Page 1

DET GAMLA GARDET

Posttidning B Sverige Porto betalt

ÖLPRAT

MODERN MAT

#1 2015 |

I huvudet på

KondItorernas bästa

Posttidning B en husfru sverige Porto betalt

en dag med smörgåsbord

Med fokus på öl

Posttidning B sverige Porto betalt

från betong till bistro

en dag på fällMans kött

Posttidning B sverige Porto betalt

Med fokus på kvalitet

– ett krySSningSfartyg utöver det vanliga

..............

..............

....... ..............

.......

.......

Krog 5 år!

.....Städ

# 2 2012

| Hant

kap | kult tHet | kunS verk | Stol

ur

| Miljö

# 3 2012

| Hant

kap | kult tHet | kunS verk | Stol

ur | Milj

ö

# 4 2012

cirkula

dIsK

mmer ute den 28 augusti Nästa nu

majo l

| Hant

.......

..........ma

..............

..............

..............

RE-INVENTING

..............

..........pe

.....Köket ..............

DISKRUMSENTREPRENAD

rsonaltoa

.......

..............

UR | MILJ

..............

..............

Cirkula

tion

..............

..............

DINNER TOKYOORG SHALLEN

..............

..............

ja n u a r i

n sta

Miljöö ur||Milj kultur kap||kult kunSkap NÄSTA tHet||kunS StoltHet verk||Stol NUMMER UTE Hantverk 2012||Hant #352013 #

Where´s

2012-08-20 08:59

Fröya laks – Freshness på en ny nivå

360 grader på WallMans

Where´s lunCh

extra allt På GröNSaKShalleNS Bur #4 2013

| Hant verk

| StoltHet

| kultur

| kunSkap

skummande öl ny diskning gör gott

| Miljö

..............

..............

..............

skoM isk och norG fräMja yrke rbete Med ekof Med syfte att Gravlaxen. kroG, i saMa r den bästa stockholM där vi kora en tävlinG

Disken

..............

..........Pe

....Städ

rsonaltoa

letten

allas 360 grader påla a Wallmans Carte-fiskar

#5 2013

| Hant verk

| StoltHet

| kunSkap

| kultur

| Miljö

Du är En DaG Du På CarlSBErG vaD bär low and Slow

TESTAT • SÄSONG • SMAKAT&SKAKAT • SERVICE • MILJÖ

Förra årets vinnare Magnus Johansson på Skreifiskeresa i nordnorge.

FARANGS SMAKEXPLOSIONER

Stockholm_Krog_2013_4_omslag.indd 1

Sverige Porto betalt

ROCKLUNDA Posttidning B GÅRDSGRIS

täVla och Vinn! ta

tionslis

et gör du stans bästa .........kök .............. ....... GRAvLAx eLLeR jULSenAp? tsalen ..........ma .............. ..Baren .............. .............. .............. disken .............. .............. .............. ....städ .............. .............. .............. letten rsonaltoa ..........pe ..............

sylvass Fröya laks – Freshness på en Fjortonåring ny nivå

..............

FöRSTApRISET

regler för gravlaxtävlingen:

förstapris är en skreifiskeresa till nordnorge arrangerad av norges sjömatråd under första kvartalet 2014. det blir en oförglömlig resa genom storslagen natur och en nära upplevelse av skreifisket. dessutom får vinnaren sitt namn ingraverat i stockholm krogs vandringspokal som man får pryda sitt julbord med under 2014.

Tävlingen är öppen för alla i restaurangbranschen i Storstockholmsområdet.

| MILJÖ

en dag 360 grader på på Wallmans rosteriet

skummande öl ny diskning gör gott

2013 #52014 #1

verk Hantverk || Hant

tHet StoltHet || Stol

kap kunSkap || kunS

korvhantverk stockholm utbildar majolas kockar

..............

ur kultur || kult

Miljöö || Milj

rätt stoppad korv

LOGO:KRAS:SKUM:DISK:SMAK

• Varje deltagare får högst delta med ett bidrag. • Smaksättning och kryddning är fri. • Laxen ska komma från Norge. • Tävlingbidraget ska innehålla 200 gram gravlax i bit. Helst i vacuumförpackning, noga märkt med namn och restaurang, samt med recept. Lämna tävlingsbidraget på Ekofisk eller direkt till Ekofisks chaufförer. • Tävlingsbidraget tas emot från den 9:e december till den 11:e december. • Juryn utser vinnaren den 12:e december.

rekrytering MeD PerSoNliG Profil

2013-05-20 12:05Stockholm_Krog_2013_5_omslag.indd 1

LÅNGA – VÄGEN LUTAR TILLBAKA

med majola som rekrytering arbEtsgiVarE mEd pErsonlig profil

Lämna tävlingsbidraget till Ekofisks chaufförer senast den 11:e december! Vid frågor kontakta Ekofisk på 08 - 556 131 80. teStat • SäSong • Smakat&Skakat • Service • miljö

teStat • SäSong • Smakat&Skakat • Service • miljö

AVS: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB

HAR DU KOLL PÅ UTESERVERINGEN?

cirkula

| KULTUR

äKta haNtverK

bbq

NÄSTA NUMMER UTE

27

kromade Where´s the party? ätdon

avviSande entré vinner

Musko rökeri

rutinerade oCh uppdaterade reCeptionister

DiSKruMSattraKtion På Gröna lunD

n

FULLT FOKUS PÅ Posttidning B ÖL OCH MAT

lax? bästa Grav RDNORGE! Gör du stans A TILL NO utlyser REIFISKERESoch hantverket i branschenåd, SK EN N VIN petensen es sjöMatsr

en

..Städ

g_2013_3_omslag.indd 1

2012-10-22 15:47

känsla fröya laks – freshness för färs på en ny nivå

the hundratals party? Posttidning B för sverige Porto betalt

TESTAT • SÄSONG • SMAKAT&SKAKAT • SERVICE • MILJÖ

Ny staNdard för fatöl

29

tsalen

..Bar ..............

..............

..............

I NYA HÖT

..........Ma

AUGU STI

BARTENDERSAFARI PÅ GRÖNSAKSHALLEN

Sverige Porto betalt

SKALDJURSPosttidning B KRYSSNING

2013-08-19 12:21 Stockholm_Krog_2014_1_omslag.indd 1

MAJOLAS MILLENIUM

TALRIK TALLRIKSVÄGG TRUMFAR

rekrytering med personlig profil

TESTAT • SäSONG • SmAKAT&SKAKAT • SERVIcE • mILjö

BRED LAST

testat • säsong • smakat&skakat • service • miljö 2013-10-17 11:38

DEN PERFEKTA ÖLEN

GULDKANT VS DEGKANT

Sverige Porto betalt

DET GAMLA GARDET

2014-01-20 15:49

ÖLPRAT

MODERN MAT

ÖLCOCKTAILS MAXAD MIXER MISS CLARA

#2 2014

| HANT VERK

| STOLTHET

| KUNSKAP

| KULTUR

| MILJÖ

Cirkula

tionslis

..............

..............

ta

..............

..............

..Köket

..........Ma

#3 2014

tsalen

| HANT VERK

| STOLTHET

| KUNSKAP

| KULTUR

Ät mer fisk Barfokus ..............

....... .............. ..............

nslista

...........Kö

..............

..............

..............

..............

..............

.........Bar

Disken

..............

..........Pe

en

....Städ

rsonaltoa

letten

alen .......Mats

..............

..............

..............

ket

..............

..............

..............

..............

..............

EN DAG PÅ CARLSBERG

posttidning B the party? Sverige porto betalt

Por favor!

| KUNSKAP

I backspegeln

Ny valS På Wiener

..Köket ..............

..............

| STOLTHET

Vi tjuVlyssnar på Vad det bubblas om i haVet

OktOber

KÖKSFOKUS E CENTER

| HANT VERK

GÖDKALV I VÄRLDSKLASS

DEN GYLDENE SKREIEN

testat • säsong • smakat&skakat • service • miljö

2012-05-23 11:38 Stockholm_Krog_2012_5_omslag.indd 1

MedBorgarpLatsen MingeL Magnet

slista

...Disken

altoalette

s

konst att se skillnaD på bananer

Grönsakshallen Sorunda

testat • säsong • smakat&skakat • service • miljö

n

..Baren

...Person

ar

# 1 2013

Det är2010 ingen Krog Anno and still going strong!

B.a.r.-a Fisk

I backspegeln

Ö

tsalen

....... ..............

m

ö

ute 29

| HANT

KAP | KULT THET | KUNS VERK | STOL

öket ............K

..............

6

ur | Milj

m er

Äkta BBQ –

Posttidning B Low and sLow Sverige Porto betalt

nslista

....... ..............

te 2

| kult | kunSkap | StoltHet

um 2012-03-19 11:40 Stockholm_Krog_2012_4_omslag.indd 1

FÅGELPERSPEKTIV PÅ CHEZ BETTY

..............

.......

ru

disktekniks nya mål

testat • säsong • smakat&skakat • service • miljö

..............

..Ma ..............

| Hant verk

me

2012

PÅ WORLD TRAD

..............

nu m

Havssnack

d

INGEN SMAK UTAN RÖK

# 5 2012

Nästa

letten

on!

...Disken

altoalette

....Städ

turneD

..........................................Disken

en

.........Stä

...Person

Disken

letten

......................................Matsalen

tsalen

..............

..............

.......

Ett dygn på

............................................Baren

# 2 2013

..Baren

altoa ...Person

HållbarHEt

GöDKalv i värlDSKlaSS

nslista

.......

....... ..............

....städ

kalla vatten hårDa skal grymma smaker

raW EnErGi På FriEnDS arEna

..............

GRÖNSAKSHALLEN – THE STORY

tsalen

....... ..............

Grönsakshallen sorunda

disken

............................................Köket

FRUKOST MED PROFIL

Posttidning B AFTER WORK Sverige Porto betalt

..............

.......

..............

Cirkulationslista

testat • säsong • smakat&skakat • service • miljö

..............

VALIDERAD I MATSALEN

..Köket

..........Ma

..............

..............

..baren

..............

..............

..............

Beer Menu CoMpoSerS ökar förSäljningen

..............

..............

tsalen

..............

..............

matsalsservice

..Bar ..............

ö

..............

........................Personaltoaletten

.........Ma

ur | Milj

et .........kök

..............................................Städ

.......

kap | kult tHet | kunS verk | Stol

ta

..............

..............

internreviSion På StallMäStargårDen

a

..............

..............

KärleK till jorden och råvaran

svart på vitt

kunskap

! en är här vårlgaulmd m tIll

tionslis

..............

SoMMar, grill och gonDol

..............

STÄDFOKUS PÅ HOTELLRUMMET

ta

..............

..............

..............

toaletten

g_2012_3_omslag.indd 1

..............

..............

en .......Disk

onal .......Pers

tionslis

..............

len

......Baren

....... ..............

accElaration mEd rätt pErson

.Baren

..Disken

..............

..............

.......Städ

.Personal

R | MIL JÖ

eN dag på disktekN

No alCohol geNeratioN

Cirkula

et .........Kök

......Matsa

....... ..............

kvartErskrogEn...

K | ST

P | KULTU

ik...

Birka Paradise

slista

giv oss vårt dagliga...

Posttidning B Sverige Porto betalt

H A N T V ER

K U N SK A OLTHET |

toaletten

Högre bruksvärde Exeptionell råvara Tid att lära

gusti e 26 au mmer ut Nästa nu

| MILJÖ

GRÖN INSPIRATION

Att sitta i skiten

Diskvatten blir*guldvatten Förbättra ölförsäljningen

#4 2014

| HANT VERK

| STOLTHET

MAJOLA FLYTTAR AUKTORISERAD BEMANNING

| KULTUR

| MILJÖ #5 2014

| HANT VERK

| STOLTHET

fenomen i restaurangbranschen.

skita v. sket, skitit, pres. skiter • (kan väcka anstöt) (vard.) strunta i skita v. -de • (vard.) i förb. s. ner smutsa ner skit|bong (vard.) beställning

1

2

BÄST PÅ SERVICE – SNART KORAS ÅRETS SERVITÖR

som sätter köket i skiten

skit|god ibl. äv. vard. gott, goda mkt. välsmakande

I tio år har vi framgångsrikt hjälpt restauranger att snabbt ersätta magsjuka kockar och vabbande servitörer. Parallellt har vi hjälpt branschen att rekrytera ett stort antal nyckelpersoner. Hör av dig till oss och berätta om just ditt läge. Gärna innan det brakar loss, så berättar vi hur du snabbt slipper sitta just där du inte vill sitta.

FOKUS

VILT SVIN

ÄNTRAR SCEN

Tel: 08 - 600 35 00 E-post: info@majola.se | www.majola.se

| KUNSKAP

| KULTUR

| MILJÖ #1 2015 |

HANT VERK

| STOLTHET

| KUNSKAP

| KULTUR

| MILJÖ

BRED LAST DEN PERFEKTA ÖLEN GULDKANT VS DEGKANT

*Att sitta i skiten • (vard.) förekommande

Vi sitter bra till i nya lokaler på Hesselmans Torg 5 i Nacka.

Nästa nummer 28 oktober

| KUNSKAP

AN

M

BE

G IN

ER

YT KR

RE

JUICEBAR

G

N NI

ON

TI TA UL

NS

Por or favor! n till himle r Alla vill lje rvett sä Snygg se kedja ad Certifier

len m i h l l i t Alla vill ljer ä s t t e v er Snygg s edja k d a r e fi Certi TESTAT • SÄSONG • SMAKAT&SKAKAT • SERVICE • MILJÖ

Krog 2014 1  

Tema Branding: Hur man på olika sätt kan arbeta med sitt varumärke. Vi kollar även in Fällmans Kötts fantastiska spanska charkuterier, analy...

Advertisement