Habotidningen 2022/2023

Page 1

– tidningen 2022/2023 • Årgång 22 HABO HABO
©
Habo ligger bra till Kärnekulla utvecklas till Habos nya stadsdel Handla mer hållbart utan att göra hål i plånboken Hitta drömjobbet på DreamLogistics Årets företagare i Habo lever på kvalitet och service Habo Rostfria vill gärna forma nya guldkorn
Copyright:
Smålandsbilder

Habo ligger bra till

Habo ligger riktigt bra till – och det gäller ur flera perspektiv. Läget i den starka Jönköpingsregionen är ett. Habo rankas dessutom för tredje året i rad som den bästa företagskommunen i Jönköpings län, och är fortfarande en av Sveriges snabbast växande kommuner. Investeringsviljan är fortsatt hög vilket aktuella satsningar från privata fastighetsbolag vittnar om.

Svenskt Näringsliv gör årligen jämförelser för att se hur näringslivsklimatet utvecklas i alla svenska kommuner. Habo presterar återigen på topp, och det är enligt företagens mening som kommunen är den bästa tänkbara för att etablera och driva verksamhet. Habo vinner bland annat på sin förmåga att snabbt möta företagen i olika frågor, och uppfattas av företagen som en kommun som prioriterar näringslivsfrågor över lag.

– En av våra främsta framgångsfaktorer ligger i det djupa samarbetet mellan kommunen och det privata näringslivet. I Habo kan vi stå för att vi verkligen har ett genomgående bra samarbete med företagen samt företagarföreningar i kommunen. Vi lyssnar på varandra och strävar efter samma mål. Det märks inte minst nu när vi ser att allt fler vågar investera, inte minst i nya bostadsprojekt, trots att vi står inför en lågkonjunktur, säger Monika Raske, näringslivsansvarig i Habo kommun.

Efter en tuff period med pandemi, tätt följd av oroligheter i världen, står Sverige nu inför en lågkonjunktur. Något som de flesta företag i Habo inte tycks känna av riktigt än, men som man ändå ser till att rusta för i god tid.

En plats värd att investera i Jönköpings län har alltid präglats av ett starkt entreprenörskap. Habo bidrar till att det fortfarande är det och kommer att vara det i framtiden också. Habo är fortfarande en av Sveriges snabbast växande kommuner,

Habo–tidningen ges ut av: Tidningsbyrån i Jönköpings län AB

både i fråga om invånarantal och när det gäller värdeutveckling i lokala företag.

Inflyttningen ökar och Habo behöver nya bostäder. Glädjande är då att det inte bara är allmännyttan som bygger nytt. Det finns flera privata aktörer som satsar på både hyresrätter och bostadsrätter i Habo, vilket också vittnar om att man ser en stor utvecklingspotential i kommunen. En plats väl värd att investera i, helt enkelt.

Bland de främsta bostadsprojekten kan nämnas den privata fastighetsutvecklaren Tositos utveckling av Kärnekulla, som blir en ny stadsdel i centrala Habo, med upp till 800 bostäder. Här kommer det även att finnas handelslokaler samt en ny skola, förskola och sporthall som kommunen bygger. I området möts offentliga och privata utvecklare, vilket Monika Raske lyfter som ett bra exempel på hur man samverkar för utveckling i Habo.

Text: Maria Lind Teknisk produktion: Tidningsbyrån i Jönköpings län AB E–postadress: info@tidningsbyran.se

Stort intresse för etableringar Intresset för att etablera verksamheter i Habo är stort. Läget är givetvis en stark attraktionskraft, men även kommunens föredömliga arbete med att utveckla nya etableringsområden tillsammans med näringslivet.

– Vi befinner oss nu i en situation där nästan all färdigplanerad industrimark är bebyggd. Kommunen jobbar nu för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda nya möjligheter med detaljplanerad och byggfärdig mark, men det är ett arbete som tar tid. Vi vet att intresset är fortsatt stort och kommer att arbeta med olika lösningar för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda lokaler i attraktiva lägen, likväl som industrimark för större etableringar på sikt. Det är en av våra viktigaste uppgifter framöver, avslutar Monika Raske med.

2
Tryck: RN–Offset, Habo Distribution: SDR Svensk Direktreklam, Jönköping Monika Raske, näringslivsansvarig i Habo kommun.
3 Free your style. Bekanta dig med möjligheterna hos Myresjöhus och lär dig hur smidigt det kan vara att skapa en genomgående känsla i hela huset. Låt
flöda och drömmarna löpa fritt när du gör dig redo
Free your style på myresjohus.se eller kontakta Stefan
57 SMÅLANDSVILLAN.SE Erica hjälper dig att hitta rätt i husdrömmen. Kostnadsfritt och utan förbindelser. ERICA BERNARDIN Säljare, SmålandsVillan Telefon 073-093 35 99 ÄR DU PÅ VILLAVÄGAR? Missa inte vårt nya visningshus Villa Lekeryd i Mullsjö med invigning i december! NYFIKET OCH NOGGRANT Samhällsutveckling med livskvalitet i Habo och Mullsjö ränninge G Vi på B ser och satsar alltid framåt. d å er på, i di V Vi driv ta stora beslut och störr ser möjligheter och pr yfiket och noggrant. e steg framåt. N ar oss gärna fram, för att i nästa fas v år branningegard.com d åga
inspirationen
för ditt nästa kapitel.
Malm, tel 070-525 65

Kärnekulla utvecklas till

Precis vid södra infarten till Habo ligger Kärnekulla, som fram till nyligen har varit ett oexploaterat naturområde vid Vätterns strand. Nu planeras det för en rejäl utveckling i området, som blir Habos nya stadsdel med handelslokaler, bostäder och en ny skola.

Habo kommun bygger en ny förskola, skola och idrottshall i Kärnekulla. I området byggs även ett helt nytt handelsområde samt ett stort antal nya bostäder av den privata fas-

tighetsutvecklaren Tosito. Detta är utan tvekan ett av de absolut största stadsutvecklingsprojekten för Habo genom tiderna.

Utvecklar allt själva Närmare bestämt blir det upp till 800 bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, som Tosito ska bygga i flera etapper. Utöver det byggs det även handelsfastigheter för i första hand skrymmande handel i anslutning till bostadsområdet.

– Det är ett mycket stort projekt i förhållande till kommunens storlek, men vi ser samtidigt att Habo är en attraktiv kommun med positiv inflyttning. Det finns även ett mycket gott företagsklimat här. För oss är det viktigt att vi kan ha kontroll över hela kedjan i byggprocessen och därför var vi enbart intresserade av att bygga hela området själva, istället för att stycka av och dela projektet med andra privata aktörer, förklarar Tommy Fritz, vd på Tosito.

Ett komplext projekt Att utvecklingen av Kärnekulla är ett avancerat projekt där många pusselbitar måste falla på plats står klart. För att området ska kunna anslutas till de befintliga vägarna Bränningeleden och väg 195 så behövde ett antal rondeller byggas om. Det har Trafikverket gjort, samt även byggt en gång- och cykelport under Bränningeleden.

4

Habos nya stadsdel

Eftersom det är många faktorer som är beroende av varandra är god planering viktigt. Det är något som Tosito visat sig vara väldigt bra på i tidigare projekt. I dagsläget har flera fastigheter redan färdigställts och hyresgäster flyttat in. Till exempel en Willys-butik, som efterfrågats i Habo länge.

– Willys har haft öppet i ungefär ett halvår nu och butikens försäljning har hittills varit över all förväntan. Vi kompletterar nu området med gym, restaurang och café, och räknar med en liknande utveckling även här. Det märks att haboborna har väntat på den här satsningen väldigt länge, säger Tommy Fritz.

Stort intresse för bostäderna Hittills har Tosito byggt ungefär 100 bostadsrätter i Kärnekulla, varav nästan samtliga såldes innan de var färdigbyggda. Nu planeras nästa fas med byggnation av både bostadsrätter och hyresrätter parallellt. Intresset lär vara minst lika stort för de kommande bostäderna.

Habos utveckling är beroende av att det finns attraktiva bostäder. Tosito bidrar med sitt projekt till att skapa ett ännu större intresse för Habo som bostadsort, och det är en utveckling som gynnar det lokala närings-

livet också. Det stärker rekryteringsunderlaget, och ger även starkare köpkraft med fler

invånare. Kort sagt, alla i Habo vinner på utvecklingen av Kärnekulla.

5

plånboken

Bytt blir nytt är Habos nya secondhandbutik med en särpräglande hög standard och kvalitet. Här säljs lite finare saker inom kategorierna heminredning och kläder, och med finare saker åsyftas kvalitetsmärken och saker som är i så gott skicka att de är näst intill nya.

Butiksägaren Emma Selldén har under våren 2022 startat en verksamhet som verkligen ligger i tiden. Att kombinera och erbjuda möjligheter att både handla mer hållbart och cirkulärt, och att kunderna samtidigt kan spara en liten slant är idag en väldigt gångbar affärsidé.

Överallt kan vi läsa om hur vi kan och bör leva mer hållbart. Samtidigt står vi inför en stundande lågkonjunktur som gör att många kommer tänka både en och två extra gånger innan de köper något. Statistik över köpmönster över tid visar att det ofta är kläder och heminredning som väljs bort när tiderna blir tuffa.

Ett fint alternativ Emma erbjuder med sin butik ett fint alternativ som låter heminredning och kläder ta plats, trots konjunktursvängningar. Hon är mycket nytänkande i hur hon vill vidareutveckla butiken för att möta den lokala efterfrågan.

– För mig är det viktigt att vara lyhörd och följa marknaden. Jag vill att mina kunder ska kunna lita på att det som säljs i butiken är både prisvärt och håller en hög kvalitet. Att lyssna på vad kunderna vill ha är viktigt, och här märks det tydligt att det är kvalitetsmärken och hållbara saker som är mest eftertraktade, säger Emma.

Konceptet för Bytt blir nytt är att kunder

6
Handla mer hållbart utan att göra hål
i
Bränningeg. 1, HABO, Tel. 036-466 30 • MRF-verkstad • Auktoriserad verkstad för Honda, Isuzu och Subaru • Reparation • Service • Reservdelar Hjulinställning • Bilrutor • AC-reparationer SWEDAC ackreditering (för att släcka besiktnings 2:or) RÄDDNINGSTJÄNSTEN I HABO 036-442 82 98 Du har väl brandvarnare? – kontrollera batteriet! Använder du levande ljus – glöm ej släcka!
Butiksägare Emma Selldén.

lämnar in varor som de vill sälja via butiken, som tar ut en provision för det som säljs. Osålda varor går tillbaka till kund, eller tillfaller butiken enligt överenskommelse. Butiken har än så länge bara haft öppet under några månader, men redan nu finns ett stort lager ansamlade produkter som inte sålts.

– Det som inte säljs är fortfarande fina saker, men i den här branschen krävs det att rätt person kommer in vid rätt tillfälle, påpekar Emma.

Circle-vecka i butiken vecka 47 För att kunna erbjuda ännu bättre möjligheter för kunderna att fynda kvalitetsvaror så kommer osålda saker att säljas till riktigt bra priser under något som Emma kallar för Circle-veckan, som inträffar vecka 47 i år. Konceptet har hon utvecklat själv, baserat på att det i år är Circle Monday den 21 november och Black Friday den 25 november, vecka 47.

– Vi räknar med att kunna sälja väldigt mycket under den veckan, eftersom det kommer att vara generösa reapriser på allt osålt som lagrats under de senaste månaderna. Efter eventveckan kommer vi att återgå till att skänka osålda varor till en välgörenhetsbutik i grannsamhället, förklarar Emma vidare.

Allt sedan start har Bytt blir nytt skänkt osålda produkter till samma välgörenhetsbutik, som varje vecka kommer och hämtar ett antal lådor. Emma upplever att samarbetet

fungerar utmärkt, och understryker att det dessutom innebär att man tillsammans ökar

7 • Bra Liv Bankeryd vårdcentral • Bra Liv Habo vårdcentral • Bra Liv Mullsjö vårdcentral Bra Liv nära - Vårdcentralerna Bra Livs gemensamma app Bra Liv - alltid nära dig Bra Br Liv - L - alltid lltid nära a dig a Liv B• Br a Liv Habo v • Br eryanka Liv B dcårdvery trendcår al trendc altr a Liv Mullsjö v • Br endcår al a Liv närBr år a - Vå a Liv när alerna Brt rendcår s a Livalerna Br
möjligheterna för fler att handla hållbart utan att göra hål i plånboken.

Hitta drömjobbet på DreamLogistics

DreamLogistics är ett innovativt och växande företag med rötter i Habo. Det är tre entreprenörer från Habo som etablerat verksamheten, med visionen att skapa bättre lösningar än de som då fanns på marknaden för logistik och e-handel.

Jonas Ahlgren startade DreamLogistics tillsammans med Lars Brånedal och Tommy Palmén. Alla tre är uppvuxna i Habo och är fortfarande verksamma i bolaget. Idag finns DreamLogistics etablerade på flera orter i Sverige, och erbjuder heltäckande lösningar för logistik och e-handel såväl inom landet som globalt.

Vill göra skillnad Drömmen var redan från början att skapa bättre lösningar för logistik och e-handel. Efter att ha arbetat med e-handel under många år så kom de tre kollegorna fram till att det borde gå att effektivisera många av processerna, och erbjuda det som tjänst för andra bolag. Idén bakom DreamLogistics var född.

– Vi vill göra skillnad, och det är nog också en av de främsta konkurrensfaktorerna vi har tillsammans med vår engagerade personal, säger Jonas, som är vd i bolaget.

DreamLogistics skapar hållbara och effektiva lösningar för både e-handlare och distributörer, med tyngdpunkt på att kunderna ska få en så effektiv lösning som möjligt. Det skapar i sin tur lönsamhet i kundernas affärer, och frigör tid och kapital för att vidareutveckla kärnverksamheten.

– Istället för att oroa sig för logistiken kan våra kunder satsa allt på utveckling. Det är vår drivkraft att möjliggöra det, tillägger Jonas.

Erbjuder drömjobb

Inom DreamLogistics finns även en stark drivkraft inom angränsande områden som förenklar i utvecklingen av de bästa lösningarna för logistik och e-handel. För att kunna fortsätta utveckla anpassade och innovativa lösningar för framtidens logistik behöver DreamLogistics anställda mycket personal. Bland annat till huvudkontoret i Habo, men även till övriga filialer.

– Vi har flera annonser ute just nu och söker personal till nästan alla avdelningar i Habo. Bland annat så behöver vi förstärka inom lager- och logistikdelen, men vi behöver även duktiga systemutvecklare till exempel. Det ingår allt mer teknik i våra lösningar, det är inget som kunderna behöver tänka på, men som vi behöver säkerställa kompetens för internt. Det jobbar vi mycket med just nu, berättar Tomas.

DreamLogistics kan erbjuda en spännande och inspirerande arbetsplats med varierande uppgifter, ett drömjobb, helt enkelt.

8
Jonas Ahlgren, vd.
9

Årets företagare i Habo lever på kvalitet och service

För Bohman & Son är inget projekt för komplicerat eller krångligt. Ingenting är omöjligt om viljan finns. Det är nog en starkt bidragande faktor till att Fredrik och Cecilia Bohman, entreprenörerna som driver Bohman & Son, blev Årets företagare i Habo 2022.

– Utan vår personal så hade vi aldrig kunnat bli Årets företagare, säger Fredrik inledningsvis. Det är vi som tillsammans, ledning som butikssäljare och målare, har samverkat för att utveckla företaget till vad det är idag. Vi har en inkluderande företagskultur med högt medbestämmande. Det är tack vare våra medarbetare som vi kan hålla en särpräglande hög service som grossister inom kakel, klinker och färg.

Familjeföretaget Bohman & Son har ett långt förflutet som professionellt måleri i Habo. Redan 1927 grundades verksamheten, som då var helt inriktad på måleri. Företaget har utvecklats kraftigt under åren och idag är det främst badrum, kakel och klinker, men

den professionella måleritraditionen lever samtidigt kvar.

Bohman & Son, som idag drivs av tredje generationen med Fredrik Bohman som vd, fortsätter att utvecklas som en av regionens främsta inom kakel, klinker, golv och färg. Bohman & Son har ett så pass brett sortiment av produkter att kunden kan förverkliga sin inredningsidé, oavsett hur den ser ut.

Innovativt och framåtsträvande Dagens Bohman & Son är ett innovativt och framåtsträvande företag med både butik och förmedling av professionella tjänster inom badrum, golv och så naturligtvis måleri, där allt en gång började.

I butiken i Habo finns en stor utställning som är inspirerande och har allt man kan tänkas behöva för att skapa ett nytt badrum. I butiken finns även möjlighet att få sitt badrum uppritat i 3D. Nära samarbete finns även med många hantverkare, vilket gör att kunden kan få en helhetslösning.

För att kunna vara en grossist, och kunna hålla snabba leveranser, så finns hela Bohman & Sons egna sortiment av kakel och klinker hemma på lager. Importen sker från Italien, Spanien och Portugal.

Även på färg- och tapetsidan finns mycket inspiration för att kunden tillsammans med kunnig personal ska hitta rätt produkter till just sitt hem. Och för att få till den där sista touchen så har butiken även en avdelning med inredning, gardiner, solskydd, kuddar, bäddset och så vidare.

10
Årets Företagare 2022 - Fredrik och Cecilia Bohman. Foto: Företagarna Habo

ÖPPNA FÖRSKOLOR sorgegrupper babycafé sjunga i kör TRO barnträffar fördjupning i tro skolbesök sopplunch pilgrimsvandringar CAFÉ ungdomskör möten LEKPLATSHÄNG öppet hus lunchmusik mammagrupp äldreträffar kyrkråttor Ungdomshäng lovsång samtal LÄXHJÄLP konfirmander syförening gemenskap GUDSTJÄNST FÖR SMÅ & STORA relationer vägkyrka själavård gemenskap internationellt arbete stickcafé julvandringar lovaktiviteter kyrkfika dopfest AFTER WORK böneljus öppna kyrkor rasthäng FAMILJEKÖR dop bröllop begravningar GUDSTJÄNSTER MÄSSOR bön

Oavsett din ålder eller vilken fas i livet du be nner dig, i glädje och sorg, nns det alltid en plats för dig här i kyrkan. Välkommen!

www.svenskakyrkan.se/habo • 036-496 00

Det lilla tryckeriet med de stora möjligheterna

Allt från visitkort till storformat

Vi möjlighet att trycka mindre upplagor till rätt pris. Digitalt tryck av t. ex. affischer, medlemstidningar, flyers, visitkort, foldrar, kuponger, biljetter, och kuvert. Även numrerade serier. Format upp till A3+, 80–300 gr papper. Kontakta oss för mer information.

produktion från stora till små serier!

Montering & paketering

Fanérgatan 9, 566 33 Habo Tel: 036-461 04 info@prodab.net • www.prodab.nu

11 Flexibel
Tel 036-417 41 /// www.rn-offset.se ///
kontakt@rn-offset.se

Habo Rostfria vill gärna

Habo Rostfria har under hela 2022 rustat för framtiden och gjort flera strategiska satsningar för att stärka bolaget. Företaget går från att vara den lilla plåtleverantören till att ta ansvar för hela värdekedjan på ett helt nytt sätt.

Tomas Karlsson tillträdde som vd på Habo Rostfria i januari i år. Han har ett långt förflutet inom fordonsindustrin och har lett

många utvecklingsprojekt under åren. Tomas driver även ett eget företag och vet ett och annat om hur man skapar lönsamhet och till-

växt oavsett konjunktur.

– Jag tror på en fortsatt stark utveckling för Habo Rostfria, säger Tomas, som just nu lägger mycket tid på att leta efter nya talanger att lära upp. Branschen kännetecknas generellt av kompetensbrist, så för de flesta är det egen upplärning som gäller. Det tycker inte Tomas är ett bekymmer, eftersom det redan finns så mycket gedigen kompetens i bolaget som kan användas för att forma nya guldkorn.

Håller hög leveranssäkerhet Habo Rostfria är i grunden en legotillverkare av produkter och hela konstruktioner i rostfri plåt och stål. Utvecklingen går mer och mer mot att även vara en integrerad del i kundens utvecklingsavdelning, där Habo Rostfria kan ta ansvar från idé till färdig produkt.

Många oroar sig nu för stigande materialoch bränslepriser. Det gäller att se om sitt hus och sina leveranser. På flera håll råder det fortfarande materialbrist vilket försvårar för många företag att skapa tillväxt. På Habo Rostfria har man sett till att bygga upp bra samarbeten över tid och företaget har idag pålitliga kanaler för att säkra sina materialleveranser.

– Vi måste fortsatt hålla en hög leveranssäkerhet mot kund, och det kan vi tack vare strategiska satsningar som gjorts under året, säger Tomas Karlsson.

Fortsatt god tillväxt I Habofabriken arbetar cirka 60 personer, mestadels med artiklar i rostfritt stål men även med andra material. De laserskär, kantpressar, slipar, bearbetar samt monterar till färdig produkt mot kund. Exempel på produkter som lämnar fabriken är allt från

12
Tomas Karlsson, vd på Habo Rostfria.

forma nya guldkorn

detaljer till vattenreningssystem till detaljer för maskiner som finns i storkök. Habo Rostfria har även en systerverksamhet i Blomstermåla med 15 anställda. Här

hanteras i första hand större och tyngre jobb, med slutprodukter såsom komprimatorer, containers, chassi och maskinfundament på upp till 20 ton.

Tillväxten förväntas bli fortsatt god för båda verksamheterna framöver.

13
BOHMAN & SON - VI GER DIG RÅD Bagaregatan 1, 566 33 Habo. Tel 036-410 55 bohmanoson.se UPPLEV VÅR BADRUMSUTSTÄLLNING! *Med reservation för slutförsäljning Följ oss! Vi har allt på lager* Vi har allt på lager* Vi ritar i 3D Vi ritar i 3D
14 Framtidstro och Framåtanda
w w w a h l i n s
HELA SVERIGES MÅLERI täS VHELA S fä t tt LÅMSEGIREV tt äVåp IREL nedgybr 3-630 03441 gäe ww• e .adnas.ww egyb es. Vi säljer BASKARPSAND www.dreamlogistics.se www.nordiqgroup.com Vi är inget vanligt energibolag. Vi är
Habo Industriklubb I HABO habo.com Tel 036–408 86, Fax 036–463 50 Tel 0502–500 60 www.alpab.com Kapning, trumling och anodisering av aluminium Tel 036–460 60
c o m www.wogab.se www.prodab.nu Din monterings- och förpackningspartner Kvartssand för alla ändamål Tel 010–455 20 40 E–post: info@brogardsand.se Hemsida: www.brogardsand.se
samhällsbyggare.

Den kommunen för

b ommunen k a l hel

hå bara livet! hela

Habo kommun har genom tiderna gjort sig känd för att värna om hela människan. I begreppet hela människan har vi vävt in vikten av ett livskraftigt näringsliv som innefattar allt från det lilla enmansföretaget till det stora börsnoterade företaget.

Vi ser också kommunens verksamheter och bolag som en viktig resurs som kommer våra invånare till del och skapar trygghet. Tack alla ni som bor, driver företag och arbetar i Habo – tack vare er är vi en av Sveriges bästa kommuner.

15
Bränsleförbr. 8,6 l/100 km, CO -utsläpp 193 g/km ( WLTP). HELT NYA OUTBACK. MER SÄKERHET, MER FUNKTION. 3 ÅRS FRI SERVICE SUBARU OUTBACK med Adventure-paket fr. 399.900:Privatleasing fr 4.895 kr/mån* Låg skatt 1.262:/per år Miljöalternativ XFuel Vi erbjuder XFuel-paket som tillval. Ett system som gör att bilen kan köras på både biobränslet etanol och bensin. Vägtrafikskatten för nya Outback med XFuel-paket är 1.262 kr/år. Systemet kostar 15.000 kr, monterat och klart. Vi har bilar för snabb leverans! katt tiv XFnaeriljöalt i erV ueltiv XF a Outback med XF fttaafikskägtrnenyör uel-paket tillv bjuder XF i er uel-paket k em a st. Ett syal emet kostar 15.000 k Sr/årsty. as biobr an kör tt bilen k , mon r r, änslet etanol och bensin. t.lart och kaert, mon ww w w.runesbil.se e - Honda i Habosbil.se ww w w.runesbil.se e - Honda i Habosbil.se D HR-V HYBRID Pris från 307 900 kr Bäst i test enligt Teknikens Värld Tekeknikens *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, a **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. H m f aicnortraeniL• irdslujhry fdl ti • i ng ntsruturdandatS dht adåltamo .a l b ing lhh w b tta rdmrävppluE • kitamotuasjulleH • sujlvrKu • ddkh ronsensgeR • er amksgnierkraP • m o arr f astisemräV• lnatamil ksnoz-2 • ahc osmorbotau yssnatsissararöF • B M or kah b c gningäg reallåhtra fvitpad a mhtigeSy Emtesy 9 h 6, 1 i52. : rotomrexoB gk 0002 :tikvgra dx.aM rndA/yaplra CeplpA • tian ,nnpistian (CDV • alpihh w cs o gabri7 a • )m2 N 52k ( otu Adior )ddals ddykshsa Detta är helt nya Honda HR-V. En energisk, självladdande hybrid som levererar en upppiggande körupplevelse tack vare den unika och smarta drivlinan e:HEV. Denna snygga SUV i Sports Coupe-stil är inspirerad av F1-tekniken och bidrar med vitalitet och flexibilitet under varje resa. Pris: från 307.900:Privatleasing från 4.510:Välkommen in så berättar vi mer! Öppet: Vardagar 9-18, Lördag 10-13 Bränningegatan 1 Habo, 036 404 80