Page 1

MULLSJÖ ÅRET OM

TURISTINFORMATION 2020/2021 Foto: Yvette Tidefors


Foto: Mullsjö kommun

Välkommen till Mullsjö Mullsjö har attraherat besökare i mer än 100 år, långt innan järnvägen etablerades och vi fick ett stationshus precis intill Mullsjön. Idag har Mullsjö ett stort utbud att erbjuda året runt och närheten till

Turisttidningen distribueras till hushåll i Mullsjö, Sandhem, Habo, Bottnaryd Dessutom kommer tidningen att finnas tillgänglig inom turistnäringen i Mullsjö kommun under 2019/2020 Tidningen ges ut av: Tidningsbyrån i Jönköpings län Telefon 036-340 600 E-post info@tidningsbyran.se www.tidningsbyran.se FOTO ÖVRIGT Där inget annat anges: Mullsjö kommun FOTO OMSLAG, SOMMAR: Yvette Tidefors FOTO OMSLAG, VINTER: Yvette Tidefors TEKNISK PRODUKTION Tidningsbyrån i Jönköpings län DISTRIBUTION Svensk Direktreklam Jönköping Vi reserverar oss mot eventuella fel/ändringar i texterna TRYCKT UPPLAGA 14.500 ex TRYCK RN-Offset, Habo

2

naturen tillsammans med alla andra aktiviteter, gör att det finns något för alla att upptäcka och skapa fina minnen kring. Inom en radie av några få mil finns

dessutom ännu fler intressanta platser att besöka så vi hälsar dig välkommen till Mullsjö med omnejd, en plats att upptäcka och återvända till. Hälsningar från Mullsjö Kommun

Welcome to The Kingdom of Nature and all the outdoor activities Mullsjö has been an attractive tourist centre for over a century, even before the railway came and a station was established on the side of the Mullsjö Lake. Today you can come here throughout the year and experience a real feeling of intimacy with na-

ture, together with so much more that we are sure all our visitors will appreciate and remember. Within a short car journey you can visit some of the most interesting cultural sites and attractions to be found

in Sweden. If you want any further details please call our Tourist Bureau and Information Centre, tel. 0392-140 00. We hope your visit has been memorable, and, Welcome back!

Willkommen in das Land der Naturfreunde Mullsjö war schon immer ein sehr attraktiver Touristenort. Anfang des vorigen Jahrhunderts gab es hier mehr als 20 Pensionen. Die Touristen kamen zu allen Jahreszeiten. Diese Möglichkeit besteht auch heute noch. Mullsjö bietet landschaftlich alles was ein Urlauber sich wünschen

kann, zusammen mit vielen anderen Dingen. Wenn Sie Mullsjö als Ausgangs-punkt wählen, finden Sie auch andere interessante Ausflugsziele nur einige Stunden Autofahrt entfernt. Sollten Sie dennoch irgendetwas vermissen, so wenden Sie sich bitte an unsere

Touristinformation, tel. 0392140 00.Vielleicht haben wir was Ihnen noch fehlt aber es steht nicht in dieser Touristenzeit-schrift. Wir hoffen, Ihr Aufenthalt in Mullsjö wird so angenehm wie Sie es erwartet hatten und.auf Wiedersehen!


FRILUFTSLIV

Kanoting

Foto: Smålandsbilder

Rakt genom vår kommun och Kyrkekvarn rinner ån Tidan. Du kan följa åns slingrande väg mot Tidaholm eller välja att paddla i sjön Stråken, en tur som ger dig lugnare vatten och en helt annan miljö. Du kan med fördel även kombinera paddling med såväl vandring som ridning på islandshästar. Kyrkekvarn Turism

har lång erfarenhet av naturturism och hjälper dig givetvis till rätta.

The Kingdom of Nature Mullsjö offers unsurpassed opportunities for a wide range of outdoor activities and a close contact with nature. We who live here take them all for granted. You can hire a fully equipped canoe and other equipment from the Kyrkekvarn canoe centre, and then paddle away to experience the beautiful and unspoiled nature on the wide rivers and lakes of the Stråken and Tiden. Detailed maps showing all the beaches and overnight stops are provided, and you and your canoe can be met and collected from wherever you decide to finish your exploration. Or why not take a long walk, or a really long hike? Our Tourist Information Bureau can give you all the details and maps of the hiking and walking trails which surround Mullsjö. As we are part of both the national and international network of footpaths and trails you can either take a short walk around Mullsjö or follow these trails up to Darlarna in the south-west highlands of Sweden, or even trek down throughout the whole of Europe to Syracuse in the south of Italy. Any questions you may have regarding country walks, cycle rentals and paths, or access to the numerous lakes and rivers available for angling will be willingly answered by our Tourist Information Bureau and Information Centre. Homepage: www.mullsjo.se

Besök … www.kyrkekvarn.com Kartnummer 13

Das Land der Naturfreunde Bei uns haben Sie phantastische Möglichkeiten zu einem aktiven Leben in der Natur. Wir, die in Mullsjö wohnen, sind verwöhnt, weil wir die Natur aus nächster Nähe genießen können. Falls Sie ein Kanu oder andere Ausrüstungen für Kanufahrten mieten wollen, so können Sie alles im KyrkekvarnKanuzentrum erhalten. Hier bekommen Sie auch gute Tips für Rast- und Übernachtungsplätze am See Stråken oder am Fluß Tidan. Möchten Sie lieber auf dem kleinen Fluß Tidan paddeln, der sich durch eine hübsche, leicht hügelige Landschaft schlängelt, so können Sie auf Wunsch nach einigen Kilometern wieder im Norden abgeholt werden. Interessiert Sie unser Wandergebiet, so finden Sie Karten mit Wegbeschreibung bei unserer Touristinformation. Hier können Sie sowohl zwischen einem 23 km langen Wanderweg, mit Start und Ziel in Mullsjö, als auch einen unserer Landeswanderwege wählen. Diese führen Sie entweder in die schwedischen Gebirge nach Dalarna oder nach Syracusa in Süd-Italien. Bei der Touristinformation erfahren Sie mehr über Streifzüge, Fahrradwege und Seen zum Angeln. Internet: www.mullsjo.se Für Telefon und Internet möchten wir Sie auf den schwedischen Text hinweisen.

3


FRILUFTSLIV

Vandra & cykla med hjälp av mobilen …

Foto: Smålandsbilder

Du har tillgång till vandrings och cykelleder av varierande svårighetsgrad på härligt slingrande skogsvägar.

NYHET!

Nu kan du dessutom hitta information om alla våra leder i din mobil eller dator. mullsjo.se/outdoor Till samtliga leder finns förutom i din mobil tryckta ledbeskrivningar. Det finns leder för alla och leden i Ryfors gammelskog är dessutom anpassad för funktionshindrade. Ledbeskrivningarna finns att få bland annat på Mullsjö kommuns Infocenter. Tel. 0392-140 00 Du kan även skriva ut dem via kommunens hemsida: www.mullsjo.se alt. www.skaraborgsleder.se Cykelleder

Utöver våra lokala cykelleder passerar här även Sverigeleden, Västgötaleden och leden Runt Vättern. Från Mullsjö ansluter du dig till Sverigeleden utanför Falköping (Ålleberg) via den 4

Foto: Yvette Tidefors

rödmarkerade Västgötaleden som går genom hela landskapet. Denna led kan du lätt anpassa till en 2-dagars rundslinga med start och mål och gott boende i Mullsjö. Den 41 mil långa, blåmarkerade leden Runt Vättern, tar dig på trivsamma vägar runt landets näst största sjö. www.svenska-cykelsallskapet.se Behöver du hyra cykel så kan du göra det bland annat via Kyrke-kvarn Turism

www.kyrkekvarn.com eller på Mullsjö Camping www.mullsjocamping.se Kartnummer 13 Cykelpaket med mervärde

Kyrkekvarn Turism erbjuder cykelpaket. De fixar kaffekorg och övernattning. www.kyrkekvarn.com Kartnummer 13


Alltid!

30-70% lägre pris !

U N D E R K L Ä D E R - B A D K L Ä D E R - N AT T P L A G G MORGONROCKAR - DAMKLÄDER - BARNKLÄDER

FRE

NDO

Mullsjö Factory Outlet Vardagar 10-18, lördagar 10-14 | Garverigatan 15, Mullsjö Söndagar 12-16 (gäller sommartid) se mer om öppettider på www.damella.com 5


FRILUFTSLIV

Strövområden Foto: Yvette Tidefors

Baremosse naturreservat

I den allra nordligaste delen av Mullsjö ligger den största och enl. många, en av de vackraste högmossarna i regionen. På mossen, vilken ligger på cirka 315 meter över havet är såväl djurlivet som floran fantastisk. Mossen kräver dock viss försiktighet om man skall ge sig ut på den, varför vi gärna rekommenderar en guidad tur. För mer info: www.mullsjo.se Kartnummer 42 Gyljerydsmon

Gyljerydsmon är ett vackert friluftsområde, sydväst om Mullsjö. Området består av företrädesvis tallskog och innehåller flera isälvsfåror och dödisgropar varav Trollsjön är en, vilket påminner oss om inlandsisens framfart. Här finns bland annat en natur- och kulturled som är cirka 4 km lång. På Gyljerydsmon passerar även Stråkenleden, Mullsjö Runt, Södra Vätterleden och blå spåret. Stråkenleden tar dig bl.a. till de över 100 handgrävda fiskdammarna, där växtligheten runt dammarna, under maj månad, är helt fantastisk. Informationstavlor finns vid infarten till Trollsjön (mitt emot Mullsjö Camping) och vid Gamla Landsvägen. Folder finns på Infocenter. tel. 0392-140 00 eller via www.mullsjo.se Kartnummer 10

Foto: Leif Arvidsson

Nyckelås naturreservat

Området utgörs av ett ovanligt stort lövskogsområde och reservatet består av stora och gamla lövträd, en mängd olika lavar samt en i övrigt unik flora och fauna. Genom reservatet slingrar sig ån Tidan. I reservatet finns vandringsled med information om områdets ”pärlor” men också vindskydd och eldplatser. (Glöm inte ta med ved). Reservatet ligger cirka en mil sydväst Mullsjö, väster om Nässjön och leden når du via parkeringsplatsen vid Näs Gård. Folder finns på Infocenter. tel. 0392-140 00 eller via www.mullsjo.se Kartnummer 23

Ljunghems backar

Ett gammalt odlingslandskap ytterst naturskönt, klassats som riksintresse, med vackra betesmarker samt järn- och bronsåldersgravar. Beläget 6 km nv. Sandhem mot Falköping Kartnummer 15 6

Margaretas park

I början på 50-talet köpte en privatperson ett område på 25 000m², där bland annat kommunens äldreboende idag ligger. Detta såg för många ut enbart som otillgänglig, snårig skog. Här

byggde han efter egna idéer ett hem åt sig själv. Huset, vilket i dag är borta, var byggt i ett plan och smälte genom sin enkelhet, in bland grönskan. Här fanns inga besvärliga gräsmattor som behövde klippas. Han ville visa hur vackert det kunde bli när blåbärsriset växte ända fram till huset. Förmodligen har här från början även funnits en del fontäner och vattenfall. Området med huset, de vackra rhododendronbuskarna och den hjärtformade dammen fick namnet Margaretas Park, som i folkmun kallas Den Glömda Parken. Tyvärr fanns inte tillräckligt med resurser eller medel för att behålla prakten i parken efter ägarens död och därför växte parken igen. Nu är den återupprustad av föreningen Parkens vänner och är väl värd ett besök. Kartnummer 7


FRILUFTSRIKET FRILUFTSLIV Ryttarens Mosse

Ryttarens torvströfabrik ligger cirka 6 km norr om Sandhem, startade dess tillverkning av torvströ i början av 1900-talet. På mossen bröts sedan torv fram till år 1997. Fabriken och torvbanan är fortfarande i funktionsdugligt skick och är i dag byggnadsminnesförklarat. När anläggningen är öppen kan man åka på den gamla industrijärnvägen för att se de gamla brytningsplatserna. Här finns också en markerad vandringsled på 2,5 kilometer. Längs leden finns informationstavlor. Anläggningen sköts ideellt av Föreningen Ryttarens torvströfabrik. www.ryttaren.nu Kartnummer 27 Ryfors Gammelskog

Området är helt opåverkat av mänsklig hand. En del av träden är mer än 350 år gamla. I anslutning till reservatet ligger för beskådande, ett träd som är 39 meter långt och cirka 240 år gammalt. I reservatet går en cirka 2 kilometer lång naturstig med informationstavlor. Stigen är anpassad för personer med funktionshinder. Folder om Ryfors Gammelskog finns att tillgå via kommunens Infocenter, tel. 0392-140 00. Naturreservatet är beläget vid infarten till Ryfors, 2 km sydväst om Mullsjö (mot Bottnaryd). Information www.mullsjo.se Guidade turer sommartid. Kartnummer 8

Välkommen till oss! osss via Du kkan an nå os ter på 1177 .se • e-tjäns e-tjänster 1177.se 10-242 4 7 00 • ttelefon elefon 0 010-242 47 a Liv när a • appen Br Bra nära V Vårdcentralerna årdcentralerna Br Bra a Liv Livss gemansamma tjäns tjänstt - vårdbesök vårdbesök via app Bra nära Br a Liv när a

Välkommen till Bra Liv Mullsjö vårdcentral

7


FRILUFTSLIV

Fiske – en spännande avkoppling

I Mullsjö och dess närhet finns mängder av sjöar där fiske är tillåtet, givetvis mot lösande av fiskekort. Allt fler upptäcker fisket, som avkoppling och med spänning. Vad vill du fiska? Foto: Smålandsbilder

Här kan du välja sjö beroende på vad du vill fiska. Du kanske vill prova på att fånga gammelgäddan eller ser en utmaning i att fiska andra arter som abborre, ål, mört, sutare, regnbåge, brax, lake, öring, benlöja, ruda, elritsa eller löja? Hur vill du fiska?

WWW.LANDHS.SE

Kom och njut av en fika på vår fina uteservering vid sjön!

8

Följl oss på

Gilla ll oss på

Instagram

Facebook

Du kan också välja sjö beroende på hur du vill fiska. Kanske vill du meta, använda kastspö eller fiska med fluga eller varför inte prova på trollingfiske efter gädda? Varje vattendrag har sina regler. Broschyr med mer information om sjöarna, fiskar, båtuthyrning med mer, finns på kommunens Infocenter tel. 0392-140 00. Du hittar den också på … Var finns sjöarna? Se sid 10 alt. Mullsjö Turistkarta. Visste du att …

Mullsjön är 19,7 meter på sitt djupaste ställe. Djupkarta över Mullsjön finns vid fiskeklubben. (Sjövägen) Stråkens djupaste plats är 37,5 meter. Djupkarta finns att köpa via kommunens Infocenter.


Välkommen till oss på Falköpingsvägen 7

9


F10

47

15

40

26

39

27 F6 42 41 14

H3 36

F4 H2

43

6

13

28

33 48

35

38

H1

9 F3

26 34

47 46

F5 12 4 18 7

24

2

50 1

16

F7

31

37 10

45 26

F1 11

20 17

8

21

F8 22 29

47 19

23

45 F2

26 47

F9 3

F11

1 cm. pĂĽ kartan = 1,5 km

10


Hitta rätt på kartan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Simhall Björkhaga hotell Bönareds prästgård Damella fabriksförsäljning Ryfors, Jazzmusik, Smedjan, Golf, Trädgårdscafe, Vandringsleder Eriksgatuleden/ Sandhems kyrka/ Kyrkrodden Margaretas Park Gammelskogen Ryfors Gravsjö Midsommarfirande Gyljerydsmon Hotel Mullsjö/Midsommarfirande/ Vandringsleder/Relax Isabel Fabriksförsäljning Kyrkekvarn, Brygghuset sommarcafé, Kanoting, Ridning Laggarehemmets handelsbodsmuseum Ljunghems backar, naturreservat Marston Hill konferens Motell VIP MSOK-stugan/ Mullsjö marknad Mullsjö Alpin

Falköpingsvägen Affärer och Service Argus Alternativbehandling Backgatan 6 tel. 0392-101 26, 0704-71 40 37 Netto Backgatan 1 tel. 020-170 70 71 Damella Fabriksförsäljning Garverigatan 15, tel. 0392-106 10 Elon, Femman Affärscentrum tel. 0392-106 50

20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Mullsjö Camping, Badplats Mullsjö Folkhögskola Nyhems konferensområde, Nyhemshallen Näs Gård/Nyckelås naturreservat Nykyrke Kyrka Ryfors golfbana/Stråkenloppet Ryttarns Mosse Sandhems marknad Sjöbol sommarcafé Sjöhaga pensionat Skogsro Spa Stora Bråared ridcenter Sägnernas hus Sörgårdens stugby & lägergård Svenska Trägubbar, museum Tunarps Säteri Utvängstorps hembygdsgård, Tavelhult Utvängstorps kyrka, S:t Sigfrids källa, Pilgrimstig Grimstorp Baremosse, naturreservat Axtorp Sunhouse

STRANDVÄGEN Mat och fika ställen Landhs konditori, Strandvägen 8, tel. 0392-101 71

ModeLinn Femman Affärscentrum tel. 0392-120 14 Mullsjö Grill och Pizzeria Nykyrkevägen 1, tel. 0392-313 73 Novydux, papperhandel m.m. Lokalpost Femman Affärscentrum tel. 0392-120 37

SANDHEM Matöppet, Stråkenvägen 6, tel. 0515-76 00 13 Grevens Pizzeria, Stationsvägen 2, tel. 0515-76 00 04 Bibliotek Sandhems bibliotek, Stråkenvägen 7 Öppet: må 17-19 ons 15-17 Juli månad stängt tel. 0515-77 74 02

F = Fiskesjöar, mer info sidan 8 F1. Mullsjön F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8. F9.

Stråken Gravsjön Sandhemssjön Knipesjön Tidan Furusjön Hökesjön Risbrodammen

UTTAGSAUTOMATER • Ingo, Tidaholmsvägen 1/Frendo • Tidaholms Sparbank, Järnvägsgatan 29

Pingstkyrkans Secondhand Backgatan 6, tel. 0738-33 80 75 Ingo/Frendo Tidaholmsvägen 1, tel. 0392-105 17

Bjurbäcks kyrka Stråkenstrand Landa Naturspa Motorcykelmuseum Hagårds Lagård

Hantverk H1. Broholm H2. Hantverkshuset H3. Véboa Fiskesjöar, mer info sidan 8 F1. Mullsjön F2. Stråken F3. Gravsjön F4. Sandhemssjön F5. Knipesjön F6. Tidan F7. Furusjön F8. Hökesjön F9. Risbrodammen F10. Hökensås sportfiskeområde F11. Andsjön

JÄRNVÄGSGATAN-KYRKVÄGEN Apotek Kronans Droghandel, Kyrkvägen 10, tel. 0771-612 612 Bank Tidaholms Sparbank, Järnvägsgatan 29, tel. 0392-310 30

ICA, Supermarket/Ljungqvist Järn Skaraborgsgatan 3, tel. 0392-106 30 Isabel Fabriksförsäljning Falköpingsvägen 86 tel. 0392-362 96

45. 46. 47. 48. 50.

Bibliotek Mullsjö kommunbibliotek, Järnvägsgatan 27, tel. 0392-140 44 Affärer och service Colorama, Järnvägsgatan. 21, tel. 0392-106 60 Gittans syskrin, Kyrkvägen 6, tel. 0392-105 90 Gyllensvaans Klippsalong, Järnvägsgatan 27, tel 0392-100 76 Hair-Team (frisör), Järnvägsgatan 29, tel. 0392-121 22 Kjells Elektronik & Digital-TV center, Järnvägsgatan 25, tel. 0392-102 00 Coop, Mullsjö, Kyrkvägen 12, tel. 0392-107 63 Mullsjösalongen, Kyrkägen 14, tel. 0392-100 95 Systembolaget, Järnvägsgatan 29, tel. 0392-106 89 Mat- och fikaställen Café Sigfrid, Kyrkans Hus, tel. 0392-122 00 (ej sommartid) Pizzeria Amigo, Kyrkvägen, tel. 0392-133 66 Pizzeria Viking, Järnvägsgatan 27, tel. 0392-362 45 Goong Take Away, Järnvägsgatan 59, tel. 0392-100 62 Postombud ICA: Skaraborgsgatan 3 , tel. 0392-106 30 DHL/Schenker: Frendo Tandvård Folktandvården i Mullsjö, Kyrkvägen 1, tel. 010-242 47 70 Tandhälsan Mullsjö, Anna Thapper, Kyrkvägen 6, tel. 0392-105 28 Veterinär MullsjöVeterinären, Klaus Buddenberg, Järnvägsgatan 17, tel. 0392-316 96

VÅRDCENTRALER • Vårdcentralen i Mullsjö, Kyrkvägen 1, tel. 010-242 47 00

Detaljerad besökskarta Mullsjö med centrumkarta finns bland annat vid kommunens informationscenter 11


KULTUR Även på en liten ort som Mullsjö kommer du märka att kulturlivet har mycket att erbjuda. Vi som bor här känner oss privilegierade. Är du här bara någon vecka så kommer du garanterat inte att hinna med och besöka alla de evenemang och intressanta sevärdheter Mullsjö kan erbjuda dig. Hos oss kan du också uppleva såväl jazzmusik på Ryfors som danskvällar på Sägnernas Hus. Lokal konstrunda eller konserter i någon av alla våra vackra kyrkor är andra evenemang som förgyl-

ler tillvaron. Besöka galleri, museer eller varför inte bara ströva omkring i den gamla bruksmiljön på Ryfors. Här är bland annat Skandinaviens första golfbana är anlagd och alltjämt är i

Culture Even in a small town like Mullsjö, you will notice that we have quite a robust culture-life to offer. We who live here feel privileged. If you are only just visiting for a week, it is guaranteed that you will not have the time to attend all events or interesting sightseeing options Mullsjö has to offer. Here you can experience everything from a Photo Festival, an (annual) Art tour, Summer (outdoor)Music at Ryfors (park), various cultural events at Näs lagård (Näs farm), to dance evenings at Sägnernas Hus or (open) concerts at any of our beautiful churches. You may also visit Galleries, Museums, observe a ”living” forge, attend a Blacksmith’s workshop, watch (local) handicraft being created or why not just stroll around the old mill works environment at Ryfors where Scandinavia´s first golf course - still in use- is located. Tel National 0392 14 000 www.mullsjo.se

12

bruk. Banan anlades år 1888, då med fyrkantiga greener. I dag ligger här en modern 18-hålsbana, men du kan fortfarande se några av de välbevarade fyrkantiga greenerna.

Kultur Auch in einer kleinen Gemeinde wie Mullsjö finden Sie eine größere Auswahl an kulturellen Ereignissen. Wir, die hier leben, fühlen uns privilegiert. Sollten Sie nur eine Woche hier verbringen, so garantieren wir, dass Sie nicht an allen Ereignissen in Mullsjö teilnehmen und auch nicht alle Sehenswürdigkeiten besuchen können. Hier haben Sie die Auswahl zwischen einem Fotofestival, einer Kunstrunde, Sommermusik auf Ryfors, verschiedenen kulturellen Ereignissen in Näs lagård, Tanzabenden in Sägnernas Hus oder Konzerten in unseren hübschen Kirchen. Sie können auch Galerien und Museen besuchen oder eine alte Schmiede die noch in Betrieb ist. Vielleicht bevorzugen Sie Handwerkerausstellungen oder Streifzüge durch das alte Gut Ryfors Bruk, wo unter anderem Skandinaviens erster Golfplatz angelegt wurde, auf dem noch heute fleißig gespielt wird. Internet: www.mullsjo.se Für Telefon und Internet möchten wir Sie auf den schwedischen Text hinweisen.


KULTUR

Sägnernas Hus Dans, konserter & pubkvällar, museum, mystik & fester, mat & marknader. De fantastiska danskvällarna är välkända. Hit kommer folk både från närområdet men också långväga ifrån för att få dansa. För andra gången blev också Sägnernas Hus utsedda till Årets besöksmål inom kategorin ”dansställen” så där finns alla möjligheter för en underbar upplevelse i glada vänners lag. Här finns också ett för landet unikt museum om sägner & folktro från våra förfäders fantasivärld, med bland annat vättar, troll och sjöjungfru skapat av konstnär Lea Lindell i samarbete med Ebbe Schön. Läs mer … www.sagnernashus.se Kartnummer 35 Foto: Sägnernas Hus

Med Period Senior 30D reser alla som fyllt 70 år obegränsat inom länet under 30 dagar för 200 kronor. Köp ditt kort på kundcenter,närmaste ombud eller på jlt.se

13


KULTUR

Akvarellmålning i Gamla Affären, Broholm

Foto: Galleriet Broholm

Tavelhult – Hembygdsmuseum Birgit Adolfsson visar akvarellmålningar i den Gamla Affären i Broholm. Här kan du köpa hennes fantastiska akvareller eller handgjorda kort.

Birgit är flitig utställare vid konstrundor i landet och visar nu även i år sina målningar i den vackert, till galleri, inredda handelsboden. Birgit målar både stora och små format. Mest föreställer

målningarna landskap och blommor. Gamla Affären i Broholm har öppet under sommarmånaderna juni, juli och augusti när skylten ÖPPET står utställd. Det går också bra att anordna speciella visningar. Kontakta Infocenter på tel 0392-140 00 för mer information Kartnummer H1

Här, på den högt och vacker belägna gården, finner du vår kommuns största samling av gamla bruksföremål.

Här har Utvängstorps Hembygdsförening byggt upp ett hembygdsmuseum som är väl värt att beskåda. Ett besök här får dig att lätt förstå de vedermödor våra förfäder ställdes inför i det dagliga arbetet.

Sommartid är här öppet varje måndagskväll med olika programinslag och kaffeservering. Vill du komma dit på annan tid för att t.ex. få en guidad visning kontakta infocenter: 0392-140 00 för mer information Se evenemangskalendern www.mullsjo.se Kartnummer 39

Koppla av! Njut! Ladda batterierna!

Välkommen till Grimstorp Här väntar vår exklusiva lägenhet på dig, din familj, dina vänner eller kollegor. En plats för kropp och själ.

www.grimstorp.se V

14

Skaffa en barnförsäkring på dina.se eller ring 0770-160 500


KULTUR

Välkommen till Kultur i Bjurbäck Här finns Näs lagård med dess porthus från 1600-talet. Porthuset är ett av två kvarvarande i landet och var ur arkitektturiskt synpunkt, helt unikt för sin tid. Att porthuset fått stå kvar i över 400 år beror på, enl. sägnen, att varje gång man försökte sig på att riva byggnaden så dog en ko i ladugården innan man hunnit skrida till verket. Efter sju försök så gav man upp.

Hela gårdsmiljön har under 1980talet varsamt restaurerats och 1989 stod restaureringen klar. Numer är hela gårdsmiljön byggnadsminnesförklarad. Kartnummer 23

TRANSPORT

·

LAGRING

·

LOGISTIK

·

TULLHANTERING

Ljud, bild, telefoner och tillbehör... Allt inom hemelektronik! Service, försäljning &  montering

Specialister på transporter till och från Norge Ring oss på 036-31 4 036-31 42 60 036-31 4 036-31 4 42 60 · www.claessontrans.se Tel 036-31

0392-10 200 Järnvägsgatan 25, Mullsjö info@digitaltvcenter.se • www.digitaltvcenter.se Mån-fre 9.30-18.00, Lör 9.30-13.00 15


KULTUR

Skandinaviens första golfbana För snart 130 år sedan lät bröderna Robert och Edward Sager anlägga Skandinaviens första golfbana på Ryfors, Mullsjö. År 1888 stod den färdig. Banan anlades i en Engelsk landskapspark, omfattande 375 hektar och var helt unik för sin tid. Banan var då en korthålsbana innehållande sex hål med fyrkantiga greener, varav några fortfarande finns kvar och kan beskådas. I dag finns här en modern, mycket naturskön och välskött 18-hålsbana. Kartnummer 26 16


KULTUR

Ryfors Bruk ‌

Foto: Second Line jazz band

Sommarjazz pĂĽ Ryfors – bäddat fĂśr en ny härlig säsong Under ĂĽrens lopp har tusentals personer sĂśkt sig till Ryfors fĂśr att bl.a. lyssna pĂĽ musik och se pĂĽ teater.

Arrangemangen fortsätter givetvis även i sommar, dü fÜreningen MullsjÜ Jazz erbjuder flera mycket svängiga konserter under tak pü ladugürdslogen Ryfors med start i juni münad.

Vid de här tillfällena kommer det att svänga rejält! Har du varit pü Ryfors en härlig sommarkväll sü glÜmmer du inte vare sig stämningen eller miljÜn. ArrangÜrerna tÜrs üter utlova ett par häftiga jazzkvällar. Kom i tid, det brukar bli fullsatt. Se: www.mullsjojazz.se

... är en unik privatägd kulturmiljÜ frün mitten av 1700-talet med Ryfors herrgürd som medelpunkt. Här anlades süväl landets fÜrsta tennisbana liksom Skandinaviens fÜrsta golfbana. Golfbanan anlades ür 1888, i den fÜr sin tid unika engelska landskapsparken, vilken jämfÜrdes med süväl Haga som Drottningholms parker och omfattade 375 hektar. Detta är fortfarande en av landets fü bevarade engelska landskapsparker.

Ett utmärkande drag fÜr parken var dess Üver 100 siktgator. Var man än befann sig i parken sü skulle man kunna vända blicken hemüt och se Corps de logi. 12 av dessa siktgator är nu üterställda

,

Kyrkekvarn Kanotcenter Kväll alt. 3-tim

D??C§2: 7>C4; <D;;B9š D ??C§2: 7>C4; <D;;B9š

' 'Ģ à äʼnőĆĢà őĆĊĢ ĥäà ÚĊėŖʼn Ĺ‚Ă– Ģ à äʼnőĆĢà őĆĊĢ ĥäà ÚĊėŖʼn Ĺ‚Ă– Ä‚ Ä‚Ă?ěʼnà Ϟ ĹŞĂ?ěÙäÚĆĢĢà Ģà ä ÚIJĹ… Ä‚äÄ›à Úà ĥĆěĔäĢͼ Ă?ěʼnà Ϟ ĹŞĂ?ěÙäÚĆĢĢà Ģà ä ÚIJĹ… Ä‚äÄ›à Úà ĥĆěĔäĢͼ ͿͿ Ĺ…äʼnőà ŖŅà Ģú Íż Ĺ…äʼnőà ŖŅà Ģú Íż Íż Ūà ÚėäĹ… ĊĥúĆŪĢĆĢú Íż Íż Ūà ÚėäĹ… ĊĥúĆŪĢĆĢú Íż Íż Ūà Ģà ŅĆĢúʼněäà äĹ… Ďž à ėőĆŪĆőäĹ‘äĹ… Íż Íż Ūà Ģà ŅĆĢúʼněäà äĹ… Ďž à ėőĆŪĆőäĹ‘äĹ… Íż Íż Ä—ĊĢÚäĹ…äĢʼn Íż Íż Ä—ĊĢÚäĹ…äĢʼn Íż

och kan besküdas frün flera platser utmed den gamla parkvägen Ryfors- Bjurbäck. I dag kan du fortfarande spela golf pü Ryfors men nu pü en av de absolut vackraste 18-hülsbanorna i landet. Här kan Du fortfarande känna dütidens vingslag och uppleva underbara miljÜer. VarfÜr inte även testa den väl bevarade kägelbanan? Pü Ryfors finns ocksü en gammelskog som i dag är ett naturreservat, sommarjazz i stallet, snickeri och en smedja. Vill du läs mer om Ryfors Bruk sü titta gärna in pü www.mullsjo.se (turism, natur & kulturmiljÜer) Kartnummer 5

Abend/Evening Kl.1600-2100

Dag 1

Dygn 2

Vecka

Tag/Day Kl.0900-1600

Nacht/Night

300:-

350:-

450:-

1 000:-

2-mans / 2 persons

300:400:-

300:400:-

350:550:-

1 000:1 300:-

RoddbĂĽt

300:-

350:-

450:-

1 000:-

700:-

1000:-

1300:-

----

100:-

150:-

200:-

600:-

150:-

250:-

300:-

950:-

Kanot

Woche/Week

Kanu / Canoe

Kajak 1-mans / 1 person

Ruderboot / Rowingboat

Storkanot Grosskanu / 13 persons

Cykel Fahrrad / Bicycle Moutainbike

Ridtur med islandshäst Reittour (Islandpferde) Horseback-riding (Icelandic horses)

Ponny-Express Hyr en Ponny - 2 timmar. Miete ein Ponny - 2 Std. Rent a pony - 2 hours.

1.5 h 400:-

2h 450:-

2.5 h 500:-

300:-/ponny FÜr barn tillsammans med fÜrälder. Fßr Kinder zusammen mit den Eltern. For children together with a parent.

1) Vill du returnera kanot och utrustning senare tillkommer +100 kr / Wenn längerer als 1600 Uhr + 100 kr / If you want to return the equipment later then 1600 pm + 100 kr. Dock senast 2100 / Maximum 2100 Uhr / Latest 2100 pm. 2) Start mellan kl.1600-1700 pü eftermiddagen / Start 1600-1700 Uhr nachmittags / Start between 1600-1700 pm. Kyrkekvarn SÜrgürden Turism HB 560 42 SANDHEM

Tfn: +46 515 76 10 05 Org nr: 916569-4366

Mail: bokning@kyrkekvarn.com Web: www.kyrkekvarn.com

ĚžĚĄĚ§Ě ÍżĚ˘Ě§Ě˘ ̞̞ Í­ ĆĢÚĊĎ?ĥŖěěʼnĔĊĂĊőäÄ›Ä›Í Ĺ‰ä ĚžĚĄĚ§Ě ÍżĚ˘Ě§Ě˘ ̞̞ Í­ ĆĢÚÚĊ ÄŠĎ?ĥŖěěʼnĔĊĂĊőäÄ›Ä›Í Ĺ‰ä ĹŤĹŤĹŤÍ ÄĄĹ–Ä›Ä›Ĺ‰Ä”ÄŠÄ‚ÄŠĹ‘äÄ›Ä›Í Ĺ‰ä ĹŤ ĹŤĹŤÍ ÄĄĹ–Ä›Ä›Ĺ‰Ä”ÄŠÄ‚ÄŠĹ‘äÄ›Ä›Í Ĺ‰ä

17


KULTUR

Sveriges största trägubbemuseum! Säg träfigur och de flesta svarar Döderhultaren, men bevisligen finns det många fler. Lars Axenfjord visar sedan 2008 upp sina trägubbar på museet i Mullsjö. När du kliver över tröskeln in i museet möter du en fantastisk värld av svensk kulturhistoria.

Samlingen utökas hela tiden och har vuxit till den största som idag finns i landet. Här finns cirka 1.300 objekt tillverkade av cirka 250 olika snidare/konstnärer Här kan man bland annat se världens största renflock sku-

ren i fjällbjörk. Öppettider: första lördagen och söndagen i varje månad april-oktober. Lördag kl 10.00 – 13.00, söndag 14.00 – 17.00. www.tragubbarna.se Kartnummer 37 Foto: Svenska Trägubbar

Motorcykelmuseum i Sandhem Är du motorcykelintresserad, ja då ska du ta dig en tur till Sandhem. Här finns en samling av ett 20-tal engelska veteranmotorcyklar från 1913-1975 för beskådande. Här hittar du såväl landsvägsmotorcyklar som tävlingsmotorcyklar.

Samlingen är fantastisk och väl värd ett besök. Här glänser det om de gamla maskinerna och nostalgin smyger sig lätt på. Det kostar inget att besöka museet, ring eller maila till BengtOlof, tel. 072-502 11 65, veteranmc.sandhem@gmail.com som gärna guidar dig runt bland de vackra maskinerna. Museet ligger i ett av de sista husen i samhället, på vägen mot Sägnernas Hus (skyltat mot Fivlered i Sandhems centrum). Kartnummer 48

Fjärrvärme – Vatten – Avlopp Postadress: Box 47, 565 21 Mullsjö Besöksadress: Kyrkvägen 8 i Mullsjö Telefon växel: 0392-140 00 • www.mullsjo.se/memab

18

BOSTÄDER & LOKALER Besöksadress: Kyrkvägen 8 i Mullsjö Tel. 0392-142 30 www.mullsjobostader.se


KULTUR

Kyrkrodd i Sandhem Det är inte bara i Dalarna som det finns kyrkrodd. I över 50 år har kyrkrodd arrangerats över Sandhemssjön.

Det är till midsommardagens gudstjänst i Sandhems kyrka, som man kommer i kyrkbåtar. Gudstjänsten i kyrkan är en musikgudstjänst med ett 20-tal musiker, vilka framför folkmusik tillsammans med kommunens kyrkokörer. Det här är en begivenhet som lockar såväl lokalbefolkning som långväga besökare. Kyrkan är fullsatt till mer än sista plats! Vill du vara säker på en plats i kyrkan, kom då i mycket god tid. Kartnummer 6

Foto: B-O Stockhem

Ryttarns Torvströfabrik – Ekomuseum

Foto: Per Ström

Här kan du ta del av hur torvströverksamheten gick till och gav jobb åt flera hundra personer samtidigt. Verksamheten startade i början av 1900-talet och höll på till 1997. Idag är fabriken byggnadsminnesförklarad. Visningar vissa lördagar och söndagar i juli och augusti. Kaffeservering. Torvens dag den 1 september. Se mer på www.ryttaren.nu Kartnummer 27

19


RIDNING

Foto: Smålandsbilder

Kyrkekvarn Turism Islandshästar året om – Här anordnas ridning på islandshästar året runt allt ifrån korta turer på ett par timmar med fika alternativt en enkel lunch till en längre tur, med både fika och middag. Du kan även välja en kombinationstur, det vill säga ridning med kanoting eller vandring.

Givetvis sätter de ihop de paket du önskar: Vad sägs om att rida, bo i stuga med helpension och fullservice? I stughotell-

Horse riding To become at one with nature when horse riding is not just a pleasure, it is an unforgettable experience. Mullsjö has four riding centres, each with their own speciality. Tunarp’s Manor has been established for over 40 years, giving tourists the opportunity to rent a Swedish cottage together with either a thoroughbred horse or pony. The Kyrkekvarn centre offers guided tours on Iceland ponies through wonderful scenery, which can be combined with canoe trips on the Tidan waterways. Bråareds equestrian centre offers advanced training and competitive activities. Further details can be obtained from Mullsjö Tourist Bureau: Homepage www.mullsjo.se

20

och turridningspaketet ingår förutom ridturen, boende i stuga, vedeldad badtunna, grillkväll och frukost. Förutom islandshästar finns också ponnyridning för de mindre barnen. Kyrkekvarn Turism www.kyrkekvarn.com Kartnummer 1

Reiten Die Natur vom Pferderücken zu erleben ist mehr als ein Genuss. In Mullsjö haben wir vier Reitställe, alle mit verschiedenen Tätigkeiten. Das Gut Tunarp hat die ältesten Traditionen. Hier empfängt man seit über 40 Jahren Reitertouristen und die Vermietung von kleinen roten Häusern mit Pferd (Vollblut oder Pony), wurde früh ein Erfolg. Bei Kyrkekvarn besteht die Möglichkeit zum Geländereiten auf Island-Pferden. Hier können Sie für einige Stunden eine Reittour in einem hübschen Milieu buchen und diese gleichzeitig mit einer Kanufahrt auf dem Fluß Tidan kombinieren. Auf dem Reithof Bråared hat man sowohl die Auswahl zwischen Reitlager als auch an Trainings- und Wettbewerbstätigkeiten teilzunehmen. Internet: www.mullsjo.se Für Telefon und Internet möchten wir Sie auf den schwedischen Text hinweisen.


RIDNING

Tunarps Säteri en dröm för ryttare

Säteriet ligger i ett vackert omväxlande landskap med kuperade hag- och betesmarker, tall- och granskogar. Här finns över tre mil ridvägar bl.a. utmed sjön Stråken där du givetvis kan stanna till och bada.

Sedan 1968 har Tunarps Säteri bedrivit ridlägerverksamhet på gården. Här kan

man tillbringa en sommarvecka och rida från söndag till fredag och dessutom förfoga över ett eget torp under tiden. Detta oavsett du är nybörjare eller van ryttare. Under vår och höst erbjuder man helgridning där det också finns möjlighet

att fokusera på till exempel terränghoppning eller dressyr. Kontakt: www.tunarp.se Kartnummer 38

Välkommen till din kompletta verkstad för service och reparationer

Specialitet diagnos och svåra elfel Vi släcker dina 2:or AC-certifierad Däckservice och däckhotell Kenneth Klasson Kenneths Bilteknik AB Hos oss får du alltid fri lånebil, hämtnings- och lämningsservice, räntefri delbetalning upp till 24 månader och fri vägassistans under ett år efter utförd service. Välkommen att boka din service eller bilreparation hos oss: Kenneths Bilteknik AB, Industrivägen 3, 565 33 Mullsjö.

Tel 0392-131 10 www.kennethsbilteknik.se

Vi gör allt för din bil.

21


RIDNING

Mullsjö hästcenter Här finns en ridskola med två ridhus, varav ett är ett nybyggt, mycket vackert och ändamålsenligt.

Här kan du hyra häst, allt från shetlandsponnyer upp till stor häst. Finns intresse så anordnas även uteritter. Här finns också möjligheter till ponnyridning när caféet är öppet. Under sommaren går det också bra att ta med sig sin egen häst. Vill man träna i något av ridhusen så går det givetvis bra. Det är bara att höra av sig innan. Anläggningen erbjuder också läger, kurser och privat träning i hopp/dressyr. Öppettider: Se dess hemsida. www.mullsjohastcenter.com mullsjohastcenter@hotmail.com Foto: Smålandsbilder

Gudstjänster Söndagar Barnverksamhet - GULD Ungdomsverksamhet - SPARK Seniorverksamhet • Second Hand verksamhet Sommarcafe Sjöbol Instagram: sparkmullsjopingst Instagram: guldmullsjopingst FB Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem FB guldmullsjopingst FB SPARK - Mullsjö Pingst Ungdom www.mullsjopingst.se 0392 376 50 info@mullsjopingst.se

• • • • •

Allmän kurs Konst & Form KRIK-linjen Småbrukarlinjen BibelVinter

• • • •

Sommarkurser Veckoslutskurser Konferenser Vandrarhem

Det lilla tryckeriet med de stora möjligheterna Allt från visitkort till storformat Vi möjlighet att trycka mindre upplagor till rätt pris. Digitalt tryck av t. ex. affischer, medlemstidningar, flyers, visitkort, foldrar, kuponger, biljetter, och kuvert. Även numrerade serier. Format upp till A3+, 80–300 gr papper. Kontakta oss för mer information.

Tel 0392-374 00 • mullsjofolkhogskola.nu 22

Mullsjö året om! TURISTINFORMATION • 2018/2019

Tel 036-417 41 /// www.rn-offset.se /// kontakt@rn-offset.se


KONFERENS

Björkhaga Hotell och konferens ”Nästan som hemma” Björkhaga ligger mitt i natursköna Mullsjö. När du kommer hit lämnar du stressen bakom dig. Närheten till naturen med vandringsleder och bad under sommaren och skidspår på vintern har satt sin prägel på Mullsjö. Ditt besök här blir ett minne för livet. Gästvänligheten och värmen sitter i väggarna.

Här finns idag också en relaxavdelning med bastu som kompletterar den varma bubbelpoolen i lusthuset.

Hotellet har enkel- och dubbelrum samt en smakfullt inredd svit med jacuzzi. På Björkhaga finner du en modern hotell- och konferensanläggning med allt som behövs för en lyckad konferens, oavsett storlek på sällskapet. God mat, bra service och kringaktiviteter i form av t.ex. matlagning med Björkhagas kockar, vin – och chokladprovning eller varför inte ledpaket eller dra upp gammelgäddan?

Meeting and Conference Facilities Mullsjö now has six top-class conference and meeting facilities. Most of these are long- established, but all have the reputation of giving the best possible service to their guests. Whatever the type of course or educational seminar you want to pursue, Mullsjö is ideal for your company meeting. Modern conference rooms with the latest equipment, pleasant and helpful staff who respond to any requests, highstandard hotel rooms and excellent cuisine – all are typical for Mullsjö – a real conference centre. To help you relax during your conference, you are surrounded by our unsurpassed nature, fresh air, and all our many places to visit. Why not take some time off to look into our famous candy factory? There are all sorts of reasons to choose Mullsjö as your conference centre. Would you like to know more? Just contact our Tourist and Information Bureau Homepage: www.mullsjo.se

Maten ska vara en upplevelse

Björkhaga serverar lunch, lagar avsmakningsmenyer och ordnar festbuffén med stor kärlek och respekt för råvarorna. Köket är klassiskt med mycket närproducerat och ett eget viltslakteri i bakfickan. www.hotellbjorkaga.se Kartnummer 2

Konferenz Wußten Sie, daß der kleine Ort Mullsjö über sechs (bald sieben) erstklassige Konferenzanlagen verfügt? Mehrere davon haben eine langjährige Tradition und überall ist man sehr um das Wohl der Gäste bemüht. Gleichgültig welchen Typ von Konferenz oder Ausbildung Sie planen, so finden Sie sicher ein Konferenzhotel das speziell Ihnen oder Ihrer Firma zusagt. Charakteristisch für Mullsjö als Konferenzort sind nette Tagungsräume in gemütlicher Umgebung, erstklassige Ausrüstung, freundliches und erfahrenes Personal und selbstverständlich gutes Essen. Wenn Sie außerdem in Ihrer Freizeit unsere wunderbare Natur und saubere Luft genießen können, und Sie unserer Süßigkeitenfabrik einen Besuch abgestattet haben, dann verstehen Sie, warum gerade Mullsjö als Konferenzort bevorzugt wird. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie bitte bei der Touristinformation nach. Für Telefon und Internet möchten wir Sie auf den schwedischen Text hinweisen. Mullsjö året om! TURISTINFORMATION • 2018/2019

23


KONFERENS

Hotel Mullsjö mitt i friluftsriket Hotel Mullsjö är den idealiska mötesplatsen för arbete, kreativa tankar och kloka beslut. Hotellet har sex moderna och välutrustade konferensrum för upp till 150 personer. Hotellet har nära till såväl centrum som naturen och har Mullsjön direkt utanför knuten.

Att en tidig morgon väcka livsandarna med en lätt promenad runt sjön, höra fåglarna sjunga och sedan i lugn och ro äta en härlig frukost är en utmärkt början på dagen. Eller varför inte koppla av i bastun, ta ett dopp i sjön eller ta en vandring på någon vandringslederna, eller varför inte sträcka ut i den upp-

värmda inomhuspoolen? Restaurangen har ett förstklassigt kök och omsorgsfullt komponerade menyer, allt för att sätta guldkant på vistelsen vid ett av friluftsrikets pärlor. www.mullsjohotell.se Kartnummer 11

Ett riktigt pensionat med anor från 1937

I Furusjö, 5 minuters bilresa från Mullsjö centrum, ligger Sjöhaga.

Pensionatet är mycket speciellt eftersom då det inte har moderniserats, utan här finns de gamla möblerna kvar från 30-talet vilket ger lokalerna dess mycket speciella charm. Här finns nio rum och totalt 15 bäddar. 24

Många grupper som tränar sina hundar har på senare år hittat till pensionatet. De kan då få hjälp med boende, mat, träningsplan och skogsmarker. På Sjöhaga har man satsat på hemlagad husmanskost av närodlat och/eller ekologiska råvaror och försöker, så ofta det går, servera nötkött från den leve-

rantör som ligger på andra sidan ”stora vägen”. På Sjöhaga Pensionat är det insidan som räknas. www.sjohagapensionat.se Kartnummer 31


KONFERENS

Marston Hill – interkulturellt centrum för livskvalitet På Marston Hill finns lokaler för konferenser, kurser, bröllop, boende för ett 50-tal personer. Här bor du i en gedigen kulturmiljö. Anläggningen ligger mycket vackert beläget i

utkanten av Mullsjö tätort och har bland annat en boulebana. För mer information: www.marstonhill.com Kartnummer 16

Nyhems konferensområde med evenemangshall

Mullsjö Folkhögskola

Foto: Mullsjö Folkhögskola

Foto: Pingstkyrkan Mullsjö

Utmed sjön Stråkens västra strand, strax utanför Mullsjö erbjuder vi en trivsam lägeroch konferensanläggning i kristen regi med boende för 56 personer. Nyhemshallen, som också ligger inom lägerområdet, är en modern idrotts- och konferensanläggning med läktare som rymmer cirka 2.000

personer. Vid evenemang och konferenser får här plats cirka 3.300 personer. Kontakt: För ytterligare information och bokning kontakta Christina Gustafsson cgphagagatan@telia.com www.mullsjo.pingst.se Kartnummer 22

Med första parkett mot sjön är Mullsjö folkhögskola en naturskön plats för såväl kurssom konferensgäster Hos oss möter du en charmig folkhögskolemiljö. Vi erbjuder kreativa och lärorika kurser under hela året. Konferenslokaler finns för både små och stora grupper. Grundtvigsalen rymmer över

200 personer och är en av Mullsjös största samlingssalar. En perfekt, flexibel lokal för den stora gruppen. Givetvis kan du komma hit och bo hos oss oavsett konferens eller ej. Välkommen! www.mullsjofolkhogskola.nu Kartnummer 21

Foto: Mullsjö Folkhögskola

Sägnernas hus NÖJE & TRIVSEL I SANDHEM

• Folktromuseum

• Marknadsplats

• Dansanläggning

• Mat & Café

www.sagnernashus.se 0736-99 09 02

MULLSJÖ–SANDHEMS FÖRSAMLING

Välkommen till Kyrkans Hus och våra kyrkor: Nykyrka, Sandhem, Bjurbäck och Utvängstorp www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem 0392-122 00

Kom med och se! 25


MERVÄRDEN

En naturnära golfbana – vackrare kan man inte tänka sig Skandinaviens första golfbana ligger på Ryfors (anlagd 1888) och är idag en modern 18-håls kuperad park- och skogsbana, välplacerad i naturen utan större ingrepp i landskapsbilden.

Golfköping mer golf

Att spela golf på Ryfors är att vara en del av historien (se avsnitt kultur). Banan

Genom samarbetet med Jönköping, Skinnarebo, A6, Gränna, Götaström,

är i dag modern och erbjuder stora ondulerade greener och tuff ruff. Klubben hyr även ut ett antal husbil & husvagnsplatser med el.

Values Regardless if you choose Mullsjö for recreation, culture, horse riding, for a conference or for winter sports, we still have so much more to offer. For example, you can visit Scandinavia's first golf course. Back then, in 1888, it was a short course with square greens - today it is a modern, beautifully rolling landscaped, 18-hole course. However, if you prefer shorter golf shots, there is a nice miniature golf course located at Mullsjö Camping. Here you can even play a game of Boule. If you desire shopping, we offer factory-direct sales all year ‘round, everything from confectionery, to designer clothes and decorative LED lamps. If you, however, would like to just relax and enjoy life, you may do so at any of the area’s resort spas or at our in-door community swimming pool. Naturally there is even more to do here. If you feel as though you are missing out on something, just contact our tourist information center. Website www.mullsjo.se 26

Hook samt Wiredaholm får man tillgång till 198 hål, ett fantastiskt utbud av golf! Gamla banor, nya banor, en varierad natur med skog, fält, sjöar och härliga vyer, men också böljande struktur, bunkrar och vatten. www.ryforsgk.se Kartnummer 26

Mehrwert Unabhängig ob Du Mullsjö für Natur, Kultur, Reiten, Konferenzen oder den Wintersport gewählt hast, es gibt hier noch viel mehr. U.a. kann man hier Skandinaviens ersten Golfplatz besuchen. Damals im Jahr 1888, war es noch eine Kurzloch-Anlage – und ist heute eine moderne, wunderschön gelegene 18-loch Anlage. Soltest du aber eine kleinere Golfanlage bevorzugen, so gibt es eine Minigolfanlage auf dem Mullsjö Campingplatz. Möchtes DU lieber einkaufen so gibt es hier Direktverkäufe von Süßigkeitenherstellern Markenkleidern und LED-Lampen. Möchtest Du dagegen nur entspannen so kannst du dieses in unserer Schwimmhalle oder in der lokalen SPA-anlage machen. Natürlich gibt es noch viel mehr zu tun. Für mehr Information wende dich an die örtliche Touristinformation Internet: www.mullsjo.se Für Telefon und Internet möchten wir Sie auf den schwedischen Text hinweisen.


KONFERENS MERVÄRDEN

Guidade vandringar Sedan ett antal år tillbaka arrangeras guidade vandringar på flera av våra intressantaste platser i och runt Mullsjöområdet. 1000-tals besökare har fått ta del av intressanta berättelser.

Vi törs lova dig många intressanta guidningar i sommar. Se mer i evenemangkalendern. Givetvis finns här guider som hjälper dig även vid andra tillfällen. Ryfors Bruk

1700-talsbruk, vilket var föregångare till många intressanta verksamheter i landet. www.mullsjo.se

Granstugans bigård.

Tag del av livet runt ett bisamhälle. Erfarna biodlare berättar mer. Kontakta naturskyddsföreningen för info ang tider. mullsjo.naturskyddsforeningen.se Habo Kyrka.

Unik kyrka med tak & väggmålningar. För guidade turer ring 036-496 16 eller hemsida: www.svenskakyrkan.se/habo/guidning-i-habo-kyrka Guidade turer i övrigt

Kontakta Infocenter för mer information tel 0392-140 00 eller www.mullsjo.se

”Änglagård 3” – Vita Huset på Grimstorp Redan när jag kör in på uppfarten och ser Vita Huset i Grimstorp, får jag känslan av att kliva in i den senaste filmen om Änglagård. I entrén väntar jag nästan att Fanny eller Zac ska komma fram bakom någon av dörrarna för att hälsa på mig. Här finns en nyrenoverad lägenhet att hyra. Lägenhe-

ten har modernt kök, bastu, relaxavdelning och tre sovrum med plats för ett sällskap på åtta personer. Köttlådor säljs från den egna köttproduktionen. Guidade visningar för större grupper efter överenskommelse. www.grimstorp.se Kartnummer 41

Foto: Inger Stenlund

Innebandyfester i Nyhemshallen Mullsjö AIS hemmamatcher bidrar till många härliga fester i Mullsjö. Under hela hösten - vintern - våren pågår innebandysäsongen där supportrarna skapar en fantastisk stämning, vilken du bara måste uppleva om du är i Mullsjö på besök. Vi törs utlova en kul och häftig avslutning på en härlig dag i Mullsjö. www.mullsjoais.se Kartnummer 22 Foto: Rickard Axell 27


MERVÄRDEN

Björkhaga bad ute och inne Perfekt för konferenser, möhippor eller kompisgäng. www.hotellbjorkhaga.se Kartnummer 2

Hotel Mullsjö bad & relax

Foto: Hotell Mullsjö, arkiv

Även här finns det möjligheten att ta sig ett dopp i den lilla trivsamma bassängen och samtidigt koppla av i

den härliga miljön. www.mullsjohotell.se Kartnummer 11

Skogsro spa hett eftertraktat Mullsjö simhall Här kan du med fördel koppla av efter en dag i skidbacken genom att simma, träna i gymmet, njuta av bastuvärmen, sola, fika, få

massage eller bara vara. För info: www.mullsjokommun.se Kartnummer 1

TUNARPS SÄTERI Ridkurser - Ridskola för vuxna och barn, nybörjare och erfarna 0515-76 10 25 28

www.tunarp.se

Skogsro Spa, är precis som det låter, är en liten anläggning, med känsla för det speciella, beläget på en rofylld plats i skogen. Här tar man emot en grupp i taget för att alla ska få känna sig omhändertagna. – I spapaketen finns ett utbud av Qi-gong, fotbad, egen vald behandling, bastu,

varmt poolbad, frukt och fika. Här finns även Rosenrummet, vilket är perfekt för två personer som vill unna sig något extra. Här finns också en övernattningsstuga. Boka i god tid för att vara säker på att få plats. www.skogsrospa.se Kartnummer 33


MERVÄRDEN

Fabriksförsäljning Allt fler uppskattar möjligheten att handla direkt i fabrik. Detta kan Du även göra i Mullsjö.

Foto: Louise Lidbrandt

Konkretek AB/Isabel

Damella & Mullsjö

Designad LED-belysning i plexiglas för inomhusmiljö. www.isabelproducts.se Kartnummer 12

factory outlet Märkeskläder samt egen produktion. Öppettider: se www.damella.com Kartnummer 4

Kyrkekvarn Turism – aktivitetshall med hundverksamhet och andra arrangemang I aktivitetshallen på Kyrkekvarn Turism pågår numera mycket inom hundsportens olika grenar. Stor aktivitetshall med konstgräs, används främst för hundverksamhet men också för olika inomhusaktiviteter och grupparrangemang, t.ex. paddla, rida på islandshästar,

skjuta lerduvor och mycket annat. Passar för: Skolklasser, företag, familjer med flera. www.kyrkekvarn.com Kartnummer 13

Stråkenstrand I sommar, café, konst o museum. B&B, spa och guidad el-båttur kan bokas. www.landanaturspa.se info@landanaturspa.se 29


MERVÄRDEN

Laggarehemmets Handelsbodsmuseum

Så här kunde en handelsbod se ut. Med diskar, kaffekvarnar och varor. Här finns också en utställning med gamla saker i ladugården. Ring och boka besök. Tel. 070-540 73 00 Kartnummer 14

Parkens Vänner I samarbete med Mullsjö kommun restaurerar den ideella föreningen Parkens Vänner den ”Glömda Parken” som idag heter Margaretaparken och ligger i anslutning till äldreboendet Margaretas Park.

Denna unika trädgård/park anlades i början på 50 talet av stinsen Fagerström som bodde där med sin familj. Parken har legat i träda sedan 90-talet. From 2012 försöker Parkens Vänner få den att bli som sitt ursprung, så nära det går. Tanken är att den ska bli en oas mitt i Mullsjö, tillgänglig för alla. Gör gärna ett besök i den vackra parken som även är handikappanpassad. Här finns mycket att se. Möjlighet till guidning finns efter kontakt med M Bengt Ragnar, ordf. D kan stödja föreningen genom att bli medDu lem för 100:-/år. Kontakt: ordf Bengt Ragnar ragge1203@gmail.com. Besök oss också på vår facebooksida: Parkens Vänner 30


MERVÄRDEN Utställningar och musik Bjurbäcks kyrka

I den vackra kyrkan kan du under året ta det av flera musik- evenemang. www.mullsjo.se Kartnummer 45 Gamla Affären, Broholm, Akvarellmålning

Birgit Adolfsson visar även i år sina akvarellmålningar i Gamla Affären i Broholm sommartid. Gamla Affären i Broholm har öppet under sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti när skylten ÖPPET står utställd. Det går också bra att ringa för speciella visningar. För mer info : www.mullsjo.se Kartnummer H1 Midsommar Bönared

Enligt gammal god tradition bjuder Bjurbäcks hembygdsförening in till midsommarfirande. Man samlas vid tretiden på eftermiddagen, för att klä midsommarstången. Därefter blir det dans och lek. Servering. Kartnummer 3 Midsommar i Gravsjö

I Gravsjö firas midsommar på ”gammaldags” vis. Här erbjuds under dagen serveringar, lotterier och chokladhjul. Du kan också kasta såväl stövel som pil samt åka höarka. Givetvis dansas det runt midsommarstången. Gravsjö Hembygdsförening anordnar festen. Kartnummer 9

Foto: Svenska Trägubbar

glänser det om de gamla maskinerna och nostalgin smyger sig lätt på. Kartnummer 48 Sommarjazz på Ryfors

De populära jazzarrangemangen fortsätter och även i sommar under tak på det trivsamma lagårdsrännet. Det kommer att svänga rejält under de här kvällarna! Har du varit på Ryfors en härlig sommarkväll så glömmer du vare sig stämningen eller miljön. Kom i tid, det brukar bli fullsatt. www.mullsjojazz.se Kartnummer 5 Sägnernas hus

Ett danspalats med julmark-

nad, museum – våra förfäders fantasivärld och mässor. Bussar och guidning bokas. Se evenemangskalandern eller www.sagnernashus.se Kartnummer 35

Stråkenstrand

Landa naturspa Konstutställningen "I John Bauers fotspår" målningar, textiltryck och seriesamling samt ätbar konst. Välkommen på vernissage lördagen den 11 maj kl 11-17, Sjövägen 96 i Mullsjö. www.landanaturspa.se info@landanaturspa.se Kartnummer 46

Ryttarns Torvströfabrik

Ekomuseum Här kan du ta del av hur torvströverksamheten gick till och gav jobb åt flera hundra personer samtidigt i början av förra seklet. För info kring visningar samt Torvens Dag se: www.ryttaren.nu Kartnummer 27 Museum Svenska trägubbar

Här kan du ta del av över 1300 träfigurer vid Sveriges största trägubbemuseum. Öppettider: Första lördag & söndag i varje månad, apriloktober. Grupper kan bokas året om. Info: www.tragubbar.se Kartnummer 37

Midsommar Nyhem

Att fira midsommar i Nyhem under Nyhemsveckan har blivit en tradition för många. På midsommarafton och på midsommardagen, blir det festliga gudstjänster för alla åldrar. Liksom tidigare år blir det besök av olika artister. Nyhemsveckan är en konferens arrangerad av Pingströrelsen, men alla är givetvis varmt välkomna! www.nyhemsveckan.se Kartnummer 22

Allt du behöver i Mullsjö Stor manuell delikatess

Spel & Post

Motorcykelmuseum i Sandhem

Är du motorcykelintresserad, ja då ska du ta dig en tur till Sandhem. Här finns en samling av cirka 20 st. engelska veteranmotorcyklar från 1913-1975. Här hittar du såväl landsvägsmotorcyklar som tävlingsmotorcyklar. Samlingen är fantastisk och verkligen värd ett besök. Det

Husqvarna Skog och trädgård

Eget Bageri Egen verkstad

Fisketillbehör Stor blomsteravdelning

Ljungqvists Järn Öppet Månd-Fred 8-21 Lörd-Sönd 9-20

Öppettider: Månd-Fred: 9-18, Lörd 10-14 Tel: 0392-106 30

31


MERVÄRDEN

Foto: Pingstkyrkan Mullsjö

Välkomna till 104:e Nyhemsveckan 12-21 juni 2020 Nyhemsveckan är pingströrelsens i Sverige största konferens och växer från år till år. I år sker detta för 103:e gången och till Mullsjö och Nyhem kommer tusentals människor för att under en dryg

vecka få möta både Gud och goda vänner. Området där Nyhemsveckan arrangeras, är naturskönt beläget vid sjön Stråken och inbjuder till att sitta ute i

backarna under bar himmel och suga åt sig av gemenskapen. www.nyhemsveckan.se

Familjecamping med badstrand

Foto: Mullsjö kommun 32

Mullsjö Camping ligger nära Mullsjö samhälle. Här på denna trevliga familjecamping finns cirka 140 gästplatser med eluttag, ett servicehus mitt på området med toalett, dusch, tvättstuga, kök och diskrum. För den som vill hyra stuga finns det sexton fullt utrustade campingstugor samt sex enkla övernattningsstugor. I

receptionen finns också en mindre butik och kiosk. Cirka 200 meter från campingen ligger Motell VIP med restaurang. Olika arrangemang, bad, vandringsleder, fiske, paddlingsmöjligheter förgyller tillvaron. www.mullsjocamping.se Kartnummer 20


Den lilla kommunen med hög livskvalitet.

Välkommen till Mullsjö kommun! Här finns den vackra naturen runt knuten samtidigt som det är nära till arbete, service och barnomsorg. Upptäck den levande matkulturen eller ta en runda på Sveriges första golfbana. Här blomstrar ett engagerat och aktivt näringsliv och föreningarna bjuder på många varierande fritidsaktiviteter – året om. En trygg och fin plats att bo på! Harmoni Utforska och koppla av i skog och mark Njut av musik och teater i unik bruksmiljö Upptäck dina nya smultronställen Närhet Nära till boende, arbete och service Ta del av det rika föreningslivet Upplev en underbar natur, precis runt knuten Framtidstro Tillgänglig service med god barn- och äldreomsorg Inspireras av ett aktivt och engagerat näringsliv En plats att utvecklas på oavsett ålder, ursprung eller intressen

och och

Infocenter i Mullsjö centrum har information om vår kommun, dess verksamheter och fungerar även som turistinformation. Kontakta oss om du har några frågor: infocenter@mullsjo.se 0392-140 00

Hitta just ditt smultronställe i Mullsjö kommun!

www.mullsjo.se 33


BO - ÄTA - FIKA BO

Björkhaga Hotell & Konferens www.hotellbjorkhaga.se Kartnummer 2 Grimstorp Bed & Breakfast www.grimstorp.se Kartnummer 41 Hotel Mullsjö www.mullsjohotell.se Kartnummer 11 Kyrkekvarn naturcamping www.kyrkekvarn.com Kartnummer 13 Marston Hill Havstenshult www.marstonhill.com Kartnummer 16 Mullsjö Camping www.mullsjocamping.se Kartnummer 20 Mullsjö Folkhögskola www.mullsjofolkhogskola.nu Kartnummer 21 Motell VIP www.vipmullsjo.se Kartnummer 17 Nyhem www.nyhemsveckan.se Kartnummer 22 Sjöhaga www.sjohagapensionat.se Kartnummer 31 Sörgårdens stugby och lägergård www.kyrkekvarn.com Kartnummer 36

Foto: Örjan Henriksson

ÄTA & FIKA

SOMMARFIKA

Björkhaga Hotell & Konferens www.hotellbjorkhaga.se Kartnummer 2

Brygghuset, Kyrkekvarn Nära ån Tidan, här hör du vattnets brus. www.kyrkekvarn.com Kartnummer 13

Café Sigfrid Servering i Kyrkans Hus, www.svenskakyrkan.se/mullsjo Hotel Mullsjö www.mullsjohotell.se Kartnummer 11 Goong Take Away Järnvägsgatan 59 Landhs Konditori Bageri, konditori och lunchservering vid Mullsjöns norra strand. Motell VIP www.vipmullsjo.se Kartnummer 17 Mullsjö Grill och Pizzeria Ligger vid Falköpingsvägen, på Nykyrkevägen. Parkrestaurangen Margaretas Park Skolgatan Pizzeria Amigo Ligger vid Konsumhuset i Mullsjö centrum. Pizzeria Greven Sandhem Pizzeria Viking Ligger i kommunhuset mitt i centrala Mullsjö. Ryfors Trädgårdskafé www.ryforstradgardskafé.se Engelska Villan, Ryfors www.ryforstradgardskafé.se

34

Bönareds prästgård Bjurbäcks hembygdsförening serverar kaffe och jordgubbstårta. Kartnummer 3 Marston Hill Havstenshult www.marstonhill.com Kartnummer 16 Kyrkskolan i Mullsjö Granne med Nykyrke kyrka. www.svenskakyrkan.se/mullsjo Kartnummer 24

Sjöbol Pingskyrkan i Mullsjö ordnar sommarcafé ute i Sjöbol som ligger strax söder om Mullsjö efter väg 26/47. Här serveras våfflor med grädde och sylt samt traditionella kakor, under vecka 28-30. Kartnummer 29 Stråkenstrand Kartnummer 46 Sägnernas hus Utställning: Våra förfäders fantasivärld. (inträde se hemsidan) www.sagnernashus.se Kartnummer 35


Besöksmål i vår närhet ”Foto: Jesper Anhede”.

Mer information får du via vår turistinformation, 0392-140 00

HJO Trästaden vid Vättern Slöjdmässa, Ångbåt, Hökensås Öringsafari, Stadsvandring Bisonfarm Hjo Turistbyrå: 0503-352 55

VISINGSÖ Remmalag Ekskogen Näs slottsruin Tempelgården Visingsborgs slottsruin Brahekyrkan Visingsö Turistbyrå: 036-10 38 89

FALKÖPING Segelflygmuseum Gånggrifter Åsle Tå Ekehagens Forntidsby Dalénmuséet Mösseberg-djurparklekcenter Falköpings turistbyrå: 0515-88 70 50

GRÄNNA Grännaberget Polkagrisar Gränna museum, Andréexpeditionen Röttle by Gränna Turistbyrå: 036-10 38 60

BORÅS Abecita Konstmuseum Borås Djurpark Torpa Stenhus Upzone Rya Åsar Borås Turistbyrå 033-35 70 90

ULRICEHAMN Änglagård Outletshopping Båtturer Cykelpaket Ulricehamns Turistbyrå: 0321-59 59 59

HÖKENSÅS Fiske Natur Vandring Hökensås semesterby: 0502-230 53 Foto: Göran Assner Källa: Smålands Turism AB

TIDAHOLM Barnens Hus Hökensås Konstlitografiskt museum Tidaholms museum Turbinhusön med kaffestuga Tidaholms Turistbyrå: 0502-60 62 08

Foto: Ulf Brage

SKARA Varnhems Klosterkyrka Skara Sommarland Hornborgasjön Medeltid, Vandra i Valle Skara Domkyrka Västergötlands Museum Skara Turistbyrå: 0511-325 80

HABO Habo Kyrka Hökensås Brandstorps hembygdsgård Carléns Fisk Habo Turistinformation: 036-442 81 11

JÖNKÖPING/BOTTNARYD Upptech, Tändsticksmuséet Dumme Mosse, A6 shoppingcenter Huskvarna Fabriksmuseum, Taberg, Rosariet, Konserthus Stadsparken, Elmia, Gunillaberg Jönköping läns museum Jönköpings Turistbyrå: 036-10 50 50

ANEBY Åsens By Spaltets vattenfall Stjärneborgs museum och pyramid Fallosstenen Björkenäs Moped- och motorcykelmuseum Aneby Turistbyrå: 0380-462 40 35


VINTER

Många möjligheter till vinterfiske Har du aldrig provat på vinterfiske, så finns möjligheten i Mullsjö. Tänk att få ge sig ut på en blänkande is en tidig morgon. Förhoppningsvis hugger det! Att pimpla är enkelt, att få fisk är en konst.

Här kommer några tips: – Abborren metas med pimpelspö. Linan ska vara 0,15 - 0,20 mm och för att få ner kroken mot botten använd en pirk. Dessutom använder du en färgad trekrok som du agnar med maggot. – Abborren måste man leta efter. Fiska två till fyra minuter i varje hål. Borra sedan tio meter längre bort, förhoppningsvis hittar man den till slut. Abborren rör sig väldigt lite vintertid. – Gäddan kan fiskas med traditionellt angeldon, agnad med levande mört. Alternativt använder du ett kortare spö med rulle, som du kan meta med. Använd trekrok och agna med mört. – Kom ihåg att göra ett stort hål i isen, minst 25 cm, för att få upp en gädda. – Regnbågen fiskas som röding med ett stort blänke, tafs och räka. Använd enkelkrok. OBS. Får du en stor gädda på angeldon, så får du inte räkna in den som rekordfisk. (Detta kan du bara göra om du använder spö.) Säkerhet Gå inte ut på tunnare is än tio centimeter. Ta alltid med dig: – en kompis. Gå aldrig ut ensam – ispik för att kontrollera isens tjocklek – isdubbar för att ta dig upp om olyckan är framme. Tänk särskilt på att: – Våris kan vara förrädisk – Det kan finnas strömmande vatten som gör isen svag underifrån – Att andra människor är ute på isen är ingen garanti för att all is håller – Lär barnen att inte gå ut ensamma på isen – Var försiktig och lycka till! Fiskekort se sid 7

5


VINTER

Längdskidåkning Mullsjös höga läge över havet innebä snösäkra vintrar.

Vi har flera spårcentraler i kommunen och spårens längd och svårighetsgrad varierar. På höjderna norr om Mullsjö har Mullsjö Skidoch Orienteringsklubb sin anläggning med ett flertal spår, elljusspår med konstsnö och klubbstuga. Stugan är öppen tisdagar och torsdagskvällar med bland annat bastu och servering. På golfbanan vid Ryfors finns det som regel skidspår iordningsställda. Här är det lätt att få en ”fjällkänsla”, på den härligt kuperade golfbanan. Även vid Mullsjö Alpin och Fridhem finns det flera spår att välja mellan. Dessa spår kräver dock mer snö än vad det gör vid MSOK-stugan och golfbanan. Dessutom finns det tre härliga spår i Sandhem, varav ett med elljus. Vill du veta spårens standard för dagen & hur du hittar dit? Gå in på www.skidspar.se

Stråkenloppet – seedningslopp till Vasaloppet På 40-talet arrangerades en omtalad stor skidtävling vilken gick runt Stråkens norra del. För femton år sedan tog ett gäng entusiaster åter tag i Stråkenloppet i avsikt att än en gång bli ett av syd-Sveriges största och trivsammaste långlopp på skidor. Idag samlar Stråkenloppet cirka tusen skidåkare till start och går alltid av stapeln i slutet av januari. Vill du veta mer, går in på: www.strakenloppet.se 4


Detta är den perfekta familjeanläggningen. Den är lagom stor och passar de flesta och är mycket åkvänlig.

En allt för kuperad backe blir lätt isig och svåråkt, därför har backen gjorts planare och finare, vilket mottagits mycket positivt något som uppskattas både av nybörjaren och av de som är vana. För att kunna hålla backen i trim, har anläggningen 60 snökanoner och om vädret tillåter börjar de att göra snö redan i november. Man lägger cirka 80-90 centimeter konstsnö vilket motsvarar ungefär 8-9 meter natursnö. Målsättningen är att öppna backen redan vid jul och hålla öppet fram till slutet av mars. De fem liftarna har stor ka-

pacitet och klarar av att frakta fyra tusen personer per timme. Här åker man skidor, i stället för att ägna tid i liftkön. Vid Mullsjö Alpin finns sju nedfarter. Du kan välja på allt från barn- och övningsbacke till svart pist. Dessutom finns hopp för både skid- och snowboardåkare, till exempel rail, box och big jump. Här finns även en pulkabacke för den som hellre vill åka pulka än skidor. Vid bra natursnötillgång finns det också flera längdspår av välja bland vid Mullsjö Alpin. Mat – viktigt för skidåkaren

Hit ta med egen matsäck eller besöka serveringen, som erbjuder såväl fika som dagens rätt och à la carte. Serveringen har dessutom fullständiga rättigheter om du nu känner för att ta ett

VINTER

Mullsjö Alpin Sveriges förnämsta alpina anläggningar Foto: Smålandsbilder

glas öl eller vin till maten. Intill barnbacken finns dessutom kiosk , där du kan köpa mackor och varm choklad, men även grillplatser där backen håller med ved. Personlig service

– I skidshopen finns alla typer av skidor (även längd)och snowboards. Totalt finns här 700 kompletta utrustningar i alla storlekar och längder. I shopen servas utrustningen och det finns även försäljning av tillbehör så som skidor, pjäxor, glasögon, handskar, mössor m.m. Här kan du också boka tid för skidlektioner. Vid Mullsjö Alpin får du alltid en personlig service och fantastisk fin skidåkning. www.mullsjoalpin.se Kartnummer 19

Fakta om anläggningen Restaurang:

Värmestuga för egen matsäck. Kiosk som säljer enklare förtäring. Skidshop – med uthyrning och service samt försäljning av skidor, tillbehör samt bokning av skidlektioner. Gott om parkeringsplatser både för bilar och husvagnar. Pister:

Sju pister 95 meters fallhöjd Vissa pister har 30 graders fall. Fem liftar med kapacitet på 4.000 personer per timme. Snögaranti:

Snögaranti vid Mullsjö Alpin, från julhelgen till slutet av mars. www.mullsjoalpin.se Bokning av kompletta skidpaket:

Foto: Smålandsbilder

Genom Mullsjö bokning kan du boka ett komplett skidpaket med bland annat boende, skidskola, skidhyra och liftkort. Det finns flera olika boendeformer att välja på, till exempel husvagn i direkt anslutning till backen, stugor och hotell. Förboka gärna skidpaket, skidskola och skipass via www.mullsjoalpin.se För mer information: www.mullsjoalpin.se

3


VINTER

Välkommen till snöriket i söder Här är vintrarna såväl snörikare som längre än på de flesta ställen i södra Sverige.

Vinter i Mullsjö kan erbjuda dig allt mellan branta backar vid Mullsjö Alpin till härliga skidspår såväl i kulturlandskap

som i vildmarksliknade natur, isfiske och ridning på islandshästar. Vill du efter en dag i naturen koppla av med shopping vid några av våra fabriksförsäljningar, eller äta en god middag, bada, koppla av, sola och njuta vid ett av våra spa …

Welcome ... to a piece of the north with souther exposure! Here the winters are snowier, as well as longer, than most places in southern Sweden. During a period last winter, Mullsjö had the deepest snow cover in the entire country which all snow lovers were able to enjoy. Winter in Mullsjö can offer you everything from steep slopes at Mullsjö Alpin to wonderful (well groomed) ski tracks; ice fishing and trail-riding on Icelandic horses. If, after your day in nature, you wish to wind down by shopping at some of our factory outlets, enjoy a good meal, visit one of Sweden’s unique photo galleries, take a swim or totally let go by relaxing at a spa ... well, those would be excellent choices as well! I hope your winter stay in Mullsjö exceeds your expectations and welcome back! Here there is something (for everyone) to do all year ‘round.The Homepage www.mullsjo.se

... så går det också utmärkt. För aktuell spårinfo se www.skidspar.se Hoppas din vintervistelse i Mullsjö blir vad Du hoppas och välkommen åter! Här finns något att göra året om. Hälsningar Mullsjö kommun

Willkommen … Zu einem Stück Norrland aber im Süden gelegen! Hier ist die Wintersaison länger und schneereicher als in den meisten Orten in Süd-Schweden. Im vergangenen Jahr hatte Mullsjö zu Beginn der Saison die tiefste Schneedecke im ganzen Land. Alle Schneeliebhaber waren begeistert! Ein Winter in Mullsjö bietet Ihnen sowohl steile Abfahrten bei der Mullsjöer Alpin Skianlage, Langlauf in herrlichen Skispuren, Eisangeln, als auch Reittouren auf Island-Pferden. Möchten Sie nach Ihren Naturerlebnissen etwas Abwechslung haben, so können Sie in unseren verschiedenen Fabriken Einkäufe tätigen und eine gute Mahlzeit in unseren Restaurants einnehmen. Vielleicht besuchen Sie die Fotogalerie, eine von wenigen in Schweden, oder entspannen, baden, genießen ein Spa ….. Alles dies ist möglich. Wir hoffen Ihr Winterurlaub fällt nach Ihren Wünschen aus und Auf Wiedersehen! Hier gibt es das ganze Jahr über etwas zu unternehmen. Für Telefon und Internet möchten wir Sie auf den schwedischen Text hinweisen.

2


MULLSJÖ ÅRET OM

TURISTINFORMATION 2020/2021 Foto: Yvette Tidefors


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.