Page 1

AFFARS

RESENAREN

#02

ANNELIE NÄSSÉN

6$6ˎ(;(&87,9(9,&(35(6,'(17 6$/(6 0$5.(7,1*

ITALIENSKA VALET 9$'+…1'(518"

Vattenbrist

0†1*$67—55(67…'(5 61$5787$1'5,&.69$77(1

KÖP LASTÅSNA

9,/.(1.20%,9…/-(5'8"

Buenos Aires DET ROMANTISKA


Stockholm, New York eller Paris World Trade Center Stockholm erbjuder högklassiga lokaler mitt i city. Här finns även en konferensanläggning i toppklass samt restauranger, gym, reception och hotell – allt under samma tak och endast 20 minuter från Arlanda. Världens bästa läge för möten och affärer!

www.wtc.se


Innehåll #02

34

56

44

34

ANALYS Skamdebatten kring flyget

Den senaste tiden har debatten kring flygets miljöpåverkan, den kommande flygskatten och svenskars eventuellt dåliga eller goda samvete rasat i olika forum.

44

PORTRÄTTET Annelie Nässén

Annelie Nässén, Global marknads - och försäljningsdirektör på SAS, går sällan till sängs med oro i kroppen.

56

AKTUELLT Vattenbrist

I varje nummer

Många städer står inför risken att bli helt utan dricksvatten.

68

UTBLICK Italienska valet

Alessandro Di Battista, Femstjärnerörelsen: "Nu måste alla tala med oss!"

68

12 18 22 24 26 28 31 40 108

Incheckning Nöje Restaurang Musik Litteratur Film Livsstil Motor Guldkorn

3


Annons

Propan lĂśnar sig

Münga goda skäl att ersätta oljan med propan 'HưHVWDI¾UHWDJVRPLGDJHOGDUPHGROMDKDUJRGDHNRQRPLVND RFKPLOM¾P£VVLJDVN£ODWWE\WDWLOOSURSDQ JDVRO - Propan har de senaste üren blivit betydligt billigare än eldningsolja. Samtidigt är propan ett av världens renaste bränslen och kan tack vare det användas fÜr direktuppvärmning i münga processer som t.ex. inom livsmedelsindustrin. I princip kan alla som eldar med olja byta till propan säger Jan Wahlqvist, vd pü Flogas, Sveriges stÜrsta propanleverantÜr. Dü ett fÜretag ersätter oljeanvändning med propan reduceras koldioxidutsläppen &2Ŵ PHGPHOODQ'HVVXWRP elimineras utsläppen av partiklar, svavel och tungmetaller. Efter den sü kallade Dieselgate har intresset fÜr luftfÜroreningar blivit stÜrre och just NOx och partiklar är det som Sverige har svürast med enligt Naturvürdsverket. Flogas kan erbjuda ett bränsle som är bättre fÜr närmiljÜn än büde ROMDRFKELREU£QVOHVRPưLVRFKSHOOHWV Eftersom propan inte genererar stoft, bildas inget Black Carbon som

www.ogas.se

enligt IVL Svenska MiljÜinstitutet DQWDVELGUDWLOOXWVO£SSDYFDDY koldioxidekvivalenterna i Sverige. Utmaningen med global uppvärmning KDULQJHQTXLFNƎ[)1VLQWHUQDWLRQHOOD klimatpanel IPCC menar att det inte bara KDQGODURPDWWUHGXFHUD&2ŴXWVO£SSHQ utan även att minskningen müste ske sü snabbt som mÜjligt. Propan medfÜr LQWHQROOXWVO£SSDY&2ŴPHQE\WHUGX frün olja till propan bidrar du omedelbart till minskning av växthusgasutsläpp. Dessutom für man en fÜrbättring av närmiljÜn samtidigt som du sparar mycket pengar, säger Jan Wahlqvist. - Alla vüra kunder für utbildning och support av oss fÜr att säkerställa en kontinuerligt hÜg säkerhetsnivü säger Wahlqvist. Dessutom upplever münga att processen fÜrbättras, exempelvis tack vare den hÜga reglerbarheten hos propan.

“Att ersätta olja med propan kan reducera CO²-utsläppen med upp till 50 %â€? Flogas mission är att alltid erbjuda den optimala propanlĂśsningen till vĂĽra kunder. )ÂľU¤UVHGDQV¤OGHVYLDY6WDWRLORFK ĆŽFNHQQ\VWDUNLQWHUQDWLRQHOOÂŁJDUH'&& Sedan dess har Flogas i Sverige och Norge WHFNQDWDYWDOPHGÂľYHUQ\DNXQGHURP OHYHUDQVDYPHUÂŁQ¤UVWRQSURSDQ - MĂĽnga av vĂĽra kunder har en ĂĽterbetalningstid pĂĽ 1-3 ĂĽr, detta tillsammans med de miljĂśmässiga fĂśrdelarna gĂśr propan till ett attraktivt bränsle, avslutar Jan Wahlqvist.


Användningsomrüden Propan kallas ofta världens mest müngsidiga bränsle. Propan är en växande och viktig energikälla fÜr miljontals människor Üver hela världen tack vare att propan är enkelt att använda och kräver minimalt med underhüll. Merparten av det propan som fÜrbrukas i Sverige används storskaligt inom järn- och stülindustrin och münga andra processindustrier süsom pappers- och verkstadsindustrin.

Flogas är Skandinaviens stÜrsta leverantÜr av propan! • • • •

Rikstäckande HÜg leveranssäkerhet +¾JHƏHNWLYWEU£QVOH Kort üterbetalningstid vid byte frün olja

Propan används ocksü vid glas-, keramik-, livsmedels- och textiltillverkning. Restaurangbranschen och bagerier är andra användare. Praktiskt taget Üverallt där man värmer, bearbetar, torkar eller formar kan propan användas och tack vare sin renhet kan det användas där det ställs stora krav pü hygien eller arbetsmiljÜ.

Vi ďŹ nns där du ďŹ nns!

Renhet, hÜg verkningsgrad och mÜjlighet till noggrann temperaturoch kapacitetsreglering gÜr propan till ett exceptionellt bränsle.

Byt ut eldningsoljan - spar pengar och miljÜ Propan har de senaste üren blivit väsentligt billigare än eldningsolja. Alla fÜretag som idag använder olja kommer därfÜr att uppnü stora miljÜmässiga och ekonomiska fÜrdelar genom att ersätta oljan med propan. I praktiken kan alla som använder olja byta till propan. FÜr münga är det bara att byta brännare, ersätta oljetanken med en gasoltank och installera ett gasfÜrsÜrjningssystem, nügot som Flogas självklart hjälper till med. Vid Üvergüngen till moderna panntyper kan man vid användning av propan uppnü betydande fÜrbättringar av verkningsgraden jämfÜrt PHGROMDO£JUHHQHUJLI¾UEUXNQLQJ£ULQWHRYDQOLJW0DQ kan ocksü använda direktverkande gasbrännare i processer utan att behÜva värma varmvatten, ünga eller hetolja. Dü kan fÜrbrukning och kostnader minskas ytterligare. Vid byte frün en gammal Üverdimensionerad oljepanna till en modern kondenserande gaspanna kan en minskning av koldioxidutsläppen (COlj PHGXSSWLOOQ¤VEHURHQGHS¤ oljepannans ürsmedelverkningsgrad. En gasbrännare eliminerar utsläpp av sot, svavel och tungmetaller RFKUHGXFHUDUNY£YHR[LGXWVO£SSHQ 12[ PHG3URSDQ £ULQWHI¾URUHQDQGHRFKSHUGHƎQLWLRQLQWHKHOOHUHQY£[WKXVJDV Gasoltankar kan därfÜr placeras i omrüden som är skyddade grundvattentäkter utan fara fÜr miljÜn om ett gasläckage skulle LQWU£ƏD Den stora prisskillnaden mellan olja och propan gÜr att investeringen fÜr bytet till propan snabbt üterbetalar sig.

www.ogas.se

Stora miljĂśbesparingar vid byte frĂĽn eldningsolja COĹ´

Ĺ›

SOĹ´PartiklarLadda ner vĂĽr broschyr:

Energipriset pü propan har de senaste üren legat i snitt ca 20 Üre/kWh lägre än eldningsolja. Återbetalningstiden pü investeringen vid byte frün olja till propan blir därfÜr mycket kort.

Använder ditt fÜretag fortfarande eldningsolja? Kontakta oss pü: 08-675 00 80 eller läs mer pü ZZZưRJDVVH


152 100

100

MÖTESEXPERTEN Jörgen Dyssvold

Boosta kreativiteten med frukt och fåglar

124

TOPPLISTAN Fotografiska

Axplock ur utställningar från Fotografiska.

124

152

RESA Buenos Aires

Buenos Aires, som är beläget mellan Argentina och Uruguay längs den vänstra stranden av floden Rio de la Plata, betyder bokstavligen ”bra luft” men för de första spanska sjöfararna, som koloniserade Argentina på 1500-talet, betydde det troligen ”sköna vindar”.

6


HALLON FÖRETAG + 25GB extra surf

Mobilabonnemang

FÖRETAG 2GB

99 kr /mån

Spara oanvänd surf Fria samtal & SMS Ingen bindningstid I mobilabonnemang 2GB ingår 2GB/mån, därefter kan mer data köpas efter behov. Du kan spara max 100GB data. Vid uppsägning av abonnemang eller byte till billigare abonnemangsform försvinner den data du sparat. Fria samtal & SMS avser samtal inom Sverige och SMS till hela världen, betalsamtal ingår ej. Data inom EU ingår upp till 10 GB/mån förutsatt att det finns data kvar i potten. Priserna är exkl. moms. Mer info på hallon.se


Ledare

“DO WHAT IS RIGHT NOT WHAT IS EASY” anske ordstävet nuddade vid Annelie Nässén och hennes närmsta medarbetares tankebanor 2012, under den mest dramatiska tiden i bolaget SAS historia. Ständiga förändringsprocesser och tunga utmaningar är ofta vardag för Annelie vars officiella titel på SAS är, Executive Vice President Sales & Marketing Hennes medarbetare beskriver henne som tydlig, modig med hög energi och genuint övertygad om att man får bästa resultat - genom att arbete i team. Under en synnerligen snöig marsdag träffar jag Annelie på SAS huvudkontor i Frösundavik. Med en påtaglig karisma berättar hon oblygt men med en ödmjuk ton; att hennes ledarskap verkar fungera då hon haft skiftande ledarroller i snart 30 år. ”Ledarskapet för mig är extremt viktigt -det är en passion” Läs om Annelie Nässén som ledare, och SAS utmaningar och visioner.

K

Chefredaktör Tina Gardsten tina@happyelephantproductions.se Creative director/art director Kent Lakso kent@ happyelephantproductions.se Ansvarig utgivare Antonio Inestal antonio.inestal@laprensa.se Traffic Charlotte Carlsson charlotte.carlsson@laprensa.se Ekonomi Karina Navarro karina.navarro@laprensa.se Annonser Matilda Inestal pics@laprensa.se

8

LEDARSKAPETS ROLLER LYSER lite som en röd tråd i detta nummer 2 av Affärsresenären. Förmågan att kunna leda har varit en fråga som diskuterats i årtusenden, och vad ett gott ledarskap innebär beror delvis på den situation som verksamheten och dess medarbetare befinner sig i. MEN, HUR SER DET OPTIMALA

ledarskapet ut? Lars Sörqvist, internationellt erkänd inom systematiskt förbättringsarbete, ger sin bild av det på sidorna 80–81. en bit från möten, affärer och resultat så glider allt som oftast tankarna till avkoppling och återhämtning. Vad det betyder är förstås olika, men att tillbringa några vårdagar i Nice och dess omgivningar vore väl en anledning så god som någon för lite rekreationstid?

TÄNKER VI NU BORT

Omslagsfoto Shutterstock: Aguille Du Medi Skribenter/medarbetare Tina Gardsten Kent Lakso Harald Möllerström Joakim Erlandson Lotten Fowler Tege Tornvall Agneta Rickardsson Jörgen Dyssvold Theresia Köhlin Prenumerationer David Wallin david.wallin@laprensa.se

AFFARS

RESENAREN

Strosa längs den långa marknadsgatan Cours Saleya, som från början var en blomstermarknad men här köper du både grönsaker, lavendel och andra franska specialiteter idag. Restauranger i vartenda hörn och många alltför turistiga. Gå därför gärna ”vilse” och i en trång oansenlig gränd kommer du därför hitta den mest prisvärda och godaste anrättningen. I FRANKRIKE, oavsett om du behärskar det vackra språket eller ej så glöm aldrig vikten av ett - bonjour. Framförallt måste man säga bonjour när man går in i en butik, möter någon eller över frukosten på hotellet. Gör man inte det, är man djupt oartig”.

À bientôt TINA GARDSTEN CHEFREDAKTÖR AFFÄRSRESENÄREN

Redaktion Besöksadress: Älvsjö Gårdsväg 6, Älvsjö Postadress: Box 145, 125 23 Älvsjö Tel. 08-568 790 30 Fax: 08-568 790 31 Tryck Printall Affärsresenären utges av LA PRENSA AB www.laprensa.se © 2017 La Prensa AB För insänt ej beställtmaterial, ansvaras ej.

Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på våra fyra största flygplatser, på SJ:s business class och på ett antal vägrestauranger längs våra större vägar. Personer som reser i tjänsten spenderar i snitt nittio minuter på flygplatsen, nio gånger per år. De har en hög inkomst och utbildning samt reser betydligt mer än genomsnittet.


Svensk Certifiering har troligtvis Sveriges nöjdaste kunder! Vi står för modern revisionsteknik med kunden i fokus. Vårt NKI under 2017 var 4,7 av 5 möjliga.

Ökad efterfrågan på LAFORs bergvärmelösningar

LAFORs bergvärmelösningar halverar driftkostnaden i fastigheten www.svenskcertifiering.se

www.lafor.se

H E L A

S V E R I G E S

C E R T I F I E R I N G S O R G A N


Incheckning

Peder Osterkamp

MTR VISAR UPP GÖTEBORG FÖR MILJONTALS +21*.21*ˎ%25 I SOMRAS FICK MTR EXPRESS besök av två Hongkong-profiler som gjorde ett resereportage från Stockholm till Göteborg. Göteborg visade sig från sin soligaste sida och Hongkong-profilerna fick bland annat njuta av färska skaldjur i Feskekörka. Filmen har fått stor spridning i Hongkong med flera miljoner visningar. – Vi blir en allt viktigare aktör i regionen kring Göteborg nu när vi ökat antalet avgångar, lagt till Alingsås som stopp och gjort det möjligt för de som pendlar med Region Runt Xtra-biljetter att åka med oss mellan Göteborg och Skövde, säger Peder Osterkamp. ࣵ

Direkttrafik till Visby under Almedalsveckan från Stockholm, Jönköping och Karlstad EFTERFRÅGAN PÅ RESOR TILL VISBY under Almedalsveckan är enorm. Antalet besökare har stadigt ökat de senaste åren och att ta sig till och från Visby under veckan är är utmanande då tillgången på resor inte fullt ut motsvarar efterfrågan. Under 2015 startade Nextjet därför direkttrafik till Visby under Almedalsveckan från Karlstad, och Jönköping i tillägg till Stockholmstrafiken. Trafiken har varit en succé och linjerna blev snabbt väldigt populära. ࣵ

Resdags? Då är det viktigt att se över familjens skydd. Men även här hemma riskerar man att i onödan drabbas av sjukdomar som det enkelt går att skydda sig mot, som till exempel mässlingen. Boka en tid eller kom förbi på drop-in!

10


summerasupport.seb /b 010-333 31 32

"DIGITALISERING" - VART ÄR NI PÅ VÄG? Att modernisera och anamma nya och effektivare arbetsmetoder har pågått i alla tider och kommer aldrigbatt upphöra, Summera Supportbär 100% webbaserad och kan kopplas ihop med bland annat Fortnox och Visma och spara er både tid och pengar genom effektivare flöden.

Ärende Start

Statistik Avisering

Kundundersökning

summerasupport.se

Kortfilm Faktura

Hantering


Incheckning

FÖRFATTARTÅGET

Emirates vinnare av Grand Travel Awards 2018 i kategorin ”Bästa flygbolag interkontinental” EMIRATES BLEV UTSEDD till bästa interkontinentala flygbolag på Grand Travel Awards 2018. För 27:e året i rad delades det prestigefyllda priset ut på At Six i Stockholm. I hård konkurrens med andra flygbolag som Lufthansa, Qatar Airways, SAS, Singapore Airlines, Thai Airways och Turkish Airlines vann Emirates utmärkelsen. Emirates tog hem det eftertraktade priset bland annat för sin goda agentsupport, stora linjenätverk och höga service. Flygbolaget flyger i dag till fler än 150 destinationer i över 80 länder, med daglig non-stop flight mellan Stockholm och Dubai. Förra året lanserade Emirates även flera nya destinationer, som exempelvis, Yangon i Myanmar och Phnom Penh i Kambodja. ࣵ

55 117 svenska bilar går på gas rullade 55 117 gasfordon på Sveriges vägar. Av dessa var 2 533 bussar, 854 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar. Och många tror på en växande marknad framöver. Nya numret av tidningen Energigas har tema gasbilen. Förra året såldes cirka 4 000 nya gasbilar i Sverige. Under hösten tog försäljningen ett rejält skutt och mycket tyder på att trenden håller i sig under 2018. Det nya bonus malus-systemet som införs vid halvårsskiftet kan bli ytterligare ett lyft, tror bilbranschen. Den som väljer en gasbil får då 10 000 kronor i klimatbonus. ࣵ

I SLUTET AV 2017

12

I samarbete med Sveriges största litteraturfestival Littfest arrangerar SJ nu Författartåget, för andra året i rad. En nattågsresa från Göteborg till Umeå, där resenärerna tävlar med sin kreativitet och förmåga att skriva. Under den 12 timmar långa nattågsresan med Författartåget har alla resenärer ombord möjlighet att delta i författartävlingen. Resan med Författartåget pågår mellan den 15 - 16 mars och avslutas med att en jury tar emot de tävlandes bidrag i samband med ankomsten till Umeå.

STAR ALLIANCE FORTSÄTTER FÖRBÄTTRA KUNDUPPLEVELSEN MED NY DIGITAL TJÄNSTEPLATTFORM FÖR ALLA FLYGBOLAG INOM NÄTVERKET Lufthansa och United är de första flygbolagen som använder Star Alliance nya, digitala tjänsteplattform (Digital Services Platform – DSP), som är ett första steg i en allmän förbättring av digitala och mobila tjänster för kunder som reser med de 28 flygbolag som ingår i Star Alliance-nätverket. Plattformen är utvecklad och driftsatt i samarbete med Accenture, och är ett led i Star Alliance strategi för att ytterligare förbättra kundernas reseupplevelse. Målet är att kunderna ska kunna använda valfritt medlemsbolags webbplats eller mobilapplikation för att få all information de behöver när de reser med flera olika Star Alliance-flygbolag.


50% lägre vikt med Hybrix™ Lamera AB har nyligen invigt en produktionsanläggning i Göteborg, för tillverkning av det unika lättviktsmaterialet Hybrix™. – Anläggningen som vi kallar ALFA-line är utvecklad för tillverkning av Hybrix™. Den är helt unik, den första och enda av sitt slag, förklarar Bengt Nilsson som är VD för Lamera. Hybrix™ är sandwichmaterial som har metallytor och formbarhet ungefär som vanlig plåt men med halva vikten! Lamera AB har med denna investering nu nått målet att kunna leverera stora volymer till kunder inom byggindustri, elektronikindustri och fordonsindustri.

Redan sedan tidigare används TH[LYPHSL[P[PSSL_LTWLSÅ`N och medicinskteknisk industri. – Vi har hållbarheten i fokus under hela utvecklingsprocessen för Hybrix™ och tillsammans med produktens tekniska prestanda är det viktigast för oss, avslutar Bengt Nilsson. Miljöbelastningen kan minska 15-50% inom byggindustrin med Hybrix™ som fasadmaterial. Hybrix™ ger exklusivitet och åldringsbeständighet, samtidigt som man minskar vikten, förenklar montering, förbättrar akustiken och bidrar till hållbar utveckling.

Made by

Läs mer på: www.lamera.se

Är du en av de som numera ska lämna fingeravtryck för att resa till Kina? Kina har per 1 december ändrat regelverket och L]Us[\MTqUVIÅVOMZI^\ZaKSNZI\\Ns^Q[]U7U du vill veta mera om processen och hur Comet kan hjälpa dig med vår anpassade service, så kontakta oss redan i dag! 7J[MZ^MZII\\WUL]ZMLIVPIZM\\OQT\QO\^Q[]U OqTTMZLM\\IQV\MNZLQO,qZMUW\qZL]OQ^M\^Q[ välkommen att be om vår hjälp med din visumansökan, oavsett om destinationen är Kina eller en annan.

Comet Consular Services Med mer än 30 år på marknaden, mer än 70 specialister på våra kontorer i Norden, bl.a. i Göteborg och Stockholm, samt vårt globala nätverk, erbjuder vi en unik och mycket uppskattad tjänst.

Comet

CONSULAR SERVICES VISAS / LEGALIZATIONS / TRANSLATIONS / IMMIGRATION SERVICES

www.cometconsular.com


FOTO: GUSTAF BRUNDIN

Incheckning

Flygbussarna lanserar Swish på webb och app ut Swish som nytt betalsätt på sin webbplats och i sin app för iPhone och Android. Att möjliggöra Swish är ett viktigt steg som gör det både enklare och snabbare för kunderna att köpa sin biljett. Nu kan Flygbussarnas kunder köpa sin biljett med det etablerade och allt mer populära betalsättet Swish. Enligt Swish har tjänsten i dag över 6 miljoner användare och ökar med omkring 100 000 användare varje månad. • I DAGARNA RULLAR FLYGBUSSARNA

DE BÄSTA FLYGBOLAGEN ENLIGT TRAVELLINK OCH eDREAMS ODIGEO Travellink och eDreams ODIGEO har listat de bästa flygbolagen baserat på recensioner från över 56 000 kunder.

FÖRSTA PLATSEN På topplistan finns flera europeiska flygbolag som Swiss Airlines, Austrian Airlines och grekiska Aegan Airlines. Men årets förstaplats går till Turkish Airlines som fått absolut bäst betyg totalt och placerat sig på första platsen i kategorierna bästa kabinpersonal, bästa VIP lounge, bästa flygplan och bäst värde för pengarna.

TOPP 10 BÄSTA FLYGBOLAG 2017 ENLIGT KUNDRECENSIONER

NY DIREKTFLYGLINJE TILL SHANGHAI MED CHINA EASTERN ANTALET LÅNGDISTANSFÖRBINDELSER

från Stockholm Arlanda Airport fortsätter att öka när China Eastern startar den första direktflyglinjen mellan Stockholm och Shanghai den 16 juni i sommar. Det finns en hög

14

efterfrågan på direkttrafik till och från Kina, både inom näringslivet och bland privatresande. Flyglinjen gör det även enklare att resa vidare i Asien från China Easterns flygplatsnav Shanghai, Pudong Airport. •

1. Turkish Airlines 2. Aegan Airlines 3. Swiss Intern. Airlines 4. Lufthansa 5. Austrian Airlines 6. Emirates 7. Scandinavian Airlines 8. Aeroflot 9. Air France 10. Tap Portugal


Våra smarta lösningar inom eHälsa Tjänster som avlastar och förenklar för sjukvården, företag och organisationer. Lösningarna förbättrar samhällsekonomin, ökar trygghet, förenklar och effektiviserar för dig. Vi drivs av att göra människor friskare! Vårdoperatör

Hälsopartner

Vårdbemannare

Delaktiga patienter med

Vi stöttar era chefer när

Öka tillgängligheten i er

monitorering och vård på distans. Vårdtriage, bedömning och sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

medarbetarna blir sjuka. De sjuka får stöd och råd så de snabbare blir friska och kan börja arbeta igen.

verksamhet. Bemanning och rekrytering av leg. sjuksköterskor för kortare eller längre uppdrag.


Vi utvecklar framtidens fastigheter! Vi matchar och överträffar nationella, generella avtal!

Nu tar vi steg 2 ut i den digitala rymden! Välkomna ombord Sundbybergs Stadnät tar dig rakt in i den digitala tidsåldern! Allt för mänskligheten och för människorna i Sundbyberg. Som första stadsnät i Sverige har vi fått ägardirektiv att digitalisera vår kommun, så nu siktar vi mot stjärnhimlen. I bagaget har vi våra mål, idéer och entreprenörskap samt självklart vår vision: ”Sundbyberg växer med dig! Stadsnätet – Din digitala framtid”. Målet är att Sundbyberg ska bli bäst i Sverige även på digitalisering.

Hur kunde Sundbybergs Stadsnät få detta uppdrag? Jo, för att vi har uppnått våra mål ända sedan vi tog steg 1, år 2000. Som t ex att Sundbyberg för sjunde året i rad är rankad som Sveriges fibertätaste kommun, med 95% fibertäckning. Och med det robusta och fibersäkra nätet har vi redan lagt grunden för en säker och hållbar digitalisering inom kommunen. Sundbybergs Stadsnät – Mer än bara bredband!

info@sundbybergsstadsnat.se www.sundbybergsstadsnat.se


Incheckning

SJ HAR SVERIGES BÄSTA RESESAJT 2018 har utsett SJ till Sveriges bästa resesajt 2018. Juryns beslut motiveras bland annat med att ”SJ har under de senaste året lyft sina gränssnitt för biljetter, bokning och ombokning för att göra det ännu smidigare för kunderna att åka tåg. Det finns en trygghet för resenärerna att alltid ha SJs app på mobilen och webben några knapptryckningar bort.”

IDG/INTERNETWORLD

BÅTARNA I VIKING LINES STAMKUNDSPROGRAM KAN NU ANVÄNDAS SOM VALUTA VIKING LINES STAMKUNDSPROGRAM Viking Line Club förnyades för ett år sedan då medlemmarna fick möjlighet att börja samla Båtar, det vill säga bonuspoäng, för resebokningar och inköp ombord. Fr.o.m. den 7 februari kan Båtar användas för alla förhandsbokningar, oavsett om det gäller restauranger, bilplatser eller spabokningar. Båtar är en gångbar valuta, eftersom bokningarna där de kan användas inte begränsas gällande resetider eller andra specialvillkor. ࣵ

Emirates Boeingplan får rymligare säten i Business Class i Boeing 777-planen får en helt ny design, med rymligare säten i 2-2-2-konfiguration. Sätena i de uppdaterade Business Class-kabinerna kan fällas ut, har ergonomiskt huvudstöd och är två tum bredare än flygbolagets tidigare säten i samma klass. Resenärer som åker Emirates Business Class kan utöver rymliga säten också utnyttja funktioner som: 23-tums skärm, touchscreen-kontroll för sätet och underhållningssystemet, en rad olika ljusinställningar, egen minibar, fotstöd och skoförvaring, avskärmande panel mellan sätena. Boeing-planens nya kabindesign i Business Class erbjuder även en minilounge med snacks och dryck och är i 2-klasskonfiguration, med 38 säten i Business Class och 264 säten i Economy Class. ࣵ

EMIRATES BUSINESS CLASS

17


Nöje

Fler succéföreställningar för Kort, Glad & Tacksam spelat utsålda föreställningar på Rival, Stockholm sedan premiären och trycket på biljetter är stort, adderas nu en extra föreställning på Göta Lejon i Stockholm kl 16:00 den 12 Maj. Men även höstens dagar; 1 december i Malmö, Malmö Live och 8 december i Lund, Stadsteatern har sålt slut och där adderas nu matinéer av föreställningen!

EFTER ATT I STORT SETT

Extraföreställningar: 12/5 Stockholm, Göta Lejon 16:00 4/11 Uppsala, UKK 16:00 1/12 Malmö, Malmö Live 16:00 8/12 Lund, Stadsteatern 16:00 För biljetter och vidare information: kortgladochtacksam.se

Nypremiär på Shirley Valentine

Den 12 april är det nypremiär på Willy Russels älskade pjäs Shirley Valentine på Lorensbergsteatern. Shirley Valentine spelas av tvåfaldigt Guldbaggevinnaren Maria Lundqvist i regi av stjärnregissören Edward af Sillén. Det är en hjärtevärmande komedi om Shirley Valentine, som bevisar att det aldrig är för sent för att utforska sina drömmar! ”Shirley Valentine” spelar på Lorensbergsteatern, Karl Gerhards Plats 1, i Göteborg från den 12–27 april 2018.

Världsmästare tar nya trenden till Sverige en stark nöjestrend som med Swingers – The Crazy Golf Club i spetsen, har exploderat de senaste åren. Sverige ligger inte långt efter. Första inomhusbanan i centrala Stockholm öppnade för precis ett år sedan och snart kommer fler. Det är Hans Olofsson, före detta världsmästare i bangolf, som ligger bakom Stockholms första renodlade minigolfrestaurang – Swing by Golfbaren, som nu firar 1 år den 10e februari. För att haka på den generellt starka nöjestrenden i Sverige att kombinera mat, dryck och aktivitet planerar Golfbaren att öppna 10 ställen i Sverige. Där flera blir inomhus, var och en med sin egen nisch och charm.

18

FOTO: CHRISTIAN GUSTAVSSON

I LONDON ÄR MINIGOLF


DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR

En spektakulär och magisk uppsättning baserad på den klassiska sagan Djungelboken. Fylld med ny musik, fantasifulla kostymer och stor meriterad ensemble.

STOCKHOLM WATERFRONT

Spelas 11 nov 2018 – 6 jan 2019 & Sverigeturné 2019 Helsingborg Arena* 26/1 2019 · Scandinavium, Göteborg 3/3 2019 · Malmö Arena 9/3 2019 Kinnarps Arena, Jönköping 11/1 2019 · Conventum Arena, Örebro 12/1 2019 · SAAB Arena, Linköping 13/1 2019 · Nyköpings Arenor, Rosvalla 19/1 2019 Stadium Arena, Norrköping 20/1 2019 · Halmstad Arena 27/1 2019 · Fortnox Arena, Växjö 2/2 2019 · Bombardier Arena, Västerås 8/2 2019 IFU Arena, Uppsala 9/2 2019 · Löfbergs Arena, Karlstad 24/2 2019

Biljetter: ticketmaster.se 077-170 70 70

drosenorberg.se/djungelboken · *) Biljetter Helsingborg Arena: hbgarena.se 042-10 31 60 PRODUCENTERNA BAKOM ÄVENTYRET ALADDIN, SNÖVIT THE MUSICAL & TROLLKARLEN FRÅN OZ

Form & Montage: Ulrica Sasko Design AB · Foto: Peter Knutson

MANUS & REGI: ROBERT DRÖSE · MUSIK: MARTIN LANDH


Snabbaste vägen

TEST: COOPER 4XS SPORT FÅR TOPPRESULTAT!

till och från Falun-Borlängeområdet. Dala Airport är den lilla bekväma flygplatsen med det stora utbudet. Du vet väl att det går Direktflyg till Göteborg och Malmö varje vardag? Mer än en charteravgång i veckan till varmare länder. Starta resan på Dala Airport nästa gång.

Tel: 0243-64500 • www.dalaflyget.se

Jönköping - Well connected 23 avgångar till Världen via Stockholm... 12 avgångar till Världen via Frankfurt... 3-5 direktcharter... och fraktflyg...

Tyska ADAC och Österikiska TCS har hårdtestat 15st sommardäck och Cooper 4XS Sport hamnade i topp! Välbalanserat, trygga körgenskaper och hög komfort är några av egenskaperna ADAC och TCS lyfter. Att 4XS Sport dessutom täcks av Coopers generösa milgaranti är en extra bonus!

...varje vecka!

Gå in på coopertires.se för att läsa hela testet.

jonkopingairport.se

WWW.COOPERTIRES.SE


FLYGSKATT SKAPAR FLYGPLATSDÖD

+P]KWOEXXIRJ¯VPMXIRIǺIOXT¯YXWP®TTIRQIRVMWOIVEVEXXPIHEXMPPǼ]KTPEXWRIHP®KKRMRKEVSGLNSFF JÁVPYWXIV1®WVETTSVXIR+P]KTPEXWHÁHIRWSQZMWEVZMPOEWNYǼ]KTPEXWIVWSQVMWOIVEVRIHP®KKRMRK

LÄS MER PÅ CHAMBER.SE


Restaurang

Haga Bottega Medelhavsinspirerad Italienare Text: Charlotte Carlsson Foto: David Thunander ENDAST 5 MINUTER från centrala Stockholm, mitt emot nya Karolinska, ligger Stockholms nya fräscha inbjudande italienska restaurang. Här i Hagastaden som är den just nu mest växande stadsdelen i Stockholm finns det nya Elite Hotel Carolina Tower. Inrymd på bottenvåningen i hotellet har man skapat en otroligt mysig restaurangmiljö där man direkt känner sig välkommen och omhändertagen. HÄR SERVERAS FRUKOST, LUNCH och middag. Frukosten serveras alla dagar i veckan, en frukostbuffé med härligheter så som nybakat bröd, yoghurt, färsk frukt, smoothies, bacon, lax och äggröra. Lunchtid plockar man från det italienska bordet där fokus ligger på medelhavsmat med fräschör. Matiga sallader, röror och antipastorätter gjorda på grönt efter säsong varvas med kvalitativa råvaror som härleds till Italien och medelhavet. På torsdagar får gästerna Pizza adderat till lunchbordet och på fredagar bjuds det på dessert till lunchen.

färska oliver, fläsksvålar med dipp och en ankkrokett, smått och gott som gör oss ännu mer hungriga. Till förrätt blir det italiensk Råbiff och Pilgrimsmussla, fantastiska smaker och lagom portioner. Till huvudrätt beställer vi Röding och Bistecca, som är en biff från en italiensk mjölkko. Till samtliga huvudrätter serveras Panzanellasallad á la Haga, bakad hjärtsallad med en gudomlig parmesandressing och Anyapotatis med Gremolata. Maten är vällagad och fantastiskt god. Vi kan inte stå emot efterrättsmenyn och beställer in Hagas Tiramisu, i mitt tycke måste man prova tiramisu på varje italiensk restaurang man besöker. Hagas variant är numera en av mina favoriter. MENYN PÅ HAGA BOTTEGA är levande och kommer att variera efter säsong och såklart kreativitet. Är man ett större sällskap så kan man få maten serverad vid bordet för att delas på äkta italienskt vis.

är trevliga och hjälpsamma. Kärleken till mat, dryck och kvalitet känns verkligen. Hit vill vi tillbaka och det snart, varför inte dra hit hela stora lá familia på en söndagsmiddag. ࣵ

PERSONALEN VI TRÄFFAR

en torsdagskväll vid 18 tiden för middag. Det är i stort sett redan fullsatt i lokalen med blandat stora och små sällskap. Vi börjar med smårätter som

VI BESÖKER HAGA BOTTEGA

22

HAGA BOTTEGA Kök: Italienskt - Medelhav Adress: Eugeniavägen 6, Stockholm Telefon: 08-501 391 50 Mail: info@hagabottega.se bokning@hagabottega.se Hemsida: hagabottega.se Instagram: @hagabottega Facebook: Haga Bottega


Våra ledare kommer inte att klara det här själva Ska vi lösa klimatkrisenXउRउXYJ[NFQQFJSLFLJWFTXX)JY‫ܪ‬SSX ingen världsledare som ensam kommer att lösa problemet. Just nu bygger vi nätverket #WeDontHaveTime, med sikte på 100 miljoner användare, där alla kan påverka såväl företag som politiker genom klimatomdömen. Ingen vill få ett dåligt betyg. Klimatproblemet är akut. Vi kan inte vänta längre – engagera dig på www.wedonthavetime.org

www.WeDontHaveTime.org

#WeDontHaveTime


Musik

Inspirerande

MUSIKKRITIK: Joakim Erlandson

Artist: Sheku Kanneh-Mason Album: Gumboot Soup Skivbolag: Decca Release: jan 2018

Av en slump läste jag en dag i höstas en artikel om en ung cellospelande britt som vunnit priset BBC Young Musician vilket ledde mig till den unge mannens tolkning av Leonard Coens ”Hallelujah”. Wow tänkte jag då jag hörde Sheku KannehMasons tolkning och wow tänker jag än idag varje gång jag lyssnar på hans cellospelande. Sheku KannehMasons var endast 16 år när han fick utmärkelsen och nu är han inne på sitt artonde år och har nyligen släppt en fullängdare. Med på ”Inspiration” finns även en tolkning av Bob Marleys klassiker ”No Wommen, No Cry” vilken tillsammans med Hallelujah lär få många människor på vår planet att upptäcka det fantastiska instrumentet cello. Personligen når jag något av ett meditativt tillstånd när jag låter Kanneh-Mason ta över mitt vardagsrum.

Artist: Nils Frahm Album: All Melody Skivbolag: Erased Tapes/Border Release: jan 2018 BRILJANT AKUSTISKT En morgon satt jag vid köksborden och bläddrade lite förstrött i Dagens Nyheter. Där fann jag en liten notis om Nils Frahm som gjorde mig nyfiken. In på Spotify, koppla paddan till högtalarsystemet, börja lyssna – det klickade direkt. Vilket häftigt album, vilka ljudkulisser, vilken smärta, vilken tyngd och vilka härliga timmar av underbar musik jag har framför mig. Denna tyska populärkompositören har ett imponerande utbud och senaste albumet ”All Melody” är fantastiskt bra. ࣵ

24

Hela skivan är inspirerande och i hans tolkningar av klssiska verk av Dimitrij Sjostakovitj får han hjälp av City of Birmingham Symphony Orchestra och tillsammans bjuder de onekligen till fest. Albumet som helhet består av stycken som inspirerat (vilket såklart ligger bakom albumets titel) Kanneh-Mason och det inledande spåret är en hyllning till hans musiklärare som lär ha varit den som först uppmanade honom att spela just ”Evenings of Roses”. Jag hoppas att även ni som normalt inte lyssnar så mycket på klassisk musik får upp ögonen, eller öronen, för denna underbara artist. Mer cello till folket. ࣵ

Artist: Sarah Klang Album: Love in The Milky Way Skivbolag: Pangur Release: februari 2018

Artist: Janice Album: Fallin Up Skivbolag: If Music Could Talk Release: februari 2018

SARA PÅ SPÅRET

Även den 23-årige soulstjärnskottet Janice har en röst att falla för. Tidigare har hon mest körat åt andra storheter men med först fullängdaren ”Fallin Up” tror jag bestämt att hon själv snart benämns som en storhet inom svensk musik. Det är inget ihopslängt debutalbum vi pratar om utan en gedigen produktion med ett flertal låtar som har klar hitkänsla. Skivans sista spår, Queen, tror jag kommer bli en av landets mest spelade låtar en tid framöver. ࣵ

YTTERLIGARE EN RÖST

Jag hörde Sara Klang första gången en fredagskväll när jag låg i soffan och kollade på teve. Det var i programmet ”På Spåret” som hon uppträdde och jag föll direkt för hennes röst. Strax efter hörde jag talas om hennes skivsläpp och det var med höga förväntningar jag började lyssna. Det är, för att uttrycka mig milt, en kanonplatta. Hoppas många upptäcker denna begåvning. ࣵ

MUSIK UTAN SÅNG I detta nummer av Affärsresenären tipsar jag om två album som saknar sång och som ändå hamnar högt på min lista över senaste tidens bästa skivsläpp. Historiskt har jag blivit lite rastlös av akustisk musik även om jag kunnat tycka musiken är bra. Om det handlar om ålder eller en ren förändring låter jag vara osagt men jag dras mer och mer till akustisk musik vare sig det handlar om klassisk musik eller annan musik utan sångare. Inte så att jag mobbar alla sångare helt plötsligt och när en vilja att ställa dem vid en skampåle på något sätt utan mer att jag breddat mitt lyssnande. Jag har helt enkelt märkt att akustisk musik i många former, allt från klassiktill elektronisk musik, på något sätt får min puls att gå ned och min hjärna att vila. Exempelvis låg jag i veckan och lyssnade på den österrikiske duon Toscas senaste alster ”Boom Boom Boom” som är någon typ av elektronisk ljudmatta, till största delen akustisk, som knappas fått min uppmärksamhet för något år sedan. Nu lät jag tonerna ta över hela mitt jag och när jag var klar med sessionen kände jag mig nästa som en ny person. Och det till det bättre. ࣵ


EEZYFLOW SOVKRAGE FAKTA EEZYFLOW Sovkragen är ett CE-märkt medicintekniskt hjälpmedel som kan kombineras med exempelvis snarkskena/näsvidgare.

© Copyright All rights reserved by Anti-Snore Partner Sweden AB

Eezyflow är en fysiologiskt utformad sovkrage, mjuk och tryckavlastande, inställbar i höjdled samt fjädrande. Den hjälper till med att hålla huvudet lätt sträckt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun.

• Sovkragen är tillverkad i Sverige och Danmark.

Denna sovposition liknande stabilt sidoläge ger friare luftvägar och snarkning reduceras i olika grad beroende på anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. Ett skonsamt val av egenvård.

• Viskoelastiskt tryckavlastande skum med minnesfunktion som formar sig av kroppsvärmen.

Utmärkt som resekrage, även icke snarkare kan använda Eezyflow vid resor ”anländ utvilad utan nackspärr”.

• Tygerna är svensktillverkade av 100% ekologisk bomull.

Vid misstanke om sömnapnésyndrom (från 5 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt) kontakta en sömnklinik för utredning.

Mer information om Eezyflow by Anti-Snore Partner Sweden AB: www.eezyflow.com kundservice@eezyflow.com Tel. 08 636 50 30

®

MADE IN EU

Bättre sömn - Bättre liv!


Litteratur

Borges 1 1923-1944

LITTERATURKRITIK: Joakim Erlandson

BÖCKERNAS HUS.

Författare: Jorge Luis Borges Förlag: Rámus Förlag

O

m Jorge Luis Borges kan sägas mycket och hans författarliv fyller litteraturtidningar världen runt i form av återpubliceringar av essäer, noveller eller andras försöka att beskriva den egensinnige författarens liv och gärningar. I Sverige har, enligt bokförlaget Tranan, hans utgivningar varit utspritt över lång tid och väldigt lite av han verk har översatts. Med tanke på att han är en av de mest mytomspunna och inflytelserika författare som världen skådat är det högst märkligt att inte mer finns översatt och att hans texter inte har haft en återkommande utgivning. Nu har i alla falla nämnda Tranan gjort slag i saken och gett ut den första delen av tre i form av presentation av ett enastående författarskap. För alla som vill lära känna den argentinske författaren är dessa böcker ett måste. Böckerna innehåller texter i en

26

kronologisk ordning och här finns såväl skönlitterära berättelser som essäistik, lyrik och tidningsartiklar. Samlingen är onekligen efterlängtad och den rymmer mycket läsning att njuta utav. Efter att läst första bandet kan jag inte annat är gratulera redaktörerna Lasse Söderberg och Oscar Hemer för ett gediget och lyckat arbete. Det här är böcker att läsa och att återkomma till. Det är väldigt underhållande att följa en författares utvecklig genom han texter. ࣵ

DE TYNGDLÖSA

EN ÄKTA MAN

Valeria Luiselli

Dennis Lehane

Hyllad debutantbok som sticker ut på flera sätt. Inte minst hur den är berättad. I Mexiko City begrundar en ung tvåbarnsmor sin tid i New York då hon jobbade på ett litet bokförlag för att upptäcka latinamerikanska författare och rörde sig i kretsar av konstnärer, bohemer, udda karaktärer och främmande män som blev hennes älskare. En tid om vilken hon börjar skriva en roman. ࣵ

Spännande i vanlig ordning när det kommer till Dennis Lehanes böcker men denna gång är det en annorlunda uppbyggd spänningsroman vi får läsa. Vi får följa Rachel Child och det är inte mycket till thriller de första två tredjedelarna men ändå riktigt bra. Det är familjehemligheter, kärlek, sprucken kärlek, lögner och en hel del ingredienser som gör boken läsvärd. När spänningen väl drar igång gör den det ordentligt. ࣵ

RESTAURANGMUSIK/SPILLA Jacques Werup

Jacques Werup avled den 12 november 2016. Vid sin ǬɉǬDzͫDzɝȩǘȲȵljǬDzȍljȵǥǟǬDz nya dikter och en samling med ”små historier” av ɤȡǘȩʐǥȒȿȅɝljͬɤȤȤljɝljȤɯǘɝࠤiɸ samlas dessa i en gemensam volym, Restaurangmusik/ Spilla, som tillsammans speglar det mänskliga omgång, från lyriken till skrönan, som utmärkte Werups författarskap. ࣵ

Visst låter namnet Böckernas Hus som ett lockande ställe att besöka? Oavsett vad man vet om ett ställe med namnet Böckernas Hus så bjuder stället in till ett långt besök. Jag har själv aldrig varit där men hörde talas om det liksom i förbifarten. Det hela började med en sökning på Bokbörsen efter boken ”Rättegången mot Sokrates” vilket gav två sökresultat. Den ena som sålde boken var just Böckernas Hus vilka direkt väckte min nyfikenhet, jag ändvände då såklart Google för att få reda på mer och efter att skaffat mig lite information vill jag sannerligen göra ett besök. Stället verkar helt fantastiskt och trots att jag sällan passerar Tidan, ca 23 kilometer utanför Skövde, känns det som ett måste redan i år. På Böckernas Hus hemsida kan man läsa lite kort om antikvariatets historia och man förstår snabbt att de tre herrarna som drivit stället har en passion för böcker. Historien i korthet: Bo Björkdal som efter pensionering köpte den gamla konsumbutiken i Tidan och startade Böckernas Hus. Lars Angshed var kund och när Bo var 80 fyllda köpte Lars antikvariatet. När Lars gick ur tiden kom dagens ägare, Peter Wadegård, in i bilden då han köpte Böckernas Hus av Lars son och idag driver det och lockar folk från hela landet. Jag tycker det låter som ett ställe att älska och av den knapphändiga information som finns på hemsidan får jag uppfattningen att alla dess ägare gör/gjorde just det, älskar Böckernas Hus.


ÅRETS STORA PERSONALDAG OM DRIVKRAFT, TEAMWORK & ARBETSGLÄDJE

SUCCÉN ! FORTSÄTTER S I

FULLA HU GE! RI HELA SVE

क़|"ˆ;ub];v=u࢜lv|-=क़u;Ѵ࢜v-u;o1_bm=oul-ঞˆ- underhållare i en grym utbildningsshow! TURNÉDATUM:

14/5

VISBY

15/5

VÄ S T E R Å S

16/5

23/5

24/5 GÖTEBORG

25/5

STOCKHOLM

28/5 UMEÅ

MALMÖ

VÄ X J Ö

17/5

LINKÖPING

29/5

ÖREBRO

SJUKT

ROLIG

FÖRELÄSNING SA RH AH ER JO A ND AW R H ENBFOI N RG

D AV I D B AT R A

R O B E R T G U S TA F S S O N

Konferencier ochman sånggör? Varför gör man det

olbvhholl†mbh-ঞom

Tomgång, framgång, rundgång

M O T I VAT I O N PERSONLIG UTVECKLING & LAGKÄNSLA

BABBEN LARSSON

R E N ATA C H L U M S K A

PA O L O R O B E R T O

Smällar man får ta – om stress och oro

Träning och mental styrka

"࢜‚-l࢟Ѵo1__-m|;u-vˆ࢟ub]_;|;u ...OCH MÅNGA FLER TAL ARE!

FREDRIK LINDSTRÖM

JONAS GARDELL

Den mänskliga faktorn

MARK LEVENGOOD

Utanförskap och självförtroende

NY

NISSE SIMONSON

I NRG JMOOHRAGNARNHAELBLO G

omv|;m-‚_-m|;u-0;vˆ࢜uѴb]-|‹r;u Varför gör man det man gör?

A L E X A N D R A PA S C A L I D O U

Mod och mål i en föränderlig värld

Dina tankar formar din hjärnas struktur

࢜lm-hol=ou|Œom;mŊ-‚ˆ࢟]-o1_]क़u-

K AY P O L L A K

PÄ R “H U D I K ” J O H A N S S O N

E L A I N E E K S VÄ R D

‫ܯ‬m7u-7bm-|-mh-uŋ࢜m7u-7b‚Ѵbˆ

Se möjligheterna - allt är möjligt

Retorik - Snacka snyggt!

VILKA KOMMER TILL DIN STAD? FÖR BOKNING OCH MER INFO OM TALARE OCH PROGRAM:

www.storainspirationsdagen.se AVENUE

LOUNGEBAND

Ekvilibrium talarförmedling AB • Hotellvägen 7 • 133 35 Saltsjöbaden • Tel 08-663 06 80 • info@ekvilibrium.se • www.talarformedlingen.se

PER SANDSTRÖM

DJ


Film

Solo

tig ombord pü the Millenium Falcon och res med till en galax lüngt, lüngt borta i Solo: A Star Wars Story, ett helt nytt äventyr med galaxens mest älskade smugglare. Genom en serie händelser i den mÜrka och kriminella undre världen mÜter en ung Han Solo sin blivande andrepilot Chewbacca och träffar ocksü pü den Ükända storspelaren Lando Calrissian. Det blir en resa som visar sig bli helt avgÜrande fÜr en av Star Wars-sagans mest osannolika hjältar.

3

MAFFIA

S

Genre: Sci-Fi, äventyr, action Biopremiär: 23:e maj RegissÜr: Ron Howard Sküdespelare: Alden Ehrenreich, Emilia Clark, Woody Harrelson, Donald Glover, Paul Bettany

GROTTMANNEN DUG 

SOM EN DANS

GAME NIGHT

Skaparna bakom Füret Shaun, Wallace & Gromit, och )O\NWHQIUnQK|QVJnUGHQlU WLOOEDNDPHGHWWQ\WWDQLPHUDW lYHQW\U ,HQWLGQlUGLQRVDXULHURFK fÜrhistoriska varelser strÜvar omkring pü jorden mÜter vi Dug, en modig grottman som tillsammans med sin vän Hognob fÜrenar sin stam mot HQPlNWLJ°HQGHRFKKDQV EURQVnOGHUE\I|UDWWUlGGD GHUDVKHP

När Sandra, som befunnit sig i ett fÜrmÜget äktenskap i 40 ür, upptäcker att hennes make har en affär med bästa väninnan ¹\WWDUKRQLQKRVVLQERKHPLVND V\VWHUL/RQGRQ Sandra fÜljer motvilligt med V\VWHUQSnHQGDQVNXUVGlUKRQ steg fÜr steg hittar tillbaka till sig själv och vügar Üppna upp I|UHQQ\URPDQV

Max och Annies par-spelkvällar LQWHQVL°HUDVQnJRWQlU0D[ karismatiska bror Brooks ordnar en mordgütefest, full av falska brottslingar och SROLVHU3O|WVOLJWEOLU%URRNV kidnappad, men det är ju bara en del av spelet‌ Eller? När de sex extremt tävlingsinriktade spelarna ska lÜsa fallet , inser de ganska snart att varken spelet, eller Brooks, är vad de WURWWIUnQE|UMDQ

Genre: Animerad familjekomedi Biopremiär: 23:e mars RegissÜr: 1LFN3DUN

Genre: Drama, komedi Biopremiär: 30:e mars FÜrhandsvisa: Frün 5:e mars RegissÜr: 5LFKDUG/RQFUDLQ Sküdespelare: 7LPRWK\6SDOO -RDQQD/XPOH\,PHOGD6WDXQWRQ 'DYLG+D\PDQP¹

Genre: Komedi Biopremiär: 28:e mars RegissÜr: -RKQ)UDQFLV'DOH\RFK Jonathann Goldstein Sküdespelare: Jason Bateman, 5DFKHO0F$GDPV.\OH&KDQGOHU

GUDFADERN (1972). Coppolas klassiska ďŹ lmatisering av Mario Puzos roman om en maffiafamilj i New York. I centrum stĂĽr Don Corleone, Gudfadern, men ocksĂĽ hans sĂśner bistĂĽr honom vid det intrikata maktspel som pĂĽgĂĽr mellan Corleone och de andra familjerna i omrĂĽdet. Av mĂĽnga ansedd som en av de bästa ďŹ lmer som gjorts.

GUDFADERN 2 (1974). I denna lysande uppfĂśljare till den fĂśrsta "Gudfadern"ďŹ lmen fortsätter den berättelse som sträcker sig Ăśver tvĂĽ generationers makthavare i familjen Corleone. Filmen skildrar dels hur en ung Don Vito kommer till makten, dels hur Michael blir ny maffiaboss.

GUDFADERN 3 (1990). 7UHGMH°OPHQRP IDPLOMHQ&RUOHRQHI|UXSS PDI°DLQWULJHUQDWLOONDWROVND N\UNDQVK|JVWDWRSS,|YULJW känner vi igen oss, trots att det är nästan 20 ür mellan GHQQDRFKGHQI|UVWD°OPHQ IDPLOMHVFHQHUPDI°DP|WHQ vüldutbrott och maktintriger

Annons Känner du till att du kan boka en ďŹ lmvisning till ditt fĂśretagsevent? Filmevent är ett populärt sätt att träffa mĂĽnga kunder och kollegor. Upplev ďŹ lmevent pĂĽ bio! Läs mer pĂĽ www.motenochevent.se/ďŹ lmevent 28


Patent- och registreringsverket

Har ditt företag dolda tillgångar? På prv.se får du svaret genom ett enkelt test. Där hittar och omvandlar du dina immateriella tillgångar till värdefulla resurser. Tillgångar som kan dölja sig i patent, varumärken, design, företagsnamn, arbetsmetoder, kundregister, avtal och mycket annat. Tar du hand om dina immateriella tillgångar kan du utveckla dina affärsstrategier och stärka ditt företags konkurrenskraft. Och öka lönsamheten. Välkommen till prv.se

Testa d föret itt ag!


Liten stad - stor plats

VM-staden 2018 WC Lindy Hop och EM i Rock’n roll Företagarnas Nationella Kongress Melodifestivalen Andra Chansen SOF Årsmöte The Tall Ships Races 2011 Halmstadlogens 125-årsjubileum SFOP Årsmöte MHF Tylösandsseminariet Game Masters the Exhibition Säkerhetskonferensen Kyrkogårdskongressen Titanic the Exhibition Vårmöte Klinisk Kemi Skolkuratorsdagar na Reglab Årskonferens Stadium Sports Camp Professionell Idrott Cykelturistveckan SOIs Årskonferens Vattendagarna FSUM-Kongress Kirurgveckan FSBS Årsmöte Monet to C é z a n n e SM-veckan 2011 & 2013 Hallfrim O-ringen Råd för Framtiden U E F A U 2 1 - E M Padel-SM Sport Futura ITTF Legends Tour FLISA MOG SM i Skateboard UEFA Dam-EM SummerSmash Halmstad 700 år The Solheim Cup SSNf Årskongress BTR Family Race Släktforskardagarna RFSL’s Höstkonferens CEPS Instruktörsmöte SUNETdagar na Veteran EM i tyngdlyftning Tall Ships Conference (STI) Dinosaurium the Exhibition Marinfestivalen 2006-2010 Liebherr Mens World Cup The Tall Ships Races 2017

VM i Styrkelyft och LIEBHERR World Table Tennis Championships 2018

Välkommen med din utmaning! halmstadcvb.se


JAN MARTENS SWEAT BABY SWEAT FOTO: KLAARTJE LAMBRECHTS

FOTO: EMMA NORÉN

Livsstil

TURNÉPLAN 2018: TOBBE LARSSON ”JUBILEUMSTURNÉ” MED NICKE & HANS VÄNNER

UKK satsar på den samtida dansen

danskompanierna i världen gästar UKK i vår. Det blir danskonst med spets, utmanande och gäckande, för en publik som är nyfiken, öppen och modig! Dans har en direktkanal till våra sinnen – den känns och bränns oavsett om du är en van dansbesökare eller helt nykläckt. Upplev ny, provocerande, vacker och stark dans, med noga utvalda produktioner från toppskiktet av den samtida dansscenen.

NÅGRA AV DE MEST NYSKAPANDE

17/3 K.R.O.P.P goes Queer (SU-EN Butoh Company) 7/4 Jan Martens "Sweat Baby Sweat" - turnépremiär (Dansnät Sverige) 21/4 Cas pulic "9" (Dansnät Sverige)

FRAMGÅNGSRIKT HAR häst och showartisten Tobbe Larsson genomåren medverkat i flertalet TV-program och turnerat med sina magnifika hästshower, i såväl Sverige som grannländerna och på de flesta av de allra största internationella arenorna. Tobbe och hans häst Nicke gjorde bl.a. öppningsnumret på Europas största hästshow och showerna har på kort tid blivit en stor succé! Frihetsdressyr är både trollbindande och fascinerande oavsett hur mycket eller lite du kan om hästar. Superstjärnan Nicke är väl känd av nästa varenda hästälskare i hela Skandinavien! 25 mars Leksands Ridklubb 5 maj Markaryds Ryttarförening 6 maj Långasjö Hästsportklubb 17 juni Sjörup Prästgård Ystad 28 juli Sjörup Prästgård Ystad (Med reservation för eventuella ändringar) Biljetterna är släppta, läs mer via: www.tobbelarsson.se

FOTO: MAGNUS TORSNE

BRANDSLÄCKARE MED STIL ”FIGHTING FIRE – WITH A TWIST” är det övergripande konceptet för brandsläckaren Firemill som introducerades på den svenska marknaden i samband med Formexmässan tidigare i år. Firemill, som är designad för att stå framme i köket och finnas nära till hands om olyckan är framme, kan användas vid mindre bränder och är ett komplement till pulversläckaren. Den ersätter inte pulversläckaren. Firemill drivs med en likadan koldioxidpatron som den man använder i kolsyremaskiner för att tillverka kolsyrat vatten, vilket innebär att den både är enkel att använda och att öva med - och den är dessutom billig och enkel att fylla på.

31


Analys

Den senaste tiden har debatten kring flygets miljöpåverkan, den kommande flygskatten och svenskars eventuellt dåliga eller goda samvete rasat i olika forum. ­

SKAMDEBATTEN KRING FLYGET TEXT LOTTEN FOWLER, GENERALDIREKTÖR FÖR SBTA* FOTO SHUTTERSTOCK

34


GLÖM INTE OSA! Gott kaffe, en skön stol och bra luft är viktiga delar i vår arbetsmiljö. Men begreppet rymmer mycket mer än så. Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, är en utbildning där vi går igenom Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Du får en konkret verktygslåda för hur du kan undersöka, åtgärda och kontrollera den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på prevent.se/webbshop 35


Analys

S

om nyhetsjunkie och politiskt intresserad har det varit svårt att undgå diskussionen som för närvarande rasar i medierna kring miljön och flyget. Förmodligen har den beslutade flygskatten med det hela att göra, i kombination med höstens val till Sveriges Riksdag. oerhört viktig för oss alla. Till syvende och sist handlar det om våra barn och barnbarns överlevnad. Det finns många platser på jorden som redan nu på allvar känner av klimatförändringen. Visst är vi många som minns ett annat klimat även

MILJÖFRÅGAN ÄR GIVETVIS

36

här i Sverige, men det är trots allt små förändringar som skett jämfört med hur det ser ut på andra ställen i världen. Klimatet driver migration av miljoner människor från delar av klotet där det blir svårare och svårare att överleva, vilket redan nu känns av i vårt samhälle. De här strömmarna kommer att öka om vi inte snabbt gör något. Matbrist och torka gör det omöjligt för människor att bo kvar och många har inget annat val än att förflytta sig. I DEN KONTEXTEN är en flygskatt helt rimlig. Den känns till och med otillräcklig. Tyvärr är inte världen så enkel eller svart och vit. Miljön är

viktig, men inte isolerad från andra stora frågor i vårt samhälle. Som vi hört i det tidigare resonemanget är frågorna till och med hopflätade, som tex frågan om miljö och migration. Det finns ytterligare parametrar som inte finns med ovan, till exempel ekonomin, sysselsättningen, frågan om identitet, konsumtion och kultur.

"Miljön är viktig, men inte isolerad från andra stora frågor i vårt samhälle. "


PACIFIC FONDER Aktiv förvaltning med globalt perspektiv

ZZZSDFL¿FIRQGHUVH


att hitta en global lösning på miljöfrågan för flyget, genom samarbetsorganet ICAO (International Civil Aviation Organisation). ICAO’s mål var att ha ett konkret förslag på bordet redan nu, men det dröjer åtminstone ett par år innan det är klart. När det läggs fram kommer vi att ha ett förslag som gäller all världens flygbolag, vilket ger lika villkor för alla. Det är beklagligt att det dragit ut på tiden, men å andra sidan har till exempel EU instiftat en handel med utsläppsrätter för flyg i Europa under tiden. Våra svenska flygbolag ökar kontinuerligt användningen av biobränsle i tanken och Swedavia är en av världens bästa flygplatsoperatörer om man ser till miljövänlighet. Nu anser regeringen att detta inte räcker och från den 1 april i år införs en flygskatt.

FLYGBRANSCHEN JOBBAR PÅ

på remissen om flygskatten betonade man att svenska företag gärna bidrar till en bättre miljö, men att en ”ensidig” svensk flygskatt, dvs en skatt utanför ICAO skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för svenska företag. Ett ABB, Ericsson eller SKF som reser till fabriker i andra länder, eller servar produkter på andra marknader, måste flyga. Resekostnaderna för ett företag i den storleken är stora, man brukar prata om att det är den 3:e till 4:e största rörliga kostnaden i ett bolag. Skatten kommer att slå mot dessa företags resultat och måste därför kompenseras på något sätt. Flygskatten kommer därför att direkt påverka svenska företags konkurrenskraft på en global marknad och i förlängningen riskera sysselsättningen i Sverige.

"Det går inga tåg till Indien eller Brasilien"

NÄR SBTA SVARADE

Som privatperson kan jag ta ställning och välja bort flyget för miljöns skull. Som företag har man inte alltid det valet. Det går inga tåg till Indien eller Brasilien. LOTTEN FOWLER GENERALDIREKTÖR FÖR SBTA

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2017 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.

38


KONTOR KONFERENS HOTELL 2018

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACEâ„¢

www.gotessons.se


Motor

PRAKTISKA LASTÅSNOR Den som ofta tar med last på sina affärsresor kan behöva en rejäl kombi. En sådan har samma kupéutrymmen som motsvarande en sedaneller halvkombimodell. Men skuffen är större och kan också varieras med ett eller två nedfällda ryggstöd bak. TEXT TEGE TORNVALL

40


D

en som ofta tar med last på sina affärsresor kan behöva en rejäl kombi. En sådan har samma kupéutrymmen som motsvarande en sedan- eller halvkombimodell. Men skuffen är större och kan också varieras med ett eller två nedfällda ryggstöd bak. Vi jämför här 32 olika kombibilar från 19 olika märken från små till stora. De skall inte förväxlas med SUVar med hög markfrigång eller med höghusbilar med mer höjd inne i kupén. Kombibilar är som vanliga bilar men med längre tak och större skuff.

DET GER FLERA PRAKTISKA FÖRDELAR:

• • • • • • • • •

Stor baklucka/dörr med (oftast) ståhöjd under och låg lasttröskel Ganska stort lastrum med baksätenas ryggar uppfällda Klart större lastrum på längden med nedfällda bakryggar (Nästan) plant lastgolv Ofta extra lastfack under golvet Ofta lucka genom ryggstöd bak för långa föremål Oftast praktiska fästanordningar för lösa saker Oftast vettigt insynsskydd Lasthöjd upp till taket.

MEN DE HAR OCKSÅ NACKDELAR:

• • • • • •

Moderna bilars sluttande sidor och bakdel minskar utrymmet på höjden Svårt att nå långt in i lastrummet Ofta trångt mellan hjulhusen Hög last måste säkras mot att flyga framåt Bilen är oftast längre och mer platskrävande Utan last: ofta stötig fjädring Med tung last: ofta för mjuk fjädring och osäkra väjningsegenskaper ­

41


Motor

"Trots sin iver att minska förbrukningen tycks biltillverkarna ha glömt att bästa sättet att sänka förbrukningen är att göra bilarna lättare" I VARDAGEN ÖVERVÄGER DOCK oftast fördelarna. Därför är nio av tio sålda nya mellanklassare kombibilar. Men det är skillnad mellan olika kombibilar. Utrymmet utnyttjas ibland bättre i mellanstora kombibilar än i stora. Några kombibilar är lyxigare än andra, särskilt från premiummärkena Audi, BMW, Mercedes och numera även Volvo. De prioriterar komfort framför utrymmen men är för den skull inte trånga och kompenserar det med praktiska detaljer. Det har sitt pris i reda pengar.

är rymligare i kupén, kan de ha mindre bagagerum än sina ett nummer mindre syskon. De är bekvämare – men totalt inte mycket rymligare. De tar mer plats att parkera och manövrera i närtrafik, kostar mer att köpa och har högre ägar- och driftskostnader.

ÄVEN OM STORA KOMBIBILAR

finns med olika bensin- och dieselmotorer, några även som laddhybrider med statlig bonus på inköpspriset, lägre skatt och lägre förmånsvärde som LISTANS KOMBIBILAR

Märke/modell Yttermått cm Bagage liter Baspris Audi A4 Avant 473x184x143 505-1510 322.000 Audi A6 Avant 494x187x146 565-1680 369.000 BMW 3-serie 463x181x143 495-1500 322.000 BMW 5-serie 494x187x150 570-1700 425.000 Citroën C5 483x186x148 535-1490 259.000 Dacia Logan 453x176x156 573-1518 90.000 Ford Focus 456x183x147 476-1502 200.000 Ford Mondeo 487x185x150 488-1630 288.000 Honda Civic 459x177x148 624-1668 205.000 Hyundai i30 459x180x147 602–1650 185 000 Hyundai i40 477x182x147 553–1723 225 000 Kia Cee’d 451x178x149 530–1645 203 000 Mazda 6 480x184x148 522–1648 260 000 Mercedes C-klass 470x181x146 490–1510 332 000 Mercedes E-klass 492x185x147 640–1820 413 000 Opel Astra 470x180x151 540–1630 183 000 Opel Insignia 498x186x150 560–1655 238 000 Peugeot 308 459x180x146 610–1660 180 000 Peugeot 508 483x185x152 560–1598 255 000 Renault Mégane 463x181x145 521–1504 180 000 Renault Talisman 485x187x146 572–1700 230 000 Seat León 455x182x145 587–1470 196 000 Skoda Fabia 426x173x147 530–1395 148 000 Skoda Octavia 467x181x146 610–1740 204 000 Skoda Superb 486x186x148 660–1950 284 000 Subaru Levorg 469x178x149 522–1446 280 000 Toyota Auris 459x176x148 530–1658 176 000 Toyota Avensis 482x181x148 543–1609 225 000 VW Golf 467x180x152 605–1620 209 000 VW Passat 477x183x146 650–1780 303 000 Volvo V60 476x185x143 529–1364 317 000 Volvo V90 493x188x148 560–1526 330 000 Baspriset är enklaste versionen med minsta motorn. Dyrare versioner med tillval kan kosta minst 50–100 000 kronor mer.

42

förmånsbil. Men denna artikel gäller främst deras bruks- och lastegenskaper. För närvarande fokuserar biltillverkarna på bränsleförbrukningen, omräknad till utsläpp av koldioxid till atmosfären. All förbränning av kolhaltiga bränslen genererar vattenånga, koldioxid och andra ämnen beroende på bränslets sammansättning. Dess energibärare är kol och ju högre andel kol, desto mer energi. Ju effektivare förbränning, desto större andel koldioxid efteråt. MYCKET LÅG FÖRBRUKNING gör avgasreningen mindre effektiv så att mer kväveoxider och andra skadliga restprodukter kommer ut. Det är vad som hände i den så kallade dieselskandalen. Det finns effektiv rening, men den är för dyr för mindre bilar med pressad prisram. Med turbo och bränsleinsprutning under högt tryck närmar sig bensinmotorer dieselmotorers högre verkningsgrad. Nu ger båda motortyperna sin bästa dragkraft (vridmomentet) vid låga, nervoch bränsleskonande varvtal. Det ger ett avspänt körsätt med lägre förbrukning än tidigare – mycket passande just för kombibilar. Utan tyngande 4-hjulsdrift är sådana lättare än SUVar och har också lägre luftmotstånd tack vare lägre (normal) markfrigång och mindre frontyta.

att minska förbrukningen tycks biltillverkarna ha glömt att bästa sättet att sänka förbrukningen är att göra bilarna lättare. Med all respekt för Volvos snabba uppryckning är alla deras bilar för stora och 200–400 kg för tunga jämfört med många konkurrenter. Illa! ࣵ

TROTS SIN IVER


Porträttet

44


"LEDARSKAPET FÖR MIG …5(;75(079,.7,*7ˎ DET ÄR EN PASSION" ANNELIE NÄSSÉN EXECUTIVE VICE PRESIDENT 6$/(6 0$5.(7,1*ʴ6$6

SAS utsågs nyligen genom resebranschens Grand Travel Awards till det Bästa Flygbolaget i Europa och som ”Bästa Transport Inrikes”. Annelie Nässén tog emot priset och uttryckte stolt: ”Vi är enormt glada över det mottagande som vårt erbjudande får hos våra kunder, agenter och resebyråer, och vi gläds åt att ha utsetts till förstahandsvalet både bland inrikestransporter och europeiska flygbolag”. TEXT: TINA GARDSTEN FOTO: THERESIA KÖHLIN, SAS: PRESSFOTO

45


Porträttet

I SAS Business får du bekvämligheter utöver det vanliga. Njut av det extra benutrymmet eller sträck ut dig på det helt liggande sovsätet. Eller jobba effektivt, om du hellre vill det.

S

tändiga förändringsprocesser och tunga utmaningar är mestadels vardagen för Annelie Nässén, Global marknads - och försäljningsdirektör på SAS. Trots det går hon sällan till sängs med varken stress eller oro i kroppen. — Nej, jag är relativt förskonad som person att ta in stress, jag går snarare igång på situationer som innebär utmaningar och omställningar – blir rastlös av att sitta för länge på samma stol för jag ser alltid något nytt att göra, påpekar Annelie med ett leende. De gånger hon känner frustration är när något går emot hennes egen värderingsgrund. Din största styrka som ledare?

— Det mina medarbetare brukar säga är att jag är tydlig, modig, har hög energi och genuint övertygad om att man får bästa resultat genom att arbete i team. Dessutom har jag även förmågan att anställa väldigt duktiga medarbetare och har dessutom den bästa ledningsgruppen i SAS, säger Annelie skämtsamt. Mitt sätt att leda verkar fungera då jag varit ledare i snart 30 år, och får fortsatt stort förtroende och nyligen ett nytt spännande uppdrag som medlem i SAS koncernledning. Ledarskapet för mig är extremt viktigt, det är en passion.

46

Rollen som global försäljningsdirektör på SAS tog sig Annelie an 2014 då SAS var mitt i ett åtstramningsprogram där man bantade ner fyra försäljningsdirektörers tjänst till en enda och som också innebar uppdraget att reducera bemanningen motsvarande en besparing på 100 miljoner. Detta medförde en hel omorganisation med bland annat en ny ledningsgrupp, förändrad lokal närvaro utanför Skandinavien och ny kundbearbetningsmodell. Ett år senare var allt på plats och en del i hela förbättringsarbetet det året levererade SAS över försäljningsbudget och 2016 tog Annelie för en period också över ansvaret för revenue management. —I juli 2017 fick jag även förtroendet att ingå i koncernledningen. Förändringstakten har varit hög, och jag van att driva transformation och snabbt sätta upp nya strukturer, att organisera och implementera olika delar men samtidigt ha fokus på att leverera varje dag till våra kunder. Varje dag säljer vi för ett antal miljoner till alla kunder, i alla marknader och alla kanaler och allt detta ska pågå samtidigt. ANNELIES HUVUDANSVAR sedan sommaren 2017 ligger inom området Global Sales & Marketing, som utöver klassiskt säljansvar, marketing och själva varumärket SAS, även inbegriper prissättning, distribution, flygbolagspartners och kundservice.

Det är med andra ord ett väldigt brett ansvarsområde – hur ser din organisation ut?

— Den sträcker sig från Tokyo till Stockholm, till USA och Europa och mina medarbetare finns över hela världen, vilket betyder att vi är ungefär 300 personer inom alla områden. Vårt ansvar är som sagt all försäljning, i alla kanaler, kunder och marknader. Parallellt med detta blir det en del strategiarbeten bland annat inom varumärke, distribution och digitalisering. ANNELIE, SOM 2005 kom från detaljhandeln, upplevde SAS på den tiden som mycket mer produktionsdrivet, numer är bolaget betydligt mer kundfokuserat. —Vi är mer snabbfotade och har en mycket kortare beslutsväg för att leva upp till våra kunders förväntningar. ­


Malmbe Malmbergs Malm berg rgss ”Black ”Bla ”B lack ck Edition” Edi E ditition on”” är det det enkla eenk nkla la valet vval alet et för f ör Dig Dig som som haft hhaf aftt svårt svår sv årtt att att hitta hitt hi ttaa rätt rätt i det det stora ssto tora ra och och ibland ibla ib land nd ooöv oöverskådliga över ersk skåd ådliliga ga uutb utbudet tbud udet et aavv LE LEDLED-belysning: D-be bely lysn snin ing: g: s 6 mo mode dellller er aavv do down wnliligh ghts ts ttäc äcke kerr de flfles esta ta ööns nske kemå måll och och behov. beho be hov. v. modeller downlights täcker flesta önskemål ss Förlängningskabel Förl Fö rlän ängn gnin ings gska kabe bell med med sn snab snabbkopplingar abbk bkop oppl plin inga garr fö förr sa samm sammankoppling mman anko kopp ppliling ng aavv fle flera ra downlights. ddow ownl nlig ight hts. s. s Seriekoppling. Seri Se riek ekop oppl plin ing. g. s Easy Easy connect. ccon onne nect ct..

Black Edition gör det lätt att välja och att koppla rätt.

40 mm

Ø 80 mm

43 mm

sArmaturhus i aluminium sInfällt montage sDimbar s5W s500mA s430 lm s664cd s3000K sRa83 sVippbar 25° s50 000 timmar s2 färger: vit och satin sDrivdon köps separat

T!

NYH E

Ø 92 mm Downlight 99 744 66-67

43

mm

28 mm

GREVEN LED

7 13

mm

Drivdon 99 520 42

IP21

5-15 mm

IP20

LED Box 74 664 13

82 mm

Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla

Tel vxl: 019-58 77 00

Ordertel: 019-58 77 30

order@malmbergs.com

www.malmbergs.com


Porträttet

"Min telefon gick glödhet, då en oro spred sig om man alls vågade boka något med SAS."

Turi Widerøe tog A-certifikat 1962 och anställdes i Widerøes Flyveselskap som extrapilot. Hon tog senare trafikflygcertifikat och började flyga Otter pontonflygplan som flygstyrman och senare som flygkapten. Sista tiden vid Widerøes Flyveselskap flög hon Twin Otter. 1968 sökte hon sig till SAS och efter utbildning vid SAS flygskola blev hon den första kvinnliga trafikflygaren i ett större flygbolag i västvärlden.

48

MEN UTGÅNGSPUNKTEN för den transformation Annelie pratar om är perioden 2012, där SAS tog ett avstamp i att förändra hela den finansiella situationen och behovet av en stabil plan för att kunna vända bolaget till lönsamhet. Det var en enorm omställning och utkomsten var att SAS tog fram en plan som innehöll detaljerade aktiviteter kring vad som behövde göras inom alla områden för att kunna göra det möjligt att dra ner på SAS kostnadsbas, för att säkra långsiktig konkurrenskraft men också en aggressiv plan med flertalet investeringar i SAS kunderbjudande. I det nya kunderbjudandet lades bland annat investeringar i ett nytt destinationsutbud som långlinjeproduktionen, med ett antal nya destinationer i både Asien och USA. Samtidigt förnyades kabininteriören, matupplägget och flygplansflottan. Den andra delen i kunderbjudandet var investeringen på en halv miljard på en ny digital plattform och ny teknik. Allt påbörjades under den mest dramatiska tiden 2012, då det var oklart huruvida bolaget skulle kunna fortsätta sin verksamhet överhuvudtaget. ANNELIE, DÅ FÖRSÄLJNINGSCHEF

med ansvar för företags - och agentförsäljning under den mest intensiva delen av krisen i november 2012, fick som många i branschen en intensiv period under den kritiska veckan. — Det handlade framförallt om att hålla kontakten med våra viktiga partners. Min telefon gick glödhet, då en oro spreds, om man

alls vågade boka något med SAS. Våra återförsäljare, charteroperatörer och övriga partners var oroliga, och inte minst våra passagerare och medarbetare. En viktig uppgift var att se till att försäljningen och SAS förtroende var stabilt. — En annan del var att vi i en mindre grupp faktiskt hade i uppdrag att eventuellt avveckla trafiken. Det var verkligen på halvtimmen som vi fick till det som behövdes. Ett mycket känsligt läge, som vi hade behov att vara helt transparenta i. Vi ville få en förståelse i alla personalkategorier, för vad som behövde göras. Helt enkelt för att säkra jobben för så många som möjligt. Idag lever vi fortfarande efter de strategier som formerades då - och vi är här nu för att leverera till de som reser till, från och inom Skandinavien. Vilka tillhör er huvudmålgrupp?

—Det är de som reser ofta till, från och inom Skandinavien. Den kategorin definierar vi alla som flyger över fem gånger tur och retur per år och genom att göra det ringar vi in över 70 procent av det skandinaviska resandet. Det är alltså långt ifrån -80 talets ”Businessmans Airlines” – nu finns vi för den frekventa resenären oavsett om du väljer att resa i affärer, privat eller utifrån valet av destination. Det är för den kunden vi vill vara relevanta och det är för den kunden vi utvecklar vårt kunderbjudande. Sen är alla välkomna ombord – även om man reser mindre frekvent. den strategi vi formade och den håller fortsatt. ­

KORT SAGT, DET ÄR


49


Porträttet

”VÅRT ERBJUDANDE SKA VARA ENKELT, DIGITALT, SÖMLÖST, RELEVANT OCH )5$0)—5$//76209†579$580…5.(6/—)7(/29$5ːMAKE TIME MATTER” och feedback från våra kunder och vad de värdesätter, är det tydligt att ett prioriterat område är tiden. Vårt erbjudande ska vara enkelt, digitalt, sömlöst, relevant och framförallt som vårt varumärkeslöfte lovar – ”Make Time Matter”, konstaterar Annelie. —SAS vill ta hand om dig när du reser så du kan fokusera på det du ska göra på din resa. En viktig del i vårt arbete att förbättra reseupplevelsen är digitalisering som innebär möjligheter att både förenkla för kunderna genom tidsbesparande tjänster. Ett viktigt steg i vårt digitaliseringsarbete uppnåddes under året genom lanseringen av en ny webb, därtill sker utveckling under flertalet områden i kunden värdekedja.

GENOM KUNDINSIKT

Som till exempel?

— Bagagetaggningen är en sådan aspekt. Varför ska vi inte kunna meddela redan ombord till kunden om bagaget kommit bort? ”Tyvärr fick vi inte med ditt bagage på sträckan, stämmer informationen om detta hotell eller adress du bor på, när kan vi leverera ditt bagage”? KUNDEN SLIPPER SÅLEDES stå vid rullbandet och vänta på en väska som aldrig kommer, slipper göra en bagageanmälan och kan åka till sin slutdestination och få bagaget levererat till dörren. Information anpassad för både kund och kabinpersonal, därför har SAS försett alla sina kabinanställda och piloter med en surfplatta där det går att se passagerarlistor och integrera många andra verktyg.

50

FÖR ATT ÖKA SAS KONKURRENSKRAFT och skaffa sig möjligheten att investera i kunden blev SAS tvungna att dra ner på de interna kostnaderna. —Teknologi är definitivt fundamentalt i detta att investera i kunderbjudandet och vi har vunnit flera priser för vår kundanpassade app, men det är också vår webb, de digitala tjänsterna ute på flygplatsen, och i hela resekedjan som gör att vi ligger i framkant för en anpassning till kunden ute på marknaden.

om att flyget måste bli ännu mer hållbart, och vi har en målsättning att långsiktigt reducera de klimatpåverkande utsläppen bland annat genom införandet av nya bränsleeffektivare flygplan och inblandning av flygbränsle baserat på förnybara källor (biobränsle).

SAMTIDIGT ÄR VI MEDVETNA

i år och är ett bolag som alltid präglats av innovation och innovativa lösningar. Man var först på hela flygmarknaden med att introducera Euro Class den gången det begav sig. Man var också först med att flyga över Nordpolen och SAS hade den första kvinnliga kommersiella piloten i ett större kommersiellt flygbolag.

SAS FYLLER 72

—Mycket av det kommersiella utbudet har präglats av innovation, det finns definitivt ett DNA i bolaget att driva just innovativa lösningar för att förbättra kunderbjudandet. Idag kan det bli väldigt teknologidrivet när vi pratar innovation, när det gäller till exempel robotics och AI.

Det möjliggör en större andel automatisering för att förenkla resekedjan, vilket ligger i linje med kundernas förväntningar. VÅRA KUNDER VILL HA EFFEKTIVITET från A till Ö, det behöver inte nödvändigtvis vara en personlig kontakt, de allra flesta checkar numer in via mobilen och appen och man lämnar bagaget själv på vissa destinationer. Detta betyder att första gången våra kunder möter våra medarbetare är faktiskt först ombord, och därför lägger vi en stor del på just det personliga bemötandet.

Nya destinationer- hur fungerar urvalsprocessen?

—Vi har under flera år i ökande grad anpassat nätverket efter målgruppens resmönster, vilket innebär att vi under helger och semesterperioder utökad nätverket med fler spännande resmål. Med ett 60-tal sommardestinationer som vi årligen lanserar, väljer vi ut dem utifrån kundinsikt, det vill säga vi väljer att flyga dit våra kunder vill resa. Många av de som reser mycket i affärer vill även resa med familjen på lov och semestertider och även då vill vi självklart vara deras första val av flygbolag, likväl som vi är det i vardagen. Vi fokuserar på destinationer som Spanien, Italien, Grekland, Portugal där vi provar en del nya destinationer varje år och så ser vi om de fungerar eller inte. Är det positivt blir de naturligt en del i trafikprogrammet. ­


NYA MÖJLIGHETER! Nu har vi öppnat upp för helt nya konferensmöjligheter på Hotel Diplomat. Vi erbjuder tre nyrenoverade lokaler med dagsljus och den ZLUHZ[L [LRUPRLU 3r[ RYLH[P]P[L[LU ŀKH P KL moderna och inspirerande lokalerna mitt på Strandvägen och med Nybrovikens hamn precis utanför. Hotel Diplomats designvision av skandinaviskt modern design och luftig, ljus rymd genomsyrar den totalt 200 kvm stora mötesytan. De tre lokalerna lämpar sig för såväl styrelsemöten som privata middagar. Biosittning, styrelsesittning eller TPUNLS¶OpYÄUUZT€QSPNOL[LUH[[HUWHZZH lokalerna efter era förutsättningar och behov. Vår tidlösa restaurang adderar det lilla extra till ert möte och ser till att ni har allt ni behöver från början till slut.

www.diplomathotel.com +46 8 459 68 00 Instagram: @hoteldiplomatsthlm


Porträttet

”GE OSS MÖJLIGHETEN 6†9…/-(59,6$6ː MEN INTE TILL VILKET PRIS SOM HELST”

Vilka är de nya sommardestinationerna 2018?

—En nyhet är att SAS kommer tillbaka och flyger på Örnsköldsvik, inom Europa börjar vi flyga till Verona, Sarajevo, Genoa, Toulon och tillbaka till Beirut via Köpenhamn. SEDAN ÖKAR VI PÅ REDAN BEFINTLIGA

flöden som Palma, Lissabon och Malaga med flera. Andra nyheter är att vi under året har vi fortsatt investera i kunderbjudandet med nya och uppgraderade lounger i Oslo, New York, Paris och Chicago och infört ett nytt mat- och dryckeskoncept, New Nordic, inom Skandinavien och Europa som baseras på lokala råvaror och skandinavisk design. HELA DENNA ÖKNING och progressionen av sommardestinationer har möjliggjorts tack vare de förutsättningar vi fick genom förändrade avtal 2012. Därmed har vi ökat flexibiliteten och användargraden i vår flotta men även i våra stora personalgrupper för att öka trafiken dit kunden vill vi ska flyga och när de vill resa med oss.

Tvekade du aldrig att sätta dig på den stol du fortfarande sitter på idag?

– Nej det gjorde jag aldrig, jag såg det som ett otroligt spännande och mycket utmanande uppdrag. Jag är otroligt stolt över att vara en del av det vi har gjort sen jag började här i SAS, idag är det ett helt annat bolag. Vi är förvisso väldigt många färre

52

nu än när vi började, men det var en nödvändighet – vi behövde arbeta effektivt och annorlunda för att komma ner i kostnad, ANNELIE FÖRKLARAR att alla inblandade i SAS har denna medvetenhet vad som behöver göras för att öka SAS konkurrenskraft, vilket gör det tacksamt att arbeta mot samma mål. —Med den stora kapacitetsökning av flygstolar som förväntas framöver, fortsatt prispress utöver allt annat som påverkar ett flygbolag såsom valuta och bränslepriser behöver vi fortsätta arbeta med kontinuerlig förbättring och effektivisering för att nå långsiktig lönsamhet och möjlighet att anpassa oss till nya förutsättningar i omgivningen i syfte att möta kundernas förväntningar. Gör vi inte det är vi inte relevanta och då väljer kunden ett annat alternativ. Idag har kunden väldigt många val när det gäller en flygresa och till vilken destination som helst egentligen. —Utifrån undersökningar vet vi att kunden gärna har oss som förstahandsval – de säger; ”Ge oss bara möjligheten så väljer vi SAS” – men inte till vilket pris som helst”. KUNDERNA UPPSKATTAR i hög grad vår produkt idag, både gällande tidtabell, bemötande och en bra kundhantering vid eventuella irregularities, såsom förseningar av olika slag, teknik och annat som kan påverka oväntade situationer. Detta värdesätter våra kunder, då det ger dem en trygghet i sitt resande.

I skrivande stund viner snön utanför de stora panoramafönstren på SAS huvudkontor Frösundavik i Solna. Totalt 70 flyg fick ställas in under dagen men en bra kundhantering och en väl fungerande intern resursbas gör att SAS oftast kan hantera och bemöta kunderna tillfredställande dagar som denna, då vädrets makter ställer till det. När det oväntade sker -vad kan ni då göra för kunden?

—Vi investerar väldigt mycket i just sådana här störningar av olika slag, vi till exempel pushar ut ett meddelande så att kunden själv och kostnadsfritt oavsett biljett kan göra en ombokning. Här kommer även crew devices som jag nämnde tidigare in i bilden, där personalen ombord kan ge information direkt till kunden ombord. Då tar vi bort alla prisregler och lämnar denna service som en kompensation. Men allt måste gå ihop med våra kärnvärden, säkerhet, punktlighet och care. För det spelar ingen roll om vi har världens bästa nordiska matkoncept med närproducerade råvaror och ekologisk mat – om vi inte går på tid. ­


Comfort Hotel Kastrup

Krook & Tjäder är ett av Sveriges stÜrsta arkitektkontor och en tongivande aktÜr i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mÜtet, värmen och Üppenheten. En känsla av det lilla kontoret med stora muskler och mÜjligheter. En unik kombination. Starka team i MalmÜ, Halmstad, GÜteborg, Borüs, Stockholm, 8SSVDODgVWHUVXQG.ULVWLDQVWDGRFK2VORJHUHQJHRJUD¿VN spridning, kreativ müngfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hÜg kvalitet i süväl stora som smü projekt.


Porträttet

"VI ÄR FORTFARANDE I EN TRANSFORMATION OCH KAN LÅNGTIFRÅN LUTA OSS TILLBAKA OCH KÄNNA OSS FÄRDIGA MED UPPDRAGET" På bara några år har SAS förnyat och startat upp flera long haul linjer i Asien och USA, hur tittar man på lönsamheten vid uppstart av en långlinjeproduktion?

— När vi startar framför allt en långlinjedestination så finns det ett digert arbete innan. Utgångspunkten är var behovet finns i vår kundbas, var man vill flyga, vilket vi tar reda på genom makroanalyser och de stora passagerarströmmarna och hur det passar in i vår strategi. Just vår long haul strategi ligger idag i den norra hemisfären – vilket betyder att vi håller oss till att flyga in i Asien och USA och därefter ihop med hela STAR Alliance ser vi till att kunden kommer vidare med våra partnerbolag.

SAS var första flygbolag att erbjuda en flyglinje över Nordpolen både till Los Angeles och Tokyo. 1954 var SAS först med att flyga över Nordpolen till den amerikanska västkusten. Den 24 februari 1957 skrev bolaget åter historia då man började flyga direkt mellan Köpenhamn och Tokyo med endast ett stopp i Anchorage, Alaska. Det tog konkurrenterna hela fem år att följa i SAS fotspår och i denna period var man det enda flygbolag som flög mellan Skandinavien och Japan.

54

FÖRDELEN ÄR ATT KUNDEN kan flyga SAS ena sträckan och även erhålla den sömlösa resan som att checka in bagaget till slutdestinationen och få sina EuroBonuspoäng på hela sträckan. Själva lönsamheten tar tid, långlinjer tar en stund att arbeta upp. Men med den lokala personalen i säljorganisationen ser långt innan en linje lanseras, att det finns de bästa förutsättningarna för att sälja tillexempel från USA till Skandinavien. Den frekventa skandinaviska resenären är inte alltid en skandinav – utan det är de som har ett resande till och från och inom Skandinavien både som turister eller i ett affärsbehov. Vi har därför som jag brukar kalla det en ”glocal” organisation, det vill säga vi är globala men jobbar också väldigt lokalt anpassat till respektive marknadsförutsättning. Och hittills har de investeringar vi gjort i vår långlinjeproduktion varit lönsam och bidragit till ett resultat vi nyligen presenterade i vår Q1. Resultatet för kvartalet var bra, 340 miljoner bättre än föregående år. Fortfarande ett minusresultat med dryga 300 miljoner men våra utsikter

för i år är fortsatt att vi ska leverera mellan 1 ½ till 2 miljarder. Fortsatta förändringar och kostnadsbesparingar kommer SAS att få leva med. Tre miljarder ska sparas i över 300 definierade områden där förändringar ska göras för att reducera kostnaderna ytterligare. — Och de flesta av de konkurrenter som vi möter därute, jobbar med samma saker, sen finns det förstås en del nya bolag som inte har en historisk kostnadsbas. När får SAS WiFi på alla destinationer?

— I dag finns det på våra långlinjer, och framåt sommaren kommer vi även att börja rulla ut WiFi på samtliga flygplan, d v s även på våra kortare destinationer. Det kommer bli tillgängligt i hela kabinen, mot en mindre kostnad beroende på produkt och EuroBonus medlemsnivå. ombord redan i början på 2000 talet – teknologin som fanns då var inte helt stabil och investeringen inte helt kunddriven då det inte fanns någon reell efterfrågan eftersom det var få som hade mobila enheter med sig på det vis man har idag. Men först ut var vi fast väldigt mycket för tidiga – cirka 20 år, skrattar Annelie. Avslutningsvis kan konstateras att SAS är på rätt spår. —Kunderna gillar det vi gör, våra partners uppmärksammar oss via en omröstning som Grand Travel Awards och totalen börjar gå åt rätt riktning.

SAS VAR FÖRST MED WIFI

Dags att slappna av?

—Nej, förklarar Annelie med eftertryck, med detta är vi på intet sätt klara. Vi är fortfarande i en transformation och kan långtifrån luta oss tillbaka och känna oss färdiga med uppdraget. Snarare tvärtom, men de indikatorer vi får att vi är på rätt väg ger oss trygghet i att fortsätta med vår strategi. ࣵ


God skolmiljö? En barnlek! En liten kreativ grupp samlar in behov och önskemål.

Med några penndrag skapar vi snabbt en skiss på lösning.

Modulerna tillverkas och monteras till en modern, fin skola.

www.pcsmodulsystem.se • Tel 08- 39 00 99

E

n bra skollokal blir inte

sämre för att den är hyrs en begränsad tid. Faktum är att en tillfällig skola, byggd med våra PCS Comfortmoduler, skapar en skolmiljö med högre komfort och kvalitet än 90 procent av alla nuvarande skolor i Sverige. Fördelarna är många. Som att det är lätt, går snabbt, kan smidigt anpassas till era lokalbehov och går att placera nästan varsomhelst. När ni plötsligt står där med behov av mer lokalyta. Vi tror på att jobba nära alla involverade. Oavsett om det är kontor, förskola, vårdlokal eller som här en skollokal. Skolans personal, rektor och gärna eleverna också är viktiga att ha nära dialog med. Och självklart kommunens ansvariga för lokaler och utbildning, eller motsvarande om beställaren är ett privat företag. Vi på PCS Modulsystem har varit specialiserade på det här sedan 1993. För oss är det inte svårt att skapa lokaler som ger god trivsel och arbetsmiljö. Hör gärna av dig så berättar vi mer.


P R E S E N T E R A R

NÖJESUPPLEVELSER FÖR ALLA! K R A L L E N T E R TA I N M E N T P R E S E N T E R A R

SV ER IGES STÖR STA SOMM A RTUR NÉ

KRALL ENTERTAINMENT PRESENTERAR I SAMARBETE MED BLIXTEN & CO, LIFELINE, LIVE NATION & 2ENTERTAIN

”EN GIVEN SUCCÉ I SOMMAR”

”FOLKFESTEN” DAGENS NYHETER

AFTONBL ADET

GLENMARK ERIKSSON STRÖMSTEDT

OLA SALO | KAMFERDROPS | MENDEZ | CHRISTER BJÖRKMAN | IDA REDIG MARIKA CARLSSON | CHARLOTTE PERRELLI | DAVID LINDGREN | TOMMY NILSSON | MARIETTE MALMÖ, Malmö Arena, 4 juli HOK, Hooks Herrgård, 6 juli ULRICEHAMN, Sturebadet, 7 juli BORGHOLM, Slottsruinen, 12 juli BROMÖLLA, Strandängens Idrottsplats, 13 juli HALMSTAD, Örjans vall, 14 juli RÄTTVIK, Dalhalla, 20 juli BISPGÅRDEN, Thailändska Paviljongen, 21 juli UMEÅ, Hedlundadungen på Noliaområdet, 22 juli GÖTEBORG, Slottsskogen, 26 juli ÅMÅL, Djuphamnen, 27 juli

KRISTINEHAMN, Sannavallen, 28 juli VÄSTERVIK, Bökensved, 29 juli VAGNHÄRAD, Tullgarns Slott, 2 aug KARLSBORG, Göta Kanal, 3 aug BÅSTAD, Tennisstadion, 4 aug YSTAD, Sandskogens Idrottsplats, 5 aug LIDKÖPING, Villabadet, 10 aug MOTALA, Råssnäs, 11 aug STRÖMSHOLM, Strömsholms Slott, 12 aug BOLLNÄS, Långnäs, 17 aug STOCKHOLM, Ulriksdals Slott, 18 aug

EXTRAFÖRESTÄLLNINGAR SLÄPPTA! 11-12.7 14.7 19.7 20.7 21.7 26.7 27-28.7 31.7 2.8

RÄTTVIK Dalhalla VADSTENA Slottet BORGHOLM Slottsruinen FALKENBERG Stortorget LYSEKIL Pinneviken MALMÖ Mölleplatsen BÅSTAD Tennisstadion GOTLAND Burgsvik KARLSTAD Mariebergsskogen

3.8 4.8 10.8 11-12.8 16.8 17.8 18.8 24.8 25.8

GÖTEBORG Bananpiren KRISTIANSTAD Ovesholms Slott JÄRVSÖ Stenegård HÖGA KUSTEN Skuleberget SKÖVDE Boulognerskogen ESKILSTUNA Sundbyholms Slott ÖREBRO Brunnsparken UPPSALA Botaniska Trädgården STOCKHOLM Skansen

B I L J E T T E R: G E S . S E • 0455-61 97 00

BILJETTER: DIGGILOO.COM

bamse mse och hans vänner framför klassiska barnvisor! barnv

K R A L L E N T E R TA I N M E N T P R E S E N T E R A R

TAUBE SJUNGER TAUBE SVEN-BERTIL TAUBE och NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER dirigent PETER NORDAHL

”MED EN BLIXTRANDE NÄRVARO” GP

”EN VÄRDIG UPPVISNING AV EN VIS VETERAN” AB

”SVEN-BERTIL TAUBE I SITT LIVS FORM” DI

”OUTSINLIG KULTURHISTORIA” DN

SVERIGETURNÉ 2018 LÄS MER & BOKA PÅ TICKSTER.SE & BAMSELIVE.SE

BORGHOLM, SLOTTSRUINEN 21 JULI KL. 19.30 BILJETTER: kalmarsalen.se För personlig service ring 0480-42 10 10


VATTNETsinar I VÄRLDEN

Aktuellt

Kapstaden befinner sig i den inte särskilt avundsvärda situationen att bli den första större staden i världen som står inför risken att bli utan dricksvatten. Det blir då första gången i världen som en stad i den storleksordningen drabbas av ett sådant problem. TEXT HARALD MÖLLERSTRÖM

Människor i kö för källvatten i Newlands under torkan i Kapstaden

“DEN NUVARANDE SITUATIONEN I KAPSTADEN KOMMER ATT BLI DET NYA NORMALA LÄGET. VI MÅSTE ALLA TA ANSVAR"

M

en än så länge är det ingen kris i turistbranschen. Kapstaden räddades den här gången av gonggongen. Turistsäsongen för Kapstaden är i princip över och nu får man en tidsfrist fram till oktober, november då säsongen börjar igen. Innan dess räknar myndigheterna med att ha fått igång avsaltningsanläggningar så att Kapstaden, som besöks av 1,4 miljoner turister om året, klarar sig. Agnes Rudler på Sydafrikaresor, säger att man inte fått in några avbokningar men å andra sidan är det ingen turistsäsong för Kapstaden just nu. ”Vi har varken fått några avbokningar eller klagomål, allt har gått utan problem”, berättar hon. Hotellkedjan Tsogo Sun, tar det säkra för det osäkra och planerar att bygga en egen avsaltningsanläggning för att försörja sina egna hotell i Kapstaden med eget vatten däribland det femstjärniga Westin och den

Ravi Nadasen, Finanschef Tsogo Sun

kommer att vara i bruk i god tid före Dagen Zero som just nu satts till 9 juli då myndigheterna hotat med att stänga av vattenkranarna i stadens förorter, säger Tsogos finanschef Ravi Nadasen. Myndigheterna i Kapstaden räknar med att via olika alternativa källor, däribland grundvattenskällor, kunna producera två miljoner liter vatten per dag i mars och fem miljoner liter om dagen i maj. Dessutom hoppas man få tillskott av regn under vintern som vanligtvis börjar i juni. “Den nuvarande situationen i Kapstaden kommer att bli det nya normala läget. Vi måste alla ta ansvar”, säger Ravi Nadasen. Kapstaden är inte ensamt, för en av fyra av världens 500 största städer befinner sig i en situation som betecknas med ”vattenstress” - att man har svårigheter att komma upp i 1 700 kubikmeter färskvatten per person och år. Idag saknar drygt 1,2 miljarder människor eller nästan en femtedel

av jordens befolkning tillgång till färskt dricksvatten och ytterligare 2,7 miljarder har problem att få tag i färskt dricksvatten åtminstone en månad varje år. En värld utan tillräckligt med färskt dricksvatten behöver enligt en FN-rapport inte vara så långt borta. Och det kan på sikt innebära sämre skördar, epidemier, en förvärrad fattigdom och våldsamma konflikter om rätten till vatten. Ytterligare faktorer som väntas spela in är förändringar av klimatet och befolkningstillväxten. Trots att 70 procent av jordens yta är täckt av vatten är det bara 3 procent av det vattnet som är färskvatten. Enligt FN-prognoser kommer den globala efterfrågan på färskvatten överskrida tillgångarna med 40 procent 2030. FN konstaterade vidare att de krafter som minskade världens förråd av sötvatten inte bara hade att göra med metereologiska faktorer utan också till stor del orsakades av mänsklig verksamhet. ­

57


Aktuellt

Robben Island med Table Mountain syns i fjärran, kapstaden.

Hotellkedjan Tsogo Sun har egen vattenförsörjning

"Idag råder vattenrestriktioner i både Durban på den sydafrikanska ostkusten och i Johannesburg"

frågan ur en global synvinkel måste de lösningar man rekommenderade – uppsamling av regnvatten, återvinning av avloppsvatten, förbättringar av avloppshantering och rörledningar, göras på det lokala planet. En av de största utmaningarna är i städerna där ständigt ökande befolkningar orsakar påfrestningar på de system som en gång i tiden var avsedda för betydligt färre människor och en stor mängd av det tillgängliga rena vattnet skulle gå till spillo på grund av infrastruktur hör hemma för mer än hundra år sedan. Idag råder vattenrestriktioner i både Durban på den sydafrikanska ostkusten och i Johannesburg där man nyligen uppmanade befolkningen att spara på vattnet. Nivån i de

ÄVEN OM FN STUDERADE

58

sydafrikanska dammarna i provinserna Eastern Cape och Kwa-Zulu-Natal har nått oroade låga nivåer. Nelson Mandela Bay, det område som omfattar Sydafrikas femte största stad Port Elizabeth, var bara fylld till 26 procent enligt den senaste mätningen, ungefär hälften av vad som fanns 2017. Den damm som förser stora delar av Durban och de norra förorterna med vatten var bara fylld till 25 procent under det gångna året. Efter att i veckor ha överlåtit skötseln av driften och problemen till tjänstemän på lokal och provinsiell nivå, meddelade regeringen i mitten av februari att man planerade att förklara provinserna Western Cape, Eastern Cape och Northern Cape för

DE DAMMAR SOM FÖRSER

katastrofområden och själva överta ansvaret för att samordna åtgärderna. Problemen beror till viss del på bristande nederbörd. Sedan 2013 har Sydafrika upplevt några av de torraste åren på mer än ett sekel. Men torkan ger bara enligt Zachary Donnenfeld, en forskare vid Institutet för säkerhetsstudier i Pretoria, en del av historien. Han menar att problemen med landets vattenförsörjning också har att göra med en kombination av överutnyttjande och för lite investeringar i infrastrukturen när det gäller behandling och transporten av vatten. MEN DET FINNS ETT PROBLEM

som enligt Donnenfeldt varken ransonering eller andra restriktioner kan lösa. ­


MED EN VÄRLDSUNIK METOD,

RENAR VI ANVÄND GLYKOL KAN ÅTERANVÄNDAS

SÅ ATT DEN

EU:s AVFALLSHIERARKI

Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.

FÖREBYGGA UPPKOMST

1

Genom styrmedel av olika slag skall mängden avfall minimeras.

ÅTERANVÄNDA

2

Allt avfall skall i så hög grad som möjligt återanvändas.

ÅTERVINNA MATERIAL

3

Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser.

UTVINNA ENERGI

4

Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning.

DEPONERA

5

Sista alternativet, deponering.

Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivå 2 (återanvändning). Det är vi stolta över.

Glykol

Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara det ledande cleantech-företaget för partners och länder som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö

UNIK RENINGSMETOD Recyctecs unika reningsmetod gör att använd glykol kan återanvändas i princip hur många gånger som helst.

Användare

och till en mer hållbar värld.

Återvinningsföretag

Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en mer hållbar värld? Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på recyctec.se

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288 E-post: info@recyctec.se Webb: recyctec.se


Aktuellt

Här följer ett dussintal städer som med stor sannolikhet riskerar att drabbas av vattenbrist KAPSTADEN

Sydafrika har enligt Donnenfeld i åratal saknat en kultur för vattenransonering som i en nyligen skriven rapport konstaterar att sydafrikanerna i genomsnitt förbrukar 235 liter per person och dag jämfört med det globala genomsnittet på 173 liter men det döljer med stor sannolikhet en ojämlikhet i konsumtionen enligt Donnenfeld eftersom förmögna sydafrikaner förbrukar mycket mer än landsmän som lever i misär. lagt fram en plan där man ska utvidga den konstbevattnade jordbruksarealen med 1,2 miljoner hektar utan att tala om varifrån man ska ta vattnet. “Sydafrika har konsumerat mer dricksvatten än man behövt under ett antal år men slutligen kollapsar vattensystemet”, säger Donnenfeld. Fram till Dagen Zero, som nu skjutits fram till den 9 juli, får invånarna i Kapstaden bege sig till omkring 200 platser där de var och en får hämta 25 liter vatten om dagen per person och det ska räcka till dricksvatten, bad, toalettspolning och att tvätta händerna.

SAMTIDIGT HAR REGERINGEN

EXPERTERNA ANSER ATT det här riskerar att leda till allvarliga oroligheter. Sydafrika är det mest ojämlika landet i världen när det gäller inkomst

60

och Kapstaden har det högsta antalet mord och rån i landet. Så hur gick det här till? Hur kan en modern storstad bli helt utan vatten år 2018? Och vad händer om och när Kapstaden faktiskt blir utan vatten? EN DEL FUNKTIONER som sjukhus, kliniker och skolor är undantagna och kommer fortsättningsvis att få tillgång till rinnande vatten. Men den övervägande delen av stadens fyra miljoner invånare kommer att få nöja sig med den ransonen.

HUR KUNDE DET GÅ SÅ ILLA?

Det är en anmärkningsvärd historia eftersom Kapstaden så sent som 2015 fick ett internationellt ansett pris för sina besparingsåtgärder av vatten. Kapstaden har sedan dess arbetat hårt med att fixa läckor i rörledningar som försåg delar av staden med vatten. Läckande rör är ingen småsak. De svarar i genomsnitt för ett bortfall av vatten på mellan 30 och 40 procent av planetens städer. Shafiqul Islam, som är expert på vattenförvaltning vid Tufts universitet har Kapstaden sedan dess reducerat den förlorade vattenmängden med hälften. Men 2015 var också det år då man drabbades av det första av tre år med förödande torka – någonting som man inte upplevt på över ett århundrade. Torkan avslöjade ett viktigt problem i stadens

vattenförsörjning – dess nära totala beroende av regnvatten. Till skillnad från många andra städer, som kan få sin vattenförsörjning från andra källor som underjordiska springbrunnar eller via avsaltningsanläggningar, får Kapstaden drygt 99 procent av sin vattenförsörjning från dammar som är beroende av nederbörd. Myndigheterna i Kapstaden trodde att dess dammar var tillräckligt stora för att klara en torka – men de var inte tillräckligt stora för att klara en rekordtorka som den senaste. Kapstadens problem ger uttryck för en av de stora farorna med klimatförändringar – den ökande risken för kraftiga regelbundet återkommande torrperioder. I Afrika – en kontinent som är synnerligen sårbar för effekterna av klimatförändringar tjänar de här problemen som en varning till andra regeringar, som inte har samma resurser som Kapstaden och har vidtagit få åtgärder. KLIMATMODELLER VISAR ATT

Kapstaden kan förvänta sig en torrare framtid med regn som blir alltmer oförutsägbara under de närmaste decennierna. ”Landets regering har dragit fötterna efter sig”, säger David Olivier, som studerar klimatförändringar vid institutet för globala klimatförändringar vid Witwatersrands universitet i Johannesburg. ¬


HETAGÄDDPRYLAR

PASSAPÅATTSKAFFARÄTTUTRUSTNINGINFÖRSÄSONGENSFISKERESOR!

GÄDDSETKOMPLETT Komple set med superlina, ståltafsar och betet McMy. Med det här setet är du redo a fiska gädda!

1399,00

KAMPANJPRIS

ord. pris 1985:-

REVOX En ny instegsmodell i Revoserien. Stativ i IM-C6kolfiber ger en lä rulle som du enkelt fiskar med en hel dag. Välj storlek 30 till allroundfiske eller 40 för stadigare gäddfiske.

REVOINSHORE Inshore är utvecklad för fiske i saltvaen vilket gör den till e utmärkt val för fiske eer Östersjöns gäddor. Riktigt stark slirbroms för en rulle i den här storleken!

FIRELINEULTRA Med Ultra 8 Carrier har Berkley skapat den optimala superlinan. Den optimala linan till haspelrulle, men även e utmärkt val till multirulle. Byt till FireLine Ultra 8 Carrier idag! FÖRDENYNGREFISKAREN Ike Dude seten är framtagna för barn som fiskar och vill ha pålitliga prylar. Välj mellan haspelrulle eller inkapslad.

KAMPANJPRIS

399,00 ord. pris 499:-


Kairo

Peking

Tokyo

Aktuellt

KAIRO

För ungefär fem tusen år sedan utgjorde floden Nilen och dess bördiga delta de viktigaste förutsättningarna för grundandet av en av världens största civilisationer men nu ligger den minst sagt risigt till. Idag kommer 97 procent av Egyptens vatten från Nilen och huvudstaden Kairo nedströms är idag slutdestination för minst 50 dåligt reglerade industrier och en ständigt ökande mängd av obehandlat avfall från jordbruket och befolkningen. som offentliggjordes nyligen konstaterade att jordbruksområdena söder om Kairo, där mer än hälften av egyptierna lever, är beroende av floden inte bara för bevattning och som dricksvattenkälla utan även för avfall. Ingenjören Ayman Ramadan Ayad påpekade att även om hälften av avloppsvattnet som rinner ut i floden uppströms från Kairo är obehandlat har det tidigare i historien till följd av Nilens enorma storlek inte varit några större problem. Men nu när omkring 20 miljoner människor slänger sina sopor i Nilen har floden inte lägre kapaciteten att rena avfallet säger han. Den afrikanska utvecklingsbanken bekostade tidigare program att klorera avfallsvattnet innan den sköljdes ned i floden men det räcker inte längre med det.

EN FN-RAPPORT

tas mer än 80 procent av vattnet från Nilen varje år till bevattning och merparten används med den ineffektiva metoden att översvämma åkrarna då man förlorar avsevärda mängder vid förångning. För ett par år sedan gjordes försökt att modernisera bevattningstekniken uppströms men det har inte blivit så mycket bättre. En nyligen gjord FN-rapport förutspår att landets vattenförsörjning kommer att hamna i ett kritiskt läge redan 2025.

NÄR DET GÄLLER EFTERFRÅGAN

62

BANGALORE

Den snabba tillväxten av nya fastigheter efter stadens snabba frammarsch som ett teknologiskt nav har skapat stora problem att klara av dess vatten och avloppssystem. Och det har förvärrats av stadens föråldrade VVS-system som kräver omedelbara och genomgripande förändringar. Enligt en regeringsrapport går hälften av stans dricksvatten till spillo. I likhet med Kina har Indien stora problem med vattenföroreningar och Bangalore är inget undantag. En djuplodande inventering av stans vattendrag visade att 85 procent hade vatten som bara gick att använda till bevattning och för industriellt bruk. Inte en enda av sjöarna hade vatten som gick att dricka eller användas för bad.

JAKARTA

I likhet med många andra kuststäder kommer Indonesiens huvudstad Jakarta att drabbas när havsnivåerna stiger. Men i Jakarta har problemet förvärrats av mänskligt ingripande. hälften av Jakartas 10 miljoner invånare har tillgång till kranvatten, är det mycket vanligt att folk gräver egna brunnar, vilket inte är tillåtet. Det bidrar till att man praktiskt taget tömmer de underjordiska grundvattenskällorna. Som en följd ligger nu 40 procent av Jakarta nu enligt Världsbanken under havsnivån.

EFTERSOM BARA KNAPPT

PEKING

Världsbanken klassificerar vattenbrist som när människor i ett särskilt område bara har tillgång till mindre än 1 000 kubikmeter vatten per person. 2014 hade bara var och en av Pekings 20 miljoner invånare bara tillgång till 145 kubikmeter. I Kina bor nästan 20 procent av världens befolkning men man har bara tillgång till 7 procent av jordens

färskvatten. En rapport från Columbia University uppskattar att Kinas vattenreserver minskat med 13 procent mellan 2000 och 2009. Man har också problem med miljöföroreningar. från 2015 var ytvattnet i Peking så förorenat att det varken går att använda till bevattning eller inom industrin.

ENLIGT OFFICIELLA SIFFROR

TOKYO

Den japanska huvudstaden borde inte ha något vattenproblem. Tokyo har en årlig genomsnittlig nederbörd som ligger på samma nivå som London och Seattle på den amerikanska västkusten. Men nederbörden är dock koncentrerad till bara fyra månader om året. Det vattnet måste samlas upp eftersom man riskerar att drabbas av torka om regnperioden inte ger lika mycket vatten som föregående år och dessa torrperioder infaller numer omkring en gång vart tionde år. Det finns minst 750 privata och offentliga byggnader i Tokyo som har anordningar för uppsamling av regnvatten. I Sumida, ett distrikt i Tokyo som ofta drabbas av vattenbrist ligger Japans största sumoarena Ryogoku Kokugikan med ett tak på 8 300m2. Där samlar man upp regnvatten som sedan används i anläggningens toaletter. TOKYO, SOM HAR DRYGT 30 MILJONER

invånare, har ett vattensystem som till 70 procent är beroende av ytvatten dvs vatten från floder, sjöar och smält snö. Målsättningen med de senaste investeringarna i nya vattenledningar är också att inom en nära framtid reducera bortfallet till följd av läckage till bara tre procent. ­


ett samverkansprojekt mellan göteborg

borås

jönköping

linköping

Därför behöver vi höghastighetsjärnväg Sverige är inte alls för litet En del tror att Sverige är för litet och har för liten befolkning för att höghastighetståg ska bli lönsamt. Beräkningar visar att man behöver komma upp i 9 miljoner resor/år samt lösa en del kapacitetsproblem för att det ska bli lönsamt. Tågresandet ökar och 2035 kommer vi ha 12 miljoner resor/år. Men med alla positiva effekter av höghastighetsjärnvägen och om tåget blir en större konkurrent till bilen säger prognoserna istället 20 miljoner resor/år. 2035 med höghastighetsbanan 20 miljoner 2035 utan höghastighetsbanan 12 miljoner

Ny teknik – Hyperloop? Ett nytt sätt att resa är så kallad hyperloop. Det är ett rör som tågen färdas inuti i väldigt höga hastigheter. Om vi skulle bygga hyperloop skulle vi missa möjligheten att binda ihop det befintliga med det nya järnvägssystemet. Då skulle vi inte heller kunna använda systemet för den regionala nyttan. Men framför allt är tekniken runt hyperloop inte utvecklad än och det finns en hel del kvar att lösa och arbeta vidare på.

2014 - 8 miljoner

250 km/h istället?

Investering = 230 miljarder

Om höghastighetsjärnvägen byggs för att kunna köra tåg i 320 km/h kortas restiderna väsentligt, pendlingen ökar och arbetsmarknaderna förstoras. Visst kan det bli något billigare att bygga för långsamma tåg, men bygger vi för 250 km/h har vi byggt bort möjligheten att någonsin kunna köra snabbare.

Sveriges stambanor byggdes för mer än 150 år sedan. Sverige lånade då ett belopp som motsvarade två gånger BNP. Dåtidens satsning var en investering för framtiden. Om vi skulle våga satsa och bygga höghastighetsjärnväg skulle den hålla i minst 100 år. Det innebär en investering på knappt 3 miljarder/år. Är det mycket?

6 tåg per dygn kan ersätta 240 lastbilar per dygn

vs. 2017

2035

Ökad pendling I ett område där 80% av Sveriges befolkning bor innebär järnvägen att arbetsmarknadsregionerna växer. Vi får fler möjligheter att välja både var och vad vi vill studera eller arbeta med utan att behöva flytta. För näringslivet innebär det större möjligheter att rekrytera rätt personer och kompetens.

Förbättrad befintlig järnväg ger plats för mer godstransporter. 6 tåg per dygn skulle i framtiden kunna ersätta 240 lastbilar. Det går också åt 10 gånger mindre energi för ett godståg jämfört med en lastbil.

Läs mer på www.gotalandsbanan.se


Istanbul

Moskva

Aktuellt

MOSKVA MEXICO CITY

Brist på vatten är inte något ovanligt för Mexico Citys drygt 20 miljoner invånare. Bara en av fem personer i den mexikanska huvudstaden har tillgång till färskvatten bara några timmar i veckan och ytterligare 20 procent har bara vatten någon gång under dagen.

Miami

São Paulo

STADEN IMPORTERAR 40 PROCENT

av sitt vatten från avlägsna källor men har inte stor anläggning för återvinning av avloppsvatten. Förlusten av dricksvatten beräknas till omkring 40 procent till följd av dåligt underhåll av vattenledningarna.

MIAMI SÃO PAULO

När det regnar i Brasilien så vräker det ner. I São Paulo där det ett genomsnittligt år regnar mer än på den nordamerikanska Stillahavskusten. BRASILIENS FINANSHUVUDSTAD och en av världens tio tätast befolkade städer genomgick en liknande pärs som Kapstaden 2015 när huvudreservoaren hamnade under 4 procent kapacitet. Vid krisens kulmen hade Sao Paulos drygt 21 miljoner invånare mindre än tre veckor på sig innan vattnet tog slut och polisen tvingades eskortera tankbilar med vatten för att förhindra plundring. Det anses stå klart att den torka som drabbade sydöstra Brasilien mellan 2014 och 2017 bar skulden men ett FN-organ i São Paulo kritiserade de statliga myndigheterna ”för bristande planering och investeringar”. DEN VÄRSTA VATTENKRISEN bedömdes vara över 2016 men i januari 2017 låg huvudreservoaren 15 procent under det förväntade läget för perioden och på nytt hamnade stadens framtida vattenförsörjning i riskzonen.

64

Den amerikanska delstaten Florida tillhör de fem amerikanska delstater som årligen får mest nederbörd i form av regn. Men en kris är under uppsegling i dess mest berömda stad - Miami. Ett projekt i början av 1900-talet som gick ut på att dränera de närliggande träsken fick ett oförutsett resultat. Vatten från Atlanten förorenade Biscayne Aquifer, stadens huvudreservoar för färskvatten. Även om problemet upptäcktes på 1930-talet, strömmar fortfarande havsvatten in eftersom havsnivån vid Miami har stigit snabbare och havsvatten trängt igenom försvarsmurar under mark som installerats de senaste decennierna. USA:S GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

(USGS) har gjort framsteg då det gäller kartläggningen av de områden där havsvattnet trängt igenom men det tycks dröja innan man kan skönja några förbättringar av situationen, sägs det i en pressrelease. Grannstäderna har redan drabbats av problemen. Hallandale Beach, som bara ligger någon mil norr om Miami, tvingades nyligen stänga sex av sina åtta grundvattenkällor till följd av saltvatten förorenat färskvattnet.

En fjärdedel av världens färskvattenreserver finns i Ryssland men dras med miljöföroreningar som orsakades under industrialiseringen under den sovjetiska eran. Det är särskilt oroande för Moskva där vattenförsörjningen till 70 procent är beroende av ytvatten OFFICIELLA RYSKA MYNDIGHETER

medger att mellan 35 och 60 procent av de totala reserverna av dricksvatten i Ryssland inte klarar de sanitära kraven.

ISTANBUL

Enligt officiell turkisk regeringsstatistik befinner sig Turkiet rent tekniskt i en situation som kan beskrivas som vattenstress eftersom tillgången per capita föll under 1 700 kubikmeter under 2016. Lokal expertis har varnat för att situationen riskerar att förvärras ytterligare. PÅ SENARE ÅR HAR TÄTTBEFOLKADE

områden som Istanbul med 14 miljoner invånare börjat drabbas av vattenbrist under de torrare månaderna. Reservoarerna i Istanbul föll till mindre än 30 procent av kapaciteten i början av 2014.

LONDON

London upplever just nu en mycket snabb befolkningsökning och försöker nu byta ut det uråldriga vattenledningssystemet. På ansvarigt håll tror man sig kunna klara stadens behov av vatten och få ut den sista droppen under det här årtiondet men man måste hitta nya källor senast 2025 och det är tidigare än de flesta andra storstäder runt om i världen. är London inte den första man tänker på när det handlar om vattenbrist. Men verkligheten är en helt annan. Med en årlig genomsnittlig nederbörd på 600 mm vilket är mindre än Paris och bara hälften av New York, får London ta 80 procent av sitt vatten från floderna Themsen och Lee. ࣵ

AV ALLA STÄDER I VÄRLDEN


Vi hjälper dig att få till den speciella konferensen. Bara två timmar från Arlanda & Bromma kan du bo i hotellrum i träd, ha möte i Glashuset, bli serverad utmärkt mat, njuta av naturen & välja bland våra härliga aktiviteter som hundspann och Historiesmakarna. Varmt välkommen!


īĞŬƟǀĂŚĊůůďĂƌĂůŽŐŝƐƟŬůƂƐŶŝŶŐĂƌ ĨƂƌĞͲŚĂŶĚĞůŶćƌĂĚŝŶĂŬƵŶĚĞƌ &ƌĊŶƐŬŝůƐƚƵŶĂŶĊƌĚƵϯ͕ϱŵŝůũŽŶĞƌ ŵćŶŶŝƐŬŽƌŝŶŽŵϲϬŵŝŶƵƚĞƌ ŶƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂĐĞƌŝŶŐŵĞĚďƌĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŐƂƌĂƩĚƵĞŶŬĞůƚ ŽĐŚƐŶĂďďƚŶĊƌ^ƚŽĐŬŚŽůŵͲDćůĂƌĚĂůĞŶ͘ŶĞdžƉĂŶƐŝǀƌĞŐŝŽŶŵĞĚ ƐŬŝůƐƚƵŶĂƐŽŵůŽŐŝƐƟŬŶĂǀĨƂƌĚĞŶĚŝŐŝƚĂůĂŚĂŶĚĞůŶ͘EćƌŚĞƚƟůů ŬƵŶĚĞƌ͕ŚĊůůďĂƌĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌŽĐŚůćŐƌĞůŽŐŝƐƟŬŬŽƐƚŶĂĚĞƌŐĞƌďƌĂ ĂīćƌƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚĞīĞŬƟǀĂůŽŐŝƐƟŬůƂƐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĚŝŐŝƚĂůŚĂŶĚĞů͘ Vill du veta mer om möjligheterna ĨƂƌĚŝŶůŽŐŝƐƟŬǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŝƐŬŝůƐƚƵŶĂ͍ ƵŚŝƩĂƌŽƐƐƉĊǁǁǁ͘ĞƐŬŝůƐƚƵŶĂůŽŐŝƐƟŬ͘ƐĞͬŬŽŶƚĂŬƚĂͲŽƐƐ KŵŶĊŐŽƚćƌǀŝŬƟŐƚŬćŵƉĂƌŵĂŶůŝƚĞĞdžƚƌĂ͘>ŽŐŝƐƟŬćƌ ǀŝŬƟŐƚĨƂƌĂůůĂĚĞŵćŶŶŝƐŬŽƌŝƐŬŝůƐƚƵŶĂƐŽŵƉůĂŶĞƌĂƌ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĂƌ͕ĨƂƌƉĂĐŬĂƌ͕ŚĂŶƚĞƌĂƌŽĐŚĚŝƐƚƌŝďƵĞƌĂƌǀĂƌŽƌ͘ DćŶŶŝƐŬŽƌƐŽŵŐƂƌƐŬŝůůŶĂĚ͘

ake at mƌĞŶĐĞ h t ple ŝīĞ Peo ĂĚ

the next generation incoherent scatter radars

www.eiscat.se www.eiscat3d.se


ANNNONS

Bästa resenär, tänk om!

T

änk om Human Resources (HR) i Sverige var det näst mest innovativa HR i världen, på samma sätt som Sverige är det näst mest innovativa landet? Gapet mellan teknikutveckling och företags produktivitetsökning vidgas exponentiellt. Polariseringen mellan de som utnyttjar ny teknik och de som inte gör det ökar ohållbart i samhället. Deloitte menar att problemet bottnar i HR och hur företag och myndigheter organiserar, förvaltar, utvecklar och engagerar sina anställda (2017). Allt som kan kommer att automatiseras, förutom kreativitet, intuition och empati. Eller? HR Bots, robotics, machine learning, inbyggd intelligens och AI är snart YDUGDJ1\DD΍¦UVPRGHOOHUNURVVDU ȵHUDJDPODVDPWLGLJWYLONHWE§GH skrämmer och fascinerar. En ny operativ modell måste designas där Rob Otics och Ally G Rythm förväntas ersätta 20-30% av dagens roller redan 2020 (Bain & Company). 9LONDMREEEOLU¸YHUȵ¸GLJDRFKYLOND tillkommer? HR står därför inför sin största resa, utmaning och möjlighet någonsin. +XUVQDEEWNDQQLSDFND"'HȵHVWD brottas dock med grundläggande rapporter, fragmenterade system, begränsad insikt, manuella rutiner och status quo med en dröm om att framstå som smartare rådgivare. HR och politiker har ett delat socialt ansvar i samhället som reseledare. Vad krävs för att minska gapet med ökad produktivitet, engagemang och innovation som följd? HR representerar företagens största outnyttjade potential och dess största kostnad; anställdas RFKH[WHUQDVȵH[LEODI¸UP§JDDWW leverera, och i slutändan även beskattas. Det hänger faktiskt ihop. Chefsrollen förskjuts till ökat

individuellt självledarskap. Hygienartiklarna i bagaget är de digitaliserade, integrerade och säkrare molnlösningar, med en sanning och en integrerad upplevelse i alla kanaler. Ökad datakvalitet och trovärdighet ger ökade insikter, bättre beslut och åtgärder som kortsluter alla ledtider. Ökat engagemang ger kunskapsackumulering, innovation och bibehållen konkurrenskraft. Fokusera på HRs kritiska roll i D΍¦UVPRGHOOHQ/¦JJXWDQQDWVRP O¸Q/¸Q¦UHQGDVWVWUDWHJLVNWI¸U =DODULVD΍¦UVPRGHOO Sanningens ögonblick: HR, vågar ni? Vill ni? Zalaris reser gärna med och bygger digitala broar

framåt tillsammans. Zalaris har levererat kompletta molntjänster för HR sedan 2001 som ledande Business Process Outsourcing (BPO) partner för både SAP HCM och SAP Successfactors. Förändring smärtar men vi tar oss fram tillsammans till en ny vardag Vår största konkurrent är status TXR6WDUWDQ§JRQVWDQV†YHQHQ enkel digital reseräkningsprocess i mobilen (se QR-kod nedan) där utläggen för din resa hade varit klara redan under tiden du läst detta, engagerar de anställda. Alla HR-processer kan konsumeras på samma snygga sätt, från onboarding WLOOZRUNIRUFHSODQQLQJ7YHNDLQWH 5HVPHGRVV

Zalaris HR Services Sverige AB • Solna Strandväg 3, 171 54 Solna • 08-564 882 00 • www.zalaris.com ZALARIS.NO • ZALARIS.SE • ZALARIS.DK • ZALARIS.FI • ZALARIS.DE • ZALARIS.UK • ZALARIS.PL • ZALARIS.LT • ZALARIS.LV • ZALARIS.EE • ZALARIS.IN


Utblick

68


Missnöjesvalet Italienarna visade sitt missnöje med det europeiska, politiska etablissemanget genom att i det italienska parlamentsvalet i huvudsak lägga sina röster på populistiska högerpartier. ­ TEXT HARALD MÖLLERSTRÖM FOTO SHUTTERSTOCK

69


FOTO: MOVIMENTO 5 STELLE

FOTO: GOBIERNO DE CHILE - FLICKR.COM

Utblick

Matteo Renzi, Demokraterna Avgick efter valet.

”NU MÅSTE ALLA TALA MED OSS” ALESSANDRO DI BATTISTA, FEMSTJÄRNERÖRELSEN

STÖRSTE SEGRAREN BLEV

– ett parti som står emot etablissemanget och EU med miljöfrågor som en viktig ingrediens, - som fick en tredjedel av rösterna. Näst bäst gick det för det populistiskt högerradikala och starkt invandrarfientliga Lega, som en del politiska kommentatorer redan räknat ut till följd av en del korruptionsskandaler. Lega fick 18 procent och gjorde ett av sina bästa val och blev större än tidigare regeringskollegan Forza Italia där vallokomotivet Berlusconis tappat fart. Mest besvikna var nog demokraterna och partiledare Matteo Renzi, som avgick efter valet. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin. Det italienska demokratiska partiet, som är en fusion av gamla eurokommunistiska och socialistiska partier, fick bara ihop till 20 procent av väljarna.

FEMSTJÄRNERÖRELSEN

EFTER DET ATT TYSKA KANSLERN

Angela Merkel och franske presidenten Emmanuel Macron slog tillbaka populistiska rörelser och extremhögern under 2017 tycktes Europa fått en andningspaus från de krafter som hotade dess enighet och värderingar. Men denna respit tycks kortlivad.

70

visade att de partier som gick framåt var skeptiska till EU och ett framtida eurosamarbete och förespråkade att man skulle sätta Italien före Europa. Men resultatet var ändå överraskande.

SLUTRESULTATET

DET HÄR VALET HAR VARIT EN RIKTIG JORDBÄVNING, sade Gianfranco Baldini professor i statskunskap vid universitetet i Bologna. ”Vi visste att det skulle gå bra för de populistiska partierna, men inte så här bra. Nu återstår att se vad som händer härnäst. Det enda vi vet är att demokraternas Matteo Renzi och Forza Italias ledare Berlusconi är de stora förlorarna, och att Lega och Femstjärnerörelsen är de stora vinnarna. I nuläget har mitten-högerkoalitionen med Lega, Forza Italia och högerextrema Fratelli d'Italia (Italien bröder) 36,0 procent av rösterna, Femstjärnerörelsen 32 procent och mitten-vänster-koalitionen med Demokratiska partiet 23 procent. Demokratiska partiet erkänner sig nu också besegrat och ledaren Matteo Renzi avgår. Enligt Baldini är det inte omöjligt att Lega och Femstjärnerörelsen gemensamt försöker bilda regering.

”Tillsammans skulle de få en majoritet på 50 procent, så det är absolut inte omöjligt att dessa två partier går ihop - trots att de tidigare sagt att de inte vill samarbeta” säger han. Det kan ta veckor av förhandlingar för att komma fram till vem som ska leda den nya regeringen och vilka som ska ingå i den. En sak står dock klar och det är att det torde bli svårt att få ihop en regering utan deltagande av Femstjärnerörelsen. PARTIET BLIR DET STÖRSTA I LANDET

med en tredjedel av de avlagda rösterna, vilket är partiets bästa resultat någonsin. Det här är en seger för Femstjärnerörelsen. Nu måste alla tala med oss, sade Alessandro Di Battista efter valet. Och de politiska bedömarna var rörande överens. Och Legas ledare Matteo Salvini är inne på samma linje och säger att mitten-höger-koalitionen nu kan styra landet och att det är hans parti som ska leda en sådan regering. Vi har rätt att styra och det är vår plikt, säger Lega-ledaren Salvini vars parti fick 18 procent av rösterna mot 14 procent för Berlusconi. ­


Gör din nästa affärsresa i en Pilote VAN och kom närmare kunden!

Hälsa på vänner eller besöka stan? Trött på hotellrum? Vill du se något OZUU &MMFS SLJEVCBSB TVHFOLJQ¡ WFOUZS Med en VAN kan du göra allt det och NFSLJE SUJMMlj

Se alla modeller i 3D på www.pilote-husbil.se Besök din närmaste återförsäljare så berättar de mer om vårt stora modellutbud!

Återförsäljare från norr till söder: LULEÅ: Navis Maskin AB Betongvägen 14, Luleå, 0920-222 111 www.navismaskin.se

LINKÖPING: Bossings Fritidscenter Jägarvallsvägen 7, Linköping, 013-36 20 90 www.bossings.se

BOCKARA/OSKARSHAMN: Maskincentrum AB Stora Vägen 62C, Bockara, 0491-522 10 www.maskincentrum-bockara.se

UMEÅ: Fritids Metropolen AB Degernäs 265, Umeå, 090-10 99 50 www.fritidsmetropolen.se

STENUNGSUND: Finbil, Västkustens husbilscenter Jörlanda Berg 306, Spekeröd, 0303-196 00 www.finbil.se

KRISTIANSTAD: Husvagnsreserven AB Sävvägen 10, Kristianstad, 044-24 56 90 www.husvagnsreserven.se

BÅLSTA: Skoklosters husbilar o husvagnar AB Mjödvägen 3, Bålsta, 0171-59 499 www.skoklosters.se

JÖNKÖPING: Din husbil i Jönköping AB Bangårdsgatan 23, Jönköping, 036-44 000 43 www.dinhusbil.nu

KARLSTAD: Husvagnspoolen i Värmland AB Skraggevägen 8, Hammarö, 054-52 46 66 www.husvagnspoolen.se

BORÅS: Mobilen AB Gånghestersvägen 129, Borås, 033-104 880 www.mobilen.eu

Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, pilote@jarlerud.se, Michael Danielsson, mdanielsson@pilote.fr


Roberto D’Alimonte. professor Statskunskap

Italien har haft 64 regeringar sedan 1946 HUR FÖRRE PREMIÄRMINISTERN Silvio Berlusconi kommer att reagera när en av ledarna i hans egen koalition fått fler röster är ovisst och Baldini tror inte att det bådar väl. Jag har svårt att tro Berlusconi skulle acceptera det men han är å andra sidan helt oförutsägbar, säger Baldini. Roberto D’Alimonte, som är professor i statskunskap vid universitetet i Florens säger att om resultatet håller i sig så får Femstjärnerörelsen först frågan om att bilda regering och frågan är då vem som gör dem sällskap. Nadia Urbinati, en politisk teoretiker från Columbia University och författare av boken ”The Age of Populism” (Populismens tidevarv) sade att Italien hade splittrats i två delar mellan traditionella väljare från etablissemanget på vänster – och högerkanten och alla andra. Det nya politiska landskapet i Italien innebär inte att de krafter som är emot etablissemanget kommer att få chansen att regera tillsammans eller att de ens vill det. Men valresultatet visar en ilska bland väljarna efter en lång period av ekonomisk stagnation och ankomsten av hundratusentals illegala invandrare från Afrika och andra länder.

till att högerpartierna lyckats mobilisera sina krafter i Italien är enligt Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, att de varit

DET VIKTIGASTE SKÄLET

72

i opposition några år och att det allmänt blåser högervindar i Europa som Polen, Österrike och Ungern. Det har vidare varit frågor som gynnar högerpartierna som arbetslösheten bland de unga och frågan om eurosamarbetet. Femstjärnerörelsen mjuknade när det gällde regeringsansvar och deltagande under valrörelsen och den nye partiledaren med sin nye partiledare Luigi di Maio och uteslöt inte heller det. Dessutom drog partiet tillbaka kravet på en folkomröstning om euron, sade Jungar. Femstjärnerörelsen deklarerade tidigt att man hade svårt att tänka sig att delta i någon koalition som M5S inte själva ingår eller kan stödja på något sätt. Det fanns i det läget några möjliga scenarier som minoritetsregering, ett samarbete mellan Lega och M5S men partierna står långt ifrån varandra i den ekonomiska politiken. En del menar att de populistiska partierna – och i synnerhet M5S, som största parti ska ta sitt ansvar, säger Jungar vidare. på senare tid att högerkrafterna och Berlusconi var på väg tillbaka in i den politiska hetluften kom vid regionvalet på Sicilien i november där Femstjärnerörelsen fick majoritet. Sittande premiärministern Gentilone avvisade oron för en politisk osäkerhet. Vi bör inte överdriva risken för instabilitet. Vi har ett bra

DEN FÖRSTA VINKEN

vaccinationsskydd mot det, sade han om det land som haft 64 regeringar sedan 1946. Sedan författningsdomstolen gjort modifieringar av den existerande lagstiftningen kommer de stora partierna att få nästan exakt lika många platser i deputeradekammaren i proportion till sin andel av rösterna. blivit ett populismens Mecka är enligt Jungar det politiska systemets sammanbrott i början av 1990-talet. Den första republiken föll 1991 då partisystemet imploderade till följd av korruption och maktmissbruk bland i stort sett alla politiska partier. Följden blev ett politiskt tomrum. Den italienska efterkrigspolitiken hade dominerats av det kristdemokratiska partiet Democrazia Cristiana som hade haft regeringsmakten sedan 1947 med det kommunistpartiet som ett ständigt oppositionsparti. Detta var en gynnsam jordmån för den politiske outsidern Berlusconi och väljarna hoppades att han skulle kunna skapa en italiensk stat som var lika ekonomiskt framgångsrik som hans företagsimperium. Dessa förhoppningar grusades på grund av korruption, maktmissbruk, mediekoncentration och en politik som i första hand syftade till att stärka Berlusconis företagsimperium. Mycket förblev sig likt från den första republiken. ¬

FÖRKLARINGEN TILL ATT ITALIEN

FOTO: NICCOLÒ CARANTI

Utblick


Regain strenght, Unleash creativity. Exciting venue solutions in the Swedish Mountains. www.fjallnas.se I meet@fjallnas.se


Utblick

"FEMSTJÄRNERÖRELSENS TILLKOMST VAR ENLIGT JUNGAR I MÅNGT OCH MYCKET EN REAKTION PÅ %(5/86&21,ˎ(5$1"

Luigi Di Maio, partiledare Femstjärnerörelsen

NÄR BERLUSCONI INLEDDE sin politiska karriär var han Italiens rikaste man och när han blev premiärminister 1994 var han redan mediemagnat, ägare av det italienska fotbollslaget AC Milan, entreprenör, playboy och miljardär och grundare av det politiska partiet Forza Italia.

hoppades i likhet med Trumps sympatisörer att hans Midasliknande karaktär också skulle påverka landets ekonomi. Berlusconi gjorde ingenting för att ta dem ur den villfarelsen. Han omvaldes 2001 efter en valkampanj i vilket han lovade väljarna ”ett nytt ekonomiskt mirakel” och skickade ut en glassig redogörelse av sin oförklarliga väg till rikedom och berömmelse. Ändå så kännetecknades hans år vid makten av en modest ekonomisk tillväxt och av perioder stagnation och recession. I slutet av hans sista mandatperiod 2011, var italienarna fattigare än de varit när han kom tillbaka till makten tio år tidigare. Om det finns något för amerikanerna att lära sig av Berlusconis årtionden vid makten så är det att det inte finns någon garanti för att en framgångsrik affärsman kan

MÅNGA AV HANS ANHÄNGARE

74

sköta ett lands ekonomi lika bra som sina egna affärer. När Berlusconi förlorade makten 2011 hade han varit den längst överlevande premiärminister i den italienska republiken även om mandatperioderna inte hängde ihop. Femstjärnerörelsens tillkomst var enligt Jungar i mångt och mycket en reaktion på Berlusconi-eran. Det ideologiskt och organisatoriskt säregna partiet bildades av den populära TV-komikern Beppe Grillo. I början av 2000-talett formulerade han skarp kritik mot det politiska etablissemanget på sin blogg, som då var Italiens mest lästa. HAN ARRANGERADE VÄLBESÖKTA

torgmöten, så kallade ”Vaffanculodagar” (ungefär ”dra åt helvete-dagar”) där politikerna häcklades. DET POLITISKA MAKTMISSBRUKET

skulle stävjas med regler om att politiker dömda för brott borde förbjudas kandidera till omval, att det offentliga partistödet bör upphöra, att parlamentarikernas löner bör sänkas och parlamentariska mandatperioder begränsas.

INTEGRATION. Femstjärnerörelsen har en unik partiorganisation. Den platta organisationen kombineras med ett centraliserat och personifierat ledarskap. Rörelsen har anklagats för korruption och nepotism i de städer – Rom, Torino och Parma – där man styrt. Rörelsen har även starkt etablerat sig i södra Italien. Historiskt har maffiakontakter varit avgörande för politiska partiers framgångar i södra Italien, och frågan är om detta även är fallet i Femstjärnerörelsen. “Det finns ett gammalt talesätt om politiken i Italien. Den som vinner i Sicilien och i Lombardiet kommer att vinna i resten av landet” sade Paolo Romani, en ledamot av deputeradekammaren från Berlusconis parti. Men det stämde inte den här gången. Regeringsbildningen kommer sannolikt enligt Jungar att dra ut på tiden. Ödesfrågan är om missnöjespartiernas förväntningar kan infrias. Om inte, skapas utrymme för nya politiska – och populistiska utmanare. Och Jungar frågar sig om Italien är en framtida dystopi som ett populismens perpetuum mobile? ­


5(166$16)“5 0$66,9$7567<&.(1 1 UDOOWÏHUV¡JYHUNULNWDULQVLJS¡OLPWU RFKWU YDURU LPLQGUHGLPHQVLRQHUVW¡U5\GDKROPVWU I²U GOLQJ$% 57$% VWDGLJWEDNRPJURYDWU VW\FNHQ À'HWÎQQVHQFKDUPLUHM ODWU EDONDURFKYLVHUHQWUHQG G UDOOWÏHUYLOOKD NWKHWHQIU¡QI²UUV JHU%HUQW0DUWLQVVRQ9'S¡57$%HWWWUHGMHJHQHUDWLRQHQVIDPLOMHI²UHWDJ 0DVVLYDWRUNDGHRFKHYHQWXHOOWWU\FNLPSUHJQHUDGH WU VW\FNHQ UHWWWLGO²VWRFKW¡OLJWNRPSOHPHQWWLOOGHW YDQOLJDUHOLPWU HWHIWHUVRPGHKDUO¡QJK¡OOEDUKHWRFK O PSDUVLJH[WUDEUDXWRPKXV

57$%VPDVVLYDWU EM ONDUDQY QGVG UI²US¡P¡QJDK¡OO G UNUDYHQ UH[WUDK²JDEODQGDQQDWLKDPQDUEURDU EXOOHUVN\GGEU\JJRURFKE QNDULRIIHQWOLJDPLOM²HUPHQ  YHQVRPHPEDOODJHLIRUPDYXQGHUO JJLFRQWDLQHUV RFKWHUPLQDOHU 0$66,9775 'LPHQVLRQHU )U¡Q[PPWLOO[PP / QJG

([DNWNDSDWHIWHU²QVNHP¡O

0 UNQLQJ

/DJHUK¡OOHU&(+7.'3()&)6&


Utblick

VALLÖSNINGAR MATEMATISKT FINNS DET FLERA LÖSNIN-

men ingen av dem tycks politiskt vara särskilt enkel. Valresultatet visar att landet är delat i tre delar. Ingen av de tre fraktionerna - Silvio Berlusconis Forza Italia och invandrarfientliga Lega, mitten-vänster-koalitionen, som leds av Matteo Renzi och Femstjärnerörelsen (M5S, som bekämpar etablissemanget, (M5S) verkar få ihop tillräckligt med mandat för att ensamma styra landet och det kan inte bli någon regering utan stöd av antingen Lega eller M5S. Det kommer därför att krävas någon form av koalition för att få till stånd en fungerande majoritet i det italienska parlamentet som har 630 mandat. GAR

Här nedan följer några möjliga lösningar:

Populisterna och extremhögern:

Femstjärnerörelsen och Lega Enligt prognoserna torde M5S bli största enskilda parti med 231 mandat medan Lega får 123 mandat och det skulle ge denna potentiella allians 354 mandat och som i tur skulle sända chockvågor genom EU. Efter att länge ha tillbakavisat alla planer på en maktdelning säger sig nu M5S vara berett att åtminstone diskutera gemensamma frågor med andra partier. Vi kommer att föra diskussioner med alla andra partier. Vi har som parti ett ansvar att regera, säger dess ledare Luigi di Maio. Många politiska bedömare anser att vänsterflygeln i M5S skulle gå i taket om man skulle kunna tänka sig att samregera med Lega.

76

Populisterna, högern och extremhögern: M5S, Forza

Italia och Lega Denna kombination skulle ge totalt 453 mandat av vilka 99 skulle innehas Berlusconis Forza Italia. Alla tre partierna uteslöt inledningsvis alternativ samverkan efter valet men då Forza Italia såg ut att ta hem färre mandat än Lega antydde en högt uppsatt partifunktionär från Lega, Claudio Borghi, att en högerallians ledd av hans partiledare, Matteo Salvini, skulle kunna samverka med Femstjärnerörelsen. uteslutit detta och sade senast att han är ”bunden” av sin allians med Forza Italia men betonade samtidigt att Lega ”har rätten och plikten" att regera.

SALVINI VERKAR NU HA

Högern och MittenVänster:

Forza Italia, Lega och Demokratiska Partiet En bred koalition som skulle få 327 mandat i parlamentet av vilka 222 från högerpartierna och 105 från demokraterna. Men tämligen osannolika sängkamrater. hur invandrafientliga och EU-kritiska Lega skulle få ihop det med det EU-positiva demokratiska partiet. Om valresultatet står sig så innebär det ett svårt bakslag för oss och vi kommer då att gå i opposition, sade, Ettore Rosato, en högt uppsatt funktionär i det Demokratiska partiet.

DET ÄR SVÅRT ATT FÖRSTÅ

Matteo Salvini, Lega

Populisterna och Mitten-Vänster:

Femstjärnerörelsen och Demokratiska partiet Detta alternativ med 336 mandat i parlamentet verkar också vara en svårt politisk nöt. Matteo Ricci, som tidigare var vice ordförande i partiet har deklarerat att det inte finns en chans att man skulle hjälpa M5S bilda regering. Den enda allierad med vilken M5S skulle kunna samregera är Matteo Salvini, säger han. Nyval Om det inte finns några möjligheter till att uppnå en klar majoritet kan Italiens president Sergio Mattarella, välja mellan att låta den sittande center-mitten-regeringen under ledning av Paolo Gentiloni vara kvar och arrangera nyval. Den processen kan inte påbörjas förrän parlamentet träffas igen den 23 mars. ࣵ


Släpp kontrollen!

Låt Kramer Control automatisera företagets miljöer och konferensrum och lägg istället tiden på innehållet i dina möten. Kramer Control är utvecklat för att förenkla för företaget att få ut information hur byggnaden och konferensrum används. I Automatisk datainsamling för exempelvis budgetplanering. I Företagsanpassade användargränssnitt. I Molnbaserade system för att alltid hålla sig uppdaterad. I Lätt att lära sig och lätt att använda. I Kontrollera och supportera från var som helst i världen.

AV BEYOND THE BOX

Kontakta Kramer: Tel 0300 57 55 00 I info@kramersweden.com I kramerav.com/se © 2017 Kramer Electronics, Ltd. All Rights reserved.


        

Üver 100 kända varumärken

upp till 70% lägre pris

nordens stĂśrsta utbud av kostymer

20 ĂĽr 1997â&#x20AC;&#x201C;2017

besĂśk sveriges stĂśrsta outlet fĂśr märkeskläder herr - dam - barn - sport - jeans - skor widengrensvägen 1 vingĂĽker mĂĽndagâ&#x20AC;&#x201C;fredag 10:00-19:00 lĂśrdagâ&#x20AC;&#x201C;sĂśndag 10:00 -18:00 besĂśk oss eller handla online pĂĽ www.vfo.se


ANNONS

Satellituppskjutning frĂĽn Esrange â&#x20AC;&#x201C; ett lyft fĂśr hĂĽllbar tillväxt ett mer hĂĽllbart samhälle pĂĽ jorden. Ny teknik gĂśr att vi kan observera vad som händer pĂĽ jorden, i atmosfären och i haven. Dessutom ger den nya mĂśjligheter till digital kommunikation som revolutionerar tillgängligheten till information, till gagn fĂśr fred, frihet, demokrati och hĂĽllbar ekonomisk utveckling. â&#x20AC;&#x201C; Det som händer nu är revolutionerande. Utvecklingen drivs till stor del frĂĽn USA, men sĂĽväl Europa som Asien är med pĂĽ tĂĽget. Vi jobbar med dem alla och är därmed en viktig länk till en stark global teknisk utveckling som ger en allt stĂśrre del av mänskligheten mĂśjligheter till ett bättre liv, FĂśr mer än 50 ĂĽr sedan skĂśts den fĂśrsta säger Stefan Gustafsson, strategichef pĂĽ SSC. rymdraketen upp frĂĽn den nystartade Kostnaderna fĂśr att utnyttja rymden europeiska rymdbasen Esrange i Kiruna. minskar i takt med att fĂśretag tar fram nya SSC (Swedish Space Corporation) som driver basen, är idag en världsledande global tillämpningar där smĂĽ och billigare satelliter kompletterar de stĂśrre. Nya digitala leverantĂśr av avancerade rymdtjänster. lĂśsningar som kombinerar mĂĽnga olika Esrange är Europas mest mĂĽngfacetterade rymdbas, där SSC tillsammans med forskare teknikomrĂĽden revolutionerar mĂśjligheterna. Rymdutveckling har alltsĂĽ stor betydelse och kunder frĂĽn hela världen stĂśttar lĂĽngt utanfĂśr själva rymdindustrin. forskning med raketer, stratosfäriska â&#x20AC;&#x201C; Alltmer bygger pĂĽ att hitta enklare, ballonger och andra rymdinstrument. HĚ&#x160;HNWLYDUHRFKELOOLJDUHO¡VQLQJDUVÂŚDWWĚ&#x152;HU DärifrĂĽn styr även SSC världens stĂśrsta kan fĂĽ tillgĂĽng till rymdbaserade funktioner globala kommersiella nätverk av antenner och viktig data. SSC:s breda kompetens, med fĂśr kommunikation med satelliter, bĂĽde avancerad operativ rymdverksamhet rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. och skickliga ingenjĂśrer ger oss stora Via antenner belägna i alla världsdelar fĂśrdelar, liksom vĂĽrt samarbete med levereras vetenskapliga data och viktiga funktioner sĂĽsom navigation, TV-sändningar, forskningsinstitut och universitet, infogar Anna Rathsman, chef fĂśr teknisk utveckling väder- och klimatdata och telefoni. Utan en pĂĽ SSC. fungerande rymd stannar dagens samhälle. 66&KDUHWWQÂĽUDVDPDUEHWHPHGGHĚ&#x152;HVWD stora rymdorganisationerna i världen. Det är ESRANGE MED SATELLITUPPSKJUTNING Den omfattande Ăśkningen av smĂĽ satelliter viktigt, fĂśr rymden ger mänskligheten nya har medfĂśrt en brist pĂĽ kapacitet att skjuta mĂśjligheter, inte minst fĂśr att mĂśta stora upp dem. SSC arbetar därfĂśr tillsammans globala utmaningar sĂĽsom klimatproblem, med olika samarbetspartners fĂśr att kunna fattigdom och säkerhet. skjuta upp smĂĽ satelliter frĂĽn Esrange. Den svenska regeringen har beslutat att titta SNABB TEKNIKUTVECKLING vidare pĂĽ mĂśjligheterna och SSC hoppas pĂĽ Den snabba utvecklingen i rymden ger

Rymden fascinerar, inspirerar och utvecklar och blir allt viktigare i vüra dagliga liv. Utvecklingen gür snabbt. Rymdbaserad teknik bidrar i dag starkt till att mÜta münga av de stora utmaningar som människan stür infÜr. Statligt ägda rymdbolaget SSC är ett av Sveriges mest intressanta fÜretag i en bransch i stark utveckling.

-ĂŤ)-4(. ).-)" .&%0/.0-*+. ./Ĺ&#x201E;-./.*)-& / -Çť0#*++.+ĂŤ // +*.$/$1/- " -$)". .'0/!Ĺ&#x201E;-0++.&%0/)$)"1 ./ ''$/ -Çť /.&0'' " $))*1/$*)*# 0/1 &'$)" )./-&.&%0/.!-(ĂŤ/ÇťCredit: SSC

ett positivt investeringsbeslut. Att kunna erbjuda satellituppskjutning skulle dra de stora globala aktĂśrerna till Sverige och Kiruna, till gagn fĂśr innovation, hĂĽllbar tillväxt och utveckling. Ë? 'HWĚ&#x2039;QQVHWWVWRUWEHKRYDYDWWNXQQD gĂśra den här typen av uppskjutningar runt om i världen, framfĂśr allt i Europa, berättar Anna. Ë? -DRFKL.LUXQDĚ&#x2039;QQVMXÂĽYHQ,QVWLWXWHW fĂśr Rymdfysik, LuleĂĽ Tekniska Universitet och Eiscat, som spanar i rymden. De jobbar tillsammans med oss fĂśr att skapa ett innovativt ekosystem med nationell räckvidd fĂśr nya jobb och tillväxt, lägger Stefan till.

Stefan Gustafsson, strategichef pĂĽ SSC.


Ledarskap

Nya tider kräver ett nytt ledarskap L

edarskap har varit en fråga som diskuterats i årtusenden. Vad gott ledarskap innebär beror delvis på den situation som verksamheten och dess medarbetare befinner sig i. Detta innebär att synen på ledarskap och hur detta utövas ändras över tiden. Just nu befinner sig världen under stor förändring på många olika plan. Den kanske största förändringen är att utvecklingen går fortare och fortare. Detta innebär att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för dagens och framtidens verksamheter är att kontinuerligt klara av att förbättras. Och det räcker dessutom inte med att bara hänga med utan det är dessutom av stor vikt att hela tiden ligga lite före sina konkurrenter och kunder. Som en följd av detta ställs allt större krav på ledarskapets förmåga

80

att kunna leda verksamheten genom ett ständigt kontinuerligt förbättringsarbete. Hur ser det optimala ledarskapet ut?

Lars Sörqvist, som är internationellt erkänd inom systematiskt förbättringsarbete förklarar för Affärsresenären. —Att leda handlar ytterst om att vara på väg i en riktning. Man kan inte leda genom att stå still. Den önskade riktningen är givetvis alltid åt det bättre och avsedda hållet. För en verksamhet innebär detta att uppnå de mål som satts. Grunden för ett framgångsrikt ledarskap är alltså att systematiskt förbättra en verksamhets förmåga att nå sina mål. Om man studerar hur ledare tränas och hur ledarskap lärs ut finns det idag inte mycket av innehållet som

berör om hur man arbetar systematiskt och faktabaserat med förbättringar, konstaterar Lars. —Historiskt har detta kanske inte spelat så stor roll då utvecklingen gått långsamt och det sunda förnuftet i många fall varit tillräckligt för att hänga med. Idag går utvecklingen dock desto snabbare varför det krävs en helt annan förmåga att ständigt förbättras om en verksamhet ska vara och över tiden förbli framgångsrik. FÖR ATT UPPNÅ DE FÖRBÄTTRINGAR som krävs behöver både verksamhetens struktur och kultur ständigt förbättras. Kunskaperna om hur detta ska kunna ske har utvecklats och förfinats över många år. Sedan över 20 år finner man många av de metoder och verktyg som behövs för att lösa de problem som hindrar en verksamhet från att nå sina mål inom ”Sex Sigma”


"Avgörande för att goda resultat uppnås är att förbättringsbehovet ständigt inventeras samt att rätt förbättringar initieras." konceptet och vad som krävs för att effektivisera verksamhetens processer och flöden inom Leankonceptet. Ett ledarskap som ska klara av att möta mål och hantera alla de utmaningar som verksamheten löpande ställs inför måste vara väl bevandrat i dessa arbetssätt. Något som också är fallet om man studerar det ledarskap som finns i den lilla klick företag som utmärker sig genom att under väldigt lång tid klara av att ligga i den yttersta fronten, berättar Lars Sörqvist. Exempel på sådana företag?

— Det är Toyota och Tata för att nämna utländska företag, ett bra svenskt exempel är Scania. Och det är givetvis inte så att varje enskild chef behöver utvecklas till en förbättringsexpert, även om det inte skulle skada fortsätter Lars Sörqvist. —Det viktiga är att alla ledare är väl bevandrade med hur ett systematiskt förbättringsarhete bedrivs, vad som krävs för att nå framgång i detta samt förstår och tar ansvar för sin egen roll i förbättringsarbetet. SOM CHEF HAR MAN ETT STORT ANSVAR

för att de rätta förutsättningarna finns för att driva förbättringar i den egna verksamheten. Detta handlar om att säkerställa att tid finns avsatt för förbättringsarbete, att nödvändig kunskap finns hos medarbetarna samt att förbättringsarbetet organiseras på arbetsplatserna. Betydelsefullt är dessutom att säkerställa att det finns kompetenta och erfarna förbättringsledare i verksamheten som kan stödja och samordna pågående aktiviteter. Avgörande för att goda resultat uppnås är att förbättringsbehovet ständigt inventeras samt att rätt förbättringar initieras. Vad krävs för att möjliggöra procedurer av det slaget?

—För att så ska kunna ske måste ett sådant arbete knytas till verksamhetens strategier och mål. Viktigt är dessutom att både pågående

och genomförda förbättringar noga följs upp och att uppnådda resultat kommuniceras och visualiseras. Genom att lyfta fram och uppmärksamma goda resultat skapas arbetsglädje, ökat engagemang och ett kontinuerligt växande intresse för att arbeta med just förbättringar. Något som dessutom har central betydelse eftersom en förbättringskultur då successivt växer fram. För det räcker inte med att lösa problem och utveckla processer för att förbättringsarbetet ska lyckas säger Lars Sörqvist. —Som chef och ledare måste man även förstå och kunna arbeta med förbättringsarbetets mellanmänskliga effekter. Här finns mycket viktig kunskap att hämta från beteendevetenskapen och förändringsledningen. Kunskaper som varje chef bör vara väl bevandrad med och kunna använd i vardagen. Viktigt är dock att applicera förändringsledningens metoder och verktyg på just förbättringar och inte som så ofta bara på förändringar. Och om vi talar om mjuka värden i ett ledarskap?

—Förbättringsarbete ställer även stora krav på det personliga ledarskapet som varje chef utövar. Ett närvarande ledarskap som möter medarbetarna och uppmuntrar förbättringar är en grund i detta. Att målmedvetet lyssna och hjälpa medarbetarna att uppnå insikt genom väl ställda frågor är viktiga verktyg i arbetet. En positiv människosyn samt förmåga att skapa tillit och förtroende är en förutsättning. Allra viktigast är dock att som ledare leva som man lär och personligen engagera sig i verksamhetens förbättringar med stor energi och intresse. Potentialen gällande förbättringar är enorm i alla verksamheter. Studier av kvalitetsbristkostnader och slöserier visar att enorma resurser ständigt förbrukas i onödan. Utifrån ett kundperspektiv finns dessutom i de flesta fall enorma vinster att göra om förmågan att möta viktiga behov och

förväntningar förbättras. Idag ställs allt detta på sin spets då regioner så som Kina, Indien och Korea snabbt utvecklar sin förmåga att leverera kvalitet på kostnadseffektiva sätt. Förmågan att arbeta systematiskt med förbättringar är därför inte bara en framgångsfaktor utan håller allt mer på att bli en överlevnadsfaktor. —På motsvarande sätt ställs våra offentliga verksamheter inför allt tuffare utmaningar där kraven ökar från medborgarna samtidigt som resurstillgången brister. Svaret på hur denna situation kan lösas handlar om att utveckla förmågan att arbete med förbättringar säger Lars Sörqvist. ࣵ

Om Lars Sörqvist Lars Sörqvist har i 25 års tid arbetat som rådgivare, inspiratör, utbildare, forskare och författare inom kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling. Mer information om Lars Sörqvist finns på hans personliga hemsida www.larssorqvist.com

Sandholm Associates Sandholm Associates grundades 1971 av Lennart Sandholm med nära stöd från den amerikanska kvalitetspionjären Joseph Juran och blev då det första utbildnings- och konsultföretaget i Europa inom kvalitetsområdet. Idag är företaget fortfarande ledande inom detta område och har över åren arbetat med kompetensutveckling gällande kvalitet och systematiskt förbättringsarbete i ett stort antal länder runt jorden. I Sverige finns huvudkontoret i Stockholm där även ett omfattande utbildningsprogram erbjuds.

81


Konst & Design

LASEROW ANTIQUES KURERAR MĂ&#x2026;NATLIGA UTSTĂ&#x201E;LLNINGAR PĂ&#x2026; BUKOWSKIS I MALMĂ&#x2013; MED START DEN 10 MARS Bukowskis inleder ett nära samarbete med den folkkära TV-profilen Karin Laserow, grundare av Laserow Antiques och senast aktuell som antikexpert fĂśr succĂŠprogrammet Bytt är Bytt i TV4. Samarbetet fĂśrstärker Bukowskis närvaro i SkĂĽne där Karin Laserow blir ny representant och under vĂĽren lanserar Bukowskis tillsammans med Laserow Antiques mĂĽnatliga utställningar med fokus pĂĽ inspiration och trender inom inredning och antikviteter. HILMA AF KLINT PĂ&#x2026; VĂ&#x201E;RLDSTURNĂ&#x2030; OCH NYTT SAMARBETSAVTAL MED MODERNA MUSEET Under 2018 kommer Hilma af Klint att ta steget Ăśver Atlanten och visas i omfattande soloutställningar pĂĽ ledande museer. Redan den 3 mars Ăśppnar den stora retrospektivenHilma af Klint: Mundos PossĂ­veis (Hilma af Klint: Possible Worlds) pĂĽ Pinacoteca i SĂŁo Paulo, Brasilien. Curatorer fĂśr utställningen är museets direktĂśr Jochen Volz och Daniel Birnbaum, chef fĂśr Moderna Museet och adjungerad ledamot i styrelsen fĂśr Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Det är fĂśrsta gĂĽngen som konstnären visas i Sydamerika.

KARIN LASEROW

DEN 12 OKTOBER 2018 Üppnar sedan en omfattande retrospektiv pü Solomon R. Guggenheim Museum i New York, organiserad av Senior Curator Tracey Bashkoff i samarbete med Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Det blir den hittills mest omfattande presentationen av af Klints konst pü en amerikansk institution. Utställningen gür under vüren 2019 vidare till MOCA i Los Angeles där den visas Üver sommaren.

och 35 rum ligger pü hÜrnet av gatorna Gordon och Ben Yehuda, bara tvü minuters promenad frün Medelhavet och ett stenkast frün det bästa staden har att erbjuda inom mat, dryck och shopping.

HOTELLET MED FYRA VĂ&#x2026;NINGAR

82

HILMA AF KLINT

DAVE â&#x20AC;&#x201C; WEST

FOTO: ASSAF PINCHUK PHOTOGRAPHY

'$9(Ë&#x17D;:(671<77+27(//)Â&#x2014;5 DEN UNGA URBANA RESENĂ&#x201E;REN Ă&#x2013;PPNAR I TEL AVIV Ett nytt lĂĽgprishotell som riktar in sig mot den unga urbana resenären har nyligen Ăśppnats i Tel Aviv. Dave â&#x20AC;&#x201C; West är den fĂśrsta i en ny serie fastigheter som ägs av Brown Hotels som erbjuder ett mer lättillgängligt boende fĂśr den unga urbana resenären och är även känt som "The Dave - Sons of a Brown".


VÄLKOMMEN TILL TRYCKERIET JUSTNU Vi är Sveriges ledande tryckerikedja med 17 tryckerier runt om i Sverige. För dig som älskar snabb personlig service erbjuder vi grafiska helhetslösningar. Nära dig.

Vi hjälper dig med allt från visitkort, kontorstrycksaker, broschyrer och foldrar till storformat, såsom affischer, vepor och roll-ups. Du hittar ditt lokala tryckeri på: www.justnu.se


Utvalt

LÄDERGUIDE

GUIDE BY SADDLER Vad är det för skillnad mellan läder och skinn? Enkelt kan man säga att läder är garvad hud som behandlats så att dess naturliga styrka och spänst bevarats. Det ger ett material som är slitstarkt samtidigt som det är formbart, med naturlig förmåga att andas. Läder har också en otrolig förmåga att bli vackrare med tiden och är ett av få material inom modeindustrin vars doft är en essentiell del av kvalitetsupplevelsen. Det man kallar skinn är läder från mindre djur, som exempelvis get, lamm, kalv eller gris. I grund och botten handlar det alltså om samma sak.

OLIKA LÄDERTYPER: Narvläder: Läder där hårsidan (narven) tagits bort. Exempel på narvläder är präglad narv, nappa och nubuck. Präglad narv: Narvläder som präglats så att det får ett mönster, exempelvis krokodil. Nappa: Fullnarvigt läder från mindre djur, exempelvis get, lamm, kalv eller gris. Nubuck: Narvläder som slipats lätt vilket ger en mycket fin och slät lugg. Spalt: Det skikt av huden som varit vänt mot djuret. Avskiljs från narvsidan i en spaltmaskin. Exempel på spalt är belagd spalt med mocka. Mocka: En speciell läderkvalitet där ytan ruggats upp för att likna sammet.

Beige plånbok i läder/silverfärgade detaljer 699 Kr

Svart plånbok silverfärgade detaljer 399 Kr

Vitt smalt skärp/guldkedja baktill 399 Kr

Företaget Saddler Scandinavia AB grundades 1986 och är idag ett av de ledande accessoarföretagen i Skandinavien. Design, kvalitet och gedigen kunskap inom läder kännetecknar varumärket. Varje produkt är unikt framtagen och alla som arbetar har hela världen som inspirationskälla och arbetsplats.

84

Belagd spalt: Spalt som fått färg eller folie pålagd, eller pressats med ett mönster så att det ser ut som ett mönstrat narvläder. Bonded leather: Även kallat regenerat läder. Är rester (spill) som är bundna tillbaka i större bitar med hjälp av folie. Blandningen kan innehålla mellan 60 och 99 procent organiskt läder.


VM Fest i Umeå 14/6-15/7 på Rådhustorget

I sommar ska Sveriges herrar spela fotbolls-VM för första gången på 12 år. I Umeå kommer det att resultera i en VM-fest i mitt på Rådhustorget. Under hela fotbolls-VM (14 juni-15 juli) anordnar X Event en VM-fest mitt i centrala Umeå. 4ʟ6ʟHLYWXSVKIXOSQQIVHIXEXXƼRRWIXXXʞPXQIHTPEXWJʯV 300 personer och dessutom en uteservering för 200-600 personer (beroende på match) - och förstås visas matcherna på WXSVFMPHWWOʞVQEV Vi hoppas på en publikfest i en hel månad och möjligheten att tillsammans se massor av fantastiska matcher. Runt omkring uteserveringen kommer det att rymmas ytterligare ett par tusen personer som kan se på matcherna utan kostnad. Det OSQQIVʞZIREXXERSVHREWERHVEEOXMZMXIXIVXMPPWEQQERWQIHZʟVE sponsorer och partners under den månad som evenemanget pågår. (IXXEOSQQIVPʯTERHIEXXPʞKKEWYXTʟ:1JIWXIRWIKIRLIQWMHE Bjud in kollegor/kunder till ett VM på hemmaplan och ta chansen EXXTVSƼPIVEIVXJʯVIXEKYRHIVPʞXXWEQQEJSVQIV<)ZIRXIVFNYHIV ƽIVESPMOEJʯVIXEKWPʯWRMRKEVERTEWWEHINYWXJʯVIV

Kombinera gärna VM Festen med någon av de 150 aktiviteter X Event erbjuder.

WWW.VMFESTEN.NU 070-649 1342

WWW.XEVENT.SE

Mobilanpassad bokningstjänst spar både tid och pengar 7UDYHOIRUFHKDUXWYHFNODWHWWERNQLQJVV\VWHPVRPH΍HNWLYLVHUDUKHOD bokningsprocessen och ger en överlägsen kostnadsbild för företag och resebyråer. (IXQSFMPERTEWWEHIW]WXIQIX8VEZIPJSVGI3VFMWKIVʞZIRHMVIOXXMPPKʟRKXMPP ƽ]KFSPEKIRWTVMWIVSGLLMXXEVHIXJʯVQʟRPMKEWXIEYXSQEXMWOX Ɓ3GLMSGLQIHEXXZʟVXW]WXIQWʯOIVTʟƽ]KFSPEKIRWIKRETVMWIVMVIEPXMH WʟFPMVXVʞJJWʞOIVLIXIRHIWWYXSQFIX]HPMKXWXʯVVIʞRTʟSPMOEVIWIWENXIVWSQ ERZʞRHIVQIXEHEXEWSQWREFFXFPMVMREOXYIPPEJʯVOPEVEV'LVMWXIV*SVWFIVK VD på Travelforce. 7]WXIQIXʞVʞZIRQ]GOIXIROIPXEXXERZʞRHEHʟLIPETVSGIWWIRʞV EYXSQEXMWIVEH7ʟHIXIRHEQERFILʯZIVKʯVEʞVWNʞPZEFSORMRKIREZVIWER så sköter systemet resten, alltifrån att skapa biljetter till fakturering och VIHSZMWRMRK3GLMVIHSZMWRMRKIRWSQOSQQIVIRKʟRKTIVQʟREHƼRRW EPPEXVERWEOXMSRIVWSVXIVEHIIJXIVERZʞRHEVMHIPPIVOSWXREHWWXʞPPIQIHEPP RʯHZʞRHMKWXEXMWXMO

Ɓ9XʯZIVIROIPLIXIRLEVZMʞZIRYXZIGOPEXIRIKIRXIORMOWSQKʯVHIX QʯNPMKXEXXF]KKEIRIKIRVIWEMW]WXIQIXWXVʞGOEJʯVWXVʞGOESGLʞZIR med enkelresor. Systemet skapar sedan hela resan som en bokning vilket YRHIVPʞXXEVSXVSPMKXJʯVHIRWSQFSOEVVIWER (IXWSQKʯVW]WXIQIXWʟIOSRSQMWOXEXXVEOXMZXʞVEXXIRVIWIF]VʟIPPIV företag skriver ett kombinerat licens- och supportavtal beroende på QʞRKHIRERZʞRHEVISGLWIHERʞVHIXJVMXXEXXERZʞRHE(IWWYXSQʞVHIX ZʞPHMKXWREFFXSGLIROIPXEXXERZʞRHE Ɓ2ʞVQERZʞPʞVMRRIMW]WXIQIXƼRRWMRKEFSORMRKWEZKMJXIVIPPIVERREX som förekommer i andra system. Dessutom kan man testa systemet OSWXREHWJVMXXHIJʯVWXEWI\QʟREHIVREEZWPYXEV'LVMWXIV*SVWFIVK

070-649 1342


Notiser

Gynningx2 på Ystad Saltsjöbad under GynningX2 och Ystad Saltsjöbads resa men idag kan de stoltsera med att vara en av de främsta av sitt slag. Under konstrundan på Österlen den 30 Mars till den 2 april firas deras 10 år av framgångssaga tillsammans med en jubileumsvernissage där allt började, på Ystad Saltsjöbad.

DET HAR HÄNT MYCKET

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN GynningX2 äger rum 30 Mars på Ystad Saltsjöbad. Du är välkommen på exklusiv pressträff, innan den privata vernissagen 29 Mars kl 16-17.00 ࣵ

SOLBÅGAR

American Express Lounge by Pontus nominerad i prestigetävling är nominerad i den internationella branschtävlingen World Travel Awards i kategorin Europe’s leading Airport Lounge. Galan är ett årligt återkommande evenemang som strävar efter att uppmärksamma, belöna och hylla de absolut främsta i sektorerna inom resor, turism och service. Röstningen startade 12 mars på World Travel Awards hemsida. – Vi är oerhört glada över nomineringen. Det är väldigt roligt att vi får vara med i en sådan prestigefull tävling tillsammans med de främsta i världen. Det är ett bevis på att vi är på rätt väg. Vår ambition är att bli den bästa flygplansrestaurangen och loungen i Europa, säger Pontus Frithiof ägare och grundare Pontus Group. För att rösta på American Express Lounge by Pontus: Gå in på https://www. worldtravelawards.com/vote Röstningen startar idag, måndag den 12 mars, och pågår till den 20 maj 2018. ԥ

PONTUS IN THE AIR OCH AMERICAN EXPRESS LOUNGE BY PONTUS

86

SALVATORE FERRAGAMO'S senaste solglasögondesign präglas av en häftig konstruktion som kombineras med sofistikerad glamour. Solbågen är en symbol för husets signaturdesign som är driven av konstant forskning och experimentation som skapad den här moderna, runt formade bågen. Färg och form spelar med toner och material som är exklusivt framtaget för just denna båge. Fronten har en tunn metallkonstruktion som tillsammans med en stenliknande acetat fångas av solens strålar och skapar en förförisk yta runt linsen, medan metallskalmarna är prydd av en lasergraverad Ferragamo logga. Den här feminina och snygga bågen syns i den kommande vår/ sommar 2018 kampanjerna och kommer i fyra färger. ࣵ


DU VET NOG ATT BARNEN BLIR FLER. MEN VET DU VAR DE SKA GÅ I SKOLAN?

Planera för det oplanerade på expandia.se

Nytt leksakspå och seriemuseum Skeppsholmen! met.com www.bergrum

MODULER FÖR UTHYRNING


Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering

r . fte t.. d e s i a s lt t Ps r al ten re e pe eta k sö om arb i V k ed m

Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support.

STOCKHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

Tel 0200-265 266 info@pakompetens.se www.pakompetens.se

Rollbaserade lösningar ”Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill”

Ta kontroll över GDPR innan det är för sent Den 25:e maj träder den nya dataskyddsförordningen ŝŬƌĂŌŽĐŚĞƌƐćƩĞƌĚĞŶďĞĮŶƚůŝŐĂWĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌƐůĂŐĞŶ WƵ>͘ĞƚƉĊǀĞƌŬĂƌĚŝŐŽĐŚĚŝƩĨƂƌĞƚĂŐ͊ KŵŶŝŝŶƚĞŚĂƌƉĊďƂƌũĂƚĂƌďĞƚĞƚĞůůĞƌŝŶƚĞǀĞƚŚƵƌŶŝƐŬĂ ŐƂƌĂćƌĚĞƚŚƂŐƟĚĂƩŬŽŵŵĂŝŐĊŶŐ͘<ƌĂǀŬŽŵŵĞƌďůĂŶĚ ĂŶŶĂƚƐƚćůůĂƐƉĊĂƩĂůůŚĂŶƚĞƌŝŶŐĂǀƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌĞƌćƌ ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌĂĚŽĐŚĂƩĞǀĞŶƚƵĞůůĂďƌŝƐƚĞƌŝŚĂŶƚĞƌŝŶŐĂǀ ƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝŌĞƌćƌĊƚŐćƌĚĂĚĞ͘<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŶĂĂǀĂƩ ŝŶƚĞĨƂƌďĞƌĞĚĂƐŝŐŬĂŶďůŝƐƚŽƌĂ͘ĂƚĂŝŶƐƉĞŬƟŽŶĞŶƐŽŵ ƟůůƐLJŶƐŵLJŶĚŝŐŚĞƚƌƵƐƚĂƌĨƂƌĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞǀŝƐŽŵĨĂƩĂŶĚĞ ŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐĂƌ͕ŽĐŚŚĂƌĨĊƩďĞĨŽŐĞŶŚĞƚĞƌĂƩĚĞůĂƵƚƐĂŶŬƟŽŶƐĂǀŐŝŌĞƌĞůůĞƌďƂƚĞƌƉĊƵƉƉƟůůϰйĂǀĞƩĨƂƌĞƚĂŐƐ ŽŵƐćƩŶŝŶŐ͘ ^LJŌĞƚŵĞĚůĂŐĞŶćƌĂƩƐƚćƌŬĂĚĞŶƉĞƌƐŽŶůŝŐĂŝŶƟŐƌŝƚĞƚĞŶ ŽĐŚƌĞŐůĞƌĂĚĞŶŝĚĂŐƵƚďƌĞĚĚĂŚĂŶĚĞůŶĂǀƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝĨƚĞƌ͘ĞƩĂćƌŝŐƌƵŶĚĞŶƉŽƐŝƟǀƚŵĞŶƐƚćůůĞƌƐƚŽƌĂŬƌĂǀƉĊ ĚŝŐŽĐŚĚŝƩĨƂƌĞƚĂŐ͘

DŝĐŚĂĞůZŽƐĞŶůŝŶĚ͕sĨƂƌŬŽŶƐƵůƚďŽůĂŐĞƚWƌŽĐĞĞĚ

DŝƩƌĊĚƟůůĂůůĂĨƂƌĞƚĂŐƐůĞĚĂƌĞćƌĂƩŐĞŶĂƐƚƐćƩĂƐŝŐŝŶŝ ƌĞŐĞůǀĞƌŬĞƚĞůůĞƌĂŶůŝƚĂŶĊŐŽŶŵĞĚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ͕ŽĐŚƐŽŵ ǀĞƚǀĂĚƐŽŵďĞŚƂǀĞƌŐƂƌĂƐ͘ sŝĮŶŶƐŝStockholm, Göteborg och MalmöŽĐŚĚĞůĂƌ ŐćƌŶĂŵĞĚŽƐƐĂǀĚĞĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌǀŝƐĂŵůĂƚƉĊŽƐƐŝĂůůĂ ĚĞ'WZƉƌŽũĞŬƚǀŝǀĂƌŝƚĞŶŐĂŐĞƌĂĚĞŝ͘ <ŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐƉĊinfo@proceed.seĞůůĞƌďĞƐƂŬǀĊƌ ŚĞŵƐŝĚĂwww.proceed.se


Mötesplats

NICE

KONFERENS MED STIL

Tre timmar tar direktflyget från Stockholm till Nice. Vid landning syns ett blått Medelhav och den berömda strandpromenaden Promenade des Anglais, med dess hotell på rad. Förra året kom fem miljoner besökare till solen, havet, maten och kulturen till Nice. ­ Text: Agneta Rickardsson Foto: Agneta Rickardsson, Shutterstock

Vi ses på www.linksgolföland.se

Äkta linksgolf!

Ny slope varje dag! 89


Mötesplats

Allianz-Riviera

"NYSS ARRANGERADE VI ETT ESCAPE GAME FÖR UNGA TEKNIKER OCH VI HAR PRECIS UTVECKLAT TRE NYA TEAMBUILDINGSKONCEPT" Redan på flygplatsen erbjuds moderna och nyrenoverade möteslokaler. Om deltagarna kommer från olika städer går att köpa loungebiljetter för tid i konferenscentret i ett enda paket. När Kick Off är på besök är det notarieföreningen från Alpes Maritimes som har ett heldagsmöte med sina medlemmar. Nästa stopp är på två av stadens nyare mötesarenor sex kilometer norr om flygplatsen. Eco Vallée Plaine du Var är ett projekt utmed floden Var, med byggplaner för de närmsta 30

åren. Nu planeras nästa generations miljövänliga områden för bostäder, butiker och fler sportarenor. Redan finns arenor för tennis, simning, golf, ridning, fotboll och rugby. Vi börjar på Allianz-Riviera. -Det här är ett konferenscenter som ibland tar emot fotbolls- och rugbymatcher, eller som förra året Celine Dion” säger Claire Castellan som är företagsansvarig på AllianzRiviera. Hon sveper med armen ut över arenan där gräset är upplyst av solcellsdrivna lampor.

- Vi kan göra vad som helst här, fortsätter hon. Det finns 10 000 kvadratmeter yta. Vi har haft 600 företagsevent från 15 personer och uppåt. Nyss arrangerade vi ett Escape Game för unga tekniker och vi har precis utvecklat tre nya teambuildingskoncept. ARENAN TAR 35 624 ÅSKÅDARE och det var här som Sverige förlorade mot Belgien i EM 2016. Vägg i vägg ligger Musée du Sport. I entrén kan 200 skåla i cocktail.

LinksGolf Öland! Så heter vi eftersom vi bjuder på äkta linksgolf: här har du havskontakt på alla golfhål, du måste bemästra torvade bunkrar och du puttar på ondulerade greener varav en dubbelgreen. Likt Lundin, Leven, Scotscraig eller St Andrews, utom när det gäller regnet som är så ovanligt här på solen och vindarnas Ö! Nu kan du boka spel med Rättvis Greenfee! Nu kan du boka golfpaket även med Hickory! Vi ses på www.linksgolföland.se

Vad? Var? 90

LinksGolf is GolfPassion!


Promenade des Anglais

Hotell Le Negresco

Promenade du Paillon

Hotell Hyatt

hänger tätt har plats för mindre möten. En grupp kan boka en tur i det interaktiva museet där Sverige har en liten affisch från Olympiaden 2012 eller en underjordisk guidning och se gömda sportskatter. Den nyaste aktiviteten är en idé från personalen. Iklädda reflexvästar kan man spela pingis eller basket med lysande bollar i mörklagda rum. Färden går vidare till Medelhavet och välkända, Promenade des Anglais. Några av Nice 200 hotell ligger här.

FIKET DÄR FOTBOLLSTRÖJOR

Nyrenoverade Radisson Blue ligger närmast flygplatsen av de hotell vi besöker. Utanför står cyklar på rad och från takterrassen med pool o restaurang är vyn perfekt. PRESTIGEFYLLDA FEMSTJÄRNIGA

hotell Le Negresco har stadens enda tvåstjärniga Michelinrestaurang, Le Chanteclaire med den nyskapande kocken Jean Denis Rieubland. Granne är charmiga fyrstjärniga Hotel West End, strandpromenadens äldsta uppfört

redan år 1842. Tjugo år tidigare hade engelsmän samlat in pengar för att bygga en väg utmed havet - Promenade des Anglais. Till hotellet kom då kungligheter från Europa med sitt medföljande entourage , och stora fester arrangerades. Inredningens röda sammet och badrummens marmor påminner om svunna tider liksom trappan. Restaurangen serverar traditionell mat från trakten omkring. Moderna Hotell Hyatt har bevarat två balsalar från förr för möten och fester. ­

Vi ses på www.linksgolföland.se

Rättvis greenfee!

Prova hickory här! 91


Mötesplats som ligger på strandpromenaden med en fasad mot stadens mest centrala park finns en ekomärkning, pool och restaurang på taket och kanske viktigast ett helt nyrenoverat konferenscenter som öppnade september 2017. Ett särskilt kontor, Le bureau d’évenement, tar hand om all logistik som menyer, mötesrum, med mera åt grupper stora som små. Rummen ligger samlade och vackra fotografier från närområdet och höga fönster ger ett ljust och välkomnande intryck. Flexibilitet och ny teknik märks överallt. Decembersolen värmer när vi tar hissen till taket och restaurang La Terrasse för att äta lunch med försäljningschef Sandrine Fatoux. Hon berättar att 40 procent av gästerna är grupper. I första hand fransmän, men även en stor del engelsmän, amerikaner och italienare. Från Skandinavien har vi cirka 6-7 procent. -Vid invigningen av konferenscentret lanserade vi våra egna kreativa möten. Det är tre aktiviteter för 10 – 30 personer och de tar max en timma. Gruppen kan blanda en mousserande cocktail på champagne, baka den franska bakelsen éclair eller laga den typiska smörgåsen Pain bagnat. Hotellets kökschef Eric Brujan tar sig lite tid vid måltidens slut. Hans mat är fransk med en japansk touch och han använder gärna den japanska citrusfrukten yuzu för dess doft och milda skal som också odlas på rivieran.

PÅ LE MÉRIDIEN

MONICA PEDEMAY ÄR DESTINATIONSANSVARIG för Laventeli som är den största DMC i Frankrike inriktad på Skandinavien. -Vi sköter hotellbokningar, guider, transporter, seminarier och Incentiveprogram. Vinprovningar och gourmetturer är mycket populärt. Företaget har även aktiviteter där deltagarna jobbar i team samtidigt som de upptäcker destinationen. I Nice finns rundturer med segway, cykel, klassiska bilar eller sportbilar. Vill man inte ha foten på gasen i en Lamborghini kan man boarda en katamaran eller segelbåt i hamnen. Denis Zanon är vd för turist- och kongressbyrån i Nice på hans kontor där väggarna pryds av målningar av verklighetstrogna solbelysta fasader

92

Place Massena

i ockrafärger signerade Sylvie T. Innanför dörren ligger en mc hjälm och ett par skidor står lutade mot väggen. —Klimatet är så milt att man kan luncha och köra mc vackra dagar året runt och 1,5 timme bort kan man åka skidor på 3 000 meters höjd. vidare att vinterturismen startade för 150 år sedan. När Acropolis, konferensbyggnaden, stod klar 1985 var Nice och Paris de två stora städerna för konferenser och affärsmöten. —Vi har halkat efter, men de sista tio åren har vi siktat på att komma ikapp. Snart är vi där. Borgmästaren, Christian Estorsi har initierat många stora projekt. Vi bygger ut spårvagnstrafiken och det är lätt att hyra elbilar och cyklar. Vi vill också vara en grön stad och 2019 kommer två projekt att vara klara. Ett hållbart IKEA-varuhus som byggs ihop med ett ekologiskt köpcenter och hotell i ett nytt område norr om flygplatsen. Ett nytt komplex med en galleria, en scen med 600 platser och ett Hilton vid järnvägsstationen, förklarar Denis. - Mitt emot flygplatsen kommer vi att bygga ett stort konferenscenter som ska stå klart 2023. Då kommer vi att kunna rivalisera med världens alla stora salonger, och vi har hotell i alla prisklasser, sol, hav och en kulturell rikedom.

DENIS ZANON BERÄTTAR

Deniz Zanon, Vd på turist- och kongressbyrån

La Languoste, en restaurang med en intagande innegård där 70 personer kan sitta ner och äta. Lokaler inomhus omvandlas lätt till mötesrum. Kocken, Sebastien Lopez, är från Nice och har erhållit flera fina utmärkelser. När vi går hem har gallerian Nice Etoile stängt och vi fönstershoppar nerför huvudgatan Jean Médecin till Place Massena och varuhuset Galeries Lafayettes. Därefter går vi utmed parken till havet och nattens hotell Le Meridien. Frukostmatsalen har fönster som vettermot havet och kocken Eric Brujan står leende vid buffén. Man vill helt enkelt sitta kvar, men Nice har mer att erbjuda. ­

VI ÄTER MIDDAG PÅ


Äventyrens Ö Utveckling & Upplevelse

Så nära men ändå så långt borta. Specialiserade på ledarskapsutveckling, grupp-coaching/teambuilding och konflikthantering. Och för er som bara vill belöna era grupper efter gott arbete har vi också en massa roliga aktiviteter. Konferenspension runt lägerelden i stora kåtor – eller mer traditionellt – inomhus. På en egen ö 45 minuter från Stockholm C eller Arlanda.

Äventyrens Ö • Koholmen 1 • 184 91 Åkersberga • Telefon: 08 – 540 881 16 • www.aventyrenso.se


MĂśtesplats

Pü kullarna i norr ligger pü kullarna i stadens norra del. Ett komplex med modern konst, en konstskola, boenden och bibliotek, arkitekt är Michel Marot. Utomhus finns en amfiteater och ett flertal trädgürdar. Betong i kombination med den anrika byggnaden. Hit üker man fÜr att se modern konst i framkant, vackra vyer och det finns inga gränser fÜr hur kreativa mÜten kan bli. FÜrsiktighet krävs i kulturminnesmärkta slottet Valrosse frün 1869 som nu är universitetets huvudbyggnad. Det lilla slottet har büde teater och konsertsal. Vi gür genom gränderna i Gamla

VILLA ARSON

Stan och hittar till ateljÊn fÜr konstnären vars tavlor hänger pü Kongressbyrün. Sylvie T är i ateljÊn och berättar passionerat om hur roligt det är när hon tar ut grupper med block och färgpennor fÜr att hjälpa deltagarna att lyfta blicken och se saker ur en konstnärs perspektiv. I Le Grand Balcon är rummen inspirerade av operan med rÜda ridüer, bibliotek, tavlor och fina detaljer. KÜkschef Jean-Luc Rossi lagar mat frün staden med inspiration frün Asien. Nu väntar en härlig promenad utmed havet till nattens hotell West End. Vi tittar in i konferenslokalerna där en fÜreläsning just avslutats.

Nästa morgon smakar frukostbuffÊn, det är dock lite fÜr kallt fÜr bad pü den privata stranden, Le Blue Beach, tvärs Üver vägen. Kom ihüg att alla är glada när de kommer hit och ledsna när de üker härifrün, hade vd Denis Zanons sagt. Han glÜmde att vi tar med oss ljuset och energin hem. ࣾ

1,&(Ë?.203$66(1 Upptäck hotellen och restaurangerna utmed strandpromenaden Promenade des Anglais. HĂĽll mĂśten i slott, museer eller pĂĽ stora arenor.

HOTELL LE MERIDIEN NICE PĂĽ vĂĽning 10 väntar en pool och restaurang. Flertalet av de 303 rummen och 15 sviterna har utsikt mot Medelhavet. I de nyrenoverade lokalerna pĂĽ 1000 kvadratmeter kan 600 personer ledigt mĂśtas. Det stĂśrsta rummet är pĂĽ 500 kvadratmeter. Restaurang La Terrasse och Le Colonial CafĂŠ. Adress: 1 Promenade des Anglais Mer info: www.lemeridien.com/nice HOTEL WEST END Strandpromenadens fĂśrsta hotell har sex vĂĽningar med 121 rum och sviter. Fyra av de ĂĽtta konferenslokalerna har fĂśnster mot Medelhavet. Rummens storlek varierar frĂĽn 37â&#x20AC;&#x201C;95 kvadratmeter. En trappa ner °QQVHWWDXGLWRULXPI|UKXQGUDSHUVRQHU Excellent mat pĂĽ restaurang Le Siècle och pĂĽ stranden Le Blue Beach. Adress: 31 Promenade des Anglais Mer info: www.hotel-westend.com 3nUHVSHNWLYHKHPVLGD°QQVXWI|UOLJD EHVNULYQLQJDURPNDSDFLWHWWHNQLNRFK VHUYLFHVRPHUEMXGVI|U0,&(JUXSSHQ

94

HYATT REGENCY NICE PALAIS DE LA MEDITERRANĂ&#x2030;E Adress: 13 Promenade des Anglais Mer info: www.nice.regency.hyatt.com NOVOTEL NICE CENTRE Adress: 8-10, Parvis de lâ&#x20AC;&#x2122;Europe Mer info: www.nonotel.com

Ă&#x201E;TA LE GRAND BALCON Adress: 10 Rue St Francois de Paule Mer info: www.legrandbalcon.net LA LANGOUSTE Adress: 7, Avenue Georges ClĂŠmenceau Mer info: www.langouste.fr JOYA LIFESTORE Adress: 1, Place du Pin Mer info: www.joyalifestore.com KONFERERA Turist och kongressbyrĂĽ www.meet-in-nice.com

NEGRESCO Adress: 37 Promenade des Anglais Mer info: www.hotel-negresco-nice.com

PALAIS DES CONGRĂ&#x2C6;S NICE ACROPOLIS Adress: 1, Esplanade Kennedy Mer info: www.sean-acropolis.com

RADISSON BLU Adress: 223 Promenade des Anglais Mer info: www.radissonblu.com/hotel-nice

VILLA ARSON Adress: 20 Avenue Stephen Liegeard Mer info: www.villa-arson.org

AFFĂ&#x201E;RSCENTER PĂ&#x2026; FLYGPLATSEN www.nice.aeroport.fr www.professionells.nice.aeroport.fr UNIVERSITET DE NICE Adress: Grand Château Valrose Mer info: www.unice.fr ATT GĂ&#x2013;RA ALLIANCE RIVIERA â&#x20AC;&#x201C; fotboll och mera Adress: Boulevard des Jardiniers Mer info: www.alliance-riviera.fr MUSĂ&#x2030;E DU SPORT Adress: Boulevard des Jardiniers Mer info: www.museedusport.fr ATELIER GALERIE Adress: 14, Rue Droite Mer info: www.sylvie-t.com NICE CYCLE TOURS Mer info: www.nicecycletours.com AUTO BLEUE Adress: Utspridda i staden Mer info: www.auto-bleue.org MISSA INTE PĂĽ den sju kilometer lĂĽnga VWUDQGSURPHQDGHQJnUGHWDWWÂąDQHUDJn springa, cykla och ĂĽka rollerblades. I Gamla 6WDQ°QQVGHWÂąHUDJDOOHULHUUHVWDXUDQJHURFK marknaden Cours Saleya som pĂĽ mĂĽndagar säljer antikviteter. Marknaden La LibĂŠration norr om järnvägen har färre turister. BĂĽde Marc Chagall och Henri Matisse har egna museer som ligger vackert i norra delen av staden. Handla pĂĽ bagerier, besĂśk varuhuset Galeries /DID\HWWHVRFKÂąDQHUDSODQO|VW


Hela din reseräkning

i mobilen!

Tillgänglighet och valfrihet. Sätt dig i bilen och spela in din bilresa direkt med din smartphone. Flex HRM Travel räknar ut hur långt du kört och vilka uppehåll du gjort. Enklare än så här blir det inte. Bifoga dina kvitton direkt. Fota dina kvitton med mobilen och bifoga dem med en knapptryckning till reseräkningen. Du slipper hålla reda på dina kvitton och annat papperstrassel. Automatisk beräkning. Flex HRM Travel sköter beräkningen av traktamenten, utlägg, avdrag och representation. Det gör hanteringen av reseräkningar både snabbare, roligare och säkrare.

Flex HRM Travel ingår i personalsystemet Flex HRM, som även innehåller bemanning, tidredovisning, lön och HR-stöd.

Maskiner & Reservdelar! Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska bergborrmaskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin.

Vi utför även reparationer på Era maskiner.

www.flexapplications.se

STOCKHOLM & HELSINKI

B2B TRAVEL SHOW STOCKHOLM 5 SEPTEMBER

HELSINGFORS 6 SEPTEMBER TVÅ HUVUDSTÄDER – TVÅ MARKNADER! Välj en eller båda städerna och få rabatt. Utställarna primärt från resebranschen. Ett snabbt och personligt sätt att träffa B2B-köpare, reseproducenter och bransch VIP´s samt media och bloggare.

BOKA VIA STOCKHOLMTRAVELSHOW.SE I samarbete med Silja Line.

Saxdalsvägen 2, Blötberget, 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95, Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E post info@gruvteknik.com

www.gruvteknik.com


Innovation $ɸȤǘȵȵDzɝɤǘȤDzɝɯȵǟȅȿȵɤȿȲǘɯDzɝ ɤʗɝljǬǘȲɚljȵǬDzȩǘȤDzȲDzǬDzȩDzȩȩDzɝȵǟȅȿȵ ɤȿȲȍljɝɚɝȿǥȩDzȲȲDzǬɤȵljɝȤȵȒȵȅȿǦȍ ljɚȵdzࠟȲDzȵljɝ]ȒȵȵDǘͮࠤWɸɤɯɤȵljɝȤȵȒȵȅ ȿǦȍɤɉȲȵljɚȵdzǘɝDzȵljʐͭDzɝljȲǟȩȅɝɸɚɚDzɝ ȄɉɝfÇȿɝȿȄljǦDzࠤ*ȵȄɉɝɤɯɸǬȒDzʐȒɤljɝɚǟǬDzȵ ȅȿǬljDz͝DzȤɯIȿɝȿȍljɝɚǟɤȵljɝȤȵȒȵȅȿǦȍ ɤɉȲȵljɚȵDzɤʗȵǬɝȿȲࠤ࡙ɯɤȤȒȩȩȒȅljȲǘȵ ȿǦȍȤʐȒȵȵȿɝȩȒǬDzɝljʐǬDzɯɯljࠟʐȒȩȤDzɯȅDzɝDzȵ ɉȤljǬɝȒɤȤȄɉɝȍȡǘɝɯ࡙ȿǦȍȤǘɝȩɤȡɸȤǬȿȲljɝࠟ ɤǟɤȿȲɤɯɝȿȤDzࠟɯȒȩȩǘͮDzɝÇȩʐljȩȒࠤ BAKOM INNOVATIONENȩȒͮDzɝfljɝʗ

VD Ylvali Gerling och systern Linn Hägg, marknadschef

IQoro revolutionerar vården för stor patientgrupp EFFEKTIV MOT SVÄLJSVÅRIGHETER, REFLUX OCH SNARKNING

D

DzȵɤDzɝɸɯɤȿȲDzȵǬDzȩͬȵȄDzȵljȒ DzȵljǘȵǬDzȵࠟȲDzǬDzɯɯȍljȵǬɯljȅ ɤȿȲɚǟȲȒȵȵDzɝȿȲDzȵ ȤljɚɤʗȩɉɚɚȵljɝDzȒǬDzȵljȵǬɝljࠤ$Dzȵȵlj ɤʐDzȵɤȤljࠟɚɝȒɤǥDzȩɉȵɯljȒȵȵȿʐljɯȒȿȵȒ ȍǟɝǬɚȩljɤɯȅDzɝDz͝DzȤɯȒʐɯǥDzȍljȵǬȩȒȵȅ ȄɉɝȲǘȵȵȒɤȤȿɝȲDzǬɤʐǘȩȡɤʐǟɝȒȅȍDzɯDzɝࠟ ɝDzͭɸʖࠟɝDzɯ࡙ȿǦȍɤȩDzȲȍȿɤɯljࠤ$ǘɝɯȒȩȩȍljɝ ǥDzȍljȵǬȩȒȵȅɤȲDzɯȿǬDzȵIȿɝȿࠟʐȒɤljɯ ɤȒȅȍljȅȿǬʐDzɝȤljȵɚǟɤȵljɝȤȵȒȵȅȿǦȍ ɤɉȲȵljɚȵdzࠤrȵDzȤȩȒȅDzȵDzȵɚɝȿǥȩDzȲȩɉɤljɝDz ȒȤȿȲɚljȤɯȄȿɝȲljɯࠟɤȿȲȤȿȲɚȩDzȲDzȵɯ ɯȒȩȩDzʖDzȲɚDzȩʐȒɤǬDzȒǬljȅȿȲǬDzǥljɯɯDzɝljǬDz ɤʗɝljǬǘȲɚljȵǬDzȩǘȤDzȲDzǬDzȩɤȿȲȄɉɝɤȤɝȒʐɤȒ ɤɯȿɝȿȲȄljɯɯȵȒȵȅࠤ

BAKOM PRODUKTEN LIGGER

fDzǬɯDzǦȍȄɉɝDzɯljȅDzɯfÇȿɝȿȄljǦDzɤȿȲ ȄɸȵȵȒɯɤɤDzǬljȵ‫ޜޛޚޜ‬ȲDzǬȍɸʐɸǬȤȿȵɯȿɝȒ DɸǬȒȤɤʐljȩȩȿǦȍͬȩȒljȩȒ=ɉɯDzǥȿɝȅࠤIǬljȅ ͬȵȵɤȲljȵȒȵȿȲȍǘȩͫDzȵljʐ—ʐDzɝȒȅDzɤ ȩljȵǬɤɯȒȵȅࠟɤljȲɯȍȿɤɯljȵǬȩǘȤljɝDzȿǦȍ ɚɝȒʐljɯljʐǟɝǬȅȒʐljɝDzࠤ—DzǬljȵǬɝʗȅɯDzɯɯ ǟɝɯȒȩȩǥljȤljɤljɯɤljɝȲljȵǘʐDzȵɚǟDzȵ ȩljȵɤDzɝȒȵȅljʐIȿɝȿȒȵȿȲɤȡɸȤʐǟɝǬDzȵ Ȓ—ɯȿɝǥɝȒɯljȵȵȒDzȵࠤIȵȿȲȤȿɝɯȍȿɚɚljɤ fÇȿɝȿȄljǦDzɉɚɚȵljɸɚɚȄɉɝȄɉɝɤǘȩȡȵȒȵȅȒ ͭDzɝȩǘȵǬDzɝȒȵȿȲ*ɸɝȿɚljࠤ ࡙ÀȒȍljɝȲǟȵȅljɚɝȒʐljɯɚDzɝɤȿȵDzɝɤȿȲ ȤɸȵǬDzɝࠤfǘȵȵȒɤȤȿɝɤȿȲʐljȩɤljɯɝɸȵɯȒ ʐǟɝǬDzȵȒǬDzɤɚDzɝljɯǥDzȍȿʐljʐȍȡǘȩɚȄɉɝ ɤȒȵljɚɝȿǥȩDzȲࠤIͭDzɝljȄljȩȩȍljɝǬDzɯȅǟɯɯɤǟ ȩǟȵȅɯljɯɯȲljȵȒȵɯDzȩǘȵȅɝDzȤljȵǘɯljࠟɯɸͮlj ȿǦȍɤʐǘȩȡljȵȿɝȲljȩȒɤDzɝljɯʐȒljȲɸȵȵDzȵɚǟ ǥDzȤȿɤɯȵljǬljʐȩȒʐɤȤʐljȩȒɯdzȵࠤɯɤȤȒȩȩȒȅlj

96

ǬɝljɝɤȒȅȄɉɝɤȿǦȒljȩɯɸȲȅǘȵȅDzǬǘɝȲljɯ ȒȵȤȩɸǬDzɝljɤࠟǥDzɝǘɯɯljɝÀ$ÇȩʐljȩȒ=DzɝȩȒȵȅࠤ ɸȵɯ‫ޚޜ‬ɚɝȿǦDzȵɯljʐǬDzȵȄɝȒɤȤljࠟ ljɝǥDzɯɤȄɉɝljǥDzȄȿȩȤȵȒȵȅDzȵǥDzɝǘȤȵljɤ ʐljɝljǬɝljǥǥljǬDzljʐǬʗɤȄljȅȒࠟǬDzɯʐȒȩȩɤǘȅlj ɤʐǘȩȡɤʐǟɝȒȅȍDzɯDzɝȒȵǟȅȿȵȿȲȄljɯɯȵȒȵȅࠤ $ǘɝɯȒȩȩͬȵȵɤDzȵɤɯȿɝȅɝɸɚɚɤȿȲȍljɝ ɚɝȿǥȩDzȲDzȵȲDzǬȄɉǬǬljDzȩȩDzɝȄɉɝʐǘɝʐljǬDz ʐȒljɤȡɸȤǬȿȲljɝࠟɤǟɤȿȲɤɯɝȿȤDzࠟf—DzȩȩDzɝ ȍȡǘɝȵɤȤljǬljࠤfɉɝȤDzɝɯljȩDzɯǥDzɝǘȤȵljɤʐljɝlj ɤɯȿɝɯࠤ À$ÇȩʐljȩȒ=DzɝȩȒȵȅȿǦȍɤʗɤɯDzɝȵ ]ȒȵȵDǘͮࠟɯȒȩȩȒȤljȄɉɝɤǘȩȡȵȒȵȅɤ࡙ ȿǦȍȲljɝȤȵljǬɤǦȍDzȄȲDzȵljɝljɯɯ ljȵʐǘȵǬȵȒȵȅɤȿȲɝǟǬDzɯȄɉɝǬDzȵ ȵDzɸɝȿȲɸɤȤɸȩǘɝljǥDzȍljȵǬȩȒȵȅɤȲDzɯȿǬDzȵ ǘɝɤɯȿɝɯࠤ¡ɝȿȩȒȅɯʐȒɤȍljɝǬDzǥljɝljɯȿɸǦȍljɯ ɯȿɚɚDzȵljʐDzɯɯȒɤǥDzɝȅǬǟɚɝȿǥȩDzȲljɯȒȤDzȵ ɤDzɝȩȒȤʐǘɝǬȒȅɸɯɉʐDzɝȍDzȩljÀǘɤɯʐǘɝȩǬDzȵࠤ ࡙=ǟɯȒȩȩǬȒȵȵǘɝȲljɤɯDzȿȲȅȒʐȵȒȵȅࠤ

DǘͮࠟȲDzǬȒǦȒȵDzǬȿȤɯȿɝȿǦȍȩDzȅȒɯȒȲDzɝljǬ ɯljȵǬȩǘȤljɝDzࠟɤɚDzǦȒljȩȒɤDzɝljǬȒȵȿȲȿɝȿȄljǦȒljȩ ȲDzǬȒǦȒȵ࡙ȒȤȿɝɯȍDzɯljȩȩɯɤȿȲȍljɝȲDzǬ ȲɸȵȿǦȍɤʐljȩȅljɯɯȅɉɝljࠤ ࡙fljɝʗȍljɝȒȵɯDzǥljɝljȩʗǦȤljɯɤʐȒɤljɚǟȍɸɝ ǬDzɯȅǟɝljɯɯɯɝǘȵljɸɚɚȒǦȤDzʐȒȩȡDzɤɯʗɝǬ ȲɸɤȤɸȩljɯɸɝȅDzȵȿȲɤɯȒȲɸȩljȵɤljʐ ȵDzɝʐǥljȵȿɝȵljȒȲɸȵȵDzȵࠤDȿȵȍljɝǘʐDzȵ ɸɚɚȄɸȵȵȒɯɤȡǘȩʐljȵʗǦȤDzȩȵɯȒȩȩȍɸɝȲljȵ ȤȿȲȲDzɝǟɯȲɸɤȤDzȩȤDzǬȡljȵࠟɤǘȅDzɝ]Ȓȵȵ ȿǦȍɯljɝɸɚɚǬDzȵɯɸɝȤȿɤljɚɝʗȩDzȵȄɉɝljɯɯ ʐȒɤljȍɸɝɯɝǘȵȒȵȅDzȵȅǟɝɯȒȩȩȒɚɝljȤɯȒȤDzȵࠤ ]ȒȵȵɚȩljǦDzɝljɝȲɸȵȍljȵɯDzȩȵ࡙ɤȿȲIȿɝȿ ȿǦȤɤǟȤljȩȩljɤ࡙ȒȲɸȵȵDzȵǥljȤȿȲȩǘɚɚljɝȵlj ɤȿȲɚɝDzɤɤljɤȒȍȿɚȿȲɤȤljͫDzɯࠤ—ljȲɯȒǬȒȅɯ Ǭɝljɝ]ȒȵȵȒȍljȵǬɯljȅDzɯɝljȤɯɸɯȿǦȍȍǟȩȩDzɝ ɤɯljɯȒɤȤɯɝɸȵɯ‫ޚޛ࡙ޟ‬ɤDzȤɸȵǬDzɝȄɉɝljɯɯ ɤDzǬljȵɤȩljɚɚȵljljʐȵǟȅɝljɤDzȤɸȵǬDzɝࠤ$Dzɯɯlj ȅɉɝɤɤljȲȲljȵȩljȅɯɯɝDzȅǟȵȅDzɝࠟʐȒǬɯɝDz ɯȒȩȩȄǘȩȩDzȵǬljȅȩȒȅDzȵࠟȅǘɝȵljȄɉɝDzȲǟȩɯȒǬࠤ $DzɯǘɝɤʐǟɝɯljɯɯȅɝDzɚɚljljɯɯDzȵɤǟ DzȵȤDzȩɚɝʗȩɤȤljȤɸȵȵljȅɉɝljɤǟɤɯȿɝ ȵʗɯɯljȄɉɝɤǟȲǟȵȅljࠟȿǦȍȒȵȿȲɤǟȿȩȒȤlj ɚɝȿǥȩDzȲȿȲɝǟǬDzȵࠤ]ȒɯDzɤȿȲDzȵɯɝȿȩȩɤɯljʐࠤ ÇȩʐljȩȒȿǦȍ]ȒȵȵȩDzɝȒȅDzȵȤǘȵȵljȵǬDz ȿǦȍȲDzȵljɝljɯɯȲljȵȒȵȩDzǬȵȒȵȅɤʐȒɤȿͫlj ɤɯǟȵȅljǬDzɤȲDzǬǬDzȵȄɉɝǬȿȲDzȵࠤ ࡙<ljɤɯȄɉɝǬȿȲljɝǥʗͮDzɝȡɸɚǟȿȤɸȵɤȤljɚࠤ EN NY REVOLUTIONERANDE BEHANDLINGSMETODȲDzǬȿȲʐǘȩʐljȵǬDz

ȄȿɝɤȤȵȒȵȅȤɝǘʐDzɝȿǦȤɤǟɤȒȵ ȤɸȵɤȤljɚɤɉʐDzɝȄɉɝȒȵȅɤǟʐǘȩɯȒȩȩɤȡɸȤʐǟɝǬ ɤȿȲɯȒȩȩȅDzȲDzȵDzȲljȵࠤɤǘȅDzɝ]ȒȵȵDǘͮ ɝljȤɯɚǟɤljȤࠤ<ɉɝljɯɯȅɉɝljǬDzɯȲDzɝ ȩǘɯɯȄɉɝɤɯǟDzȩȒȅɯǥɝʗɯDzɝȍȿȵȵDzɝǬDzɯɝDzȵɯ ʐDzɯDzȵɤȤljɚȩȒȅljɯȒȩȩȩDzȤȲljȵȵljȵȒʐǟࠤ ࡙rȲȲljȵǥDzɯǘȵȤDzɝȍɸɝǬDzɯȩȒȩȩlj ǥljɝȵDzɯɸɚɚɯǘǦȤDzɝȿȲʐǘɝȩǬDzȵʐȒlj ȲɸȵȵDzȵࠟȄǟɝȲljȵDzȵͬȵȅDzɝʐȒɤȵȒȵȅ ȿȲȲɸȵȍǟȩljȵɤǥDzɯʗǬDzȩɤDzȄɉɝɉʐɝȒȅlj ȤɝȿɚɚDzȵࠤfɸȵȵDzȵȤljȵȩȒȤȵljɤʐȒǬǬDzȵ ɤȵljǥǥljɤɯDzǥɝDzǬǥljȵǬɤɸɚɚȤȿɚɚȩȒȵȅDzȵɸɚɚ ɯȒȩȩȍȡǘɝȵljȵࠤ DȿȵȄɉɝȤȩljɝljɝʐȒǬljɝDzȍɸɝɤɯȒȲɸȩljȵɤ ljʐȤǘȵɤDzȩȵDzɝʐDzɝȵljȒȲɸȵȍǟȩljȵʐȒlj IȿɝȿࠟȵǟɝɤɯʗɝɤʗɤɯDzȲDzɯȒȍȡǘɝȵljȵࠟ ȤǘɝȵljȵȄɉɝDzȵɝljǬȿȩȒȤljȄɸȵȤɯȒȿȵDzɝࠤ ÀȒljȲɸȵȍljȵɯDzȩȵȤljȵȲljȵǬǘɝȄɉɝ ɚǟʐDzɝȤljȍȡǘɝȵljɤɚȩljɤɯȒǦȒɯDzɯࠟǬDzɯʐȒȩȩ ɤǘȅljȄɉɝȲǟȅljljɯɯȿȲɤɯɝɸȤɯɸɝDzɝljɤȒȅ ȿǦȍȍȒɯɯljȵʗljȩɉɤȵȒȵȅljɝɚǟȵDzǬɤljɯɯlj ȄɸȵȤɯȒȿȵDzɝࠤȿȩȩDzɯɯDzȵǥɉɝȡljɝɯɝȒȩȩljȵDzɝࠤ—ǟ ɤɯʗɝɤʗɤɯDzȲDzɯ࡙ǬDzȵȩȒȩȩljȤǘɝȵljȵȒȍȡǘɝȵljȵ ࡙ȤljȵȩȒȤȵljɤʐȒǬDzɯɯȍɸʐɸǬȤȿȵɯȿɝࠟ ʐljɝȒȄɝǟȵɤȒȅȵljȩDzɝɤȤȒǦȤljɤɸɯɯȒȩȩ ɚDzɝɤȿȵljȩDzȵȍɸɝȿǦȍʐljɝȒȤɝȿɚɚDzȵǬDzɤȤlj ɸɯȄɉɝljɤȒɯɯljɝǥDzɯDzࠤ


"Vi har lagt ner mycket tid på kundvård, vilket lönat sig. Våra kunder är idag våra bästa ambassadörer." - Ungefär så! Styrsystemet, delegerar musklerna till aktivitet, säger Linn DǘͮȿǦȍɤȤɝljɯɯljɝDzȵɯɸɤȒljɤȲDzɝljȵǬDz ɉʐDzɝȲDzɯljȄȿɝDzȵࠤIȵȅDzȵljʐɤʗɤɯɝljɝȵlj ɤɯȒǦȤDzɝɸȵǬDzɝɤɯȿȩDzȵȲDzǬljɯɯǬDzɯʐljɝȒɯ ɯɸͦ ljɯɯǥɝʗɯljȵʗȲljɝȤȲDzǬDzȵɤǟ ɸȵȒȤȒȵȵȿʐljɯȒȿȵɤȿȲIȿɝȿࠟǬǘɝɯȒȩȩȒ DzȵɯǘȲȩȒȅDzȵɯɝɉȅࠟǥʗɝǟȤɝljɯȒɤȤȿǦȍɝǘɯɯ ȲljȵɤǬȿȲȒȵDzɝljǬʐǟɝǬʐǘɝȩǬࠤ $DzɯɝDzȄɉɝɤɯljǟɝDzȵȍljɝȲljȵɤDzɯɯ ɤȒȅɤȿȲȲȒɤɤȒȿȵǘɝDzɝȲDzǬɸɚɚȅȒͫljɯɯ ɉʐDzɝǥɝʗͮljȤɸȵɤȤljɚɤǥɝȒɤɯࠟɤɚɝȒǬlj ȒȵȄȿɝȲljɯȒȿȵɤljȲɯȲDzǬʐDzɯljȵǬDzȅɉɝljljɯɯ ǬDzɯǘȵɯȩȒȅDzȵͬȵȵɤDzȵljǬDzȤʐljɯȲDzɯȿǬɤȿȲ ljȩɯDzɝȵljɯȒʐɯȒȩȩɯɝljǬȒɯȒȿȵDzȩȩǥDzȍljȵǬȩȒȵȅ ȿǦȍɤʗɝljǬǘȲɚljȵǬDzɚȒȩȩDzɝࠤ*ȵȲDzɯȿǬɤȿȲ ȒȵɯDzǥljɝljɤʗȲɚɯȿȲȩȒȵǬɝljɝɸɯljȵljȵȅɝȒɚDzɝ ɤȡǘȩʐljȅɝɸȵǬɚɝȿǥȩDzȲljɯȒȤDzȵࠤ

ȅDzȵDzɝDzȩȩɯɤDzɯɯDzͫDzɝɤljɯɯȿǦȍǬɝljǥǥljǬDz ɤȩɸɤɤljɤȿͫljɝɸȵɯȒȵȿȲʐǟɝǬljɚɚljɝljɯDzȵ ɸɯljȵljɯɯȄǟljǬDzȤʐljɯȍȡǘȩɚࠤ*ȵɚDzɝɤȿȵ ȲDzǬȩǟȵȅʐljɝȒȅɝDzɯ࡙ȿǦȍɤȩDzȲȍȿɤɯlj ɸȵǬDzɝɤɉȤɤȤljȵɤȤDzljʐDzȵɉɝȿȵ࡙ȵǘɤlj࡙ ȍljȩɤȩǘȤljɝDzࠤiǟȅȿȵȲDzǬɯljȩɤʐǟɝȒȅȍDzɯDzɝࠟ ȍDzɤɝɉɤɯȿǦȍǬɝDzȅȩȒȵȅɤɚɝȿǥȩDzȲljɯȒȤ ɝDzȲȒɯɯDzɝljɤɯȒȩȩȩȿȅȿɚDzǬȿǦȍDzȵɚDzɝɤȿȵ ȲDzǬȄɝǘɯɤȤljǬȿɝɚǟɯǘȵǬDzɝȵljɸɚɚɤɉȤDzɝ ɯɝȿȩȒȅɯʐȒɤDzȵɯljȵǬȩǘȤljɝDzࠤ*ɯɯljʖɚȩȿǦȤljʐ ʗɝȤDzɤȅɝɸɚɚDzɝɤȿȲʐljȵȩȒȅɯʐȒɤɸȵǬDzɝɤɉȤDzɝ ȿǦȍǥDzȍljȵǬȩljɝȒDzȵȩȒȅȍDzɯȲDzǬɤȒɯɯ ȤȿȲɚDzɯDzȵɤȿȲɝǟǬDzࠟǬDzɯʐȒȩȩɤǘȅljȄɝǟȵ ȍljȩɤDzȵȿǦȍɸɚɚǟɯɯɝȿɯɤljɯɯȅɝɸȵǬȿɝɤljȤDzȵ ȒljȩȩljɯɝDzȄljȩȩDzȵȤljȵǥDzɝȿɚǟDzɯɯʐljȵȩȒȅɯ ȄɉɝDzȤȿȲȲljȵǬDzȲDzȩȩljȵȅǘɝǬDzɤǥɝǟǦȤࠟ DȒljɯɸɤȍDzɝȵȒljࠤ

PÅ FRÅGAN VAD SOM DRIVER DEM TILL ATT STUNDTALS JOBBA DAG SOM NATT SÄGER YLVALI GERLING:

࡙ÀȒǥɝȒȵȵDzɝȄɉɝǬDzɯʐȒȅɉɝȿǦȍɤDzɝDzȵ ɤɯȿɝɚȿɯDzȵɯȒljȩȒʐǟɝɚɝȿǬɸȤɯࠤɯɯȄǟȅɉɝlj ɤȤȒȩȩȵljǬȄɉɝȲǘȵȵȒɤȤȿɝɤȿȲȩȒǬDzɝࠟȲDzǬ DzȵɤǟDzȵȤDzȩȩɉɤȵȒȵȅǘɝȄljȵɯljɤɯȒɤȤɯࠤÀȒȍljɝ ȩljȅɯȵDzɝȲʗǦȤDzɯɯȒǬɚǟȤɸȵǬʐǟɝǬࠟʐȒȩȤDzɯ ȩɉȵljɯɤȒȅࠤÀǟɝljȤɸȵǬDzɝǘɝȒǬljȅʐǟɝljǥǘɤɯlj ljȲǥljɤɤljǬɉɝDzɝࠤ $DzǬDzȩljɝȿͫljȲDzǬɤȒȅɯȒȩȩljȵǬɝljɤȿȲ ǥDzȍɉʐDzɝɤljȲȲljȍȡǘȩɚࠤ$DzɯǘɝǬDzɯǥǘɤɯlj ǥDzɯʗȅʐȒȤljȵȄǟࠤ ࡙WljࠟȲǟȵȅljɤȲǟɝȒȵȅljɝɚǟʐljɯɯDzȵʗɯljȵ ȍljɝǥɉɝȡljɯȤɝɸɤljɤȒȅɉʐDzɝȲDzɝǘȵDzɯɯȍljʐࠟ ljʐɤȩɸɯljɝ]ȒȵȵDǘͮȿǦȍǥDzɝǘɯɯljɝljɯɯǬDzɯ ǬljȅȩȒȅDzȵɤɯɝɉȲȲljɝȒȵȄɉɝȄɝǟȅȵȒȵȅljɝȿȲ ɚɝȿǬɸȤɯDzȵȄɝǟȵɉʐɝȒȅljʐǘɝȩǬDzȵࠟɤǟɤȿȲ ¨—ࠟYljȵljǬljȿǦȍɝljɤȒȩȒDzȵࠤ DYSFAGI - SVÄLJSVÅRIGHETER OCH REFLUX

<ǟʐDzɯljɯɯɤʐǘȩȡɤʐǟɝȒȅȍDzɯDzɝࠟǬʗɤȄljȅȒࠟǘɝ DzɯɯljʐʐǟɝljʐljȵȩȒȅljɤɯDzȄɸȵȤɯȒȿȵɤȍȒȵǬDzɝࠤ ÀDzȲɤȿȲȍDzȩɤɯȤljȵǬɝljǥǥljɤࠟɸȵȅɤȿȲ ȅljȲȲljȩࠟȤʐȒȵȵljɤȿȲȲljȵࠤ¡ȒǬȒȅljɝDz ȍljɝȤȿȲɚDzȵɤDzɝljȵǬDzȲDzɯȿǬDzɝࠟȲDzǬȒǦȒȵ DzȩȩDzɝȤȒɝɸɝȅȒʐljɝȒɯǬDzDzȵǬljljȩɯDzɝȵljɯȒʐDzȵࠤ IǬljȅͬȵȵDzȵȵʗȄȿɝɤȤȵȒȵȅɤǥljɤDzɝljǬ ȵDzɸɝȿȲɸɤȤɸȩǘɝǥDzȍljȵǬȩȒȵȅɤȲDzɯȿǬɤȿȲ ȅɉɝljɯɯǬDzɯɚǟDzɯɯȵljɯɸɝȩȒȅɯɤǘɯɯȅǟɝ ljɯɯɯɝǘȵljɸɚɚȄɉɝɤʐljȅljǬȲɸɤȤɸȩljɯɸɝ ȿǦȍǟɯDzɝȄǟɤʐǘȩȡȄɉɝȲǟȅljȵȿǦȍȄǟǥȿɝɯ ɚɝȿǥȩDzȲȲDzǬɝDzͭɸʖࠤ ɝȿǥȩDzȲDzɯȲDzǬɤʐǘȩȡɤʐǟɝȒȅȍDzɯDzɝ ȿǦȍɝDzͭɸʖǘɝljɯɯǬDzɯɤǘȩȩljȵɤʗȵɤɸɯǟɯࠟ ǬɝljǥǥljǬDzɚɝljɯljɝȿȅǘɝȵljȿȲɤȒȵlj ɤʐǟɝȒȅȍDzɯDzɝࠤrͫljɸɚɚȩDzʐɤǬDzɯɤȿȲ ȅDzȵDzɝljȵǬDzljɯɯǬDzȩɯljȒȲǟȩɯȒǬɤɤȒɯɸljɯȒȿȵDzɝ ǬǟȲljȵȩȒǬDzɝljʐǬʗɤȄljȅȒࠤǘǬɤȩljȵ ɉʐDzɝljɯɯɤǘɯɯljȒȍljȩɤDzȵDzȩȩDzɝɯȒȩȩȿǦȍ ȲDzǬȄǟɸɚɚȲljɯDzȵǘɝɤɯȿɝࠤȵǬɝlj ɸȵǬʐȒȤDzɝɤȿǦȒljȩljɤljȲȲljȵȍljȵȅࠟǥȒȿ DzȩȩDzɝȤȿȵɤDzɝɯDzɝǬǟȩǘǦȤljȵǬDzȲljȅɤʗɝlj ȤljȵȅDzɸɚɚȍȿʐɯȒȩȩǥDzɤʐǘɝljȵǬDzɝDzɯ࡙ȿǦȍ ɤȩDzȲȍȿɤɯljࠤYɸȵɤȤljɚDzȵȿȲǬʗɤȄljȅȒǘɝ

ɸɚɚȿǦȍȵDzɝȅDzȵȿȲȍǟȩDzɯࠟʐȒȩȤDzɯ ɚǟʐDzɝȤljɝȲljɯɤɯɝɸɚDzȵɤȄɸȵȤɯȒȿȵȿǦȍ ɉʐɝDzȲljȅȲɸȵȵDzȵɤȄɉɝȲǟȅljljɯɯȍǟȩȩlj ɯǘɯɯࠤ—ljȲɯȒǬȒȅɯɚǟʐDzɝȤljɤǘʐDzȵǬDzȵɉʐɝDz ȲljɯɤɯɝɸɚɤȲɸȵȵDzȵࠟȲljɯɤɯɝɸɚDzȵɤɤͬȵȤɯDzɝ ࡙*—ࠟȿɤɯDzɝȒȿɝ*ɤȿɚȍljȅDzljȩ—ͬȵȤɯDzɝ࡙ɤǟ ljɯɯǬDzȵȒȵɯDzɉɚɚȵljɝɤȒȅȄɸȩȩɤɯǘȵǬȒȅɯȄɉɝ ljɯɯɤȩǘɚɚljɯɸͮljȵȵDzɝȒȲljɯɤɯɝɸɚDzȵࠤ $DzɯɯljɸɚɚȩDzʐɤɤȿȲDzɯɯɤɯȿɚɚDzȩȩDzɝ ȤȩɸȲɚȤǘȵɤȩljȿǦȍʐljȵȩȒȅɯǘɝljɯɯɚDzɝɤȿȵDzȵ ɤɯɉɯDzɝɸɚɚȲljɯDzȵࠤ *ȵȄɉɝɤʐljȅljǬɤʐǘȩȡȲɸɤȤɸȩljɯɸɝȤljȵ ǘʐDzȵȿɝɤljȤljɚɝȿǥȩDzȲȲDzǬɤȵljɝȤȵȒȵȅ ȿǦȍɤɉȲȵljɚȵdzࠟʐȒȩȤDzɯȒɤȒȵɯɸɝȅDzɝɉȤljǬ ɝȒɤȤȄɉɝȍȡǘɝɯ࡙ȿǦȍȤǘɝȩɤȡɸȤǬȿȲljɝࠤÀǟɝlj ȲDzɤɯǥljɤljȩljȄɸȵȤɯȒȿȵDzɝɤȿȲljɯɯȤɸȵȵlj ljȵǬljɤࠟǘɯljࠟɤʐǘȩȡljࠟɯljȩljȿǦȍȩDzljȵʐǘȵǬDzɝ ɤljȲȲljȲɸɤȤȩDzɝȿǦȍȵDzɝʐǥljȵȿɝࠟȲDzȵɚǟ ȿȩȒȤljɤǘɯɯࠤ$DzɯǘɝȄɉɝȤȩljɝȒȵȅDzȵɯȒȩȩʐljɝȄɉɝ ǬDzȵȵʗljǥDzȍljȵǬȩȒȵȅɤȲDzɯȿǬDzȵIȿɝȿ ȤȿȲȲDzɝǟɯͭDzɝljȿȲɝǟǬDzȵࠤ ¡ɝǘȵȒȵȅȲDzǬIȿɝȿɤȿȲɸɯȄɉɝɤ ʐȒljȲɸȵȵDzȵǘɝȍDzȩɯɸɯljȵȵDzȅljɯȒʐlj ǥȒʐDzɝȤȵȒȵȅljɝࠤ<ɉɝDzȵȤȩljɯɸɯɯɝʗǦȤɯɤȤDzɝ DzȵɤɯʗɝȤDzɯɝǘȵȒȵȅljʐȒȵɝDzȄɉɝɤȩljɚɚljǬ ȲɸɤȤɸȩljɯɸɝࠤ]ȒȤʐǘȩɤȿȲǬɸȤljȵɯɝǘȵlj ɸɯɤȒǬljȵࠟȤljȵǬɸǘʐDzȵɯɝǘȵljȒȵɤȒǬljȵࠤ $DzȵDz͝DzȤɯȒʐljɯɝǘȵȒȵȅDzȵɚDzɝǬljȅǘɝ ‫ޟࠟޛ‬ȲȒȵɸɯȿǦȍǬDzȵȅDzȵȿȲɤȵȒɯɯȩȒȅlj ǥDzȍljȵǬȩȒȵȅɤɚDzɝȒȿǬDzȵȩȒͮDzɝɚǟɝɸȵɯ‫ޠ࡙ޝ‬ ȲǟȵljǬDzɝࠟࡅɝDzɤɸȩɯljɯȤljȵȲǘɝȤljɤɝDzǬljȵ DzͫDzɝȵǟȅȿȵʐDzǦȤljࡆࠤ $ǘɝDzͫDzɝȤɝǘʐɤɸȵǬDzɝȍǟȩȩɤɯɝǘȵȒȵȅࠤࣵ Läs mer på iqoro.com

Mellangärdesbråck Den vanligaste formen av dysfagi är esofageal dysfagi orsakat av ett mellangärdesbråck, Hiatus hernia med symptom som: - Halsbränna - Reflux - Ret- och slemhosta - Klumpkänsla i halsen - Stoppkänsla i bröstet - Smärta i bröstet - Tidig mättnadskänsla - Svårigheter att svälja fasta konsistenser - Problemen kan komma och gå - Förvärras oftast med tiden

en ȄɉɝɤʐljȅȵȒȵȅljʐǬȒljȄɝljȅȲljȵࠤ$ȒljȄɝljȅȲljȵࠟ mellangärdet, är en tvärstrimmig ȲɸɤȤDzȩࡖljʐɤljȲȲljȲɸɤȤDzȩɯʗɚɤȿȲȒ ljɝȲljɝȿǦȍǥDzȵ$DzȵɤɯɝǘǦȤDzɝɤȒȅȄɝǟȵ ȵDzǬɝDzǬDzȩDzȵljʐɝDzʐǥDzȵDzȵɸɚɚȲȿɯ ǥɝɉɤɯǥDzȵDzɯࠟȿǦȍɤȤȒȩȡDzɝǥɝɉɤɯȍǟȩljȵȄɝǟȵ ǥɸȤȍǟȩljȵࡅɤDzȿɝljȵȅDzȍȿɝȒɤȿȵɯDzȩȩȩȒȵȡDz ɚǟǥȒȩǬDzȵࡆࠤ$ȒljȄɝljȅȲljȵɤȲɸɤȤɸȩljɯɸɝǘɝ ȄɉɝɤʐljȅljǬɝɸȵɯȍǟȩDzɯǬǘɝȲljɯɤɯɝɸɚDzȵ ȲʗȵȵljɝɸɯȒȲljȅɤǘǦȤDzȵࠤ$DzɯȩDzǬDzɝɯȒȩȩ ljɯɯȲljȅɤǘǦȤDzȵȿȤȿȵɯɝȿȩȩDzɝljɯȅȩȒǬDzɝ

MELLANGÄRDESBRÅCK INNEBÄR

Så här tränar du: 1. Stå eller sitt ner. Ha en bra hållning där haka och hals är i 90-gradig vinkel. 2. Placera IQoro mellan läppar och tänder. 3. Pressa ihop läpparna runt om munhanteln. 4. Bit inte ihop tänderna, försök att vara avslappnad i käken. 5. Fatta tag med ena handen runt om skaftet och dra statiskt utåt. 6. Håll 5 - 10 sekunder. Slappna av 3 - 5 sek, du kan ha kvar hanteln i munnen. 8. Upprepa två gånger till. 9. Var regelbunden i din träning så får du bäst träningsresultat. Har du ett funktionshinder kan du träna med hjälp av en annan person.

97


Annons

Med syftet att öka hastigheten i innovationsarbetet, och utveckla nya digitala affärsmodeller inom läkemedel och hälsa, har det globala teknik- och vetenskapsbolaget Merck valt att placera sitt digitala innovationslabb i Stockholm.

”Kärnan i vår verksamhet är att på under hundra dagar gå från en hypotes om ett resultat till kunskap om vi ska gå vidare och i så fall hur”. berättar Mats Berggren, som ansvarar för M-Digital, Merck’s digitala innovationslabb i Stockholm.

Merck placerar digitalt innovationslabb i Stockholm

A

nledningen till att Merck väljer Sverige är att här finns en hög digital mognad och ett ekosystem i världsklass med entreprenörer och snabbväxande företag. – Sverige har ett unikt ekosystem när det gäller digitalisering och det finns bara ett fåtal ställen i världen som är så snabba på att anamma ny teknik och bygga digitala affärsmodeller på ett framgångsrikt sätt, berättar Mats Berggren, som ansvarar för M-digital, Merck´s digitala innovationslabb i Stockholm. Syftet med innovationslabbet är att vara en kanal in för externa partners, och erbjuda en metodik att hitta och gemensamt utveckla nya lösningar, produkter och tjänster. – Med våra tre affärsområden, som alla baseras på digitalisering, så kan vi på ett optimalt sätt dra nytta av den digitala utvecklingen i gränslandet mellan digitalisering och hälsa genom partnerskap med snabbväxande företag, förklarar han M-digitals verksamhet.

Innovationslabbet är placerat i Epicenter, vilket är Stockholms första digitala center för innovation. Det är ett flexibelt kontorskomplex som fokuserar på nätverksskapande mellan snabbväxande digitala företag och större företag med innovationsambitioner.

Kärnan är samverkan och hastighet De bygger partnerskap med exempelvis ett snabbväxande bolag, eller ett större bolag inom samma bransch som vill in i hälsoområdet, och driver snabba projekt där de utforskar gemensamma möjligheter. – Kärnan i vår verksamhet är att på under hundra dagar gå från en hypotes om ett resultat till kunskap om vi ska gå vidare och i så fall hur. Det kan vara att starta en pilot-verksamhet, kanske behöver vi ta hjälp från andra i Epicenter, som Google-forEntrepreneurs, för att utveckla en idé.

Syftet är att de större företagen ska bidra med kunskap och nätverk och de små snabbväxande bidra med kreativitet och flexibilitet. – Det handlar inte om att dela kontorsyta med varandra, utan Epicenter handlar om att skapa och dela möjligheter tillsammans.

www.merckgroup.com

”Här sitter vi jämsides med iZettle, Spotify, Google, Twitter, Volvo, SEB och snabbväxande företag med globala ambitioner.” – Här sitter vi jämsides med iZettle, Spotify, Google, Twitter, Volvo, SEB och snabbväxande företag med globala ambitioner. Det är en unik och kurerad miljö, vilket innebär att det bara finns ett företag från varje företagssegment representerade. Merck är det enda globala läkemedelsföretaget i denna miljö.

I gränslandet mellan digitalisering och hälsa – nya lösningar för MS Inom M-digital kombinerar Merck innovationer inom läkemedelsutvecklingen med digitala tjänster. De fokuserar just nu

bland annat på sjukdomen MS och vill hjälpa patienter till ett bättre liv med sjukdomen genom nya läkemedel i kombination med digitala hjälpmedel. – MS går ännu inte att bota, säger Mats. Men digitala lösningar, tillsammans med det nya läkemedel Merck utvecklat och som nu blivit godkänd inom EU, kan minska effekten sjukdomen har på patientens liv. Som komplement till det nya MS-läkemedlet utvecklar innovationslabbet nya digitala tjänster för MS-patienter som kombinerar forskning inom psykologi, sociologi och ekonomi. Ett är ett verktyg som mäter en persons livstillfredsställelse och ger en som lever med MS en bättre förståelse för sin livssituation.

Lösningen är den första någonsin inom MS. Resultaten kan användas både på individuell nivå och på gruppnivå. – Lösningen kopplar till det växande område man kallar ”lyckoforskning” och baseras på OECDs riktlinjer för att mäta subjektiv livskvalitet. För en individ med MS ger det möjlighet till reflektioner kring vad de behöver för att må så bra som möjligt. Lösningen är den första någonsin inom MS. Resultaten kan användas både på individuell nivå, för att skapa förståelse för de egna livsvalen, och på gruppnivå där nya skräddarsydda patientstödsprogram och tjänster kan utvecklas baserat på resultaten.


Iftac säkrar Europas IT-

infrastruktur genom FHUWLĂ&#x20AC;HUDGHĂ&#x20AC;EHUWHNQLNHU Iftac är ett tjänstefĂśretag inom IT och telekom med utbildningar riktade IUlPVW PRW NYDOLĂ&#x20AC;FHUDG nätverksteknik, nätverksdrift RFK bredbandsbyggnad,IWDFHUEMXGHUSURIHVVLRQHOODLQVWDOODW|UHUFKDQVHQDWWEOLlQQX ElWWUHJHQRPXWELOGQLQJRFKFHUWLĂ&#x20AC;HULQJ0HGFHUWLĂ&#x20AC;HUDGHĂ&#x20AC;EHUWHNQLNHU blir näten säkrare och mer robusta. En riktig bra investering! ,IWDFEHGULYHUlYHQyrkeshĂśgskoleutbildningar inom IT och telekom i nära VDPDUEHWHPHGEUDQVFKHQ Läs mer pĂĽ iftac.se

,IWDF$%lU6NDQGLQDYLHQVOHGDQGHXWELOGDUHLQRPĂ&#x20AC;EHU RSWLVNEUHGEDQGVE\JJQDG9nUXWELOGQLQJVYHUNVDPKHW lUHQDYGHDNWLYLWHWHUVRPInWWVWRUWJHQRPVODJLQRP NOXVWUHW)LEHU2SWLF9DOOH\VRPDY9LQQRYDNRUDWVWLOOHQ DY6YHULJHVYLNWLJDVWHLQQRYDWLRQVPLOM|HU

facebook.com/iftacab

youtube.com/iftac

Bli solcellsrebell! Snart bygger vi Sveriges stĂśrsta solpark pĂĽ Kalmar Ă&#x2013;land Airport. Var med i nästa vĂĽg av solcellsrevolutionen! KĂśp dina andelar pĂĽ energirepubliken.se.

Varje andel kostar 1100 kr och genererar ca 100 kWh per ür. FÜr elen betalar du 0 kr per ür i 15 ür, därefter 15kr/andel och ür. Statlig skatt och avgifter tillkommer pü din fÜrbrukning.


Möten

Apelsin och fågelsång boostar kreativiteten Text Jörgen Dyssvold

Enligt forskningen kan både vårt välmående och hur vi presterar påverkas så mycket som 10% upp eller ned beroende på vilken miljö och kontext vi utför arbetet i. Det är dock inte så enkelt som att en miljö är optimal för arbete, lika lite som att ett slags mötesrum skulle vara optimalt för alla typer av möten. Vad som är bäst varierar nämligen med uppgiften.

D

e flesta håller nog med om att det är lättare att springa en mil i skogen en skön vårdag kompad av fågelsång och med solens strålar mot kroppen, än en kväll på löpbandet på gymmet med oljud och svettdoft som fond. Våra upplevelser styrs till stor del av minnen. Varenda doft, bild, färg, smak, ansikte, röst, låt och annat som vi någonsin upplevt tidigare finns lagrat med en referens till om vi tidigare upplevt den i ett bra eller dåligt sammanhang. Att det är så här hänger ihop med vårt behov av säkerhet. På bråkdelen av en sekund ska de intryck våra sinnen samlar in analyseras av hjärnan och leda till en slutsats som informerar oss om vi ska fly, slåss eller kan ta det lugnt.

100

Om något av det som sinnena fångar upp är kopplat till njutning blir vi inte bara lugna, utan kroppen börjar också producera olika ”måbrahormon” som ger oss extra positiva känslor. Associeras det istället med fara påbörjas produktionen av olika ”stresshormon”. Att springa den där milen kräver lika mycket energi oavsett vart det sker. Men, för att omsätta energin till aktivitet krävs också motivation och det är där allt det andra kommer in i bilden. Olika måbra-hormon ökar bland annat motivation och gör oss mindre känsliga för smärta. Det finurliga är att vi själva kan göra olika saker för att ”designa en kontext” i en miljö för att på så viss förbättra den, exempelvis lägga till saker som triggar måbra-

hormonerna. Ett exempel är att ta på oss lurar och lyssna på favoritmusik medan vi springer den där milen på löpbandet. Det är så klart våra egna förutsättningar och vår form som har störst påverkan på hur vi presterar och mår, men också omgivande faktorer har inverkan. Platser kan göra oss lugna men också stressade – allt beroende av utformning, ljus, ljud, andra personer och annat. Man kan inte säga att platser i sig kan vara produktiva eller kreativa. Däremot kan platserna vara en del i en kontext som påverkar förutsättningarna för exempelvis produktivitet och kreativitet. Vi är exempelvis som mest kreativa i duschen eller i sängen innan vi somnar. ­


Vikten av att välja rätt Det är viktigt att våga välja. Men det är också viktigt att välja rätt. Och detta gäller i många sammanhang, inte minst när man som företagare i en rekryteringsprocess skall välja någon att anställa eller när man skall välja en samarbetspartner eller leverantör. Det får stora konsekvenser om man väljer fel... Men det gäller också när man som privatperson skall välja den mäklare som skall hjälpa till att sälja sin bostad. Även där kan det göra stor skillnad beroende på vem man väljer. Och valet är inte enkelt. Skall man ta den som är störst i Europa, störst i Sverige, störst på Gotland eller störst i Visby? Spelar storleken så stor roll? Eller skall man välja den som du får förtroende för, som du känner att det är lätt att prata och att samarbeta med och den som du tror kan hantera dina presumtiva köpare på ett trevligt, korrekt och kompetent sätt? Vi kommer gärna ut och pratar om detta med dig.

Av gotlänningar – för gotlänningar.

visbymäklarna ÖSTERVÄG 15, 621 45 VISBY, TEL. 0498-20 88 90, WWW.VISBYMAKLARNA.SE


Möten

Här kommer en genomgång av några av alla saker som påverkar hur vi mår och presterar, såväl i mötesrum som i andra sammanhang. Färg: Blå och gröna färgtoner gör oss lugna, eftersom vi associerar dem med vatten, himmel och växtlighet. Röda och gula färgtoner kopplar vi istället till eld, blod och fara och de gör oss därför mer uppmärksamma. I studier har man t ex sett hur pulsen automatiskt kan börjar slå 10 slag snabbare per minut när vi vistas i röda rum Ljus: När det kommer till ljus är starkare ljus att föredra vid läsning på papper och det gör oss också mer fokuserade. Ett mer dämpat ljus kan göra oss lugnare och ge en känsla av trygghet, eftersom man där inte är lika synlig som i starkare ljus. Ett vitare ljus kan göra oss piggare medan ett gulare ljus kan verka lugnande och upplevs i de flesta kulturer som varmare. Ljud: För fokuserat arbete påverkas vi positivt av tystnad, mycket lågmäld instrumental musik eller lugna naturljud. Musik kan göra många av oss mer kreativa men bör då vara instrumental eller utan text vi förstår. Vi är som mest kreativa med cirka 70 decibel bakgrundsljud och både tystnad (<50 dB) och stimmiga miljöer (>85 dB) påverkar kreativiteten negativt. Doft: Doften är vårt enda sinne som inte analyseras i hjärnan innan det triggar en känsla. Det är också väldigt individuellt vilka dofter vi uppskattar och inte, men det finns några huvuddrag. Dofter av växtlighet och blommor uppfattar vi positiva. Varma dofter som apelsin och kryddpeppar gör oss mer kreativa medan mentol skänker lugn.

102

Sammanfattning: Avskilt, lugnt och ljust är bäst för fokuserat arbete. Idealisk kontext för fokus (läsa/skriva) är lugna, mer tysta och avskilda platser med starkare ljus och neutrala från doft, gärna med möjlighet att avgränsa sig från andra via rum, zoner eller signaler. Svala färger som blå eller grön eller dämpade som bruna, grå eller vita nyanser. Dofter och musik kan boosta kreativiteten. Idealisk kontext för kreativitet kan vara mer öppna miljöer med mer inslag av färg, form och ljud, dock inte musik med begriplig text. Sublima dofter, musik, färgat ljus, bakgrundssorl, människor och rörelse omkring oss ökar kreativiteten. Vila gynnas av naturfärger. Idealisk kontext för avkoppling är mer dämpade miljöer, när det gäller färger och ljus, och lågmäld bakgrundsmusik eller ljud från naturen. Växter, dofter och annat vi känner igen från naturen verkar också lugnande liksom svala eller naturliga färger som blå, grön, grå, brun eller svart.

Jörgen Dyssvold är mötesdesigner vid mötesbyrån Herr Omar och har mer än 20 års erfarenhet av att planera och producera allt ifrån TEDx konferenser till världsrekord och presidentbesök. Han är också skapare av Meetfulness – läran om hur man skapar möten. som uppnår målen och har kul på vägen. Du kan komma i kontakt med Jörgen via herromar.se


Ă&#x201E;r du rätt fĂśrsäkrad pĂĽ resan? KONSUMENTERNAS FĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;KRINGSBYRĂ&#x2026; har funnits sedan 1979. Hos oss fĂĽr tiotusentals konsumenter varje ĂĽr hjälp med sina frĂĽgor om fĂśrsäkringar och pension.

â&#x20AC;?Har du en frĂĽga är du ocksĂĽ välkommen att kontakta oss.â&#x20AC;?

Vi har daglig vägledning per telefon och mejl. Vi drivs utan vinstsyfte och vägledningen är oberoende och kostnadsfri. Vi kan till exempel hjälpa dig att: â&#x20AC;˘ bli rätt fĂśrsäkrad fĂśr din resa - och vi vet vad som gäller fĂśr utlandsboende. â&#x20AC;˘ veta när hemfĂśrsäkringen räcker. Vad gäller fĂśr en kort resa? En längre resa? InnanfĂśr eller utanfĂśr EU? â&#x20AC;˘ klaga pĂĽ en fĂśrsäkring eller ett fĂśrsäkringsbolags beslut. Vi kan berätta hur du gĂĽr vidare men inte fĂśreträda dig i en tvist. 'XNDQRFNVnWDKMlOSDYGHQNODJRJXLGHVRPÂżQQVSnYnUZHEESODWV KONTAKT Webb: konsumenternas.se Telefon: 0200 - 22 58 00, vardagar 9 - 12

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef pĂĽ Konsumenternas )|UVlNULQJVE\Un)RWR6RÂżQDELOGHU

KAPACITET MĂ&#x2013;TESPLATS MARK

Behov av kundanpassade transformatorer med lĂĽga fĂśrluster? BehĂśver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelstrĂśmtransformatorer fĂśr dig, vi har även ett stort standardprogram av vĂĽra produkter som vi kan erbjuda vĂĽra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat fĂśretag som grundades RFKĂ°QQVEHOĂ&#x192;JHWPLWWL6YHULJHLGHWQDWXUVNĹ&#x152;QD+Ĺ&#x152;JD Kusten. VĂĽr styrka ligger i vĂĽrt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en fĂśrfrĂĽgan!

N

katrineholmslogistikcentrum.se

NORDTRAFO

www.nordtrafo.se | info@nordtrafo.se | +46 612 52210


Tidningen du just nu läser skulle kunna vara klimatneutral och Svanenmärkt ... om den hade varit tryckt hos /HQDQGHUV*UDƋVND

Vi har tre 8-färgare och eget bokbinderi. Det betyder att vi har riktigt stor kapacitet att trycka riktigt hög kvalitet väldigt fort, och att vi inom huset kan producera färdiga böcker, kataloger, broschyrer och tidningar i stora volymer. Dessutom är vi miljövänliga och kan leverera klimatneutrala trycksaker.

ISO12647-2

BOX 4018 | 390 04 KALMAR | TEL. 0480 - 44 48 00 INFO@LENANDERS.SE | WWW.LENANDERS.SE


Möten

Walk and talk

Charles Dickens gjorde det

PROMENADMÖTENː*—581'(59(5. )—5.5($7,9,7(72&+9…/0†(1'(

B

lir du rastlös av att sitta i långa och oinspirerande möten? Du är inte ensam. För många är lösningen promenadmöten. Det fungerar ungefär som ett vanligt möte, med den enda skillnaden att man går ut och går under tiden. Kanske är lätt motion och miljöombyte precis vad som behövs för att bryta dödläget. Oavsett yrkesroll är möten en del av vardagen för kontorsarbetaren. Även om de ibland präglas av blomstrande kreativitet riskerar de regelbundna sittningarna att bli både långrandiga och repetitiva. Man sitter i samma miljö, diskuterar samma frågor och fastnar följaktligen i samma spår som vanligt. De möten som var tänkta att bidra till projektets utveckling förvandlas istället till tidstjuvar, som lämnar deltagarna frustrerade snarare än inspirerade. 0,/-—20%<7(*(5,163,5$7,21 Känner du igen dig? Då kanske promenadmöten vore någonting för dig och dina kollegor. Genom att ta med er diskussionen utomhus skapar ni nämligen de rätta förutsättningarna för nya tankebanor och idéer. De flesta med erfarenhet inom ledarskap vet vilka goda effekter ett miljöombyte kan ha på medarbetarna. Just därför hålls ofta konferenser på annan plats än kontoret, ibland till och med på annan ort; för att inspirera nytänkande inom organisationen.

LÄS VIDARE FÖR ATT ta reda på hur ni på din arbetsplats, med relativt enkla medel, kan få:

Friskare och mer fokuserade medarbetare

Ökad kreativitet

En plattform för dynamiska och konstruktiva diskussioner

67(9(-2%62&+&+$5/(6 ',&.(16ŗ/…5$9'(%…67$ Många med kreativa yrken pratar sig varma om de positiva effekter motion har på deras skapande. Joyce Carol Oates springer för att råda bot på skrivkramp och Charles Dickens var känd för att ta långa dagliga promenader mellan perioderna vid skrivmaskinen. Och listan över framgångsrika människor som låtit promenader stimulera kreativiteten kan göras betydligt längre. Pionjärerna Steve Jobs (Apple) och Mark Zuckerberg (Facebook) är bara två exempel. I Jobs biografi beskriver Walter Isaacson hur Applegrundaren föredrog att föra ”seriösa konversationer” till fots. Extra anmärkningsvärt med tanke på att Jobs lade grunden för hur människor skulle komma att kommunicera med varandra under 2000-talet. Att promenera tillsammans med en kollega skapar en avslappnad stämning som möjliggör diskussioner om både

högt och lågt. Ett utmärkt utgångsläge för att testa nya idéer på varandra och öppna upp för konstruktivt meningsutbyte. )5,6.$5(2&+0(5)2.86(5$'( 0('$5%(7$5( Kontorsjobb innebär mycket stillasittande. I bästa fall finns det höj- och sänkbara skrivbord som kommer till användning någon timme om dagen. Många företag och organisationer erbjuder redan sina anställda generösa friskvårdsbidrag. Möjligen är promenadmöten nästa steg på vägen mot friskare och mer fokuserade arbetare. Åtminstone om vi ska tro den studie som University of Miami nyligen publicerade. Utöver fördelarna med ökad fysisk aktivitetsnivå upplevde deltagarna att de lättare kunde fokusera på mötets agenda, då möjligheten att multitaska framför datorn försvann under promenaderna. och Zuckerberg du också – testa ett promenadmöte nästa gång det är dags att gå igenom projektet med kund eller kollega. Allt du behöver är ett par bekväma skor och kläder avsedda för vädret. ࣵ

GÖR SOM DICKENS, JOBS

KÄLLA: KLÖVERN.SE

105


Hur påverkar era hissar humöret? Alla har upplevt det: samtal som tystnar i hissen. Men så behöver det inte vara. Kontakta oss så berättar vi hur man snabbt och enkelt kan göra hissen och hissfärden till något positivt. Och något man pratar i, och om, med gott humör!

FÖRE

EFTER

S T O C K H O L M S KO N T O R E T

070 - 412 26 64, info@hissdesign.se SÖDRA SVERIGE

042-15 88 90, hbg@hissdesign.se www.hissdesign.se

Scanunit – specialister på heltäckande lösningar för fartygsunderhåll Trimmad organisation

Till sjöss är varje minut värdefull. Rätt insats med rätt kompetens i rätt tid med minsta möjliga miljöpåverkan är avgörande framgångsfaktorer.

– Här har vi med 30 års erfarenhet byggt upp en unik kompetens som snabbt kan vara XsXTI\[LqZJMPW^M\ÅVV[NZI\\ OZIMVS^ITQÅKMZILQV[I\[UML minimerad stilleståndstid, säger Kristian Berg, VD på ScanUnit. ScanUnit är en av Skandinaviens ledande

leverantörer av kompletta lösningar inom lyft och underhåll för sjöfart och industri. Huvudkontoret ligger i Helsingborg men arbetsfältet är globalt. ·>sZÅTW[WÅqZI\\M\IJTMZI långsiktiga kundrelationer där vi lär känna kundens unika behov [sI\\^QSIVMZJR]LIM‫ٺ‬MS\Q^I helhetslösningar, säger Kristian Berg. Vårt mål är att vara en nära och tillgänglig partner till sjöfarten som snabbt kan skräddarsy en lösning oavsett vad fartyget och redaren behöver hjälp med.

Kristian Berg har sedan han tog över som vd på Scanunit för ett och ett halvt år sedan kunnat notera att efterfrågan på större installationer ombord minskat men i gengäld har de snabba, lite kortare uppdragen inom [MZ^QKMWKP]VLMZPsTTJTQ^Q\ÆMZ ·>QPIZMVÆM`QJMT organisation med marknadsledande kompetens när det gäller större QV[\ITTI\QWVMZI^M`MUXMT^Q[ GRE-rör för scrubbers, ballasthantering och kylning men ligger också i absolut framkant inom områden som lyft, ytbehandling, stål/svets samt LSA/Safety. ScanUnit har vässat och renodlat kompetensen inom sina kärnområden och står i dag väl rustat för att möta branschens allt högre krav XsM‫ٺ‬MS\Q^Q\M\[qSMZPM\WKP hållbarhet. ·>Q[MZW[[[WUMVÆM`QJMT problemlösare för både sjöfarten och industrin, säger Kristian Berg.

Bygger vidare på kompetensen

Sjöfartsmarknaden har varit svajig de senaste två åren. Områden som roro och NqZRM\ZIÅSNWZ\[q\\MZOs[\IZS\ UMLIVW‫[ٺ‬PWZMUIZSVILMV[\sZ och stampar. ·5MV^Q[MZITT\ÆMZ\MKSMVXs ökad rörlighet på marknaden och står väl rustade att möta branschens behov, säger Kristian Berg. Vi har precis tagit nya viktiga beställningar i Österrike och Holland och ser stora möjligheter att fortsätta ^q`IQV\MZVI\QWVMTT\

SCANUNIT

• ScanUnit bildades 1988 och är i dag marknadsledande inom segmentet fartygsunderhåll. • Företaget har huvudkontor i +HOVLQJERUJPHQȴQQV¦YHQL Göteborg samt i danska Fredericia. • ScanUnits motto är ”Our Skill – <RXU%HQHȴWȋRFKȋ6DIHW\)LUVWȋ

RXUVNLOO\RXUEHQHȴW


PROBARE - LÄKEMEDELSSTUDIER OCH LÄKARMOTTAGNING I LUND OCH SOLNA PROBARE bildades 2008 och är ett privatägt företag som bedriver läkemedelsforskning både i Lund och i Solna. Vi utför således läkemedelsprövningar inom bl a psykiatri, kardiologi, ortopedi, lungmedicin och allmänmedicin, där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföretag. Vi som arbetar här är läkare med specialistkompetens inom psykiatri, allmänmedicin, intermedicin, ortopedi och kardiologi samt studiesjuksköterskor och studiekoordinator. Vi har utfört ett 80-tal läkemedelsprövningar inom områden som bl a depression, ADHD, bipolär sjukdom, hjärtflimmer, KOL, astma, diabetes, IBS, överaktiv blåsa, förstoppning, pollenallergi, neuropatisk smärta, högt blodtryck, artros, höga blodfetter mfl. Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet antingen som patient eller uppdragsgivare, boka tid eller delta i en läkemedelsprövning är du välkommen att kontakta Ewa Karlsson på tfn 0732-300 450 eller maila ewa.karlsson@probare.se

Besök gärna vår hemsida på www.probare.se

Vi har också en privatläkarmottagning i Lund för dig med psykiatriska problem.

Säkrare tjänsteresor. Pinkerton erbjuder skräddarsydda lösningar för din säkerhet på resande fot. Med vår globala närvaro har vi unika möjligheter att snabbt och med rätt kompetens möta behoven – var de än uppstår och hur många ni än är. Kontakta oss för förslag inom: • • • • •

Resesäkerhetsrapporter Omvärldsbevakning och analys Utbildning GPS-positionering Stöd vid oväntade händelser

www.pinkerton.com | 08-545 322 30


Guldkorn

1. 2.

3.

3XROMANTIK Tre romantiska hide-aways

1. C/O HÄRINGE SLOTT Häringe slott, Västerhaninge Här andas man som gäst glamorös, dekadent och excentrisk historia. Här har filmstjärnor, kungar, estradörer, primadonnor och andra intressanta gäster roat sig kungligt genom alla tider. Hit kom Greta Garbo då det begav sig – därav c/o Häringe. haringeslott.se

108

2. MJS Mäster Johansgatan 13, Malmö Mäster Johan vid Lilla Torg, är nu MJs och här kliver du in i en romantisk och exklusiv atmosfär. Sedan nysatsningen är det ett hotell med bar istället för reception, och en restaurang med en av Skånes mest spännande köksmästare, events och musik. mjs.life

3. DORSIA Trädgårdsgatan 6, Göteborg Här har en miljö skapats som konsekvent stimulerar alla sinnen. resultatet är en matupplevelse utöver det vanliga, en verklighetsflykt med glimten i ögat, där då möter nu - på ett lekfullt sätt. dorsia.se


Nå toppen inom inköp och logistik Läs en grundutbildning, en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram på Silf Silfs utbildningar innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik- och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt, taktiskt eller strategiskt. Utbildningarna är internationellt gångbara och finns anpassade för både privat och offentlig sektor. Silfs pedagogik grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar till praktisk handling i den egna organisationen. Nyfiken på dessa?

Hör av dig så skickar vi ett ex!

silfonline@silf.se 08-752 16 80 0 www.silf.se

Vill du träffa de som undrar över samma saker som du, fajtas med samma problem och letar efter liknande information? SBTA ordnar seminarier, nätverksträffar, samlar rapporter och statistik, håller koll på viktiga frågor. En neutral plattform för alla som jobbar med affärsresor och –möten. Vi samlar köpare och leverantörer inom mötes- och resebranschen för dialog och kunskapsutbyte

Tel: +46 8 410 800 92 E-post: info(@)sbta.se


Mötesplats

Mötesrum Glädjen: Ett hav av 26 000 röda bollar

HAPPY TAMMSVIK

HÄR KAN ALLT HÄNDA

På Happy Tammsvik pågår livet, det sprakar av färg, sjuder av kreativitet och ljuder av skratt. Dofter och smaker av sött, salt, syrligt och ljuvligt. Allt kan hända och allt händer – på Happy Tammsvik.

H

är hittar du som gäst bland annat många annorlunda konferenslokaler, rum för humor och tid för allvar. För möten i uppsluppenhet eller - avskildhet. Möten med högt i tak eller med bara himlen som tak. På Happy Tammsvik finns bland annat ett rum med 26 000 röda bollar, ett rum utan fram och bak, ett energirum samt sköna rum för fåtöljkonferens i avslappnad miljö. Sammanlagt 121 hotellrum i naturskönt läge med ett stort utbud av aktiviteter. Måltiderna serveras i någon av herrgårdens minst sagt spektakulära matsalar.

finns en fullt utrustad militär hinderbana för utmanande möten med kollegorna. Vid bryggan flyter två Sjöbastur vid

PÅ HAPPY TAMMSVIK

110

namn M/S Flotta Lotta och M/S Sebastuan. På anläggningen finns också utegym, beachvolley, kanoter, cyklar, sparkstöttingar, inomhuspool, pingis, brännboll, fotboll, rockringar, boule och kubb. TAMMSVIKS HISTORIA Tammsviks Herrgård byggdes 1917– 1921 av friherre Claes Tamm. Claes var äldsta sonen till Brukspatronen Per Gustaf Tamm som bodde på Ådö Slott. Per Gustav Tamms farfar hette "Tham" men ändrade stavningen till Tamm efter en dispyt med kungen där han avsade sig sina adliga rättigheter år 1800. Han blev sedermera adlad på nytt men behöll den moderna stavningen. På grund därav finns det två "Tham/Tamm" släkter som båda bidragit till Tammsviks historia.

HERRGÅRDEN ÄR BYGGD på mark som sägs höra till den "svarte ryttaren". Den svarte ryttaren var en gammal skadad soldat som setts rida över marken där herrgården byggdes och nu sägs spöka i herrgården eftersom huset står i vägen. 1930 hyrde Claes ut herrgården till syskonen Lundgren som döpte om herrgården till "Tammsvik" och bedrev pensionatverksamhet.

HAPPY TAMMSVIK Adress: 197 91 Bro Tel: 08-584 718 00 Bokning: 08-584 719 99 E-mail: bokningen@ happytammsvik.se


RKSHOP PÅ VÅRT VIS. M E E T WION GS BY THE SEA. På mötenibohuslän.se hittar du vinterns bästa

Att andas den friska, salta luften och energifyllda att stanna upp en kort stund. Just i de stilla ögonblicken, fritt från och mest konferenspaket. vardagens brus, väcks ofta de stora, nya tankarna.

SKÄRGÅRDSKONFERENS från 1.245 kr/pers ex moms

Havsnära hotellogi, måltider, konferenslokal.

www.tanumstrand.se +46 525 -190 00 • 1,5 timme med bil från Göteborg

Harmonisk upplevelse Vår Spa-avdelning bjuder på 1 200 kvadratmeter med upplevelseduschar, vilrum, saltvattenbassäng och en rad andra rogivande aktiviteter. Här garanteras du en harmonisk stund fjärran från stress och jäkt. Vi har Sveriges främsta och bredaste utbud inom den kontinentala bastutrend som sprider sig i Europa. Här varvas våra omtalade aufgussittningar med såväl klassisk bastu som ångbastu och nordens största Kelo Sauna.

Varmt välkommen att samla kraft hos oss. Lasarettsgatan 15, 891 33 Örnsköldsvik. Tel. 0660-885 90 paradiset@ornskoldsvik.se www.paradisetornskoldsvik.se


Ekonomi

Var tredje kvinna tror att de får svårt att klara sig på sin pension MER ÄN VAD TREDJE KVINNA tror att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte alls klara sig, på sin pension. Kvinnor sparar mindre till sin pension än män, och kvinnor planerar också att gå i pension tidigare än män. Det visar en ny undersökning som Swedbank och sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo [1]. Kvinnors pension uppgår till 67 procent av männens. Det är en effekt av att kvinnor har lägre löner än män. - Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Kvinnor och män sparar till sin pension i lika hög utsträckning, knappt sex av tio uppger att de gör det. Men kvinnor sparar lägre belopp än män. - Det är inte konstigt att kvinnor sparar lägre belopp än män, de har ofta lägre lön och mindre marginaler. Lever man i en relation där den ena tjänar mer än den andra kan det vara bra att föra över pensionsrätter till den med lägre inkomst, fortsätter Madelén Falkenhäll.

av kvinnorna har arbetat deltid någon del av sitt yrkesliv, bland männen är det en tredjedel. Av de kvinnor som har arbetat deltid uppger nästan hälften (47 procent) att de inte vet hur det påverkar deras pension.

JOBBA NÅGOT ÅR EXTRA SÅ BLIR PENSIONEN HÖGRE

KNAPPT TVÅ TREDJEDELAR

SVÅRT ATT KLARA SIG PÅ SIN PENSION

Mer än var tredje kvinna (34 procent) tror att de aldrig kommer att klara sig eller kommer ha svårt att klara sig på sin pension. Ett sätt att öka sin framtida pension är genom ett privat sparande.

112

ATT FÖRA ÖVER PENSIONSRÄTTER

för premiepension till make, maka eller partner är ett bra sätt att göra pensionerna mer jämställda inom ett hushåll [3]. 20 procent vet vad det innebär men endast 4 procent för över pensionsrätter.

Ett annat sätt att öka sin pension är att försöka arbeta ett eller två år extra, det gör stor skillnad på pensionen. Men sex av tio kvinnor planerar inte att jobba efter att de fyllt 65 år. - Det går att påverka din pension. Försök att arbeta heltid, det gör stor skillnad, och om du kan jobba ett eller ett par år efter du fyllt 65 år så förbättras din pension avsevärt. En grundskollärare som jobbar två extra år kan få upp till 1 600 kronor mer i pension varje månad, fortsätter Madelén Falkenhäll.

TIPS FRÅN 6:('%$1.ː SÅ KAN DU PÅVERKA DIN PENSION •Spara själv till din pension, börja så tidigt som möjligt och öka beloppet allteftersom. Även mindre belopp gör skillnad på sikt. •Jobba heltid om du kan, det gör stor skillnad eftersom det är livsinkomsten som ligger till grund för din pension. •Försök att arbeta hos arbetsgivare som gör avsättning till din tjänstepension, den är en väldigt viktig del av din framtida pension. •Försök jobba något eller några år efter 65 år, det kan påverka din pension avsevärt. •Lever du med någon och det skiljer i inkomst och pensionsavsättningar. För över pensionsrätter för premiepension eller kompensera varandra ekonomiskt genom sparande. Pensionsrätter kan du föra över om du loggar in på ”Mina sidor” på Pensionsmyndighetens hemsida. ࣵ


Diplomerad controller Utvecklingen gür frün renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer stora krav pü bred kompetens.

Utbildningen omfattar 5 block pĂĽ sammanlagt 10 dagar: Â&#x2021; (NRQRPLVNXSSI|OMQLQJRFKDQDO\V Â&#x2021; (NRQRPLVNDNDON\OHU Â&#x2021; 6W\UPRGHOOHU Â&#x2021; (NRQRPLVNDULVNHU)|UHWDJVYlUGHULQJ3UHVHQWDWLRQGHO Â&#x2021; 3UHVHQWDWLRQGHO&RQWUROOHUQVUROO'LSORPHULQJ Utbildningsstart: 6WRFNKROPDSULO_*|WHERUJPDM Anmälan och läs mer pĂĽ www.taurusekonomi.se

â&#x20AC;˘ BokfĂśring â&#x20AC;˘ Bokslut â&#x20AC;˘ Deklaration â&#x20AC;˘ Momsredovisning â&#x20AC;˘ Ekonomistyrning â&#x20AC;˘ Juridik â&#x20AC;˘ Arbetsrätt â&#x20AC;˘ Nystart â&#x20AC;˘ Affärsutveckling â&#x20AC;˘ SkattefrĂĽgor

Din vision VĂĽr kunskap Ger stĂśrre mĂśjligheter

watekonomi.se tel. 0709 666 529


Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm Kampanjbiljetter från 595 SEK Kontakta oss på direktflyg.com Tel. 0770-790 700 bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95 Din flygplats i Härliga Härjedalen

VÅRA INNOVATIONER SKAPAR FRAMTIDENS GLOBALA BETALLÖSNINGAR TACK VARE VÅR LOKALA NÄRVARO KAN VI SKRÄDDARSY LÖSNINGAR SOM PASSAR DIN VERKSAMHET BÄST

www.verifone.se


Mat & Dryck

In the kitchen

Lime och Lemon Juicer Cook´n Bloom/299 kr

Champagnekylare Isa Bloomingville guldfärgad/1099 kr

FYRKLÖVERN PORSLINSERIE/Royal Dream i samarbete med Lars Wallin

Habitat/Denver Kastrull/950 kr

Justerbart mått/Cook'n Bloom / Kitchen Art Rostfritt stål/Classics/169 kr

Vinglas Gala/2-pack/Bloomingville Guldfärgad fot/handdisk/190 krDina anställda är visst Den som får ett superbrett presentkort kan välja själv. 116


FOTO: FRIDA STRÖM

Linsotto med svamp

Frösotto med sparris och gröna ärtor

1 frp Linsotto Risenta 1–2 msk matolja 1–2 dl parmesanost riven 250 g blandad svamp som ex: skogschampinjon, shiitake 1–2 msk smör eller matolja

1 frp Frösotto Risenta 1–2 msk matolja 1–2 dl parmesanost riven 1 knippe grön sparris 2 dl gröna ärtor

GÖR SÅ HÄR:

GÖR SÅ HÄR:

1. Hetta upp 1–2 msk neutral olja i kastrull. 2. Fräs blandningen i 1–2 minuter på medelhög värme. 3. Tillsätt 5 dl vatten och småkoka i 10 minuter under lock. 4. Ansa svampen och skiva, stek gyllene i lite smör eller olja. 5. Ta Linsotton från plattan och blanda i den stekta svampen och riven parmesanost. 6. Smaka av med salt och svartpeppar.

1. Hetta upp 1–2 msk neutral olja i en kastrull, tillsätt blandningen och fräs 1–2 minuter på medelhög värme. 2. Tillsätt 5 dl vatten och småkoka i 15 minuter under lock. 3. Ansa sparrisen och dela i mindre bitar, förväll i lättsaltat vatten ca 2 minuter, tillsätt ärtorna sista minuten. Låt rinna av i durkslag. 4. Ta frösotton från plattan och blanda i sparris, ärtor och nyriven parmesanost. Smaka av med salt och svartpeppar.

redo för mer ansvar. Så mycket mer än mat

Köp i butik eller beställ på ica.se/presentkort

117


ICHI, STOCKHOLM FOTO: MARKUS CRÉPIN SUNDSTRÖM

Mat & Dryck

DE BÄSTA ÄR KORADE

RUTABAGA, FOTO: MAGNUS MÅRDING

Under pompa och ståt i Blå Hallen i Stockholms Stadshus presenterades den 5 mars, White Guide 2018. På galan korades årets bästa restauranger i olika kategorier och de största restaurangupplevelserna i landet hyllades. Av närmare 800 testade restauranger kvalificerade sig i år 600 restauranger i just utkomna upplagan av White Guide. Årets Bästa Restaurang, som också levererade Årets Bästa Serviceupplevelse, är enligt White Guide 2018 nyöppnade Frantzén i Stockholm.

ÅRETS BÄSTA RESTAURANG Frantzén, Stockholm.

För att ha skapat en ny kultplats för gastronomi i högsta divisionen, där inga ansträngningar sparats och inget lämnats åt slumpen för att leverera en restaurangupplevelse som kombinerar kulinariskt artisteri med ett värdskap i världsklass. ÅRETS STJÄRNSKOTT Ichi, Stockholm.

För att med sparsmakad japansk elegans ha skapat en storartad smakupplevelse där Kyoto möter Stockholm med service och matpresentationer på högsta nivå. FAMILJEN, GÖTEBORG

ÅRETS BANBRYTARE Rutabaga, Stockholm.

För att ha modet och kreativiteten att erbjuda en ny typ av modern finkrogsupplevelse där grönsaker har uppgraderats från tillbehör till tallrikens stjärnor. ÅRETS VÄRT EN RESA FOLII, STOCKHOLM FOTO: MARKUS CRÉPIN SUNDSTRÖM

Falkenberg.

118

För att ha skapat en grogrund för entusiastiska matentreprenörer att utveckla en kreativitet som gjort staden till en spännande svensk restaurang-destination. ÅRETS HJÄRTEKROG Familjen, Göteborg.

För att ha skapat en hjärtlig och välkomnande restaurangmiljö där personal och prisvärde lockar olika typer gäster att känna sig som en del av den familjära stämningen. ÅRETS DRYCKESUPPLEVELSE Folii, Stockholm.

För att med stort yrkeskunnande, engagemang och personlighet ha skapat en ny typ av vinbar där upplevelsen i glaset maxas med hjälp av en levande vinlista, service, mat och ambience.


ETT RIKTIGT GULDKORN I JÄMTLAND - Skärvångens bymejeri är de enda i landet av sitt slag. Det är beläget i nordvästra delen av Jämtland. I det lilla fjällnära mejeriet tillverkas hantverksmässiga ostar av mjölken från byns kor och getter. Mejeriet har genom åren blivit den största turist attraktionen längs FISKEVÄGEN, väg 340. Cirka 10 000 besökare under hög sommaren, hinner uppleva en unik och ytterst speciell företeelse.

ࠫ;;(.<3+6*/;9,:03=,9 Bymejeriet tog storslam på SM i mathantverk 2017 som i oktober H]NQVYKLZPࠫYL Mest stolt är vi att vårt nya tillskott den Jämtländska källarlagrade getosten tog hem ett av gulden.

www.bymejeriet.se Du hittar oss på Facebook. Tel 0645 40140


Vin

Dieter Meier, investerare i vin och fd popartist

”SÅ SNART JAG BEHÄRSKAR NÅGOT PERFEKT, MÅSTE JAG BÖRJA PÅ NÅGOT NYTT” TEXT: TINA GARDSTEN

D

et var de spanska och portugisiska erövrarna som redan på 1500-talet startade vinodling i Sydamerika. Mot slutet av 1700-talet immigrerade italienare, spanjorer och fransmän som hade med sig både vinstockar och kunskap om vinodling vilket blev startskottet för den mycket mångfacetterade vinindustrin, med många olika druvor och stilar som idag är kännetecknande för Argentina. Idag har Argentina ett högt anseende som vinland. I många fall har utländska investerare som Moët & Chandon, Concha y Toro, Sogrape eller Bacardi bidragit till framgångarna. En mindre känd, men lika engagerade investerare, är schweizaren Dieter Meier som tidigare var sångare i den schweiziska musikduon Yello. År 1997 köpte konstnären, musikern, författaren och företagaren Meier jordbruksland där han föder upp nötkreatur och odlar säd, grönsaker,

120

soja, nötter och inte minst vin. Alla produkter är ekocertifierade och hållbart framodlade. Naturresurser hanteras skonsamt och man stödjer aktivt samhället i form av sjukvård och skolutbildning till den fattiga lokalbefolkningen. Här kombinerar man modern teknik med idéer om biologisk odling och varaktighet. Till exempel bevattnas alla vinrankor med hjälp av ett droppsystem, som förses med vatten från en egen grundvattensjö. Boskapshjordar betar hela året på härligt gröna ängar och Meier byggde både skolor och sjukhus för sina arbetare. Det viktigaste för honom och vinkällarmästaren Alain Bramaz är vinernas kvalitet. För att kunna garantera denna, ser man till att avkastningen vid skördarna är låg, och att de mogna druvorna bearbetas så skonsamt som möjligt med hjälp av den toppmoderna produktionsutrustningen.

I ZÜRICH ÄGER HAN restaurangen ”Bärengasse” och en gourmetbutik med egna produkter som har samma namn som hans argentinska vinodling: ”Ojo de Agua” (Vattnets öga). ”Så snart jag behärskar något perfekt, måste jag börja på något nytt”. Meier ser sig själv som en bergsbestigare längtar efter att nå nya höjder för att lära sig något nytt om sig själv. ”Jag är idealist så länge jag har råd med det. Och jag är noga med att idealisten i mig inte tar livet av realisten.”

ett kontrasternas land som ständigt drabbas av nya ekonomiska kriser. I turbulenta tider bidrar vinodlingen med ett visst mått av stabilitet. De fruktbetonade, saftiga Malbecvinerna från Argentina är alltjämt lika populära hos alla rödvinälskare.¬

ARGENTINA ÄR OCH FÖRBLIR


FINLANDSHUSET KONFERENS ETT STENKAST FRĂ&#x2026;N STUREPLAN

Finlandshuset Konferens 6QLFNDUEDFNHQĹŹ6WRFNKROPĹŹ7HO Ă&#x20AC;QODQGVKXVHW#ID]HUFRPĹŹZZZĂ&#x20AC;QODQGVKXVHWVH

Pü Levande FÜda Skeppsgürden f d Living Food Global Center har vi den längsta och mest gedigna erfarenheten och kunskapen om Levande FÜda i Sverige. Här har Anita Svensson i 28 ürs tid utbildat och hjälpt mer än 5000 nÜjda kursdeltagare. Det enda riktiga Levande FÜda-institutet i Sverige.

Levande FĂśda SkeppsgĂĽrden AB SkeppsgĂĽrden 615 92 Valdemarsvik Telefon: 0493â&#x20AC;&#x201C;414 25 www.livingfood.nu

Ann Wigmores Hälsocenter i Sverige. Det enda auktoriserade Levande FÜda institutet i Sverige.

VITAR HANDOM BĂ&#x2026;DEDIG OCHDIN AFFĂ&#x201E;RSRESA MEDLINGMERTHSSOM DINRESESPECIALISTBLIR VARJERESALITEBĂ&#x201E;TTRE Vi ďŹ nns nära dig med 11 lokala resebyrĂĽer i sĂśdra Sverige, där 100 medarbetare med kunskap och passion är redo a gĂśra din aďŹ&#x20AC;ärsresa eďŹ&#x20AC;ektivare. SĂĽ du kan lägga din kra pĂĽ aďŹ&#x20AC;ären â&#x20AC;&#x201C; inte pĂĽ resan. Och vi hjälper dig lika gärna till en trevligare gruppresa eller mer inspirerande konferens. Bra resebyrĂĽ, bäre resa.

www.lingmerths.se

LINGMERTHSRESEBYRĂ&#x2026;AB Tel +46 (0)10-122 67 00 â&#x20AC;˘ info@lingmerths.se


Vinprovning

BRA BUBBLOR OCH FINA ARGENTINARE PÅ NÄTET Kaiken Malbec 2016 Mendoza Montes Wine För framställningen av Montes Kaiken Malbec får druvorna först jäsa försiktigt och därefter får vinet mogna åtta månader på fat. Därefter tappas det upp på flaska, endast lätt filtrerat för att bevara karaktären. Doften är tät med toner av blåbär, svarta vinbär och mörk choklad med en fin mineralisk underton. Smaken är fyllig och fruktig, finalen saftig och sammetslen – och mycket lång. ODLINGSOMRÅDE: MENDOZA LAND: ARGENTINA SMAKRIKTNING: TORRT VINTYP: KRAFTIGT & KRYDDIGT DRUVSORTER: MALBEC 100% OPTIMAL SERVERINGSTEMPERATUR: 18°C MINSTA LAGRINGSDUGLIGHET: 2022 ARTIKEL-NR.: 922369 PRIS: 129KR

122

Dieter Meier Puro Corte d'Oro 2014 Mendoza På multitalangen Dieter Meiers ekologiska vingård i Mendoza skapas fantastiska viner av de regiontypiska druvorna Malbec och Cabernet. Ett utmärkt exempel är det här vinet som lyser purpurrött i glaset. Doften är tät och komplex med inslag av choklad, mörka skogsbär och mogna plommon. Det upplevs mjukt i gommen med en lång, saftig eftersmak. ODLINGSOMRÅDE: MENDOZA LAND: ARGENTINA SMAKRIKTNING: TORRT VINTYP: KRAFTIGT & KRYDDIGT DRUVSORTER: CABERNET SAUVIGNON 40% MALBEC 60% OPTIMAL SERVERINGSTEMPERATUR: 18°C MINSTA LAGRINGSDUGLIGHET: 2020 EKO/BIO-PRODUKT: JA, ENLIGT DE-ÖKO-006 ARTIKEL-NR: 258885 PRIS: 249KR

Marqués de Sandoval Cava Brut Cava DOP Söder om Barcelona ligger regionen Penedès med sina krithaltiga kalkstensjordar. Härifrån kommer Spaniens berömda mousserande vin cava som framställs genom traditionell flaskjäsning. Marqués de Sandoval är en klassisk cava som bjuder på friska och fruktiga aromer av kvitten, mogna äpplen och citrusskal. Det är elegant med en fint pärlande struktur och en lång eftersmak.

Privat Rosé Brut Nature Reserva 2014 Cava DO Alta Alella Ägarfamiljen till Alta Alella bedriver ekologisk vinframställning och utför en stor del av arbetet för hand. Deras kärlek till naturen och produkten lyser igenom även i smaken. Denna mousserande rosé doftar av röda bär och myskmadra.

ODLINGSOMRÅDE: CATALUNYA LAND: SPANIEN SMAKRIKTNING: TORRT VINTYP: AROMATISKT & FRISKT DRUVSORTER: MACABEO (VIURA) 35% XARELLO 35% PARELLADA 30% OPTIMAL SERVERINGSTEMPERATUR:8°C MINSTA LAGRINGSDUGLIGHET: 2019 ARTIKEL-NR: 762476 PRIS: 99KR

ODLINGSOMRÅDE: CATALUNYA LAND: SPANIEN SMAKRIKTNING: TORRT VINTYP: AROMATISKT & FRISKT DRUVSORTER: MONASTRELL & PINOT NOIR OPTIMAL SERVERINGSTEMPERATUR: 6°C MINSTA LAGRINGSDUGLIGHET: 2019 EKO/BIO-PRODUKT: JA, ENLIGT DE-ÖKO-006 ARTIKEL-NR.: 786698 PRIS: 189KR

Killka Malbec 2016 Valle de Uco Mendoza Bodegas Salentein Bodegas Salentein har bidragit stort till utvecklingen av Valle de Uco och övergången till att framställa förstklassiga viner. I lägen på upp till 1700 meter mognar här Malbecdruvorna till stor finess. Det här vinet har en hänförande doft med aromer av plommon, björnbär och violer med en aning vanilj från den sex månader långa fatlagringen. I gommen är det mycket fruktigt med bra struktur och sammetslena tanniner. Elegant ända till finalen. ODLINGSOMRÅDE: MENDOZA LAND: ARGENTINA SMAKRIKTNING: TORRT VINTYP: FINT & AROMATISKT DRUVSORTER: MALBEC 100% OPTIMAL SERVERINGSTEMPERATUR: 18°C MINSTA LAGRINGSDUGLIGHET: 2021 ARTIKEL-NR: 275888 PRIS: 149KR

Vid sidan av frukten framträder en överraskande kryddighet med tydliga örttoner och fina mineraltoner.

Vinerna går att beställa på: www.the-wine-company.se


FJÄLLBACKAS VACKRA GOLFBANA En utmanande bana med karaktär av semi-seaside längs den vackra Anråsälven. Banan är av karaktären semi seaside och golfen påminner om linksgolf då närheten till havet gör att vinden måste vara med i beräkningarna samt att de fasta greenerna ofta kräver att bollen rullas in. På elva av hålen är vatten med i spel och det nervkittlande första utslaget sker över älven.

Fjällbacka Golfklubb | Långö Rörvikarna 1, 457 41 Fjällbacka | Kansli 0525-311 50 | fjallbacka.gk@telia.com

Välkommen till ett vineri i världsklass. I Simrishamn. Lär dig hur man framställer vin från druva till färdig produkt. Vi arrangerar guidade turer året runt. Efter guidningen väntar vinprovning, delikatesser, lunch eller kvällsmeny. Under sommarhalvåret kan du sitta i solen på vår uteterrass och njuta av utsikten över vinrankorna. Vi arrangerar även populära säsongsprovningar på vinter, vår, sommar och höst.

nordicseawinery.se Tel 0414-186 79

/nordicseawinery


FOTO: JOHAN STÅHLBERG

Utställning

Fotografiska är inget vanligt museum

Fotografiska är en av världens största samlingsplatser för fotografi och en av Sveriges mest populära turistmål. Visionen är ständigt att "Inspiring a more conscious world" och bidra till samhällsdebatten genom att ställa ut fotografi som skapar engagemang och riktar fokus mot viktiga frågor som behöver lyftas. Utställningar är grunden i Fotografiska. Uppdraget är att visa de stora fotograferna och de nya namnen. Fotografiska är inget vanligt museum utan en internationell mötesplats för kunskap och upplevelser kring fotografins fascinerande och oändligt många uttryck. Att etablera den svenska fotokonsten i världen och den internationella fotokonsten i Sverige. Vi ska göra det för alla. Denna konstart är ju så inkluderande och vi vet att det händer något när du möter konsten – du möter dina medmänniskor – och du möter dig själv. Sedan invigningen den 20 maj 2010 har legender som Annie Leibovitz och David LaChapelle samt nya namn som Nick Brandt, Magnus Wennman och Inez & Vinoodh visats. Varje år omfattar 20-25 stora utställningar. Här några aktuella fotografer i Affärsresenärens egna utställning vi lånat från Fotografiska.

.

KÄLLA: FOTOGRAFISKA FOTO: ANGES VID VARJE ENSKILD BILD

124


Christian Tagliavini The Extraordinary World of Christian Tagliavini 9 mars–10 juni 2018

© CHRISTIAN TAGLIAVINI | AVENUE DES TITANS | COURTESY OF CAMERA WORK

Det finns de som gör kontroll till en konstart i sig. De som styr allt, ner till minsta beståndsdel, och på så sätt skapar unika märkliga världar som lockar fantasin att vakna även hos betraktaren. En sådan konstnär är Christian Tagliavini (1971). Nu aktuell med utställningen ’The Extraordinary Worldof Christian Tagliavini’ på Fotografiska 9 mars–10 juni, med verk som kom-mit ur behovet av att kunna spara de extraordinära världar som han själv bygger upp från ax till limpa. Verk vilka snarast är en film, i bara en ruta. En utställning som inbjuder betraktaren till att vidga sin egen fantasivärld.

© CHRISTIAN TAGLIAVINI |MADEMOISELLE EMILIA |COURTESY OF CAMERA WORK

125


Utställning

Christian Tagliavini The Extraordinary World of Christian Tagliavini 9 mars–10 juni 2018

© CHRISTIAN TAGLIAVINI | LA MOGLIE DELL'OREFICE | COURTESY OF CAMERA WORK

126


Få full kontroll och trygghet i alla lägen med Pyramids kompletta affärslösning Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi, information samt verksamhets- och beslutsstöd. För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare – www.unikum.se

Copyright © 2016 Unikum datasystem ab, www.unikum.se

RUM FÖR DRÖMMAR

FRITIDSHUS

FJÄLLSTUGOR

www.hudikhus.se


Utställning Zanele Muholi Somnyama Ngonyama (Var hälsad, mörka lejoninna) 9 februari–1 april

JULILE I, PARKTOWN, JOHANNESBURG, 2016 © ZANELE MUHOLI. COURTESY OF STEVENSON, CAPE TOWN/JOHANNESBURG AND YANCEY RICHARDSON, NEW YORK

I utställningen som presenteras i samarbete mellan Fotografiska, Autograph ABP och curatorn Renée Mussai, konfronterar den sydafrikanska visuella aktivisten Zanele Muholi (f. 1972) rasoch representationspolitiken genom sin aktuella självporträttsserie Somnyama Ngonyama. De flesta fotografier i Somnyama Ngonyama (som betyder ”Var hälsad, mörka lejoninna” på isiZulu) har tagits i Europa, Nordamerika och Afrika mellan 2014 och 2016. Varje porträtt ställer kritiska frågor om social rättvisa, mänskliga rättigheter och ifrågasatta framställningar av den svarta kroppen. Muholis självreflekterande och psykologiskt laddade porträtt är inte urskuldande, och i sitt konstnärskap utforskar hon olika arketyper och presenterar visuella reflektioner inspirerade av såväl personliga erfarenheter som sociopolitiska händelser.

BESTER I, MAYOTTE, 2015 © ZANELE MUHOLI. COURTESY OF STEVENSON, CAPE TOWN/JOHANNESBURG AND YANCEY RICHARDSON, NEW YORK

128


Keep your production running for a lot longer.

Order your components in VibeniteÂŽ 290, the worldâ&#x20AC;&#x2122;s hardest steel.

www.vbncomponents.com


Utställning Zanele Muholi Somnyama Ngonyama (Var hälsad, mörka lejoninna) 9 februari–1 april

HLONIPHA, CASSILHAUS, CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA, 2016 © ZANELE MUHOLI. COURTESY OF STEVENSON, CAPE TOWN/JOHANNESBURG AND YANCEY RICHARDSON, NEW YORK

130


To v e n c o C o l l e c t i o n

^ƉŝƐŬĊƉŽƌŽĐŚŇćŬƚĂƌĨƂƌǀĂƌũĞƐŵĂŬƌŝŬƚŶŝŶŐŽĐŚŵŝůũƂ͕ ƟůůĚĞƚƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĂĞůůĞƌŵŽĚĞƌŶĂŬƂŬĞƚ͘ <ĊƉŽƌŶĂůĞǀĞƌĞƌĂƐŵĞĚŇćŬƚͲĞůůĞƌĮůƚĞƌŝŶƐĂƚƐ͕ĨƂƌũƵƐƚĚŝƩǀĞŶƟůĂƟŽŶƐďĞŚŽǀ͕ĨƂƌǀŝůůĂŽĐŚůćŐĞŶŚĞƚ͘ &ƂƌŵĞƌĂŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŵǀĊƌĂƉƌŽĚƵŬƚĞƌďĞƐƂŬǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂǁǁǁ͘ƚŽǀĞŶĐŽ͘ƐĞ

&ƂƌĂƩƐĞĂŬƚƵĞůůŵŽĚĞůůŝŬƂŬƐŵŝůũƂƟƩĂƵŶĚĞƌ&ůćŬƚǀćůũĂƌĞŶ͊

ALLA HAR ETT VAL! Vi anser att pellets är det bästa alternativet för värme och energi, både miljömässigt och som en långsiktig investering. Elektricitet borde användas när inga andra gröna alternativ finns tillgängliga. Med pellets kan vi reducera användandet av kärn- och fossilproducerad elektricitet och få ett mer hållbart klimat. För mer information kontakta Rindi Pellets tel 0281-715 25 info@rindipellets.se eller www.rindipellets.se


Utställning Ellen von Unwerth Devotion! 30 Years of Photographing Women 23 februari–20 maj

© ELLEN VON UNWERTH, AGAIN?, NEW YORK, 1997

© ELLEN VON UNWERTH, RICH BITCH, BIANCA BALTI (FOR VOGUE ITALY) PARIS, 2004

132

Ja, nu tar vi tjuren vid hornet, biter huvudet av skammen, drar av plåstret och hoppar glatt i riktigt galen tunna. Det är ingen idé att mörka att en utställning med Ellen von Unwerths 30 år av provocerande fotograferande kommer få nutiden att sätta i halsen. Här ormar sig världens mest åtråvärda kvinnor omkring, iklädda världens mest framgångsrika varumärken, publicerade i världens mest kreddiga magasin – och de gör det med plutande läppar och öppet bröst. Under dessa år har stjärnkavalkaden aldrig slutat att ställa sig framför hennes kamera för en fotosession som inte liknar något annat. Här ska det vara kul och gränserna mellan fantasi och verklighet suddas snabbt ut. Som en regissör skapar hon ett parallellt universum där allt är möjligt, utan att för den skull sluta att vara professionell. Och vilka bilder det blivit under de 30 åren sedan hon tog den där lilla kameran i sin hand på ett modelljobb i Afrika: Nio böcker, ett nära oändligt antal omslag samt en mängd olika produktioner i hennes karriär som filmregissör.


Var det då så bra i storstan?

TM behöver förstärkning på alla våra orter. Vi söker Byggnadsingenjörer och Arkitekter samt Ingenjörer inom installationsteknik med några års erfarenhet.

Läs mer på: www.tm.nu Välkommen hem!

Finska gösrekordet på 11,125 kg är taget på en Jesse. Tillverkade i Finland. Plastwobbler med rasselkulor. Fiskar grymt bra! www.facebook.com/stoxdal

www.stoxdal.se


Utställning Ellen von Unwerth Devotion! 30 Years of Photographing Women 23 februari–20 maj

© ELLEN VON UNWERTH, DAFFODIL, PARIS, 2015

134


s Vi bju möteslo der på dag 1 n kal under är konfere du bokar nspake t.

Sätra Brunn

Uppge kod â&#x20AC;&#x153;K-Oâ&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x201C; konferens i unik brunnsmiljö Vi erbjuder allt för en lyckad konferens med bra möteslokaler, inspirerande och vacker omgivning, god mat och relax i vÃ¥r härliga spa-avdelning. Besök www.satrabrunn.se för mer information.

Sätra Brunn, Sala â&#x20AC;¢ Tel. 0224-546 00 â&#x20AC;¢ info@satrabrunn.se

Ã&#x2026;F auktoriserar den professionella tvätterinäringen 7PlUNHWlUHQVWDUNRFKW\GOLJNYDOLWHWVPlUNQLQJI|USURIHVVLRQHOODWYlWWHUL HU'HWDQYlQGVYLGXSSKDQGOLQJDURFKVLJQDOHUDUHWWPHUYlUGHI|UNXQGHQ 0HGOHPPDUQDL6YHULJHV7YlWWHULI|UEXQG lUDXNWRULVHUDGHPHG7PlUNHW'HWLQQH ElUDWWWYlWWHULHUQDXSSI\OOHUNUDYHQI|U DWWJDUDQWHUDHQNYDOLWDWLYYHUNVDPKHW PHGJRGVHUYLFHLQWHJUHUDWPLOM|DUEHWH RFKVWDUNWVRFLDOWDQVYDUVWDJDQGH9DUMH nUNRQWUROOHUDUYL\UNHVPlVVLJNXQVNDS JRGI|UHWDJVDPKHWHIIHNWLYWUHVXUVXW Q\WWMDQGHRFKHWWDNWLYWDUEHWVPLOM|DUEH WH9LWDUlYHQSURYHUI|UDQDO\VXWHSn 

WYlWWHULHUQDEnGHSnWYlWWSURFHVVHQV NYDOLWHWRFKSnXWVOlSSVKDOWHULSURFHVV YDWWQHW.RPELQDWLRQHQDYROLNDDVSHNWHU LGHQQDNRQWUROOlUXQLNRFKJHUHQNODU ULNWQLQJPRWHWWIRUWVDWWKnOOEDUKHWVWlQN LQRPEUDQVFKHQ9LVDPDUEHWDUPHGc) ,QIUDVWUXFWXUHGlU*XVWDY-RKDQVVRQDQ VYDUDUI|UDWWJHQRPI|UDDXNWRULVDWLRQV NRQWUROOHQ7LOOVDPPDQVXWYHFNODUYL 7PlUNHW

SVERIGES TVÃ&#x201E;TTERIFÃ&#x2013;RBUND ZZZWYDWWHULIRUEXQGHWVH ZZZWH[WLOVHUYLFHEUDQVFKHQVH


Utställning Ellen von Unwerth Devotion! 30 Years of Photographing Women 23 februari–20 maj

© ELLEN VON UNWERTH, MILLA JOVOVICH, PARIS, 2016

136


Axelsons SPA är en plats där du slappnar av och hämtar energi, en plats där din hud och dina muskler tas om hand.

Ge bort en upplevelse! – Köp ett presentkort till någon du uppskattar.

Stockholm 08 - 440 80 80 / Malmö 040-619 55 40 axelsonsspa.se


Utställning Ellen von Unwerth Devotion! 30 Years of Photographing Women 23 februari–20 maj

© ELLEN VON UNWERTH, SACK RACE ME, BAVARIA, 2015

© ELLEN VON UNWERTH, PUNISHMENT, ROUILLY LE BAS, 2002

138


COUNTRY HOUSE

www.countryhouse.se KÄLLEMO KLONG JIO MÖBLER BALMUIR TOVE ADMAN NORELL SMD FLOS H SKJALM P OSCAR & CLOTHILDE KAMELO HIMLA ARTWOOD EDBLAD MAGIS VÄXBO LIN AGNETA LIVIJN EVA SOLO MILLE NOTTI DIRTY LINEN HAY BARBOUR VANSTA TRÄDGÅRD M FL.


Utställning Profilen Ellen von Unwerth Devotion! 30 Years of Photographing Women 23 februari–20 maj

© ELLEN VON UNWERTH, ON THE HIGH HORSE, BAVARIA, 2015

140


1918–2018

AUTOKAROSS I FLOBY FIRAR 100 ÅR I år firar Autokaross 100-årsjubileum. Verksamheten startades 1918 som en snickerifabrik med tillverkning av dåtidens transportmedel – trätofflor. Idag, hundra år senare, är Autokaross i Floby AB marknadens ledande leverantör av påbyggnader och inredningar till lätta transportbilar. Vi vill rikta ett varmt tack till vår fantastiska personal, våra kunder och samarbetspartners i branschen. Tillsammans med er har vi haft många händelserika och lyckosamma år.

Nu siktar vi på ytterligare 100 år!

www.autokaross.se • 0515-72 34 00


Utställning Profilen

Christian Tagliavini The Extraordinary World of Christian Tagliavini 9 mars–10 juni 2018

© CHRISTIAN TAGLIAVINI | LE DEPART |COURTESY OF CAMERA WORK

142


Maj

29

Heldagsseminarium med fokus pü klimatütgärder som vagnparksägare kan gÜra nu.

STOCKHOLM

Â&#x2021;+XYXGI|UHOlVDUH5RQQ\6YHQVVRQ9'<QQRU$% Â&#x2021;)|UGMXSDQGHJlVWI|UHOlVDUH Â&#x2021;3UDNWLNIDOOYLVLRQHUJRGDRFKGnOLJDH[HPSHO Â&#x2021;3ODWV6FDQGLF*UDQG&HQWUDO6WRFNKROP

2018 v.22

Yvonne

Läs mer och anmäl dig pü

www.ynnor.se

YNNOR

FULLSERVICE inom JĂ&#x201E;MLIKHETSARBETE

Lean Travel and Expense Management

Nytt frĂĽn 1 januari 2017

PlanenŽ Total ser till att ert arbete med jämlikhet är

Nytt frün 1 januari 2017 LÜnekartläggning

+ Jämlikhet i arbetslivet

= Planen Total

Verksamheter med mer än 10 anställda ska gĂśra en skriftlig lĂśnekartläggning varje ĂĽr. PlanenÂŽ LĂśnekartläggning säkerställer kĂśnsneutrala lĂśnestrukturer där de anställda bedĂśms efter sin kompetens, erfarenhet och prestation â&#x20AC;&#x201C; inte pĂĽ grund av kĂśn. Verksamheter med mer än 25 anställda ska ha en skriftlig strategi som ska beskriva ĂĽtgärder och mĂĽl fĂśr att motverka diskriminering och trakasserier. PlanenÂŽ fĂśr jämlikhet i arbetslivet tar dessutom ned frĂĽgeställningarna â&#x20AC;?pĂĽ markenâ&#x20AC;? fĂśr delaktighet hos de anställda, samtidigt som lagkraven uppfylls.

PlanenŽ Total ser till att ert arbete med jämlikhet är up to date och uppfyller gällande lagkrav.

eBuilder streamlines Travel and Expense administration. www.ebuildertravel.se

T R AV E L A N D E X P E N S E M A N A G E M E N T

PlanenÂŽ Total omfattar LĂśnekartläggning och arbetet mot diskriminering â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;?Planen fĂśr jämlikhet i arbetslivetâ&#x20AC;?. Planarbetet redovisas efter de nya lagkraven. Vi gĂśr jobbet â&#x20AC;&#x201C; ni tar besluten Självklart kan ni välja den del av PlanenÂŽ Total som passar just er verksamhet â&#x20AC;&#x201C; HĂśr av er sĂĽ berättar vi mer!

Planen i Sverige AB Stor kunskap kring jämlikhets- och likabehandlingsarbete

â&#x20AC;˘ www.planen.se


Livsstil

NOMADTRENDEN VÄXER I SVERIGE

UPPTÄCK VÄRLDEN OCH JOBBA SAMTIDIGT

S

äg farväl till klassiska niotill-fem jobb. Den yngre generationen ställer helt nya krav på arbetsmarknaden och ur detta har en helt ny yrkesgrupp växt fram – digitala nomader. Hotelloch resesöksajten momondo.se har tittat närmare på vad den nya trenden innebär – att ha hela världen som sin arbetsplats, och heltidsresenären Alexander Waltner ger sina bästa tips på hur du når dit. Digitaliseringen öppnar upp för en arbetsmarknad där gränserna mellan fritid och arbete suddas ut. Momondo.se har undersökt mer om den växande trenden bland yngre generationer, att vara digital nomad. Att leva som digital nomad innebär att man försörjer sig på sitt yrke via internet samtidigt som man lever som heltidsresenär. De är globala medborgare som tack vare internets framfart kan göra karriär med hela världen som arbetsplats. – Vi har sett hur begreppet ”digitala nomader” synts allt mer i olika trendspaningar, och det är intressant att se hur trenden förändrar människors sätt att se på sitt resande. Att vara på resande fot kan nu vara mer av en livsstil snarare än att ta några unga år som backpacker, säger Carl Sundberg, talesperson för momondo i Sverige. Momondos årliga reseundersökning visar även att yngre svenskar, till skillnad mot äldre, inte undviker jobbrelaterade aktiviteter som att hålla kolla på jobbmail, eller ta emot jobbrelaterade samtal under semesterresan, vilket även det indikerar att allt fler går mot en tillvaro där vardag och semester flyter ihop.

144

driver resebloggen Swedish Nomad och har levt som nomad de senaste tre åren. Sedan 2017 är han också ambassadör för momondo. Han försörjer sig på sin blogg och som fotograf och har hittills besökt fyra kontinenter, 50 länder och över 300 städer. Några av de viktigaste anledningar till att denna trend vuxit sig så stark menar Alexander är det allt mer digitala samhället och globaliseringen öppnar upp för möjligheten att arbeta mer fritt. – Under mina tre år som digital nomad har det skett en stor ökning av nomader världen över och nu verkar trenden komma allt mer även i Sverige. Man kan vara flexibel och kombinera nytta med nöje så länge man har tillgång till en stabil internetuppkoppling, något som även det förbättrats markant världen över de senaste åren, säger Alexander Waltner. Förutom möjligheterna som samhällsutvecklingen erbjuder har även ett växande communityt skapat en gemenskap med likasinnade som blir allt större i takt med att folk reser runt och träffar andra digitala nomader. Det finns massor av yrken idag som passar för att leva som digital nomad, bland annat webbutvecklare, frilansskribent, grafisk formgivare eller revisor – enda kriteriet är att arbetet inte är platsbundet och möjligt att utföras på distans. – Det är inte längre något märkvärdigt att skypa med någon på andra sidan jorden och det blir allt billigare att resa. Dessutom är det många företag idag som är öppna för nya idéer så länge det främjar slutresultatet, säger Alexander. ࣵ

ALEXANDER WALTNER

ALEXANDER WALTNERS OCH MOMONDOS FEM VIKTIGASTE TIPS FÖR ATT LYCKAS SOM DIGITAL NOMAD: 1. Fokusera på något du känner passion för. Då får man automatisk extra drivkraft att lyckas och det blir då heller inte jobbigt att arbeta fler timmar än vanligt, vilket kan krävas i början innan man har etablerat sig.

2. Sträva efter att bli expert inom en nisch. Detta ger bättre betalt och möjlighet att i längden korta ner sin arbetstid (om man vill).

3. Våga följa dina drömmar och var inte rädd för att fråga om råd eller hjälp av andra. 4. Håll koll på tidszonerna. Som digital nomad behöver du ofta anpassa dina arbetstider till de lokala tider som gäller på hemmaplan.

5. Tänk på att planera dina resor i förväg så att du kan vara säker på att du hela tiden har uppkoppling och andra förutsättningar som krävs för att kunna göra ditt jobb. Källa www.momondo.se


Säsongstart! Beställ ditt HotSpring bad nu!

HotSpring Massagebad Stockholm / Bromma Drottningholmsvägen 197 Tel. 08 – 704 00 77

www.hotspring.se

Massagebad h

i

stnad glig ko varmt, h imal da n i m ärligt och kl n e l art, 365 dagar om året til

EST 20 TIT 1 ÄS

Vi v

a n n ig e

Lägst elförbrukning

Ledande i världen

Klorfri användning

Längst i Sverige

XFC-fullisolering

Bäst i test 8 år i rad*

1,5 miljoner sålda

HotSpring – ett tryggt val!

Diamantteknologi ger krystallklart vatten

HotSprings produktion av aktivt syre med dia-mantteknik belönades nyligen med priset för bästa reningsanläggning på världens största spamässa i Lyon. HotSpring är ensam om den prisbelönta diamanttekniken och visar igen inte bara att vi säljer mest och är störst i branschen, utan även, än en gång, att vi är mest innovativa.

Mycket bad för pengarna

Sveriges mest sålda!

Om re entt vattten n är vik ktiigt fö ör dig väljjerr du ACE

Square, 4 pers. 183 x 183 cm, ord. 86.400:-

Relay, 6 pers. 213 x 213 cm, ord. 130.200:-

Vi ger 40% rabatt på ACE till Affärsresenärens läsare till 15. april, uppge kod RB5.

Nu

Nu

*av Consumers Digest

bästa n

Diamanter är din bästa vän

7

NYHET!

B

Bade t står

en – Först i Norden – 20 år i Sverige Ledande i värld


PriDrive motordriven vikport

Made in Sweden

Prisexempel (ex.moms):

4000mm x 4000mm

22.450:Nu lanserar vi PriDrive

Motordrivna industriportar har funnits länge men vår nya PriDrive ger dig som portägare radikalt förbättrade förutsättningar. Motoriserade industriportar som tidigare antingen varit en dyr investering eller gett ett kostsamt ägande förändras nu till att bli det självklara industriportsalternativet. Telefon: 0512-295 90 www.prido.se


En hydrostatisk kombimaskin.

N SVE SK

KV

AS

KIN

EN

ALSTOR 840 PRO

A LI T E T S M

www.alstor.se

VITARE LEENDE MED TANDBLEKNING BLEK TĂ&#x201E;NDERNA SKONSAMT och säkert hos Eva HultĂŠn Tandblekning AB i Stockholm. PĂĽ tvĂĽ timmar fĂĽr du märkbart fräschare och vitare tänder med Brilliant Smile-metoden. Efter att tänderna putsats och tandsten avlägsnats bleks tänderna med gel som läggs pĂĽ tänderna och aktiveras med plasmaljus. â&#x20AC;&#x201C; Brilliant Smile är en säker och kliniskt erkänd metod som ger snabbt resultat fĂśr den som vill fĂĽ ett vitare leende, säger Eva HultĂŠn, legitimerad tandläkare och specialist pĂĽ tandblekning sedan 2006.

Välkomna!

www.blektanderna.se | Stureplan 6 | Telefon 08-400 20 888

MENTORER â&#x20AC;&#x201C; EN PERSONLIG TRĂ&#x201E;NARE FĂ&#x2013;R YRKESLIVET Ibland hamnar man i situationer i livet dĂĽ man behĂśver goda rĂĽd men inte har nĂĽgot personligt nätverk att vända sig till. Betydelsen av att ha en klok och erfaren person vid sin sida när man formas som yrkesmänniska och blivande chef kan inte Ăśverskattas. Detta har Bo Wigstrand tagit fasta pĂĽ och skapat Sveriges stĂśrsta digitala mĂśtesplats fĂśr mentorer. PĂĽ Mentorerna. se kan entreprenĂśrer, medarbetare och fĂśretag sĂśka efter en mentor eller fĂĽ personlig hjälp att matcha sina behov med rätt mentor. Mentorerna.se har ČľHUDVDPDUEHWVSDUWQHUVHWWH[HPSHOÂŚU fackfĂśreningen Unionen som erbjuder sina 640 000 medlemmar mentorer som karriärstĂśd. Badenoch & Clark som ingĂĽr i Adecco Group, är en annan partner inom BOKA MĂ&#x2013;TE!

headhunting och chefsrekrytering som erbjuder mentorskap fĂśr att säkerställa att den nyrekryterade chefen fĂĽr en bra start. Att ha en egen mentor har blivit vanligare. Det kan bero pĂĽ de nya kraven som samhälle och arbete ställer pĂĽ oss människor, som hĂśg tillgänglighet, professionalism och stresstĂĽlighet. Vi har behov av bollplank fĂśr att diskutera NRQČľLNWHUS§DUEHWHWKDQWHUDGHQHJQD yrkesrollen, bolla sin personliga utveckling eller andra frĂĽgor som vi har svĂĽrt att reda ut själva. â&#x20AC;&#x201C; Att fĂĽ tillgĂĽng till en professionell och yrkeskunnig mentor är ovärderligt. Ibland lĂśser man frĂĽgorna vid ett enda mentormĂśte, men ofta använder man en mentor under längre tid, fĂśrklarar VD Bo Wigstrand.

FÜrsta mentormÜtet är kostnadsfritt och enklast bokar man det via Mentorerna.se

Att fü tillgüng till en professionell och yrkeskunnig mentor är ovärderligt, säger Bo Wigstrand, Vd Mentorerna.


”Vi har sett en allt mer positiv trend vad gäller våra egentillverkade maskiner och framförallt då mekaniseringar/ automatiseringar, säger Patrik Strömberg. För att möta marknadsbehoven behöver vi mer utrymme och öka numerären för att klara den ökade efterfrågan.”

BEROBOT är ett teknikföretag som bygger maskiner för motståndssvetsning och är i stort sett ensam att producera, utveckla och anpassa dessa typer av maskiner i en bredare utsträckning i Norden. Vår grund är standarmaskiner som byggs utifrån basmoduler och kan erbjudas i ett stort antal varianter utifrån specifika kundönskemål för företaget. Företagsnamnet står för Ingenjörsfirman Birger Eriksson som grundaren hette och verksamheten ligger i Timrå som den har gjort sedan start. Där sker all utveckling, tillverkning och reservdelshållning. Motståndssvetsarna, som alltså svetsar utan tillsatsämnen, tillverkas ofta kundanpassade och kan antingen användas fristående eller i produktionslinjer.

ETT BOLAG ÄR ALDRIG BÄTTRE ÄN DE MEDARBETARE SOM ARBETAR DÄR Vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom IT åt ledande attraktiva företag. Rekrytering är en konst, en konst att matcha rätt där kunskap, kvalitet och engagemang är avgörande för en lyckad rekrytering. Vi arbetar kompetensbaserat och ser jämställdhet och mångfald som viktiga aspekter av arbetslivet. För oss är varje kandidat och kund unik.

Läs mer www.på p4it.se

– Våra kunder är allt ifrån fåmansföretag till internationella serieproducerande bolag. Ett bredare sortiment! Det är svetsmaskinerna som utgör företagets stomme och profil, men Iberobot har fler ben att stå på.

– Vi är en bredare leverantör till svensk verkstadsindustri – och kan erbjuda ”allt från en”. Vi representerar Koike skärmaskiner sedan 25 år tillbaka då framförallt plasma och gas men även laser finns med i sortimentet. Genom samarbete med robot leverantör och tillverkare av ljusbågssvetsar kan vi också tillgodose färdiga anläggningar till slutanvändare för MIG/MAG och TIG-svetsning. Plattform med eget indexeringsbord och fixturer samt med möjlighet att erbjuda fog följning, vision, andra arbetsverktyg såsom skärning med plasma. Vi har även FICEP stålbearbetningsmaskiner i produkt sortiment till framförallt byggsektorn. IBEROBOT bedriver också utbildning inom sina produktområden och säkerställer eftermarknaden med service, underhåll, slit-och reserv

Ett BRA VAL! Värmepumpar från Vaillant. Den intelligenta vägen till den smartaste värmepumpen. Vaillants nya effektiva flexoCOMPACT & flexoTHERM värmepumpar har hög årsverkningsgrad och generösa garantitider. Dessa prisvärda värmepumpar kan dessutom installeras för både bergvärme och luft/vatten. Vaillant flexoCOMPACT & flexoTHERM: √ Scrollkompressor med VI-teknologi och 10 års fabriksgaranti √ Intelligent övervakning och fjärrstyrning via mobil/App √ Årsverkningsgrad, SCOP, upp till 5,71 och årliga energieffektiviteten upp till 157% Titta in på vaillant.se och hitta mer information om Vaillants miljövänliga produkter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss på telefon 040-803 30.


Lagerstyrning Ϯͳ'Z^<hZ^/>'Z^dzZE/E'K,WZK'EK^ͳ d/^Z/E'DEs^sZ/'^&Z D^dyWZdZ /EKD^hWW>z,/EDE'DEd

<ƵƌƐƟůůĨćůůĞŶǀĊƌĞŶϮϬϭϴ

VÄXJÖ GÖTEBORG D>DP ^dK<,K>D

 ϭϲ͵ϭϳĂƉƌŝů ϭϲ͵ϭϳŵĂũ Ϯϭ͵ϮϮŵĂũ Ϯϯ͵ϮϰŵĂũ

&ƂƌĂƩǀĂƌĂĨƌĂŵŐĊŶŐƐƌŝŬĂƉĊŵĂƌŬŶĂĚĞŶŵĊƐƚĞƟůůǀĞƌŬĂŶĚĞŽĐŚĚŝƐƚƌŝďƵĞƌĂŶĚĞ ĨƂƌĞƚĂŐĊƐƚĂĚŬŽŵŵĂŚƂŐůĞǀĞƌĂŶƐĨƂƌŵĊŐĂŽĐŚŬŽƌƚĂůĞǀĞƌĂŶƐƟĚĞƌ͘ĞŵĊƐƚĞ ĚĞƐƐƵƚŽŵŐƂƌĂĚĞƚƉĊĞƩŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀƚƐćƩŽĐŚŵĞĚůĊŐŬĂƉŝƚĂůďŝŶĚŶŝŶŐ͘ ͻ • • • • • • ͻ • • • •

>ĂŐƌĞƚƐƌŽůůŝŵĂƚĞƌŝĂůŇƂĚĞƚ͘ ƌƟŬĞůŬůĂƐƐŝĮĐĞƌŝŶŐ͘ WƌĞƐƚĂƟŽŶƐŵćƚŶŝŶŐŽĐŚŶLJĐŬĞůƚĂů͘ 'ƌƵŶĚůćŐŐĂŶĚĞůĂŐĞƌƐƚLJƌŶŝŶŐƐƉƌŝŶĐŝƉĞƌ͘ sĂůŽĐŚĂŶǀćŶĚŶŝŶŐĂǀŽůŝŬĂůĂŐĞƌƐƚLJƌŶŝŶŐƐƐLJƐƚĞŵ͘ <ĂŶďĂŶŽĐŚĂŶĚƌĂǀŝƐƵĞůůĂŵĞƚŽĚĞƌ͘ WƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌŝŶŐĨƂƌůĂŐĞƌƐƚLJƌŶŝŶŐ͘ >ĞǀĞƌĂŶƐƟĚĞƌŽĐŚůĞǀĞƌĂŶƐƟĚƐǀĂƌŝĂƟŽŶĞƌ͘ ŶƐŬĂīŶŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌ͘ ĞƐƚćŵŶŝŶŐĂǀŽƌĚĞƌŬǀĂŶƟƚĞƚĞƌ͘ ĞƐƚćŵŶŝŶŐĂǀƐćŬĞƌŚĞƚƐůĂŐĞƌ͘ WĂƌĂŵĞƚĞƌƐćƩŶŝŶŐĨƂƌŽƉƟŵĂůĂŇƂĚĞŶ͘

ĞŶŚćƌŬƵƌƐĞŶŝůĂŐĞƌƐƚLJƌŶŝŶŐƐLJŌĂƌƟůůĂƩŐĞ ĚĞůƚĂŐĂƌŶĂĚĞŶƚĞŽƌĞƟƐŬĂŽĐŚƉƌĂŬƟƐŬĂŬƵŶƐŬĂƉ ƐŽŵŬƌćǀƐĨƂƌĂƩƵƞŽƌŵĂŽĐŚĂƌďĞƚĂŵĞĚ ĞīĞŬƟǀĂůĂŐĞƌƐƚLJƌŶŝŶŐƐƐLJƐƚĞŵ͘^LJŌĞƚćƌŽĐŬƐĊ ĂƩĨƂƌŵĞĚůĂĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌƐŽŵĞƌŚĊůůŝƚƐĨƌĊŶĞŶ ƌĂĚŽůŝŬĂĨƂƌĞƚĂŐŽĐŚĂƩƐŬĂƉĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ ĨƂƌĂƩĚĞůƚĂŐĂƌŶĂĞīĞŬƟǀĂƌĞƐŬĂŬƵŶŶĂĂŶǀćŶĚĂ ƐŝƩĨƂƌĞƚĂŐƐĂīćƌƐƐLJƐƚĞŵ͘

KU RS AV GI FT

ϵϵϬϬ͗ͳ EX KL . M OM S.

^ĞŬƵƌƐďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐƉĊǁǁǁ͘ŶƐĐĂ͘ƐĞͬŬƵƌƐĞƌ

ED >EK,/E&KZDd/KE͗ttt͘E^͘^/E&KΝE^͘^ϬϰϳϬͳϳϰϵϰϬϬ


VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I KONST & KULTURKLUBBEN CULTUS EN DEL AV GALLERI BERGMAN

För 675 kr per år får du årligen ett grafiskt

Cultus

blad till ett värde av minst 1500 kr.

Galleri Bergman

Som medlem är du automatiskt med i vårt

Herrhagsgatan 

årliga konstlotteri där måleri, grafik och

652 22 Karlstad

skulpturer lottas ut. Värdet på förstapriset ligger mellan 000–2 000 och vart femte

076-600 81 78 galleribergmankarlstad.se/cultus/

medlemskap ger vinst. 201 års konstnär är #FUUZ'PH. Bli medlem och välj ett av dessa fyra blad.

C U LT U S


F-gas för AC i fordon

VI FIRAR 100 ÅR! Besök oss på sportfiskemässan! G SIERIN FINAN TILL

1,95%

! RÄNTA

JUBILEUMSERBJUDANDE! Köp ett Crestliner eller Starweld båtpaket

Aktuella båtar i vårt lager hittar du alltid i vår butik på

under mars månad så BJUDER VI PÅ en Minnkota Terrova BT55 (värde 19 995kr)

www.borgsmotor.se info@borgsmotor.se Tel: 019 57 04 81


Resa

152


BUENOS AIRES

Buenos Aires, som är beläget mellan Argentina och Uruguay längs den vänstra stranden av floden Rio de la Plata, betyder bokstavligen ”bra luft” men för de första spanska sjöfararna, som koloniserade Argentina på 1500-talet, betydde det troligen ”sköna vindar”. ­ TEXT: HARALD MÖLLERSTRÖM

153


Resa

E

fter det att Argentina förklarade sig självständigt från Spanien 1816 och efter årtionden av inbördeskrig på 1860-talet, upplevde landet en lång period av ekonomisk blomstring. Buenos Aires blev landets ekonomiska och politiska maktcentrum och lockade till sig enorma förmögenheter från Argentinas bördiga jordbruksområden. På 1880-talet fungerade landet tack vare regeringens politik som uppmuntrade invandring, en magnet för européer som ville slå sig ner här i början av 1900-talet. Argentina hade då blivit världens sjunde rikaste nation. Och i takt med att staden byggdes ut på 1900-talets början i nyklassisk arkitektur och Belle Epoque samt breda boulevarder fick staden smeknamnet ”Sydamerikas Paris”. Man kan fortfarande se kvarlevor från tidsperioden Belle-Epoque i den tjusiga arkitekturen i huvudstaden Buenos Aires. Porteños, som invånarna i Buenos Aires kallas, härstammar i första hand från italienska, spanska och andra europeiska kulturer som lockades till Argentina under den perioden, en invandring som praktiskt taget omskapade både landets folk och ekonomi. Men sedan den gyllene epoken har landet drabbats av en serie missöden från militärdiktaturer, förödande ekonomiska kriser och korruptionsanklagelser. Om du nämner Argentina idag så tänker folk i allmänhet på den förra presidenten Cristina Fernández de Kirchner, som riskerar att ställas inför rätta för bland annat för korruption. I egenskap av hustru till förre presidenten Nestor Kirchner, försökte CFK, som hon ibland kallas i pressen, uppnå samma status som Argentinas mest firade kvinnliga politiker Eva Peron som trots att hon aldrig valdes till något ämbete blev oerhört inflytelserik även efter sin död. Broadwayfans tänker omedelbart tillbaka på bilder av musikalen Evita med Eva och hennes make, president Juan Peron, på balkongen av presidentpalatset La Casa Rosada där de vinkade till massorna på torget nedanför. ­

154

Buenos Aires

La Boca Buenos Aires


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TIDNINGSFÖRLAGET MEDIAPRESS AB

ANNONS

PÅ VÄG

Lmrkfhmªo^gmrk'

?ºklmZZgaZemDkblmbZglmZ]' Niimª\dIbehm^%DgZnlh\aP^bgl[^k`ahlhll'

Lªooª`^g*)%DkblmbZglmZ]M^e)--&+-./2)bg_h9anloZ`glk^l^ko^g'l^ppp'anloZ`glk^l^ko^g'l^

9


Resa

FOTO: JORGE RYAN

Presidentpalatset Casa Rosada ritat av den svenske arkitekten Henrik Åberg

Avenida de Mayo

ritades för övrigt av den svenske arkitekten Henrik Åberg och det är också han som har ritat gravkapellet i Buenos Aires. Det kanske därför är mest logiskt att börja utforska Buenos Aires från presidentpalatset, som också kallas the Pink House. Mitt emot ligger torget Plaza de Mayo, som sedan början av 1800-talet varit scenen för varje större politisk händelse i landet. I dess mitt ståtar Piramide de Mayo, till minne av den revolution som ledde till Argentinas självständighet. En av torgets mest gripande tilldragelser är den vaka som hålls varje vecka av Madres de la Plaza de Mayo, Mödrarna av Plaza de Mayo. Varje torsdagseftermiddag sedan 1977 har kvinnor med vita sjalar samlats här för att protestera mot att deras barn fördes bort under det brutala militärstyret 1976–83.

CASA ROSADA

ANDRA EXEMPEL på Argentinas historiska kulturarv är stadshuset Cabildo och katedralen, som var

156

Evita Peron, 1919-1952

Cheval des Andez Mendoza 2013

ärkestift för förre kardinalen Jorge Mario Bergoglio, idag mer känd som påve Francis. Och påven har blivit en kassapjäs i sin egen hemstad. Här kan besökare välja mellan olika turer där man kan få se var han är född, var han bott och var han verkat. I hörnet av torget, går Avenida de Mayo västerut där man hittar en rad traditionella kaféer, som har inspirerats av tangomusiken. En av dem är i Café Tortoni, som regelbundet frekventeras av intellektuella som Jorge Luis Borges och många politiker. Ett annat är det elegantare Las Violetas, som nyligen fyllde 133 år. Det är ett kafé i fransk stil där det serveras en klassisk frukostmeny med café con leche och tre croissanter. Efter Evitas död vid bara 33 års ålder 1952 bevarades hennes kropp på makens order i väntan på att man skulle bygga ett jättelikt mausoleum där hon skulle vila. Men innan mausoleet var färdigbyggt störtades Peron och flydde från landet 1955.

Militärjuntan, som störtade honom, förbjöd peronismen och alla anspelningar på diktatorn eller hans hustru. Evitas kropp försvann under mystiska omständigheter och återfanns inte förrän det avslöjades att hon hade blivit begravd i Italien under ett annat namn. Där grävde man upp hennes kropp och förde den till Spanien där den landsflyktige Peron och hans tredje hustru Isabel rapporterades ha gömt den i sin matsal. Evita gjorde ytterligare ett offentligt framträdande 1974, när Peron själv dog. Idag vilar hon slutligen under en gravsten i svart granit i Recoleta, ett välbärgat område som kännetecknas av pampig arkitektur från Belle Epoque. Ett typiskt exempel är Algodon Mansion Hotel som ligger på gatan 1647 Montevideo. Huset som var byggt 1912 restaurerades nästan 100 år senare och dess glastäckta patio är en lysande plats för en utmärkt för ett glas argentinskt rödvin som en Cheval des Andez Mendoza årgång 2013. Du kommer inte att ångra dig. ­


Pake 7 d y t r es a gn, f rån

11.90 0 L Reser du hellre på egen hand? Sveriges enda tågluffarkort, Inlandsbanekortet, ger dig fritt resande under två veckor för endast 1.995:-

:-

äs m e i nl a n r o c h b o ka : d sba na n . se

130 mil upplevelser från Kristinehamn till Gällivare!

www.inlandsbanan.se | boka@inlandsbanan.se | 0771- 53 53 53

nestorville.se

Taste of Lapland


Resa

Planetariet Galileo Galilei

Palermo, ett av de största grönområdena i Buenos Aires

20 minuters promenad till ett av de största grönområdena i Buenos Aires som ligger i Palermo. Det är ett område med parker och sjöar och växter från hela Argentina. Här ligger också det imponerande planetariet Galileo Galilei där man kan beskåda en bit månmaterial som hämtades hem från planeten av månfarkosten Apollo XI. Där finns vidare Malba, en förkortning av Museo de Arte Latinamericano de Buenos Aires, som anses förfoga över en av de finaste samlingarna av latinamerikansk konst i världen och där finns bland annat verk av andra Frida Kahlo, Xul Solar, Diego Rivera och Guillermo Kuitca. Ska man bo ståndsmässigt när man möter sina affärsbekanta kan man checka in på det mycket eleganta Alvear Palace, som häromåret fyllde 85 år. Det ligger i det lika eleganta distriktet Recoleta med designerbutiker och gallerier. Nästan lika påkostat men inte lika dyrt är Park Hyatt som ligger på Avenida Alvear och som enligt många serverar den bästa buffetbrunchen på helgerna i staden.­

FRÅN RECOLETA ÄR DET BARA

Alvear Palace

158

Park Hyatts brunch


SO L & BA D โ€ข B R ร– L LO P โ€ข G O L F โ€ข K RYSS N I N G โ€ข KO N FE R E N S

Gรถr din drรถmresa. $GNร€IGVRร2WPVC%CPCUXCEMTC U[FQUVMWUVNKIIGT0QY1P[Z2WPVC%CPC4GUQTV5RC s GVVOQFGTPVP[ร’RRPCVJQVGNN *QVGNNGVJCTPKQCNNKPENWUKXGTGUVCWTCPIGTQEJVKQDCTGT FGVMQOOGTCNNVUรฦ‚PPCUPรIQVHร’TCNNCUOCMGT8ร€NL OGNNCPHTCPUMVOGZKMCPUMVCUKCVKUMVQEJKPVGTPCVKQPGNNV s DรFGUQOยฝNCECTVGQEJDWHHร… &CICTPCVKNNDTKPICTOCPRรFGPWPFGTDCTCUVTCPFGP UQONKIIGTFKTGMVXKFJQVGNNGV

Prisexempel under OCL 2CMGVKPMNฦƒ[IQEJPร€VVGTUJQVGNNVKNNXWZPC QEJDCTPGLรTKPMNTCDCVVHTรP $CUGTCURรWUFMWTU

 KPHQ"XCUVKPFKGPURGEKCNKUVGPUG www.vastindienspecialisten.se

Member of Unlimited Travel Group


Resa

Skandinaviska restaurangen Olsen

OLSEN HAR BLIVIT STAMLOKUS för utlänningar, filmfolk och förmögna argentinare på helgerna tack vare sin berömda buffet. Inredningen är helt igenom skandinavisk och här serveras bland annat sill och rökt lax med argentinsk bondiola (fläskfile). Boka i förväg, är det vardag kan vi rekommendera något av Palermos trendiga matställen. Några exempel: Bar Uriarte, Central, Dmoinga, El Diamante, Zadvarie eller Social Paraiso. För de som intresserade av hästar åk ut till Hipodrome Argentino de Palermo. Är du här i november eller december bör du besöka Palermo Polo Field, där världens bästa polospelare, däribland företrädare för det brittiska kungahuset och de arabiska emiraten och Saudiarabien, gör upp om titeln. På den södra sidan av Buenos Aires nära floden River Plate, ligger San Telmo, en av huvudstadens äldsta kvarter. De exklusiva husen i Recoleta byggdes av förmögna stadsbor som flydde från en epidemi av gula febern som hade drabbat det här lågt liggande området. Efter flera års renovering stod så Teatro Colón klart. Dess operahus vars akustik räknas i samma klass som La Scala i Milano, Metropolitan i New

160

Argentinsk biff, en av de smakrikaste i världen

York, Parisoperan, Wiens Staatsoper och the Royal Opera House i London, skulle ursprungen ha stått klart till hundraårsjubileet 2008 men man behövde ytterligare två år för att sammanfalla med 200-årsjubileet av majrevolutionen då Argentina blev självständigt. Under operans historia har alla världsartister uppträtt där. DAGS FÖR MIDDAG. Argentinska kor är uppfödda på gräs i Pampas och resultatet är en av de mest smakrika biffarna i hela världen. Besök någon av stans många parillas – steakhouses. För en mycket smakrik köttbit, satsa på en bife de chorizo och om du vill ha filét annars beställ bife de lomo. Bra krogar i San Telmo är La Brigada, El Disnivel och Burzako medan La Cabrera är ett bra alternativ i Palermo. Nu är det dags för en bar. Ingen går till en nattklubb före 02.00 så vi tar oss till ett vattenhål för påfyllning. Prova den lokala favoriten – fernet och Coca cola. Därefter beger vi oss till en av de många tangosalongerna (milongas) i den argentinska huvudstaden. Antingen drar man iväg till El Nino Bien i sekelskiftesstil med en stor danssalong eller så tar man sig till den mindre turistiska och mer intima La Viruta. ࣵ

Gaucho (araukanska gatschu, kamrat) är en boskapsskötare i Sydamerika (främst Argentina, Uruguay, Paraguay och Brasilien). Gauchor är skickliga ryttare och lassokastare och en motsvarighet till Nordamerikas cowboyer.


Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva entrélösningar som minskar städkostnader och ger en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av entrémattor och skrapgaller. Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv entrélösning? Kontakta oss!

Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 | Fax. 0585-255 59 mail@kabe-mattan.se | www.kabe-mattan.se


Resa

FEM MARKNADER I BANGKOK DU INTE FÅR MISSA EN RESA TILL THAILAND bör innehålla minst ett besök till någon av de många marknader landet har att erbjuda då det är ett utmärkt sätt att uppleva äkta thailändsk kultur.

Var du än befinner dig i Thailand finns det alltid åtminstone en marknad som har öppet. Dagsmarknader, loppmarknader och flytande marknader utgör en prutares

utmaning, en utforskares äventyr och den shoppingsugnes paradis, med otroliga erbjudanden på allt från exklusiv vintage till konst och hantverk.

1. Chatuchak – marknaden med allt och lite till Chatuchak är ett landmärke i Bangkok och en av världens största marknader där allt går att hitta. Helgmarknader är en tradition i Thailand, och detta är den största – Chatuchak är över 140 000 kvadratmeter stor och inkluderar 27 sektioner med fler än 15 000 olika shoppingbås. Det bästa sättet att ta sig hit är att åka till BTS Chit Station eller MRT Station och marknaden har öppet lördagar och söndagar 09.0018.00.

3. Green – kvällens shoppingupplevelse bild SS 468088766 JJ Green är en av de senaste utomhusmarknaderna inom livsstil, skapad för att förse besökarna med en helt ny shoppingupplevelse. Det som skiljer JJ Green från andra marknader är dess surrande nattliv och hundratals människor bland butiker och bås som säljer antikviteter, second hand-produkter, kläder, accessoarer och möbler. Detta är den perfekta marknaden för att hitta unika presenter och souvenirer, i ett härligt grönområde. I hjärtat av JJ Green finns ett matområde med rätter från nordöstra Thailand, utöver alla typer av thailändska delikatesser och charmiga ölbarer. JJ Green ligger 200 meter från BTS Mo Chit Station och har öppet torsdag till söndag 17.00-02.00.

4. Srinakharin Train Market – en hipsters paradis SS 683764549 Denna marknad, även känd som Talar Rot Fai, ger en genuin och varm känsla i en välkomnande och festlig miljö med pubar, kaféer, matställen och massor av shopping. För att komma hit går det att ta BTS Skytrain till On Nut Station, och därefter taxi. Detta är en perfekt plats att besöka för en rolig utekväll från solnedgång till midnatt, och har öppet torsdagsöndag 17.00-01.00.

2. Bang Lamphu – lokalbornas favoritmarknad Denna dagsmarknad har en avslappnad atmosfär som mestadels attraherar lokalinvånare som söker bra erbjudanden på bland annat billiga kläder, västinspirerat mode och framförallt traditionella thailändska curryrätter och kokosnötsbaserade desserter. Den smidigaste vägen att ta sig hit är med taxi eller San Seap Canal båttaxi. Bang Lamphus öppettider är 08.0018.00 varje dag.

162

5. Khlong Lat Mayom – en flytande marknad för både stora och små 232959148 Denna dagsmarknad är sedan länge etablerad vid flodstranden för lokalinvånarna som från början placerade några båtar i en smal kanal, band fast dem under en låg bro och fyllde dem med olika produkter. Det finns två huvudsektioner i denna marknad – en med färskproducerade råvaror och en med lagad mat såväl som souvenirer av alla sorter. Det är även möjligt att slå sig ned på flodstranden och äta färska skaldjur och lokalodlad frukt som bananer och kokosnötter. Det bästa sättet att ta sig dit är BTS Silon-linjen till Bang Wa Station, och sedan taxi. Öppettiderna är lördagar, söndagar och allmänna helgdagar, 09.30-16.30.


Starka koncept För bättre och mer intressant B2B-reklam .

Förändring och utveckling. 1


Affärsresenären 2 2018  
Affärsresenären 2 2018  
Advertisement