Habo-tidningen 2021/2022

Page 1

HABO – tidningen

2021/2022 • Årgång 21

Foto: Ulla Sørensen Johansson


Habo kan konkurrera Habo är en tillväxtkommun som hamnar i topp när företagen betygsätter sina kommuner i Svenskt Näringslivs undersökningar. 2021 blev återigen ett bra år för Habo, som rankats som nummer ett i Jönköpings län och samtidigt hamnat på tolfte plats i konkurrens med landets samtliga kommuner. Kommunens näringslivsansvariga Monika Raske är mycket nöjd med årets resultat av Svenskt Näringslivs granskning. Hon kommenterar här troliga bakomliggande faktorer: – En av våra främsta framgångsfaktorer ligger i det djupa samarbetet mellan det offentliga och privata. I Habo kan vi stå för att vi verkligen har ett genomgående bra samarbete med företagen samt företagarföreningar i kommunen och på den vägen har vi lyckats bygga upp ett framgångsrikt näringsliv. Vi lyssnar på varandra och strävar efter samma mål.

Stark företagarkommun Habo är en stark företagarkommun med många små- och medelstora entreprenörer inom många olika branscher. Bredden gör näringslivet mindre sårbart när omvärlden förändras, och Habos företag har i många avseenden klarat sig bra under pandemin som exempel. – Vi märker att det börjar talas om kompetensbrist ute bland företagen. Vi står dels inför ett generationsskifte och våra företag går samtidigt i expansionstankar. Det kommer att behövas mer arbetskraft än vad vi inom kommunen kan tillhandahålla, därför känns det extra angeläget nu att locka fler nya invånare till kommunen, säger Monika Raske. Behöver fler bostäder Från Habo tätort är det ungefär två mil till

centrala Jönköping. Det fördelaktiga läget, bra kommunikationer, ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är saker som lockar många till Habo. Habo har under de senaste tio åren haft en så pass kraftig inflyttning att kommunen idag tillhör de mest expansiva i landet. Nybyggnationen av bostäder fortsätter. Monika Raske understryker att det behövs fortsatta insatser på den fronten för att klara tillväxt i samma takt. – Habo är en kommun med gott rykte och

Monika Raske.

Habo–tidningen ges ut av: Tidningsbyrån i Jönköpings län AB

2

Text: Maria Lind

Teknisk produktion: Tidningsbyrån i Jönköpings län AB E–postadress: info@tidningsbyran.se

det är starkt förankrat i vårt näringsliv där företagsklimatet anses vara bland landets bästa. Att det nu dessutom färdigställs nya detaljplaner för bostadsbyggande gör kommunen ännu mer attraktiv. I närtid planeras byggnation av flera hundra nya bostäder, två skolor och förskola. Monika Raske ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Habo som för övrigt är känd för att vara en expansiv, framåtsträvande kommun med ett stort engagemang från såväl offentlig som privat sida.

Tryck: RN–Offset, Habo

Distribution: SDR Svensk Direktreklam, Jönköping


Flexibel produktion från stora till små serier! Montering & paketering

ETT KLICK PÅ VÄGEN Testa Husbyggaren på smålandsvillan.se – och du är halvvägs hemma!

Fanérgatan 9, 566 33 Habo Tel: 036-461 04 info@prodab.net • www.prodab.nu

Sprungen ur forskningen kring Double Dynamic Lighting, har Notor 65 Dynamic ett tydligt fokus på belysning för människan och det upplevda välmåendet på arbetsplatsen.

Läs mer om Double Dynamic Lighting och Notor 65 Dynamic på fagerhult.se

3


Handboll bidrar till att utveckla

Det finns en stark tradition kring att driva ett rikt föreningsliv i Habo och den traditionen omfattar inte minst handboll. Sporten både växer i antalet spelare och bidrar till att fler ungdomar mår bra och utvecklas.

4


barn och unga i Habo

Från vänster: Stina Lennartsson, Juni Sandberg, Amanda Rahm och Alva Tellbom.

Habo handbollsklubb är en organisation med långa anor. Handbollsverksamheten startade redan 1983 i Habo IF:s regi, och 1990 bildades Habo Handboll som egen klubb med ett 20-tal spelare och en handfull tränare som även själva var före detta handbollsspelare. Idag tränar ungefär 160 barn och ungdomar handboll i Habo, och ungefär 100 av dem är tjejer.

Bidrar till självförverkligande I Habo finns inget A-lag inom handboll men det betyder inte att ambitionen inte finns hos alla de barn och ungdomar som tränar handboll idag. Klubben fostrar många talanger som mycket väl skulle kunna utvecklas till elitspelare på sikt. – Våra framgångar bygger på att ha riktigt bra tränare, säger Magnus Dahlkild, som är ordförande i Habo handbollsklubb sedan ett antal år tillbaka. Inom klubben får man som tränare ge-

nomgå handledarutbildningar så ofta det behövs. Utbildningarna är naturligtvis gratis och anordnas flera gånger per år. Utbildningen anpassas dessutom efter vilken åldersgrupp man tränar. – Våra fantastiska ledare lär ut handboll men de bidrar också till att göra barnen till självsäkra och starka samhällsmedborgare med framtidsdrömmar. Drömmar som i vissa fall handlar om sportslig framgång och i andra fall om yrkesframgångar eller annat självförverkligande. Oavsett vad ett barn drömmer om så kommer de barn som är i vår verksamhet att stå lite bättre rustade än de som inte gör det. Det vågar jag säga efter alla möten och samtal med de engagerade ungdomsledare vi har i vår klubb, förklarar Magnus Dahlkild.

Behöver mer utrymme för tillväxt Habo handbollsklubb vill fortsätta att arbeta för att bidra till en god samhällsutveckling

Efter mellanmålet är det läxläsning för (från vänster) Stina Lennartsson, Amanda Rahm, Stina Essberg och Meja Hult -Emanuelsson.

Här serveras det mellanmål efter skolan. Laget är Flickor födda 2008.

för både individ, samhälle och region. En av de största utmaningarna för att kunna göra det är tillgången på passande halltider. Glädjande är att det i skrivande stund byggs en ny skola i Kärnekulla, där det även planeras för ungefär 800 nya bostäder. I den nya skolan kommer det att byggas en idrottshall stor nog för att inhysa Habos största inomhussporter som är just handboll, innebandy och volleyboll. Projektet förväntas stå klart 2023. Fram till dess får Habo handbollsklubb, liksom många andra föreningar, samsas om halltiderna som finns i kommunen. – Vi hoppas kunna utveckla vår klubb och kunna ta hand om ännu fler barn och ungdomar som vill vara aktiva och spela handboll. Habo kommun har en stark tillväxt och måste planera att bygga fler idrottshallar där man kan spela handboll, innebandy och volleyboll, säger Magnus Dahlkild. 5


Entreprenörerna bakom Irmas brinner för lokal utveckling Irmas är en nytänkande och mångsidig verksamhet som samtidigt värnar familjeföretagets arv över fyra decennier. Som traditionell tobaksaffär präglas Irmas av hög tillgänglighet och en servicegrad som haboborna blivit vana vid. Samtidigt utvecklas butiken med ett bredare utbud av både produkter och tjänster. Haboborna köper gärna sitt lösgodis på Irmas. Här finns ett stort urval av lösgodis som kunderna plockar själva, ofta i samband med andra ärenden som till exempel paketoch postärenden eller spel. Såväl godisförsäljning som spel har varit en del av huvudutbudet sedan butiken öppnades av Irma Engdahl för över 40 år sedan. Entreprenörerna bakom Irmas fick den fina utmärkelsen Årets nytänkare i Habo 2020 baserat på det engagemang man har när det gäller vidareutveckling av Habo. Engagemanget sträcker sig över flera områden och branscher utöver Irmas och själva buti-

ken. Ägarfamiljen ligger även bakom en transport- och entreprenadverksamhet.

Växer med paketutlämning Under 2020 flyttade Irmas till nya lokaler och utökade verksamheten med ett ännu större urval av lösgodis samt glassbar. Även paketutlämningen utökades med fler alternativ där Irmas idag är ombud för samtliga av marknadens stora aktörer: Bring, Postnord, DB Schenker, DHL, Instabox, Budbee och UPS. – Paketutlämning har blivit en av våra största tjänster som vi utvecklar vid sidan av godis och spel, bekräftar Camilla Pettersson, som driver butiken tillsammans med Conny Engdahl sedan många år tillbaka. Även om Conny mest fokuserar på transporter och entreprenader idag så är han fortsatt involverad i utvecklingen av Irmas. Brinner för lokal utveckling Irmas har en lojal personalstyrka som varit med under många år och som enligt Camilla ställer upp i alla lägen. Årets högtider och inte minst perioden precis innan jul är hektiska på Irmas, som under 2020 hanterade fler paket än någonsin. Det förväntas bli ännu mer under 2021 om man ser till e-handelns utveckling och konsumenters köpvanor. – Vi hjälps åt hela familjen och alla anställda när det är extra mycket att göra. Vi är alla välbekanta med Habos övriga näringsliv och de företag som finns här, vi känner de flesta av våra kunder vid namn och vi brinner verkligen för den lokala utvecklingen i och med att vi själva bor här i Habo, säger Camilla.

ÖPPNA FÖRSKOLOR

sorgegrupper

sjunga i kör

babycafé

Camilla Pettersson.

Fortsatt nytänkande Irmas kommer att fortsätta utvecklas som en fullservicebutik för spel, paket, postärenden samt inte minst godis och snacks. Under 2020 introducerades försäljning av frisbees i samarbete med den lokala frisbeeklubben, något som Camilla personligen tycker är roligt med tanke på hur sporten har utvecklats i Habo. – Vi har många idéer och tankar inför framtiden och senast våren 2022 kommer vi att lansera ännu fler nyheter i butiken, lovar Camilla Pettersson, som inte vill säga mer i dagsläget men som intygar att det kommer att bli en spännande utveckling framöver för såväl Irmas som för kunderna.

TRO

barnträffar fördjupning i tro skolbesök sopplunch pilgrimsCAFÉ

vandringar

LEKPLATSHÄNG

möten

ungdomskör

öppet hus lunchmusik mammagrupp äldreträffar kyrkråttor Ungdomshäng syförening

samtal

lovsång

gemenskap själavård

stickcafé

julvandringar

dop 6

böneljus

bröllop

konfirmander

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ & STORA

vägkyrka AFTER WORK

LÄXHJÄLP

gemenskap lovaktiviteter öppna kyrkor

begravningar

relationer

internationellt arbete kyrkfika rasthäng

GUDSTJÄNSTER

dopfest FAMILJEKÖR

MÄSSOR

bön

Oavsett din ålder eller vilken fas i livet du befinner dig, i glädje och sorg, finns det alltid en plats för dig här i kyrkan. Välkommen! www.svenskakyrkan.se/habo • 036-496 00


Årets företagare fortsätter att utveckla Habos bostadsmarknad

Foto: Ulla Sørensen Johansson 7


Stormagärdet.

Bengt och Martin Johansson, på Bränninge Gård, utsågs till Årets företagare i Habo 2021. Motiveringen syftade bland annat på de stora satsningar som familjeföretaget gjort för att utveckla den lokala bostadsmarknaden, ett arbete som kommer att fortsätta långt efter 2021. Det började i mycket liten skala för Bränninge Gård, ett företag som har stor påverkan på Habos utveckling som attraktiv bostadsort och som varit med och förverkligat flera hundratals nya bostäder.

Förverkligat 450 nya hem Bengt Johansson började 2003 med att stycka av en bit av sin egen mark i två områden som så småningom blev nya bostadsområden i Habo i form av Söderkulla och Solhöjden. Några år senare avvecklades mjölkproduktionen på gården och familjeföretagets inriktning blev tydligt uppdelad i områdena utveckling, entreprenad och lantbruk. Ambitionen var då som nu att utveckla Habo på 8

ett hållbart sätt. Man har bland annat med stor framgång flyttat en del av matjorden från åkermark som exploateras till mark med avverkad skog. Den nya åkermarken är odlingsbar direkt efter flytt och utläggning. – Det är vansinnigt att slänga produktiv matjord på exempelvis en soptipp, säger Bengt Johansson. Utvecklingen har medfört att Bränninge Gård och familjen Johansson ligger bakom flera nya områden och stadsdelar i Habo: Solhöjden, Söderkulla, Bränninge By, Bränninge Ängar och Lilla Bränninge. Bränninge Gård var med i arbetet med att ta fram detaljplan för den nya stadsdelen Kärnekulla. Det är tydligt att Bränninge Gård hittills

har hunnit med väldigt mycket på relativt kort tid. Mest uppmärksammat är nog att företaget har exploaterat mark för omkring 450 bostäder i fem olika områden i sydvästra Habo. Nu förbereder man sig på nästa stora projekt som kan mynna ut i uppemot 300 nya bostäder i tillväxtkommunen.

Planerar för ytterligare 300 bostäder Det nya området som Bränninge Gård ska utveckla heter Stormagärdet och ligger mellan Västra Solhöjden och Söderkulla. Detaljplanearbetet pågår och omfattar idag cirka 180 nya lägenheter, ett 80-tal radhus samt mellan 20 och 30 villor. Det blir alltså en blandad bebyggelse med bostäder i olika upplåtelseformer, något som efterfrågas i


Nya ladugården.

Foto: Ulla Sørensen Johansson

Motiveringen till Årets företagare

Foto: Ulla Sørensen Johansson

Habo och som kommer att bidra till en ökad social hållbarhet. Från kommunens sida hoppas man på att ett antal av lägenheterna kommer att bli hyresrätter. Det finns också ett krav från kommunen om att det ska byggas en förskola och en skola på området. På Bränninge Gård finns starka ambitioner om att utveckla den lokala bostadsmarknaden i nära samverkan med kommunen, men även med privata aktörer som vill vara med och bygga framtidens Habo.

Vad händer härnäst? Detaljplanen för Stormagärdet beräknas gå ut på samråd under hösten eller vintern. Blir den antagen så kan bygget av infrastrukturen i områden påbörjas redan under hösten 2022, och de första bostäderna påbörjas under början av 2023. Byggnationen omfattar i sin helhet ett arbete i flera etapper med förhoppning om färdigställande av hela området senast 2030. Det är en ambitiös tidsplan men Bengt Johansson ser den som fullt rimlig med tanke på hur snabbt man lyckats förverkliga tidigare projekt i Habo.

Utmärkelsen Årets företagare tas fram av en jury i föreningen Företagarna. Motiveringen för Bengt och Martin Johansson på Bränninge Gård löd: ”Med ödmjukhet och passion har Bengt och Martin på ett föredömligt sätt förfinat sin verksamhet. Från jordbruk till markförädling och entreprenad. Detta har inte bara gagnat företaget utan också utvecklingen i Habo kommun.” 9


Made in Habo står för leveranssäkerhet, tillförlitlighet och kvalitet NordiQ är en av Habos största och genom sin industriella inriktning kanske också viktigaste arbetsgivare. Generellt gäller ekvationen att ett industrijobb genererar två eller tre jobb inom andra näringar. Så är det även i Habo. NordiQ har cirka 80 anställda på plats i Habo, samt ytterligare ett 100-tal i systerbolagen. NordiQ tillverkar komponenter i tunnplåt genom en rad avancerade processer som laserskärning, kantpressning, och svetsning. Tillsammans bildar de tre enheterna i Sverige samt Slovakien ett NordiQ som i grunden är en mycket stark underleverantör till i första hand fordonsindustrin, men som även tillverkar komponenter som används inom andra industriella segment.

Mer kunskap i varje detalj Habofabriken är känd för sin höga leveranssäkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Här står Made in Sweden och specifikt Made in Habo högt i kurs, och speciellt för kunder som Volvo AB och Scania. Inom det tyngre fordonssegmentet är det ofta långt förädlade lågvolymskomponenter som gäller, och det är precis det som NordiQ har specialiserat sig på i Habo. – Utveckling och tillverkning inom lågvolymsegmentet medför ofta mer avancerade processer och integrering av mer kunskap i varje enskild detalj. Eftersom vi är så långt nischade så har vi klarat oss bra under pandemin, vi har lyckats behålla all personal och verksamheten rullar på snabbare än på länge från och med våren 2021, berättar Magnus Stangdell, Operations Manager, NordiQ Habo AB. Rustar för produktionsökning Utöver de 80 anställda sysselsätter NordiQ minst ett 20-tal till i fabriken via bemanningsföretag. Det faktiska antalet jobb hos

Magnus Stangdell. 10

partners och underleverantörer är svårt att uppskatta exakt men enligt normen kan det röra sig om upp till tre gånger fler än i fabriken. Magnus Stangdell ser inte kompetensbrist som ett överhängande problem just nu, även om det kan vara svårt att få tag på personal med rätt kompetens för den nischade produktionen i Habo. Mycket handlar om egen upplärning på plats i egen regi. Ett större bekymmer kan däremot bli materialbrist om man ser till den globala utvecklingen.

– Då vi förlitar oss mycket på lokala underleverantörer så har vi än så länge klarat oss bra. Vi har rustat för framtiden och större efterfrågan på våra produkter och tjänster. Globalt råder materialbrist men vi är medvetna om det och jobbar för att trygga framtida produktion redan nu. Med god planering och strategi kommer vi att kunna fortsätta växa i Habo, säger Magnus Stangdell.


Hitta hem i populära Habo! Brf Bränninge Hagar är ett populärt projekt och vi har endast ett fåtal lägenheter kvar, treor och fyror alla med en fin uteplats! obos.se/hagar För dig som vill bo lite större med en egen täppa planerar vi för Brf Bränninge Trädgård med par- och radhus i två plan. obos.se/tradgard

NYFIKET OCH NOGGRANT

Samhällsutveckling med livskvalitet i Habo och Mullsjö Vi på Bränninge Gård å d ser och satsar alltid framåt. Vi driv d i er på, ser möjligheter och prövar oss gärna fram, för att i nästa fas våga ta stora beslut och större steg framåt. Nyfiket och noggrant. branningegard d.com

rra Liv - alltid nära dig Bra B • • • •

Bra Bra Liv Bankeryd vårdcentral Bankeryd v årdcentral Bra Bra Liv Habo vårdcentral vårdcentral Bra Bra Liv Mullsjö v vårdcentral årdcentral Bra Bra Liv när nära a V Vårdcentralerna årdcentralerna Br Bra a Liv Livss gemensamma v årdtjänster via app vårdtjänster

rjl.se//vardcentralernabraliv bralivnara.se

11


Fossilfri plast kan levereras från Habo redan 2025 Expansionsresan har bara börjat för Habo Plast och det nystartade systerbolaget Habo Utveckling. Bolagen samverkar i helhetsuppdrag som ofta handlar om att förbättra kundernas produkter och effektivisera produktionen. Det finns många producenter av plastdetaljer på marknaden och konkurrensen är fortsatt hög från lågkostnadsländerna. De olika leverantörerna kan dock skilja sig mycket från varandra, och den som är insatt i branschen vet att det inte är ”plast som plast” som gäller. Framåtsträvande företag som värdesätter hållbara lösningar och som söker en effektiv och högkvalitativ produkt- och/eller processutveckling i Jönköpingsregionen bör ta sig en titt på vad Habo Plast och Habo Utveckling kan erbjuda. – Vår största styrka är att vi inom Habo Plast och Habo Utveckling drar nytta av varandras kunskap och kapacitet. Genom Habo Utveckling har vi en hög kunskapsnivå som även gagnar Habo Plast. Ofta är kunderna gemensamma för bolagen. Habo Plast har i sin tur en stor kapacitet vad gäller tillverkning av avancerade plastdetaljer, säger Jimmy Östman, som sedan 2020 driver Habo Plast och Habo Utveckling tillsammans med Frank Dankbaar och Andreas Grennvall.

Utvecklas mot en fossilfri produktion Trion tog över Habo Plast strax innan pandemin bröt ut. Det är mycket tack vare den seniora produktutvecklingstjänsten som ägarna står för som Habo Plast har klarat sig så pass bra under krisen. Som exempel kunde man snabbt utveckla specialvisir för vården, en process som normalt skulle ta mycket längre tid, men som Habo Plast kunde få ut i produktionen på några dagar genom 3d-utskrifter. – Vi är flexibla och lyhörda. Att kunna ställa om snabbt är en ren överlevnadsstra-

12

tegi inom vår bransch. Plast har fått oförtjänt dåligt rykte inom vissa områden, och här ser

vi att vi har störst möjlighet att påverka. Inom många områden är plast det bästa alternativet ur miljösynpunkt tack vare sin flexibilitet och låga vikt, påpekar Jimmy Östman. Habo Plast och Habo Utveckling har en viktig roll i att utbilda marknaden kring vad den moderna plastindustrin står för och vad man kan åstadkomma genom att välja rätt material för rätt applikation. – Det finns redan många bra alternativ på marknaden som exempelvis talloljebaserade plaster och plaster med 100 procents återvinningsgrad, fortsätter Jimmy Östman. Vi vill utveckla Habo Plast mot en tillverkning med enbart biobaserad och återvunnen plast. Redan idag har vi en hög andel förnybar råvara i vår produktion och den kommer att öka successivt fram till 2025, som vi har satt som mål för att vara helt fossilfria i vår produktion.


Du har väl brandvarnare? – kontrollera batteriet! Bränningeg. 1, HABO, Tel. 036-466 30 • MRF-verkstad • Auktoriserad verkstad för Honda, Isuzu och Subaru • Reparation • Service • Reservdelar Hjulinställning • Bilrutor • AC-reparationer SWEDAC ackreditering (för att släcka besiktnings 2:or)

Använder du levande ljus – glöm ej släcka! RÄDDNINGSTJÄNSTEN I HABO

036-442 82 98

LIVETS VIKTIGASTE PLATS Det lilla tryckeriet med de stora möjligheterna Allt från visitkort till storformat Vi möjlighet att trycka mindre upplagor till rätt pris. Digitalt tryck av t. ex. affischer, medlemstidningar, flyers, visitkort, foldrar, kuponger, biljetter, och kuvert. Även numrerade serier. Format upp till A3+, 80–300 gr papper. Kontakta oss för mer information.

Beställ vår villakatalog! www.vastkustvillan.se

VästkustVillan har byggt hus sedan 1932, vi har med andra ord haft lång tid på oss att utveckla den spetskompetens som krävs för att skapa boenden i toppklass. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att bygga ditt nya hem, livets viktigaste plats. Tomter och husmodeller hittar du på vastkustvillan.se För mer information kontakta Martin Simonsson tel: 0703-20 95 71 eller e-post masi@vastkustvillan.se

Tel 036-417 41 /// www.rn-offset.se /// kontakt@rn-offset.se

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

13


Från första skiss till slutfört

På Tumbäcks Gård i norra utkanten av Habo, som ägs av kusinerna Erik och Gunnar Johansson, bedrivs jord- och skogsbruk sedan lång tid tillbaka. Sedan några år finns även två aktiebolag med lite olika inriktning och olika ägare, Tumbäcks Gård AB och Tumbäcks Entreprenad AB.

14


arbete Tumbäcks Gård AB ägs av Erik och Henrik Johansson, och bedriver lantbruk och verksamhet inom byggnation och anläggning. De sistnämnda utgör idag den största delen av omsättningen. – Inom bygg och anläggning utför vi de flesta typer av arbeten, allt från plattläggningar och andra markarbeten till mindre ombyggnationer, nybyggnation och fasadmålning. För att kunna tillgodose kundbehoven ytterligare så har vi också möjlighet att hjälpa till med ritningar för bygglov och liknande. Vår filosofi är att hjälpa kunden hela vägen från första skiss till slutfört arbete, säger Henrik Johansson. Under vintern sköter bolaget även en del av snöröjningen i och omkring Habo.

Bra framåtanda Lantbruket innefattar odling av spannmål och oljeväxter samt tjänster inom jordbrukssektorn. – Vi upplever att det i Habo finns en bra framåtanda som bidrar till att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och tjänster, och har många nya idéer som vi gärna vill utveckla för framtiden. Personligen tror jag att Habo, jämfört med många andra kommuner, är en bra kommun att driva företag i tack vare den samverkanskultur som finns här, fortsätter Henrik Johansson, och tillägger: – Att utveckla mer hållbara lösningar för framtidens matförsörjning är något som jag personligen tycker är väldigt intressant. Vi står inför mycket stora förändringar i världen, där lokalt odlad mat och kretsloppstänkande behöver hamna i fokus. Därför jobbar vi på att bygga upp lantbruket kring smartare odlingssätt och vi vill bidra till att skapa mer fokus på lokala råvaror på marknaden generellt.

15


Engdahls Entreprenad och Åkeri är med och bygger Habo Conny Engdahl, grundare och ägare av Engdahls Entreprenad och Åkeri, värnar lokala intressen och tar gärna vara på resurser som finns nära till hands. Det omfattar bland annat att vara en samarbetspartner för alla som behöver en effektiv markentreprenad och transporttjänst, men även snickerier och mindre renoveringar i och i närheten av Habo.

Det finns en intressant fråga som ständigt dyker upp när man talar om den svenska entreprenad- och åkerinäringen. Än mer intressant blir det när man förstår att det är ungefär samma fråga som varit aktuell inom näringen under de senaste 70 – 80 åren. Den kretsar kring att ständigt effektivisera, och ständigt vända på varenda slant för att bli lite mer lönsam. På Engdahls Entreprenad och Åkeri granskas gamla sanningar och föråldrade arbetssätt ifrågasätts. På Engdahls prioriteras i stället kundnytta och problemlösning genom smarta samarbeten.

Det startade med en grävmaskin Conny Engdahl kommer själv från en företagarfamilj och har med sig ett stort kontaktnät in i den egna verksamheten, som han startade 2006 med en enda grävmaskin. Idag har man på Engdahls tillgång till lastbilar, grävmaskiner, kranbilar och hjullastare bland annat. Alla typer av markentreprenader hör till vardagen inom Engdahls idag. Genom lokala samarbeten kan man även ta sig an mindre byggnationer, snickerier, renoveringar och eljobb. Det är en verksamhet som utvecklats mycket under 2020 när fler ställde in sommarsemestern och i stället började fokusera mer på hemmet. – Jag tror aldrig att vi har grävt för så många pooler som vi gjorde under 2020 och 2021, säger Conny, som även räknar upp ett flertal andra återkommande jobb som byggnation av garage, fritidshus och dräneringar. Under vintern har Engdahls även ramavtal med flera bostadsrättsföreningar angående snöskottning, som också är ett tjänsteområde som utvecklas mycket. Utveckling i samspel Eftersom Engdahls kan styra upp olika entreprenader och byggnationer så har den sidan av verksamheten vuxit väldigt mycket under de senaste åren. Att då även transportera mer byggmaterial blir också en naturlig följd av den utvecklingen. Transporter genom Jönköpingsregionen och i alla riktningar är intressanta för åkeriverksamheten, som i huvudsak fokuserar på bulk- och skrymmande transporter som sten, jord och byggmaterial. Engdahls drar nytta av Jönköpings och Habos uppenbara fördelar: läget, prisbilden, nätverk och lojal arbetskraft. Läget talar 16

Conny Engdahl.

mycket för sig själv – Jönköping är ett starkt logistiknav i södra Sverige. – Jag ser definitivt ljust på framtiden i Habo och i regionen. Det byggs enormt mycket nya bostäder enbart i Habo och det kom-

mer sannolikt att generera mycket jobb för oss framöver. Vi är fortsatt inriktade på att utveckla Habo och vår egen verksamhet i samspel, avslutar Conny Engdahl med.


Free your style. Bekanta dig med möjligheterna hos Myresjöhus och lär dig hur smidigt det kan vara att skapa en genomgående känsla i hela huset. Låt inspirationen flöda och drömmarna löpa fritt när du gör dig redo för ditt nästa kapitel. Free your style på myresjohus.se eller kontakta Stefan Malm, tel 070-525 65 57

I vår hemför hemförsäkring ingår bland säkring in går b land ann annat at sk skydd ydd vi vid tillll d iid-stöld, d-stöld, stöd ti un ung g för företagsamhet, etagsamhet, b brandvarnare randvarnare h os äldr hos äldre e i LLidköping idköping oc och h stöd ti tillll S trongmantävlingen i Å seda. Strongmantävlingen Åseda. N är du köp er d in för säkring h os När köper din försäkring hos o ss får du en tr yggare vvardag ardag oss tryggare ssamtidigt amtidigt ssom om du bi drar ti okalbidrar tillll llokalssamhället. amhället.

0770–160 160 500 | d dina.se ina.se

Dina Försäkringar 17


Framtidstro och Framåtanda

Habo Industriklubb Vi säljer BASKARPSAND

Vi är inget vanligt energibolag. Vi är samhällsbyggare.

þþþϟæ³ Å Óϟ ÓË æ âß ]ý ò Ì ΅ Ӂ ΉΊΊ ΍Ά Ӂ + Ó ΄·ΊЄΈ΍Ό Ό΄ Ӂ ³ÌªÓϟ æ âßӃæ³ Å Óϟ ÓË

habo.com

www.wogab.se

I HABO Kapning, trumling och anodisering av aluminium Tel 036–460 60

w w w . a h l i n s . c o m

HELA SSVERIGES VERIGES M MÅLERI ÅLERI

Sätt tter färg på Vätterbygden Tel 0502–500 60 www.alpab.com

Tel 036–408 86, Fax 036–463 50

036-31 44 30 • www.sanda.se

Kvartssand för alla ändamål Tel 010–455 20 40 E–post: info@brogardsand.se Hemsida: www.brogardsand.se

Tel 036–47750 www.speedtool.se

Din monterings- och förpackningspartner www.prodab.nu

18

www.dreamlogistics.se

www.nordiqgroup.com


DEN HÅLLBARA KOMMUNEN FÖR HELA LIVET Habo kommun har genom tiderna gjort sig känd för att värna om hela människan. I begreppet hela människan har vi vävt in vikten av ett livskraftigt näringsliv som innefattar allt från det lilla enmansföretaget till det stora börsnoterade företaget. Vi ser också kommunens verksamheter och bolag som en viktig resurs som kommer våra invånare till del och skapar trygghet. Habo kommun är den hållbara kommunen för hela livet!

Tack alla ni som bor, driver företag och arbetar i Habo – tack vare er är vi en av Sveriges bästa kommuner.

habokommun.se


HELT NYA OUTBACK. MER SÄKERHET, MER FUNKTION.

SUBARU OUTBACK med Adventure-paketet fr.

U UPPTÄCK PP TÄCK M MILJÖALTERNATIVET IL J ÖA LT T E R N AT I V ET

374.900:–

Privatleasing fr.

X XFuel Fu e l

4.195 kr/mån*

iv X F u el Miljöalt ernat St a nd a rd u t ru s t n ing b l.a . • A lltid f y r hjuls d r if t • L inear t ro nic au to matlå d a • Fö r ar as s is t ans s y s te m EyeSig ht m e d au to b ro ms o c h a d aptiv f ar t hållare • 2-zo ns k limat anläg g ning • Vä r m e s i t s a r f r a m o c h b a k • Par ker ing s k ameror • Re g ns e ns or

• • • • • •

m t i l l v a l . E t t s y s t e m s o m g ö r a t t b i l e n k a n kö r a s p å b å d e b i o b r ä n s l e t e t a n o l o c h b e n s i n . V i e r bju d e r X Fue l - p aket s o för ny a O utba ck med XF uel- paket är 1.262 kr//år. Sys temet kos t ar 10.0 0 0 kr,, monter at och klar t. Väg t r a fik s k at te n

Kur v ljus Helljus au to matik Elu p pv är m d rat t 7 air b ag s o c h w hip la s h s k yd d V D C (antis pinn, antis la d d ) A p ple C ar play/A nd roid Au to

www.runesbil.se

3 ÅRS FRI SERVICE**

- Honda i Habo

M a x. dra g v ik t: 2000 kg B oxe r m o to r : 2.5i, 169 h k (252 Nm)

Bränsleförbr. 8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 193 g/km ( WLTP). Bilen i annonsen är extrautrustad. aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning.

*Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr,

**Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

HR-V HYBRID Förhandsboka din bil redan nu. Pris från 299 900 kr

Privatleasing från: 2 450:-

D Detta är helt nya Honda HR-V. En energisk, självladdande hybrid som levererar en uppiggande körupplevelse tack vare den unika och smarta drivlinan e:HEV. Denna snygga SUV i Sports Coupe-stil är inspirerad av F1-tekniken RFK ELGUDU PHG YLWDOLWHW RFK ÀH[LELOLWHW XQGHU YDUMH UHVD

Pris: från 299.900.-

Månadskostnad från: 2995.-/mån* 65150.- kontant/inbytesbil, 50% restvärde Premiär nu i December. Välkommen in så berättar vi mer!

Öppet: Vardagar 9-18, Lördag 10-13 Bränningegatan 1 Habo, 036 404 80

- Honda i Habo www.runesbil.se