Page 1

Afgiftekantoor Tielt 1

oPde HOOGTE www.tielt.be

Verschijnt maandelijks behalve augustus

stadsmagazine van Aarsele . Kanegem . Schuiferskapelle . Tielt

JUNI 2018

WK VOETBAL

SUPPORTER MEE!


JOKE LANNOO (DE MOL) p. 22-23

CC GILDHOF p. 24-25

STEDELIJKE ACADEMIES p. 27-29

verder WK VOETBAL 3 . BEVOLKING 4 . UIT DE RAAD 6 . BELASTINGAANGIFTE 6 . GEMEENSCHAPSWACHT 7 . CAMERA’S 7 . VERKIEZINGEN 8 . CONCESSIE WATEWY 9 . KORTE KETEN 10 . INZAMELING LANDBOUWFOLIE 10 . KGA VOOR BEDRIJVEN 10 . DAG VAN DE COmPOST 11 . INFOAVOND PESTICIDEN 11 . OPENBARE WERKEN 12 . JEUGDLOKALEN 13 . CC GILDHOF 13 . ZOUAVENMONUMENT 13 . TIELT IN BEELD 14 . BEGRAAFPLAATS SCHUIFERSKAPELLE 15 . REIS- EN IDENTITEITSDOCUMENTEN 16 . WARM WEER 17 . MANTELZORG 18 . BOODSCHAPPENDIENST OCMW 19 . LUNA DI TANNEKE 19 . SCHOOLACTIES NOORDZUID 20 . WIST JE DAT 21 . JOKE LANNOO (DE MOL) 22 . WIFI IN DE STAD 23 . SPOORZOEKTOCHT 23 . CC GILDHOF 24 . KLUSTIPS BIB 26 . STEDELIJKE ACADEMIES 27 . ROEFELDAG 30 . UIT IN TIELT 31 . TOT UW DIENST 38 . Colofon Op de hoogte is het officiële informatieblad van de Stad Tielt. Het Stadsmagazine verschijnt maandelijks (behalve in de maand augustus) en wordt gratis aangeboden aan de Tieltse bevolking. Redactieadres Communicatie, Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt, T 0514 2 81 70, info@tielt.be Binnenbrengen teksten Suggesties voor teksten voor het Stadsmagazine van juli 2018 dienen uiterlijk op 1 juni om 8u00 bezorgd te worden aan de dienst Communicatie, Stadhuis, Markt 13, T 051 42 81 70 of info@tielt.be. Activiteiten voor de UIT-kalender dienen uiterlijk op 5 juni ingevoerd te zijn in www.uitdatabank.be. Verantwoordelijke uitgever Els De Rammelaere, burgemeester Realisatie Kliek Creatieve Communicatie, www.kliek.be © Stad Tielt - Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Beste inwoners, Tielt Zomert 2018 gaat deze maand van start! Vanaf het tweede weekend van juni tot eind september bundelt Tielt Zomert tal van evenementen zoals festivals, gezinshappenings, dorpsfeesten, kermissen … om dicht bij huis van de zomer te genieten. Alle verdere info en details vind je op de website www.tieltzomert.be en ook via het Stadsmagazine houden we je uiteraard op de hoogte. In juni wordt het WK voetbal in Rusland afgetrapt. Het Alexianenplein wordt omgetoverd tot een echt WK-dorp, waar je alle matchen van onze nationale ploeg op een groot scherm kan volgen terwijl je samen met je vrienden geniet van de echte Duivels-sfeer. We roepen iedereen op om mee te komen supporteren! Een overzicht van de andere activiteiten die in juni plaatsvinden in het kader van Tielt Zomert krijg je verderop in dit nummer. Stip zeker ook al de 60ste editie van de Tieltse Europafeesten op 6, 7 en 8 juli aan in je agenda! In dit Stadsmagazine geven we ook een woordje uitleg over de aankoop van nieuwe camera’s door de stad en over de rol van de gemeenschapswacht, die sinds begin dit jaar aan de slag is binnen het stadsbestuur. Verder krijg je een stand van zaken over de diverse wegenwerken, de bouw van de jeugdlokalen en de herinrichting van het Cultuurcentrum Gildhof. We kijken ook al vooruit naar het nieuwe cultuurseizoen in het Cultuurcentrum Gildhof, we belichten de wijzigingen die het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs inhoudt voor de beide Tieltse academies en we hadden een bijzonder interview met de Tieltse kandidate Joke uit De Mol. Veel leesplezier en geniet van de zomer in Tielt! Vriendelijke groeten, Els De Rammelaere Burgemeester, namens het Schepencollege


© Ronny Neirinck

in de kijker

WK VOETBAL OP GROOT SCHERM OP HET ALEXIANENPLEIN

SUPPORTER MEE VOOR ONZE DUIVELS! Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Rusland wordt het Alexianenplein een echt WK-dorp: een unieke supportersbelevenis! Je volgt er met z’n allen de WK-matchen van onze nationale ploeg op een groot HD-scherm. België begint op 18 juni aan het WK in Rusland met een wedstrijd tegen Panama. Op 23 juni volgt het duel tegen Tunesië en op 28 juni staat de laatste groepswedstrijd tegen Engeland op het programma. Tijdens de uitzending van deze matchen op een reuzenscherm hoef je niks te missen van de wedstrijddetails en geniet je samen met je vrienden van de echte Duivels-sfeer! Bovendien kan je in het WK-dorp voldoende dranken nuttigen; verschillende kraampjes worden uitgebaat door lokale horecazaken.

Laat ons samen supporteren voor onze Duivels! Sfeer en ambiance verzekerd! Als de Belgen de groepsfase overleven, worden ook al hun volgende wedstrijden op groot scherm uitgezonden. De data hiervan maken we later bekend via de facebookpagina van Stad Tielt en via de website van Tielt Zomert.

meer info TOERISME, EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

WEDSTRIJDSCHEMA MAANDAG 18 JUNI OM 17U00 BELGIË - PANAMA ZATERDAG 23 JUNI OM 14U00 BELGIË - TUNESIË DONDERDAG 28 JUNI OM 20U00 ENGELAND - BELGIË

MEI 2018

3


bevolking

geboorten 27.03 03.04 10.04 11.04 11.04 13.04 17.04 18.04 21.04 21.04 23.04

huwelijken

Auderic Vanbruwaene Maarten Vanhove Marc Vande Walle te Gent: Julia Van Damme Ezra Van Dingenen Tamás Köteles te Deinze: Wout Boone Ferne Vereecke Stien Machozi Komrabai Sesay Noar Klinaku

13 april

20 april

Eric Mateta Nianga en Elysee Lufu Kabongo

Al Hareth Ahmed en Doaa Albomahde

5 mei

11 mei

Pieter Degraeve en Clémence Vanmaele

Jonathan Constant en Angie Vanheste

overlijdens 04.04 te Oostrozebeke: Gabrielle Lanckriet, °Egem 27/03/1924, w. Firmin Vermeire 07.04 Anna Bockaert, °Bellem 15/04/1930, w. Vande Walle Julien 10.04 Julia Degrande, °Aartrijke 13/10/1930 12.04 Daniel Verbeke, °Meulebeke 25/05/1941, e. Christiane Dedeurwaerder 14.04 Guy Ledoux, °Brussel 12/09/1963 14.04 Eric Vanhaeverbeke, °Tielt 12/07/1942, e. Monique Vande Maele 15.04 Gabriel Snauwaert, °Schuiferskapelle 18/04/1927 16.04 Paul Van Hulle, °Tielt 16/04/1930, e. Monica Vandevoorde 17.04 Emilienne Wynsberghe, °Aarsele 14/12/1928, w. Norbert Lambrecht 20.04 Esther Devliegere, °Tielt 20/11/1918, w. Marcel Labeeuw 20.04 Anne Maebe, °Deinze 07/04/1961 25.04 Lydia Vanderperre, °Tielt 27/07/1947, w. Wilfried Dedobbelaere 26.04 Geert Neirinck, °Tielt 29/01/1955 29.04 Lydie Vanneste, °Meulebeke 03/12/1934

4

Tielt Stadsmagazine


Jubilea

60

50

50

14 april

14 april

28 april

Valère Minne en Paula De Decker vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

André Vandenbroucke en Anny Verschuere vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Gabriël Struyve en Christiana De Laere vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

65

60

60

28 april

4 mei

4 mei

Karel De Meyer en Leona Vergote vierden hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag.

Omer Buyse en Christiana Vandewiele vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

José Wittevrongel en Gerarda Mortier vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

60

50

11 mei

11 mei

Roger Warnez en Marie Reilhof vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

Marc Gekiere en Agnes Termote vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

JUNI 2018

5


onze stad

Hulp bij invullen belastingaangifte uit de raad van 3 mei 2018

De raad keurde goed:  het organisatievoorstel en het voorstel tot oproep van de zittende functiehouders tot kandidaatstelling voor Algemeen Directeur en Financieel Directeur;  de functiebeschrijvingen van Algemeen Directeur, adjunct Algemeen Directeur, Financieel Directeur en adjunct Financieel Directeur;  de aanvullende politieverordening over het invoeren van een verkeers- en parkeerregeling in de Gruuthusestraat/ N327 (wegvak tussen de spooroverweg en de Korteweg);  de aanleg van een bufferbekken op de Marialoopbeek en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel langs de achterkant van de Blekerijstraat en Dertig Zilverlingenstraat door opdrachtgever RioP;  de agenda van de algemene vergadering van IVIO op 22 mei 2018;  de agenda van de algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018;  de agenda van de buitengewone algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018, alsook de voorlegde statutenwijziging. De raad ging over tot het bekrachtigen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen op 24 april 2018 houdende de programmatie aan de stedelijke academies per 1 september 2018. De raad verleende een gunstig advies over het principieel akkoord voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Tielt Zuid.

meer info De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op 7 juni om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis.

www.tielt.be/gemeenteraad

6

Tielt Stadsmagazine

Ook in 2018 staan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën in de periode mei-juni tot jouw dienst om te helpen bij het invullen van je belastingaangifte. In Brugge, Roeselare en Waregem kan je zonder afspraak terecht, in juni op werkdagen tussen 9u00 en 15u00. Tielt werkt enkel op afspraak. Dienstgebouw FOD Financiën Brugge Gustave Vincke-Dujardinstraat 4 DIENSTGEBOUW FOD FINANCIËN ROESELARE Rondekomstraat 24 DIENSTGEBOUW FOD FINANCIËN WAREGEM Het Pand 305 DIENSTGEBOUW FOD FINANCIËN TIELT Tramstraat 50 In Tielt zijn enkele lokale zitdagen voorzien, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00:  4, 5 en 7 juni  11 en 12 juni  18, 19 en 21 juni Nieuw Dit jaar werkt Tielt met een toegangsticketsysteem en tijdsblokken (slots) van 1 uur. Per uur wordt een beperkt aantal mensen toegelaten (ca. 35). Je bent in het bezit van een toegangsticket dat je de dag zelf of op één van de voormelde dagen afhaalde. Je kiest zelf op welke dag en in welk tijdsblok je wil worden geholpen. Op de dag en het uur vermeld op je ticket, krijg je dan een volgnummer toegewezen.

De toegangstickets voor de tijdsblokken van 9u00 en 10u00 zijn voorbehouden aan de wachtenden van de ochtend zelf. De slots vanaf 11u00 zijn er voor mensen die zich de dag zelf aanmelden en een ticket voor diezelfde of een andere dag/uur kiezen. Doel is de wachtrijen beperkt te houden en het voor iedereen duidelijk te maken wanneer hij/ zij wordt geholpen. Wachten op je papieren aangifte hoeft trouwens niet; ook zonder kan je al worden geholpen. Belangrijk  Breng zeker je identiteitskaart mee!  De tweewekelijkse zitdagen (1ste en 3de donderdag) in Tielt vervallen tijdens de aangifteperiode mei-juni. Wanneer aangifte doen? De uiterste datum voor het indienen van de papieren belastingaangifte én voor het verrichten van de aangifte via Tax-on-web door de ambtenaren (die Tax-on-web voor jou invullen op de zitdagen) is 29 juni 2018. Als je zelf aangifte doet via Tax-on-web, heb je tijd tot 12 juli 2018. Wie zijn aangifte laat invullen door een mandataris (boekhouder) heeft nog tijd tot 25 oktober 2018. MEER info FOD Financiën - Centrum Particulieren Brugge p.brugge@minfin.fed.be T 0257 84 230 CONTACTCENTER T 0257 25 757

www.financien.belgium.be


Extra camera’s in de stad In het najaar van 2017 is in samenwerking met afvalintercommunale IVIO een project opgestart waarbij camerabewaking wordt ingezet om en bij de glasbollen op grondgebied Tielt, een omgeving die klassiek leidt tot heel wat overlast door sluikstorten. Alle preventieve acties ten spijt werd vastgesteld dat de overlast bleef en repressieve maatregelen zich opdrongen.

De gemeenschapswacht:

aanspreekpunt in het straatbeeld

De positieve ervaringen binnen dit project inspireerden tot het vaker inzetten van camera’s om hinderlijke gedragingen en overlast efficiënter aan te pakken. In die context gaat Stad Tielt over tot de aankoop van drie verschillende cameratypes.

Sinds begin dit jaar is binnen het Tieltse stadsbestuur gemeenschapswacht Wouter Lagae aan de slag die - eenmaal zijn opleiding voltooid - duidelijk herkenbaar aanwezig zal zijn in het straatbeeld, waar hij een laagdrempelig aanspreekpunt zal vormen. De gemeenschapswacht herken je aan het specifieke paarskleurige uniform en het is onder meer zijn taak een brug te slaan met diverse (stedelijke) instanties en de lokale politie. ROL Het takenpakket van de gemeenschapswacht is te herleiden tot vier hoofdfuncties: informatie, melding, preventie en sensibilisering. Concreet betekent dit dat inwoners en bezoekers van de stad geïnformeerd worden (zowel mondeling als via het bussen van brieven of flyers, bijvoorbeeld over de evolutie van wegenwerken). De gemeenschapswacht maakt als het ware de ‘ogen en oren’ uit van de stadsdiensten. Door frequent op straat aanwezig te zijn, kan gericht worden opgetreden als er bijvoorbeeld sluikstorten wordt vastgesteld of schade aan straatmeubilair is waargenomen. De gemeenschapswacht zal zichtbaar zijn, wat zorgt voor een verhoogde sociale controle. Eventuele tussenkomsten van zijn kant werken sowieso normbevestigend, preventief en corrigerend. GAS Bij de inwerkingtreding van het algemeen uniform politiereglement binnen de stad Tielt op 1 juni 2017 zijn tevens de Gemeentelijke Administratieve Sancties geïmplementeerd. Dergelijke GAS-boetes hebben tot doel alle overlast door onder meer sluikstorten, wildplassen of vandalisme snel en kordaat aan te pakken, zonder daarbij een beroep te hoeven doen op het gerechtelijke apparaat. Ook hier heeft de gemeenschapswacht een duidelijke rol. Door de hem toegekende ‘vaststellende bevoegdheden’, is de gemeenschapswacht-vaststeller immers bevoegd om overtredingen op het algemeen politiereglement vast te stellen, wat kan leiden tot het opleggen van een GAS-boete.

TYPES Een eerste type camera is duidelijk zichtbaar en wordt bijvoorbeeld aan een verlichtingspaal opgehangen, met een vooral preventieve en afschrikkende functie. Dergelijke camera op plaatsen gevoelig aan (geluids-)overlast en vandalisme (zoals in de buurt van uitgaansgelegenheden, het stadspark, de stationsbuurt) signaleert duidelijk dat er ‘een oogje in het zeil’ wordt gehouden enerzijds en laat anderzijds ook toe dat de beelden kunnen worden gebruikt om gebeurlijke overtreders te identificeren en de nodige vaststellingen te doen die kunnen leiden tot een GAS-boete. De tweede camera is in principe niet herkenbaar of zichtbaar in het straatbeeld en is er vooral op gericht sluikstorters aan te pakken. De zogenaamde ANPR-camera is de derde variant, en die zal nauwer toezien op het verkeersvrije karakter van de Markt. Voertuigen die zonder gegronde en aanvaarde reden de Markt oprijden, worden in de toekomst geverbaliseerd. Vooraleer de camera’s in het straatbeeld verschijnen, dienen eerst nog een aantal noodzakelijke initiatieven en maatregelen genomen om de daadwerkelijke installatie toe te laten. MEER info RUIMTELIJKE OMGEVING

JUNI 2018

7


Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

KIESVOORWAARDEN, KIEZERSLIJST EN VOLMACHT Op zondag 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Het stadsbestuur belicht in een speciale reeks de verschillende aspecten van deze verkiezingen. We startten de verkiezingsreeks in mei met achtergrond bij het stemrecht van EU- en niet-EU-onderdanen. Deze maand krijg je praktische informatie over de kiesbevoegdheidsvoorwaarden, de kiezerslijst en het geven van een volmacht. Wie is kiezer? Alle Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op dag van de verkiezing en in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, MOETEN stemmen. Ook burgers van EU-lidstaten en niet-EU-onderdanen kunnen stemmen voor de gemeenteraad, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden ĂŠn erkend werden als kiezer (zie Stadsmagazine mei). Personen die uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht worden niet als kiezer beschouwd.

8

Tielt Stadsmagazine

Opmaak van de kiezerslijst De kiezerslijst wordt opgemaakt op 1 augustus 2018. Iedereen die op deze datum ingeschreven is in het bevolkingsregister van Tielt en voldoet aan de overige kiesvoorwaarden, wordt opgenomen op de kiezerslijst. Kiezers die na deze datum verhuizen binnen Tielt ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats. Ook zij ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Zij hebben wel recht op een gratis treinticket (tweede klasse) voor vervoer per trein. Bij gebruik van een ander vervoersmiddel hebben zij recht op terugbetaling van de reiskosten (beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand). Inzage kiezerslijst Vanaf de vaststelling van de kiezerslijst door het College van Burgemeester en Schepenen kan elke kiezer inzage krijgen in de kiezerslijst van de gemeente en eventueel bezwaar indienen als de gegevens niet correct zijn. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Bestuursadministratie Secretariaat.


Stemmen bij volmacht Kiezers die op 14 oktober niet persoonlijk kunnen gaan stemmen, kunnen toch hun stem uitbrengen door het geven van een volmacht aan een andere kiezer, een volmachtdrager. Als volmachtdrager mag iedere kiezer aangewezen worden (het moet dus geen verwant zijn). Elke volmachtdrager mag slechts eenmaal stemmen bij volmacht. Tot op de dag van de verkiezingen kan je de volmachtformulieren kosteloos afhalen bij de dienst Bevolking. Je kan ze ook downloaden via de stadswebsite www.tielt.be of via de website van de Vlaamse overheid www.vlaanderenkiest.be (formulier A95). De volmachtformulieren vermelden de identiteitsgegevens van de volmachtgever en de volmachtdrager. Beiden moeten het formulier ondertekenen. Aan het volmachtformulier moet een attest gehecht worden waaruit de onmogelijkheid blijkt om zich naar het stembureau te begeven op de dag van de verkiezingen. Je kan een volmacht geven wanneer je omwille van volgende redenen niet kan gaan stemmen: ziekte, beroeps- en studieredenen, religieuze overwegingen en verblijf in het buitenland. De voor te leggen bewijsstukken zijn in geval van:  ziekte: medisch attest door een arts (een arts die zelf kandidaat is, mag dit niet afleveren)  beroeps- en dienstredenen (verblijf in binnen- en buitenland): werkgeversattest  studieredenen: attest van onderwijsinstelling  schipper, marktkramer, kermisreiziger: attest van de burgemeester  religieuze overwegingen: attest van religieuze overheid  verblijf in het buitenland (bv. vakantie): speciale regeling Als je op 14 oktober tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen dan beroeps- of dienstredenen (bv. vakantie), kan je een volmacht geven door uiterlijk op 13 oktober een attest van

de burgemeester aan te vragen bij de dienst Bevolking. Daarvoor breng je je identiteitskaart mee, evenals de stukken die bewijzen dat je op verkiezingsdag in het buitenland verblijft (hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtickets …). Na onderzoek van de stukken zal je het volmachtformulier samen met een specifiek attest van de burgemeester ontvangen. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen (bv. reis met eigen vervoer in eigen woning in het buitenland), kan je een verklaring op erewoord afleggen. Onmogelijkheid tot stemmen Indien je je in de onmogelijkheid bevindt om te stemmen omwille van bovenstaande redenen en je wenst geen volmacht te geven aan een andere kiezer, dan ben je verplicht om je oproepingsbrief met het stuk dat jouw afwezigheid staaft te bezorgen:  aan de dienst Bevolking binnen de week na de verkiezingen  aan de voorzitter van het stembureau op de dag van de verkiezingen (je geeft het dan mee met iemand anders) Indien je in het buitenland verblijft en je kan dit niet voorafgaandelijk laten bevestigen aan de hand van bewijsstukken (zoals een vliegtuigticket, hotelreservatie) en je wenst geen volmacht te geven, dan kan je jouw verblijf op de dag van de verkiezingen laten bevestigen door een gemeentelijke overheid of politie in het buitenland. Bij de dienst Bevolking kan je daarvoor een modelformulier bekomen. Aanwijzing bijzitters De bureaus worden samengesteld door de vrederechter van het gerechtelijk kanton Tielt volgens bepalingen uit het kiesdecreet. Problemen in verband met de oproeping als voor- of bijzitter van een stem- of een telbureau kan je melden via verkiezingen2018@tielt.be, telefonisch op het nummer 051 42 81 31 of persoonlijk bij de coördinator Burgerzaken van het stadsbestuur.

meer info BEVOLKING

Concessie Cafetaria Recreatiedomein Watewy AGB Tielt doet een oproep tot kandidaten omtrent de concessie voor horeca-uitbating op sport- en recreatiedomein Watewy, Hondstraat 100 in Tielt. Kandidaten zijn vertrouwd met of hebben een ruime interesse voor sport en het verenigingsleven en hebben een visie op het totaalconcept. De verbintenis geldt voor 9 jaar. Alle informatie rond de concessie zelf (inhoud overeenkomst, inschrijvingsformulier en situatieplan) kan je elektronisch raadplegen via www.tielt.be > Onze stad > Autonoom Gemeentebedrijf of Vacatures bij de stad. Je kan de concessieovereenkomst en de inschrijvingsvoorwaarden ook schriftelijk aanvragen bij AGB Tielt, Markt 13, 8700 Tielt ter attentie van Gudrun Dupont of via het e-mailadres gudrun.dupont@tielt.be. De kandidaatstellingen dienen ons te bereiken ten laatste op 20 juni 2018.

sluiting stadsdiensten Op vrijdag 8 juni zijn alle stadsdiensten uitzonderlijk gesloten; die dag is er teambuilding voor het personeel gepland, gericht op een verdere optimalisatie van onze dienstverlening.

JUNI 2018

9


ondernemen

2 JUNI – BOERENMARKT

WEEK VAN DE KORTE KETEN Van 26 mei tot 3 juni vindt voor de derde keer de Week van de Korte Keten plaats in West-Vlaanderen. Talrijke organisaties en producenten heten je welkom op hun activiteit waarbij ze lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen. In Tielt is er op zaterdag 2 juni een actie op de Boerenmarkt. Spaaractie op de Boerenmarkt Niets zo lekker als eerlijke hoeveproducten. Zeker als die allemaal verzameld worden op één plaats. In Tielt kan je hiervoor wekelijks terecht op de sfeervolle Boerenmarkt. Wie op zaterdag 2 juni koopt bij drie verschillende producenten maakt kans

op een 100% West-Vlaamse geschenkbon van 25 euro. Beiaardconcert op de Boerenmarkt Diezelfde dag krijgt de Boerenmarkt bovendien nog wat extra sfeer mee. Vanaf 15u00 speelt de beiaard een reeks klassiekers en bekende radiodeuntjes, waardoor het gezellige winkelen onder de Hallentoren nog een bijkomende dimensie krijgt.

De Week van de Korte Keten is een organisatie van Westtoer, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), 100% West-Vlaams en Inagro.

meer info TOERISME, EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE www.weekvandekorteketen.be www.boerenmarkt.com

INZAMELING FOLIE EN MEDISCH AFVAL LANDBOUWERS

Ophaalronde KGA voor Bedrijven

Op maandag 11 juni (13u00-17u00) en op dinsdag 12 juni (8u30-13u00) wordt er opnieuw landbouwfolie en medisch afval van landbouwers ingezameld. Alle inwoners uit Groot-Tielt kunnen hun landbouwfolie deponeren op een tijdelijke loszone die daarvoor speciaal ingericht wordt. Locatie is de hoek tussen de Galgeveldstraat en de Ruiseleedsesteenweg.

Tussen maandag 11 en vrijdag 15 juni organiseert POM West-Vlaanderen een ophaalronde voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) specifiek voor bedrijven, van kmo tot industrie (exclusief landbouwbedrijven).

Dikke folie omvat kuil- en silofolie, voeder-, mest- en turfzakken, tunnelfolie, ontsmettingsfolie en krimpfolie. Stretchfolie, wikkelfolie en dunne kassenfolie (korter dan 100 meter) zijn dunne folies. Opgelet: vliesdoek (acryldoek) is geen landbouwfolie. De folie wordt aangeleverd in hanteerbare pakketten en is bezemschoon en droog. Ook bigbags kunnen worden aangeleverd.

KGA staat voor: lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, TL-lampen, spuitbussen, brandblussers …. Het KGA wordt opgehaald tegen een voordelig tarief en je ontvangt een attest. Alle info rond categorieën, tarieven, FAQ’s alsook het inschrijvingsformulier is gecentraliseerd op de website www.pomwvl.be/kga.

Let wel: de dikke en de dunne folie en de bigbags dienen gescheiden te worden aangeboden.Er worden hiervoor drie aparte zones gemaakt. Er mag zich ook niets anders in de folie bevinden, ook geen touw om pakketten samen te binden.

De stadsdiensten zullen toezien op een correcte aanbieding van de folie en het medisch afval en controleren of de aanbieder van Tielt is.

Inschrijven voor maandag 4 juni; na melding van goede ontvangst volgt daarna meer info rond de exacte datum. Via dit initiatief kan flink wat KGA worden ingezameld via een regulier afvoerspoor, iets wat zowel onze bedrijven, bedrijventerreinen als de ruimere leefomgeving ten goede komt.

meer info MILIEU

Daarnaast wordt dit jaar opnieuw medisch afval van landbouwers ingezameld. Hiertoe worden speciale vaten voorzien, waar de landbouwers hun medisch afval zelf in dienen te plaatsen.

10

Beleven, ontdekken en proeven in alle Vlaamse provincies Tijdens de Week van de Korte Keten vinden er tal van activiteiten plaats die je letterlijk dichter bij de producent en zijn producten brengen. Op www.weekvandekorteketen.be vind je een overzicht.

Tielt Stadsmagazine

meer info MILIEU


wonen

DAG VAN DE COMPOST - 9 JUNI

HOU JE GROENAFVAL IN JE TUIN Composteren is ondertussen genoegzaam bekend. Je verwerkt op een eenvoudige manier je eigen groenafval tot compost om dan te gebruiken in je tuin. De meeste mensen composteren op dit moment vooral het groenafval uit de keuken. Daarmee bespaar je flink op vuilniszakken, want wie dit afval composteert zet gemiddeld 1 op de 4 zakken minder buiten dan wie dit niet doet. En toch kan het nog beter, want we zien elke week aan het recyclagepark lange rijen wachtenden die daar hun tuinafval komen aanbieden. Jammer, want ook dit groenafval kan gecomposteerd of gerecycleerd worden. Dit levert je niet alleen compost als waardevolle grondstof op, maar bespaart je ook nog de rit naar het recyclagepark. Geen benzine verbruikt, geen tijd verloren. Wat wil je nog meer? Basistips Natuurlijk moet je hier thuis wel iets voor doen, maar dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Met een paar basistips kan je al aan de slag. Gras vermijden en ook composteren, je tuin misschien hier en daar heraanleggen, snoeihout proberen beperken en recycleren ... De kringloop sluiten heet dat. Het houdt het groenafval in je tuin, je moet geen extra meststoffen aanvoeren en het bespaart je dus veel tijd en moeite. En je krijgt er een mooie, levendige tuin bovenop waarmee je meehelpt aan het behoud van de biodiversiteit. Want ook dat is belangrijk: meer en meer groeit het besef dat we zelf iets aan het behoud van de fauna en flora kunnen doen, en dan met name vooral voor vlinders en bijen. Infovoormiddag 9 juni Op zaterdag 9 juni kan je van 9u30 tot 11u30 op de demoruimte van het recyclagepark terecht voor een uitgebreide toelichting. Met een drankje in de hand wandel je van het ene voorbeeld naar het andere en leer je telkens hoe je groenafval in je tuin houdt. Specialisten geven je tips die je direct in je eigen tuin kan toepassen.

INFOAVOND - 11 juni

NOGAL WIEDES, ZONDER PESTICIDES! Een tuin, oprit of terras onderhouden zonder pesticiden? Dat is zeker mogelijk! Chemische bestrijdingsmiddelen zijn geen must om het onkruid in je tuin, op je terras of op je oprit te lijf te gaan. Er zijn tegenwoordig goede alternatieven, die onschadelijk zijn voor je gezondheid en het milieu. Wil je overschakelen, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Kom dan naar de gratis infosessie op maandag 11 juni om 19u00 in de Europahal, Gen. Maczekplein 5, Tielt. Inschrijven kan nog tot en met 5 juni via www.ivio.be - rubriek ‘Activiteiten’. Tijdens deze infoavond krijg je heel wat tips waarmee je thuis meteen aan de slag kan.

Daarnaast kan je die voormiddag opnieuw compostartikelen kopen aan verminderde prijs. De kringloopkrachten blijven namelijk ook experts in composteren.

Dit is een organisatie van I.V.I.O., MIROM Roeselare, Vlaco en ‘t West-Vlaamse hart.

Kan je er op 9 juni niet bij zijn, dan kan je nog elke eerste zaterdag van de maand tussen 9u30 en 11u30 terecht op de demoruimte. Je geniet dan wel niet van de korting op de vaten en bakken.

meer Info MILIEU

MEER info MILIEU

Bekijk zeker en vast ook de milieuvriendelijke tips en tricks op www.westvlaamsehart.be/zonderpesticides en www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin

JUNI 2018

11


Riolerings- en wegeniswerken Krommewalstraat – Kistestraat - Manestraat De wegeniswerken in de Krommewalstraat zijn inmiddels volledig achter de rug. Begin juni zal ook de parking aan de ingang van de begraafplaats afgewerkt zijn. Intussen zijn de aanleg van de riolering en de heraanleg van de wegenis in de Kistestraat (gedeelte Krommewalstraat – Manestraat) volop gaande. Afwerking is daar voorzien tegen juli. Daarna staan de riolerings- en wegeniswerken in de Manestraat ingepland, uit te voeren in de periode van juli tot september. Bedevaartstraat Na de rioleringswerken is in de loop van de maand mei ook de allerlaatste hand gelegd aan de definitieve afwerking van het wegdek in de Dertig Zilverlingenstraat en de Bedevaartstraat.

Herstellingswerken diverse landbouwwegen In de loop van de maanden april en mei voorzag het stadsbestuur herstellingswerken in een reeks van straten. In april kwamen de Brugse Heirweg, Vijfpachtgoenstraat, Galgestraat, Kleine Ruiseledestraat en Tommekouterstraat – Kapellebeekwegel al aan de beurt. Vanaf mei is dan gewerkt in de Houthagestraat en Kazernestraat en als laatste kwam Poelberg aan de beurt. De afwerking daarvan is voorzien voor begin juni. Europawijk Begin mei startten de noodzakelijke herstellingswerken aan volgende straten in de Europawijk: Belgiëlaan, Brignoleslaan, Brunicolaan, Gross Geraulaan, Hollandlaan en Luxemburglaan. Qua uitvoeringstermijn mag worden uitgegaan van een voltooiing vermoedelijk ergens begin juni.

Gruuthusestraat In mei voerde het Agentschap Wegen en Verkeer de geplande werkzaamheden in de Gruuthusestraat uit. Concreet zijn twee wegversmallingen gerealiseerd: één ter hoogte van Mivalti en een tweede ter hoogte van het kruispunt met de Bedevaartstraat. Aansluitend zijn ook belijningswerken uitgevoerd. Sinds de voltooiing van de werken is in de Gruuthusestraat éénrichtingsverkeer van toepassing richting stadskern, voor het gedeelte tussen de Korteweg en de spoorwegovergang. Tweerichtingsverkeer blijft evenwel van toepassing voor fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A.

12

Tielt Stadsmagazine


Opfrissing zouavenmonument Het zouavenmonument ter hoogte van wat men in de Tieltse volksmond ‘Den Bek’ noemt (hoek Felix D’Hoopstraat/Europalaan/Adolf Loosveldtstraat en Beneluxlaan) onderging een opknapbeurt. Het gietijzeren veldkruis en de bijhorende zitbank kregen een nieuwe verflaag mee. Wellicht kwam je er al vaak langs zonder erop te letten. Sta er de eerstvolgende keer even bij stil en lees de info op de bijhorende gedenkplaat. Oorspronkelijk stond het kruis in de Deinsesteenweg, nabij de ouderlijke hoeve van Felix D’Hoop. In 1999 verhuisde het beeld dan naar ‘Den Bek’.

Bouw jeugdlokalen

In mei zijn op de site Tuin de Brabandere – waar de nieuwe jeugdlokalen zullen verrijzen - alvast de funderingspalen geplaatst, met behulp van zwaar materieel. Aansluitend wordt nu gewerkt aan de funderingsbalken om dan van daaruit door te kunnen gaan met de verdere opbouw van de constructie. Meer info jeugd

Op pagina 21 vind je de laatste aflevering van onze reeks over Tieltse straatnamen, maar toch geven we graag hier al wat extra info mee rond de markante persoon van Felix D’Hoop. Hij is in Tielt geboren in 1839 en stierf in Burundi in 1881. Hij was één van de acht Tieltse pauselijke zouaven. Zouaven verdedigden tussen 1861 en 1870 gewapend de Pauselijke Staten tijdens de eenmaking van Italië. Nadien trok hij in 1879 naar Afrika als missionaris. Ook zijn medereizigers zijn je allicht niet onbekend: Adolf Loosveldt en Jules Van Oost. Binnenkort wordt dit monument officieel ingehuldigd en zijn zelfs de reuzen van de Felix D’Hoopstraat present. Wordt vervolgd!

Meer info MEDEWERKER VRIJE TIJD MARKT 13, TIELT - T 051 42 82 56 VRIJETIJD@TIELT.BE

Herinrichting Cultuurcentrum Gildhof

De eerste fase van de herinrichtingswerkzaamheden is voltooid. Die omvatte de heropbouw van het podium en de aanleg van nieuwe gradins, waarop de schouwburgzetels in de theaterzaal zullen worden gemonteerd. Beide ingrepen houden op termijn een fundamentele optimalisatie in: de scène zal voortaan vlak zijn, wat meer veiligheid biedt en beter beantwoordt aan de huidige theaternormen. De nieuwe zetels zullen een stuk ruimer zijn en meer beenruimte bieden, wat resulteert in een verbeterd zitcomfort. Meer info CC GILDHOF

JUNI 2018

13


tielt in beeld

Totaalspektakel Waanzin Erasmus+project VTI

Op dinsdag 15 mei organiseerde VTI Tielt het afsluitend event van het Erasmus+-project ‘Smarthouse through Internet of Things’. Tijdens het tweejarig project stonden verschillende activiteiten gepland met partnerscholen in Slowakije en Noorwegen.

Op 4, 5 en 6 mei vond het oorlogsspektakel ‘Waanzin’ plaats in de Sint-Martinuskerk in Aarsele. Onder de noemer ‘Tielt verenigt’ zorgden K.M. Sint-Cecilia Aarsele en het Davidsfonds Aarsele-Kanegem voor een ronduit beklijvende en pakkende voorstelling. Een mooie ode aan de soldaten en gesneuvelden tijdens WO I.

Onthulling WO Igedenkplaat Aarsele

Op zondag 29 april vond in Aarsele een serene oorlogsherdenking plaats, op initiatief van Davidsfonds Aarsele-Kanegem en K.M. Sint-Cecilia Aarsele en met medewerking van NSB Aarsele en Stad Tielt. Er was een bloemenhulde en er werd een bijkomende gedenkplaat onthuld aan het oorlogsmonument naast de SintMartinuskerk.

Erfgoeddag

Lentewandeling Schuiferskapelle

Ondanks het slechte weer op zondag 29 april namen zo’n 100 wandelaars deel aan de Lentewandeling in Schuiferskapelle, georganiseerd door Pasar Tielt in samenwerking met Stad Tielt. De lekkere bubbels van Wijngoed Kapelle zorgden voor een aangename verpozing tussen de regendruppels.

14

Tielt Stadsmagazine

Ter gelegenheid van Erfgoeddag op zondag 22 april hield het Cultuurcentrum Gildhof een open dag. Een 250-tal bezoekers kreeg tijdens een rondleiding zicht op de werken en een kleine maar boeiende expo vertelde hen alles over verleden en toekomst van het gebouw.


leven

OMVORMING BEGRAAFPLAATS SCHUIFERSKAPELLE

PA R

KIN

G

De begraafplaats Schuiferskapelle wordt omgevormd tot een groene begraafplaats. De werken, die dit voorjaar begonnen, schieten goed op en worden deze maand afgerond.

ST

De 25 nieuwe grafkelders werden geplaatst, het karrenspoor aangelegd, oude bomen vervangen en het bloemenperk ingezaaid. De inzaaiing van de paden is deze maand voorzien. Het stadsbestuur vraagt om de paden die met linten werden afgezet niet te betreden, zodat het gras en de aangelegde bloemenweide mooi kunnen groeien.

RO

OI

WE

IDE

BE

RG

IN

G

Bloembakken Na de inzaaiing is het niet meer toegestaan om bloembakken voor de graven te plaatsen of planten in te graven in het pad. De bloembakken mogen na de werken enkel nog op de grafzerken worden geplaatst. Bij de groendienst en bij de werklieden die wekelijks op de begraafplaats werken kan een speciale beschermingsfolie bekomen worden.

BL

OE

ME

NW

EID

E

Milieuvriendelijk onderhoud Het stadsbestuur mag al enkele jaren geen pesticiden meer gebruiken voor het openbaar domein. Dit verbod geldt ook voor de nabestaanden op de begraafplaats. Er wordt ook uitdrukkelijk gevraagd om geen bleekwater te gebruiken bij het onderhoud van de graven. Er zijn alternatieve, milieuvriendelijke producten te verkrijgen in de meeste doe-het-zelf-zaken. Deze producten bevatten enzymen tegen atmosferische vervuiling en worden verneveld over het graf bij temperaturen vanaf 15 graden (dus in de lente en zomer). Het product werkt uit zichzelf en moet niet ingewreven worden. De groenaanslag en het vuil spoelen automatisch weg bij regen. MEER info BURGERLIJKE STAND

JUNI 2018

15


REIS GEPLAND? VRAAG TIJDIG JE DOCUMENTEN AAN! Heb je vakantieplannen in het buitenland? Vergeet dan zeker niet om tijdig je reisdocumenten na te kijken en indien nodig aan te vragen. Controleer minstens een maand voor vertrek of je beschikt over de nodige documenten die vereist zijn om naar het buitenland te gaan en of die nog geldig zijn. Kinderen en volwassenen Afhankelijk van de bestemming is het mogelijk dat je voor kinderen een Kids-ID of een biometrische reispas nodig hebt. Voor volwassenen volstaat voor sommige bestemmingen een identiteitskaart (eID), voor andere bestemmingen is een biometrische reispas vereist. Aanvraagprocedure De aanvraagprocedure neemt normaal 5 werkdagen in beslag vanaf het doorsturen van de biometrische gegevens. In drukkere vakantieperiodes is het echter mogelijk dat de leveringstermijn oploopt. Vandaar dat wij aanraden om minimum 3 weken voor vertrek de reispas aan te vragen. Heb je ook een visum nodig, dan moet je nog vroeger langskomen. Dringende gevallen In dringende gevallen kan je ofwel een eID in spoed of een reispas in spoed aanvragen. De kostprijs verschilt naargelang de snelheid waarmee het reisdocument moet afgeleverd worden en de opgelegde inreisvoorwaarden. Heb je een dringend probleem met je reisdocument, contacteer onmiddellijk de dienst Bevolking, zodat wij een gepaste (en de goedkoopste) oplossing voor jou kunnen vinden.

Meer info BEVOLKING

www.diplomatie.belgium.be

16

Tielt Stadsmagazine

NIEUWE PROCEDURE

VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING IDENTITEITSDOCUMENTEN Vanaf 1 juni treedt een nieuwe procedure in werking voor verlies, diefstal of vernietiging van een eID, Kids-ID of vreemdelingenkaart. Deze kadert in de strijd tegen identiteitsfraude en vormt een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Tot nu toe werden de elektronische functies van je kaart zeven dagen opgeschort. Indien bleek dat na zeven dagen de kaart definitief verloren was, werd ze geannuleerd. Vanaf 1 juni moet je bij verlies, diefstal of vernietiging van de kaart twee zaken onmiddellijk doen:  contact opnemen met DOC STOP  aangifte doen bij de dienst Bevolking van je woonplaats, die de kaart onmiddellijk annuleert, de elektronische functies van het document intrekt en een nieuwe eID zal aanvragen Je brengt een recente pasfoto mee (max. 6 maand oud) en 16 euro. De dienst Bevolking zal jou een bewijs van aangifte verlies, diefstal of vernietiging afleveren, waarmee je je tijdens de aanvraagprocedure van de nieuwe kaart kan identificeren (normale procedure eID 10 werkdagen, spoedprocedure 1 tot 2 dagen). Je moet je enkel nog tot de politie wenden als de stadsdiensten zijn gesloten of als je je kaart verliest in een andere gemeente dan de gemeente waar je woont. Indien er sprake is van diefstal, dan moet je na de aangifte bij de dienst Bevolking ook even langsgaan bij de politie om een klacht in te dienen. Ben je in het bezit van een vreemdelingenkaart of een ander verblijfsdocument, dan moet je steeds eerst aangifte doen bij de politie. MEER info BEVOLKING


WAT TE DOEN BIJ WARM WEER?

“WEES VOORBEREID EN ZORG VOOR ANDEREN” We verlangen met ons allen elk jaar naar het warme weer. Maar extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Elk jaar sterven er immers nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken. Zorg voor anderen Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten. Wees voorbereid Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. Wanneer hulp zoeken? Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige proble-

men. Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur … Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig. Website met advies en praktische tips Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm weer?’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel?’ en ‘hoe nuttig is airco?’.

tips Drink voldoende  Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt. Hou jezelf koel  Zoek koele plekken op en vermijd de zon.  Verplaats inspanningen naar een koeler moment.  Draag lichte kledij en een hoofddeksel.  Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad ...). Hou je huis koel  Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen.  Hou de zon buiten.

www.warmedagen.be

JUNI 2018

17


DAG VAN DE MANTELZORG

SOCIAAL HUIS VERWENT TIELTSE MANTELZORGERS Mantelzorgers staan dag in dag uit klaar om te zorgen voor hun zorgbehoevende partner, moeder, vader, broer, zus … Op zaterdag 23 juni worden zij extra in het zonnetje gezet op de Dag van de Mantelzorg. Onmisbare mantelzorgers Katrien gaat meermaals per week even langs bij haar bejaarde buurvrouw met boodschappen. André maait wekelijks het gras van een zieke, alleenstaande vriend. Rachel houdt dagelijks toezicht op haar partner met dementie. Tom brengt zijn oma naar haar medische onderzoeken en helpt haar wegwijs te geraken in haar papieren en betalingen. Dagelijks vervullen heel wat mantelzorgers dergelijke taken. Soms zijn mensen zich er zelfs niet van bewust dat ze zelf mantelzorger zijn! Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de persoon die de zorg krijgt en ook voor de samenleving in zijn geheel. Veerkrachtige mantelzorgers Mantelzorger zijn vergt echter ook een niet te onderschatten inspanning, zowel van jezelf als van je eigen gezin. Af en toe kan dit even (te)veel worden, zeker als deze zorg heel tijdsintensief wordt en de persoon die de zorg krijgt ver weg woont of net heel dichtbij, zelfs soms inwonend is. Dit kan leiden tot te weinig ademruimte voor jezelf. Zelfzorg is voor mantelzorgers dan ook heel belangrijk. Wie goed voor zichzelf zorgt, wordt sterker om ook goed voor anderen te zorgen. Met kleine tips kun je je eigen veerkracht versterken. Ontdek

18

Tielt Stadsmagazine

welke tips best bij jou passen op www.fitinjehoofd.be. Geen computer? In het Sociaal Huis zijn ook boekjes beschikbaar met deze tips. Er zijn diverse hulpverleningsmogelijkheden, die al dan niet tijdelijk extra ondersteuning kunnen geven in een mantelzorgsituatie. Meer info hieromtrent kun je bekomen bij het Sociaal Huis, de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds of de erkende mantelzorgverenigingen. Verwenmoment mantelzorgers Ben jij zelf mantelzorger? Dan ben je van harte uitgenodigd op het tweede verwenmoment voor Tieltse mantelzorgers op zaterdag 23 juni in het Woonzorgcentrum Deken Darras, Schependomstraat 4, Tielt. Indien je reeds als mantelzorger gekend bent bij het Sociaal Huis of een partnerorganisatie, zal je hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging op naam ontvangen. Zo niet, dan kan je rechtstreeks via het Sociaal Huis inschrijven tot en met vrijdag 15 juni. Ook partners zijn welkom! Programma Aanschuiven voor het ontbijtbuffet kan tussen 9u00 en 10u00. Daarna volgt een vrolijke noot van Bert Ostyn, die met ‘Tralalie’ het leven en de liefde, het kleine verdriet en de grote lach bezingt. Dit wordt volledig gratis aangeboden. MEER info SOCIAAL HUIS


kort ONTMOETINGSRUIMTE

LUNA DI TANNEKE

Wat? Luna di Tanneke is een ontmoetingsruimte waar (toekomstige) ouders en hun kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen samenkomen met een kop koffie, thee of soep. De ouders krijgen activiteiten aangeboden rond bepaalde thema’s, zoals voeding, hygiëne en opvoeding, terwijl de kinderen in een aparte ruimte verzorgd en begeleid worden door twee kinderverzorgers. Waar en wanneer? Luna di Tanneke vindt plaats elke dinsdag- en donderdagvoormiddag, vanaf 8u30 tot 12u00 in Tanneke Tielt, Belgiëlaan 2, Tielt. Prijs? Gratis

THUISZORG OCMW TIELT

BOODSCHAPPENDIENST NEEMT NIEUWE WENDING De werking van de boodschappendienst van het OCMW Tielt wordt aangepast. Voortaan staat een busje ter beschikking van 65-plussers uit Tielt die moeilijk zelf kunnen instaan voor hun boodschappen. De boodschappendienst startte in januari vorig jaar op onder de noemer ‘Mobiele Winkelstraat’, waarbij mensen boodschappen telefonisch of online konden doorgeven en vervolgens aan huis geleverd kregen. Nieuwe werking 65-plussers of zorgbehoevende personen die omwille van medische redenen moeilijkheden ondervinden om zelf boodschappen te doen, kunnen naar de winkel of de markt meegaan om inkopen te doen. Op dinsdagnamiddag, donderdagvoormiddag en zaterdagna-

middag haalt een busje hen thuis op en brengt hen ook thuis terug. Wie niet kan meegaan met het busje, kan ook telefonisch of via e-mail een boodschappenlijstje doorgeven. Een plaatsje reserveren op de bus doe je minstens een dag op voorhand. Ook het doorbellen of doormailen van je boodschappenlijstje doe je ten laatste de dag voordien. Let wel: de plaatsen op de bus zijn beperkt, dus wacht niet om te reserveren. De boodschappendienst is een gratis dienstverlening van het OCMW Tielt. MEER info THUISZORG OCMW TIELT (ENKEL IN DE VOORMIDDAG BEREIKBAAR TUSSEN 9U EN 12U) DIENSTENCENTRUM ’T VIJVERHOF KORTRIJKSTRAAT 68, TIELT T 051 40 26 46 – THUISZORG.OCMWTIELT@TELENET.BE

MEER info SOCIAAL HUIS

JUNI 2018

19


NOORD-ZUIDACTIES IN DE

T iel tse scholen

De Tieltse Noord-Zuidraad onderneemt al jaren acties uit solidariteit met mensen in het Zuiden. Dat die traditie voortgezet wordt door jonge mensen is hoopvol. Bij het einde van het schooljaar zetten we graag enkele initiatieven van Tieltse scholen in de kijker. International en sloot de projectweek af met een Mensenrechtenfestival.

Scholen in actie Een mooie samenvatting van wat dit inhoudt, vinden we in de visie van het Handelsinstituut Regina Pacis: “Een terugkerend thema in onze werking is wereldburgerschapseducatie en mondiale vorming. Zo leren we onze leerlingen op een respectvolle en rechtvaardige manier leven en werken in de multiculturele samenleving. Het geloof dat harmonie kan groeien in en vanuit verschil staat daarbij voorop”. Deze visie werd geconcretiseerd in het programma ‘Foodwise’ van Broederlijk Delen. Allerlei aspecten van de voedselproductie kwamen daarbij aan bod. Zo was er de Foodwise Dag, een dag ‘Brussel Beleven’ onder leiding van Studio Globo met aandacht voor de voedingsgewoontes in diverse culturen en een mondiale dag met workshops rond klimaatopwarming en de vluchtelingenproblematiek. Ook in andere middelbare scholen waren er initiatieven. In het Sint-Jo-

20

Tielt Stadsmagazine

zefsinstituut is er de ‘Wereldwinkel op School’-werking en stond het NoordZuidthema op het programma binnen de lessen ‘Integrale Opdrachten’ met een bezoek aan Oxfam-Wereldwinkel. De Bron organiseerde een solidair maal ten voordele van Damiaanactie en in de paasvakantie namen enkele leerlingen en een leerkracht deel aan een inleefreis in Bangladesh (Banglabari/ Wereldfoundation Nederland). Het VTI zette activiteiten op rond Fair Trade en werkte mee aan ‘European Parliament Ambassador School’, een project rond thema’s als verdraagzaamheid, respect voor mensenrechten, solidariteit en vluchtelingen. Zo stonden er op de Europadag van 9 mei een toneelstuk, een lezing, gesprekken met Tieltse vluchtelingen en een informatief spel op het programma. In Campus De Reynaert was er in oktober een projectweek rond mensenrechten. De school nam deel aan een kinderrechtenwandeling in Gent, schreef brieven naar aanleiding van de Schrijf-ze-Vrij-dag van Amnesty

Ook enkele basisscholen gingen aan de slag. Het Spoor ondersteunde via verschillende acties de bouw van duurzame huisjes in Bangladesh (Banglabari/Wereldfoundation Nederland). De verschillende afdelingen van ’t Nieuwland hadden elk een eigen project. De H.-Hartschool steunde een project in India van de Father Thomasvrienden. In St.-Michiel was er de traditionele vastenmarkt en een sober maal ten voordele van Niño Feliz van Pater Luc Casaert en de afdeling Beukenhove nam deel aan de campagne van Broederlijk Delen. In de Wijzer (Aarsele – Kanegem) werd in de kleuterschool aandacht besteed aan het NoordZuidthema. Toekomstplannen De Noord-Zuidraad bedankt de scholen voor hun initiatieven en hoopt dat er in de toekomst verder werk wordt van gemaakt. Jongeren vertrouwd maken met deze problematiek en hen aanzetten tot engagement blijft belangrijk in de verwezenlijking van een meer rechtvaardige, duurzame en vredevolle wereld. MEER info DUURZAAMHEID

Organiseerde jouw school een activiteit waar we geen weet van hebben, of zijn er plannen voor de toekomst? Laat het ons zeker weten!


wist je dat

STRAATNAMEN IN TIELT

© Archief Tielt

Zicht op de Vredestraat voor de aanleg van de Conventieweg, 1979

© Heemkundige Kring De Roede van Tielt

Steenovenstraat, ongedateerd

Steenovenstraat, 2018

Zicht op de Vredestraat, 2018

In het derde en laatste deel van de reeks over Tieltse straatnamen laten we noodgedwongen heel wat straten links liggen. Na de straten vernoemd naar personen of verwijzend naar de biologische herkomst in de vorige bijdragen, blijven er in Tielt immers nog heel wat straatnamen over. EVIDENTIE Straatnamen hebben vaak een evidente grondslag. Zo verwijzen de Kortrijkstraat, Bruggestraat of Ieperstraat al sinds de 14de of 15de eeuw naar uitvalswegen richting andere West-Vlaamse steden. De aanleg van de brede, soms kaarsrechte kasseistraten in de 18de eeuw hebben buiten de bebouwde kom voor de typische steenwegen zoals de Pittemsesteenweg, Wakkensesteenweg of Deinsesteenweg gezorgd. Andere oude straatnamen winnen evenmin een originaliteitsprijs, zoals de Kleine Weg, Korteweg, Smalle Wegel of de Landweg. GEBRUIK(ER) Veelal ligt ook gewoon het eerste gebruik of de gebruiker aan de basis

van de straatnaam. Zo hebben de families Bonte, Booye, Caloen, Gruuthuse, Wielmakers of Zeger ooit landbouwgrond in pacht gegeven of in eigendom gehad in de directe omgeving van de gelijknamige straten. Proto-industriële activiteit ligt dikwijls ook aan de basis. Zo werden op het middeleeuwse Rameplein allerhande weefsels op een raam uitgespannen en gedroogd. In een octrooi uit 1565 gaf Filips II toelating tot een nieuwe blekerij, waardoor het textiel steeds meer op een raam in de huidige Blekerijstraat werd gedroogd. Volders, verantwoordelijk voor het vilten van wol, hokten samen vlakbij hun werkplaatsen aan de westelijke grens van onze stad, toen nog ter hoogte van de Volderstraat. Toen in de 18de eeuw omwille van de brandveiligheid vele Tieltse huizen het hout voor steen inwisselden, kwamen veel bakstenen en dakpannen uit de kleiputten in de omgeving van Steenovenstraat. CONVENTIEWEG Opmerkelijk is de officieuze straatnaam Conventieweg, de huidige verbindingsweg Vredestraat-Grote Hulststraat-Adolf

Loosveldtstraat. In afwachting van de aanleg van een zuidelijke ringweg kwamen het stadsbestuur en het Wegenfonds van het unitaire België overeen de kostprijs voor onteigeningen, rioleringsen wegeniswerken te delen in een overeenkomst of conventie. De Vredestraat verwees daarbij naar de locatie van de vroegere schuttersvereniging De Vrede ter hoogte van de huidige Onze-LieveVrouwekerk. DOOD En zelfs straatnaamgeving ontsnapt niet aan de dood. De in de 13de eeuw nog tolvrije langgerekte Lijkweg verbond het toen belangrijke leenhof met criminele rechtspraak Goed ter Willecomme met haar galg ter hoogte van de huidige Krommewalstraat en met de Sint-Pieterskerk. In de 19de eeuw, toen er nog geen sprake was van het Sint-Andriesziekenhuis, was de Kistestraat het veilige verbindingsweggetje om al wie overleed aan een besmettelijke ziekte in het hospitaal van Deken Darras (nu OCMW-site) ter kerke en ten grave te dragen. meer info archief

JUNI 2018

21


ontspannen

DE MOL 2018

JOKE: “WANNEER MAG IK OPNIEUW VERTREKKEN?” Op 13 mei kwam een einde aan de zoektocht naar De Mol. Priester Pieter nam de kijker én zijn medekandidaten wekenlang in het ootje, student Lloyd bleek de beste mollenjager. Maar de meest gedreven en enthousiaste kandidate dit seizoen was ongetwijfeld Joke Lannoo uit Tielt. Joke hield het zes afleveringen vol en kijkt met niets dan mooie herinneringen terug op haar Mol-avontuur. Dag Joke. Hoe ben je bij De Mol terechtgekomen? Vorig jaar op mijn verjaardag heb ik me ingeschreven, net zoals meer dan 10.000 andere Vlamingen. Ik ben al fan van het programma sinds de eerste reeks met Michiel Devlieger. We waren toen tieners en op school werd er de dag na de uitzending over niks anders gesproken. Het leek me een ongelooflijke ervaring om mee te maken. Na mijn inschrijving was er wekenlang stilte. Ik had de hoop net opgegeven toen ik een mailtje kreeg met de uitnodiging voor een eerste selectiegesprek! Wanneer vonden de opnames plaats en welke smoes vertelde je aan je omgeving? We waren van half november tot half december weg. Ik had mijn familie en vrienden wijsgemaakt dat ik een maand ging werken in een dierenartsenpraktijk in Bahrein. Best geloofwaardig, want ik ga wel vaker naar het buitenland. Vorig jaar in april zat ik nog een maand in Thailand om als vrijwilliger straathonden te steriliseren. Gelukkig kreeg ik bij thuiskomst niet te veel vragen over Bahrein. De eerste aflevering begon met een fragment waarbij alle kandidaten in een kist onder de grond lagen. We vragen ons af hoe jullie daarin terechtkwamen zonder elkaar te zien … Tijdens de vlucht naar Mexico wisten we niet wie onze medekandidaten waren. We zaten verspreid over het vliegtuig en we hadden geen contact met elkaar. Bij aankomst in Mexico werden we elk apart naar een busje gebracht waar ze zwarte gordijntjes

22

Tielt Stadsmagazine

rond elke stoel hadden aangebracht zodat we elkaar niet konden zien. We mochten ook niks zeggen. Na een vijf uur durende busrit werden we elk naar onze eigen hotelkamer gebracht. De volgende ochtend werd ik geblinddoekt in een auto gezet en even later te voet over een onverharde ondergrond begeleid naar een plaats waar ik moest gaan liggen. Ik hoorde een deksel sluiten. Na enkele minuten kreeg ik via een walkie talkie te horen dat ik mijn blinddoek mocht afzetten. En toen begon het avontuur! Je ging steeds voor de overwinning, maar misschien maakte dat jou ook soms verdacht. Denk je dat een aantal kandidaten op jou gokten als mol? Blijkbaar hebben twee kandidaten op mij als mol gegokt. Ik heb nochtans niks met opzet verkeerd gedaan om mezelf verdacht te maken. Op een avond werd ik door een medekandidaat benaderd die ervan overtuigd was dat ik de mol was. Dan wil je heel graag eerlijk zeggen dat hij verkeerd zit, maar om het spel tactisch te spelen liet ik hem in de waan dat ik de mol was. Hij is er kort daarna uitgegaan. Dat vond ik erg jammer. Zelf bleef ik onzeker over wie de mol was, dus was het voor mij belangrijk om voor pasvragen of vrijstellingen te gaan. Tijdens het spel was er soms wat spanning te zien op TV. Hoe was de sfeer buiten de opnames? Het spel met mezelf als voortvluchtige was lastig en intens. Toen ik afgeschoten werd, heb ik me kwaad gemaakt, maar dat werd achteraf snel bijgelegd. We wisten allemaal dat het spel gespeeld moest worden. Dat werd ook


heel duidelijk bij de opdracht met de geldkoffers op de luchthaven. Op zo’n momenten was het elk voor zichzelf. Maar de sfeer in de groep ‘s avonds was telkens erg leuk. We waren echt een groep vrienden die af en toe een opdracht uitvoerden of een vragenlijst invulden. Je viel af op een zucht van de finale … blijkbaar zat je dus toch op het verkeerde spoor. Heb jij bij de eliminaties steeds op dezelfde mol gegokt? Wie was jouw hoofdverdachte? Ik heb nooit op het juiste spoor gezeten. Pieter was mijn maatje en ik verdacht hem pas tijdens mijn laatste twee dagen in Mexico. Maar ik was toen al zo ver geraakt dat ik niet meer van mol durfde te veranderen. Ik heb tijdens mijn hele verblijf op twee of drie mollen ingezet. Katrien was de eerste vier afleveringen mijn hoofdverdachte, met Pascale als tweede optie. De enige van wie ik zeker was dat hij de mol niet was, was Lloyd. Wat vind je van Pieter als mol? Pieter heeft het ongelooflijk straf gedaan. Hij lag erg goed in de groep en zat vol grapjes en verhalen. Het zou makkelijker zijn om als mol een klein beetje uit de spotlights te blijven, maar hij was de entertainer van de bende. Nooit heb ik hem op een verspreking betrapt. En hij was erg goed in het subtiel verdacht maken van anderen. Hoe kijk je terug op het avontuur? Zou je het opnieuw doen? Wanneer mag ik vertrekken? :-) Heb je nog contact met je medekandidaten? Pas op de dag vóór de finale hebben we elkaar voor het eerst teruggezien. Toen hebben we samen de finale bekeken. We hadden ook geen contact via sociale media. Ik had geen idee wie in de finale geraakt was en wie de winnaar was. Sinds die reünie bestoken we elkaar constant met berichtjes in onze WhatsAppgroep en hebben we al meerdere data voor feestjes vastgelegd! Wij vinden dat je het fantastisch deed en we vonden het fijn dat Tielt vertegenwoordigd was in het programma. Je bent al enkele jaren Tieltenaar. Wat vind je van onze stad? Heb je hier een favoriet plekje? Ik ben opgegroeid op De Ginste en ben dus diep vanbinnen ook nog Ginstenaar. In het middelbaar liep ik school in het college/De Bron in Tielt en zo heb ik een hechte band met deze stad opgebouwd. Na mijn studies in Gent woonde en werkte ik vier jaar in Engeland. Toen ik naar België terugkeerde, kocht ik een huis in Tielt om dicht bij mijn familie en vrienden te wonen. Ik vind het hier heel aangenaam wonen! Mijn favoriete plekje in de stad is mijn eigen tuin. Ik ben altijd heel content om met vrienden een glas rosé in mijn tuintje te drinken.

TERRASJESTIJD! WIFI IN HET STADSCENTRUM Op de Markt, in de Kortrijkstraat en in het eerste deel van de Bruggestraat wordt er gratis wifi aangeboden. Heel handig voor winkelende bezoekers, maar ook voor mensen die op een gezellig terrasje genieten van de drukte in de stad. Aansluiten op de wifi is zeer eenvoudig en kan als volgt: Heb je thuis internet van Telenet? Zet je wifi aan op je toestel en kies voor het draadloze netwerk ‘TelenetWiFree’. Geef je Telenet-login en je wachtwoord in. Deze gegevens vind je thuis op je Telenet Paspoort of via mijntelenet.be. Je dient dit één keer te doen en vervolgens word je overal waar WiFree wordt aangeboden automatisch geconnecteerd. Heb je thuis geen internet van Telenet? Geen probleem. Surf via je browser naar een website die begint met http://. Je ziet een registratiepagina verschijnen. Kies voor gratis toegang, vul je gegevens in of log in via Facebook of Google en ook jij kan gratis surfen.

meer Info TOERISME, EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

kort SPEURNEUZEN IN DE STAD Voor de zesde maal kan je deze zomer volop speurneuzen in onze stad. Van 16 juni tot 17 september kan je op pad met de Spoorzoektocht, een fotozoektocht van zo’n 4 kilometer in het centrum van de stad, met keuze tussen een A-, B- of C-zoektocht. Of zo je wil, een eenvoudige zoektocht zonder strikvragen, een pittige zoektocht met enkele addertjes onder het gras of een heuse kinderzoektocht. De Spoorzoektocht start aan Basisschool ‘Het Spoor’. Deelnemen kost 8 euro en de formulieren zijn onder andere te verkrijgen aan het Stadspunt in het stadhuis van Tielt.

meer Info TOERISME, EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

meer Info MEDEWERKER VRIJE TIJD MARKT 13, TIELT – T 051 42 82 56 VRIJETIJD@TIELT.BE

JUNI 2018

23


CC GILDHOF

EEN nieuwe START De Tieltse culturele verenigingen en de cultuurliefhebber uit Tielt en omgeving kunnen stilaan uitkijken naar een nieuwe start van het Cultuurcentrum Gildhof. In de loop van januari 2019 wordt de gerenoveerde schouwburg opnieuw in gebruik genomen.

Feestweekend Eind januari wordt een groots feestweekend georganiseerd. Veel details hierover kunnen we nog niet vrijgeven, maar we kunnen wel al verklappen dat Mich Walschaerts van Kommil Foo en topactrice Els Dottermans van de partij zullen zijn. Noteer alvast het weekend van 25 januari 2019 met stip in je agenda.

eerste seizoenshelft tot eind december wordt ingezet op de programmatie in Theater Malpertuis en op locaties zoals de Europahal of OC Aarsele. Met de nieuwe zittribune wordt in de Europahal een comfortabele situatie gecreëerd die de sfeer van een theaterzaal benadert.

Samen met Theater Malpertuis wordt eens te meer een mooi en gevarieerd programma van actuele podiumkunsten getoond: van teksttheater over beeldend theater tot muziektheater en dans. Een mix van bekende namen zoals Josse De Pauw, Peter De Graef, Bruno Vanden Broecke en ruime aandacht voor jonge artiesten en een jong publiek. Vanaf eind januari 2019 gaat het Cultuurcentrum Gildhof opnieuw voluit met een breder aanbod aan muziek, comedy en andere podiumkunsten in de schouwburg.

Programmatie Het seizoen voor de podiumkunsten valt zowat uiteen in twee delen. De

24

Tielt Stadsmagazine

mentsformule. Het keuzeabonnement vanaf 5 voorstellingen is individueel en legt de geselecteerde voorstellingen vast. Het voordeel is dat je bij succesvoorstellingen of voorstellingen in Theater Malpertuis met beperkte publiekscapaciteit zeker bent van je plaats. Bovendien geniet je als vaste klant van een korting en heb je voorrang bij het reserveren. Abonnees kunnen reserveren vanaf de verspreiding van de seizoensbrochure eind juni, terwijl de losse ticketverkoop pas start vanaf begin september. Nieuw is dat de familievoorstellingen opgenomen zijn in het abonnement.

© Bart Grietens

Facelift Zowel voor de toeschouwer als voor de organisator wordt dit een belangrijke kwalitatieve verbetering. De theaterinfrastructuur en technische uitrusting voor klank en licht worden volledig vernieuwd. Het zitcomfort wordt verbeterd door nieuwe zetels met een grotere beenruimte en de zichtlijn naar de scène toe wordt geoptimaliseerd. Het interieur van de schouwburg krijgt een volledige facelift die een hedendaagse uitstraling creëert. Het Cultuurcentrum Gildhof wordt een hedendaags cultuurhuis in een historisch gebouw.

Abonnementsformule Voor het seizoen 2018-2019 grijpen we terug naar onze klassieke abonne-

Alle info over het nieuwe cultuurseizoen wordt gebundeld in de seizoensbrochure die gratis wordt opgezonden. Geïnteresseerd? Geef ons snel een seintje.

meer Info CC GILDHOF


CC GILDHOF

VOORUITBLIK SEIZOEN 2018-2019 © Patrick Picard

We geven je alvast een voorsmaakje van de podium- en vormingsactiviteiten die komend seizoen op het programma staan van het Cultuurcentrum Gildhof.

PODIUM

Kip van Troje laat op zondag 7 oktober 2018 van zich horen met de voorstelling ‘Sprokkelsprookjes’ in het OC Aarsele. Laat je als kind en ouder meevoeren op een vliegend tapijt vol bekende en minder gekende sprookjes met passende livemuziek. Op zondag 3 maart 2019 rolt CC Gildhof de rode loper uit voor de allerjongsten om er te genieten van supervette jeugdfilms tijdens het jeugdfilmfestival ‘Oskar’. Jongerenvoorstellingen Waar is Ken? In de Europahal op vrijdag 9 november 2018. Met hun laatste succesplaat ‘Rafelrand’ nestelt deze West-Vlaamse band zich moeiteloos in je trommelvlies om zich vervolgens met goed gekruide beats te verspreiden in de bovenkamer.

In zijn typische stijl overloopt sterrenman en klassebak Stijn Meuris op zaterdag 24 november 2018 gepokt en gemazeld het afgelopen politieke jaar tijdens zijn ‘Tirade 3: In blind vertrouwen’. Laat van je horen tijdens deze exclusieve try-out!

© Alexander Popelier

© Charel Lievens

Familievoorstellingen Op zondag 23 september 2018 is er een circusnamiddag op het Hulstplein met een avontuurlijk behendigheidsparcours van De Sierk en een knotsgekke circusvoorstelling van Charel & Co voor gezinnen met kinderen van 5 tot 12 jaar. Een optreden van jongerenorkest The Young Ones en een buffetwagen met heel wat lekkers maken het plaatje compleet.

De muziekvoorstelling ‘Nordmann plays Dementia’ bewijst dat de donkere, filmische en energetische muziek van de succesvolle Gentse jazzrockband Nordmann uitstekend past bij de mysterieuze sfeer van de film noir ‘Dementia/ Daughter of Horror’ uit 1955. Op vrijdag 15 maart 2019 komen ze langs in Tielt!

Beletten zorgen, werk, beslommeringen je om voluit te gaan? CC Gildhof heeft in zijn persoonsvormende workshops vaak aandacht voor onthaasting en antistress. Kunst zegt je wel wat, maar een doorwinterd museumbezoeker ben je niet. Wat dacht je van een ervaren kijker die je meeneemt op een eigenzinnige tocht door de kunstgeschiedenis? Of een geleid museumbezoek? De kunstzinnige excursies brengen je op plekken waar je zelf niet komt … Is klassieke muziek meer je ding? Händel with Care is een gezamenlijke organisatie met de Muziekacademie voor de beginnende klassiek-luisteraar. Of misschien ben jij een bezige bij, die graag zelf dingen maakt, zoals kleding of een juweel? CC Gildhof zet je graag op pad. En ook wie een zetje kan gebruiken in het digitale tijdperk, of sukkelt met de mogelijkheden van zijn smartphone, krijgt tips en tricks. En over de middag, op vaste donderdagen, is er een mooi aanbod van sprekers over maatschappelijke topics, als beleg bij je lunch, tijdens ‘Boterhammen in de Bib’.

Interesse in het volledige programma, prijzen en data? Vraag de seizoensbrochure aan via het Cultuurcentrum Gildhof.

IN VORM

Met ‘In Vorm’ mikt CC Gildhof op iedereen die zijn vrije tijd liefst nieuwsgierig en actief besteedt. Workshops, reeksen, lezingen, uitstappen … alles om je hoofd in conditie te houden. Filosoferen kan je in het filocafé, met luisterbereide mensen, ongedwongen en vrijuit, met respect voor ieders standpunt.

Interesse in het volledige programma, prijzen en data? Vraag de In Vorm-brochure aan via het Cultuurcentrum Gildhof.

meer Info CC GILDHOF

JUNI 2018

25


DOE HET ZELF, MET EEN HELPENDE HAND VAN

de bibliotheek Zomer, extra vrije tijd, ideaal om in de tuin een spannend boek te lezen. Dan zit je goed en wel in je luie stoel, en je oog valt op de dakgoot die schuin begint te hangen of op de raamkozijnen die beginnen af te bladderen. En hoe herstel je die losliggende tegeltjes op het tuinpad? De bib biedt je een helpende hand! Klusboeken Heb je niet veel ervaring met klussen en overweeg je jezelf toch in een klusavontuur te storten? Kom dan eerst eens langs in de bibliotheek. Onze collectie bevat een mooi aantal klusboeken die je aardig op weg kunnen helpen en die je tal van technieken aanleren om verschillende karweitjes meteen goed uit te voeren. Dat zal je veel tijd, veel geld en wellicht ook enkele ongelukken besparen. Waar ligt jouw klusgrens? Een doe-het-zelfboek toont ook aan wel-

ke klussen haalbaar zijn en welke niet, want dat is soms moeilijk in te schatten. Tegels leggen bijvoorbeeld. Dat is veel eenvoudiger dan je denkt. Zonder ervaring, en als de ondergrond goed is, kan je makkelijk op enkele dagen je hele huis betegelen. Klussen die te maken hebben met elektriciteit zijn dan weer vaak veel moeilijker dan je zou denken. Het idee ‘ik ga vandaag even snel een dimmer installeren’ resulteert al gauw in de vaststelling ‘verdorie, we zullen vanavond zonder licht zitten’. Op die manier kan een doe-het-zelfboek ook een ‘doe-hetvooral-níet-zelfboek’ worden. En ook dat is positief, want zo leer je waar je eigen grenzen liggen en voor welke klussen je beter een vakman contacteert.

vakbladen laten je kennismaken met interessante technieken om met allerlei materialen aan de slag te gaan. Als je al vele jaren in hetzelfde huis woont, begint het vroeg of laat te kriebelen om iets te veranderen. Maar vaak tast je nog in het duister over wat je precies wil veranderen en hoe je dat wil gaan doen. Kom eens naar de bib om zo’n tijdschrift in te kijken. Wedden dat je enkele ogenblikken later boordevol sprankelende ideeën weer buitenkomt?

TIPS We geven je graag enkele handige klustips mee.

Op zoek naar inspiratie? De doe-het-zelfboeken van de bibliotheek zijn niet alleen handig voor mensen die al een concreet project voor ogen hebben. Je vindt er ook heel wat goede ideeën in. In dat opzicht raden we zeker ook onze tijdschriften aan. Deze

 Met een kurkentrekker krijg je heel gemakkelijk die vervelende plug uit de muur.  Met een kam hou je eenvoudig die spijker op zijn plaats voor je hem in het hout slaat.  Moet je een gat boren door een gladde tegel? Plak met plakband een kruisje waar je gaat boren, zo glijdt de boor niet weg.  Zit er lakverf op je handen? Gebruik een beetje olijfolie en was daarna af met water en zeep.  Berg je een zaag voor langere tijd op? Ga met een blokje bijenwas of een kaars enkele keren over de tanden van de zaag, zo blijven ze scherp.  Wikkel je verfrol of borstel tussen het drogen van verschillende verflagen in een plastic zakje en verf er de volgende dag gewoon mee verder. Uitspoelen hoeft niet!

26

Tielt Stadsmagazine

meer info bibliotheek


stedelijke academies tielt stedelijke academie voor muziek & woord WELKOM OP ... De openbare proeven Het schooljaar loopt op zijn laatste benen en de eindejaarsproeven komen opnieuw in de schijnwerpers. Op deze openbare proeven ben je zoals gewoonlijk van harte uitgenodigd. Je vindt de volledige lijst op www.academietielt. be. De toegang is gratis, je geniet van hoogkwalitatieve voorstellingen en met jouw aanwezigheid steek je een hart onder de riem van de leerlingen. Prijsuitreikingsconcerten Afdeling Aarsele: op maandag 25 juni om 19u00 in JOC Aarsele, Schoolstraat 1A, Aarsele Afdeling Tielt: op zaterdag 30 juni om 18u00 in De Fontein, Fonteinestraat 22, Pittem INSCHRIJVINGEN 2018-2019  Nieuwe leerlingen zijn welkom vanaf 6 jaar (of wie straks naar het eerste leerjaar gaat).  Iedereen kan op elke leeftijd instappen.  Er zijn speciale cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen.  Nieuwe leerlingen brengen hun isi+kaart, kids-ID of identiteitskaart mee bij de inschrijvingen.  Het rijke cursusaanbod, tarieven en andere informatie vind je vanaf ongeveer 15 juni op www.academietielt.be. Bellen mag ook: T 051 42 82 60 (niet in de voormiddag). WANNEER INSCHRIJVEN? Hoofdvestigingsplaats Tielt – Lakenmarkt 4  Op zaterdag 23 juni van 10u00 tot 12u00  Op maandag 25, dinsdag 26,

woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni telkens van 14u00 tot 19u00 Vestigingsplaats Aarsele Oud-gemeentehuis, Aarselestraat 4  Op donderdag 28 juni van 16u00 tot 19u00 INFOMOMENT VOOR VOLWASSENEN Voor volwassenen en jongeren +12 jr. zijn er speciale lessen muziek en/of woord voorzien waarbij meteen al een instrument of zang gecombineerd wordt. Op maandag 25 juni van 19u00 tot 20u00 is er een vrijblijvend infomoment in de academie, Lakenmarkt 4 te Tielt. Je hoeft hiervoor niet te reserveren. Niemand is te oud voor een streepje muziek of een vleugje woord.

Stedelijke Kunstacademie WELKOM OP ... Tentoonstelling werken afgestudeerden In De Traagheid, Krommewalstraat 6, Tielt Opening op zaterdag 16 juni om 10u00 Toegankelijk tot en met zondag 24 juni tijdens de openingsuren van De Traagheid Eindejaarstentoonstelling  In de Stedelijke Kunstacademie, Lakenmarkt 3, Tielt  In de Godelieveschool, Kerkstraat 13, Tielt  In Huis Tabor (Paterskerk), Kortrijkstraat 17, Tielt  Opening op vrijdag 22 juni om 19u30u aan Kerkstraat 13  Toegankelijk op zaterdag 23 en zondag 24 juni telkens van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00

6 jaar (of wie straks naar het eerste leerjaar gaat).  Iedereen kan op elke leeftijd instappen WANNEER INSCHRIJVEN? Hoofdvestigingsplaats Tielt – Lakenmarkt 3  Tijdens de eindejaarstentoonstelling op zaterdag 23 en zondag 24 juni telkens van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00  Op dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni telkens van 14u00 tot 19u00 Vestigingsplaats Aarsele Oud-gemeentehuis, Aarselestraat 4  Op vrijdag 8 juni om 19u00 (toonmoment met inschrijvingen)

BLIJF OP DE HOOGTE Door de invoering van het nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs (zie verder p. 28-29) is het aanbod en ook de structuur van de academies gewijzigd. Op www.academietielt.be vind je steeds het belangrijkste nieuws en actuele informatie over de academies. Beide academies zijn ook actief op sociale media via www.facebook.com/samwTielt en www.facebook.com/kunstacademie.Tielt.

INSCHRIJVINGEN 2018-2019  Nieuwe leerlingen zijn welkom vanaf

JUNI 2018

27


NIEUW DECREET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Vanaf volgend schooljaar wordt na bijna 30 jaar een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs van kracht. Met dit decreet kunnen de 168 academies in Vlaanderen aan de slag om een eigen kunstonderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij hun publiek en bij de lokale kunst- en cultuurscène. Ook de Tieltse academies kondigen een aantal nieuwigheden aan. Wat is nieuw? De academie beschikt reeds over een breed opleidingsaanbod, maar grijpt de kansen die het nieuwe decreet biedt dankbaar aan om nieuwe accenten te leggen.  In de derde graad (jongeren van 12 tot 17 jaar) worden de richtingen beeldatelier, architectuuratelier en stripatelier uitgebreid met een nieuwe studierichting animatieatelier. Jongeren kunnen in deze opleiding volop aan de slag met gloednieuwe digitale media om stilstaand beeld tot leven te wekken aan de hand van stop-motion en digitale animatiesoftware.

STEDELIJKE KUNSTACADEMIE Het nieuwe decreet biedt mooie nieuwe kansen voor de Stedelijke Kunstacademie. Door het opheffen van de programmatiestop kan de academie haar opleidingsaanbod vanaf september 2018 uitbreiden, om zo een nog rijker en breder gamma studierichtingen en trajecten aan het publiek aan te bieden. Daarnaast stuurt het nieuwe decreet ook aan op een nauwere samenwerking met het leerplichtonderwijs vanaf september 2019, in de vorm van driejarige projecten. Bedoeling daarbij is dat de specifieke expertise inzake kunstonderwijs, talrijk aanwezig in het lerarenkorps van de academie, een ondersteuning kan zijn voor vakken muzische vorming en plastische opvoeding in het basis- of secundair onderwijs. De academie reikt alvast de hand naar de talrijke Tieltse onderwijsverstrekkers.

28

Tielt Stadsmagazine

 In de vierde graad (volwassenen) komen er maar liefst 3 nieuwe opties bij: 1. Interactieve media: in dit artistiek atelier kunnen digitale media in interactie gaan met analoge en worden onder meer installatiekunst en presentatie onderzocht. 2. Levend model: voor het eerst beschikt de academie over een aanbod voor volwassenen van 4 uur per week (tegenover het standaardtraject van 8 uur per week). In de opleiding wordt wekelijks naar model gewerkt met diverse technieken zoals tekenen, schilderen, grafische technieken ... 3. Cross-over project: dit buitenbeentje wordt voorzien voor wie een eigen artistiek project (verder) wil uitwerken. Het begint met het indienen van een projectvoorstel, waarna de academie en haar lera-

renkorps beslissen in welk atelier de student kan ondergebracht worden om zijn beeldend onderzoek te voeren. Daarbij moet minstens van twee verschillende artistieke ateliers gebruik gemaakt worden; de resultaten vertonen steeds een samenhang tussen de verschillende technieken. Een mentor staat de student bij in zijn traject. MEER info STEDELIJKE KUNSTACADEMIE


STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD Naast het huidige aanbod voert de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord een aantal vernieuwingen door: een lagere instapleeftijd vanaf 6 jaar, specialisatiegraden en extra vakken en instrumenten. In de vestigingsplaatsen Tielt, Aarsele, Meulebeke, Pittem, Wingene en Zwevezele blijft het huidige aanbod behouden en waar mogelijk uitgebreid.

Wat is nieuw?  Vanaf 6 jaar is iedereen welkom in de eerste graad. Daar kunnen de kinderen in podiumkriebels op een boeiende en speelse manier kennis maken met de boeiende wereld van muziek én woord onder leiding van professionele leerkrachten. Dit kan je volgen in elke vestigingsplaats.  Wie geen initiatie gevolgd heeft, kan wel onmiddellijk instappen in de tweede graad op voorwaarde dat je 8 jaar bent (of straks in het 3de leerjaar zit). Je kan dan meteen met een instrument (of zang) beginnen.  In de tweede graad muziek (vroeger lagere graad) kan je de volledige 4 jaar van het vak muziekatelier in elke vestigingsplaats volgen.  Vanaf de derde graad muziek zijn er mogelijkheden om met live/studio electronics aan de slag te gaan.  Vanaf de vierde graad woord worden de bestaande keuzemogelijkheden uitgebreid met cabaret en comedy. Zelfs de opleiding theater-

regisseur zit nu in het aanbod.  Voor alle leerlingen die zich na de vierde graad nog verder willen bekwamen, is er de specialisatiegraad. De academie werkt hiervoor momenteel toelatingsvoorwaarden uit.  De academie zocht ook een aantal nieuwe instrumenten uit. Verdere info hieromtrent volgt. MEER info STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

Het Atelier Beeldhouwkunst van de Stedelijke Kunstacademie verliet het atelier in Aarsele en trok naar het grote publiek, richting het Tieltse stadscentrum. Onder de noemer ‘Counterculture’ presenteren de cursisten samen met oud-studenten werk in een 40-tal winkeletalages in de Bruggestraat, Kortrijkstraat en op de Markt. In plaats van bezoekers naar een expo te lokken, lokken de beeldhouwwerken geïnteresseerden naar de etalages. De expo stelt de spelende en meest pure versie van de mens centraal. De werken zijn nog in het winkelbeeld te zien tot en met maandag 11 juni. Later op de maand krijgen de sculpturen een plaatsje in Huis Tabor (Paterskerk), van zaterdag 23 juni tot en met zondag 8 juli. MEER info STEDELIJKE KUNSTACADEMIE

JUNI 2018

29


Zaterdag 23 juni

Roefeldag Ben je tussen 6 en 12 jaar? Dan kan je op zaterdagnamiddag 23 juni deelnemen aan allerlei fijne activiteiten om de wereld van de volwassenen te leren kennen! Per graad kan je kiezen tussen verschillende programma’s: brandweer, juwelier Vande Walle, dierenarts Vandewiele, Supermarkt De Weerdt, Pro Musica, Haar & Zo, Schoenmaker Cindy, slagerij Colruyt, Rode Kruis, duiker, cameraman bij Sarto TV, ober in De Botermarkt, motorrijden … Inschrijven kan vanaf woensdag 6 juni om 18u00 tot en met vrijdag 15 juni via www.tielt.be. Er is slechts een beperkt

30

Tielt Stadsmagazine

aantal plaatsen per groep, snel zijn is de boodschap. Na het inschrijven krijg je geen bevestigingsmail. Wanneer je het formulier hebt kunnen invullen, mag je ervan uitgaan dat je kind in de groep zal zitten waarvoor je koos. Wens je een groep te begeleiden? Super! Zonder (voldoende) begeleiders is de Roefeldag immers niet mogelijk. Op www.tielt.be lees je hoe je je kan opgeven als vrijwilliger.

TIJDSTIP 14u00-17u15 LOCATIE Start aan ’t Nieuwland afdeling Sint-Michiel, ingang via Ontvangerstraat PRIJS GRATIS MEEBRENGEN Sportschoenen zonder zwarte zolen en een rugzak

meer info JEUGD


AGENDA juni 2018

vorming ZATERDAG 16 JUNI

© Maarten Devoldere

Digidokter: apps om gezonder te leven

tentoonstelling VAN MAANDAG 4 JUNI T.E.M. DONDERDAG 28 JUNI

Fotografiecircuit

evenement WOENSDAG 6 JUNI

Krottegem#city verhalen uit de vluchthaven – Maarten Devoldere

sport

Dries Van Noten

ZATERDAG 16 JUNI

A film by Reiner Holzemer

Petanque & kubb tornooi

UIT-tips pag. 34-37


agenda ZATERDAG 2 JUNI vorming

LEER SPELENDERWIJS PROGRAMMEREN BIJ CODERDOJO Voor jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar die van computers, games en (zelf) leren programmeren houden. 9u00-12u00 Locatie: bibliotheek Organisatie: CoderDojo Belgium vzw Info: tielt@coderdojobelgium.be

muziek

HUISKAMERCONCERT MET STEVEN DELANNOYE EN THOMAS DECOCK

bloemen en 'bloemig' diner. Om 20u00 Locatie: De Traagheid, Krommewalstraat 6, Tielt Info: gilberte@detraagheid.be

DONDERDAG 7 JUNI voordracht

GRATIS INFOAVOND STOP DARMKANKER! Gastsprekers zijn Dr. Baertsoen, Dr. De Decker en Dr. De Coninck. 19u30-22u00 Locatie en organisatie: Sint-Andriesziekenhuis, Bruggestraat 84, Tielt

VRIJDAG 8 JUNI vorming

Steven Delannoye (sax) en Thomas Decock (gitaar) geven een uniek concert in de huiskamer van Kris en Annelise. 20u00-22u00 Locatie: Hoogstraat 87, Tielt Organisatie: Natuurpunt De Torenvalk Info: jeroen.naert@detorenvalk.be

ZONDAG 3 JUNI sport

KIDSFUNDAG De Europahal wordt omgebouwd tot een speelparadijs met springkastelen, volksspelen, kindergrime … T.v.v. Kinderkankerfonds UZ Gent. 14u00-17u00 Locatie: Europahal, Gen. Maczekplein 5, Tielt Organisatie: KKF & CO Info: kkfenco@gmail.com T 0475 28 89 37 of 0473 46 87 95

WOENSDAG 6 JUNI evenement

DRIES VAN NOTEN, A FILM BY REINER HOLZEMER Totaalconcept : film, mode met silhouetten (Oorcussen Gent),

BBQ WORKSHOP Op het menu o.a. warm gerookte oester met gember en gegrilde sardines met frisse tomatensalsa. 19u30-22u00 Locatie: Mivalti Christian Vande Vyverezaal, Gruuthusestraat 8, Tielt Organisatie: Gezinsbond Tielt Info: activiteiten@gezinsbond-tielt.be

evenement

WANDELING VOL STRAFFE POELBERGVERHALEN Een Tieltse stadsgids neemt je mee op een wandeling op en rond de Poelberg en vertelt verhalen die zich daar afspeelden. 14u30-17u00 Locatie en organisatie: Poelbergsite Tieltse Ouderen Adviesraad Inschrijven: dienstencentrum ’t Vijverhof - T 051 40 26 46

VRIJDAG 8, ZATERDAG 9 en ZONDAG 10 JUNI evenement JUNIKERMIS SCHUIFERSKAPELLE Zie p. 35.

ZATERDAG 9 JUNI evenement NITRO SENSATIONS XII Zie p. 36.

MAANDAG 11 JUNI vorming

32

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

ZONDER PESTICIDEN IS GEZONDER Infosessie over gezonde en milieuvriendelijke alternatieven voor pesticiden. 19u00-21u00 Locatie: Europahal, Gen. Maczekplein 5, Tielt Organisatie: MIROM

DONDERDAG 14 JUNI voordracht

TIELT IN WO I DOOR ANN CALLENS Vertaler-tolk en licentiaat in de geschiedenis Ann Callens vertelt over de betekenis van Tielt in WO I. 14u30-16u30 Locatie: El Parador, Ruiseleedsesteenweg 11, Tielt Organisatie en info: Vl@s Afdeling Tielt vlas.tielt@gmail.com

ZATERDAG 16 JUNI vorming

DIGIDOKTER: APPS OM GEZONDER TE LEVEN De digidokter onderwerpt een aantal apps om gezonder te leven aan een kritische blik. 10u00-12u00 Prijs: 5,00 euro Locatie, organisatie en info: bibliotheek

sport

PETANQUE & KUBB TORNOOI Petanque: groep van 3 deelnemers Kubb: groep van 3 tot 6 deelnemers 13u30-18u00 Locatie: Watewy, Hondstraat 100, Tielt Organisatie: dienst Sport Tielt Info en inschrijven (voor 9 juni): sportdienst@tielt.be

muziek

BEIAARDCONCERT De beiaard zorgt voor extra sfeer tijdens de wekelijkse Boerenmarkt. 15u00-17u00 Locatie: Markt, Tielt Organisatie: Stad Tielt – dienst Evenementen

ZONDAG 17 JUNI sport

WANDELING POELBERGTOCHT Natuurwandeling naar de mooiste berg van Tielt. Keuze uit verschillen-


agenda de afstanden: 6, 12, 18 of 24 km. 6u00-15u00 Locatie: K.A. Campus De Reynaert, Stationstraat 67, Tielt Organisatie: Watewystappers

MAANDAG 18, ZATERDAG 23 en DONDERDAG 28 JUNI evenement WK VOETBAL OP GROOT SCHERM Zie p. 3.

VRIJDAG 22, ZATERDAG 23, ZONDAG 24 EN MAANDAG 25 JUNI evenement KANEGEM KERMISWEEKEND Zie p. 37.

VRIJDAG 22 JUNI LEZING

VROUWE JUSTITIA AAN HET IJZERFRONT Advocaat Paul Bekaert maakt een doorlichting van de werking van de militaire rechtbanken achter het IJzerfront tijdens WO I. 19u30-21u00 Locatie: Huis Bekaert, Hoogstraat 34, Tielt Organisatie en info: Roede van Tielt roedevantielt@outlook.be

ZATERDAG 23 JUNI evenement

GROTE ROMMELMARKT ORDE VAN RONCESVALLES Zie p. 36.

evenement

FREAKERSDAG TER LAND, IN DE LUCHT EN IN HET WATER Freakersdag volgens de bekende formule, want overal valt wel iets te beleven. 7u30-18u30 Locatie: Stationsplein Tielt Organisatie: Natuurpunt De Torenvalk Info en inschrijven (voor 15 juni): marc.cassaert@detorenvalk.be

vorming

COMPUTERHULP ROLF Rolf helpt je zoeken naar een oplos-

sing voor kleine computerproblemen. 10u00-12u00 Locatie, organisatie en info: bibliotheek

MUziek

‘MESSA DI GLORIA' VAN GIACOMO PUCCINI Zie p. 36.

ZONDAG 24 JUNI vorming

ZINGEN MET BABY'S, PEUTERS EN KLEUTERS Workshops waarin ouders tips krijgen om te zingen en muziek te maken met baby’s, peuters en kleuters. Baby’s: 10u00-11u00 Peuters: 11u15-12u15 Kleuters: 13u00-14u00 Locatie: Stedelijke Muziekacademie, Lakenmarkt 4, Tielt Organisatie en info: Gezinsbond Tielt activiteiten@gezinsbond-tielt.be

sport

7DE BICROPIJL Zie p. 37.

MAANDAG 25 JUNI vorming

BLIJ, BANG, BOOS Workshop over de psychische en emotionele ontwikkeling van kinderen tot 6 jaar. 19u30-22u00 Locatie: Tinelotje, Rijkegemkouterstraat 2c, Tielt Info: info@tinelotje.be

VRIJDAG 29 JUNI evenement

VLAAMSE KERMIS Locatie: Feesttent, Oude Pittemstraat, Tielt  Seniorennamiddag met pannenkoeken en optreden van Frank Valentino!  Koffiekaarting 18u00-23u00 Info: T 0486 07 33 51  Kwis ‘k Wist et 19u00-23u00

ZATERDAG 30 JUNI evenement VLAAMSE KERMIS

Locatie: Feesttent, Oude Pittemstraat, Tielt  Groots ontbijtbuffet voor families 8u00-11u00 Info: T 0471 99 97 15 - 0476 43 79 67  Champagnecapsuleruilbeurs 11u00-17u00  Koffiekaarting 18u00-23u00  Kaas- en wijnavond 19u00-23u00 Info en inschrijven: Chantal Schotsmans – T 0495 64 86 40

VAN MAANDAG 4 JUNI T.E.M. DONDERDAG 28 JUNI tentoonstelling FOTOGRAFIECIRCUIT: KROTTEGEM#CITY VERHALEN UIT DE VLUCHTHAVEN – MAARTEN DEVOLDERE Als iemand ‘van Krottegem was’ in het 19de-eeuwse Roeselare, was hij sjofel gekleed, een marginaal, met een platte beurs. De commercanten keken de arbeiderswijk met de nek aan. Een oud zeer in de stad, met de spoorweg als cicatrice. De hernieuwing van de stationsbuurt wrikt iets los, maar net als vroeger cultiveert Krottegem City 2.0 een eigen identiteit, geboren uit een gedwongen isolement. Het is een vluchthaven voor wie het achterliggende geluk kan ontwaren. Fotograaf Maarten Devoldere nam zelf ooit zijn toevlucht tot Krottegem; de volkswijk werd een geliefkoosd onderwerp. Open ma, di, woe, vr 9u00-12u00 en 13u30-17u00 do 9u00-12u00 en 13u30-18u00 Locatie: Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42, Tielt Organisatie en info: CC Gildhof

Jouw activiteit in deze agenda van het Stadsmagazine editie juli 2018? Voer ze uiterlijk op 5 juni in op www.uitdatabank.be!

www.uitintielt.be

JUNI 2018

33


tips

JUNI 8-9-10.06 Junikermis Schuiferskapelle 9.06 Nitro Sensations XII 18.06 WK Voetbal België - Panama 23.06 Rommelmarkt Kasteelstraat * WK Voetbal België - Tunesië * Optreden Koninklijk Koor & Orkest Zanglust 23-24-25.06 Kermisweekend Kanegem 24.06 Bicro Pijl 28.06 WK Voetbal Engeland - België

JULI 1.07 Tielt Loopt * Opening fietsroute ‘Amusant Platteland’ 6-7-8.07 60ste Tieltse Europafeesten 7.07 Feestzitting Davidsfonds V.U.:Stadsbestuur Tielt - Martk 13 - 8700 Tielt

Aarsele-Kanegem 8.07 Wandeltocht Watewystappers 11.07 Feest van de Vlaamse Gemeenschap met optreden van Peter Koelewijn & The Rockets

WWW.TIELTZOMERT.BE

34

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be


tips evenement | VRIJDAG 8, ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 JUNI

JUNIKERMIS SCHUIFERSKAPELLE

VRIJDAG 8 JUNI Met toeters en bellen Alle Kapelse kinderen t.e.m. 12 jaar trekken naar de opening van de kermis. Om 16u30 Locatie: Dorpsplein Schuiferskapelle Organisatie en info: Dorpsraad T 0473 83 62 26 ZATERDAG 9 JUNI Petanquetornooi Voorjaarskampioenschap voor OKRAleden en inwoners van Schuiferskapelle 13u00-17u00 Locatie: Petanqueveld Brouwerijstraat aan KSA-heem Organisatie en info: OKRA Schuiferskapelle – T 051 40 12 08 Wandelvoetbal (o.v.) Wedstrijd Schuiferskapelle Lichtervelde 15u00-16u00 Locatie: Voetbalterrein Kronkelbeekstraat 42A Organisatie en info: OKRA Schuiferskapelle – T 0475 46 52 04 Avondmarkt Markt met kunstambachten en artisanale streek- en hoeveproducten (lekkers én leuks en moois van bij ons; alle Tieltse bieren aanwezig).

17u00-21u00 Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77 Organisatie en info: Bewonersplatform SKP - Ambachten T 0475 46 52 04 - Bieren T 051 40 74 26 Wandelconcert De Tieltse harmonie De Goede Vrienden luistert de avondmarkt op met bekende deuntjes. vanaf 18u00 Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77 Organisatie en info: Stad Tielt i.s.m. Bewonersplatform SKP – T 051 40 74 26 Eetfestijn Feestgebraad met kroketjes vanaf 14u00 Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42 Organisatie en info: Torensjotters T 0477 29 43 99 ZONDAG 10 JUNI Speelvoormiddag Bouw- en speelvoormiddag voor jong en oud met LEGO ® - en LEGO Duplo ®-bouwstenen. 9u30-12u00 Locatie: Vergaderzaal Club '77 H. D'Hontstraat 42 Organisatie en info: Gezinsbond T 0473 83 62 26

Orgelconcert Beroepsorganist Joost D’hont bespeelt het orgel van de O.L.V.-Geboortekerk. 10u00-11u00 Organisatie en info: Orgelkring Chamade – T 0475 34 27 69 't Kapellenoarke Tijdens deze 12de editie kan je in volkscafé ’t Kapellenoarke terecht voor een hapje en een drankje. Inwoners van Schuiferskapelle stellen hun markante hobby of uitzonderlijk beroep voor. vanaf 11u00 Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42 Organisatie en info: 't Wabliefje & The Dirty Scums – T 051 40 74 26  PODIUM Twee mini-concertjes unplugged door FLO, om 15u30 en om 17u30  HEEMKUNDE Doorlopende fotopresentatie door Vera Braeckevelt: Schoolfoto’s van 1962 tot 1998  VERZAMELEN Inkijkalbums van Ginette Minne: Eerste- en Plechtige Kapelse communicanten, krantenartikels over Schuiferskapelle DOORLOPEND Kermis en Tentoonstellingsstraat

www.uitintielt.be

JUNI 2018

35


tips evenement | ZATERDAG 9 JUNI

NITRO SENSATIONS XII Deze car happening is uitgegroeid tot een van de grootste nachtmeetings van het land en is aan zijn 12de editie toe. Elk jaar tekenen meer dan 300 wagens present uit verschillende landen (NL, DE, FR, UK). Zowel oldtimers, performance (sport-)wagens als gestylede (tuning) wagens nemen deel. Het Gen. Maczekplein wordt omgetoverd tot een vipplaats voor oldtimers. In de Europahal wordt een leuke presentatie voorzien voor deel-

nemers met een speciale wagen. Vele kraampjes en standhouders worden het centrale punt van deze bijzondere nacht op wielen Tijdstip: start om 18u00, einde met prijsuitreiking om middernacht PRIJs: gratis locatie Gen. Maczekplein INFO: Stefaan Deruyck - T 0475 35 27 87

evenement | ZATERDAG 23 JUNI

ROMMELMARKT KASTEELSTRAAT Zo’n 300 standhouders verkopen hun tweedehandsspullen tegen een spotprijs. De rommelmarkt vindt plaats van 6u00 tot 19u00 in de Kasteelstraat, vanaf de Vierhoek tot aan de Holdestraat. Geen verkoop van nieuwe goederen en etenswaren. Standplaats

vanaf 5,00 euro (auto bij standplaats). Vooraf inschrijven is verplicht.

ORGANISATIE Orde van Roncesvalles INFO Johny Hallaert - T 0472 51 26 94 johny.hallaert@skynet.be

MUZIEK | ZATERDAG 23 JUNI

MESSA DI GLORIA VAN GIACOMO PUCCINI KONINKLIJK KOOR & ORKEST ZANGLUST Koninklijk Koor & Orkest Zanglust sluit het concertseizoen in schoonheid af. In de voorbije 18 jaar werden reeds

ler (bariton). De algemene leiding is in handen van Bart Snauwaert en Leen Van Hee.

enkele grootschalige religieuze werken uitgevoerd, en dit telkens in samenwerking met de Vrienden van de Lyrische Kunst uit Gent. Dit jaar sluiten ze

bij deze traditie aan met de ‘Messa di Gloria’ van Giacomo Puccini (18581924). Naast koor en orkest treden ook 2 vocale solisten op, met name Timothy Veryser (tenor) en Erwin Mul-

TIJDSTIP 20u15 PRIJS VVK 12,00 euro/ADD 14,00 euro/ <12 j. 5,00 euro LOCATIE Sint-Pieterskerk, Tielt ORGANISATIE Koninklijk Koor & Orkest Zanglust INFO T 051 40 26 59 kaarten@zanglust.be

36

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be


tips evenement | VRIJDAG 22, ZATERDAG 23, ZONDAG 24 EN MAANDAG 25 JUNI

KERMISWEEKEND KANEGEM VRIJDAG 22 JUNI Snelle sletsen loop Wandel of loop toertjes van 1,5 km voor een Kanegems verrassingspakket. vanaf 18u30 Locatie: Vertrek aan parochiezaal Kanegem-Dorp Organisatie en info: De Snelle Sletsen www.desnellesletsen.be ZATERDAG 23 JUNI BBQ à volonté T.v.v. voetbalclub DOSKO vanaf 19u00 Locatie: Voetbalkantine, Nagelstraat, Tielt Organisatie en info: Voetbalclub DOSKO - T 0478 33 53 14 ZONDAG 24 JUNI Ontbijt Déjeuner sur l’herbe in de wijk ter hoogte van het speelplein in Ten Broucken Info: T 051 68 88 29

Sportieve activiteiten 14u00-17u00: gratis bezoek aan het Flandrienhuis 16u00: parochianenkoers (inschrijven vanaf 13u00 in café ’t Vliegend Peerd, Kanegem-Dorp) MAANDAG 25 JUNI Vinkenzetting om 9u00 Locatie: Café De Kalkoven, Kanegemstraat 156, Tielt

Verrassingsoptreden Om 19u30 Locatie: Café ’t Vliegend Peerd, Kanegem-Dorp Organisatie Kermisweekend: De Snelle Sletsen, voetbalclub DOSKO Kanegem, organisatoren parochianenkoers, wijkcomité De Neringen en Stad Tielt

sport | zondag 24 JUNI

BICRO PIJL Deelnemers aan de zevende editie van de Bicro Pijl kunnen kiezen uit vier prachtige tochten langs rustige en landelijke wegen: een familietocht van 25 km langs rustige wegen, een cyclotocht van 50 km langs de Leieoevers of cyclotochten van 85 of 110 km richting Zwalmstreek. Met ruime bevoorradingen langs het parcours, een bewaakte fietsparking, gratis hotdogs bij aankomst en een gezellige après-bike.

Tijdstip starten vanaf 7u30 tot 14u00 voor de 25 km, tot 13u00 voor de 50 km, tot 10u00 voor de 85 km en tot 9u30 voor de 110 km. PRIJS 5 euro

locatie nieuwe startplaats: JOC Tielt, Gen. Maczekplein 5, Tielt ORGANISATIE EN INFO Fietsclub Bicro - info.fietsclub. bicro@telenet.be T 0477 52 46 44

www.uitintielt.be

JUNI 2018

37


tot uw dienst

STADSDIENSTEN STADHUIS Markt 13 - Tielt info@tielt.be - www.tielt.be Volg ons ook op Facebook/StadTielt en Twitter (@StadTielt) ma: 9u00-12u00 di-woe: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 do: 9u00-12u00 / 14u00-18u00 vrij: 9u00-12u00 za: 9u00-11u30: enkel Stadspunt en Dienst Burgerzaken en op afspraak Gesloten op vrijdag 8 juni.

Stadspunt

T 051 42 81 11 - stadspunt@tielt.be

burgerzaken

Burgerlijke Stand T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be Bevolking T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be Het vreemdelingenloket is uitzonderlijk gesloten op maandag 4 juni.

omgevingsloket

T 051 42 81 40 - technischedienst@tielt.be

ruimtelijke omgeving

Stedenbouw T 051 42 81 40 - stedenbouw@tielt.be Milieu-Duurzaamheid T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be Mobiliteit T 051 42 81 42 - mobiliteit@tielt.be

toerisme, evenementen en lokale economie

T 051 42 81 16 - evenementen@tielt.be

bestuursadministratie

Secretariaat T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be Archief T 051 42 81 75 - archivaris@tielt.be Leeszaal: do 14u00-18u00 en op afspraak Gesloten op vrijdag 8 juni.

BEHEER EN UITBATING INFRASTRUCTUUR

Reservatiedienst T 051 42 82 30 - reservatiedienst@tielt.be

andere stadsdiensten WOONWINKEL REGIO TIELT

Markt 13 - Tielt - T 051 42 81 81 M 0474 12 80 66 - woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be

38

Tielt Stadsmagazine

Enkel op donderdag (9u00-12u00 / 14u00-18u00) en op afspraak Gesloten op vrijdag 8 juni.

Cultuurcentrum Gildhof Reservatiedienst tijdelijk ondergebracht in koetshuis Mulle de Terschueren Ieperstraat 42-46 - Tielt T 051 42 82 20 - ccgildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be ma: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 Gesloten op vrijdag 8 juni.

Bibliotheek en kenniscentrum Hoofdbibliotheek Tielt Lakenmarkt 9 - Tielt T 051 42 82 10 - bibliotheek@tielt.be ma: 15u00-19u30 di: 15u00-19u30 woe: 13u30-19u30 do: 9u00-12u00 / 15u00-19u30 vrij: 15u00-19u30 za: 9u00-12u00 Aarsele Aarselestraat 4 - Aarsele T 051 42 82 16 woe: 16u00-18u30 za: 10u00-12u00 Gesloten op vrijdag 8 juni.

Jeugd Gen. Maczekplein 7 - Tielt T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma-vrij: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 za: 10u00-12u00 Tijdens de vakantie: open van ma t.e.m. vr van 8u00 tot 12u00 Gesloten op vrijdag 8 juni.

Kinderopvang Tanneke Kinderopvang Tanneke Tielt BelgiĂŤlaan 2 - Tielt T 051 42 82 50 - tanneke@tielt.be Kinderopvang Tanneke Aarsele Jules Van Ooststraat 43 - Aarsele T 051 54 43 88 - tanneke@tielt.be Kinderopvang Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 - Kanegem T 051 72 20 08 - tanneke@tielt.be Gesloten op vrijdag 8 juni.t en

Sport en Sporthal De Ponte Sportlaan 3 - Tielt T 051 42 82 80 - sportdienst@tielt.be ma: 8u00-12u00 / 13u30-16u30 di: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 vr: 8u00-12u00 / 13u30-16u00 Gesloten op zaterdag 30 juni.

Zwembad Tielt Gen. Maczekplein - Tielt T 051 40 19 16 - sportdienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 di: 8u30-11u45 / 13u30-19u15 woe: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 do: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 vrij: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Tijdens de vakantie: ma: 14u00-20u15 di: 14u00-19u15 woe: 9u30-11u45 / 14u00-19u00 do: 14u00-20u15 vrij: 14u00-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45

STEDELIJKE ACADEMIE voor Muziek en Woord Lakenmarkt 4 - Tielt T 051 42 82 60 - samw@tielt.be www.academietielt.be

Stedelijke Kunstacademie Lakenmarkt 3 - Tielt T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be www.academietielt.be

openbaar domein Meulebeeksesteenweg 2D - Tielt Gebouwen T 051 42 81 52 - gebouwendienst@tielt.be Wegen en water T 051 42 81 53 - wegendienst@tielt.be Groen en proper T 051 42 81 54 - groendienst@tielt.be

Brandweer MidWest post Tielt F. Dâ&#x20AC;&#x2122;Hoopstraat 124 - Tielt lieven.rijckaert@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112


Noodnummer: T 1722* Opgelet! Enkel indien geactiveerd door de Vlaamse overheid en voor nietdringende oproepen in verband met wateroverlast en/of stormschade.

*

Brandweer Midwest Post Aarsele Molenweg 3 - Aarsele dirk.debeuckelaere@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112 Noodnummer: T 1722* * Opgelet! Enkel indien geactiveerd door de Vlaamse overheid en voor nietdringende oproepen in verband met wateroverlast en/of stormschade.

Andere Recyclagepark

T 051 40 26 46 dienstencentrum.vijverhof@telenet.be www.ocmwtielt.be Openingsuren dienstencentrum ma-vrij: 8u15-12u00 / 13u15-18u00 Openingsuren cafetaria ma-vrij: 10u00-12u00 en 14u00-18u00 Kantoor van de centrumleidster ma-do: 8u30-12u00 en 13u30-16u30 vrij: 8u30-12u00

Lokale politie Kortrijkstraat 86 - Tielt T 051 42 84 00 - fax 051 42 84 09 wijk.tielt@pzregiotielt.be www.pzregiotielt.be ma: 8u00-20u00 di t.e.m. za: 8u00-18u30

Tenhovestraat 7 - Tielt T 051 31 17 96 ma: 14u00-16u45 di: 14u00-18u45 woe: 14u00-17u45 do: gesloten vrij: 9u30-17u45 za: 9u30-15u45

Werkwinkel

Demo kringlooptuinieren (april-oktober) elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand: 9u30-11u30

Belbuscentrale

Sociaal Huis Deken Darraslaan 60 - Tielt T 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwtielt.be www.ocmwtielt.be ma: 9u00-12u00 / namiddag gesloten di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / namiddag gesloten Juridische bijstand 1ste dinsdag van de maand: 14u00-16u00 Pro Deo 2de en 4de dinsdag van maand: 13u30 Aanvraag sociale tegemoetkomingen 3de woensdag van de maand: 14u00-16u00 Aanvraag pensioen werknemers 1ste donderdag van de maand: 9u00-10u30 Aanvraag pensioen zelfstandigen 1ste donderdag van de maand: 9u30-10u30

Lokaal Dienstencentrum â&#x20AC;&#x2122;t Vijverhof Kortrijkstraat 68 - Tielt

Lakenmarkt 6 - Tielt T 051 42 79 40 - wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be

Spoorwegstation Tielt

andere Medische spoedgevallen en brandweer T 112 Dringende politiehulp in BelgiĂŤ T 101 Huisartsenwachtdienst Tielt-Schuiferskapelle: T 051 40 22 22 Aarsele-Kanegem: T 051 68 99 88 Permanentiedienst apothekers T 0903 99 000 www.apotheek.be Tele-Onthaal T 106 of www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn T 1813 of www.zelfmoord1813.be Kinder- & Jongerentelefoon T 102 of www.awel.be Antigifcentrum T 070 245 245 Ophaling huisvuil Voor meer info kan je terecht bij de Milieudienst, bij IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be) of via www.tielt.be > Wonen > Afval en containerpark.

Stationsplein 16 - Tielt T 050 30 48 23

T 059 56 52 56

sint-andriesziekenhuis tielt Bruggestraat 84 - Tielt T 051 42 51 11 - info@sintandriestielt.be www.sintandries.be

eandis Algemeen nummer T 078 35 35 34 Gasreuk T 0800 65 0 65 Storingen en defecten T 078 35 35 00 Defecte straatlampen T 0800 6 35 35

De Watergroep (VMW) Sectoraal adres Roterijstraat 131 8790 Waregem T 056 60 41 73 Hoofdzetel Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk T 056 23 17 11 www.dewatergroep.be

JUNI 2018

39


60 JAAR T i ELTSE

EUROPAFEESTE n

6-7-8 JUL i 2018 S T ADSF ESTiVAL - i n T E R n AT iO n AAL ST RAAT T HEAT ER

VRijDAG 06.07

DE KREUNERS

LAURA TESORO MICHAEL SCHACK

ZATERDAG 07.07

SCHOOL IS COOL milo MESKENS P R A G A K H A N V S B U S C E M I ZOnDAG 08.07 V.U.: STADSBESTUUR TIELT - MARKT 13 - 8700 TIELT

BlitZ PRINSESSIA AB NONO NIGHTLIFE

ALBERT HAMMOND WWW.TiELTZO m ERT.BE

VRIJ NAAR HET ONTWERP VAN DE ALLEREERSTE AFFICHE VOOR DE EUROPAFEESTEN DOOR TIELTENAAR LUC TACK

Stad Tielt | Stadsmagazine juni 2018  
Stad Tielt | Stadsmagazine juni 2018  
Advertisement