Page 1

UTEMILJÖ branschens tidning sedan1967

Nr 2 2020

TEMA: Växter och träd Kuala Lumpur har urban urskog

Utemiljö ordnar branschdag

Så var det på Fastighetsmässan

Gröna Fakta om marktäckning


BLOMSTERTiD. DEN KOMMER.

Foto: Joel Wåreus

TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26–29 MARS


3

Aktuell utemiljö

6 Stadsträdgårdsmästare blir 100 36

Djungel i Kuala Lumpur 20 Nya möbler presenteras

38

Om branschdagen

24 Snart är det dags för Yrkes-SM 44

Prisad arkitektur

26 Korsord

53

Ibland kanske det behövs lite extra inspiration för att välja växter som inte är alldeles självklara. I temat ges tips och information om till exempel ormbunkar och björkar. Samt en hel del annat. Sidan 9 FOTO: DAVID PINEDA SVENSKE

9

Innehåll Utemiljö 2 /2020

FOTO: ADOBE STOCK

Tema: Växter och träd

20 9/10 2020

38

FOTO: MASASPRODUCTIONS

24

GRÖNA FAKTA Försök med täckmaterial I Gröna Fakta i detta nummer presenterar forskaren Outi Tahvonen ett testprojekt i Finland, där man har jämfört anläggningsoch skötselkostnader för planteringar med olika typer av täckmaterial, respektiva utan. Kanske resultatet förvånar? FOTO: OUTI TAHVONEN

27


4

UTEMILJÖ t idning en

Grundad 1967 Årgång 53 Tidningen Utemiljö ges ut av Marietorp Förlag AB Drängvägen 14, 438 93 Landvetter Telefon: 031-388 0388 www.tidningenutemiljo.se Tidningen Utemiljö ges ut i samarbete med Trädgårdsanläggarna i Sverige.

ANSVARIG UTGIVARE Florence Oppenheim E-post: florence@tidningenutemiljo.se REDAKTÖRER Florence Oppenheim Lena M Fredriksson ÖVRIGA SKRIBENTER I DETTA NUMMER Miriam Dovrén Märit Jansson Lars Johansson Kristin och David Pineda Svenske Outi Tahvonen Niklas Ulfheden

ANNONSER Urban Hedborg E-post: urban@uhmarketing.se Telefon: 08-732 48 50 Annonspriser: uhmarketing.se

PRENUMERATIONER Drängvägen 14, 438 93 Landvetter Telefon: 031-388 0388 pren@tidningenutemiljo.se www.tidningenutemiljo.se Gäller även adressändringar och reklamationer. Glöm inte att meddela oss din nya adress vid flytt. Prenumerationsavgift 490 kronor/år inkl. moms Utlandspren. 649 kronor/år inkl. moms Digital prenumeration: 249 kronor/år inkl. moms Bankgiro: 5166-3524

Våren är här nu!

D

en varma vintern påverkar oss och naturen på många plan. I en artikel i ETC Göteborg intervjuas Henrik Sjöman om hur den rekordvarma vintern sätter växternas fortplantning på ända. Redan när intervjun gjordes i början av februari, prunkade Botaniska trädgården i Göteborg av vårlök och körsbärsblom. Det är förstås inte bra för träden att blomma innan humlor och bin har vaknat till liv. Många knoppar och blommor är dessutom känsliga för frost och kan lätt skadas om det kommer frostnätter. Någon enstaka vinter av det här slaget kanske inte är så oroväckande, men vi får se hur vanligt detta blir under kommande år. I skrivande stund är vi också mitt uppe i coronavirusets framfart och vi nåddes den här morgonen av nyheten att Italien helt sonika stänger igen ett stort antal provinser. Ett exceptionellt läge förstås, där många drastiska åtgärder kan ställa till det rejält i världsekonomin. Själva coronaviruset är enligt många experter inte så myck-

et mer dödligt än andra influensor, med den stora skillnaden att ingen har något förebyggande skydd. Det är förstås förödande när viruset sprider sig på till exempel ett äldreboende. Försiktighet är mottot för oss andra som fortfarande jobbar och lever våra liv som vanligt. Samma regler som gäller i ”vanliga” influensatider alltså. Oavsett varma vintrar och virus är det lika underbart varje år att se de första vårtecknen, känna solen som värmer mer och mer för varje gång den är framme och höra fågelkvittret. Man blir glad! I det här numret startar vi en serie där växtexperter inom olika verksamheter får välja ut någon växt eller träd som de vill pusha lite extra för, kanske någon nyhet, någon etablerad men bortglömd växt eller helt enkelt något som man gillar lite extra. Först ut är Niklas Ulfheden på Essunga Plantskola som lyfter olika arter av björk. I år blir det första året som vi på Tidningen Utemiljö kommer att delta under LARK-dagen på Alnap, som går den 17 april. Det ska bli spännande!

FOTO: LARS-ÅKE GREEN

FÖRSTASIDESBILDEN är tagen av Elisabeth Svalin Gunnarsson. För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

ISSN: 1402-1307 Tryckt av: Exakta Print AB, Malmö

Florence Oppenheim och Lena M Fredriksson

UTEMILJÖ 2 / 2020


Foto: Jann Lipka © nola 2020

LOTUS

Planteringskärl design Anna Kraitz 2020

Nola Industrier AB Huvudkontor/press/design: Stockholm 08 702 19 60 headoffice@nola.se Order/offert/showroom/export: Malmö 040 17 11 90

nola.se


6

Aktuell utemiljö

UTBLICK: Lampor påverkar klimatet och lampor bidrar till att klimatet blir varmare, eftersom energi släpps ut i atmosfären. En ny studie har kartlagt detta energiutsläpp. Den största miljöpåverkan när det gäller växthusgaser står industrier och transportmedel för. Men andra faktorer spelar också in, som till exempel användning av maskiner och lampor. – Det kan gälla uppvärmning eller nedkylning av hus, energi från tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, lampor och andra apparater. Detta direkta energiutsläpp har det hittills inte funnits någon siffra på globalt och det har inte heller funnits någon detaljrik kartläggning, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC, i ett pressmeddelande. Han och hans kollegor har samlat stora mängder av data om till exempel nattbelysning, befolkningstäthet och ANVÄNDNING AV MASKINER

En studie visar att även maskiner och lampor påverkar klimatet. 

energiförbrukning. I analyser har de sedan funnit att maskiner och apparater numera konsumerar omkring tre gånger så mycket energi som för 50 år sedan. – Det motsvarar drygt tio procent av den globala värmeökningen av växthusgaser under samma period. Men lokalt kan den energikonsumtion

Kan vägkanter rädda hotade insektsarter?

BILD: ADOBE STOCK

som maskiner och lampor står för vara mycket högre och ge upphov till stora lokala temperaturhöjningar, ändrade regnmängder och vindar. Studien visar att det finns särskilt utsatta områden, så kallade ”hot spots”, storstadsområden där energikonsumtionen är väldigt hög. Källa: www.gu.se

SOPSALTNING GER GODA RESULTAT

viktiga för den biologiska mångfalden. Ett nytt forskningsprojekt vid SLU handlar om mångfalden längs vägar och kraftledningar. Där ska forskarna bland annat ta reda på hur trafiken påverkar insekterna. Extrakt skriver i en artikel att det finns över 200 000 hektar vägkanter i Sverige, och ytorna vid kraftledningsgator och längs järnvägar blir nästan lika mycket till. Enligt studier är den biologiska mångfalden ofta lika hög i dessa miljöer som på till exempel ängsmark. Forskningsprojektet leds av ekologiforskaren Erik Öckinger vid SLU och sker i samarbete med Trafikverket och Svenska kraftnät. Det finansieras av Formas och pågår 2020–2022. VÄGKANTER KAN BLI

Källor: www.extrakt.se och www.slu.se

Den omfattande sopsaltningen av cykelbanor i Stockholm har pågått i närmare ett decennium. Nu prisas de som har arbetat med detta av organisationen Svensk Cykling. Sopsaltningen har lett till att fler cyklar på vintern och att färre skadar sig. Läs mer i artikeln på sidan 26. 

Källa: www.svenskcykling.se

KRAV PÅ BILPARKERING KAN SÄNKAS I Malmö kan kravet på att ordna bilparkering vid byggande av bostäder sänkas om det finns bra alternativ till bil, som kollektivtrafik i närheten eller andra mobilitetsalternativ. Detta enligt ett förslag i tekniska nämnden. Målet är att få ner byggkostnaderna och att kunna göra staden grönare. 

Källa: www.malmo.se

Svårt att förutspå insektsskador blir färre finns det en oro för att problemen med skadeinsekter kommer att öka i framtiden. Det beror på att insekter är växelvarma och borde gynnas av ett varmare klimat. Forskare från bland annat SLU har studerat omkring 30 av världens mest besvärliga skadeinsekter och funnit att de SAMTIDIGT SOM INSEKTERNA

Fjällhöstmätaren som angriper fjällbjörkskog blir fler när det blir varmare. FOTO: MORITZ KLINGHARDT

UTEMILJÖ 2 / 2020

svarar olika på klimatförändringarna. Nästan alla av de studerade insekterna orsakar mer skada när klimatet blir varmare. Men resultaten var olika i olika delar av arternas utbredningsområden och skadorna kunde både öka och minska för samma art. Detta visar på hur svårt det är att förutspå skadorna. Källa: www.slu.se


HUSQVARNAS PROFESSIONELLA BATTERIPRODUKTER

BÄTTRE AFFÄRER MED BATTERILÖSNINGAR. Vårt breda sortiment av professionella batterimaskiner för grönyteskötsel och trädvård ger inte bara den prestanda du förväntar dig. Det gemensamma systemet gör dessutom att du enkelt kan byta batteri från en maskin till en annan – och alltid vara effektiv. Antingen sätter du in ett batteri för fullständigt trådlöst arbete eller använder ett ryggsäcksbatteri för maximal körtid. Under tiden ger dessa maskiner dig driftskostnader nära noll och investeringen lönar sig snabbt. Besök din Husqvarna återförsäljare, hitta de maskiner du behöver och gör en affär som lönar sig på många sätt. Läs mer på husqvarna.com/se


8

Aktuell utemiljö

Planer som är framtagna av kommunerna Boden, Kristianstad, Lund och Stockholm är nominerade till Planpriset 2019. Till Landskapsarkitektpriset 2019 är fyra Stockholmsprojekt nominerade. Vinnarna tillkännagavs den 10 mars, efter Tidningen Utemiljös pressläggning. BILDKÄLLA: ARKITEKT.SE

De är nominerade till arkitekturpriser anordnas av Sveriges Arkitekter avslöjas vinnarna till flera priser. Galan var den 10 mars, efter Tidningen Utemiljös pressläggning, varför vinnarna inte kan publiceras här. De som nominerats till Landskapsarkitektpriset 2019 är fyra StockVID ARKITEKTURGALAN SOM

Stockholm har en plan mot mikroplaster kommunfullmäktige har en handlingsplan mot mikroplast antagits. I den finns förslag på 50 åtgärder fördelade på 13 områden, utifrån de största utsläppskällorna. Många av stadens aktörer ska involveras i arbetet. Tydligare riktlinjer och utökade undersökningar är några saker som fastställs i handlingsplanen. Några av de största utsläppskällorna till mikroplaster i Stockholm är däckslitage, nedskräpning, konstgräsplaner, tvätt i hushåll samt vägmarkeringsfärger.

I STOCKHOLMS STADS

Källa: www.stockholm.se

holmsprojekt: Farsta strandbad Bryggan av Karavan landskapsarkitekter, Gravitational Ripples av Lea Porsager med flera, Jaktgatan och Lövängsgatan av AJ Landskap samt Årstabergsparken av Nyréns Arkitektkontor. Till Planpriset 2019 har fyra planarbeten

med fokus på en hållbar utveckling nominerats: Klimatomställningsarbetet i översiktsplanen, Boden, Attraktiv kust, livskraftigt hav, Kristianstad, Områdesplanen Västerbroprogrammet, Lund, samt Fokus Skärholmen, Stockholm. Läs mer på: www.arkitekt.se

DIGITALA LÖSNINGAR SKA FÖRENKLA Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under de närmaste åren skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Minst två nationellt standardiserade datamängder ska kunna tillgängliggöras via moderna tjänster. Uppdraget innebär att Lantmäteriet efter 2022 kan ge nationell åtkomst till nya digitala detaljplaner och utökad information om byggnader. Det är de informationsmängder som vi tror kommer att ge störst nytta i bygglov och projektering, säger Anders Sandin, chef för Lantmäteriets verksamhetsområde Geodata. Detta är ett första steg i uppbyggnaden av ett nationellt tillgängliggörande av standardiserade informationsmängder. Läs mer på: www.lm.se

MALMÖ SKA FÅ FLER TRÄD Tekniska nämnden i Malmö har beslutat att satsa fem miljoner kronor på att förbättra stadens trädbestånd, varav tre miljoner går till att plantera nya träd och två miljoner till att vitalisera befintliga träd. Fastighets- och gatukontoret ska utreda var behoven är störst och se till att mångfald finns i alla stadens delar. Källa: www.malmo.se

UTEMILJÖ 2 / 2020

Samarbete ska ge hållbar stadsutveckling städer har presenterat de åtgärder som de ska göra under 2020 och framåt. Bland annat kommer samarbetet på den nationella nivån att ökas, för att stärka kommuners förutsättningar för att utveckla hållbara städer. Några inslag som rådet arbetar för är att verktyg och regelverk ska tas fram, ny kunskap och innovationer ska främjas samt att arenor för gemensamt lärande och inspiration ska skapas. En konferens anordnas i oktober. Läs mer på: www.hallbarstad.se R ÅDET FÖR HÅLLBAR A


9

FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

TEMA Växter och träd

Växter och träd Behöver du lite extra inspiration för att välja växter som kanske inte är alldeles vanliga eller självklara val? I vårt tema berättar vi mer och ger tips på ormbunkar och björkar. Du kan också läsa om den växtbrist som kan uppstå även i vår. UTEMILJÖ 2 / 2020


10

TEMA Växter och träd

Strutbräken kan bli uppåt en meter hög.FOTO: ELISABETH SVALIN GUNNARSSON

Få en släng av ”Fern Craze” Det finns en ormbunke för varje läge i trädgården. Minst. Ormbunkar har spännande färger, former och uttryck och kräver inte jättemycket arbete. Men de får inte den uppmärksamhet som de förtjänar, i alla fall inte enligt Anton Sundin, som har skrivit en bok om dem. Annat var det i 1800-talets Storbritannien, då folk blev som galna i ormbunkar. De fick Fern Craze. Lena M Fredriksson

trädgårdsingenjör och arbetar på Skellefteå pastorat samt i ett eget företag. Han har länge gillat ormbunkar. – De är häftiga och har spännande uttryck, säger han. Det finns så många ormbunkar och stor variation i färger och former, så de är inte alls bara skuggväxter som vill stå fuktigt. Anton Sundin hade tidigare medverkat som skribent i Trädgårdsboken om jord. När han ville skriva mer valde han att fokusera på ormbunkar. Han började läsa på om dem och märkte att det fanns mycket ANTON SUNDIN ÄR

kulturhistoria, anekdoter och symbolik att upptäcka. – Till exempel är det väldigt spännande med det som hände under viktoriansk tid i Storbritannien, det som kallas Fern Craze. Folk blev besatta i ormbunkar, vilket gjorde att växten fick ett ordentligt uppsving, både som dekoration i form av tapetmönster, tygmönster och trädgårdsbänkar i gjutjärn. Men även plantskolorna tog fasta på vurmen för ormbunkar. Många av de vi har i trädgårdarna nu härstammar från den här tiden.

UTEMILJÖ 2 / 2020

betraktats som lite magiska och bland annat använts i folkmedicin och som skyddsmagi där de placerats vid husets entré för att hålla ondska borta. De är speciella på det sättet att de inte blommar – man förstod inte hur de förökade sig. De har mönster som upprepar sig, fraktala mönster, där de större bladen består av en mängd mindre blad i samma form, vilket i sin tur består av en mängd mindre blad i samma form och så vidare. Med 400 miljoner år på nacken är ormORMBUNKAR HAR OCKSÅ


TEMA Växter och träd

11

Anton Sundin om sina favoritormbunkar: ”Blodbräken (Dryopteris erythrosora) är härdig och funkar i stora delar av landet. Dess nya blad är rödorange, men övergår sedan till grönt och blir till slut väldigt mörkgröna. Eftersom den får nya blad hela säsongen blir det läckra färgkombinationer som ger en härlig kontrast till den traditionella gröna ormbunken.”

Alla växter på ett ställe!

Sök, planera och projektera trädgårdar Blodbräken. FOTO: ELISABETH SVALIN GUNNARSSON

Projektverktyget för dig som arbetar professionellt med att planera och projektera landskap och trädgårdar. Här hittar du växter för svenska utemiljöer samlade på ett ställe. Planter har beskrivningar och sökkriterier anpassade för proffs. Strutbräken. 

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

”Strutbräken (Matteuccia struthiopteris): den är en personlig favorit att kombinera med vårlökar. Som alla ormbunkar rullar bladen upp sig på våren, det som kallas ”kräklan”, och strutbräken är så skira och härliga när de gör detta.”

Dalbräken. 

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

www.planter.se

”Dalbräken (Athyrium otophorum): den har en härlig violett färg på mittnerven. När bladen rullar upp sig syns denna färg tydligt, vilket gör att det händer något hela tiden där dalbräken finns. För övrigt har den en mjuk och varm färg. Den passar bra som accent ihop med strutbräken.”

UTEMILJÖ 2 / 2020


12

Ormbunkar har ett lite urtida uttryck och är dessutom en gammal torparväxt. Det är några av de egenskaper som gör att den passar bra på kyrkogårdar, tycker Anton Sundin. FOTO: ELISABETH SVALIN GUNNARSSON

bunkar en av våra äldsta växter, som ofta hittas i fossil. De har anpassat sig till klimatförhållanden världen över och finns nu representerade i 12 000 arter i vitt skilda områden: regnskog, på gränsen till Sahara och i arktiskt klimat. slå ett slag för mer ormbunkar i trädgårdar, parker och på kyrkogårdar. – Till exempel är det spännande att göra en ormbunksrabatt, där kan man få fram väldigt fina kontraster mellan olika ormbunkssorter, som har olika textur, färg och form. Vi har strutbräken, träjon och majbräken på våra kyrkogårdar och planerar in ännu fler. Ett plus är att det finns många städsegröna ormbunkar som ger en fin effekt på vinter och vår. Även om det finns ormbunkar för alla lägen så är det i skuggan de flesta trivs. – De har rykte om sig att vara svårskötta, men det tycker inte jag att de är. Välj en fuktighetshållande jord och tillför lite extra kompostjord ibland så mår de bra. Har man tid så kan man duscha dem på bladen ibland, det gillar de. De olika arterna sprider sig olika mycket, därför är det bra att läsa på om dem inför anläggning av ormbunksrabatter. De har en underjordisk stamdel, en rhizom, och en del arter, som strutbräken, är mycket effektiva med att skicka upp ovanjordiska stamdelar ur denna. Men det finns också ANTON SUNDIN VILL

Svartbräken passar bra i stenpartier. 

FOTO: ELISABETH SVALIN GUNNARSSON

Kräkla kallas den ”knorr” som finns när ormbunkar rullar upp sina nya blad, efter formen på en biskopsstav. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

UTEMILJÖ 2 / 2020

arter som står stilla på sin plats och inte alls sprider sig. – Ormbunkar fungerar också bra som stenpartiväxt eller som plantering på till exempel murar, bara man väljer en art som funkar i torra och karga förhållanden. Eftersom Anton Sundin har en del påverkan på växtval till kyrkogårdarna i Skellefteå finns det en del ormbunkar där. – Det är en tacksam kyrkogårdsväxt eftersom det finns så mycket kulturhistoria kring ormbunkarna, som är en gammal torparväxt, säger han. Dessutom är det en väldigt gammal växt med mycket historia, den kan kännas urtida, som ett slags evighetens växt, och det är ju något som kan knyta an till kyrkogårdens tema och atmosfär.

Anton Sundin. 

FOTO: ELISABETH SVALIN GUNNARSSON


13

Citykross utmanar begreppet jord I takt med att klimatet förändras blir det allt mer viktigt att ta hand om både dagvatten och värmeböljor. Citykross är en produkt som har flera klimatsmarta fördelar. Citykross går att använda till alla typer av växter. Rekommenderas dels för hårdgjorda ytor i stadsmiljöer samt där man vill hantera dagvatten. CITYKROSS GROVA PORSYSTEM ger goda möjligheter för rötterna att utvecklas väl. Jorden är en blandning av krossad sten, biokol och kompost. GRÖNKOMPOSTEN ÄR VIKTIG i och med att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna. EFTERSOM YTAN INTE kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar och förs vidare ner i växtbädden. För mer information om Citykross och våra andra jordar kan du kontakta kundcenter på 020-50 50 70 eller gå in på vår hemsida

hasselforsgardenpark.se

UTEMILJÖ 2 / 2020


r e it

14

a in

r o v

TEMA Växter och träd

fa

Niklas Ulfheden Landskapsarkitekt LAR/MSA Essunga Plantskola

M

Björk – mer än bara en art

D

et behövs ingen större fantasi för att inse att det säljs mycket björk till Norrland. Och när jag skriver björk menar jag Betula pendula. Denna art är naturligtvis viktig just för Norrland och i synnerhet i Björkarnas stad, Umeå. Den har historiskt visat sig pålitlig, frisk och inte minst kulturellt viktig, särskilt längs Norrlandskusten. Även i övriga Sverige märker vi att Betula pendula är efterfrågad, inte minst med de olika frökällorna som Julita E för södra Sverige eller fk Stuguvattentjälen för norra Sverige. Även vårt riksträd B. pendula ’Dalecarlica’ E återfinns i många växtförteckningar. Vad man dessvärre verkar glömma ibland, är problemen som kan komma med ett alltför ensidigt trädbestånd. Skräckupplevelserna med almsjukan för cirka 25 år sen kan fort-

farande få trädvänner att bli kallsvettiga. Askskottsjukan och andra sjukdomar på senare tid påminner oss ständigt om vikten av att diversifiera våra träd. då för att vidga våra björkvyer i Norrland? Lösningen är tämligen enkel: Våga pröva andra arter av Betula! I södra Sverige har vi märkt hur till exempel B. alleghaniensis, B. ermanii och B. albosinensis börjar förekomma oftare i förfrågningarna. Om nu den kulturella anknytningen till björk (läs vårtbjörk) är fast cementerad i Norrland, så kanske steget inte är så långt att testa med andra arter av björk? Umeå behöver faktiskt inte byta namn till Kamtjatkabjörkarnas stad bara för att man planterar några B. ermanii. En stor anledning till det konservativa sinnelaget kan vara att det tar emot att chansa. Vid projekteringen så känns det naturligtvis tryggt HUR GÖR VI

att luta sig mot beprövade arter och sorter. Problemet med andra arter av björk är att de är ganska okända, i synnerhet i Norrland. Härmed utses alltså samtliga projektörer av träd längs Norrlandskusten till trädtestare! finns en lista över de arter och sorter som jag tycker att ni ska testa. Och kom ihåg att zonangivelsen i många fall är en kvalificerad chansning, inte ett fast förankrad faktum efter många års testande. Tänk på att flera av arterna/sorterna/varianterna i listan kan vara svåra att få tag i på grund av obefintlig efterfrågan. Därför behöver man tänka långsiktigt. Be er leverantör hålla utkik efter de typer ni vill testa och när de väl hittar dem, låt dem odla upp träden i storlekar från 14–16 innan ni avropar träden. PÅ NÄSTA SIDA

Från vänster: Betula pubescens, glasbjörk, barken på Betula papyrifera (pappersbjörk) och Betula albosinensis (kopparbjörk).

NIKLAS ULFHEDEN

FOTON: VAN DEN BERK


15

Stora bilden: Betula ermannii (kamtjatkabjörk) i vinterskrud. Lilla bilden t v: Betula lenta (körsbärsbjörk) i höstfärg.

FOTON: VAN DEN BERK

Niklas björktips Betula albosinensis (Kopparbjörk) Höjd drygt 10 m, rundad och något ojämn kronform, framträdande, flagnande bark, beroende på sort, gul höstfärg, sorter: var. septentrionalis, 'Fascination', 'Bowling Green', 'China Ruby' och ett tiotal till, (zon 4). Betula alleghaniensis (Gulbjörk) Höjd 15-20 m, halvöppen, ganska rundad kronform, gulaktig, lite glänsande bark, gul höstfärg, (zon 5). Betula costata (Räffelbjörk) Höjd drygt 20 m, vackert parkträd med lätt hängande grenar, ljusröd eller ljusgul flagnande bark, guldgul höstfärg, (zon 5). Betula ermanii (Kamtjatkabjörk) Höjd över 10 m, varierande växtsätt beroende på ursprung, kritvit till mörkröd flagnande bark, vackert gul höstfärg, sorter: 'Blush', 'Fincham Cream', 'Holland', 'Mount Apoi', 'Polar Bear', (zon 6). Betula lenta (Körsbärsbjörk) Höjd drygt 15 m, storvuxet träd med tät och jämn krona, brun och något glänsande bark, men kan återfinnas i flera olika nyanser, klargul höstfärg, (zon 5).

Betula nana (Dvärgbjörk) Ca 1 m, låg buske, små och runda, centimeterstora blad, orangeröda höstfärger, sorter: 'Glengarry'. Väldigt lågvuxen, (zon 8). Betula papyrifera (Pappersbjörk) Knappt 20 m, snabbväxande träd med varierande växtsätt, vit till rosaröd färg på barken, klargul vacker höstfärg, (zon 6). Betula platyphylla (Manchurisk björk) 15–20 m, oval krona, vit och delvis flagnande bark, fint gula höstfärger, sorter: 'Fargo' , 'Whitespire', (zon 5). Betula populifolia (Poppelbjörk) Ca 10 m, samlad, oval krona, ibland vit och ibland gråaktig bark, gula höstfärger. Kan eventuellt vara bra i regnbäddar, (zon 5). Betula pubescens (Glasbjörk) Ca 20 m, upprättväxande och oregelbunden krona, vit och mörkgrå bark men varianter och underarter kan ha andra nyanser, fint gula höstfärger, sorter: 'Rubra' eller 'Purpurea', som ofta efterfrågas men tyvärr visat sig vara svårodlad, (zon 7, om lämplig frökälla som fk Kangasjärvi används).

Betula maximowicziana (Jättebjörk) Höjd 15-20 m, storvuxet träd med tät och jämn krona, varierande färg på barken beroende på ursprung, ovanligt stora blad, ovanligt långa och dekorativa honhängen, klargul vacker höstfärg, (zon 4).

UTEMILJÖ 2 / 2020

Källor: http://www.mustila.fi Stadsträdslexikon (Sjöman & Slagstedt) Exjobb av Cecilia Öxell


16

TEMA Växter och träd

Brist på vissa växter även i vår på svenska plantskolor kommer alltid att minnas 2019 som det år då efterfrågan på växter var galet mycket större än tillgången. Åtminstone gällande vissa sorter vilka var slut redan innan vårsäsongen startade. Vi som jobbar på svenska plantskolor har ett nära samarbete med varandra, så vi visste ju redan hösten 2018 vad som väntade, men få av oss kunde nog förutse det kaos som uppstod under våren när även våra kunder förstod Ribes glandulosum ALASKA E. FOTO: MIRIAM DOVRÉN att det faktiskt inte gick att beställa vad som helst. Att det faktiskt inte gick att få omgående leverans av vissa E-plantor och även vissa växtslag som inte är e-certifierat eller svenskt. Bristen uppstod på grund av flera olika faktorer. Dels berodde den ju på en hög efterfrågan tack vare högkonjunkturen med mycket byggande. Dels berodde den på att Granquists plantskola – Sveriges största – lade ner verksamheten vid årsskiftet efter en odlingssäsong med minskad produktion. Sedan hade vi ju den torra sommaren 2018 som VI SOM JOBBAR

påverkade växtproduktionen hos samtliga plantskolor negativt, både svenska och utländska, med minskad tillväxt och lägre produktivitet. Och slutligen hade vi världsläget med en president i USA som plötsligt fick kineserna att börja köpa träd i Europa. Många träd … på svenska plantskolor har gjort vårt bästa för att täcka upp det glapp gällande e-plantorna som Granquists nedläggning orsakade. Det ligger i vårt eget intresse. Vi gick gemensamt in och övertog de småplantor som Granquists hade bokat hos Elitplantstationen och i stort sett alla har ökat sin produktion under 2019. Att producera plantskoleväxter går dock inte över en natt. Inte ens på en växtsäsong! Det går inte att öka areal, anställa mer personal, skruva upp hastigheterna på maskinerna. Det växer inte fortare för det! Vi är beroende av väder och vind och våra årstidsväxlingar. Att producera plantskoleväxter av god kvalitet tar tid! VI SOM JOBBAR

vi kommer att dras med en brist även kommande år. Efter en bra höstförsäljning är redan nu vissa sorter av E-märkta buskar så gott som helt uppbokade. För att inte tala om svenska fruktträd och riktigt stora alléträd. Däremot är det inte slut på växter i det stora hela. Det går alltid att få till en komplett växtleverans som uppfyller de krav på funktion som ställs. Bara vi alla är beredda att diskutera fullgoda alternativ till de sorter som eventuellt tar slut. DET INNEBÄR ATT

Tankar om växter – Miriam Dovrén, ägare och vd, Eriksbo Plantskola

Har du problem med PARKSLIDE eller andra invasiva växter? Hör av dig till oss! Vi har mångårig erfarenhet av parkslide och andra envisa och invasiva arter och vet hur stora ploblem de kan orsaka om de inte bekämpas tidigt. Vi erbjuder rådgivning och en miljövänlig lösning med vår unika ogräsduk Plantex® Platinium. Läs mer på vår hemsida www.byggros.com.

BGByggros

Byggros AB

byggros_ab

BG Byggros AB Tel.: 0771 48 9000 www.byggros.com

UTEMILJÖ 2 / 2020


17

Tid för vårplantering

l a r u t a n e h t e r a Trees al rn aitu n e o th e t r a u l s e o e s r T e t clima ate solution clim

UTEMILJÖ 2 / 2020


TEMA Växter och träd

18

Verver startar svensk provodling på Visingsö vid Janne Peterssons äppelodling på Visingsö startar i år en provodling av den holländska producenten Verver Exports produkter. Sverige är en viktig marknad för Verver Export som därför vill testa de holländska produkterna och koncepten i svenskt klimat. Under våren kan besökare få se 30 000 blommande lökar från slutet av april fram till midsommar. Därefter följer blomningen av fyra olika blandningar av ängsblommor omfattande cirka 300 kvadratmeter. Och från juli och I BYN TORP

framåt kommer också en blandning med liljor och ängsfrö att blomma. Under samma tid blommar även sju olika sommarblomsrabatter med många olika sorters dahlia och kanna. Provodlingen omfattar sammanlagt cirka 1 500 kvadratmeter. Provodlingen är öppen för besök, men kan också följas via Facebook under säsongen. För mer info: Kontakta Janne Petersson, info@visingsoapplen.com

Nytt datum för tulpanfestival i Skövde som arrangeras av Verver Export i samarbete med Skövde kommun och Mölltorps Utemiljö och Handelsträdgård AB, har på grund av den varma vintern tvingats tidigareläggas till tisdagen den 28 april (tidigare datum 14 maj). TULPANFESTIVALEN I SKÖVDE,

Mer information och anmälan: www.ververexport.se/evenemang

Sedum i system ett danskt företag med svensk försäljningsorganisation och odling i Polen. Företaget levererar en systemlösning för sedumtak, som säkrar dränering, växtmaterial samt växter i ett och samma system. Standardlösningen består av 15 olika sedumarter som blommar från maj till september. Blandningen är särskilt utvald att passa nordiskt klimat. Sedumtaket drar till sig insekter, absorberar regnvatten och skyddar takpappen. I sortimentet finns också sedumtaken Evergreen, som ger ett grönt tak året om som lätt smälter in i omgivningen. Båda sedumtaken finns att beskåda i takträdgården på Augustenborgs Botaniska trädgård i Malmö. NATURE IMPACT ÄR

Källa: www.natureimpact.com

MISSA INTE yrkesseminarierna på Nordiska Trädgårdar 26–27 mars, Stockholmsmässan

Standardlösningen i Nature Impacts sortiment kallas Standard och består av 15 olika sedumarter som blommar under hela säsongen.

Torsdagen 26 mars, fm • De viktiga träden – fria eller fälla – hjälp till bra beslut Torsdagen 26 mars, em • Gynna pollinatörer i tätorterna

Sedumtaket Evergreen (bild till höger) är grönt året om. FOTON: NATURE IMPACT

Fredagen 27 mars, fm • Betydelsen av en levande jord Fredagen 27 mars, em • Att ta sig an en trädgård med historia

UTEMILJÖ 2 / 2020

• Säkrare växtetablering – hållbar växtanvändning Mer information: www.for.se


TEMA Växter och träd

19

Bästa nyheten på GROEN-Direkt GROENDirekt, som denna gång gick den 4–5 februari, introducerar varje år utvalda växtnyheter på ett särskilt torg, Novelties Plaza. Besökarna får sedan rösta fram bästa nyhet från urvalet på torget. 2020 års bästa vårnyhet blev Lomandra longifolia ’ White Sands’ från Hoogeveen Plants BV (Hazerswoude). Enligt producenten en ”odödlig” växt som erbjuder konsumenten en klimatsmart och motståndskraftig lösning. D E N H O LL ÄN DSK A VÅR MÄSSAN

JOM:s stamskydd med LEDbeslysning i Trollhättans stad. FOTO: FREDRIK POMMER

Mer info: www.groen-direkt.nl

Stamskydd med LED har tillsammans med Trollhättan stad vidareutvecklat ett stamskydd genom att tillsätta en list på översta ramen med plats för LEDbelysning. Syftet var att hitta ett nytt sätt att placera ljuskällan på än på marken. – Som en del i ombyggnationen av Drottningtorget i Trollhättan sökte vi ett nytt sätt att belysa vår nya allé, säger Daniel Moreno på Trollhättan stad i ett pressmeddelande. Trädbelysning i form av markstrålkastare innebär ofta mycket underhåll och därför blev detta ett alternativt sätt för att belysa träd på gator, torg och alléer. FÖRETAGET JOM AB

Vildvin som är lätt att tygla Parthenocissus vitacea TRAPETS™ E är ett väl beprövat vildvin som nu fått E-status. Vildvin TRAPETS saknar fästplattor och klättrar endast med hjälp av klängen som behöver kunna sno sig runt vajrar, armeringsjärn eller liknande hjälpmedel. Därmed skadar den heller inte fasader. Mer info: www.eplanta.com resp. www.vaxtforum.se

Vildvin TRAPETS har nu fått E-status. Används framför allt där man vill kunna styra växtens väg med spaljéer eller vajrar. FOTO: TOMAS LAGERSTRÖM

Källa: www.jom.se

wesp.no POST@WESP.NO TEL. +47 67 17 75 00

JOM:s stamskydd med LEDbeslysning i Trollhättans stad. FOTO: FREDRIK POMMER

Möbler för att umgås, trivsel och levande rum – både ute och inne.

UTEMILJÖ 2 / 2020


20

Regnskogen Bukit Nanas är en välbehövlig oas mitt i den intensiva världsmetropolen Kuala Lumpur.

UTEMILJÖ 2 / 2020


21

Snacka om storstadsdjungel! Inträngd mellan skyskrapor, lyxhotell och köpcentrum i det myllrande Kuala Lumpur ligger jordens sista urbana urskog: Bukit Nanas. Detta artrika djungelområde utsågs till Malaysias första naturreservat i början av 1900-talet. Men Bukit Nanas blir allt mindre och ingen verkar veta vart skogen tar vägen. Nu kräver lokala arborister ett register för Kuala Lumpurs vårdträd. Text och foto: Kristin och David Pineda Svenske/wordbrew.se

Tock-tock-tock-tock! Smattrandet genljuder likt en kulspruta mellan lianbevuxna trädstammar. Tock-tock-tock-tock! Ett allvarligt litet ansikte tittar fram ur lövverket i ett högt pulaiträd. Den silvergrå markattan, en malaysisk budeng, inser snabbt att det inte råder någon överhängande fara. Det är ju bara paret med guldryggig flamspett som håller på att göra ett nytt bo i en av Bukit Nanas döda trädstammar. Bukit Nanas, eller Ananaskullen, som numera går under det mindre charmiga namnet KL Eco Forest, är en av världens äldsta urskogar – på en av världens minst lämpliga platser. en intensiv världsstad. På 150 år har fem trähyddor runt en tenngruva mitt i den tropiska urskogen vuxit till en världsmetropol, med lika många invånare som Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans. Här reser sig Petronas tvillingtorn som fram till 2004 var världens högsta skyskrapor, här är de flesta av världens lyxigaste hotellkedjor representerade i extraordinära byggnader, medan horder av människor myllrar i Chinatown, Little India eller något av stadens 66 shoppingcentrum. Men till skillnad från sin granne Singapore är Kuala Lumpur inte känt som någon direkt ”trädgårdsstad”. Tvärtom. Mellan 1988 och 2012 förlorade Kuala Lumpur 50 procent av sina gröna ytor till byggen av bostäder eller industrilokaler. Trots det har Kuala Lumpur något som ingen annan stad i världen har. En naturlig regnskog mitt i stadens centrum: Bukit Nanas, som 1906 blev Malaysias första naturreservat. Det må inte längre rymma några elefanter eller tigrar, men väl 223 sorters träd, 12 sorters däggdjur och 25 KUAL A LU M PU R ÄR

fågelarter. Men något märkligt pågår. Bukit Nanas har, likt Kuala Lumpurs gröna ytor i stort i stort, förlorat närmare 50 procent av sin ursprungliga yta. Trots naturskyddet har man gjort många ingrepp i skogen. 1970 anlade man exempelvis en linbana rakt genom reservatet. Den lades ned efter bara tio år i drift, men urskogen kunde naturligtvis inte återställas utan den primära naturskogen ersattes av sekundärskog. 1991 satte man igång att fälla ytterligare urgamla träd, frakta bort jord och gjuta 50 000 ton betong i marken för att anlägga ett av världens högsta tv-torn. Anmärkningsvärd hänsyn visades dock en 100-årig jelutong, ett träd som producerar vit latex som används i tug�gummiframställning. Dels ändrade man tornets exakta position, dels konstruerades en särskild stödvägg för trädet under byggprocessen. Insatsen skall ha kostat närmare en miljon svenska kronor. Det riktigt stora mysteriet uppdagades så sent som 2019, då det visade sig att Bukit

FAKTA Malaysias regnskogar Tillhör världens mest komplexa ekosystem. Här lever 2 500 sorters träd, 200 däggdjursarter, 600 sorters fåglar, 110 sorters ormar, 80 sorters ödlor och tusentals insektsarter. Artrikedom i Bukit Nanas Sedan 1900 har 499 olika växter katalogiserats i parken, även om en ny studie 2017 visade att siffran hade sjunkit till 425 arter, varav runt 223 träd, 12 däggdjur, såsom fladdermöss, apor och civetter, samt 25 sorters fåglar.

UTEMILJÖ 2 / 2020

Silvergrå markatta är en av tolv olika däggdjur i naturreservatet.

Nanas inte längre uppgick till de officiella 9,39 hektar som 2010 års utmätning hade påvisat. Plötsligt fanns bara 8,37 hektar kvar. Vad har hänt med den försvunna hektaren? Frågan är ännu inte utredd, men tycks ligga gömd i en snårskog av regeringsskiften, kinesiska byggbolag, korruption, strävan efter tillväxt samt bristen på bostäder i centrala Kuala Lumpur. faktum att Malaysia har ett komplicerat förhållande till träd och naturområden. Landets stora dragplåster turistmässigt, dess regnskogar, är samtidigt en av dess stora industriella inkomstbringare och lagar, regler och förordningar varierar från en region till en annan över det geografiskt utspridda landet. Dåligt underhåll av gamla träd har lett till olyckor och dödsfall vilket har gjort delar av lokalbefolkningen misstänksamma mot stora träd. Det förekommer fall av vandalisering där invånare tänder eld på deras stammar, hugger i barken med vassa föremål eller sliter ut barkremsor för att på så vis få trädet att dö. 2017 krävde arborister i Kuala Lumpur ett system för att registrera och skydda särskilt gamla träd på nationell nivå i enlighet med grannstaden Singapore, som sedan 2001 använder sig av registret Heritage Tree DET ÄR ETT


22

Att kunna sikta biätare, guldryggig flamspett och svartnackad gylling mitt bland världens högsta skyskrapor är unikt.

Scheme. Visserligen finns sedan 2011 ett trädinventeringssystem i Kuala Lumpur, men det handlar snarare om att minska kostnader för beskärning än om att skydda vårdträd från fällning. Vice ordförande för Malaysias arboristförening, Rosslan Yaacob, även kallad ”Doktor Träd”, är en av de drivande bakom kravet. – I Kuala Lumpur finns 100 000 träd som är äldre än 60 år. De behöver registreras och ägnas särskild uppmärksamhet, säger han till tidningen Malaysian Digest. Men han menar också att staden måste få allmänheten att förstå värdet av att anlita arborister, vilka i hela Malaysia bara är 96 stycken – att jämföra med den lilla stadsstaten Singapores 500. – Alla kanske inte förstår arboristens betydelse, eftersom effekterna av att plantera fel träd på fel plats kanske inte noteras omgående. Men efter tio år, när trädet exempelvis har vuxit sig för stort för sitt utrymme och problemen börjar uppstå, då blir misstaget tydligt. Lee Lam Thye, tidigare politiker i lokalstyrelsen för området Bukit Nanas, förklarar för samma tidning vikten av att få med sig lokalbefolkningen. De kan vara stadens ögon och öron, menar han. MILJÖAKTIVISTEN TAN SRI

För skolbarnen är djungelvandringar i Bukit Nanas ett spännande sätt att lära sig om djur och natur.

– Vi måste alltid hitta det bästa möjliga sättet att bevara existerande träd. Om de måste tas ned för viktiga projekt så som bygget av skolor, sjukhus eller vägar, bör de omplanteras i andra områden. Han nämner hur ett antal träd i centrala Kuala Lumpur ”stod i vägen” då de enorma Petronastornen och den omgivande parken KLCC byggdes. Dessa träd flyttades temporärt till en plantskola och återplanterades i parken när arbetet var färdigt. – Den insatsen visar att träd kan beva-

HISTORIA Ananaskullen Under Kuala Lumpurs första år under 1800-talet fortlöpte det sjuåriga Klangkriget mellan Raja Mahadi bin Raja Sulaiman och Raja Abdullah bin Raja Jaafar. På denna kulle, täckt av urskog, låg ett fort. Enligt en historisk legend lät Raja Mahadi plantera ananasplantor runt hela fortet som en naturlig form av försvar. Soldaterna krigade nämligen barfota och hade inte lust att trampa på de vassa, stickiga plantorna! Raja Mahadi besegrades 1874, men hans naturliga försvarsverk, baserat på ananas, förevigades i kullens namn.

UTEMILJÖ 2 / 2020

ras om det finns en politisk vilja och medvetande hos de inblandade, understryker Tan Sri Lee Lam Thye. Adrian Yeo är en av grundarna till klimatrörelsen #PowerShiftMsia. Han menar att det finns flera olika organ och politiska stadgar som både kan bidra med kunskap kring samt ge skydd till vårdträd. Problemet är att de ofta inte konsulteras. Adrian Yeo har en lång lista på ytterligare punkter som kan förbättra Kuala Lumpurs omsorg om sin naturliga utemiljö, men nyckelfaktorn är inte politisk, menar han. Istället är det invånarna i Malaysia som måste lyfta blicken och vidga sin uppfattning om vad som verkligen är viktigt. – En gång i tiden kallade vi hela nationen för vårt hem. Sedan, på grund av oroligheter och krig, kom det vi kallade ”hem” bara att avse vår egen by. Men idag har vi kommit att begränsa vårt ”hem” till vår ytterdörr. Det som ligger bortom vår egen dörr anses vara någon annans problem, menar Adrian Yeo. – Kulturen av att inte bry sig kryper också in i hanteringen av miljöfrågor. Någon annan får skydda skogen. Någon annan får rena floden. Någon annan får minska sina koldioxidutsläpp. Vad vi faktiskt behöver är att var och en av oss börjar anstränga sig. Och den förändringen måste ske idag.


23

Det miljövänliga fallskyddet som är bra för barnen

Vi har ett brett sortiment av -Trästör - Gödsel -Marktäckväv - Sekatörer -Geotess - Skuggväv - Sadelgjord -Gräsfrö -Bevattningssäckar

Vår bark av ren furubark uppfyller kraven för SS/EN 1176-77 Ring oss för mer information! Christer Hjalmarsson 0709-93 26 80 John Hjalmarsson 070-684 57 47

Kontakta oss:

036-4404450

www.hepacgroup.se

info@barkab.com www.barkab.com

›ãݹˆ½ò»½ƒÙƒòƒ½›ã͊ Epton Trading är elbilsmarknadens starkaste varumärke med över 3� års erfarenhet av a� bygga� leverera och serva både  nya och begagnade elbilar. Vi är stolt generalagent av Club Car gol�ilar och arbetsfordon liksom Garia och Esagono.  �är miljö� presta�on och pålitlighet betyder mest har vi det självklara valet för dig! 

www.epton.se 08‐10 82 83 

UTEMILJÖ 2 / 2020


24

En guidad visning av Grohuset kommer att göras under Utemiljös branschdag den 9 oktober. 

FOTO: SLU

Planerna för Utemiljös branschdag i höst tar form Den 9 oktober är det dags för Tidningen Utemiljös branschdag på SLU i Alnarp, som anordnas i samarbete med Trädgårdsanläggarna och SLU. Temat är Hållbarhet i praktiken. En del programpunkter är redan klara, som föreläsningen med Rainer Stange från Dronninga Landskap i Oslo och studiebesöket på Grohuset i Alnarp. Lena M Fredriksson

branschdag för att samla aktörer från olika yrkesgrupper inom utemiljövärlden har varit så lyckat att Tidningen Utemiljö, tillsammans med Trädgårdsanläggarna och SLU, kommer att ordna en ny branschdag, i Crafoordsalen på SLU, Alnarp den 9 oktober. En av programpunkterna blir att Rainer Stange från landskapsarkitekturföretaget Dronninga Landskap i Oslo föreläser. Han är en av grundarna till företaget och dessutom professor i landskapsarkitektur vid Arkitektur- och designhögskolan i Oslo samt president i Norske landskapsarkitekters forening. Han kommer att tala om 10 blågröna bud inom landskapsarkitekturprojekt. Kan du nämna några exempel på viktiga åtgärder för att uppnå hållbara urbana utemiljöer? KONCE P TET ME D E N

Rainer Stange.

UTEMILJÖ 2 / 2020

– Ja, till exempel att använda tåg, t-bana och buss i stället för flyg, buss och bil, att anlägga breda trottoarer som är beplantade med stadsträd och att öppna alla bäckar och älvar i byggzonen och skapa linjära parker. ... och några utmaningar för att få dessa åtgärder till stånd? – Framför allt utbildning av de som bestämmer och att vi är så beroende av bilen. är ett studiebesök med guidad tur på mötesplatsen och testbädden Grohuset i Alnarp, med hjälp av Niklas Hjelm, ordförande i Hemmaodlat. Vad får vi se då? – Vi visar då våra olika hydroponiska lösningar för både privatpersoner och företag, samt vårt nya, klimatsmarta växthus som med hjälp av ett klimatbatteri lagrar E N AN NAN PROG R AM PU N K T


25

FAKTA Tidningen Utemiljös branschdag

Niklas Hjelm.

energi under växthuset, för användning senare under året. Dessutom har vi kretsloppsbaserade odlingar, som odling med hjälp av fiskar. På Utemiljös hemsida fylls det fortlöpande på med information om branschdagen. Anmälan görs till branschdag@tidningenutemiljo.se. Mer info: www.tidningenutemiljo.se

När? Den 9 oktober 2020 kl. 8.30–16.00 Var? Crafoordsalen, SLU, Alnarp Tema? Hållbarhet i praktiken Kostnad? 1 500 kr/pers exkl. moms, inkl. lunch och fika. 1 100 kr/pers från person nr 2 och uppåt från samma organisation. 300 kr exkl. moms för studenter (375 kr inkl. moms). Arrangörer? Tidningen Utemiljö, SLU och Trädgårdsanläggarna Anmälan? Till branschdag@tidningenutemiljo.se. Ange namn, epost, tel och fakturaadress. Mer info? www.tidningenutemiljo.se

Fyra årstider - en Holder Effektiv 365 dagar om året Multifunktionsmaskin Stort utbud av redskap Lättmanövrerad Hög komfort Maximal lönsamhet Högt andrahandsvärde

info@svenningsens.se svenningsens.se

UTEMILJÖ 2 / 2020


26

FILT vann arkitekturtävling UNDER STOCKHOLM FURNITURE

Fair nyligen presenterades vinnaren i arkitekttävlingen Den trivsamma staden, som arrangeras av Smekab Citylife i samarbete med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen är att skapa möblering som gör staden trygg, trivsam och harmonisk samt att uppmuntra deltagare till visionär gestaltning med möjlighet till konkretisering av en eller flera produkter. TILL DEN ALLMÄNNA tävlingen kom totalt 57 förslag in. Tre förslag valdes ut till en inbjuden tävling: FILT av Blank Arkitekter, D’ARC av Krook och Tjäder

och TILLSAMMANS av Cecilia Nerman. En jury bedömde utvalda förslag och av dem korades FILT av Blank Arkitekter till vinnare. Det är ett trädäck i en varmförzinkad stålram och kan utrustas med flera tillbehör, som bord, belysning eller högtalare: en produkt som enligt juryn skapar utrymme för människors kreativitet i det publika rummet. Förutom vinnaren har juryn också utsett en hederspristagare, förslaget BARNBIDRAGET av Outer Space Arkitekter.

Sverige vann internationell tävling om vintercykling den 14 februari anmälde 4 110 svenskar att de cyklade. Det gjorde Sverige till det land med flest anmälda cyklister i den internationella tävling som genomfördes på Winter Bike To Work day – en aktivitetsdag som har arrangerats runtom i världen sedan 2013. Tävlingen syftar till att få fler att cykla vintertid. I år valde Svensk Cykling, som samlar svenska cykelorganisationer, att för första gången uppmärksamma dagen genom att arrangera Vintercyklingens dag. Av alla städer i världen hade Uppsala kommun allra flest vintercyklister, med 879 anmälda. Som det har varit nu slutar var tredje person som cyklar en genomsnittlig dag under sommarhalvåret att cykla under vinterhalvåret. Det innebär att antalet cyklister halveras under de kallaste månaderna, jämfört med sommaren. – De som ställer in cykeln när vintern kommer gör det oftast på grund av dåligt underlag och för rädslan för att halka. Vädret är ett mindre bekymmer. Att så många anmälde att de cyklade under Vintercyklingens dag visar att det finns en stor vilja hos många svenskar att cykla året om, men att man vill kunna cykla säkert, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling, i ett pressmeddelande. 30 svenska kommuner sopsaltar numera sina cykelbanor. Två sådana kommuner är Stockholm, där antalet vintercyklister har ökat med 70 procent under de senaste fyra åren, och Göteborg, där vintercyklisterna ökade var 23 procent mellan 2018 och 2019. PÅ VINTERCYKLINGENS DAG

FLORENCE OPPENHEIM

Vinnande förslag i arkitekttävlingen Den trivsamma staden blev av Blank Arkitekter.

Källa: www.svenskcykling.se

PROFESSIONAL

SUPERSMART KEDJESTRÄCKNING

LED-BELYSNING

EGO_annons_185x65_utemiljö_2020.indd 1

2020-02-28 15:39

UTEMILJÖ 2 / 2020


FOTO TILLHANDAHÅLLET AV OUTI TAHVONEN

GRÖNA FAKTA

Marktäckning – en jämförelse Som standard används idag olika typer av täckmaterial i offentliga planteringar. I det här Gröna Fakta utmanar Outi Tahvonen, forskare vid Häme University of Applied Sciences, traditionen och presenterar en undersökning av olika metoder för marktäckning och ogräsbekämpning. Text: Outi Tahvonen

Gröna Fakta produceras av Tidningen Utemiljö i samarbete med branschens experter


Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

II

Använda täckmaterial – eller inte? traditionen/standarden används marktäckning med olika typer av täckmaterial i planteringar. Resonemanget kring användning av täckmaterial består av tre huvudpunkter. Det används dels för att förbättra fuktigheten i substratet när avdunstningen från marken minskar, dels för att öka det estetiska intrycket när täckmaterialet väljs utifrån sin färg och textur, dels för att reducera ogräs och därmed underlätta underhållsarbetet och minska underhållskostnaderna. Men, användningen av täckmaterial kan också ha negativa effekter. Särskilt när kväve binds i nedbrytbart, organiskt material kan resultatet bli dålig tillväxt runt rotsystemet, vilket i sin tur kräver ytterligare E N LIGT DE N R ÅDAN DE

gödsling. I vilken mängd gödsling ska ske kan då vara svårt att uppskatta. observationer som visar att användningen av täckmaterial påverkar marktemperaturen i växtligheten negativt, särskilt i de nordliga delarna av Norden, eftersom ett isoleringsskikt med täckmaterial kan fördröja smältningen av markfrost på våren och å andra sidan fördröja kylningen av marken under hösten. Växtrytmen förändras jämfört med att inte använda marktäckning. Detta kan i sin tur påverka växternas framgång när perioden för tillväxt och vila förändras. Balansen mellan marktäckningens föroch nackdelar börjar redan vid planeringsDET FINNS OCKSÅ

arbetet, även om frågan också måste beaktas i byggfasen, under garantiperioden, som en del av byggprojektet, och i underhållsfasen när det gäller behovet av att tillföra nytt täckmaterial. Att välja täckmaterial är en liten del i kedjan men frågan dyker upp förvånansvärt ofta i de olika faserna. I finländsk praxis motiveras valet av täckmaterial med att det underlättar underhållsarbetet och därmed av ekonomiska faktorer. Denna artikel beskriver ett experiment som äger rum i Häme yrkeshögskola i Finland. Det fleråriga experimentet studerar hur olika täckmaterial påverkar behovet av underhållsarbete och följaktligen kostnader per kvadratmeter för de olika alternativen.

Översikt över testområdet med gräsplantering vid det fleråriga experimentet vid Häme yrkeshögskola i Finland.

UTEMILJÖ 2 / 2020

FOTO TILLHANDAHÅLLET AV OUTI TAHVONEN


III

A

B

GRANULAT GRANULAR MULCH

C

FIBERDUK LANDSCAPE FABRIC

LANDSCAPE FABRIC FIBERDUK OCH GRANULAT I KOMBINATION + GRANULAR MULCH

= COMBINATION

Olika typer av täckmaterial.

ILLUSTRATION: OUTI TAHVONEN

Olika typer av täckmaterial typer av täckmaterial baseras i huvudsak på organiska och icke-organiska material. I den här jämförelsen är de olika typerna av täckmaterial indelade i tre huvudgrupper efter sina karaktäristiska egenskaper när det gäller konstruktion och underhåll täckmaterial med granulat, fiberduk och en kombination av fiberduk täckt med granulat, såsom krossad sten, grus eller bark, antingen för att stödja täckningens tänkta effekter eller för att skapa någon form av estetiskt utseende. KLASSIFICERINGEN AV OLIKA

granulat, består av enskilda organiska eller icke-organiska partiklar. I Finland är det vanligaste täckmaterialet strimlad bark, vanligen av tall eller gran. Som material passar det fint i de skogsbaserade grönområdena i Norden. Men nästan alla material kan användas, förutsatt att storleken på partiklarna och tjockleken på täcklagret tillsammans skapar ett tillräckligt lager för att täcka onödiga hål där solljuset kan tränga in och väcka jordens fröbank till liv. Det innebär alltså att ju större partikelstorlek, desto tjockare måste granulatskiktet vara. Utöver strimlad bark finns till DEN FÖRSTA GRUPPEN,

exempel olika typer av grus och krossad sten, kakaoskal, gräsklipp och glasmaterial. Partiklarnas storlek samt de olika granulatens skikttjocklek måste definieras redan i planeringsfasen för att kunna använda dem rätt som täckmaterial av fiberduk är att skapa ett statiskt lager som inte rör sig på grund av erosion, slitage eller till exempel att en hund krafsar i marken, samtidigt som duken täcker hela planteringsområdet. I Finland började användningen av fiberduk med användning av geotextilier och plast i fält med jordgubbsodlingar. Ganska snart noterade flera användare att begränsad respiration orsakade att rotsystemet utvecklades för nära markytan vilket i sin tur resulterade i för arten onormala rötter och känslighet för torka under torra perioder. De nuvarande riktlinjerna ställer krav på att endast använda fiberduk framtagen speciellt för marktäckning vilket har resulterat i ett utökat produktsortiment. I praktiken sker installation och förankring av fiberduken omedelbart efter att substratet lagts på plats och växterna planSYFTET MED ANVÄNDNINGEN

UTEMILJÖ 2 / 2020

teras genom korsskärningar som gjorts i duken. Fiberduken kan vara i olika typer av material, tjocklek och ytstruktur samt med olika egenskaper vid förmultningsoch nedbrytningsprocessen. Valet av duk och planteringsarbetet (precisionen i korsskärningarna och den växtstorlek som täcker snittet) påverkar planteringsområdets utseende avsevärt, särskilt om fiberduken läggs ut utan ytterligare lager av granulat. är som namnet antyder en kombination av de två föregående grupperna där någon form av granulat täcker en fiberduk. Tanken är att skapa ett så effektivt täcke som möjligt mot ogräs och samtidigt bibehålla de valda utseenderelaterade funktionerna som granulatet ger. Dessutom fungerar kombinationen fiberduk/granulat över tid eftersom fiberdukens förmultning levererar effektiv marktäckning i planteringsfasen, men så småningom bryts ner. Om det kvarstår öppna områden i planteringsområdet kan marktäckningen upprätthållas med ytterligare skikt av täckmaterial, även efter att fiberduken har förmultnat. DEN SISTA GRUPPEN

Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

Different types of mulching


Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

IV

Täckmaterial och utvecklandet av en planteringsyta

eftersom definitionen av marktäckning och därmed dess årliga påfyllnad anses vara normalt och relevant underhållsarbete. ses som ett verktyg för att kontrollera ogräs, bör de nödvändiga detaljerna inkluderas i planteringsplanen. När växtmaterialet täcker marken helt, finns det inget utrymme för ogräs att växa. Täckmaterialets effektivitet beror på hur tätt växterna planteras, växternas art och växtstorleken. Detta indikerar att en tät plantering med stora växter reducerar behovet av marktäckning, även om det kan krävas senare gallring. OM TÄCKMATERIALET SPECIFIKT

kan vara en viktig faktor i områdets utseende, är dess främsta mål att stödja planteringen genom att stabilisera och uppnå en god växttillväxt innan konkurrensen från fröogräs utvecklas. Därför är det inte nödvändigt att fortsätta med ytterligare täckning, det vill säga att tillföra ytterligare material. Den finländska praxisen är fortfarande något vag i detta avseende ÄVEN OM MARKTÄCKNING

Testområde i Lepaa, Finland jämför olika typer av marktäckning i Finland har universitetet byggt upp ett testområde med olika typer av marktäckning för att jämföra effekten av kommersiellt tillgängliga täckmaterial på vegetationen, men framför allt effekten på frösådda ogräs på lång sikt. Testområdet ligger 100 km norrut från Helsingfors, i ett campusområde som ger utbildning i trädgårdsodling. Planeringen av testområdet och den praktiska anläggningen gjordes i samarbete med VYRA, den finländska organisationen för trädgårdsanläggare, och det består av två olika typer av anläggningar – ett område med plantering av små busVID HÄME YRKESHÖGSKOLA

kar och ett område med enbart gräsytor. TESTOMRÅDET LIGGER BREDVID jordbruksfält och en golfbana på lerjordar, vilket gör att testområdet får ta emot de typiska vindburna ogräsfröna. Båda områdena är dock baserade på rena substrat: gräsytorna har ett sandigt substrat enligt lokala riktlinjer (levererat från Kekkilä) och området med små buskar har en något mer näringsrik och mångfacetterad trädgårdsjord (från Hyvinkään Tieluiska). Testområdet byggdes i två faser, först området med små buskar, därefter området med gräsytor. Valet av täckmaterial i dessa

områden varierade beroende på rekommendationer i befintliga riktlinjer och vilka täckmaterial som var allmänt tillgängliga. På området med gräsytor används en typ av filterduk, fyra sand- och grusmaterial samt en kontrollyta med bar jord. Området med småbuskar har istället två olika kombinationslösningar, tre olika fiberdukar, fyra granulatmaterial och en kontrollyta med bar jord. Nationella riktlinjer (5 cm lager) användes som lagertjocklek, om inte annat rekommenderades av tillverkaren. Båda områdena har fyra versioner och resultaten är medelvärden för samtliga kopior.

Lista med täckmaterialen som användes i de två testområdena. ILLUSTRATION: OUTI TAHVONEN

TESTOMRÅDE MED BUSKAR TEST AREA WITH SHRUBS

A

GRANULAT GRANULAR MULCHES

B

FIBERDUK LANDSCAPE FABRICS

C

KOMBINATIONER COMBINATIONS

Bladvass Bladvass Granbark Granbark Tallbark Tallbark Kakaoskal Kakaoskal Green Fix typ 9 Greenfix Typ 9 EG Weed UB EG Weed UB Ökolys Ökolys

Filterduk + grus Filterduk + grus Filterduk Typar + grus Filterduk Typar + grus

UTEMILJÖ 2 / 2020

TESTOMRÅDE MED GRÄS TEST AREA WITH GRASSES Kakaoskal Kakaoskal

Hackad Höflis halm

Stridsand #1–8 Säkerhetssand #1‐8

Sandinssand #3‐8 Sand #3–8

Ökolys

Ökolys


V

buskar etablerades 2014 som en del i en kandidatuppsats av Tea Leppänen, och arbetstiden med ogräsrensning har studerats sedan dess. Till att börja med som ytterligare en kandidatuppsats av Tiina Jokinen och senare som en del av det ordinarie underhållsarbetet på campusområdet. Det finns tio olika täckmaterial i totalt fyra versioner och varje testruta är 2 x 2 meter. Växtvalen är desamma, med likadant täckmaterial: sju exemplar Spiraea japonica ’Little Princess’ och fem exemplar av Stephanandra incisa ’Crispa’, vilket ger en planteringstäthet på tre växter per ruta. Planteringen utfördes av samma team på samtliga ytor, och under anläggningsOMRÅDET MED SMÅ

arbetet gjordes tidsmätningar på både planterings- och marktäckningsarbetet. På ytor med granulat spreds dessa ut efter planteringen, men i områdena med filterduk planterades växterna genom duken genom att göra korsklippta öppningar för varje växt. När det gäller kombinationsmaterialen, spreds granulaten ovanpå duken som den allra sista fasen i anläggningsarbetet. i detta testområde genomfördes under våren och under det första året utfördes ingen regelbunden ogräsbekämpning i dessa områden. Orsaken var att man i studien ville studera den värsta tänkbara ogrästillväxten. På hösPLANTERING OCH MARKTÄCKNING

ten hade några av ogräsen vuxit sig höga – precis som på en icke underhållen byggarbetsplats under det första året. Ogräsen var framför allt Taraxacum officinalis (maskros), Tussilago farfara (hästhov), Urtica dioica (brännässla), Tripleurospermamma inodorum (baldersbrå), Cirsium arvense (åkertistel), Stellaria media (våtarv) och Chenopodium album (svinmålla). Det behöver inte sägas att otaliga ogräsfrön påverkade de planterade växternas täckningsförmåga under detta första år. Under uppföljningen flera år efter att området anlades, konstaterades att området krävde ogräsbekämpning ungefär en gång i månaden.

Området med gräs anlades precis intill det tidigare testområdet 2015. Anledningen till att man ville bygga ut testområdet var ett ökat intresse och en ökad användning av gräsliknande växter tillsammans med att det togs fram riktlinjer för dessa. Plantering av gräsarter ser något annorlunda ut jämfört med plantering av buskar, eftersom det krävs lite tomt utrymme runt gräsplantan, om varje enskild gräsplantas form ska vara synlig över tid. Det skiljer sig från plantering av små buskar som vanligtvis syftar till att täcka hela planteringsytan som grupp. I enlighet med de allmänna riktlinjerna vid anläggningstillfället, anlades området med gräs på ett substrat med mer sandinnehåll än vad som användes i buskområdet. Sex olika täckmaterial användes, i fyra versioner även i detta fall. Testrutorna var 3 x 3 meter, för samma täckmaterial, samtliga rutor planterades med likadant växtmaterial i likadant mönster. Ett av planteringsytorna har en uppsättning av sju olika arter. Planteringstätheten var cirka tre växter per kvadratmeter men skiljde sig något mellan Calamagrostis x acutifolia ’Karl Foerster’ och Koelenia glauca (tofsäxing) inom ett och samma täckmaterial. OMRÅDET MED GRÄSYTOR

Övre bilden: Installation av fiberduken Ökolys på testområdet med gräs. Nedre bilden: Olika typer av täckmaterial i gräsplanteringen, från vänster, bar jord (otäckt), sand, stridsand och hackad halm. FOTON TILLHANDAHÅLLET AV OUTI TAHVONEN

UTEMILJÖ 2 / 2020

Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

Området med buskar


Enklare ogräsbekämpning testområdena är det ligt. Även om det är uppenbart att ogräs som markduk borde kunna hindra ogräslämpligt att använda marktäckning un- förekommer på otäckta ytor, är det relativt tillväxten men i verkligheten verkar fiberder planteringsfasen eftersom det minskar lätt att rensa bort dem på grund av ogrä- dukens textur ha stor inverkan på ogräsmängden ogräs och därmed den tid som sens läge mellan det planterade växtmateri- tillväxten. Med tiden kommer luftburna behövs för ogräsbekämpning. Ju högre alet. Däremot växer ogräs på ytor med ogräsfrön oundvikligen att etablera sig och täckning, desto färre ogräs på testområ- fiberduk i samma korsklippta öppningar börja växa ovanpå fiberduken. Om fiberdena. Detta bör inte komma som någon som växtmaterialet är planterat i. I detta dukens yta är porös eller grov, växer ogräset överraskning för yrkesverksamma på nå- fall kräver ogräsrensningen noggrannhet tätt på fiberduken. gon nivå i branschen. Men i denna studie och försiktighet för att undvika att skada studerade vi mer i detalj den tid som ägnas de planterade växterna när ogräset tas bort. åt ogräsrensning, hur lätt det var att ogräs- Denna utmaning var särskilt tydlig i om- Filterdukars ytstruktur definierar hur lätt ogräs bekämpa och kostnadsbilden när man kom- rådet med gräsytor, där arbetet med att ta etablerar sig ovanpå duken. FOTO TILLHANDAHÅLLET AV OUTI TAHVONEN binerar olika material och arbetskostnader. bort gräsliknande ogräs visade sig vara både Ogräsbekämpningens lätthet utvärde- ett svårt och långsamt arbete. rades på en skala från 1–5 under 2015 och Dessutom bidrar själva fiberduken 2016, de år som faller inom trädgårds- till etablering av ogräsfrön. En fiberduk anläggarens garantiperiod. Kombinationsmaterialen uppnådde de högsta poängen när det gällde ogräsrensningens lätt- Typen av täckmaterial bestämmer var ogräs etablerar sig i planteringen och hur lätta de het men den näst högsta poängen fick de är att rensa bort. Ogräs i planteringar med otäckta ytorna med bar jord. Lättheten att bar jord växer emellan plantorna (se gul färg typical of weeds on different mulching types nedan), menoccurence precis jämte plantan när man rensa ytor med bar jord beror på att man The använder fiberduk (röd färg nedan). på olika täckmaterial då inte behöver vara lika noggrann, el- Typiskt förekomst av ogräs ILLUSTRATION: OUTI TAHVONEN ler tvingas undvika att jord blandas med täckmaterial. Även ytorna med kakaoskal Landscape fabrics -> next to plants var lätta att rensa eftersom skalen höll det Ogräs i fiberdukens öppning översta lagret fuktigt och verkade inte tilllåta etablering av samma ogräsarter som på andra täckmaterial. BASER AT PÅ BÅDA

www.hamk.fi

Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

VI

UNDERHÅLLSARBETET EFTER PL ANTERING

säkerställer att växterna kan börja växa. Därför är ogräsbekämpning, särskilt i det otäckta området, viktig, eftersom ytorna annars skulle fyllas med ogräsfrön natur-

Ogräs mellan plantorna

Mulch -> between the plants

Tidsåtgång för ogräsrensning första årets tidsåtgång för ogräsrensning demonstrerade ett värstascenario eftersom det bara fanns en rensningsperiod i slutet av växtsäsongen. Ogräsrensningen för de otäckta ytorna med bar jord i buskområdena tog i genomsnitt 5,3 min/m2 medan de områden som var täckta med fiberduk krävde en rensningstid på runt 1 min/m2. Således RESULTATEN AV DET

tog ogräsrensning av de bara jordytorna upp till fem gånger så lång tid som för ytorna med fiberduk och omkring dubbelt så lång tid jämfört för ytor med granulat. Året efter rensades området regelbundet och skillnaden mellan de olika täckmaterialtyperna var mindre eftersom ogräset inte kunde sprida sig lika fritt. I princip är det lättare

att rensa bort ett enda stort ogräs än att rensa många små. Samtidigt skuggar de stora ogräsen jorden, vilket minskar uppkomsten av nya ogräs. Detta gäller dock endast på otäckta ytor, eftersom fiberduk endast tillåter stora ogräs att växa i de korsklippta öppningarna där det är svårt och går långsamt att rensa. att rekommendera att rensa bort stora ogräs då och då, eller att kontinuerligt rensa ÄR DET DÅ

UTEMILJÖ 2 / 2020

bort små ogräs? Efter anläggningsåret, under växtsäsongen 2015, var den genomsnittliga tid som krävdes för ogräsrensning för alla typer av täckmaterial betydligt högre än under de efterföljande åren, då ogräs rensades bort under hela växtsäsongen. Till exempel halverades tiden för ogräsrensning på kombinationsytorna eller till och med sjönk till en fjärdedel. På de otäckta, bara jordytorna sjönk rensningskostnaden från 3,5 till 1,7 € /m2.


VII

(€/m2)

A Material Material

Granulat GRANULAR MULCH

2,0

Utläggning av mtrl Shredding the mulch

0,7

B

Fiberduk LANDSCAPE FABRIC

C

Kombination COMBINATION

Bar jord (otäckt) UNMULCHED

2,5

3‐5

0

2,5

3,2

0

2,3

1,0

2,4

Ogräsbekämpning År1st year weeding  1

1,7

0,6

0,3

Ogräsbekämpning År2nd year weeding  2

0,4

0,3

0,2

5,8

8,3

10,0

Plantering Planting

D

1,0 3,0  1,0  5,0 

Total kostnad för olika täckmaterial rensning som krävs för de olika typerna av täckmaterial som beskrivs ovan bestämmer kostnaden för underhållet för de kommande åren. Enligt denna studie ser vi att den kortaste rensningstiden och därmed det lägsta priset per kvadratmeter uppstår när man använder kombinationsmaterial. Kommer situationen att ändras om anläggningsarbetet (plantering och marktäckning) och materialkostnader inkluderas? Nedan finns en jämförelse mellan den totala kostnaden per kvadratmeter för de olika typerna av täckmaterial under de första åren. Materialpriserna som används baseras på lokala leverantörers priser exklusive moms och arbetskostnaden baseras på 30 € per timme. Kostnaden är beräknad ur entreprenörens perspektiv (material exklusive moms och lönenivån för en professionell trädgårdsmästare). DEN TID FÖR

att lägga ut och ger därmed en högre anläggningskostnad vid anläggning av ytor med kombinationsmaterial eller med enbart fiberduk. Fiberdukens ytterkanter förankras försiktigt längs kanterna på planteringsområdet. Mindre bitar av fiberduk läggs ut med minst 30 cm mellanrum, och varje enskild växt planteras genom en egen korsklippt FIBERDUK TAR TID

öppning. Att anlägga granulat på ytorna tog i genomsnitt 1,5 min/m2, oavsett typ av granulat, medan det tog 5,5 min/m2 att anlägga fiberduk. Om planteringstiderna läggs till, ökar tiderna ytterligare. Plantering och utläggning av täckmaterial tog enligt studien 3–4 min/ m2 på ytor med enbart granulat, 10 min/m2 på ytor med fiberduk och cirka 12 min/m2 på kombinationsytorna. Dessa siffror bör jämföras med en planteringstid på 2,5 min/ m2 på de otäckta, bara ytorna. Eftersom testytorna är ganska små, skall dessa resultat inte tas som absoluta sanningar, men de är jämförbara med varandra och ger en god indikation på ordningen mellan anläggningstider för olika typer av marktäckning. till kostnader (inklusive både material- och arbetskostnad) är ordningen i stort sett densamma. Priset för granulaten ligger på 2,5–3 €/m2, för fiberduk 4–5 €/m2 och för kombinationslösningarna 6,5–8,2 €/m2. Kakaoskalen var ett av de material som skiljde sig åt, eftersom materialkostnaden var betydligt högre än för de andra granulaten, och dess anläggningskostnad var 5,2 €/m 2 . Arbetet med utläggning på mark skiljde sig dock inte väsentligt från de andras – det var endast priset på NÄR ANLÄGGNINGSTIDEN OMVANDLAS

UTEMILJÖ 2 / 2020

materialet som ökade kostnaderna. Vid en kostnadsjämförelse är det bra att titta närmare på vilket skede av genomförandeprocessen vi pratar om. Trädgårdsanläggaren är förstås intresserad av anläggningsarbetet, det vill säga materialkostnader och anläggningstid. Men vi bör också se bortom byggfasen, åtminstone på garantitiden och förmodligen även ytterligare år. Att underskatta kostnaderna vid värdering av arbetstiden i underhållsfasen är idag irriterande vanligt. och jämför kostnaden för material, anläggningstider och arbetstid för ogräsrensning under de första två åren blir resultatet lite förvånande. Kombinationslösningarna kostar drygt 10 €/m2, även om tiden för rensning är låg på grund av den låga mängden ogräs. Ytorna med fiberduk kostar 8–9 €/m2 och ytor med granulat cirka 6 €/m2 (på ytor med kakaoskal var kostnaden i genomsnitt 8,5 €/m2). Det intressanta är att kostnaden på de otäckta, bara ytorna är 5 €/m2 och därför är det mest överkomliga alternativet. Det innebär att om valet av marktäckning enbart bygger på ekonomiska faktorer, är det mer fördelaktigt att rensa bort ogräs på bar jord än att arbeta med någon form av täckmaterial. NÄR VI B E R ÄKNAR

Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

Costs Kostnad


Marktäckning – en jämförelse – Gröna Fakta 2/2020

VIII

Smart användning av täckmaterial bör tydligare baseras på att den ska stödja tillväxten av nya plantor. Plantering måste ses som växtsamhällen där enskilda växter och arter sprider sig, blomstrar och dör i en arttypisk succession. Det innebär att behovet av att använda täckmaterial förändras under olika skeden av planteringens livscykel. Om planteringsområdet å andra sidan är en monokultur med plantering i rader, är det motiverat att använda den mest effektiva marktäckningen och att tillämpa den regelbundet i hela området. Om substratet och dess kvaliteter är anpassade efter de växtarter som planteras, minskar behovet av marktäckning eftersom plantorna snabbt kommer att täcka den öppna markytan. Om substratet är för näringsrikt för de arter som planteras, gynnas ogräs, som spelar i en helt annan liga. Planteringstäthet, plantstorlek och artspecifika kvaliteter bör alltid övervägas AN VÄN D N I N G E N AV TÄC K M ATE R IAL

noggrant för varje enskild plats – aldrig enbart följa generella standarder. Kanske har vi hamnat i ett läge där vi använder alltför näringsrika jordar för att, för säkerhets skull, garantera tillväxten. Täckmaterialen hjälper trots allt bara till att dämpa substratets tillväxtpotential och för att täcka den öppna jordytan tills de planterade växterna har nått god tillväxt. Enligt denna studie, till och med beräknat på arbetskostnader på en nordisk nivå, är det mest ekonomiskt lönsamt att sköta underhållsarbetet med ogräsrensning för hand.

Resultatet får oss att fundera över om vi, som professionellt yrkesverksamma inom grönytesektorn, tillräckligt mycket uppskattar det arbete som utförs för hand. Att rensa ogräs är inte på långa vägar ett lika attraktivt och spektakulärt jobb som att gräva med en grävmaskin eller att med olika tekniska hjälpmedel klippa eller såga. Professionell och välplanerad ogräsbekämpning är dock ett effektivt sätt att säkerställa god tillväxt för en plantering efter anläggningsfasen. Det gäller bara att vi uppskattar det.

användas av flera olika orsaker. Denna jämförelsestudie fokuserade på svårigheten att rensa bort ogräs och ekonomin i marktäckning. I det här fallet visade det sig att professionell ogräsrensning är ett ekonomiskt effektivt sätt att kontrollera ogrästillväxt. Hur förvånande är detta? MARKTÄCKNING KAN DOCK

Bilden till vänster visar en gräsyta två år efter anläggningemed fiberduken Ökolys.

På bilden till höger ser vi hur gräsytan ser ut andra våren av testet. FOTON TILLHANDAHÅLLNA AV OUTI TAHVONEN

Referenslista:

Chalker-Scott, L. 2007. Impact of mulches on landscape plants and the environment – a review. J.Environ Hort. 25:239-249. Kader, M., Senge, M., Mojid, M. & Ito, K. Recent advantages in mulching materials and methods for modifying soil environment. Soil & Tillage Research, 168: 155-166.

Artikeln baseras på tre kandidatuppsatser vid HAMK (Häme University of Applied Sciences). De är publicerade och tillgängliga på finska via theseus.fi men med en sammanfattning på engelska: Tea Leppänen http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120218782 Tiina Jokinen http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120218782 Minna Lindén http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201703313974

Detta nummer av Gröna Fakta är skrivet av Outi Tahvonen, arbetar och forskar vid HAMK (Häme University of Applied Sciences) i Finland. Resultatet av hennes forskningsprojekt syftar till att använda hållbara angreppssätt när det gällerden gröna sektorns verkliga behov i arbetslivet, både vad det gäller odling, landskapsarkitektur och anläggning. Översättning: Florence Oppenheim Redaktör: Florence Oppenheim.­ISSN 0284-9798.

UTEMILJÖ 2 / 2020


35

Göteborg siktar på utsläppsfri anläggning till 2030 Ett växande Göteborg kraftsamlar för att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. I mars samlades ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs stad för en marknadsdialog med syfte att ta fram upphandlingskrav som kan styra utvecklingen åt rätt håll.

20 procent av transportsektorns utsläpp i Sverige, och andelen väntas öka om ingenting görs. Därför är frågan viktig för Göteborgs stad, som ska växa med ungefär en tredjedel till år 2035. I Göteborg pågår just nu ett projekt där alla stadens byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav som ska påskynda bygg- och anläggningsbranschens omställning till eldrivna, tysta arbetsmaskiner. Målsättningen är att Göteborgs stads bygg- och anläggningsplatser ska vara helt utsläppsfria till 2030. ARBETSMASKINER STÅR FÖR

– Detta är unikt. Ingen annan stad En utmaning var att den stora grävi Sverige går så långt som vi, säger maskinen drevs med sladd, något som då Anastazia Kronberg, verksamhetsledare inte hade prövats tidigare i anläggningspå Business Region Göteborgs verksam- arbete. het Gothenburg Climate Parnership i ett FLORENCE OPPENHEIM pressmeddelande. Städer som Göteborg kan i sin roll som beställare och genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställa krav på branschen och därmed driva utvecklingen framåt. I Oslo kunde man i höstas besöka en helt fossilfri byggarbetsplats, där det ska byggas en gågata (som Utemiljö skrev om i nr 7/2019). En viktig aspekt är att den för ögat helt vanliga byggarbetsplatsen i princip är tyst. Fossilfri byggarbetsplats i Oslo hösten 2019. FOTO: GÖRAN ANDERSSON

Enkelt Effektivt Ergonomiskt

Ergo Spade Spadens läge i handen gör att man inte behöver gripa hårt om skaftet som vilar perfekt i handen. En verkligt ergonomisk spade.

Kantskärare Perfekt precision, lätt att jobb med, lägger ut material från kanten. Snyggt resultat direkt. Fungerar på alla typer av ytor. Skär både liggande och stående snitt samtidigt.

UTEMILJÖ 2 / 2020


36

Stor park ger fler fördelar I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 år. En del i firandet är att föreningen medverkar i varje nummer av Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. I den här artikeln berättar Lars Johansson att det finns tecken på att stora parker kan vara på frammarsch. Lars Johansson J U B I L E U M SÅ R E T 2 0 2 0 planerar Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) att ta fram sex kortfilmer, en varannan månad. Filmerna produceras i samarbete med Tankesmedjan Movium vid SLU som fyller 40 år i år. Filmerna uppmärksammar FSS och Moviums gemensamma arbete med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv, exempelvis fyra årstider, inför sommaren och en framtidsspaning. I den första filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Helena Bjarnegård har ett förflutet som stadsträdgårdsmästare i Göteborg och är utbildad landskapsarkitekt. Hon hänvisar till att mer och mer forskning visar på grönskans betydelse för oss människor. Sedan intervjuas Patrik Grahn som är professor på SLU. Han lyfter värdet av parkers storlek och de åtta parkkaraktärer som är ett resultat av hans forskning. De åtta UNDER

parkkaraktärerna är Rofylldhet, Vildhet, Artrikedom, Rymd, Vidd/allmänning, Refug/viste, Samvaro/möte och Kultur. Det är karaktärer i landskapet som ger en varierad upplevelse och möjliggör rekreation och Patrik Grahn lyfter att flera av parkkaraktärerna kräver stora parker. När de offentliga parkytorna i våra städer konkurrerar med behovet och viljan av att bygga bostäder är det ibland svårt att hävda betydelsen av en parks storlek. Men det finns också tecken på att stora parker är på frammarsch. Att förtäta med nya stora parker i städer motiveras idag internationellt som en satsning på framtiden och en katalysator för stadsutveckling. Argument som används är att skapa plats för människors möten, en hälsosammare stad, hantera klimatförändringarna samt att ta tillvara ekosystemtjänster. en stor park? En genomgång av svenska parkstrategiska dokument från våra tre största städer visar att man har olika bild av hur stora parker ska vara. I Stockholms parkprogram från 2006 slås VAD ÄR DÅ

det fast att stadsdelsparker är 5–50 hektar och ses som större parker i staden, som ofta är mångfunktionella, det vill säga de innehåller många olika värden. I Den gröna promenadstaden, ett til�lägg till Stockholms översiktsplan från 2013, står att i ytterstaden ska nya stadsparker av hög kvalitet skapas. Vidare står det att ”en storlek på minst tre hektar är önskvärd, så att en stor mångfald av upplevelser, aktiviteter och evenemang kan rymmas”. I Göteborgs Grönstrategi för en tät och grön stad från 2014 står det att en stadsdelspark ska vara minst två hektar och att en stadspark ska vara ”tillräckligt stor och attraktiv för att rymma och locka många människor och tåla användning”. Tolv stycken stadsparker pekas ut varav Slottsskogen (137 hektar) är en. I Malmös grönplan från 2003 slås fast att en stadsdelspark ska vara 5–10 hektar och en stadspark större än 10 hektar. då ut i praktiken i Sverige? Ett exempel på en riktigt stor, relativt nyanlagd park i Sverige, är Bulltoftaparken. HUR SER DET

Milleniumparken i Malmö.

FOTO: LARS JOHANSSON

UTEMILJÖ 2 / 2020


37

Trädgårdsföreningen i Göteborg.

Den anlades på före detta Bulltofta flygplats under 1980-talet och har en storlek på 75 hektar. En av inspirationskällorna till Bulltoftaparken är Amsterdamse Bos, en parkskog på 900 hektar, anlagd på 1930talet utanför Amsterdam. Men det genomförs också satsningar i Sverige just nu. I Malmö pågår satsningen att anlägga en stadspark i Lindängelund, som är ett rekreationsområde med Malmö Botaniska trädgård på totalt över 100 hektar. I Göteborg pågår projektet

FOTO: LARS JOHANSSON

Jubileumsparken i Frihamnen, en central park som ska utvecklas succesivt med målet att vara åtta hektar 2035. En mindre kommun i Sverige som i närtid har satsat på en stor park är Kumla kommun. 2010 invigde man den första delen av den helt nya parken Kumla Sjöpark. En park på 15 hektar med drygt tre hektar vattenyta. En imponerande satsning i en kommun med drygt 20 000 invånare. Vi bör som i Kumla se den stora parken som en investering för framtiden och FSS

utmanar alla svenska kommuner att starta planeringen av nästa stora park!

Lars Johansson, prefekt Institutionen för stad och land, SLU samt vice ordförande i FSS.

FOTO: ANA BURIN BATARRA

FAKTA: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare – FSS Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, FSS, delar ut tre priser varje år. Priserna är en del i arbetet med att lyfta goda förebilder, både när det gäller viktiga personer, innovationer och forskning. De tre priserna är:

året. Idén/innovationen kan vara av olika karaktär – gestaltning, miljövård, effektivisering, PR, marknadsföring med mera, inom verksamhetsområdet. Såväl smått som stort kan ge pris. Enkla smarta lösningar som kan appliceras i många små förvaltningar är lika intressanta som mer omfattande projekt i de större förvaltningarna.

DALECARLICAPRISET

FSS EXAMENSARBETESPRIS

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare utdelar varje år ett pris till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling. Priset består av ett diplom och en Ornäsbjörk (Betula verrucosa ’Dalecarlica’).

FSS KOMMUNPRIS – Riktlinjer

Priset utdelas till förvaltningen eller enskild person som är medlem i FSS. Priset avser ny idé/innovation under det gångna

FSS har instiftat ett pris till ett eller flera av årets bästa examensarbeten som behandlar frågor om svenska offentliga parker. Examensarbetet ska handla om parker. Parker definieras som allmän plats i detaljplaner och examensarbetet ska behandla frågor som är specifikt intressanta för just allmän plats och offentliga parker. Generella aspekter på de urbana friytorna är inte tillräckligt för att komma ifråga för priset.

UTEMILJÖ 2 / 2020


38

Möbelnyheter

Roadie finns i flera färger. Den svängda formen underlättar samtal för de som sitter på soffan. 

FOTO: MASSPRODUCTIONS

Roadie ska stimulera till kontakt Roadie har fått sitt namn för att utseendet påminner om de kravallstaket som brukar användas vid konserter, och som ställs på plats av så kallade ”roadies”. Den är byggd för att underlätta för människor att umgås.

Chris Martin på Massproductions som har gjort Roadie. – Jag ville göra en soffa med högt ryggstöd som var stapelbar och lättflyttad DET ÄR CHEFSDESIGNERNRoadie.

och stimulerade till kontakt, säger han. Resultatet blev den svängda aluminiumsoffan Roadie. Den är gjord i aluminium och väger bara 16 kg. Sex soffor kan staplas på varandra. – Eftersom det kan sitta tre personer i varje soffa går det snabbt och lätt att få fram sittplatser till 18 personer. Till Roadie finns det också sittdynor i såväl läder som annat utematerial.

Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning

NATURBRUKSPROGRAMMET

MARK & ENTREPRENAD

· Säsongsanpassad – studier under två vintrar och en säsong. · Avgiftsfri – yrkeshögskoleutbildning 1,5 år. · Distans – studier på distans med en fysisk träff per termin.

En gymnasieutbildning för dig som gillar sten och utemiljö, grävmaskiner, lastmaskiner, markarbeten, gröna ytor, rör- och ledningsarbeten och trädgårdanläggning

mer info:

WWW.NBG.NU

LENA M FREDRIKSSON

Följ oss på:

042 13 00 20 · TRGA.se

UTEMILJÖ 2 / 2020


39

Möbelnyheter

Rätt växt till ditt projekt Möblerna är hopfällbara och tar minimal plats när de inte används.

BORD OCH BÄNKAR ATT SAMLAS KRING Carl Hansen & Son lanserar en hopfällbar möbelgrupp designad av Børge Mogensen 1971. Den består av bord och bänkar och är tillverkade av trälameller. Mer info: www.carlhansen.com

Den här möbeln har solcellsdriven teknologi för bland annat belysning och laddning av batterier.

OUT-SIDER FÅR INTERNATIONELLT PRIS Det internationella priset iF Design Award för bästa produkt går till Out-Siders Plateau SunHub, ett bord/bänkset med integrerad solcellsdriven teknologi som möjliggör laddning av mobiler och datorer. Det har inbyggda högtalare och lyser upp när det är mörkt ute. Mer info: www.out-sider.dk

Pantonova skapades först för den danska restaurangen Varna. Den blev också känd som sjöfartsmagnaten Karl Strombergs favoritstol i James Bondfilmen The Spy Who Loved Me från 1977.

Premiumträd: handplockade, beskurna och företablerade med omsorg och yrkesstolthet

SERIE MED IKONSTATUS ÅTERLANSERAS Verner Pantons serie Pantonova skapades 1971, men har nu återlanserats i en ny version i rostfritt stål, anpassad för utomhusbruk. Modulerna i serien kan användas var för sig eller kombineras i olika former. Mer info: www.montanafurniture.com

UTEMILJÖ 2 / 2020


40

Möbelnyheter

Sigill från Nola.

Tidlösa Sigill är gjord för att hålla Den nya parksoffan Sigill, framtagen av Nola i samarbete med Note Design Studio och Gunilla Allard, presenterades under Stockholm Furniture & Light Fair nyligen. Den har ett stålstativ och oljad eksits och är gjord för att hålla länge.

T O G S M Ö B E L N fram som ett bidrag till den internationella arkitekturtävlingen om utformningen av Skogskyrkogården i Stockholm. Intentionen var att formge sittbänkar i varsam samklang med naturen. Den URSPRUNGLIGEN

finns i en rak och en svängd modell och är tillgänglighetsanpassad samt stapelbar. Materialvalen är gjorda med tanke på att möbeln ska ha en lång livslängd när det gäller miljö, kvalitet och design. Mer info: www.nola.se

HEKLA® LÄTTJORD TYP C PLANTERING PÅ BJÄLKLAG, TERRASS OCH I URNA

FINNS ÄVEN MED BIOKOL!

Naturliga material

Låg vikt

Effektiv buffring av vatten

baramineraler.se

Kontakta oss för rådgivning, beräkningar och typritningar på bjälklagsplanteringar.

UTEMILJÖ 2 / 2020

HÖG ANDEL HEKLA® PIMPSTEN SÄKERSTÄLLER VIKTIGA FUNKTIONER


41

Möbelnyheter

Möbler som har litet ekologiskt fotavtryck Företaget Victor Stanley har som mål att tillverka attraktiva, hållbara och solida möbler med hög komfort och litet ekologiskt fotavtryck. Förutom att de ofta använder återvunnet material har de också gjort teknologiska investeringar för att minska företagets energiförbrukning.

Norge är det Wesp som distribuerar produkterna från Victor Stanley. De använder sig av fem kriterier som de ser som avgörande för att nya investeringar ska ge mindre fotavtryck. 1. Lång hållbarhet och lite underhåll. Produkterna ska vara designade för att överleva och för att trivas i urbana miljöer. Därför har Victor Stanleys stålprodukter en tjock polyesterpulverlack som skydd. 2. Återvunnet material. Det stål som används i Victor Stanleys möbler är till I SVERIGE OCH

Victor Stanleys produkter som säljs av Wesp är gjorda med ett hållbarhetsperspektiv.

98 procent återvunnet i närområdet runt fabriken i Maryland. Närmare 90 procent av plasten som används är återvunnen. 3. Lackering. Den utförs på den egna fabriken med infraröda ugnar med hög effektivitet och liten energiförbrukning. Metoden har vattenånga som enda utsläpp och genomförs utan giftiga lösningsmedel.

UTEGYM

4. Förpackning och emballage. När det är möjligt ber Victor Stanley om att leverantörer levererar produkter med stor andel återvunnet material. Detta gäller även emballagekomponenterna. 5. Många bäckar små... Genom att förändra många små detaljer kan helheten förbättras. Mer info: www.wesp.no

LEKPLATS

PARK & STAD

NATUR & REKREATION

Robusta och miljövänliga produkter för utomhusmiljö Flera av våra produkter kan tillgänglighetsanpassas www.utform.se

UTEMILJÖ 2 / 2020


42

Park och miljö på fastighetsmässa i Malmö Fastighetsmässan i Malmö 26–27 februari introducerade i år ett nytt koncept, Park & Miljö. Förutom traditionella utställningsmontrar och seminarier, fanns två stora, fria ytor där utställarna hade möjlighet att ytterligare exponera sina produkter, någor som utställarna var nöjda med. text och foto: Florence Oppenheim

hade också en ”egen” scen där park- och miljörelaterade föreläsningar och seminarier hölls. Göran Andersson från Trädgårdsanläggarna pratade om Hållbar utemiljö – hur når vi målet? Helen Johansson FASTIGHETSMÄSSANS NYA AVDELNING

Kjell och Mats Parmborn från CADO är nöjda med mässan och den exponering de fick både inne och utomhus.

från Scandinavian Green Roof Institute i Malmö hade en föreläsning om Hållbara system med gröna tak och väggar och Charlotte Petersson om sitt forskningsprojekt Stick Ut Malmö, som Tidningen Utemiljö har skrivit om tidiga-

re (nr 7/2019). Här deltog även Florence Oppenheim som visade ett par praktiska exempel på utomhuskontor. Från HAGS kom Tove Due och Helen Bergander som med Florence Oppenheim som moderator tog sig an frågan Hur gör

Klas Åhgren och Carsten Jörgensen Johan Ekestang, Andreas Magnusson och Henrik från Inzile presenterade en helt ny Gunnarsson från E-tron konstaterade att mässan för deras elbil för olika ändamål. del varit en succé.

Bengt-Eric Johansson och Rasmus Gjöderum från Nomaco. Ovan: Anna Wällersten på Unisport visar olika underlag till utemiljöer för en potentiell kund.

Göran Andersson pratar om underhåll och hållbar utemiljö på Fastighetsmässan i Malmö.

Till höger: BrittMarie Johansson och Annsofie Saville, No Worries BBQ, tyckte det var trevligt att stå i parkområdet och grilla på sin elgrill.

Mattias Jönsson, Svenska Naturlekplatser, testar den nya gorillan i ek.


43

I HAGS monter fanns bland andra Mikael Sjövall.

INSPIRATION INNOVATION OCH KVALITET

vi lekplatsen till en mötesplats med lek för alla? Fokus låg på tillgänglighe; vad det betyder, för vem och vad man som tillverkare av utrustning till lekplatser, planerare och anläggare kan tänka på vid ny- eller ombyggnation av lekytor. HAGS hade också senare under eftermiddagen en workshop i ämnet där deltagarna fick fördjupa sig i praktiska frågor och regelverk. T Ö R N Q V I S T F R Å N Blidsbergs Mekaniska Verskstad är sparsam med mässdeltagande men tyckte att de öppna ytorna i Park & Miljö-området var väldigt bra. – Det har suttit folk i vår möbelgrupp hela dagarna, berättar han. Mattias Jönsson från Svenska Naturlekplatser är också nöjd när han visar upp sin nya gorilla, skulpterad med motorsåg i ek. – Vi har träffat många kunder som har suttit i lite mer beslutsfattande ställning, berättar han. ULF

042-366105 (vx) info@splendorplant.se www.splendorplant.se

trädgård norr

Splendor_Utemiljö_Nr1902, 1903_ 90x130mm.indd Tom Jansson hjälpte till i Tidningen Utemiljös monter.

1

2019-04-02 10:31:26

Här får du tips på härdigt växtmaterial – perenner, buskar och träd… Våra trädgårdsbesök gör vi i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna, i zonerna V–VIII.

Nedan: Frank Oppsomer från PlayWrite tillsammans med Trafik & Fritids produktchef Anette Bohm. – Det är världspremiär för Sureplay 2.0, ett plastgjutet fallskydd där alla ingående partiklar är större än 5 mm, berättar Anette Bohm (lilla bilden).

Köp prenumeration och tidigare nummer – välkommen in! ¨

www.tradgardnorr.se Convallaria Förlag AB • Parkgatan 13 B, Piteå Tel (+46) 0911-21 10 09 E-post info@tradgardnorr.se • Följ oss på:

UTEMILJÖ 2 / 2020


44

Yrkes-SM i Helsingborg 2020 är det dags för Yrkes-SM på Olympia Park i Helsingborg. Hundratals ungdomar tävlar i olika discipliner under tre intensiva dagar. Så även i trädgårdsanläggning, med Trädgårdsanläggarna som ansvarig organisation. Besökarna får chansen att se en utemiljöanläggning med många olika anläggningsmoment och utmaningar ta form. Charlotte Rosengren håller just nu på att färdigställa ritningen inför Yrkes-SM. DEN 22–24 APRIL

2018 års vinnare i Yrkes-SM i trädgårdsanläggning, David Andersson och Fredrik Emanuelsson. FOTO: VIKTOR FREMLING

Mer info: www.yrkessm.se eller via Trädgårdsanläggarna

Nominera Årets kyrkogårdsförvaltning 2020 FÖRENINGEN SVERIGES KYRKO-

Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har utlyst tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning 2020. Alla i branschen kan föreslå en kyrkogårdsförvaltning till årets bästa. Anställda kan dock inte nominera sin egen förvaltning. GÅRDSCHE FE R ,

Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär, som ska präglas av ett helhetsperspektiv. Nomineringar ska lämna senast den 3 april 2020 via kansli@skkf.se, arbetsgivare@ svenskakyrkan.se eller www. kyrkogardschefer.se. 2019 års utmärkelse gick till Vadstena och Dals församlingar.

Har du flyttat? Eller kanske bytt adress hemma eller på jobbet? Meddela oss omgående din nya adress genom att skicka ett mejl till:

pren@tidningenutemiljo.se Tack för hjälpen att undvika uteblivna tidningar och onödiga returer!

Mer info: www.skkf.se

Branschdagen arrangeras av Tidningen Utemiljö i samarbete med Trädgårdsanläggarna och SLU.

9/10 2020 BRANSCHDAG Hållbarhet i praktiken Hur olika aktörer i utemiljöbranschen kan bidra till en hållbar utveckling

Hela programmet är inte klart ännu men vi kan redan nu presentera en föreläsning av Rainer Stange, partner på Dronninga Landskap i Oslo, som står bakom ett antal prisbelönta projekt i Norge. Rainer Stange är professor och landskapsarkitekt MNLA och föreläser under rubriken 10 blågröna bud. Vi kommer också att besöka en helt ny testbädd och mötesplats för odling i Alnarp. Mer information och program presenteras löpande på: www.tidningenutemiljo.se/branschdag 2020

UTEMILJÖ 2 / 2020

Praktisk information: Var: Crafoordsalen, SLU, Alnarp När: 9 oktober 2020, kl. 8.30–16.00 Kostnad: 1 500 kr/pers, exkl. moms, inkl. lunch och fika. Boka fleradeltagare från samma organisation till priset 1 100 kr för nr. 2 och flera. Studenter: 300 kr exkl. moms (375 kr inkl. moms). Anmälan: Anmälan kan redan nu skickas till branschdag@tidningenutemiljo.se. Ange namn, e-post, telefonnummer samt fakturaadress.


45

STOCKHOLM

ELCA-jury på turné i juli

KABBARP

det klart vilka projekt som nominerades till ELCA Trend Award 2020, en utmärkelse som delas ut vartannat år av Trädgårdsanläggarnas europeiska organisation ELCA (European Landscape Contractors Association). Anläggningarna ska främja hälsa och lärande och vara byggda under de senaste tre åren. De fem projekten besöks i början av juli av en jury med representanter från ELCA, som därefter ska utse en vinnare. Vinnaren presenteras på GaLaBau 2020, dit representanter för den vinnande anläggningen bjuds in för att ta emot utmärkelsen. De nominerade bidrag som ska besökas är: Harplinge Äldreboende, Harplinge, Ängskyrkogården, Visby, Internationella skolan, Lund, Täby hälsostråk, Täby, och Tulseboda brunnspark, Olofström. I HÖSTAS BLEV

HÖJ KOMPETENSEN! Beskärning och Trädvård TCYK 31/3-2/4, STOCKHOLM Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd 24-25 MARS , KABBARP 21-22 APRIL , STOCKHOLM Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor 6 MAJ, KABBARP Marktäckande perenner 14-15 MAJ, KABBARP 19-20 MAJ, STOCKHOLM

Två av de nominerad bidragen är Tulseboda brunnspark (t v) och Ängskyrkogården, Visby (nedan).

Ogräskurs 24 APRIL , KABBARP Invasiva växter - Ett hot mot vår flora 2 APRIL , KABBARP Se fler aktuella kurser på vår hemsida: WWW.HVIL ANUTBILD NING . S E

HVILA N KU R S E R

T R Ä D I E U R O P E I S K A S TÄ D E R

Unika träd på unika platser

VAN DEN BERK ON

TREES

London Paris

Piteå

PART 2

Europeiska städer

P R O J E K T; VA R :

35 länder

ARTER:

från Acer till Zelkova

STORLEK:

Kristianstad

medium till stora storlekar valfri

PLACERING: F R A K T S ÄT T: PA RT NERS:

kundanpassad

Aten

Eindhoven (NL)

Köpenhamn

lokala myndigheter

och markentreprenörer BOKEN:

S. 20 to 27

DONDERDONK 4

Partner i Sverige: Essunga Plantskola Heljesgården 462 ı 46594 Nossebro ı Tel. 0512 52001 info@essungaplantskola.se ı www.essungaplantskola.se

UTEMILJÖ 2 / 2020

5492 VJ

S I N T- O E D E N R O D E ( N L )

T +31 (0)413 - 480480 INFO@VDBERK.SE W W W.V D B ER K . S E


46

Gröna nyheter

Stationer ska uppmuntra till skräpplock T I K S PAC

Det danska skyltsystemet för sopsortering har tagits fram av Dansk Affaldsforening och består av 89 olika bilder kategoriserade i oika färger kopplade till de globala hållbarhetsmålen. BILD: DANSK AFFALDSFORENING

LANSERAR

NU

skräpplockarstationer för att underlätta för människor att plocka upp skräp. Stationerna är tänkta att användas av exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och campingplatser. De har bild och budskap som uppmuntrar till att plocka skräp och har dessutom en behållare där man kan ta gratis miljöpåsar. Mer info: www.tikspac.se

Bilder ska underlätta sopsortering alltid så lätt att sortera sitt avfall, vare sig det gäller hushållssopor eller annat avfall. De symboler som finns på avfallsbehållarna skiljer sig åt beroende på var i landet man är och vem som är entreprenör. Nu har Ramboll, på uppdrag av Avfall Sverige, tagit fram en rapport som är början på en tydligare sopsortering i Sverige. – Det ska vara lätt att göra rätt. Med ett gemensamt system känner du igen dig oavsett var i landet du befinner dig och blir du osäker på hur du ska återvinna rätt kommer du förDET ÄR INTE

hoppningsvis inom en snar framtid se samma symbol på förpackningen som på behållaren den ska lämnas i. Att det är symboler gör dessutom att läs- eller språkkunskaper inte är nödvändiga, säger David Althoff Palm, expert på avfallshantering på Ramboll i ett pressmeddelande. Ett nationellt skyltsystem ska nu tas fram av Avfall Sverige. Det är inspirerat av Dansmarks så kallade Legokoncept, som innehåller 89 bilder kategoriserade i olika färger. Mer info: www.ramboll.se

Tikspacs skräpplockarstation.

recyclar stubbar, stubbar, ViVirecyclar Vi recyclar Vi recyclar buskagestubbar, och rotsystem på stubbar, plats! buskage och rotsystem på plats! buskage och rotsystem på plats! buskage och rotsystem på plats! www.hasselholm.se

0322-502 90

www.hasselholm.se 0322-502 90 0322-502 90 www.hasselholm.se www.hasselholm.se 0322-502 90

Spara tid och pengar med en snygg planteringsring. Fyllningsmaterialet stannar Påkörning undviks Kantklippning behövs inte planteringsring.se, info@planteringsring.se Tel. +46 (0)73 599 06 06

UTEMILJÖ 2 / 2020


47

Gröna nyheter

Vestre vann på mässa av en jury utsågs till årets bästa, Best Stand, på Stockholm Furniture Fair var Vestres. Montern skapades av svenska Note Design Studio och konceptet hade ett uttalat fokus på hållbarhet. Materialen hade valts ut för att kunna återanvändas och produkternas CO 2 -avtryck hade räknats ut. 

Jord tillverkas av restavfall

DEN MONTER SOM

Från Vestres monter.

Nya fundament funkar där vanliga inte kan användas utvecklat fundament för stadsmöbler, cykelställ och räcken, att användas där vanliga betong-, nedgrävnings- eller fastbultningsfundament inte kan användas. De nya fundamenten används med fördel där det finns ett underliggande betongbjälklag som man inte får göra åverkan på. SME K AB CIT YLIFE HAR

testas att av restprodukter från pappersindustrin skapa jord. Det handlar om jordtyper som efterfrågas av företag inom infrastruktur och gruvoch bergmaterialindustrin för att skapa natur vid anläggning av grönområden. Projektet är ett samarbete mellan Ecogain och Ragn-Sells och startades i höstas i Nordmaling. I 25 försöksrutor har växter planterats i olika jordblandningar. Projektet ska pågå i fem år och förhoppningen är att man ska hitta en optimal jordblandning för återetablering av exempelvis ängsmark eller tallskog med renlavar, naturtyper som ofta eftersträvas eftersom de kan ge både renbete och biologisk mångfald vid så kallad ekologisk efterbehandling av gruvområden. Mer info: www.ragnsells.com I ETT PILOTPROJEKT

Det består av plattor som har konstruerats med olika hålbilder för att passa olika möbelserier eller räcken. Fundamenten har infästningsnivåer för marknivå samt 100 mm under marknivå. Minst 120 mm djup till betongbjälklag krävs för att bjälklagsfundament ska kunna användas. Mer info: www.smekabcitylife.se

Japansk kvalitet hela vägen! Alla våra japanska sågar och sekatörer håller samma höga kvalitet och effektivitet. Hos oss får du personlig service och snabba leveranser.

Silky Zubat Professional – hölstersåg med bågformat sågblad

Silky Gunfighter Curve – hölstersåg med progressiv tandning

Silky Tsurugi – hölstersåg med smalt blad

Besök oss i monter B06:14 på mässan Elmia Park

Golden Star Mini – proffssekatör

Golden Star Medium – proffssekatör

Chikamasa PS-7Y – proffssekatör

Golden Star R-8 Kanetsugu – proffssekatör

Chikamasa PS-8 Plus-R – proffssekatör

Skandinavisk Generalagent för Silky · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se

UTEMILJÖ 2 / 2020


48

Gröna nyheter

Batteridrivet för proffs mulchingmaskiner från ASMotor med batteridrift. Stads & Parkprodukter lanserar i mars 2020 tre beprövade gräsklippare från AS-Motor i batteridrivna versioner. De nya versionerna är lika kraftfulla som tidigare gräsklippare, men har märkbart lägre vikt. Motorn har ett styrsystem som kontrollerar hur mycket effekt som behövs. Modellerna kan klippa från 30 till 45 minuter, beroende på modell och arbetsområde. Med en batteridriven gräsklippare sänks den dagliga driftskostnaden, eftersom laddningen kostar betydligt mindre än vad det skulle kosta att fylla tanken till en förbränningsmotor. Läs mer på: www.stadspark.se NU FINNS PROFESSIONE LL A

Proffsklippare med batteridrift.

Lättare svärd och klinga nytt koncept av svärd och kedja på motorsågar. Svärden är upp till 20 procent lättare medan den nya kedjan .325”PRO har upp till 20 procent högre skäreffekt än sin föregångare. I kombination ger detta även bättre balans. Mer info: www.stihl.se STIHL LANSERAR ETT

Ny produkt på svenska marknaden.

Raymo Electric kommer till Sverige det tjeckiska företaget Raymo Electric kommer från 2020 att finnas på den svenska marknaden via Walker Mowers Sweden AB. Den är helt elektrisk och styrs via fjärrkontroll. Vikten är 240 kg, höjden 51 cm och den har fyrhjulsdrift som möjliggör klippning på slänter med över 40 graders lutning. EN MASKIN FRÅN

Nya konceptet ger lättare sågar och bättre effekt.

Mer info: www.raymoelectric.se

RESISTENTA ALMAR ULMUS NEW HORIZON & ULMUS REBONA

www.eplanta.com

WWW.BJORKHAGA.SE

Björkhaga plantskola Landskap 06_15.indd 1

UTEMILJÖ 2 / 2020

2015-05-22 14:35:08


49

Gröna nyheter

John Deere lanserar nytt XUV 865R Gator från John Deere är den hittills bekvämaste av företagets alla crossoverfordon. Den har dieselmotor på 23 hästkrafter, steglös växellåda med behovsstyrd fyrhjulsdrift, servostyrning, oberoende hjulupphängning, fullt öppningsbar vindruta, effektivt system för värme och ventilation samt bekväma säten för upp till tre personer vid offroadkörning. Mer info: www.johndeere.com NYA MODELLEN PREMIUM

Premium XUV 865 R Gator.

Borrhammare där vibrationer dämpas har ett elektroniskt styrsystem för ökad effektivitet och livslängd. Den har funktionsväljare med fyra funktioner: borrning, hammarborrning, bilning och mejsling samt en integrerad LED-lampa. Handtaget är fribärande och ergonomiskt med gummigreppyta som reducerar vibrationer med ett fjädrande spjäll och ytterligare en vibrationsdämpning. Mer info: www.flexsacandinavia.se BATTERIBORRHAMMAREN CHE2-26 18.0-EC

540i XP.

APELVIKEN CHE2-26 18.0-EC.

Nya motorsågar som presterar mer

NYHETER! ORION

batteridrivna motorsågar med ett optimerat system för att öka batteriprestandan. De är utvecklade för professionella användare och har samma kapacitet som bensindrivna motorsågar i 40cc-klass. HUSQVARNA LANSERAR NYA

Mer info: www.husqvarna.com

Skyffeln Skyfflalette töms bakåt vilket minskar belastningen på ryggen.

Spara ryggen med en ergonomisk skyffel! ergonomisk skyffel som är avsedd att användas för granulära material som grus, sand och flis. Eftersom den töms bakåt i stället för åt sidorna begränsas kroppens vridning i sidled, vilket minskar belastningen på ryggen. Den är nominerad till Årets trädgårdsprodukt 2020, Elmia Garden Award. Mer info: www.skyfflalette.se SKYFFLALETTE ÄR EN

UTEMILJÖ 2 / 2020

Telefon: 0505-30 752

www.molltorp.com

garden@molltorp.com


50

På gång hos Trädgårdsanläggarna

Ändringar i kvalitetsregler för plantskoleväxter K VA L I T E T S R E G L E R

FÖR

P L A N T S KO L E -

finns nu i en 6:e upplaga daterad november 2019. Alla hänvisningar till föreskrifter har uppdaterats och fler hänvisningar till Jordbruksverkets hemsida har gjorts än tidigare eftersom det är där man hittar de senaste versionerna. I kapitel 2, Definitioner, har certifierad planta uppdaterats. Fältdepåklump och Prebasmaterial har lagts till och stycket Allmänna förkortningar har lagts in här med nya förkortningar som till exempel Air-Pot (AP), Högstam (Hst) och 3xompl (3x). Kapitel 3 och 4 är de kapitel med mest relevanta ändringar. I kapitel 3 har man bland annat i stycket Rotsystem under avsnittet Morfologisk kvalitet lyft in tabellen över exempel på olika typbeteckningar av rotsystem. Och under avsnittet Märkning och etikettering finns den nya definitionen för vad som får räknas som svenskodlat. I kapitel 4 har de särskilda kvalitetskraven justerats för en rad växter. Till exempel för rosor, i stycket förädlade rosor, har fler grundstammar lagts till som godkända underlag vid förädling. Under rubriken lövfällande träd, i stycket Krav på stam, krona och toppförädling har exempel på träd som har ett utpräglat hängande eller busk/klotformigt växtsätt lagts in. Mer finns att läsa på www.lrf.se. En sammanfattning över de viktigaste förändringarna finns på Trädgårdsanläggarnas hemsida. VÄXTER

Göran Alexisson (mitten) uppmärksammas för sina insatser i Trädgårdsanläggarna under företagarkursen i Nynäshamn. Här flankerad av Monica Timonen och Mats Westling. FOTON: ERIKA ENGMAN

30:e året för Alexissons kurs höll sin första företagarkurs 1987 kunde nog ingen ana att han drygt 30 år senare skulle fira 30-årsjubileum som kursledare. Konceptet har också stått modell för liknande kurser på andra håll i landet, med andra kursledare. Göran Alexissons 30:e företagarkurs hölls på Nynäs Havsbad i Nynäshamn. NÄR GÖRAN ALEXISSON

Hela 21 företag var representerade, ett 30tal personer deltog. – Den här kursen är väldigt uppskattad, inte minst för att kunna bolla intressanta frågor med kollegor. Det är också en kurs som många väljer att återkomma till, år efter år, berättar Monica Timonen, ordförande i Stockholm. FLORENCE OPPENHEIM

GÖRAN ANDERSSON/FLORENCE OPPENHEIM

Nya regler om växtpass och spårbarhet inom EU Nya regler om växtpass och spårbarhet har trätt i kraft inom EU. De nya reglerna är till för att bättre skydda växter från växtskadegörare.

Växtpass handlar om att förebygga skada och förhindra spridning. Växtpasset blir ett bevis på att den som skickar växterna har undersökt växterna och intygar att de är fria från reglerade skadegörare. Växtpassen krävs bara fram till sista yrkesmässiga led i handelskedjan, förutom om du säljer via e-handel eller postorder, då krävs det ända fram till slutkonsument.

Spårbarhet innebär att alla yrkesmässiga aktörer i handelskedjan för växter som kräver växtpass också måste klara kraven på spårbarhet. Det innebär att du ska kunna identifiera vem leverantören och den yrkesmässiga kunden för en viss sändning är. Alla växter som är eller ska bli planterade kommer att omfattas av krav på växtpass, fram till sista yrkesmässiga aktör. De nya reglerna kommer att gälla de som har yrkesmässig verksamhet inom växtområdet. Det innebär till exempel växtgrossister, handelsträdgårdar, plantskolor, trädgårdsanläggningsfirmor, parkförvalt-

UTEMILJÖ 2 / 2020

ningar med mera. Vår uppgift som trädgårdsanläggare blir att se till att vi får växtpassen från leverantör, samt att vi lämnar över dem till kunden. Listorna över vilka skadegörare som är reglerade uppdateras baserat på riskbedömningar, och gäller ibland endast vissa växtslag. Aktuella listor och mer information om skadegörare finns på Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se/växtpass. På Trädgårdsanläggarnas hemsida, under Nyheter, finns också en pdf med information. GÖRAN ANDERSSON/CARIN WALLIN


51

På gång hos Trädgårdsanläggarna

Kom ihåg: 22–24 april, 2020: Yrkes-SM, Helsingborg.

30 juni–3 juli, 2020:

ELCA Trend Awards jury besöker tävlingsdeltagarna.

17–20 september, 2020: Euroskills, Graz, Österrike.

8 oktober, 2020: Höstmöte SYD/Västra, Lund.

9 oktober, 2020: Branschdag, Alnarp.

20–21januari, 2021:

Årsmöte och företagarkurs, SYD/Västra, Göteborg.

Ny medlem

Kärna Entreprenad AB Andreas Karlsson Lycke

Välkomna!

Våren kom tidigt i år

S

olen är här och våren med den, nästa vecka planterar vi ut våra vårblommor. Aldrig tidigare har jag varit med om så tidigt och varmt vårväder.

AMA. Nytt är bland annat att man hänvisar till stenindustrin och betongindustrin i dimensionering av ytor. 2–4 makadam är numera det enda godkända materialet i sättlagret.

I skrivande stund är det de sista pusselbitarna med årsmötet i Västerås som ska bearbetas. Om ni bara visste hur mycket tid och energi vårt kansli och styrelsemedlemmar lägger på just dessa typer av sammankomster. Det lite bittra i det hela är det ibland minimala antalet medlemmar som faktiskt kommer på våra tillställningar. Detta är något vi faktiskt har tänkt att analysera och jobba med framöver. Kanske det inte är rätt i tiden att ha årsmöte med utställare och baluns i dagarna två–tre. Kanske ska vi fundera på att ha en annan form av träffar där vi kan få till fler deltagare.

På Lingdagen den 6 februari var vi representerade av Måns Jönsson, Göran Andersson, Alexandra Joäng samt undertecknad. Vi lyckades få ett 30-tal nya studentmedlemmar och når ut bra med vårt budskap. Efter att ha deltagit på Lingdagen i flera år märks det att studenterna vet vilka vi är.

Den 4 mars var jag med på Trädgårdsanläggarnas AMA-20 kurs som var verkligt nyttig och intressant att gå. Vi gick genom alla ändringar och tillägg mot föregående

Med hopp om fantastisk säsong!

Pontus Joäng ordförande Trädgårdsanläggarna i Sverige

Förbundsstyrelse Skåne

www.tradgardsanlaggarna.se

Engagerade anläggare och besiktningsmän på AMA-kurs i Malmö.

AMA Anläggning på kurs O C H B E U M besiktningspersoner var den 4 mars på kurs i Malmö för att uppdatera sig inför det nya regelverket i AMA Anläggning 20. Föreläsare var Dan Haubo. T R Ä D G Å R D SA N L ÄG G A R E

Telefon 040–756 20 Göran Andersson info@tradgardsanlaggarna.se Holmavägen 10 289 32 Knislinge

Förbundsordförande

Pontus Joäng M 070–942 36 67 pontus.joang@tradgardsanlaggarna.se

Förbundssekretariat

Göran Andersson T 040–756 20 info@tradgardsanlaggarna.se

UTEMILJÖ 2 / 2020

Måns Jönsson T 070–4746 90 98 mans.jonsson@tradgardsanlaggarna.se

Västra Sverige Magnus Fischer T 0733–96 96 01 magnus.fischer@tradgardsan­laggarna.se

Stockholm Monica Timonen M 070–696 11 61 monica.timonen@tradgardsan­laggarna.se

Norr Per Hammarström M 0703–31 04 31 per.hammarstrom@tradgardsan­laggarna.se


52

slu.se/landskap SLU Landskap samlar SLU:s fem landskapsinriktade institutioner och verksamheter i Ultuna och Alnarp: SOL, LAPF, AEM, Movium och Urban Futures. Totalt arbetar här ca 170 personer kopplade till landskap, med en stor bredd av inriktningar.

Aktuellt hos SLU Landskap En stor del av aktiviteterna inom forskning och undervisning vid SLU Landskap sker i samverkan med samhället. Frågorna vi tar oss an är dessutom ofta praktiknära. Nu arbetar vi med att utveckla såväl våra campus som nya forskningsprojekt för att ytterligare stärka praktiknära forskning och utbildning.

Samlad kraft för campus Alnarp Nu intensifieras arbetet med att utveckla användningen av Alnarps helt unika, gröna campus med dess olika värdefulla faciliteter. I Alnarp finns bland annat ett landskapslaboratorium, en rehabiliteringsträdgård och sortimentsträdgårdar. SLU Landskapprojektet ACOL – Alnarp campus outdoor laboratories – har samlat en stor grupp som aktivt arbetar för att tydliggöra information om campus och dess möjligheter för forskare, lärare, studenter och andra. Just nu ligger fokus på att sammanställa en digital databas. Kontaktpersoner för ACOL är Susanna Lehvävirta och Anna Bengtsson. FOTO: KAROLINE SCHUA

Kommunikation om invasiva arter Spridning av främmande, invasiva växtarter är ett stort och kostsamt problem som förväntas öka med klimatförändringar. Invasiva arter introduceras ofta genom trädgårdsnäringen och därför är kommunikation med trädgårdsägare en viktig pusselbit. En av de nya doktoranderna vid LAPF, Cecilia Palmér, har mångårig erfarenhet som lärare inom växtlära vid landskapsutbildningarna. I sina nyligen påbörjade forskarstudier tar hon sig an just hur kommunikation med trädgårdsägare om invasiva arter kan bli effektiv och samskapande. Målet med projektet är att ta fram riktlinjer för välfungerande kommunikation. FOTO: CECILIA PALMÉR

Det händer vid SLU Landskap: 24 MARS – MINGEL MED PLATTFORMAR Öppet mingel med SLU:s framtidsplattformar, däribland SLU Urban Futures som arbetar med landskapsfrågor, utlovas. VHC-huset i Ultuna, kl. 16–17:30. 1 APRIL – DENDROLOGISK FÖRELÄSNING 1 Öppen föreläsning med Peter Korn under rubriken

Blommande öken i västra USA kl. 13–15 i sal Västan, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Arrangör: Dendrologiska utskottet vid Alnarps studentkår ASK. 3 APRIL – REDOVISNING AV MASTERSARBETEN Studentredovisningar av mastersarbeten inom landskapsarkitektur i Alnarp.

Märit Jansson är vikarierande samverkanslektor inom landskap, verksam i Alnarp, och ansvarar för SLU Landskap-sidan. Kontakt: marit.jansson@slu.se

Ny rapport om SLU Landskap Efter fem år av gemensamt fokus inom SLU Landskap har rapporten SLU LANDSCAPE 2018–2020 REPORT and STRATEGIC VISION publicerats. Där framgår bland annat att sedan 2015 har hela nio ’SLU Landscape days’ och 19 campusöverskridande projekt genomförts. Ladda ner rapporten från SLU Landskap, www.slu.se/landskap SLU LANDSCAPE 2018–20 REPORT and STRAT EGIC20 VISION des

ign

ng nni ces + pla offi

g ldin bui ustry ind

mu

Humanities

Arts

nic

ipa

litie

s

Ä t et RA erk erket rke fikv Bov sve ård urv Nat

Tra

Health sciences

TRANSDISCIPLINARY COLLABORATORS

Social science

SLU LANDSCAPE

PF

LA

M M AE VIU MO

Engineering

Natural sciences

an s Urb ure Fut L SO

ure Fut ms tfor Pla

bal

Glo

MULTI-/ INTERDISCIPLINARY

Design

RELATIONS

SLU UNIVERSITY ACTORS

SLU FACULTIES

ALNARP CAMPUS

MALMÖ-LUND-COPENHAGEN

ULTUNA CAMPUS

UMEÅ CAMPUS

UPPSALA

UMEÅ

SLU CAMPUSES

METROPOLITAN REGIONS

GLOBAL NETWORKS

Internationally, landscape research and education are increasingly seen as key vectors of transdisciplinary and action-oriented work on crucial societal challenges like resource scarcity and climate change. At SLU, SLU Landscape offers knowledge frameworks and research models to address diverse topics central to SLU’s mission: research and education for sustainable life.

Nya doktorander Flera doktorandtjänster tillkommer under våren 2020 vid LAPF i Alnarp, efter beviljningar av ansökningar hos Formas och NordForsk. Det innebär att en rad angelägna ämnen nu kommer att studeras närmare, samtidigt som en ny generation landskapsforskare utbildas. Klart är att Cecilia Palmér kommer att undersöka kommunikation om invasiva arter och att Sanna Ignell ska prova ut hållbara sätt att etablera vegetation på skolgårdar. Ytterligare minst två doktorandtjänster är nu under tillsättning, där en är inriktad mot ungdomars perspektiv på urban natur och den andra mot processer och system för hållbara grönytor. 15 APRIL – DENDROLOGISK FÖRELÄSNING 2 Öppen föreläsning med Cecilia Palmér och Patrick Bellan om deras växtresor till Japan och Utah kl. 13–15 i Crafoordsalen, Articum, Sundsvägen 12, Alnarp. Arrangör: Dendrologiska utskottet vid Alnarps studentkår ASK. 17 APRIL – LANDSKAPSARKITEKTURDAGEN Den årliga landskapsarkitektur-

UTEMILJÖ 2 / 2020

dagen i Alnarp, en branschdag anordnad av studenter på landskapsarkitektprogrammet, har 2020 temat Landscape as a right. 22–23 APRIL – SLU LANDSCAPE DAYS I vår genomförs de gemensamma dagarna inom SLU Landskap i Alnarp. Den 22 april uppmärksammas dessutom att Movium har funnits i 40 år.


53 ÅTLÖJE LÄNGRE MÄRKE HAR PÅ UPP I RETUR- BLÅSTEN BENSINLANDET BREV ORSAKAT STATION

STERILISERADE MATTAT

DOLDE BLÅBÄREN SISTA & FÖRSTA TACKORNA

HYPNOS KÄNNS I SKOGEN

OXUDDE 1028

CIRKUS

I ROPET

HURRAN OCH PETTERN

INITIATIVKRAFT

LINDA

MÅTT PÅ KUBIKMETER I SKOG

STORMAR STRECK

ÖPPNAT PÅ VID GAVEL

SCIENCE FICTION

UTSTYRSELN

MOTAS I GRIND ARSENIK

SYRE OCH ARGON

GOLF

UPPGIFTER

RIKE MED STORA PROBLEM VASSBÅT

DISPONIBEL SKÅDISLENA

LUFTSPJÄLLET

HALLÅ SALVOR FRÅN BÖSSOR

GURU

HULDRA

VATTEN

FESTLIGT MED PENDYL

SKÄLVER FOGMASSAN

SPRÄTTHÖK

STORBRITANNIEN INSATS

SPISAR KOSTMETOD

SKÄREN

LÄKEMETOD

KAN TVILLINGAR VARA

LIST OCH HJÄRNTRUST

SKOGSSCENERI

SKA ENDPLATS I LEDA TILL LONDON MÅLET

OSPLATS GESÄLL LANDGÅR I TUNGA LEDNINGEN DANSKÖ

INTE NI OCH VARSKO

HAR SIN EGEN SOMMARVISA

SES STUNDOM GODIS

SAM- HANDLAS MED I MAN- BRASILIA FOGAD ÄGA

PYSSLA NICKEL OCH VILLE KNÅPA LEINO BLIR OFTA TILL TÄNDSTICKOR

VOLYM- MISSTÄNKT EN

DET ÄR AKTUELLT

GICK BORT MARKOMRÅDENAS

KEJSARE

BARRSKOGSNUNNAN

BRINGA

DINERADES

SVAVEL

BEDYRAR FÖRSYNT

Lös Tidningen Utemiljös korsord!

Lös krysset och få fram budskapen i de blå fälten. Mejla sedan budskapen till oss på: tavling@tidningenutemiljo.se. Eller riv ut och skicka in hela sidan till Tidningen Utemiljö, Drängvägen 14, 438 93 Landvetter. Glöm inte att skriva namn, adress och e-post.

Senast den 27 mars 2020 vill vi ha ditt svar! Med lottens hjälp utser vi sedan tre vinnare bland de som skickat in rätta svar. Vinnarna belönas med var sin trisslott! UTEMILJÖ 2 / 2020


54

Vi gör jobbet

VI GÖR JOBBET

Skåne

Samtliga företag under VI BYGGER OCH VÅRDAR GRÖNT är medlemmar i Trädgårdsanläggarna i Sverige, en yrkesorganisation för kvalificerat yrkesfolk inom den gröna sektorn. Medlemmar annonserar på Vi gör jobbet till reducerat pris.

VI BYGGER OCH VÅRDAR GRÖNT Göteborg

Billdals Trädgårdsanläggning AB Box 13 427 21 Billdal Letsegårdsvägen 125 Telefon: 031-91 08 50 Ryan: 0733-96 38 33 Tobias: 0706-45 47 04 Christian: 0705-35 37 73 info@billdals.se www.billdals.se Nyanläggning, stenarbeten. Halland

Markplanering i Varberg AB Bälggatan 5 432 95 Varberg Telefon: 0340-62 04 16 Mobil: 0705-83 04 16 info@markplanering.se www.markplanering.se Certifierade enligt FR2000

Stockholmsregionen

Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB Astervägen 21 232 39 Arlöv Telefon 040-43 44 46 Fax 040-43 79 15 service@ahrling-ostinge.se www.ahrling-ostinge.se AB Cyréns Trädgårdsanläggningar Celsiusgatan 40 212 14 Malmö Telefon: 040-29 00 35 cyrens@bredband.net Allt inom branschen. Flaggstänger. Pordrän.

Delta Trädgårdsanläggningar AB Vintervägen 33 169 54 Solna Telefon: 08-730 35 50 Mobil: 0705-85 85 01 info@deltamark.se www.deltamark.se Nyanläggning – skötsel – Eprojektering.

Joäng Mark & Trädgård AB

Joäng Mark & Trädgård AB Vannhögsgatan 9 231 66 Trelleborg Pontus: 0709-42 36 67 Alexandra: 0702-92 99 45 pontus@joang.se Vi är ett konsult-, skötsel- och anläggningsföretag i sydvästra Skåne.

EkoMiljö & Mark Löttingevägen 26 187 69 Täby Telefon 08-622 66 75 info@ekomiljo.se www.ekomiljo.se Underhåll, skötsel och nyanläggning

Elfströms Trädgårdsanläggningar AB Malmgårdsvägen 20 116 38 Stockholm Telefon: 08-644 48 24 elfstromstradgard@elfstromstradgard.com Nyanläggning – skötsel – underhåll. Snöröjning – transporter www.elfstromstradgard.se

Etni AB Fållnäsgatan 64 122 48 Enskede Besöksadress: Fraktflygargatan 7, Skarpnäck

UTEMILJÖ 2 / 2020

Här kan du annonsera i årets samtliga åtta nummer av tidningen! VI GÖR JOBBET ligger också på vår hemsida och är sökbar. Ni som är medlemmar i Trädgårdsanläggarna och Svenska Trädgårdsdesigners annonserar här till ett rabatterat pris.

Telefon: 08-663 32 00 info@etni.se www.etni.se Nyanläggning, renovering, skötsel och underhåll. ISRP – miljövänlig bekämpning invasiva arter.

AB Hagslätts Markservice Norregöksvägen 28 163 54 Spånga Telefon: 08-36 13 69, Mobil: 0708-21 12 47, 0708-21 12 46 Utför alla inom branschen förekommande arbeten. Lev. alla slag av trdg. matrl. Sommar o vinterunderhåll Specialitet: Stenarbeten. kj@hagslattsmark.se www.hagslattsmark.se

AB HUS & VILLATRÄDGÅRDAR AB Hus & Villaträdgårdar Speditionsvägen 19, 142 50 Skogås Telefon: 08-86 50 60 Fax: 08-86 76 83 Mobil: 08-684 080 02 info@hus-villatradgardar.se www.hus-villatradgardar.se Markskötsel och miljöupprustning åt kommuner, fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.

IT-Underhåll Stockholm AB Östermalmsgatan 87 D2 Box 24018, 104 50 Stockholm Telefon: 08-120 527 50 info@itunderhall.se Underhåll, skötsel och nyanläggning.


55

VI DESIGNAR TRÄDGÅRDAR

Spades Bjällervägen 39 129 46 Hägersten Telefon: 08-88 68 33 ab.spades@swipnet.se Nyanläggning, underhåll.

VI DESIGNAR TRÄDGÅRDAR

är medlemmar i Svenska Trädgårdsdesigners, en yrkesorganisation för kvalificerat yrkesfolk inom den gröna sektorn. Medlemmar annonserar på Vi gör jobbet till redu-

Lykkans Designträdgårdar AB www.lykkans.se anette@lykkans.se Telefon: 0708-88 11 91 Trädgårdsarkitekt

Grönyte-Konsult AB Box 2, 791 21 Falun Telefon: 023-296 55 www.gronytekonsult.se info@gronytekonsult.se Japanska beskärningsverktyg l SILKY sågar. l Golden Star sekatörer. l Chikamasa sekatörer.

Tel: 0472-104 80 boys@waterboys.se www.waterboys.se WaterBoys AB projekterar, levererar och monterar bevattningsanläggningar.

cerat pris.

Här och på nästa uppslag annonserar Trivselträdgårdar AB Thulevägen 23 135 55 Tyresö info@trivseltradgardar.se

Trädgårdsarkitekt Madeleine Huber madeleine.huber@mindfulgarden.se www.mindfulgarden.se Telefon: 0709-17 02 55

ÖVRIGA FÖRETAG

med specialistkompetenser inom den gröna sektorn. För annonsering: kontakta info@tidningenutemiljo.se!

B EVATTN I NG OCH FONTÄNSYSTE M

B ESI KTN I NG Tylömarks Trädgård AB Ulvsundavägen 25 167 32 Bromma Telefon: 08-25 81 40 www.tylomarks.se

ÖVRIGA FÖRETAG B ESKÄR N I NGSVE R KTYG

Trädgårdsmiljö I Kristianstad AB Holmavägen 10 289 32 Knislinge Mobil Göran: 0703-45 87 47 andersson.tradgardsmiljo@telia. com www.tradgardsutbildning.com Besiktning utemiljö, naturstensarbeten. B EVATTN I NG

ARS Scandinavia AB Box 2011 611 02 Nyköping Tel: 0155-24 20 00 www.ars-tools.se info@ars-tools.se Japanska beskärningsverktyg i högsta kvalitet. l Stångsekatörer ARS Pro. l Sekatörer ARS Pro. l Floristsaxar ARS Pro. l Stångsågar ARS Pro. l Gren- & häcksaxar ARS Pro. l Batteri- & tryckluftsdrivna sekatörer. l Japanska trädgårdsstegar. Årets trädgårdsprodukt 2018!

Bevattningsteknik AB Helsingborgsvägen Varalöv 262 96 Ängelholm Telefon: 0431-222 50 info@bevattningsteknik.se bevattningsteknik.se ttshop.se tradgardsteknik.se Skandinaviens största webbportal. Direktleveranser med kvalitet. Annonserna fortsätter på nästa sida!

Östorps Bevattning AB Östorp 249 312 91 Laholm Telefon: 0430-123 85 info@ostorpsbevattning.se Fast och mobil bevattning. Hunter automatbevattning.

WaterBoys AB Ekebogatan 15 342 30 Alvesta

UTEMILJÖ 2 / 2020

VI GÖR JOBBET

De som annonserar under

VI GÖR JOBBET

Solna Trädgårdsanläggning AB Solö Backe 7 761 93 Norrtälje Telefon: 08-754 30 78 per@solnatradgard.se Vi skapar vackra trädgårdar sedan 1959.


56

B LOMSTE R LÖKAR

VÄXTE R

KALKYLE R I NG Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB Se under Besiktning!

VI GÖR JOBBET

LE KPLATSE R Verver Export Blomsterlökar i största storlek och av högsta kvalitet. Färdiga specialblandningar för offentlig miljö. Välkommen att be­ställa vår stora lökkatalog. Försäljes av: Södra Sverige Visingsöäpplen Janne Petersson Telefon: 0708-40 27 80 info@visingsoapplen.com Västra Sverige Mölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB Lena Kråklind Telefon: 0505-307 52 0707-98 68 93 garden@molltorp.com

Stockholm och norra Sverige Capsicum AB Jan Hveem Telefon: 0705-88 66 65 jan.hveem@gmail.com Danmark Holdens Planteskole A/S Kongeåvej 12 DK-6600 Vejen Telefon: +45 75 36 40 99 mail@holden.dk www.ververexport.com G RÄSETAB LE R I NG Trädgårdskonsult TSTC AB Industrigatan 22, 233 51 Svedala Telefon kontor: 040-44 13 65 www.tradgardskonsult.se Sådd av naturäng, bollplaner. Planteringsarbeten. Stubbfräsning. Sprutsådd med terränggående maskin.

Lekplatsbesiktning AB Telefon: Anders: 070-875 14 89 Roland: 070-946 11 36 anders@lekplatsbesiktning.se rolle@lekplatsbesiktning.se www.lekplatsbesiktning.se l Certifierad besiktningsman utför säkerhetsbesiktningar av lekredskap/utegym. l HIC-prov/siktanalys av stötdämpande underlag på lekplatser. l Ritningsgranskning/konsultation säkerhetsfrågor lekredskap/ utegym. l Utbildningar inom lekplatssäkerhet, teori och praktik. PAPPE RSKORGAR Byarums Bruk AB Se under Parkutrutsning/Yttre miljö! PAR KUTR USTN I NG/ YTTR E M I L JÖ

Byarums Bruk AB 567 92 Vaggeryd Telefon: 0393-222 10 byarum@byarumsbruk.se www.byarumsbruk.se Park- och gatumöbler, planteringskärl, papperskorgar, askkoppar.

Siljans Träd Gräs och Stenar AB 070-427 33 01, 072-252 33 01 info@tradgrasostenar.se Hans Bill Siljansvägen 427 793 70 Tällberg Utbildning, föreläsningar, validering av TCYK:s yrkesbeviskurser. Rådgivning och besiktning av lekplatser och utemiljöer. Utför även skötsel och trädgårdsanläggning samt beskärningsuppdrag. ”Kunskap, färdighet och kompetens inom trädgård och utemiljöer” Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB Se under Besiktning. Trädgårdsanläggarna i Sverige, STAF Holmavägen 10, 289 32 Knislinge Telefon: 040-756 20 info@tradgardsanlaggarna.se Branschförbundet Trädgårdsanläggarna i Sverige brinner för frågor som är relevanta för dig som enskild företagare inom anläggningsbranschen. Vi har en rad olika kanaler och samabeten som grund för vårt arbete, samt ett brett kontaktnät att luta oss mot. UTE MÖB LE R Byarums Bruk AB Se under Parkutrutsning/Yttre miljö! VE R KTYG, MASKI N E R OCH FÖR NÖDE N H ETE R

UTB I LDN I NG

G RÄSFRÖ

DLF Box 43 201 20 Malmö Telefon: 013-35 27 36 info@dlfseeds.se www.dlfseeds.se

Gröna Råd Växtkonsulter AB Västeråker, Björkdal 30 755 91 Uppsala Hortonom Maj-Lis Pettersson Lands. ark. Tomas Lagerström www.gronarad.se maj-lis@gronarad.se Föredrag, kurser, rådgivning l Skadegörare på träd, buskar och perenner. l Växter, växthantering och beskärning.

www.flinks.se Flinks Järn AB Bromma, Globen, Hornsberg, Sätra, Täby. Tel: 08-13 12 10 Bland annat: Rebit Stenverktyg, Felco beskärning, Fiskars redskap, Stihl trädgårdsmaskiner och mycket mera. www.flinks.se

UTEMILJÖ 2 / 2020

AB Björkhaga Plantskola Veberöd 471, 247 96 Veberöd Telefon: 046-810 00 info@bjorkhaga.se www.bjorkhaga.se Fullsortimentsleverantör av kvalitetsväxter. Produktion och försäljning av resistenta almar i Sverige.

Flyinge Plantshop AB Plantskolevägen 6 247 47 Flyinge Telefon: 046-642 10 info@flyingeplantshop.se www.flyingeplantshop.se Fullsortimentsleverantör av växter och tillbehör av högsta kvalité. Snabba och säkra leveranser över hela Sverige.

Splendor Plant AB Norra Kustvägen 469 263 92 Jonstorp Telefon: 042-36 61 05 johanna.pommer@splendorplant. se www.splendorplant.se Vi levererar växter med kvalitet, inspiration och innovation.


57

Seminarium om eldrift STOCKHOLMS STAD ARR AN-

gerar den 5 maj ett seminarium om eldrivna park- och grönytemaskiner. Syftet är att inspirera fler att börja använda eldrivna maskiner genom att lyssna till verksamheter som redan har stor erfarenhet av eldrivet. På scen medverkar bland andra Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning och Kungliga Djurgårdens förvaltning. Under seminariet, som

Annonsera

pågår mellan 8.00 och 13.00 den 5 maj, kommer det också att finnas en utställning och möjlighet att prova på eldrivna proffsfordon som arbetsfordon, gräsklippare, lövblåsar, trimmers med mera. Seminariet arrangeras i Stockholm, på Radisson Blu Royal Park Hotel i Solna. Mer information: Johan Seuffert, Miljöbilar i Stockholm.

i Tidningen UTEMILJÖ! Kontakta Urban Hedborg på UH Marketing för bokning av din annons! E-post: urban@uhmarketing.se Tel. + 46 (0) 8-732 48 50 Du kan också annonsera i Vi gör jobbet. Din annons ligger då inne i samtliga utgåvor av Tidningen Utemiljö under ett år. Läs mer på: www.tidningenutemiljo.se/annonsera

FLORENCE OPPENHEIM

Jubilarer samarbetar om filmer J U B I L A R E R N A TA N K E S M E D JA N M OV I U M ,

som fyller 40 år i år, och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare – som fyller 100 år, har i ett samarbete tagit fram sex filmer som under 2020 kommer att finnas tillgängliga på Moviums hemsida och på Youtube. Tanken är att uppmärksamma vad träd, parker och natur bidrar med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald. Den första filmen publicerades den 13

februari och innehåller bland annat ett samtal mellan Titti Olsson, Movium och chefredaktör för Tidskriften STAD, och Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. filmen är Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, om parkers storlek och hur de påver-

kar människors hälsa och välbefinnande, samt tre stadsträdgårdsmästare som bidrar med olika vinklar på grönskans betydelse; Ulrika Bohman, Piteå, om hälsa och välbefinnande hos invånarna, Martin Hadmyr, Helsingborg, om social och ekologisk hållbarhet i samhället, och Pernilla Johansson, Gotland, om biologisk mångfald.

ÖVRIGA MEDVERKANDE I

www.movium.slu.seoch https://youtube/8QA6h87rBZk. FILMERNA FINNS PÅ

Kurser, mässor och konferenser Nordiska Trädgårdar 26–29 mars 2020, Stockholmsmässan Arr: FritidsOdlingens Riksorganisation i samarbete med Stockholmsmässan Landskapsarkitekturdagen 17 april, 2020, SLU Alnarp Arr: Landskapsarkitekterna, SLU Grön Blå Svart Grå 21 april 2020, Örebro Arr: Scandinavian Green Roof Institute Movium 40 år 22 april 2020, Alnarp och Lund Arr: Movium Publika parker och stadsrum 23 april 2020, Lund Arr: Movium/ EGHN – European Garden Heritage Network, samt kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund. Yrkes-SM Trädgårdsanläggning 22–24 april 2020, Helsingborg Arr: Trädgårdsanläggarna m fl

Tulpanfestival Skövde OBS! Nytt datum! 28 april 2020, Skövde Arr: Verver Export/Mölltorps Utemiljö och handelsträdgård/Skövde kommun Eldrivna park- och grönytemaskiner 5 maj, 2020, Solna Arr: Stockholms stad/Miljöbilar i Stockholm Riskbedömning – farliga träd 12 maj, 2020, Kabbarp Arr: Hvilan Utbildning Sommarkurs Gröna Tak 22–26 juni, 2020, Malmö Arr: Scandinavian Green Roof Institute GaLaBau 2020 16–19 september, 2020, Nürnberg Arr: GaLaBau 2020 Branschdag 9 oktober, 2020, Alnarp Arr: Tidningen Utemiljö, Trädgårdsanläggarna och SLU

UTEMILJÖ 2 / 2020


58

Nästa nummer

Nr 3 2020 är Stora parknumret och kommer ut den 22 april

n 8 r för bara 49sp0renukmrer!ation

Prenumerera på

UTEMILJÖ!

Utland 95 kr kostar 5 n umeratio n e r p l a och digit

kr! 249

E-posta till pren@tidningenutemiljo.se, anmäl dig på vår hemsida, www.tidningenutemiljo.se, eller skicka ett vykort till Tidningen Utemiljö, Drängvägen 14, 439 93 Landvetter

Höj din kompetens – skaffa yrkesbevis! TCYK – Yrkesbevis för utemiljöbranschen www.yrkesbevis.com

E-post: info@yrkesbevis.com

UTEMILJÖ 2 / 2020


LANDSCAPE AS A RIGHT L A N D S K A P S A R K I T E K T U R DA G E N 2 0 2 0 17 APRIL, ALNARP Landskapsarkitekturdagen är till för dig som studerar, arbetar med eller är intresserad av landskapsarkitektur. Tillsammans diskuterar vi frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur. Under dagen gör föreläsare, företag och studentarbeten sin tolkning av årets tema; landscape as a right. Välkomna!

FÖRELÄSARE

Marianne Dock

ARKITEKT

Pe l l a T h i e l E KO LO G

Ruben Wätte

Me r i nfo : landsk ap sa r k i t e k t u rd a g e n . se l a n dsk a psa r k i te k tu r da g e n

KO N S T N Ä R


Posttidning B-post 0-3 Tidningen Utemiljö 2/2020 Drängvägen 14, 438 93 Landvetter

MOBILIS DESIGN ÄR PARKMÖBLER FÖR EN NATURLIG UTEMILJÖ. TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDENS MÖTESPLATSER.

Läs mer om våra produkter och bläddra i vår katalog på

WWW.MOBILISDESIGN.SE

Profile for Tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö 2 2020  

Tidningen Utemiljö 2 2020  

Advertisement