Page 1

17 maj 2018 / # 1 301 / Pris: 20 kronor / Månadspren: 40 kronor

Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning

Stoppa Israels massaker i Gaza

socialisterna.org @offensiv RattvisepartietSocialisterna rs_offensiv

KAMPANJ

Förortsforum i Husby 19 maj

16 3 5

Regeringen i knät på Pentagon

Stöd palestiniernas kamp

– läs mer på sid 6-7

Valdebatten – långt ifrån verkligheten ”Jimmie Åkesson vann partiledardebatten”, utropade SVT och kvällstidningarna i förra veckan. Hur kan ledaren för ett rasistparti pekas ut som segrare, och vad betyder det för valrörelsen fram till den 9 september?

Sverigedemokraterna har getts utrymme av de andra partierna, som gradvis har närmat sig SD. Det bäddar så här långt för en valrörelse där högerns frågor dominerar i media. läs mer på sid 8-9

12

Se SVT:s Den stora sjukhusstriden

Stöd RS/Offensiv – Ge ett bidrag! Plusgiro: 87 96 49-2 Swish: 123-240 32 85 SMS: 72550 t ex: Offensiv 50

Posttidning A

Allt fler barn lever i hemlöshet


OFFENSIVS STÅNDPUNKT

17 MAJ 2018 # 1 301

2

KOMMUNERNAS KASSOR SINAR

K

ommunerna och landstingen behöver ett betydligt större tillskott än de 10 miljarder kronor som regeringen och Vänsterpartiet tillför. Det krävs åtminstone ett årligt tillskott på 30-50 miljarder kronor för att bibehålla personaltätheten i kommuner och landsting fram till år 2021 och betydligt mer om välfärd och service ska byggas ut, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) chefsekonom Annika Wallenskog. Inte ens högkonjunkturen och de senaste årens ökade skatteinkomster har kunnat förhindra en försvagning av kommunernas och särskilt landstingens ekonomi. Besparingsbetingen har fortsatt avlösa varandra jämsides som kommunala tillgångar har sålts ut och en allt större del av verksamheten har privatiserats. ”Förra året ökade skol- och omsorgsköpen med 1,8 miljarder kronor, eller 3 procent, till nästan 59 miljarder kronor. Sedan valet 2014 har de kommunala utgifterna för privata välfärdstjänster ökat med hela 20 procent, eller 10 miljarder kronor”, skrev Dagens Samhälle den 26 april. Till det ska läggas att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012. Det växande skuldberget lägger ytterligare hinder i vägen för den kommunala expansion som behövs för att möta de växande behoven.

Högerpolitikens åtstramningar och dess påtvingade balanskrav samt överskottsmål är en tvångströja som måste kastas av. Budgetar ska sättas i enlighet med behov. Istället för att urholka och dra ner på statsbidragen krävs en omedelbar

PRATAR OM ALLA, MENAR ETT FÅTAL

D

et är numera en liten skillnad mellan partiernas politik, och vad gäller valparoller och sloganer finns det ingen skillnad. Alla går de till val med en slogan där det talas om ”alla”, men det handlar om en politik för några få. Stilbildande är Socialdemokraternas valparoll från 2006 som sa att ”Alla ska med”, och som i år har blivit till Moderaternas ”Lika för alla”, Kristdemokraternas ”För ett samhälle där alla tar ansvar” och Socialdemokraternas ”Alla ska bidra”. Förutom det tävlar riksdagspartierna med varandra om vem som är mest för ”lag och ordning”. Även Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt bedyrar att en röst på V ”är en röst för fler poliser”.

N höjning. Enligt LO skulle 70 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommunerna ge 130 000 nya välfärdsjobb. En ny politik för en kommunal utbyggnad i enlighet med behov kan inte göras utan en kamp för en drastisk och omedelbar omfördelning av samhällets resurser. Landet har aldrig varit rikare. Dessutom är statens kassa ovanligt välfylld idag, men regeringen satsar inte på välfärd, utan på polis och militär samt avbetalningar av en i internationell jämförelse liten statsskuld. Överhuvudtaget krävs ett gigantiskt program för att rusta upp och totalrenovera landet för att minska klyftorna samt rusta upp välfärd och infrastruktur, vilket enligt LO skulle kosta 120 miljarder kronor per år. Den summan är exakt lika stor som de fyra storbankernas samlade vinst ifjol. Mindre än hälften av börsbolagens samlade aktieutdelning –

storbolagen på Stockholmsbörsens så kallade Large Cap-lista delar ut 263 miljarder kronor i år – skulle räcka för att finansiera ett program för en totalrenovering av landet. 120 miljarder kronor är mycket, men ska jämföras med att regeringen har lovat att öka den svenska militärbudgeten till 60 miljarder kronor år 2021 och att slutnotan för det nya stridsflygplanet Jas 39 Gripen E blir minst 90 miljarder. Det saknas alltså inte pengar, men pengarna finns i fel fickor och används inte för att tillgodose gemensamma behov. För att ändra denna ordning som brandskattar landet krävs det kamp och organisering för en socialistisk omfördelningspolitik – från vinster och kapitalinkomster till löner och välfärd – och för ett förstatligande av storbolag och banker under de anställdas demokratiska kontroll och styrning samt en planerad ekonomi för behov och hållbarhet. ■

u låter ”M som sossarna igen”, skrev Aftonbladets Lena Melin efter att Moderaterna den gångna helgen presenterade sin valslogan ”Lika för alla”. Men det omvända gäller också för S som låter som M och som vill att de båda partierna ska förenas i en ny uppgörelse mot flyktingar och asylrätt. Moderaternas ”Lika för alla”, som egentligen bara är en variant på förra valets ”Alla behövs”, har naturligtvis inget att göra med den faktiska M-politiken. Det är liksom det som är poängen, enligt den PR-byrå som har formulerat den. Moderaterna vill sänka både löner och avskaffa det som finns kvar av anställningsskyddet. I sin skuggbudget föreslår Moderaterna att militären får ett extra anslag på 10 miljarder kronor och att polisen får 6 miljarder mer, vilket ska finansieras genom nedskärningar i vård och skola, färre a-kassedagar samt införandet av ett så kallat bidragstak som ska tvinga de sämst ställda att ta de låglönejobb som M vill skapa. Vidare vill Moderaterna sälja ut de få statliga företag som ännu inte helt har sålts ut. Högst på Moderaternas privatiseringslista står utförsäljning av bolåneinstitutet SBAB och statens Telia-aktier. ”Det måste löna sig att arbeta”, säger Moderaterna och förslår en ny anställningsform där lönen bara är 70 procent av kollektivavtalets ingångslöner och jobben har fyra gånger så lång provanställning. Det är jobb som ingen kan leva på. När Moderaterna och övriga riksdagspartier pratar om en politik “för alla” gäller det att hålla hårt om plånboken och rusta för strid. ■

Det skandalomsusade motorvägsbygget Förbifarten har en groteskt farlig arbetsmiljö. Det finns livsfarliga brister i hanteringen av sprängmedel, farliga fordon, och Arbetsmiljöverkets Hans Jansson – som skadade sig på en inspektion – säger att det har varit ”kaos redan från början” (skärmdump arbetet.se den 14 maj). Veckotidningen Offensiv ges ut av Rättvisepartiet Socialisterna • Postadress: Box 73, 123 22 Farsta • Telefon: 08-605 94 00 • E-post: offensiv@socialisterna.org • Prenumerationsärenden: 08‑605 94 03 / prenumerant@socialisterna.org • Hemsida: www.socialisterna.org • Ansvarig utgivare/chefredaktör: Arne Johansson • I redaktionen: Per Olsson (redaktionssekreterare), Elin Gauffin, Sebastian Olsson, Natalia Medina och Robert Bielecki • Prenumerationer: Helår 480 kr, nio månader 360 kr, halvår 240 kr, kvartal 120 kr, månad 40 kr • PlusGiro: 87 96 49-2 • Swish: 123-240 32 85 • Tryck: V-TAB, Västerås 2018 • Miljöcertifierad enl ISO 14001, cert nr 1410718 • ISSN: 0348–5447


KAMPANJ

17 MAJ 2018 # 1 301

3

hemlöshet. Idag bottnar hemlösheten i framför allt låga inkomster och dålig förankring på bostadsmarknaden. Rapporten visar tydligt att hemlöshet är en konsekvens av och anledningen till barnfattigdom. De hemlösa barnen ökar inte minst i Göteborg. Samtidigt rusar kostnaderna iväg för tillfälliga boendelösningar som hotell, vandrarhem och jourboenden. 1 600 barn är hemlösa i Göteborg, och bland den akuta hemlösheten finns 683 barn som bor med sina 235 familjer i tillfälliga boenden utan stöd.

Ett hemlöst barn är ett för mycket.

Allt fler barn lever Nära 5 400 barn i Sverige lever i hemlöshet i 25 av landets största kommuner. Värst drabbat är Göteborg, Stockholm och Malmö. KRISTOFER LUNDBERG

kristofer.lundberg @socialisterna.org

E

nligt Rädda Barnens rapport En plats att kalla hemma är kunskapen dålig om hur många barn som verkligen saknar ett hem. Inga exakta siffror finns på varken nationell eller lokal nivå om hur många barn som finns i denna utsatta situation, men enligt Socialstyrelsen har antalet hemlösa barn i landet har nära nog fördubblats från 5 900 år 2005 till

11 400 år 2017. Men även de uppskattar att mörkertalet är stort och att det kan röra sig om uppemot 15 000 hemlösa barn. Rädda Barnens rapport visar på resultatet av klassamhällets Sverige och resultatet av en havererad bostadspolitik. Tusentals barn saknar hem, tvingas till tillfälliga boenden – i vissa fall i små bostäder angripna av skadedjur och mögel. Rädda Barnens rapport grundar sig på enkätundersökningar från 36 av landets kommuner, varav 25 har svarat, samt på möten med de barnfamiljer som bor på motell, vandrarhem, hotellrum, campingar och andra typer av tillfälliga boenden som de flyttar runt flera gånger per år mellan.

Det är en levnadssituation som skapar otrygghet för både barn och föräldrarna, vilka mår psykiskt och fysiskt dåligt över ovissheten om framtiden. Barn som tvingas leva med en ständig oro för hur och var de ska bo nästa dag, som inte kan ta hem vänner, som inte får någon studiero. De som arbetar nära barnen som förskole- och skolpersonal vittnar om barn som visar symtom på stress och trauma, vilket inte sällan också leder till längre tid av sjukdom och ångest. Trångboddheten resulterar i att barn får svårt att klara av skolan och vardagen, saknar fritidssysselsättning och social gemenskap. Alla familjer i Rädda Barnens rapport har bott trångt under långa perioder, ibland i flera år. Det kan

Foto: Public Domain

i hemlöshet handla om tre till fem personer som har levt tillsammans på tio kvadratmeter, en trångboddhet vi inte har sett sedan 1930-talet. Störst risk att hamna i hemlöshet löper barn med ensamstående föräldrar och barn till föräldrar med invandrarbakgrund. I Stockholm är det sju av tio bostadslösa barn som tillhör den kategorin. En annan grupp är barn till kvinnor som har utsatts för våld i hemmet och är utestängda från bostadsmarknaden efter att ha bott på kvinnojourer eller haft skyddat boende. Den nya hemlösheten som växer fram är ett resultat av klassamhället; den är strukturell snarare än social. Tidigare var det ofta sociala problem som var den vanligaste orsaken till

Samtidigt som hemlösheten ökar skenar kommunens kostnader. 2016 landade kostnaderna för nödlösningar till hemlösa, de som har inkvarterats på hotell, vandrarhem och campingar på 76,5 miljoner kronor. 2017 överstegs den siffran redan på första kvartalet. Sedan 2013 har socialtjänstens kostnader för socialt boende stigit med nästan 100 miljoner kronor varje år. Efter att siffrorna började uppmärksammas av Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och andra år 2016 satte kommunfullmäktige upp målet att halvera hemlösheten innan 2018, men siffrorna går åt andra hållet. Orsaken är framför allt bostadsbrist och trångboddheten, ett resultat av att inte tillräckligt många hyresrätter byggs i takt med befolkningsökningen. En annan avgörande orsak är också utförsäljningar och ombildningar som resulterar i att färre billiga hyresrätter når de med störst behov. Rättvisepartiet Socialisterna, som har uppmärksammat frågan i flera år i inte minst Angered, Göteborgs värst drabbade stadsdel, kräver att ombildningar och utförsäljningar stoppas, att staden tar ansvar för att garantera alla barn ett hem och trygghet genom att bygga bort bostadsbristen. Det behövs också en nationell utredning som kartlägger antalet barn i hemlöshet och en nationell plan för att garantera alla barn ett hem. Det skulle kräva en social bostadspolitik för bygget av ett nytt miljonprogram för att råda bot på bostadsbrist och trångboddhet. ■

150 i protest mot vårdslakten i Region Jämtland Härjedalen

D

om något har gått fel. Hon efterlyste en konsekvensanalys av sparpaketet. Ingen sådan gjordes, trots att det handlar om stora ändringar i sjukvården. – Hur ska region Jämtland Härjedalen kunna rekrytera nya sjuksköterskor eller behålla dem man har, undrar jag. Efter en demonstration runt centrala Östersund talade en pensionerad sjuksköterska som hade ett budskap till demonstranterna: ”Stå på er!”. Hon undrade också vad facken gjorde. Hon tyckte att strejk vore på sin plats. ■ Sigbritt Herbert

Protest mot vårdens svältkur och politikernas fortsatta nedskärningspolitik.

Foto: Andrew Herbert

en 12 maj samlades cirka 150 ilskna sjukhusanställda på Stortorget i Östersund. De samlades för att protestera mot den senaste sparåtgärden, som bland annat innebär att sjukhusanställda förväntas arbeta varannan helg. En av talarna påpekade att med ett sådant schema blir det näst intill omöjligt att träffa familjen. Hon hade räknat ut att vissa veckor skulle hon kunna träffa familjen kl 22.00 på onsdag kväll om nu inte familjen hade gått och lagt sig då. En annan av talarna var en sjuksköterska som dagligen upplyser patienter vart de ska vända sig om de är missnöjda med vården eller


INRIKES

17 MAJ 2018 # 1 301

4

stående mammor med barn inte räknades formellt som en ”familj”. Dagens välutbildade kvinnor har gått på dagis och fritids, gått till ungdomsmottagningen och fått preventivmedel, ser som självklart att en pappa är lika delaktig och engagerad som en mamma och det finns både lagar och socialförsäkringar som gör det möjligt att leva som ensam förälder.

Foto: Arbetarrörelsens arkiv

Grupp 8 var en banbrytande feministisk vänstergrupp som åstadkom väldigt mycket.

Grupp 8 lade grunden – men vilka är Grupp 9?

Femtio år sedan Grupp 8 bildades som en av många radikala grupper över Europa och hela världen lanseras nu som en uppföljare – Kvinnoalliansen Grupp 9 – som enligt taleskvinnan och en av ledarna, Cissi Wallin, ska ta vid där grupp 8 slutade. Grupp 9 ska fortsätta kämpa för rättvisa. ”Nu levlar vi upp i form av aktioner och betydligt skarpare krav”, säger hon och berättar att gruppen består av ”ett stabilt gäng kvinnor som fått nog, allt från jurister till genusvetare och småbarnsmammor”. ÅSA KARLSSON

offensiv@socialisterna.org

C

issi Wallin och Manuela Fredriksson Escobar är båda kända från #metoo-upproret och som debattörer och bloggare i olika frågor. De andra i Grupp 9 är än så länge anonyma, och enligt Cissi Wallin känner de sig bekväma med att verka utan att synas. Det är intressant att hon också förklarar att det är en partipolitiskt och religiöst obunden allians som ska ta upp stafettpinnen. Det är stora ord och det känns centralt att se hur otroligt viktigt Grupp 8 var för att öka medvetenheten om behovet av lagar och reformer som erkänner oss både rätten till våra kroppar via kampen för fri abort, säkra preventivmedel, smärtlindring vid förlossning, bra BVC för alla kvinnor och barn – även de nyanlända och de papperslösa – samt lagar och avtal som leder till löner vi kan leva på, rättvisa pensioner och försäkringar, med mera.

Det är svårt att föreställa sig skarpare krav än de som Grupp 8 hade i sin programförklaring, att krossa det patriarkala klassamhället. ”För kvinnans frigörelse genom socialism”, där männen sågs som revolutionära kamrater. Genom roliga och upproriska aktioner, sånger, banderoller och manifestationer på Sergels Torg, genom arbete i små lokalgrupper och genom att ropa ut ”Vi måste höja våra röster för att höras!”, växte Grupp 8 från cirka 16 medlemmar till 470 på två år. När de hade ett första möte om att dra igång en socialistisk kvinnorörelse kom 150, året efter räckte inte platserna till när de hade stormöte i Åsö Gymnasiums aula och lokalgrupperna fanns snart över hela landet. En av de mest kända Åttorna, Ebba Witt-Brattström, visste inte något om det nya initiativet, men önskar dem all lycka.

Humor, satir, uppror, utmana gubbsamhället och kapitalismen, kombinerat med en känsla av internationell solidaritet och samarbete – allt det bidrog till att de krav som Grupp 8 ställde ganska snabbt blev allmängiltiga genom lag. Mycket av detta vill borgarna nu naturligtvis riva upp och ingenting är fredat – därför är det viktigt att inte låta oss tystas.

Manuela Fredriksson Escobar blev lite känd när hon bloggade och var med i TV där hon tyckte att män inte är värda en Fars dag i dagens samhälle. Hennes debattblogg är ganska populistisk och typisk för den borgerliga delen av den feministiska rörelsen, den som ofta ställer krav på individnivå som att exempelvis pappor borde ta ut mer föräldradagar.

Den nya feministiska rörelsen Grupp 9 har valåret och politiker som sitt första fokus. De ska kämpa för att frågor som rör kvinnor, barn och icke-binäras rättigheter, trygghet och säkerhet ska prioriteras på den politiska agendan. – Vi är en aktionsgrupp. Vi fokuserar på att agera och konkret göra saker. Bara inom en vecka kommer vi att släppa en väldigt stor grej som vi håller på med. Som kommer att förändra debatten väldigt mycket, uttalade sig Cissi Wallin till olika medier den 8 maj. Eftersom grupp 9 ännu inte har genomfört någon aktion (vad vi vet) är det för tidigt att kommentera och kanske är det mest ett av målen, att få lite snurr på mediaintresset? Cissi Wallin är trots allt en erfaren mediaräv, och hon har fått mycket stöd från #metoo-rörelsen, men även en del kritik. Hon var tidigare en känd bloggare som levde ett roligt liv i New York och skrev om livet som småbarnsmamma.

Det har inte varit så mycket uppmärksamhet efter att Cissi Wallin gick ut med detta. Den som söker lite mer hittar ett anmälningsformulär via Facebook där den kvin-

Å andra sidan känns det inte riktigt som om alla verkligen är välkomna att bli aktiva. Särskilt inte de som definierar sig som ”män”. Vi kan läsa vilket ämne som helst på högskolan med genusinriktning och kurser om feministisk historia finns överallt. Dock visar bland annat metoo-rörelsen att det finns mycket kvar att förändra, något som inte kommer att ske utan en omvälvande samhällsförändring. Den som inte har några av dessa för gruppen nyttiga kunskaper, en helt annan utbildning eller kanske ingen alls, kan känna sig exkluderad och risken är att de känner sig bortvalda. Inte enbart de som definierar sig som ”man”. Gunilla Thorvall, en av de kvinnor som tidigt blev medlem i Grupp 8, berättar om hur hon som enda icke-akademiker kände sig ganska obekväm först. Hon var en ung, ensamstående mamma som just hade börjat arbeta som journalist och inte kunde få dagisplats eftersom det inte var en rättighet 1969. Hon blev senare en av redaktörerna på gruppens tidning Kvinnobulletinen och senare på Pockettidningen R. Hon kom inte från någon tidigare politisk grupp eller aktivism, som de flesta andra. Hon var den drivande när det gällde att gå ut på gator och torg, söka upp unga expediter, ensamma mammor, arbetslösa, dubbelarbetande och kämpa tillsammans med dessa. Eftersom det nu har gått femtio år av feministisk kamphistoria (om vi börjar med Grupp 8 och inte med tidigare rörelser förstås), finns det både böcker och forskning på Grupp åttas betydelse, och ”hur mycket vänster respektive hur mycket feminism var det egentligen”, frågar sig forskarna. Rätt mycket av alltihop blir då svaret!

Kan vi få patriarkatet att skälva, kan vi skapa en ny rättvis värld om vi väljer att lämna en stor del av mänskligheten utanför? na som vill bli aktiv kan anmäla sig. Här ska den intresserade skriva om vilka specialkunskaper och yrkeskunskaper man kan bidra med och hur mycket tid man kan lägga ner på kampanjen. ”Är du en fena på ekonomi? Design? Eventfix? Juridik? Peptalks?”, och så vidare. Det blir tydligt att å ena sidan har samhället utvecklats enormt på de femtio år som har gått sedan de första Grupp Åttorna i smyg fick läsa historia med kvinnoperspektiv i Uppsala, genusvetenskap inte var uppfunnet än och ensam-

Från senare halvan av 1970-talet började matriarkat och manssamhälle dyka upp som begrepp. Debatten var intensiv och en del grupper bröt sig ur, där vissa startade kvinnohus eller kollektiv och levde separatistiskt, helt utan män, medan andra gick in i vänsterrörelser eller tvärtom, gjorde karriär som borgerliga, höger-feminister. En liknande utveckling skedde världen över och nu är frågan: kan vi få patriarkatet att skälva, kan vi skapa en ny rättvis värld om vi väljer att lämna en stor del av mänskligheten utanför? ■


17 MAJ 2018 # 1 301

Försvarsminister Peter Hultqvist (t.h) ler gott åt att Sverige omfanmnar USA-imperialismens blodiga politik allt mer.

I korthet

5

Ökat upplevd otrygghet i Stockholm

Foto: Air Force Staff Sgt. Brigitte N. Brantley

O

S-MP-regeringen i Pentagons knä Samma dag som Trump meddelade att USA drar sig ur kärn­ energiavtalet med Iran slöt Sverige och Finland ett avtal om utökat militärt samarbete med USA. Ett ”historiskt sam­ arbete” skriver Expressen lyriskt, och Pentagon menar att relationerna mellan Sverige och USA är bättre än någonsin. PER OLSSON

per.olsson@socialisterna.org

F

ör Trumpadministrationen och Pentagon ansågs den trilaterala överenskommelsen vara så betydelsefull att den firades med parad och kanonsalut. Avtalet, som länge har förberetts under strikt hemlighet, fördjupar det militära samarbetet på en rad områden. De tre länderna kommer att öva mer och flitigare. USA:s militära närvaro i Sverige ökar. ”Målet är att länderna ska kunna samverka i kriser, vid kränkningar och att ytterst kunna verka tillsammans i ett försvarskrig på varandras territorier”, skriver Dagens Nyheter den 8 maj. – Men det handlar också om att i praktiken utveckla samarbetet, främst genom övningsverksamhet som kan stärka möjligheten att i olika lägen samverka. Under den stora försvarsövningen Aurora ifjol deltog 1 435 soldater från USA. Och i och med det nya, fördjupade samarbetet kan det bli ökad amerikansk militär närvaro i Sverige, förtydligar försvarsminister Peter Hultqvist (S) i Expressen den 9 maj. Det långtgående samarbetsavtalet är också en politisk markering från S-MP-regeringen och Finlands högerregering, och en bekräftelse på att de båda regeringarna till fullo sluter upp bakom USA-imperia-

lismens och Nato:s militarism. Att avtalet dessutom slöts samtidigt som Trump osäkrade världen gör denna politiska markering än mer tydlig och utmanande. Ingen regering i modern tid har gått ner så djupt på knä inför Washington och Pentagon som den nuvarande S-MP-regeringen. Det nya avtalet följer efter att regeringen år 2016 slöt ett omfattande militärt samarbetsavtal med USA, den amerikanske försvarsministern James Mattis Sverigebesök och storövningen Aurora ifjol samt beslutet att köpa det amerikanska luftvärns-

systemet Patriot till en kostnad av minst 25 miljarder kronor. Samtidigt med att det militära samarbetet med USA-imperialismen stadigt har fördjupats har S-MP-regeringen tagit landet allt närmare ett Natomedlemskap – ett värdlandsavtal har tecknats med Nato, Sverige ingår numera i Nato:s spioncentral (Cyber Defence Center) och förra året sa regeringen ja till att bli med i Nato:s speciella elitstyrka Joint Expeditionary Force (JEF). Till det ska läggas den exempellösa militära upprustning som skett sedan S-MP-regeringen kom till makten 2014 och att Sverige mer aktivt deltar än en del medlemsländer i Nato:s militarisering av Östersjöområdet samt krigsinsatser. Detta tillsammans med det militära samarbetet med USA öppnar dörren på vid gavel till ett Nato-medlemskap. Särskilt om det blir regeringsskifte efter valet. ■

RS och Offensiv säger:

• Kamp för omedelbar militär nedrustning. • Nej till varje form av svenskt deltagande i imperialistiska krig och militära ingripanden. • Stoppa vapenexporten. • Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. Inget militärt samarbete med USA. • Förstatliga krigsmaterielindustrin under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion. •Å  terupprätta asylrätten. Stoppa utvisningarna till krig och förtryck. • Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.

trygghet Vart tredje år genomför Stockholms stad en trygghetsmätning där den upplevda otryggheten bland invånarna i de olika stadsdelarna undersöks, och den senaste visar att många fler känner sig mer otrygga än tidigare. Det är framför allt i arbetarklassförorter som Rinkeby-Kista (28 %), Spånga-Tensta (23 %), Skärholmen (15 %) och Hässelby-Vällingby (11 %) där den upplevda otryggheten är som störst. Det rapporterar SVT Nyheter den 14 maj. Den upplevda otryggheten ökar också i snabbare takt än vad både antalet anmälda brott och den upplevda utsattheten gör: – Jag tror att det hänger ihop med en samhällsdebatt där man fokuserar mer på brottslighet. Vi har ett helt annat medieklimat i dag än för fem-sex år sedan och vi har även har ett medieklimat där vi själva styr en del av innehållet, förklarar Jesper Ackinger, säkerhetsdirektör i Stockholms stad, till SVT Nyheter. Ökad belysning och att det hålls städat och fint i de lokala centrumen pekas ut som åtgärder för att öka trygghetskänslan.

Hot och våld mot offentliganställda

A

rbetsmiljö Enligt en undersökning från fackförbundet Jusek (Akademikerförbundet) bland deras myndighetsanställda har var tredje medlem blivit utsatt för hot, våld, skadegörelse, trakasserier, mutförsök eller annan ”otillbörlig påverkan” de senaste två åren. På Migrationsverket och Kronofogden menar varannan att de har utsatts för ovanstående, medan var fjärde har utsatts för det på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det skriver Juseks ordförande Sofia Larsen och vice ordförande Håkan Öberg i en debattartikel i DN den 14 maj. ”För Jusek är det oacceptabelt att våra medlemmar utsätts för hot, våld eller andra påtryckningar i sitt arbete, eller för den delen känner oro när de utför sina arbetsuppgifter. Vi kan inte heller acceptera att deras hälsa påverkas”, skriver de vidare.

Pengar till psykisk ohälsa slösades bort

V

årdkrisen Kommuner och landsting har fått kring 1,5 miljarder kronor de senaste två åren, och lika mycket i år, för att sätta in åtgärder mot psykisk ohälsa. Men Socialstyrelsens uppföljning visar att pengarna istället har gått till pappersarbete och ökad byråkrati. Konkreta resultat, exempelvis mer personal eller ökad tillgänglighet till vård, har uteblivit. Det rapporterar Vårdfokus den 15 maj. De senaste 20 åren har den psykiska ohälsan ökat lavinartat, och de senaste 10 åren har den nästintill fördubblats bland barn och ungdomar. 190 000 barn och unga beräknas idag lida av psykisk ohälsa i olika former.

Var fjärde sjöman deprimerad

A

rbetsmiljö Omkring var fjärde sjöman, 26 procent, visar tecken på depression, enligt en studie om deras hälsa gjord av universitetet Yale och Sailor’s society (en internationell välgörenhetsorganisation). De 26 procenten har känt sig ”nere, deprimerade eller hopplösa”, där några av orsakerna är matransonernas storlek, matens kvalitet, isoleringen samt i vissa fall den låga lönen – den generella dåliga arbetsmiljön. Det skriver Sekotidningen den 8 maj. – Det är såklart värre ombord på fiffelflaggade fartyg. Där maten är dålig, lönen låg och du kanske är ute i ett eller två år i sträck, samtidigt som du vet att hela din familj och kanske släkt är beroende av dina inkomster, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold till Sekotidningen.

Protesterade mot H&M:s svikna löften

K

amp Den 8 maj, under H&M:s bolagsstämma i Stockholm, protesterade Clean Clothes Campaign mot H&M:s brutna löften om levnadslöner för sina anställda. Deras anställda har slavliknande löner och villkor runtom i världen, något H&M inte gjort nog för att ändra. Det rapporterar Handelsnytt den 9 maj. ■


INTERNATIONELLT

17 MAJ 2018 # 1 301

6

Stoppa Israels massaker

Den 14 maj var den blodigaste sedan Israels senaste krig mot Gaza 2014.

Solidaritet med palestiniernas kamp Under måndagen den 14 maj sköts minst 58 palestinier ihjäl av israelisk militär och över 2 700 skadades, däribland över 200 barn. Måndagen blev den dödligaste dagen sedan Israels senaste krig mot Gaza 2014. AMER MOHAMMED ALI

amer.mohammed.ali@socialisterna.org

R

edan under söndagkvällen stod det klart att israelisk militär skulle trappa upp sitt våld när de offentliggjorde att de skulle postera ut krypskyttar på taken i Jerusalem inför invigningen av USA:s ambassad i staden. Under måndagen stängdes staden ner för de palestinier som bor där. Palestinier i Gaza som har protesterat mot Israel har under de senaste veckorna utsatts för hård och dödlig repression. De historiska protesterna fortsatte under måndagen då 40 000 palestinier på Gazaremsan gick ut i demonstration i samband med invigningen av den amerikanska ambassaden. Minst fem barn dödades av israelisk militär, där den yngsta av dessa var 14 år. Den israeliska regimen har inte dragit sig för att öppna eld mot obeväpnade palestinier. Flyganfall, artillerield, krypskyttar, drönare och pansarfordon har mejat ner

barn, kvinnor och män som har rest krav på att få återvända hem. 70 procent av Gazaremsans befolkning är flyktingar som har tvingats fly 1948 och senare. På Gaza bor idag ungefär två miljoner människor i det som kallas för världens största fängelse. Innan måndagens händelser hade över 43 obeväpnade palestinier skjutits ihjäl av israelisk militär och mer än 7 000 skadats på drygt en månad. Det är ett ensidigt krig mot fredliga demonstranter. Demonstrationer inleddes på Landdagen den 30 mars med krav från palestinier på att få återvända till sina hem. Trots den fruktansvärda brutalitet de möttes av har planerna varit demonstrationer med miljontals på Al-Nakba-dagen. Trots att Gazas folk vet att flera av demonstranterna kommer att skjutas har de ändå heroiskt trotsat militären för att kräva sina rättigheter.

Dagens Nyheter, som inte har någon skam i kroppen, skriver om måndagens händelser med rubriken ”Israel varnar palestinier”. I en annan artikel sägs Hamas bära hela ansvaret för dödsskjutningarna. Palestiniernas vänner är inte den internationella borgerligheten. Endast genom arbetarklassens gemensamma styrka kan den israeliska statens brutala rasism krossas. Samtidigt har Israel fått blodad tand av flytten av USA:s ambassad till Jerusalem och Trumps uttalade stöd för Israels regering. Netanyahu och de andra sionistiska bödlarna känner ett stöd från omvärldens makthavare. Organisering, protester och strejker är nödvändiga för att befria Palestina. Mot Netanyahus dödliga trupper behövs en motståndskamp som hämtar sin styrka från välorganiserade och demokratiska massorganisationer. Masskamp mot ockupationen kan vara mycket effektiv, som den första intifadan (upproret) från 1987 visade. Förra sommaren, när de israeliska myndigheterna satte nya restriktiva posteringar runt Al Aqsa-moskén i Jerusalem, tvingades regeringen att backa efter massprotester från palestini-

erna i östra Jerusalem. Det behövs oberoende mass- och arbetarorganisationer på båda sidor som kan vinna stöd genom att agera i vanliga människors intresse. Den enda ideologiska vägen för att få det stödet är genom ett socialistiskt program, eftersom endast en socialistisk lösning kan göra slut på krig och dödsskjutningar, ockupationen, belägringen av Gaza, osäkerhet, ojämlikhet, diskriminering och fattigdom som kapitalismen tvingar på alla i Mellanöstern idag. Rättvisepartiet Socialisternas systerorganisation i Israel-Palestina, Harakat Nidal Eshteraki/Tnu’at Maavak Sotzyalisti – Socialistiska kamprörelsen – liksom RS en sektion av den internationella socialistiska organisationen Committee for a Workers’ International (CWI) – är organiserade i Jerusalem, Tel Aviv och Haifa, där de stöder arbetarkampen, både judars och ara-

bers, och argumenterar för behovet av enighet i ett nytt arbetarparti. Harakat Nidal Eshteraki/ Tnu’at Maavak Sotzyalisti protesterar aktivt mot ockupationen och blockaden av Gaza, senast på måndagens demonstrationer, stöder flyktingarnas rätt att återvända, och kämpar för två socialistiska stater med fulla rättigheter för minoriteter. Rättvisepartiet Socialisterna och dess systerpartier i CWI ger sitt fulla stöd till de arbetare, fattiga och unga palestinier som kämpat och fortsätter att kämpa för sin befrielse. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar fackföreningsrörelsen både i Sverige och internationellt att ge sitt stöd och delta i protesterna mot såväl den israeliska staten som de svenska kapitalister och politiker som stödjer mördarregimen. ■

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av CWI, Committee for a Workers’ International, som finns i över 40 länder i alla världsdelar. www.socialistworld.net


17 MAJ 2018 # 1 301

7

1948-2018: Vi minns Al–Nakba

Den 15 maj var det 70 år sedan Al-Nakba, den stora katastrofen, som resulterade i att över 750 000 palestinier tvingades från sina hem av Israeliska armén och över 400 palestinska byar förstördes. Innan dess hade uppskattningsvis 300 000 palestinier flytt sina hem och 1968 tvingades ytterligare 300 000 palestinier från sina hem efter sexdagarskriget. AMER MOHAMMED ALI

amer.mohammed.ali@socialisterna.org

V

arje år är det protester på flera håll runt om i världen på årsdagen av Al-Nakba och i år med den senaste tidens brutala repression mot de fredliga demonstrationerna kommer det att bli generalstrejk i Palestina för att hedra martyrerna. Idag lever miljontals palestinier spridda runt om i världen. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började det arabiska folket i allt större utsträckning kämpa för självständighet.

Storbritannien, som ville slå ner upproren, började uppmuntra judar i Europa att flytta till Palestina. Under den här epoken var antisemitismen utbredd runt om i Europa och många judar såg sin chans att kunna börja sina liv på nytt. Storbritannien uppmuntrade till sekterism och terror mellan de olika folken för att splittra kampen för självständighet. Efter andra världskrigets slut 1945 och för att gömma undan det historiska faktum att nazisterna inte uppfann antisemitismen erkändes staten Israel. Genom rasism och terror mellan olika folkgrupper skulle den europeiska och amerikanska imperialismen att behålla sitt grepp. Det i sig är ett av många bevis på att kapitalismen inte har någon lösning alls på vare sig den nationella frågan eller en fredlig utveckling.

Den israeliska staten har sedan dess bildande genomfört folkmord, folkfördrivning, fängslat politiskt aktiva och barn, och skapat världens största fängelse, Gazaremsan. Repressionen har inte på något sätt minskat, utan tvärtom har den skärpts då Netanyahu och de andra bödlarna har känt stödet från framför allt USA. Det finns däremot ett växande missnöje bland israeler mot den israeliska staten. Denna försöker dock regimen göra allt för att tysta ner. Kobi Meidan, en av Israels främsta programledare på Army Radio, uppgav senast den andra april att han skäms för att vara israel på grund av hur regimen behandlar palestinier. Hans radioprogram lades ner. Den amerikansk-israeliska skådespelerskan Natalie Portman uppgav i april att hon inte kommer att delta på en gala i Israel där hon skulle få pris på grund av att det var premiärministern Netanyahu som skulle hålla tal på galan, och att om hon skulle delta skulle det inte visa hennes missnöje med Netanyahus förda politik. Natalie Portman har dessutom fått stöd från olika håll och David Rothkopf, professor inom internationella relationer, stödjer hennes ställningstagande och menar att det sker ett skifte i den tidigare enhetliga israeliska gruppen som staten tidigare har kunnat lita på. Förutsättningarna för en ny massrörelse mot ockupationen och sionismen är idag bättre än på länge. Förra året var det flera protester, inte minst hungerstrejken av

politiska fångar. För ett år sedan demonstrerade 50 000 palestinier och israeler tillsammans i Tel Aviv med krav på fred. Potentialen för en massiv kamp mot den israeliska staten är enorm. Men för att på allvar kunna utmana om makten behövs det ett alternativ. De senaste 70 åren har visat att kapitalismen inte erbjuder någon lösning. Svaret är socialismen!

Under Al-Nakba 1948 tvingades över 750 000 palestinier bort.

För ett demokratiskt socialistiskt Palestina

• Stoppa skjutningarna. Dra omedelbart tillbaka trupperna – avsluta ockupationen och belägringen. • Solidaritet med palestiniernas masskamp för nationell och social befrielse. • Verklig och rättvis lösning för de palestinska flyktingarna – rätt att återvända för de som önskar, rätt till välfärd och jämlikhet. Erkänn Al-Nakbas historiska orättvisa. • Ja till en oberoende palestinsk stat, demokratisk och socialistisk, med östra Jerusalem som huvudstad.

RS i Göteborg slöt upp med göteborgarna för att visa sitt stöd till palestinierna. RS systerparti i Israel/Palestina demonstrerade mot USA:s ambassadflytt.

Stockholm fylldes av solidaritet med Gazas folk.

Socialismen kan ena massorna i gemensam kamp, för ett demokratiskt socialistiskt Palestina och ett demokratiskt socialistiskt Israel med garanterade minoritetsrättigheter i en socialistisk federation i Mellanöstern där sionismen förpassas till historien soptipp som ett av de mest brutala ansikten som kapitalismen någonsin har burit. ■


8

Sverige inför valet

(text Per-Åke Westerlund)

S-ledningen vinner inte på ”hårdare tag”

Sverige 2018:

Valdebatten vs verkligheten

I

”Jimmie Åkesson vann partiledardebatten”, utropade SVT och kvällstidningarna i förra veckan. Hur kan ledaren för ett rasistparti pekas ut som segrare, och vad betyder det för valrörelsen fram till den 9 september? Sverigedemokraterna har getts utrymme av de andra partierna, som gradvis har närmat sig SD. Det bäddar så här långt för en valrörelse där högerns frågor dominerar i media. Det finns minst 5-6 olika möjliga regeringar efter valet, från dagens S+MP till en högerregering med stöd av SD. Det blir en valkampanj där socialister och aktivister till vänster, i facket, hyresgästföreningen och nätverk måste stå för kamp och antikapitalism. Sverige är mitt i en högkonjunktur, med rekordvinster i bankerna och hundratals miljarder som delas ut till storföretagens aktieägare. Samtidigt finns tusentals hemlösa barn, pensionärer som lever i fattigdom och papperslösa som arbetar under närmast slavliknande villkor. Att kämpa för varje enskild förbättring, mot alla nedskärningar, visa hur kapitalismen bäddar för nya allvarliga kriser. Att stå för demokratisk socialism är uppgiften för socialister i valrörelsen 2018.

Foto: Natalia Medina

Foto: Natalia Medina

stora annonser säger Socialdemokraterna att ”kriminalitet får aldrig bli en möjlighet till karriär”. Sedan den stora omsvängningen i flyktingpolitiken 2015 har S-toppen följt i spåren av sina systerpartier i Europa. Migranter och flyktingar misstänkliggörs, ”hårdare tag” och strängare straff betonas, parallellt med militär upprustning och närmare band till USA. Detta sker utan att S-partiet får ökat stöd. I Sveriges Radios summering av samtliga opinionsmätningar låg S på 27,2 procent i april efter en stadig nedgång hela 2018 från decembers 29,2 procent. Det är historiskt låga siffror. Under perioden 1932-88 hade S aldrig under 40 procent och på de 70 åren 1924-94 var partiet aldrig under 37 procent. Vinnare på Socialdemokratins högervridning internationellt är de partier som nu verkar ”ha fått rätt” när de har hetsat mot invandringen.

Splittrade högerpartier

Foto: Natalia Medina

A Brott och straff i centrum N är SVT och partiledarna får välja är ”lag och ordning” ett favoritämne. Inte sällan kopplas det dessutom ihop med migration och integration. I januari fick moderatledaren Ulf Kristersson stor uppmärksamhet för uttalandet att ”den grova brottsligheten och våldtäktsproblematiken är här för att stanna”. ”Partiledarna eniga om skärpta straff ”, rapporterade DN från riksdagsdebatten samma vecka. Två fakta från 2017 visade på fler anmälningar av allvarliga brott. Det inträffade 113 fall av dödligt våld, högsta siffran sedan mätningarna inleddes 2002. Antalet anmälda våldtäkter var 7 230, en ökning med 10 procent.

Våldsbrott är naturligtvis mycket allvarliga. I politikernas debatter gäller det samtidigt att komma ihåg att de är i högsta grad ansvariga för dagens utveckling. Dessutom behöver bilden av en drastiskt ökad brottslighet kompletteras. Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4 010 (+0,25 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan. De brott som ökade mest var smitning från trafikolycka, datorbedrägeri, narkotikainnehav och annan skadegörelse. Brott mot person ökade på grund av den nya lagen om olovlig identitetsanvändning. Misshandelsbrotten minskade under 2017, men är fortfarande över 80 000 per år. Skjutvapen låg bakom en tredjedel av fallen av dödligt våld 2017. Hittills under 2018 har dock skjutningarna minskat, från 100 under januari till april ifjol till

59 i år. Variationerna kan bero på att de kriminella som använder skjutvapen är en relativt liten grupp. När det gäller våldtäkter är förändrade lagar och ökad medvetenhet viktiga faktorer till det ökade antalet anmälningar. Det allvarligaste är att väldigt få fall leder till åtal och fällande domar. Endast 11 procent av de anmälda våldtäkterna 2016 ledde till att en misstänkt åtalades. Det uppmärksammade våldtäktsfallet i Fittja i början av 2018 visade hur polisen totalt misskött utredningen.

Moderaterna fick nu i maj gehör för sin kampanj, som de kopierat från Sverigedemokraterna, att Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ska utreda brottslingarnas härkomst. Syftet är inget annat än att peka ut invandrare och flyktingar som kriminella. ”Det finns en faktisk överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken och det beror i huvudsak på de förhållanden de lever under i Sverige, som klassförhållanden. En ytterligare faktor som kan förklara en liten del av den överrepresentation som finns är att de diskrimineras på olika sätt av rättssystemet och man kan inte utesluta att polisen är mer benägen att utreda brotten”, kommenterade professor Jerzy Sarnecki på BRÅ. En annan expert, Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, kritiserade den kommande utredningen: ”Kriminologer förväntar sig ingen ny kunskap. Vi har haft ganska många sådana undersökningar och de pekar på ungefär samma sak. Det finns en överrisk generellt oavsett om det är arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring eller annan invandring, och oavsett

lliansens fyra partier är splittrade och har i praktiken agerat stödpartier till S-MP-regeringen i olika frågor. När Moderaterna samlade förtroendevalda i mitten av maj kommenterade DN att ”Sverigedemokraternas spöke är ständigt närvarande”. Både M och KD håller öppet för någon form av samtal eller samarbete med SD. Men Moderattoppen vädjar också till Socialdemokraterna om fortsatta uppgörelser.

vilken del av världen de kommer ifrån... Saker som påverkar brottsbenägenheten har lite att göra med vilket land man kommer ifrån.”

Vilka rörelser och organisationer är det som på allvar agerar mot brottslighet? Kort sagt, det senaste året är det dels metoo-rörelsen, dels de boende i förorterna. Medan politikerna pratar om hårdare straff har gräsrötternas demonstrationer och möten samlat en opinion för trygghet och upprustning. Efter dödsskjutningen av en lärare i Lövgärdet i Göteborg för ett drygt år sedan samlades lokala organisationer, hyresgästföreningen, fackföreningar, representanter för arbetsplatser och enskilda. De krävde stopp för skjutningarna, men formulerade också en kravlista för att vända utvecklingen, i synnerhet en kraftig satsning på bostäder, skolan, fritidsgårdar och sociala myndigheter. Metoo och flera stora rörelser mot våld mot kvinnor har skakat om och lett till förändringar. Kollektivt agerande har pekat ut våldtäktsmän och andra förövare. Viktiga faktorer är otrygga anställningar och bristen på demokrati på arbetsplatserna. Brottslighet måste naturligtvis utredas och brottslingarna dömas. Men de åtgärder som högerpartierna, SD och Socialdemokraterna nu föreslår kommer inte att minska brottsligheten. Att stoppa kriminaliteten handlar i grunden om att ta bort den jordmån som lett till dagens situation. Gräsrotsorganiseringen måste samlas till en rörelse mot de ökade klyftorna på alla områden.


9

S

B Foto: Flickr CC / Per Pettersson

verigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som stadigt ligger över valresultatet från 2014, nu i april på 16,8 procent. SD har de senaste åren i hög grad normaliserats. Partier och media som tidigare varnat för SD:s rasism behandlar dem idag som vilket parti som helst. Men för varje steg högerut de andra partierna tar kommer SD att gå längre. Jimmie Åkesson har i vår förespråkat både att använda militär i förorterna och att riva hela bostadsområden.

åde nazistiska NMR och det nya partiet bildat av före detta SD:are, Allians för Sverige, vill testa alla som kommit till Sverige de senaste 50 åren för att avgöra vilka som ska utvisas. Det är ingen tvekan om att regeringens flyktingpolitik, liksom debatterna om hårdare straff, har stärkt både SD och nazisterna. NMR har gått framåt, men de mycket stora motdemonstrationerna i Boden och Ludvika på 1 maj visar att ett starkt motstånd gör att de långt ifrån kan samla så många som de har uppgett i propagandan. Expo har hittat 111 personer som var aktiva i NMR för första gången under 2017. Majoriteten var tidigare aktiva från andra grupper, och medelåldern var 32 år. Nazisthotet gäller i första hand risken för attentat och våld, och behöver besvaras av nätverk och lokal organisering.

Anpassning till S

V

tiga linjen – ”steg för steg” – hotad så snart konjunkturen vänder neråt eller Socialdemokraterna vänder sig till andra partier.

S-ledningen hjärta blocköverskridande

L

öfven siktar på en regering med Centern och helst även Liberalerna. Den 7 september ifjol redovisade regeringen med stolthet 22 ”blocköverskridande” överenskommelser sedan 2014. Det har gällt betygen, militären, vapenexporten, att skicka svenska soldater till Irak och Mali, klimatpolitik, energi och budgetregler. Viktigast var den mycket värre flyktingpolitiken från hösten 2015, med fler utvisningar, tidsbegränsade uppehållstillstånd och nej till familjeåterförening. Här finns också höjningen av tidigaste pensionsålder, från dagens 61 år till 64 år från år 2026. I S tydliga högervridning ingår även hotet mot strejkrätten, som facken verkligen måste agera mot.

Vilka frågor vill de inte diskutera? Politiker som lägger fokus på brott och straff samt migration försöker samtidigt avleda uppmärksamheten från andra, akuta frågor: Vårdkrisen. De stora vårdnedskärningarna fortsätter, samtidigt med växande vårdköer och en allt mer utsliten personal. Nya Karolinska Sjukhuset är symbolen för vart privatiseringsvansinnet har lett vården.

Allt fler anställningar är tidsbegränsade. I synnerhet allianspartierna vill använda de många nyanlända flyktingarna för att förverkliga sina drömmar om lägre löner för unga och arbetslösa.

Osäkra jobb och låga löner. Tidigare heltider hyvlas ner till tjänster som är 30-40 procent.

Det akuta klimathotet. Regeringen och högerpartierna är i praktiken allierade med de

E

n

Det är så klart rätt att släppa fram en S-regering framför Alliansen, liksom att pressa på för förbättringar som gratis glasögon för barn. Men det får inte dölja den hårda kritik som behövs av regeringens nyliberalism och militarism. I en intervju i LO:s tidning Arbetet tar Jonas Sjöstedt upp behovet av arbetstidsförkortning. Här finns en extrem långsiktighet, med försöksperioder och sedan ett beslut där V ännu inte har bestämt sig, ”exakt vilket år och hur mycket har vi inte presenterat än”. Sjöstedt säger inte ens att det måste ske utan lönesänkning. Vänsterpartiet är i stor utsträckning inte med i de kamprörelser som finns idag, vilket är en förutsättning för att partiet ska kunna öka sitt stöd från dagens 8 procent.

Bostadspolitik

Foto: Wikimedia Commons / F rankie Fouganthi

V-toppen:

änsterpartiet utmärks under valåret av en fortsatt försiktig politik. Partiledningen är helt inriktade på de valda församlingarna och hoppas fortfarande på uppgörelser med S. I valet 2014 drev V att vinsterna ska bort ur välfärden. Men efter uppgörelsen med regeringen – som tillåter vinster till en viss nivå och inte gäller sjukvården – låter det annorlunda. ”De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan vara kvar”, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal på 1 maj. Talet betonade att V i förhandlingar med regeringen fått igenom flera reformer, vilket beskrevs som ”en feministisk politik som steg för steg förbättrar Sverige”. Priset för dessa uppgörelser är att V i riksdagen röstar för regeringens budget. Denna innehåller också ökade militärutgifter, fortsatta utvisningar av flyktingar och anpassning till EU:s budgetramar. Dessutom är den långsik-

Foto: Holger Ellgaard

Nazisterna

SD vill behålla taktpinnen

storföretag som står för utsläpp och miljöförstöring, och som är ett hinder för en verklig satsning på en grön omställning av infrastruktur och bostäder.

kväsa kraven på amnesti för alla papperslösa. I Göteborg i september agerade de etablerade partierna mot den rörelse som stoppade nazisternas marsch.

Antirasism och stopp för utvisningar. Regeringen hoppas att den nya lagen som kan ge vissa ensamkommande rätt att stanna ska

Antisexism och kvinnokamp. Högern har inget intresse av att Metoo fortsätter och blir en verklig rörelse utanför dess kontroll.

n av de allra största frågorna är bostadskrisen – bristen på bostäder, de höga hyrorna, fuskrenoveringar. Förorterna drabbas hårdast: ”Allt fler privata bolag köper lägenheter i förortsområden i Sverige. Sedan 1990 har var fjärde kommunal lägenhet sålts till privata värdar. Allt oftare är köparna internationella storföretag”, rapporterade Dagens Arena i förra veckan. Under 2017 byggdes drygt 48 000 nya bostäder i Sverige. Det är mer än på länge, men fortfarande långt ifrån de 80  000 som behövs årligen enligt Boverket. Och nu minskar byggandet igen. De exempel som finns på att gräsrots­ kamp har vunnit segrar, särskilt i Göteborg, måste tjäna som inspiration för ökad bostadskamp.

Hoten efter valet

Mycket kan hända fram till valet, men med dagens dominerande partier kommer inte den kursändring som behövs. Jakten på flyktingar, privatiseringarna och militariseringen kommer att fortsätta. Den globala politiken och ekonomin är i ständig osäkerhet, inte minst på grund av Trump. Detta kan öka pressen på den svenska ekonomin, samtidigt som landets kommuner och landsting rapporterar att de redan nu saknar 30-50 miljarder kronor för att behålla dagens personal och service. Det som behövs i Sverige är kamp- och strejkrörelser av det slag vi sett i flera länder i Europa. Det kan bädda för en radikalisering, särskilt bland unga, likt vad som nu pågår i Spanien. I USA är fler unga positiva till socialism än till kapitalism. Redan idag finns en utbredd skepsis mot privatiseringar, vinster i välfärden och bankernas vinster. Det är få som är entusiastiska för något parti. Fler strejker och ökad annan kamp i samhället, som idag är på en låg nivå och också ofta kortvarig, kan skärpa och kanalisera denna stämning och förändra det politiska klimatet i Sverige.


INTERNATIONELLT

17 MAJ 2018 # 1 301

10

Allt fler miljöaktivister mördas Många miljökämpar mister sina liv i kampen mot storföretagens miljöförstöring och hänsynslösa exploatering av planetens resurser. Ifjol dödades 197 stycken runtom i världen – cirka fyra per vecka. ROBERT BIELECKI

offensiv@socialisterna.org

D

Två mord uppmärksammas extra i rapporten: Den ena på Emilsen Manyoma från Colombia, som var ledare för Comunidades Construy­

Mordet på Berta Caceres är ett av de mest kända fallen av mördade miljöaktivister och utlöste protester.

endo Paz en los Territorios (Con­ paz) vilka organiserade kamp mot och kritiserade hur storföretag tvingade bort folk från deras mark. De skapade fria ytor i sina områ­ den från beväpnade grupper och hon uttalade sig också mot para­ militära högergrupper. Hon miste sitt liv tillsammans med sin make i en riktad attack. Den andra är skjutningen av Isidro Balenegro från Mexiko i bör­ jan av år 2017, som vann Goldmans miljöpris år 2005. Han var en fram­

stående kämpe mot den olagliga avverkningen av skog som hotade de anrika skogarna nära hans hem i en region hårt drabbad av våld, kor­ ruption och droghandel. Mexiko pekas också ut som ett av de länder där det den senaste tiden har blivit särskilt farligt att engagera sig mot rovdriften på natur och miljö. Han var den andra pristagaren av Goldmans miljöpris som mör­ dades – den välkände honduran­ ske aktivisten Berta Caceres mör­ dades året innan.

Foto: Natalia Medina

et är Global Witness (or­ ganisation mot korrup­ tion och miljöförstöring) som larmar om miljökampens offer. Framför allt rör det sig om länder som Brasilien (46), Filippi­ nerna (41), Colombia (32), Mexiko (15) och Demokratiska Republiken Kongo (13). Rapporten pekar på att mord är ett av många sätt att tysta de som organiserar sig i kampen el­ ler står upp mot avverkning av skog eller dylikt. Innan de mördas får de utstå dödshot, sexuellt våld och ag­ gressiva rättsliga attacker. Däremot är det inte längre gruv­ industrin som är den värsta skur­ ken, utan jordbruksindustrin som är kopplade till över 60 procent av alla kända fall av mord. 21 mord ägde också rum mot parkvakter i nationalparker, mord som har kopplingar till tjuvskytte.

Den profitdrivna exploaterande ka­ pitalismen, som också skapar den globala uppvärmningen med alla de problem det innebär, skyr inga medel för att kunna fortsätta göra en sån stor vinst som möjligt. En undersökning från Business and Human Rights Resource Center den 9 mars visade att antalet fall av stor­ företagens trakasserier, förtryck, hot och våld samt mord mot mil­ jöaktivister ökade med 34 procent från år 2016 till 2017, eller från 290 fall till 388.

De allra flesta fall rör de som kämpar mot miljöförstöring och för bevarande av natur – gruvnä­ ringen, jordbruket och förnybar energisektorn nämns som områ­ den där detta förekommer. Storföretag och de stora energi­ bolagen struntar totalt i miljöskydd och klimatåtgärder om de istället kan tjäna en snabb hacka. Det inne­ bär att den fruktansvärda repressi­ onen mot miljöaktivister, tillsam­ mans med enorma utsläpp, skövling av regnskog, dumpning av miljöfar­ liga gifter i naturen med mera, kom­ mer att fortgå om inget förändras. Etablissemangets politiker, för­ valtare av kapitalismen och vars regeringar agerar som de rikas kommittéer, har inget genuint in­ tresse av att få ett stopp på detta, eftersom det går emot deras egna intressen då det skulle innebära ett helt annat slags samhällssystem i global skala. En kämpande socialistisk miljörö­ relse, som samlar alla som är be­ redda att kämpa, måste ställas mot kapitalismens plundring av natu­ ren i jakt på ökade vinster. Hela ekosystem hotas av det rådande systemet, och repressionen mot de som kämpar hårdnar. Miljöorganisationer, fackfören­ ingar och gräsrötter – de 99 procen­ ten – måste gå samman i gemensam kamp mot den 1 procenten och det system som slår mot klimat, löner, arbets- och levnadsvillkor med mera. ■

Aborträtten kraftigt hotad i amerikanska delstaten Iowa De senaste åren har det funnits en aktiv kamp för rätten till abort världen över. Men nu har det skett ett stort bakslag när delstaten Iowa i USA inför abortförbud vid första hjärtslaget. Detta gör det i princip omöjligt att få genomföra en abort i delstaten. LOUISE STRÖMBÄCK

louise.strömbäck@socialisterna.org

Foto: Iowa Public Radio Images / Flickr CC

I

Iowas reaktionäre guvernör Kim Reynolds vill inskränka aborträtten kraftigt.

owas republikanska guvernör Kim Reynolds skrev den 4 maj på en ny lag som förbjuder abort efter att fostrets hjärtslag kan upptäckas. Detta brukar vara kring graviditetens sjätte vecka, och de flesta upptäcker inte sin graviditet mycket tidigare än så. Det innebär att det i praktiken blir omöjligt att göra abort i Iowa. Lagen ger undan­ tag vid våldtäkt, incest eller om det uppstår risk för kvinnans hälsa. Den nya abortlagen i Iowa är en av de striktaste abortlagarna i hela värl­ den, och om den träder i kraft kom­ mer det vara lättare att få genomföra abort i Saudiarabien än i Iowa. Innan den nya abortlagen in­ fördes har abort tillåtits upp till graviditetens tjugonde vecka. Nu argumenterar Iowas republikaner som står bakom lagförslaget att

”det är dags att förändra vår syn på det ofödda livet” och att ”en bebis har blivit någonting som vi kan kasta bort”. Detta är klart och tydligt en reaktion på den politiska höger­ vridning som sker i USA sedan Donald Trump blev president. Trumps retorik är rakt igenom kvinnofientlig och han har öppnat upp för en ny, mer kvinnofientlig politik i hela USA. Organisationen Planned Parent­ hood, som arbetar med att ge kvin­ nor tillgång både till preventivme­ del och säkra aborter, har sagt att de ska kämpa mot den nya lagen, bland annat genom en stämning. Om la­ gen kommer till domstolen finns det en chans att den inte får träda i kraft, åtminstone inte så snart som den 1 juli vilket är planen.

Det är inte bara i Iowa som högern försöker attackera aborträtten ge­ nom inskränkande lagstiftning. I mars i år försökte de republikan­ ska politikerna och guvernören i Mississippi införa en ny abort­ lagstiftning som bara skulle tillåta abort fram till den 15:e veckan, den då striktaste abortlagstiftning­ en i USA. Guvernör Phillip Bryant hade skrivit på twitter att han ville göra Mississippi till ”den tryggas­ te platsen i Amerika för ett ofött barn”. En federal domstol stoppade lagens införande i Mississippi. Liknande har hänt i andra del­ stater som North Dakota och Ar­ kansas, och det kan komma att ske även i Iowa. Iowa hade redan en mängd restriktioner i sin tidigare abortlagstiftning, som att kvinnan måste se ultraljudsbilder, och att minderåriga måste ha föräldrars tillstånd för att få göra abort. Det är nu otroligt viktigt att föra en kamp för att bibehålla de rät­ tigheter som finns idag, för att inte tillåta att lagar som inskränker på kvinnors rätt till sina egna kroppar införs och föra en fortsatt kamp för utökade kvinnliga rättigheter. ■


17 MAJ 2018 # 1 301

11

Våldet och terrorn i Afghanistan ökar hela tiden. Att utvisa människor som lyckats fly undan ”helvetet på jorden” är inget annat än en skandal och helt omänskligt.

Den 16 maj kommer riksdagen rösta för att Sverige godkänner att EU fortsätter det tillfälliga partnerskapet med Afghanistan. Det kallas att stödja landets utveckling, men EU:s syfte är att skicka tillbaka flyktingar. ELIN GAUFFIN elin.gauffin@socialisterna.org

I

januari skrev OXFAM, efter att ha studerat villkoren bland de två miljoner flyktingar som har återvänt till Afghanistan sedan 2015, att det är oansvarigt att tvångsutvisa. Det innebär ”en ytterligare aspekt av potentiell konflikt och bräcklighet som kan destabilisera ett mycket osäkert och polariserat Afghanistan.” Asia Pacific Refugee Rights

Network skriver den 14 maj att de har allvarliga invändningar mot avsaknaden av skydd för flyktingar som återvänder. Den menar att 242 000 oregistrerade flyktingar har återvänt i år från Iran, både frivilliga och tvångsutvisade. Nätverket kräver att afghaner i Pakistan och Iran måste garanteras en tillvaro utan trakasserier och exploatering. Ingen ska tvingas återvända till Afghanistan. Afghanistan måste klassas som olämpligt för återvändande flyktingar.

naden i delstaten Jalalabad 12 människor och skadade 42. Talibanerna har dödat minst 100 poliser och soldater enbart den senaste veckan, enligt New Yorks Times. Den 15 maj stormade talibanerna nationella säkerhetsavdelningen i staden Farah. Tre delar av staden är under talibansk kontroll. Bomber och attacker i Kabul fortsätter regelbundet. Den 12 maj dödades 10 journalister i en bomb som var det hårdaste slaget mot afghansk media sedan talibanerna uppstod.

De blodiga attackerna och krigshandlingarna kommer allt tätare i landet. Både IS och talibanerna växer (regeringen kontrollerar bara 60 procent av Afghanistan). Den 13 maj dödade IS genom en självmordsbomb nära regeringsbygg-

Även regeringens vedergällningar skördar många civila offer. FN menar att regeringens attack den 2 april i Kunduz dödade 36 civila, varav 30 var barn, och skadade 71 civila. Donald Trumps plan på att utöka de amerikanska trupperna kommer att osäkra ännu mer, pre-

cis som ”modern till alla bomber” gjorde för ett år sedan. Så en kan fråga sig vad det är EU ska ha partnerskap med? Det är uppenbart att EU inte drar sig

för att ha partnerskap med sönderfallande regimer så länge det gynnar deras egna intressen att slippa stå upp för mänskliga rättigheter, som asylrätten. ■

RS och Offensiv kämpar för:

• Omedelbart stopp för utvisningar till Afghanistan. • Skola och bostad åt alla; låt ensamkommande stanna i sina kommuner även efter 18-årsdagen – mer resurser till kommunerna. • Stopp för förnedrande ålderskontroller och åldersuppskrivningar. • Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening. • Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa. Stoppa polisjakten på flyktingar. Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck – låt storföretag och skatteflyktingar betala. • Riv Fort Europas murar – riv upp EU:s och Sveriges omänskliga flyktingpolitik. • Gemensam kamp mot rasism, skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor – omfördela samhällets resurser för jobb, välfärd och bostad åt alla.

”De två senaste veckorna har det varit 3-4 stora attacker”

O

ffensiv har pratat med den unge afghanske socialisten Mortaza Rahemi.

Berätta kort om dig själv! – Jag är född i Kabul och kom till Sverige 2015. Som tur är har jag fått permanent uppehållstillstånd.

Morteza Rahemi, afghansk flykting och socialist.

Du följer läget i Afghanistan? – Ja. De två senaste veckorna har det varit 3-4 stora attacker. Den senaste i Jalalabad drabbade även pashtuner, och det är viktigt att påpeka att det inte bara är hazarer som drabbas. – Jag är mycket orolig, men inte

bara för min familj, utan för mitt folk – det vill säga alla människor. Jag vill inte dela in människor i grupper som nazisterna gör. För mig spelar det ingen roll om någon är hazar, pashtun, tadzjik eller uzbek. – Inför valet i Afghanistan måste folk registrera sig och då är man tvungen att ange vilken folkgrupp man tillhör. Man får inte skriva bara afghan. Politiken i Afghanistan har mycket lögner och blandar ihop det med religionen. – Nu har Afghanistan hotat att stänga vattentillförseln till Iran om de inte betalar, och då har Iran i sin

Foto: Glenn Fawcett

Afghanistan ännu mer osäkert

tur hotat Afghanistan – så spänningen i regionen har ökat.

Ser du någon positiv utveckling i Afghanistan? Finns det någon Metoo-rörelse? – Nej, men den växande idrottsrörelsen är positiv, framför allt MMA och Taekwondo. MMA-vinnaren Hussain Bakhsh Safari sa att det som landet behöver är trygghet för alla. – Jag är själv socialist. Jag har alltid velat hjälpa människor och bidra till hur folket kan organisera sig för frihet och trygghet. Elin Gauffin


INRIKES

17 MAJ 2018 # 1 301

12

Brutalt avslöjande i SVT:s Den stora sjukhusstriden

På Västerviks sjukhus säger kirurgen Mehmet att ”Någon måste be det svenska folket om ursäkt” angående vårdlögnerna om centralisering.

Den svenska sjukhusvården centraliseras i en allt högre takt. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus är bara ett av många exempel runt om i landet. Under de senaste tio åren har vart femte akutsjukhus lagts ned. Denna strukturomvandling har skett i total politisk enighet med hänvisning till den statliga utredningen ”Träning ger färdighet”. Men SVT:s Dokument inifrån visar i ”Den stora sjukhusstriden” att ”Kejsaren är naken”. STEFAN LUNDQVIST

rs.sundsvall@socialisterna.org

R

edaktionen för SVT:s Dokument inifrån ska ha mycket beröm för att de i över ett år har granskat vad som ligger bakom centraliseringen av sjukhusvården. Steg för steg avslöjas att slutsatserna i utredningen ”Träning ger färdighet” bygger på lösan sand. Utredaren Mårten Rosén fick mycket publicitet för sin slutsats att

500 människor varje år dör i onödan på grund av att kirurger på mindre sjukhus har för få patienter och därför får för lite operativ träning. Han menade att för många sjukhus och läkare gör komplicerade operationer och hans tes är att vårdkvaliteten kan höjas om läkarna specialiseras och koncentreras till ett fåtal sjukhus med en större volym patienter.

Rosén omfamnades av hela det politiska etablissemanget inklusive Vänsterpartiet, vars ledamot i socialutskottet Karin Rågsjö förvånas över att centraliseringen inte har gått snabbare och från riksdagens talarstol utropade att Mårten Rosén är ”en superutredare” . Att 500 patienter varje år dör i onödan och självklarheten att ”Träning ger färdighet” var naturligtvis i förväg väl uttänkta värdeord i presentationen av utredningen. Men Dokument inifrån har granskat utredningen grundligt och journalisterna har besökt chefskirurger på mindre sjukhus som i Västervik och Karlskrona. De har stämt av sitt resultat med landets ledande professorer i kirurgi och medicinsk statistik. Resultatet är en ögonöpp-

nare för tittaren och borde leda till allvarlig kritik och konsekvenser – gör om och gör rätt! I korthet konstaterar Dokument Inifrån: •T  rots stora brister i vården som ökade väntetider, personalbrist, överbelagda avdelningar med mera står sig svensk sjukvård ändå väl i en internationell jämförelse. När det gäller just avancerad cancerkirurgi finns det få som kan mäta sig med Sveriges resultat. • Som uppdraget till utredningen formulerades var det inte Måns Roséns sak att utreda hur vården bäst organiseras. Hans uppgift var att utreda hur man bäst kan öka centraliseringen. • Utredningsunderlaget har stora brister i bland annat metodik och ger missvisande slutsatser.

500 onödiga dödsfall efter kirurgi erkänns av Rosén egentligen vara 370. I dessa har samma dödsfall räknats in flera gånger på grund av flera kirurgiska ingrepp hos varje patient. I underlaget har det även räknats in kirurgiska ingrepp där diagnosen redan från början är en dödlig sjukdom som till exempel bukspottskörtelcancer. Samtidigt ingår i materialet en stor del enklare kirurgi som inte borde ha ingått i undersökningens syfte att undersöka den högspecialiserade kirurgin. I programmet intervjuas socialminister Annika Strandhäll (S) som ger sin och regeringens vision om sjukhusvården om 15 år. Hon tycker att sjukhusen slukar för stora resurser och planen är att kraftigt bygga ut primärvården (vårdcentraler) medan sjukhusvården i mycket högre grad centraliseras och kommer längre från människorna. När hon ställs inför programmens avslöjanden om utredningsunderlagets brister och ihåligheten i sitt ledargument att 500 patienter dör i onödan blir hon ställd: – Jag blev väldigt upprörd om jag ska vara ärlig. Det är dessutom en siffra som spridits extremt mycket bland annat av mig själv. På Västerviks sjukhus säger den erfarne kirurgen Mehmet: – Någon måste ställa sig upp, be det svenska folket om ursäkt, erkänna att vi har gjort fel och säga att nu spolar vi bort det här. Kollegan Magnus Fröstorp säger: – Kanske finns tid för självrannsakan och att vi kan backa ett steg. Men politiskt lägger regering och riksdag idag via socialstyrelsen ett mycket hårt tryck på landstingen att snabba på centraliseringen av sjukhusvården. Jag rekommenderar därför läsarna att se de två avsnitten på SVT Play. För alla som deltar i kamp för vården är det ett måste! ■

”Jätteviktigt säger politikerna och sen händer ingenting” tikerna var mycket konkreta. Det gjorde att det också blev en del konkreta svar. Till exempel har HSO:s press nu lett till att Socialnämnden har lovat att godkänna förfrågan om kontaktperson enligt LSS även för de som bor på gruppboenden. Det visar att det lönar sig att kämpa. Flera uttryckte oro över psykiatrin i Norrbotten. På det svarade regionrådet Glenn Bergård (V) med en lång harang om hur ”evidensbaserade” metoder, bättre samverkan med kommunerna och omorganisering av barn- och ungdomspsykiatrin skulle göra saker bättre. Det provocerade fram stor upprördhet.

Foto: RS Luleå

–N

är det är kris på akuten och det är långa väntetider säger styrande politiker ”Oj så här får det inte vara, det här är jätteviktigt, vi tar med oss frågan” och så vidare. Sen händer det ingenting! Ni klagar på politikerförakt, men ni kanske borde fundera på om det är sådant agerande som skapar politikerförakt! Det sa Inga-Lill Enbom, en av de cirka 30 deltagare på HSO:s (Handikappfören Samarbetsorgan) 3,5 timmar långa maratondebatt i Luleå den 9 maj. Inbjudna var partierna i Luleå kommunfullmäktige och regionen, och frågorna från HSO till poli-

Allt fler känner sig lurade och svikna av etablissemangets politiker.

– På regionens CS-mottagning finns 700 patienter, men bara 2,5 sjukskötersketjänster. På Sunderbyn finns det bara 24 psykiatriplatser som delas med beroendeenheten. Bristen på resurser gör att patienter självmedicinerar och lätt hamnar i missbruk, berättade en kvinna.

Jonas Brännberg från RS betonade frågan om demokrati, inflytande och resurser. – Det är de som är berörda av olika frågor som är de verkliga experterna och som måste ges inflytande. Det gäller oavsett om det handlar om färdtjänsten som inte fungerar, varmvattenbassänger, han-

dikapp-parkeringar som flyttas eller gruppboendens utformning. Det är behoven som ska stå i centrum, men då krävs också mycket mer pengar. Det finns pengar – se bara på storföretagens aktieutdelning som i år är större än alla landstings vårdbudgetar tillsammmans! ■ RS Luleå


INRIKES / KULTUR

17 MAJ 2018 # 1 301

13

Vilsenhet och sökande efter mening

Romanen Polskt-ryskt Krig Under Rödvit Flagga av Dorota Masłowska gavs ursprungligen ut på polska år 2002, men har nu 2018 getts ut på svenska. Boken handlar om ett gäng ungdomar i en polsk kuststad under 2000-talets början, dagen innan den stora ”ryssfria dagen” ska firas. VILGOT KARLSSON offensiv@socialisterna.org

H

uvudpersonen och berät­ taren är Andrzej ”Silny” Robakoska, en ung kille vars största intresse i livet är att ta droger, närmare bestämt amfeta­ min (men han är inte kräsen). Han är nästan ständigt drogpåverkad, och eftersom boken är skriven i förstapersonsperspektiv leder detta till en berättelse som aldrig pausar, aldrig har en lugn stund. Silnys inre monolog är en lavin av svordomar och satiriska observa­ tioner, ofta precis på gränsen mel­ lan smaklöshet och imponerande kreativitet.

som borgmästaren har utlyst målas till och med hela staden i polska flaggans färger, och alla medborg­ are tvingas genomgå ett muntligt test för att se om de är ”propolska” eller ”ryssvänliga”. Boken fungerar som en kommen­ tar på den växande polska natio­ nalismen genom att göra den helt absurd och överdriven, där vissa karaktärer rakt ut bekänner att det är lättare att bli framgångsrik om man säger att man är högernatio­ nalist (eftersom alternativet är att man är ”prorysk”).

Silny utmärker sig i att han är kluven i sin identitet, liksom landet han bor i. Förutom sin oerhört korta stu­ bin och sin objektifierande kvinno­ syn utmärker sig Silny i att han är kluven i sin identitet, liksom landet han bor i. Å ena sidan föraktar han den stora kapitalistiska fienden, ”Väst”, som består av globalisera­ de utsugare och rika turister, och å andra sidan hatar han Ryssland och alla ryssar i stan. Ryssar fungerar som en sorts all­ omfattande ondska i boken; de be­ skylls för allt ifrån att ha sålt falska cigaretter till att ha mördat Silnys hund. Under den ”ryssfria dagen”

Handlingen har ingen struktur, Silny bara träffar på kompisar och bekanta (ofta en och en), och dis­ kuterar diverse ämnen med dem, vilket gör det extra intressant när de börjar prata politik. Han kall­ ar sig själv för ”vänster-anarkist”, och dagdrömmer om att omför­ dela resurserna så att alla får det

Författare: Dorota Masłowska Förlag: Albert Bonniers Förlag Utgivningsår: 2018 Antal sidor: 243

de behöver, men missar poängen genom att göra sig själv till chef, omgi­ ven av nakna sekrete­ rare.

Den mest sympatiska karaktären i boken är goth-tjejen Angela, en feministisk, djurälskan­ de miljöaktivist som inleder ett komplicerat kärleksförhållande med Silny. Hon kan också babbla på, precis som Silny, men det finns en gnutta optimism och naivitet som gör allt mycket roligare, för att inte tala om det faktum att hon är den enda i hela boken som inte har våldsamma ten­ denser eller försöker få tag på snabba pengar. Författaren själv dyker också upp som protokollskribent för polisen där hon bland annat uttrycker sin olust kring att behö­ va kategorisera folk efter ”propolsk” eller ”prorysk” (vilket kan ha resulterat i denna bok). Anledningen till att huvudkaraktären hamnar på polissta­ tionen från början är på grund av att han, i bokens roli­ gaste scen, rånar en McDonalds tillsammans med en kompis och lyckas smita med ett byte bestående av en stor cola och ett par walkie-talkies.

Polsk-ryskt Krig är en bok om en vilsen människas funderingar kring identitet, nation, kapitalism, vänskap och längtan efter mening­

en med livet. Det är också en kao­ tisk skildring av hur det är att vara småkriminell i en polsk kuststad år 2002. ■

Alarmerande situation på Haninges fritidshem

F

ritidshemmen i landet går på knäna, med en kraftig minskning av antalet hel­ tidsanställda pedagoger. Det visar Lärarförbundets granskning från den 7 maj. I Haninge är situationen ännu värre än rikssnittet, och talar sitt tydliga språk: Det kommer inte att hålla i längden. Sett till hela landet har antalet elever per heltidsanställda fritids­ pedagoger på fritidshemmen ökat markant från år 2012 till 2017, från 37 elever till 54. I Haninge har utvecklingen varit ännu mer dras­ tisk: från 96 till 152 elever under samma tidsperiod. Haninge är åttonde sämsta kom­ mun i Stockholms län (plats 18 av 26 kommuner) vad gäller lärartät­ heten, och att Haninge ”bara” är åttonde sämst med en sådan usel lärartäthet är talande för den extre­ ma situationen i länet. Vad gäller antalet elever per fri­ tidshem ligger Haninge också över

rikssnittet, med 46 elever mot snit­ tets 40. Det innebär att det i snitt saknas en heltidsanställd pedagog på över två av tre fritidshem. – Bristen på utbildade lärare i fri­ tidshemmen gör det svårt att bedri­ va undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många in­ skrivna elever som idag, kommen­ terar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på LF:s hem­ sida den 7 maj. Lärarförbundets undersökning från den 10 april i år från, Mer tid för kvalitet och arbetsglädje – 2 000 lärare i fritidshem, visar också på det pressade läget inom fritidshemmen. Tre av fyra har för hög arbetsbelast­ ning (bara 5 av de 2 221 tillfrågade uppgav att deras arbetsbelastning är låg!), där de anställda uppger att lönen har legat kvar på en låg nivå samtidigt som arbetsbördan har ökat. Det innebär naturligtvis att det

blir svårare att utföra det pedagogis­ ka uppdraget och säkerställa en god skolmiljö för eleverna. Skolverkets riktlinjer om att fri­ tidshemmens verksamhet ”bör utgå från elevernas intressen och er­ farenheter och anpassas till att elev­ er har olika förutsättningar” blir också väldigt svårt, om inte omöj­ ligt, att uppnå – särskilt i Haninge.

tenskiktet, särskilt vad gäller lärar­ täthet och antalet utbildade lärare. Detsamma gäller fritidshemmen. Utöver detta har Haninge kom­ mun länge monterat ned kulturoch fritidsverksamheter utanför skolan, som Lakeside vid Rudan­ sjön, uppstyckningen av det prisade Jordbrogården, planerna på att rase­ ra Ungkulturhuset Porten, planerna

Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot 40. Undersökningen visar vidare att många saknar utbildade kollegor, att det råder en brist på möjligheten till kompetensutveckling med mera. Haninge har länge varit en botten­ kommun vad gäller skolan. Lärar­ förbundets årliga rankning över landets bästa skolkommuner har konsekvent placerat Haninge i bot­

på att riva Jordbro kultur- och för­ eningshus och bygga ett nytt, myck­ et mindre sådant där alla föreningar inte kommer att få plats, med mera. Ska barn och ungdomar inte ha rätt till en meningsfylld, lärorik fritid? Istället skuldbelägger man de ungdomar som inte har någonstans att ta vägen, då man i decennier har raserat och urholkat välfärden.

Det får vara nog nu – nog med den accelererande högerpolitiken som kommer från såväl S-C-MP-styret som M-L-KD-oppositionen, ofta med stöd av det rasistiska högerpar­ tiet SD. I kommunvalet i Haninge 2018 finns det bara ett alternativ för en politik som står för verkliga sats­ ningar på välfärden – skola, fritids­ hem med mera. Det alternativet sta­ vas Rättvisepartiet Socialisterna, den verkligt kämpande oppositionen. Rättvisepartiet Socialisterna säger: • Anställ 95 nya fritidspedagoger till Haninges fritidshem – max 30 barn per avdelning. • Ge möjlighet till vidareutbild­ ning utan att behöva gå ned i del­ tid. Höj lönerna. • Kasta ut riskkapitalisterna från skolan. • Mindre klasser och ökad lärar­ täthet. Nej till skolnedläggningar, centralisering och stordrift. ■ Robert Bielecki


KULTUR / INRIKES

17 MAJ 2018 # 1 301

14

Ingen 100% kamp utan klasskamp Historiska museet i Stockholm har för närvarande en utställning vid namn ”100% kamp – Sveriges historia”. En liten, men textrik utställning som trots mycket intressant fakta inte nog lyckas framhäva arbetarrörelsens kollektiva och avgörande roll i kampen för de många förbättringar som historiskt har vunnits i Sverige. ROBERT BIELECKI

offensiv@socialisterna.org

I

De svenska rättighetskamper som utställningen framför allt lyfter fram är kampen för aborträtt och rösträtt, asylkampen, mot rasism (antiziganism, antisemitism, kort om samernas kamp, etc), för dövas inkludering i samhället, för hbtq+-rättigheter samt för funktionshindrades tillgänglighet i det offentliga rummet. Längsmed golvet kan man också följa olika kortfattade textcirklar med viktiga årtal i olika frågor i kronologisk ordning, något jag tyckte var en schyst touch. Dock blev jag mäkta förvånad när man hade ett stort glapp mellan år 1914 och 1921, och därmed inte alls nämnde revolutionsåren 1917-1918 och vilken effekt de revolutionära resningarna i hela Europa efter den framgångsrika Ryska revolutionen

hade i Sverige. Det blev den impuls till masskamp som till slut vann bland annat allmän rösträtt. Överhuvudtaget saknas den svenska arbetarrörelsens klasskamp och dess många monumentala händelser: Sundsvallsstrejken 1879, storstrejken 1909, nämnda 1917-1918, skotten i Ådalen 1931 – ingenstans, vad jag såg, nämndes detta. Mycket fokus lades istället på framträdande individer i olika frågor. Absolut kan individer spela viktiga roller, och det är i sig inte fel att lyfta fram det (Katarina Taikon, författare och en förgrundsgestalt i kampen för romers rättigheter, är exempelvis en av de många som lyfts fram). Men kontrasten mellan individens roll och den kollektiva kampens roll blir i mitt tycke ganska stark. Individer förändrar inte samhället – det gör kollektivet. En stark, tongivande individ är inget utan en massiv rörelse, grupp, organisation eller liknande bakom sig. Det är egentligen lite av ett tecken i tiden och visar på tillbakarullningen i medvetenheten vad gäller kollektivet. Samhället har blivit alltmer individualiserat och ”nyliberaliserat”, samtidigt som allt fler är uppgivna över de senaste 30 årens många bakslag och den generella politiska och samhälleliga utvecklingen. Socialdemokratins kraftiga och ständigt pågående högersväng sedan 1980-talet samt dess samtida förborgerligande har kastat en våt filt över arbetar- och fackfören-

Foto: Robert Bielecki

det första rummet av utställningen möts man av stora, imponerande kampbilder på vardera sida, och det är egentligen dessa bilder som bäst ger en föraning om den masskamp som har krävts för ”de många rättighetskamperna” som utställningen konsekvent refererar till. Hembiträdesdemonstrationen 1938 mot de vidriga arbetsförhållandena de led under, nej till svenska atomvapen under 1950-talet, protesterna mot utvisningshoten av romer under 1960-talet och 2017 års demonstrationer mot rasism – för flyktingsolidaritet är några av de bilder som snyggt pryder det första rummet.

En intressant utställning som dock inte nog framhäver klasskampens betydelse.

ingsrörelsen, speciellt med tanke på hur tätt förknippade S och LO är. Fackledningarna har därför gjort en liknande resa och spelar idag en ofta förrädisk och/eller passiviserande roll på kampen. För att vinna nya segrar, stoppa tillbakarullningen av vad som har vunnits och återvinna vad som har förlorats för de 99 procenten måste nya, starka kamporganisationer byggas upp. Facken måste bli kämpande och demokratiska, ett nytt arbetarparti måste byggas upp och

de olika kamperna kopplas ihop till medvetenheten om att hela klas�samhället måste avskaffas, då det rådande systemet gynnas av att splittra de 99 procenten. Bara så kan vi skrota de förpestande förtrycken och diskrimineringarna, och istället bygga upp ett nytt, solidariskt, rättvist samhälle där behoven styr, snarare än vinstintresse. Ändå tycker jag utställningen är värd ett besök. Mycket intressanta och/eller makabra fakta redovisas om bland annat hur ”sinnes­ slöa” kvinnor sattes in på institut

och tvångssteriliserades långt in på 1900-talet, riksdagsledamöters trångsynta och misogyna syn på kvinnlig rösträtt tidigt 1900-tal, hur kvinnor fick göra så kallade ”abortresor” till Polen för att utföra abort under 1950-60-talet, de dövas kamp för erkännande av teckenspråket och för dövskolor, med mera. Utställningen avslutas också med uppmaningen till fortsatt kamp, och att kampen ständigt måste fortsätta. Utställningen är gratis och pågår fram till och med den 9 december 2018. ■

Piteå: Låt oss Levas kamp mot utvisningarna sprider sig Söndag den 13 maj reste representanter från Låt oss Leva-Ung i Sverige Luleå och Rättvisepartiet Socialisterna till Piteå Havsbad för ett uppföljningsmöte med en grupp unga flyktingar.

rs.lulea@socialisterna.org

M

ötet inleddes med en tung, men viktig diskussion om de senaste S-förslagen på inskränkta rättigheter för människor på flykt. Med utgångspunkt i insikten att det inte finns något att förlora på att kämpa

Låt oss Leva arbetar aktivt i Norrbotten med att höja medvetenhe-

ten och samla ihop de starka krafter som vilar och väntar. I Luleå fortsätter Låt oss Leva att organisera sittstrejker på gymnasieskolan varje fredag, trots försök till b egränsningar från skolledningen. Låt oss Leva-Boden har också aktiviteter, Protester landet runt den 9 juni. på senaste tid främst kopplat till motståndet mot Målsättningen är att de tre lonazisternas försök att etablera sig i kalgrupperna ska anordna gemenNorrbotten. samma protester mot S-förslagen

Foto: Ung i Sverige

SIRI KJERRULF

beslutade mötet att grunda en Låt oss Leva-avdelning även i Piteå för att befästa kampen mot utvisningarna, för allas lika rättigheter. Som första aktivitet planeras nu ett stormöte särskilt riktat till de boende för att kunna samla alla som hotas av den rådande asylpolitiken under samma tak och gemensamt diskutera aktuella frågor att kämpa för i Piteå kommun och krav för Låt oss Leva-Piteå att ena både svenskar och flyktingar med olika bakgrund kring. Ungdomar förbereder nu affischer och knackar dörr bland de 900 boende för att nå ut.

den nionde juni, som en del av ”Segertåg” – den protestdag som Ung i Sverige har utlyst över hela landet. ■


Luleå:

Vårduppror mot vårdkrisen Tid: Tisdag den 22 maj kl 18.30. Plats: Partilokalen. För mer info: 073-053 68 84.

Sundsvall:

Socialistisk analys av konflikterna i Mellanöstern Tid: Onsdag den 23 maj kl 18.00. För mer info: 070-363 60 87 / 070-227 42 21.

Eskilstuna:

RS och valet Tid: Tisdag den 22 maj kl 18.00. Plats: Pride Park, Fristadstorget. För info: 073-373 33 61.

Boden

För info om plats: 070-231 99 10.

Umeå:

För info: 079-340 59 97.

Karlskoga: För info: 073-310 70 87.

Örebro:

För info: 070-536 43 17.

Södertälje:

Stöd socialisterna E

n liten ökning på 3 023 kronor den här veckan gör att vi än så länge ligger på totalt 38 510 kronor för maj månad. Det motsvarar drygt 48 procent av målet, men jämfört med andra månader är vi i ett mycket bra läge vid denna tidpunkt.

Med mer än två veckor kvar i skrivande stund finns det ingen anledning att vi inte skulle klara målet på 80 000 kronor. Såväl Mellansverige som Norrbotten och Västsverige har redan kommit halvvägs. Hittills har vi sålt 920 lösnummer av Offensiv med riktigt bra resultat i Västsverige, där 419 exemplar har sålts. Vi har också värvat 92 nya prenumeranter. Procent av mål

För info: 073-740 39 54.

Norrbotten

Malmö-Lund: För info: 070-885 44 86.

Stockholm:

Den palestinska kampen Tid: Torsdag den 24 maj kl 18.00. Plats: Partilokalen. För mer info: 08-606 94 03.

Haninge:

Kan du hjälpa oss klara vårt mål för maj månad? Bidra till ekonomikampanjen enklast genom att Swisha ett belopp till 123-240 32 85 eller genom att sätta in ditt bidrag på PlusGiro 87 96 49-2. SMS-bidrag kan också skickas genom att skriva ett meddelande med ”Offensiv 50” till 72550. Tack! ■

5 425 kr

Västerbotten

Totalt

48% 38 510 kr

0 kr

Mellannorrland

1 363 kr

Stockholm

16 316 kr

Mellansverige

2 975 kr

Västsverige

12 151 kr

Sydsverige

280 kr

Socialistiskt program för Haninge Tid: Torsdag den 24 maj kl 18.00. Plats: Jordbro kulturhus För info: 072-524 42 95.

Stöd RS valfond!

Borås:

Pengarna behövs till valsedlar, valmanifest, flygblad, affischer och plakat. Medan riksdagspartierna ger sig själva hundratals miljoner i bidrag samlar vi in från medlemmar, väljare och folk på stan.

Situationen i Afghanistan Tid: Onsdag den 23 maj kl 18.00. Plats: Yxhammarsgatan 8-10. För info om tema: 070-396 47 83.

Målet till 31 augusti är 200 000 kronor. Du kan bidra: swisha till 123 240 32 85, betala till plusgiro 87 96 49-2 eller ge ett bidrag varje månad fram till augusti; mejla rs@socialisterna.org för hur. Hittills har vi samlat in 126 017 kronor.

Göteborg:

Ett manifest för förorten Tid: Måndag den 21 maj kl 18.00. Plats: RS Bokcafé. För mer info : 073-501 21 37.

Kontakta Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå, Haninge eller Göteborg om du kan göra en insats i valkampanjen.

• Skrota det segregerade skolsystemet. Bra, enhetlig utbildning till alla. • Ökad lärartäthet och fler specialpedagoger. • Kasta ut vinstintresset. Återförstatliga skolan.

Klimat- och miljöhot • Stoppa gruvbolags och fossilföretags rovdrift. Offentligt ägande av naturresurserna. • Massiva, offentliga klimatinveste­ringar i avgiftsfri lokaltrafik, utbyggd tågtrafik och energieffektiviseringar. Omställning till förnyelsebar energi nu! • Avveckla kärnkraften. • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling i samklang med djur och natur.

Rusta upp välfärden • Kasta ut riskkapitalisterna från välfärden – riv upp privatiseringarna. • Stoppa nedskärningarna i skola, vård och omsorg – mer pengar till kommuner och landsting. 200 000 nya offentliga välfärdsjobb. • Välfärden ska styras demokratiskt av anställda, brukare och anhöriga. • För landsomfattande protester mot regeringens högerpolitik med fackföre­ningar, nätverk, pensionärsorganisationer med flera. • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen.

Antirasism & asyl •R  iv muren mot flyktingar. Återinför rätten till asyl, permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

• Stoppa jakten på och utvisningar av flyktingar. • Gemensam kamp för avtalsenliga löner, fasta jobb, bostäder, vård och utbildning för alla. • Organisering på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism. • Internationell solidaritet med arbetare och fattigas kamp och uppror mot förtryck, terrorism och krig.

Bostadskrisen • Nej till utförsäljning av allmännyt­tan, ombildningar och marknads­hyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara. • Rusta upp förorten – jobb, bostäder, skola, service och fritid. • Förstatliga byggbolag och banker för klimatsmarta renoveringar utan ­hyreshöjningar samt bygget av 71 000 billiga hyresrätter per år.

Likaberättigande • För ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Socialistisk feminism

Kämpande fackföreningar

• Kvinnors och hbtq-personers rätt till sina kroppar. • Inför samtyckeslag och mer resurser mot mäns våld mot kvinnor. • Kvinnokamp för utbyggd välfärd, mot diskriminering och sexism.

• Arbetarkamp för högre löner, bättre arbetsmiljö och försvar av jobben. Använd strejkrätten – låt företagens vinster betala. • Facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer. • Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt. •D  emokratiska fackföreningar. Nej till pampstyre och lyxliv; valda representanter på arbetarlön.

Trygga jobb • Stoppa lönedumpning via privatiseringar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal” och papperslösa. • Kollektivavtal till alla. Skrota Fas 3 och RUT. Minst 22 000 kronor i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid. • Återställ 90 procents ersättning i a-kassa och sjukförsäk­ring. Stoppa jakten på arbetslö­sa och sjuka. • Arbete åt alla. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Nytt arbetarparti & socialism • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge lågavlönade en röst. • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Låt de rika betala. • Förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska styre och kontroll. • Skrota kapitalets krisande EU och EMU. • För en demokratiskt planerad ekonomi i en socialistisk värld. ■

SOCIALISTISKT

En skola för alla

• Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. • Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandla till civil produktion. • Enad, global kamp mot militär upprustning och imperialismens plundringar och krig.

PROGRAM 2018

Nej till militarismen


BRÄNNANDE

17 MAJ 2018 # 1 301

Förortsforum för rättvisa i Husby lördag den 19 maj kommer att ge svar på tal från förorts- och välfärdsaktivister mot de auktoritära och flyktingfientliga utspel som präglar upptakten till årets valrörelse och som allt tyder på kommer att upprepas Järva politikerveckan i början av juni. ARNE JOHANSSON

offensiv@socialisterna.org

A

tt som ledande politiker gör stoltsera över ”svenska värderingar”, men samtidigt trampa på de mest utsattas elementära mänskliga rättigheter, är outhärdligt. Arrangörerna är därför särskilt stolta över att välkomna Mahmood Rezaie, en av Ung i Sveriges mest kända profiler, och den 17-årige konstnären Hadi Qasemi, som har varit på flykt under fyra år innan han lyckades ta sig till Sverige som ensamkommande 15-åring.

Foto: Mahdi Khavari

Ung i Sverige till Förortsforum

Hadi Qasemi.

Mahmood Rezai.

Då får också forumets deltagare chansen att se några av de tavlor och skulpturer som han tidigare i våras ställde ut på Kulturhuset under rubriken ”Här ska vi inte dö”. Arrangörerna hoppas också få forumets stöd för kravet på amnesti åt de unga afghanerna och alla som flytt från krig och förtryck. Skallet mot flyktingar, integrations- och förortsproblem tjänar också till att vända bort intresset från att de senaste 30 årens regeringar har tillåtit ett fåtal redan rika att samla på sig enorma förmögenheter, samtidigt som välfärden har skurits ner, privatiserats och fördelats allt mer utifrån plånbokens tjocklek. Mot detta måste vi därför själva resa oss för att tala högt om de skriande k l assk ly f tor

Under forumet organiseras parallella panel- och gruppdiskussioner om skola, bostad, trygghet från våld och grön omställning. Mot konsekvenserna av vinstdrivande skolor och segregerande skolval kommer inte minst lärarna Gö-

ran Drougge och Magnus Ekblom att tala, i öppet trots mot Academedias försök att sparka och omplacera dem som straff för deras envisa kamp för en skola utan vinstintressen. I den kampen får de också högljutt understöd av Tomas Carneheim och lärarbandet Magistern. I bostadskrisens Sverige, där hyresrätter straffbeskattas och riskkapitalbolag köper upp och fuskrenoverar miljonprogramshus till hutlösa hyreshöjningar kommer flera röster att höjas för en ny bostadspolitik. En av dessa är bostads- och urbanforskaren Domika Polanska. En annan är Kristofer Lundberg, nyvald ordförande för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, som har gått i spetsen för en imponerande bostadskamp i Göteborgs förorter. Under forumets gröna paneloch gruppdiskussion kommer Anita Karp från Gulliga folkrörelsen och Norra Järva Stadsdelsråds styrelse att utveckla argumenten i ett medborgarförslag på ekolo-

giska stadsodlingar för närodlade grönsaker för avsättning till lokala marknader och egna kök i skolor, förskolor och äldreboenden. När hela samhället måste klimat­ omställas vore det av stort värde om förorts- och miljöaktivister kunde enas bakom ett krav på att staden ska byggas klimatsmart med investeringar i utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik före motorvägar. För ett Sverige som måste byggas om jämlikt, jämställt och hållbart krävs till syvende och sist att en välfärd utan vinstintressen skapas, där riskkapitalets och pengarnas makt över skolor, vård, omsorg, bostäder, kollektivtrafik och samhällets klimatomställning bryts och ersätts med en demokratiskt utarbetad och kontrollerad planering av samhällsbygget. ■

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett socialistiskt samhälle, mot högerpolitikens fortsatta härjningar. Bli medlem du också!

Foto: Natalia Medina

Gå med i

som sliter isär samhället i allt från inkomster och kapital till tandhälsa och livslängd, fattigdom och trångboddhet, segregerade skolor och en grov diskriminering av hyresrätter. Nya initiativ behövs som kan förena förorts- och välfärdsaktivister i en gemensam front med förortens boende och arbetare, hyresgäst- och fackföreningar, skolfolk och elever, kulturarbetare och miljöaktivister. I ett Sverige som behöver bygga tiotusentals nya bostäder, förbättra skolor, vård och omsorg, klimatomställa industri och trafiksystem, ska alla utspel om sänkta lägstalöner avvisas och ingen som kan och vill jobba behöva gå utan ett riktigt arbete med avtalsenlig lön. Järvaprofilen Mohamed Hagi Farah kan också räkna med starkt stöd för kravet på extra insatser och socialt stöd för det stora skikt av ungdomar som är offer för en fallerad skolpolitik, som individuellt anpassade utbildningar och lärlingsplatser som leder till riktiga jobb.

Ring 08-605 94 00 eller skicka e-post till rs@socialisterna.org för att veta hur.

[

Prenumerationsärenden: E-post: prenumerant@socialisterna.org Tel: 08-605 94 03 • Adress: Tidningen Offensiv, Box 73, 123 22 Farsta

[

PRENUMERERA PÅ

Genom att prenumerera på Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning Offensiv stödjer du vår kamp mot nedskärningar, sexism och rasism och får rapporter om kamprörelser i Sverige och i världen för endast 40 kronor i månaden via autogiro.

Offensiv 1301  
Offensiv 1301  
Advertisement