Page 1

15 mars 2018 / # 1 292 / Pris: 20 kronor / Månadspren: 40 kronor

Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning

Bort med de otrygga jobben

socialisterna.org @offensiv RattvisepartietSocialisterna rs_offensiv

KAMPANJ HANINGE

Krävde M-toppens avgång – åtalas

5 6

8-9

Foto: RS Haninge

Blir handelskrig Trumps nästa steg?

• Rätt till heltid • Fasta och trygga jobb • Omedelbar arbetstidsförkortning – läs mer i ledaren sid 2

Spanien 8 mars: Historisk kvinnostrejk Den spanska staten skakades av en enorm feministisk generalstrejk den 8 mars. Över 6 miljoner gick ut i strejker och protester över hela landet. Strejken var oöverträffad. Aldrig tidigare i den spanska statens

klasskampshistoria har en sådan djupgående och massiv mobilisering mot arbetarklasskvinnornas förtryck, mot ojämlikhet och våld mot kvinnor, ägt rum. – 8 mars på sid 3, 10 och 11

12-13

Black Panther inspirerar till kamp

Stöd RS/Offensiv – Ge ett bidrag! Plusgiro: 87 96 49-2 Swish: 123-240 32 85 SMS: 72550 t ex: Offensiv 50

Posttidning A

AD:s klassdom mot sopgubbarnas fajt


OFFENSIVS STÅNDPUNKT

15 MARS 2018 # 1 292

2

TRYGGA JOBB & RÄTT TILL HELTID S

Trots alla löften har andelen osäkra jobb inte minskat, utan tvärtom har de tenderat att öka inom branscher som handels, städ och hotelloch restaurang. ”Antalet visstidsanställda i detaljhandeln har ökat kraftigt. År 1990 hade 12 procent av anställda arbetare en tidsbegränsad anställning. Nu är antalet visstidsanställda 29 procent. Det är också de mest otrygga anställningarna som har ökat mest. Tidigare var hälften av alla visstidsanställningar mer trygga vikariat och provanställningar. Numera är 80 procent behovs- eller timanställningar”, skrev fackförbundet Handels i sin rapport Fakta om visstidsanställningar i

A Foto: Socialdemokraterna / Flickr CC

edan 30 år tillbaka ökar antalet osäkra tidsbegränsade anställningar. Idag är det 763 000 personer (15 procent av alla som har ett jobb) som har en tidsbegränsad anställning. Det är framför allt arbetarkvinnor, mer än en av fem, som har en otrygg tidsbegränsad anställning. Bland de otrygga anställningsformerna är det särskilt antalet behovs- och timanställningar som ökar. Under tidigt 1990-tal var vikariat den dominerande typen av tillfällig anställning – 50 procent av alla som hade en tillfällig anställning hade då ett vikariat. År 2010 utgjorde de 22 procent. Den tillfälliga anställningstyp som har ökat mest och kommit att bli den vanligaste är behovsanställningen. Från att ha utgjort drygt 12 procent utgör anställningsformen idag 40 procent av alla tillfälliga kontrakt, larmade den fackliga tankesmedjan Katalys i en rapport som publicerades tidigare i år.

DE SUPERRIKAS DIKTATUR

detaljhandeln. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid. Inom den sistnämnda branschen har 44 procent av Hotell- och restaurangfackets alla medlemmar en otrygg anställning. Nästan en av tre städare har en visstidsanställning. De otrygga jobbens utbredning är en starkt bidragande orsak till arbetsrelaterad stress och ökad psykisk ohälsa på jobbet. En av fyra arbetarkvinnor arbetar fortfarande deltid. I genomsnitt arbetar fyra av tio kvinnor i arbetar­yrken deltid. Bland kvinnor i detaljhandeln saknar hela 77 procent en fast anställning på heltid. ”Den vanligaste orsaken till att så många kvinnor i LO-yrken arbetar deltid är att det inte finns tjänster på

heltid. En annan orsak till kvinnors deltidsarbete handlar om dålig arbetsmiljö. 70 procent uppger att de har värk. Många tycker att jobbet är alltför fysiskt och psykiskt krävande för att man ska orka arbeta heltid”, konstaterade LO i sin senaste Jämställdhetsbarometer. Men var är kampen för att åtgärda detta? LO uppmanade inte ens sina medlemmar att demonstrera på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Fasta jobb, rätt till heltid, och kortare arbetstid i kombination med en ny arbetsorganisation – av och för de anställda – kan inte vänta. Det är nödvändiga förutsättningar för att kunna ta kampen för jämställdhet framåt och vända den långvariga trenden mot ökad otrygghet på jobbet och växande klyftor. ■

mazongrundaren Jeff Bezos toppar tidskriften Forbes årliga miljardärslista. Det är slavlöner, urusla arbetsvillkor och inga kollektivavtal som har gjort honom till världens rikaste. Vintern 2016 rapporterade den brittiska tidningen Independent om att tillfälligt anställda på Amazon i Skottland tvingades bo i tält nära sin arbetsplats för att spara pengar och slippa betala de 130 kronor (betydligt mer än timlönen) som det kostade per dag för att åka med bolagets buss från hemmet till arbetsplatsen. Jezz Bezos sitter på en förmögenhet som beräknas till 112 miljarder dollar (920 miljarder kronor), vilket är en summa som är tre gånger så stor som den årliga BNP:n i Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) som ska delas mellan nära 79 miljoner invånare. Jezz Bezos förmögenhet ökade med drygt 33,6 miljarder dollar (276 miljarder kronor) ifjol, vilket lär vara mer än BNP:n i 96 av världens länder. Så visst finns det pengar.

V

ärldens största miljardärsklubb finns i Kina. Antalet dollarmiljardärer i landet växer i en takt av fyra individer per vecka. I Kinas enmansdiktatur gror och frodas miljardärerna. Enligt en ny rapport från det kinesiska Hurun Research Institute finns det idag 819 dollarmiljardärer i Kina, en ökning med 210 jämfört med förra året, och 40 procent fler än USA. Fyrtiofem av dessa superrika – bland dem landets rikaste, Ma Huateng – är också ledamöter av den så kallade folkkongressen (Kinas fejkparlament), som nyligen krönte Xi Jinping till kejsare på livstid. 59 av Kinas dollarmiljardärer har plats i ett annat symboliskt organ – folkets politiska rådgivande konferens. De över 100 kinesiska miljardärer som befolkar antingen “folkkongressen” eller den rådgivande konferensen har tillsammans en förmögenhet som är dubbelt så stor som Irlands och tredubbelt så stor som Nya Zeelands. På listan över Kinas dollarmiljardärer finns inte Xi Jinping med. Men att berätta sanningen om Xi Jinping och hans förmögenhet är farligt och kan ge flera års fängelse. Officiellt har Xi Jinping inga tillgångar mer än sin årsinkomst som ligger på ett par hundra tusen kronor, men för några år sedan uppskattades det att han och hans familj hade en förmögenhet som kunde räknas i miljarder, åtminstone i kronor. I vilket fall kan Xi Jinpings politik summeras i: Av och för de superrika. ■

Skanskas vd Johan Karlström tjänade under år 2016 34,3 miljoner kronor – lika mycket som 92 byggnadsarbetare. Och de övriga stora byggbolagens vd:ar drar också ifrån rejält jämfört med vanliga arbetare, med årslöner på många miljoner. Stoppa de groteska klyftorna! (skärmdump Byggnadsarbetaren.se den 13 mars). Veckotidningen Offensiv ges ut av Rättvisepartiet Socialisterna • Postadress: Box 73, 123 22 Farsta • Telefon: 08-605 94 00 • E-post: offensiv@socialisterna.org • Prenumerationsärenden: 08‑605 94 03 / prenumerant@socialisterna.org • Hemsida: www.socialisterna.org • Ansvarig utgivare/chefredaktör: Arne Johansson • I redaktionen: Per Olsson (redaktionssekreterare), Elin Gauffin, Sebastian Olsson, Natalia Medina och Robert Bielecki • Prenumerationer: Helår 480 kr, nio månader 360 kr, halvår 240 kr, kvartal 120 kr, månad 40 kr • PlusGiro: 87 96 49-2 • Swish: 123-240 32 85 • Tryck: V-TAB, Västerås 2018 • Miljöcertifierad enl ISO 14001, cert nr 1410718 • ISSN: 0348–5447


KAMPANJ

15 MARS 2018 # 1 292

3

Kamp och solidaritet på 8 mars mars. ra Latins skolgård i Stockholm på 8 Cirka 1 200 personer samlades på Nor Grön från n ema Bors Linn och t sted Lind Första talare var Fylgia Flohr, Frankie från co Blan g som exempelvis Sissela Nordlin Ungdom följda av en rad olika talare ga mån var Det t. artie gostar från Vänsterp Feministiskt Initiativ och Nooshi Dad och n Afri mot ken attac om talare tog upp kurder i demonstrationen och flera och i Rojava. där både pen kam i ar spel vilken roll YPJ är 8 mars för oss och att, som Offensiv dag Andra teman i talen var att varje 8 mars bara är början. också hade på framsidan, #metoo och o-rö”Aldrig mera tyst”, vilket syftar på meto var n ratio onst dem Rubriken för årets lisapita antik ms Foru Rött i och org lmst rma relsen. Demonstrationståget gick till Nor p, kam klass – p pelvis ”Kvinnokamp, klasskam tiska block ropades talkörer som exem inte vill vi – val våra par, sexismen”, ”Våra krop kvinnokamp”, ”Vad ska vi göra – krossa takten – hela lönen, halva makten”. på av inte slår ”Vi ha era jävla ideal” och tal och ationen med några korta avslutande På Norrmalmstorg fortsatte manifest s ett fann Det . nen tisk under demonstratio sånger. Stämningen var bra och poli soci den om lade hand helt a som denna veck stort intresse för tidningen Offensiv, och en, twom ialis #soc en tagg hash er den und alistiska kvinnokampen runtom i värl det såldes knappar med mera. där bord s erna alist Soci iet part Rättvise ar i Stockholm och jag hoppas att Soci Det finns en kämpaglöd bland feministe för er panj kam i as liser kana och tas till vara listiska Feminister kan bidra till att den vi n att inget har ändrats i samhället när riske är ars Ann . rder åtgä tiska konkreta poli står där igen nästa år. ■ RS Stockholm

Foto: Natalia Medina

STOCKHOLM:

GÖTEBORG:

Foto: Sari Hevosaho

”Krossa, krossa, krossa patriarkatet” ekade talkörerna på 8 mars när 3 000 samlades för att demonstrera för jäms tälldhet under parollen ”Vi är inte tysta” i Göteborg. Ett uttalande från demonstrationen slog fast att ”En ny feministisk våg sveper över hela världen från Brasilien till Hongkong, från USA till Polen, där kvinnor har gått ut i massproteste r och även organiserat internationella strejker för att ställa krav, för att ta mak ten tillbaka. Krav har lyfts i de olika länderna mot bland annat det dödliga våldet mot kvinnor, en ändring av det sexistiska rättsväsendet och rätten till abort. Även här och nu ställer vi krav .” Vi kommer inte att sluta kämpa. Vi ska fortsätta ta plats, vi ska fortsätta ställa krav – vi är inte tysta! ■

Sara Berlin

UMEÅ:

LULEÅ:

n?) samlade en För första gången på många år (någonsi Det var ett historiskt 8 mars i Luleå. aritet och Jämonstration under baneret ”Kamp, Solid 8-marskommitté till en gemensam dem a, Låt Oss Leva nationella Kvinnoföreningen Ezperanz ställdhet”. Bland arrangörerna fanns Inter . erna en och Rättvisepartiet Socialist – Ung i Sverige Luleå, Låt Oss Leva Bod vjuer med deltagarna på 8 mars. inter små Offensiv passade på att göra är en jätteviktig nor, att alla ska bli behandlade lika, det – Att det ska vara jämställdhet för kvin Det var kul att ! e komma och delta! Alla var bara bäst fråga för mig. Och kul att så många kund elev. d, nor också, sa Bahjo Mohame män kunde komma och fira med oss kvin en viktig fråga. värderas på samma sätt som pojkar, är att , barn – Flickors rätt att bara få vara det var lite blanBra program, bra tal, bra med teater, att Manifestationen var jättebra tycker jag. olika ingångar, tioner kom samman, att man jobbar med dat. Det bästa var nog att olika organisa kringen. ■ örsä ldraf -Louise Karlsson, specialist på förä men på en gemensam plattform, sa Britt Liv Shange Moyo

Foto: Jonas Brännberg

Foto: Amer Mohammed Ali

Ungefär 200 personer tågade i ett demonstrationståg genom centrala Umeå den 8 mars. En bra uppslutning med tanke på det kyliga vädret. ”Alla sexister ut ur stan – bussen går från Vasaplan” och ”Riktiga jobb, högre lön – gemensam kamp för klass och kön” var två av talkörerna. Efter demonstrationen genomfördes ett panelsamtal med inriktning mot invandrarkvinnors situation i Hamnmagasinet. Tjejjouren i Umeå stod som arrangör för demonstrationen. ■ RS Umeå

MALMÖ:

Internationella kvinnodagen anordnades i Malm ö i ett samarrangemang med närmare 20 olika organisationer och föreningar . I tåget gick över tusen deltagare och flera av talen lyfte frågan om kamp mot vårdkrisen samt behovet av att stoppa rasism och sexism. ■ RS Malmö/Lund


INRIKES

15 MARS 2018 # 1 292

4

Luleå: Södra Hamnplan Brist på inflytande & demokrati

Behandlingen av Södra Hamnplan i Luleå är symptomatiskt för bristen på inflytande och demokrati, något som har blivit extremt tydligt med högersocialdemokraten Niklas Nordström i kommunledningen. Nu planeras en ny tvärvändning som en följd av enskilda makthavares nycker. JONAS BRÄNNBERG

Foto: Natalia Medina

jonas.brannberg@socialisterna.org

Seko Tunnelbanan tågade

för strejkrätten I lördags (den 10 mars) genomförde Seko Tunnelbanan, Klubb 111, en protestmarsch i Stockholm mot regeringens planer på att inskränka strejkrätten och mot riksdagspartiernas uppslutning bakom höjd pensionsålder. Ungefär 150 personer samlades på Norrmalmstorg för att lyssna på tal, följt av avmarsch mot Mynttorget utanför riksdagshuset. AMMAR KHORSHED ammar.khorshed@socialisterna.org

–N

ästan alla riksdagspartier vill höja pensionsåldern och Svenskt Näringsliv jublar. De vill att vi ska arbeta tills vi dör, sa Jannis Konstantis, ordförande för Seko Tunnelbanan. Han förklarade att skälen till regeringens attacker med inskränkt strejkrätt och höjd pensionsålder är att företagen ska tjäna ännu mer pengar på arbetarnas bekostnad – att öka utsugningen. – Varför agerar inte LO med

demonstrationer eller strejker? ifrågasatte Konstantis den fackliga passiviteten. – Hundratusentals strejkade i Spanien på internationella kvinnodagen, öppnade Kajsa Ekis Ekman, författare och debattör, sitt tal, och gav exempel på aktuella strejker för att försvara arbetares rättigheter i West Virginia i USA, Chile och Peru. S-MP-regeringen har tillsatt en utredning om att inskränka strejk-

rätten på arbetsplatser där arbetsgivaren har tecknat valfritt kollektivavtal, även om det skulle vara med ett fackförbund som representerar en minoritet på arbetsplatsen. Det skulle möjliggöra för så kallad avtalsshopping, att företagsledningen kan välja det avtal som är billigast. Det skulle också göra det omöjligt för arbetare att kräva mer än detta genom att ta konflikt. Utredningen är ett beställningsjobb från arbetsgivarorganisationerna. Men det satt hårt inne innan de flesta fackledningar förklarade sig vara emot inskränkt strejkrätt. Högljudda protester eller aktivt motstånd har dock helt uteblivit. – Vi kräver sänkt pensionsålder och sänkt arbetstid. Det finns resurser, men i fel händer, sammanfattade Jannis Konstantis demonstranternas krav. ■

Lövgärdet reste sig i bostadskamp

Det gamla slitna men fina hamnmagasinet revs med idéer om ett nytt ”Skärgårdens hus” med ett naturrum, en restaurang, konferenslokaler samt ett turistkontor. Pengarna för den byggnaden åkte dock snabbt ur budgeten när Niklas Nordström kom in i kommunledningen. Hela hamnplanen gjordes till en stenöken av betong och gatsten utan några aktiviteter. Sedan dess har ett initiativ underifrån med namn Södra Strand och senare Södra vinterstrand fyllt hamnplanen med människor som har spelat volleyboll och strandpingis, solat sig eller åkt skridskor

Senaste utspelet från kommunledningen är att Teknikens Hus, idag belägen vid universitetet, ska flytta till Södra hamnplan. Idén att Teknikens Hus flyttar till centrum kanske inte är helt dum eftersom de har allt mindre med universitetet att göra. Som vanligt sker dock alla verkliga beslut i slutna rum utan inflytande från lulebor – det finns inte ens ordentliga utredningar. Finns det plats för Teknikens Hus på Södra Hamnplan? Finns det alternativa placeringar? Ska verkligen Luleås kulturhistoria som hamnstad utrotas helt och hållet? Hur påverkas skärgårdstrafiken som utgår från Södra Hamnplan? Och framför allt: vill Luleborna att den sista öppna ytan vid havet försvinner? Ingen av dessa frågor styr dagens S-ledning. Istället är det enda som betyder något för dem att maximera exploateringarna, för att gynna sina vänner bland byggbolag, hotellägare och så vidare. Hur staden blir för luleborna har ingen prioritet. Att bygga ett nytt arbetarparti handlar inte bara om att ta kamp för exempelvis en upprustning av vården och skolan, bättre arbetsvillkor och så vidare. Det handlar också om att ta kamp för en stad som utvecklas efter behoven hos dess invånare, inte för att maximera vinsterna hos olika privata exploatörer. ■

Krav på kommunalisering av det privata Victoria Parks bestånd restes.

På kort tid har har två stora möten med hundra personer och en demonstration organiserats i Södra Lövgärdet. Den lokala föreningen har tröttnat och kräver förbättring och bland hyresgästerna fullstän-

digt kokar det. Efter den bostadspolitiska segern med kampen i Rannebergen har Lövgärdet inspirerats att följa dess exempel. ■

Kristofer Lundberg

Maximal exploatering står på politikernas dagordning.

Foto: Jonas Brännberg

Foto: Kristofer Lundberg

”R

enovera, på våra villkor” ekade talkörerna när ett hundratal hyresgäster demonstrerade genom södra Lövgärdet den 9 mars påhejade av sina grannar på balkongerna. Med Hyresgästföreningens fanor i täten slingrade sig demonstrationen längs innergårdarna. Det var den lokala Hyresgästföreningen tillsammans med de boende som organiserade demonstrationen som också krävde kommunalisering av det privata Victoria Parks bestånd. Talare efter talare avlöste varandra om situationen inne i lägenheterna. Kritiken riktade sig mot eftersatt underhåll, mögel, fukt och kyla med mera.

M

och rutschkana på vintern. Det är exempel på hur bra saker kan bli med små resurser om människor ges chansen till inflytande.

ed landhöjningen och allt större lastfartyg har hamnanläggningarna flyttat från Luleå centrum och längre ut närmare öppet hav. Den öppna kajytan Södra Hamnplan är egentligen den enda historia som finns kvar i Luleå centrum av det som en gång var en myllrande hamn. Planerna från kommunledningen har varit hit och dit under de senaste åren. Först skulle marken säljas för ett hotellbygge, men av det blev det inget. Sedan hände ingenting under många år förrän tjänstepersoner sade att kajen måste rustas för att inte rasa. I samma veva ville de riva den sista hamnkranen i stan, men tack vare gräsrotsprotester underifrån blev hamnplanens kran kvar, tack Peo Rask med flera för det! Istället renoverades kranen och hela hamnplanen, men det mesta gjordes utan vetskap om vad slutmålet var.


15 MARS 2018 # 1 292

I korthet

Mattias Bernhardsson (RS) åtalas för sitt engagemang i miljöfrågor.

5

Kommuner mörkar välfärdskostnader

G

Krävde M-topps avgång – nu åtalas Mattias Den 29 januari ordnade kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” en manifestation utanför kommunhuset i Haninge. Ett av kraven, som fick stor spridning i media, var ”Avgå Alexandra Anstrell (M)”. Avgångskravet riktades mot Moderaternas ordförande i Haninge då hennes fabricerade rapporter lade grunden för beslutet om skyddsjakt på den enda vargen i länet, som därefter sköts den 10 januari. RS HANINGE

offensiv@socialisterna.org

N

u åtalas Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson i egenskap av ”ansvarig anordnare” av den offentliga sammankomsten. Straffskalan på ”brott mot ordningslagen” är böter till 6 månaders fängelse. Orsaken till åtalet: Inget demonstrationstillstånd hade sökts. – Att demonstrera utan tillstånd är inte ett brott. Demonstrationstillstånd är inte ett måste. Den 29 januari hade vi ingen ljudanläggning och vi stod inte vid någon bilväg. Polisens uppfattning i polisförhöret var att ingen har stört den allmänna ordningen eller trafiken, säger Mattias Bernhardsson (RS). Och lagen bekräftar detta: ”En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken.” (2010:515). – Polisen på plats sa till oss att vi fick vara där och protestera om vi inte hindrar människor eller tra-

fiken. Och sedan kommer plötsligt ett åtal från ingenstans. Faktum är att vårt krav på Anstrells (M) avgång fick stor publicitet på grund av manifestationen. Vi kan spekulera i vem eller vilka som har pressat polisen att gå till åklagare med detta, säger Ewa Danielsson från kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap”. Mattias Bernhardsson (RS), nu åtalad, var den som tog initiativ till kampanjen mot skyddsjakten på Södertörnsvargen, en kampanj som kom att få ett massivt stöd med 1 800 personer som anslöt i kampanjen. Ett hundratal överklagade beslutet om skyddsjakt, hela 47 000 undertecknade namninsamlingen mot jakten och kampanjen fick stöd av två jaktlag och flera boskapsägare som förbjöd Länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt på deras mark. – När vargen sköts var upprördheten hos allmänheten här i Haninge stor. Det är viktigt att veta den bakgrunden för att förstå varför vår sammankomst som krävde moderatledarens avgång väckte så stora reaktioner hos etablissemanget, säger Lina Rigney Thörnblom (RS),

som i kommunfullmäktige försökte få kommunledningen (S, C, MP) att agera för att stoppa skyddsjakten. – Nazister kan marschera med tillhyggen och gå till attack mot förbipasserande gång på gång utan att åtalas, men när miljöaktivister står ordnat med banderoll och plakat för att värna den biologiska mångfalden leder det till åtal. Det här är inte ett normalt fall, det här är ett klumpigt försök till politiskt åtal riktat mot vår gruppledare och toppkandidat i kommunvalet, säger Robert Bielecki från RS i Haninge. Åklagarmyndigheten har satt ett rättegångsdatum, den 19 mars, bara några veckor efter manifestationen och förhöret, vilket är ovanligt snabbt. RS och Mattias Bernhardsson – som tog initiativ till kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” – har varit en nagel i ögat på de styrande politikerna. Mattias, RS och aktiva i kampanjen samt lokalbefolkning har försökt stoppa stora exploateringar av Haninges natur; i höstas räddades Söderbyskogen från skövling samt även vildmarken på norra Ornö, vilken är största väglösa gammelskogen i länets skärgård och länets viktigaste häckningsplats för havsörn. Miljö- och naturaktivister kommer att samlas utanför rättegången till stöd för Mattias och uppmanar alla som vill försvara demonstrationsrätten att sluta upp måndag den 19 mars till kl 11 utanför Södertörns tingsrätt (Av 6:5, Björnkullavägen 5 A, nära Flemingsbergs pendeltågsstation). Rättegången, som börjar kl 11.30, är öppen för allmänheten. ■

lädjekalkyler Enligt SKL behöver Sveriges kommuner 62 miljarder kronor extra för att upprätthålla och utveckla välfärden i den takt som sker idag. För en så kallad ”sund ekonomi” krävs det 80 miljarder. Men en undersökning av Tankesmedjan Balans den 7 mars visar att 9 av 10 kommuner underfinansierar välfärden med diverse glädjekalkyler, att tidigare underskott inte budgeteras och att underskotten skjuts på framtiden. Man minskar på resurserna via ospecificerade sparkrav utan att kraven för verksamheten sänks. – Det anses i dag helt naturligt att allt måste effektiviseras. Det förväntas av kommunerna att välfärden ska bli billigare, men det beskrivs inte hur det ska gå till. För oss som jobbar inom välfärden är det inte alls självklart att det går att driva verksamheten billigare. Det är glapp i perspektiven, säger utredaren på Balans Åsa Plesner, som tidigare jobbat inom skolan, till Dagens Arena den 7 mars. Arbetsmiljön blir sämre när kommunerna slimmar verksamheterna, och leder till vikariestopp, att lediga tjänster förblir vakanta samt att personer anställs med lägre behörighet och lönekrav, visar undersökningen.

Grova kränkningar på ISS biljettkontroll

S

exuella trakasserier I Stockholms tunnelbanor har kvinnliga biljettkontrollanter anmält sina arbetsledare på ISS för grova sexuella trakasserier. Arbetsledarna har bland annat gått in i kvinnornas omklädningsrum och öppet diskuterat deras val av trosor, och deras sexism har hejats på av män runt omkring dem. Utöver sexuella trakasserier vittnar de om mobbning, kränkningar och hot från sina arbetsledare. Två av de utsatta kvinnorna har sjukskrivit sig, medan en har sagt upp sig. Det skriver Sekotidningen den 7 mars. – Personal har flytt från den dåliga arbetsmiljön, istället för att protestera. De som sagt ifrån har bestraffats på olika sätt, säger Kebba Trawally, klubbordförande vid biljettkontrollen, till Sekotidningen. Seko har i lokala förhandlingar krävt att arbetsledarna omplaceras eller fråntas personalansvar, vilket ISS har vägrat. Lokala ombudsmannen i Stockholm Juwanro Haddad har förhandlat med ISS och berättar till Sekotidningen att han blev chockad över berättelserna från kvinnorna: – Jag träffade tjejerna och deras fackliga ombud och de berättade vad som hänt. Det var mycket grova sexuella trakasserier som gjorde att de mådde mycket illa. ISS har till Seko skamligt nog uppgett att en förklaring till att de inte har agerat hårdare mot arbetsledarna är att två av kvinnorna tidigare har varit kompis med en av dem (!).

Fritidshemsuppror för bättre arbetsmiljö

F

ritids Först kom Förskoleupproret – nu följer Fritidshemsupproret. Det är fritidspedagoger och andra verksamma i området som vill lyfta det pressade läget och dåliga arbetsmiljön inom fritids. Det skriver Lärarnas tidning den 9 mars. – De stora barngrupperna gör att det blir det en hög arbetsbelastning. Dessutom behöver fritidspersonal ibland hoppa in i skolans verksamhet och vikariera för en lärare, vilket gör att resurser tas från fritidshemmen, säger fritidsupprorets initiativtagare Alexander Skytte, som också jobbar som lärare och fritidshemsutvecklare på Skälbyskolan i Järfälla, till Lärarnas tidning. Kampanjen Fritidshemsupproret 2018 finns på Facebook och vill samla fritidspersonal och andra som anser att ”fritidshemmen med dess barn och pedagoger har rätt till en drastiskt förbättrad arbetsmiljö”.

Ingen jämställdhet i handelssektorn

S

exism Handelsnytt har den 8 mars tittat på statistiken för kvinnor inom handeln och sett att kvinnor har flera tusen kronor mindre i lön jämfört med män. Dessutom jobbar 70 procent av kvinnor deltid, är oftare sjuka än män och utsätts mycket oftare för sexuella trakasserier. ■


INRIKES

15 MARS 2018 # 1 292

6

stöd i lagen för, men AD-domen ger bolaget rätt även i denna fråga.

Budskapet är att de som tar kamp ska straffas. Det är en skandalös klassdom mot sopgubbarna.

Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att betala mellan 2 500 och 3 500 kronor var i böter för deltagande i ”olovlig konflikt”. Det är de högsta böter som AD någonsin har utdömt mot enskilda arbetare. Att böterna varierar i storlek beror på att AD särskilt vill straffa de sopgubbar, totalt 29, som man anser har varit pådrivande. PER OLSSON

per.olsson@socialisterna.org

D

essutom döms sopgubbar­ na och deras fackförbund Transport att ”ersätta Bil­ trafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kronor, varav 528 000 konor avser ombudsarvode. Av det förstnämn­ da beloppet ska Svenska Transport­ arbetareförbundet betala 278 963 kronor samt var och en av arbets­ tagarna betala 5 693 kronor” (AD: Dom nr 14/18). Francisco Acosta, som har jobbat som sophämtare i 15 år men som nu är arbetslös, säger till Offensiv: – Jag är en av de 29. Ett tag un­ der rättegången kändes det ibland som det skulle gå vår väg. Men Reno Norden behövde en fällande dom. Det var rena lögner från ar­ betsgivarsidan i AD.

– Bandupptagning från den över­ läggning där vi får beskedet att vi var avskedade spelades tyvärr inte upp. – Vad som nu gäller är att ta kamp mot kapitalets strävan att sänka alla arbetares löner och sam­ tidigt öka arbetsbelastningen. Det står helt klart att sopgubbarna straffas extra hårt för att man har varit en kämpande arbetsgrupp. Hela domen genomsyras av att det är sopgubbarnas kollektiva ageran­ de och sammanhållning som moti­ verar ett kännbart och unikt straff. Syftet är också att skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning. Böternas nivå ska vara ”avhål­ lande”, skriver AD i domen och

hänvisar till den ändring av med­ bestämmandelagen (MBL) som gjordes av S-regeringen 1992 och som innebar att om inga ”förmild­ rade omständigheter” fanns skulle böter för deltagande i ”olovlig kon­ flikt” höjas till 2 000 kronor, vilket i dagens penningvärde enligt AD är 3 000 kronor. Att AD sedan dömer 29 sopgub­ bar till ett ännu högre belopp beror enligt klassdomstolen på att det i deras fall inte finns ”försvårande eller förmildrade omständigheter” och att de heller ”aldrig har tagit avstånd från strejken”. AD:s dom är rakt igenom en parts­ inlaga. Att sopgubbarna och Trans­ port anser att arbetsgivarna – skum­ raskföretaget Reno Norden som har kastats ut från sophämtningen på många håll i Norge och även i Sverige – inte hade rätt att hastigt beordra en provocerande nyckelinventering avfärdas av AD. När sopgubbarna vägrade nyckelinven­ tering den 5 juli inleddes det som arbetsgivarna stämplade som strejk för att få anledning att sparka dem. Nästan omedelbart fick sop­ gubbarna beskedet att de var av­ skedade, vilket en representant för Reno Norden lät meddela i en överläggning. Såväl enskilda vitt­

nesmål som en bandupptagning styrker arbetarnas uppfattning; de hade avskedats. Men när detta blev känt menade Reno Norden lögnaktigt att det rörde sig om ett ”missförstånd”. AD köper dock Reno Nordens efterhandskonstruktion och skriver i domen att: ”Av allt att döma avsåg bolaget med detta att arbetstagarna skulle kunna komma att avskedas om de inte återgick i arbete.” Efter beskedet om att de hade

Foto: Natalia Medina

AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna och kampen

Bakgrunden till sommarens sop­ strid i Stockholm och som spreds till andra orter skildrades i flera artiklar i Offensiv och på socialis­ terna.org. Rättvisepartiet Socialis­ terna (RS) gav fullt stöd till sop­ gubbarnas kamp och tog initiativ till stöd och solidaritet. I ett uttalande från RS/Offensiv i juli 2017, ”Ny fas i sopstriden”, manade vi ”fackföreningar, arbets­ platser, allmänhet och enskilda akti­ vister att kräva att stadshusets majo­ ritet omedelbart beslutar att riva alla kontrakt med Reno Norden. Vi rik­ tar också en särskild uppmaning till medlemmar i de styrande partierna – Socialdemokraterna, Vänsterpar­ tiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ – att öppet konfrontera den politiska hållning som den rödgrön­ rosa majoriteten har intagit och som innebär att man har gett grönt ljus till lönedumpning och försämrade arbetsvillkor. Som en följd av det­ ta har Stockholm Vatten och Avfall blivit Reno Nordens främsta bunds­ förvant mot Stockholms sopgubbar, vilket är en politisk skandal. Stöd den fortsatta kampen för de sopgubbarnas självklara krav; Inga nyckelinventeringar, löneav­ drag, stämningar, avsked eller lö­ nesänkningar. Behåll personalen vid entreprenörsbyte. • Släng ut Reno Norden – återkom­ munalisera sophämtningen!”. Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sop­ strid som inleddes i samma ögon­ blick som den rödgrönrosa majo­ riteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning. Reno Norden vann upphandlingen på ett bud där löne- och villkors­ dumpning var inräknat i kalkylen och föresatsen att en gång för alla riva upp vad Stockholms sopgub­ bar hade vunnit – en hållning som delades av de styrande i Stadshuset och särskilt ledningen för Stock­ holm Vatten och Avfall. När sopgubbarna tog kamp mot detta och den nyckelinventering som politikerna efterlyste blev de först av­ skedade för att sedan straffas av AD.

Vad som nu gäller är att ta kamp mot kapitalets strävan att sänka alla arbetares löner och samtidigt öka arbets­belastningen.

avskedats sa många sopgubbar upp sig, och andra mådde så dåligt att de tvingades sjukskriva sig. – Ingen vill jobba för ett företag som behandlar sina anställda som Reno Norden gjort. Många av oss mår dåligt. Jag själv är sjukskriven i två veckor. Alla har sagt upp sig, säger en av de före detta sopgub­ barna på Reno Norden. Reno Norden krävde sjukintyg från första dag, vilket det inte finns

Trots den principiella strid som sopgubbarna utkämpade valde de fackliga organisationernas ledning att inte uttala sitt stöd till sopgub­ barnas kamp och än mindre göra något för att sprida och stärka kampen. Denna fatala tystnad och undergivenhet öppnade för att Reno Norden, arbetsgivarorganisationer­ na och politikerna kunde hämnas kampen och Stockholms sopgubbar samt för AD:s klassdom. ■


15 MARS 2018 # 1 292

7

Seger för West Virginias lärare Lärarstrejken i West Virginia blev en framgång som nu sporrar lärare i andra delstater att gå ut i kamp.

betala 300 dollar (2 500 kronor) mer varje månad för sin sjukförsäkring. Tillsammans med inflationen på i genomsnitt 2 procent skulle guvernörens förslag i slutänden ha inneburit en 5-procentig lönesänkning! Detta försökte man försvara med att det var ”ekonomiskt hållbart”, utan att ta med den lärarflykt som pågår till andra delstater där lönen är bättre i beräkningarna. I West Virginia finns just nu 700 lediga lärarjobb.

FATIMA LINNA TRABELSI

rs.lulea@socialisterna.org

D

en 22 februari lämnade över 20 000 lärare och skolpersonal i West Virginia, en av USA:s mest konservativa delstater, sina arbetsplatser. Efter nio dagars strejk i delstatens alla 55 counties (motsvarar kommuner eller län) vann de bland annat en löneökning på 5 procent, vilket har stärkt och inspirerat andra lärare och arbetare runt om i landet. Många menar att strejken ”bara är början”. USA:s arbetare börjar få nog och allt fler organiserar sig i kamp. Även om media gärna kallar strejken spontan var den väl förberedd av engagerade lärare som har tagit på sig den roll som facket har misslyckats att spela. I West Virginia är facken svaga och både strejker och kollektivav-

Organisering och gemensam kamp vinner segrar – det har lärarna i West Virginia visat.

tal är förbjudna. Men lärarna visade sin solidaritet genom att begära 5 procent löneökning för ALLA delstatsanställda. Även om Republikanerna styr delstaten har många kopplingar till den tradition av kamp som gruvarbetare förde för snart 100 år sedan. Det var också för att föra vidare

deras kamp som lärarna bar röda bandanas och t-shirtar. Lärarna i West Virginia är bland de lägst betalda i hela landet. Nationellt ligger lärarlönerna i snitt på 58 000 dollar (480 000 kronor) per år, medan snittet i West Virginia är 45 000 dollar (370 000 kronor) per

år. Lönerna har dessutom stått stilla – sist West Virginias lärare fick en lönehöjning var år 2014. West Virginias guvernör tillika miljardär och kolmagnat Jim Justices första förslag var en ökning på 1 procent per år – ett rent hån då man samtidigt meddelade att många skolanställda skulle behöva

Som ett resultat av kampen har den föreslagna höjningen av sjukförsäkringsavgiften slopats och kommer nu att frysas, men lärarna ville se en långsiktig plan för detta. Till det har man lovat att tillsätta en arbetsgrupp. Vilket resultatet av detta blir återstår att se. Lärarna i West Virginia har visat att det går att vinna även i de mest konservativa stater genom massorganisering och kamp. I delstater som Oklahoma, där en del counties har fått ta bort en skoldag för att spara pengar, och Kentucky och Arizona följer lärarna utvecklingen och förbereder sig för egna strejker. ■

grundningsmöte för:

SOCIALISTISKA FEMINISTER Socialistiska Feminister har sjösatts av aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna och Studenter mot Rasism med sikte på ett grundningsmöte den 25 mars kl 13:00 - 15:00 i möteslokalen på Åsgärdevägen 75, t-bana Sandsborg. Öppet för alla intresserade kvinnor, ickebinära och transpersoner. Socialistiska Feminister behövs för att bidra till den växande kvinnokampen i världen. Vi gläds åt att årets 8 mars, internationella kvinnodagen, blev enormt stor med generalstrejker i bland annat Spanien. Vi är upprörda över hur de stora partierna försöker vrida fokus bort från metoo, könsmaktsordningen, de växande klassklyftorna och kaoset i vården för att skylla alla samhällets problem på de svagaste – flyktingarna. Svara detta försök till mörkläggning genom att organiera dig: Kom på Socialistiska Feministers grundningsmöte den 25 mars.

Valkonferens, lördag 24 mars Slå tillbaka högerpolitik, rasism och sexism - för en socialistisk politik i valet 2018 Deltagare från hela landet + internationella gäster Rapporter om kamp och segrar mot slumvärdar och nedskärningspolitiker Jordbro Nya Kulturhus, 14.00-18.00 Anmäl dig: rs@socialisterna.org eller 073-740 39 54

. Jonas Brännberg

Lina Rigney Thör

nblom.


ANALYS

15 MARS 2018 # 1 292

Rör sig världen allt när 8

Donald Trumps tullar på importen av stål och aluminium har skapat oro runt om i världen. I grunden är åtgärden ännu ett uttryck för världskapitalismens politiska och ekonomiska kris. PER-ÅKE WESTERLUND

paw@socialisterna.org

”H

andelskrig är lätta att vinna”, skrev Trump i en typisk tweet om de ståltullar som ska börja gälla om ett par veckor. Sällan har en världsledare tagit så lätt på mycket allvarliga konflikter. Ekonomer i hela världen säger så gott som enhälligt att Trumps åtgärder inte kommer att gynna ekonomin, inte heller i USA. De får medhåll av fler än 100 ledamöter från Trumps parti Republikanerna i USA:s kongress. Men för Trump handlar det om politik. Han är symbolen för den nya nationalistiska, populistiska kurs som har fått fotfäste bland ledande politiker i allt fler länder. Hans agerande ska också ses som ett sätt att avleda uppmärksamheten från alla kriser på hemmaplan. Trump satsar på att med ”America first” behålla stödet från sina trogna anhängare. Om han säger att tullmurar skapar jobb som andra länder har ”stulit” är det helt i linje med hans budskap i valkampanjen 2016. Den första åtgärden, med 25 procents tullar på stål och 10 procent på aluminium, är relativt blygsam. Värdet motsvarar bara två procent av USA:s import. Men konsekvenserna kan bli förödande, om EU svarar med motåtgärder och Vita huset därefter slår tillbaka. Därefter väntar vad som kan bli

fullt utvecklat handelskrig fördjupade den ekonomiska krisen. ”Man kan tänka sig att tullarna skapar arbetslöshet och lägre tillväxt. Sedan finns det ju ett värsta scenario. Blir det en väldig pessimism kan aktiebörserna rasa”, kommenterar Lars Magnusson. Han påpekar också att den hårda ekonomiska politiken efter finanskraschen 2008-09 har lagt grunden för populismen. Krisen för 10 år sedan, Den stora recessionen, punkterade myten om att kapitalismen hade uppnått ett nytt stabilare stadium. Två decennier av kapitalistisk globalisering och nyliberalism slutade med den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Privatiseringar och avregleringar ledda av hedgefonder, storbanker och spekulanter skapade en ny bubbla som sprack. Det stora uppdämda missnöjet med krisen och klyftorna skapade ett utrymme för högerpopulister som Trump. Samtidigt visade stödet för Bernie Sanders hårda kritik från vänster, särskilt bland unga, de stora möjligheter som skulle finnas för ett nytt kämpande demokratiskt socialistiskt parti för arbetare och vanligt folk. Kapitalistiska politiker har ingen väg framåt. Lika lite som nyliberal frihandel är protektionism en väg till välstånd och fler trygga

Krisen för 10 år sedan punkterade myten om att kapitalismen hade uppnått ett nytt stabilare stadium. en mycket hårdare konfrontation, när Trump gör allvar av hotet om tullar på varor från Kina. Detta sker i ett läge när politikernas ökade nationalism redan har skärpt motsättningarna mellan de imperialistiska makterna och blocken, men också inom blocken, till exempel inom EU. En direkt effekt av tullar är ökade priser. I Dagens Nyheter varnar Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, för en utveckling som i början av 1930-talet, där ett

Trumps förslag

Trumps förslag: 25 procent till på stål och 10 procent på alu­ minium. De står för 46 miljarder dollar, två procent av USA:s im­ port 2017, 2 400 miljarder dollar.

jobb. När George W Bush införde ståltullar 2002, en mildare variant än Trumps, försvann 170 000 jobb i branscher som använder stål i produktionen. Tullarna gjorde stålet dyrare, liksom slutprodukten, vilket minskade försäljningen. I dagens USA arbetar 140 000 inom stålindustrin, medan 17 miljoner jobbar i industrier som använder stål. Det är grunden för att även kapitalister i USA har reagerat mot tullarna. Det gäller till exempel bryggerier och andra som använder aluminiumbrukar. Landets största lobbygrupp för vapenindustrin, Aerospace Industries Association med 2,4 miljoner anställda, säger att dess kostnader kommer att öka med två miljarder dollar (16 miljarder kronor). Även den allra största lobbygruppen för storföretag, USA:s handels­ kammare, har

Det finns många paralleller med dagens protektionism och handelshinder till det som ledde till 1930-talets Depression.

uttryckt ”stor oro inför ökad risk för ett handelskrig”. Ståltullarna sägs vara riktade mot Kina, men slår istället hårdast mot några av USA:s närmaste allierade. 2017 stod EU för 21,4 procent av det stål som USA importerade och Sydkorea för 9,6 procent. Kanada (17,6 procent) och Mexiko (8,6 procent) har undantagits från tullarna eftersom USA just omförhandlar det nordamerikanska handelsavtalet NAFTA med båda dessa länder. Kina är bara på elfte plats av stål­ exportörer till USA, med två procent av USA:s import. Av hela Kinas stålexport går bara 0,2 procent till USA. För aluminium är Kina fjärde största exportör till USA. Men i värde är det mindre än en procent av Kinas export till USA, 3,1 miljarder dollar av totalt 462 miljarder. Trump har helt kallt räknat med att de som har stor export till USA kommer att värna om denna och tvingas acceptera ensidiga tullar. Hans åtgärder riktas därför också mot EU, som är USA:s största handelspartner och viktigaste militära allierade. EU:s handelsöverskott till USA är på 151 miljarder euro (1 535 miljarder kronor), men det hindrade inte en ovanligt stark första reaktion från Bryssel. EU-kommissionen presentera-

de en lista på 100 produkter som mål för 25-procentiga tullavgifter. Där fanns många kända produkter, som Levi’s jeans och Harley Davidson-motorcyklar, men även apelsiner, kidneybönor och läppstift. Det sammanlagda värdet var 2,8 miljarder dollar (23 miljarder kronor), vilket är mindre än hälften av EU-ländernas stål- och aluminiumexport till USA. EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström, Liberalerna, kommenterade samtidigt: ”Vi hoppas fortfarande att det inte blir något. Och blir det det hoppas vi att EU ska kunna undantas.” Att det finns möjlighet till undantag visas av att dels Kanada och Mexiko inte ingår, dels att Australien, efter ett samtal mellan Trump och landets premiärminister Malcolm Turnbull, också ska undantas.

WTO

2016 behandlades fler han­ delsdispyter av världshandels­ organisationen WTO än något tidigare år, närmare 250. 2017 fortsatte antalet att öka. Av alla anmälningar genom åren står USA för flest (112), följt av EU (97).

Trumps svar på EU:s lista är ett hot om tullar på bilar från EU. Han har tidigare talat om en tullavgift på 35 procent. Men ett sådant beslut skulle möta hinder i form av den globaliserade produktionen. Tyska bilindustrin säger att hälften av deras produktion i fabriker i USA exporteras till andra länder. Exempelvis BMW har sin största fabrik i South Carolina, där 371 000 bilar producerades 2017. Trump ökade i helgen pres­sen på EU genom att öppna för att tullarna inte införs om EU sänker andra tullar. Men det är mycket oklart vilka tullar eller åtgärder som Trump begär från EU. EU-staterna fruktar också att det stål som inte längre kan säljas i USA nu kommer till Europa. ”Vi har gått in i en era där handelskriget har börjat visa tänderna”, kommenterade Frankrikes handelsminister Jean-Baptiste Lemoyne. Frågan är också vad som händer med Världshandelsorganisationen WTO och dess regelsystem. Sydkorea och Japan har hotat att anmäla USA:s ståltullar till WTO. Men organisationen har tappat en stor del av sin tidigare pondus, i takt med att anmälningarna har blivit fler. För tre år sedan kollapsade det senaste försöket till ett nytt avtal om världshandeln, Doharundan.


15 MARS 2018 # 1 292

9

rmare ett handelskrig?

Trumps huvudmotståndare i fråga om handel är utan tvekan Kina. Hans handelschef, Peter Navarro, är en ökänd Kinahök som har beskrivit den kinesiska exporten som en invasion. De ekonomiska nationalisterna stärkte sitt inflytande i Vita Huset ytterligare när Trumps

USA:s underskott

USA:s underskott i handeln med Kina: 375 miljarder dollar av en total handel på 635 miljarder (2017). USA:s underskott i handeln med EU: 151 miljarder euro av en total handel på 608 miljarder (2016).

ekonomiske rådgivare, den tidigare Goldman Sachs-direktören Gary Cohn, avgick i förra veckan. USA hade ifjol ett handelsunderskott med Kina på 375 miljarder dollar (3 100 miljarder kronor)av en total handel på 635 miljarder dollar (5 200 miljarder kronor). Det ömsesidiga beroendet mellan världens två största ekonomier har gjort Kina till världens dominerande fabrik och exportland, medan de billiga produkterna därifrån har hållit nere priserna i USA, som också har kunnat låna till sina enorma underskott. Kinas växande ekonomi och inflytande i världen innebär en utmaning för USA-imperialismen. Pekings statskapitalism och imperialism uppfattades efter krisen 200809 som stabilare än USA:s nyliberalism, trots att Kina också har byggt upp ett enormt skuldberg. Redan förra året inledde Trump­ regeringen en utredning om Kina och intellektuell egendom (varumärken, patent, kulturella verk med mera). Slutsatsen väntas leda till nya tullar mot kinesiska varor, hinder för kinesiska företag att köpa företag i USA och för USA-bolag att samarbeta med kinesiska. Bland kapitalister och politiker i USA finns en ännu större oro över dessa förslag än över ståltullarna. De fruktar ett verkligt handelskrig

och fallande produktion, utlöst av Trump. Denne sa efter sitt besök i Peking förra året att Kina har lovat en plan för att minska USA:s underskott med en miljard dollar (åtta miljarder kronor). Trumps strategi att förhandla med varje land för sig betyder att USA står ensamt istället för att tillsammans med exempelvis EU agera mot Kina. Många ekonomer gör paralleller till protektionism och handelshinder som ledde fram till Den stora depressionen, krisen på 1930-talet. Efter börskraschen i oktober 1929 antog USA:s kongress i juni 1930 Smoot–Hawley-lagen, som införde tullar på 100 varor. Andra länders regeringar svarade med egna tul­lar. Världshandeln sjönk med två tredjedelar, 66 procent, från 1929 till 1934. Tullarna var inte orsaken till krisen, vars grund var själva det kapitalistiska systemet. Motsättningarna mellan stater, klasskampen, fallande profiter och en stor spekulationsbubbla ledde till krisen. Tullarna i sin tur förvärrade krisen. Med en starkare tillväxt i världsekonomin i år än tidigare på 2010-talet kan en kris verka långt borta. Men det är just i det läget som varningsklockorna ska börja ringa, menar exempelvis den kände ekonomen Stephen King

på storbanken HSBC. Han menar att Asienkrisen 1997, kollapsen på Nasdaqbörsen 2000 och den globala krisen 2008 är exempel på att snabb tillväxt har följts av skarpa kriser. Tillväxten har skapat finansbubblor, leder till prisökningar och att regeringarna stramar åt. En tilläggsfaktor idag är att centralbankerna redan har satt mycket låga eller negativa räntor, och själva är högt skuldsatta efter de åtgärder som gjorde att systemet överlevde 2008-09. Ett handelskrig kan inte uteslutas, även om det inte ligger i kapitalets intresse att tvinga fram en konflikt. En större konflikt mellan USA och Kina är antagligen oundviklig på sikt, men de styrande i båda staterna inser hur allvarliga konsekvenserna skulle bli. Trumps tullar är ett symptom på kapitalismens försök att undkomma sina kriser. Nationalism och protektionism ska ersätta den tidigare globalismen. Det skapar samti-

digt konflikter bland kapitalisterna och dess politiker. Trump utmanas av några av de största företagens företrädare. Dessa strider i toppen är också tecken på kriser och revolutionär jäsning i samhället. Socialister stöder varken frihandel eller protektionism. Det är arbetare och vanligt folk som får betala i båda fallen. Både frihandel (som egentligen är en handel styrd av drygt 100 riktigt stora multinationella företag) och protektionism skapar nya kriser. Vårt svar är en demokratiskt styrd planerad ekonomi. Socialister står för verklig internationalism och solidaritet. Kapitalismens vinstjakt och utsugning av människor och natur måste ersättas med produktion och handel efter behov och i samklang med miljön. För att detta ska vara möjligt behövs demokratiska, kämpande, socialistiska arbetarpartier och rörelser. ■

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen av CWI, Committee for a Workers’ International, som finns i över 40 länder i alla världsdelar. www.socialistworld.net

Foto: Gage Skidmore / Flickr CC

Foto: public domain För WTO ger Trumps ståltullar också extra huvudvärk eftersom Vita huset hänvisar till landets nationella säkerhet som orsak till tullarna. Detta genom en lag från 1962 som sällan har använts. EU-kommissionen menar att detta är ett brott mot WTO:s regler. Skulle WTO godkänna tullarna innebär det att fler regeringar kan använda liknande argument. Om USA å andra sidan fälls är det högst troligt att Trump beslutar att landet ska lämna WTO.

Trump är symbolen för den nya nationalistiska, populistiska kurs som har fått fotfäste bland ledande politiker i allt fler länder.


INTERNATIONELLT

15 MARS 2018 # 1 292

10

Inte alla kvinnor är våra allierade, och de av oss som får utstå våld, kyrkans kontroll, otrygga jobb, arbetslöshet med mera har inget gemensamt med Angela Merkel eller andra kapitalistiska kvinnor. De försvarar systemet och accepterar den sexistiska diskrimineringen och våldet mot kvinnor, som är en av sakerna som ligger till grund för deras privilegier och makt. De utnyttjar oss precis som de kapitalistiska män som de styr med i kabinetten, företagen och parlamenten.

Över 6 miljoner deltog i den historiska generalstrejken i den spanska staten den 8 mars.

Den feministiska strejken den 8 mars var oöverträffad. Aldrig tidigare i den spanska statens klasskampshistoria har en sådan djupgående och massiv mobilisering mot arbetarklasskvinnornas förtryck, mot ojämlikhet och våld mot kvinnor, ägt rum. IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

CWI i den spanska staten

H

undratals marscher ägde rum från morgon till kväll och miljontals intog gatorna. Detta återspeglade inte bara ilskan hos arbetarklasskvinnor och ungdomar med den kapitalistiska krisen och den reaktionära PP-regeringen (Partido Popular, högerparti), utan också det enorma missnöjet i hela samhället. Vad vi såg kommer inte att glömmas i första taget. För det första eftersom denna rörelse byggdes upp underifrån på initiativ av hundratals kvinnokollektiv, sociala rörelser och vänsterorganisationer, vilka arbetade i månader för att göra denna succé möjlig. För det andra eftersom ledningen för PP och Ciudadanos (centerparti) frenetiskt motsatte sig strejken och marscherna, vilket visar att deras politik är en krigsförklaring till fördel för den institutionaliserade sexismen och ojämlikheten. För det tredje eftersom ledningen för den största fackföreningen och PSOE (Socialdemokratiskt parti) besegrades helt, då de ville ha en kontrollerad, lugn dag. Deras strategi om social fred och demobilisering fick sig ett hårt slag den 8 mars. Bilderna från demonstrationerna talar för sig själva. Trots att systemets media försökte urvattna an-

talet deltagare var marscherna långt större än tidigare generalstrejker. I Madrid accepterar vi inte siffran på 500 000 deltagare som 8 marskommittén ger. Demonstrationen kunde knappt röra sig på grund av de hundratusentals kvinnor och ungdomar samt tiotusentals manliga arbetare som vällde fram. Det var över 1 miljon i Madrid som täckte över 5 kilometer väg. Och Madrid var inget undantag. Samma hände i Barcelona, Bilbao, Valencia, Malaga, Sevilla, Zaragoza, Toledo och dussintals andra städer. Det var en uppslutning som överträffade alla förväntningar. Många artiklar i media har understrukit den massiva påverkan som ungdomar har i denna kamp, och det är sant. Deltagandet av miljontals unga kvinnor och män i denna strid är en återspegling av den enorma revolutionära potential som den utvecklande nya feministiska rörelsen har. I denna jordbävning från ungdomen mot våldet mot kvinnor och den sexistiska kapitalismen har Sindicato de Estudiantes (SE – studentfack), Libres y Combativas (socialistisk feministisk plattform som har lanserats av SE och IR) och kamraterna i Izquierda Revoluci-

onaria (IR, CWI i spanska staten) spelat en nyckelroll. Vår uppmaning till en 24-timmars studentstrejk fick ett massivt stöd. 90 procent av gymnasieeleverna och 80 procent av universitetsstudenterna deltog i strejken. Tusentals fyllde gatorna i våra studentdemonstrationer i Madrid, Barcelona, Vigo, Ferrol, Gijón, Bilbao, Gasteiz, Donosti, Tarragona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Salamanca, Guadalajara med flera, där över 150 000 deltog. På 8 mars tydliggjordes behovet av en revolutionär, antikapitalistisk klasskampsfeminism. En rörelse

som fördömer det kapitalistiska patriarkatet, men också PP-regeringen, Ciudadanos och alla de som accepterar systemets logik med nedskärningar och attacker på rättigheter, löner, sjukvård, utbildning, otrygga jobb och så vidare, samt mot den sexistiska ”rättvisa” som skyddar de som våldför sig på kvinnor. Vi i Izquierda Revolucionaria och Libres y Combativas urskiljer oss tydligt från den ”transversala” (typ sammankorsande) feminismen som systemet inkorporerar. Den 8 mars var vi tydliga med att alla inte är välkomna i kampen för frigörelse, och att kvinnoförtrycket är kopplat till klassförtrycket.

Foto: Libres y Combativas

8 mars: Historisk spansk kvinnostrejk

Arbetarklassens kvinnor och ungdomar var huvudrollsinnehavarna i strejkerna och demonstrationerna den 8 mars. Trots att de fackliga CCOO- och UGT-byråkratierna bara kallade till en patetisk 2-timmarsstrejk per skift, som de inte ens organiserade på de flesta arbetsplatser, övervann miljontals kvinnor rädslan och hoten mot att gå ut i strejk. Kvinnliga arbetare fyllde demonstrationerna och gjorde 8 mars till en historisk dag. Denna stora feministiska strejk tydliggjorde att vi inte behöver stå ut med denna reaktionära regering en enda minut till. De som säger att det inte finns några förutsättningar till kamp, som sjunger klagovisor om ”ogynnsamma maktförhållanden”, vad säger de nu? Under ytan bubblar missnöjet. Kvinnor, ungdomar och pensionärer har påbörjat en episk kamp över huvudet på de parlamentariska och fackliga byråkraterna. Denna livlighet, som visades på 8 mars, måste fortsätta på ett organiserat sätt fram tills PP:s politik är besegrad och Rajoy & co är borta från makten. Vi måste gå samman till en ny generalstrejk med alla arbetare för att få ett slut på sexism och alla nedskärningar. Izquierda Revolucionaria och Libres y Combativas manar alla arbetare och unga att fortsätta kampen för nutiden och vår framtid, att bygga en feministisk rörelse som inte kan upptas av den härskande klassen. En arbetarklassens revolutionära, antikapitalistiska feminism. Bygg den med oss! ■

Libres y Combativas kräver:

• Nej till sexistisk ”rättvisa”. För rättvisa domar mot våldtäktsmän och kvinnoförtryckare. Att alla poliser och domare som tillåter straffrihet för dessa ska straffas och avskedas. • Stor ökning i ekonomisk assistans och härbärgen åt offer för kvinnovåld. För bra jobb eller socialbidrag samt bra bostäder åt alla offer för kvinnovåld och deras barn. • För rätten till fria och trygga aborter. Tillgång till sexualundervisning och offentligt finansierade familjeplaneringstjänster på alla skolor och universitet. Gratis preventivmedel på vårdcentraler och apotek för alla ungdomar.

• Ingen religiös påverkan i klassrummen. Inga mer sexistiska och homofobiska budskap i våra skolor. • F ör ett stopp på kvinnohandelns mångmiljoneuroindustri. Mot prostitution, trafficking och surrogatmödraskap. Våra kroppar är inte till salu. • Upphäv arbetsreformen. Bra löner för arbetarklasskvinnor. Straffa de arbetsplatser som vägrar att anställa kvinnor, eller som sparkar kvinnor för att de är gravida eller inte lyder kläd- eller sminkkoder. • Starka straff mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. • F ör rätten till 6 månaders mamma- och pappaledighet för

båda föräldrarna med bibehållen lön. Gratis offentlig barnomsorg i varje bostadsområde och arbetsplats för att ge möjlighet för föräldrarna att arbeta. • För offentliga tvättstugor, matsalar och rengöringstjänster för att få ett slut på slaveriet som är hemmajobbet för kvinnor. Skarp ökning av offentliga utgifter för anhörigvårdare. • Ett slut på objektifieringen av kvinnors kroppar, som göder det sexistiska våldet. Omedelbart tillbakadragande av all reklam som objektifierar kvinnors kroppar. Ner med framställan om de sexistiska idealen vad gäller ”skönhet” som göder fördomar.


15 MARS 2018 # 1 292

11

100 000-tals strejkade i Italien I Italien deltog hundratusentals kvinnor och män i generalstrejken den 8 mars som den feministiska rörelsen Non Una di Meno, som bildades år 2016, tog initiativ till. VALERIYA PARKHOMENKO

Resistenze Internazionali (CWI Italien)

R

örelsen, som spreds över hela landet, byggdes upp underifrån av lokala och nationella församlingar där många vänsterorganisationer och feministiska grupper ingår. Generalstrejken stöddes av arbetarfack som USB, Cobas och CUB trasporti. Huvudgator i städer som Rom, Milano, Neapel, Turin, Bologna, Florens och Palermo fylldes av kvinnliga och manliga arbetare och studenter i kamp mot de stora diskrimineringar mot kvinnor som fortfarande råder i landet. Krav restes på lika lön, lika tillgång till arbete, lika möjligheter och rättigheter, full tillgång till rätten till abort och offentlig landsomfattande sjukvård, mot sexism och mäns våld mot kvinnor. I demonstrationerna deltog den nybildade vänsterrörelsen Potere al Popolo (Makten till folket), som stödjer Non Una di Menosrörelsen och kämpar mot sexism, våldet mot kvinnor och ojämlikhet. Trots att Italien är det sjunde rikaste kapitalistiska landet i världen i BNP räknat är grundläggande rättigheter som tillgången till arbete,

jämställda löner, offentlig service med mera inte garanterade för majoriteten, och då särskilt kvinnor. Kvinnor tjänar 10,9 procent mindre än män och bara 48,5 procent av kvinnor arbetar, många av dem på deltid. Kvinnliga arbetare utnyttjas både som arbetare och som kvinnor, och de ställs varje dag mot den kapitalistiska statens våld som inte tillåter dem att vara ekonomiskt självständiga. Ekonomisk och materiell självständighet är avgörande för att til�låta kvinnor att leva värdiga liv och bekämpa våldet i hemmen. Över hundra kvinnor dödas av en man varje år i Italien, oftast av en familjemedlem. 7 miljoner kvinnor har i Italien upplevt fysiskt eller psykiskt våld åtminstone en gång i sina liv. På grund av Vatikanstatens och den katolska kyrkans stora inflytande på Italien nekas i många fall rätten till abort – som officiellt är tillåtet i lagen – eftersom 70 procent av läkarna hävdar rätten att inte utföra abort då det går emot deras ”etiska position”. Och på grund av åtstramningspolitiken som har förts av höger- och ”vän-

Hundratusentals strejkade mot sexismen och kvinnoförtrycket i Italien.

ster”-regeringar de senaste 30 åren, med nedskärningar och privatiseringar, är det allt svårare att få tillgång till offentlig sjukvård och utbildning. Resistenze Internazionali (CWI Italien) stödjer och deltar i Non Una di Menosrörelsen. Vi deltog i de-

monstrationerna på denna viktiga kampdag i flera städer. Vi spred vårt politiska socialistiska material och står för en enad kamp mot det dubbla förtryck som kvinnor lider under i egenskap av arbetare och kvinnor. Det kapitalistiska systemet kan inte garantera total kvinnlig fri-

görelse, eftersom den baserar sig på exploateringen av manliga och kvinnliga arbetare och för att dess inre motsättningar göder könsdiskriminering, ojämlikheter, sexism och våld mot kvinnor. Vi står för en enad kamp av kvinnor och män mot sexism och kapitalism. ■

Irland: Aborträttsfrågan präglade 8 mars På hundraårsjubileet för kvinnlig rösträtt på Irland marscherade 7 500 i Dublin på 8 mars under parollen ”Vote for Repeal” (folkomröstning om att ta bort det åttonde til�lägget i grundlagen som förbjuder abort). Många mindre marscher ägde även rum i andra städer i landet.

Unga kvinnor kräver nu inte bara att det åttonde tillägget skrotas, utan också rätten till sina egna kroppar och att det förs en kamp mot sexuella övergrepp och det sexuella våldet.

RITA HARROLD

Socialist Party(CWI Irland)

F

olkomröstningen kommer troligen att äga rum i maj i år och kampanjen för ett ja till aborträtt har sparkats igång rejält. Den här rättsliga förändringen har setts fram emot i en hel generation (åttonde tillägget infördes för 35 år sedan) och ses som nästa steg mot jämlikhet efter den framgångsrika folkomröstningen om samkönade äktenskap 2015. De förbättringar som har ägt rum under de 100 år som har gått sedan kvinnlig rösträtt vanns har inte kommit via valsedeln, utan har tillkämpats på gatorna genom massrörelser från kvinnor och arbetare. ROSA, den socialistiska feministiska organisation och rörelse som medlemmar i Socialist Party (CWI Irland) tog initiativ till, har lanserat kampanjen ”Time4Choice” som inte bara vill

vinna ett ja i folkomröstningen, utan också framhäva pro-choice-idéer (för rätten att själv välja och rätten över sin egen kropp). Regeringen har pressats i frågan av den växande rörelsen för abort, och den kommitté de satte upp för att undersöka aborträttsfrågan gav rekommendationer om att inte bara upphäva det åttonde tillägget, utan också att lagstadga om rätten till abort utan restriktioner upp till 12 veckor samt vid senare skeden under vissa omständigheter. Ruth Coppinger, som sitter invald i riksdagen för Solidarity (vänstersamarbete) och medlem i Socialist Party, har suttit med i kommittén och spelat en nyckelroll i kampen, bland annat i att lyfta användning av akut-p-piller (så kallat dagenef-

Framför allt ungdomar kräver radikala förbättringar, bland annat aborträtt.

terpiller, förbjudet i Irland idag) och visa på att aborter äger rum i Irland dagligen oavsett lagen. ROSA:s radikala metod i kampen mot abortförbudet genom att sprida medvetenhet om och ge tillgång till dagenefterpiller tillsammans med Women On Web har varit mycket framgångsrik. Det står klart att ungdomar inte längre kommer att acceptera status quo.

Katolska kyrkans tidigare dominans, som bland annat innebar att fattiga kvinnor som hade sex utanför äktenskap fängslades i Magdalenahem (Magdalene Laundries) och andra hemskheter, har inte längre den moraliska auktoriteten att säga åt oss vad vi ska göra med våra kroppar. Preventivmedel var tidigare också förbjudet på Irland innan fri tillgång till sist vanns.

ROSA vill leda en kampanj som tar upp alla dessa frågor, samtidigt som vi pekar på behovet av verkliga aborträttigheter och ett massivt ”Ja” i folkomröstningen. 92 procent av alla aborter äger rum de första 12 veckorna, och om rätten till abort upp till 12 veckor samt i senare skeden i särskilda fall lagstiftades om skulle det vara en historisk seger. Parlamentet kommer ha makten att lagstifta om en ny abortlag efter ett ”Ja” i folkomröstningen, och vi vet att de bara kommer att föra in dessa progressiva rekommendationer genom en massiv gräsrotsrörelse som kräver en förändring. Medan demonstrationerna på 8 mars framfördes som ”den sista marschen för Repeal innan folkomröstningen” kan fler mobiliseringar mycket väl behöva krävas efter folkomröstningen för att se till att ”Repeal” betyder verkliga aborträttigheter. ■


KULTUR

15 MARS 2018 # 1 292

12

Foto: Pressbild

Black Panther väcker frågan om hur verklig frigörelse uppnås

Black Panther är ett stycke fantastisk filmkonst som kan inspirera många, särskilt färgade ungdomar, att lära sig mer om svart och afrikansk historia i sina hemländer och utomlands.

(Artikeln innehåller många spoilrar om filmens handling) För de som går på bio ofta är februari normalt sett en ganska tom månad eftersom det är då Hollywood släpper filmer som man inte tror ska dra in särskilt mycket pengar. Men den storstilade lanseringen och hajpen kring Disney/Marvel Cinematic Universes (MCU) film Black Panther följdes av en publiksuccé och filmen har slagit nästan alla tänkbara rekord. ELJEER HAWKINS Socialist Alternative (CWI:s sympatisörer USA)

B

lack Panther tillfredsställer inte bara törsten hos den hårda kärnan av Black Panther och MCU-fansen som har väntat i åratal på denna film. För det svarta Amerika och den afrikanska diasporan är filmen ett tydligt politiskt, socialt och kulturellt avtryck. Den visar att faktabaserade såväl som påhittade berättelser med svarta personer i centrum är betydelsefulla och möjliga att finansiera. Figuren Black Panther föddes under de radikala och upproriska åren på 1960-talet. 1966 var ett år av omfattande kamp och det år när det ursprungliga Black Panther Party grundades i Lowndes County, Alabama. Det utmanade Demokraternas inriktning mot segregation, politiskt och i val. I oktober 1966 bildades Black Panther Party for Self-Defence (för självförsvar) i Oakland, Kalifornien. Dess syfte var att utmana polisvål-

det och rasismen mot den svarta befolkningen. Samtidigt var detta en tid när den amerikanska säkerhetstjänsten CIA var inblandad i att störta regeringar i afrikanska länder som frigjort sig från de tidigare kolonialmakterna. Ett exempel är störtandet av Kwame Nkrumahs panafrikanska regering i Ghana 1966. Stan Lee och Jack Kirby, som arbetade för Marvel, var mycket medvetna om den tidens globala trender och händelser. Juli 1966, i nummer fyra av serietidningen Fantastic Four, sprang Black Panther/King T’Challa för första gången över sidorna. Stan Lee och Jack Kirby etablerade en afrikansk superhjälte som också var kung i ett fiktivt land i östra Afrika söder om Sahara kallat Wakanda. Detta var oerhört nyskapande. Wakanda var unikt eftersom det inte hade koloniserats av de europeiska kolonialmakterna. Detta samti-

digt som den verkliga bilden var att de afrikanska nationernas naturresurser, arbetskraft, marktillgångar och framtidsmöjligheter hade exploaterats under lång tid. Grunden för Wakandas styrka är de värdefulla tillgångarna av den fiktiva metallen vibranium, som har lagt grunden för landets tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och kulturella utveckling. Under Black Panthers 52-åriga historia har karaktären och serietidningen styrts av olika personer som har tillfört olika koncept och ideologiska inramningar till Black Panthers universum. Filmen är en sammanvävning av denna historia, med en ny spännande infallsvinkel.

Black Panther har regisserats av den meriterade regissören och manusförfattaren Ryan Coogler, som har regiserat filmerna Fruitvale Station och Creed. I båda dessa filmer spelade Michael B Jordan en huvudroll. Här spelar Jordan en nyckelroll som ärkeskurken Erik ”Killmonger” Stevens. Rollistan är en topplista av svarta skådespelare som Chadwick Boseman i rollen som King T’Challa/Black Panther. Filmen är en stark visuell upplevelse med rötterna i Afrofuturism, som kombinerar afrikansk mytologi med teknologi och science fiction. I en tid när Hollywood och hela samhället är under #me-

too:s påverkan är de kvinnliga karaktärerna som Lupita Nyong’os (Nakia), Danai Guriras (General Okoye) och hela den kvinnliga kungliga livvakten beskrivna som tuffa och starka. Filmen börjar med King T’Chakas död och prins T’Challas tillträde på tronen. Han försöker se till att Wakanda går under radarn för resten av världen och skydda befolkningen från den skurkaktiga och rasistiska Ulysses Klaue, som spelas av Andy Serkis. Vi får inblickar i T’Chaka/Black Panthers svagheter och hans yngre bror Prince N’Jobus död i Oakland 1992. 1992 var ett betydelsefullt år. Mellan den 31 mars och 4 april 1992 exploderade USA i upplopp sedan poliser hade frikänts för att ha misshandlat Rodney King, en svart man vars bil de hade stoppat den 3 mars 1991. Det fanns en tydlig brist på ett revolutionärt ledarskap i de svarta områdena efter tolv år av kontrarevolution under Reagan och Bush. Stalinismen hade kollapsat och den globala kapitalismen var triumfatorisk vid den här tidpunkten när Clinton-Gore­ administrationen just hade tillträtt. Malcolm X idéer mötte förnyat intresse liksom Black Panther Party, och politiskt medveten rap och hiphop dominerade musikscenen.

I filmen finns det affischer med Public Enemy och Huey P Newton, en av Black Pantherpartiets grundare, på väggarna i N’Jobus lägenhet. Prince N’Jobu drog riktiga slutsatser särskilt när det gäller att Wakanda inte engagerade sig i den globala kampen mot förtryck och exploatering, där de skulle ha kunnat använda sina resurser för att stoppa detta. Däremot gör N’Jobu ett misstag när han söker ett samarbete med Klaue för att stjäla vibranium från Wakanda för att tillverka vapen som ska spridas världen över för att inleda ett uppror. Bristen på politisk analys och program gör att N’Jobu trots hedervärda avsikter sätter sitt hopp till gerillakrigföring och sluter ett avtal med en brutal fiende till Wakanda. Killmonger, som spelas av Michael B Jordan, står i centrum för filmens filosofiska och politiska frågor, men återspeglar också de verkliga striderna och erfarenheterna hos den svarta befolkningen i Amerika. Killmonger har en utbildning från MIT (Massachusetts Institute of Technology, ett amerikanskt universitet med högt anseende). Han är expert på specialuppdrag och har deltagit i strider i Afganistan, Irak och Afrika – en mördarmaskin utbildad av den amerikanska militären. Han använder denna


INTERNATIONELLT

15 MARS 2018 # 1 292

stridskunskap och sin livserfarenhet i Oakland för striden mot det tyranni som svarta människor runt om i världen har varit utsatta för. När han kommer till Wakanda och redovisar sin kungliga härkomst, som son till N’Jobu, blir han utstött. Men Killmonger utmanar T’Challas position på tronen och besegrar honom, och nära nog dödar honom, i en strid. Killmongers ilska mot Black Panther och Wakanda samt hans hämnande aptit får honom att förstöra den uråldriga och heliga hjärtformade örtträdgården, varifrån Black Panther hämtar sina krafter. Killmongers attityd mot kvinnor genom hela filmen präglas av sexism och en giftig form av maskulinitet, vilket gör honom än mer besvärlig i rollen som en sympatisk skurk.

Killmongers ”låt världen brinna”-attityd, med en privat armé som erbjuder massorna att genomföra en revolution, liksom Wakandas planer på att skapa ett imperium, har sina rötter i världshistorien. Killmongers uttalande att ”solen kommer aldrig att gå ned över kejsardömet Wakanda” påminner oss om det brittiska imperiets koloniala historia. Det brittiska politiska etablissemanget gjorde liknande deklarationer under hela sitt skräckvälde, där aldrig tidigare skådade mängder av rikedomar hämtades från den koloniala världen. Killmongers planer förstärker arvet från de afrikanska imperierna,

sig mer om svart och afrikansk historia i sina hemländer och utomlands. Men för att åstadkomma grundläggande förändringar krävs något helt annat. Vi behöver en självständig uthållig massrörelse inom den svarta arbetarklassen, ungdomen och bland de fattiga, med en hängiven revolutionär ledning, som tänker globalt och agerar lokalt för att dra upp orsakerna till det historiska förtryck vi har utsatts för i USA och globalt med rötterna. Det gäller att bygga ett samhälle på solidaritet, samarbete och fördelning av tillgångarna för att möta problemen med sexism, rasism, miljöförstöring och kapitalism. ■

E

n växande kamprörelse utmanar den diktatoriska EPRDF-regimen, som har styrt landet i 25 år. En tre dagar lång ”olaglig” strejk har stängt ner huvudstaden Addis Abeba och Oromia, landets största region med 27 miljoner invånare. En nyhetsbyrå vittnar om att ”i såväl delar av huvudstaden Addis Abeba som i den omgivande Oromiaregionens städer är affärerna stängda och gatorna tomma.” Uppslutningen är massiv, trots att Command Post, den grupp som styr landet under undantagstillståndet, har olagligförklarat strejken. Upprinnelsen till strejkerna är det undantagstillstånd som regimen införde den 16 februari och som följdes av premiärminister Hailemariam Desalegns avgång. Under det tidigare undantagstillståndet, som varade från oktober 2016 till augusti ifjol, arresterades tiotusentals aktivister. Massarresteringarna var regimens svar på den våg av protester som inleddes i slutet av 2015 mot den expropiering av mark som hade inletts för att bygga ut Addis Abeba. I de två största regionerna, Oromia och Amhara, fick dessa protester massanslutning. Hundratals av de som deltog i protesterna dödades av statens styrkor. Det var gruppen Qeerroo, som samlar unga aktivister i Oromia, som på Facebook började mana till strejk mot undantagstillståndet. På grund av fruktan för repression skulle strejken

ta skepnad av att alla stannade hemma, vilket är en metod som har använts för att organisera strejker i andra afrikanska länder som exempelvis Kongo och Kamerun. Men det är en kampmetod som har sina begränsningar, eftersom deltagarna inte samlas till gemensamma möten och diskussioner om politik och program. Det blir inte heller möjligt att fraternisera och påverka soldaterna och polisen. Det är massornas kamp som skakar och försvagar regimen. Men massorna och kampen är i behov av organisering och en demokratisk diskussion. Socialister behöver resa krav på expropriering av jord och industrier som ägs av multinationella bolag. Av avgörande vikt är att det formas en politik som enar de olika etniska grupperna.

an

Den politik som Killmonger och T’Challa/Black Panther för väcker frågan om vilka metoder som kan leda oss till svart frigörelse.

I början av förra veckan skakades stora delar av Etiopien av en tre dagar lång strejk mot EPRDF-regimens undantagstillstånd. Den 7 mars demonstrerade etiopier i Stockholm till stöd för kampen. En av manifestationens talare var Per-Åke Westerlund, Rättvisepartiet Socialisterna (RS), och ett RS/CWI-flygblad med följande text delades ut:

sti

Black Panther är ett stycke fantastisk filmkonst som kan inspirera många, särskilt färgade ungdomar, att lära

Etiopien: Ny kampvåg utmanar diktaturen

: S eba

den europeiska kolonialismen, nykolonialismen och den amerikanska imperialismen – där arbetare, fattiga och bönder trycks ned av den globala kapitalismen. Killmonger för fram en form av nykolonialism med en radikal svart nationalistisk fernissa av frihet och rättvisa för svarta människor. De afrikaner som lever i exil runt om i världen har upplevt sin beskärda del av despoter och groteska regimer som Ugandas militärdiktator Idi Amin och Haitis François Duvalier. T’Challa kommer i slutet av filmen fram till slutsatsen att Wakanda inte längre ska isolera sig, utan använda sina resurser för att hjälpa världen, med början i Oakland. När T’Challa inte är Black Panther påminner han mer om en politisk ledare som Nelson Mandela efter apartheids fall, som engagerar sig i en nyliberal kapitalism med inslag av välgörenhet. T’Challa planerar att bygga upp stiftelser och program i stil med Oprah Winfreys Leadership Academy for Girls in South Africa eller Bill och Melinda Gates otaliga välgörenhetsinitiativ, som kan hjälpa några, men som inte kommer att förändra de grundläggande strukturella problemen med fattigdom och inkomstklyftor under kapitalismen. Det odlar myten om den ”välvillige” monarken eller kapitalisten som tar hand om sina undersåtar, förutsatt att de vet sin plats i livet och aldrig ifrågasätter de styrandes makt. I slutet av filmen kan man se agenten Ross le under T’Challas tal i Förenta nationerna där han säger att Wakanda ska delta mer aktivt i världens utveckling. CIA:s roll, där agent Ross hjälper T’Challa att återta tronen från Killmonger, förtjänar att lyftas fram. Det pekar mot att Wakanda och USA kommer att ha ett ”nära samarbete” där Wakanda kan dominera politiken i Afrika och understöjda USA:s inflytande på kontinenten.

to Fo

Den politik som Killmonger och T’Challa/Black Panther för väcker frågan om vilka metoder som kan leda oss till svart frigörelse. Killmonger tycker att Wakanda borde använda sina resurser för att leda en global revolt och bygga upp sina styrkor för att bli ett modernt imperium. När T’Challa ser sin fars tillkortakommanden, i form av Killmongers uppdykande och Wakandas isolering och vad denna har betytt för befolkningen, tvingas han ompröva sina åsikter och sin syn på Wakandas plats i världen. Genom frihetsrörelsens långa historia har det varit en ständig diskussion och debatt om vad som är den mest effektiva metoden för att få ett slut på vårt kollektiva lidande under rasism och kapitalism. Det gäller att komma ihåg att detta är en Hollywoodproduktion som inte kan besvara allvarliga frågor om hur vi ska nå frigörelse. Black Panther är en enorm kassasuccé som har nått en bred publik. Den politik som Killmonger och T’Challa står för borde undersökas inom frihetsrörelsen eftersom deras idéer har haft sin motsvarighet i den medvetenhet och de stämningar som har funnits bland svarta arbetare och ungdomar under olika stadier av vår sociala rörelse.

13

Ol

s s on

Regimen är i kris. De fyra partier som ingår i EPRDF utgör inte längre ett block under TPLF:s ledning. Trots att parlamentets alla ledamöter tillhör EPRDF röstade 88 ledamöter emot undantagstillståndet, vilket gjorde att regimen inte fick den två tredjedels majoritet som krävdes. Särskilt det i vanliga fall så tama OPDO, som är Oromiaregionens representant i EPRDF, har under masskampens påverkan känt sig tvingade att inta en mer oppositionell hållning. I början av året lovade regimen att tusentals politiska fångar skulle friges. Några oppositionsledare har visserligen släppts fria, men i landets fängelser finns fortfarande 6 000 politiska fångar. Med kosmetiska förändringar försöker regimen sitta kvar. Hittills har regimen misslyckats i sitt uppsåt att skapa fler splittrande etniska konflikter. Fejkade hatfyllda konton på sociala media har avslöjats och ungdomarna i Qeerroo i Oromia har nära förbindelser med liknande organisationer som Fano i Amhara och Zerma i Gurage. Etiopien är en viktig länk i den globala kapitalistiska kedjan. Landets ekonomiska tillväxttakt är bland de högsta i världen och den ”kinesiska modellen” som regimen har anammat lockar till sig multinationella jättar som svenska H&M. Militärt står Etiopien USA-imperialismen nära, vilket visas av besöket från USA:s [dåvarande] utrikesminister Rex Tillerson den 7 mars. Addis Abeba hyser också den Afrikanska Unionens högkvarter. Allt detta förklarar de imperialistiska makternas frenetiska ansträngningar för att skapa ”stabilitet”. ■ Rättvisepartiet Socialisterna

För ett demokratiskt och socialistiskt Etiopien: • • • • • • • • • • • • •

Nej till undantagstillstånd – svara med masskamp. Frige alla politiska fångar. Demokratiska fri- och rättigheter. Organisations-, demonstrations-, mötes- och pressfrihet. Fria val till en verkligt demokratisk konstituerande församling. För en kämpande och självständig fackföreningsrörelse. Enad kamp mot den gemensamma fienden: regimen, kapitalismen och imperialismen. För ett socialistiskt och demokratiskt parti och en rörelse som samlar alla förtryckta. Lokalt och regionalt självstyre. Alla folks rätt till nationellt självbestämmande. Ner med EPRDF-regimen. Ställ regimens bödlar inför rätta och konfiskera deras tillgångar. Stoppa markrofferiet – återta all mark som har getts till multinationella bolag. Jordreform och mark att bruka till bönderna. Konfiskera imperialismens tillgångar i landet och ställ dem under demokratisk kontroll. Demokratisk plan för mat till alla och landsomfattande satsningar på skola, hälso- och sjukvård samt infrastruktur. • En demokratisk plan för arbete åt alla och rättvis fördelning av landets resurser. • För en demokratisk och socialistisk regering.


INTERNATIONELLT / INRIKES

15 MARS 2018 # 1 292

14

”Vi lever i klimatförändringarna” Havsområdet kring Nordpolen – Arktis med sitt massiva istäcke – har haft sin varmaste vinter någonsin. Februari månad slog flera värmerekord, och forskare oroas starkt över hur snabbt och oförutsägbart den globala uppvärmningen slår mot klimat och ekosystem. ROBERT BIELECKI

offensiv@socialisterna.org

H

kat med tre fjärdedelar, men de senaste årens skarpa temperaturökning har chockat forskare. Detta kan leda till en än starkare utveckling med extrema väderfenomen av en typ vi inte har sett innan. I en artikel i Aktuell Hållbarhet december 2016 skrivs det också om hur 250 miljarder ton sötvatten varje år forsar ut i havet från avsmältningen av Grönland. Det bidrar till att Golfströmmen blir svagare, som drar varmt vatten upp till Atlanten. Strömmen är nu svagare än på tusen år, och innebär att kontrasten mot de varma tropiska vattnen i söder blir större, vilket driver fram kraftigare stormar och också kan leda till så kallade superstormar. Även ögruppen Svalbard i Arktis har haft varma temperaturer den senaste tiden. Medeltemperaturen har legat över det normala i över 80 månader i sträck, och i februari var det i huvudorten Longyearbyen nästan 11 grader varmare än genomsnittet. Vintrarna har blivit betydligt varmare och regnigare de senaste åren, vilket bland annat har

Arktis istäcke har sedan 1970-talet minskat med tre fjärdedelar. Av de dussintals väderstationerna runtomkring Arktis låg 15 av dem 5,6 grader över snittemperaturen för vintern. Havsisen på Arktis täckte i februari 14 miljoner kvadratkilometer, vilket är ungefär 160 000 km2 lägre än fjolårets rekordlåga nivå, och 1 350 000 km2 lägre än det 30-åriga snittet. Den snabba globala uppvärmningen oroar med rätta forskare. Arktis istäcke har sedan 1970-talet mins-

lett till krympande glaciärer, isfria fjordar och tinande permafrost. – För 10-20 år sedan var det is på fjorden den här tiden på året, närmare en meter is. Nu är det plusgrader, och det är väldigt mycket varmare än det var för 30 år sedan. Vi lever i klimatförändringarna, vi märker dem tydligt, säger sysselman Kjerstin Askholt till Sveriges Radio (SR) den 8 mars. Klimatforskaren Kim Holmén på Norska Polarinstitutet menar

Ögruppen Svalbard har haft medeltemperaturer långt över det normala i 80 månader i sträck.

att klimatet ändrar sig i en så lavinartad takt att det är svårt för till och med forskarna att hinna med. – Vår förmåga att förutsäga vad som är bra går ner för att förändringarna är så snabba. Klimatet har alltid förändrat sig, kommer alltid att förändra sig, men de förändringar vi har skapat nu är av en sådan art att vi faktiskt inte kan förutsäga vilka konsekvenserna blir, säger Kim till SR. Det råder ingen tvekan om att den profitdrivna exploaterande kapitalismen, som skapar den globala uppvärmningen, framkallar stora förändringar och leder till oanade konsekvenser. Offensiv har många gånger tidigare skrivit om hur storföretag och de stora energibolagen totalt struntar i miljöskydd och kli-

matåtgärder om de istället kan tjäna en snabb hacka. Det innebär att de enorma utsläppen, skövlingen av regnskog, dumpning av miljöfarliga gifter i naturen med mera fortgår. Dessutom står storföretagen för allt mer trakasserier, förtryck, hot och våld – även mord – mot de som kämpar. En undersökning från Business and Human Rights Resource Center den 9 mars visade att antalet fall ökade med 34 procent från år 2016 till 2017, eller från 290 fall till 388. Hundratals har mördats eller hotats av storföretagens utsända runt om i hela världen. De allra flesta fall rör de som kämpar mot miljöförstöring och för bevarande av natur – gruvnäringen, jordbruket och förnybar energisektorn nämns som områden där detta förekommer.

400 ville folkomrösta om vinstfri välfärd

M

ed en ”Stödgala för en vinstbefriad välfärd” i ett smockfullt ABF-hus i Stockholm startade på måndagskvällen Nätverket för gemensam välfärd upp en kampanj för folkomröstning om ett rakt ”ja eller nej till vinster i välfärden”. Folkkära artister som Johan Rabaeus, Ronny Eriksson, Staffan Hellstrand, Coste Apetrea och Anders Linder & Kerstin Wikström bidrog starkt till en närapå fullsatt Z-sal. Fakta om läget gavs av Kent

Werne och starka inlägg gjordes av företrädare för Hemtjänstuppropet, Elevintresse före vinstintresse och En annan vård är möjlig. Gunilla Andersson från Gemensam Välfärd avslutade med slagkraftiga argument för en folkomröstning, som ska rikta fokus mot bristen på demokratisk och politisk representation i denna ödesfråga. Bifallet från de nära fyrahundra deltagarna var också enhälligt. ■

Arne Johansson

De 400 deltagarna krävde en folkomröstning om vinster i välfärden.

Foto: Glenn Olsen / Flickr CC

avsisen har nått rekordlåga nivåer på grund av den varma vintern på Arktis, visar data från Nationella snö- och isdatacentret i Boulder, Colorado. Detta tros vara en orsak till de senaste veckornas snöoväder över Europa och nordöstra USA. Temperaturskillnaderna driver jetströmmen, en smal luftström som rör sig runtomkring Arktis 8 km upp. Den vinden skapar en gräns mellan kylan i norr och värmen i söder, och när temperaturskillnaderna minskar blir vinden svagare. Den blir inte lika stadig, utan avviker längre söderut och tar med sig varm luft norrut, samtidigt som kall luft pressas söderut. Landväderstationen närmast Nordpolen, på Grönland, hade över 60 timmar med temperaturer över noll grader i februari – innan detta året har forskare bara sett temperaturen där stiga över nollpunkten två gånger, och då under väldigt korta perioder. Till The Guardian den 6 mars säger klimatforskaren Ruth Mottram att februaritemperaturer mer liknar de som brukar vara i maj månad.

Etablissemangets politiker, de som förvaltar kapitalismen och vars regeringar agerar som de rikas kommittéer, har inget genuint intresse av att få ett stopp på detta, eftersom det går emot deras egna intressen då det skulle innebära ett helt annat slags samhällssystem i global skala. Hela ekosystem hotas av kapitalismens plundring av naturen i jakt på ökade vinster. Mot detta måste en socialistisk kämpande miljörörelse ställas, som samlar alla som är beredda att kämpa. Miljöorganisationer, fackföreningar och gräsrötter – de 99 procenten – måste gå samman i gemensam kamp mot den 1 procenten och det system som slår mot klimat, löner, arbetsoch levnadsvillkor med mera. ■


Luleå:

Socialistiskt program mot prositution Tisdag den 20 mars kl 18:00. Plats: Partilokalen. För mer info: 073-053 68 84.

Sundsvall:

Ryssland efter presidentvalet Onsdag den 21 mars kl 18:00. För info om plats: 070-363 60 87 / 070-227 42 21.

Stockholm:

Göteborg:

Inför valupptakten Tid: Måndag den 19 mars kl 18:00. Plats: RS Bokcafé För mer info : 073-501 21 37.

Umeå:

För info: 079-340 59 97.

Eskilstuna:

För info: 073-373 33 61.

Karlskoga:

Sthlm Sydost Tid: Tisdag den 20 mars kl 18:30. Plats: Hyresgästlokalen Åsgärde­ vägen 75, Tunnelbana Sandsborg. För mer info: 070-326 65 94.

För info: 073-310 70 87.

Sthlm Sydväst Tid: Torsdag den 22 mars kl 18:30. Plats: Högdalen. För mer info : 073-387 65 77.

För info: 073-740 39 54.

Dags för upptrappning

N

är halva månaden har gått ligger vi på skrala 13 078 kronor av ett mål på 60 000. Nu behöver vi trappa upp, vilket kamrater i Haninge och Stockholm ska göra med en intensivvecka.

Från lördag den 17 mars och ända fram till vårens viktigaste politiska injektion – Rättvisepartiet Socialisternas valupptakt den 24 mars – kommer vi att ha en så kallad ”lilla valvecka”. Då kommer vi dagligen att vara ute på dörrknack, torgmöten, flygbladsutdelningar och andra aktiviteter för att sprida behovet av kamp, solidaritet, internationalism och ett socialistiskt alternativ i årets val,

Norrbotten Västerbotten

För info: 070-536 43 17.

Malmö-Lund: För info: 070-885 44 86.

Sthlm Norra Tid: Torsdag den 22 mars kl 18:30. Plats: Husby träff. För mer info: 073-576 98 69.

Haninge:

Workshop inför valupptakten Tid: Torsdag den 22 mars kl 18:30. Plats: Partilokalen. För mer info: 072-524 42 95.

Borås:

Inför valupptakten Tid: Onsdag den 21 mars kl 18:00. Plats: Yxhammarsgatan 8-10. För mer info: 070-396 47 83.

Stöd vår kamp! Det bästa är om du vill bli medlem i RS och själv bli en aktiv del i kampen, men du kan alltid stödja genom att skänka en slant via Swish 123 240 3285, Plusgiro 879649-2 eller sms ”Offensiv 100” till 72550. Tack! ■

Procent av mål

Örebro:

Södertälje:

som präglas av batongpolitik och hets mot flyktingar och andra utsatta grupper.

Totalt

22% 13 078 kr

Mellannorrland Stockholm Mellansverige

Lyckat årsmöte för RS Väst Rättvisepartiet Socialisterna Västs årsmöte samlade ett trettiotal på Blå Stället i Angered. Det blev ett möte om klassklyftor och motståndet, om socialistisk feminism och det framväxande bostadspolitiska upproret, om kampen mot rasism och för rätten till asyl. Det blev en känslosam och jobbig diskussion om den statliga rasismen med anledning av att vi ännu inte vet var vår kamrat Zahid Baloch befinner sig (läs mer sid 16). En ny distriktsstyrelse på 13 personer valdes, och grunden lades för partibygget valåret 2018. ■

Bostadskrisen • Nej till utförsäljning av allmännyt­tan, ombildningar och marknads­hyror. Stoppa skattediskrimineringen av hyresrätten. Bostad är en rättighet – ingen handelsvara. • Rusta upp förorten – jobb, bostäder, skola, service och fritid. • Förstatliga byggbolag och banker för klimatsmarta renoveringar utan ­hyreshöjningar samt bygget av 71 000 billiga hyresrätter per år.

Likaberättigande • För ett socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.

Kämpande fackföreningar

• Kvinnors och hbtq-personers rätt till sina kroppar. • Inför samtyckeslag och mer resurser mot mäns våld mot kvinnor. • Kvinnokamp för utbyggd välfärd, mot diskriminering och sexism.

• Arbetarkamp för högre löner, bättre arbetsmiljö och försvar av jobben. Använd strejkrätten – låt företagens vinster betala. • Facklig vetorätt mot uppsägningar, nedläggningar och omorganisationer. • Avtalen ut på omröstning – för lokal strejkrätt. •D  emokratiska fackföreningar. Nej till pampstyre och lyxliv; valda representanter på arbetarlön.

• Stoppa lönedumpning via privatiseringar, bemanningsföretag, ”ungdomsavtal” och papperslösa. • Kollektivavtal till alla. Skrota Fas 3 och RUT. Minst 22 000 kronor i grundlön för ett heltidsjobb. Fasta jobb och rätt till heltid. • Återställ 90 procents ersättning i a-kassa och sjukförsäk­ring. Stoppa jakten på arbetslö­sa och sjuka. • Arbete åt alla. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Nytt arbetarparti & socialism • För ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ge lågavlönade en röst. • Rättvis fördelning av samhällets resurser. Låt de rika betala. • Förstatliga storföretag och banker under arbetarnas demokratiska styre och kontroll. • Skrota kapitalets krisande EU och EMU. • För en demokratiskt planerad ekonomi i en socialistisk värld. ■

SOCIALISTISKT

•R  iv muren mot flyktingar. Återinför rätten till asyl, permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.

• Stoppa jakten på och utvisningar av flyktingar. • Gemensam kamp för avtalsenliga löner, fasta jobb, bostäder, vård och utbildning för alla. • Organisering på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism. • Internationell solidaritet med arbetare och fattigas kamp och uppror mot förtryck, terrorism och krig.

PROGRAM 2018

Antirasism & asyl

Socialistisk feminism

Trygga jobb

480 kr 763 kr

• Skrota det segregerade skolsystemet. Bra, enhetlig utbildning till alla. • Ökad lärartäthet och fler specialpedagoger. • Kasta ut vinstintresset. Återförstatliga skolan.

• Kasta ut riskkapitalisterna från välfärden – riv upp privatiseringarna. • Stoppa nedskärningarna i skola, vård och omsorg – mer pengar till kommuner och landsting. 200 000 nya offentliga välfärdsjobb. • Välfärden ska styras demokratiskt av anställda, brukare och anhöriga. • För landsomfattande protester mot regeringens högerpolitik med fackföre­ningar, nätverk, pensionärsorganisationer med flera. • Omedelbar höjning av pensionerna – riv upp pensionsuppgörelsen.

7 044 kr

Sydsverige

En skola för alla

Rusta upp välfärden

320 kr

2 886 kr

• Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. • Stoppa vapenexporten. Förstatliga krigsmaterielindustrin under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandla till civil produktion. • Enad, global kamp mot militär upprustning och imperialismens plundringar och krig.

• Stoppa gruvbolags och fossilföretags rovdrift. Offentligt ägande av naturresurserna. • Massiva, offentliga klimatinveste­ringar i avgiftsfri lokaltrafik, utbyggd tågtrafik och energieffektiviseringar. Omställning till förnyelsebar energi nu! • Avveckla kärnkraften. • Kapitalismens vinstjakt förstör miljön – för en global planerad ekonomi för hållbar utveckling i samklang med djur och natur.

0 kr

Västsverige

Nej till militarismen

Klimat- och miljöhot

1 585 kr


BRÄNNANDE

15 MARS 2018 # 1 292

Tortyroffer bortförd i hemlighet

Zahid Baloch har utsatts för ett fullständigt rättsövergrepp av gränspolisen och Migrationsverket, ett tjänstefel som kan komma att kosta honom livet. KRISTOFER LUNDBERG

kristofer.lundberg @socialisterna.org

F

redagen den 9 mars skulle Zahid ha rätten att söka asyl i Sverige igen. Men utan att informera hans juridiska ombud har de i hemlighet överfört honom till Norge onsdagen den 7 mars där han har ett utvisningsbeslut. Han har innan detta hände fråntagits alla möjligheter att kontakta någon eller ta med sig sina ägodelar. Sedan gränspolisen förde Zahid från förvaret i Kållered utanför Göteborg har all kontakt med honom upphört. Telefonen är avstängd och han går inte att nå på sociala medier. När Offensiv går i tryck har Zahid varit försvunnen i drygt en vecka utan att kunna kontakta familj, vänner och kamrater.

Vi känner nu stor oro över situationen. Zahids hälsotillstånd är allvarligt: han är hjärtpatient med två hjärtinfarkter som ett resultat av den tortyr han har utsatts för i Pakistan. Han har haft blodpropp och äter en rad mediciner. Vi besökte honom senast söndagen den 4 mars. Då hade han gått ned 8 kg på grund av stress och oro, och var inte i bra skick psykiskt med anledning av rädslan. Hans psykolog hade tidigare varit så orolig över hans tillstånd att hon hade åkt ut till förvaret och träffat honom, då Migrationsverket hade ställt in deras möten. Första hjärtinfarkten hade Zahid

känns i kroppen förrän medicinerna har lämnat kroppen), han fick ett frakturerat ben efter misshandel, och hans fingrar och fotleder bröts. Han kläddes av, utsattes för elchocker mot könsorganet, sexuella övergrepp och misshandel med redskap mot ändtarmen och fick se anhöriga mördas framför ögonen på honom. Tortyren pågick under tre månader. Som ett resultat av tortyren har han fått nedsatt rörelseförmåga, vilket är dokumenterat av läkare i Sverige. Allt är väldokumenterat. Röda korsets behandlingscenter har behandlat honom för posttraumatiska stressyndrom och depression. I Sverige har han genomfört flera självmordsförsök och har behandlats på sluten psykriatisk vård efter självmordsförsöken.

nu upplever av att ha fråntagits alla sina möjligheter att kommunicera med kamrater utanför. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att göra allt vi kan för att ta reda på var Zahid befinner sig. Redan har över 50 protester organiserats internationellt till stöd för hans rätt till asyl. Världens ögon riktas nu mot Sverige och Norge. Vi håller alla nivåer av de svens-

ka myndigheterna ansvariga om något händer vår kamrat, alla från gränspolisen till förvaret, Migrationsverkets beslutsfattare och den svenska regeringen. Våra krav är att Zahid återförs till Sverige och att hans rätt att söka asyl respekteras. ■

Var är Zahid Baloch? Trots vetskapen om detta väljer gränspolisen och Migrationsverket att i hemlighet föra över honom till Norge. Zahid berättade under vårt sista samtal om hur minnena kommer tillbaka av att sitta inlåst i trånga utrymmen, och vi kan bara föreställa oss den känsla han

atalia M

edina

i Norge 2014 där han levde i två år innan han kom till Sverige i december 2014. I februari 2015 hade han en ny hjärtinfarkt i Göteborg. Han medicineras också för psykiska besvär som ett resultat av den tortyr han utsattes för i Pakistan. Zahid lider av posttraumatiskt stressyndrom, återupplevanden, mardrömmar och sömnproblem. Zahid är politisk flykting från Baluchistan som levde 5 år som gömd efter att ha blivit illa torterad och dumpad i tron att han var död. Han har hunnit få många vänner och kamrater i Sverige, och är känd för att vara en hårt arbetande, hjälpsam och kärleksfull person. Men det är få som vet om hans verkliga bakgrund och vad han har utsatts för.

:N Foto

Innan en förflyttning sker ska det juridiska ombudet få informationen, vilket inte har skett. Det juridiska ombudet ska också få information om att allt gått bra, men det har inte heller skett. Istället har Zahid förflyttats till Norge i hemlighet. Varken familj, kamrater eller hans juridiska ombud vet var han befinner sig nu. Det krävdes två dagar av eftersökande innan kamrater och ombudet hade fått ut informationen om att han hade förflyttats. Inte heller Zahids läkare eller psykolog fick någon information. När ombudet besökte förvaret torsdagen den 8 mars meddelade personalen bara att de inte visste var Zahid befann sig. Samma svar fick medlemmar i Rättvisepartiet

Socialisterna, för vilka det krävdes en demonstration för att få veta att han inte befann sig på förvaret.

När den pakistanska militären grep honom utsattes han för piskrapp, han blev medicinerad och därefter slagen (en misshandel som inte

Foto: Natalia Medina

Gå med i

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett socialistiskt samhälle, mot högerpolitikens fortsatta härjningar. Bli medlem du också! Ring 08-605 94 00 eller skicka e-post till rs@socialisterna.org för att veta hur.

[

Prenumerationsärenden: E-post: prenumerant@socialisterna.org Tel: 08-605 94 03 • Adress: Tidningen Offensiv, Box 73, 123 22 Farsta

[

PRENUMERERA PÅ

Genom att prenumerera på Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning Offensiv stödjer du vår kamp mot nedskärningar, sexism och rasism och får rapporter om kamprörelser i Sverige och i världen för endast 40 kronor i månaden via autogiro.

Offensiv 1292  
Offensiv 1292  
Advertisement