Affärsresenären 3 2018

Page 1

AFFARS

RESENAREN

Guide

MICHELIN VI BOTANISERAR BLAND DÄCKFABRIKANTENS REKOMMENDATIONER

#03

FRANTZÉN

SVERIGES 3 FÖRSTA STJÄRNOR I Guide Michelin

Marseille

HÄR FÖDDES BOUILLABAISSEN

RYSSLAND

COVER: RESTAURANT RELAE PORK FROM HINDSHOLM AND RYE

ÄR DETTA PUTINS SISTA MANDATPERIOD?


Stockholm, New York eller Paris World Trade Center Stockholm erbjuder högklassiga lokaler mitt i city. Här finns även en konferensanläggning i toppklass samt restauranger, gym, reception och hotell – allt under samma tak och endast 20 minuter från Arlanda. Världens bästa läge för möten och affärer!

www.wtc.se


Innehåll #03

34

58

44

34

ANALYS Mobility as a Service (MaaS)

Teknik som kan effektivisera nyttjandet av offentliga och privata transportmedel

44

PORTRÄTTET Björn Frantzén

Har nu gett Sverige de första tre stjärnorna i Guide Michelin.

58

AKTUELLT Supersonic

I varje nummer

Behöver världen ännu ett överljudsplan?

68

UTBLICK Ryssland

Putin? Hur många mandatperioder blir han kvar som Rysslands härskare?

68

12 18 22 24 26 28 31 40 108

Incheckning Nöje Restaurang Musik Litteratur Film Livsstil Motor Guldkorn

3


Annons

Propan lĂśnar sig

Münga goda skäl att ersätta oljan med propan 'H ưHVWD I¾UHWDJ VRP LGDJ HOGDU PHG ROMD KDU JRGD HNRQRPLVND RFK PLOM¾P£VVLJD VN£O DWW E\WD WLOO SURSDQ JDVRO - Propan har de senaste üren blivit betydligt billigare än eldningsolja. Samtidigt är propan ett av världens renaste bränslen och kan tack vare det användas fÜr direktuppvärmning i münga processer som t.ex. inom livsmedelsindustrin. I princip kan alla som eldar med olja byta till propan säger Jan Wahlqvist, vd pü Flogas, Sveriges stÜrsta propanleverantÜr. Dü ett fÜretag ersätter oljeanvändning med propan reduceras koldioxidutsläppen &2Ŵ PHG PHOODQ 'HVVXWRP elimineras utsläppen av partiklar, svavel och tungmetaller. Efter den sü kallade Dieselgate har intresset fÜr luftfÜroreningar blivit stÜrre och just NOx och partiklar är det som Sverige har svürast med enligt Naturvürdsverket. Flogas kan erbjuda ett bränsle som är bättre fÜr närmiljÜn än büde ROMD RFK ELREU£QVOH VRP ưLV RFK SHOOHWV Eftersom propan inte genererar stoft, bildas inget Black Carbon som

www.ogas.se

enligt IVL Svenska MiljÜinstitutet DQWDV ELGUD WLOO XWVO£SS DY FD DY koldioxidekvivalenterna i Sverige. Utmaningen med global uppvärmning KDU LQJHQ TXLFN Ǝ[ )1V LQWHUQDWLRQHOOD klimatpanel IPCC menar att det inte bara KDQGODU RP DWW UHGXFHUD &2Ŵ XWVO£SSHQ utan även att minskningen müste ske sü snabbt som mÜjligt. Propan medfÜr LQWH QROOXWVO£SS DY &2Ŵ PHQ E\WHU GX frün olja till propan bidrar du omedelbart till minskning av växthusgasutsläpp. Dessutom für man en fÜrbättring av närmiljÜn samtidigt som du sparar mycket pengar, säger Jan Wahlqvist. - Alla vüra kunder für utbildning och support av oss fÜr att säkerställa en kontinuerligt hÜg säkerhetsnivü säger Wahlqvist. Dessutom upplever münga att processen fÜrbättras, exempelvis tack vare den hÜga reglerbarheten hos propan.

“Att ersätta olja med propan kan reducera CO²-utsläppen med upp till 50 %â€? Flogas mission är att alltid erbjuda den optimala propanlĂśsningen till vĂĽra kunder. )ÂľU ¤U VHGDQ V¤OGHV YL DY 6WDWRLO RFK ĆŽFN HQ Q\ VWDUN LQWHUQDWLRQHOO ÂŁJDUH '&& Sedan dess har Flogas i Sverige och Norge WHFNQDW DYWDO PHG ÂľYHU Q\D NXQGHU RP OHYHUDQV DY PHU ÂŁQ ¤UVWRQ SURSDQ - MĂĽnga av vĂĽra kunder har en ĂĽterbetalningstid pĂĽ 1-3 ĂĽr, detta tillsammans med de miljĂśmässiga fĂśrdelarna gĂśr propan till ett attraktivt bränsle, avslutar Jan Wahlqvist.


Användningsomrüden Propan kallas ofta världens mest müngsidiga bränsle. Propan är en växande och viktig energikälla fÜr miljontals människor Üver hela världen tack vare att propan är enkelt att använda och kräver minimalt med underhüll. Merparten av det propan som fÜrbrukas i Sverige används storskaligt inom järn- och stülindustrin och münga andra processindustrier süsom pappers- och verkstadsindustrin.

Flogas är Skandinaviens stĂśrsta leverantĂśr av propan! • • • •

Rikstäckande HÜg leveranssäkerhet +¾JHƏHNWLYW EU£QVOH Kort üterbetalningstid vid byte frün olja

Propan används ocksü vid glas-, keramik-, livsmedels- och textiltillverkning. Restaurangbranschen och bagerier är andra användare. Praktiskt taget Üverallt där man värmer, bearbetar, torkar eller formar kan propan användas och tack vare sin renhet kan det användas där det ställs stora krav pü hygien eller arbetsmiljÜ.

Vi ďŹ nns där du ďŹ nns!

Renhet, hÜg verkningsgrad och mÜjlighet till noggrann temperaturoch kapacitetsreglering gÜr propan till ett exceptionellt bränsle.

Byt ut eldningsoljan - spar pengar och miljĂś Propan har de senaste ĂĽren blivit väsentligt billigare än eldningsolja. Alla fĂśretag som idag använder olja kommer därfĂśr att uppnĂĽ stora miljĂśmässiga och ekonomiska fĂśrdelar genom att ersätta oljan med propan. I praktiken kan alla som använder olja byta till propan. FĂśr mĂĽnga är det bara att byta brännare, ersätta oljetanken med en gasoltank och installera ett gasfĂśrsĂśrjningssystem, nĂĽgot som Flogas självklart hjälper till med. Vid ĂśvergĂĽngen till moderna panntyper kan man vid användning av propan uppnĂĽ betydande fĂśrbättringar av verkningsgraden jämfĂśrt PHG ROMD OÂŁJUH HQHUJLIÂľUEUXNQLQJ ÂŁU LQWH RYDQOLJW 0DQ kan ocksĂĽ använda direktverkande gasbrännare i processer utan att behĂśva värma varmvatten, ĂĽnga eller hetolja. DĂĽ kan fĂśrbrukning och kostnader minskas ytterligare. Vid byte frĂĽn en gammal Ăśverdimensionerad oljepanna till en modern kondenserande gaspanna kan en minskning av koldioxidutsläppen (COlj PHG XSS WLOO Q¤V EHURHQGH S¤ oljepannans ĂĽrsmedelverkningsgrad. En gasbrännare eliminerar utsläpp av sot, svavel och tungmetaller RFK UHGXFHUDU NYÂŁYHR[LGXWVOÂŁSSHQ 12[ PHG 3URSDQ ÂŁU LQWH IÂľURUHQDQGH RFK SHU GHĆŽQLWLRQ LQWH KHOOHU HQ YÂŁ[WKXVJDV Gasoltankar kan därfĂśr placeras i omrĂĽden som är skyddade grundvattentäkter utan fara fĂśr miljĂśn om ett gasläckage skulle LQWUÂŁĆŹD Den stora prisskillnaden mellan olja och propan gĂśr att investeringen fĂśr bytet till propan snabbt ĂĽterbetalar sig.

www.ogas.se

Stora miljĂśbesparingar vid byte frĂĽn eldningsolja COĹ´

Ĺ›

SOĹ´

Partiklar

Ladda ner vĂĽr broschyr:

Energipriset pĂĽ propan har de senaste ĂĽren legat i snitt ca 20 Ăśre/kWh lägre än eldningsolja. Ă…terbetalningstiden pĂĽ investeringen vid byte frĂĽn olja till propan blir därfĂśr mycket kort.

Använder ditt fÜretag fortfarande eldningsolja? Kontakta oss pü: 08-675 00 80 eller läs mer pü ZZZ ưRJDV VH


152 100

100

MÖTESEXPERTEN Jörgen Dyssvold

Håll dig på banan

124

124

TOPPLISTAN Michelinkrogar

Några av matens mästare

152

RESA Marseille

Marseille är Frankrikes äldsta stad och grundades omkring 600 år f Kr av feniciska handelsmän som kallade den Massalia.

6


HALLON FÖRETAG + 25GB extra surf

Mobilabonnemang

FÖRETAG 2GB

99 kr /mån

Spara oanvänd surf Fria samtal & SMS Ingen bindningstid I mobilabonnemang 2GB ingår 2GB/mån, därefter kan mer data köpas efter behov. Du kan spara max 100GB data. Vid uppsägning av abonnemang eller byte till billigare abonnemangsform försvinner den data du sparat. Fria samtal & SMS avser samtal inom Sverige och SMS till hela världen, betalsamtal ingår ej. Data inom EU ingår upp till 10 GB/mån förutsatt att det finns data kvar i potten. Priserna är exkl. moms. Mer info på hallon.se


Ledare

I MATENS, SONENS OCH DET HELIGA KÖKETS NAMN

H

eligt eller inte – mat på bordet det behöver vi alla oavsett preferenser, intresse eller kunskap. I det gamla bondesamhället var ordet "middag" en ren tidsangivelse, som sedan blev ett uttryck för den måltid man äter mitt på dagen. Maten mitt på dagen var då dagens största måltid, och det var i samband med industrialiseringen som åtskiljandet mellan hem och arbetsplats gjordes och som vi därför kom att förlägga den största måltiden till kvällen. Idag är mat så mycket mer än bara ett mål föda efter en dags arbete. Idag har intresset för mat blivit mer av en livsstil, vi äter oss genom världen, vi instagrammar våra tallrikar och för många är mat ett outtömligt intresse för konversation. Några kallar sig foodies, ofta är de

Chefredaktör Tina Gardsten tina@happyelephantproductions.se Creative director/art director Kent Lakso kent@ happyelephantproductions.se Ansvarig utgivare Antonio Inestal antonio.inestal@laprensa.se Traffic Charlotte Carlsson charlotte.carlsson@laprensa.se Ekonomi Karina Navarro karina.navarro@laprensa.se Annonser Matilda Inestal pics@laprensa.se

8

unga, hungriga och besatta av att hitta det extraordinära, en maträtt, en krog, en råvara, en smak. Likt en Guide Michelin - inspektör. Att vara inspektör är ett heltidsjobb som innebär sena kvällar och mycket tid hemifrån. De flesta inspektörer reser ständigt runt i världen för att kunna göra internationella jämförelser av de krogar de skriver om. En stjärna i guiden betyder att restaurangen de beskriver är en ”exceptionell bra restaurang i sin kategori”. Två stjärnor i guiden betyder att restaurangen ”är värd en omväg” och tre stjärnor betyder att restaurangen ”är värd en resa i sig.” en egen resa, är Restaurang Frantzén i Stockholm som är den enda krogen i Sverige med tre stjärnor.

EN SÅDAN, SOM JUST ÄR VÄRD

Omslagsfoto Restaurant Relae Skribenter/medarbetare Tina Gardsten Kent Lakso Harald Möllerström Joakim Erlandson Lotten Fowler Tege Tornvall Agneta Rickardsson Jörgen Dyssvold Theresia Köhlin Prenumerationer David Wallin david.wallin@laprensa.se

AFFARS

RESENAREN

Läs mer om Björn Frantzén och hans team, i detta nummer av Affärsresenären. ÖVRIGT INNEHÅLL,

då finns att läsa om Ryssland, valet och Putin. Och kommer vi att kunna flyga med ett nytt överljudsplan, en ersättare till Concorde inom en snar framtid? om framtiden, i skrivandes stund vet jag inte riktigt vad som ska stå på middagsbordet därhemma, trots att det är jag som idag har ansvaret. Men vad jag vet, att komma hem – är alltid värt en resa i sig.

JA, VAD VET MAN

TINA GARDSTEN CHEFREDAKTÖR AFFÄRSRESENÄREN

Redaktion Besöksadress: Älvsjö Gårdsväg 6, Älvsjö Postadress: Box 145, 125 23 Älvsjö Tel. 08-568 790 30 Fax: 08-568 790 31 Tryck Printall Affärsresenären utges av LA PRENSA AB www.laprensa.se © 2017 La Prensa AB För insänt ej beställtmaterial, ansvaras ej.

Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på våra fyra största flygplatser, på SJ:s business class och på ett antal vägrestauranger längs våra större vägar. Personer som reser i tjänsten spenderar i snitt nittio minuter på flygplatsen, nio gånger per år. De har en hög inkomst och utbildning samt reser betydligt mer än genomsnittet.


Svensk Certifiering har troligtvis Sveriges nöjdaste kunder!

TEST: COOPER 4XS SPORT FÅR TOPPRESULTAT!

Vi står för modern revisionsteknik med kunden i fokus. Vårt NKI under 2017 var 4,7 av 5 möjliga.

www.svenskcertifiering.se

Tyska ADAC och Österikiska TCS har hårdtestat 15st sommardäck och Cooper 4XS Sport hamnade i topp! Välbalanserat, trygga körgenskaper och hög komfort är några av egenskaperna ADAC och TCS lyfter. Att 4XS Sport dessutom täcks av Coopers generösa milgaranti är en extra bonus! Gå in på coopertires.se för att läsa hela testet.

WWW.COOPERTIRES.SE

H E L A

S V E R I G E S

C E R T I F I E R I N G S O R G A N


Incheckning

UNDERJORDISKT SPA I CENTRALA GÖTEBORG på Radisson Blu Scandinavia Hotel är historien närvarande. Spår av den gamla stadsmuren bildar fond i det stora spa-rummet och en kasematt, med granit från urtiden, finns bevarad.

I LOKALEN I KÄLLAREN

En egen hemlig värld ”-Inspirationen kommer från det underjordiska 1600-talsbadet - känslan som uppstår där av att komma in i en värld, varm och lite hemlig, där tiden står stilla” berättar Victor Alm arkitekt på New Order som fick uppdraget att förverkliga konceptet. ࣵ

Turkish Airlines utökar sin flygflotta TURKISH AIRLINES har offentliggjort att man köper 60 nya flygplan för att täcka behovet av större flygplan, så kallade Widebody. Av dessa är 50 stycken fasta köp och 10 stycken valfria. De kommer att leveraras under en sexårsperiod, mellan 2019 och 2024. Totalt köper man 30 st B787-9 flygplan, varav 25 fasta och 5 valfria, från Boeing och 30 st A350-900 flygplan, varav 25 fasta och 5 valfria, från Airbus. ࣵ

Kvalitetssäkring i vården med enkel webblösning Om du väljer Add som plattform för ledningssystemet får du en komplett lösning för systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet, helt anpassat efter dina behov. På så vis kan verksamheten tryggt leva upp till de höga kraven som ställs. Statistik och rapporter kan tas fram utifrån data för att ge underlag till ett långsiktigt förbättringsarbete. Du kan med lätthet rapportera in, följa upp och gå igenom enklare checklistor direkt på plats med din mobil, vilket verkligen höjer effektiviteten. markant. All Information förvaras tryggt genom dagliga backuper.

www.addsystems.com

10


Sveriges skönaste måndagsmöte.

Stockholm 05:59

Göteborg 09:05 i 1 klass fr. 295:-

Sveriges bästa kontor. Köp på sj.se eller i vår app.


Incheckning

Nordic Choice Hotels skapar framtidens hotell i samarbete med KTH har inlett ett samarbete med KTH Live-In Lab och upplåter hotellrum som testbädd för att möjliggöra tester och forskning. Syftet med satsningen är att kunna bygga mer hållbara och kostnadseffektiva hotell i framtiden. Initialt kommer hotellrum på Hobo Hotel vid Brunkebergstorg i Stockholm att stå till förfogande som testbädd. De är perfekta som testbäddar för snabba studier där det krävs många olika försök med olika användare av produkter och tjänster. Hotellgästerna får själva välja ifall de vill vara med i undersökningen eller inte. Projektet studerar boendemönster och hur gästerna upplever olika miljöer. Undersökningen mäter även el, vatten, ventilationsflöden, ljus, koldioxid, fukthalt och rörelser. Det är också tänkt att rumsytan ska kunna ändras för att titta på hur varje kvadratmeter kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt beroende på syftet med boendet. Gästerna själva kommer inte att märka av studien men det finns tankar på att visualisera undersökningen för dem via en skärm eller liknande. ࣵ

NORDIC CHOICE HOTELS

Weekendresor och minibreaks starkt ökande trend SVENSKA RESENÄRER ÅKER GÄRNA på weekendresor – och Prag är det mest populära östeuropeiska resmålet i vår. Bekvämt avstånd, en vacker och lagom stor stadskärna med sevärdheter som den berömda Karlsbron och en låg prisbild lockar rekordmånga svenska besökare Flest svenska resenärer väljer att besöka Tjeckiens huvudstad Prag, som ökar resebokningarna med drygt 9 procent jämfört med i fjol. Med sina trevliga kvarter i Gamla Stan och trendiga, mysiga stadsdelen Lillsidan är staden perfekt för resenärer med alla typer av önskemål för semestern. En av de största ökningarna står dock Warszawa för (+ 82,2 procent). I takt med Berlins stigande priser lockar Warszawa fler och fler konstnärer och studenter, och trendiga kaféer, barer och designbutiker poppar upp i rask takt. Prisbilden i Warszawa är dessutom en av de lägsta i Europa – generellt sett hälften av den svenska – och ett hett tips är att passa på att bo på något av stadens härliga lyxhotell. ࣵ

Mest bokade östeuropeiska storstäder i vår 1. Prag 2. Budapest 3. Krakow 4. Moskva 5. Riga 6. Warszawa 7. Belgrad 8. Dubrovnik 9. Tallinn 10. Zagreb Bokningsstatistik från Ticket

12

SJ SATSAR PÅ NYA BISTROVAGNAR Ljust, fräscht och med wifi är vad resenärerna kan förvänta sig i den nya bistrovagnen som tas i trafik i dagarna. SJ storsatsar 9 miljarder på nya tåg. I höst är det premiär för nya X 2000 och dessutom ska 30 nya snabbtåg köpas in. Men parallellt – lite mer i det tysta – renoveras och rustas hela tiden delar av den befintliga tågflottan. – Inredningen har fått rejält lyft i grått och vitt. Den slitna mattan som trampats av tusentals och åter tusentals resenärer har bytts ut. Väggarna är nymålade, bistroborden är nya, stolarna har fått nya färger och tyger. Eftersom halva bistrovagnen är en andraklasskupé har även den blivit som ny – i samma stil som andra upprustade sittvagnar på SJs tåg. Grå moderna stolar, laddare vid varje säte och en uppfräschad toalett. Och givetvis wifi i hela vagnen, fortsätter Härenstam. Exempel på hur SJ-tåg rustas: Samtliga X2000-tåg får helt ny inredning och helt ny teknik. Alla SJs nattågsvagnar, både sov- och liggvagnarna, renoveras för 150 miljoner kronor. De första blir klara i slutet på året. Wifi har börjat installeras i personvagnarna som ingår i många av SJs Regional- och Intercitytåg. I första fasen blir det i 119 vagnar, cirka fem vagnar i veckan. ԥ


Närproducerad affärsjuridik

Överallt och nära. Vi är fler än 250 medarbetare på 13 kontor i Sverige och tre i Baltikum. Det betyder att vi alltid är nära och kan bygga riktigt starka relationer med våra klienter på plats. Samtidigt är det aldrig långt till en specialist, eftersom vi är en fullservicebyrå med kompetens inom alla juridiska områden. Skicklighet, engagemang och stor förståelse för dig och din affär gör att vi är en stabil partner hela vägen.

Välkommen att kontakta ditt närmaste Glimstedtkontor.

www.glimstedt.se


FOTO: STEINAR SKAAR

Incheckning

Stena Line storsatsar med en karibisk Danmarkslinje någonsin har Stena Line tagit Västindien till Kattegatt med det nya inglasade soldäcket The Reef Bar. Nybyggnationen är en del av den storsatsning Stena Line genomför på linjen. Målsättningen är att förstärka upplevelsen för passagerarna och kraftigt öka antalet resenärer. The Reef Bar är en förlängning av Stena Lines karibiska äventyrsbad The Reef i Frederikshavn, och är ett inglasat soldäck med västindiska inslag i form av mat, dryck, musik och inredning som ska omvandla resorna med Stena Danica från en transport till en häftig upplevelse. Det nya soldäcket har plats för över 350 personer och kommer ge resenärerna möjlighet att njuta av utsikten även när vädret egentligen inte tillåter det. The Reef Bar kommer vara öppet året om, med större satsningar varje fredag då The Reef Bar blir AW-båten. ԥ

I EN AV SINA STÖRSTA SATSNINGAR

1<77 $5.,7(.75,7$7 /$1'0 5.( , 125*( Nyligen öppnades "Ureddplassen" vid norska Helgelandskusten i ny uppdaterad version. Under 2017 har rastplatsen längs landsväg Fv17 fått en välbehövlig makeover. Landmärket har fått en ny bas och toalettbyggnaden i betong och glas kastar ett omgivande ljus ut i kvällsmörkret. Utsiktsterrassen, som är utrustad med eleganta sittbänkar i marmor från Fauske, omvandlas till en amfiteater ned mot ett orört strandområde. När vädret är fint är det fri sikt till Lofoten. ԥ

7,// +$96

$&&25+27(/6ˎ.('-$1 5$))/(6 %/,5 +898'6321625 ) 5 /<;0 66$

I snart 30 år har världens ledande konst- och antikmässa TEFAF bjudit in världens bästa utställare, samlare, organisationer och konnässörer till årliga utställningar i Maastricht och New York. Nu inleder en av AccorHotels ledande lyxhotellkedjor Raffles Hotels & Resorts ett partnerskap som gör dem till huvudsponsor för TEFAF New York Spring (4–8 maj). Raffles anses vara ett av hotellvärldens ledande lyxvarumärken och är omtalade för sin personliga service och legendariska ”Raffles butlers”. Under mässan på Park Avenue Armory i New York kommer Raffles att bygga upp sin ikoniska Long Bar där en av världens mest kända dörrvakter, Narajan Singh från Raffles Singapore, kommer att hälsa gästerna välkomna. I baren kan gästerna dricka den klassiska drinken Singapore Sling. ԥ

14

Rederiet Star Clippers erbjuder extra bra priser på segelkryssningar i Thailand och Karibien nästa vinter. Om du bokar före den 30 april i år kan du få rabatt. Boka din semester nu Det kan löna sig att besluta om din semester långt i förväg. Du får 10–20 % rabatt på vinterseglingarna 2018/2019 till dyk- och snorklingsparadiset Thailand – ett extra populärt område för en kryssning med just ett segelfartyg. ࣵ www.starclippers.com


Våra smarta lösningar inom eHälsa Tjänster som avlastar och förenklar för sjukvården, företag och organisationer. Lösningarna förbättrar samhällsekonomin, ökar trygghet, förenklar och effektiviserar för dig. Vi drivs av att göra människor friskare! Vårdoperatör

Hälsopartner

Vårdbemannare

Delaktiga patienter med monitorering och vård på distans. Vårdtriage, bedömning och sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Vi stöttar era chefer när medarbetarna blir sjuka. De sjuka får stöd och råd så de snabbare blir friska och kan börja arbeta igen.

Öka tillgängligheten i er verksamhet. Bemanning och rekrytering av leg. sjuksköterskor för kortare eller längre uppdrag.

www.medhelp.se


1969 – Ett stort steg för mänskligheten. 2018 – Ett större steg för Sundbyberg!

Nu tar vi steg 2 ut i den digitala rymden. Välkomna ombord! Sundbybergs Stadsnät tar dig rakt in i den fibertäckning. Och med vårt robusta och fiberdigitala tidsåldern! Allt för mänskligheten och säkra nät har vi redan lagt grunden för en säker för människorna i Sundbyberg. Som första och hållbar digitalisering inom kommunen. stadsnät i Sverige har vi fått ägardirektiv att digitalisera vår kommun, så nu siktar vi mot stjärnhimlen. I bagaget har vi våra mål, idéer och entreprenörskap samt självklart vår vision: ”Sundbyberg växer med dig! Stadsnätet – Din digitala framtid”. Målet är att Sundbyberg ska bli bäst i Sverige även på digitalisering. För åttonde året i rad är Sundbyberg rankad som Sveriges fibertätaste kommun, med 97%

info@sundbybergsstadsnat.se www.sundbybergsstadsnat.se


Incheckning

KÖPENHAMN ÅRETS FAVORIT

Vårens mest populära resmål bland SJs resenärer är Stockholm, följt av Göteborg och Uppsala. Men vårens stjärnskott är Köpenhamn, dit resandet ökat med 33 procent. De svenska städer dit tågresandet ökat allra mest är Umeå följt av Helsingborg och Falun, visar ny statistik från SJ. I Sverige är Umeå den stad dit tågresandet ökar mest (19 procent), men även resandet till Helsingborg (12 procent) och Falun (8 procent) ökar starkt i vår. Likt förra året ligger Stockholm, Göteborg och Uppsala i topp över de svenska resmål dit flest vill ta tåget i vår. ԥ

Emirates – nytt spritutbud i alla klasser har Emirates nu uppdaterat sitt utbud av spritdrycker med en rad premiummärken. Den nya spritmeny består av ett omfattande utbud av 30 nya sprit- och likörsorter vilka kompletterar över 80 finviner samt champagne. All sprit, som whisky, cognac, gin, vodka och smaksatta likörer, serveras gratis ombord i alla klasser och rutter. I Business Class och på den ikoniska Emirates A380 Onboard Lounge, kan passagerare njuta av den 15-åriga Glenfiddich Solera Reserve single malt-whiskyn, en liten sats Woodford Reserve Distiller’s Select premium-bourbon, Sipsmith-gin och mycket mer. Andra spritsorter som finns tillgängliga i Economy Class inkluderar Dewar’s White Label-whisky, gin från Beefeater, Russian Standard Original-vodka, Jack Daniels’s Tennesseewhisky samt Bacardi Carta Blanca-rom – världens best prisbelönta rom.

I SAMTLIGA KLASSER

17


NĂśje

'5$0$7(1 NYPREMIĂ„R

Dramaten ger sju nya fĂśreställningar av braksuccĂŠn Liv StrĂśmquist tänker pĂĽ dig! - en analytisk och feministisk fĂśreställning om kärlek, baserad pĂĽ Liv StrĂśmquists serier. Här mĂśts Whitney Houston, Agneta HysĂŠn, Britney Spears och en massa andra personer som drabbats av ojämlika relationer. LIV STRĂ–MQUIST TĂ„NKER PĂ… DIG!

nypremiär den 12 maj, Lilla scenen.

%(5*0$1ËŽ.267<08767Â…//1,1*

Den 16 april Ăśppnar kostymutställningen Bergman Moods – Costumes & Images pĂĽ Kennedy Center Washington DC och blir därmed den fĂśrsta svenska utställningen som visas där. Parallellt pĂĽgĂĽr delar av samma utställning pĂĽ House of Sweden i Washington. Utställningen gĂśrs i samarbete med Dramaten och kostymdesigner Nina SandstrĂśm och kommer även att visas pĂĽ Dramaten under Bergmanfestivalen mellan den 23 augusti och 2 september. Liv StrĂśmquist tänker pĂĽ dig!

+—67(16 35(0,…5(5 3† '5$0$7(1

Den kommande Bergmanfestivalen, som äger rum mellan den 23 augusti och 2 september, bjuder pü inte mindre än sex Dramatenpremiärer. Den tyske regissÜren Falk Richter inleder festivalen med den fÜr Dramaten specialskrivna Safe, Suzanne Osten regisserar Ann-Sofie Baranys nyskrivna pjäs Fenix, teaterchef Eirik Stubø gÜr Erland Josephsons En natt i den svenska sommaren och Dimen Abdullas Persona, persona, persona für urpremiär med Bahar Pars och Nanna Blondell i rollerna. Emil Graffmansuppsättning av Ingmar Bergmans Riten ges pü Tornrummet och Unga Dramatens festivalbidrag blir JÜrgen Dahlqvists nyskrivna Det sista barnet, i regi av Erik HolmstrÜm. Senare under hÜsten sätts Linn Ullmanns roman De oroliga upp som teaterpjäs fÜr fÜrsta güngen, med urpremiär den 25 oktober. FÜr regin stür Pernilla August som härmed debuterar som teaterregissÜr. Tobias Theorell regisserar Eugène Ionescos Stolarna med Kicki Bramberg och Johan Ulveson i rollerna och Unga Dramaten tar sig an de tyngsta pjäserna fÜr de yngsta och lanserar Unga klassiker. FÜrst ut är Den lille girige och Lilla SvansjÜn.

18

Bergmankostymer

Fenix-premiär i hÜst Foto: Daniel Bjurgürd


50% lägre vikt med Hybrix™ Redan sedan tidigare används TH[LYPHSL[ P [PSS L_LTWLS Å`N och medicinskteknisk industri. – Vi har hållbarheten i fokus under hela utvecklingsprocessen för Hybrix™ och tillsammans med produktens tekniska prestanda är det viktigast för oss, avslutar Bengt Nilsson.

Lamera AB har nyligen invigt en produktionsanläggning i Göteborg, för tillverkning av det unika lättviktsmaterialet Hybrix™. – Anläggningen som vi kallar ALFA-line är utvecklad för tillverkning av Hybrix™. Den är helt unik, den första och enda av sitt slag, förklarar Bengt Nilsson som är VD för Lamera.

Miljöbelastningen kan minska 15-50% inom byggindustrin med Hybrix™ som fasadmaterial. Hybrix™ ger exklusivitet och åldringsbeständighet, samtidigt som man minskar vikten, förenklar montering, förbättrar akustiken och bidrar till hållbar utveckling.

Hybrix™ är sandwichmaterial som har metallytor och formbarhet ungefär som vanlig plåt men med halva vikten! Lamera AB har med denna investering nu nått målet att kunna leverera stora volymer till kunder inom byggindustri, elektronikindustri och fordonsindustri.

Made by

Läs mer på: www.lamera.se

Säkrare tjänsteresor. Pinkerton erbjuder skräddarsydda lösningar för din säkerhet på resande fot. Med vår globala närvaro har vi unika möjligheter att snabbt och med rätt kompetens möta behoven – var de än uppstår och hur många ni än är. Kontakta oss för förslag inom: • • • • •

Resesäkerhetsrapporter Omvärldsbevakning och analys Utbildning GPS-positionering Stöd vid oväntade händelser

www.pinkerton.com | 08-545 322 30


Nöje

Klara för Live på Liseberg på Stora Scenen: 11 maj 12 maj 25 maj 30 maj 1 juni 6 juni 9 juni (US) 15 juni 27 juni 12 juli 24 aug 7 sep 14 sep

FOTO: HÅKAN LARSSON

Darin De Vet Du & Joakim Lundell Silvana Imam Tove Lo Mando Diao Hollywood Vampires (US) Queens of the Stone Age Pussy Riot (RU) The Offspring (US) support: No Fun At All The Sounds Union Carbide Productions Säkert! Kapten Röd

Creedencehyllning Clearwater Revival som står på scenen. I HÖST SÄTTS FÖRESTÄLLNINGEN

upp i konsertlokaler runt om i landet och bjuder på den största hyllningskonserten någonsin till CCR. Biljetterna är släppta, via Ticketmaster.

FOTO: KARL NORDLUND

Efter den succéartade och utsålda konserthusturnén hösten 2017 och våren 2018 skräddas nu hyllningsshowen till Creedence Clearwater Revival om till en helt ny show. Creedence Tribute är både röstmässigt och musikaliskt så nära originalet att man, om man blundar, upplever att det faktiskt är Creedence

TITIYO GÖR EXKLUSIV LIVESPELNING MED NYTT MATERIAL PÅ MOSEBACKETERRASSEN MED SITT HYLLADE och Grammisnominerade album 13 Gården i bagaget gjorde Titiyo sin första Sverigeturné på sju år 2016. I sommar släpper hon en helt ny singel och gästar Södra Teaterns rekordsommar på Mosebacketerrassen med en

20

exklusiv livespelning. Den 13 augusti är det återigen dags för Titiyo att ställa sig på scenen. Den här gången för en konsert på Mosebacketerrassen där både gammalt, nytt och osläppt material utlovas.

DARIN, SOM HAR TAGIT EN NY VÄG i sitt artisteri, är aktuell med Sverigeturné och sitt andra album på svenska – Tvillingen. För några år sedan började han skriva låtar på svenska, med stor framgång. Senast Darin uppträdde på Stora Scenen på Liseberg var 2013. Den 11 maj är det återigen dags för Darin att inta Stora Scenen på Liseberg.


KAJSKJUL 8 PRESENTERAR: P LU R A S L I V & E L D K VA R N K L A S S I K E R

I REGI AV HUGO HANSÉN

MED LÅTAR SOM

Alice · Gatan fram · Blues fo..r Bodil Malmsten · Ka..rlekens tunga Full fo..r ka..rlekens skull ”TOPPBETYG TILL PLURA!” DN

Härlig show, fantastiska musiker!!” /Catharina

Föreställningen är gripande, mänsklig och fylld av fantastisk musik.” /Bodil

Fantastisk, avskalad show med Plura som verkligen glänste” /Sven

FRE & LÖR, 13–14 & 20–21 APRIL

GAR! 2 EXTRA FÖRESTÄLLNIN

En rolig föreställning om allvarliga saker Med Björn och Johan från Smala Sussie, Mammas pojkar och Ack Värmland.

Mix mellan humor, allvar & j...a bra sång/musik!!” /Irene FRE 21 & LÖR 22 SEPT

Johan och Björn är fantastiskt duktiga, både musikaliskt och språkligt och så är dom sjukt roliga också ” /Liza

..

BOKA EN HELKVALL!

Blandning av humor och allvar. Många skratt och många tänkvärda funderingar.” /Thomas

BOKNING & INFO KAJSKJUL8.SE 031-10 75 50 · BOKNING@KAJSKJUL8.SE

Skrattmusklerna fick sig verkligen en boost.” /Liselott


Krog

Hummertacos

Fjordlax-signaturrätt

Miss Voon Uppsala Asiatiskt med stil

Text: Tina Gardsten Foto: Miss Voon

MED ETABLERINGEN I UPPSALA tog Miss Voon ett första steg bort från Sturegatan i Stockholm. Redan i baren förstår vi att ett tomrum fyllts i Uppsala. Stans första skybar bjuder på en illusion att vara i en stor amerikansk stad med en pampig utsikt. På 11:e våningen i Elite Hotel Academia finns Miss Voon Uppsala. Sippa på drinken och se ut över panoramafönstren så skulle du kunna vara i en större metropol i en annan del av världen. Ett par kvällar i veckan gästas baren av en DJ. Uppsalas nya vattenhål, bjuder på en fantastisk meny och även spännande och prisbelönt drinkutbud. Ett par kvällar i veckan gästas baren av en DJ.

Fjordlaxen – som tartar, med sting av

EXEMPEL DRINKAR;

TILL DESSERT;

Stranger in moscow #10 –

En chokladfondant med litchi och sesamcrumble, och craving benägna glasfyllda mochis.

Vodka, sake, peach, ginger beer, lime, eller en; Prisoner of war, med Aged rum blend, lime, pineapple, pancake eller varför inte en "In chanterelle we trust", bestående av, japanese malt whisky, chartreuse, chantarelle shrub. vid ett första besök – vilket är kockens val och en avsmakningsmeny á sju rätter. Sashimin vågar vi påstå att ingen finns att bättre att få i staden. Med såser; Tryffel i ponzu, Chao Ton och Kimchidressing. Hummertacos taco, ananas, shizokrasse och sojaböna – kan låta anspråkslöst men är en signaturrätt och ”a must” med en annan dimension – men med smak av taco, och hummer. VI REKOMMENDERAR OMAKASE

22

jalapeño, forellrom och rättika – har fått många att återkomma. ”Black cod” med ingefärsskott gör att smakerna blir till en samstämd upplevelse. Kalvrygg med robata, hummer, röd curry och noki kunde varit något mindre stekt – därför påtala hur den önskas serveras. serveras i halvportioner, så att det ska vara lätt att kombinera och dela smakupplevelserna sinsemellan.

ALLA RÄTTER PÅ MISS VOON

Glass med Yuzusaké

är att välja 3–4 rätter per person vilket motsvarar förrätt och huvudrätt. REKOMMENDATION

HAGA BOTTEGA

DRYCK:

Vitt vin till sashimin

Dog Point, en Chardonnay som tillhör en av de starkaste stjärnorna på den Nya zeeländska vinhimlen och passar extra bra då det gärna får finnas en syrlighet i sås eller tillbehören. Rött vin: Educated Guess

Pinot Noir Ett vin med doft av mogna jordgubbar och vilda bär Det här är ett smakrikt, djupt, kryddigt vin med inslag av mogna jordgubbar, röda körsbär och vilda bär. Vinet har balanserade tanniner i eftersmaker och har lagrats i nio månader på franska ekfat. ࣵ

Sashimi

MISS VOON UPPSALA Kök: Asiatiskt Adress: Suttungs gränd 6, Uppsala Telefon: 018-472 25 00 Mail: reservation.uppsala@missvoon.se Hemsida: missvoon.se Instagram: @missvoon


Kontakta oss: 010-333 31 32

"DIGITALISERING" -Vart är ni på väg? Summera Support digitaliserar och förenklar hantering av arbetsprocesser i ert företag med inbyggd hantering av GDPR* Anmälningar, -alla typer, t.ex. felanmälan, intresseförfrågan med flera.b Arbetsorder, -från order till faktura direkt i Fortnox eller Visma. Kontroller/checklistor, -allt blir rätt på en gång. Översikt, -i tydliga listor blir allt enklare att hantera.

Ärende Start

Inbyggd

G D PR* hantering

Nöjdare kunder Avisering

Statistik

Kundundersökning

Till hemsidan summerasupport.se

Hantering

*General Data Protection Regulation (GDPR), ny dataskyddsförordning som börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Kortfilm om Summera Support


Musik

Ett skönt sällskap

MUSIKKRITIK: Joakim Erlandson

Artist: Sällskapet Album: Disparition Skivbolag: BMG Release: mars 2018

Ingen Thåström längre i Sällskapet. Åtminstone inte som fast medlem även om han gäster på en av plattans bästa låtar – L'Autostrada. Kanske tappar bandet några följare som först och främst följer, lyssnar och diggar allt som Thåström gör. Men för alla som gillar Sällskapet för att de gjort två fantastiska och närmast fulländade plattor tidigare, oavsett medlemmarnas namn, kan känna sig lugna. Den Osslerska tyngden finns kvar och låtarna tar, precis som tidigare alster, oss lyssnare på en massiv ljudresa. I Tyskland har Pelle Ossler och Niklas Hellberg (de bägge kvarvarande fasta medlemmarna) letat reda på en röst som rör om i mig rejält och som tillhör sångerskan Andrea Schroeder. Hennes tyska

Artist: Jonathan Wilson Album: Rare Birds Skivbolag: Bella Union Release: mars 2018 KAN SITT HANTVERK

Jag uttrycker ofta att skivor växer efter fler spelningar (exempelvis Slowgold) och det kan troligen de flesta hålla med om att många plattor gör. I fallet med Jonathan Wilsons ”Rare Birds” är det på ett sätt likadant men av en annan anledning. Det händer för mycket för att hinna med i ett svep. Varje genomlyssning ger nya upptäckter och jag kan bara konstatera att den här är en kille som kan sitt hantverk. Det här är ett album som mycket väl kan få sällskapa mig under lång tid framöver. ࣵ 24

HERE COMES THE LIGHT

texter tillsammans med Ossler och Hellbergs musik skapar något som närmast kan kallas magi. Jag blir djupt berörd av Sällskapet ljudmatta. Ja, jag tror faktiskt att tillochmed mina Marshallhörlurar blir en smula berörda. Att jag inte fattar mycket av den tyska texten gör faktiskt inget. Den bidrar till att skapa den mystifierande sfär som omger kompositionerna och på något sätt känns det helt rätt och närmast som ett självklart val av gruppen. ࣵ

Artist: Slowgold Album: Mörkare Skivbolag: Playground Release: feb 2018

Artist: Soccer Mommy Album: Clean Skivbolag: Fat Possum Rec. Release: mars 2018

När Amanda Werne, under namnet Slowgold, i februari kom med sitt femte album fick hon lite blandat mottagande. De flesta recensenter, som jag läst och hört, var dock väldigt positiva och det är till dessa jag sällar mig. För det här är riktigt bra musik som gör att jag, efter en halvtimmes sällskap av ”Mörkare”, faktiskt känner mig mer levande. Det är en drömsk platta som tål många lyssningar och som fortsätter att växa för varje session. ࣵ

STUDIOALBUM

MER LEVANDE

Bakom artistnamnet Soccer Mommy står den 20-årige Schweizfödde amerikanskan Sophie Allison och ”Clean” är hennes studioalbumsdebut, alltså en officiell debut kort och gott. Med en cool, något släpig, röst och låtar om kärlek, men med djup, lyckas hon fånga min uppmärksamhet rejält. Plattan tycks ha många spretiga influenser, då man kan hitta drag av pop, grunge och till och med en gnutta punk, men känns ändå i allra högsta grad sammansatt. En stark debut som lovar gott inför framtiden. ࣵ

Nu har vi varit i mörkret en lång tid men vi börjar faktiskt se ljuset. Jag pratar alltså om årstiden vi befinner oss i och årstiden vi är på väg mot. Ja, jag vet att det är rätt mesigt att prata årstider och väder i sådan här sammanhang då det oftast brukar tyda på att man inte har något vettigt att säga. Men, men…snart är det trots allt återigen dags för härliga utomhuskonserter och annat skoj. Alltså, jag älskar verkligen små trånga spelningar mitt i vintern på spelställen som bjuder på värme och rock'n'roll medans vintermörkret och kylan rasar utanför. Men ett mörker från oktober till mars får räcka. Nu vill jag sippa på ett glas vin på en gräsbeklädd kulle och lyssna på musiktoner som ibland försvinner i vinden. I år har jag bestämt mig för att verkligen ta tillvara på så mycket som möjligt av allt som bjuds på i det kulturella smörgåsbord som alla evenemang under bar himmel faktiskt är. Jag tänker se jazzkonserter, härliga visfestivaler, rockkonsert och så lite annat smått och gott och jag kommer göra mitt yttersta för att glömma mörkret. ࣵ


Hos oss är ditt tandläkarbesök rena semestern!

HÖGKVALITATIV TANDVÅRD I BUDAPEST

Minst

40% billigare

GRATIS konsultation och behandlingsförslag inkl. panoramaröntgen GRATIS Flygbiljett* *5$7,6 WUDQVSRUW WXU RFK UHWXU PHOODQ Ɵ\JSODWV Ɔ KRWHOO NOLQLN GRATIS övernattning på ett av våra partnerhotell (1 natt)

Svensk- och engelsktalande personal * Kontakt oss för mer information!

WWW.KREATIVDENTALSVERIGE.SE KONTAKTA: ROBERT KÖNIG ROBERT@KREATIVDENTALSVERIGE.SE - 031-7539835


Litteratur LITTERATURKRITIK: Joakim Erlandson

4321 Författare: Paul Auster Förlag: Albert Bonniers Förlag

I EN CIRKEL ntagligen har du någon gång A funderat på hur vissa beslut du har tagit påverkat ditt liv. Om du hade gjort si istället för så hur skulle då ditt liv se ut idag? Eller vad hade hänt om dina föräldrar hade tagit ett annat beslut, kanske flyttat till en annan ort eller låtit bli att flytta till annan ort. Det är onekligen spännande att fantisera om. I Paul Austers senaste roman får vi följa fyra versioner av huvudpersonen Archie Ferguson. Han har i alla historier samma föräldrar och samma mor och farföräldrar men deras öden skiljer sig åt i de olika berättelserna och således förändras även Ferguson öde. Gemensamt för de olika Ferguson är att alla på ett eller annat sätt vill bli författare eller åtminstone använda sig av det skrivna ordet.

BLOD ÄR TUNNARE ÄN VATTEN Jörn Donner

Det har varit mycket Finland under den senaste tiden vilket är fullt naturligt då man nyligen firade 100 år som nation. Det är inte bara heroiska berättelser som kommer fram från de krig som skakat om Finland och som till stor del präglat landets historia. I Jörn Donner nya roman skildras människor i kris på ett närmast poetiskt sätt utan att på något sätt förminska de hemskheter som sker i konflikter. En bok som man bör läsa för att bredda förståelsen om Finlands historia och relationen med den stora grannen i Öst. ࣵ 26

4321 är en tegelsten på närmare 1000 sidor. Trots tjockleken är det med sorg jag läser sista sidan och saknade efter bokens karaktärer lever kvar långt efter att jag lagt boken ifrån mig. Det är en riktigt bra roman det här. Enda negativa som jag kan se är att det ibland är svårt att hålla isär de olika Ferguson och de olika karaktärerna som också beter sig annorlunda och tar olika beslut i varje berättelse. ࣵ

VILDDJURETS MÄRKE OCH ANDRA SÄLLSAMMA BERÄTTELSER Rudyard Kipling

Att en bok kommer från ett litet förlag (för några år sedan) med stort hjärta gör mig väldigt glad. Hastur Förlag har gett ut två novellsamlingar med Rudyard Kipling som är väl värda att ge en chans. Kipling må vara en representant för kolonialmaktstiden och var till stor del en man av sin tid. Hans berättelser är dock väldigt bra och det är en bok värd att ha som följeslagare för en tid. Här visas prov på författarens förmåga att fånga det oförklarliga i en prosatext. Härlig läsning. ࣵ

HÄXYNGEL Margaret Atwood

Margaret Atwood nämner ȿͫ lj ÁȒȩȩȒljȲ ȍljȤDzɤɚDzljɝDz som en av de författare som ȍljɝ Ȓȵͭ ɸDzɝljɯ ȍDzȵȵDz ȲDzɤɯࠤ Nu tar hon sig an pjäsen ࡤ ɯȿɝȲDzȵࡤ ʐȒȩȤDzɯ ǘɝ ʐǘȩǬȒȅ roligt. Det är en välskriven och underhållande roman fylld med överraskningar. Det är lätt att irritera sig på huvudrollskaraktären Felix inledningsvis men hans karaktär och person växer under handlingens gång. ࣵ

Att läsa tillsammans är i min värld något helt fantastiskt. Jag är med i en bokklubb, har nog nämnt det tidigare här, och får mellan varven lite gliringar om detta. Visserligen kan gliringarna komma av att jag så ofta nämner bokklubben men jag tycker ju det är så roligt och stimulerande att vara en medlem av min fantastiska bokklubb så jag pratar gärna vitt och brett om den. Bra böcker blir bättre av analys, diskussion och vänskap. Sen finns det alltid något jag som läsare inte tänkt på som någon av de andra kan ha tänkt på vilket skapar många nya infallsvinklar i en berättelse. Nu läser vi runt 10–12 böcker per år och jag läser mycket mer än så vilket gör att de flesta böcker jag läser aldrig blir analyserade på just det sättet. Mitt nya är att hitta böcker jag inte läst tidigare bland Bokcirkeln (program på P1, Sveriges Radio) för att få vara med i en djupanalys med andra. Senast blev det Buddenbrooks av Thomas Mann som jag fick analysera tillsammans med Jonas Karlsson, Göran Greider, Helena Henschen och programledaren Marie Lindström. Väldigt underhållande och vill du göra samma sak finns programmen i SR:s arkiv.


n

ete amh

för d i t ör

rks e v n kär

Frig

Konkreta tips: digitalisering för att optimera flöden kring personalfrågor och stärka chefernas kompetens En av de största utmaningarna för organisationer är tiden. Vår tid äts upp av möten, system och osäkerhet. Digitaliseringen kommer med löfte om att automatisera tidskrävande uppgifter och göra vårt arbete enklare. Men många gånger uppstår motsatt effekt. För att lyckas effektivisera flöden kring personalfrågor krävs inte bara solida system, det krävs även rätt information och kunskap om hur man får ut tekniken i organisationen på ett optimalt sätt.

5 konkreta tips för att effektivisera personalfrågorna för alla

På Draftit har vi som mål att göra organisationer TGIGNUOCTVC /GF FGV OGPCT XK CVV FGV UMC ƒPPCU en gemensam intern förståelse för de lagar och interna bestämmelser som gäller, samt hur man bör agera. För att uppnå detta förädlar vi juridik, era egna bestämmelser samt arbetssätt och förpackar det i pedagogiska verktyg. Våra verktyg hjälper hela organisationen med personalfrågor på ett nischat sätt. Produkterna hjälper specialister som HR och Lön, men även chefer och medarbetare med frågor som rör personalen och personaljuridik. Med oss effektiviserar du hanteringen av personalfrågor.

Våra digitala lösningar

Låt informationen anpassas automatiskt beroende på vem det är som tar del av den.

Alla våra digitala lösningar är byggda med pedagogik och korrekthet i åtanke. Dessutom kan du lägga in eget innehåll och anpassa NȘUPKPIGP GHVGT GT ITCƒUMC RTQƒN 2Ȉ UȈ UȇVV HȈT du all viktig information samlad på ett ställe och tillgänglig för personalen.

Sätt en plan för hur nya stöd kommuniceras ut och följ upp kontinuerligt.

Lär dig mer om lösningarna: www.draftit.se/resenar

Ha en kvalitetssäkrad, central uppdaterad samlingsplats för alla personalfrågor.

Cheferna måste anamma verktygen, vara förebilder och föra ut dem i organisationen Digitalisera tidkrävande analoga processer som medarbetarundersökningar, lönekartläggning, ledighetsansökan m.m.

Gör organisationen regelsmart

www.draftit.se

040 25 88 80


Film

Isle of Dogs

Üt 12-ürige Atari Kobayashi som arbetar fÜr den korrupte borgmästaren i staden. När alla hundar i MegasakiCity en dag blir beordrade att skickas iväg frün staden till en stor soptipp, sü tar Atari saken i egna händer och beger sig i sitt miniatyrflygplan till Trash Island i hopp om att hitta sin vakthund Spots. Med hjälp av sina nyvunna byrackor till vänner, pübÜrjas ett episkt äventyr som kommer att avgÜra framtiden fÜr hela prefekturen.

3 Hund

M

Genre: Animerad dramakomedi Biopremiär: 4:e maj RegissÜr: Wes Anderson

GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN En underbar berättelse om fĂśrfattaren A. A. Milne som kämpar med att skriva klart sin bok istället inspireras av sin son att skapa den upplyftande karaktären Nalle Puh. Genom sin sons fantasivärld och äventyr med leksaker och gosedjur bĂśrjar resan med Christopher Robin och hans vänner i Sjumilaskogen. Genre: Drama, biograďŹ Biopremiär: 25:e maj RegissĂśr: Simon Curtis SkĂĽdespelare: Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Will Tilston, Kelly Macdonald m..

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRĂ… DET FĂ–RSTA MYSTERIET FĂślj med pĂĽ det allra fĂśrsta fallet fĂśr LasseMajas detektivbyrĂĽ - ett spännande äventyr som bĂśrjar när systrarna Hammarabis bok blir stulen frĂĽn Vallebyskolan. Boken bär pĂĽ en mystisk hemlighet, och plĂśtsligt är alla pĂĽ skolan misstänkta: den skumma vaktmästaren, gympaläraren med den tajta overallen, den konstiga bibliotekarien, ja till och med rektor Brynolfsson själv! Genre: Familjekomedi Biopremiär: 1:a juni RegissĂśr: Josephine Bornebusch SkĂĽdespelare: Frank Dorsin, Maja av Ester Vuori, Johan Rheborg, Jonas Karlsson, Katrin Sundberg, Tomas NorstrĂśm och Lotta Tejle m..

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM Det har gĂĽtt fyra ĂĽr sedan den extravaganta nĂśjesparken Jurassic World fĂśrstĂśrdes av okontrollerade dinosaurier. Ă–n Nublar ligger nu Ăśvergiven av människor medan de Ăśverlevande dinosaurierna slĂĽss fĂśr sin Ăśverlevnad i djungeln. När den slumrande vulkanen väcks till liv tar Owen och Claire pĂĽ sig att UlGGD GH GLQRVDXULHU VRP °QQV kvar frĂĽn utrotning. Genre: Ă„ventyr, action Biopremiär: 8:e juni RegissĂśr: J.A. Bayona SkĂĽdespelare: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, James Cromwell, Toby Jones m..

HACHIKO (2009). (Q GUDPD°OP IUnQ DY Lasse HallstrÜm. Filmen är en nyinspelning av den MDSDQVND °OPHQ +DFKLN 0RQRJDWDUL IUnQ baserad pü den sanna historien om den trofasta japanska hunden Hachiko. Türarna kommer rinna, tro inget annat.

CUJO (1983). (Q NLORV 6DQNW Bernhardshund har fütt rabies genom ett rivsür pü QRVHQ IUnQ HQ ¹DGGHUPXV Allt eftersom tiden gür drivs Cujo till galenskap av rabiesen och till slut bÜrjar han ge sig pü människor. Cujo är baserad pü en roman av Stephen King.

LASSIE (1943). Lassie är antagligen vür PHVW IRONNlUD °OPKXQG 'HQ I|UVWD /DVVLH °OPHQ NRP UHGDQ RFK baserades pü en roman av Eric Knight.

Annons Känner du till att du kan boka en ďŹ lmvisning till ditt fĂśretagsevent? Filmevent är ett populärt sätt att träffa mĂĽnga kunder och kollegor. Upplev ďŹ lmevent pĂĽ bio! Läs mer pĂĽ www.motenochevent.se/ďŹ lmevent 28


ett samverkansprojekt mellan göteborg

borås

jönköping

linköping

Därför behöver vi höghastighetsjärnväg Sverige är inte alls för litet En del tror att Sverige är för litet och har för liten befolkning för att höghastighetståg ska bli lönsamt. Beräkningar visar att man behöver komma upp i 9 miljoner resor/år samt lösa en del kapacitetsproblem för att det ska bli lönsamt. Tågresandet ökar och 2035 kommer vi ha 12 miljoner resor/år. Men med alla positiva effekter av höghastighetsjärnvägen och om tåget blir en större konkurrent till bilen säger prognoserna istället 20 miljoner resor/år. 2035 med höghastighetsbanan 20 miljoner 2035 utan höghastighetsbanan 12 miljoner

Ny teknik – Hyperloop? Ett nytt sätt att resa är så kallad hyperloop. Det är ett rör som tågen färdas inuti i väldigt höga hastigheter. Om vi skulle bygga hyperloop skulle vi missa möjligheten att binda ihop det befintliga med det nya järnvägssystemet. Då skulle vi inte heller kunna använda systemet för den regionala nyttan. Men framför allt är tekniken runt hyperloop inte utvecklad än och det finns en hel del kvar att lösa och arbeta vidare på.

2014 - 8 miljoner

250 km/h istället?

Investering = 230 miljarder

Om höghastighetsjärnvägen byggs för att kunna köra tåg i 320 km/h kortas restiderna väsentligt, pendlingen ökar och arbetsmarknaderna förstoras. Visst kan det bli något billigare att bygga för långsamma tåg, men bygger vi för 250 km/h har vi byggt bort möjligheten att någonsin kunna köra snabbare.

Sveriges stambanor byggdes för mer än 150 år sedan. Sverige lånade då ett belopp som motsvarade två gånger BNP. Dåtidens satsning var en investering för framtiden. Om vi skulle våga satsa och bygga höghastighetsjärnväg skulle den hålla i minst 100 år. Det innebär en investering på knappt 3 miljarder/år. Är det mycket?

6 tåg per dygn kan ersätta 240 lastbilar per dygn

vs. 2017

2035

Ökad pendling I ett område där 80% av Sveriges befolkning bor innebär järnvägen att arbetsmarknadsregionerna växer. Vi får fler möjligheter att välja både var och vad vi vill studera eller arbeta med utan att behöva flytta. För näringslivet innebär det större möjligheter att rekrytera rätt personer och kompetens.

Förbättrad befintlig järnväg ger plats för mer godstransporter. 6 tåg per dygn skulle i framtiden kunna ersätta 240 lastbilar. Det går också åt 10 gånger mindre energi för ett godståg jämfört med en lastbil.

Läs mer på www.gotalandsbanan.se


Få full kontroll och trygghet i alla lägen med Pyramids kompletta affärslösning Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi, information samt verksamhets- och beslutsstöd. För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare – www.unikum.se

Copyright © 2016 Unikum datasystem ab, www.unikum.se

Var det då så bra i storstan?

TM behöver förstärkning på alla våra orter. Vi söker Byggnadsingenjörer och Arkitekter samt Ingenjörer inom installationsteknik med några års erfarenhet.

Läs mer på: www.tm.nu Välkommen hem!


Livsstil

GONDOLERNAS HEMSTAD OSÄKER FRAMTID

FOTO: MAGNUS SWARD

I VENEDIG EN VÄGVISARE I TID OCH RUM,

Atrium Ljungberg gör kulturgärning ATRIUM LJUNGBERG VAR EN AV TRE FINALISTER i Swedish Arts & Business Awards, Kultur & Näringslivs tävling för affärsmässigt grundade kultursamarbeten. Tävlingen syftar till att lyfta fram goda exempel och uppmuntra långsiktigt hållbara kultursamarbeten. Atrium Ljungberg nomineras tillsammans med Satans Demokrati för samarbetet kring Satans Trilogi som under tre år haft sitt spelrum på Nobelberget i Sickla. medskapare i projektet, varav många av konstnärerna även har haft möjlighet att ha ateljé i lokalerna. - För att utveckla attraktiva stadsdelar lägger vi på Atrium Ljungberg stort fokus på hur vi planerar och bygger, men också på vad som sker i och mellan husen. Det är jättekul att vårt samarbete med Satans Demokrati uppmärksammas, säger Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för Stadsinnovation inom Atrium Ljungberg. Det har betytt mycket både för oss och för platsen då kreativiteten och skaparlusten spridit sig i hela området. ԥ

berättar Carin Norberg och Carl Tham om den säregna staden som reste sig ur vattnet. Full av fantastisk konst, kanaler och gränder, liv och lust. Staden där duvorna går och lejonen flyger. I sin rikt illustrerade bok berättar de livfullt om Venedigs fantastiska historia, om konstens Venedig, om lagunen och dess märkliga öar – men också om stadens många utmaningar. —Venedigs framtidsprognos är osäker, den stigande vattennivån och endagsturismens slitage är allvarliga hot. Men stadens skönhet består, konstaterar bokens författare och inflikar att deras bok likväl kan läsas före och under som efter resan. ࣵ

BONJOUR!

Älskar du Frankrike och fransk kultur? Gå en kurs och bli en tvättäkta frankofil! Fransk konst och kultur Frankrike har en stark ställning på Europas kulturscen med sin rika konst- och kulturhistoria. Vad sägs om att förfina din konstnärliga sida med en målarkurs i sydvästra Frankrike? Förkovra dig ytterligare i både fransk kultur och historia i Bordeaux - samtidigt som du övar upp franskan. Maten Köper du en bit gruyère, rochefort eller brie och en flaska vin till helgen? Fransk ost och vin är enkelt och ska inte underskattas! Men vill du kunna kalla dig för en fransk matkonnässör och bjuda på haute cuisine med franska delikatesser kan du gå en matlagningskurs och lära dig laga mat från det franska köket. Varför inte kombinera fransk matlagning med en kurs i franska? Parlez-vous français? Grunderna i franska kan du kanske redan, om inte är det nog dags för det nu. När du känner dig redo är det dags att läsa franska i Frankrike eller ägna sommaren åt att lära dig franska på hemmaplan. Bonne chance! Kurser.se ԥ

31


Liten stad - stor plats

VM-staden 2018 WC Lindy Hop och EM i Rock’n roll Företagarnas Nationella Kongress Melodifestivalen Andra Chansen SOF Årsmöte The Tall Ships Races 2011 Halmstadlogens 125-årsjubileum SFOP Årsmöte MHF Tylösandsseminariet Game Masters the Exhibition Säkerhetskonferensen Kyrkogårdskongressen Exhibition Vårmöte Klinisk Kemi Titanic the Skolkuratorsdagar na Reglab Årskonferens Stadium Sports Camp Professionell Idrott Cykelturistveckan SOIs Årskonferens Vattendagarna FSUM-Kongress Kirurgveckan FSBS Årsmöte Monet to C é z a n n e SM-veckan 2011 & 2013 Hallfrim O-ringen för Framtiden Råd U E F A U 2 1 - E M Sport Futura Padel-SM ITTF Legends Tour FLISA Skateboard MOG SM i UEFA Dam-EM SummerSmash Halmstad 700 år The Solheim Cup SSNf Årskongress BTR Family Race Släktforskardagarna RFSL:s Höstkonferens CEPS Instruktörsmöte SUNETdagar na Veteran EM i tyngdlyftning Tall Ships Conference (STI) Dinosaurium the Exhibition Marinfestivalen 2006-2010 Liebherr Mens World Cup The Tall Ships Races 2017

World Open Powerlifting Championships 2018 och LIEBHERR World Table Tennis Championships 2018

Välkommen med din utmaning! halmstadcvb.se


Aktuellt

Var tredje svensk vill koppla upp för att koppla av på resan NU FÖR TIDEN KAN DU SURFA FRITT i Europa med de flesta teleoperatörer, men hur många vill egentligen vara uppkopplade på resan? Solresespecialisten eBeach.se har undersökt svenskarnas digitala vanor på solsemestern. Drygt var tredje uppger att de vill vara konstant uppkopplade, medan 62 procent hellre har tillgång till wifi endast då och då. De främsta anledningarna till semestersurf visar sig vara familjen därhemma, sociala medier och för att hitta rätt restauranger. Förra året avskaffades roamingavgifter i hela EU och därför kan du numera surfa från stranden för samma peng som hemma. I en ny undersökning har eBeach.se tagit reda på svenskarnas inställning till att vara uppkopplade på utlandssemestern. De flesta föredrar att ha möjlighet att koppla upp sig på internet. 35 procent uppger att de vill ha wifi hela tiden medan en fjärdedel däremot säger att de vill kunna surfa men oftast väljer att inte göra det.

Med tanke på att våra telefoner är med oss överallt i dag så är det knappast oväntat att svenskarna vill ha tillgång till wifi även på solresan. De som väljer att vara online på sina resor gör det mest för att ha kontakt med vänner och familj hemma i Sverige och för att posta innehåll på sociala medier. Andra vanliga anledningar till semestersurf är för att hitta restauranger och aktiviteter, läsa svenska nyheter och orientera sig via kartor. Undersökningen visar även att 34 procent inte kan tänka sig betala extra för wifi på sina hotell. Något som 62 procent däremot kan tänka sig. De som dock kan tänka sig att lägga en slant på extrasurf anser främst att 26 till 50 kronor om dagen är en rimlig summa. ԥ Topp 5: Så mycket får wifi kosta på hotellet 1. Inget alls 34 procent 2. 26–50 kr per dag 25 procent 3. 51–74 kr per dag 8 procent 4. 76–100 kr per dag 8 procent 5. 101–150 kr per dag 7 procent

Visst är det strålande vad vissa produkter kan göra underverk?

NORRA SURFBÄLTET

över hur stor betydelse internet har för invånarna* och det finns ett område i norra Sverige där invånarna verkligen visar vägen – Surfbältet. Från Gällivare till Strömsund sträcker sig ett bälte genom landet där invånarna mobilsurfar 2,5 gånger mer än rikssnittet. Något som ger en fingervisning om framtidens surfande. – Surfbältet och de här siffrorna krossar den gamla myten om att den mobila uppkopplingen skulle vara bättre i storstäderna än i Norrland, säger Samuel Skott.

SVERIGE TOPPAR EN GLOBAL LISTA

befinner sig mitt i ett skifte från begränsad till obegränsad mobilsurf. 2017 introducerade Tele2 Sveriges första mobilabonnemang där användaren kan surfa fritt, till skillnad från dåvarande praxis på marknaden där surfmängden reglerades till ett visst antal gigabyte per månad. Tele2 ser inte Surfbältet som ett undantag utan förbereder sig för en utveckling där övriga Sverige går samma väg som Surfbältet. – I framtiden kommer alla surfa som i Surfbältet och därför ökar vi ständigt kraften i våra nät. Antalet appar på App Store väntas nå fem miljoner år 2020, och ju mer nytta och nöje som människor får tillgång till, desto snabbare växer behovet av bra täckning, säger Henrik Lönnevi. ԥ

SURFANDET I SVERIGE

Kranar Lastväxlare Bakgavellyftar

Kraft och intelligens | hinz.se Hinz Försäljnings AB 010-130 60 00

33


Analys

MOBILITY AS A SERVICE TEXT LOTTEN FOWLER, GENERALDIREKTÖR FÖR SBTA* FOTO SHUTTERSTOCK

Mobility as a Service (MaaS) eller Transportation as a Service (TaaS) som det också kallas ibland, är begrepp som beskriver hur vi med hjälp av teknik kan effektivisera nyttjandet av offentliga och privata transportmedel och alltså komma ifrån det privata ägandet av till exempel bil. ­

34


GLÖM INTE OSA! Gott kaffe, en skön stol och bra luft är viktiga delar i vår arbetsmiljö. Men begreppet rymmer mycket mer än så. Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, är en utbildning där vi går igenom Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Du får en konkret verktygslåda för hur du kan undersöka, åtgärda och kontrollera den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen på prevent.se/webbshop 35


Analys

ALLA SOM ÄGER EN BIL vet att det kostar. Bränsle, parkering, service. Bara man sätter sig i bilen sjunker värdet och tusenlapparna flyger iväg. I vissa delar av landet, som till exempel i Norrland, kan det vara svårt att undvika bilen, men det finns få anledningar till att ha bil i storstaden. Beräkningar visar dessutom att folk i genomsnitt använder sin bil 4% av tiden, men att kostnaden för bilen utgör hela 85% av folks genomsnittliga transportkostnad.

och vi har i Sverige sett en etablering av Uber, DriveNow och andra bildelningstjänster. Nu växer

DELNINGSEKONOMIN ÖKAR

36

ytterligare alternativ fram genom MaaS. En app ger möjlighet att boka och betala för transport – må det vara kommunal buss eller tunnelbana, en hyrbil eller taxi. Antingen betalar man en månadsavgift för obegränsat åkande eller så betalar man per resa. på väg in i Sverige med ett MaaS erbjudande. Rent praktiskt kopplar man upp olika aktörer till sin lösning; till exempel hyrbilen från bensinmacken, de kommunala cyklarna i City, SL eller Västtrafik, olika tågbolag, bussbolag osv. Även parkering, bensin och andra kringtjänster kan kopplas in. Appen löser betalningen och bokning.

kan ersätta de enskilda aktörernas biljetter och nycklar så det blir enkelt för användaren. Tänk dig att friktionsfritt gå från cykeln till tunnelbanan, sätta dig på regionaltåget och sen ta ytterligare en buss när du kommer hem. Allt i samma App.

TEKNIKEN GÖR ATT APPEN

DET FINNS REDAN FÖRETAG

"Även parkering, bensin och andra kringtjänster kan kopplas in."


MENTORER – EN PERSONLIG TRĂ„NARE FĂ–R YRKESLIVET Ibland hamnar man i situationer i livet dĂĽ man behĂśver goda rĂĽd men inte har nĂĽgot personligt nätverk att vända sig till. Betydelsen av att ha en klok och erfaren person vid sin sida när man formas som yrkesmänniska och blivande chef kan inte Ăśverskattas. Detta har Bo Wigstrand tagit fasta pĂĽ och skapat Sveriges stĂśrsta digitala mĂśtesplats fĂśr mentorer. PĂĽ Mentorerna. se kan entreprenĂśrer, medarbetare och fĂśretag sĂśka efter en mentor eller fĂĽ personlig hjälp att matcha sina behov med rätt mentor. Mentorerna.se har ČľHUD VDPDUEHWVSDUWQHUV HWW H[HPSHO ÂŚU fackfĂśreningen Unionen som erbjuder sina 640 000 medlemmar mentorer som karriärstĂśd. Badenoch & Clark som ingĂĽr i Adecco Group, är en annan partner inom BOKA MĂ–TE!

headhunting och chefsrekrytering som erbjuder mentorskap fĂśr att säkerställa att den nyrekryterade chefen fĂĽr en bra start. Att ha en egen mentor har blivit vanligare. Det kan bero pĂĽ de nya kraven som samhälle och arbete ställer pĂĽ oss människor, som hĂśg tillgänglighet, professionalism och stresstĂĽlighet. Vi har behov av bollplank fĂśr att diskutera NRQČľLNWHU S§ DUEHWHW KDQWHUD GHQ HJQD yrkesrollen, bolla sin personliga utveckling eller andra frĂĽgor som vi har svĂĽrt att reda ut själva. – Att fĂĽ tillgĂĽng till en professionell och yrkeskunnig mentor är ovärderligt. Ibland lĂśser man frĂĽgorna vid ett enda mentormĂśte, men ofta använder man en mentor under längre tid, fĂśrklarar VD Bo Wigstrand.

Att fü tillgüng till en professionell och yrkeskunnig mentor är ovärderligt, säger Bo Wigstrand, Vd Mentorerna.

FÜrsta mentormÜtet är kostnadsfritt och enklast bokar man det via Mentorerna.se

Effektiv organisation? FĂśr vĂĽra kunder är det pengar pĂĽ sista raden som räknas. Vägen dit stavas ofta effektivitet. Ring oss idag - sĂĽ berättar vi hur även du kan fĂĽ merpengar Ăśver! Senaste tiden: Utbildningar: Atlas Copco, Autoliv, Kärnkraftverken, Alfa Laval UtvecklingsĂśvningar: Carlsberg HR, Saab, Luftfarts sYHUNHW %LOOHUXG.RUVQlV PĂ€ Effektivitetsmätningar: SJ, Landstinget PĂ€

Boka

Lean Six

‡ Six Sigma - även fĂśr inkĂśpare och leverantĂśrsutvecklare. Alla nivĂĽer. ‡ Lean Produktion - fĂśrsta vĂĽgen berĂśr produktion ‡ Lean Administration - andra vĂĽgen- projekt, HR, service . ‡ Lean Produktutveckling tredje vĂĽgen - utvecklingsoganisationen, nya produkter. ‡ Logistik - produktionslogistik

S

Black Beigma lt

utbildnin

nu!

ILENIO hjälper dig med praktisk verksamhetsutveckling. Frün det enkla och breda LEAN till de vassaste fÜrbättringsverktygen. Vür specialitet:

g

‡ Projektledning - modern och uppdaterad med nya rÜn. www.ilenio.se Mail: info@ilenio.se Tele Te lefo fon: n: 070 399 13 95


Analys

MaaS för privat bruk, men de som jobbar med utveckling menar att det snabbt kommer att erbjudas även företagsrelaterade tjänster och abonnemang. Svenska Trafikanalys har gjort en förstudie kring hur implementering av MaaS skulle påverka infrastrukturen i Sverige. En slutsats är att ”implementering av MaaStjänster i svenska städer bedöms ha god potential att bidra till ett mer hållbart transportsystem, mycket tack vare ett minskat privat bilinnehav och överflyttning av resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Detta leder i sin tur till en mer effektivt utnyttjad personbilsflotta, och en utfasning av äldre teknik.”

ÄN SÅ LÄNGE UTVECKLAS

"Det säger sig självt att vi inte kan fortsätta äga bilar i samma utsträckning som nu – det kommer helt enkelt inte att finnas plats."

IDAG LEVER 54% av världens befolkning i städer. Prognoser säger att det kommer röra sig om 67% runt år 2050. Det säger sig självt att vi inte kan fortsätta äga bilar i samma utsträckning som nu – det kommer helt enkelt inte att finnas plats. Lägg till det konsekvenserna för miljön – 7 miljoner människor beräknas redan nu dö i förtid pga dålig luft och mobilitet är den största bidragande orsaken. TEKNIKEN KOMMER helt klart att revolutionera sättet vi ser på bilåkning och transport. Den tidigare så starka drivkraften att ”äga sin egen bil” kommer att mattas av och vi kommer framöver att se helt annorlunda på bilen och mobilitet. Självkörande bilar testas redan och det är en tidsfråga innan de är överallt. Tekniken möjliggör naturligtvis även andra förändringar inom mobilitet och MaaS är en naturlig utveckling. Beräkningar visar att MaaS kommer att omsätta 1 billion USD redan 2030! LOTTEN FOWLER GENERALDIREKTÖR FÖR SBTA

38

*SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association. Lotten Fowler är generaldirektör för SBTA och är under 2017 gästskribent i Affärsresenären. Om du som läsare har några frågor eller synpunkter på ämnen du vill att vi tar upp är du välkommen att kontakta SBTA på info@sbta.se.


Våra ledare kommer inte att klara det här själva Ska vi lösa klimatkrisen Xउ RउXYJ [N FQQF JSLFLJWF TXX )JY ‫ܪ‬SSX ingen världsledare som ensam kommer att lösa problemet. Just nu bygger vi nätverket #WeDontHaveTime, med sikte på 100 miljoner användare, där alla kan påverka såväl företag som politiker genom klimatomdömen. Ingen vill få ett dåligt betyg. Klimatproblemet är akut. Vi kan inte vänta längre – engagera dig på www.wedonthavetime.org

www.WeDontHaveTime.org

#WeDontHaveTime


Motor

DYRARE KÖRA BIL ÄN MÅNGA TROR Näst bostad och mat är bilen de flesta hushålls största kostnad. Av Sveriges nära 4,9 miljoner personbilar i trafik ägs en dryg miljon av juridiska personer och resten av hushåll. Det blir drygt 3,8 miljoner bilar på 4,2 miljoner hushåll. Runt 85 procent av hushållen har tillgång till minst en bil. Uppåt 30 procent av hushållen har minst två bilar. TEXT TEGE TORNVALL

O

m vi antar genomsnittligt inköpspris 150 000 kronor per bil i dagens penningvärde, har svenska företag, förvaltningar och hushåll investerat 750 miljarder kronor i sina bilar. Med genomsnittligt nuvärde 100 000 kronor per bil är de i dag värda 500 miljarder kronor. Personbilar svarar också för nära fyra femtedelar av alla Sveriges inrikes persontransporter. Med genomsnittligt 1 200 mil per bil och år går de tillsammans nära 6 miljarder mil per år. Med snittfart 5 mil per timme tar det 1,2 miljarder timmar.

40

Flertalet bilresor görs utan ersättning. Men med beräknat timpris 200300 kronor skulle alla bilresor motsvara 240-360 miljarder kronors årligt trafikarbete. SJ omsätter ca 9 miljarder per år. I korthet: bilen ÄR Sveriges transportapparat för persontransporter. Höga milkostnader Den kostar också sina ägare en bra slant att äga och köra. Nya bilar körs mer och kostar mer att köra. Ett bra jämförelsemått är deras totala milkostnad med alla kostnader

inräknade. För företag används termen total operationell kostnad, TCO på engelska. Med uppräkning för 2018 visar Motormännens bilkostnadskalkyl 100–150 000 kronor total årskostnad för en ny 315 000-kronorsbil som körs 1 500 resp. 2 500 mil per år under fyra år. Det blir 58-69 kronor per körd mil. Tidningen Vi Bilägare redovisar kostnader för 67 testade bilar 20172018. Med färre kostnader inräknade kostar de i genomsnitt 38:50 per mil för 6 000 mil på tre år, från 24–25 kronor för de billigaste till 62 kronor för den dyraste. Med alla kostnader


ökar milkostnaden med minst 10 kronor. Miljonbilar kostar över 100 kronor per mil. BILAR SOM ÄGS AV FÖRETAG eller körs i tjänsten går ofta längre än 2 000 mil per år. Det ökar deras totala kostnad men minskar milkostnaden. De runt 250 000 som kör förmånsbil får än så länge billiga privata mil, på marginalen billigare ju fler de kör. De som kör egen bil i tjänsten får däremot inte tillräcklig ersättning för att efter skatt täcka den faktiska kostnaden. 18:50 skattefri ersättning

per mil är en tredjedel av faktisk milkostnad. Med 50-55 procent marginalskatt på extra ersättning krävs minst 100 kronor extra per mil, men faktisk extra ersättning brukar ligga på runt 20 kronor. De som kör tusentals mil i tjänsten får sällan tillfälle, tid eller lust att också köra långt privat. Då blir färre privatmil dyra på marginalen. Höjda förmånsvärden Per 1 juli höjer nya regler förmånsvärdet för alla bilar, för bensin- och dieselbilar mycket

kännbart. 250 000 förmånsbilar lär snabbt bli färre i takt med att löpande kontrakt går ut. Elbilar, laddhybrider och gasbilar får bättre villkor – men inte lika goda som ännu gällande förmånsregler. som släpper ut högst 60 gram koldioxid per km enligt EU:s blandade körcykel får från 1 juli 10–60 000 kronor tillbaka (bonus) på köppriset. Det är elbilar och laddhybrider. Gasbilar får 10 000 kr bonus. ­

NYA BILAR

41


Motor

9 5'(0,16.1,1*ˎ',1 67 567$ 87*,)7 Kostnad Inköpspris Mil per år Bränsleförbrukning CO2-utsläpp Rörliga kostnader Bensin, 14:50/liter Diesel, 14:50/liter Service, rep, underhåll Däck Värdeminskning S: a rörliga kostnader Fasta kostnader Försäkring Skatt, besiktning Garage, P-plats Kapitalkostnad 3% Värdeminskning S: a fasta kostnader Totala kostnader Varav värdeminskning Per mil Varav värdeminskning

Bensin 315 000 kr 1 500 2 500 6,5 l/100 km 172 g/km

Diesel 315 000 kr 1 500 2 500 5 l/100 km 120 g/km

14 138 10 875 7 240 4 620 30 000 55 998

23 563 18 125 9 530 6 510 48 000 87 603

4 620 30 000 52 735

9 530 6 510 48 000 82 165

9 500 7 474

12 000 7 474

9 500 5 922

12 000 5 922

4 000 5 250 20 000 46 224 102 222 50 000 68:15 33:33

4 000 5 250 30 000 58 724 146 327 78 000 58:53 31:20

4 000 5 250 20 000 44 672 97 407 50 000 64:94 33:33

4 000 5 250 30 000 57 172 139 337 78 000 55:73 31:20

7 240

Kalkylen bygger på Motormännen 2016 men är uppräknad för högre skatt och kostnader. Kalkylens bilar får malus-skatt. Elbilar och laddhybrider slipper undan med 360 kr grundskatt. Alla övriga utom etanol- och gasbilar får högre skatt.

42

NYA BILARS STÖRSTA KOSTNAD är värdeminskning. På tre år tappar de hälften eller mer av värdet. En 300 000-kronorsbil tappar på 6 000 mil över 150 000 kronor – 25 kronor per mil. Med åren avtar värdeminskningen, men service och underhåll blir dyrare. För att minska kostnaderna måste man göra mer själv. Hur många kan det?

köps av juridiska personer. För dem är tiden viktigaste. Bilarna måste gå. Sedan säljs de till privatpersoner. Då blir det viktigare att hålla bilarnas värde uppe. För ägare av äldre bilar är låga kostnader viktigast.

NÄST TVÅ AV TRE NYA BILAR

Men även äldre bilar kostar mycket. Marginalkostnaden för en extra mil är svår att få under 25 kronor. Äldre bilar drar mer och kräver mer underhåll och reparationer – men körs kortare sträckor. Det ökar milkostnaden. Som påbröd kommer högre skatter och fler pålagor. Det lär ytterligare höja kostnaderna för att äga och köra bil. ࣵ


NYA XF SPORTBRAKE

VILLA. VOVVE. JAGUAR.

NYA XF SPORTBRAKE FÅR DIG ATT VILJA BRYTA DINA MÖNSTER När du väljer XF Sportbrake får du mer än du kanske tror. Förutom det självklara: teknik, tillval och design i världsklass, får du känslan bara Jaguar kan erbjuda. I exklusivitet, i komfort och i funktion. Med sin F-TYPE-inspirerade design bevisar nya XF Sportbrake att prestanda och funktion går att kombinera. Jaguars nya InControl-infotainment-system är navet för uppkoppling och underhållning och gör körningen mer njutbar. Välj din favorit bland de nya Signature Seriesmodellerna och du får en bil som uttrycker din unika personlighet, din signatur. Och tack vare Jaguars lättviktsarkitektur i aluminium är XF än mer effektiv, har lägre driftskostnader och utsläpp från låga 118 g/km.

I SIGNATURE INGÅR EXEMPELVIS: 8-växlad automatisk växellåda Fjärrstyrd bränsledriven parkeringsvärmare med timer-funktion Narvade lädersäten med elektrisk 10-vägsinställning Navigation Pro med InControl Touch Pro 10,2-tums skärm InControl Pro Pack med WiFi-hotspot Bi-Xenonstrålkastare med LED-varselljus Parkeringsradar fram & bak samt backkamera Elektriskt manövrerad baklucka Luftfjädring bak

Fri service & garanti de 3 första åren*

Boka provkörning hos din närmaste återförsäljare idag.

Prisbasbelopp: 8,5

jaguar.se

Förmånsvärde: 2 530 kr/mån1 Företagsleasing: 2 327 kr/mån2

Gäller Jaguar XF Sportbrake Signature D180 AUT till juridisk person. Kan ej kombineras med ramavtal. Bränsleförbrukning bl körning 4,8 l/100 km. CO2-utsläpp 124 g/km. Miljöklass Euro6. 1Beräknat förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt. 2Månadskostnaden är ex moms och beräknad på 30% första förhöjd avgift 50% restskuld, 36 mån avtalstid. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. *Fri service i 3 år max 10 000 mil. Garantier: 3 års fabriksgaranti max 10 000 mil, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti utan milbegränsning, samt 3 års Jaguar Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.


Porträttet

44


FrantzÊn Sveriges fÜrsta 3-stjärniga krog

�BJÖRN FRANTZÉN HAR SKAPAT EN UNIK VISION FÖR NORDISK MAT, SOM KOMBINERAR SUBLIMA INGREDIENSER MED HÄPNADSVÄCKANDE KULINARISKA TEKNIKER�

Ë‘ 0,&+$(/ (//,6 *8,'( 0,&+(/,1Ë‘

Om inte namnet BjÜrn FrantzÊn sagt dig nügot tidigare, sü har du säkert blivit varse. BjÜrn, har med sitt gastronomiska fÜlje gett restaurang FrantzÊn, som fÜrsta svenska restaurang tre stjärnor i den prestigefyllda Michelinguiden. ­ TEXT: TINA GARDSTEN FOTO: MARTIN BOTVIDSSON

45


Porträttet

"...en särdeles jävligt bra måndag...” öppnade köksmästaren Björn Frantzén och konditorn Daniel Lindeberg restaurangen Frantzén/Lindeberg på Lilla Nygatan 21 i Gamla Stan. Båda hade tidigare arbetat ihop på Edsbacka krog innan de bestämde sig för att starta verksamhet tillsammans. Den lilla restaurangen, som låg i samma lokal där restaurangen Mistral funnits till i slutet av 2007, kunde då sammanlagt ta emot endast 19 gäster. Efter fem år och två Michelinstjärnor splittrades dock den starka stjärnkocksduon Frantzen/Lindberg. Daniel driver idag Lindeberg Bageri & Konditori Björn gick vidare med krogen som efter splittringen fick endast namnet Frantzén, en fortsatt väldigt lyckosam satsning i egen regi men jakten på den tredje stjärnan slocknade aldrig. Lokalen i Gamla Stan stängdes i juli 2016 för att åter öppnas i en ny fastighet på Klara Norra kyrkogata 26. Från 85 till 500 kvadratmeter, fem gånger större än tidigare – men fortfarande endast med plats för 23 exklusiva gäster.

2008

46

AFFÄRSRESENÄREN FICK EN PRATSTUND

med Björn en måndag förmiddag innan egen tid på gymmet. I tiden inte så speciellt långt efter den där måndagen den 19 februari – som var en särdeles ”jävligt bra måndag” som han själv uttryckte det efter att man tillkännagivit att Restaurang Frantzen tilldelats tre stjärnor av Guide Michelin. Och därmed också ensamma i Sverige om utmärkelsen. Grattis! Guide Michelin-inspektörer är alltid anonyma gäster för att försäkra de som läser, att inspektörerna blivit behandlade som vilka gäster som helst och inte fått någon speciell service. Vet du vid vilka specifika tillfällen ni blev gästade?

— Några av cheferna kände jag faktiskt igen men jag vet inte hur många besök de gjorde. Under de 14 månader som Restaurang Frantzén höll stängt i väntan på färdigställandet av den nya lokalen hade man vid ny öppnandet noll stjärnor.

Från noll till tre stjärnor, kom utnämningen tidigare än vad du förväntat dig?

— Njae, det är svårt att säga tycker jag. Man går inte och förväntar sig tre stjärnor, så går det inte att tänka. Däremot så gick det ju jäkligt snabbt i och med att vi just flyttat till den nya lokalen, men som Guide själva sade; ”Vi har ätit er mat i tio års tid och har en ganska klar uppfattning om vad du/ ni gör på den här restaurangen.” Så, vad jag förstår så var det för dom inte ett speciellt svårt beslut, konstaterar Björn och fortsätter; —Och själv måste jag säga att vi lagar bättre mat nu och är en ännu bättre restaurang i den nya lokalen för hela poängen med att flytta var liksom att bli en bättre restaurang. Och vår främsta målsättning med nya Frantzén är att skapa en helhetsupplevelse som inte var möjlig i den förra lokalen. ­


Är du rätt försäkrad på resan? KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ har funnits sedan 1979. Hos oss får tiotusentals konsumenter varje år hjälp med sina frågor om försäkringar och pension. Vi har daglig vägledning per telefon och mejl. Vi drivs utan vinstsyfte och vägledningen är oberoende och kostnadsfri. Vi kan till exempel hjälpa dig att: • bli rätt försäkrad för din resa - och vi vet vad som gäller för utlandsboende. • veta när hemförsäkringen räcker. Vad gäller för en kort resa? En längre resa? Innanför eller utanför EU? • klaga på en försäkring eller ett försäkringsbolags beslut. Vi kan berätta hur du går vidare men inte företräda dig i en tvist. 'X NDQ RFNVn WD KMlOS DY GHQ NODJRJXLGH VRP ¿QQV Sn YnU ZHEESODWV KONTAKT Webb: konsumenternas.se Telefon: 0200 - 22 58 00, vardagar 9 - 12

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas )|UVlNULQJVE\Un )RWR 6R¿QD ELOGHU

F-gas för AC i fordon

”Har du en fråga är du också välkommen att kontakta oss.”


Porträttet Hela 500 kvadrat större än där ni huserade i Gamla Stan, men ni har inte utökat antalet platser?

— Vi får inte plats med fler stolar så vi är där vi är helt enkelt. På vägen till toppen och till det fulländade, finns en resa kantad av både erövringar och förluster, vad har du fått offra längs vägen?

— Det är klart att det inte finns några genvägar utan det som gäller är hårt arbete och jag har spenderat mycket, mycket tid med att göra det här. Så, det är familj, vänner och tiden med dem, det är där som det ryker. Tre råvaror jag bör ha hemma?

— Två i alla fall och det är salt och citron, de förhöjer smakerna säger Björn direkt. Och efter några sekunder tillägger han; — Smör, riktigt smör. Du är hemma själv en kväll, ser på tv – vad lagar du?

—Något som går så snabbt som möjligt. Det är väl där man hamnar, när man väl är ledig så är jag kanske inte så jättesugen att spendera så mycket tid i köket. Men, en falukorv går ju alltid snabbt. När är gastronomi som en helhetsupplevelse som allra bäst?

— Ett restaurangbesök är inte bara maten på tallriken – det är också ”time and place” som räknas in. En av mina allra starkaste matupplevelser är uppe i bergen på en uteservering i San Sebastian. Maten var sådär, men jag var i ett väldigt trevligt sällskap, goda viner, solen värmde, så det har också mycket med tid och plats och rum att göra. Sen har jag ju haft härliga matupplevelser på trestjärniga restauranger men, det behöver liksom inte vara på den nivån för att det ska vara lyckosamt och förbli ett starkt matminne. ­

Salt, riktigt smör och citron, tre råvaror man alltid bör ha hemma enligt Björn

48


Vi finns där du

minst anar... En liten station på landsbygden kan göra stor skillnad för bygden, det vet vi alla. Det möjliggörs tack vare att man gör sina tankningar på den lokala orten. Tillsammans kan vi på så sätt hålla hela Sverige levande. Tack för din lojalitet!


Porträttet

Du är medveten om vad du kan och för en del kan du tyckas kaxig, men det med all rätta när man kan hantera något med en 100 procentig fulländning. Finns det något alls som du skulle kunna lära dig behärska, utveckla ännu bättre i ett kök?

— Hur mycket som helst såklart, säger Björn med eftertryck. För mig känns det som att jag inte är torr bakom öronen, och det är väl det som är det roliga med just kockyrket, det finns olika inriktningar och grenar att gå på. Idag driver jag förvisso fem restauranger med 130 anställda och där kommer det in saker som ledarskap, ekonomi och coaching, så det finns verkligen hur mycket som helst att utvecklas i. Och jag hoppas verkligen att jag känner att jag aldrig är färdigutvecklad, det vore ju skittråkigt. Du har tidigare sagt om den japanska matkonsten, att det är en stor utmaning.

— Ja, alltså det svåraste är ju det man jobbat minst med och sushi till exempel har jag ju inte arbetat med. Gå på en trestjärnig sushirestaurang i Japan så anser du lätt att man är långt, långt ifrån en sushikock på den nivån.

50

I vilket kök är du som mest hemma?

—Det franska köket BJÖRN FRANTZÉN är också skapare av projektet ”Exceptionell råvara” som strävar efter att lyfta svenska råvaror till världsklass drivs i samarbete med VisitSweden, LRF, Martin & Servera, Svenskt Kött med stöd av ”Sverige – det nya matlandet” via Jordbruksverket.]

Inom vilka områden har vi de bästa råvarorna i Sverige anser du?

— Vår fisk, våra grönsaker, bär och skaldjur. Vårat vilt är också mycket bra. Det är framförallt på nötköttsidan, fågel, kyckling och grisköttet som vi tyvärr har en lång väg att vandra. Första matminnet som gjort intryck?

— En lövbiff med pommes och hemgjord bea, tomat och rödlökssallad. Jag var 12 år. Du har hyllat dina medarbetare och ni har alla bidragit till där ni idag står. Dina närmsta medarbetare?

— Marcus Jernmark är köksmästare på restaurang Frantzén och Viktor Westerlind jobbar i vårt utvecklingskök.

Det är främst de två jag jobbar närmast med när vi skapar matmenyerna och allt övrigt kreativt. Men sen är vi ju trettio personer som tillsamman jobbar på Frantzén och alla är definitivt lika viktiga. Vi är alla tillsammans ett team. Det var också det Björn uttryckte från scenen på Michelins gala i Köpenhamn: ”Jag är jättestolt, särskilt över teamet. De har presterat fantastiskt bra sedan flytten till vår nya lokal. Min familj och alla som är involverade i Frantzén, vi är ett team” och jag är lycklig och jätteglad” ­


Maj Heldagsseminarium med fokus pĂĽ klimatĂĽtgärder som vagnparksägare kan gĂśra nu och tre ĂĽr framĂĽt. Ur programmet: ‡ 5RQQ\ 6YHQVVRQ KXYXGI|UHOlVDUH 9' <QQRU $%

29 STOCKHOLM

2018 v.22

Yvonne

‡ $QGHUV 5RWK PRELOLWHWVH[SHUW ,9/ ‡ 6YHLQ *XQQEHUJ NRQFHUQLQN|SVFKHI 6YHYLD ‡ 3HU gKOXQG XWVOlSSVH[SHUW 7UDQVSRUWVW\UHOVHQ Fler namn tillkommer

Läs mer och anmäl dig pü

www.ynnor.se

YNNOR


Porträttet

Barbecue på vaktel, päron endive, ”sauce périgueux a´la royale”

Anklever Crème karamell, saltade nötter, oxalis och russin sirap.

Bittra och syrade grönsaker ”hommage satio tempestas”, frasiga fiskfjäll, varm infusion, vispad kärnmjölk med mortlade örter

Kryddstekt dovhjort, blodapelsin, ankleversmör och steksky med två sorters peppar

Otoro, saltad rädisa, fermenterad tomat, pepparrot.

Chawanmushi, Frantzén ”prestige oscietra kaviar” buljong på lagrad gris

Björn Frantzén Född 26 januari 1977 i Solna. Familj Fru Sara, barnen Stella och Leiah Utbildning hotell och restauranglinjen på Märsta gymnasium

År 2008 startade Frantzén Restaurang Frantzén som tilldelades sin första Michelinstjärna år 2009. 2013 driver Frantzén, förutom Restaurant Frantzén, även The Flying Elk, Catering Frantzén, Salle de Banquet samt Gaston vin. Frantzén gav även ut en egen kokbok ”Frantzén/Lindeberg” på Norstedts förlag år 2012. Under våren 2014 syntes Frantzén på TV3 där han hjälpte desperata hemmakockar i programmet ”Frantzén styr upp”. 2015 syntes Björn Frantzén och Daniel Lindeberg i tv-produktionen ”Hunger” som följde duons strävan efter tre Michelinstjärnor från våren 2012.

Björn började sin karriär som kock på Edsbacka krog för att sedan gå vidare till annat Chez Nico’s at 90 Park Lane (Nico Ladenis, UK, 3 Michelinstjärnor), Restaurant Lettonie (Martin Blunos, UK, 2 Michelinstjärnor), Restaurant Pied a Terre (Tom Aikens, UK, 2 Michelinstjärnor), Restaurant L’Arpege (Paris, Alain Passard, 3 Michelinstjärnor).

52


Säsongstart! Beställ ditt HotSpring ba ad nu u!

HotSpring Massagebad Stockholm / Bromma Drottningholmsvägen 197 Tel. 08 – 704 00 77

www.hotspring.se

Massagebad h

n – Först i Norden – 20 år i Sv erige Ledande i världe

i

stnad glig ko Badet st imal da n i m n år varmt, här e ligt och klart, 365 dagar om året till

Vi v

a n n ig e

Lägst elförbrukning

Ledande i världen

Klorfri användning

Längst i Sverige

XFC-fullisolering

Bäst i test 8 år i rad*

1,5 miljoner sålda

HotSpring – ett tryggt val!

Diamantteknologi ger krystallklart vatten

HotSprings produktion av aktivt syre med diamantteknik belönades nyligen med priset för bästa reningsanläggning på världens största spamässa i Lyon. HotSpring är ensam om den prisbelönta diamanttekniken och visar igen inte bara att vi säljer mest och är störst i branschen, utan även, än en gång, att vi är mest innovativa.

Om reent vaatten n är vikktig gt förr dig g vääljeer du ACE Ta med annonsen och få 40% rabatt på ACE ut mai.

Mycket bad för pengarna

Sveriges mest sålda!

Square, 4 pers. 183 x 183 cm, ord. 86.400:-

Relay, 6 pers. 213 x 213 cm, ord. 134.200:-

54.000:-

89.000:-

*av Consumers Digest

EST 20 TIT 1 ÄS

n

B

Bara det bästa är gott nog Diamanter är din bästa vän

7

NYHET!


Mat & Dryck

Michelin House öppnade 1911 som däckdepå, men sedan 1987 är det The Conran Shop och Bibendum Restaurant som huserar på 81 Fulham Road, Kensington, London

Hur kommer det sig att en däcktillverkare är hela världens ohotade auktoritet på mat? 9DUI·U Ƌ QQV 0LFKHOLQJXLGHQ" Michelinguiden ges ut varje år av den franska däcktillverkaren Michelin. Den utkom för första gången år 1900 och stjärnorna för restauranger började delas ut på 1930-talet. Syftet med guiden var att få bilåkarna att åka ut på små resor och helt enkelt slita på däcken. Därför finns både restauranger och hotell med i guiden. +XU IXQJHUDU GHW" I teorin kan vem som helst rekommendera en restaurang till Michelinguiden, men om tipset går hem vet man inte. Alla inspektörer är anonyma så restaurangen vet aldrig om ifall de varit där. Stjärnorna ges ut av inspektörer som ska besöka restaurangerna med 18 månaders mellanrum. Är en restaurang på väg att förlora sin stjärna eller få fler kan fler besök läggas in. Guiden har fått kritik för att det ibland tar längre än 18 månader mellan besöken, vilket innebär att de kanske inte är så uppdaterade som de borde vara. En restaurang som kandiderar för en Michelinstjärna får fyra besök. En tvåstjärnig kandidat får tio besök innan en möjlig uppgradering till tre stjärnor. Besöken sker anonymt och Michelin betalar räkningarna. Guiden ges ut en gång i året, vanligtvis i mars. I år är det andra gången den nordiska guiden kommer ut. Det firar man med att byta namnet från Michelin Guide Nordic Cities 2015 till Michelin Nordic Guide 2016. Den nordiska guiden kommer att finnas med i Michelinguidens applikation för Europeiska hotell och restauranger.

54

9LOND ¥U LQVSHNW·UHUQD" En inspektör är ofta utbildad på en restaurang- eller hotellskola och har flera års erfarenhet av branschen. En ny inspektör genomgår en sex månader lång utbildning där hen får ta del av den gemensamma synen kring hur maten bedöms. Det är viktigt att det alltid är samma sorts bedömning, oavsett vem som gör den. I slutet av utbildningen besöker man flera olika restauranger tillsammans med en erfaren inspektör. Sedan är man redo att ge egna betyg. 9DG EHDNWDV" Efter att inspektören ätit på restaurangen fyller hen i en rapport. Fem punkter tas i beaktande: • Kvaliteten på ingredienserna. • Tillagandet och kombinationen av smaker.

9DG EHW\GHU VWM¥UQRUQD" • En stjärna innebär en väldigt bra restaurang i sin kategori. • Två stjärnor innebär utomordentlig matlagning, värt en omväg. • Tre stjärnor innebär en exceptionell kokkonst, värt en resa. Restauranger med Michelinstjärnor är ofta dyra (men det är inget krav). Den som är sugen på riktigt bra mat till en billigare peng kan istället hålla koll på utmärkelsen Bib Gourmand, som delats ut sedan år 1995. Den står för vällagad mat till ett rimligt pris.

• Kreativiteten. • Värde för pengarna. • Kvalitet över tid – den ska hållas jämn och inte variera. Det handlar alltså bara om maten. Rykten har gått om att också inredningen och servisen bedöms, men det stämmer inte. Inspektörerna tittar också på det, och de syns i guiden med sked- och gaffelsymboler (man kan få en till fem korslagda bestick). Men de påverkar alltså inte beslutet att ge eller ta bort en stjärna. Hotell belönas på samma sätt och betygsätts med ett till fem torn. ԥ

Michelinguiden från 1929 med samma röda tema som dagens utgåvor


God skolmiljö? En barnlek! En liten kreativ grupp samlar in behov och önskemål.

Med några penndrag skapar vi snabbt en skiss på lösning.

Modulerna tillverkas och monteras till en modern, fin skola.

www.pcsmodulsystem.se • Tel 08- 39 00 99

E

n bra skollokal blir inte

sämre för att den är hyrs en begränsad tid. Faktum är att en tillfällig skola, byggd med våra PCS Comfortmoduler, skapar en skolmiljö med högre komfort och kvalitet än 90 procent av alla nuvarande skolor i Sverige. Fördelarna är många. Som att det är lätt, går snabbt, kan smidigt anpassas till era lokalbehov och går att placera nästan varsomhelst. När ni plötsligt står där med behov av mer lokalyta. Vi tror på att jobba nära alla involverade. Oavsett om det är kontor, förskola, vårdlokal eller som här en skollokal. Skolans personal, rektor och gärna eleverna också är viktiga att ha nära dialog med. Och självklart kommunens ansvariga för lokaler och utbildning, eller motsvarande om beställaren är ett privat företag. Vi på PCS Modulsystem har varit specialiserade på det här sedan 1993. För oss är det inte svårt att skapa lokaler som ger god trivsel och arbetsmiljö. Hör gärna av dig så berättar vi mer.


Mat & Dryck

EBBE VOLLMER VOLLMERS MALMÖ FOTO: JONAS NYHAV

PM & VÄNNER

FRANTZÉN: FÖRSTA SVENSKA RESTAURANG MED 3 STJÄRNOR FOTO: MARTIN BOTVIDSSON

FOTO: ALEXANDER HALL

SVERIGES BÄSTA KROGAR I Sverige delades den första stjärnan i Guide Michelin ut 1984. Stockholmskrogarna Coq Blanc, Gourmet, Eriks Fisk (Erik Lallerstedt) och L’Escargot fick då en stjärna var. Här ser du vilka svenska restauranger som har stjärnor i senaste utgåvan.

56

Stockholm Frantzén Oaxen Krog Sushi Sho Esperanto Volt Gastrologik Mathias Dahlgren Matbaren Operakällaren Ekstedt Agrikultur Aloë Imouto

Göteborg Bhoga Thörnströms Kök 28+ Koka SK Mat & Människor Upper House

Malmö Vollmers Bloom in the Park Sture SAV

Skåne Tranås Daniel Berlin

Järpen Fäviken Magasinet Öland Hotell Borgholm

Växjö PM & Vänner


Vi är ett utbildningsföretag som har specialiserat oss på distansutbildningar Vårt individanpassade arbetssätt gör att våra elever når goda resultat. En bra blandning av nytänkande och tradition. Hela iden är >ÌÌ Õ > ÃÌÕ`iÀ> Ã Ì> Ì Û>À i ÃÌ > Liw iÀ Ã }° Vi har individuell utbildningsstart, d.v.s. DU bestämmer när du vill börja din utbildning. Våra utbildningsupplägg och organisation gör oss kostnadseffektiva vilket gagnar våra elever genom konkurrenskraftiga kursavgifter. Samtliga yrkesutbildningar riktar sig både till företag och organisationer samt privatpersoner. Upplägget på våra utbildningar gör att eleven kan arbeta samtidigt som den studerar.

Våra utbildningar är: · Barnskötare · Fritidsledare · Elevassistent/lärarassistent · Socialpedagog · Integrationspedagog · KBT-terapeut · Par och relationsterapeut · Sexrådgivare · Kostrådgivare och hälsopedagog

· HR-Specialist · Hotel-management · Hotellreceptionist · Administratör · Receptionist (inr. företag) · Säljare · Apotekstekniker · Undersköterska

www.cady.se • cadyteamet@cady.se • 031-757 0566

VILL DU BLI DEL AV NÅGONTING STÖRRE?

Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

www.jobbastatligt.se


Aktuellt

58


CONCORDE ÖVERLJUDSPLANET

Concorde var för sin tid ett teknologiskt under även om det ur ekonomisk synvinkel var en katastrof. Endast 14 plan byggdes, kraftigt subventionerade av franska och brittiska skattebetalare och var i kommersiell drift i bara 28 år från premiärturen 21 januari 1976 då det första lyfte från London Heathrow till i början av oktober 2003. ¬ TEXT: HARALD MÖLLERSTRÖM

59


Aktuellt

D

et var i första hand Concordeplanets förmåga att avverka sträckan London-New York på tre timmar och 30 minuter som gjorde det attraktivt för ett fåtal välbärgade människor även om planet lämnade en rejäl knall bakom sig för de som blev kvar. Den snabbaste resan den andra vägen gjordes den sjunde februari 1996 då ett plan med kapten Leslie Scott och besättning avverkade sträckan New York - London på 2 timmar 52 minuter och 59 sekunder. En resa med ett konventionellt plan tog på den tiden mellan sju och åtta timmar. Men den 26 oktober 2003 var det slutåkt och det var flera från Joan Collins till Sir David Frost som djupt beklagade Concordens hädangång. Värst drabbad kände sig Sarah Ferguson, hertiginnan av York, som i oktobernumret av Vanity Fair beskrevs som en tidsstressad pendlare som klagade över att ”hon inte längre hann med att lämna barnen i en skola i England, ta Concorden och vara i New York 09.30 för ett tal inför Viktväktarna.” Concordes användning kringskars kraftigt av att det inte fick tillstånd att flyga över bebyggda landområden i överljudsfart. Alltför många tegelpannor och fönster spräcktes under planets färdrutt över de brittiska grevskapen Devon och Cornwall på vägen till New York men det är en fråga som håller på att lösas. Denna begränsning tillsammans med dödskraschen vid samhället Gonesse strax efter start från Parisflygplatsen Charles de Gaulle och

60

FOTO: ELKE WETZIG

"Värst drabbad kände sig Sarah Ferguson, hertiginnan av York, som i oktobernumret av Vanity Fair beskrevs som en tidsstressad pendlare som klagade över att ”hon inte längre hann med att lämna barnen i en skola i England, ta Concorden och vara i New York 09.30 för ett tal inför Viktväktarna.” en därpå följande nedgång i resandet ledde till att Concorde lades i malpåse 2003. Om vi någon gång i framtiden ska få tillbaka trafik i överljudsfart så måste bullret minskas radikalt hur nu det ska ske. Men nu verkar till och med de starkaste optimisterna att känna att det kan bli en renässans för trafik med överljudsplan. Förutom det ekonomiska debaclet med Concorde var det de kraftiga ljudbangarna som gjorde att planet inte fick flyga över befolkade områden som fällde avgörandet. Det pågår nu en febril jakt på vem som ska bli först med att ta fram världens första jetdrivna affärsflygplan. Men det finns fortfarande andra tekniska problem att lösa. Man har ännu inte tagit fram några motorer som är anpassade för trafikflygplan som går i överljudsfart eller löst frågan om de ljudbangar de då orsakar. Man hoppas att Luftfartsverket kommer att välja att begränsa bullernivåerna snarare än hastigheten för att undvika det ljud som Concorden orsakade. Man har ännu inte tagit fram några motorer som är anpassade för trafikflygplan som går i överljudsfart eller löst frågan om de ljudbangar de då orsakar. Man hoppas att Luftfartsverket kommer att välja att begränsa bullernivåerna snarare än hastigheten för att undvika det ljud som Concorden orsakade. Men är det realistiskt att tro att vi på nytt får se överljudsplan med passagerare? De urgamla förespråkarna av Concorde har aldrig givit upp hoppet. ¬

FAKTA TYP ÖVERLJUDSFLYGPLAN FÖRSTA FLYGNING 1969 I AKTIV TJÄNST 1976-2003 ANTAL TILLVERKADE 20 DATA LÄNGD SPÄNNVIDD HÖJD MAX. STARTVIKT PRESTANDA MAX. HASTIGHET RÄCKVIDD MED MAX. BRÄNSLE

61,8 M 25,6 M 12,2 M 185 070 KG

2 179 KM/H 6 582 KMAktuellt

XB-1 Boom Supersonic-snart i trafik

flera tillverkare som bara ligger några år ifrån den första testflygningen, däribland Aerion Corporation som ska kunna ta ett dussintal passagerare och flyga med en hastighet av 1,5 gånger ljudets hastighet och Baby Boom, som kommer att färdas med en hastighet av 2 235 km/tim och ta mellan 45 och 50 passagerare. Planet är tänkt att kunna transportera ett dussintal passagerare och få en räckvidd på 8 550 kilometer och minska tiden för en resa över Atlanten med tre timmar och mer vid flygningar över Stilla havet. Aerions styrelseordförande, Brian Barents, har deklarerat att han hyser förhoppningar om att ta fram, ett plan som flyga med en hastighet av 1,4 gånger ljudets hastighet eller omkring 60 % snabbare än vad dagens trafikflygplan förmår idag. ”Vi är övertygade om att tiden är mogen för en renässans för överljudsplanen”, säger Barents.

DET FINNS IDAG

I DECEMBER 2017 tillkännagav Aerion, ett nystartat företag i flygbranschen i Nevada, försvarsjätten Lockheed Martin, flygtillverkaren Airbus och General Electric Aviation (GE), att de gått samman i ett riskkapitalbolag för att utveckla vad de kallar världens första jetdrivna affärsflygplan. Lockheed Martin är mest känt för att bolaget tillverkade spionplanet SR71 och det första jetdrivna

62

affärsflygplanet Lockheed Jetstar på 1960-talet. General Electric Aviation är mest känt för sina turbofanmotorer som idag sitter i 787 Boeings olika modeller av Dreamliner och Boeing 777. Och bolaget tillverkade också motorn till USA: S första jetdrivna stridsflygplan under andra världskriget och idag också till moderna stridsflygplan som F16. Dessutom finns den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA med på ett hörn för att lösa problematiken med ljudbangar. Även Airbus med för att ge Aerions koncept både ökad trovärdighet och tekniskt kunnande. Airbus bistå med både komponenter och teknologi liksom expertis när det gäller att ta planet från ritbordet till den kommersiella marknaden, säger Jeff Miller, en talesman för Aerion. Det stödet har varit tillräckligt för få den första kunden att skriva kontrakt. Flexjet, ett företag som säljer andelar och hyr ut privata flygplan, har beställt 20 stycken AS2. Det är företagets första fasta order. Flexjet räknar med att få kunder som vill göra interkontinentala tur- och returresor samma dag och det klarar planet av. På grund av tidsvinsten tycks AS2 vara ett vettigt alternativ för exempelvis statschefer eller höga företagsledare, säger Miller. Det kanske inte inledningsvis lönar sig

ENLIGT AVTALET SKA

för vanliga företag att äga ett plan av typen men att man kommer att sälja fler i takt med att överljudsflyg blir vanligare igen. Självklart måste man första bygga, testa och sedan certifiera AS2 och det innebär att man inte räknar med att den första testflygningen kommer att äga rum förrän 2021. Bolaget och Airbus är för tillfället i färd med att hitta en plats där planet ska slutmonteras och byggstart beräknas till 2018. Aerion ville inte avslöja några potentiella platser men Miller säger att fabriken med stor sannolikhet kommer att ligga i ett kustområde i USA och med tanke på problemen med ljudbangar. DEN STORA FRÅGAN är inte om bolaget och dess partners vid Airbus kan bygga planet och flyga sitt AS2. Det gäller egentligen snarast om man kan få ekonomi i att transportera passagerare i överljudsplan, ett problem som till slut sänkte Concorde. Även om det råder föga tvivel om att AS2 kan lösa brister hos ett överljudsplan, är det inte lika klart om det finns en tillräckligt stor marknad för ett trafikflygplan som går i överljudsfart och som kostar dubbelt så mycket som exempelvis en Gulfstream G650 - ett de bästa planen på den privata jetmarknaden – trots att den bara flyger 50 procent snabbare och då inte ens hela tiden. ¬


FLYGSKATT SKAPAR FLYGPLATSDÖD

+P]KWOEXXIR J¯V PMXIR IǺIOX T¯ YXWP®TTIR QIR VMWOIVEV EXX PIHE XMPP Ǽ]KTPEXWRIHP®KKRMRKEV SGL NSFF JÁVPYWXIV 1®W VETTSVXIR +P]KTPEXWHÁHIR WSQ ZMWEV ZMPOE WNY Ǽ]KTPEXWIV WSQ VMWOIVEV RIHP®KKRMRK

LÄS MER PÅ CHAMBER.SE


Istanbul

Aktuellt

konkurrenten Baby Boom ligger Bransons företag Virgin Galactic och Boom Technology, som har sin bas i Denver i Colorado. Planet kommer att färdas med en hastighet på 2 235 km/tim, vilket är 10 % snabbare är Concorde och 2,6 gånger snabbare än dagens moderna trafikflygplan, säger Virgin Atlantics grundare Richard Branson, som har gått samman med Blake Scholl om det här projektet. Scholl, som grundare av bolaget Boom, har också erfarenhet från SpaceX, Boeing och NASA.

BAKOM DEN NÄRMASTE

När ett plan färdas snabbare än ljudets hastighet orsakar det chockvågor som fortplantar sig mot marken nedanför och orsakar en våldsam ljudbang. Men nu är lösningen nära.

PLANET SKA KUNNA TRAFIKERA sträckan New York-London på tre och en halv timme. Boom säger att planen ska kunna ta mellan 45 och 50 passagerare som så småningom även trafikera sträckor som New York-Tokyo och New York-Sydney. Scholl säger han är övertygad om att hans plan kommer att bli flygfärdigt först eftersom det inte behöver någon ny teknologi som måste godkännas av det amerikanska luftfartsverket. 60 år efter jetålderns intåg flyger vi fortfarande med den hastighet som var aktuell på 1960-talet”, säger Scholl. “Concordes designers förfogade inte över den teknologi för att utveckla ett överljudsplan som är ekonomiskt bärkraftigt men det har vi”, säger Blake som också har varit pilot i det amerikanska flygvapnet. Planet visades upp den 15 november förra året och man ska påbörja de första testflygningarna i södra Kalifornien i år och sättas in i trafik redan 2023. Branson sade att biljettpriset på sträckan New YorkLondon enkel ska ligga på ca 5 000 dollar.

har varit ljudbangarna och den tycks nu gå mot en lösning. NASA har med framgång genomfört försök med en ny teknik som visar att dess plan kan flyga snabbare än ljudet utan att förorsaka en ljudbang och därmed halvera flygtiden för dagens trafikflygplan. Den amerikanska rymdflygstyrelsen har fotograferat ljudbangar genom att använda sig av en helt ny teknik för solvärme i samband med förberedelserna testflygningen av ett

MEN DEN STORA STÖTESTENEN

"Biljettpriset på sträckan New YorkLondon enkel ska ligga på ca 5000 dollar" RICHARD BRANSON

64

nytt plan av typ Stealth om fyra år. NASA vill först få bevis för att nästa generations plan är tysta innan de presenterar den nya tekniken. När ett plan färdas snabbare än ljudets hastighet orsakar det chockvågor som fortplantar sig mot marken nedanför och orsakar en våldsam ljudbang. NASA har nu utvecklat ett experimentplan som avger en mindre kraftig ljudbang, som kallas LBFD, som kan färdas snabbare än ljudets hastighet men utan att orsaka en ljudbang. New Aviation Horizons med målsättningen att utveckla dels utveckla tysta stridsflygplan men även tysta trafikflygplan. Nasas förhoppning är att minska eller i bästa fall eliminera de våldsamma ljudbangarna och ersätta dem med mjuka ”dunsar”. Den amerikanska försvarsjätten Lockheed Martin har fått i uppdrag av att designa ett plan som bara avger en bang som påminner om en ”mjuk duns”. De har fått 20 miljoner dollar av NASA för att lösa frågan för att skaffa mer kunskap om ljudbangarna har Nasa utvecklat den patentsökta tekniken Background Oriented Schlieren Celestial Objects eller BOSCO. Med hjälp av denna har man kunnat ta fotografiska bilder av ljudbangarna från överljudsplanet Northrop T-38. som användes av det amerikanska flygvapnet fram till början av 1990-talet men som idag används av NASA för att utbilda sina astronauter. Northrop T-38 var för övrigt världens första skolflygplan för överljudsdrift och är nära besläktad med jaktflygplanet F-5. Bilderna togs av en höghastighetskamera försedd med ett filter av typ H-alpha som riktas mot planet när det flyger förbi solen. Filtret fångar en speciell ljusvåglängd från solen som bryts av den varierande lufttätheten kring planet vilket gör att ljudbangarna kan fotograferas av kameran på marken. Genom att analysera dessa bilder hoppas forskarna få mer kunskap om hur ljudbangarna ska kunna förvandlas till mjuka dunsar som kan bana vägen för framtida överljudsplan. ¬ DET HÄR INGÅR I NASAS PROJEKT


Hela din reseräkning

i mobilen!

Tillgänglighet och valfrihet. Sätt dig i bilen och spela in din bilresa direkt med din smartphone. Flex HRM Travel räknar ut hur långt du kört och vilka uppehåll du gjort. Enklare än så här blir det inte. Bifoga dina kvitton direkt. Fota dina kvitton med mobilen och bifoga dem med en knapptryckning till reseräkningen. Du slipper hålla reda på dina kvitton och annat papperstrassel. Automatisk beräkning. Flex HRM Travel sköter beräkningen av traktamenten, utlägg, avdrag och representation. Det gör hanteringen av reseräkningar både snabbare, roligare och säkrare.

Flex HRM Travel ingår i personalsystemet Flex HRM, som även innehåller bemanning, tidredovisning, lön och HR-stöd.

www.flexapplications.se

Nå toppen inom inköp och logistik Läs en grundutbildning, en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram på Silf Silfs utbildningar innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik- och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt, taktiskt eller strategiskt. Utbildningarna är internationellt gångbara och finns anpassade för både privat och offentlig sektor. Silfs pedagogik grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar till praktisk handling i den egna organisationen. Nyfiken på dessa?

silfonline@silf.se 08-752 16 8 80 0 www.silf.se

Hör av dig så skickar vi ett ex!


Aktuellt

Cockpit Concorde

EN LJUDBANG BILDAS när ett flygplan färdas snabbare än ljudet, som är 1 240 km/tim eller Mach 1 vid havsnivån. Om man ändrade på designen på ett överljudsplan skulle man kunna modifiera formen på dessa chockvågor så att de producerar ett mindre intensivt ljud. NASA gör nu experiment med ett enmotorigt, ensitsigt jetplan som ingenjörerna tror kommer att reducera ljudbangen till någonting som snarare påminner om en mjuk duns på avstånd. Tanken är att ta fram ett plan med en lång triangelformad nos och ett luftintagssystem för motorn. Och detta är enligt ingenjörerna tänkt att neutralisera chockvågorna. Planet kommer också att färdas lite långsammare än Concorde, som hade en marschfart på Mach 2. Om allt slår väl ut hoppas NASA att man ska kunna börja med provflygningar omkring 2019. Man hoppas då kunna få klarhet i om den ”mjuka duns” som planet är tänkt att skapa ska vara acceptabel för allmänheten. Om den är det, så kan bullernivån bli en slags standard för framtida överljudsplan. Modern teknologi gör det i och för sig möjligt men det blir kanske knepigare att få det att gå ihop ekonomiskt. Vanligtvis går det till så att man tar fram en militär version innan man försöker applicera det hela på ett civilt plan. Det är skälet till att många är övertygade om att de första som kommer i luften efter stridsflygplanen blir ett affärsflygplan som tar betydligt färre passagerare.

66

Man anser att det i dagsläget skulle vara ett för stort ekonomiskt vågspel med överljudsplan som tar 100 passagerare eller mer. Att reducera ljudbangarna är numer möjligt med hjälp av beräkningsströmningsdynamik, som sker med hjälp av kraftiga datasystem. Concorde föddes i räknestickornas tidsålder. Flygplan tillverkas numer med nya metoder i synnerhet med nya kompositmaterial som kolfiber. När och om man får klartecken för en civil produktion av civila trafikflygplan och det finns en efterfrågan inom näringslivet på överljudsplan som kan transportera resenärerna praktiskt vart som helst i världen på sex timmar kan det säkerligen finnas hugade spekulanter på att bygga ett sådant plan. DEN ÖVERLJUDSBANG, som Concorde avgav och de som orsakas av andra jetplan och rymdfärjorna, orsakas inte av en chockvåg utan av en växelverkan av en serie av chockvågor som utlöses från olika delar av ett plan då det flyger snabbare än ljudet. Under en hastighet på Mach 1 trycks luftmolekylerna framför ett plan undan på ungefär samma sätt som sker när en båt färdas genom vatten och skapar en bog och en aktervåg. Men så snart som planet accelererar snabbare än ljudets hastighet kan luftmolekylerna inte längre försvinna lika snabbt utan klumpar ihop sig längs vissa delar av flygplanet. Det skapar i sin tur en omedelbar

förändring av trycket som resulterar i en chockvåg som innehåller en enorm mängd ljudenergi. “Vi skjuter inte rakt ut i mörkret”, säger Peter Coen, som är chef för avdelningen för kommersiell överljudsteknik vid NASA:s forskningsanläggning Langley Research Centre i Hampton i delstaten Virginia. Vid ett tidigare försök använde man sig av ett modifierat stridsflygplan av typ F-5 som hade försetts med en förlängd nos formad som en pelikans för att försöka reducera ljudet från en överljudsbang. Man har också gjort försök med ljudbangssimulatorer för att få klarhet i vilka ljud människor anser mindre påträngande. För att mäta effekten av en ljudbang, använder sig NASA av ett instrument som kallas PLdB. Coen säger att experimentplanet borde åstadkomma en ljudbang med en bullernivå under 70 PLdB jämfört med omkring 100 PLdB för Concorde. Resultatet kommer att bli ett otydligare, mjukare ljud som folk på marken skulle kunna finna tolerabelt, om de ens skulle märka det. Under 1960-talet pågick en kamp mellan USA, Sovjetunionen och England-Frankrike om att ta fram ett trafikflygplan som kunde färdas i överljudsfart. USA försvann tidigt ur bilden. Ryssarnas överljudsplan, Tupolev 144, gjorde sin premiärflygning redan två månader före Concorden men det projektet gick snabbt i graven, åtminstone tillfälligt. Efter kraschen vid Parismässan på Le Bourget 1973 försenades utvecklingsarbetet kraftigt. Det sattes in i persontrafik i maj 1977, nästan två år efter Concorde. DÖDSSTÖTEN KOM ETT ÅR SENARE

och då ny förbättrad version av Tu144 störtade vid leveransflighten. Concorde drabbades bara av ett missöde förutom dödsolyckan. Det var ett landningshjul som lossnade vid landning men inga personer skadades. ԥ


Ett plåttak kan bli hur gammalt som helst - om man underhåller det! Plåt rostar! Genom att måla plåten hindrar man effektivt rosten att få tag i taket. Men små skråmor i målningen gör att rosten börjar få fäste. Och har den väl fått fäste sprider den sig snabbt. Ett ommålat plåttak håller mellan 8 - 10 år. Om ni vet med er att det var ett bra tag sedan taket målades om, bör ni ta en titt på dess kondition eller låta en fackman göra det.

CC Plåt & Tak AB är ett pålitligt företag med över 45 år i branschen. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inspektion och offert. Ni når oss direkt på: Martin Scholz, 08-36 00 10, 070-743 36 00 info@ccplat.se, www.ccplat.se

CC Plåt & Tak AB Etablerat 1972

ALLT INOM TAK: OMLÄGGNING AV TEGEL-, PAPP- OCH PLÅTTAK • TAKMÅLNING • TAKSMIDE • SNÖSKOTTNING


Utblick

68


RYSSLAND Att segern i det ryska valet skulle gå till Vladimir Putin var en spik som gick in för att tala travspråk. Han fick det resultat han och Kreml önskade för när praktiskt taget alla rösterna hade räknats hade Putin fått 76 procent, en rekordhög siffra för hans del och 10 procent mer än vad han fick vid förra valet 2012. Valdeltagandet uppmättes till 70 procent, en siffra som Putins valstrateger hade ansett vara anständig. När det gäller valet 2024, som kommer att bli Putins sista mandatperiod – så är osäkerheten så stor att man skulle vilja föreslå en helgardering. . ­ TEXT HARALD MÖLLERSTRÖM FOTO SHUTTERSTOCK

69


Utblick

”Rent nonsens” Putin i ett uttalande angående påståendet om en rysk inblandning i fallet Skripal

D

et reella, politiska motståndet i det senaste presidentvalet 2018 var marginellt eftersom Putins främste politiske motståndare Alexej Novalnij förbjudits att delta, och den av Kreml kontrollerade mediaapparaten hade ett överväldigande inflytande över väljarnas tankesätt. Statens utnyttjande av alla resurser för att mobilisera Putin-trogna väljare begränsade medborgarnas urval av kandidater ytterligare. PUTIN ÄR NU DEN RYSKE ledare som suttit längst vid makten sedan diktatorn Josef Stalin. Denne höll sig kvar vid makten i närmare 30 år till sin död 1953. Han har därmed fått mandat att fortsätta på den inslagna kursen - en kurs som på det stora definierats av en konfrontation med Väst. Veckorna före valet var fyllda av anklagelser om att Ryssland låg bakom förgiftningen av en gammal rysk dubbelagent, Sergej Skripal och hans dotter Julia, i den brittiska staden Salisbury. Putins kampanjtalesman Andrej Kondrasjov sade att anklagelserna bidrog till att ena det ryska folket och medverka till ett högre valdeltagande. “Vi får tacka Storbritannien för att man på nytt feltolkade det ryska sinnet”, sade Kondrasjov i ett uttalande. Putin själv sade i ett uttalande efter valet att han ansåg påståendet om en rysk inblandning i fallet Skripal som ”rent nonsens”. Även om Putins omvalskampanj enligt vissa bedömare förlöpte helt smärtfritt riskerar hans nästa mandatperiod inte att bli lika enkel. Kreml står också inför en period med en stagnerande ekonomisk tillväxt och krav på nya reformer och snart kommer den bistra verkligheten ifatt.

70

ENLIGT EN FRAMSTÅENDE rysk expert kommer klockan även att ticka för Putin och tittar man i kristallkulan så kommer kanske det ökande motståndet mot statsapparaten och desillusionen bland de ryska väljarna att med all säkerhet att påverka nästa. Det råder ökande krav på en förändring inom alla delar av det ryska samhället i synnerhet bland den yngre generationen, som i allt högre grad organiserar sig i sociala medier. Ryska medier är hårt kontrollerade av den ryska statsapparaten men dess internet anses fortfarande relativt fritt jämfört med andra regimer som Turkiet och Kina. Den ryska ungdomen är inte den enda som vill ändra på status quo. Stora delar av medelklassen är på god väg att bli alltmer desillusionerad. Under årens lopp har Putins dominans över det politiska landskapet stärkts. De må utkämpas tuffa politiska bataljer bakom kulisserna men ett Kreml utan Putin som den ultimate skiljedomaren är svårt att se i dagsläget. Vjatjeslav Volodin, en av Putins närmaste män och som nu är talman i det ryska parlamentet, sade 2014; ”Om det finns en Putin så finns det ett Ryssland. Om det inte finns någon Putin så finns det inget Ryssland”. Enligt den nuvarande författningen får han bara styra i två på varandra följande mandatperioder vilket innebär att han måste avgå 2024. Han har redan kringgått den här bestämmelsen en gång förut.

president i två mandatperioder mellan 2000 och 2008, steg han åt sidan för att bli premiärminister mellan 2008 och 2012 medan hans gamle trotjänare Dmitrij Medvedjev höll presidentsätet varmt. Putin kom sedan tillbaka 2012 via en förlängd mandatperiod på sex år. ¬

EFTER ATT HA SUTTIT SOMUtblick

ÅR 2024 KOMMER PUTIN att vara 72 år. Han visar inga tecken på att lida av några sjukdomar och borde i praktiken klara ytterligare ett årtionde med både god fysisk och mental hälsa. “Jag tror inte att Putin ännu har fattat något beslut om vad han ska göra 2024. Han föredrar alltid att skjuta upp ett beslut om det kan göras imorgon snarare än idag”, sade Volodin. “Om man ser det ur dagens perspektiv är det svårt att se någon eventualitet där Putin inte skulle ta någon slags viktigare roll efter 2024. Alla grubblar självklart över det och alla är oroade” säger en annan källa som står nära administrationen. I intervjuer som den brittiska dagstidningen Independent gjort med ryska akademiker och regeringstjänstemän tycks man ha konstaterat att allt inte är lika glasklart. Idag, snart 20 år efter det att Vladimir Putin första gången valdes till president i Ryssland är hans grepp om makten starkare än någonsin tidigare. I Ryssland betraktas han som den man som fick ordning på kaoset efter Sovjetunionens upplösning och blev den förste ryske ledare på decennier som på allvar utmanat Väst.

72

Hans starka personlighet i kombination med hans närmast totala kontroll över de ryska medierna har hjälpt honom att behålla sin ställning, i synnerhet bland de yngre. Utan någon särskilt besvärande opposition har Putin trots utmaningar av olika slag, däribland att tre forna sovjetrepubliker anslutits till Nato, terroristattacker och en sjunkande rubel, legat på topp i opinionsmätningarna. Putin drog nytta av de hårda ekonomiska reformer som Boris Jeltsin och hans föregångare Michail Gorbatjov införde, liksom ökade oljeintäkter i samband med prisstegringen i början av 2003. BNP per capita har ökat med 70 procent under Putin jämfört med 17 procent i EU. RECESSIONEN MÅ VARA ÖVER men de flesta ryska medborgarna har upplevt fyra år av minskade belopp i lönekuverten. Stämningen hos allmänheten har förändrats så att väljarna idag enligt opinionsmätningarna väljer förändring före stabilitet. ”Kreml har inte enats om ett seriöst reformprogram. Istället för att tala om en positiv framtid har man istället inriktat sig på att lova förbättrad

produktivitet och effektivitet ”säger Valerij Solovej, som är professor vid det statliga institutet för internationella relationer i Moskva. Gleb Pavlovskij, en tidigare rådgivare i Kreml och chef för Effective Politics Foundation, sade till tidningen Independent att ”den sittande regimen är inne i sin slutfas. Hur man än ser på det här valet kommer det att handla om en övergång till ett Ryssland efter Putin”, tillade han. En högt uppsatt källa uppgav för Independent att Putin är konservativ när det gäller utnämningar och inte skulle göra några om han inte behövde det. ”Putin gillar att göra det oväntade och när han gör förändringar överlägger han inte med någon”, säger Pavlovskij. “Putins inre krets – inte så mycket en regering utan snarare en tsars hov– är noga med att skydda sin man. De vill inte se honom gå, de behöver Putin mer än han behöver dem” säger Pavlovskij. Tre olika källor uppgav för Independent att de trodde att Putin på allvar övervägde att avgå som president på hösten 2016. Han ska då ha instruerat sin administration om att planera för ett dylikt scenario. ¬


Coworking space/kontorsplats med det mest centrala läget i Stockholm

Kontorshotellet ligger högst 2 minuter från alla kollektiva transportmedel.

Vi har nu startat ett kontorshotell med bästa läget i centrala Stockholm. )rKL M Y T [LU VJO M Y H[[ R\UUH H[[YHOLYH R]HSPÄJLYHK WLYZVUHS 1\Z[ U\ OHY ]P WSH[Z M Y WLYZVULY f]LU KLS[PK VJO M YL[HNZHKYLZZ

Kontakta oss för mer info! ;VTHZ 2VJZPZ tomaskocsis@gmail.com

΀/D K&&/ ΁ PTVɉJL ZL ࠮ =HZHNH[HU :[VJROVST

r! e tt a b a r a g li n å m r fö Vi firar 10 år med

KÖP DIN NYA ELCYKEL LAGOM TILL VÅREN! JUST NU: +25% i bidrag från staten

STARKA BATTERIER! (16Ah som standard)

www.elhoj.com Är du medlem i HBK, MHCS eller CC? Då får du:

1 000 kr Telefon: 0707-30 66 59 ı jan@ecoproducts.se

I RABATT


Utblick

Putin-unik position

DONALD TRUMPS oväntade seger förändrade kalkylerna något. Men mer fundamentalt så hade man ingen lämplig person att överlämna stafettpinnen till. En tänkbar sådan var då Alexej Djumin, före detta hög officer och guvernör i Tula Oblast. Hans viktigaste fördel var enligt en källa ”att Putin litade på honom”. “Djumin hör inte hemma i den inre cirkeln och därför var hans blotta närvaro en skrämmande upplevelse för dem” sade Pavlovskij. De konkurrerande grupperingarna har sannolikt svårt att enas om en efterträdare. Vladimir Putin har skapat sig en unik position under två nästan decennier vid makten. “Det kommer inte att bli någon ny Putin. När han försvinner, försvinner hans system. Samtidigt försvinner alla informella kommunikationer och det som håller allt samman,” ”säger Solovej. En majoritet av de akademiker som tillfrågades ansåg att Ryssland stod på randen till en stor politisk kris och att Putins system hade “förbrukat sig självt”. “Senast jag upplevde något liknande var i samband med Sovjetunionens sammanbrott. Och mest oroande var att de människor som var med på den tiden nu säger att de upplever samma sak nu”, säger Solovej. ¬

74

Trump förändrade kalkylerna

“Djumin hör inte hemma i den inre cirkeln och därför var hans blotta närvaro en skrämmande upplevelse för dem” Alexej Djumin


Europas största webbutik för elektronik och teknik Allt inom elektronik, komponenter, teknik och verktyg till företaget och hemmet

Erfarenhet sedan 1923!

Lär känna oss på www.conrad.se Offertförfrågan: sales@conrad.se


Utblick

"I VÄST BETRAKTAR MAN PUTIN ALLMÄNT SOM RYSSLANDS MÄKTIGASTE LEDARE SEDAN JOSEF STALINS DAGAR" hävdade att de eliminerade arbetslösheten på 1930-talet. Ryssarna blev chockade av den snabbt stigande arbetslösheten under Jeltsin. Det blev dock en lättnad under Putin då landet blomstrade på nytt och jobben kom tillbaka. Trots ett starkt stöd för Putin betraktar många ryssar sin regering som höggradigt korrumperad och som bevis på detta sett en dramatisk ökning av antalet miljardärer. Det finns fler miljardärer som bor i Moskva än i någon annan stad i världen förutom New York och Hong Kong. Till skillnad från den åldrade och gravt alkoholiserade Jeltsin, som Putin efterträdde den 31december 1999, har Putin visat upp sig i sin prakt som en superman och det finns till och med idag ett museum

DE SOVJETISKA LEDARNA

76

där han visas upp som just en sådan. I väst betraktar man Putin allmänt som Rysslands mäktigaste ledare sedan Josef Stalins dagar. 100-årsjubileet av den ryska revolutionen, som inträffade för ett halvår sedan skedde utan några fanfarer. Oktoberrevolutionen den 17 oktober 1917 firades officiellt inte i Putins Ryssland. Sedan han vände sig mot oligarkerna 2001 tillskansade han sig kontroll över medierna och sedan över gas – och oljejättarna och sedan dess har han haft kontroll. I opinionsmätningarna har han stöd av 80 procent av befolkningen enligt en medarbetare och det beror delvis på att han har övertygat ryssarna om att ”utan en Putin så skulle det inte finnas något Ryssland.”

Som en tsar har Putin styrt med hjälp av förtryck och militära konflikter. På hemmaplan har han i stabilitetens, traditionens och den ortodoxa kyrkans namn förtryckt den politiska oppositionen, däribland feminister och homosexuella. Utomlands har Putin annekterat Krim och Ryssland deltagit i operationer i Syrien och Ukraina. Men västvärldens vrede över hans agerande har understrukit för ryssarna hur Putin än en gång visat Rysslands ledande ställning efter förödmjukelserna på 1990-talet. VAD INNEBÄR PUTIN FÖR OMVÄRLDEN?

Sedan ingripandet i Ukraina har västvärlden oroat sig för en fortsatt rysk revanschism på andra håll, i synnerhet i Baltikum. Enligt den ryskfödda experten Julia Ioffe, är Vladimir Putin ingen schackspelare. ”Han är en gambler som på senare år har tagit allt större risker”. ࣵ


Skonsamt SKOGSBRUK

Traktorprocessorer för rätt uttag vid rätt tidpunkt N YH ET !

HYPRO 755 HB

HYPRO FG45FA – Tillverkar och säljer Traktorprocessorer, Fällgripar och Skotarvagnar För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se


Patent- och registreringsverket

111 år av vårkänslor – nu storsatsar Majblomman på immaterialrättsstrategi. Sedan 1907 har våren välkomnats av barn som säljer IlUJJODGD PDMEORPPRU Sn VWDQ 9DUXPlUNHW íQQV VHGDQ tidigare skyddat hos PRV och nu har organisationen startat arbetet med en strategi för alla immateriella tillgångar. – Att planera en immaterialrättsstrategi får oss som organisation att fundera över vad som gör just oss unika och hur vi kan göra det bättre, säger Tove Lindahl Greve, organisationens generalsekreterare. I början av 1900-talet skapade göteborgskan Beda Hallberg en liten blomma gjord av papper med en önskan om att göra skillnad för barn i utsatthet. Resultatet blev Majblomman, som i dag är Sveriges största barnhjälpsorganisation med över 600 lokalföreningar runt om i landet. Tove menar att för att kunna lägga upp en hållbar immaterialrättsstrategi krävs det att man reflekterar över sitt arbete på djupet. – Vad är det som gör oss unika? Vad är det vi ska göra och vad behöver vi för att göra det? Vad kan göra att vi står ut bland andra? Immaterialrätt är en enormt viktig del där; inte minst i ideella verksamheter.

– Grundpelarna i Majblommans verksamhet har bestått genom åren. Barn har sålt majblommor till förmån för barn för att fler barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan och på fritiden. En viktig del av Majblommans arbete i dag är opinionsbildning mot politiker – ett tydligt exempel på att vi kan göra skillnad är att det sedan 2016 är gratis för barn att få glasögon, det var en fråga vi arbetade mycket aktivt med under många år, säger Tove Lindahl Greve, generalsekreterare. – Vi arbetar hårt för att ta fram något som är värt att arbeta med och därför är det värt att skydda sitt arbete och det man har åstadkommit. Vi har tagit fram ett framgångskoncept – och att fortsätta värna om det blir vårt framgångskoncept, avslutar Tove.

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan: • •

Varje vår får skolor och föreningar möjligheten att sälja majblommor på stan och pengarna som kommer in går till att förbättra förutsättningar för barn som lever med utsatt ekonomi i Sverige.

• •

användas för att utveckla affärsstrategin skynda på företagets utveckling, genom att P|MOLJKHWHU RFK EULVWHU LGHQWLíHUDV göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners användas i marknadsföringssammanhang avskräcka konkurrenterLedarskap

Nya tider kräver ett nytt ledarskap L

edarskap har varit en fråga som diskuterats i årtusenden. Vad gott ledarskap innebär beror delvis på den situation som verksamheten och dess medarbetare befinner sig i. Detta innebär att synen på ledarskap och hur detta utövas ändras över tiden. Just nu befinner sig världen under stor förändring på många olika plan. Den kanske största förändringen är att utvecklingen går fortare och fortare. Detta innebär att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för dagens och framtidens verksamheter är att kontinuerligt klara av att förbättras. Och det räcker dessutom inte med att bara hänga med utan det är dessutom av stor vikt att hela tiden ligga lite före sina konkurrenter och kunder. Som en följd av detta ställs allt större krav på ledarskapets förmåga

80

att kunna leda verksamheten genom ett ständigt kontinuerligt förbättringsarbete. Hur ser det optimala ledarskapet ut?

Lars Sörqvist, som är internationellt erkänd inom systematiskt förbättringsarbete förklarar för Affärsresenären. —Att leda handlar ytterst om att vara på väg i en riktning. Man kan inte leda genom att stå still. Den önskade riktningen är givetvis alltid åt det bättre och avsedda hållet. För en verksamhet innebär detta att uppnå de mål som satts. Grunden för ett framgångsrikt ledarskap är alltså att systematiskt förbättra en verksamhets förmåga att nå sina mål. Om man studerar hur ledare tränas och hur ledarskap lärs ut finns det idag inte mycket av innehållet som

berör om hur man arbetar systematiskt och faktabaserat med förbättringar, konstaterar Lars. —Historiskt har detta kanske inte spelat så stor roll då utvecklingen gått långsamt och det sunda förnuftet i många fall varit tillräckligt för att hänga med. Idag går utvecklingen dock desto snabbare varför det krävs en helt annan förmåga att ständigt förbättras om en verksamhet ska vara och över tiden förbli framgångsrik. FÖR ATT UPPNÅ DE FÖRBÄTTRINGAR som krävs behöver både verksamhetens struktur och kultur ständigt förbättras. Kunskaperna om hur detta ska kunna ske har utvecklats och förfinats över många år. Sedan över 20 år finner man många av de metoder och verktyg som behövs för att lösa de problem som hindrar en verksamhet från att nå sina mål inom ”Sex Sigma”


"Avgörande för att goda resultat uppnås är att förbättringsbehovet ständigt inventeras samt att rätt förbättringar initieras." konceptet och vad som krävs för att effektivisera verksamhetens processer och flöden inom Leankonceptet. Ett ledarskap som ska klara av att möta mål och hantera alla de utmaningar som verksamheten löpande ställs inför måste vara väl bevandrat i dessa arbetssätt. Något som också är fallet om man studerar det ledarskap som finns i den lilla klick företag som utmärker sig genom att under väldigt lång tid klara av att ligga i den yttersta fronten, berättar Lars Sörqvist. Exempel på sådana företag?

— Det är Toyota och Tata för att nämna utländska företag, ett bra svenskt exempel är Scania. Och det är givetvis inte så att varje enskild chef behöver utvecklas till en förbättringsexpert, även om det inte skulle skada fortsätter Lars Sörqvist. —Det viktiga är att alla ledare är väl bevandrade med hur ett systematiskt förbättringsarhete bedrivs, vad som krävs för att nå framgång i detta samt förstår och tar ansvar för sin egen roll i förbättringsarbetet. SOM CHEF HAR MAN ETT STORT ANSVAR

för att de rätta förutsättningarna finns för att driva förbättringar i den egna verksamheten. Detta handlar om att säkerställa att tid finns avsatt för förbättringsarbete, att nödvändig kunskap finns hos medarbetarna samt att förbättringsarbetet organiseras på arbetsplatserna. Betydelsefullt är dessutom att säkerställa att det finns kompetenta och erfarna förbättringsledare i verksamheten som kan stödja och samordna pågående aktiviteter. Avgörande för att goda resultat uppnås är att förbättringsbehovet ständigt inventeras samt att rätt förbättringar initieras. Vad krävs för att möjliggöra procedurer av det slaget?

—För att så ska kunna ske måste ett sådant arbete knytas till verksamhetens strategier och mål. Viktigt är dessutom att både pågående

och genomförda förbättringar noga följs upp och att uppnådda resultat kommuniceras och visualiseras. Genom att lyfta fram och uppmärksamma goda resultat skapas arbetsglädje, ökat engagemang och ett kontinuerligt växande intresse för att arbeta med just förbättringar. Något som dessutom har central betydelse eftersom en förbättringskultur då successivt växer fram. För det räcker inte med att lösa problem och utveckla processer för att förbättringsarbetet ska lyckas säger Lars Sörqvist. —Som chef och ledare måste man även förstå och kunna arbeta med förbättringsarbetets mellanmänskliga effekter. Här finns mycket viktig kunskap att hämta från beteendevetenskapen och förändringsledningen. Kunskaper som varje chef bör vara väl bevandrad med och kunna använd i vardagen. Viktigt är dock att applicera förändringsledningens metoder och verktyg på just förbättringar och inte som så ofta bara på förändringar. Och om vi talar om mjuka värden i ett ledarskap?

—Förbättringsarbete ställer även stora krav på det personliga ledarskapet som varje chef utövar. Ett närvarande ledarskap som möter medarbetarna och uppmuntrar förbättringar är en grund i detta. Att målmedvetet lyssna och hjälpa medarbetarna att uppnå insikt genom väl ställda frågor är viktiga verktyg i arbetet. En positiv människosyn samt förmåga att skapa tillit och förtroende är en förutsättning. Allra viktigast är dock att som ledare leva som man lär och personligen engagera sig i verksamhetens förbättringar med stor energi och intresse. Potentialen gällande förbättringar är enorm i alla verksamheter. Studier av kvalitetsbristkostnader och slöserier visar att enorma resurser ständigt förbrukas i onödan. Utifrån ett kundperspektiv finns dessutom i de flesta fall enorma vinster att göra om förmågan att möta viktiga behov och

förväntningar förbättras. Idag ställs allt detta på sin spets då regioner så som Kina, Indien och Korea snabbt utvecklar sin förmåga att leverera kvalitet på kostnadseffektiva sätt. Förmågan att arbeta systematiskt med förbättringar är därför inte bara en framgångsfaktor utan håller allt mer på att bli en överlevnadsfaktor. —På motsvarande sätt ställs våra offentliga verksamheter inför allt tuffare utmaningar där kraven ökar från medborgarna samtidigt som resurstillgången brister. Svaret på hur denna situation kan lösas handlar om att utveckla förmågan att arbete med förbättringar säger Lars Sörqvist. ࣵ

Om Lars Sörqvist Lars Sörqvist har i 25 års tid arbetat som rådgivare, inspiratör, utbildare, forskare och författare inom kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling. Mer information om Lars Sörqvist finns på hans personliga hemsida www.larssorqvist.com

Sandholm Associates Sandholm Associates grundades 1971 av Lennart Sandholm med nära stöd från den amerikanska kvalitetspionjären Joseph Juran och blev då det första utbildnings- och konsultföretaget i Europa inom kvalitetsområdet. Idag är företaget fortfarande ledande inom detta område och har över åren arbetat med kompetensutveckling gällande kvalitet och systematiskt förbättringsarbete i ett stort antal länder runt jorden. I Sverige finns huvudkontoret i Stockholm där även ett omfattande utbildningsprogram erbjuds.

81


Nyheter

Sverige och Indien fördjupar samarbetet inom innovation

S

verige och Indien har i dag undertecknat ett gemensamt innovationspartnerskap som ska fördjupa samarbetet mellan länderna och bidra till hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Signeringen skedde i samband med Indiens premiärminister Narendra Modis besök i Stockholm. – Innovationspartnerskapet med Indien kommer att stärka vårt utbyte med ett av världens viktigaste tillväxtländer. Det ökar våra möjligheter att utveckla gemensamma lösningar som svarar mot globala samhällsutmaningar. Detta samtidigt som vi stärker Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

KORT OM SAMARBETET:

• Partnerskapet omfattar flera olika områden, som till exempel smarta städer, transport och e-mobilitet, energi, miljö- och klimatteknik, nya material, rymdfrågor, cirkulär och biobaserad ekonomi, samt hälsa och life science.

FOTO: ANDERS LÖWDIN

• Sverige och Indien kommer att samarbeta kring utveckling och genomförande av gemensamma innovationsprojekt. Indiska och svenska företag och andra innovationsaktörer går samman för att finna svar på gemensamma utmaningar och dra nytta av varandras styrkor. • Sverige och Indien ska samarbeta kring stöd till innovativa startup-företag, exempelvis genom utbyten mellan inkubatorer. Länderna ska även öka utbytet kring forskningsinfrastruktur och testbäddar. • Partnerskapet ska fördjupa dialogen kring innovationsfrågor genom ett ökat samarbete över sektors-, departements- och myndighetsgränser för att diskutera innovationsfrågor ur ett systemperspektiv.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

– Partnerskapet kommer att göra det lättare för svenska företag att öka sin kunskap om Indiens behov och stärka förutsättningarna för såväl nya samarbeten som nya affärsmöjligheter, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. – Att svenska kunskapsintensiva företag får möjlighet att sprida hållbar teknik och utveckla nya klimatsmarta lösningar tillsammans med ett land som Indien kan vara ett av de mest effektiva sätten att göra världen bättre, säger bostads- och digitwaliseringsminister Peter Eriksson. kommer regeringen på torsdag den 19 april att ge Vinnova i uppdrag att stärka innovationssamarbetet mellan Sverige och Indien inom området Smarta städer. Regeringen avser att tilldela Vinnova upp till 50 miljoner kronor för uppdraget fram till år 2021. ԥ

SOM EN DEL AV PARTNERSKAPET

82

Indiens premiärminister Narendra Modis


Härliga fjällsommar Boka 7 nätter betala för 5

EN SEMESTER på Idre Fjäll är spännande fjällupplevelser, roliga aktiviteter och skön avkoppling. Vi erbjuder forsränning, ridning, vandring, fiske, bäversafari, golf, klättring, minigolf, pooler, vattenrutsch, skyttestig, 6-stolslift, trampolin, butiker, fäbod med djur och mycket mera. Idre Fjäll är även ett eldorado för dig som älskar mountainbike. Prova våra roliga och inspirerande cykelleder och förbättra din teknik i vår pumptrackbana samt skills area.

Boka på idrefjall.se, tel. 0253-410 00 eller bokning@idrefjall.se

idrefjall.se


Konst & Design

67(56- )$-$16(5 )5 1 ˎ7$/(7 7,// / &. 6/277 1700-talsfajanserna från Östersjöområdet förförde marknaden med sin rika dekor och bra formgivning. I utställningen Färg och form – Östersjöfajanser från 1700-talet, som äger rum på Läckö slott den 10 juni - 26 augusti 2018, presenteras föremål av fajans ur Nationalmuseums fantastiska samling av keramik från 1700-talet tillverkade i länderna runt Östersjön. OBJEKTEN I UTSTÄLLNINGEN,

som Nationalmuseum producerar i samarbete med Stiftelsen Läckö Slott, har en livlighet och glädje som kombineras med tillverkarnas ambitioner om en bra formgivning, både estetiskt och tekniskt. Färgpaletten som dekormålarna använde var rik och förförde marknaden under större delen av 1700-talet. Intresset bland samlare har därefter varit starkt. Fajanstillverkningen var under 1700-talet i Sverige ett led i statsledningens önskan att utveckla nationens näringsliv och slippa den dyrbara importen. Skatteregler och andra privilegier gav de ekonomiska förutsättningarna för att de svenska fajanserna. Under 1700-talet fanns nästan 40 fajansfabriker runt Östersjön. Fabrikerna var mestadels olönsamma trots att produktionen stod på en hög nivå. Många fabriker existerade därför bara under några få år. De som kom igång först var fabrikerna Store Kongensgade i Köpenhamn och Rörstrand i Stockholm. porslin som i Kina eller vid Meissenfabriken i Dresden. Utställningen invigs den 9 juni 2018.

BISPEBOLLE-ÖSTERSJÖFAJANS GRETA LINDSTRÖM/NATIONALMUSEUM

.2167+$//(1 3 %2+86/ 16 086(80 SOMMAREN 2018 HAR KONSTHALLEN på Bohusläns museum förmånen att öppna sina vackra salar för en utställning med Lena Cronqvist. Utställningen omfattar ett sextiotal verk och genom måleri, skulptur och grafik får besökarna möta ett av svensk konsts främsta och bredaste konstnärskap. Välkommen in i Cronqvists magiska värld, en säregen värld befolkad av vardagens gestalter i all deras styrka, svaghet, kaxighet och osäkerhet. I konsten behärskar Cronqvist världen, där är hon trygg och sin egen suveräna regissör, hon styr och ställer, provar och bearbetar högt som lågt. Och mitt i all bearbetning så finns där också den stora lusten till färg. Den kännbara njutningen när äggoljetemperan och oljefärgen hittat ytans temperatur mellan det lätta och det distinkta. De svepande, närmast oviktiga stråken i spel mot utsökt detaljering. Och därutöver denna friskhet i handens rörelse kring leran, handen som knådat sig fram till exakt rätt uttryck, eller handen som i grafik ristar i plåten utan att tappa linjens liv. Det är konst det! FÖRELÄSNINGAR I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN; 3 maj kl 18.00 Lena Cronqvist – att skapa sin plats i traditionen– Nina Weibull, fil dr i konstvetenskap, föreläser om Lena Cronqvist. 11 juli kl 13.30 Lena Cronqvist – en nyckel in i livet – Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall och konstkritiker, berättar om konstnärskapet och dess betydelse för svenskt konstliv. Invigning: 28/4 klockan 14:00.

84

ÖSTERSJÖFAJANS GRETA LINDSTRÖM/NATIONALMUSEUM

POTPURRIURNA ÖSTERSJÖFAJANS GRETA LINDSTRÖM/NATIONALMUSEUM


H AV I T R E VÄ D ERS TRE C

K

SUNDRE - UNIKT HUS MED VIDSTRÄCKT HAVSUTSIKT

Alld l avskilt Alldeles kil högst h ligger li d denna fastighet, f i h hhögt uppe på å höjden h jd och med havsutsikt i tre väderstreck. Långt ned på Gotlands sydspets, arkitektritat och mestadels byggt i gotländska material var huset långt före sin tid när det byggdes. Här är man ostörd men med havet och den karga naturen nära. UTGÅNGSPRIS 6.900.000:- RUM 7 rok BOAREA 153 kvm TOMTAREA 6 037 kvm ADRESS Sundre Digrans 420 VISAS Ring för information och tidsbokning.

visbymäklarna

ÖSTERVÄG 15, 621 45 VISBY TEL. 0498-20 88 90 WWW.VISBYMAKLARNA.SE


Konst & Design

AUKTIONER MODERNT 13 JUNI 2018

INTERNATIONELL KVALITETSAUKTION

Moderna Internationella Kvalitetsauktion innehåller modern & samtida konst, fotografi, moderna möbler och modern design samt grafik. AUKTION

Onsdag 13 juni kl. 11 Plats: Dragarbrunnsgatan 73, Uppsala

KLASSISKT 14 JUNI 2018

INTERNATIONELL KVALITETSAUKTION

Klassiska Internationella kvalitetsauktionen innehåller äldre & klassisk konst, äldre möbler, konsthantverk & speglar, antikviteter, tenn, rysk konst & ryskt konsthantverk, antika mattor samt smycken och silver med mera. AUKTION

Torsdag 14 juni kl. 11 Plats: Dragarbrunnsgatan 73, Uppsala

ASIATISKT 15 JUNI 2018

INTERNATIONELL KVALITETSAUKTION

Vår Asian Sale innehåller kinesiskt porslin, bronsföremål, föremål av jade, silver, konst med mera. Auktion Fredag 15 juni kl. 11 Plats: Dragarbrunnsgatan 73, Uppsala

MODERN ART + DESIGN BUKOWSKIS

Nu pågår inlämningen till Modern Art + Design vårens stora succéauktion hos Bukowskis, Nordens ledande auktionshus för modern konst och design. NÄR ÄR DET VISNING OCH AUKTION?

Visning 17–21 maj på Berzelii Park 1 i Stockholm. Auktion 22 maj på Arsenalsgatan 2 i Stockholm.

IMPORTANT SPRING SALE

Auktionen kommer att innehålla verk som sträcker sig över alla tidsperioder och genrer. Samtidigt visas den stora asiatiska avdelningen med konst och konsthantverk; bl.a. porslin, keramik, buddhor, måleri, bronser och jadeobjekt. NÄR ÄR DET VISNING OCH AUKTION?

VISNING: 1–6 juni på Berzelii Park 1 i Stockholm. AUKTION: 7–8 juni på Arsenalsgatan 2 i Stockholm. TORSDAG 7 JUNI:

Start kl 13: Möbler och konsthantverk, design, silver och preciosa, böcker, mattor, glas, europeisk keramik. Start kl 18: Konst. FREDAG 8 JUNI: Start kl 10: Asian Sale Start kl 16: Smycken 86


COUNTRY HOUSE

www.countryhouse.se KÄLLEMO KLONG JIO MÖBLER BALMUIR TOVE ADMAN NORELL SMD FLOS H SKJALM P OSCAR & CLOTHILDE KAMELO HIMLA ARTWOOD EDBLAD MAGIS VÄXBO LIN AGNETA LIVIJN EVA SOLO MILLE NOTTI DIRTY LINEN HAY BARBOUR VANSTA TRÄDGÅRD M FL.


dƌĞůůĞďŽƌŐƐ ,ĂŵŶ / ĚŝƌĞŬƚ ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ Ɵůů ƚĞƌŵŝŶĂů ĮŶŶƐ ũćƌŶǀćŐƐĂŶƐůƵƚĞŶ ƚĞƌŵŝŶĂů͊ · · · · ·

Uppvärmd lagerbyggnad på 12 000 m² Uppställningsyta på 20 000 m² + 50 500 m² Egen spårförbindelse järnväg 540 m Lagerbyggnad på 10 000 m² Egen ansluten lastkaj med ramp

&ůĞƌĂ ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĞƌ ŽĐŚ ŬŽƌƚĂƐƚĞ ůćŶŬĞŶ͊

ddͲ>ŝŶĞ͕ ^ƚĞŶĂ >ŝŶĞ ŽĐŚ hŶŝƚLJ >ŝŶĞ ŚĂƌ ŇĞƌƚĂůĞƚ ĂŶůƂƉ ŽĐŚ ĂǀŐĊŶŐĂƌ ƉĞƌ ĚĂŐ ŽĐŚ ƚƌĂĮŬĞƌĂƌ ĚĞƐƟŶĂƟŽŶĞƌŶĂ͗ dƌĂǀĞŵƺŶĚĞ͕ ZŽƐƚŽĐŬ͕ ^ĂƐƐŶŝƚnj och Swinoujscie. Ğƚ ćƌ ƌĞĚĂŶ ŵĊŶŐĂ ƐŽŵ ƵƉƉƚćĐŬƚ ĚĞƚƚĂ ŽĐŚ ƐŽŵ årligen totalt skickar ϳϮϲ 000 enheter via Trelleborg.

Ŷ ĐĞŶƚƌĂů ƉůĂĐĞƌŝŶŐ͊

För många av våra kunder är vikten av en ĐĞŶƚƌĂů ƉůĂĐĞƌŝŶŐ ǀŝŬƟŐ͘ Ğƚ ŐĞƌ ǀĊƌĂ ŬƵŶĚĞƌ ĞŶ ŬŽŶŬƵƌƌĞŶƐŬƌĂŌŝŐƚ ĞīĞŬƟǀ ŚĂŶƚĞƌŝŶŐ ŵĞĚ ƐŶĂďďĂ ůĞǀĞƌĂŶƐƟĚĞƌ͘

<ŽŶƚĂŬƚĂ ŽƐƐ ŐćƌŶĂ ĨƂƌ ĞŶ ĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶ Žŵ ŚƵƌ ǀŝ ƐŬĂƉĂƌ ůŽŐŝƐƟŬĨƂƌĚĞůĂƌ ĨƂƌ ũƵƐƚ Ğƌƚ ďĞŚŽǀ͊ ǁǁǁ͘ƚƌĞůůĞďŽƌŐƐŚĂŵŶ͘ƐĞ


Resa

SRI LANKA

Omsluten av Indiska Oceanen – har den gröna ön åter seglat upp som ett favoritresmål för skandinaver. Efter inbördeskrig och tsunamis har återigen både affärsresenärer och turister återvänt – till Sri Lanka. Landet befinner sig i en stark utvecklingsfas och i huvudstaden Colombo byggs och projekteras nya fastigheter, internationella femstjärniga hotell och en helt ny stadsdel i Indiska Oceanen. Som turist och affärsresenär är du därför omgiven av en salig, brokig och varm omfamning av kolonialhotell, arkitektur, traditionell mat och paradisstränder. ¬

Text: Agneta Rickardsson Foto: Agneta Rickardsson Shutterstock

Vi ses på www.linksgolföland.se

Äkta linksgolf!

Ny slope varje dag! 89


Resa

NYTT FAVORITRESMÅL FÖR SVENSKARNA IGEN

D

en ligger där omsluten av Indiska Oceanen – den gröna ön har åter seglat upp som ett favoritresmål för skandinaver, för efter inbördeskrig och tsunamis har både affärsresenärer och turister återvänt – till Sri Lanka. Landet befinner sig i en stark utvecklingsfas och i huvudstaden Colombo byggs och projekteras nya fastigheter, internationella femstjärniga hotell och en helt ny stadsdel i Indiska Oceanen. Som turist och affärsresenär är du därför omgiven av en salig, brokig och

varm omfamning av kolonialhotell, arkitektur, traditionell mat och paradisstränder. Mount Lavinia är en kustnära förort dryga milen söder om centrala Colombo. Här möts man av kolonialtidens pampiga arkitektur, och det var Sir Thomas Maitland, brittisk generalguvernör på Ceylon som på denna plats lät bygga en villa år 1806. Hans älskarinna dansösen Lovina Aponsua, tror man är den som fått ge namn till hotellet. Från hotellets terrass skymtas centrala Colombo, vågorna från

Indiska Oceanens är ständigt närvarande liksom palmernas blad som prasslar i vinden och här ligger både strand och pool i nära anslutning till hotellet. Vi träffar svensken Leif Ohlson på hans favoritrestaurang, The Gallery Café. Under inbördeskriget i Sri Lanka vistades Leif ofta här och sedan dess har han en stark passion för landet och dess befolkning. Leif har grundat ”Best of Sri Lanka” och är dessutom generalsekreterare för Sweden-Sri Lanka Business Council. Idag pendlar han mellan Sri Lanka

LinksGolf Öland! Så heter vi eftersom vi bjuder på äkta linksgolf: här har du havskontakt på alla golfhål, du måste bemästra torvade bunkrar och du puttar på ondulerade greener varav en dubbelgreen. Likt Lundin, Leven, Scotscraig eller St Andrews, utom när det gäller regnet som är så ovanligt här på solen och vindarnas Ö! Nu kan du boka spel med Rättvis Greenfee! Nu kan du boka golfpaket även med Hickory! Vi ses på www.linksgolföland.se

Vad? Var? 90

LinksGolf is GolfPassion!


1960-talet började samarbetet med svenska Scandtours. Kapila älskar Sverige, svenskar och vår natur och berättar att han varit i Sverige ett flertal gånger och att han startade samarbetet med den skandinaviska marknaden 2008. - Det största grupp jag har haft från Skandinavien var på 100 personer, en norsk finansgrupp. Mount Lavinia

och Sverige. Restaurangen Gallery Café, fungerade tidigare som kontor för Geoffrey Bawa, en av Asiens mest inflytelserika arkitekter under 1900-talet. Känd för att förena det som är praktiskt och modernt ihop med det anrika och traditionella. Vår måltid inleds med en traditionell lankesisk soppa, tillagad enbart på örter, en unik och speciell smakkänsla, men tilltalande för gommen. Fisken till huvudrätten är lika delikat som chokladen vi sen blir serverade som dessert. Tillbaka till hotellet, mycket mätta och belåtna med maten och servicen får vi liksom som extra bonus vågornas ljud intill oss och luften är behagligt mjuk och ljum. DAGEN DÄRPÅ TRÄFFAR vi på två lankesiska kvinnor, mor och dotter som kommer från London men som är här i en vecka i främsta hand för maten och mästerkocken Publis Silva. Publis som arbetat i 60 år började sin yrkesbana med att dra kolsäckar till köket. Idag är han internationellt omtalad, han är hedersdoktor, konsult och hotellet driver även restaurangen vid stadens stora konferenscenter, Bandaranaike Memorial International Conference Hall.

Kapila Abeywardane, Aitken Spence Travels

Kvinnorna guidar mig till en typisk lankesisk maträtt – Hoppers, som är en variant på skålformade crepes med ett ägg i botten. Hoppers är populära till frukost eller middag på Sri Lanka och påminner om surdegspannkakor. Smeten jäses på traditionellt vis med en lätt palmtoddy, vilket ger Hoppers dess delikata smak. Det finns flera olika typer av Hoppers, exempelvis egghoppers och sötare varianter. I centrala Colombo är pulsen på ett helt annat sätt, trafiken är tät och taxibilar, bussar, tuk tuk och motorcyklar slåss om millimetrar för att komma förbi varandra. Staden växer konstant och i november 2017 öppnade femstjärniga hotellet Shangri-La. Från våning 36 i den exekutiva loungen ser man ner över hela staden. För några år sedan togs första spadtaget till en ny stadsdel i närheten av centrum i huvudstaden Colombo. Med sand från havsbotten byggs en ny stadsdel där havet tidigare regerade. Lyxhotell, bostäder, kontor, butiker, restauranger och casino är planerade att stå klara år 2026. till det inbokade mötet med Kapila Abeywardane, från Aitken Spence Travels. Företaget har 240 heltidsanställda och redan under

VI TAR OSS VIDARE

HÄR I COLOMBO KAN VI ARRANGERA för grupper upp till 1 000 personer. Flest grupper har vi från Indien och Kina, och nu har vi dessutom möjlighet att boka en helhetsservice från flygplatsen i Colombo. den heter Silk Road och sparar tid för gruppen, berättar Kapila. - En annan svensk grupp som nyligen var här, bodde fyra nätter på Mount Lavinia. De anlände en söndag och fick vara med om en live jazzspelning på terrassen till brunchen första dagen. Middag på stranden varje kväll, vattengympa i poolen och yoga på stranden på dagarna var populära aktiviteter. Vid ledig tid spelade någon golf, några gick på spa och andra shoppade.

havet på höger sida kommer man till ett av Sri Lankas vackraste hotell, The Galle Face Hotel som utgör ett utomordentligt bra val för en drink vid solnedgången när hotellets flaggor halas. Parken Galle Face Greens anlades en gång i tiden av britterna och användes för sporter som polo, rugby, cricket, golf och till kapplöpningsbana. Idag flanerar folk här ledigt på helger och kvällar, köper något att äta, kanske är man på date och allt som oftast ser man någon som flyger drake. ¬

GÅR MAN LÄNGS MED

Vi ses på www.linksgolföland.se

Rättvis greenfee!

Prova hickory här! 91


Resa Colombo, Ministry of Crab

Colombo, Butik Barefoot

Avani Bentota, designad av arkitekt Geoffrey Bawa

EN BIT BORT LIGGER CRESCENT,

ett mindre shoppingcenter, och dess närhet det femstjärniga hotellet Cinnamon Grand. Där möter vi två svenska kvinnor på affärsresa för ett svenskt företag som har textil produktion på ön. De berättar de är på väg till Old Dutch Hospital, för att äta middag som ligger på gångavstånd, tvärs över gatan från Bank of Ceylon och tvillingtornskomplexet World Trade Center i stadsdelen Forte. Sedan 2011 har restauranger, barer och butiker flyttat in runt de två rektangulära innegårdarna. Husen är låga med snedtak och de halvmetertjocka, ockrafärgade originalväggarna av sten stänger ute trafikbullret och hettan. Den funktionen har väggarna haft sedan 1600-talet, då det byggdes som ett sjukhus för nederländska Ostindiska kompaniets personal. ligger stjärnkrogen Ministry of Crabs, och stjärnglansen förhöjs ytterligare av att två kända kricketspelare är delägare. Vi gillar också Heladiv Tea Club, och Botanik Bistro Bar, belägna på ett tak bara ett kvarter bort. Ceylon Spa är en butik med ayurvediska produkter

PÅ EN AV KORTSIDORNA

92

och runt hörnet ligger ett av deras spa. Barefoot har butik här och en alldeles egen oas med café, galleri, bokhandel och ett större utbud på Galle Road. Barbara Sansoni, är kvinnan bakom de färgstarka traditionella vävda tygerna som blir till kuddar, väskor, kläder och dekorativa dukar. På LUV SL köper jag en solhatt och miljövänliga presenter som papper och kuvert tillverkade av elefantavföring. ligger stadsdelen Pettah, och bäst tid att komma är innan solen blir för het. Det är intensivt, lätt kaotiskt men också lite nervkittlande. På Front Street hittar du väskor och skor och på Gabo’s Lane säljs säckar med bark och grenar från uråldriga ayurvediska recept. Matmarknaden är fylld av ljud, dofter och färger, glöm inte att köpa med hem äkta Ceylonkanel. De gula kokosnötterna, King Coconut, finns att köpa lite överallt liksom bananer. I och runt området bor många muslimer och i den Röda moskén tillåts även kvinnor att komma in i entrén. Passa på att besöka hinduistiska och buddistiska

ÖSTER OM FORT

helgedomar. Hela Sri Lanka är en mix av olika folkslag och religioner. Vi lämnar Colombo i en hyrd bil med chaufför. Motorvägen tar oss till Galle - ett lankesiskt Visby, där fästningsvallarna som holländarna en gång byggt, räddade stadens invånare från tsunamin 2004. Vi fortsätter utmed kusten norrut och strax före Bentota där ser vi fiskare dra upp fisknät. Bilar stannar till och män i blanka nyputsade skor och vit skjorta går ut på stranden och hjälper till att dra upp dagens fiskfångst. Turister runtom förevigar stunden med mobiler och kameror. Bentota är ett center för vattensport och här passar det att vindsurfa, dyka eller åka vattenskidor eller bara hänga med på en fisketur. Där ligger också två hotell där många väljer att konferera, men som också passar perfekt för bara lite ledighet. Femstjärniga Taj, ligger vid havet med ett fint aktivitets program däribland yoga. hör till de byggnader som arkitekten Geoffrey Bawa en gång ritat. Tropisk modernism kallas stilen som ibland suddar ut gränsen mellan vad som är ute och inne. ¬

AVANI BENTOTA


Säljande golv

ÂŽ

Säljande golvÂŽ – sĂĽ summerar vi vĂĽrt helhetskoncept fĂśr vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar fĂśr allt frĂĽn läggning till underhĂĽllsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande pĂĽ Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med K´JW VOLWDJH RFK K´JD NUDY WLOO H[HPSHO EXWLNHU ELOKDOODU Ă“\JSODWVHU UHVH RFK N´SFHQWUXP +XU VWRU GHO DY YÂŁUW HUEMXGDQGH GX YLOO XWQ\WWMD EHVW¢PPHU GX VÂŁ NODUW VM¢OY – vi levererar allt frĂĽn kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktfĂśrsäljning. Eller ta en titt pĂĽ CleanEntranceÂŽ, vĂĽrt beprĂśvade koncept fĂśr entrĂŠzoner som ger en estetiskt tilltalande entrĂŠ, mindre slitage RFK O¢WWVN´WWD JROY 2FK GLQD NXQGHU IÂŁU HWW SRVLWLYW I´UVWD LQWU\FN Ăƒ 6¢OMDQGH JROYÂŽ, helt enkelt!

www.golvimporten.se


Resa

65, /$1.$ 2&+ &2/20%2 ˎ .203$66(1

Colombo är landets kommersiella centrum med över 2 miljoner invånare. Nya femstjärniga hotell och anrika från kolonialtiden serverar både internationell och lankesisk mat. Missa inte att boka och njuta av afternoon tea. Besök marknader, parker och några av alla de religiösa helgedomarna. Det finns flera golfbanor, många fina stränder och ett rikt djurliv.

BOENDE MOUNT LAVINIA HOTEL Utmed indiska oceanen söder om Colombo väntar hotellet från slutet av 1800-talet. Pool, restauranger bar och spa finns. Dessutom nio mötesrum som är helt olika i storlek, teknik och känsla. Inomhus är Empire Ballroom på 525 kvadratmeter störst. Här får det plats 600 deltagare i teatersittning eller för en cocktail. Exklusivast är Maitland State Room i originalbyggnaden från 1806 där hundra personer får plats i teatersittning. Adress: 100 Hotel Road Mer info: www.mountlaviniahotel.com SHANGRI-LA HOTEL COLOMBO I november 2017 öppnade hotellet som har Colombos nyaste, största och elegantaste evenemangslokaler. De har sex spännande restauranger och barer. Här finns en hälsoklubb och ett spa med svenska Kerstin Florians produkter och behandlingar. Takpoolen med havsutsikt och bar är en liten oas. Adress: 1 Centre Road Galle Face, Colombo 2 Mer info: www.shangri-la.com AMANGALLA Adress: Galle Mer info: www.amanresorts.com VIVANTA BY TAJ Adress: Bentota Mer info: www.vivantabytaj.com AVANI BENTOTA Adress: Bentota Mer info: www.avanihotels.com RESTAURANGER THE GALLERY CAFE Redan 1998 öppnade designern Udaysanth Fernando denna välkomnande oas som förutom restaurang innehåller ett konstgalleri och en butik. På menyn finns både lankesiska och internationella rätter. Öppet från tio till midnatt. Beställ gärna bord och titta runt i lokalen som tidigare var arkitekt Geoffrery Bawas kontor. Adress: 2 Alfred House Road Mer info: www.paradiseroad.lk

94

MINISTRY OF CRAB Dharshan Munidasa har två restauranger med på listan som innehåller Asiens 50 bästa. Ministry of Crab är nummer 29. Krabborna som levereras dagligen är i fokus. Lagunkrabbor med chili, vitlök och curry hör till de mest uppskattade. Nihonbashi, Dharsans japanska fiskrestaurang finns också på listan. Boka bord i tid. Adress: no 4 Old Dutch Hospital Mer info: www.ministryofcrab.com GALLE FACE HOTEL 1864 öppnade hotellet som har flera restauranger och barer. The Verandah med utsikt över indiska oceanen dukar upp bufféer till frukost, lunch och middag. Mellan fyra och sex serveras afternoon tea med berömda scones. Restaurang 1864 och Sea Spray är eleganta. En drink utomhus på The Chequerboard vid solnedgången är också rätt. Adress: 2 Galle Road, Colombo 3 Mer info: www.gallefacehotel.com MOUNT LAVINIA HOTEL Både turister och bofasta kommer hit för att äta den traditionella lankesiska mat som chefskock Publis Silva skapar och blivit känd i landet och globalt. Hyllat är också deras brittiska High tea i kolonialstil. Det serveras på terrassen med scones, små utsökta pajer och sötsaker. Boka gärna en luncheller middagsbuffén på terrassen. The Governor’s Restaurant är mer uppklädd. Seafood Cove serverar middag uppdukat på stranden. Adress: 100 Hotel Road Mer info: www.mountlaviniahotel.com KONFERERA Aitken Spence Travels www.aitkenspencetravels.com Bandaranaike Memorial International Conference Hall www.bmich.lk INFORMATION Sri Lankas ambassad i Stockholm www.stockholm.embassy.gov.lk Sri Lankas officiella turistbyrå www.sltda.lk

Sweden-Sri Lanka Business Council www.sslbc.se Best of Sri Lanka www.bestofsrilanka.se Flygplatsen Bandaranayike www.airport.lk Qatar Airways www.qatarairways.com ATT GÖRA BAREFOOT Adress: 704 Galle Road har butiker och café, butik i Dutch Hospital Mer info: www.barefootceylon.com ODEL Adress: varuhuset ligger på 5 Alexandra Place, butiken LUV SL i Dutch Hospital Mer info: www.odel.lk SPA CEYLON Adress: Finns på flera platser i Colombo Mer info: www.spaceylon.com THE ROYAL COLOMBO GOLF CLUB Adress: 223 Model Farm Road Mer info: www.rcgcsl.com MISSA INTE Upptäck mer av Sri Lanka. Stanna kvar när konferensen och affärsmötena är avslutade. Klättra upp på Sigiriya, också kallad Lejonklippan. Det är ett av åtta Unesco-världsarv i landet. Yala National Park har förutom lankesiska leoparder och elefanter ett 40-tal andra däggdjur, exempelvis läppbjörn. En tågresa till Kandy bjuder vacker natur och teodlingar i mängd. Hit vallfärdar buddister för att se Buddhas vänstra hörntand. Att surfa och gå yogakurser är också populärt.Arkitektur

VILLA VIKEN, LIMITED EDITION 96


VEM HAR SAGT ATT ETT HUS MÅSTE VARA FYRKANTIGT?

När Pål Ross beskriver sitt unika formspråk, de ofyrkantiga villorna med rundade former, de klassiska takavsluten och den dubbla takhöjder – ja, då pratar vi om en värld så långt ifrån att vara fyrkantig som det bara går. ¬ TEXT: TINA GARDSTEN FOTO SAMTLIGA HUS: MIKAEL DAMKIER

97


Arkitektur

VILLA MAGIC, EXCLUSIVE DESIGN

ETT ROSS HUS HAR EN BERÄKNAD LEVNADSLÄNGD PÅ CIRKA 300 ÅR

I

nspirationen till designen och husens arkitektoniska lösning hämtar Pål Ross från naturen, från båtar, människokroppen och epokerna kring 1700- och 1800-talet. Modernt i högsta grad, men i en samklang med klassiska och organiska former, och alltid i en harmoni med naturen. För lika viktigt som att Ross tar fram en unik form och design är det en självklarhet att alla hus ska vara hälsosamma och miljövänliga, vilket ger Ross rättigheten att titulera sig, Sveriges första arkitektkontor med Svanenlicens. Pål menar att det borde vara straffbart att bygga med material som skapar allergier eller som inte är förenliga med hållbarhet och kvalitet. Material med emissioner av formaldehyd och spånplattor finns inte spår av i något uppförande.

98

De viktigaste egenskaperna för ett Svanenmärkt Rosshus är: • Energisnåla med låg klimatpåverkan. • De är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. • Har en bra innemiljö vilket gör att de är hälsosamma att bo i. • Håller hög kvalitet. • Har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid. KVALITET, DESIGN och

ett unikt sätt att leva och bo på har förstås en högre prislapp, men Pål visar hur en produkt som kostar mera i produktion faktiskt blir en billigare produkt över tid. —Kvalitet behöver inte betyda att det alltid är dyrare, det finns flera olika aspekter som man bör ta hänsyn

till när det gäller långsiktighet, egenskaper och ett värde – i all sorts produktion. Så är det även med hus, från stommen till hur man utrustar huset, och det är just där vi skaffat oss en positionering på marknaden. Och mest prisvärda blir våra hus när det visar sig att de håller - år efter år. Ross hus har en beräknad levnadslängd på cirka 300 år. Därmed får man en: Lägre underhållskostnad Lägre uppvärmningskostnad Högre andrahandsvärde på grund av sin unika och attraktivare design och kvalité. Dessutom förklarar Pål att han ser över och analyserar exakt vad kunden behöver. Ihop med en budget går han in i detalj på hur till exempel en familj lever och har för olika krav på ett boende.Kanske kan en mindre planlösning bli ett alternativ som gör byggnationen billigare om det behövs.


"Hitta en fullkomligt hopplös tomt, gärna ett bergstup, köp den billigt och kontakta mig så ska jag skapa en fantastisk plats att bo på” -PÅL ROSS-

VILLA DJURSHOLM, EXCLUSIVE DESIGN

faktor till framgången med Ross arkitektur är att ingen kund släpps iväg med en fin ritning, Pål och hans team eskorterar sina kunder genom hela byggprocessen. —Vi ser till att det går att göra en säker upphandling som resulterar i det vi samtalat om. Absolut först var vi i Sverige att jobba med tredimensionella modeller redan för 20 år sedan. Det gör det enklare att gå utanför ramarna – som i sin tur leder till en mer intressant och spännande arkitektur.

FOTO: JAMES HOLM

EN STOR OCH BIDRAGANDE

ROSS TIO BÄSTA RÅD INFÖR ETT BYGGPROJEKT 1. Spara bästa läget på tomten för utomhusvistelsen. 2. Använd byggnaden för att rama in utomhusplatsen. 3. Placera kök och matsal med bästa utsikten. 4. Placera poolen så att den kan övervakas från köket. 5. Planera byggnaden utan korridorer. 6. Använd besparingen av att inte ha korridorer till att investera i en hiss. 7. Utforma byggnaden så att den följer terrängen. 8. Utforma uteplatserna så de är insynsskyddade. 9. Bygg med betongbjälklag, även mellanbjälklagen. 10. Nyttja möjligheten till utomhusvistelse genom att planera in en takterrass.

Finns det något som alltid är standard i ett ROSS hus?

—Gjutna ytterväggar, vi gjuter alla mellanbjälklag. Golvvärme är standard i samtliga våningar. Väldigt vanligt är också takterrasserna, vilket funkar utmärkt med våra gjutna konstruktioner. Ger ett säkert slutresultat utan risk för läckor. Fönster från golv till tak är även det ett signum för ett ROSS hus. Vad är det som driver dig när du skapar och planerar ett hus?

—Att överträffa mig själv, att alltid vara bättre än senast. Research lägger jag extremt mycket tid på, i början av ett projekt går jag fullständigt in i en kreativitetsbubbla på två, tre dagar. Det är av enorm vikt att vi kan säkerställa att det vi ritar blir byggt som det ska bli byggt. ROSS har länge legat i framkant med tekniska lösningar såsom intelligenta elsystem.

Vad är nytt idag?

—Det senaste är ett patentsökt frånluftventilationssystem. Enkelt beskrivet kopplar vi husets frånluft till toaletten på ett smart och kostnadseffektivt sätt. I ett Ross hus uppstår inga odörer om man säger så. Visioner, 20 år framåt, hur bygger ni då?

—Alla glas är med inbyggd solpanelsfunktion, redan idag förbereder vi alla våra projekt för solpaneler. Mörkläggningsanordningar med knappfunktion som standard. Dörrar som öppnas per automatik både utomhus och inomhus. Vintrarna är långa i vårt land så mer och mer av pooler inomhus tror jag på. Vi samarbetar redan nu med Tesla och projekterar in deras laddningsstationer och bilar i våra projekt så framåt i tiden finns trefasuttag i alla hus. Och om 20 år förutspår Pål att vi har ett ännu mer utvecklat formspråk, nya material och självklart nya tekniska landvinningar. Ross husen är då självförsörjande, renar sitt eget vatten och omgivning, och har självklart landningsplattor för de flygande bilarna som vi då har tillgång till, skrattar Pål. Det kommer vara spännande, och jag ser enormt mycket fram emot det. ¬

99


Arkitektur

ANSTÄLLDA FÅR EN PLATS ATT LÄNGTA TILL NU SATSAR PÅL OCH HANS TEAM ÄVEN PÅ KOMMERSIELLA MILJÖER

ExB Media Marketings kontor på 20:e våningen i Wennergren Center fick med hjälp av Ross Arkitektur en ny miljö. Bort togs en mängd onödiga korridorer, det skapades fler arbetsplatsytor och man gav därmed de anställda en arbetsplats att längta till. Senaste projektet är Aqua Dental, en stark aktör inom moderna tandläkarmottagningar, där man anlitat Ross för att under två år skapa miljöer som skall representera företagets önskan om en modern, attraktiv och sund arbetsplats, både för de anställda och kunder som kommer på besök. —Att nu erbjuda detsamma för arbetsplatser där man vistas en stor del av sitt liv är en självklar fortsättning och något vi ytterligare har förtydligat på vår hemsida de senaste åren, även om vi erbjudit det från start. Vi kan då förgylla en ännu större mängd människors liv och även skapa effektivare arbetsplatser för arbetsgivaren.

ROSS Attefallshus Istället för att spränga bort ett berg på tomten, bygger man in berget i huset FOTO: OSSIAN TOVE

EXB (NUMERA OMDÖPT TILL DNA DIGITAL NEW AGENCY), WENNERGREN CENTER

och inspirerande arbetsmiljöer är väl placerade pengar som ger dokumenterad återbäring för företaget. Både vad gäller ökad hälsa, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. ԥ

INVESTERINGEN I SUNDA

VILLA LYCKE, EXCLUSIVE DESIGN

EXCLUSIVE DESIGN för er som önskar det ultimata boendet som ännu inte skapats LIMITED EDITION ™ är ett unikum på marknaden med endast 12 numrerade villor per modell ROYAL EDITION produceras i en ytterst begränsad upplaga av bara ett exemplar per land/stat METAMORPHOSIS är förvandlingar och tillbyggnader för er som trivs med läget men önskar förnyelse mer information: www.ross.se

100


nära till kunder och marknad

1,7 miljoner kvm byggklar mark för industri, lager och handel

/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ Ăǀ ĨƌĂŵƟĚĂ ƵƚďLJŐŐŶĂĚ ĞƩ ƐĂŵĂƌďĞƚĞ ŵĞůůĂŶ <ŝůĞŶŬƌLJƐƐĞƚ ŽĐŚ ^ƚƌćŶŐŶćƐ ŬŽŵŵƵŶ ŵĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƉĊ

ǁǁǁ͘ƐĞƉĂƌŬ͘ƐĞ 0152-297 00

0152-244 00


Möten

KONSTEN ATT HÅLLA MÖTET PÅ BANAN TEXT JÖRGEN DYSSVOLD

102

En genomsnittssvensk lägger varje arbetsdag ett par timmar på att delta i möten, men anser att bara hälften är meningsfullt använd arbetstid. Alla de här slösmötena kostar oss massor av värdefull tid och energi och våra arbetsgivare minst 150 000 kr per medarbetare och år. Förutom att både deltagare och möten är för dåligt förberedda eller att fel och för många personer deltar, visar de undersökningar som gjorts att dålig mötesledning är en av de största bovarna i dramat. Vi lägger därför i detta nummer extra fokus på vem som bör leda möten och hur för att de ska bli bra och meningsfulla. ­


Sala Silvergruva ETT ÄVENTYR I HISTORIEN

^ǀĞƌŝŐĞƐ ƐƚƂƌƐƚĂ ƐŝůǀĞƌŐƌƵǀĂ ŐĞŶŽŵ ƟĚĞƌna ŽĐŚ ƵŶĚĞƌ ƐŝŶ ƐƚŽƌŚĞƚƐƟĚ ĞŶ Ăǀ ǀćƌůĚĞŶƐ ĨĞŵ ǀŝŬƟŐĂƐƚĞ ƐŝůǀĞƌĨLJŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͘ Under 400 år var Sala Silvergruva Sveriges mest betydelsefulla producent av silver med sin absoluta ƐƚŽƌŚĞƚƐƟĚ ƵŶĚĞƌ ϭϱϬϬͲ ŽĐŚ ϭϲϬϬͲƚĂůĞŶ͘ Ŷ ŝĚĂŐ ćƌ ^ĂůĂ ^ŝůǀĞƌŐƌƵǀĂ ŝ ĨƵůů ĂŬƟǀŝƚĞƚ ŵĞĚ ƚƵƌŝƐŵ, ƉƌŝǀĂƚĂ ďŽŬŶŝŶŐĂƌ͕ ĂīćƌƐĞǀĞŶƚ ŽĐŚ ĞǀĞŶĞŵĂŶŐ͘ Och det är öppet året om! sŝ ĞƌďũƵĚĞƌ͗ • 8 olika visningar ovan och under jord • sćƌůĚĞŶƐ ĚũƵƉĂƐƚĞ ŵƂƚĞ ŝ ŐƌƵǀĂŶ ƉĊ ϭϱϱͲŵĞƚĞƌƐŶŝǀĊŶ ͻ DƂƚĞŶ ŽĐŚ ŬŽŶĨĞƌĞŶƐĞƌ ŝ ĞŐĞƚ ŚƵƐ Ͳ Direktören eller Tingssalen • Frukost, lunch och middagar i Värdshuset ͻ DŝĚĚĂŐĂƌ ŝ sŝĐƚŽƌŝĂƐĂůĞŶ ƉĊ ϭϱϱͲŵĞƚĞƌƐŶŝǀĊŶ • Bo i Världens djupaste svit i gruvan • Bo ovan jord i Gruvgårdens B&B • Evenemang som Silvergruvans Dagar med tornerspel och hantverksmarknad ͻ ŬƟǀŝƚĞƚĞƌ ƐŽŵ ŚƂŐŚƂũĚƐďĂŶĂ͕ ƚƌĂŬƚŽƌƚƵƌ͕ ŐƂƌ ĚŝƩ ĞŐĞƚ silversmycke, dreja din egen gruvbyskål, med mera

STOCKHOLM & HELSINKI

B2B TRAVEL SHOW STOCKHOLM 5 SEPTEMBER

HELSINGFORS 6 SEPTEMBER TVÅ HUVUDSTÄDER – TVÅ MARKNADER! Välj en eller båda städerna och få rabatt. Utställarna primärt från resebranschen. Ett snabbt och personligt sätt att träffa B2B-köpare, reseproducenter och bransch VIP´s samt media och bloggare.

BOKA VIA STOCKHOLMTRAVELSHOW.SE I samarbete med Silja Line.

͗ ϬϮϮϰͲϲϳ ϳϮ ϲϬƐĞ ŽŬĂ ƉĊ ƚĞůĞĨŽŶ ŝůǀĞƌŐƌƵǀĂ͘ ͘ƐĂ >ćƐ ŵĞƌ͗ ǁǁǁ ůĂƐ

Be

SILVERGsöRk oss under UV 30 juni A- NS DAGAR 1 juli


Möten

VEM SKA LEDA MÖTET? En skicklig mötesledare har en kombination av rätt egenskaper och kunskaper. Det handlar om att lyssna och tolka övriga mer än att prata själv. Man behöver kunskap om olika metoder och processer, men också kunna leda kommunikation – den aktivitet som möten ju faktiskt handlar mest om. Det är vanligt att chefen leder alla möten själv. Men, som chef hinner man inte alltid förbereda varken sig själv eller andra på ett bra sätt. Det är också lätt att som chef reflexmässigt bli partisk, censurera, gå i försvar och ta död på viktiga idéer och diskussioner.

Ett annat misstag som många gör är att man frågar om någon är frivillig att leda mötet, särskilt vanligt vid större konferenser. Den som räcker upp handen är oftast någon som vill synas och höras mer och detta är mindre bra egenskaper för en skicklig mötesledare. Den som leder mötet bör alltså vara någon, helst inte chefen, som är skicklig på att lyssna och leda andra på ett metodiskt sätt. Det bör också vara någon som hinner och tillåts att lägga tid på att förbereda sig själv och andra och som inte har ett alltför stort behov av att få egen uppmärksamhet.

UNDVIK DIKESKÖRNINGAR

RONDELLKÖRNING ÄR ˖2)7$67˗ 6/ 6(5, 0(' 7,'

En vanlig företeelse vid avdelnings- och projektmöten är att låta alla få utrymme att dela med sig av vad har på bordet och i huvudet just nu. Risken är att några är undernärda på uppmärksamhet och viker ut sig i oändlighet om barn, känslor, liv och annat. Om du ska köra rundor är det därför viktigt med tydliga spelregler kring vad man tar upp och hur lång tid varje deltagare har – och har modet att avbryta.

MOTA KONFERENSTROLLEN I GRIND

Dikeskörningar är när möten plötsligt handlar om annat än det som var syftet eller på agendan. Som mötesledare griper man då in och meddelar att det är en viktig eller intressant fråga, men för ett annat tillfälle. Skriver ned och ta upp den vid senare tillfälle, eller direkt efter mötet om de som berörs vill och kan stanna en stund extra.

En vanlig företeelse vid större konferenser med externa deltagare är konferenstrollen. Ofta visar de sig när det blir utrymme för frågor och de stjäl micken plus en massa tid för att istället hålla föredrag. Du kan hantera detta genom att låta deltagare skicka in frågor via mobilen, eller ha tydliga regler och avbryta direkt om någon bryter mot dem.

STOPPA EKORRHJUL

Ekorrhjul uppstår när möten saknar tydlig ledning. De kan yttra sig som långa ändlösa diskussioner eller debatter där ingen bryter in. Man avbryter enklast ekorrhjul (det kan vara ledaren eller du som deltagare) genom att gå in och konstatera att det finns x olika alternativ, preciserar dem och föreslår en omröstning.

Jörgen Dyssvold är mötesdesigner vid mötesbyrån Herr Omar och har mer än 20 års erfarenhet av att planera och producera allt ifrån TEDx konferenser till världsrekord och presidentbesök. Han är också skapare av Meetfulness – läran om hur man skapar möten. som uppnår målen och har kul på vägen. Du kan komma i kontakt med Jörgen via herromar.se 104


Regain strenght, Unleash creativity. Exciting venue solutions in the Swedish Mountains. www.fjallnas.se I meet@fjallnas.se


Utvalt

Stolthet på jobbet ger bättre resultat

Träning?

Alkohol, träning eller Netflix? Så kopplar vi av från jobbet

I

dagens stressiga arbetsliv är återhämtning kanske viktigare än någonsin. Att träna, umgås med vänner och familj eller titta på TV är de vanligaste sätten att återhämta sig på för tjänstemän i privat sektor. Det visar en undersökning från Unionen. Det absolut vanligaste sättet att återhämta sig på är att träna, det säger en fjärdedel av de som svarat på undersökningen. Förutom träning är de vanligaste återhämtningsmetoderna att umgås med vänner och familj eller att titta på TV. Nästan var tionde svarande uppgav att de oftast dricker alkohol för att återhämta sig. – Det är viktigt att hitta sina andningshål i tillvaron, saker som ger energi och glädje. Men det ska inte behöva vara upp till individen att själv hantera ett stressigt arbetsliv. I grunden är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsbelastningen är rimlig, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

TOPPLISTAN:

Hur gör du oftast för att återhämta dig? 1. Tränar (23 %) 2. Träffar vänner/familj (20 %) 3. Kollar på TV, film/serier (20 %) 4. Åker på semester (11 %) 5. Tar ett glas vin/öl (9 %) 6. Läser bok, lyssnar på podd (8 %) 7. Spelar Tv-spel (3 %) 8. Annat (4 %) 9. Vet ej (1 %)

106

har strategier för hur vi ska återhämta oss, så är det många som upplever att de inte hinner återhämta sig. Bland de som generellt känner sig stressade av jobbet, uppger var fjärde att de inte har tid för återhämtning. – Arbetsgivaren måste se till att det finns tid för återhämtning, allt annat är ohållbart på sikt. Mitt arbete ska inte konsekvent inskränka på min fritid, för att jag ska hinna göra mitt jobb. Att var fjärde inte hinner återhämta sig mellan arbetstoppar är därför oacceptabelt, säger Henrik Ehrenberg.

MEN TROTS ATT VI

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari-7 mars 2018. Undersökningen genomfördes även 2015 och 2016. Nyheten är en del av Unionens stresskampanj Reclaim the break: www.unionenopinion.se/kampanjer/ reclaim-the-break.

Kolla serier?

Det märks om en organisation är stolt eller inte. Det syns på kroppshållningen hos medarbetarna, det kommer till uttryck i bemötandet av kunder och det påverkar klimatet på arbetsplatsen. Finns stoltheten där – eller inte? Svaret på den frågan får stora konsekvenser för förmågan att nå mål och uppfylla löften. ”En stolt organisation signalerar framgång” säger Caroline Stenbacka Nordström, Elin Alsiok författare Om boken: Stolthet som strategi handlar om hur en genuin känsla av stolthet kan utvecklas till en unik resurskälla i organisationen. I bokens första del beskrivs stolthet samt dess betydelse för medarbetarnas ansvarskänsla, välmående och motivation, och i ett vidare perspektiv för organisationens framgång och framtid. I bokens andra del presenteras strategins metod, stolt bemötande, som går ut på att enskilt och i grupp träna på att känna och uttrycka stolthet. Metoden fokuserar på allt som är värdefullt och bygger vidare på det. Genom enkla övningar kan du närma dig din egen känsla av stolthet och vidareutveckla den tillsammans med dina kollegor med siktet inställt på lönsamhet och organisatorisk stolthet.

OM FÖRFATTARNA: Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är verksam som auktoriserad gestaltterapeut med inriktning mot organisationers förändringsprocesser. Elin Alsiok är filosofie magister med en bakgrund som internationell projektledare vid Norrbottens Handelskammare. Idag utbildar Elin om bemötande kopplat till stolthet i sitt företag Stolthetsbyrån AB.


SOMMARFEST I SKĂ„RGĂ…RDEN MED KLARBLĂ…TT HAV & DOFTANDE BBQ UTE I DET FRIA

20 MIN FRĂ…N SLUSSEN När kvällarna blir längre och solen stĂĽr hĂśgt pĂĽ himmelen är det dags fĂśr ĂĽrets sommarfester. UmgĂĽs med kollegorna Ăśver en drink pĂĽ terrassen med havet i bakgrunden och lĂĽt en DJ underhĂĽlla er med skĂśn musik. LĂĽt oss gĂśra er sommarfest fulländad och ofĂśrglĂśmlig. MĂśjligheterna är oändliga och vi hjälper er med allt frĂĽn transporter och aktiviteter till Ăśvernattning och teknik.

BOKA IDAG! WWW.VARGARD.SE

08 748 77 60 • BOKNING@VARGARD.SE

Omgärdad av hĂśga tallar och lummiga ekbackar ligger VĂĽr GĂĽrd med ansiktet vänt mot Baggensfjärden, mitt i hjärtat av den gamla badorten SaltsjĂśbaden. Historien tog sin bĂśrjan när de driftiga industrimagnaterna Ernest Thiel och Knut Wallenberg inspirerades av populära badorter runt om i världen. De drĂśmde om att bygga en liknande anläggning i Sverige GlU PDQ NXQGH QMXWD DY HWW Ă lUGIXOOW OLY PHG IULVN KDYVOXIW HWW stenkast ifrĂĽn staden. Det vackra omrĂĽdet vid Baggensfjärden lämpade sig bra och kĂśpekontraktet undertecknades 1889. I projektet ingick att bygga hotell, restaurang, badhus och ett antal exklusiva villor samt en järnväg. Jernvägsbolaget SaltsjĂśn ELOGDGHV I|U DWW Ă€QDQVLHUD SURMHNWHW RFK nU VWRG WYn DY SaltsjĂśbadens fĂśrsta villor klara och brĂśderna Ernest och $UWKXU 7KLHO Ă \WWDGH LQ 2PUnGHW NDOODGH GH I|U 9nUJnUG


Guldkorn

ÄSTAD VINGÅRD

FLÄDIE MAT & VINGÅRD

HÄLLÅKRA VINGÅRD

3XVINGÅRD Tre Svenska vingårdar

1. ÄSTAD VINGÅRD Tvååker Välkommen att uppleva en värld av vin. Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar, vackert beläget i naturreservatet och Åkulla Bokskogar. Få hela vinupplevelsen i hjärtat av Halland. Hotellvistelse, vinprovning, spa och god mat. astadvingard.se

108

2. FLÄDIE MAT & VINGÅRD Bjärred På Flädie Mat & Vingård har det odlats vin sedan 2007 när de första stockarna planterades i vingården. Idag finns ca 9000 vinstockar fördelade på 2,5 hektar. Fokus är på fyra druvsorter, Rondo och Cabernet Cortis för de röda vinerna och vårt rosévin, samt Solaris och Phônix för vita och mousserande viner. fladiematvingard.se

3. HÄLLÅKRA VINGÅRD Anderslöv På Hällåkra Vingård växer ca 20 000 vinplantor. Röda, vita, söta och mousserande viner serveras inte bara på gården utan även på utvalda restauranger och i Systembolagets vinkällarsortiment. Såväl privata sällskap som företag får ett varmt välkomnande på Hällåkra. hallakra.com


RKSHOP PÅ VÅRT VIS. M E E T WION GS BY THE SEA. På mötenibohuslän.se hittar du vinterns bästa

Att andas den friska, salta luften och energifyllda att stanna upp en kort stund. Just i de stilla ögonblicken, fritt från och mest konferenspaket. vardagens brus, väcks ofta de stora, nya tankarna.

SKÄRGÅRDSKONFERENS från 1.245 kr/pers ex moms

Havsnära hotellogi, måltider, konferenslokal.

s

www.tanumstrand.se +46 525 -190 00 • 1,5 timme med bil från Göteborg

Sätra Brunn

q FÏR EN STUND ˬV V½LBEǠNNˬNDE Hos oss njuter ni av sköna behandlingar, härliga bad, god mat och skön nattsömn – allt i en rofylld brunnsmiljö. Välkommen att besöka vår hemsida för att se vårt utbud.

Sätra Brunn, Sala • Tel. 0224-546 00 info@satrabrunn.se • satrabrunn.se

100 kr rabatt

på middagspa

ket

Uppge kod “AFFÄRS“


FOTO: JUHA NYBERG FOTO GÖRAN: BERNDT JOEL GUNNARSSON

Mötesplats

Göran Amnegard provsmak i källaren

BLAXSTA VINGÅRD SVERIGES FÖRSTA VINGÅRD

ÄGAREN GÖRAN AMNEGÅRDS stolthet ligger i att producera kvalitetsviner utifrån svenska förhållanden, klimat, jordmån och framställningsmetoder. Blaxstas främsta druvsort är Vidal Blanc, men på den 2,6 hektar stora vingården odlas även Chardonnay, Merlot och Cabernet Franc.

är att producera ett specialsortiment av unika viner i små serier. Blaxstas viner har vid flera tillfällen vunnit priser vid såväl nationella som internationella tävlingar. Deras Vidal Ice Wine har till exempel vunnit guld i Vin-VM 2010, 2011 och 2012.

FÖRETAGETS MÅL

unika och högklassiga viner på lokala råvaror och med särpräglad svensk karaktär. Själva vinfabriken är inrymd i en 1600tals ladugård där mycket av den gamla charmen bevarats. En tillhörande 1500tals vinkällare har renoverats och kan

BLAXSTA VINGÅRD PRODUCERAR

110

Mitt i svenska Södermanland där ligger Blaxsta Vingård. På gården framställs viner av egenodlade druvor och annan frukt bland annat icewinedruvor, skogshallon, isäpplen och plommon.

hyras av grupper om 10–50 personer, restaurang Kung Blacke, konferensrum och exklusiva hotellrum finns också på gården. PIONJÄREN HETER GÖRAN AMNEGÅRD, en entusiastisk entreprenör som byggde upp kapital som företagare i livsmedelsbranschen i Kanada och senare satsade sina pengar på att bli vinbonde i hemlandet. I det böljande sörmländska landskapet några mil norr om Skavsta köpte han jordbruksfastigheten Blacksta, satte vinrankor och inredde den stora röda ladan till produktionsanläggning. DET VAR FRÅN KANADA han fick han med sig den köldtåliga vidaldruvan. I övrigt blev det Merlot och chardonnay. Övernattningsmöjligheter finns på Vingården, ett eget hotell finns med 15 dubbelrum där flertalet av rummen har en-suite med bubbelbad eller bastu.

för konferens man exklusiv, det vill säga här disponerar man hela anläggningen. Arbetsrummen har all modern utrustning, WiFi, internet etc. Konceptet på Blaxsta, är att må bra. Detta omfattar att sitta i sittriktiga stolar, sova i en skön säng njuta naturlig mat från huvudsakligen egenodlade råvaror och egenuppfödda djur. Smaka av gårdens egna viner till en nyskapad kreativ avsmakningsmeny. Blaxsta vingård är ensam i Sverige om att erbjuda egna viner samt restaurang, konferens och boende. Totalt finns tre konferensrum i olika storlekar, 15 dubbelrum där flertalet rum har sjöutsikt, en lounge. ԥ

VÄLJER MAN BLAXTA

BLAXSTA VINGÅRD Adress: Blackstaby Gård, 642 95 Flen Tel: +46 157 704 60 Web: blaxstawine.se E-mail: info@blaxstawine.se


FEST MED STANS BÄSTA UTSIKT! Fira med vänner eller kollegor, boka din fest på Junibacken. Här erbjuder vi evenemang i en sagolik miljö med det lilla extra. Välkomna! Läs mer på junibacken.se/festvåning eller maila festvaning@junibacken.se RESTAURANG & EVENT

Harmonisk upplevelse Vår Spa-avdelning bjuder på 1 200 kvadratmeter med upplevelseduschar, vilrum, saltvattenbassäng och en rad andra rogivande aktiviteter. Här garanteras du en harmonisk stund fjärran från stress och jäkt. Vi har Sveriges främsta och bredaste utbud inom den kontinentala bastutrend som sprider sig i Europa. Här varvas våra omtalade aufgussittningar med såväl klassisk bastu som ångbastu och nordens största Kelo Sauna.

Varmt välkommen att samla kraft hos oss. Lasarettsgatan 15, 891 33 Örnsköldsvik. Tel. 0660-885 90 paradiset@ornskoldsvik.se www.paradisetornskoldsvik.se


Ekonomi

Hur kan man dra nytta av en svag börs? TEXT NICKLAS ANDERSSON

Nicklas Andersson skriver/bloggar om investeringar och ekonomi på Avanza. Sparande och investeringar är en passion och det ekonomiska intresset har funnits med sedan barnsben. Nicklas egen placeringsfilosofi karaktäriseras av långsiktighet där han har en nästintill livslång placeringshorisont.

B

örsåret 2018 har varit lite turbulent efter ett lugnt 2017 men hur kan man dra nytta av en lite stökigare börs? Precis som när man sitter på ett flygplan som åker in i turbulens så kan det vara lite otäckt där och då - men oftast går det ju faktiskt bra i slutändan.

HÄR ÄR NÅGRA GODA TIPS PÅ VÄGEN. Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt Ja, så lyder ju faktiskt ordagrant den klyscha man brukar slänga sig med men det till trots så är det inte mindre sant för det. När jag tittar på statistik från branschorganisationen Fondbolagens Förening så ser jag att sparare som ett kollektiv faktiskt tenderar att köpa när det är dyrt och sälja när det är billigt. Sen är det ju såklart svårt att veta när börsen är billig då det handlar om framtida vinster och de står inte ens förtryckta i den bästa av spåkulor. Till att börja med så vill jag säkerställa att du känner till Unga Aktiesparares gyllene regler, lite av hygienfaktorer när det kommer till sparande: • Förstå vad du köper • Håll dig informerad • Spara långsiktigt • Spara regelbundet • Sprid dina risker Du kanske har hört dem förut men innan vi pratar om hur man kan agera i sämre börstider så vill jag ändå att du reflekterar kring dessa gyllene regler. Tillräckligt många sparare i Sverige följer dem inte. Att förstå vad man

112

köper istället för att okritiskt lyssna på andra gör att man sover godare om natten när börsen är lite mer sur. Ett långsiktigt sparande gör att du blir mindre känslig för börsens svängningar här och nu, är det pengar du behöver inom närtid så bör du fundera på om det är rätt att exponera dem för risk på börsen. Att spara regelbundet minskar risken att köpa vid fel tillfälle och tankefällorna att man håller igen på sparandet när börsen går ned för att invänta vändningen och då spara igen, fint i teorin men ytterst svårt i praktiken. Sist men inte minst vill jag att du sprider dina risker, tyvärr så nöjer sig nästan varannan sparare i Sverige med enbart en aktie i portföljen, det är inte en tillräcklig riskspridning.

HUR KAN MAN DRA NYTTA AV EN SVAG BÖRS?

Börsen går upp och ned i det korta perspektivet men historien visar att den går upp över tid. Det innebär dock inte att alla aktier går upp så det är viktigt att göra hemläxan och välja ut bra bolag med goda framtidsutsikter. Här är några punkter kring hur jag tycker att man kan utnyttja en svagare börs. Börsen är trots allt en drama queen som oftast överreagerar åt båda håll, hitta dina egna sätt att utnyttja just det. • UTVECKLA OCH SKRIV NED

placeringsregler för ditt sparande. Hur mycket ska du spara löpande, kan du göra extrainsättningar när börsen är sur, hur stora eller små bolag ska du köpa, hur många bolag ska du ha i portföljen, hur stor vikt får varje enskild bolag ha, ska alla ge utdelning

eller inte med mera. Att ha egna placeringsregler minskar risken att drabbas av ont i magen och börsens psykologi, speciellt i dåliga tider vilket kan leda till dåliga affärer och att köpa när det är dyrt för att sedan sälja när det är billigt. • KÖP MER I DE BOLAG du vill äga långsiktigt, speciellt om de faller kraftigt på börsen på grund av ett surt börssentiment som egentligen inte har så mycket med bolagets egna framtidsutsikter att göra. I det korta perspektivet dras i princip alla aktier över en kam när det är risk off på börsen men i det längre perspektivet blir det tydligt att bolagen i allra högsta grad är sina egna lyckas smeder.

• KÖP BOLAG SOM TIDIGARE varit för dyra men tack vare en svag börs kommit ned i pris. Om du har en inköpslista med aktier som du vill ha i portföljen men som du tycker är lite för dyra underlättar väsentligt när börsen faller, istället för att sida på händerna så är sannolikheten mycket större att du agerar. i bolag över tid istället för att köpa hela posten vid ett enskilt tillfälle. Det är i princip omöjligt att veta exakt när det är bäst att köpa och risken finns alltid att aktien går ned efter köp. Den risken minskas väsentligt om du köper löpande och bygger upp positionen i de bolag du vill äga. Dessa positioner kan med fördel fyllas på vid nedgångar för att sänka det genomsnittliga anskaffningsvärdet.

• BYGG POSITIONER

KÄLLA: AVANZA.SE


Modern lÜneoutsourcing Rätt verktyg fÜr rätt lÜn Med vüra webbaserade lÜsningar für alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lÜnedata LÜnespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering

r . fte t.. d e s s lti ta Ps r al ten re a ke pe et sĂś om arb i V k ed m

Dessutom... Ger vi Er en totallÜsning med allt frün behovsanalys, lÜsningsfÜrslag till projektledning, driftsättning, utbildning och pü-platsen-support.

STOCKHOLM

MALMĂ–

GĂ–TEBORG

Tel 0200-265 266 info@pakompetens.se www.pakompetens.se

Diplomerad controller Utvecklingen gür frün renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer stora krav pü bred kompetens.

Rollbaserade lĂśsningar â€?Rätt information till rätt person, var du vill, när du villâ€?

Maskiner & Reservdelar! Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska bergborrmaskiner. I vürt sortiment har vi ocksü gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin.

Vi utfĂśr även reparationer pĂĽ Era maskiner. Utbildningen omfattar 5 block pĂĽ sammanlagt 10 dagar: ‡ (NRQRPLVN XSSI|OMQLQJ RFK DQDO\V ‡ (NRQRPLVND NDON\OHU ‡ 6W\UPRGHOOHU ‡ (NRQRPLVND ULVNHU )|UHWDJVYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQ GHO ‡ 3UHVHQWDWLRQ GHO &RQWUROOHUQV UROO 'LSORPHULQJ Utbildningsstart: 6WRFNKROP DSULO _ *|WHERUJ PDM Anmälan och läs mer pĂĽ www.taurusekonomi.se

Saxdalsvägen 2, BlÜtberget, 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95, Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E post info@gruvteknik.com

www.gruvteknik.com


Annons

Läkemedelsföretaget Mercks digitala verktyg och tjänster möjliggör en höjd livskvalitet och en vardag som inte domineras lika starkt av sjukdomsbilden.

Så kan digitala lösningar öka MS patienters livskvalitet

S

amhället i Sverige ligger långt fram när det gäller digital mognad. Vi är vana vid digitala tjänster och har en historia av nytänkande och entreprenörskap som få andra länder kommer i närheten av. Därför har Mercks globala ledning valt Sverige för att utveckla framtidens samarbeten och arbetssätt, berättar Mats Berggren som leder den digitala forsknings- och utvecklingssatsningen som Merck placerat i Sverige. Mats Berggren arbetar på Mercks digitala innovationslabb i Stockholm. Där översätter han tekniska framsteg och samarbeten till meningsfulla lösningar för patienter med exempelvis multipel skleros, MS: – MS går ännu inte att bota. Men digitala lösningar, tillsammans med det nya läkemedel som Merck utvecklat kan minska effekten sjukdomen har på patientens liv.

Högre livskvalitet hos patienter Merck har redan spel som stimulerar hjärnans kognitiva förmåga. I fokus just nu ligger lösningar som kan göra det enklare för patienten att själv ha kontroll på sin livssituation. Exempelvis utvecklas en ny metod att mäta och öka livstillfredsställelse och lycka inom kroniska sjukdomar som MS. Detta sker genom att kombinera vetenskapliga discipliner som ekonomi, psykologi och sociologi med digital utveckling.

– Vi håller just nu på att utveckla nästa generations tjänster i dialog med patientföreningar och neurologer. Gensvaret hittills är otroligt positivt, säger Markus Finzsch.

– Alla med en kronisk sjukdom vill förstås leva ett så normalt liv som möjligt. Men sjukdomen blir ofta en barriär. Med våra digitala lösningar blir det lättare att ta kontroll över vardagen och lära sig känna igen sina egna mönster, säger Markus Finzsch som är medicinsk chef för Merck Sverige.

– Vår uppgift här är att skapa innovativa samarbeten som resulterar i lättillgängliga verktyg och tjänster. Då sätter vi patientens upplevelser och livssituation i centrum. Som läkemedelsföretag är vårt mål att förebygga och få människor att må så bra som möjligt. Då är digital utveckling minst lika viktig som medicinsk forskning, säger Mats Berggren.

Digital utveckling viktig En positiv följd av en ökad trygghetskänsla hos patienterna är att de klarar sig längre utan sjukhusbesök.

Merck är ett ledande globalt vetenskaps- och teknikföretag inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik. Deras 50 000 medarbetare arbetar för att ytterligare utveckla teknologier som skapar, förbättrar och utvecklar liv – från läkemedel inom cancer, multipel skleros och fertilitet, till system för forskning och läkemedelsproduktion till den teknik som ger bildskärmarna på mobiler och läsplattor liv världen över. Läs mer på merck.se

Naturligtvis är det inte enbart patienter med diagnosen MS som kan dra nytta av ett mer holistiskt förhållningssätt. Fertilitet, diabetes, neurologi och onkologi är andra områden Merck prioriterar och arbetar med vid innovationslabbet.

Besök Merck på Facebook och Linkedin!


Keep your production running for a lot longer.

Order your components in VibeniteŽ 290, the world’s hardest steel.

www.vbncomponents.com


Mat & Dryck

Kicka igång dagen med en nyttig energishot INGEFÄRA OCH CITRUS INGREDIENSER 1 liter 60-gradigt vatten 150 gram råriven ingefära 2 citroner 2 lime

GÖR SÅ HÄR: Koka upp vatten i en kastrull och ta åt sidan. Låt vattnet svalna något. OBS: Vattnet får ej vara över 60 grader då ingefärans nyttigheter försvinner då. Riv ingefäran grovt och dela upp citroner och lime i hälften. Blanda ner ingefära och saften från citrus samt de pressade frukterna och låt blandningen svalna helt. Sila sedan bort ingefäran/frukter och förvara drycken i glasflaska i kylen.

TA EN TILL TVÅ SHOTS VARJE MORGON Tips: Blanda ner 1 tsk gurkmeja och cayennepeppar för extra sting och nyttighet. KÄLLA: CERVERA

Nu slipper du göra andras Låt dem välja present själva. Ge bort ett superbrett presentkort. 116


Laga vårlammet sous vide INGREDIENSER 8 portioner Lammstek utan ben, ca 1,3 kg En kvist rosmarin 4 klyftor vitlök Salt & Peppar Börja med att ställa in din sous vide-maskin på 58 grader. Dela vitlöksklyftorna och gnugga över lammsteken. Förslut steken i en vakuumpåse tillsammans med rosmarin, vitlök, salt och nymalen svartpeppar. Tillaga i sous vide-badet i 3–4 tim. Plocka köttet och bryn hastigt i en het stekpanna för att ge steken en vacker färg. Låt vila några minuter innan du skär upp steken i tunna skivor och serverar. RECEPT: CERVERA

jobb åt dem. Så mycket mer än mat

Köp i butik eller beställ på ica.se/presentkort

117


Mat & Dryck

"Jag är på min odling och kollar om oliverna är mogna. En klar dag ser man både Vesuvius och Capri härifrån. Finns bara ett ord som kan beskriva utsikten: majestätisk!" 118


Se Neapel och sedan dö FOTO: ANNA HUERTA

kök visar Paolo Roberto sina syditalienska smultronställen och godaste recept från regionen. Maten i södra Italien har ofta grönsaker som grund, och genom att låta råvaror som till exempel tomat, aubergine och zucchini spela huvudrollen svänger Paolo ihop näringsrik vardagsmat med massor av smak. Dessutom delar han med sig av intressanta texter om det syditalienska kökets historia och kultur. Och förstås om råvarorna som hör till, som mozzarella, oliver, citroner och vin. "För mig har det här med att känna sig hemma aldrig handlat om en fysisk plats, utan mer om en känsla. En känsla som uppstår ur min kärntrio: familj, kärlek och mat. De allra bästa och starkaste minnena från min uppväxt kan jag faktiskt sätta en smak på", förklarar Paolo i boken. Paolo Roberto har tillbringat mycket tid i södra Italien. Ända sedan han var en liten har han vistats många och långa perioder i byn Maddaloni

I PAOLO ROBERTOS ITALIENSKA

DEN PERFEKTA PIZZADEGEN L'impasto per la pizza PIZZADEG MED CA 9 TIMMARS JÄSNING 4 PIZZOR

2 g (½ tsk) jäst 4 ½ dl fingervarmt vatten (37 grader) 1 l mjöl, tipo »00« eller manitoba cream och 2 tsk salt

strax utanför Neapel, och har den napolitanska maten i såväl hjärta som hjärna. "Ordspråket "Se Neapel och sedan dö" säger allt – det här är staden som ibland omnämns som den vackraste på jorden. För den matintresserade är Neapel ett måste – dels för att det är pizzans hemstad, men också för att det napolitanska köket klassas som ett av Italiens absolut bästa kök", skriver Paolo Roberto i boken.

Den bästa pizzadegen är den som får jäsa länge. Jäsningen blir naturligare med den lilla mängden jäst, och glutenet hinner utveckla sig fint. Resultatet blir en härligt elastisk och lättjobbad deg. GÖR SÅ HÄR Finfördela jästen i en bunke eller i skålen till en köksmaskin. Lös upp den med lite av vattnet och tillsätt sedan resten. Häll ner mjölet, lite i taget, och arbeta samman till en smidig deg. Arbeta degen i cirka 20 minuter i en köksmaskin, eller med degkrokar på en elvisp. Tillsätt saltet ett par minuter innan degen är färdigknådad. Det går även bra att arbeta degen för hand, men då är det viktigt att knåda den lite längre och med lite extra kraft. Strö över några nypor mjöl och täck med en fuktig handduk. Låt degen jäsa i 2 timmar i rumstemperatur. Dela degen i bitar om cirka 200 gram. Tillsätt lite mjöl om degen känns kladdig. Rulla degbitarna till runda bullar och lägg dem på en mjölad plåt. Täck med plastfolie och låt jäsa i 7 timmar i rumstemperatur. Sätt på ugnen i god tid innan det är dags att grädda pizzorna.

Pasta med ugnsbakade körsbärstomater och pancetta 4 PERSONER 400 g bucatini eller annan lång pasta 1 ¼ dl + 1 msk olivolja 400 g körsbärstomater 3–4 fint skivade vitlöksklyftor Bladen från 8 timjanstjälkar Hackade blad från 5 rosmarinstjälkar 3 tsk torkad oregano 1 tsk salt 1 krm svartpeppar 2 tsk strösocker 200 g grovt strimlad pancetta eller bacon finhackad persilja att garnera med

En nästan overkligt god och smakrik tomatsås! Hemligheten bakom det hela är att tomaterna, tillsammans med kryddor och olivolja, får bakas i ugnen på låg temperatur i två timmar. Detta lite ovanliga, men enkla, tillagningssätt får smaken i tomaterna att träda fram och verkligen bli koncentrerad. GÖR SÅ HÄR Sätt ugnen på 150 grader. Häll 1 ¼ deciliter olivolja i en ugnsform, cirka 30 × 25 cm. Skölj tomaterna och torka dem med hushållspapper. Skär tomaterna i halvor och placera dem med snittytan uppåt i formen. Blanda vitlök, kryddor och socker i en liten skål. Lägg en rejäl nypa av kryddblandningen på varje tomathalva och droppa några droppar olivolja ovanpå. Baka tomaterna i ugnen i cirka 2 timmar. Plocka försiktigt upp tomaterna och lägg dem på en tallrik. Hetta upp 1 matsked olivolja i en stekpanna och stek pancettan tills den är lite krispig, men fortfarande mjuk. Låt rinna av på hushållspapper. Hetta upp den sparade oljan från ugnsformen i en stor panna som rymmer hela rätten. Lägg försiktigt i tomaterna, salta och peppra och låt dem fräsa på låg värme i 2–3 minuter. Försök att se till att så många tomater som möjligt bibehåller formen. Koka pastan i lättsaltat vatten enligt anvisningarna på förpackningen. Låt den rinna av i ett durkslag. Häll ner pastan och hälften av pancettan i pannan med tomater. Blanda försiktigt – tänk på tomaterna! Servera pastan garnerad med resten av pancettan och persilja.

119


Vin

Sverige är idag den största exportmarknaden för Château Minuty CHÂTEAU MINUTY är en av de klassiska egendomarna i Provence. Där arbetar idag bröderna François och Jean-Etienne Matton med att både förnya rosévinet och ge det en kvalitetsstämpel som ett av de stora vinerna. I Sverige har de verkligen lyckats, det läckert ljusrosa vinet M de Minuty har svenskarna tagit till sitt hjärta och Sverige är i dag deras största exportmarknad. Den moderna historien om Minuty startar 1936, då farfar till bröderna Matton, Gabriel Fernet köper 75 hektar vingårdar mellan Ramatuelle och Gassin, ett läge med utsikt över Medelhavet och den på den tiden oansenliga fiskebyn St Tropez. Brigitte

120

Bardot är då bara två år, och det ska dröja åtminstone 20 år innan St Tropez förvandlas till jetsetfolkets tummelplats nummer ett. Idag är det Minuty som bistår med mycket av de bästa rosévinerna som serveras på restaurangerna i St Tropez. Redan 1955 utses Château Minuty till en av 23 vingårdar, av totalt 300, som får kalla sig Grand Cru Classé de Provence, ett erkännande inte bara av kvaliteten på vinerna utan också den jordmån de växer i. Château Minuty är i alla bemärkelser en klassisk vingård i Provence vilket innebär att gården producerar såväl vita som röda viner – och självklart roséer. Hela 80 procent av gårdens produktion utgörs av rosé. ¬


To v e n c o C o l l e c t i o n

Svensk Design med Traditioner ^ƉŝƐŬĊƉŽƌ ŽĐŚ ŇćŬƚĂƌ ĨƂƌ ǀĂƌũĞ ƐŵĂŬƌŝŬƚŶŝŶŐ ŽĐŚ ŵŝůũƂ͕ Ɵůů ĚĞƚ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĂ ĞůůĞƌ ŵŽĚĞƌŶĂ ŬƂŬĞƚ͘ <ĊƉŽƌŶĂ ůĞǀĞƌĞƌĂƐ ŵĞĚ ŇćŬƚͲ ĞůůĞƌ ĮůƚĞƌŝŶƐĂƚƐ͕ ĨƂƌ ũƵƐƚ ĚŝƩ ǀĞŶƟůĂƟŽŶƐďĞŚŽǀ͘ &Ƃƌ ŵĞƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Žŵ ǀĊƌĂ ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ƐĞ ǀĊƌ ŚĞŵƐŝĚĂ www.tovenco.se. Se hur just din modell ser ut i en köksmiljö under Fläktväljaren!

N E X TJ E T. S E

På Levande Föda Skeppsgården f d Living Food Global Center har vi den längsta och mest gedigna erfarenheten och kunskapen om Levande Föda i Sverige. Här har Anita Svensson i 28 års tid utbildat och hjälpt mer än 5000 nöjda kursdeltagare. Det enda riktiga Levande Föda-institutet i Sverige.

JÖ N K Ö P T IL L A R IN G L T UR OCH A NDA RE T UR

JÖNKÖPING - ARL ANDA

698:-* /P ER SO

N

Hello weekend! Vi flyger till Stockholm. Njut av en helg borta! Flyg från Jönköping på fredag kl 14.30 eller kl 18.10 till Arlanda och ha en mysig helg i Stockholm. Flyget tillbaka går kl 18.10 på söndag, då har du hela dagen på dig att shoppa innan hemresa.

Boka din weekend på nextjet.se med kampanjkod: HELGPRIS *Priset gäller per person vid bokning av minst två personer.

Levande Föda Skeppsgården AB Skeppsgården 615 92 Valdemarsvik Telefon: 0493–414 25 www.livingfood.nu

Ann Wigmores Hälsocenter i Sverige. Det enda auktoriserade Levande Föda institutet i Sverige.


Vin

"Den mycket ljust rosa färgen är alltså snarare ett resultat av strävan efter frukt och kvalitet, än ett självändamål" med att höja kvaliteten på samtliga våra viner och ett led i vår strävan har varit att plantera områdets klassiska druvor på de allra mest lämpliga platserna, säger Jean-Etienne Matton. Det innebär att man planterat grenache och tibouren, en mycket lokal druvsort, på sina kalkhaltiga skifferjordar för att göra roséviner, rolle (också kallad vermentino) på kalkrika lerjordar för de vita vinerna, medan de röda görs på syrah och mourvèdre på skifferjordarna närmast kusten. Klimatet är exakt så varmt och skönt att det passar världens kanske mest bortskämda människor i St Tropez, men närheten till havet gör att klimatet också tempereras av svala vindar. – Vårt mål med våra roséviner är att ta vara på de fantastiska aromer som finns i grenache. Det gör vi bäst genom att jobba med kylda druvor och jäsning vid låga temperaturer. Dessutom vill vi förstås ha så lite tanniner som möjligt i vinet, säger Jean-Etienne Matton. Enligt François är en av hemligheterna bakom den läckert ljusa färgen att druvorna direkt när de handplockats kyls ned väldigt snabbt till ca 14 grader, innan de tas in i vineriet. Så fort druvorna är kylda pressad dem, han pressar de röda druvorna som om han skulle göra ett vitt vin. Andra roséer, som är mer djupa i färgen, görs som ett rött vin, men skalen skiljs från musten efter ett visst antal timmar. – Vi anser att det då blir ett lätt rött vin, snarare än en riktig rosé. Vi vill ju att all must ska skiljas från skalen direkt, säger François. Den mycket ljust rosa färgen är alltså snarare ett resultat av strävan efter frukt och kvalitet, än ett självändamål. Ändå är det den läckert ljusa färgen som fått folk att reagera. – Det är ju vad man ser allra först, sen gäller det att våra kunder tycker att vinet är gott, för att de ska köpa det igen. M de Minuty görs delvis på druvor som bröderna Matton köper in, Minuty Préstige och Minuty et OR görs på deras egna druvor. M de Minuty buteljeras på den klassiska kurviga rosé flaskan, som ritades av bröderna Mattons mamma och är deras egen unika Côtes de Provence flaska. Andravinet Minuty Préstige tappas på en klassisk Bordeauxflaska och Château Minuty’s flaggskeppsvin, Rosé et OR tappas på en modern, och väldigt elegant flasktyp. ԥ

– VI HAR ARBETAT HÅRT

122

Druvorna i Minuty skördas för hand, och när de kommer till vineriet krossas och avstjälkas de. Skalen får ligga med juicen i 3-4 timmar innan de tas bort och pressas. Efter pressning får juicen klarna i ståltank över natten i 15°C. Därefter startar alkoholjäsningen som sker i ståltank. Ingen malolaktisk jäsning sker.


alla behöver bli bortskämda ibland. du också. Det är något magiskt med riktig choklad, det förstod vi redan för tjugo år sedan när vi öppnade vår chokladfabrik. Tar du med dig en fin ask handgjorda praliner hem så börjar allt lite bättre. Det är roligare att prata om tetryfflar och

lakritskola än om disk och affärsmöten. Får du med dig en påse nybakade chokladmuffins också når stämningen nya höjder. Hos oss kan du dessutom ta en lång, skön kaffepaus medan du handlar. Kanske en pralin till kaffet?

Kom och hälsa på! Det brukar bli trevligt. Cafe & butik: Renstiernas gata 12, Regeringsgatan 58, S:t Eriksplan 9. Butik: Västerlånggatan 26 och inuti Åhléns City. Webshop: www.chokladfabriken.com


Michelin Utställning

De utvalda Över hela världen finns det totalt 110 restauranger (2018) som gjort sig förtjänta av 3 stjärnor. Majoriteten ligger i Europa och om man verkligen har ett intresse för mat, hur den lagas och de som lagar den, så brukar man säga att en 3-stjärnig restaurang är värd en egen resa – för just den upplevelsen.

124


NARISAWA Narisawa räknas som en av Asiens absolut bästa restauranger med två stjärnor i Guide Michelin. Öppet lunch som middag varför ett tips är att boka lunchen. Samma meny som på kvällen men till nästan halva priset. En av Narisawas topprätter rätter är deras wagyubiff från Shiga. Stekt till absolut perfektion, rullad i sotad lök, rödvinsås och hana sansju som är blomman från en pepparväxt.

125


Michelin

PISTOLA, CHUT DE CHOCOLATE

ARZAK San Sebastian i Spanien är Europas kulinariska huvudstad och här ligger den trestjärniga krogen Arzak. I detta baskiska kök, som drivs av far och dotter, Juan Mari Arzak och Elena Arzak, som öppnades 1897 av Juan Maris farföräldrar, handlar det om att omarbeta traditionella rätter och använda lokala råvaror på bästa sätt. Här arbetas det med unika, vetenskapliga tekniker, såsom frystorkning som han var först med, med största respekt för det kulinariska arvet. Se: www.arzak.es FOTO JOSE LOPEZ

ELENA ARZAK

126

JUAN MARI ARZAK


Tidningen du just nu läser skulle kunna vara klimatneutral och Svanenmärkt ... om den hade varit tryckt hos /HQDQGHUV *UDƋVND

Vi har tre 8-färgare och eget bokbinderi. Det betyder att vi har riktigt stor kapacitet att trycka riktigt hög kvalitet väldigt fort, och att vi inom huset kan producera färdiga böcker, kataloger, broschyrer och tidningar i stora volymer. Dessutom är vi miljövänliga och kan leverera klimatneutrala trycksaker.

ISO12647-2

BOX 4018 | 390 04 KALMAR | TEL. 0480 - 44 48 00 INFO@LENANDERS.SE | WWW.LENANDERS.SE


FOTO: B.WINKELMANN

Michelin

ALAIN PASSARD

ARPÉGE Stjärnkrog Arpege i Paris är i princip synonym med fransk stjärnkrog med tre stjärnor i Guide Michelin sedan 1996, och en av få Michelinkrogar som satsar mycket på vegetariska rätter. Alain Passard har styrt köket sedan 1986 och numer kan du även njuta en helt vegetarisk avsmakningsmeny, 12 rätter grönt, 320 Euro tack!

FOTO: J.C AMIEL

HOMARD

FRAISES OIGNONS NOUVEAUX

128


ETT HUS FÖR HELA LIVET

ETT BOLAG ÄR ALDRIG BÄTTRE ÄN DE MEDARBETARE SOM ARBETAR DÄR Vi har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom IT åt ledande attraktiva företag. Rekrytering är en konst, en konst att matcha rätt där kunskap, kvalitet och engagemang är avgörande för en lyckad rekrytering. Vi arbetar kompetensbaserat och ser jämställdhet och mångfald som viktiga aspekter av arbetslivet. För oss är varje kandidat och kund unik.

Läs mer www.på p4it.se

Hur påverkar era hissar humöret? Alla har upplevt det: samtal som tystnar i hissen. Men så behöver det inte vara. Kontakta oss så berättar vi hur man snabbt och enkelt kan göra hissen och hissfärden till något positivt. Och något man pratar i, och om, med gott humör!

FÖRE

EFTER

S T O C K H O L M S KO N T O R E T

070 - 412 26 64, info@hissdesign.se SÖDRA SVERIGE

042-15 88 90, hbg@hissdesign.se www.hissdesign.se

OM ALLA LEVDE PÅ SAMMA SÄTT SKULLE DET BARA BEHÖVAS EN HUSMODELL. Men verkligheten är som du säkert känner till inte riktigt så enkel. Livssituationer, familjekonstellationer och en massa andra omständigheter gör att vi alla har olika krav på vårt boende. Dessutom vet vi att du har 1000 TANKAR, unika behov och givetvis en helt egen smak. Våra 75 ÅR I BRANSCHEN har gett oss kunskapen att bygga in människors behov i våra hus. I våra kataloger hittar du MÅNGA HUSMODELLER och vi är övertygade om att du kan hitta ett hem som passar dig. ETT HUS FÖR HELA LIVET.

BESTÄLL VÅRA KATALOGER!


Michelin

JONNIE BOER FOTO: RAHI REZVANI

DE LIBRIJE För den som siktar mot stjärnorna i köket är trestjärniga De Librije mest centralt belägen i landet. Den på sin tid förmodligen ointagligt befästa staden Zwolle har kvar så mycket murverk och bastioner att det känns helt naturligt att restaurangen kombinerar sin moderna matlagning med en matsal som skulle passa i en riddarborg. Ombord på MS Rotterdam, och MS Eurodam för rederiet Holland American erbjuds ”Taste of De Librije”, en meny av Michelin-kocken Jonnie Boer.

FOTO: THOMAS RUHL

MONKFISH

130


PriDrive motordriven vikport

Made in Sweden

Prisexempel (ex.moms):

4000mm x 4000mm

22.450:Nu lanserar vi PriDrive

Motordrivna industriportar har funnits länge men vår nya PriDrive ger dig som portägare radikalt förbättrade förutsättningar. Motoriserade industriportar som tidigare antingen varit en dyr investering eller gett ett kostsamt ägande förändras nu till att bli det självklara industriportsalternativet. Telefon: 0512-295 90 www.prido.se


Michelin

GARDEN SALAD FOTO: SHINICHIRO FUJII

DEN Den 37-årige kocken Zaiyu Hasegawas uppfinningsrikhet och avsikt att göra sina gäster lyckliga är avgörande. Den lekfulla presentationen stöds av tekniska färdigheter för att skapa modern kaiseki, en typ av japansk mat med en serie små, invecklade rätter.

ZAIYU HASEGAWA

132


VÅRA INNOVATIONER SKAPAR FRAMTIDENS GLOBALA BETALLÖSNINGAR TACK VARE VÅR LOKALA NÄRVARO KAN VI SKRÄDDARSY LÖSNINGAR SOM PASSAR DIN VERKSAMHET BÄST

www.verifone.se

Ett BRA VAL! Värmepumpar från Vaillant.

Den intelligenta vägen till den smartaste värmepumpen. Vaillants nya effektiva flexoCOMPACT & flexoTHERM värmepumpar har hög årsverkningsgrad och generösa garantitider. Dessa prisvärda värmepumpar kan dessutom installeras för både bergvärme och luft/vatten. Vaillant flexoCOMPACT & flexoTHERM: √ Scrollkompressor med VI-teknologi och 10 års fabriksgaranti √ Intelligent övervakning och fjärrstyrning via mobil/App √ Årsverkningsgrad, SCOP, upp till 5,71 och årliga energieffektiviteten upp till 157% Titta in på vaillant.se och hitta mer information om Vaillants miljövänliga produkter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss på telefon 040-803 30.


Michelin

EL CELLAR DE CAN ROCA El Celler de Can Roca är en trestjärnig restaurang i Girona, som man hittar i bergen norr om Barcelona. Invigdes 1986 av bröderna Roca, Joan, Josep och Jordi. Restaurangen har tre stjärnor i Guide de Michelin, och har rankats på topp fem av världens bästa restauranger från 2009 till 2014. År 2015 utsågs man till världens bästa restaurang. El Celler de Can Roca var först belägen intill föräldrarnas restaurang El restaurante de Can Roca, men flyttade till ett specialbyggt hus 2007.

ONION FLOWER WITH COMTE CHEESE, WALNUTS, WALNUT BREAD AND CURRY-CARAMILISED WALNUTS

134


FINLANDSHUSET KONFERENS ETT STENKAST FRÃ…N STUREPLAN

Finlandshuset Konferens 6QLFNDUEDFNHQ Ŭ 6WRFNKROP Ŭ7HO ÀQODQGVKXVHW#ID]HU FRP Ŭ ZZZ ÀQODQGVKXVHW VH

Ã…F auktoriserar den professionella tvätterinäringen 7 PlUNHW lU HQ VWDUN RFK W\GOLJ NYDOLWHWVPlUNQLQJ I|U SURIHVVLRQHOOD WYlWWHUL HU 'HW DQYlQGV YLG XSSKDQGOLQJDU RFK VLJQDOHUDU HWW PHUYlUGH I|U NXQGHQ 0HGOHPPDUQD L 6YHULJHV 7YlWWHULI|UEXQG lU DXNWRULVHUDGH PHG 7 PlUNHW 'HW LQQH ElU DWW WYlWWHULHUQD XSSI\OOHU NUDYHQ I|U DWW JDUDQWHUD HQ NYDOLWDWLY YHUNVDPKHW PHG JRG VHUYLFH LQWHJUHUDW PLOM|DUEHWH RFK VWDUNW VRFLDOW DQVYDUVWDJDQGH 9DUMH nU NRQWUROOHUDU YL \UNHVPlVVLJ NXQVNDS JRG I|UHWDJVDPKHW HIIHNWLYW UHVXUVXW Q\WWMDQGH RFK HWW DNWLYW DUEHWVPLOM|DUEH WH 9L WDU lYHQ SURYHU I|U DQDO\V XWH Sn

WYlWWHULHUQD EnGH Sn WYlWWSURFHVVHQV NYDOLWHW RFK Sn XWVOlSSVKDOWHU L SURFHVV YDWWQHW .RPELQDWLRQHQ DY ROLND DVSHNWHU L GHQQD NRQWUROO lU XQLN RFK JHU HQ NODU ULNWQLQJ PRW HWW IRUWVDWW KnOOEDUKHWVWlQN LQRP EUDQVFKHQ 9L VDPDUEHWDU PHG c) ,QIUDVWUXFWXUH GlU *XVWDY -RKDQVVRQ DQ VYDUDU I|U DWW JHQRPI|UD DXNWRULVDWLRQV NRQWUROOHQ 7LOOVDPPDQV XWYHFNODU YL 7 PlUNHW

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND ZZZ WYDWWHULIRUEXQGHW VH ZZZ WH[WLOVHUYLFHEUDQVFKHQ VH


Michelin

#1 ELEVEN MADISON PARK

CELERY ROOT IN BLADDER

” Det var som en bal på slottet, alldeles alldeles UNDERBART… Tre stjärnor samt fyra bestick i Guide Michelin, fantastisk mat och dryck, ljuvligt många ammisar och kunglig service. Och så är även en scen ur Sex and the City inspelad här” Eleven Madison Park i New York är etta på listan över världens 50 bästa restauranger. Den ägs av Will Guidara och Daniel Humm, den senare har jobbat i kök sedan han var 14 och fick sin första Michelin-stjärna när han var 24 år.

DANIEL HUMM FOTO: MARCO GROB

136


Vibostugan utvecklar och marknadsför framförallt Attefallshus, förråd och garage. Vi har byggt stugor och fritidshus i 35 år! Det är vi duktiga på, och stolta över. All tillverkning sker i vår fabrik i Ambjörnarp i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna och är PEFC-certifierat. Husen finns i både traditionell stil och en mer modern design. Rustik-serien är byggda i kraftiga dimensioner och här finns det också valmöjligheter. Man väljer bland ett antal fönster- och dörrmoduler som sedan kan placeras som man själv önskar. Vår Bas-serie är ett mycket prisvärt alternativ, men där är modellen given och dimensionen på virket något mindre. Alla hus levereras i färdiga moduler. På vår hemsida finns en beskrivning, steg för steg hur det går till. Du köper huset direkt från fabrik och beställer från vår hemsida - enklare kan det inte bli! vibostugan.se

0325-58 70 00 info@vibostugan.se

ALLA HAR ETT VAL! Vi anser att pellets är det bästa alternativet för värme och energi, både miljömässigt och som en långsiktig investering. Elektricitet borde användas när inga andra gröna alternativ finns tillgängliga. Med pellets kan vi reducera användandet av kärn- och fossilproducerad elektricitet och få ett mer hållbart klimat. För mer information kontakta Rindi Pellets tel 0281-715 25 info@rindipellets.se eller www.rindipellets.se


Michelin

GERANIUM En av Danmarks mest hyllade restauranger. Kocken Rasmus Kofoed, kändis inom restaurangvärlden, speciellt efter att ha vunnit både guld och silver i världens största matlagningstävling Bocuse d’Or. Maten på Geranium håller en nynordisk tråd. Uppläggen är som små konstverk i sig. Mest känd är rätten ”Nakna trädet” som uppdateras med nya råvaror.

RASMUS KOFOED

138

RAZOR CLAM


MED EN VÄRLDSUNIK METOD,

RENAR VI ANVÄND GLYKOL KAN ÅTERANVÄNDAS

SÅ ATT DEN

EU:s AVFALLSHIERARKI

Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.

FÖREBYGGA UPPKOMST

1

Genom styrmedel av olika slag skall mängden avfall minimeras.

ÅTERANVÄNDA

2

Allt avfall skall i så hög grad som möjligt återanvändas.

ÅTERVINNA MATERIAL

3

Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser.

UTVINNA ENERGI

4

Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning.

DEPONERA

5

Sista alternativet, deponering.

Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivå 2 (återanvändning). Det är vi stolta över.

Glykol

Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara det ledande cleantech-företaget för partners och länder som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö

UNIK RENINGSMETOD Recyctecs unika reningsmetod gör att använd glykol kan återanvändas i princip hur många gånger som helst.

Användare

och till en mer hållbar värld.

Återvinningsföretag

Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en mer hållbar värld? Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på recyctec.se

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige Tel: 010 - 33 00 288 E-post: info@recyctec.se Webb: recyctec.se


Michelin Profilen

MACKEREL AND ELM

MAAEMO Maaemo betyder "moder jord". Mannen bakom Maaemos internationella framgångar är Dane Esben Holmboe Bang, som öppnade restaurangen. Ligger mellan Oslos centralstation och hipster-trakterna i området Grønland. Konceptet Restauranger har en intim stämning med bara några få bord. Köket ligger en trappa upp och kockarna kan se ut över gästerna. Har inte öppet över lunch. Middag kan bokas tre månader i förväg. Över 20 små rätter som ofta utgår från ett kollektivt minne om en lycklig barndom i Skandinavien. Ingredienserna är närproducerade med mycket vilda bär och grönsaker. FOTO: TUUKA KOSKI

140

NORWEGIAN OYSTERS WITH MUSSELS AND DILL

DANE ESBEN HOLMBOE BANGMichelin Profilen

MASSIMO BOTTURA

OSTERIA FRANCESCANA Osteria Francescana ligger i den välkända italienska staden Modena och har tre stjärnor i Guide Michelin och ett besök är en upplevelse utöver det vanliga. Gastronomiska smaksymfonier skapade av stjärnkocken Massimo Bottura. Alltsedan han öppnade sin restaurang Osteria Francescana 1995 har hyllningarna strömmat in. Att äta middag på Osteria Francescana är minst sagt en upplevelse utöver det vanliga. Förutom lokala traditioner inspireras Massimo Bottura mycket av saker som musik, konst och filosofi i den mat han gör. FOTO: PAOLO TERZI

CEASAR SALAD IN BLOOM

142Michelin

FOIE GRAS

ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET

PAUL PAIRET

Det går inte att med ord beskriva hur det är att äta på Ultraviolet by Paul Pairet. Här serveras en meny bestående av 20 rätter som är en upplevelse för alla sinnen. Från en angiven mötesplats förflyttas gästerna till ett rum utan fönster på en hemlig plats. Projektioner på väggarna gör att rummet ändrar utseende för varje rätt. Även dofter, ljud och till och med rumstemperaturen ändras. Detta är i sanning en helt unik måltidsupplevelse, som bara i sig är värd en resa till Shanghai. FOTO: SCOTT WRIGHT

THE PICNIC ROOM-UV 144


Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm Kampanjbiljetter från 595 SEK Kontakta oss på direktflyg.com Tel. 0770-790 700 bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95 Din flygplats i Härliga Härjedalen

FJÄLLBACKAS VACKRA GOLFBANA En utmanande bana med karaktär av semi-seaside längs den vackra Anråsälven. Banan är av karaktären semi seaside och golfen påminner om linksgolf då närheten till havet gör att vinden måste vara med i beräkningarna samt att de fasta greenerna ofta kräver att bollen rullas in. På elva av hålen är vatten med i spel och det nervkittlande första utslaget sker över älven.

Fjällbacka Golfklubb | Långö Rörvikarna 1, 457 41 Fjällbacka | Kansli 0525-311 50 | fjallbacka.gk@telia.com


ILLUSTRATION: OAS REKLAMBYRÅ AB

Annons

Rätt logistiklösning skapar förutsättningar för tillväxt SPONSRAT INNEHÅLL

För att företag ska kunna fokusera på kärnverksamheten kan en extern logistikpartner vara bästa lösningen. Det är viktigt att välja rätt partner! Gör en bakgrundskontroll och välj den som har erfarenhet av din bransch och dina produkter, en som du kan växa tillsammans med på lång sikt.

Det gäller att hitta en logistikpartner som passar ens verksamhet. Många går bara på vad som upplevs billigt men detta är inte alltid prisvärt. En bra logistikpartner ger sina kunder ett konkurrensmedel genom utveckling, kompetens och erfarenhet som skapar mer affärer. Vidare är detviktigt att göra en kreditkontroll och försäkra sig om att logistikföretaget har kapital för att driva verksamheten även under en lågkonjunktur samt kunna ta investeringar för att vara effektiva, säger Johan

Lindahl, vd, OnePartnerGroup Logistics. Det är också viktigt att se till det egna bolaget och vad man behöver för att växa långsiktigt. En bra partner kan växa tillsammans med företaget och dessutom förbättra förutsättningarna för tillväxten.

Idag har OnePartnerGroup Logistics lager Göteborg, Kungsbacka, Jönköping och Nässjö men tittar på flera orter bland annat i Mälardalen och i södra Sverige för att vara Sveriges lokalaste logistikpartner. Det kan vara svårt att släppa kontrollen och outsourca hanteringen av sina varor men med lokala lager och kontor kan det kännas tryggare.

Ett effektivt logistikflöde

Något som många behöver hjälp med i början är att skapa rätt strukturer för ett effektivt logistikflöde. Alla produkter behöver märkas på ett logiskt sätt och de olika systemen behöver prata med varandra, på så vis skapar man ett effektivt flöde vilket ger konkurrensfördelar. En bra logistikpartner kan hjälpa till med upprättandet av ett sådant flöde vilket ger en hög kvalitet och blir billigare i längden. Kompletterande tjänster som ger kunden en helhetslösning är ett plus, behoven kan ändras och det kan vara bra att kunna lägga till fler tjänster när det behövs. – Vi har utgått från kundbehovet när vi skapat våra tjänster. För handeln har vi,förutom en bra logistiklösning, till exempel en fotostudio för fotografering

marknadsföring, säger Johan Lindahl. Omställningen för Best of Brands har precis börjat landa och resultaten har börjat synas. Deras e-handel har utvecklats starkt på sistone och genom att lägga ut lager- och logistikverksamheten skapas bra förutsättningar för fortsatt utveckling. Positiva effekter

Stark utveckling

Johan Lindahl Vd, OnePartnerGroup Logistics FOTO: OAS REKLAMBYRÅ AB

av varor som kommer in till lagret, en kundtjänstfunktionoch vi kan hjälpa till med kundens marknadsföring via koncernens reklambyrå. En framtidssäker lösning

OnePartnerGroup är även ett bemanningsföretag vilket är ett riktigt bra stöd i handelns säsongvariationer. Alla vill inte alltid ha allt men om man väljer oss har man en framtidssäker lösning om behovet ändras, säger Johan Lindahl.

www.opglogistics.se

– Det sitter i vårat DNA att vara lokala, vi har ca 40 lokalkontor och vill även ha en lokal profil för våra lager. Att vi finns nära våra kunder ger kunden en trygghet vid en outsourcing och , säger Johan Lindahl. Ett företag som valt OnePartnerGroup Logistics som logistikpartner är Best of Brands. De nyttjar en stor del av erbjudandet. Från början drev de logistiken själva men tog ett beslut att bli bättre e-handlare för att komplettera butikshandeln. – Vi lagrar deras varor, hanterar orderplock B2C och B2B, distribution, returhantering och fotar varor. De nyttjar även vårt systerbolag reklambyrån Oas för sin

– Logistik är en nyckelfråga till att lyckas med sin e-handel och då har vi valt att låta de som är riktigt duktiga på just logistik hantera det. Lagerflytten från Stockholm gjordes nu i januari och övergår just nu från projektfas till drift och vi börjar se positiva effekter i kundupplevelsen, bättre tillgänglighet och snabbare leveranser, säger Henrik Hultman, vd Best of Brands. Q OnePartnerGroup Logistics: Vi är Sveriges lokalaste logistikpartner och skapar förutsättningar för tillväxt genom framtidssäkra logistik och lagerlösningar


KONFERENS, BRÖLLOP & FESTVÅNING I STOCKHOLM CITY & SKÄRGÅRD

Hallå där! WWW.LIDOVARDSHUS.SE

N SVE SK

KV

A LI T E

AS

KIN

EN

ALSTOR 840 PRO

TS M

WWW.KASTELLETSTOCKHOLM.SE

En hydrostatisk kombimaskin.

www.alstor.se

Arbetar du inom installations- eller fastighetsbranschen? Då ska du kontakta oss för dina utbildningar inom: Styr- och reglerteknik Ventilation Kyl- och värmepumpteknik VVS Projektledning Öppen kurs eller företagsanpassat. Du väljer – vi hjälper dig. Våra utbildningar anpassas efter företagens behov och utgår från dagens teknik och villkor.

www.iuc-utbildning.se

Tfn 08-528 07 831


3DUHW 6M|EHUJ OLYHW PHG UHWKRVWD UHĂ€X[ RFK VQDUNQLQJ Lider du av sväljsvĂĽrigheter, ständig rethosta eller klumpkänsla i halsen? Har du slussats runt i vĂĽrdkarusellen utan att läkarna hittar nĂĽgot fel pĂĽ dig? Ă„r du en av hundratusentals svenskar som dagligen äter syradämpande medicin? Ă„ven snarkning och sĂśmnapnĂŠ är ett utbrett problem, viket Ăśkar risken fĂśr hjärt- och kärlsjukdomar, sĂĽsom VWURNH 1X ÂżQQV GHQ QHXURPXVNXOlUD EHKDQGOLQJVPHWRden IQoroÂŽ VRP HႇHNWLY WUlQDU XSS LQYlUWHV I|UVODSSDG muskulatur och ger människor livskvalitĂŠn tillbaka

Som en bakĂĽtvänd kĂśttkvarn 'HW lU Vn %HULWK 6M|EHUJ EHVNULYHU VLQ WLGLJDUH SUREOHPDWLN PHG sväljsvĂĽrigheter och UHĂ€X[ 0DNHQ 5ROI L VLQ WXU GURJV PHG snarkning och sĂśmnapnĂŠ med dagtrĂśtthet och huvudvärk VRP SnI|OMG %nGD LQYHVWHUDGH L PXQKDQWHOQ ,4RUR ,GDJ lU GH EHVYlUVIULD %HULWK NRP WLOO HQ SXQNW Gn GHQ PnQJnULJD ret- och slemhostan Ăśver gick till dramatiska problem med UHĂ€X[ Âą 'HW YDU VRP DWW OHYD PHG HQ EDNnWYlQG N|WWNYDUQ L PHOODQJlUGHW 0D WHQ JMRUGH HQ NXOOHUE\WWD RFK YlQGH RP 1lVWDQ GDJOLJHQ VWRG MDJ |YHU WRDOHWWHQ PHG |SSHQ PXQ RFK OlW DOOW EDUD UXOOD XU PLJ I|UNODUDU KRQ 3n I|UVNRODQ GlU %HULWK DUEHWDU O\FNDGHV KRQ VPXJJOD ERUW VLQD XWVSRW WDGH WXJJRU L K|JDU PHG KXVKnOOVSDSSHU XWDQ DWW EDUQHQ PlUNWH QnJRW Âą 0HQ HQ GDJ WRJ GHW WYlUVWRSS QlU MDJ VNXOOH lWD OXQFK -DJ EOHY OLYUlGG ÂżFN SDQLN WlQNWH DWW MDJ DOGULJ PHU VNXOOH NXQQD lWD RFK GULFND QRUPDOLVHUDW

Rolf och Berith har gjort gemensam sak och har büda blivit hjälpt av den nya behandlingsmetoden IQoro.

(IWHU nU PHG snarkning och sÜmnapnÊ PHG VWlQGLJ GDJWU|WWKHW RFK KXYXGYlUN VDPW KRW RP VNLOGD VRYUXP LQI|UVNDႇDGH DGYRNDW 6M|EHUJ HQ HJHQ ,4RURŽ 3n IUnJDQ RP YDUI|U KDQ GU|MGH Vn OlQJH PHG %HULWKV ¿QD UHVXOWDW L PLQQHW VlJHU KDQ ¹ 9L PlQ lU QRJ VNHSWLVND DY QDWXUHQ 9L YLOO JlUQD KD NOLQLVND EHYLV EDNRP DOOW 1lU MDJ OlVWH Sn I|UHWDJHWV KHPVLGD RFK VnJ DWW GHW IDNWLVNW IDQQV IRUVNQLQJ EDNRP SURGXNWHQ EHVWlOOGH lYHQ MDJ HQ

(Q OlNDUH NRQVWDWHUDGH DWW %HULWK WUROLJWYLV OHG DY HWW PHOODQJlUGHV EUnFN PHQ nW GHW IDQQV EDUD V\UDGlPSDQGH OlNHPHGHO HQ NOHQ WU|VW VRP LQWH KMlOSWH Âą )DVW MDJ KDGH OlVW DUWLNODU RP ,4RURÂŽ redan innan, en neuromuskulär behandlingsmetod VRP SnVWRG VLJ KMlOSD PRW Uethosta, sväljsvĂĽrigheter, halsbränna och UHĂ€X[ -DJ EHVWlOOGH JHQDVW HQ 'HWWD EOHY YlQGSXQNWHQ I|U %HULWK .RQVHNYHQW WUlQLQJ WUH JnQJHU GDJOL JHQ I|UH PnOWLG JDY UHVXOWDW Âą ,GDJ PLQQV MDJ LQWH QlU MDJ VHQDVW KDGH HQ UHĂ€X[DWWDFN VlJHU KRQ RFK VHU Sn PDNHQ 5ROI VRP lYHQ KDQ WUlQDW PHG ,4RUR

5ROIV VQDUNQLQJ YDU L DOOUD K|JVWD JUDG HWW JHPHQVDPW SUREOHP 6DP WLGLJW VRP %HULWK EOHY DOOWPHU I|UEDQQDG |YHU DWW PDNHQV QDWWOLJD ROMXG OnJ KRQ lYHQ YDNHQ RFK O\VVQDGH Sn KDQV W\VWQDG andningsuppehüllen. ¹ ,EODQG WlQNWH MDJ DWW KDQ VNXOOH G| VlJHU KRQ YlO PHGYHWHQ RP GHQ Ükade risken fÜr hjärt- och kärlsjukdomar süsom stroke, i samband PHG V|PQDSQp ,GDJ lU ,4RURŽ HQ GHO DY SDUHWV YDUGDJ %DUQHQ Sn I|U VNRODQ YHW DWW IU|NHQ %HULWK PnVWH WUlQD PHG PXQKDQWHOQ LQQDQ PnOWLG OLNVRP 5ROIV NROOHJRU Sn DGYRNDWNRQWRUHW lU YlO LQVDWWD L DWW 5ROI KDU PHU lQ MXULGLVND WHUPHU L PXQQHQ

SväljsvĂĽrigheter och snarkning – sänker din livskvalitĂŠ

GHU QlPOLJHQ VDPPD PXVNOHU och nervbanor, men pü olika VlWW 7UlQLQJ PHG PXQKDQWHOQ lU lättillgänglig, säker och applicerbar pü ung som gammal och WDU EDUD PLQXWHU SHU GDJ 0HQ ,4RUR Ž lU LQJDOXQGD HQ trollstav! Har du inte de knappa WYn PLQXWHU VRP WUlQLQJHQ NUl YHU SHU GDJ HOOHU WlQNHU GX LQWH WUlQD HQOLJW RUGLQDWLRQ Gn lU GHWWD LQJHW I|U GLJ

Känner du igen dig ovan? Du är inte ensam, minst 1 av 10, ung som gammal, kvinna som man uppskattas lida av sväljsvĂĽrigheter. Det heter dysfagi och det sitter inte i huvudet, det sitter i musklerna. I ĂĽratal har vi tagit piller fĂśr att komma ĂĽt problemen. VĂĽr livskvalitĂŠ har naggats i kanten och mĂĽnga drar sig fĂśr socialt umgänge där mat inkluderas. Kanske är det du själv drabbad, en anhĂśrig eller en kollega som aldrig fĂśljer med ut pĂĽ lunch. Den vanligaste formen av dysfagi orsakas av ett mellangärdesbrĂĽck, Hiatus hernia, med symptom som halsbränna, ret- och slemhosta, harklingar, klumpkänsla och felsväljningar. Problemen kan komma RFK Jn PHQ EUXNDU LQWHQVLÂżHUDV PHG WLGHQ (WW PHOODQJlUGHVEUnFN lU VYnUXSSWlFNW YLG HQ YDQOLJ JDVWURVNRSL PHQ GHW lU GRFN LQJHW EHYLV Sn att det inte skulle existera‌ cWVNLOOLJD VnYlO NYLQQRU VRP PlQ KDU lYHQ SUREOHP PHG snarkning och sĂśmnapnĂŠ, QnJRW VRP NDQ |ND ULVNHQ I|U KMlUW RFK NlUO VMXNGRPDU 0nQJD W\FNHU lQ L GDJ DWW GHW lU JHQDQW DWW SUDWD RP DWW PDQ VRYHU L VNLOGD VRYUXP Sn JUXQG DY ROMXGHQ 0HG GHQ Q\D IRUVNQLQJVEDVHUDGH QHXURPXVNXOlUD EHKDQGOLQJVPHWRGHQ DQJULSV JUXQGRUVDNHQ EDNRP V\PSWRP OLNW RYDQ )|UHQNODW XWWU\FNW VNHU HQ VW\UNHWUlQLQJ DY LQUH I|UVODSSDG PXVNXODWXU )|U OLNYlO VRP GX NDQ WUlQD XWVLGDQ NDQ GX WUlQD LQVLGDQ 'HW lU GRFN DOOWLG YLNWLJW DWW KRV OlNDUH XWHVOXWD DQGUD EDNRPOLJJDQGH RUVDNHU EDNRP SUREOHPHQ

Metod med bredd 'n GHQ QHXURPXVNXOlUD EHKDQGOLQJVPHWRGHQ ,4RURÂŽ aktiverar krop SHQV HJHW LQSURJUDPPHUDGH V\VWHP IUnQ PXQ KMlUQD WLOO PDJVlFN I|U NODUDU GHW YDUI|U ,4RURÂŽ KDU SRVLWLY LQYHUNDQ Sn PnQJD ROLND IXQNWLRQHU 9nUD PHVW EDVDOD IXQNWLRQHU VRP DWW DQGDV lWD VYlOMD RFK WDOD DQYlQ

SväljsvĂĽrigheter kan ibland fĂśrvandlas till en akut situation. Sätt inte OLYHW L KDOVHQ 1X ÂżQQV GHW hjälp att fĂĽ.â€? Vill du dock investera i din livskvalitĂŠ och fĂśrsĂśka fĂĽ till en I|UlQGULQJ Jn LQ RFK OlV PHU Sn www.iqoro.com

• • •

LĂĽte

r det Läs fÜr bra? om ku erfar ndernas enhe iqoro ter pü .com

LĂ„TT ATT ANVĂ„NDA 1,5 MINUTERS TRĂ„NING/DAG VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKT

,4RURÂŽ gĂĽr att kĂśpa pĂĽ www.iqoro.com eller tel: 0650 - 40 22 37 ÂŽ


Scanunit – specialister på heltäckande lösningar för fartygsunderhåll Trimmad organisation

Till sjöss är varje minut värdefull. Rätt insats med rätt kompetens i rätt tid med minsta möjliga miljöpåverkan är avgörande framgångsfaktorer.

– Här har vi med 30 års erfarenhet byggt upp en unik kompetens som snabbt kan vara Xs XTI\[ LqZ JMPW^M\ ÅVV[ N Z I\\ O ZI MV S^ITQÅKMZIL QV[I\[ UML minimerad stilleståndstid, säger Kristian Berg, VD på ScanUnit. ScanUnit är en av Skandinaviens ledande

leverantörer av kompletta lösningar inom lyft och underhåll för sjöfart och industri. Huvudkontoret ligger i Helsingborg men arbetsfältet är globalt. · >sZ ÅTW[WÅ qZ I\\ M\IJTMZI långsiktiga kundrelationer där vi lär känna kundens unika behov [s I\\ ^Q SIV MZJR]LI M‫ٺ‬MS\Q^I helhetslösningar, säger Kristian Berg. Vårt mål är att vara en nära och tillgänglig partner till sjöfarten som snabbt kan skräddarsy en lösning oavsett vad fartyget och redaren behöver hjälp med.

Kristian Berg har sedan han tog över som vd på Scanunit för ett och ett halvt år sedan kunnat notera att efterfrågan på större installationer ombord minskat men i gengäld har de snabba, lite kortare uppdragen inom [MZ^QKM WKP ]VLMZPsTT JTQ^Q\ ÆMZ · >Q PIZ MV ÆM`QJMT organisation med marknadsledande kompetens när det gäller större QV[\ITTI\QWVMZ I^ M`MUXMT^Q[ GRE-rör för scrubbers, ballasthantering och kylning men ligger också i absolut framkant inom områden som lyft, ytbehandling, stål/svets samt LSA/Safety. ScanUnit har vässat och renodlat kompetensen inom sina kärnområden och står i dag väl rustat för att möta branschens allt högre krav Xs M‫ٺ‬MS\Q^Q\M\ [qSMZPM\ WKP hållbarhet. · >Q [MZ W[[ [WU MV ÆM`QJMT problemlösare för både sjöfarten och industrin, säger Kristian Berg.

Bygger vidare på kompetensen

Sjöfartsmarknaden har varit svajig de senaste två åren. Områden som roro och NqZRM\ZIÅS NWZ\[q\\MZ Os [\IZS\ UMLIV W‫[ٺ‬PWZMUIZSVILMV [\sZ och stampar. · 5MV ^Q [MZ ITT\ ÆMZ \MKSMV Xs ökad rörlighet på marknaden och står väl rustade att möta branschens behov, säger Kristian Berg. Vi har precis tagit nya viktiga beställningar i Österrike och Holland och ser stora möjligheter att fortsätta ^q`I QV\MZVI\QWVMTT\

SCANUNIT

• ScanUnit bildades 1988 och är i dag marknadsledande inom segmentet fartygsunderhåll. • Företaget har huvudkontor i +HOVLQJERUJ PHQ ȴQQV ¦YHQ L Göteborg samt i danska Fredericia. • ScanUnits motto är ”Our Skill – <RXU %HQHȴWȋ RFK ȋ6DIHW\ )LUVWȋ

RXU VNLOO \RXU EHQHȴW

Bli solcellsrebell! Snart bygger vi Sveriges största solpark på Kalmar Öland Airport. Var med i nästa våg av solcellsrevolutionen! Köp dina andelar på energirepubliken.se.

Varje andel kostar 1100 kr och genererar ca 100 kWh per år. För elen betalar du 0 kr per år i 15 år, därefter 15kr/andel och år. Statlig skatt och avgifter tillkommer på din förbrukning.
Resa

152


MARSEILLE

När ynglingar en gång i tiden av olika skäl ville lämna sitt gamla liv bakom sig, begav sig en del till den Franska främlingslegionen och då var vanligtvis järnvägsstationen Gare Saint-Charles i Marseille, den första anhalten. ­ TEXT: HARALD MÖLLERSTRÖM

153


Resa

D

Främlingslegionärer uppställda

Järnvägsstationen Gare Saint-Charles

154

et var där de fick de sina huvuden snaggade och svor trohetseden till Beau Gestes legendariska regemente för fem år framåt. Legionens rekryteringskontor har i och för sig flyttat 15 km ut till Aubagne men järnvägsstationen i Marseille är fortfarande en levande plats full av unga män med snaggade huvuden, men i det här fallet handlar det oftast om män som tagit tåget från Paris till Marseille för en helg med party. Det franska höghastighetståget TGV avverkar de 70 milen från Paris till Marseille på drygt tre timmar och har på sitt bidragit till att ljuta nytt liv i Frankrikes största hamnstad. Det finns 27 dagliga avgångar och den snabbaste går på tre timmar och sex minuter. Marseille är Frankrikes äldsta stad och grundades omkring 600 år f Kr av feniciska handelsmän som kallade den Massalia. Men området är betydligt äldre än så för vid utgrävningar under järnvägsstationen i Marseille har man hittat undervattensgrottor som är mellan 20 000 till 30 000 år gamla och man har dessutom funnit neolitiska bosättningar som härrör från tiden 6 000 år f Kr. De första grekerna slog sig ner i vad som idag är den norra sidan av hamnen. Sedan dess har Marseille välkomnat vågor av utländska besökare. Efter grekerna kom perser, romare, västgoter, ryssar, armenier, vietnameser, korsikaner, spanjorer och nordafrikaner– och alla gjorde de sina egna avtryck på staden. Den moderna delen av Marseille har brett ut sig kring den gamla hamnen i söder. Den blev infarten till Franska Nordafrika och samtidigt som varor skickades till kolonierna vällde narkotika och invandrare in i hemlandet. Marseille blev ökänd som en stad med våld och korruption och filmer som ”The French Connection” förbättrade inte på något vis stadens då redan dåliga rykte. Antalet prostituerade, sutenörer och ficktjuvar ökade snabbt i takt med invandringen och det gjorde också rasmotsättningarna och idag utgör invandrarna ungefär en fjärdedel av stadens befolkning. Många av dem flydde hit efter Algeriets självständighetsförklaring 1962. ­


EEZYFLOW SOVKRAGE FAKTA EEZYFLOW Sovkragen är ett CE-märkt medicintekniskt hjälpmedel som kan kombineras med exempelvis snarkskena/näsvidgare.

© Copyright All rights reserved by Anti-Snore Partner Sweden AB

Eezyflow är en fysiologiskt utformad sovkrage, mjuk och tryckavlastande, inställbar i höjdled samt fjädrande. Den hjälper till med att hålla huvudet lätt sträckt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun.

• Sovkragen är tillverkad i Sverige och Danmark.

Denna sovposition liknande stabilt sidoläge ger friare luftvägar och snarkning reduceras i olika grad beroende på anatomi, vikt, leverne, ålder och hur länge man snarkat. Ett skonsamt val av egenvård.

• Viskoelastiskt tryckavlastande skum med minnesfunktion som formar sig av kroppsvärmen.

Utmärkt som resekrage, även icke snarkare kan använda Eezyflow vid resor ”anländ utvilad utan nackspärr”.

• Tygerna är svensktillverkade av 100% ekologisk bomull.

Vid misstanke om sömnapnésyndrom (från 5 andningsuppehåll per sömntimme och uppåt) kontakta en sömnklinik för utredning.

Mer information om Eezyflow by Anti-Snore Partner Sweden AB: www.eezyflow.com kundservice@eezyflow.com Tel. 08 636 50 30

®

MADE IN EU

Bättre sömn - Bättre liv!


Resa

Bouillabaisse a la Marseille

Gamla hamnen

L´Epuisette

OCH NU ÄR BRITTERNA PÅ VÄG,

i synnerhet sedan Marseille förbundits med London via Eurostars höghastighetståg mellan London och Marseille som invigdes den första maj. Marseille var en gång i tiden en förfallen hamnstad som nu håller på att genomgå en ansiktslyftning som kostnadsberäknats till sju miljarder euro. Enligt det projektet var det tänkt att förvandla Marseille till ett nytt viktigt kulturcentrum. Marseille är idag den främsta staden i Frankrike efter Paris när det gäller teatrar. I Cité de la Musique arrangeras årligen drygt 100 konserter och det det handlar om allt från klassisk musik till garage. Dansare från Palais Garnier i Paris reser regelbundet till Marseille för att uppträda på Marseilleoperan och modevisningar arrangeras med jämna mellanrum på Musé de la Mode. Mars, som Marseille kallas i dagligt tal, kan ståta med fantastisk shopping och kvällsliv och räknas numer som en av de mest spännande städerna utmed Medelhavskusten.

156

hittar naturligtvis till Dromel Ainé, som i hög grad bidragit till att vikten hos generationer av lokalbefolkingen stadigt ökat sedan 1760. Marseille är även berömt för sin tvål. Det bästa sortimentet när det gäller badrumsprodukter förutom tvål hittar du hos La Compagnie de Provence, som ligger alldeles i närheten av hotell Vieux Port.

CHOKLADFINSMAKARE

finns tydliga influenser från Medelhavet, Nordafrika och Italien. Det är också här som den berömda fisksoppan Bouillabaisse har sina rötter. De flesta krogar har soppan på menyn men det finns några som höjer sig över mängden. Bouillabaisse är egentligen en fiskgryta men det är inte vilken som helst. Den kan få afficionados att hamna i upphetsade debatter om vilka ingredienser som den bör innehålla. Men nästan alla är överens om att den bör innehålla rascasse, en lokal

I KÖKET I MARSEILLE

fisk som håller till i klippskrevor i havet. Samma sak gäller om rätten ska inneåla vitt vin eller inte. Var den bästa bouillabaissen serveras är också en tvistefråga bortsett från att det måste vara i Marseille. En toppkrog för bouillabaisse är ]঍*ɚɸȒɤDzɯɯDzࠟ Dzȵ DzȩDzȅljȵɯ ɝDzɤɯljɸɝljȵȅ ȲDzǬ utsikt över den lilla hamnen i Vallon des Auffes. Där hittar flera olika spännande fisksorter på menyn och skaldjursrätter om man redan hunnit med bouillabaissen. Den lilla krogen Chez Madie som ligger på den norra sidan av Vieux Port är berömd för sin traditionella typ av bouillabaisse och det gäller också de klassiska restaurangerna är Chez Fonfon och Chez Michel. På Le Miramar, som också har många förespråkare, har man även möjlighet att lära sig allt om denna rätt från att fånga fisken, till att tillaga den. Le Gout des Choses är en bistro som serverar rätter ur det provencalska köket och andra rätter från närliggande regioner. ¬


Är du en av de som numera ska lämna fingeravtryck för att resa till Kina? Kina har per 1 december ändrat regelverket och L] Us[\M TqUVI ÅVOMZI^\ZaKS N Z I\\ Ns ^Q[]U 7U du vill veta mera om processen och hur Comet kan hjälpa dig med vår anpassade service, så kontakta oss redan i dag! 7J[MZ^MZI I\\ WU L] ZMLIV PIZ M\\ OQT\QO\ ^Q[]U OqTTMZ LM\\I QV\M N Z LQO ,qZMUW\ qZ L] OQ^M\^Q[ välkommen att be om vår hjälp med din visumansökan, oavsett om destinationen är Kina eller en annan.

Comet Consular Services Med mer än 30 år på marknaden, mer än 70 specialister på våra kontorer i Norden, bl.a. i Göteborg och Stockholm, samt vårt globala nätverk, erbjuder vi en unik och mycket uppskattad tjänst.

Comet

CONSULAR SERVICES VISAS / LEGALIZATIONS / TRANSLATIONS / IMMIGRATION SERVICES

www.cometconsular.com

cka! rä n a k tt e b g n ti s ä Ett f E! ot TB m n e j l i ela fam h a r e n i Vacc

Mottagningar: Kungsholmen och Vällingby

www.sticka.se info@sticka.se 08-500 033 00


Resa

La Residence du Vieux Port

Grand Hotel Beveau

håller hög klass. Det finns gott om barer kring Vieux Port, i Le Panier och i strandområdet Escale Borély. Prova traktens pastis i den trevliga baren Au Petit Nice i distriktet Plaine. Pastis är en fransk drink som dricks som en aperitif före maten. Pastis blev populär i Frankrike efter det att absint förbjöds 1915. NATTLIVET I MARSEILLE

så finns i den gamla stadsdelen hotellet La Residence du Vieux Port. Boka ett rum med havsutsikt så får du en tjusig utsikt över hamnen och alla båtar och basilikan Notre Dame de la Garde. För de som anser designen är viktigare än läget så lönar det sig att besöka det enda hotel som den lysande arkitekten Le Corbusier någonsin byggt. Ett annat fyrstjärnigt hotell är Grand Hotel Beauvau där världsberömde pianisten och kompositören Frederick Chopin en gång övernattade tillsammans med författarinnan George Sand.¬

NÄR DET GÄLLER BOENDET

Old Vieux Port

158

Frederick Chopin 1810-1849


forsbergsfritidscenter.se

Välj bland

5 varumärken på 7 center! Vi har alla Välsorterade

storlekar och

tillbehörsbutiker

prislägen!

samt förmånlig finansiering!

Alltid minst

600 husbilar och husvagnar i lager! Både nytt & begagnat för omgående leverans!

Störst i Sverige!

HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80 STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00 MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44


Resa

Calanque de Sormiou bukten nära Marsielle

av många seglare som en av världens finaste skärgårdar när det gäller att segla. Vid Vieux Port kan du hyra en yacht och segla bland öarna. Där ligger Chateau dÍf som blev världsberömd tack vare författaren Alexandre Dumas roman ”Greven av Monte Christo”. De som inte seglar kan ta sig dit med färjan vid des Belges.

MARSEILLEBUKTEN RANKAS

hittar Marseille sin rytm. Kvällen kan man med fördel starta med en aperitif på Le Bar de la Marines stora terrass som påminner om 1930-talet i Vieux Port. Om man är sugen på att dansa så väljer man La Dame Noir där såväl franska som internationella DJ:s svarar för underhållningen. Vill man lyssna på jazz i Marseille är det klara valet La Caravelle. Från baren har man dessutom en fantastisk utsikt över hamnen. Ett viktigt tips: Undvik mistralen som ständigt blåser från februari till mars och sedan från oktober till november och augusti när den kan bli lite väl klibbigt. ԥ

EFTER MÖRKRETS INBROTT

160

La Caravelle


Vill du träffa de som undrar Ăśver samma saker som du, fajtas med samma problem och letar efter liknande information? SBTA ordnar seminarier, nätverksträffar, samlar rapporter och statistik, hĂĽller koll pĂĽ viktiga frĂĽgor. En neutral plattform fĂśr alla som jobbar med affärsresor och –mĂśten. Vi samlar kĂśpare och leverantĂśrer inom mĂśtes- och resebranschen fĂśr dialog och kunskapsutbyte

Tel: +46 8 410 800 92 E-post: info(@)sbta.se


Mindset

K

reativitet ses ofta som en färdighet det inte går att lära ut – en spontan och oorganiserad gnista som kan slå till när du minst anar det. Att arbeta kreativt innebär ofta en rörig process, fyllt av kladdpapper, överstrukna rader samt en och annan mindre panikattack. Samtidigt måste du som arbetar med kreativitet dagligen hitta ett sätt att skapa ordning ur allt kaos för att kunna planera ditt arbete. Nedan följer tre tips som visserligen inte kommer ta bort idétorka och skrivkramp. Däremot kan de fungera som stöttepelare och hjälpa dig strukturera ditt kreativa arbete för att du ska kunna sova gott om nätterna.

1. Tydliggör din arbetsprocess

Det första steget mot att strukturera din kreativa process är att skapa en utförlig plan som definierar varje steg i ditt arbete från idéstadiet till färdig produkt. Om du exempelvis arbetar som konsult kan en sådan planläggning handla om hur och när kunden förväntar sig ta emot, gå igenom och därefter godkänna arbetet du har gjort för dem. Genom att sätta upp en sådan plan eliminerar du osäkra moment i processen och skapar en tydlig bild mot kund samtidigt som du ser vilka egna små deadlines du bör sätta upp. Man kan tänka sig att en steg-försteg-process såsom denna blir alltför allmängiltig och inte går att applicera på alla projekt men genom att på förhand förklara vad du kommer att göra och när det kommer att vara klart frigör du tid från att övertyga andra om en idé för att istället få tid till att faktiskt skapa något de kommer att älska. 2. Kontinuerlig kommunikation

Om kunskap är makt spelar en god kommunikation rollen som får maskineriet bakom att fungera. En bra och öppen kommunikation gör att förväntningarna blir rimliga och att ingen överraskas av oförutsedda moment.

162

Tre sätt att skapa ordning i ett kreativt kaos När ditt första utkast är färdigt för en extern part att läsa bör de enda reaktionerna på detta vara glädje och mindre korrekturjusteringar. Anledningen är helt enkelt den att stil på text, tonalitet och flyt redan ska ha fastslagits av dig och den som ska läsa texten genom kontinuerlig kommunikation. Kom ihåg att kommunikationen fungerar i bägge led, du som kreativt proffs har koll på vad som fungerar ur en kreativ synpunkt men kunden kommer alltid att ha bättre koll på budskapet de vill förmedla. Genom att ställa rätt frågor och vara öppna med respektive behov och förväntningar kommer ni tillsammans kunna få fram en slutprodukt som bägge är nöjda med. 3. Känslor nyckeln till engagemang

Det finns en anledning till att robotarna inte har tagit våra jobb ifrån oss. Uppfinnare har försökt men så fort du tar bort mänskliga känslor från ekvationen tar du även bort stora delar av de känslor som får oss att reagera och känna identifikation.

Oavsett om det handlar om glädje, sorg eller rädsla är det svårt att få fram detta om det inte finns en människa bakom orden. Samtidigt innebär inte strukturering av arbetsflödet och kontinuerlig kommunikation om processen att riskerna med kreativitet helt försvinner – och tur är väl det. OM EN KREATIV IDÉ inte skaver någonstans eller får någon att engagera sig finns det en stor risk att man inte når igenom bruset. Den som försöker tilltala alla riskerar att inte tilltala någon alls. En stökig arbetsplats, oregelbundna arbetstider och slarviga anteckningar på post-it-lappar som kommer på vift är alla tillkortakommanden som är accepterade i en kreativ verkstad. Däremot – när det är dags att visa upp din idé och din arbetsprocess för din mottagare, då är det dags för ordning och reda. ԥ KÄLLA PR NEWSWIRE


Äventyrens Ö Utveckling & Upplevelse

Så nära men ändå så långt borta. Specialiserade på ledarskapsutveckling, grupp-coaching/teambuilding och konflikthantering. Och för er som bara vill belöna era grupper efter gott arbete har vi också en massa roliga aktiviteter. Konferenspension runt lägerelden i stora kåtor – eller mer traditionellt – inomhus. På en egen ö 45 minuter från Stockholm C eller Arlanda.

Äventyrens Ö • Koholmen 1 • 184 91 Åkersberga • Telefon: 08 – 540 881 16 • www.aventyrenso.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TIDNINGSFÖRLAGET MEDIAPRESS AB

ANNONS

PÅ VÄG

Lmrk fhm ªo^gmrk'

?ºklmZ ZgaZem DkblmbZglmZ]' Niimª\d Ibehm^% DgZnl h\a P^bgl[^k` ahl hll'

Lªooª`^g *)% DkblmbZglmZ] M^e )--&+- ./ 2) bg_h9anloZ`glk^l^ko^g'l^ ppp'anloZ`glk^l^ko^g'l^

9


Retreat

Sveriges främsta surfare Freddie Meadows lanserar det nya high-end resekonceptet ’Getaways’ på Costa Rica.

F

reddie Meadows är Sveriges enda professionella och främsta surfare. Han gjorde sitt första VM som 15-åring och har sedan dess rest över hela världen i jakten på de allra bästa vågorna. Efter att ha varit på resande fot i över ett decennium med erfarenheter av boenden, mat, surfparadis från världens alla hörn, så bjuder Freddie nu in till platsen som betyder mest för honom – hans familjeägda lyxvillor Casas Capitan i paradiset Santa Teresa, Costa Rica.

KONCEPTET GETAWAYS fokuserar helt och hållet på gästernas välbefinnande. Förutom den magiskt vackra omgivningen och den höga standarden på villorna Casas Capitan, har Freddie bjudit in stjärnkocken Frida Ronge.

att vara en del av Getaways, både som värd och som instruktör. Han kommer att hålla i surfkurser tillsammans med den lokala legenden Alaric Smith. Det krävs inga förkunskaper för att ta del av yogan eller surfkurserna och all utrustning finns på plats.

FOTO: AGNES MALTESDOTTER

”Konceptet kommer verkligen från hjärtat och jag bjuder in gästerna till mitt familjeägda estate på Costa Rica. Jag har jobbat länge med detta för att få allting till en så pass hög standard på alla delar och det känns helt magiskt att den här drömmen äntligen blir till verklighet,” säger Freddie.

Getaways

GETAWAYS ÄR ETT NYSKAPANDE

resekoncept, en unik retreat med endast fyrtio exklusiva platser per år, som saknar motsvarighet på dagens resemarknad. Getaways tar hand om gästen från första stund, som blir upphämtad i en BMW hemma i Norden, tills att gästen lämnar Casas Capitan med ett förhoppningsvis avslappnat sinne och ett minne för livet. ¬

FOTO: PATRICK ENGSTRÖM

FREDDIE KOMMER SJÄLVKLART

Freddie Meadows

Frida Ronge

165


Chartra eget flyg

Nordic Air Brokers erbjuder kunder att chartra alla typer av flyg Upplev komfort, effektivitet, flexibilitet och kontroll Till din service 24/7

Tel. 0520 48 29 00

info@nordicairbrokers.se


Retreat

Costa Rica surfingparadiset

Det är svårt att tänka sig ett bättre land att turista i än Costa Rica. Variationen i landet, som trots allt är litet i jämförelse med många andra sydamerikanska länder, är enorm. Man reser från kusten till inlandet och vidare till en ny kust på en enda dag om man så vill. Men varför skulle man vilja det? Costa Rica är ett land att insupa miljöer i, uppleva och verkligen se. COSTA RICA ligger i Centralamerika och angränsar till Nicaragua, Panama, Stilla Havet och Karibiska Havet. Huvudstaden heter San José och där bor cirka en tredjedel av landets invånare. Costa Rica betyder ”Den rika

kusten” på spanska och i enlighet med sitt namn har Costa Rica både god ekonomi och demokratisk stabilitet. Man är också ett av de få länder i världen som inte har någon armé. Av alla länder i Centralamerika är Costa Rica det som är populärast bland turister och inom ekoturism är Costa Rica något av en pionjär. Resor till Costa Rica är en fröjd på så många plan. för dig som är sugen på resor till Costa Rica så kan man säga att det till yta är nästan lika stort som Svealand – eller lika litet, kanske man skulle säga. Samtidigt är det världens mest ekologiska varierade. Här samsas över en halv miljon olika arter i djur och växtriket, och alla är säkert inte ens upptäckta än.

FÖR ATT ILLUSTRERA LANDET

EN LITEN BIT FRÅN kusten reser sig aktiva vulkaner upp mot skyn, de sprutar lava och beter sig som ilskna drakar – det känns faktiskt som ett fantasiland emellanåt. I landets södra kustområden finns underbara, prunkande nationalparker där allt från krokodiler till sengångare och apor huserar. HÄR KAN DEN SOM GILLAR

adrenalinrusher testa trädtoppsakrobatik eller åka linbana över trädtopparna. I DE NORRA KUSTOMRÅDENA åker man för sol och bad, här är stränderna vita och vidsträckta och mycket, mycket inbjudande. ࣵ

För mer info om Getaways: www.freddiemeadowsgetaways.com

167


Lästips

Kan hon rädda civilisationen på månen?

Andy Weir är rymdnörden som fick sitt första programmerarjobb redan som femtonåring. Sedan dess har han arbetat som systemutvecklare. I sin debutroman Ensam på Mars bjöd han läsaren på ett humoristiskt Robinson Crusoe-äventyr med rymden som kuliss (blev film med Matt Damon; The Martian). Ensam på Mars fick på kort tid många fans. Över 20 000 läsare har lämnat femstjärniga recensioner i USA.

HAPPY FOOD

MÜNCHEN

VIT KRYSANTEMUM

ROBERT HARRIS

Han är känd som den historiska och politiska romanens gigant. Nu i mars, nästan åttio år efter Münchenöverenskommelsen, släpps Robert Harris hisnande berättelse om de fyra dagar som skulle stoppa ett andra världskrig. I september 1938 flyger den brittiske premiärministern Chamberlain till München i ett försök att bevara freden i Europa. Lösningen tros vara ett avtal mellan stormakterna där Tjeckoslovakien ska avträda ett landområde till Tyskland. Men Hitler har helt andra planer. Samtidigt reser två män med sina egna hemligheter mot München – Chamberlains private sekreterare Hugh Legat och den tyske diplomaten Paul Hartmann. De är nära vänner som står på varsin sida av konflikten, och nu korsas deras vägar i händelsernas centrum. Vem är de villiga att förråda? ࣵ

MARY LYNN BRACHT

Om hur mat och lycka hänger ihop Epidemin av psykisk ohälsa är en folksjukdom som hänger ihop med västerländsk mat och som går att påverka hemma i köket. I denna bok guidas läsaren pedagogiskt och underhållande genom den allra senaste medicinska forskningen. Där andra böcker slutar i tarmen, börjar Niklas Ekstedts och Henrik Ennarts revolutionerande exposé just där, eftersom där finns fler nervceller än någon annanstans utanför hjärnan. Happy Food är en kompanjon i vardagen även utanför köket med handfasta och inspirerande råd. Ennart och Ekstedt navigerar elegant mellan allt från må bra-shoten att starta dagen med och den perfekta antiinflammatoriska burgaren till super-rödbetsjuicen som även fungerar som viagra. ԥ

NIKLAS EKSTEDT & HENRIK ENNART

168

FOTO: AUBRIE PICK

M

ånstaden Artemis är paradiset i rymden – för rika turister och excentriska miljardärer, alltså. För Jazz är det alger till frukost, ölsubstitut på kvällen och en brits under marken. Till den dag hon erbjuds en oemotståndlig summa för att begå det perfekta brottet. Men givetvis är inget så enkelt som det framstår. Jazz upptäcker snart att hon hamnat mitt i en konspiration för kontrollen av hela Artemis – och att hennes enda chans att överleva hänger på en plan som är betydligt mer riskfylld än det brott hon lovat att utföra. Artemis är en fartfylld thriller i en framtidsvision som känns läskigt realistisk. Med Andy Weirs omisskännliga humor blir det ett actiondrama som är lika spännande som underhållande. ԥ

Korea, 1943. Hana arbetar som djuphavsdykare och åtnjuter ovanligt stor frihet och självbestämmanderätt för att vara kvinna. Tills den dag då hon ertappas på stranden. För att skydda sin lillasyster ger hon inte ett ljud ifrån sig utan låter sig tillfångatas av japanska soldater som för henne till en militärbordell. Sydkorea, 2011. Emi har ägnat mer än sextio år åt att försöka glömma den uppoffring som hennes syster gjort för henne. Nu måste hon konfrontera det förflutna. Systrarnas parallella historier leder fram till en gastkramande upplösning. Vit krysantemum är en fängslande skildring om två egensinniga och starka systrar, vars kärlek är tillräckligt stor för att segra över krigets grymma ondska. ԥ


Använd alla kanaler samtidigt, oberoende varandra. BeX är ett affärs- och retailsystem som är byggt för Omni. Programvaran synkroniserar digitala och fysiska kanaler vilket innebär att du kan använda alla kanaler samtidigt, oberoende varandra. Allt ligger online. Uppgradera Omnichannel till Unified Commerce med BeX och ha realtidsuppdaterad information. BeX håller reda på köp, order, returer, prissättning, värdebevis, poängsaldon, bonus, giltighet, kampanjer, statistik, kundklubb, i realtid. Skuldsaldon och avräkningar mellan resultatenheter och juridiska enheter bokförs och hanteras automatiskt.

BeX

R

SMART BUSINESS CLOUD SYSTEM

www.perfectit.se

-

08

556

183

90

-

info@perfectit.se

Du fokuserar. Vi fakturerar. Fakturaservice

Inkassoservice

Fakturabelåning

Billing

Reskontraservice

PayEx är experter på fakturering och kan sköta hela processen; vi skapar underlag, skickar fakturan, hanterar din kunds inbetalning och följer upp ifall betalning inte sker. Du kan tryggt lägga hela eller delar av faktureringen hos oss och du väljer själv vilka delar du vill att PayEx ska hantera. Låt PayEx ge dig de bästa förutsättningarna, så att du kan fokusera på det du är bra på, genom att vi gör det vi är bäst på. Enklare än så blir det inte.

Vi är ett helägt dotterbolag till Swedbank och ett av Nordens ledande företag inom betalningslösningar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland.


Lästips

”Efter åtta utgivna spänningsromaner har jag insett att det är en gåva att vara rädd. Annars hade jag aldrig kommit på alla nya uppslag till intriger. Det är nämligen mina allra värsta farhågor jag utgår ifrån när jag skriver” Syndabocken -är titeln på Sofie Sarenbrants nästa bok om Emma Sköld. Därmed är Syndabocken hennes nionde bok och som släpps i maj 2018. ¬

170


KONTOR KONFERENS HOTELL 2018

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACEâ„¢

www.gotessons.se


Lästips

"När jag väl börjar skriva manuset är det hundra procent disciplin som gäller"

FOTO: THRON ULLBERG

blev jag glad – i en minut, sedan ändrades målet igen. Jag är inte typen som sätter mig ner och är nöjd, utan jag vill hela tiden framåt. Samtidigt har jakten på framgången också fått mig att inse att böckerna inte är viktigast. Det som jag är absolut gladast över med mitt författarskap är att jag bestämmer över min egen tid, så jag kan vara tillsammans med barnen. Jag är hemma när de går till skolan och finns där när de kommer hem igen. Det är lyx för mig och värt att arbeta hårt för. Sofie Anna Brita Sarenbrant, född 4 januari 1978, är en svensk författare och journalist. Debuterade 2010 med boken Vecka 36. Hennes serie om kriminalinspektören Emma Sköld har sålts i över en miljon exemplar och till tretton länder. Den tredje delen i serien, Visning pågår, blev Sveriges mest sålda deckarpocket 2015.

C

irka 1,5 miljoner böcker har sålts och lästs runtom i världen – en siffra som tydligt visar på ett lyckosamt författarskap för Sofie Sarenbrant. Om vägen dit och hur man kan tänka och göra för att förverkliga drömmen om att skriva och ge ut en bok, berättar Sofie om här. Revansch har varit en drivkraft för att lyckas som författare. Idag är du en etablerad bestsellerförfattare, men vad är din motivation idag?

—När jag gick på mellanstadiet och kände mig utanför gemenskapen, byggde jag upp en drivkraft inom mig som en tröst. ”En dag ska de få se att jag visst duger”, tänkte jag för mig själv. Drömmen om en bok växte fram under åren som journalist, och då handlade drivkraften mer om att jag ville bevisa för mig själv att jag kunde lyckas få en bok utgiven. Att sälja över en miljon böcker fanns liksom inte med från början, men eftersom jag är en tävlingsmänniska vill jag alltid sätta upp nya mål. När ”Visning pågår” som blev Sveriges mest sålda deckarpocket 2015, förstod jag att jag kunde nå en miljon sålda, och när det hände förra hösten

172

Berätta kort om nya boken som kommer i maj – Syndabocken.

—En inbrottsvåg drar genom Stockholmsförorten Bromma, och tjuvarnas metoder blir bara värre och farligare. De struntar i larm och att familjerna är hemma. När ett mord på en tonårspojke skakar idyllen, kopplas Emma Sköld in på fallet. Är det ett villainbrott som har gått snett? Idén är ett resultat av mina egna rädslor, mardrömmarnas mardröm att en främmande människa befinner sig i ens hus på natten.

Hur lägger du upp arbetet inför en ny bok, som början och slut till exempel?

—Jag lägger mycket tid på att utveckla min idé och göra ett så gediget och genomtänkt synopsis jag kan. Det kräver en hel del löpning för att vässa kreativiteten, jag kommer inte på så många bra intriger framför en grå dataskärm. Innan jag börjar skriva på riktigt vill jag pröva idén, så att den håller för en hel roman och inte slutar som en novell. Och framför allt vill jag ha tänkt ut upplösningen på förhand. Jag älskar deckare med överraskande slut, och vill skriva något som jag själv skulle vilja läsa. Något som skakar om och vänder upp och ner på allt de sista kapitlen. Arbetsrutin?

—När jag väl börjar skriva manuset är det hundra procent disciplin som gäller. Det är bara att sätta sig vid tangentbordet och leverera.

Jag skriver intensivt i några månader tills jag har ett råmanus att lämna in till förlaget. Morgonen är bästa stunden för mig, sedan sinar förmågan att uttrycka sig ju mer timmarna går. På eftermiddagarna ägnar jag mig mer åt administration och annat som inte kräver lika mycket kreativitet som skrivandet gör. Jag kan arbeta varsomhelst, bara jag har min dator. Till den som seriöst funderar på ett författarskap?

—Läs mycket för att samla på dig inspiration och kunskap om hur man bygger upp en berättelse. Dramaturgi, språk, karaktärer, miljöer, dialoger, ja allt. Fundera på vad du själv vill berätta, för vem och varför. Följ intressanta författarskap på sociala medier och se hur de arbetar. Och framför allt, gå en skrivarkurs. Det var så Camilla Läckberg började – ett tydligt framgångskoncept. Blir det film om kriminalinspektör Emma Sköld?

—Tv-serie eller film är en dröm, och min agent har spännande saker på gång gällande det, men inget jag kan prata om riktigt än. Hur förverkligar man en författardröm, och ta steget?

—De flesta jag känner började skriva vid sidan om sitt arbete. Det gjorde jag med, och jag skrev när jag var föräldraledig, åtminstone när barnen sov. Eftersom det är svårt att få en bok utgiven, kan det vara skönt att inte släppa allt annat och satsa, inte i första hand i alla fall. Det är det som är så häftigt med en bok. Du kan skriva vid sidan om. Jag skrev istället för att titta på teve och hittade små luckor här och där. Sakta men säkert fick jag ihop ett manus. Tålamod och hårt arbete är de viktigaste egenskaperna. Ett bra tips är att läsa igenom manuset ordentligt och inte vara lika ivrig som jag var och skicka in för tidigt. Läs och ändra, rätta och styr upp berättelsen innan du skickar det till olika förlag. Så kanske du slipper alla refuseringsbrev som jag fick i början. Lycka till! ԥ


1 tim från Gbg, 2 tim från Sthlm

Inför utmaningen träna på Billingen i Skövde Simning med utsikt

10 olika motionsspår

Arena Skövde öppet 356 dagar

Prova på Sweden Outdoor Festival

Återhämtning på Aqua Vitalis

Totalt 30 km MTB-spår

Psst... Fler spår, stort besökscentrum och gondollift - nu gör vi Billingen ännu bättre!

billingen.nu En del av Skövde kommun


Streaming

MAFIA ONLY KILLS IN SUMMER Säsong 2 – premiär 23 maj

av tv-serien som är baserad på den mångfaldigt prisbelönade och kritikerhyllade filmen med samma namn, skriven och regisserad av Pierfrancesco Diliberto. Vi följer en ”normal” familjs vardag med arbete, kärlek och ekonomiska besvär i 70-talets Palermo. Med svart humor målas en historia upp mot en fond av tidens blodiga och våldsamma sammandrabbningar med maffian, hur barn växer upp och för att bli ”synbart normala” på en plats som befinner sig i fullt krig. I rollerna ser vi Anna Foglietta, Claudio Gioé, Valentina D’Agostino och Francesco Scianna. ԥ

ANDRA SÄSONGEN

KILLING EVE Har haft premiär den 9 april på HBO Nordic HBO EUROPE HAR SÄKRAT rättigheterna för den nya thrillerserien Killing Eve, med manus av mångfaldigt prisbelönade Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Serien i åtta avsnitt är en produktion från Sid Gentle Ltd. för BBC America, inköpt från Endeavor Content. Nyligen blev det klart att Killing Eve kommer att delta i tävlingssegmentet i årets internationella seriefestival i Cannes.

Sandra Oh (Grey’s Anatomy) och Jodie Comer (Doctor Foster) gör huvudrollerna som Eve (Oh), en uttråkad och smart säkerhetsagent på M15 som är långt ifrån nöjd med

THE TALE HBO-film – premiär 27 maj THE TALE HANDLAR OM Jennifer (Laura Dern, HBO:s Big Little Lies) som ställs inför ett livsavgörande vägskäl när en novell hon skrev som 13-åring tvingar henne att omvärdera sin första sexuella relation – och allt det vi säger till oss själva för att kunna överleva. Filmen är baserad på den prisbelönade författaren och regissören Jennifer Fox egen historia. I övriga roller ser vi Isabelle Nélisse, Elisabeth Debicki, Jason Ritter, Frances Conroy, John Heard, Common och Ellen Burstyn. ԥ

174

sin skrivbordstjänst, och Villanelle (Comer), en livsfarlig yrkesmördare som älskar den lyx hennes inkomster inbringar. När Eve får i uppdrag att spåra upp och stoppa Villanelle påbörjas en dödlig katt-och-råttalek som inte liknar någon spionhistoria vi sett tidigare. I övriga roller ser vi Fiona Shaw (Harry Potter) som Carolyn Martens, David Haig (Fyra bröllop och en begravning) som Eves kollega Bill, Kim Bodnia (Bron) som Konstantin, Darren Boyd (Fortitude) som Frank Haleton, Sean Delaney (Morden i Midsomer) som Kenny Stowton, Kirby HowellBaptiste (Downward Dog) som Elena Felton och Owen McDonnell (Paula) som Niko. Killing Eve (8x45) är baserad på Luke Jennings Villanelle-böcker. ԥ

C.B. STRIKE Ny miniserie - tillgänglig 18 maj

baserad på kriminalberättelser skrivna av J.K. Rowling, under pseudonym Robert Galbraith. Tom Burke (Only God Fogives) gör rollen som Strike, en krigsveteran som jobbar som privatdetektiv i London. Strike är skadad både fysiskt och psykiskt men har en unik förmåga att lösa tre komplicerade fall. De tre första avsnitten är baserade på den första boken The Cuckoo’s Calling, och är regisserade av Michael Keillor, följda av två avsnitt baserade på The Silkworm, regi Kieron Hawkes och två avsnitt baserade på Career of Evil, regi Charles Sturridge. I rollerna ser vi Tom Burke, Holliday Grainger, Killian Scott, Tim McInnerny och Natasha O’Keeffe. Hela serien blir tillgänglig på premiärdatumet. ԥ

SERIE I SJU DELAR


SIX Säsong 2 – premiär 29 maj SIX ÄR INSPIRERAD AV Navy SEAL Team Six verkliga uppdrag – ett team som kanske är mest känt för att ha dödat Osama Bin Laden. Serien berättar om vad det innebär att vara en del av SEAL Team Six, deras komplicerade liv och de livsavgörande beslut de tvingas fatta. I den andra säsongen ansluter Olivia Munn (The Newsroom) och Eric Ladin (The Killing) till rollistan bestående av Barry Sloane, Kyle Schmid, Juan Pablo Raba och Edwin Hodge. Six är skapad av William Broyles Jr. och David Broyles. ࣵ

I'M DYING UP HERE Säsong 2 – premiär 7 maj SHOWTIMES KOMEDISERIE om ett antal ståupp-komikers kamp för att slå igenom i 70-talets Los Angeles är tillbaka. Ny på Goldies scen denna säsong är den trefaldigt Emmybelönade Brad Barrett (Everybody Loves Raymond, Gleason, This is Us, Fargo) i rollen som komikerlegenden Roy Martin. Serien är exekutivt producerad av Jim Carrey och skapad av Dave Flebotte, baserad på biografin skriven av William Knoedelseder.

DESTINATION RUSSIA 2018 Fotbollsdokumentär i 10 avsnitt med toppspelarnas personliga livsberättelser och förberedelser inför årets fotbolls-VM i Ryssland.

Destination Russia 2018 får vi ta del av mängder av initierade och personliga berättelser inför kommande världsmästerskap, om och med spelarna och deltagande landslag. I tio avsnitt får vi berättelser från 12 länders spelare - historier om vänskap, framgång, svårigheter och att besegra motgångar – alla med samma mål: Ryssland 2018. I serien medverkar bland annat det svenska landslagets John Guidetti, till vardags i Deportivo Alavés, och det polska landslagets Robert Lewandowski, stjärna i Bayern München. De har båda en spännande livshistoria att berätta som tagit dem I DOKUMENTÄRSERIEN

till den position de är idag. Några av alla de fantastiska spelare som också är med i serien är Isco (Spanien/Real Madrid), Luca Modric (Kroatien/Real Madrid), Thiago Alcátara (Brasilien/ Bayern München) och Morata (Spanien/Chelsea). (originaltitel Destino Rusia 2018) är en originalproduktion från HBO Latin America och HBO Europe. HBO Latin America har tidigare producerat två dokumentärer i samma serie, för Sydafrika 2010 och Brasilien 2014. Med samproduktionen av Destination Russia 2018 tillsammans med HBO Europe breddas perspektivet till att innefatta betydligt fler länder och spelare, till ännu fler fotbollsfantaster.

DESTINATION RUSSIA 2018

Destination Russia 2018 (10 avsnitt á 30 minuter) finns på HBO Nordic ࣵ

NYTT FÖR BARNEN PÅ TOONIX

VÄLKOMMEN GRETA GRIS! HBO NORDICS BARN & familjesektion Toonix välkomnar favoriten Greta Gris! Hela första säsongen med 52 avsnitt blir tillgänglig redan i slutet av april. Toonix fylls ständigt på med både nya serier och filmer samt nya säsongsavsnitt. Under maj tillkommer bland annat filmerna Katten och Hundpensionatet, serierna Bunnicula och The Zoo, samt nya avsnitt av New Looney Tunes och Ninjago: Masters of Spinjitzy.

175


Utvalt

STUDENTPRESENT

LJUSSTAKAR GLORIA Designad av Broberg & Ridderstråle GLORIA är en ljushållare och på samma gång en skulptur. En skör cirkel i mässing eller försilvrad mässing markerar centrum för ett stearinljus. När den är tänd verkar ljuset som ett inringat nav av energi och när den är släckt tar cirkeln över som en markör i rummet.

FLASKÖPPNARE, KROK FINN Designad av Ania Pauser FINN är en lekfull kombination mellan en flasköppnare och en krok och är tillverkad i mässing.

ÄNG Mässing VAS

Gabi on 12th Armband

DESIGNER BROBERG & RIDDERSTRÅLE SKOTT är en vas som ger plats åt endast en växt per skaft vilket skapar en koncentration kring blomsterarrangemanget.

176

DAGG VAS Svenskt Tenn Dagg vas by Carina Seth Andersson


Har du problem med sniglar? /FNBTMVH FLPMPHJTLU FGGFLUJWU GVOHFSBS CSB ÊWFO EÃŒ EFU SFHOBS Miljoner levande nematoder som angriper sniglarna. Effektivt giftfritt, ofarligt för barn, bin och andra djur. Fungerar lika bra dÃ¥ regnet öser ner.

Ger b effekt ra und 6 veck er or

Bionema säljer nematoder mot: Sniglar • ollonborrar • pingborrar • harkrankar trädgÃ¥rdsborrar • öronvivlar • sorgmyggor Alla vegeterar pÃ¥ växternas rötter ½SPOWJWFMMBSW

½SPOWJWFM

Tel: 090-19 76 40 | www.bionema.se

Iftac säkrar Europas IT-

infrastruktur genom FHUWLÀHUDGH ÀEHUWHNQLNHU Iftac är ett tjänsteföretag inom IT och telekom med utbildningar riktade IUlPVW PRW NYDOLÀFHUDG nätverksteknik, nätverksdrift RFK bredbandsbyggnad ,IWDF HUEMXGHU SURIHVVLRQHOOD LQVWDOODW|UHU FKDQVHQ DWW EOL lQQX ElWWUH JHQRP XWELOGQLQJ RFK FHUWLÀHULQJ 0HG FHUWLÀHUDGH ÀEHUWHNQLNHU blir näten säkrare och mer robusta. En riktig bra investering! ,IWDF EHGULYHU lYHQ yrkeshögskoleutbildningar inom IT och telekom i nära VDPDUEHWH PHG EUDQVFKHQ Läs mer pÃ¥ iftac.se

,IWDF $% lU 6NDQGLQDYLHQV OHGDQGH XWELOGDUH LQRP ÀEHU RSWLVN EUHGEDQGVE\JJQDG 9nU XWELOGQLQJVYHUNVDPKHW lU HQ DY GH DNWLYLWHWHU VRP InWW VWRUW JHQRPVODJ LQRP NOXVWUHW )LEHU 2SWLF 9DOOH\ VRP DY 9LQQRYD NRUDWV WLOO HQ DY 6YHULJHV YLNWLJDVWH LQQRYDWLRQVPLOM|HU

facebook.com/iftacab

youtube.com/iftac
Segling

VOLVO OCEAN RACE DEN 14–21 JUNI 2018 är Göteborg för fjärde gången värd för havskappseglingen Volvo Ocean Race. Sedan 1973 har världens bästa havskappseglare varit besatta av att vara snabbast runt jorden och vinna pokalen i en av idrottsvärldens största utmaningar. Och kampen fortsätter, starten gick i Alicante i Spanien, den 22 oktober 2017. Efter åtta extremt tuffa månader till havs seglar teamen från Cardiff till Göteborg för sista stoppet innan målsträckan, som går till holländska Haag. Under midsommarveckan 2018 kan du alltså här i Göteborg uppleva både målgång och sen start på sista avgörande etappen. Rutten på runt 45 000 sjömil blir den längsta seglade distansen någonsin i tävlingen som också återvänder till Göteborg, även den totala tävlingssträckan är längre än i någon av de tidigare 12 upplagorna av Volvo Ocean Race som först hade namnet The Whitbread Round the World Race från 1973. Målgången för båtarna i Göteborg är beräknad kring 14–15 juni 2018. Etappstart från Göteborg blir den 21 juni 2018. ¬

Leg 7 from Auckland to Itajai, day 04 on board Turn the Tide on Plastic. Sailing through the furious fifties and deploying the scientific drifter. 21 March, 2018.

180


över 100 kända varumärken

upp till 70% lägre pris

nordens största utbud av kostymer

20 år 1997–2017

besök sveriges största outlet för märkeskläder herr - dam - barn - sport - jeans - skor widengrensvägen 1 vingåker måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00 besök oss eller handla online på www.vfo.se

Vallsjöhus designar ert drömboende ^^^ vallsjohus.se


Segling

Leg 7 from Auckland to Itajai, day 04 on board MAPFRE, Blair Tuke steering, Tamara Echegoyen at the pedestal, Antonio Cuervas-Mons aka Ñeti at the back. 21 March, 2018 Foto: Ugo Fonolla

45.000 NAUTISKA MIL NÄR TÄVLINGEN GÅR I MÅL i Haag har båtarna besökt 11 hamnstäder och seglat 45 000 nautiska mil runt jorden. Rutten är indelad i etapper – det lag som har placerat sig bäst under etapperna och får flest poäng vinner Volvo Ocean Race.

på havet i över en månad i sträck, varje delsträcka är unik och seglarna ställs hela tiden inför olika utmaningar. Isande kyla och gassande sol, stormar och stiltjebälten eller brist på sömn och mat. BÅTARNA KAN VARA UTE

utav tävlingen kommer utspela sig i Södra Ishavet, det snabba och iskalla havet som omringar Antarktis. Några av de tyngsta lågtrycken på planeten cirkulerar runt Sydpolen och de skapar enorma vågor och piskande hårda vindar som kan vara på upp till 70 knop (130 km/h). I den senaste upplagan seglade lagen cirka 4500 sjömil i Södra Ishavet. ¬

CIRKA 12 500 SJÖMIL

Leg 7 from Auckland to Itajai, day 16 on board MAPFRE, Blair Tuke and Antonio Cuervas-Mons at the bow during the morning, 02 April, 2018

182


Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva entrélösningar som minskar städkostnader och ger en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av entrémattor och skrapgaller. Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv entrélösning? Kontakta oss!

Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 | Fax. 0585-255 59 mail@kabe-mattan.se | www.kabe-mattan.se


Segling

FOTO: RICARDO PINTO/SHK SCALLYWAG

HÅLL DIG UPPDATERAD är ett stort äventyr och en tävling med stenhård konkurrens som pågår dygnet runt. Volvo Ocean Race 2017–18 kommer att avgöras på den längsta rutten i tävlingens historia, då har man seglat över fyra hav och med hamnstopp i elva städer och fem kontinenter.

VOLVO OCEAN RACE

PÅ VARJE BÅT FINNS EN PERSON som har rollen Ombord Reporter, och deras roll är att rapportera seglarnas historia i bilder, filmer och texter. De får inte hjälpa till att segla båten och varje dag skickar de färskt material till tävlingens högkvarter i Alicante via satellitkommunikation. Deras material kan sedan spridas till tidningar och Tv-stationer runt om i världen. Det delas också på tävlingens hemsida, på den här hemsidan och i sociala medier.

Facebook: volvooceanrace Twitter: @volvooceanrace Instagram: @volvooceanrace Youtube: volvooceanracevideos

Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att ladda ner tävlingens app. Där finns en ”Race Träcker”, en karta som visar var båtarna befinner sig, väderrapporter och ställningen i tävlingen. Positionsrapporen uppdateras flera gånger dagligen och kan finns också på tävlingens hemsida Det kommer finnas många chanser att se spännande segling i Göteborg under evenemangsveckan. Höjdpunkter Volvo Ocean Race Göteborg: Målgång Leg 10: 14–15 juni 2018 In-Port Race: 17 juni 2018 Start Leg 11: 21 juni 2018 Läs mer om lagen, båtarna och seglarna på www.volvooceanrace.com. Om man vill ”nörda ner sig” ordentligt kan man också följa tävlingens expertpanel på Twitter @RaceExperts Man kan också följa sitt favoritlag eller favoritseglare på sociala medier. Till exempel kan man lära känna Martin Strömberg via hans Facebook, Instagram och Twitter. Facebook: strombergsailor Twitter: @StrombergMartin Instagram: @StrombergMartin

www.volvooceanrace.com

184


STOPPA TJUVEN! Tjuvsäkert sküp istället fÜr bankfack. Nu till kampanjpris!

Ett av de säkraste sküp man kan ha mot tjuvar! Just nu extra brandskydd pü kÜpet! Sküpet är utrustat med ett lüsbart fack där man kan lämna meddelande eller deponera olika saker. Sküpet är perfekt fÜr hela familjen eller det lilla fÜretaget. En allmän del och ett privat lüsbart fack! Just nu ingür även en brandbox frün Honeywell. 6NDOVN\GGHW lU FHUWL¿HUDW HQOigt SSF3492 vilket innebär att det är godkänt av myndigheter och fÜrsäkringsbolag fÜr fÜrvaring av bl.a. kontanter, smycken, nycklar, kameror, klockor och Üvriga värdesaker. Ja till och med fÜr viktiga dokument rÜrande rikets säkerhet.

: 5 9 6.4

! frakt h c o x ndbo a r b dlüs, o k . l k ox in B E 3 SP3 Färgtillägg 1.000:-

SP33EBox ÂżQQV U|G YLW HOOHU VYDUW FrĂĽn: 6.495:-. Ord. pris frĂĽn: 8.140:Avbetalning 12 mĂĽnader: 583:-/mĂĽn

FAMILJESKĂ…PET

Tjuvsäkert skĂĽp istället fĂśr bankfack. Nu till kampanjpris! H*B*D = 750*550*400 m.m. Uppge kod: “Säker familj 2018â€?

Passa pü! Ett säkert sküp fÜr hela familjen. Godkänt av fÜrsäkringsbolag och myndigheter.

TrüdlÜs LED lampa 149:Stark och ljus LED-lampa med rÜrelsesensor som automatiskt lyser upp mÜrka omrüden när och där det behÜvs! FÜr sküp, garderober, källare, klädkammare, badrum m.m. Batteridriven och mycket lätt att installera! Lampan monteras med hjälp av medfÜljande magnet, dubbelhäftande tejp eller skruvar. Tre inställningar Auto/Pü/Av. Batterier ingür ej. Lyser automatiskt upp mÜrka omrüden! Välkommen att kontakta oss fÜr mer information!

1 st 149:- inkl. frakt! 2 st 249:- inkl. frakt! 4 st 399:- inkl. frakt!

Ring oss idag och beställ pü telefon 08-6898560 eller maila dina kontaktuppgifter till: order@scandinaviansafe.se. Leverans direkt hem till din brevlüda eller uthämtningsställe ingür!

Skydda din dator! Digital security box frün Honeywell, En stÜldfÜrdrÜjande bärbar box som enkelt monteras i bilen, büten, husvagnen, kontoret eller pü landet m.m. Levereras med säkerhetswire, handtag, elkodlüs och nÜdÜppningsnyckel. Utv. H = 143, B = 446, D = 325 mm. Vikt: 6.6 kg

Honeywell

Brand- och vattensäkra boxar!

Det är skillnad pü box och box! KÜp en riktig brandbox när du ändü kÜper! Honeywell brandboxar fÜr säker fÜrvaring av dokument, kontanter, smycken,värdehandlingar, samlingar, foton, m.m. Skyddar dokument frün brand i temperaturer upp till 840 º C under 30 minuter enligt UL-test. Skyddar även CD, USB-enheter och DVD. Modell 1103 är dessutom vattentät 48 timmar vid 1 meters djup. Inbyggt bärhandtag och dubbla lüs fÜr extra säkerhet! Boxen skall fÜrvaras vügrätt fÜr att skydda mot brand! Boxen är vattentät även helt under vatten! 7 ürs garanti samt livslüng utbytesrätt efter en brand! Eftersom boxen är vattentät är det viktigt att den Üppnas nügon güng per münad fÜr att fÜrhindra mÜgelangrepp. Brandbox A4 Modell SS1103. Volym 7,3 l, Vikt 12,8 kg. H*B*D utv. = 166*407*320 mm. H*B*D inv. = 94*333*216 mm.

895:-

Brandbox Modell SS1101. Volym 4,25 l. Vikt 8,3 kg H*B*D utv. = 185*315*250 mm. H*B*D inv. = 116*245*153 mm.

695:-

995:-

Ev. frakt tillkommer med 150:-

Ev. frakt tillkommer med 150:-. Ett enkelt och pĂĽlitligt Ăśverfallslarm. Vid larm ljuder en mycket stark signal. Batteri 9v ingĂĽr ej.

Sweden - Norway - Denmark - Finland

2 st 99:- inkl. frakt!

Scandinavian Safe AB - Sweden - Tel +46 (0)8 6898560 - www.scandinaviansafe.se


Resa

Look for the blue flag

D

et är hög tid att boka sommarens solresor som gärna ska innehålla såväl strålande sol som härliga dopp i havet. Badstränder kan dock skifta i kvalitet och därför har eBeach.se nu med hjälp av Blå Flagg kartlagt var resenärer får flest certifierade stränder för pengarna. Regionen Antalya i Turkiet kniper en solklar första plats och därefter följer Algarve och Cypern. har onlineresebyrån eBeach.se tagit fram ett index för att ta reda på var i Europa du får flest Blå Flagg-stränder för pengarna sett till hotellkostnaden. Blå Flagg är ett certifikat som tilldelas de stränder som uppfyller strikta kriterier för både strand- och vattenkvalitet, exempelvis renlighet, tillgång till toaletter och säkerhet. Om en strand har tilldelats en Blå Flagg kan besökare därför vänta sig en strand i absolut toppklass. Högst upp på listan återfinns Antalya i Turkiet. Resenärer som besöker den solsäkra regionen får hela 194 Blå Flagg-stränder att välja mellan.

I EN NY KARTLÄGGNING

Mallorca och Gran Canaria har många fina stränder placerar sig dessa semesterpärlor dock inte i topp. Istället är det Algarvekusten i Portugal följt av Cypern som lägger beslag på andra och tredje platsen. Spanien är det land som har överlägset flest Blå Flagg-stränder i Europa. Trots detta visar vårt index att regionen Antalya med destinationer som Alanya och Side ger resenärer flest certifierade stränder för pengarna. Vår senaste kartläggning kring årets mest bokade destinationer visade dessutom att Turkiet gjort ett rejält uppsving gentemot tidigare år. —Det visar att prisvärda destinationer med riktigt bra stränder går hem bland ressugna svenskar, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se.

TROTS ATT DESTINATIONERNA

Topplista – Mest Blå Flagg-stränder för pengarna: 1. Antalya, Turkiet 2. Algarve, Portugal 3. Cypern, Turkiet 4. Costa Blanca, Spanien 5. Rhodos, Grekland KÄLLA: EBEACH.SE

186


HETA GÄDDPRYLAR

PASSA PÅ ATT SKAFFA RÄTT UTRUSTNING INFÖR SÄSONGENS FISKERESOR!

GÄDDSET KOMPLETT Komple set med superlina, ståltafsar och betet McMy. Med det här setet är du redo a fiska gädda!

1399,00

KAMPANJPRIS

ord. pris 1985:-

REVO X En ny instegsmodell i Revoserien. Stativ i IM-C6kolfiber ger en lä rulle som du enkelt fiskar med en hel dag. Välj storlek 30 till allroundfiske eller 40 för stadigare gäddfiske.

REVO INSHORE Inshore är utvecklad för fiske i saltva en vilket gör den till e utmärkt val för fiske e er Östersjöns gäddor. Riktigt stark slirbroms för en rulle i den här storleken!

FIRELINE ULTRA Med Ultra 8 Carrier har Berkley skapat den optimala superlinan. Den optimala linan till haspelrulle, men även e utmärkt val till multirulle. Byt till FireLine Ultra 8 Carrier idag! FÖR DEN YNGRE FISKAREN Ike Dude seten är framtagna för barn som fiskar och vill ha pålitliga prylar. Välj mellan haspelrulle eller inkapslad.

KAMPANJPRIS

399,00 ord. pris 499:-


Utvalt

Ulster, blå vas, 379: -

Siblo, ryamatta, L 230 x B 160, 3299: -

Adelio2 kudde 249: -

Askja, glaspendel, finns i 4 olika modeller, 749: -

GOURMET Gourmet är ett av åtta ILVA Trend teman den här våren. Det är ett tema som med hjälp av ett exklusivt uttryck och en avslappnande stämning, skapar ett tema som blir ’gourmet’. De lugna blå färgerna skapar en avslappnande stämning, genom noga utvalda material; velour, glas och marmor. I all sin enkelhet framstår det här ILVA Trend temat som exklusivt. Upplevelsen när man sitter i den vackra miljön temat skapar, är på gourmet-nivå. En perfekt miljö för att avnjuta en måltid med goda vänner. Trenden om att skämma bort oss själva är starkare än aldrig förr.

Rossi, matbordsstol i mörkblå velour med svarta metallben, 3 199: -

188

Coluna, matbord i vit marmor med kromad fot, Ø 113, 7 499: -


Det finns massa skäl att besöka Halmstad. Vissa kommer hit för vår natur, andra för vår kultur. Men nu vill vi fokusera på lugnet. Du kan tacka oss senare.

FOTO: Patrik FOTO: FOTO Patrik Leo Leeonard nard rdsson sson son

destinationhalmstad.se


ANNONS

Satellituppskjutning frĂĽn Esrange – ett lyft fĂśr hĂĽllbar tillväxt ett mer hĂĽllbart samhälle pĂĽ jorden. Ny teknik gĂśr att vi kan observera vad som händer pĂĽ jorden, i atmosfären och i haven. Dessutom ger den nya mĂśjligheter till digital kommunikation som revolutionerar tillgängligheten till information, till gagn fĂśr fred, frihet, demokrati och hĂĽllbar ekonomisk utveckling. – Det som händer nu är revolutionerande. Utvecklingen drivs till stor del frĂĽn USA, men sĂĽväl Europa som Asien är med pĂĽ tĂĽget. Vi jobbar med dem alla och är därmed en viktig länk till en stark global teknisk utveckling som ger en allt stĂśrre del av mänskligheten mĂśjligheter till ett bättre liv, FĂśr mer än 50 ĂĽr sedan skĂśts den fĂśrsta säger Stefan Gustafsson, strategichef pĂĽ SSC. rymdraketen upp frĂĽn den nystartade Kostnaderna fĂśr att utnyttja rymden europeiska rymdbasen Esrange i Kiruna. minskar i takt med att fĂśretag tar fram nya SSC (Swedish Space Corporation) som driver basen, är idag en världsledande global tillämpningar där smĂĽ och billigare satelliter kompletterar de stĂśrre. Nya digitala leverantĂśr av avancerade rymdtjänster. lĂśsningar som kombinerar mĂĽnga olika Esrange är Europas mest mĂĽngfacetterade rymdbas, där SSC tillsammans med forskare teknikomrĂĽden revolutionerar mĂśjligheterna. Rymdutveckling har alltsĂĽ stor betydelse och kunder frĂĽn hela världen stĂśttar lĂĽngt utanfĂśr själva rymdindustrin. forskning med raketer, stratosfäriska – Alltmer bygger pĂĽ att hitta enklare, ballonger och andra rymdinstrument. HĚŠHNWLYDUH RFK ELOOLJDUH O¡VQLQJDU VÂŚ DWW ĚŒHU DärifrĂĽn styr även SSC världens stĂśrsta kan fĂĽ tillgĂĽng till rymdbaserade funktioner globala kommersiella nätverk av antenner och viktig data. SSC:s breda kompetens, med fĂśr kommunikation med satelliter, bĂĽde avancerad operativ rymdverksamhet rymdfarkoster och bemannade rymdfärder. och skickliga ingenjĂśrer ger oss stora Via antenner belägna i alla världsdelar fĂśrdelar, liksom vĂĽrt samarbete med levereras vetenskapliga data och viktiga funktioner sĂĽsom navigation, TV-sändningar, forskningsinstitut och universitet, infogar Anna Rathsman, chef fĂśr teknisk utveckling väder- och klimatdata och telefoni. Utan en pĂĽ SSC. fungerande rymd stannar dagens samhälle. 66& KDU HWW QÂĽUD VDPDUEHWH PHG GH ĚŒHVWD stora rymdorganisationerna i världen. Det är ESRANGE MED SATELLITUPPSKJUTNING Den omfattande Ăśkningen av smĂĽ satelliter viktigt, fĂśr rymden ger mänskligheten nya har medfĂśrt en brist pĂĽ kapacitet att skjuta mĂśjligheter, inte minst fĂśr att mĂśta stora upp dem. SSC arbetar därfĂśr tillsammans globala utmaningar sĂĽsom klimatproblem, med olika samarbetspartners fĂśr att kunna fattigdom och säkerhet. skjuta upp smĂĽ satelliter frĂĽn Esrange. Den svenska regeringen har beslutat att titta SNABB TEKNIKUTVECKLING vidare pĂĽ mĂśjligheterna och SSC hoppas pĂĽ Den snabba utvecklingen i rymden ger

Rymden fascinerar, inspirerar och utvecklar och blir allt viktigare i vüra dagliga liv. Utvecklingen gür snabbt. Rymdbaserad teknik bidrar i dag starkt till att mÜta münga av de stora utmaningar som människan stür infÜr. Statligt ägda rymdbolaget SSC är ett av Sveriges mest intressanta fÜretag i en bransch i stark utveckling.

-ĂŤ) -4( . ) .- )" .&%0/. 0-*+ . ./Ĺ„-./ .*) - & / -Çť 0 #*++ . +ĂŤ // +*.$/$1/ - " -$)". .'0/ !Ĺ„- 0++.&%0/)$)" 1 . / ''$/ -Çť / .&0'' " $))*1 /$*) * # 0/1 &'$)" ) ./ -& .&%0/. !- (ĂŤ/Çť Credit: SSC

ett positivt investeringsbeslut. Att kunna erbjuda satellituppskjutning skulle dra de stora globala aktĂśrerna till Sverige och Kiruna, till gagn fĂśr innovation, hĂĽllbar tillväxt och utveckling. Ë? 'HW Ě‹QQV HWW VWRUW EHKRY DY DWW NXQQD gĂśra den här typen av uppskjutningar runt om i världen, framfĂśr allt i Europa, berättar Anna. Ë? -D RFK L .LUXQD Ě‹QQV MX ÂĽYHQ ,QVWLWXWHW fĂśr Rymdfysik, LuleĂĽ Tekniska Universitet och Eiscat, som spanar i rymden. De jobbar tillsammans med oss fĂśr att skapa ett innovativt ekosystem med nationell räckvidd fĂśr nya jobb och tillväxt, lägger Stefan till.

Stefan Gustafsson, strategichef pĂĽ SSC.


Vid södra Mälaren, en mil norr om Eskilstuna, cirka en timme från Stockholm. www.sundbyholms-slott.se/konferenserbjudanden

Sundbyholms Slott - här skapas minnen! , 109 rum r dda 233 bä

rum 109 fina hotell ddar - 233 sköna bä

En marin och lantlig slottsmiljö med ljusa lokaler och bekväma konferensstolar för en energirik konferens.

Ljusa lokaler fr ån 6 - 250 person er

Goda trerätters serverade middaga

r

r Maskeradbal elle Vikingamiddag?

”We Love Mondays” - måndagar har störst helpensionsrabatt, halva priset på lokal & välkomstdrink - året runt! Gruppaktiviteter och temamiddagar: 1700-tals maskeradbal, vikingamiddag, hot spa bad året runt, bastu, skattjakt, mordgåta, kreativt måleri, smak- & doftpromenad, samarbetspussel, champagneprovning, vinprovning, chokladprovning, musikquiz, ponnytrav, dryckesquiz.

sundbyholms-slott.se/foretagsaktiviteter

info@sundbyholms-slott.se 016-428400

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP


ALTHÉN & CO

Tina älskade champagne.

PĂĽ begravningen bjĂśds det ljummen Champis.

Tina var nog den mest levvnadsglada person man Ăśverr-g. huvudtaget kunde tänka sig. Där vilade aldrig nĂĽgra led-samheter och väninnornaa var Ăśverens – när Tina varr med hände det alltid nĂĽgott kul. h Hon älskade livet och tyckte att ingen dag varr ttt värd att kastas bort pĂĽ att arr ha trĂĽkigt. En mĂĽndag var ch lika viktig som en lĂśrdag oc och noga detta budskap var hon noga on med att fĂśra fram vart helstt ho hon elllleer kom. Tina brydde sig inte he heller nn n is i ko kor ett dugg om vad andra människor n tyck ktee tyckte om henne. Antingen tyckte orde man maan man om henne eller sĂĽ gjorde det inte. m tyckte o m Och det var mĂĽnga som om nes karisma karism ma Tina. Som drogs till hennes n kom den och levnadsglädje. VarifrĂĽn kän ä där glädjen egentligen? Dee som känintee de henne riktigt väl visste att den in plevt sorger sorg rger var självklar. Hon hade upplevt m hon in nte och besvikelser i livet som inte gärna talade om. isstee oc ocks ksĂĽĂĽ Tinas barndomsvänner visste ocksĂĽ mmee mm att det inte hade funnits utrymme fĂśr mĂĽnga skratt i hemmet när hon växte upp. Där var arr allvaret stort och hennes far hade tornat upp sig som den despot han

var i familjen. Det visste bara eettt fĂĽtal om. et När Tina fullkomligt ovänttat at rycktes bort mitt i livet – med ett leende pĂĽ läpparna o c ett glas champagne i och h a handen – var chocken svĂĽr. H He Hennes sambo Sven var fĂśrkkrossad och begravningen kr ord ordnades i sin helhet av Tinas fĂśr fĂśräldrar. Ingen av gästerna kän kände Ăśverhuvudtaget igen sin älsk älskade Tina i ceremonin. Var ddett vverkligen sĂĽ här hon hade de velat tta farväl? ve Tina Tinas Ăśde är vanligare än man tro or.. Vi vvet vad vi talar om eftersom tror. dĂśde dĂś den n är vĂĽr vardag. Vi mĂśter den dĂśden vvarje arj rje dag. Och vi vet att det som är o erhĂśr Ăśrt mycket my oerhĂśrt viktigare än dĂśden är Live Li vet. t D et liv man levde. Livet. Det Vi Ăśnskar Ăśnska därfĂśr inget hellre än DWW PnQJD DW PnQJD PnQJD Ă HU EHUlWWDU I|U ssina inaa anhĂśriga hur de vill ha det. SĂĽ att vi som so m tar hand om det sista avskedet kan ggĂśra Ăśrra allt pĂĽ absolut a bästa sätt. V älkomm Välkommen in pĂĽ www.livsarkivet.se och oc h fyll i dina personliga ĂśnskemĂĽl kring ditt di t ssista ista is ta aavsked, eller gĂĽ in pĂĽ din närm nä rmaste te auktoriserade begravningsnärmaste by byrĂĽ och hämta ditt eget Livsar arkiv kostnadsfritt. Fortsätt ssen en n att leva livet länge och gott, det är vĂĽr hĂśgsta Ăśnskan.

En hyllning till livet. www.livsarkivet.se


Resa

I maj vänds blickarna mot Lissabon när årets Eurovision-tävling går av stapeln. Den portugisiska huvudstaden har på senare år fått ett uppsving och anses både trendig och mysig för några dagars helgbesök. Eller varför inte i kombination med sol- och bad i Costa da Caparica, Sesimbra eller Estoril och Cascais utanför Lissabon. LISSABON LIGGER VACKERT vid Atlantkusten och bjuder på både gammal och ny kultur från gamla anrika kvarter till moderna hipster och shoppingkvarter. Trots att staden vuxit mycket de senaste åren har den lyckats behålla sin charm och för mat- och nöjesintresserade resenärer finns massor av trevliga ställen att upptäcka, säger Anna Hagberg, tf. informationschef på Ving. VING ERBJUDER ÖVER TRETTIO HOTELL MED CENTRALT LÄGE I LISSABON.

TRE HOTELLTIPS I LISSABON AVENIDA PALACE (*****) är Lissabons

mest kända lyxhotell och som lockat besökare sedan 1892. Avenida Palace är en symbol för staden och har en fantastisk personlig service. Efter shopping och sightseeing kan man koppla av i hotellets mysiga bibliotek eller i baren som är inredd i klassisk stil. Hotellet ligger centralt, precis vid Restauradorestorget.

MUNDIAL (****) är ett modernt och populärt hotell mitt i centrum av stadens gamla stadsdel Baixa. Här bor man med promenadavstånd till shopping och restauranger samt till många av stadens sevärdheter. Efter en dag på stan kan det vara skönt att koppla av på hotellets fina takterrass med en fantastisk utsikt över Lissabon där man också har ett bra utbud av cocktails och tapas. CLARION SUITES (****) är ett

familjevänligt lägenhetshotell i centrala Lissabon. Clarion Suites har en trevlig trädgård med en pool. Här bor man i bekväma lägenheter några

minuter från den botaniska trädgården Ajuda, Lissabons katedral och slottet Sao Jorge. Efter en dag på stan kan man slå sig ner på hotellet och njuta av en Afternoon tea NÄRA TILL SOL, BAD OCH GOLF

Bara en kort tågresa från Lissabons stadspuls ligger två charmiga badorter, Estoril och Cascais. Lissabonborna åker gärna hit på helgerna under de varmaste sommarmånaderna. Här kan man sola på kilometerlånga sandstränder och njuta av sydeuropeisk värme. Estoril en den lyxigare och mer exklusiva orten med casino och fina restauranger medan Cascais är mer en fiskeby än fashionabel turistort. Här finns även bra golfmöjligheter. DEN SOM VILL KOMBINERA Lissabon med sol, bad och några golfrundor på högklassiga banor, kan boka några nätter i Costa da Caparica, ett badparadis nära Lissabon eller byn Sesimbramed med sina berömda fiskrestauranger och fina stränder. ¬

193


Resa

Vill du resa till en storstad i vår - men inte missa badmöjligheterna? Genom att boka ett hotell som har egen pool kan du kombinera citypuls, nöjesliv och shopping med poolhäng och svalkande dopp. Ving tipsar om tio bra storstadshotell med pool.

EMPIRE HOTEL (****) i New York Empire Hotel ligger centralt på Manhattan i närheten av Central Park och andra sevärdheter i pulsstaden New York. På hotellet finns takterrass med barhäng och pool. http://www.ving.se/usa/new-york/ empire-hotel HERODS TEL AVIV (****+) i Tel Aviv Herods Tel Aviv ligger direkt vid stranden i Tel Aviv, med en magnifik utsikt över hamnen och solnedgången. På promenadavstånd ligger Dizengoff Street med många butiker, restauranger och barer. Hotellet, som är ett Prime Select-hotell passar utmärkt för vuxna som reser utan barn. https://www.ving.se/israel/telaviv/ herods-tel-aviv GRAND HYATT ISTANBUL (*****) i Istanbul Ett hotell som ligger i den nya delen av Istanbul med gångavstånd till bland annat Taksim-torget och shoppinggatan Istiklal. Hotellet har en utomhuspool belägen i en mysig trädgård. http://www.ving.se/turkiet/istanbul/ grand-hyatt-istanbul MELIA BILBAO HOTEL (****+) Hotell Melia Bilbao är beläget med gångavstånd till Gamla Stan, nära Doña Casilda-parken, floden Nervión och Guggenheim-museet. https://www.ving.se/spanien/bilbao/ melia-bilbao-hotel

194

Tio cityhotell med pool

HOTEL BRISTOL BERLIN (*****) i Berlin Högklassigt hotell beläget på shoppingatan Kurfürstendamm och i närheten av flera sevärdheter. Hotellet har även en restaurang med uteservering under sommartid samt gym, tennisbana och inomhuspool. https://www.ving.se/tyskland/berlin/ hotel-bristol-berlin THE MARMARA PERA (****) i Istanbul The Marmara Pera är ett modernt, trendigt hotell i Beyoglu i hjärtat av Istanbul. Från hotellet har du en vacker utsikt över staden eller Bosporen och nära till shopping, restauranger och uteliv. Efter en händelserik dag i Istanbul kan det vara skönt att ta hissen upp till takterrassen för ett dopp i poolen. https://www.ving.se/turkiet/istanbul/ the-marmara-pera CROWNE PLAZA BERLIN CITY CENTRE (****) i Berlin Modernt hotell i centrala Berlin, vilket gör att det är promenadavstånd till flera intressanta sevärdheter, som Berlin Zoo och shoppinggatan Kurfürstendamm. Hotellet har både inomhuspool och bastu och det finns även möjlighet att få massage och andra skönhetsbehandlingar. http://www.ving.se/tyskland/berlin/ crowne-plaza-berlin-city-centre

LE BRISTOL (*****) i Paris Le Bristol är ett exklusivt hotell placerat i Paris modeoch konstdistrikt. Närhet till märkesshopping som Dior och Chanel. Hotellet erbjuder en rad olika faciliteter som solterrass och inomhuspool med utsikt över Montmartre och Sacré-Coeur. http://www.ving.se/frankrike/paris/ le-bristol LLEO (***) i Barcelona Ett hotell som ligger i närheten av Plaza Catalunya och Las Ramblas. Hotellet har en solterrass med en mindre pool samt en restaurang och bar. Från hotellet är det cirka 200 meter till närmaste tunnelbanestation. http://www.ving.se/spanien/barcelona/ lleo TRYP BARCELONA CONDAL MAR HOTEL (****) i Barcelona Från TRYP Barcelona Condal Mar Hotel har du från takterrassen både en magnifik utsiktsplats över Barcelona och samtidigt möjlighet att bada i utomhuspool. Från hotellet är det nära till flera sevärdheter exempelvis La Sagrada Familia. Hotellet har även restaurang och gym. http://www.ving.se/spanien/barcelona/ tryp-condal-mar PRISEXEMPEL: Flyg och tre nätter till New York. Avresa från Arlanda den 3 maj 2018. Boende på Empire Hotel (****). Från 7 865 kronor per person.


Starka koncept För bättre och mer intressant B2B-reklam .

Förändring och utveckling. 1