Page 1

Tidskriftsverkstaden i V채st

Tidskriftskatalog


T

IDSKRIFTSVERKSTADEN I VÄST

har sedan sommaren 1992 understött och utvecklat pro-

duktionen av kulturtidskrifter. Från att vid starten ha haft ett tiotal medlemmar består nu, hösten 1997, föreningen av 35 tidskrifter. Lokalerna i centrala Göteborg rymmer

den teknik som krävs för att framställa original: åtta datoriserade arbetsplatser, scanners för bildinläsning, laserskrivare, etc – teknik som annars är alltför dyr att köpa för en oberoende kulturtidskrift. Men det är inte bara tekniken som redaktionerna samlas kring; föreningen fungerar också som utbildare, marknadsförare, återförsäljare av kulturtidskrifter och som arrangör av seminarier. Tidskriftsverkstaden engagerar sig även i och driver externa samarbetsprojekt för att utveckla verksamheten; det kan handla om att starta en besläktad verksamhet för tecknare och fotografer i anslutning till Tidskriftsverkstaden (Den Digitala Bild- och Bokverkstaden*) eller att driva utbildningar i webbpublicering och sätta upp en internetserver för kulturlivet i Västsverige (Nätverkstan**). I mån av plats och tid kan vi också hjälpa andra kulturföreningar att framställa trycksaksoriginal. Tidskriftsverkstaden fortsätter att utveckla den materiella och intellektuella bas för fristående publicistisk verksamhet som byggts upp. Viktiga faktorer är fortsatt kontroll över relevant teknik, oavhängighet av mediemonopol och en kritiskt rotad förankring i det regionala politiska, intellektuella och konstnärliga livet. Medlemsavgiften är 1000 kronor per år, i övrigt betalar man endast förbrukningskostnader. Tidskriftsverkstaden i Väst fick under 1997 bidrag från Statens kulturråd, Landstingen i Bohuslän och Älvsborg samt Göteborgs kommun. Katalogen presenterar föreningens medlemstidskrifter. Förhoppningen är givetvis att du ska hitta nya tidskrifter som lockar. Ett större sortiment av främst svenska men även nordiska kulturtidskrifter säljs av Tidskriftsbutiken hos Antikvariat W. Lemming på Södra Larmgatan 18. Tidskriftsverkstäder finns också i Lund, Luleå, Stockholm, samt Århus och Moskva.

* Den Digitala Bild- och Bokverkstaden som ligger i direkt anslutning till Tidskriftsverkstaden har för avsikt att föra ut tekniskt kunnande och skapa publiceringsmöjligheter åt författare, frilansande fotografer, och tecknare. Projektet är ett samarbete med Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare, samt på nationell nivå också med Tidskriftsverkstäderna i Sverige och Författares Bokmaskin. ** Nätverkstan är en internetsatsning som drivs tillsammans med Sveriges äldsta kulturtidskrift, Ord&Bild. Genom utbildningar i webbpublicering och upprättandet av en internetserver för kulturlivet i Västsverige etableras de tekniska förutsättningarna för en ny form av publicistisk verksamhet.

2

presentation


Antenntion Antenntion är en konsttidskrift som inte innehåller recensioner eller artiklar om konst eller konstnärer. Antenntion kan se ut precis hur som helst beroende på hur de konstnärer som medverkar vill arbeta. Tidskriften som helhet skall kunna ses som ett fristående konstverk. Första numret var en box med polaroidbilder som en diskussion om originalet i dagens mediasamhälle. Andra numret var en serietidning, det tredje var ett brev och det fjärde var en videofilm. Bakom tidskriften står Föreningen Antenntion som verkar för att föra ut konst i samhället på okonventionella sätt och skapa nya utställningsformer. Tidskriften är öppen för förslag från alla som är intresserade av denna typ av Adress: Andra Långgatan 8D, 413 03 Göteborg Tel: 031-711 19 93 Nr per år: 4 Prenumaration: 250 kr (300 kr inst.) Lösnummer: alla nr olika pris Postgiro: 82 47 11-6 Utgivare: Föreningen Antenntion Startår: 1996

uttryckssätt.

Argaladei ”Ut med kulturen i naturen” är målet för Argaladei Friluftsliv – en livsstil. Redaktionens ambition är att tidskriften ska fungera som en idébank för lärare och ungdomsledare och vara ett debattforum för aktuella friluftsfrågor. Ambitionen är att stimulera, entusiasmera och verka för ett varsamt, naturnära och miljövänligt friluftsliv – ge allt från praktiska tips till ideologisk debatt och poesi.

Adress: c/o Johan Förstberg, Vickergatan 6, 582 46 Linköping Tel: 013-13 97 91 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 125 kr Stödprenumeration: 200 k. Lösnummer: 35 kr Postgiro: 35 08 84-3 Utgivare: Föreningen Argaladei Startår: 1980

presentation

3


Atalante Tidningen ATALANTE är den självklara guiden till de intressantaste scenerna och personligheterna i det västsvenska kulturlivet. Tidningen bevakar, försvarar och kommenterar det fria kulturlivet i Göteborg och i övriga Sverige vad gäller dans, musik, konst, film, teater och alla tänkbara hybrider. I varje nummer medföljer också kalendariet KEDJAN – Göteborgs enda fria kulturkalendarium.

Adress: Järntorgsgatan 12-14, 2tr, 413 01 Göteborg Tel: 031-711 82 60, 070-536 85 75 Fax: 031-13 63 17 E-post: atalante.ulf@natverkstan.net Internet: http://www.tvv.o.se/atalante Nr per år: 6 Prenumeration: 150 kr Postgiro: 607 54 11-6 Utgivare: Niklas Rydén Startår: 1989

Bild & Bubbla Bild & Bubbla är Sveriges enda regelbundet utkommande facktidskrift om tecknade serier. Genom artiklar, intervjuer, analyser, recensioner, nyheter med mera försöker Bild & Bubbla belysa den tecknade serien som medium. Tidskriften startades för drygt 130 nummer sedan. Den ges sedan starten ut av den ideella föreningen Seriefrämjandet. Några av de bästa artiklarna och intervjuerna som publicerats genom åren har återtryckts i de tjocka antologierna Bild & Bubblas stora seriebok (1989) och Bild & Bubblas andra seriebok (1992). Ur innehållet de senaste åren kan nämnas artiklar om Ernie, Monica HellAdress: Seriefrämjandet, Box 8135, 104 20 Stockholm Tel: 08-653 26 73, 031-12 63 47 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 6 Prenumeration: 190 kr Postgiro: 17 36 15-6 Utgivare: Seriefrämjandet Startår: 1968

4

tidskrifter

ström, Dilbert, Carl Barks, Max Andersson, Tintin, Peter Bagge, Alan Moore, Gunnar Krantz, Snobben, Cecilia Torudd, Rune Andréasson, nordiska serier, Foxtrot, Robert Crumb, Fantomen, seriernas historia, Mumin, Mats Kjellblad och Cerebus.


bis bis granskar från socialistiska utgångspunkter biblioteks- och kulturfrågor. bis bekämpar kulturell nedrustning och orättvis lönesättning, men ger också plats för internationellt och historiskt biblioteksmaterial, litteratur samt rapporter från biblioteksvardagen. bis specialbevakar bibliotekens roll i Sydafrika.

Adress: Rosenbadsgatan 9, 652 26 Karlstad Tel: 054-10 18 13 Internet: http://www.tvs.se/vtdframe.htm Nr per år: 4 Prenumeration: Enskilda 110 kr, inst 130 kr Postgiro: 33 53 16-6 Utgivare: Bibliotek i Samhälle Startår: 1969

café Existens Café Existens är en tidskrift för nordisk litteratur och litteraturdebatt. Café Existens erbjuder en egensinnig blandning av klassiskt och nytt, känt och okänt, allmänt och personligt i form av essäer, prosa, kritik, poesi, samtal och andra namnlösa genrer. Café Existens fyller under en årgång 300 sidor uppdelat på fyra nummer, vackert illustrerade av nordiska bildkonstnärer. ”Med EU:s inflytande i Europa, vilket kan få en splittrande effekt mellan de nordiska länderna, och med den ekonomiska och politiska tyngdpunkten förskjuten söderut behövs Café Existens ännu mer som en enande nordisk kulturmanifestation. Den är ett unikt forum. Måtte den bestå länge än.” Adress: Hantverksbyn i Gerlesborg, 450 70 Hamburgsund Tel: 0523-515 26 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 275 kr, inst 300 kr Postgiro: 634 11-3 Utgivare: Café Existens ekonomisk förening Startår: 1975

tidskrifter

5


Country News Gör som Börje Lundberg, Hans Sidén, Becky Hobbs och Leif Wivatt, läs Country News som är en av de bästa countrymusiktidningar som finns, nationellt som internationellt. Country News är alltid på hugget med djärva artiklar och med en ledarsida där åsikterna verkligen vädras. Country News är den enda tidning som serverar recensioner på samtliga countryalbum släppta i Sverige och det även med en varudeklaration på varje platta. Objektivt så det förslår. Eftersom tidningen görs på ideell basis satsar Country News på ett litet men mycket välfyllt format, för att det inte ska bli alltför kostnadskrävande. Omslaget görs dock i yppersta fyrfärgskvalitet. Country News kommer med 4 nummer per prenumerationsperiod. Country Adress: Richertsgatan 8, 412 60 Göteborg Besöksadress: Kolonigatan 7, torsdagar 17-19 Tel: 031-16 91 39 Fax: 031-16 97 68 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per pren period: 4 Prenumeration: 99 kr Postgiro: 437 54 31-6 Utgivare: Svenska Country Musik Föreningen Startår: 1975

News etablerades 1975 och är därmed internationellt sett en av de äldsta tidningarna i branschen!

EkoTeknik Tidningen vill vara ett idé-, debatt- och informationsforum för intresserade av miljövänlig och resurssnål teknik; allt från miljöanpassad odling till högteknologiska energisystem. Den riktar sig både till intresserade entusiaster och tekniker och säljs huvudsakligen genom prenumeration, eller på Ekocentrum, S:t Jörgens väg 20, 422 49 Hisings Backa (tel. 031-55 68 82). EkoTeknik är ett samprojekt mellan Centrum för Ekologisk Teknik (CET) och Ekoingenjörernas Riksförbund (ER).

Adress: c/o Solrosen, Att. Johan Eklund, Solrosgatan 5, 416 51 Göteborg Tel: 031-25 32 89 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 120 kr, grupp pren. 100 kr Postgiro: 29 12 39-2 Utgivare: CET och ER Startår: 1990

6

tidskrifter


Evterpe Evterpe berättar om kvinnor i musiken, berättar för både kvinnor och män. Tidningen skildrar kompositörer och utövare i historia och nutid. Evterpe är en tidning för dig som vill ha en helare bild av musiklivet förr och nu, där kvinnor varit och är en aktiv del men sällan skildras som aktörer.

Adress: c/o Forslund, Vårlöksgatan 1c, SE-417 06 Göteborg E-post: ribr0002@student.gu.se Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration:150 kr, inst 200 kr Postgiro: 60 54 57-1 Utgivare: Föreningen Evterpe – kvinnor i musik Startår: 1992

Filmkonst Filmkonst, nu Sveriges största filmtidskrift, utges av Göteborg Film Festival. Ambitionen är hög, viljan är stark, nyfikenheten total. Ett magasin, en bok, en videofilm. Prenumeration inkluderar även medlemskap i Filmfestivalen. Medlemmar får festivalprogrammet hemsänt innan programmet är offentligt och därmed företräde till biljettbeställningen. Pröva Filmkonst. Ring, faxa eller skicka e-post så levererar vi ett gratisnummer. Adress: Box 7079, 402 32 Göteborg Tel: 031-41 05 46 Fax: 031-41 00 63 Nr per år: minst 6 E-post: goteborg@filmfestival.org Internet: http://www.goteborg.festival.org Prenumeration: 240 kr, inst 290 kr (minst 6 nr) Postgiro: 927 24-4 Utgivare: Göteborg Film Festival Startår: 1989

tidskrifter

7


Folket i Bild/Kulturfront Efter 25 år i branschen – med upp & nedgångar – är vi fortfarande här. Med reportage världen runt, ända in i Svedala, i varje nummer. Med kultur och politik och det däremellan. FiB är platsen för de oväntade artiklarna och de vassa påpekandena. FiB är för åsiktsfrihet även för sina motståndare. Folket i Bild/Kulturfronts plattform är försvar för yttrande- och tryckfriheten, för en folkets kultur och antiimperialism. Tidningen tar inte partipolitisk ställning och tar inte emot statligt stöd. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter.

Adress: Bondegatan 69, 116 34 Stockholm Tel: 08-644 50 32/031-31 37 90 Fax: 08-644 76 21 E-post: morner@fib.se Internet: http://fib.se Nr per år: 12 Prenumeration: 435 kr (stud./arb.lös 350 kr), stödpren: 600 kr, prov: 99 kr (4 nr) Postgiro: 23 18 55-8 Ansvarig utgivare: Erik Göthe Startår: 1972

Folkets Historia Tidskriften Folkets Historia har hittills utkommit med 24 årgångar om vardera fyra nummer. Av dessa fyra nummer produceras tre av en redaktion i Stockholm och ett av en redaktion i Göteborg. De nummer som produceras av Göteborgsredaktionen innehåller artiklar kring ett tema. Teman som har kommit upp till behandling under de senaste åren är ”Nationalism”, ”Mat och historia” och ”Biologi och historia”. Syftet med tidskriften är att sprida kunskap om folkets historia genom att publicera artiklar om produktionen, folkets levnads förhållanden och hur folket genom tiderna bedrivit kamp mot sina förtryckare. Allt arbete med tidskriften sker på ideell grund och alla intäkter i form av prenumerationsavgifter Adress: c/o Per Persson, Pennygången 12, 414 82 Göteborg Tel: 031-41 47 71 Internet: http://www.abc.se/~m10308 Nr per år: 4 Prenumeration: 150 kr Postgiro: 38 89 33-4 Utgivare: Riksföreningen för Folkets Historia Startår: 1972

8

tidskrifter

går till att bekosta tryckning och distribution av tidskriften. Tidskriften har drygt 1000 prenumeranter.


Fred & Solidaritet I en tid då militärallianser överlevt sig själva – då riktar makteliten sina blickar mot NATO. I en tid då murar rivits, då reser makteliten nya. Mot tredje världen. I en tid då någras välfärd bygger på andras fattigdom, då vapenlobbyister ljuger för media och parlament, då globala miljöhot kräver samarbete istället för vapenskrammel, då det behövs debatt istället för tystnad, aktivitet istället för anpassning. Då behövs Fred & Solidaritet.

Adress: Linnégatan 14-21, 413 04 Göteborg Tel/Fax: 031-14 64 57, 031-14 64 57 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 100 kr Postgiro: 45 32 54-4 Utgivare: Svenska Fredskommittén Startår: 1949

Globus Globus är Göteborgs Utrikespolitiska Förenings medlemstidning. Dess målsättning är att skildra internationella relationer och utrikespolitiska skeenden ur så många aspekter som möjligt. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Medverkande i tidningen är individer från bl a universiteten, näringslivet, utrikesdepartementet och ideella organisationer. Genom sin tvärvetenskapliga utgångspunkt belyses aktuella frågor ur ekonomiska, kulturella, religiösa och politiska aspekter. Tidningens globala ambition är att omfatta alla världens kontinenter och kulturer. Vi behandlar både uppmärksammade Adress: Box 3130, 400 10 Göteborg Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 90 kr Postgiro: 445 04 89-2 Utgivare: Utrikespolitiska Föreningen Startår: 1995

frågor, men också mindre kända problem och ämnen. Genom att öka förståelsen för dagens problem och motsättningar minskas risken för konfrontationer och missförstånd.

tidskrifter

9


glänta Tidskriften glänta har den senaste tiden upptagits av encyklopedisk kunskap, familjen, demokratins sammanbrott, det nödvändiga utan övning, filmaren som filosof, seendets biofysik, fotokonst, terrain vague, etnoestetik, filmisk filosofi, litteratur och geografi, cyborgen och gudinnan, feministisk etik, gränsens politik, Gud, europeiska myter, kartor, roadmovie, E6

Adress: Kyrkogatan 4, 411 15 Göteborg Tel: 031-711 98 70/773 97 47 Fax: 031-711 60 99 E-post: goran.dahlberg@natverkstan.net Internet: http://www.natverkstan.net/glanta Nr per år: 4 Pren avg: 160 kr (200 kr) Postgiro: 647 47 97-5 Startår: 1993

Magazine Groove Magazine Groove är en musiktidning som än så länge publiceras i tabloidformat samt på egen hemsida på Internet. Tidningens 10 000 exemplar distribueras i första hand i Göteborgs-området på caféer, skolor, skivbutiker, biografer, klubbar, bibliotek och andra ställen där ungdomar mellan 15-30 år passerar. Viss distribution sker även i Stockholm, Malmö och på musikfestivaler i Norden. Allt arbete sker på ideell basis bland ungdomar med aspirationer eller erfarenheter inom journalistik, foto och layout/design. Alla redaktionsmedlemmar (ca 20 pers.) tar aktiv del i det löpande arbetet på tidningen och har till varje nytt nummer sin beskärda del av ansvaret för slutprodukten. Adress: Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg Tel/fax: 031-711 32 25 E-post: groove@tripnet.se Internet: http://www.tripnet.se /magazine_groove Nr per år: 11 Prenumeration: gratis Utgivare: Magazine Groove Startår: 1995

I skrivande stund (våren 1997) har också arbetet med att utveckla ny layout för tidningen inletts. Tidningens utseende på papper och på internet ska koordineras samtidigt som en årlig uppfräschning sker. Tidningen är helt annonsfinansierad och eventuellt överskott används i utvecklande syfte. Tidningen är helt obunden och skriver om artister och fenomen inom de flesta genrer som exempelvis pop, rock, hiphop, hårdrock och dans. Tonvikten ligger dock på den alternativa scenen inom de olika genrerna – att kunna presentera ny spännande musik för människor är målet.

10

tidskrifter


Halva Världens Litteratur Från öknar, oceaner, små byar, metropoler, höga höga berg, regnskogar och slättland kommer en ny, spännande litteratur. I Halva Världens Litteratur möter du författare från Afrika, Asien och Latinamerika. Vi presenterar både klassiska och nyutkomna verk, och i varje nummer kan du finna nyöversatta dikter och noveller. Som ingen annanstans kan en röst tala direkt till en annan i skönlitteraturen. Över gränser, genom århundraden. I HVL möter du bland andra en tunisisk poet med alltför stort hjärta, en poet från Taiwan som tänker med fötterna, rebelliska kvinnliga poeter från Latinamerika, afrikanska romanförfattare som bryter ny mark och många, många fler. Adress: c/o Inger Raaby, Völundsgatan 4, 3tr, 113 21 Stockholm Tel/Fax: 08-30 17 67 E-post: inger.raaby@stockholm.mail.telia.com Internet: http://www.tvs.se/vdtframe.htm Nr per år: 4 Prenumeration: 150 kr, inst 200 kr Postgiro: 21 62 72-5 Utgivare: Inger Raaby Startår: 1992

HavsUtsikt HavsUtsikt – Sveriges första tidskrift om havsmiljö och marin utvecklingsverksamhet. Göteborgs universitets marina forskningscentrum GMF är ett av universitetets äldsta institutioner. Bakom tidskriften står även de marina forskningscentra vid Stockholms och Umeås universitet, SMF och UMF. Med över femton enheter, ännu fler forskningsområden och ett hundratal anställda råder ingen brist på artikeluppslag i HavsUtsikt, vår populärvetenskapliga tidning. Västerhavet informerar om marina verksamheter genom HavsUtsikt, som berör det havsanknutna näringslivet, regional utveckling samt skolan och havsundervisningen. HavsUtsikt är ett forum för den marina sektorn, en mötesplats som ständigt Adress: Stora Badhusgatan 2a, 403 40 Göteborg Tel: 031-60 50 49 Fax: 031-60 52 46 E-post: anca@o.lst.se Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 3 Prenumeration: gratis Utgivare: Föreningen Västerhavet Startår: 1993

står öppen för informationsutbyte och överblick.

tidskrifter

11


Humanisten Tidskrift för kultur- och livsåskådningsdebatt, utgiven av Human-Etiska Förbundet. Ett forum för livsåskådningsfrågor ur sekulär humanistisk synvinkel. Särskild betoning på etik, demokrati och människans världsbild. Söker fungera som popularisatör av viktiga insikter om våra mänskliga villkor från vetenskaplig, idéhistorisk och filosofisk utgångspunkt. Granskar och diskuterar religion, ideologi och olika livsläror. Deltar i aktuell samhällsdebatt och driver där frågor av intresse för sekulär livssyn, med till exempel bevakning av statens förhållande till kyrkan och tillväxten av borgerliga cermonier på livets olika faser. Adress: Box 5048, 402 21 Göteborg Tel/Fax: 031-40 49 57 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 125 kr, inst. och fören. 175 kr Postgiro: 66 36 59-1 Startår: 1995

Nordisk Arkitekturforskning Tidskriften Nordisk Arkitekturforskning är ett forum för arkitekturteori och arkitekturkritik, debatt om arkitektur och arkitekturforskningens problem och metoder i de nordiska länderna. Den vänder sig till alla med intresse för utformningen och planeringen av den byggda miljön. Tidskriften kommer ut med fyra nummer om året. Varje nummer innehåller arkitekturteoretiska, arkitekturkritiska och vetenskapliga artiklar, debattinlägg, recensioner samt information om aktuella händelser inom forskarvärlden, konferenser, kurser osv. Adress: Att: Christina Redvall, Chalmers tekniska högskola, Arkitektur, 412 96 Göteborg Tel: 031-772 24 56 Fax: 031-772 24 61 E-post: redvall@arch.chalmers.se Internet: http://ugis2.arch.chalmers.se/na/tid.html Nr per år: 4 Prenumeration: 290 kr, stud. 200 kr, inst. och företag 500 kr (3 ex) Postgiro: 419 03 25-3 Startår: 1987

12

tidskrifter


Ord & Bild Ord&Bild är Sveriges äldsta kulturtidskrift och rör sig fritt mellan litteratur, konst, politik, filosofi och samhällsvetenskap. Tidskriften har med Göteborg som utkikspunkt breda nationella och internationella kontaktnät och bevakar grundligt kulturyttringar och tidsanda i Sverige och övriga delar av världen. Ett exempel på Ord&Bilds internationella ambitioner är recensionstidningen LIBER, med bokrecensioner från de små europeiska språken, som medföljer som bilaga. Ofta har varje nummer ett särskilt tema, men magasinutgåvor med blandat innehåll förekommer. Som exempel på temanummer de senaste åren kan nämnas ”Journalism”, ”Moral och Etik”, ”Tillbaka till musiken”, ”Liberalismens slut?”, ”Bildning, folkbildning, utbildning”, ”Pengar i skyn”, ”Ryssland” och ”Färsk europeisk filosofi”. Ord&Bild Adress: Box 12034, 402 41 Göteborg ende från förlag och politiska grupper. Tel: 031-775 90 95 Fax: 031-775 0015 Internet: http://www.tidskriftenOrdoBild.se Nr per år: 6 Prenumeration: 288 kr garantmedl. (inkl pren): 400 kr Postgiro: 1683-2 Utgivare: Stiftelsen Ord & Bild Startår: 1892

är oberoende och helt fristå-

Paletten Paletten är en göteborgsbaserad tidskrift med inriktning på samtidskonsten. Den har varit den ledande konsttidskriften alltsedan det första utgivningsåret 1940. Vi vill nu ytterligare befästa denna position. Palettens mål är att för en, i första hand, nordisk publik introducera och orientera sin läsekrets i den samtida konsten. Tidskriften har de senaste åren profilerat sig genom att fokusera den gränsöverskridande samtidskonsten. Betoningen har legat på den konceptuella konst som funnit sitt uttrycksmedel i installationer, performance och teknologiska media, såsom video och fotografi. Spännande och nyskapande konstnärskap, svenska, såväl som Adress: Paletten, Pusterviksgatan 2, 413 01 Göteborg Tel: 031-711 87 39 Fax: 031-711 77 85 E-post: paletten@netg.se Internet: http://www.tvv.o.se /paletten Nr per år: 4 Prenumeration: 250 kr, konstnärer, konstfören, stud 200 kr Postgiro: 461 86-3 Utgivare: Stiftelsen Paletten Startår: 1940

utländska, har presenterats. Till Palettens profil hör systemet med gästredaktörer, som lägger en grund för en levande och problematiserande konsttidskrift. En konsttidskrift där konsten inte bara presenteras, utan även debatteras och belyses ur olika synvinklar.

tidskrifter

13


Panorama Panorama Kulturmagasin är en kulturtidskrift som vill vara samtida. Genom att inte göra halt där traditionella kulturtidskrifter ofta kommer till korta finner vi i iakttagelser av andra kulturella fenomen hur förutsättningar skapas för ett nytt och mera levande betraktelsesätt. Panorama innehåller därför lika delar konst, arkitektur, musik och sport. Finns att köpa på ett 70-tal försäljningsställen runt om i landet.

Adress: Kulturföreningen Panorama, c/o Jonas Antio, Studiegången 10-115, 416 81 Göteborg Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 100 kr, inst. 150 kr Post giro: 440 28 21-5 Utgivare: Panorama Kulturförening Startår: 1997

Röda Rummet Den radikala kvartalstidskriften röda rummet vill vara en tankesmedja med socialistiska utgångspunkter. Vi vet att många söker efter ett ordentligt utrymme för radikal debatt, lärdomar och analyser. I röda rummet finns plats för allt som kan bidra till en bättre förståelse av det samhälle vi lever i, i Sverige och resten av världen. För att kunna förändra världen måste man förstå den. (röda rummet hette 1969-96 fjärde internationalen.)

Adress: Box 3077, 400 10 Göteborg E-post: bjorn.ronnblad@digit.se, gus.kaage@digit.se Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 175 kr, 10 nr 400 kr. Postgiro: 13 04 07-0 Ägare: Socialistiska Partiet Startår: 1997(1969)

14

tidskrifter


Saharabulletinen Saharabulletinen är den enda tidskrift i Norden som regelbundet informerar om Västsahara – ett land som ännu inte avkolonialiserats. Västsahara är ockuperat av grannlandet Marocko sedan 1975. Saharabulletinen rapporterar om den västsahariska befrielserörelsen Polisarios kamp mot ockupationen och om situationen i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Saharabulletinen rapporterar också om den politiska händelseutvecklingen internationellt och i Sverige, när det gäller Västsahara. Saharabulletinen speglar också den västsahariska kulturen och historien. Saharabulletinen vill vara opinionsbildande kring Västsaharafrågan – en fråga som får minimalt utrymme i svensk press. Adress: Box 31154, 400 32 Göteborg Tel: 031-24 72 30 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 75 kr Utgivare: Föreningen Västsahara Postgiro: 33 27 34-3 Startår: 1979

Samvetet Samvetet är Göteborgs enda oberoende studenttidning. Den innehåller reportage, kåserier, serier, dikter, noveller... Lättsinne och djupsinne i en tidning som görs med stor lust av studenter med skrivklåda. Samvetet vill ta till vara studenternas intresse för det som skapar en tidning, och därigenom verka för att ett fritt och kritiskt sinnelag sprider sig till alla dem som tillbringar sin tid vid universitetet.

Adress: Samvetet, c/o Olsson, Storhöjdsgatan 6d, 416 71 Göteborg Tel: 031-25 22 76 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 80 kr Utgivare: Föreningen Samvetet Startår: 1991

tidskrifter

15


Socialpolitik Socialpolitik är ett oberoende forum för dagens och morgondagens socialpolitik. Innehåller debatt, analys, aktuell forskning och nära gripande reportage. Granskar det nya 2/3-samhället, den sociala marknaden och systemskiftets konsekvenser. Synar innehållet i vården, omsorgen och det sociala arbetet. Och verkligheten för kunden/klienten/eleven/patienten; för Brukaren på välfärdens nya marknader. Vänder sig till på fältet yrkesverksamma samt till forskare, studenter, beslutsfattare och en engagerad och intresserad allmänhet. Socialpolitik ges ut av Föreningen för socialpolitisk debatt, en ideell sammanslutning av socionomer, läkare, lärare, psykologer, forskare, journalister och författare.

Adress: Nordhemsgatan 43C, 413 06 Göteborg ”Texter som bultar av nutid, relevanta Tel: 031-14 48 08, 711 98 14 Margareta Norlin i Aftonbladet. Fax: 031-14 48 08 E-post: socialpolitik.maria@ goteborg.mail.telia.com, helena.ostlund @mailbox.swipnet.se Internet: http://www.fade-in.se/socpol Nr per år: 5 Prenumeration: 245 kr, stöd 310 kr, stud/arb.lös/pensionär 160 kr Postgiro: 648 73 22-7 Utgivare: Föreningen för socialpolitisk debatt Startår: 1994

frågeställningar, fräcka tonfall...”

Svalorna Tidskriften Svalorna utges av Föreningen Svalorna i Sverige. Svalorna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med information om tredje världen och förhållandet mellan Nord och Syd. Svalorna finns i Stockholm, Göteborg och Lund och är medlemmar i Emmaus International. Svalorna i Göteborg driver en miljösolidarisk handel. Vi vill sprida och praktisera idéerna bakom en solidarisk livsstil och förespråka en ekologiskt hållbar utveckling. Vi stödjer kvartersrörelsen Sevapriya i Madras, Sydindien som arbetar med att utbilda och stärka medvetenheten hos människor i slumområden.Varje nummer av tidskriften Svalorna innehåller reportage från volontärer och från projektverksamhet i Syd. Adress: Föreningen Svalorna, Linnégatan 21, Box 7282, 402 35 Göteborg Tel: 031-42 40 33 Fax: 031-42 50 09 Internet: http://www.ltv.se Nr per år: 2 Prenumeration: 40 kr (eller ingår i medlemsavgift 150 kr) Postgiro: 36 03 61-0 Utgivare: Riksföreningen Svalorna i Sverige Startår: 1959

16

tidskrifter


Träbiten Träbiten är Föreningen Allmogebåtars tidskrift. Häri dokumenteras det arbete som sker inom föreningens målsättning. FAB arbetar för att bevara våra nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditionen runt dem. Detta har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Träbiten tar även upp angränsande ämnen inom vår kustkultur, t ex Carl Wilhelmsons måleri. Den utkommer med fyra nummer per år, varav julnumAdress: Föreningen Allmogebåtar, Box 6046, Bassholmen, 45106 Uddevalla Tel: 031-13 23 12 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 150 kr Postgiro: 202 85-3 Utgivare: Föreningen Allmogebåtar Startår: 1970

ret är mer påkostat med ca 100 sidor, en häftad bok. Båtsamlingar finns på Bassholmen och Fjäderholmarna i Stockholms inlopp. Dessutom finns flera arbetslag runt om i Sverige som arbetar med bevarande av äldre träbåtar.

Tvärtanten Tvärtanten är en feministisk forskningstidskrift med bilder som berör. I fyra nummer om året presenteras olika teman med kvinnoperspektiv. Media, teknik, smak, lidande, kärlek och kvinnliga deckare är några av de senaste årens teman. I Tvärtanten finns också recensioner som täcker ett spännande och växande forskningsfält. Tidskriften ges ut av Institutionen för kvinnovetenskap vid Göteborgs universitet men når även ut till en läsekrets utanför universitetet. Tvärtantens ambition är att med vetenskaplig kvalitet skriva begripligt.

Adress: Inst. för kvinnovetenskap, Göteborgs universitet, 412 98 Göteborg E-post: lena.olson@wmst.gu.se Internet: http://www.tvv.o.se Tel: 031-773 19 44 Nr per år: 4 Prenumeration: 125 kr Utgivare: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning samt Institutionen för kvinnostudier och könsteori. Startår: 1980

tidskrifter

17


Umbra Umbra är tidningen som görs av arbetslösa för arbetslösa och alla som är intresserade av arbetsmarknadspolitiska frågor. Perspektivet utgår från arbetslösa och tar vid där nyhetsrapporteringen slutar. I tidningen finns plats för annorlunda vinklar, nya idéer, visioner och olika åsikter. Vi vill inspirera till debatt och engagemang för att förbättra situationen för alla som saknar jobb. Arbetslösheten är en utmaning. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle med rättvisare villkor, där alla betyder något. Umbra är partipolitiskt och religiöst obunden.

Adress: Stora Badhusgatan 14, 411 21 Göteborg Tel: 031-13 85 74, 711 85 74 Fax: 031-774 04 87 E-post: foreningen.avstampet@ goteborg.mail.telia.com Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 10 Postgiro: 494 89 81-8 Utgivare: Föreningen Avstampet Startår: 1994

The Verge Youth & Environment och The Verge är engelskspråkiga tidningar om natur och miljöfrågor av och med ungdomar upp till 30 år. De ges ut i vardera två utgåvor per år av Fältbiologernas europeiska organisation Youth and Environment Europe (YEE). Tidningen sprids bland aktivister och andra intresserade främst i de 25 länder där YEE har medlemsorganisationer, allt från Sverige till Georgien. Tidningarna reflekterar medlemsorganisationernas aktiviteter och YEE:s alleuropeiska verksamhet. Artiklarna handlar om ämnen som ekologisk konsumentmakt, utvecklingen inom Europeiska Unionen, medias miljöattityder, aktioner och bojkotter, naturporr och alternativ kultur för en hållAdress: YEE, Oudegracht 42, NL-3511 AR Utrecht, Netherlands Tel: +31-30-231 15 37 Fax: +31-30-234 39 86 E-post: yee@antenna.nl Internet: http://www.tvv.o.se Utgivare: Youth and Environment Europe

18

tidskrifter

bar och demokratisk värld.


Vest Tidskrift för vetenskapsstudier. Tidskriften VEST ges ut av föreningen VEST som består av forskare och studerande vid Göteborgs universitet. Tidskriften startades som plattform för forskningsområdet vetenskapsstudier. Vetenskapsstudier är ett forskningsområde som integrerar många olika sätt att se på vetenskapen. Här samsas filosofiska, historiska, psykologiska med flera olika synsätt på vetenskapen. Gemensamt är att det handlar om en vetenskap i samhället, vetenskapen som social företeelse. Internationellt motsvaras det av ”Science, Technology, Society”-centra, eller ”Social Studies of Science”. VEST tar in artiklar och recensioner som behandlar vetenskapen ur många Adress: Göteborgs universitetet, Brogatan 4, 413 01 Göteborg Tel: 031-773 49 34, 773 53 40 Fax: 031-773 44 45 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 150 kr, inst. 300 kr Postgiro: 815 24-1 Startår: 1986

olika aspekter. I VEST presenteras också nya forskningsfält, pågående forskning och vetenskapliga kontroverser. VEST följer forskningspolitik och vill som kulturtidskrift också spegla synen på vetenskapen i populärkulturen.

Vi Mänskor Vi Mänskor är tidningen som envetet och engagerat belyser sociala, humanistiska och politiska skeenden i samhället, i Sverige och andra länder, ur ett radikalt kvinnoperspektiv – ett perspektiv som är svårt att hitta någon annanstans! Vi Mänskor startades 1947 av Svenska Kvinnors Vänsterförbund, då under namnet Vi Kvinnor. Svenska Kvinnors Vänsterförbund är ett partipolitiskt oberoende förbund som arbetar för ett demokratiskt, jämlikt samhälle, fred och solidaritet

Adress: Linnegatan 21, 1tr, 413 04 Göteborg Tel: 031-42 28 94, 031-14 40 28 E-post: Gunnel@tripnet.se Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 150 kr Postgiro: 9024-1 Utgivare: Svenska Kvinnors Vänsterförbund Startår: 1947 Vi Kvinnor, 1969 Vi Mänskor

tidskrifter

19


Öppen Scen Öppen Scen är en mötesplats för etablerade och oetablerade författare. Tidskriften deltar aktivt i diskussionen om skrivandets villkor och ska fungera som källa till inspiration för alla skribenter i landet. Här publiceras noveller, poesi, reportage, foton, illustrationer med mera. Utgivare är Göteborgs Skrivarsällskap, Västsveriges största skrivarförening.

Adress: Intagsgatan 8A, 416 51 Göteborg Tel: 031-21 83 51 Fax: 031-84 67 10 Internet: http://www.tvv.o.se Nr per år: 4 Prenumeration: 100 kr, inst 150 kr Utgivare: Göteborgs Skrivarsällskap Postgiro: 96 04 07-5 Startår: 1994

www.natverkstan.net Kultur på nätet • Kurser • Utbildning

Tidskriftsverkstaden  
Tidskriftsverkstaden  

Tidskriftsverkstadens medlemskatalog 1998

Advertisement