Page 30

Thailand

Lanta Sanuk School Av Emma Ageberg

Lanta Sanuk School (LSS) är den första svenska skolan i Thailand och dessutom en av de största svenska utlandsskolorna i världen! Sanuk är thailändska och betyder både arbete och att ha roligt, vilket är mottot för Lanta Sanuk School. Skolan startade läsåret 04/05 och är nu en professionell helårs- och semesterskola med 110 inskrivna elever som är på Koh Lanta en till nio månader, eller i flera år. SVEN intervjuade Camilla Lebert Hirvi som är ägare och grundare av skolan. Camilla jobbar inte aktivt i skolan. Det finns en rektor och flera lärare och Camillas roll är enbart att ordna med tillstånd och lokalerna och därmed skapa förutsättningar för att skolan ska fungera. Foto Lanta Sanuk School

Hur och varför startades Lanta Sanuk School? Vi startade skolan eftersom vi som familj behövde en lärare till vår dotter. Ryktet om att det fanns en liten skola spred sig och fler och fler familjer kunde då ansluta och ta en längre paus och samtidigt kunna ha sina barn i en svensk skola så att de kunde ligga helt i fas med sina klasskamrater när de kom hem. Sedan spreds ryktet vidare och antalet elever dubblerades för varje år. Det beror på att det finns ett stort behov att få tillgång till svensk skolgång när svenska familjer väljer att ta en så kallad ”Thaimout”, en längre tids ledighet, eller studerar eller arbetar på distans. Finns det flest elever som är där en kortare period eller flest av dem som går stora delar av sin grundutbildning? Vi är endast en handfull familjer som bor här heltid året runt. De flesta kommer antingen en gång i sitt liv ett helt läsår eller så kommer de varje år 1-3 månader. Vad är det bästa med Lanta Sanuk School? Att skolan är liten, att klasserna är små, max 12 elever per klass. Det gör att alla elever känner varandra och lärarna väl och det är underbart att se en 13-årig kille umgås med en elev som är 7 år. De flesta elever utvecklar många nya talanger under sin vistelse här, särskilt på det sociala planet. En annan bra sak är miljön, att ha idrott på stranden och i poolen är en dröm för många och man kan göra mycket kul, t ex stöta kula med kokosnötter! Slutligen är de lärare vi har helt suveränt duktiga och det beror förstås på att vi har kunnat välja de bästa bland många sökande. Finns det något ni skulle vilja förbättra? Det vi har svårt att få till är en del praktiska delar av skolämnena, laborationer o s v. Vi försöker ordna det ändå, t ex genom att någon förälder bidrar med sina kunskaper. Vad saknar ni från Sverige? Faktiskt inte så mycket. Möjligen en skogspromenad på hösten när det biter lite i kinderna och luften är klar. 30

SVEN – Tidningen för SVENskar i utlandet

Vad är den största skillnaden mellan svensk skola i Sverige och er skola? De små klasserna, att alla lärarna är mycket erfarna och att alla elever blir sedda och bekräftade. Samt miljön förstås, att skolan ligger nära stranden och havet i ett varmt och skönt klimat. Varför väljer man att gå på svenska skolan istället för internationell eller thailändsk? För att svenska familjer kanske är borta från Sverige i bara några månader och vill då att deras barn ska kunna Foto Lanta Sa nuk School

Några tips till hur man startar en svensk skola utomlands? Det är mycket viktigt att ha goda lokala kontakter. Det är A och O. De kan då hjälpa till med att söka skollicenser i landet samt ordna med alla andra tillstånd och sådant som för oss svenskar är svårt. Sen är det alltid bra att starta först i liten skala. Jag tror att många svenska skolor utomlands har startats som vår, av ett eget behov som familj. Är lärarna fast anställda eller kan de också komma dit och jobba en kortare period? Våra lärare är säsongsanställda. Några är här i 9 månader och andra enbart i 2 månader. Vad är det bästa med Thailand? Den vänliga befolkningen, klimatet, den vackra miljön, prisläget och den goda maten. Thailändare passar väldigt bra ihop med svenskar. Vi är på många sätt ganska lika i vårt sätt att tänka.

“Vi arbetar mycket för och det är förståelse för Thailand och dess religioner. Här besöker vi ett buddhistiskt tempel och lär oss att buga för munken och lämna gåvor.”

ligga i fas med sina klasskamrater i Sverige. De flesta ska komma tillbaka och fortsätta i sina klasser i Sverige igen efter ”Thaimouten”. Ekonomisk, hur fungerar det med en svensk skola? Kan man få hjälp från svenska staten? Vår ekonomi baseras enbart på skolavgifter som föräldrarna betalar. Vi har sökt statsbidrag från Skolverket men fått avslag. De delar enbart ut statsbidrag till svenska skolor som finns i anslutning till någon stor svensk arbetsgivare t ex ambassaden, Volvo och Skanska. Men man kan söka bidrag till skolavgiften från sin kommun. 9 kommuner i Sverige har hittills betalat hela eller delar av skolavgiften för barn som har gått i vår skola.

Vi har tema miljö i detta nummer av SVEN. Gör ni något speciellt för att förbättra miljön? Vi är noga med att källsortera och vi samlar i slutet av varje läsår ihop kläder och leksaker och skickar dem till vår vänskola ”Children of the forest” i norra Thailand som har många barn som behöver hjälp och stöd. De brukar också komma och hälsa på oss varje år, vilket blir en unik upplevelse både för dem och för våra elever. ´

tips

att starta en svensk skola

www.svenskaskolanthailand.se www.skolverket.se www.svenskaskolor.com

Profile for GlobeMoms

SVEN nummer 2  

I detta nummer har vi temalandet Thailand, och ett stort M-fokus: Män, Miljö och Marocko. SVEN nummer 2 bjuder också på en serie om att star...

SVEN nummer 2  

I detta nummer har vi temalandet Thailand, och ett stort M-fokus: Män, Miljö och Marocko. SVEN nummer 2 bjuder också på en serie om att star...

Advertisement