je wagen. Het centrum is op zondag verkeersvrij van 12u30 tot 17u00.

Actie goodiebag De handelaars werken samen met het stadsbestuur een leuke actie uit. Koop je iets op zondag 12 maart? Hou dan zeker je kasticketje bij. Op vertoon van twee kastickets van twee verschillende deelnemende

handelaars aan Window Fashion ontvang je aan de promostand op de Markt een gratis goodiebag met leuke gadgets én een leuk geschenk van de stad.

meer info Dienst Evenementen

www.uitintielt.be

MAART 2017

37


tips evenement | vrijdag 10 maart

100 dagen Op vrijdag 10 maart zal stad Tielt weer daveren op haar grondvesten, dan passeren er terug honderden laatstejaars knotsgek verkleed en luidkeels roepend door de centrumstraten. Aan de start (16u30) en het einde van de stoet staat dj Nucleï, die goede plaatjes draait. 's Avonds vindt het beste feestje van het jaar plaats in de Europahal en het aftellen naar het einde van het schooljaar kan beginnen!

De deuren openen om 21u00. Het is een 16+ fuif. Dit jaar wordt er voor de laatstejaars een VIP ruimte voorzien in de feestzaal. De bandjes worden enkel op het Hulsteplein en de Markt verdeeld aan de bus van de jeugddienst.

meer info jeugddienst www.jeugdraadtielt.be www.facebook.com/ jeugdraad.tielt

muziek | Zondag 12 maart

APERO CON FUOCO

HULDECONCERT GUIDO SIX DOOR CLARIBEL CLARINET CHOIR Dit concert wordt verzorgd door Claribel Clarinet Choir o.l.v. Henk Soenen en Bart Picqueur, en met medewerking van de leerkrachten klarinet van de Tieltse academie. Het concert is een hulde aan Guido Six. Claribel werd in september 1992 opgericht in de schoot van de klarinetklassen aan het Conservatorium aan Zee Oostende. Doel is het promoten van de klarinet en samen musiceren binnen een origineel repertoire, bij voorkeur van de hand van Vlaamse componisten. Guido Six, directeur van het Conservatorium aan Zee Oostende was de oprichter, bezieler en dirigent van Claribel van 1992 tot aan zijn al te vroege overlijden in 2015. Het concert in Tielt is dan ook een hulde aan Guido Six. De leden van Claribel zetten het werk van Guido Six verder. De artistieke leiding ligt nu in handen van Henk Soenen en Bart Picqueur. Ook de leerkrachten klarinet van de

Tieltse academie verlenen hun medewerking aan dit concert. Claribel kreeg vooral een internationale reputatie door de deelname aan het wereldfestival van de klarinet ‘ClarinetFest’. Dit is het jaarlijkse treffen van klarinettisten van over de ganse wereld onder de vlag van de I.C.A. (International Clarinet Association). Daarnaast waren er ook de optredens in de Midwest Clinic (Chicago) en T.M.E.A. (San Antonio Texas). Claribel trad op met befaamde klarinettisten (Robert Spring, Robert Walzel, Eddy Vanoosthuyze, Howard Klug …) trompettisten ( Jef Six, Wiff Ruff …) violisten (Dirk Lievens), fluittisten (Annelies Langenaeckens, Marie Dunscombe) en dirigenten (Charles Menghini, Stacey Larson, Waine Bailey, Gary Hill …). Op zondag 23 oktober 2005 was Claribel reeds te gast bij Apero con Fuoco. U krijgt nu een buitenkans om

38

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

deze topmusici in Tielt opnieuw te kunnen beluisteren. We hopen u te mogen verwelkomen! tijdstip 11u00 Prijs 10,00/5,00 (leerlingen samw) aperitief inbegrepen Locatie theater malpertuis, stationstraat 25, tielt organisatie stedelijke academie voor muziek en woord, cc gildhof meer info en reserveren stedelijke academie voor muziek en woord, lakenmarkt 4, tielt t 051 42 82 60 - loket.samw@tielt.be


tips muziek | donderdag 2 maart

Wereldwijd stef bos

Stef Bos reisde de afgelopen tien jaar de wereld rond en brengt zijn indrukken samen in een voorstelling. Een feest van verscheidenheid, op zoek naar wat ons verbindt. Om de verschillen te vieren. tijdstip 20u30 Prijs 18,00/16,00 (65+, -26 j.)/15,00 (abo)/ 13,00 (abo -26 j.) euro Locatie europahal

© pascal lagarde

Een avond als een wereldreis Van de Balkan tot in Afrika Van Mexico tot de Lage Landen En verder Van binnen naar buiten Van hoog naar laag Van droom naar werkelijkheid Van ver naar dichtbij en terug naar huis Een avond als een wereldreis In verhalen en muziek

humor | zaterdag 18 maart

Het was (is) maar om te lachen ... Bert Kruismans

In 2017 staat Bert Kruismans 20 jaar op de planken. De daarbij horende nostalgie ziet hij evenwel gecounterd door de vaststelling dat heel wat van de dingen die hij de afgelopen decennia aankaartte bij wijze van grap, onder­tussen realiteit zijn geworden. Een voorbeeldje slechts: in 2004 lachtte Bert met het fenomeen ‘inburgerings­test’ in ‘België voor Beginners’. Maar inmiddels is dat een heet politiek hangijzer. Met andere woorden: de nar is ingehaald door de realiteit. Of de nar is veranderd in Nostradamus en dat zit hem behoorlijk dwars. Daarom wordt deze show niet zomaar een terugblik, maar een update. Bovendien wil Bert zijn ongewild voorspellerstalent ook ten dienste van zijn publiek stellen en hen een blik gunnen op hun toekomst. Al hoort daar ook een waarschuwing bij: ‘het is maar om te lachen’. © tom van alpen

tijdstip 20u30 Prijs 14,00/12,00 (65+, -26 j.)/11,00 (abo)/ 10,00 (abo -26 j.) euro Locatie zie www.tielt.be

www.uitintielt.be

MAART 2017

39


tips muziek | vrijdag 24 maart

Pappie loop toch niet zo snel

Jonas Van Geel, Maggie MacNeal, Gert Verhulst, Jelle Cleymans Al meer dan 100 jaar is het levenslied de kortste route tussen lach en traan. Het levenslied is de tragikomische weerspiegeling van het dagelijkse leven via de mooiste melodieën. En toch: ons collectief geheugen loopt gevaar, brokkelt af. We dreigen die mooie liedjes te bagatelliseren of nog erger, te vergeten. Hoog tijd dus voor een reddingsplan! Maggie MacNeal, Gert Verhulst, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans gaan op zoek naar de ware schoonheid achter een van de meest geplaagde kunstvormen van de Lage Landen. Alle vier zijn ze gebeten door de meest getormenteerde smartlappen en de geestigste levensliedjes. Met de nodige dosis humor en de juiste hoeveelheid galm zorgen ze voor een avond vol melancholie, sentimentaliteit en melodrama. Van Zangeres zonder Naam tot John Terra, van Tante Leen tot Guido Belcanto. Johnny Jordaan, Johnny Hoes, Willy Alberti, Bobbejaan

Schoepen, André Hazes en zoveel anderen: herwaardeer zonder schaamte het repertoire van de allergrootste vertolkers van het levenslied.

Tijdstip Om 20u30 PRijs 18,00/16,00 (+65, -26 j.)/15,00 (abo)/ 13,00 (abo - 26 j.) euro Locatie zie www.tielt.be

muziektheater | Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart

In between violet & green Theater Malpertuis en LOD Muziektheater Wanneer je met de trein reist, zie je de ingewanden van het Vlaamse landschap voorbij trekken: verkavelingen met de oneindige herhaling van voor- en achtertuin. Toegeëigende stukjes wereld maar ook een dichtgeslibd landschap dat ons doet verlangen naar het monumentale van een gras- of aardevlakte. Architect Steve Salembier en fotografe Charlotte Bouckaert van Atelier Bildraum laten je zowel de tuin als het landschap ervaren en hoe die onderhevig zijn aan

het spel van de seizoenen. Als techniekers van de verbeelding sleutelen de twee artiesten voor je ogen aan hun beeldend universum. In een uitvergrote maquette wordt het landschap gecreëerd en getransformeerd. Charlotte Bouckaert neemt detailfoto’s en brengt de ziel van het landschap tot leven. Een oogstrelende esthetische ervaring die langzaam vorm krijgt op de muziek van componist Thomas Smetryns, en muzikanten Jakob Ampe en Benjamin Dousselaere.

40

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

Op zaterdag 25 maart kunt u intekenen op de all-in formule: 42,00 euro (18u: lezing, diner, voorstelling)

tijdstip 20u30 Prijs 14,00/12,00 (65+, -26 j.)/11,00 (abo)/ 10,00 (abo -26 j.) euro Locatie THEATER MALPERTUIS, STATIONSTRAAT 25, TIELT


tips Lees meer over het themajaar op p. 7.

IN VORM | diverse data

Themajaar 2017: Tieltse bieren en brouwerijen In 2017 besteedt de stad Tielt ruime aandacht aan een stukje van haar culinair erfgoed. Zoals iedere Vlaamse stad telde Tielt in het verleden vele brouwerijen. Vandaag is er een ware revival van artisanale en originele streekgebonden bieren. Tielt moet met zijn ‘Poes’, ‘Hij komt van Kanegem’ of ‘Dirty Scum’ niet onderdoen ... Tijdens twee vormingsactiviteiten kan je je smaakpalet verfijnen! Maandag 6 maart om 19u30 Workshop: bier proeven Zytholoog Kurt Gunst is de overtuiging toegedaan dat we onze Belgische bieren al te vaak drinken in plaats van proeven. Proeven betekent genieten met mate en met grote aandacht voor een rijk en gediversifieerd smaakpalet. Op deze sessie wordt eerst een beeld geschetst van hoe deze godendrank ontstaat en krijgen we inzicht in grond-

stoffen en processen. Er wordt stilgestaan bij de verschillende Belgische bierstijlen en productieprocessen en aansluitend daarop worden er ook verschillende stijlen blind geproefd en professioneel becommentarieerd. We smaken en interpreteren een goed geserveerd glas op zijn kwaliteiten, met een heuse degustatiefiche in de aanslag. Maandag 27 maart om 19u30 Workshop: foodpairing met bieren We staan bekend als een van de meest bierconsumerende volkjes ter wereld. Maar bij een feesttafel plooien we ons al te gemakkelijk naar de Franse gewoonte om een bord te vergezellen van rode of witte wijnen. Bier is naast een schitterende dorstlesser nochtans ook een uitstekende drank die zich prachtig laat rijmen met voeding. Als een heuse biersommelier geeft Kurt Gunst ons

tekst, uitleg en smaak­ervaring mee in het combineren van hapjes, kazen en zelfs chocolade met fijn gerstenat.

Begeleiding door Zytholoog en biersommelier Kurt Gunst PRIJS 20,00 euro per avond (per avond afzonderlijk inschrijven) Locatie Bierproeven: Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42, Tielt Foodpairing: Buurthuis, Zwartegevelstraat 66, Tielt IN SAMENWERKING MET Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen meer info en inschrijven CC Gildhof

IN VORM | dinsdag 7 maart

Say Cheese

van melk tot kaastafel Wij eten het als toespijs, een Fransman brengt ze als desserttafel. En vrienden trakteren we wel eens op een kaasplank met wijnen. Maar hoe laten we dat schitterende product best tot zijn recht komen? Samen met Franky Malbrancke kijken we na: wat is kaas en hoe wordt het gemaakt? We proeven het product in al zijn vormen en texturen: zacht, halfhard en hard, oud en vers, met en zonder korst, schimmelend of met kruiden. Er is kaas van geiten, koeien,

schapen en buffels, vette, magere en lightkaas. En waar komen toch die spreekwoordelijke ‘gaten in de kaas’ vandaan? Verder krijgen we tips voor het juist aankopen, bewaren, serveren, aansnijden en de hoeveelheden per persoon. En bovenal: waarmee spoelen we dit lekkers passend door? Witte of rode wijn, een passend biertje? Bij de cursus wordt geproefd van rauwmelkse en biokazen. Hou hier rekening mee in de planning van je maaltijden voor die avond.

tijdstip om 19u30 begeleiding door Franky Malbrancke PRIJS 30,00 euro Locatie Buurthuis, Zwartegevelstraat 66 IN SAMENWERKING MET Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen meer info en inschrijven CC Gildhof

www.uitintielt.be

MAART 2017

41


tot uw dienst

Centrale administratie Stadhuis Markt 13 - Tielt T 051 42 81 11 - fax 051 40 51 89 info@tielt.be - www.tielt.be Volg ons ook op Facebook/StadTielt en Twitter (@StadTielt)

Markt 13 - Tielt T 051 42 81 81 - gsm 0474 12 80 66 woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be Enkel op donderdag (9u00-12u00 / 14u00-18u00) of op afspraak

ma: 9u00-12u00 di: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 woe: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 do: 9u00-12u00 / 14u00-18u00 vrij: 9u00-12u00 za: 9u00-11u30: enkel Vrijetijdspunt en Dienst Burgerzaken zo: gesloten

STADSARCHIEF

Dienst Lokale Economie

Sint-Michielstraat 9 - Tielt T 051 42 82 20 - ccgildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be ma: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 za: 10u00-12u00 Gesloten vanaf 1 mei tot 1 september zo: gesloten Bij eigen voorstellingen van het CC Gildhof is de kassa telkens open vanaf 1 uur voor aanvang.

T 051 42 81 14 - economie@tielt.be

Vrijetijdspunt

T 051 42 81 11 - vrijetijdspunt@tielt.be

Informatie- en ombudsambtenaar T 051 42 81 70 - info@tielt.be

Dienst Burgerzaken

Burgerlijke Stand T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be Bevolking T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be

Technische Dienst

T 051 42 81 40 - technischedienst@tielt.be

Milieudienst

T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be Duurzaamheids- en Noord-Zuidambtenaar T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be

Secretariaat

T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be

Ontvangerij

T 051 42 81 60 - ontvangerij@tielt.be

Personeelsdienst

T 051 42 81 65 - personeelsdienst@tielt.be

Reservatiedienst socioculturele infrastructuur

T 051 42 82 30 - reservatiedienst@tielt.be

42

andere stadsdiensten WOONWINKEL REGIO TIELT

Tielt Stadsmagazine

Markt 13 - Tielt T 051 42 81 75 - archivaris@tielt.be Leeszaal woe: 9u00-12u00 / do: 14u00-18u00

Cultuurcentrum Gildhof

Bibliotheek T 051 42 82 10 - bibliotheek@tielt.be Hoofdbibliotheek Tielt Lakenmarkt 9 - Tielt T 051 42 82 10 bibliotheek@tielt.be ma: 15u00-19u30 di: 15u00-19u30 woe: 13u30-19u30 do: 9u00-12u00 / 15u00-19u30 vrij: 15u00-19u30 za: 9u00-12u00 zo: gesloten Aarsele Aarselestraat 4 - Aarsele T 051 42 82 16 woe: 16u00-18u30 za: 10u00-12u00

Jeugddienst Gen. Maczekplein 7 - Tielt T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u00-12u00 / 13u00-17u00

di: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 vrij: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 za: 10u00-12u00 / zo: gesloten Tijdens de vakantie: Open van ma t.e.m. vr van 8u00 tot 12u00

Kinderopvang Tanneke Kinderopvang Tanneke Tielt BelgiĂŤlaan 2 - Tielt T 051 42 82 50 - tanneke@tielt.be Kinderopvang Tanneke Aarsele Jules Van Ooststraat 43 - Aarsele T 051 54 43 88 - tanneke@tielt.be Kinderopvang Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 - Kanegem T 051 72 20 08 - tanneke@tielt.be

Sportdienst en Sporthal De Ponte Sportlaan 3 - Tielt T 051 42 82 80 - sportdienst@tielt.be ma: 8u00-12u00 / 13u30-16u30 di: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 vr: 8u00-12u00 / 13u30-16u00 za: gesloten / zo: gesloten

Zwembad Tielt Gen. Maczekplein - Tielt T 051 40 19 16 - sportdienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 di: 8u30-11u45 / 13u30-19u15 woe: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 do: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 vrij: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Tijdens de vakantie: ma: 14u00-20u15 di: 14u00-19u15 woe: 9u30-11u45 / 14u00-19u00 do: 14u00-20u15 vrij: 14u00-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Gesloten van maandag 20 maart t.e.m zondag 2 april 2017


Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Lakenmarkt 4 - Tielt T 051 42 82 60 - samw@tielt.be www.academietielt.be

Stedelijke Kunstacademie Lakenmarkt 3 - Tielt T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be www.academietielt.be

Technische loods Meulebeeksesteenweg 2D - Tielt Gebouwen T 051 42 81 52 gebouwendienst@tielt.be Wegen T 051 42 81 53 - wegendienst@tielt.be Groen T 051 42 81 54 - groendienst@tielt.be

Brandweer MidWest Post Tielt F. D’Hoopstraat 124 - Tielt lieven.rijckaert@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112

Andere Recyclagepark Tenhovestraat 7 - Tielt T 051 31 17 96 ma: 14u00-16u45 di: 14u00-18u45 woe: 14u00-17u45 do: gesloten vrij: 9u30-17u45 za: 9u30-15u45 zo: gesloten

Sociaal Huis Deken Darraslaan 60 - Tielt T 051 40 90 52 sociaalhuis@ocmwtielt.be www.ocmwtielt.be ma: 9u00-12u00 / namiddag gesloten di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / namiddag gesloten za: gesloten zo: gesloten Juridische bijstand 1ste dinsdag van de maand: 14u00-16u00 Pro Deo 2de en 4de dinsdag van maand: 13u30

Vlaams Woningfonds Elke maandagvoormiddag: 9u00-12u00 Maak een afspraak via T 050 33 31 62 Aanvraag sociale tegemoetkomingen 3de woensdag van de maand: 14u00-16u00 Aanvraag pensioen werknemers 1ste donderdag van de maand: 9u00-10u30 Aanvraag pensioen zelfstandigen 1ste donderdag van de maand: 9u30-10u30

Lokaal Dienstencentrum ’t Vijverhof Kortrijkstraat 68 - Tielt T 051 40 26 46 dienstencentrum.vijverhof@telenet.be www.ocmwtielt.be Openingsuren dienstencentrum ma: 8u30-12u00 / 13u30-17u00 di: 8u30-12u00 / 13u30-17u00 woe: 8u30-12u00 / 13u30-17u00 do: 8u30-12u00 / 13u30-17u00 vrij: 8u30-12u00 / 13u30-17u00 za: gesloten zo: gesloten Openingsuren cafetaria Elke werkdag van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00

Lokale politie Kortrijkstraat 86 - Tielt T 051 42 84 00 - fax 051 42 84 09 wijk.tielt@pzregiotielt.be www.pzregiotielt.be ma: 8u00-20u00 di t.e.m. za: 8u00-18u30 Werkwinkel

Werkwinkel Lakenmarkt 6 - Tielt T 051 42 79 40 - wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be

Eandis Algemeen nummer T 078 35 35 34 Gasreuk T 0800 65 0 65 Storingen en defecten T 078 35 35 00 Defecte straatlampen T 0800 6 35 35

De Watergroep (VMW) Sectoraal adres Roterijstraat 131 - 8790 Waregem T 056 60 41 73 Hoofdzetel Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk T 056 23 17 11 www.dewatergroep.be

ANDERE Medische spoedgevallen en brandweer 112 Dringende politiehulp in België 101 Huisartsenwachtdienst Tielt-Schuiferskapelle: T 051 40 22 22 Aarsele-Kanegem: T 051 68 99 88 Permanentiedienst apothekers 0903 99 000 - www.apotheek.be Antigifcentrum 070 245 245 www.proximus.be 0800 22 800 (klantendienst) 0800 22 700 (storingen) www.telenet.be 015 66 66 66 (klanten) 0800 66 206 (nieuwe klanten) Ophaling huisvuil Voor meer info kun je terecht bij de Milieudienst, bij IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be) of via www.tielt.be > Wonen > Afval en containerpark.

Spoorwegstation Tielt Stationsplein 16 - Tielt T 050 30 48 23

Belbuscentrale T 059 56 52 56

Sint-Andriesziekenhuis Tielt Bruggestraat 84 - Tielt T 051 42 51 11 - info@sintandriestielt.be www.sintandries.be

MAART 2017

43


Š Christ Noreilde

Op woensdagmiddag 22 maart is Dwars door Vlaanderen te gast in Tielt. De dames starten op de Markt en ook de heren slingeren doorheen het stadscentrum. Supporter met ons mee! MEER INFO OP PAG. 31

Stad Tielt | Stadsmagazine maart 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you