Page 1

7 juni 2018 / # 1 304 / Pris: 20 kronor / Månadspren: 40 kronor

Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning

Högerkursen sänker Löfven

socialisterna.org @offensiv RattvisepartietSocialisterna rs_offensiv

KAMPANJ

Försvara strejkrätten

3 5

8-9

Foto: Victor Svedberg

Allt närmare ett handelskrig

SD-flirten ger fördjupad S-kris – läs mer på sid 13

Järvaveckan – två världar möts Järvaveckan den 9-17 juni, eller ”politikerveckan” som den kallas i dagligt tal, skulle i år ha alla förutsättningar att bli ett evenemang där klassintressena kolliderar på ett nytt sätt – om de inte dribbla-

des bort i en myriad av konkurrerande små seminarier arrangerade av mäktiga och penningstarka särintressen. läs mer på sid 16

12

9 juni: ”Kärlekståg mot utvisningar”

Stöd RS/Offensiv – Ge ett bidrag! Plusgiro: 87 96 49-2 Swish: 123-240 32 85 SMS: 72550 t ex: Offensiv 50

Posttidning A

Vårdkrisen – hur kan den lösas?


OFFENSIVS STÅNDPUNKT

7 JUNI 2018 # 1 304

2

RIV FORT EUROPAS DÖDLIGA MURAR E

När EU-ledarna nyligen samlades för att om möjligt nå en gemensam överenskommelse om flyktingpolitiken var temat ”aldrig mer som 2015”. Det vill säga: Europa ska bli stängt för evigt, vilket är helt i linje med den svenska regeringens politik. Som en följd av detta föreslås exempelvis en dramatisk ökning av Frontex (EU:s gränspolis) budget, som har fördubblats sedan 2015 och nu vill kommissionen att den ökar ytterligare tre gånger. Militariseringen av flyktingpolitiken har även gått så långt att förutom EU:s egna truppinsatser har såväl Frankrike som Italien skickat egna trupper till länder som Niger, Tunisien och Libyen för att hindra flyktingar

D

et extrema vädret gör sig ständigt påmint och det går inte längre att tala om de fyra årstiderna. I Sverige hann det knappt bli vår innan det blev högsommar. Men maj började med minusgrader på många håll. Natten mot den 3 maj blev det kyligt i hela landet, vid Jönköpings flygplats var det exempelvis minus 2 grader, enligt SMHI. Sedan kom värmen och alla pratade väder. Solen sken som aldrig förr. I Stockholm blev det inte bara den soligaste maj, utan även den soligaste kalendermånaden någonsin oavsett månad, konstaterar SMHI och till helgen lär värmen komma åter. Vädret i maj berättar inget om hur de egentliga sommarmånaderna blir och det extrema vädret tar sig många uttryck, som att det i måndags var snö och vinter igen i Katterjåkk, Kiruna kommun.

Foto: Public domain

U:s stängda gränser, militariseringen av flyktingpolitiken och att Fort Europa expanderar långt utöver EU:s gränser har gjort det både svårare och farligare för flyktingar att nå Europa. Hittills i år har minst 785 människor drunk­nat i Medelhavet när de försökt nå Europas kust. Av 1 000 flyktingar som korsar Medelhavet dör nu 34, mot 4 år 2015. Att rädda liv står inte på EU:s dagordning. 86 procent av de dryga 65 miljonerna på flykt i världen lever i extremt fattiga länder. Målet med EU:s och inte minst den svenska regeringens inhumana flyktingpolitik är att ännu fler flyktingar tvingas bli kvar i världens fattigaste delar. För att nå sitt mål har EU slutit avtal och beväpnat en rad diktaturer och gangs­terregimer. EU:s bidrag till att stärka förtryckarregimer som Erdoğans i Turkiet, al Sisis i Egypten, Omar al-Bashirs diktatur i Sudan och Libyens miliser driver ännu fler människor på flykt.

VÄDRET, TRUMP OCH KOLET

att lämna de helvetiska villkor de lever under. EU:s och Italiens samarbete med Libyens miliser och beväpning av landets kustbevakning gjorde flyktingar till slavar. Den nya italienska regeringens beslut att utvisa minst en halv miljon papperslösa är en direkt fortsättning på Libyen-politiken. Samtidigt fortsätter EU-länderna att utvisa flyktingar till krigets och terrorns Afghanistan. Kampen för att återinföra rätten för flyktingar att söka skydd och asyl i Europa är en kamp för ett annat Europa, ett demokratiskt och socialistiskt Europa. Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger: • Riv Fort Europas murar. Säkra vägar till Europa för flyktingar.

Avskaffa Dublinförordningen. Riv upp EU:s avtal och samarbete med Libyen, Turkiet och Afghanistan. Stoppa militariseringen av flktingpolitiken. • Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening. • Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa! Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck. • Masskampanjer mot rasism och skuldbeläggning av flyktingar. • Gemensam kamp för jobb, välfärd och bostad åt alla – låt storföretag, banker och rika betala. • Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. • Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet. ■

F

ör att om möjligt hejda klimat- och miljö­ krisen har världens regeringar lovat att fasa ut subventionerna till fossila bränslen – gas, kol och olja – till år 2025. Men inte mycket har hänt. G7-ländernas (de stora kapitalistiska länderna förutom Kina) subventioner till fossila bränslen ligger exempelvis fortfarande på minst 100 miljarder dollar (880 miljarder kronor), och värst är Trumps USA som står för drygt en fjärdedel av G7-ländernas subventioner. Trumpadministrationen är överbefolkad av klimatförnekare, olje- och kolbaroner. Att klimatförändringarna skulle ha orsakats av mänsklig aktivitet förnekas av Trump & Co. I ett internt Vita huset-dokument som läckt heter det att ”vetenskapens slutsatser om klimatförändringarna” bör besvaras genom att “påvisa det osäkra i dessa påståenden” eller bara “ignoreras”. Nyligen hittade Trump ett par gamla lagar som han vill använda för att satsa på kärnkraft och kol. Den ena av dessa lagar är en gammal Kalla krigs-lag – Defense Production Act från början av 1950-talet och Koreakriget, som ger presidenten makt att sätta militära mål före civila, och som Trump ämnar använda för att vinna det han benämner som “kriget om kolet”, rapporterade Washington Post i förra veckan. Det är Trumps sätt att tacka för det miljonstöd han fick från kolindustrin i presidentvalet 2016. Kolbolaget Murray Energy gav till exempel Trump ett valbidrag på nära 8,5 miljoner kronor. Det är också Murray Energy och andra kolbolag som har utarbetat Trumps plan för mer kol, vilket också betyder nya statliga subventioner till fossila bränslen, ännu större utsläpp och ett mer extremt väder. ■

Hela 245 000 över 65 års ålder ligger under gränsen för ”risk för fattigdom”. De pensionärer som löper störst risk att hamna i ”relativ, låg ekonomisk standard” är framför allt kvinnor, ensamstående och de allra äldsta, visar Pensionsmyndighetens nya rapport. Pensionerna måste höjas – omedelbart (skärmklipp SVT.se den 4 juni). Veckotidningen Offensiv ges ut av Rättvisepartiet Socialisterna • Postadress: Box 73, 123 22 Farsta • Telefon: 08-605 94 00 • E-post: offensiv@socialisterna.org • Prenumerationsärenden: 08‑605 94 03 / prenumerant@socialisterna.org • Hemsida: www.socialisterna.org • Ansvarig utgivare/chefredaktör: Arne Johansson • I redaktionen: Per Olsson (redaktionssekreterare), Elin Gauffin, Sebastian Olsson, Natalia Medina och Robert Bielecki • Prenumerationer: Helår 480 kr, nio månader 360 kr, halvår 240 kr, kvartal 120 kr, månad 40 kr • PlusGiro: 87 96 49-2 • Swish: 123-240 32 85 • Tryck: V-TAB, Västerås 2018 • Miljöcertifierad enl ISO 14001, cert nr 1410718 • ISSN: 0348–5447


KAMPANJ

7 JUNI 2018 # 1 304

3

”Inskränkningar i strejkrätten kommer att slå mot alla arbetare” Under torsdagskvällen den 31 maj demonstrerade cirka 300 i Göteborg mot Socialdemokraternas utredning om en begränsning av strejkrätten. Demonstrationen började vid Stora Teatern och avslutades på Järntorget med tal. AMER MOHAMMED ALI

amer.mohammed.ali@socialisterna.org

T

alade gjorde bland andra företrädare från Lärarförbundet, Svenska Hamnarbetarförbundet och Kommunal. – Det blåser kallt när Socialdemokraternas partiledare lägger förslag om inskränkning av strejkrätten. Den svenska arbetsmarknaden är fredlig jämfört med andra länder. Vem gör då strejkrätten till ett problem? sa Lotta Söderberg, Lärarförbundet.

Från Kommunal talade Ingrid Frejd, som gav sitt stöd till hamnarbetarna: – Staten och kapitalet sätter sig återigen i samma båt. Det är samma näringsliv som skickar meddelande till oss som arbetar om att inte prata politik på jobbet. Utredningen kommer inte att lyfta arbetarnas situation, utan det måste vi själva göra. Vi måste trycka på våra fack att göra motstånd. – Jag är besviken på att Kommunal inte är med i demonstrationen, trots att vi har fattat beslut om att ställa oss emot inskränkningar på strejkrätten. Pensionssystemet kommer från samma sossar som vill inskränka på strejkrätten. Vi måste höja våra röster för strejkrätten, förkortad arbetstid och mot höjning av pensionsålder. – Tillsammans kan vi kräva en politisk strejk mot inskränkningar i strejkrätten och höjning av pensionsåldern. ■

En tvärfacklig manifestation mot inskränkningen av strejkrätten – fler och större protester behövs nu.

Skamlig uppgörelse mot strejkrätten

D

en uppgörelse som LO, TCO och SACO har slutit med arbetsgivarorganisationerna begränsar strejkrätten. De så kallade parterna föreslår gemensamt att det ska bli olagligt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden – om det inte handlar om att få till stånd ett kollektivavtal med fredsplikt. Om det finns kollektivavtal kan ett annat fack bara

strejka för ett hängavtal. ”Men avtal som uppnås har begränsade effekter eftersom det endast kan gälla i de delar som inte är reglerade i det första avtalet” (Arbetet den 5 juni). Udden är riktad mot Hamnarbetarförbundet och andra stridbara fack. Enligt Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, innebär uppgörelsen att ”konflikter av det

slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna”. Och det är inte arbetsgivarnas sex veckor långa lockout han åsyftar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som tillsatte den statliga antistrejkutredningen, har välkomnat facktopparnas och arbetsgivarnas överenskommelse. ■ Offensivs redaktion

Marconigatan i Frölunda: ”Sälj inte våra hem” Göteborgs styrande politiker och dess vänner i de kommunala bolagsstyrelserna gör nu ett nytt försök att under ledning av Lars Johansson (S) genomföra utförsäljningar i Göteborg. Men planerna möter på stora protester. JOHANNES LUNDBERG

johannes.lundberg @socialisterna.org

Foto: Kristofer Lundberg

P Stormötet i måndags beslutade att demonstrera mot utförsäljningen.

å två veckor har två stormöten organiserats med 70 respektive 80 deltagare. På Hyresgästföreningens stormöte i måndags beslutades det om demonstration för att försvara allmännyttan – den 13 juni klockan 17.30 på Frölunda Torg utanför Poseidon. Mötet som hölls i Frölunda Kulturhus organiserades av den lokala hyresgästföreningen och hade även talare från såväl Frölundaföreningen som regionstyrelsen.

Den uppgivna stämning som tidigare fanns har ersatts med kämpaglöd och kampinitiativ. – Poseidons enkät har inte upplevts som någon dialog, utan som hotfull där de har knackat på dörrar och bett hyresgäster fylla i enkäten samma dag som de har fått brevet samt erbjudit dem att fylla i enkäterna åt dem. Detta har inneburit att de boende inte har känt att det funnits tid att fokusera på frågorna och därmed inte litar på hur Poseidon tänker tolka svaren, berättar Mahasti Hashemieh, ordförande i den lokala Hyresgästföreningen. Kristofer Lundberg, ordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige med 77 000 medlemmar, tog till orda och gav inspirerande exempel på hur hyresgäster organiserat sig i Lövgärdet, Rannebergen och Hammarkullen och hur de vunnit. Därefter beslutade mötet om

demonstration och fortsatt organisering.

Striden om Marconigatan är viktig ur många perspektiv. Dels för att försvara allmännyttan och hyresrätten som boendeform, men också för att fortsätta kampexemplen efter Rannebergen för att stoppa planerna på fortsatta utförsäljningar i Göteborg. Det pratas om utförsäljningen som ”utvecklande av Frölunda Torg”, men bakom retoriken ligger viljan om total kontroll över torgens närområde för att ersätta lägenheter i de två första våningsplanen med butikslokaler och affärsverksamhet. Kommersiella intressen går därmed före människors hem. Men boende på Marconigatan rustar till strid under parollen ”Sälj inte våra hem” under ledning av en framväxande stridbar hyresgäströrelse som de senaste åren har vunnit viktiga segrar. ■

Foto: RS Göteborg

Erik Helgesson, Svenska Hamnarbetarförbundet, berättade om kampen mot APM Terminals: – Vi har kämpat i 2,5 år mot en mångmiljonkoncern. Vi har kämpat i dåliga förhållanden mot nedskärningar. Våra medlemmars semester har dragits in, våra medlemmar har blivit trakasserade. – Efter åtta timmars strejk i januari 2017 genomförde APMT en lockout av medlemmar som stod utan lön. Mitt i den situationen tillsattes utredningen om att inskränka strejkrätten. Lockouten knäckte oss inte och därför följde man upp det med massuppsägningar. 68 tillsvidareanställda blev uppsagda på grund av arbetsbrist. De blev därefter erbjudna timanställning via bemanningsföretaget Adecco.

– Det som gjorde att mångmiljardbelopp förlorades var när APMT stängde igen världens största hamn i sex veckor. – Inskränkningarna i strejkrätten kommer inte bara att slå mot hamnarbetare, utan alla arbetare.


INRIKES

7 JUNI 2018 # 1 304

4

Foto: RS Göteborg

Ärkerasisten Jörgen Fogelklou (SD) – som tycker man ska gasa ihjäl flyktingar – stoppades av RS och antirasister i Hammarkullen.

Socialister stoppade

SD i Hammarkullen

Under tisdagen hade Sveriges Radio Studio P1 livesändning i Hammarkullen med tält, skåpbil och högtalaranläggning. Detta var en del av deras turné inför valet och till Hammarkullen hade ansvariga för Studio Ett bjudit in Sverigedemokraternas gruppledare i Göteborg, Jörgen Fogelklou. Han skulle prata om ”parallellsamhällen” tillsammans med borgerliga politiker. Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna såg detta och tog sig in i intervjun. JIMMY LIED

offensiv@socialisterna.org

K

lockan 17:12 skulle paneldebatten börja där de inbjudna, Ann-Sofi Hermansson (S), Helene Odenjung (L) och rasisten Jörgen Fogelklou (SD) skulle tala om temat parallellsamhällen. Politiker som aldrig annars sätter sin fot i förorten skulle nu tala om orten, inte med.

Medlemmarna från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) reagerade snabbt och ifrågasatte detta till först en lokalreporter från SR P4 som hänvisade till producenten för Studio Ett. Denne ville dock inte backa och ansåg att det inte fanns något problem med att de hade bjudit in SD till en förort för att prata.

– Jag har aldrig tidigare hört talas om att SD har bjudits in av svensk media för att få tala live i högtalare i en förort förut, säger Amer Mohammed Ali (RS) till Offensiv. Att Sveriges Radio inte backade kanske handlade om att de var ute efter sensationella inslag där rasister provocerar invandrare där de bor. Efter meningsutbytet skulle SD ändå få vara med och när han skulle börja tala bad Amer Mohammed Ali att få mikrofonen av Helene Odenjung som räckte över den. Dock fick Amer inte säga mer än en mening. – De enda som står för ett parallellsamhälle i Hammarkullen idag är Sverigedemokraterna. Jag förstår inte varför orten inte får komma till tals, sade Amer Mohammed Ali innan sändningen avbröts och

polisen försökte avlägsna honom från platsen. Dock hade det, tack vare att Rättvisepartiet Socialisterna uppmärksammade ungdomar och boende i Hammarkullen om att SD skulle tala, hunnit samlas ett femtiotal på torget. Flera av dessa stoppade polisen från att gå rasisternas ärenden, samtidigt som talkörer ropades mot SD. Detta resulterade i att sändningen avbröts och Jörgen Fogelklou, som blev sur, fick eskorteras bort från platsen. Vem är då Jörgen Fogelklou? Enligt Inte rasist, men ska Fogelklou, trots att han själv gjort bleka försök till IRM att förneka det, ha legat bakom Flashback-kontot ”Afghan” som bland annat gjort uttalanden

om att ”judar är roten till allting ont” (18 november 2010) och diskuterat den ”teoretiska” möjligheten att utrota alla ”negrer” med att om det hade varit realistiskt hade han röstat för det idag (31 oktober 2010). Han ska även ha önskat att en Laserman 3 skulle ha en livetråd på Flashback där man kan önska ”nya måltavlor”. Kontot, som uppges vara kopplat till hans förra företagsmail, skriver också att ”Ett par Zyklon-B-burkar hade sparat oss svenskar 1,3 miljarder. Intressant!” i en tråd som handlar om kostnaden av flyktingar som har fått utvisningsbeslut. Zyklon-B är det som användes i förintelselägren i Tyskland för att gasa ihjäl bland andra judar. ”Afghan”, som enligt IRM är Jörgen Fogelklou, har även skrivit att istället för att samtliga riksdagsledamöter fick en bok borde dessa, förutom SD:s, istället få varsin kula med deras namn ingraverade. Enligt GP den 30 augusti 2017, som ska ha tagit del av en ljudinspelning, ska Fogelklou ha hotat att skalla en partisympatisatör, men även skrikit ”Jag kommer slå ner dig, jag kommer ge dig en sån jävla käftsmäll!”. Detta är rasisten som blev inbjuden av Sveriges Radio att få tala på torget i Hammarkullen live på radion och i en högtalaranläggning. Det här är en ny nivå där borgarpressen försöker få SD att framstå som rumsrent. Till de som arbetar på Sveriges Radio uppmanar Rättvisepartiet Socialisterna att de behöver en ärlig diskussion med ansvariga om vad syftet med denna cirkus var – samma Sveriges Radio som anser att antirasistiska sommarpratare är för politiskt. De som bor i förorter som Hammarkullen och har invandrarbakgrund blir ständigt utsatta för rasism i samhället, och nu valde SR att den skulle eka på torget i Hammarkullen där parallellsamhällen ska diskuteras med någon som enligt uppgift har tyckt att gasa ihjäl flyktingar med utvisningshot vore något föredömligt. ■

Ingen plats för sjuka med S-MP-regeringens politik

D

att få den att må bättre. Snarare har det blivit tvärtom.

Åren 2010-2014 blev 87 000 arbetstagare utförsäkrade och bara några har lyckats ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden. 2015 beviljades endast 53 procent sjukersättning. S-MP-regeringen gav samma år Försäkringskassan ett mål om att endast 18 000 per år skulle nybeviljas sjukersättning. Men Försäkringskassan har långt kvar för att nå upp till den nivån – förra året beviljades bara 5 700 ansökningar! Det är ingen risk att folk sjukskriver sig för att bli rika. Om du trots allt beviljas sjukersättning på heltid (tidigare kallat förtidspension) får du mellan garantier-

sättningen 9 290 kronor / månad och maxbeloppet 18 399 kronor / månad. Många som nekas sjukersättning vänder sig till Arbetsförmedlingen. Men Arbetsförmedlingen tycker att de är för sjuka och inte klarar av att ta ett arbete! Det är ännu för tidigt att kommentera förändringsförslagen, men från fackligt håll är man smygpositiv. Både LO- och TCO-aktiva talar om att det går åt rätt håll. Men med tanke på neddragningarna de senaste åren finns det inget som tyder på en verklig kursändring från regeringen. LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio menar att det behövs en bestämd instruktion till de ut-

redningar som har presenterats. ”LO vill exempelvis se åtgärder som innebär att Försäkringskassan får samverkansskyldighet att kalla Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren, den försäkrade, behandlande läkare och facket till ett överlämningsmöte innan man drar in den försäkrades sjukpenning vid 180-dagarsgränsen. Idag finns stora brister när det gäller Försäkringskassans engagemang”. Jag kan ju bara hålla med Kjell Rautio när han undrar: ”Är det rimligt att Sverige ska ha OECD:s hårdaste krav för att få sjukersättning och de som trots allt får sjukersättning sedan ska fattiggöras på det sätt som görs idag?”. ■ Britta Berggren

”Bli inte sjuk” – S-MP.

Foto: Försäkringskassan

et är tufft för människor som av någon orsak inte längre klarar av sitt jobb och till slut blir utförsäkrade. De får strida länge mot Försäkringskassan och avslagen är vanligtvis formulerade så att besluten är omöjliga att överklaga i domstol. Ofta får personen ifråga höra olika uppgifter från olika läkare. Många läkare som arbetar med stressrelaterad ohälsa larmar om att patienter stressas av kraven på ständigt nya sjukintyg och att alltid behöva pressas till att återgå till arbetet. ”Under längre tid har sjukförsäkringen inte mått bra”, hävdade Olov Abrahamsson (S) i NSD den 31 januari i år och menade att efter valet 2014 har regeringen försökt


7 JUNI 2018 # 1 304

Vårdkrisen

Foto: Elias Theodorsson

– hur kan den lösas?

I korthet

5

Kraftig brist på äldreboenden

V

älfärd Med en åldrande befolkning kommer behovet av antal äldreboenden att öka. Enligt finansdepartementets uträkningar kommer det att krävas 700 nya äldreboenden till och med 2026 för att täcka behovet på 32 000 ytterligare äldreboendeplatser. Men redan idag råder det en stor brist. Det rapporterar SVT Nyheter den 4 juni. Enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har 116 kommuner ett underskott i antalet äldreboendeplatser, och fyra av tio kommuner uppger att de inte kommer att möta behoven de kommande fem åren. Beräkningar har visat att det kommer att krävas 120 000 nyanställda inom välfärden fram till år 2025, och regeringens löfte om 20 miljarder kronor mer till välfärden under nästa mandatperiod är ”på tok för lite”, uppger Sveriges kommuner och landsting (SKL). – Fram till 2021 skulle man behöva öka intäkterna eller minska kostnaderna med 37 miljarder om man vill behålla den personaltäthet vi har idag, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog till SVT.

Lärare har för hög arbetsbelastning

S Vården går på knäna, samtidigt som politikerna inte skjuter till nog med resurser – ett katastrofrecept.

Trots ständigt nya larmrapporter om personalbrist och långa vårdköer behandlar hela det politiska etablissemanget vården minst sagt styvmoderligt. I regeringens vårbudget läggs 600 miljoner kronor mer på vården, men behoven är mycket större än så. Vart tar vårdens resurser vägen och finns det pengar för en upprustning? JONAS BRÄNNBERG

jonas.brannberg@socialisterna.org Kommer regeringens vårdpengar att göra skillnad?

Nej, utan en verklig kursändring blir bristen på resurser värre. Bara för att behålla personaltätheten i kommuner och landsting till 2021 krävs 30-50 miljarder kronor mer per år, enligt SKL. Situationen är dessutom värre i landstingen än i kommunerna. Det är av rädsla för framtiden som till exempel Norrbottens landsting, lett av S, MP och V, har beslutat om att skära bort ytterligare 200 miljoner kronor, trots ett överskott 2017 på 302 miljoner kronor.

Vad innebär privatiseringarna av vården?

Över hela landet dränerar privata vårdföretag vården på resurser. År 2016 omsatte de tio största vårdoch omsorgsbolagen 68 miljarder kronor, samtidigt som de ökade sina vinstmarginaler. Det lama förslag om begränsning av vinster i välfärden som har lagts fram av S och V undantar dessutom än så länge vården. Det är alltså fortsatt fritt fram att plocka ut miljarder i vinst på det som skulle kunna gått till fler anställda eller bättre arbetsvillkor. Privat vård är varken bättre elller billigare – Stockholm med landets mest privatiserade vård är också överlägset dyrast.

Vad kostar bemanningsföretagen?

Även i landsting med lite privatiserad vård försvinner vårdpengar till vinster. Bemanningsföretagen skär guld med täljkniv. De senaste åren har kostnaden för inhyrd personal exploderat, där det kan vara 2-3 gånger så dyrt med hyrpersonal som fast anställd personal. Det innebär att i till exempel Norrbotten, med bland de högsta hyrkostnaderna per invånare, slösas mellan 150 och 200 miljoner kronor per år på hyrpersonal. Jämför det med regeringens tillskott till hela landets landsting på 600 miljoner kronor! Dessutom innebär hyrsystemet sämre vårdkontinuitet och mer arbete och tyngre ansvar för verksamheten för personal som inte är inhyrd.

Borde inte landstingen läggas ned? Administrationen är för dyr och de lägger pengarna på annat än vård.

Det är sant att den marknadsanpassade vården blir allt mer byråkratisk när allt ska mätas och avtalas i ekonomiska termer, medan patienterna riskerar att glömmas bort. Rättvisepartiet Socialisterna anser att personal och patienter ska styra vården efter behoven. Vi vill

också avskaffa politikernas privilegier, men det är inte hela lösningen. I till exempel region Norrbotten kostar hela den politiska apparaten mindre än 1 procent av landstingets budget, all ”icke vård” (utbildning, kollektivtrafik och kultur) totalt fem procent. Det räcker inte när vården behöver miljardtillskott.

Var ska pengarna tas?

Sverige är rikare än någonsin, men pengarna fördelas extremt ojämnt. Bara storföretagens aktieutdelning i år beräknas till 263 miljarder kronor. Det motsvarar vad det skulle kosta att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, gratis kollektivtrafik och förskola i hela landet, kostnaden för Sveriges asylmottagning 2018, gratis sjukvård och mediciner för alla och dessutom bli över till cirka 100 000 nya välfärdsjobb inom till exempel vården. Men för att en omfördelning ska kunna ske krävs ett vård- och välfärdsuppror och i förlängningen en socialistisk politik.

Men även om det finns pengar, vad kan man göra åt personalbristen?

Personalbristen är ett resultat av åratal av nedskärningar, försämrade villkor, omorganisationer ovanför personalens huvuden, nya arbetsuppgifter utan mer tid och fortsatt låga löner. Personalbristen kan bara lösas med massiva resurs­ tillskott för både bättre kvalitet, arbetsvillkor och löner. Redan idag skulle vården, framför allt inom kommunerna, ha kollapsat om det inte vore för arbetare och flyktingar som har kommit hit från andra länder. ■

tress En rapport från Novus på uppdrag av Lärarförbundet visar att 50 procent av alla lärare anser att de har en för hög eller alldeles för hög arbetsbelastning, och 30 procent är varje dag stressade. Motsvarande siffra för alla arbetstagare är 21 respektive 14 procent. Dessutom har 20 procent av grundskollärarna svårt att varva ner efter jobbet, medan två av tre hoppar över sina raster flera gånger i veckan. Anledningen till stressen och den för höga arbetsbelastningen är för lite tid till planering, för mycket dokumentation och för stora barngrupper. Det larmar Lärarnas tidning om den 4 juni. – Det är beklämmande att trots att lärarnas arbetsbelastning ligger på politikernas och arbetsgivarnas bord så händer det för lite. Det går ut över kvaliteten på undervisningen och över lärares sömn och hälsa (…) Vi måste få till ett gediget arbetsmiljöarbete och rensa bort arbetsuppgifter som tar tid från kärnuppdraget. Det handlar till exempel om att anställa yrkeskategorier som kan avlasta den administrativa bördan, som lärarassistenter, och stärka elevhälsan, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, till Lärarnas tidning.

Många fler växelfel i år

U

rspårat Den svenska järnvägens skick verkar bara bli sämre. Ifjol var antalet växelfel på landets järnvägar omkring 9 000 till antalet – fram till den 23 maj i år var antalet redan uppe på 7 300, visar Trafikverkets siffror den 4 juni. Många växlar är slitna, borde ha bytts ut för länge sedan och har inte fått det underhåll som behövs. 10 procent av landets växlar har passerat sin beräknade livslängd, enligt interna utredningar. – Självklart håller vi på och ser över de här bitarna och tar igen det gamla utslitna som vi har fått dras med ett tag. Vi har underhåll att ta igen från 1960- och 70-talet, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson till SVT Nyheter den 4 juni.

Dålig arbetsmiljö i bemanningsföretag

A

rbetsmiljö Efter att Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsplatser (340 i bemanningsföretag och 540 i inhyrningsföretag) som har bemanningsanställda krävs 577 av dem på åtgärder för att åtgärda brister i arbetsmiljön. Det rapporterar Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande den 4 juni. – Det har funnits flera brister i kundföretagens rutiner för introduktion. Det finns brister också i arbetsledarnas och ledningens kunskaper om vad som till exempel gäller vid en inhyrningssituation, säger den nationella samordnaren för granskningen Heli Aarnipuro till Sveriges Radio (SR) den 4 juni. De allra vanligaste skadorna under arbetet för bemanningsanställda uppstår när de kör truck eller hanterar förpackningar, knivar, handhållna slipmaskiner och pallar. ■


INRIKES

7 JUNI 2018 # 1 304

6

vittnesmål och dess spridning med tanke på sina barn. Vad får vi veta om Wallins familj och vilket lidande hon har utsatts för? Det stora frågetecknet i UG är Aftonbladet. Sparkade de Virtanen? Vilket ansvar tog de? Fackklubben uttalar sig att de inte hade funnit något skäl till uppsägning av Virtanen, men får inte frågan vad de själva gjort för att motverka sexuella trakasserier under årens lopp på Aftonbladet. Och varför granskades det inte att Aftonbladets chef Sofia Olsson Olsén stoppade Dokumentet 2.0 där anställda under slutet av förra året följde upp dokumentationen från 1979 om vad Aftonbladet är för arbetsplats ur ett genusperspektiv 40 år senare?

Foto: SVT / Uppdrag granskning

Uppdrag gransknings syfte var att slå mot systerskapet, men misslyckas. Kvinnokampen måste nu åter ut på gatorna.

Taffligt försök till backlash mot Metoo Uppdrag granskning försöker sig på en backlash mot Metoo, men misslyckas. Under förespegling att det handlar om frågeställningen om varför medier som Expressen och Svenska Dagbladet gick ut med Fredrik Virtanens namn är den verkliga måltavlan systerskapet – att backa upp ett offer när hen vågar berätta, trycka på gillaknappen och dela. Att våga vittna efter år av tystnad då tusentals kvinnor gör detsamma. Att genom samtalsterapi förstå något som en har försökt förtränga. ELIN GAUFFIN elin.gauffin@socialisterna.org

A

ftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen är maktorgan och företag med stora resurser. De skulle tåla en riktig granskning. Men det blir David mot jätten Goliat när ett annat maktorgan, SVT, granskar enskilda individers statusuppdateringar på sociala medier på samma sätt som de stora mediebolagen. Uppdrag granskning (UG) nämner inte ens pressetiska föhållningsregler: när ska någon namnges, när ska det inte göras. Det hade varit intressant. Istället är ingången Cissi Wallin och det datum då hon valde att gå ut med sin historia, att hon som våldtäktsoffer berättar om hur Fredrik Virtanen, krönikör på Aftonbladet, år 2006 drogat och våldtagit henne. Det mesta i programmet ägnas åt att underminera detta vittnesmål. UG gör en stor poäng av att polisanmälan som gjordes sex år senare lades ner. Att inget vittne stödjer Wallins version. Att hennes vän

vittnar om att hon fnissat i telefon efteråt. Att Svenska Dagbladet skrev att det var med en psykolog Wallin kom fram till att hon hade blivit våldtagen, men att det egentligen var en samtalsterapeut. Allt detta dravel ställs mot Wallin i programmet. Genom hennes enastående agerande under intervjun med UG:s reporter som vi kan följa genom att hon själv spelade in den kan vi se att UG hade tänkt att bara pliktskyldigt ha med tre korta frågor, men att hon insisterade på att få bemöta påståendet om att hon fnissade. ”Det är enligt all forskning på området en mycket normal reaktion efter våldtäkt”. Hon berättar även varför hon offentliggjorde efter så lång tid. Det var när hon genom åren blev kontaktad av fler kvinnor som hade varit med om samma sak som hon förstod att allmänheten måste varnas. Att polisanmälan lades ner förändrar inget, hon hade inte väntat sig något annat. Ord stod mot ord.

Det mest absurda i programmet, som få har försvarat efteråt, är att hon får svara på frågan ”tänkte du inte på hans familj när du offentliggjorde?”. Och hon svarar ungefär att det är en fråga som mycket sällan ställs till de som offentliggör andra brottslingar. Varför tänkte inte Virtanen på sin familj? Men ja, familjen har absolut ingen skuld i det här. UG går den klassiska vägen i statens hantering av våldtäktsfall och skuldbelägger offret. På samma låga nivå krälar UG när de frågar Gomorron Sverige om den reporter, som är vän med

Cissi Wallin, ska få fortsätta rapportera om Metoo, när de försöker sig på en kartläggning om vilka kvinnliga journalister som har gjort gilla och delat eller kommenterar olika Metoo-inlägg. Vid sidan om att misstänkliggöra Metoo är upprättelse för Virtanen ett andra tema. Här får han tala fritt om sin familj och barnen, flera gånger i syfte att framkalla medlidande på ett helt annat sätt än hur Cissi Wallin hanteras. Hon får frågan om hon inte tänkte på hans barn. Han får berätta att han valde att inte ta sitt liv efter hennes

Medan solidariteten i rörelsen är en grundförutsättning är det inte samma sak som att anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp inom organisationer och på arbetsplatser inte ska utredas innan eventuella åtgärder vidtas. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt med demokratiska kämpande fackföreningar utan intresse av att värna om företagets rykte. De som tror att Expressen gick på Virtanen för att han skrev krönikor mot klassamhället är verkligen ute och cyklar. Men Expressen skulle ha kunnat granskas ändå. Könskriget var den SVT-dokumentär som lyckades vända opinionen mot feminismen 2005, där bland annat tesen om att sexuellt våld och trakasserier är ett utbrett samhällsproblem skulle krossas. Detta har Metoo nu slagit tillbaka mot. Genom det kollektiva agerandet kan ingen med trovärdighet längre hävda att det sexistiska våldet kommer från ett fåtal eller är ett perifert problem. Mot fler försök till backlash och för att vinna verkliga framsteg behöver Metoo ta steget ut på gatan och organisera masskamp med klasskampsmetoder som strejker. Det trycket underifrån krävs för att bemöta de tunga maktstrukturerna i samhället. ■

Zahid Baloch är försvunnen

Z

ahid Baloch advokat kontaktade Rättvisepartiet Socialisterna för en vecka sedan och berättade att när hon skulle besöka Zahid på flyktingfängelset meddelades hon om att han inte fanns där. Samtidigt nåddes vi av informationen att polisen hade genomfört husrannsakan hemma hos norska medlemmar i Rättvisepartiet Socialisternas systerorganisation CWI Norge. Zahid befinner sig således inte längre på flyktingfängelset i Trandum, inte heller på sjukhuset eller psykiatrin i Oslo, utan har lyckats rymma. Som Offensiv skrev i förra

veckan högg Zahid sig själv i magen fyra gånger och överfördes till sjukhus för behandling. På sjukhuset fanns hård bevakning och medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna tilläts inte besöka honom. Därefter förflyttades han till psykiatrin från vilken han har lyckats undkomma myndigheterna. Vi vet i dagsläget inte var han befinner sig, men vi vet att Zahid har fråntagits alla ägodelar, mobiltelefon och tillhörigheter på flyktingfängelset samt saknar pengar och möjlighet att kontakta familj och kamrater. Då Zahid vid upprepade till-

fällen har försökt att ta sitt liv i rädsla för deportation håller vi de norska och svenska myndigheterna ansvariga om han skadar sig själv på nytt då de inte har gett honom nödvändigt skyddsbehov. ■


7 JUNI 2018 # 1 304

7

RS lyfte kampen i bostadsdebatten Tisdagen den 29 maj bjöd Hyresgästföreningen i Haninge in alla politiska partier i kommunfullmäktige till en bostadspolitisk debatt i Handens kulturhus. Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som lyfte kamp, organisering underifrån och exempel på hur man kan vinna mot kapitalets makt. ROBERT BIELECKI

offensiv@socialisterna.org

E

Vi måste verka för en stark och kämpande hyresgästförening som kan driva hyresgästernas krav.

– Bostadsfrågan är en av de viktigaste frågorna. Vi ser hur samhället slits isär av skenande klassklyftor, privatiseringar, utförsäljningar av allmännyttan med mera. Riskkapitalbolag jagar allmännyttan för profit – se på Blackstone, se på D Carnegie. Och det har varit en stridsfråga här i Haninge: jag var aktiv i rörelsen som organiserade hundratals hyresgäster under parollen Rusta upp Jordbro som slängde ut en av landets värsta slumvärdar från Jordbro (Patrizia Immobilien KAG). Men det vi krävde var kommunalisering. Detta är fullt möjligt.

– Senare samma år kommunaliserades misskötta bostäder i Hammarkullen genom att hyresgästerna organiserade sig och demonstrerade. I Angered har även fått igenom renoveringar med noll kronor i hyreshöjning samt stoppat en stor utförsäljning till Victoria Park. Det visar vad som är möjligt om man tar kamp. Vi säger: släng ut riskkapitalisterna – återkommunalisera bostäderna. Även V lyfte i sitt anförande behovet av fler hyresrätter och nej till ombildningar, även om de fortsatt tycker att det ska vara blandade bostadsbestånd (hälften bostadsrätter, hälften hyresrätter). Det var något som även högerpartierna kom in på: vikten av ”blandade bestånd” för att ”öka integrationen”, som också tyckte att det var en god idé med fri hyressättning vid nybyggnationer. Kommunledningen (S-MP-C) trummade på att det byggs mycket i Haninge, men sade inget om vilka slags bostäder som byggs. Förmodligen för att det inte alls byggs tillräckligt med hyresrätter som folk har råd att bo i. Kommunledningen och resterande högern tyckte också det var bra med de ”breda överenskommelserna” som finns angående ombildning av allmännyttan och bostadspolitiken överlag. Moderaterna gick dock ett steg längre och tyckte att ”människor måste ta hand om sig själva, det handlar om eget ansvar att skaffa boende”. Men vem kan skaffa ett boende som inte finns eller som är

Elin Gauffin (RS, andra från vänster) rev ned applåder med kampexempel och socialistisk bostadspolitik.

långt utom räckhåll? Man talade om ”bostadskarriär” och ”klassresor”, som om det skulle lösa den alarmerande bostadskrisen eller bidra till ett bättre boende. M ville såklart fortsätta avregleringen av bostadsmarknaden – helst ”helt och hållet”. Värst av alla var, till ingens förvåning, SD som höll ett öppningsanförande på 10 sekunder – ”jag vet inte så mycket om allt detta, men vad jag vet är att bostadskrisen beror på massinvandringen”. En rasistisk lögn och ytterligare en hets mot de som tvingas fly, invandrare och förortens folk. De tyckte också likt M att för att hitta en bostad krävs det ”ambition” (!). Elin Gauffin (RS) besvarade borgarnas splittringspolitik och lyfte vad som verkligen behövs: – Haninge ska ha ett nytt kommunalt byggbolag, eventuellt med

grannkommunerna, som kan bygga allmännyttiga hyresrätter folk har råd att bo i. Vinstkravet inom allmännyttan måste bort. Det är en skandal att den politiska ledningen i Haninge försöker ombilda hyresrätter, speciellt i Haninge Bostäders redan fallfärdiga bestånd i Jordbro – det är skamligt. Vi behöver kämpa för att återta kontrollen över vad som har sålts ut. Alla partier här inne som har avreglerat den svenska bostadsmarknaden, som har sålt ut och ombildat bostäder, måste ställas till svars för denna misär. – Vinstkravet inom allmännyttan måste omedelbart avskaffas. RS är absolut motståndare till marknadshyror. Den ökande andelen av egensatta hyror gör att vi redan har inslag av marknadshyror. – Vi måste verka för en stark och kämpande hyresgästförening som

kan driva hyresgästernas krav, som kan ta kamp för lägre hyror, gå ut i hyresstrejker med mera. Vi kräver strejkrätt för Hyresgästföreningen, men redan innan strejkrätten är vunnen kan vi organisera massmöten och massdemonstrationer, och jag upprepar att det är genom sådan militant kamp som hyresgästerna i nordöstra Göteborg har stoppat utförsäljningar, vunnit renoveringar utan någon hyreshöjning och till och med fått igenom kommunalisering, sa Elin och rev ner applåder från åhörarna. Rättvisepartiet Socialisterna kommer fortsätta att organisera och bygga rörelser för att bostad ska bli en rättighet, ingen handelsvara för de superrika att spekulera kring. RS var såklart också det enda partiet som tog upp om behovet av organisering och kamp. ■

2 000 demonstrerade för en bättre förskola i Malmö

Foto: Anders Wemmert

S

Malmö fylldes av solidaritet med förskollärarna.

Kommunal Skåne stöder kraven.

öndagen den 3 juni demonstrerade runt 2 000, huvudsakligen anställda inom förskolan, för bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och mera pengar till barnomsorgen i Malmö. Demonstrationen är en del av Förskoleupproret som har manifesterat och demonstrerat runt om i landet och som samlat över 30 000 medlemmar. Slagord som ”Öppna kranen – mer stålar åt barnen ” och ”Ropen skalla – likvärdig förskola åt alla” hördes mellan husväggarna. Några av kraven som Förskoleupproret för fram är mindre barngrupper, med max 12 barn i småbarnsgrupper och max 15 barn i storbarnsgrupper. Dessutom kräver de att barn med särskilda behov ska garan-

teras de resurser som behövs och höjda löner för förskollärare och barnskötare. Lärarförbundet i Malmö samt Kommunal Skåne med över 60 000 medlemmar stödde också Förskoleupprorets krav och deltog i demonstrationen. Nu måste man gå vidare och uppmana fackföreningarna att mobilisera sina medlemmar till större protester och bredare krav. Krav som inga vinster i välfärden och att riva upp privatiseringarna inom skola, vård och omsorg behöver resas och ytterligare mobilisering till kamp, demonstrationer och eventuellt strejker behöver tas. ■

Anders Wemmert

Foto: Robert Bielecki

lin Gauffin var Rättvisepartiet Socialisternas representant under bostadsdebatten. Hyresgästföreningens regionala ordförande Simon Safari började mötet med några inledande om huruvida bostaden vara en spekulationsvara för privata bolag eller för de boende, innan själva debatten startade. Moderatorn Terje Gunnarsson bad de olika partierna att väldigt kortfattat berätta vad de står för vad gäller bostadsfrågan. Elin Gauffin (RS) skrädde inte orden:


ANALYS

7 JUNI 2018 # 1 304

Trumps handelskrig k 8

VINCENT KOLO

Chinaworker.info

D

en 1 juni införde USA de importtullar man länge har hotat med – 25 procent på stål och 10 procent på aluminium – mot EU, Kanada och Mexiko, vars regeringar har sagt att de ska svara med tullar på hundratals amerikanska produkter, från motorcyklar till sprit. Trump har hotat med ytterligare tullar på 25 procent på bilar och lastbilar. Detta skulle bli ett mycket större slag mot Tyskland, Mexiko och Japan än metalltullarna. USA:s import av stål och aluminium uppgår till cirka 45 miljarder dollar (395 miljarder kronor), medan värdet av fordonsimporten är 208 miljarder dollar (1 830 miljarder kronor). Bara några veckor efter att USA drog sig ur Iranavtalet och införde hårda sanktioner mot alla företag som handlar med Iran skapar de första skotten i Trumps handelskrig enorma spänningar mellan de olika kapitalistiska makterna. När finansministrarna i G7-gruppen samlades i Kanada den 2 juni attackerade sex av dem (alla förutom USA) Trumps tullar i ett gemensamt uttalande. Samtidigt slutade den tredje omgången av handelsförhandlingar i Peking mellan världens två största ekonomier, USA och Kina, i ett dödläge. Trump kräver att Kina, ”det verkliga målet för hans handelskrig” som Larry Elliot säger i The Guardian, kapar sitt handels­ överskott med USA, som idag är 30 miljarder dollar (260 miljarder

sitt handelsöverskott i amerikanska värdepapper. Under förhandlingarna med hot och svarshot, åtföljda av en ström av motstridiga Trump-tweetar, har det blivit tydligt att det snarare än handelsunderskottet är Kinas tekniska framsteg och planer på att uppgradera sin industri i den globala värdekedjan som är den verkliga stridsfrågan. En överenskommelse mellan Peking och Washington kan inte uteslutas, men det verkar långt borta vid denna tidpunkt. Och även om en överenskommelse nås kan dess bästföre-datum vara kort.

De senaste förhandlingarna tyder snarare på att motsättningarna hårdnade. Detta efter ett skenbart, men kortlivat ”genombrott” vid den förra (andra) diskussionsrundan i Washington i maj, när parterna undertecknade ett gemensamt uttalande som inte sa mycket. Men de kom överens om att inga tullar skulle införas medan samtalen pågick. I gengäld gick den kinesiska sidan med på att ”väsentligt” öka sina inköp av varor från USA för att minska sitt handelsöverskott. Dock vägrade man att sätta en siffra på hur mycket. Det gemensamma uttalandet motsvarade ett ”eld upphör”, men det kollapsade efter bara nio dagar. När USA:s handelsminister Wilbur Ross var på väg till Peking för den tredje omgången av förhandlingar förnyade Trump sitt hot om 25-procentiga tullar på 50 miljarder dollar (440 miljarder kronor) av ”industriellt betydande teknik” från Kina. En kinesisk tjänsteman uppgav till Financial Times att Trumps u-sväng var ”oväntad, men samtidigt inte en överraskning”. Trumps oregelbundna och oförutsägbara beteende är delvis en avsiktlig taktik för att skapa påtryckningar mot en motståndare, i detta fall Kina, för att vinna eftergifter.

Den kapitalistiska krisen och dess politiska skapelser som Trump, men också Kinas enmansstyre med Xi, destabiliserar världen. kronor) per månad. Kina säljer fyra gånger mer till USA än USA säljer till Kina. Medan Trump skyller detta på ”fusk” återspeglar det snarare djupa strukturförändringar i den globala kapitalistiska ekonomin, bland annat Kinas uppgång som världens fabrik i centrum av globaliserade produktionskedjor. Kinas tillverkningsindustri är 1,5 gånger större än USA:s. Kinas regering bidrar också till att finansiera amerikanska utgifter genom att placera en stor del av

Men i de låsta samtalen i Peking vägrade den kinesiska sidan att gå längre än de vaga löften som gjordes i maj, om inte USA lovade att ta bort hotet om tullar. Pekings förhandlare sade också att de skulle dra sig ur samtalen helt och hållet om tullar eller andra sanktioner infördes av USA (som Trump sagt kan träda i kraft den 15 juni). Därmed har den kinesiska linjen hårdnat. Vid tidigare samtal har Kina visat sig öppet till eftergifter till USA, särskilt genom att öppna plån-

Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Världen har kommit närmare ett handelskrig på flera fronter, då Trumps regering genomför sin aggressiva handelspolitik, ”America First”, mot både USA:s allierade och dess viktigaste rivaler.

Trumps handelskrig och ”America First”-doktrin riktar sig mot såväl allierade som rivaler.

boken och öka sina inköp av amerikanska jordbruksvaror och naturgas. Men Trumps införande av tullar mot Europa, Japan och andra bara några timmar innan samtalen stärkte Pekings förhandlingsposition. Situationen är extremt instabil. EU och Japan har sina egna stridsfrågor med Kina. Den kinesiska regimen är särskilt orolig för att de kommer att bilda ett block med Trump mot Kina. Men hans skjutjärns-diplomati – skjut i alla riktningar – gör en sådan allians mindre sannolik, åtminstone på kort sikt. Det nationalistiska trycket ökar både i Kina och USA. Den kinesiska regimen är villig att göra eftergifter till Trump, men på villkoren att dessa kan maskeras som en frivillig handling. Avtal för att köpa fler varor från USA kan beskrivas som ”öka tillgången på utländska varor till de kinesiska konsumenterna”. Eftergifter om investeringsregler, immateriella rättigheter och utländskt ägande i tidigare stängda statssektorer kommer att ”fördjupa Kinas ekonomiska reform och öppenhet”. Ett talande tecken är att re-

gimen i maj stängde den mest kända maoistiska hemsidan Utopia av oro att den kunde fungera som en kanal för nationalistisk vrede mot ”kapitulation till USA-imperialismen”. I USA övertrumfas Trumps ”America First”-spel av både demokrater och republikaner i kongressen. Med ögonen på valen i november och alltmer sålda på Trumps populistiska stil har politiker i båda de kapitalistiska partierna trappat upp anti-kinaretoriken och attackerar varje tecken på uppmjukning från Trumps sida. Detta tryck, som exemplifieras av kongressens lagförslag för att förhindra Trump från att ”rädda” den kinesiska telekomjätten ZTE, vilket han lovade att göra i maj enligt uppgift efter ett direkt ingripande från Xi Jinping, är nu ett betydande hinder för att avvärja handelskrig. ZTE straffades med sju års förbud mot att köpa amerikanska mikrochipp eller mjukvara – som numera ingår i 90 procent av företagets produkter – efter att ZTE brutit mot Iran-sanktioner. I kongressen vill politikerna snarare utvidga straffet mot flera kinesiska

företag hellre än att gå med på någon strafflindring. I sin valkampanj 2016 krävde Trump att det årliga underskottet med Kina skulle minska med 100 miljarder dollar (880 miljarder kronor). Detta har han nu fördubblat till 200 miljarder dollar (1 760 miljarder kronor) – att uppnås de närmaste två åren. Målet är allmänt ifrågasatt som orealistiskt, till och med omöjligt. Handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har fokuserat på jordbruk och energi, två branscher där USA kan öka sin Kinaexport. Men USA:s totala jordbruksexport 2017 var värd 69 miljarder dollar (607 miljarder kronor) och energiexporten 150 miljarder dollar (1 320 miljarder kronor). För att minska underskottet med 200 miljarder dollar skulle Kina behöva importera nästan hela USA:s export i dessa branscher. Inom teknologisektorn, där Kina vill öka sin import och sina investeringar i USA väsentligt, blockeras detta av Vita huset med hänvisning till nationell säkerhet.


7 JUNI 2018 # 1 304

kommer allt närmare 9

politikområden för extrem avreglering, vilket framgår av hans senaste skrotning av de bankregler som infördes efter 2008 för att skydda mot nya ekonomiska krascher.

De 60 största ekonomierna har sedan krisen år 2008 genomfört över 7 000 protektionistiska åtgärder – EU och USA flest.

Den kinesiska regeringen är ovillig att skriva under på en viss siffra för minskning av underskottet. Trots sin oöverträffade censur och kontrollmaskin skulle Xi Jinping ha stora svårigheter att presentera detta som något annat än att ha böjt sig för USA. Hans ”starke man”-image, som är en avgörande politisk tillgång för regimen när det gäller att motverka oppositionen, skulle försvagas. De växande spänningarna mellan USA och Kina går mycket djupare än handel. Washingtons propaganda har förflyttats från handelsunderskottet till finansiella investeringar och Kinas påstådda stöld av amerikansk teknik. Trumps handelsförhandlare talar alltmer om behovet av ”strukturella förändringar”, som syftar på Kinas statskapitalistiska ekonomiska modell, dess statliga stöd till nyckelindustrier och murar mot utländskt ägande. Xis regim har erbjudit eftergifter även här, till exempel att komma överens om att lyfta investeringshinder inom finans- och bilbranscherna. Men dessa är begränsade och riktade (för att locka

viktiga skikt av utländskt kapital), och kommer inte att förändra den övergripande trenden att upprätthålla och till och med stärka stats­ kapitalistiska särdrag i Kina. I den ideologiska strid som utspelar sig parallellt med ekonomiska och geopolitiska konflikter anser Kinas styrande grupp att dess ”auktoritära statskapitalism” är överlägsen den västerländska ”fria marknadskapitalismen”. Detta bygger på Kinas prestationer sedan den globala krisen från 2008, att upprätthålla relativt snabb ekonomisk tillväxt medan den västerländska kapitalismen har gått in i stagnation och politisk turbulens. Dessa kinesiska framgångar har emellertid krävt uppbygget av den dyraste polisstaten någonsin och oöverträffade skuldnivåer, som regimen vet kan utlösa en allvarlig finansiell kris. Det starkaste argumentet på Xi Jingpings sida i denna strid mellan olika typer av kapitalism är det otroliga kaoset på motsatt sida. Denna ”ideologiska” strid är ett element i den skärpta imperialistiska maktkampen på global nivå

och särskilt mellan USA och Kina. I allt större utsträckning bland kapitalistiska politiker i USA, särskilt inom militären, växer åsikten att nu är det dags att driva tillbaka Kina, som är den främste av USA:s potentiella utmanare. I Financial Times (9 april 2018) skriver Trumps högsta handelsrådgivare och författaren till Death by China, Peter Navarro, om Kinas tekniska framsteg och den stora industriella moderniseringsplanen ”Made in China 2025”. Om Kinas plan genomförs, skriver han: ”kommer USA helt enkelt inte att ha någon ekonomisk framtid.” Mot bakgrund av de skarpare globala motsättningarna blir handeln alltmer ett vapen och används som ställföreträdande för militär handling. Detta är arvet av den globala kris som inleddes 2008. Före krisen växte den globala handeln dubbelt så mycket som den globala BNP-tillväxten, men har därefter stagnerat. En undersökning från Världsbanken ifjol visade att världens sextio största ekonomier har anta-

git över 7 000 nya protektionistiska åtgärder sedan krisen 2008 inleddes. USA och EU toppade listan med över 1 000 åtgärder vardera. Trumps doktrin America First är en ny manifestation av en process som redan var igång. Dessa rörelser markerar en övergång, tydligast hos USA:s regering, till reglerad handel från så kallad frihandel. Socialister påpekar att frihandel i stor utsträckning är en myt i en kapitalistisk världsekonomi där den mesta handel styrs av några hundra stora företag. Vi är för ”reglerad” handel, men inte om kapitalister och arbetarfientliga politiker som Trump ska reglera. I ett socialistiskt samhälle, där kapitalismen eliminerats och ekonomin planeras demokratiskt av arbetarklassen, skulle handel och internationella relationer också ske på grundval av demokratisk planering. Det skulle vara en kraftfull hävstång för att utveckla ekonomin globalt för att möta människors och miljöns behov. Men medan Trump flyttar sig från ”fri marknad”-principer inom handeln står han i de flesta andra

Under 2000-talet har USA tappat mark jämfört med sina främsta globala konkurrenter. En känsla av en förestående kris framgår av flera nyligen offentliggjorda dokument. Den nationella försvarsstrategin som presenterades i januari säger att ”stormaktskonkurrens – inte terrorism – nu är den primära inriktningen för den amerikanska nationella säkerheten”. Den hårda tonen, kombinerad med ökad beredskap att använda ekonomiska sanktioner (tullavgifter) som ett politiskt vapen mot både konkurrenterna (Kina) och ”vänner” (EU, Kanada, Japan), markerar en historisk förskjutning i USA:s politik. Hårda anti-kina-ideologer som Lighthizer (USA:s handelsrepresentant) och Navarro har ett viktigt inflytande över Trumps handelspolitik, medan den nyutnämnde säkerhetsrådgivaren Bolton är en välkänd förespråkare för konfrontation med Kina och ”förebyggande krig” mot Nordkorea. Trumps administration ökar sitt tryck på Kina även i andra frågor än handel. Vid det senaste militära forumet i Singapore attackerade USA:s försvarsminister Jim Mattis Kina för att ”hota och tvinga” sina grannar genom sin militarisering av konstgjorda öar i Sydkinesiska havet. USA och dess allierade Storbritannien och Frankrike kommer att utöka sina Freedom of navigation-övningar (Navigationsfrihet) i de omtvistade vattnen. Båda sidorna höjer insatserna i Sydkinesiska havet, när Kina installerar avancerad radar- och övervakningsutrustning på öarna och senast landat ett kärnvapenkompatibelt bombplan på en av dem. Till skillnad från tidigare diplomatisk praxis skiljer Trump inte geo­politiska frågor som Sydkinesiska havet från ekonomiska frågor, och försöker med hjälp av den ena och den andra vinna hävstångseffekt och ”få klar affären”. Detta bidrar till global instabilitet och ökar riskerna för upptrappning. För socialister är denna utveckling inte en total överraskning. Den kapitalistiska krisen och dess politiska skapelser som Trump, men också Kinas enmansstyre med Xi, destabiliserar världen. Arbetarrörelsen måste agera, tala självständigt och inte låta sig luras av det ena nationalistiska kapitalistgänget eller det andra. Det socialistiska alternativet är ekonomisk planering och handel under ett system av arbetarklassdemokrati som ersätter kapitalistiskt kaos och vanstyre. ■


INTERNATIONELLT

7 JUNI 2018 # 1 304

10

Stoppa kriget mot Gaza Israels krig mot Gaza fortsätter. I skrivande stund är antalet döda 125 personer sedan den 30 mars där den senaste sköts ihjäl under måndagen när han försökte göra hål i stängslet. AMER MOHAMMED ALI

amer.mohammed.ali @socialisterna.org

S

amtidigt som befolkningen i Gazaremsan inte har gett upp och fortsätter att protestera kommer allt fler rapporter om hur allvarlig situationen är i Gazaremsan för de som tvingas bo där. Under fredagens demonstrationer för rätten att få återvända sköts sjukvårdaren Razan Al-Najjar, 21 år, ihjäl när hon försökte hjälpa skadade demonstranter. En pressfotograf, MR, uppgav till Rättvisepartiet Socialisternas systerorganisation i Israel-Palestina, Ma’avak Sotzialisti/Harakat a-Nidal al-Ishtiraki, att hon sköts framför hans ögon. MR berättar att när en ung palestinier hade skadats sprang Razans vårdgrupp fram för att hjälpa denne. Trots hennes vita uniform sköts hon genom bröstet av en krypskytt. Samma dag skadades ytterligare 40 palestinier. MR avslutar med att säga att dödandet av oskyldiga inte kommer att skrämma palestinierna till att sluta kämpa för grundläggande rättigheter.

Dagen efter, när Razan begravdes, deltog tusentals för att hedra henne och hennes liv. Mordet på henne har på nytt tänt en massiv ilska inte bara i Gaza, utan runt om i världen. Dock är det värt att nämna att samma dag som Razan sköts ihjäl hade FN:s säkerhetsråd möte där de beslutade att inte agera för att stoppa den israeliska statens massaker i Gaza. Sedan den 30 mars har 125 palestinier mördats och tiotusentals skadats – ingen av dessa är israeler. Tack vare att den internationella makt­eliten har ställt sig bakom den israeliska regimen har de kunnat fortsätta blodbadet. Den 26 maj tog sig fyra obeväpnade palestinier över gränsen in i det som regimen kallar för israelisk mark och satte upp ett tält med politiska budskap. Israels svar dagen därpå var att genomföra flyganfall i Gaza där två palestinier dödades. Det som sker i Gaza är ett regelrätt folkmord. Syftet med det blodiga våldet är att dels skrämma den palestinska befolkningen från att protestera och kämpa, dels tysta ner den inhemska kritik som finns mot Netanyahu. Samtidigt som kriget mot Gaza fortsätter har den israeliska staten fortsatt med nya bosättningar. Den 30 maj beslutades om 2 070 nya bosättningar i Västbanken. Detta kommer innebära att palestinierna

än mer förlorar Västbanken som territorium och att det istället blir palestinska städer i ett israeliskt Västbanken. Risken är stor att det blir områden likt Gazaremsan. En utredning gjord av Rädda Barnen har kommit fram till att 95 procent av Gazas barn (medianålder 14 år) lever med svår ångest, och många riskerar att få allvarliga och livslånga konsekvenser. Minst 68 procent av de tillfrågade barnen uppger att de har svårt att sova och 78 procent säger att det största skälet till deras rädsla är ljudet av stridsflygplan. Därtill ligger ungdomsarbetslösheten på 60 procent och hälften av Gazaremsans befolkning lever under fattigdomsgränsen. FN har på nytt visat sig vara en återvändsgränd för palestinier. Däremot finns det en styrka i den internationella solidariteten som vuxit fram underifrån. Artisten Shakira, som planerade att uppträda i Israel i juni, har genom underhållningsbolaget Live Nation uppgett att hon inte kommer att uppträda. Det här är ett resultat av en internationell kampanj från gräsrötter där de har sett hennes roll som viktig med anledning av att hon är FN:s goodwill-ambassadör. Om den internationella solidariteten skulle samordnas med organiserade protester, strejker och ockupationer i Palestina och Israel skulle resultaten kunna vara enorma. ■

Det brutala våldet mot palestinierna och Gaza fortsätter – stoppa kriget nu!

Hjälpte invandrare mot polisattack – riskerar fängelse

P

å onsdagen den 6 juni kommer vår kamrat, Tohil Delgado, tidigare generalsekreterare för elev- och studentfacket Sindicato de Estudiantes och medlem i Izquierda Revolucionaria (systerparti till Rättvisepartiet Socialisterna i spanska staten) att stå åtalad i domstolen i Madrid. Han riskerar ett treårigt fängelsestraff för ”våld mot tjänsteman”. Hans brott är att han hjälpte en 21-årig invandrartjej som i en rasistisk razzia blev brutalt slagen av en polis.

fall. Det var och är en daglig verklighet för många invandrare, ofta offren för polisförföljelse och rasistiska övergrepp i våra grannskap, där de behandlas bedrövligt, utan att få ens sina grundläggande rättigheter respekterade. Kamrat Tohil står inför ett treårigt fängelsestraff för att ha stått upp mot en brutal och orättvis handling. Två av de poliser som angrep honom hävdar att det var de som attackerades. Men det finns film-

Om Tohil Delgado döms till fängelse blir det en dom mot alla oss som kämpar på gatorna. Detta hände år 2010. Vår kamrat kunde ha ignorerat händelsen och gått förbi, men det gjorde han inte. Den unga kvinnans släktingar – som liksom henne är ecuadorianer – försökte också avstyra polisens aggression. Men alla blev häktade i 39 timmar, precis som Tohil. När de arresterades, förflyttades och satt frihetsberövade blev de slagna och mottog dödshot och rasistiska förolämpningar. I över 8 timmar fick de varken vatten eller mat. De fick inte kommunicera med någon. Tyvärr är detta inte ett isolerat

klipp – inspelat av oroliga grannar – där det är uppenbart att det enda våldet har begåtts av polisen. Återigen står vi inför en alltmer utbredd verklighet där offer behandlas som gärningsmän. Denna enorma orättvisa är inte heller ett unikt fall, inte på långa vägar. Varje dag bevittnar vi hur rättssystemet används mot alla som står upp mot ojämställdhet, som fördömer orättvisor och som försöker förändra saker. Av denna enkla anledning är fäng-

elserna nu fulla av rappare, twittrare, fackföreningsmedlemmar och

vänsterns aktivister. Samtidigt har politiker och korrupta affärsmän,

släktingar till monarker och andra inflytelserika personer, regimens, otrygghetens, sexismens och vräkningarnas försvarare fri lejd som om ingenting har hänt. Men de kommer inte att tysta oss. Från elev- och studentfacket, Sindicato de Estudiantes, den socialistiska feministiska plattformen Libres y Combativas och Izquierda Revolucionaria uppmanar vi alla som håller med om att detta inte kan fortgå att visa sin solidaritet med vår kamrat. Om Tohil Delgado döms till fängelse blir det en dom mot alla oss som kämpar på gatorna. Vi ber dig att sprida detta vidare och underteckna det protestbrev där vi kräver hans frikännande. En solidaritetsdemonstration ägde rum onsdagen den 6 juni för Tohil och de andra anklagade framför domstolen i Madrid. Med masstryck kan vi förhindra denna orättvisa. ■ Sindicato de Estudiantes och Izquierda Revolucionaria

Tohil Delgado riskerar ett långt fängelsestraff för sitt civilkurage.


INTERNATIONELLT / INRIKES

7 JUNI 2018 # 1 304

11

Nordirland i kamp för aborträtt Torsdagen den 31 maj utanför Belfast Laganside Courts väcktes stor frustration hos polis, media och abortmotståndare när tre kvinnor från den socialistiska feministiska gräsrotsrörelsen ROSA NI (Reproductive Rights against Oppression, Sexism and Austerity, Northern Ireland) svalde abortmedicinen Mifepristone i protest mot Nordirlands kriminalisering av abort. EMMA HULTQUIST

Socialist Party (CWI Nordirland)

T

britannien. Mifepristone, tillsammans med kvinnornas medicinska recept, var utdelat med hjälp av en robot styrd från Nederländerna. Ytterligare begår kvinnorna som svalde medicinen ej ett brott ifall syftet inte är att göra abort, och huruvida kvinnorna var gravida eller inte tillhör patienternas sekretess. Trots att inget brott begicks beslagtogs både robot och abortmedicinen av nordirländsk polis. Regeringen i Storbritannien har satts under press. Abortkampanjen riktar sig mot politikerna i det brittiska parlamentet Westminster och det nordirländska Stormont, vilka är ansvariga för de systematiska rättighetsöverträdelserna. Premiärminister Theresa Mays hyllning till folkomröstningens resultat på Irland samt hennes uttalande där hon påstår sig vara feminist är inget annat än tomma ord och hyckleri, särskilt om hon inte är beredd att lagstifta om rätten till abort på Nordirland. Vänstern inom Labour måste agera. Jeremy Corbyn och Diane Abbott har sedan länge begärt aborträtt på Nordirland. De bör ej använda Storbritannien och lokala politikers argument och anse att abortfrågan är ett fall för Stormont. Istället bör de ta på sig ansvaret för att avkriminalisera abort på Nordirland genom att stötta lagändringen från medlemmar av Labour och Domestic Violence Bill. The Democratic Unionist Party (DUP) försöker att blunda för verkligheten. DUP:s ”Lord” Mor-

Lokal samt internationell media ifrågasatte valet att svälja tabletterna och bad kvinnorna att beskriva känslan att ha utfört en kriminell handling. Kort efter att medicinen hade svalts fördes en av kvinnorna bort av polisen.Ett flertal aktivister från ROSA NI iklädda kostymen från romanen och tv-serien The Handmaid’s Tale följde efter, omringade kvinnan och krävde att hon inte skulle arresteras. Media och polisens agerande kan inte rättfärdigas enligt lag, utan bör ses som ett försök att skrämma aktivisterna då #Bus4Choice använde sig av kryphål i internationell lag för att skydda kvinnornas rättigheter. Enligt The Electronic Medicines Compendium (EMC) är både Misoprostol and Mifepristone godkända mediciner i Stor-

Uklädda till ”handmaids” protesterar de nordirländska unga kvinnorna mot abortförbud och kvinnoförtryck.

row har framgångsrikt lyckats skrämma Mays minoritetsregering i Westminster. Om politikerna skulle gå med på att rösta enligt egna övertygelser, gå emot konservativ partipolitik och istället införa aborträtt på Nordirland, riskerar Tories att förlora sitt stöd från DUP. #Bus4Choice protesterade i Cooks­ town utanför Sinn Féin-politikern Francie Molloy’s kontor. Abortmotståndare som Molloy tvingar kvinnor på Nordirland att riskera fängelse i upp till 14 år eller att gå ombord på flyg/färja över till England där de har tillgång till abort.

Efter abortfolkomröstningen har Michelle O’Neill (Sinn Féin) anklagat DUP och Tories för att stå ivägen för kvinnors rättighet till abort. Dock yttrade O’Neill, bara för ett par månader sedan, att ”Sinn Fein är inte för abort”. O’Neill och hennes parti är fortfarande emot laglig abort på Nordirland. Nordirländska politiker verkar förvänta sig att Nordirlands befolkning ska vänta på parlamentets återetablering i Stormont, samtidigt som partierna ironiskt nog inte stöttar rätten till abort. ROSA NI tänker inte vänta. Det är en socialistisk feministisk gräsrots­

rörelse på Nordirland som bildades i oktober 2017. ROSA NI:s arbete är inspirerat av systerorganisationen ROSA på Irland som 2013 bildades av en grupp kvinnor från Socialist Party (CWI södra Irland) vilka är ansvariga för både folkomröstningen kring jämlik äktenskapslag och rätten till abort på Irland. ROSA NI argumenterar för att rätten till abort är ett villkor för ett jämställt samhälle och går hand i hand med att bygga en ny socialistisk rörelse som enar Nordirlands arbetarklass av protestanter och katoliker i kampen om ett bättre samhälle fritt från förtryck och kapitalism. ■

Tre veckor till nya lagen – ska ändå utvisas

L Foto: Jonas Brännberg

Layiqshah Najafi.

ayiqshah Najafi kom till Sverige från Afghanistan hösten 2015 och omfattas med all sannolikhet av den nya särskilda lagen om uppehållstillstånd för studier och arbete, som riksdagen ska besluta om den 7 juni. Ändå har han kallats till Migrationsverket med order om att återvända till Afghanistan – tre veckor innan den nya lagen träder i kraft. – Jag förstår inte hur de tänker. Det är tre veckor kvar – de borde kunna vänta.

Vad har Migrationsverket sagt när du vill att de ska vänta med att försöka genomföra utvisningen? – De säger att det inte går. De sa ”Du måste komma imorgon och hämta biljett för att resa till ambassaden”. Hur kan jag resa tillbaka till Afghanistan? Det är osäkert och krig där, en fruktansvärd situation. Jag har ingenting i Afghanistan, säger Layiqshah, som inte har någon av sina föräldrar kvar i livet.

Vad tänker du om den nya lagen? – Jag hoppas verkligen att den kommer att gälla mig. Det är min sista chans. Migrationsverket har tagit min plats på flyktingförläggningen och jag får inga pengar till att köpa mat längre. Men jag kämpar på ändå! Jag har bestämt att jag ska kunna stanna i Sverige!

Vad tänker du om alla dem som inte omfattas av den nya lagen? – Det är jättedåligt. Jag har en kompis som kom i decem-

Foto: ROSA NI

abletterna svaldes i solidaritet med alla de kvinnor som genomgår medicinsk abort på Nordirland och i övriga länder där rätten till abort är begränsad. Att svälja medicinen visar på dess tillgänglighet och att kvinnor på Nordirland ej tänker låta sina kroppar kontrolleras av staten. #Bus4Choice vill även uppmärksamma att medicinen är säker, att den finns att beställa gratis på Women on Webs hemsida och att den för många kvinnor är verklighet. Protesten #Bus4Choice är ett samarbete mellan Women on Waves, Women on Web och ROSA NI och är en del av ROSA NI:s kampanj för att legalisera abort på Nordirland.

ber 2015 som inte kommer att omfattas. Afghanistan är lika farligt för honom. Många flyktingar är jätterädda nu. Vi måste kämpa för dem också, fortsätta demonstrera tillsammans så att de får stanna. Redan denna vecka organiserar Låt Oss Leva i Luleå, Boden och Piteå demonstrationer mot utvisningspolitiken. På torsdag kl 17 på Medborgarplatsen i Boden och på fredag kl 17 vid Gula Paviljongen i Luleå. ■ RS Luleå


INRIKES

7 JUNI 2018 # 1 304

12

Bostadsbrist och tomma lägenheter

Prisfallet på bostäder tycks ha bromsat upp, men mycket talar för att det inte handlar om en återhämtning av marknaden. Bostäderna är fortsatt kraftigt övervärderade och systemets underliggande motsättningar finns kvar.

mer att spridas till andrahands­ marknaden.”

AMMAR KHORSHED ammar.khorshed @socialisterna.org

S

Finansinspektionen skriver vidare att bostadspriserna är så övervär­ derade att priserna behöver sjunka, eller inkomsterna öka, med 20 pro­ cent för att kvoten mellan bostads­ priser och inkomster ska sjunka till normal nivå. Johan Bahlenberg på Nyhets­

Finansiella impulser, marknadskaos och spekulation styr bostadsbyggandet – inte behoven.

byrån Direkts makroredaktion har sammanställt statistik som visar att försäljningen av nyproducerade bostadsrätter har sjunkit med 60 procent under det första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period 2017. Samtidigt har ny­ startade bostadsprojekt ”enbart” minskat med 30 procent. Ande­ len nyproducerade bostäder som byggbolaget Bonava lyckas sälja har sjunkit från 75 procent till 51 procent av antalet producerade under det senaste året, skrev jour­ nalisten Per Björklund på sin blogg den 24 maj. Nyligen slogs ett rekord på bo­

stadsmarknadssajten Hemnet. För första gången någonsin var det över 12 000 nyproducerade bostä­ der till salu, skrev Dagens Industri (DI) den 21 maj. Vidare skriver DI att utbudet av samtliga bostads­ rätter till salu på Hemnet har ökat med 23 procent, samtidigt som försäljningen har minskat med 13 procent under de senaste veckor­ na, jämfört med motsvarande pe­ riod förra året. Det betyder att byggherrarna bygger mer än vad de får sålt, alltså för mycket och för dyrt för markna­ den, men ändå för lite för att tillgo­ dose de verkliga bostadsbehoven.

Foto: CC0

edan i höstas har bostads­ priserna fallit. Marknaden är fortsatt svajig, trots att pris­ fallet på bostadsrätter i stort har stannat av. En del statistik tyder på små uppgångar under april, sär­ skilt i Stockholm. Men försäljning­ en går fortsatt trögt, vilket kommer att tvinga säljare att gå ner i pris. Finansinspektionen varnar i sin senaste stabilitetsrapport: ”Trots nedgången är bostadspriserna fort­ farande historiskt höga och risken för att priserna faller mer är fortfa­ rande en realitet.” Europeiska centralbankens risk­ övervakningsorgan ESRB genomför regelbundet stresstester av EU-län­ dernas finanssystem, för att värdera hur allvarliga konsekvenserna skul­ le bli vid en finansiell kris. ESRB:s senaste test visade att de svenska bostadspriserna skulle falla mest i hela EU – med hela 49 procent – under en kris. Jämförelsevis föll bo­ stadspriserna med 19 procent under den djupa 1990-tals­krisen. Vid ett sådant krisscenario skulle Sveriges BNP falla med drygt 10 procent, med dramatiska effekter för jobb och välfärd.

Snart kan ett nytt prisfall inledas med start i det nyproducerade beståndet. 8 procent av de nypro­ ducerade bostadsrätterna i Stock­ holms län har prissänkts, ibland med hela 30 procents rabatt, skrev Dagens Industri den 25 maj. Svenska Dagbladet refererade till Mikael Grahn, chefsekonom för Danske Bank Sverige, den 9 maj: ”Sannolikheten är relativt hög att det blir ett nytt prisfall på den svenska bostadsmarknaden. Den här gången kommer fallet initieras av att byggbolagen tvingas sänka priserna för att kunna sälja sina färdigställda nybyggen, vilket kom­

En myt är att prisfall på bostads­ marknaden beror på det nya amor­ teringskravet från den 1 mars i år, som mest påverkar köp av dyra bostäder i Stockholm. Men priser­ na har sjunkit även utanför Stock­ holm. Grundorsakerna till prisfal­ let är att det har byggts för mycket dyra bostäder baserat på förvänt­ ningar om fortsatt ökade priser. Enligt Hemnets undersökning från den 30 maj anger mäklarna att de viktigaste orsakerna till att det har blivit svårare att sälja bostä­ der är att bankerna har stramat åt kreditgivningen och att köpare är oroade över sjunkande priser, inte amorteringskravet. Under kapita­ lismen står valet mellan ohämmad utlåning eller bostadslöshet. Instabiliteten på bostadsmark­ naden innebär att byggherrarna har stramat åt byggandet, trots gi­ gantiska bostadsbehov som växer i takt med befolkningsökningen. Under det första kvartalet i år på­ börjades byggandet av 13 procent färre lägenheter jämfört med året innan. Enligt Sveriges Byggindu­ striers konjunkturprognos från den 22 mars kommer antalet påbörjade bostäder att sjunka från 55 000 i år till 46 000 nästa år. 1 031 byggnadsarbetare har hittills varslats om uppsägning i år, rap­ porterade den fackliga tidningen Byggnadsarbetaren den 21 maj. Det är en ökning med 9,3 procent jämfört med motsvarande period år 2017. Större varsel kan sannolikt väntas om byggandet fortsätter att minska. Det är tydligt att bostadsförsörj­ ningen inte kan läggas i händerna på kapitalismen. Istället för be­ hoven av överkomliga hyresrätter med anständig standard är det fi­ nansiella impulser, marknadskaos och spekulation som styr bostads­ byggandet. ■

”Kärlek segrar” – demonstrera med Ung i Sverige landet runt den 9 juni

Foto: Natalia Medina

T

Flyktingkampen fortsätter.

ill helgen kommer flyk­ tingrörelsen Ung i Sverige att anordna demonstra­ tionståg runt om i landet för ”allt vi vunnit och allt vi kommer vinna genom att kämpa tillsammans”. RS/Offensiv uppmanar alla att ansluta till demonstrationerna. Att trycket fortsatt hålls uppe mot etablissemangets alltmer flykting­ fientliga partier – särskilt S-MP-re­ geringen och allianspartierna – är av yttersta vikt, särskilt under ett valår. Dessa partier låter nästan mer som det rasistiska vinstkra­ mar- och högerpartiet SD än vad SD gör för tillfället; hårdare tag mot förorterna, fler utvisningar, högre murar mot de som flyr, skuldbe­ läggning av de svaga grupperna i samhället – en splittringspolitik,

vars syfte är att försvåra och krossa den gemensamma kampen. Ung i Sveriges långa kamp sedan augusti ifjol, då de inledde sin många månader långa sittstrejk i protest mot den inhumana flyk­ tingpolitiken, har spelat en bety­ dande roll. Det har agerat som en motpol mot den rasistiska retorik som etablissemanget har piskat upp, och lett fram till den nya gymnasielagen som ger tusentals flyktingungdomar en ny chans till att få stanna. Men mer behöver göras. Ingen ska behöva utvisas tillbaka till det krig och förtryck, den terror och repression, de fasor och all död de tvingades fly ifrån. Dessa demonstrationer behöver

vara ett första steg på en upptrapp­ ning av flyktingkampen fram till och med valrörelsen. ■ Offensivs redaktion

Demonstrera på dessa orter den 9 juni (fler kan tillkomma) Stockholm:

Medborgarplatsen kl 15.00

Göteborg:

Olof Palmes plats kl 13.00

Umeå:

Samling Väven kl 12.30

Luleå (8 juni):

Gula paviljongen kl 17.00

Lund:

Stortorget kl 13.00


7 JUNI 2018 # 1 304

13

Hur kunde S hamna i denna kris? Foto: Socialdemokraterna / Anders Löwdin

Löfvens och S fortsatta högerkurs och flirtande med SD har fördjupat deras kris. Det finns en allvarlig avsaknad av ett socialistiskt arbetarklassalternativ i riksdagsvalet.

Socialdemokraterna är i kris. De har grävt sin egna grop genom att mitt i rådande högkonjunktur föra fram en arbetarfientlig politik strax innan valet. Hur blev det så här och vad är vägen framåt för arbetarklassen? ELIN GAUFFIN elin.gauffin@socialisterna.org

D

en 22 maj kom opinionsmätningen från DN/Ipsos som drog ner S till chockerande 24 procent. Och ännu värre, inget avgörande avstånd till Moderaterna på 22 procent och inte ens till rasistiska Sverigedemokraterna som hade sin högsta nivå i den mätningen på 20 procent (mot 16 procent i februari). SCB-undersökningen den 5 juni är en mer ingående mätning (se grafiken) som inte ger lika alarmerande siffror, men visar på samma trend, minus 4,3 procent för S sedan den senaste mätningen i november. SCB ger S det sämsta resultatet inför ett val någonsin. SD var största parti bland män på 28 procent, och de hade 13 procent bland kvinnor (Ipsos). Andra mätningar visar att S förlorar i städerna, och allra djupast är krisen i Göteborg där partiet har störtdykt till 15,7 procent i maj (15,4 procent i april). Även förtroendet för Stefan Löfven som partiledare har fallit. I valet 2014 fick S 31 procent –

det näst sämsta resultatet någonsin efter 2010 års val då partiet fick 30 procent. S brukar alltid minska i valspurten. Politiska kommentatorer säger att det här raset beror på migrationsdebatten; att S ger ett tvetydigt intryck då de å ena sidan går ut med att flyktingöverenskommelsen från 2015 ska permanentas, men å andra sidan har gett efter för flyktingarnas kamp med den nya gymnasielagen som gör att några tusen får stanna. Socialdemokratins förborgerligande tog avgörande steg redan på 1990-talet när partiet lämnade in EU-ansökan, införde lönestopp och strejkförbud och därefter ”sanerade ekonomin” genom att sätta världsrekord i budgetnedskärningar (välfärdsslakt). En nedskärningspolitik som aldrig har slutat i kommuner och landsting och dessutom ac­ kom­pan­je­rats av världsledande privatiseringar och avregleringar. Den internationella trenden pekar ut vägen. Det kan bli värre. I Slovenien blev ett rasistiskt parti, SDS, störst i valet förra helgen medan Socialdemokraterna bara fick 10 procent. I Nederländerna fick socialdemokratiska PvdA 5,7 procent i mars förra året. Socialdemokratiska ”Socialist”-partiet fick 6,3 procent i det franska presidentvalet. Tidigare har grekiska Pasok nästan utraderats och italienska socialdemokratin faktiskt utraderats. I inget av de här fallen har det berott på en för öppen flyktingpolitik

i väljarnas ögon. Mönstret är som i Sverige att väljarna straffar den sittande regeringen. När S har styrt har det inte varit någon märkbar skillnad mot ett traditionellt högerstyre. Nu i sista stund sockrar den svenska regeringen på med olika lockbeten – som extra miljarder till vården och ett stort investeringspaket för infrastruktur. Men det personalen i vården kommer ihåg från de här åren är att vårdkrisen fördjupades. Det pendlare kommer ihåg är fortsatta förseningar och inställda tåg till följd av bristande järnvägsunderhåll som aldrig blev riktigt förstatligat (ett brutet vallöfte). S har gjort sitt bästa för att distansera sig från sin arbetarrörelsehistoria och är nu det parti som på sina valsedlar har lägst andel låginkomsttagare och högst andel höginkomsttagare. Att S tillsätter en utredning för att begränsa strejkrätten och att de tillsammans med fem andra partier föreslår höjd pensionsålder är anmärkningsvärt. Men värst är omställningen av flyktingpolitiken. Partisekreteraren Lena Rådström Baastads kommentar till SCB-mätningen är att ”dagordningen har handlat om migration”. Som om inte S själva har satt dagordningen? De har gjort utspel efter utspel om skärpt flyktingpolitik. Därtill en fruktansvärd retorik, som att Magdalena Anderssons svar på den ökande barnfattigdomen var att ta emot färre flyktingar eller Morgan Johansson som ställde svenska

dan). Invandring och flyktingpolitik är tvåa, men har också fallit från 22 till 19 procent (ihopslaget de som vill ha en skärpt flyktingpolitik med de som vill ha en mänskligare flyktingpolitik). Bara 7 procent av S-väljarna och 13 procent av M-väljarna säger att flyktingpolitik är den viktigaste frågan medan 64 procent av SD-väljarna gör det.

ungdomar mot ensamkommande när han twittrade om gratis SL-kort. Ännu värre är de dagliga effekterna av chockdoktrinen, omställningen av flyktingpolitiken från 2015. Jimmie Åkesson säger ”ja där ser ni, vi hade rätt, de andra partierna gör nu det vi sagt”, medan det faktiskt är så att det lidande som omställningen har skapat, den statliga rasism (att staten bygger en ny variant på 1920-talets rasbiologiska institut genom åldersbedömningshaveriet) och de dimridåer kring de verkliga problemen (de skenande klassorättvisorna) tvärtom visar hur fel SD och rasismen är. Den allt mer rasistiska tonen är driven uppifrån. När omställningen kom 2015 var det inte alls stämningar mot flyktingar, utan tvärtom flyktingsolidaritet som dominerade. Inte ens nu går det att skylla på väljarna. Den 3 juni presenterades Novus undersökning om väljarnas viktigaste frågor. Vård och omsorg är som förut den viktigaste frågan med 20 procent (låg på 28 procent för ett år se-

Tappar S väljare till SD? Nej, inte enligt SCB-undersökningen. S har tappat framför allt till soffan, de som inte vet vad de ska rösta på. Arbetarklassen i Sverige saknar en politisk röst. De mest framgångsrika röda valkampanjerna de senaste åren, som lyckats nå ut till massorna och till ungdomarna, är Bernie Sanders (USA), Jeremy Corbyn (Storbritannien) och Jean-Luc Mélenchon (Frankrike). De har alla haft en tydlig vänsterprofil mot storföretagen och använt sig av massmobiliseringar. En sådan valkampanj hade varit det bästa motgiftet mot rasismen och högerpolitiken även här. ■ Statistik: SCB-undersökningen 5 juni

S

M C

L

SD KD

V

MP

Övr

8,7% 4,4% 22,6% 2,9% 28,3% 7,4% 4,3% 18,5% 2,9%


KULTUR

7 JUNI 2018 # 1 304

14

Vårdstölden – välfärden dräneras I veckan ska riksdagen rösta om det vinsttak som regeringen och Vänsterpartiet vill införa inom omsorgen och skolan. För vården föreslås inget vinsttak, utan ”business as usual”. Om den privatiserade vården, men också om annan privatiserad välfärd, handlar John Lapidus nya bok Vårdstölden – hur den privata välfärden tar från det gemensamma (Leopard förlag, 2018). PER OLSSON

per.olsson@socialisterna.org

V

årdstölden är en utmärkt, genomträngande och faktaspäckad bok om vården, valets största fråga, och den allt mer tudelade välfärden. ”Offentlig eller privat regi är nu en icke-fråga för socialdemokratin”, sa den dåvarande S-ledaren Mona Sahlin i samband med partiets kongress 2009. Två år senare var välfärd utan vinst ett krav som stöddes av en bred folkmajoritet och även idag är det en majoritet som önskar få ett slut på de privata bolagens vinstjakt och plundring av den skattefinansierade välfärden. Offentlig eller privat drift är en avgörande fråga. Svaret bestämmer vilket samhälle som ska byggas och i vems intresse. Den privatiserade välfärden skapar också ett tryck mot ökad privat finansiering av välfärden. Det är mot bakgrunden av en privatiserad drift som ett parallellt sjukvårdssystem har kunnat växa fram och där de 650 000 personer med en privat sjukvårdsförsäkring köper sig förtur. Eller som John Lapidus skriver: ”Utan en omfattande driftsprivatisering, utan de vinster i välfärden som har ökat allt sedan 1990-talet, hade inte försäkringsbolagen kunnat uppfylla sina förpliktelser mot de 650 000 kunderna. Samma sak gäller inte bara sjukvården, utan även äldreomsorg”. Omkring 650 000 personer, ungefär var tionde, har en anställning med en privat sjukvårdsförsäkring, som i de flesta fall har tecknats av arbetsgivaren. Det är en ökning med drygt en halv miljon personer se-

På försäkringsbolagens hemsidor säljs dessa försäkringar med löften av typen: ”Med försäkringen har du tillgång till vår egen Vårdplanering. Den består av erfarna sjuksköterskor som ger råd i medicinska frågor och hjälper till med tidsbokning inom ett noga utvalt, rikstäckande och välrenommerat privat vårdnätverk. Du kan få digital kontakt med Vårdplaneringen via en app i mobil eller surfplatta alternativt via trygghansa.se. Du kan också välja att ringa för att prata med en sjuksköterska. Den privata vården, utöver vald självrisk, bekostas av försäkringen. Sjukvårdsförsäkringen garanterar att du ska få en kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar. Medicinsk rådgivning ingår dygnet runt under årets alla dagar”, skriver Trygg Hansa på sin hemsida. If Skadeförsäkring å sin sida lovar att ”med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina anställda snabbare tillgång till privat vård utan långa väntetider.” Kostnaderna för försäkringen varierar och det finns olika nivåer. Den som är ung kan komma undan med en premie som kostar ett par hundra kronor i månaden. 197 kronor kostar exempelvis Trygg Hansas Grund för den upp till 29 år. De som har fyllt 50 år eller hunnit bli ännu äldre får betala 612 kronor i månaden eller mer för Trygg Hansas försäkring Stor. Det finns också betydligt dyrare försäkringar.

Offentlig eller privat drift är en avgörande fråga. Svaret bestämmer vilket samhället som ska byggas och i vems intresse. dan år 2000 och särskilt snabb har ökningen varit under de senaste fem åren. Det är främst de i de övre inkomstskikten som har en privat sjukvårdsförsäkring. ”Vi ser att den genomsnittliga förvärvsinkomsten för de som innehar en privat sjukvårdsförsäkring är 533 000 kronor om året, vilket är nästan 50 procent högre än det som gäller för hela populationen av män och kvinnor” (Sjukvårdsförsäkring – varför och för vem? Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 5, 2017).

Försäkringsbolagen har i sin tur hemliga avtal med en rad privata vårdgivare. Men att kalla det privat vård är som John Lapidus skriver inte korrekt. Ända fram till riksdagens beslut i maj i år var det en icke-beskattad löneförmån och alltså direkt statligt sponsrad. Även efter riksdagens beslut är de delar som avser förebyggande behandling och rehabilitering i försäkringen fortsättningsvis skattefria och arbetsgivaren kan numera göra avdrag för tecknande av en privat sjukvårdsförsäkring.

Dessutom handlar det om ett snyltande på den skattefinansierade välfärden. De privata vårdgivarna kan ha ett avtal med både landstingen och försäkringsbolagen, och två olika kösystem; en gräddfil och för oss vanliga. De privata vårdgivarna tjänar mest på det förstnämnda och försäkringsbolagen kommer till ett ”dukat bord”, skriver John Lapidus och fortsätter: ”Försäkringsbolagen kan hålla låga priser på sina försäkringar då deras kunder kommer till privata vårdgivare som redan har sin sjukvårdsmässiga infrastruktur uppbyggd av skattemedel, privata vårdgivare som får huvuddelen av sina intäkter från landstingen och som ser försäkringspatienterna som en ’bonus’ så som privata vårdgivare vittnar om i den här boken, privata vårdgivare som använder sig av offentligt avlönad personal, privata vårdgivare som använder lokaler

och annat material som bekostas av det offentliga”. Det är privatiseringspolitiken, med början av driften, som skapat denna ojämlika ordning där privata sjukvårdsförsäkringar och RUT-avdrag blivit ytterligare en del i den systematiska dräneringen av det offentliga. I politisk enighet har Socialdemokraterna och högeralliansens partier, som har fått tillökning av det rasistiska vinstkramarpartiet Sverigedemokraterna, fattat beslut som har öppnat för marknadens intrång på alla områden. Socialdemokraterna har ibland försökt framställa sig som ett parti som är berett att sätta stopp för exempelvis gräddfilerna inom vården, men det har mest handlat om retorik, och om det det någonsin har kommit till förslag har de varit uddlösa och fyllda av kryphål. ”I praktiken har partiet samtidigt spelat en nyck-

elroll när det gäller att privatisera välfärden och lägga grunden till en tudelad välfärd”. När Socialdemokraterna säger att de ska stoppa vinstjakten menar man att den ska begränsas en aning. Alternativet är som John Lapidus skriver att ”vi återigen undandrar vård, skola och omsorg från marknadens logik och kontroll”.

Vårdstölden rekommenderas varmt. Det brådskar att stoppa den tudelade välfärden med dess gräddfiler. Vinstjakt och marknaden har ingen plats i skolan, vården och omsorgen – för en gemensam, utbyggd och demokratisk styrd välfärd i offentlig regi. ■ Författare: John Lapidus Förlag: Leopard Utgivningsår: 2018 Antal sidor: 200


Luleå:

RS laddar för valet – hur svarar socialister på S högerkurs? Tid: Lördag den 9 juni kl 15-18. Plats: Blackis, Svartöstaden. Kvällen avslutas med grill och häng.

Göteborg:

Vad vill RS? Tid: Måndag den 11 juni kl 18.00. Plats: RS Bokcafé. För mer info : 073-501 21 37.

Boden

Pride – kamp, inte kommers Tid: Tisdag den 12 juni kl 18.30. Plats: Partilokalen. För mer info: 073-053 68 84.

För info: 079-340 59 97.

Stockholm:

Sundsvall:

Finland 1918: Revolution och kontrarevolution Stockholm Södra Tid: Torsdag den 14 juni kl 18.30. Plats: Partilokalen. För mer info: 08-606 94 03. Finland 1918: Revolution och kontrarevolution Stockholm Norra Tid: Torsdag den 14 juni kl 18.30. Plats: Husby träff. För mer info: 070-990 38 40.

Haninge:

Tid: Torsdag den 14 juni kl 18.30. Plats: Jordbro kulturhus. För info: 072-524 42 95.

För mer info: 070-231 99 10.

Umeå: För mer info: 070-363 60 87 / 070-227 42 21.

Västsverige bäst i maj

P

olitikernas standardsvar på krav om upprustning av vård, förorter eller skolan är ”allt handlar inte om pengar”. Men när de ska försvara privata profitörers vinster i äldreomsorg och skola – då handlar allt om pengar. Hur många miljarder de kan lägga beslag på.

För Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna kommer socialistisk politik och kamp först. Och för det behövs pengar. Våra kampanjer, tryck av material, resor till möten och orter där kamp pågår, allt finansieras av tidningsförsäljning, prenumerationer och enskilda bidrag. Därför har vi ekonomikampanjen. Med 76 914 kronor – 96 procent av målet – blev maj årets Procent av mål

Norrbotten

Eskilstuna:

För info: 073-310 70 87.

Örebro:

För info: 070-536 43 17.

Södertälje:

För info: 073-740 39 54.

9 483 kr

Västerbotten

För info: 073-373 33 61.

Karlskoga:

näst bästa månad. Bästa region blev Västsverige, som nådde 26 576 kronor, 120 procent. Samtidigt har fler köpt Offensiv och tagit prenumerationer än under de tidigare månaderna i år. Du kan backa upp ekonomikampanjen i juni genom att swisha ett bidrag till 123 240 32 85 eller skicka pengar för en prenumeration på Offensiv till Plusgiro 87 96 49-2 (240 kronor för ett halvår). ■

Totalt

96% 76 964 kr

400 kr

Mellannorrland

1 899 kr

Stockholm

32 390 kr

Mellansverige

5 916 kr

Västsverige

26 576 kr

Sydsverige

300 kr

Malmö-Lund: För info: 070-885 44 86.

Stöd RS valfond!

Pengarna behövs till valsedlar, valmanifest, flygblad, affischer och plakat. Medan riksdagspartierna ger sig själva hundratals miljoner i bidrag samlar vi in från medlemmar, väljare och folk på stan.

Borås:

Kampen mot Stalin Tid: Onsdag den 13 juni kl 18.00. Plats: Yxhammarsgatan 8-10. För mer info: 070-396 47 83.

Målet till 31 augusti är 200 000 kronor. Du kan bidra: swisha till 123 240 32 85, betala till plusgiro 87 96 49-2 eller ge ett bidrag varje månad fram till augusti; mejla rs@socialisterna.org för hur. Hittills har vi samlat in 128 817 kronor.

Kontakta Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå, Haninge eller Göteborg om du kan göra en insats i valkampanjen.

• Skrota det segregerade skolsystemet. Bra, enhetlig utbildning till alla. • Ökad lärartäthet och fler specialpedagoger. • Kasta ut vinstintresset. Återförstatliga skolan.

Klimat- och miljöhot • Stoppa gruvbolags och fossilföretags rovdrift. Offentligt ägande av naturresurserna. • Massiva, offentliga klimatinveste­ringar i avgiftsfri lokaltrafik, utbyggd tågtrafik och energieffektiviseringar. Omställning till förnyelsebar energi nu! • Avveckla kärnkraften. • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling i samklang med djur och natur.

Rusta upp välfärden • Kasta ut riskkapitalisterna från välfärden – riv upp privatiseringarna. • Stoppa nedskärningarna i skola, vård och omsorg – mer pengar till kommuner och landsting. 200 000 nya offentliga välfärdsjobb. • Välfärden ska styras demokratiskt av anställda, brukare och anhöriga. • För landsomfattande protester mot regeringens högerpolitik med fackföre­ningar, nätverk, pensionärsorganisationer med flera. • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen.

Antirasism & asyl •R  iv muren mot flyktingar. Återinför rätten till asyl, permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

• Stoppa jakten på och utvisningar av flyktingar. • Gemensam kamp för avtalsenliga löner, fasta jobb, bostäder, vård och utbildning för alla. • Organisering på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism. • Internationell solidaritet med arbetare och fattigas kamp och uppror mot förtryck, terrorism och krig.

Bostadskrisen • Nej till utförsäljning av allmännyt­tan, ombildningar och marknads­hyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara. • Rusta upp förorten – jobb, bostäder, skola, service och fritid. • Förstatliga byggbolag och banker för klimatsmarta renoveringar utan ­hyreshöjningar samt bygget av 71 000 billiga hyresrätter per år.

Likaberättigande • För ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Socialistisk feminism

Kämpande fackföreningar

• Kvinnors och hbtq-personers rätt till sina kroppar. • Inför samtyckeslag och mer resurser mot mäns våld mot kvinnor. • Kvinnokamp för utbyggd välfärd, mot diskriminering och sexism.

• Arbetarkamp för högre löner, bättre arbetsmiljö och försvar av jobben. Använd strejkrätten – låt företagens vinster betala. • Facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer. • Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt. •D  emokratiska fackföreningar. Nej till pampstyre och lyxliv; valda representanter på arbetarlön.

Trygga jobb • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal” och papperslösa. • Kollektivavtal till alla. Skrota Fas 3 och RUT. Minst 22 000 kronor i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid. • Återställ 90 procents ersättning i a-kassa och sjukförsäk­ring. Stoppa jakten på arbetslö­sa och sjuka. • Arbete åt alla. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Nytt arbetarparti & socialism • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge lågavlönade en röst. • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Låt de rika betala. • Förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska styre och kontroll. • Skrota kapitalets krisande EU och EMU. • För en demokratiskt planerad ekonomi i en socialistisk värld. ■

SOCIALISTISKT

En skola för alla

• Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. • Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandla till civil produktion. • Enad, global kamp mot militär upprustning och imperialismens plundringar och krig.

PROGRAM 2018

Nej till militarismen


BRÄNNANDE

7 JUNI 2018 # 1 304

Järvaveckan – två världar möts

Järvaveckan den 9-17 juni, eller ”politikerveckan” som den kallas i dagligt tal, skulle i år ha alla förutsättningar att bli ett evenemang där klassintressena kolliderar på ett nytt sätt – om de inte dribblades bort i en myriad av konkurrerande små seminarier arrangerade av mäktiga och penningstarka särintressen. ARNE JOHANSSON

offensiv@socialisterna.org

E

Till de ojämna förutsättningarna hör hur både evenemanget och dess initiativtagare i föreningen The Global Village formligen har uppslukats av Stockholms handelskammare. Ahmed Abdirahman, grundare av föreningen The Global Village, har inte bara anställts som projektledare med fokus på integration hos Stockholms Handelskammare, han har också utsetts till årets mest begåvade samhällsbyggare av Veckans Affärer. I rapporten Hårda fakta har Stockholms Handelskammare nu även nylanserat ett eget program

mot förorternas segregering, som förutom en kommission om skolornas kris mest utmynnar i förslag om att bygga fler ”bostäder anpassade för bemedlade hushåll”: ”Att locka välbärgade svenskar kan leda till goda ekonomiska utfall i området och skapa positiva ringar på vattnet. När hushåll med större köpkraft flyttar in blir det lättare för butiker och restauranger att växa och anställa fler. Fastighetsägare kan ta tillfället i akt att investera i sina lägenheter och renovera dem till en högre prisklass och på så sätt skapa ett mer blandat hyresbestånd”. På Järvafältet vill Stockholms Handelskammare se 20 000 nya bostäder med utsikt mot en Järva Central Park i stil med Central Park i Manhattan i New York. Faktum är att detta för dagens Järvabor, som måste undra vart de och deras barn ska ta vägen, inte bara är en avlägsen skräckvision av ”gentrifiering” (social statushöjning genom påkostade om- och nybyggen). En variant av detta är redan på väg att hända genom den extrema förtätning med nya och dyra byggen som planeras i exempelvis Husby. Även riskkapitalisternas främsta lobbybyrå Prime har ställt sig bakom arrangemanget, tillsammans med en uppsjö av sponsrande storföretag och deras intresseorganisationer, som Swedbank, Fastighetsägarna, White, MTR, Ericsson, Ellevio, Metro, och så vidare. Till Järvaveckan bidrar även Stockholms stad ekonomiskt, i skarp kontrast till hur stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista nobba-

Förortsforum hade ett enhälligt upprop för verkliga åtgärder, motsatt Järvaveckans många penningstarka intressen.

de varje föreningsbidrag till det Förortsforum som arrangerades i Husby den 19 maj av Norra Järva Stadsdelsråd, Rinkeby framtidskommitté, Rött Forum och Gulliga folkrörelsen. Nu har stadsdelsrådet på nåder erbjudits att tala i några minuter om bostäder på Vänsterpartiets dag lördag den 16 juni. Det var för att se om det skulle gå att samla lokala förorts- och välfärdsaktivister bakom ett gemensamt ställningstagande mot politikernas enögda tävling om hårda tag mot flyktingar och förortsbrott och en syn som går ut på att se segregeringen som ett lokalt problem i vissa ”utsatta” och ”särskilt utsatta” områ-

den som Förortsforumet för rättvisa samlades i Husby den 19 maj. Dessbättre nåddes det också enhällighet bakom ett gemensamt upprop: ”Vi vill inte se ännu en politikervecka i Järva där förorternas folk direkt eller indirekt skuldbeläggs för det utanförskap med arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet som ytterst är konsekvenser av den sociala nedrustning som de senaste 30 årens regeringar alla bär ansvaret för”. Men uppropet stannar inte där. Det höjer också rösten för bygget av en gräsrotsallians av förorts- och välfärdsaktivister, hyresgästföreningar, radikala fackföreningar och sociala rörelser för en helt annan samhälls-

utveckling. I detta listas bland annat krav på en likvärdig och återförstatligad skola; bostäder till alla genom sänkta hyror, ett slut på statens skattediskriminering av hyresrätter jämfört med villor och bostadsrätter, återkommunalisering av privatiserade bostäder och ett stopp för riskkapitalbolag som D. Carnegie; klimatomställning med snarast möjligt avgiftsfri kollektivtrafik och ekologiska stadsodlingar på Järvafältet; samt till syvende och sist ett planerat samhällsbygge som utgår från människors och jordens behov, inte spekulation och vinstintressen. Återstår att se hur stor spridning det går att få för uppropet och dess budskap under Järvaveckan. ■

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett socialistiskt samhälle, mot högerpolitikens fortsatta härjningar. Bli medlem du också!

Foto: Natalia Medina

Gå med i

Ring 08-605 94 00 eller skicka e-post till rs@socialisterna.org för att veta hur. Genom att prenumerera på Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning Offensiv stödjer du vår kamp mot nedskärningar, sexism och rasism och får rapporter om kamprörelser i Sverige och i världen för endast 40 kronor i månaden via autogiro.

[

Prenumerationsärenden: E-post: prenumerant@socialisterna.org Tel: 08-605 94 03 • Adress: Tidningen Offensiv, Box 73, 123 22 Farsta

[

PRENUMERERA PÅ

Foto: Natalia Medina

venemangets syfte sägs vara att minska avståndet mellan medborgare och politiker. Men frågan är hur det lokala föreningslivet trots inbjudan att få del av en gratis tältplats och deltagande i vissa medborgarpaneler ska kunna få en sportslig chans att göra sig hörda i debatterna. Nytt är att arrangörerna av någon anledning har lagt in näringslivspaneler mellan medborgarpanelerna och politikerpanelerna. Under ett valår där så kallat ”utsatta” områden och hårda tag i flykting- och integrationsfrågor dominerar medias och politikernas agenda som aldrig förr deltar för första gången samtliga ledare för riksdagspartierna med sina nya skarpa förslag om Europas lägsta nivå i flyktingpolitiken och fokus på fler poliser och hårdare straff. Ironiskt nog är det också under Sverigedemokraternas dag fredag den 15 juni som frågor om demokrati, delaktighet och valdeltagande ska lyftas.

Offensiv 1304  
Offensiv 1304