Page 1

rödkallen 11 juli. Så långt ut i skärgården man kan komma och nästan inga träd. Bäver på semester från skogsarbetet? 

foto: pär bäckström

Ohoj – herr Bäver långsjön 1 september. Gråhunden Valle, sju år, får del i bytet, (ovan).foto: kurt engström

Luleå 19 november. Är Mona Sahlin (s) och Maria Wetterstrand (mp) på väg att bli det nya radarparet i svensk politik? Banden mellan de båda partierna knyts allt hårdare. foto: pär bäckström

Luleå 19 AUGUSTI. Maria von Below, yrkesofficer vid F 21, och Bengt Lindgren, brandingenjör, satte på sig gasmasker vid den årliga surströmmingstesten.  foto: bengt-åke persson  PS. Röda Ulven vann.

Torneå 30 oktober. Ingen kris i sikte, köpfesten rullar vidare. En jättegalleria, Rajalla, öppnades i Torneå, nära Ikea i Haparanda. Kommunalrådet på andra sidan gränsen, Sven-Erik Bucht, passade på att bättra på sina finanser på en spelmaskin. foto: pär bäckström NSD ÅRSKRÖNIKA •

ONSDAG 31 DECEMBER 2008

47

rödkallen 11 juli. Så långt ut i skärgården man  

rödkallen 11 juli. Så långt ut i skärgården man kan komma och nästan inga träd. Bäver på semester från skogsarbetet? fOtO: päR BäCKStRÖM

rödkallen 11 juli. Så långt ut i skärgården man  

rödkallen 11 juli. Så långt ut i skärgården man kan komma och nästan inga träd. Bäver på semester från skogsarbetet? fOtO: päR BäCKStRÖM

Advertisement