Page 32

Att starta eget

Svenska småföretagare i Nederländerna

Dream, Dare - and Do!

Text Cecilia Thorfinn

Möt Anders, Carolina, Kathy, Pia, Cecilia och Kristina x 2: sju svenskar som valt att starta eget i Nederländerna istället för att ta jobb hos en större arbetsgivare. Vid en första anblick skulle man kunna tro att de har lite gemensamt, det är en brokig skara bestående av en grafisk formgivare, en konsult, en uppfinnare, en kock, en personlig coach, en stil- och makeupexpert och en bolagsförvaltare.

en tittar man närmare ser man att de gemensamma nämnarna är många, förutom faktumet att de alla är svenskar förstås. Det som är mest slående är att de alla har samma drivkraft och motivation bakom valet att vara sin egen, nämligen friheten det ger att själv styra över sin tid. Många nämner också tillfredsställelsen i att själv få styra riktningen och innehållet i sitt arbete. Alla är de fulla av inspiration och har ambitionen att utöka sin verksamhet inom de kommande åren. De är därmed en bra illustration av den nederländska företagardevisen ’Dromen, Durfen – en Doen!’ eller ’Dream, Dare - and Do!’ som det förstås skulle heta på engelska. Det är värt att inspireras av!

M

Carolina: Nordholm Design & Communication ”Efter nio år på samma företag kände jag att jag ville göra något nytt. När barnafödande sammanföll med arbetsgivarens beslut att lägga ned kontoret där jag arbetade, så kändes en mjukstart som egenföretagare som det bästa alternativet.” Bakom Nordholm Design & Communication står den grafiska formgivaren Carolina de Klerk Nordholm. Nordholm Design & Communication etablerades under 2009 och verksamheten drivs i form av en ’enmanszaak’ (handelsbolag). Carolina de Klerk formger trycksaker på uppdrag av framförallt småföretag, föreningar och non-profit-organisationer och har uppdrag i flera olika länder. I nuläget är Carolinas eget nätverk den huvudsakliga källan till uppdrag, men målsättningen är att på sikt införa flerspråkig textredigering i sina tjänster och att satsa på bredare marknadsföring. Det bästa med att driva företag tycker Carolina de Klerk utan tvekan är friheten att själv bestämma över sin tid, sitt arbetssätt och över själva företagandet. ”Det är oändligt mycket mindre “Det är oändligt mycket stressande att vara sin egen chef mindre stressande att vara sin egen chef.” när barnen ska till dagis, doktorn, tandläkaren eller är sjuka. Det är dessutom uppmuntrande att så snabbt se resultatet av sitt eget arbete i form av direkt kundkommunikation och pengar på kontot.” Den stora utmaningen är disciplinen som blir särskilt svår att uppehålla när uppdragen sinar. “Min lojalitet mot kunden gör dock att så länge det finns uppdrag behöver jag inte tampas med disciplinen, då är det snarare timantalet per dygn som sätter käppar i hjulet. Som egenföretagare är jag aldrig ledig men eftersom arbetet är roligt och jag gör det för min egen skull så gör det ju inget.” Vill du veta mer? www.nordholmdesign.com 32

SVEN – Tidningen för SVENskar i utlandet

Kathy: Henley&Partners, eller H&P Trust Company (Netherlands) B.V. som det fulla namnet lyder, Henley&Partners etablerades i juli 2007 av Kathy Dolk. Företaget finns i Amsterdam och har sex anställda inklusive upphovskvinnan själv. H&P ägnar sig framför allt åt förvaltning av nederländska holdingbolag åt svenska företagsägare. ”Vi bildar bolag, tar styrelseuppdrag, sköter betalningar, bokföring och årsredovisningar samt vägleder kunder i det holländska skatterättssystemet”, berättar Kathy. Hon drar nytta av sin bakgrund med en svensk mamma och en nederländsk pappa vilken gör att hon är på hemmaplan hos de svenska uppdragsgivarna lika väl som i det nederländska systemet. Kathy Dolk har ordentliga ambitioner för sitt “Det mest utmanade företag: Inom en femårsperiod satsar hon på att ha expanderat med att driva företag är till 20 anställda med olika natioatt se till att alla är naliteter samt att ha startat nöjda.” olika filialer i världen. ”Jag ville bli egen företagare för att jag ville jobba i en liten firma med trevlig stämning och se till att kunderna fick bra service. Det var dags att jobbet blev roligt igen och dessutom ville jag själv bestämma hur saker och ting ordnades.” säger Dolk själv. Liksom Carolina de Klerk tycker Kathy Dolk att det är mycket mindre stressigt att ha eget företag än att vara anställd. Hon nämner till exempel friheten i att själv bestämma hur mycket man jobbar, när man åker på kundbesök och så vidare. ”Det mest utmanade med att driva företag är att se till att alla är nöjda – såväl kollegor som kunder – och att det är rättvist för alla. Personal och kunder är grunden för hela företaget så Vill du veta mer? Mejla Kathy: man måste satsa på bra relationer.’ kathy.dolk@henleyglobal.com Anders:

Anders Rengefors jobbade många år på olika chefsbefatt-

ARENTEC B.V. ningar inom multinationella företag innan han beslutade sig för att försöka sälja sitt nätverk och sin kunskap i egen regi. Så startades konsultbolaget ARENTEC B.V. år 2003, som specialiserar sig på två områden: att stödja utländska företag med att etablera sig i Nederländerna eller andra europeiska länder, samt att bygga en bro mellan datateknologi och dess användare. ARENTEC är ett aktiebolag och det har inga anställda förutom Anders själv, men har ett mycket nära samarbete med åtta olika specialister inom olika områden. Visionen är att utöka verksamheten genom en joint venture-satsning i Sverige. ”Det bästa med att driva ett företag i Nederländerna är för mig landets centrala position i Europa. Det är enormt tidsbesparande när man har att göra med kunder i både USA och övriga Europa. Det mest utmanande med att driva ett företag i Nederländerna är nog byråkratin, fast den är liten i förhållande till andra länder jag arbetat i.” Vill du veta mer? www.arentec.com

Profile for GlobeMoms

SVEN nummer 2  

I detta nummer har vi temalandet Thailand, och ett stort M-fokus: Män, Miljö och Marocko. SVEN nummer 2 bjuder också på en serie om att star...

SVEN nummer 2  

I detta nummer har vi temalandet Thailand, och ett stort M-fokus: Män, Miljö och Marocko. SVEN nummer 2 bjuder också på en serie om att star...

Advertisement