Page 1

NYHETSTIPS g2 rgån Å | 1 1 mer | Num 8 2 Vecka

Ring 0920-26 28 26 Mejla nyhetstips@tidningenextra.se

Norgefamilj återvänder

ING TIDN G S I T A GR SDA E ON VARJ

Å E L LU

AG ONSD 09 I 20 8 JUL

Familjen Sjursen har förälskat sig i Boden. Hit återkommer de från år till år för att fira semester och njuta av klimatet. De är en av många andra norska familjer som återkommer till Boden för att njuta av den svenska sommaren. MITTEN

Var tredje är orolig

SOMMARINTERVJUN

Luleåbor känner olust inför att vistas ute kvällstid Var tredje Luleåbo känner sig otrygg när de vistas ensam under kvällar. Nästan lika många är oroliga för att bli överfallen eller slagen.

Detta visar en undersökning som Luleå kommun och Polisen gemensamt beställt. Hertsöborna är enligt undersökningen mest oroliga, men den bilden stämmer

Ronny Olovsson om sitt liv som förtis

inte riktigt överens med de Hertsöbor som Extra talat med. Tvärtom anser de att området har fått oförtjänt dåligt rykte. SIDORNA 2–3

SIDORNA 6–7 FOTO: LENNART JÖNSSON

Curla – bara på sommarlovet KRÖNIKAN  SID 8

SPORT

Bollskoj i inhägnad form SIDORNA 16–17

SOMMARKRYSSET

SIDORNA 22–23

Anna-Nora och Ivar Sandman har varit gifta i 55 år och är sedan 30 år bosatta på Hertsön – Luleås trevligaste område i deras tycke.

Tors 16/7 PREMIÄR! Fre 17/7 Lör 18/7 Kl 19.00 Jonathon Von Brana TVÅFALDIG VINNARE AV LAS VEGAS ENTERTAINMENT PERSONALITY OF THE YEAR Elvis karriär i tre faser. Förartist, Hula dans & mycket mer. En unik upplevelse med Elvis bästa låtar, dans & show!!

Buddbyvägen 6 • 961 42 BODEN Telefon: 0921-151 00 • www.western-farm.com Entré: 250 kr • Entré, middag & show: 395 kr Förköp Ticnet 0771 - 70 70 70 & Boden Turistbyrå


NYHETER IKAN N Ö KR

Viktigt att vara trygg

Var tredje Lu

TRYGGHET ÄR viktigt vid val av boende. Det menar Bodenbo som tar hyresgästernas oro på allvar och satsar på särskild bevakning av vissa bostadsområden. I och för sig kan man tycka att bevakning med hjälp av väktare och hund är ett misslyckande för samhället. Att vi måste ha patrullerande vakter i bostadsområdena för att vi ska känna oss bekväma där vi bor och inte vara rädda när vi sent på kvällen går till närbutiken för att handla mjölk. Ser man till statistiken så är risken inte så stor att något ska hända, men ibland lyssnar vi inte till det utan mer till våra känslor. Det är mänskligt. Därför måste också samhället (läs: polis och kommun) alltid ta människors oro på allvar. Sedan är det viktigt att vi i media i vår rapportering av brott också ger läsarna perspektiv och även berättar hur stor eller hur liten risken är att falla offer för olika typer av brott.

Boende på Bergnäset är mest trygga medan de på Hertsön känner störst oro.

I LULEÅ VISAR en undersökning (läs mer i reportagen här intill) att det finns stora skillnader mellan bostadsområdena. Boende på Bergnäset är mest trygga medan de som bor på Hertsön känner störst oro för att utsättas för brott. Då kan man undra: ska det vara på det viset? Ska inte boende på Hertsön kunna känna samma trygghet som de som bor på Bergnäset? Frågan ligger i knäet på kommunen, politikerna och polisen. Frågan är vad de tänker göra för att inte så många Luleåbor ska känna oro för att bli utsatt för brott. I veckans Extra har vi även träffat en norsk familj som förälskat sig i Norrbotten i allmänhet och Boden i synnerhet. Den här tiden på året är det många norrmän som besöker Luleå och Boden och därför bjuder vi på intressant läsning från deras hemtrakter. TREVLIG LÄSNING

LARS-HENRIK ANDERSSON 0920-26 28 26 lars-henrik.andersson@ norrbottensmedia.se

Peter Kärkkäinen flyttade till Hertsön just för att han tycker att det är en trygg plats för barnen – Jonathan och Maja – att växa

Väktare ger ökad tryg En mordbrännare härjade och skapade oro i Boden. Då tog Bodenbo in en väktare med hund – och räddade tryggheten. – Det har gjort stor skillnad, säger Bodenbos vd Björn Lindgren.

sina bostadsområden enligt – däremot gör man egna enkäter. Björn Lindgren menar att just tryggheten är en viktig faktor och påpekar att det därför var av stor vikt att snabbt säkerställa den i samband med att en mordbrännare härjade i kommunen.

BODEN Bodenbo har i dagsläget ingen omfattande trygghetsundersökning att granska

Väktare med hund Lösningen blev en patrullerande väktare med hund.

utges av Norrbottens Media AB. Besöksadress: Robertsviksgatan 5, Luleå. Vd: Erik Ranängen, 0920-26 27 00. Ansvarig utgivare: Lars-Henrik Andersson, 0920-26 28 26. Växeln: 0920-26 28 10. Grafisk form: Erja Persson, Norrbottens Media AB. Annonsförsäljning: Norrbottens Media AB, LULEÅ 0920-26 27 00, BODEN 0921-160 32, 160 33. Upplaga: 56 000 ex. Tryck: Tryck i Norr, Luleå. Internet: www.tidningenextra.se

2

extra Onsdag 8 juli 2009

– Det har gått ungefär två år nu och det har fungerat utmärkt. De boende har fått en ökad trygghet samtidigt som det kanske avskräcker ”buset” lite också. Dessutom kan man snabbt bestämma sig för att fokusera extra på ett område om det är någon form av oroligheter där, säger Björn Lindgren. Han välkomnar en liknande trygghetsundersökning som

Redaktionen: Fax: 0920-26 28 66 E-post: redaktionen@ tidningenextra.se

den som genomförts i Luleå. Samtidigt konstaterar han att Bodenbo redan har börjat planera för att säkerställa den upplevda tryggheten ute i bostadsområdena.

Ser över belysningen Exempelvis tittar man just nu på möjligheterna till att rusta upp utomhusbelysningarna. – Just belysningen tror vi är

LARS-HENRIK ANDERSSON

LINDA ALFREDSSON

0920-26 28 26 lars-henrik.andersson@ norrbottensmedia.se

0920-26 27 88 linda.alfredsson@ norrbottensmedia.se


uleåbo är otrygg fakta Resultat av Trygghetsundersökningen Siffrorna anger procentandelen av personer i det specifika bostadsområdet som känner oro för att utsättas för brott. Oro för att utsättas för inbrott i bostaden: Hertsön: 41 Örnäset: 28 Centrum: 18 Bergnäset: 37 Notviken: 32 Björkskatan: 39 Gammelstad: 38 Sunderbyn: 39 Råneå: 34

Ann-Louise Lundgren tycker att bostadsområdet har blivit lugnare år för år.

Hertsön – Luleås otryggaste område? Inte enligt människorna Extra träffar i bostadsområdets centrum. – Vi har bott här i 30 år och aldrig någonsin uppfattat det som otryggt, säger Anna-Nora Sandman. HERTSÖN Polisen har tillsammans med Luleå kommun gjort en undersökning om hur bostadsområdena uppfattas. Hertsön är det område – tillsammans med Örnäset – som utmärker sig i negativ bemärkelse. Av undersökningen framgår exempelvis att 31 procent av de tillfrågade Hertsöborna känner sig otrygga när de vistas utomhus på egen hand under kvällar. Dessutom uppger 30 procent att man oroar sig för att bli överfallen eller slagen Undersökningen pekar på att det finns en oro att vistas ute på egen hand kvällstid. Dessutom finns det viss oro för inbrott och skadegörelse.

”Lugnt och trevligt”

upp på.

FOTO:LENNART JÖNSSON

gghet viktig och den ser vi över just nu i princip hela Boden. Det finns ett område där behovet är lite större, vi behöver inte säga vilket än, och där kanske det skulle vara lämpligt att börja. Just nu diskuterar vi bara frågan, men förhoppningsvis ska det bli av ganska snart – för det blir en mycket bättre utemiljö om man har bra belysning. ROBERT ÖSTHOLM

Björn Lindgren, VD vid Bodenbo, konstaterar att patrullerande väktare ökat tryggheten och minskat buset.

När Extra besöker Hertsö centrum kommer paret Ivar Sandman och Anna-Nora Sandman, boende på området sedan 30 år, ut från närbutiken. Deras uppfattning går inte hand i hand med vad undersökningen visar. – Nej, jag uppfattar inte att det finns några problem på vårt område. Jag tycker ofta att man pekar ut Hertsön på ett negativt sätt i tidningar, det är synd. För här är det lugnt och trevligt, säger Ivar Sandman. Hans fru menar att fördelarna helt klart överväger nackdelarna. – Jag tycker området är bra. Det är nära till det mesta och utmärkta bussförbindelser. Vi har bott här i 30 år och aldrig någonsin uppfattat det som otryggt, säger

VIKTORIA BERGLUND

SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

ROBERT ÖSTHOLM

SOPHIE GUNNARSSON

JEANETTE BERGSTRÖM

0920-26 27 86 viktoria.berglund@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 03 sara.brannstrom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 02 sophie.gunnarsson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 04 jeanette.bergstrom@ norrbottensmedia.se

Oro för att utsättas för stöld/skadegörelse på eget fordon: Hertsön: 59 Örnäset: 51 Centrum: 48 Bergnäset: 41 Notviken: 55 Björkskatan: 55 Gammelstad: 46 Sunderbyn: 40 Råneå: 43

Anna-Nora Sandman. Samtidigt som paret Sandman lämnar Hertsö centrum dyker Peter Kärkkäinen upp tillsammans med barnen Jonathan och Maja. Han påpekar ganska omgående att han specifikt flyttat tillbaka till Hertsön just för att han upplever det som en trygg miljö för barnen. – En del som jag tycker gör området väldigt tryggt är att det inte är så mycket tung trafik. Exempelvis är gårdarna ganska isolerade från bilvägar och det finns bra lekytor för barnen.

Oro för att utsättas för misshandel/överfall utomhus: Hertsön: 30 Örnäset: 25 Centrum: 21 Bergnäset: 9 Notviken: 15 Björkskatan: 14 Gammelstad: 14 Sunderbyn: 12 Råneå: 8

Har du någon förståelse för de som uppfattar Hertsön som otryggt?

Otrygg ute ensam, sena kvällar: Hertsön: 31 Örnäset: 26 Centrum: 22 Bergnäset: 6 Notviken: 14 Björkskatan: 15 Gammelstad: 13 Sunderbyn: 8 Råneå: 10

– Nej, det kan jag inte påstå. Det pratas om att det ska vara livat här, men jag tycker då aldrig att man märker av det. Det är inte värre än på något annat område. Jag tror faktiskt att Hertsön har fått ett oförtjänt rykte som gör att det uppstår en massa fördomar.

Fotnot: Undersökningen har genomförts av Statistikkonsulterna på uppdrag av Luleå kommun och polisen. Urval: 2 700 personer, 16-85 år. Svarsfrekvens: 68%

”Mindre liv” Även Ann-Louise Lundgren, lärare på Hertsön, är inne på samma linje. Hennes erfarenhet är att området blivit allt lugnare. – Området är fint och nu har det dessutom blivit betydligt mindre liv. Det var nog mer skadegörelse och krossade fönster och sånt förut, nu känns det som att det var länge sedan något sånt hände. Finns det någonting negativt med området?

in med bilen på gården, eftersom asfalten är så dåligt underhållen. Det borde man kunna hålla efter bättre. Sen kan jag tycka att det ibland kan bli lite för skräpigt i centrum innan någonting görs åt det, det är också synd. Annars är det mesta väldigt bra.

– Det skulle väl i så fall vara att man knappt vågar köra

ROBERT ÖSTHOLM robert.ostholm@norrbottensmedia.se

NYHETSTIPS

TYCK TILL!

Ring 0920-26 28 26 Mejla nyhetstips@ tidningenextra.se

Skriv en insändare anslagstavlan@ tidningenextra.se

Onsdag 8 juli 2009 extra

3


EVENEMANG HÖG KVALITET TILL RÄTT PRIS

FÖR ÄLDRE/ SOCIALFÖRVALTNINGEN RADIOMASTENS ÄLDREBOENDE Sommarcafe 13:00-15:00 10 Juli Tipspromenad 6 frågor 13 Juli Pekka Hellas kl 13:30 15 Juli Korvgrillning..

OBS!!!! Faxa/ring in era annonser fredag före kl.12.00. Tel: 45 32 00. Fax: 45 46 87.

www.dackcenterilulea.se

JUST NU HAR VI EXTRA BRA PRISER PÅ DESSA DIMENSIONER! Prisex:

Prisex:

Prisex:

Primesy/hp/ps2

C.driv

S.306

195/65-15 V 205/55-16 V 225/45-17 W 225/40-18 W

195/65-15 V 975:205/55-16 V 1200:215/55-16 V 1600:225/45-17 W 1650:-

185/65-15 H 675:195/65-15 H 825:205/55-16 V 1025:215/55-16 W 1400:-

Prisex:

Prisex:

1000:1375:1875:1975:-

Prisex:

TR 928/968

205/55-16 V 215/55-16 V 225/45-17 V 225/40-18 V

MG2

775:975:925:975:-

DP-3000/3050

175/65-14 T 185/65-14 T 185/65-15 T 195/65-15 T

475:475:500:525:-

205/50-16 V 925:215/55-16 V 1050:205/60-16 V 1025:225/45-17 V 1025:-

Sötsaker från Fröken April!

efvaattling.com

Alltid nylagat

Nu hittar du god färsklagad närproducerad portionsmat i din butik!

Montering och balansering tillkommer. Erbj, gäller tom 7/8, alt, så länge lagret räcker. Se även på vår hemsida för övriga bra erbjudande på sommardäck.

Rejäla portioner

Kunskap • Kvalitet • Känsla • Kunskap • Kvalitet • Känsla

k Lo

n a lt

ä rp

erad färsklaga roduc dm at fr

ån

Finns i alla välsorterade butiker! LULEÅ

0920-22 88 18 • www.kalaskulan.se Våra lokala leverantörer:

Nyhet! Aspire TimeLine - 8h batteri! Extremt läcker nyhet från Acer! 24mm tunnt ultraslimmat chassi och 8h batteritid. Måste ses! Flera modeller finns i lager: 14” LED LCD, Intel Core2Solo, 3GB DDR3 minne, 250GB Hårddisk, HDMI, 1.9Kg

Norrbottens

6.995:-

13,3” LED LCD, Intel Core2Solo, 2GB DDR3 minne, 250GB Hårddisk, HDMI, 1.6Kg

STÖRSTA sportfiskebutik!

5.995:13,3” LED LCD, Intel Core2Solo, 4GB DDR3 minne, 320GB Hårddisk, HDMI, 1.6Kg

Lösgodis i världsklass!

6.995:Återförsäljare för

Auktoriserad Servicepartner

Acer Extensa 5230E - 15.4” En extremt billig men riktigt kvalitativ dator från Acer, som fungerar utmärkt för internet, kontorsprogram och bilder, m.m. Köp till:

6.99

/hg

Vid köp av minst 1kg. (Ord.pris 8.99/hg)

SOMMARÖPPET TILL 23.00 Storgatan 50, Luleå. Tel 0920-882 63

4

Järnvägsstationen Luleå • www.frokenapril.se

Massor av olika rätter

Handelsv, 21 Storheden LULEÅ (mellan Scan och Schenker) Öppettider: mån-fre 7-17

Tidigare uthyrda fi filmer, lmer, köp 5 för 100:-

48:-

Lunch & Middag Snabbt, enkelt och bekvämt

0920-25 33 90

Brödkorg

Fräscha råvaror

extra Onsdag 8 juli 2009

Utöka minnet till 3GB 190:Panda Antivirus 1år 200:Trådlös router (Surfa i trädgår´n) från 450:Väska & mus-paket 390:Möss för bärbara datorer från 190:USB TV-kort från 390:USB-GPS från 490:-

3995:Ring : 0920 - 220820 Butik i Örnäsets centrum

www.comegadata.se

Robertsvikg. 10, Luleå. Tel 0920-100 52 Måndag-fredag 9-18. Lördag 10-14. www.wildmarksshopen.se

www.tidningenextra.se


HJULINSTÄLLNING! www.dackhuset.com

Sommaröppet för lunch 11.00-13.00 Mån-Fred.

0920-120 30

TOALETTSTOL SVEDBERGS 9027 Hel och halvspolning. Inkl. hår t lock.

1495:-

Kom & Hyr Örnboet med relax, bastu & badtunna.

PARAD RUSTIK

Hotell & Konferens

Nybyggnation Om- och tillbyggnad Fasadarbeten Fönster- och dörrbyten Nytt kök · kakel Samarbetar med arkitekt för konstruktion och bygglov Niklas Russberg 0920-130 30 byggratt-norrland.se

Prisex: Grå. 200x133x50 2 37st/m .

4:70

Välkommen! Önskar hotellchef Maria med personal. Tel: 25 23 25 • www.ornviken.se

Sommarpriser

/st

FRIGGEBOD PARK BODEKULL 9,9 M2 d. Levereras

Svensktillverkad friggebo förtillverkade i färdiga väggblock med material för gavelspetsar. Exklusive erlagspapp. grund, ytterpapp och und mm. Yttermått 3300x3000

13.490:Altan som tillval, 1.995:-

FRÅGA NÅGON SOM VET BEIJERKORTET Upp till 24 mån räntefritt.

BODEN • Kopplingsvägen 4 • Tel 0921-160 50 LULEÅ • Gammelstadsv. 3 • Tel 0920-22 81 80

LULEÅ TRAKTORVÄGEN 5, TEL: 075-241 39 34 • ÖPPET: MÅN-FRE 07-17 BODEN KOPPLINGSVÄGEN 12, TEL: 075-241 11 18 • ÖPPET: MÅN-FRE 07-17 WWW.BEIJERBYGG.SE

www.dackia.se

NYHET! Förutom Solifer och Dethleffs har vi nu även Knaus husbilar och husvagnar

Solglasögon värde 3000:- på köpet!

Självklart utför vi också service och säljer tillbehör till alla våra vagnar.

Kom igen! Du vet att du vill ha en!

Värde

0R 0 3K0 RONO Solifer, Knaus & Dethleffs från 429000:- – 2500000:-

G ON

Köp progressiva glasögon så får du solglasögon med styrka på köpet

P U K

Gäller Essilor bästa progressiva glas Varilux Ipseo, Varilux Physio 360 eller Vairlux Physio så vinner du inte bara seende, du får dessutom ett par slipade solglasögon utan extra kostnad (Värde 3000kr) Erbjudandet gäller tom 31 juli 2009 kan inte kombineras med andra erbjudanden.

E D R

Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke. Välkommen in! Luleå: Storgatan 47, tel. 0920-166 60 Boden: Kungsgatan 36 tel 0921-140 65 Onsdag 8 juli 2009 extra

5


SOMMARINTERVJUN

Ronny är en fakta RONNY OLOVSSON Ålder: 43 år. Bor: I en villa på Bergnäset i Luleå. Familj: Gift och två barn. Gör: VD och PR-strateg på Vinter reklambyrå i Luleå. Bonusfakta: Författare till boken Värsta pappan! som kom 2006. Krönikör i Aftonbladet Söndag varannan vecka.

sköna förtiskändisar som Ronny Olovsson gillar Sofia Wistam Före detta fru Orup som lever något slags neverending-teen-pop-liv där hon envist tar för sig av livet och gör det hon vill. Det finns många 30åringar som är tanter om de står bredvid henne.

4

▲ Ozzy Osborne finns i Ronny Olovssons samling...

Henrik Schyffert Blev under åren på MTV så tungt marinerad av tonårskultur att han likt Obelix är full av trolldryck för resten av sitt liv. Kan med trovärdighet bära t-shirt med rocktryck än i dag. Regina Lund Man kan säga mycket om skådespelerskan, sångerskan, manslukerskan, men inte har hon blivit tant. Nej, puberteten är liksom konstant och sprudlade så förföriskt att Thåström föll pladask. Quentin Tarantino Filmregissör som har byggt hela sin karriär på sina nördiga tonårsreferenser från Kung-Fufilmer, soulmusik och halvgalen killsnacksdialog. Verkar obotligt nedgången.

7

▲ ...liksom en miniatyr av en Blues Brother.

förtisprylar som Ronny Olovsson äger

Iphone Trasiga jeans Vinylskivor T-shirtar med tryck Plastfigurer Data- och tv-spel Bil- och musiktidningar Förtisbonus: Förtisvarning utfärdas om du ser Star Warsfilmerna, gång på gång. Eller om du går in på youtube konstant. ”Klart jag är där”, säger Ronny Olovsson.

6

▲ När Ronny Olovsson fyllde 40 år, för tre år sedan, fick han den här dockan av en kompis. Likheterna är slående, enligt Ronny.

extra Onsdag 8 juli 2009

▲ Ronny Olovsson är en förtis, även om han försöker kamouflera det ganska väl på jobbet. Hemma däremot är det t-shirt med tryck och slitna jeans som gäller. FOTO: SOPHIE GUNNARSSON


förtis Ronny Olovsson: stolt förtis. Förtis? Vad är det, kanske du tänker. En kort sammanfattning: en fjortis fast 40 år gammal. LULEÅ För tre år sedan, när Ronny Olovsson kom hem från en resa till San Fransisco där han såg Metallica live, hade han med sig t-shirtar med tryck och plastfigurer. Inga andra souvenirer. – När jag insåg det hela började jag fundera ”får man verkligen göra så här när man är 40? Det går ju inte”. Men sen insåg jag ganska snabbt att det är klart man får, säger Ronny Olovsson. Ett tydligt tecken på att Ronny Olovsson är en förtis. Förutom t-shirtar med tryck och plastfigurer är andra typiska förtisprylar i Ronny Olovssons hem på Bergnäset hans trasiga jeans och framför allt hans musiksamling. I ett hörn (”en kompensation för att jag överhuvudtaget ska få ha dem framme för min fru. Egentligen skulle jag vilja ha dem på en hylla”) står en mängd vinylskivor och

Grillade tjocka spjäll Vår egen

90

39

Kokt medwurst

Skinkstek

Tjock Grillkorv

i bit

Svensk

800g Jmf pris 43,63/kg

– Jag försöker intala mig själv att anledningen till att min fru är kär just i mig är för att jag är en förtis.

59:-

Kg

Vill våga på Onsdagsklubben

Men trots att Ronny Olovsson starkt propagerar för att alla ska få leva som de vill och gärna hålla fast vid ungdomen finns det gånger när även han tvekar. När det gäller uteliv har Ronny Olovsson svårt att leva ut helt som förtis. Trots att han egentligen skulle vilja besöka exempelvis Onsdagsklubben i Luleå undviker han det eftersom han anser sig vara för gammal för att passa in. Han hoppas däremot att han ska ta mod till sig och leva precis så som han gjorde i Stockholm. – Det där får verkligen bli min hemläxa. När jag bodde i huvudstaden gick jag exempelvis ut på Debaser. Men då var jag inte ensam förtis som jag garanterat skulle vara om jag gick ut i Luleå på ett sådant ställe. Fast det är i och för sig inget jättestort problem. Jag är ju småbarnspappa så jag är inte ute och snurrar så mycket. Ronny Olovsson har två barn tillsammans med sin fru. Just nu är han en av barnens idoler men han är ganska säker på att han kommer bli pinsam i deras ▲ Ronny Olovsson och samlingen. FOTO: SOPHIE GUNNARSSON ögon när de blir dominerar gör rocken. AC/DC, Metallica äldre. För tillfället är det kanske mest han som tycker att det är de som är pinsamma och Motörhead. – Den här skulle jag vilja tatuera in, säger – i alla fall när det gäller musiksmaken. – De gillar E.M.D. Hoppas verkligen det Ronny Olovsson och syftar på spaderesset går över, säger han. på det sistnämnda bandets omslag. Det är inte svårt att förstå att Ronny Olovsson älskar sin samling och han sätter På de ungas sida mer än gärna på en av skivorna. Ronny Olovsson återkommer gång på gång – Jag har hört om kompisar som haft sina under samtalet med Extra till de ungas livssamlingar på vinden. Som att de försöker villkor, och att det måste vara en riktig pärs låtsas som att de vuxit upp och blivit nå- att vara ung i dag. Framför allt för att man gon annan. Jag vill inte lämna den här tiden inte får ha musiken i fred. Förtisföräldrarna bakom mig. Jag var ett hårdrocksfan för 20 attackerar och lägger sig i. år sedan, och det är jag nu med. – Jag tror inte det är så populärt bland de unga att jag och mina 40-åriga kompiSamma liv nu som vid 20 sar åker på Hultsfred och stör dom. När Ronny Olovsson vill inte lägga patent på jag var ung lyssnade inte mina föräldrar på ordet förtis men kan heller inte komma på samma musik som jag. Nu är det en helt att han hört det av någon annan. För ho- annan sak. Dessutom är alla band enbart nom är en förtis någon som, precis som ett klick bort. Förut hittade man musik han, inte lever så som det kanske förväntas, som ingen annan lyssnade på, säger Ronny eller så som man borde när man har pas- Olovsson som hoppas att folk i hans ålder serat 40. Hans sätt att leva som tonåring ska bli inspirerade av den här artikeln och finns kvar inom honom. våga komma ut som förtisar. – Jag gör ju samma sak nu som jag gjor– Att vara lekfull är ett tecken på mognad. de när jag var tonåring. Jag är fortfarande Jag vill uppmana alla att leva livet i nuet hårdrockare, ett Luleå Hockeyfan och jag och göra det man vill. Livet är inte roligare tycker fortfarande om tjejer. Den enda än vad man gör det. Man behöver inte leta skillnaden nu mot då är egentligen bara att problem. De kommer ändå. jag sitter i vip-logen. När jag var ung hade SOPHIE GUNNARSSON jag ståplats på Luleås matcher, säger Ronny sophie.gunnarsson@norrbottensmedia.se Olovsson.

Kg

4990

Läsk, 1,5 lit

Paprikamix

Jmf pris 10:-/lit exkl pant

400g, Holland, Klass 1 Jmf pris 32,25/kg

2 st för

30:exkl pant

3490

Kg

Frp

1290 Frp

Creme Fraiche

2 st för

2 dl, org, lätt, mini Jmf pris 45:-/lit

18:HERTSÖN

Gäller tom 12/7 2009 eller så länge lagret räcker. Reservation för ev tryckfel.

Tel 0920-20 36 30 • mån-lör 9-21, sön 11-21

v e l p Up judande ett s å Centrum Lule mar! i som r och urange a t s e r • 100 parbutiker 0 5 2 ar • Fem r b e u v P Ö & • bbar allerior s med Nattklu • r • Fem g a adspul g t n i S r • e v r r a Utese rkering caféer • markpa g... 0 0 0 1 ch or & tor t o a s g u å h g s kering Mysiga iskor • n n ä m mat och

www.luleacentrum.se By:

Onsdag 8 juli 2009 extra

7


Djur och Tillbehör

Utomhusbadet öppet 26/6-9/8, mån-fre 9-19, lör-sön 10-18

Tempererat utomhusbad med 50-metersbassäng, bubbelpool, barnpool och “isberget” med två vattenrutschbanor samt ett vattenfall. Stora ytor för solbad och en hoppkudde.

+46 (0)921-138 50 • info@bodenscamping.se • www.bodenscamping.se

M/S LAPONIA

r a g n i n s s y r K

med M/S Laponia 7 juli – 2 augusti Tisdagar Till Junkön. Avg 10:00 åter 14:00. Pris 420:inkl lunchbuffé, 150:- barn Onsdagar Till Hindersön med lunch på Laponia och e m fika på Hindersön. Avg 11:00 åter 16:00. Pris 450:- inkl lunchbuffé, barn 150:Onsdagkvällar till Brändöskär med underhållning/middagsbuffé. Avg 18:00 åter 23:00. Pris 490:- inkl middagsbuffé Torsdagar Räkfrossa med underhållning. Avg 19.00

åter 22.00. Pris 390:Fredagar Räkfrossa med underhållning. Avg 19.00 åter 22.00. Pris 390:Lördagar Till Brändöskär. Avg 10.00 åter 16.00. Pris 470:- inkl lunchbuffé. Till Småskär 5/7 och 2/8. Avg 09.30 åter 16.30. Pris 250:-, barn 120:Till Nationalparken Sandskär 19/7. Avg 08:00 åter 21:00. Pris: 720:- inkl lunchbuffé o exkursion, barn 250:-

Läs mer om våra turer på vår hemsida. Bokning/info: 0920-120 84 – Turistbyrån 0920-45 70 00 www.laponia.se – epost: info@laponia.se

www.laponia.se


FIKA & PLANTOR med kvalité Programkväll Torsdagar kl 19

Norra Sunderbyn Öppet: ons-sön 12-17 0920-26 57 90, 070-519 26 10 www.evaskonstigakafe.se

Uthyres

Telefontid 7.30 - 10.00. Telefonnummer 0920-20 03 00. I Boden och Piteå har vi stängt 6/7 - 31/7. Patienter hänvisas till till ovanstående telefonnummer. TREVLIG SOMMAR!

Tandlaget

Lägenhet 3 rok nyrenoverad centrala Boden 2,5 trappa ej hiss, hyra 6500:-/ mån. Bilplats 250:-/ mån För info ring 0921-14815 0733-98 02 68

ALLA TIDERS STORMARKNAD

Tandlaget i Luleå har öppet hela sommaren.

Din trygghet Dygnet runt Året om

299k

Auktoriserad Citroën verkstad i Torneå med 20 års erfarenhet. Service, reservdelar, garantiärende.

Pohjolan Auto Torpinkatu 6, Torneå Öppet 7-16 Sv. tid Tel. 00 358 16 446 246 www.pohjolanauto.fi

Fri i fem år!

Ett smartare val

djursjukhuset.se

Det finns många skäl att köpa en Hyundai i10, i20 eller i30 som miljöbil. Låg bränsleförbrukning. Hög kvalitet. Säkerhet i toppklass. Mycket generösa garantier. Nu bidrar staten med ännu en anledning. De första fem åren betalar du nämligen ingen fordonsskatt. Får vi föreslå en provkörning? Välkommen! Fri frå fordons n skatt i 5 år !

Lätt Creme Fraiche

Enkelt & Gott i sommarvärmen...

Pajer/Soppor

2 dl Smaksatt, fyra smaker jfp 62,50:-/L

215-350g fryst jfp 73,49-45,14:-/Kg

5 valfria

2 valfria

Hyundai i10 1.1 5 dörrar från 101 900 kr

Fri frå fordons n s ka t i 5 år ! t

Chips/Ostbågar

ICA kortpris

Läsk 1,5L Hyundai i20 1.6 CRDi 5 dörrar från 159 900 kr

Fri frå fordons n s ka t i 5 år ! t

79:-

25:250-300g jfp 75:-50:-/Kg

Coca-cola, Fanta, Sprite max 1 köp/kund finns laddat på ditt ICA KORT jfp 6,67/L+pant

5 valfria

50:+pant

2 valfria

30:-

Priserna gäller t o m söndag med reservation för slutförsäljning. Hyundai i30 1.6 CRDi 5 dörrar från 169 900 kr

Bränsleförbrukning vid blandad körning 4,3–5,0 l/100 km. CO2 -utsläpp 115–119 g/km. Miljöklass 2005/2005PM. Bilarna på bild är extrautrustade.

Banvägen 16, Luleå. Tel 0920-606 75 www.dahlqvist-bil.com Vardagar 10-17.30, lördagar 11-14

LULEÅ

TELEFON 0920-69 000

ÖPPET ALLA DAGAR 9 - 23

www.hyundai.se

Onsdag 8 juli 2009 extra

9


AKTUELLT AN K I N KRÖ

Curling – helt okej på sommaren!

Här skakas strömmingen ur näten av Kallax byamän. Det är bygdegårdsföreningen som gör surströmmingen Grand Kallax.

Kallax flaggar för surströmmingen Nu, mitt i högsommarvärmen, ligger den på jäsning. Och mognar i salt. Det handlar om Grand Kallax - surströmmingens Rolls Royce, enligt bygdegårdsföreningen. Kallax har dessutom infört allmän flaggdag på surströmmingspremiären. KALLAX Tärnorna cirklar ovanför båtarna i hamnen. Väntar på mat. Fiskebåtarna har nyligen anlänt och tiotalet män står på kajen och skakar näten. Nuförtiden med hjälp av en maskin. Det är klarblå himmel, en lätt bris svalkar. Byamännen har varit ut på havet några vändor i jakt på lekmogen strömming. Det är nu 19:e året i rad som det görs surströmming i den gamla fiskebyn. – Målsättningen var att skapa surströmmingens Rolls Royce, säger Ulf Lindgren.

Exklusiv Det är han som marknadsför Grand Kallax, vitt och brett enligt devisen syns man inte så finns man inte. – Jag är förvånad att inte fler kopierar vår modell. Det måste finnas massor med saker i Norrbotten som man skulle kunna sätta ordet ”grand” framför. Vi står gärna modell för den som vill göra en produkt exklusiv. Det behöver inte handla om stora pengar, säger Ulf Lindgren. Vi sitter på en vagn på kajen. Ulf är iförd regnställ och keps. Han bjuder på kaffe och pratar sig varm om surströmmingen och konstaterar: – Surströmming tillhör samma grupp som vin och ost. Produkter som jäser och mognar. När strömmingen hamnat i trälådorna fraktas de upp till byn där strömmingen rensas och läggs i blodlake och sedan

10 extra Onsdag 8 juli 2009

i träfat. Salterimästaren Anders Landelius blandar därefter den ”hemliga” brygden. Det gäller att ha rätt saltmängd och rätt temperatur där trätunnorna förvaras. Byamännen förklarar att spänningsmomentet är stort när tunnorna öppnas några dagar innan premiären. Surströmmingens läggs då in på burk. Det blir cirka 1 000 burkar som byborna får köpa. Och det är via kontakter i byn som du som utomstående kan ha en chans att komma åt den exklusiva surströmmingen Grand Kallax. För den finns inte att köpa i någon butik. Exklusiv var ordet.

Allmän flaggdag För att ytterligare stärka geUlf Lindgren med en låda menskapen i byn så kommer man nu införa allmän flaggdag strömming som fiskades i slutet på surströmmingspremiären den av juni. 20 augusti. Alla kallaxbor har fått erbjudande om att köpa en flagga med den nu smått klassiska symbolen som finns på surströmmingsburkarna. – Satsningen på Grand Kallax skapar sammanhållning och man känner stolthet. Vilken annan by har en egen flaggdag, undrar Ulf Lindgren retoriskt och pratar sedan om vikten av att satsa långsiktigt. På premiärdagen bjuds alltid en känd person in att smaka Grand Kallax. Förre statsministern Göran Persson har varit en av gästerna. Torsdag den 20 augusti får kallaxborna reda på hur årets surströmming blev. Fiskarstövlar fulla av fjäll...

Experimenterar – De senaste åren har vi experimenterat lite med receptet, skruvat lite grann i det och fjolårets strömming blev jättebra, jag tror inte det går att få den så myck-

et bättre. På en skala från ett till tio så fick den en tolva, säger Ulf Lindgren och skrattar. LARS-HENRIK ANDERSSON lars-henrik.andersson@norrbottensmedia.se

CURLING ÄR en intressant sport. Den bygger ju på att skippern ska skjuta lite för löst så att de andra tre i laget kan sopa så att stenen glider lite längre. Jag undrar hur skippern skulle agera om soparna inte fanns. Ja, varför finns de egentligen, om inte för att skicka en signal: ”Vi tror inte att du kommer att nå ända fram, så vi står beredda med kvastarna här borta”. En tydlig förväntan, som i det fallet uttrycks i form av tre sopkvastar. Kanske är det så vi kan förstå begreppet curlingförälder? Extra tydlig blir vår curling när hela familjen är sommarlediga. Under semestern ska familjen nämligen vara tillsammans och inte ägna sig åt vardagliga saker som att småbråka, städa och ”inte ha tid”. Under semestern ska nämligen tålamodet hos föräldrarna vara lite längre än vanligt. Så istället för att bli vardagsirriterad när barnen för femtioelfte gången släpat in grästuvor, större än den Milner rev upp när han missade straffen mot Sverige i U21, hör jag mig själv lugnt säga: ”Nästa gång kanske ni kan torka av fötterna lite grann innan ni kommer in”. Samtidigt som jag sopar upp gräset från golvet. Är det curling? Eller handlar det i själva verket bara om hjälpsamhet? Curlingföräldrar är ju såna där som man bara har läst om. Som man lovade sig själv att aldrig bli om man skulle få barn. Precis som man bedyrade att man aldrig skulle använda mutor för att få sitt barn att sluta skrika på golvet i mataffären. Så plötsligt står man där, med en curlingkvast i ena handen och en mutglass i den andra och undrar hur i hela friden det gick till.

Så plötsligt står man där – med en curlingkvast i ena handen och en mutglass i den andra

OM DET VAR SOPANDET eller matlagningen som blev för frekvent vet jag inte, men i slutet av förra veckan valde vi att göra det som många andra gör under sin semester: vi flydde hemmet. Packade in barn, kläder och badringar i bilen och åkte till mina föräldrars stuga i Piteå. Och som ett brev på posten infann sig den där underbara semesterkänslan, med avkoppling och frånvaro av ”måsten”. Efter ett par dagar med uppassning av mina föräldrar inser jag att det kanske också är en form av curling. Eller är det bara hjälpsamhet och ett sätt att visa uppskattning? Om det klassas som curling känner jag att det ändå är en helt okej sysselsättning, förutsatt att den bara utövas på sommaren.

Nyrökt abborre

Den anonyma kritiken mot Bodens näringslivschef; lågvattenmärke!

ULRICA ÅSTRÖM ulrica.astrom@redcross.se


Skönhet & hälsa STIL Sportcenter Gym, relax, massage, racketsport Universitetsvägen C 11, LULEÅ Tel. 0920-49 24 60 www.stilsportcenter.se

Färgkliniken Föreläsningar, Utbildningar, Helhets-/Färg-/Ljus-Värmeterapi Bergnäsv. 14, LULEÅ Tel. 880 99, 070-636 43 84 www.livskraft.info, www.ljuskupolen.se

Kraftgläntan, Helén Grönberg Massage, företagsmassage Bergnäsv. 15, LULEÅ Tel. 070-570 28 88 www.kraftglantan.se

Björsbyns Fotvård Susanne Savilahti Även hembesök Tel. 0920-23 16 42

Linnéas kroppsvård Linneas Kroppsvård Massage, Shiatsu, Ansiktsbehandling, Zonterapi Kronan H1, LULEÅ Tel. 0920-23 11 18 www.sundare.net

Rosenday SPA Spa, relax, make up, naglar Stationsg. 57, LULEÅ Tel. 0920-22 74 00 www.rosendayspa.se

Helena Söderström Erbjuder finsk klassisk massage till privatpersoner och företag. Varvsgatan 69 A, LULEÅ Tel. 0730-634 134 www.helsan.blogspot.com

Energikällan, Anita Granström Massage, Shiatsu, SuJok, Tuina Stationsgatan 46, LULEÅ Tel. 0920-105 84 www.energikallan.frisk.nu

Vilostunden Massage, Inpackningar, Kurbad, Make-Up Färgareg. 13, BODEN Tel. 0921-533 39 www.vilostunden.se Boka tid online!

Kraftrum, Elisabet Wennberg för tanke och kropp Kinesiologi, sakrokranial terapi, stressbehandling Bergnäsv. 14, LULEÅ • Tel. 070-205 51 50 www.kraftrum.com

Kinesisk Medicin & Massage

Eva Hedin Tel. 070-219 11 09 www.eva-hedin.com

LugnochRo Floating, massage, ljusterapi Lulevägen 24 A, BODEN Tel. 0921-131 60 www.lugnochro.org

Frisk och skön

Din Fotvård Pumptorget Tel. 0921-120 40 Tio år på bara fötter.

Elma Forsberg Tel. 070-176 77 77 www.vipclinic.se

Vi finns på Sandviksg. 71 D, LULEÅ. Välkommen!

Vill du synas här? Ring Susanna Enberg tel. 0921-20 13 12 SPA & Beauty salong SPA- frisk- & skönhetsterapeuter och massörer Kungsgatan 23, LULEÅ (f.d. posten) Tel. 0920-138 38 www.gladfjaril.se

COOLT! KYLBOX HELLA HOLIDAY Art.nr: 8EK 741 090 021 12/230V. 23 liter

598:-

KYL-VÄRMEBOX Art. nr 930762 24 liter. Silverline för anslutning till 12 Volt eller 230 V. Har både kyl- och värmefunktion.

PELARFLÄKT 40 CM Art.nr: 204450662.

BORDSFLÄKT 30 CM Art.nr: 204450621.

BORDSFLÄKT 23 CM Art.nr: 204450605.

159:- 119:- 98:Ansök om Laitiskortet, ränte- och krångelfritt!

598:2-PACK SOLSKYDD MED SUGPROPP Art. nr: 954000

Förr 39:-

10:-

NU

Vi har reservdelar till alla bilmodeller. Sök på www.laitis.se Boden: Hermelinsgatan 1. Tel: 0921-510 35 Sommaröppet: Mån-fre 8-17 Luleå: Hummergatan 4. Tel: 0920-24 73 00 Sommaröppet: Mån-fre 7-17 • www.laitis.se Onsdag 8 juli 2009 extra

11


14

Nyhet! Salladsslunga Tu

För dig och den du tycker om.

Solstol Fiesta Tuna-

från Walk on Water vallen Finns även röd

EvanSolo as

tig

439:-en

Penisbakform

995:-

Överraska med en kaka på sommarens fester!

Solsäng Tuna- Amigo

119:-

1495:-

Eva Solo

449:ord. 518:-

en

Olje & Vinägerset

från Walk on Water skolan Underhållsfri, hög kvalitet Finns även i svart

Kungsg.26, Luleå Tel. 0920-100 71

gen

Kungsgatan 36, Luleå tel. 0920-680 70 u dd

svä

www.askomobelhus.se

ndaväg

Sommarerbjudande!

med stor uteservering Öppet alla dagar till kl 23.00 Sallader och mackor samt hembakat fikabröd

15

tvi ks v

Småbåtshamn

ö

lku dd Sommartider... sv

Hapara

Kulturcafeét Bar

Mj

No

13

Mj ölk

Mjölkuddscentrum

Kulturens Hus Luleå, tel: 0920-45 59 68

Sli

pvä

12

ge

n

Munkebergsskolan

TANKA BÅTEN & BILEN ENKELT! BEKVÄMT!

Välkommen till Luleå centrum

Automatstation Ettans båthamn, Södra hamnen

Porten till Norrbotten! Här är det nära till allt, ett brett nöjesliv med restauranger och gott om uteserveringar. Ett rikt kulturutbud, välfyllda butiker och Bensin 95, 98 Diesel, E-85 Etanol Alkylat 4-takt

gallerior, här startar även alla turbåtar

OKQ8 S:a Hamn

Gültzauuddens bad och fritidsområde.

ut till vår vackra skärgård.

11

Loppis Lina

Norr

Badplats

Hyr bord och sälj själv eller lämna in till försäljning.

Gültzauudden

Café Lina

Vi bakar allt fikabröd på caféet. Öppettider: mån-fre 8-17, lör 10-16.

LULE ÄLV Rep

Skomakargatan 40, Luleå (Bakom Pontushallen)

Tel: 0920-22 88 66 www.lina.se • info@lina.se

10

äs rgn

Be

9

Sommarens MonsterTruck

Håller din mage i form. Varje dag. Erics El elkedjan

arg

e väg n

Norra Hamn

m ak Smed

M ag

g asin

Kulturens hus

jega tan

LIVETS APOTEK

d en

nature

Bo

Storgatan 33 (Strand Galleria) 0920-23 13 10 www.strandgallerian.se Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 10-16

Öppettider: Mån-tor 9-18 Fredag 9-17 Lördag stängt

S mmar tider!

S ko

10 0:-

8

Måndag-Torsdag 08-17 Fredag 07-16

Bakom brandstationen. Skomakarg. 38, Luleå. 0920-165 50

Hermelinsgatan 15 - Luleå Tel: 0920-22 00 14 Öppet: Mån-tors 8-17, fre 7-16

n

bro

s


16

Sommarfiske!

17

1

Stan’s b? a b e k e t s a god

Foppatoffeln ifl flera era färger och modeller

Stort havsfiskesortiment havsfiskesortiment

449:-

KEBAB-HUSET Strand-parkeringen tel: 104 29

www.miekofishing.se

Öppet: Mån-Lörd 11-21, Sön 12-21 För hela menyn se www.kebab-huset.se

Stationsgatan 65A. Tel 0920-180 93 • Mån-fre 10-18 • Lör 10-13 Spinnfiske - Havsfiske - Jerkbait - Mete - Trolling

tan

ga

er mm

1

Hu

2

n

n ge

ata

svä

Ålg

ård dg

Mi

OP A CO REN A

Hummergatan 3, Luleå - Tel 0920-187 10. Öppet vardagar kl. 08-16

BERGVIKEN Delfingatan

Gamm

Sv

4 övä

Massor av restauranger och uteserveringar i centrum

ge

n

backsväge n Kron

sv

MJÖLKUDDEN

elstad

art

ÖSTERMALM

Bo

Gågatan, Luleås pulsåder.

den väg en

un Luls

dsg Storgatan 48, Luleå Tel. 0920-158 58

11 arg mak S ko u s h Bad

Kulturens Hus

tion

stug

Råd

g Tull

sg

dvik

San

MALMUDDEN

alla dagar

6

sg

tion

Sta

gsta

stg

SKURHOLMEN

16

2 8

5

g

man

Köp

Prä

7 ds Staset hu

g

s

atan gåg

S

Bussstation insg mel Her

ans

/ atan torg

10

S

14

erm

djeg

rog psb kep

rg laga

Sme

17

Tea N S tern tra ndg

gsg

m Tim

Norra hamnen

Öppet 9-23

g asin Mag nvä Jär

13

9

Kun

ra Hamn, båtturer, och nöje.

4

15

Hert

12

sg

iden

Res

atan

n

am S. H

sövä gen

e nled

LULEÅ

sg dvik San rvsg

Sandaler TOPAZ dam/herr •

Service center

Service center

Service center •

(ord.pris 349:-)

Risk för snabb utförsäljning! Service center •

Besök även vår webshop

• Service center

Tel 133 61 • Köpmang. 31 - LULEÅ Ring gärna och boka bord! www.anatolia.se

Nu: 199:-

dam

www.cykelstallet.com

ÖPPET: d 11-02 Månd-tors 11-23, fre -22 13 d sön , lörd 12-02

Strandsko BEACH

Service center

Reparerar allt inom cykel.

Stort tillbehörs- och reservdelssortiment.

Service center

Service center •

Luleås största utbud av kvalitetscyklar.

Service center

Service center

Turkisk Restaurang!

6

Nu: 249:(ord pris 399 :-)

Entre till Luleå skärgård

7

ÖPPET ALLA DAGAR 9 - 23

5 Heta sommarskor från Bagheera

Södra hamnen

V Va

TELEFON 0920-69 000

Luleås ledande cykelbutik • Sandviksg 76 - LULEÅ Tel: 22 70 11 • vardagar 9-18, lördag 10-14

Luleå City • Köpmantorget 3 • 0920-24 81 70 •

Service center

Service center

Service center •

Service center •

Öppet: Mån-fre 10-18, lör: 10-14 (Lördagar stängt 28/6-10/8) www.sportprodukter.se


REPORTAGE

De förälskade s Familjen Sjursen i Havöysund har verkligen förälskat sig i Boden. Det är aldrig något snack var man ska sommarsemestra. – Boden har blivit lite av vårt andra hem, säger pappa Tom Sjursen. HAVÖYSUND Att Norrbotten fylls med norska sommarturister är ingen nyhet. Många återvänder också år efter år och för familjen Sjursen i nordnorska Havöysund har Bodens camping blivit den stora favoriten. Extra åkte de 80 milen upp till Havöysund där vi träffade familjen på deras egen hemmaplan och de berättade om sin längtan efter solen, sommaren och semesterlivet i Boden. – Det här är ju ett speciellt klimat. Både jag och Lill-Iren är ju född och uppväxta här men det hindrar inte att vi längtar efter sol och värme när sommaren kommer, säger Tom Sjursen när vi sitter i familjens vardagsrum. Det är bara ett par dagar till nationaldagen 17 maj och på bordet ligger en lokaltidning som lovar vackert väder. Men i Havöysund får det bli hur vackert som helst, temperaturen i vattnet överstiger ändå inte sex grader. – Det är annat i Nordpoolen, säger 12-åriga Annie Sjursen och får något drömmande i blicken. Från vardagsrumsfönstret kan vi blicka ut över samhället och trots att familjens villa ligger en bit upp på fjället är det inga problem att se båtarna som är på väg in i hamnen. I Havöysund blir det alltså aldrig varmare i vattnet än sex grader och under tre månader når solen aldrig upp över horisonten. Då är det lätt att förstå att man längtar till sommaren och värmen. Och sommaren, ja den är helt och hållet förknippad med Boden för det är dit som familjen åker när det är dags för den årliga semesterturen. – I år åker vi den 29 juni och sedan blir vi där i fyra veckor, berättar LillIren Sjursen.

Styr till Boden Varje sommar gör familjen resan söderut och varje år är destinationen Boden. Men Tom och Lill-Iren minns mycket väl första sommaren de var där tillsammans. – Jag tror det var 1989. Det var långt innan barnen var födda och vi var nykära och bodde i tält, säger Tom och ler. Sedan har det blivit åtskilliga resor mellan Havöysund och Boden. – Vi har i stort sett varit där varje år sedan dess. Barnen har i princip växt upp på Bodens camping. 15-årige sonen Adrian har sommarvänner från Har-

14 extra Onsdag 8 juli 2009

stad, Sortland, Bodö och en mängd andra nordnorska platser. För likt familjen Sjursen återvänder många norska turister till samma camping år efter år.

Förbokar aldrig Många vill också ha samma plats och det finns de som parkerat husvagnen på i stort sett samma plats i cirka 30 års tid. – Vi brukar ju ofta ha en tidig semester och då förbokar vi aldrig någon plats utan det brukar lösa sig rätt bra. Kommer du senare kan det vara lite värre, säger Tom. Vart åker ni när ni gör utflykter? – Det blir Leos lekland, Western Farm, Teknikens hus eller Nordpoolen. Var äter ni? – Eftersom vi har barn blir det en hel del hamburgare. Det är ju så mycket billigare där så sånt köper man inte på samma sätt här hemma. Det brukar bli Max eller Frasses. När vi suttit och pratat Boden, Havöysund och sommarsemester i över en timme berättar pappa Tom om den utsiktsklippa som bara ligger ett par kilometer från samhällets centrum. Där finns sedan några år tillbaka en restaurang och den ligger precis på klippavsatsen. När jag väl fått höra om den känner jag att det bara är ett måste att åka dit och på väg upp förbannar jag den dimma som smugit sig in men det är ändå mycket enkelt att föreställa sig hur magnifikt det måste vara när havet ligger helt öppet och när midnattssolen färgar hav såväl som land. – Ja, då är det fint. Vi fick den här i samband med att det byggdes en vindpark och nu är väl tanken att det här ska vara ett litet alternativ till Nordkapsklippan, säger Tom Sjursen. Sedan hoppar han över det lilla staketet och går upp på resturangens tak och tätt efter följer sonen Adrian. – Kom hit och se, här kan man se ända ned i havet, säger han och ställer sig alldeles vid kanten. Jag kliver upp men känner hur det börjar gunga lätt under fötterna redan vid tanken att stå där på branten. Till sist kryper jag sakta ut och vid kanten blir jag liggandes – helt stum. Nedanför oss passerar en fiskebåt och jag låter blicken färdas. Trots att jag bott i nordnorge i fyra år blir det här en unik och hissnande upplevelse. Dagen och natten innan hade äg-

Den 12 maj kommer midnattssolen till Havöysund men vattentemperaturen i havet övers och Stine. nats åt torsk- och hälleflundrafiske och ute på havet hade vi haft sällskap av några lunnefåglar. – Där har vi fågelbergen, säger Tom och visar med handen.

svindyra i inköp. Men även servicen är dyrare och likt många andra landsmän passar Tom Sjursen på att serva sin bil under sin sommarsemester.

mesta. U och Polarb som vi dir finns där, s

Servar bilen

Ser fram e

Längtar alltid tillbaka

– Bilen är väl åtta år gammal nu och varje sommar brukar jag få den servad på Bosses Bil. Vill jag serva den här måste jag åka 20 mil till Alta och då kostar det dessutom lite mer, säger Tom. Sedan får de frågan om det är något som de verkligen saknar under sin årliga och månadslånga semestervistelse i Boden. Alla funderar men det förblir tyst. Inte ens brunost? – Vi köper med oss norsk majonäs för den tycker vi är godare. Sen kan vi sakna norskt bröd och det gäller nog de flesta av oss. Men annars har vi det

När fråg mest komm och sponta – Det är s i shorts oc bringa så m sammans, Det låter s – Vi trivs visst längta De andra

I det lilla samhället bor drygt tusen människor och av dessa väljer ett 20tal att semestra i Boden. – Vi trivs mycket bara i Boden och barnen längtar alltid till vi ska åka. Jag kan då aldrig minnas att det varit något tjat eller gnäll utan alla våra barn har ju fått kompisar där, säger LillIren. – Sedan tycker jag om närheten till stan. Vill man gå in och köpa glass eller hamburgare så kan man promenera, säger Tom. Som bilägare i Norge straffas du med skyhög skatt och det gör bilarna

Fotnot: I läsa om sv sätta sig i N


sig i Norrbotten fakta Därför är Boden vår sommarfavorit: Adrian Sjursen, 16: – Jag känner stan och vet var man cyklar. Sedan är det nära till fotbollsplanen. Jag har också fått många vänner där. Jag har kompisar från Sortland, Narvik, Lofoten och Kirkenes. Sedan gillar jag de svenska hamburgarna, särskilt de som finns på Frasses. Annie Sjursen, 12: – Det är en massa barn där och man har alltid något att hitta på. Sedan tycker jag om Nordpoolen. Vi brukar också spela minigolf - det är också skoj.

Stine Sjursen, 8: – Jag har fått många vänner där. Det finns också flera lekplatser. Och jag tycker om att bada och gillar ”artisklia” (vattenrutschkanan) som finns i utebassängen.

Tom Sjursen, 42: – Det jag längtar mest till är klimatet, utan tvekan. Att få ta på sig shortsen och kunna vara ute och njuta av värmen.

Lill-Iren Sjursen, 37: – Det är värmen och att få vara tillsammans. Det finns många trevliga människor där och jag längtar till när vi kan ta fram grillen och göra en god grillmiddag.

tiger aldrig sex grader så familjen Sjursen längtar till den årliga sommarsemestern i Boden. Från vänster: Tom, Lill-Iren, Annie, Adrian FOTO: JOAKIM NORDLUND

Ungarna älskar hushållsost bröd. Nej, det är nog inget rekt saknar utan det mesta säger Lill-Iren.

emot sol och värme

gan vad man saknar allra mer däremot svaret snabbt ant. solen och värmen. Att få gå ch bada och grilla och tillmycket tid som möjligt tillsäger Tom. som om ni längtar? bra här men det är klart att ar vi, säger Lill-Iren. a nickar instämmande. JOAKIM NORDLUND

nästa veckas Extra kan du vensken som valde att boNord-Norge.

Barnen i familjen längtar till Boden och sommaren, inte minst lillasystern Stine.

Lill-Iren Sjursen visar ett av familjens fotoalbum och de är fulla med semesterminnen.

Det är till det här som familjen längtar. Det här är en av många sommarminnen från Bodens camping och på bilden är det pappa Tom som sträcker ut sig i solstolen medan storebror Adrian gör sitt bästa för att hålla reda på lillasyster Stine.

Onsdag 8 juli 2009

extra 15


SPORT

Buskul med Basketen har länge haft sin traditionella årliga turnering – Gatbasket-VM i Luleå. Nu tar fotbollen ett eget grepp och arrangerar Cage Soccer Championship. – Vi har det klart bästa laget och kommer troligen att vinna, säger Skurholmens lagkapten Kalle Norrbin.

▲ Kalle Norrbin, IFK Luleå, är kapten för Skurholmen under dagens turnering. LULEÅ Den första upplagan av turneringen, som spelas på den lilla inburade planen vid Hälsans hus, har totalt samlat nio deltagande lag från Luleå. Även om lagkaptenerna i lagen är aktiva fotbollsspelare, varav en stor del kommer från IFK Luleå, så finns det utrymme för spelare från lägre nivåer och i vissa fall även spelare som var på toppen av sin karriär för ganska många år sedan.

Det ska vara kul Kalle Norrbin, kapten för Skurholmen och arrangör bakom turneringen, konstaterar att hela meningen är att bjuda på en fotbollskväll som är rolig även för lagen som inte vinner alltihop. – Det ska i första hand vara kul. Det blir en grej att samlas runt för alla som gillar fotboll. Det blir inte bara fotboll, vi ska grilla och ha lite fest runt det och försöka få det att bli så roligt som möjligt för alla som dyker upp, säger Kalle Norrbin. När Extra pratar med Kalle Norrbin är riktlinjerna för kvällen någorlunda klara. Första avspark kommer troligen att göras i dag (onsdag) klockan 16:00. Matcherna, som spelas fyra mot fyra med varsin målvakt, är 15 minuter långa och under spelkvällen kommer det finnas gott om tid till att grilla, socialisera med publiken. När matcherna är spelade och

16 extra Onsdag 8 juli 2009

en vinnare har utsetts så är det meningen att fotbollsfolket ska vidare till Roya Café & Bar för någon form av fortsättningsfest. – Förhoppningsvis kommer det en hel del folk. Vi vill gärna tro att det här ska gå att göra till någonting som återkommer varje år. Det borde gå att utveckla, kanske med lag från Boden och lite större planering runt omkring. – Allting är inte hundra procent planerat än, just i år får det helt enkelt bli lite mer spontant och så ser vi hur det utvecklas. Nästa år, när vi har någonting att utgå från, så kan man kanske börja planera det lite hårdare.

Skadad lagkapten I Svartöstan är IFK Luleås mittback Kalle Sjöö lagkapten. Han har gått skadad hela vårsäsongen och inte spelat en enda seriematch. Någon sensationell comeback i en lekturnering på plastgräs blir det dock inte frågan om. – Nej, det är nog inte så aktuellt. Jag tror inte Jensen (IFK Luleå tränare) skulle uppskatta det så mycket. Men jag kommer ändå stå här vid sidan om och heja på Svartöstan. Även om turneringen inte ens börjat hinner Kalle Sjöö skicka en anklagelse om fusk till Skurholmens lagkapten, Kalle Norrbin. Meningen var att lagen skulle bestå av spelare från res-

pektive bostadsområde – en regel som Sjöö menar att Norrbin i egenskap av arrangör utnyttjat frikostigt. – Han har värvat ihop ett lag med väldigt lösa kopplingar till Skurholmen. Det är på något sätt inte så överraskande, det känns lite typiskt honom, säger Kalle Sjöö.

Fuskanklagelser Påhoppet är givetvis levererat med en klackspark. Kalle Norrbin å sin sida menar att anklagelserna från Svartöstans lagkapten knappast kommer som en chock och menar att påhoppet saknar grund. – Jag har ju inte värvat ihop något lag på det sättet. Alla spelare bor eller har bott på Skurholmen, med undantag för en spelare. Den spelaren tog jag med för att slippa möta honom själv, för då hade jag säkert blivit skadad. Från början hade jag tänkt ha med Erik Lantto från Boden och hade det blivit så hade jag fått svårt att snacka mig ur det här. – Vi har det bästa laget nu och kommer troligen att vinna. Det kommer att göra ont att möta oss, det är nog det Kalle Sjöö är grinig över, säger Norrbin. ROBERT ÖSTHOLM

robert.ostholm@norrbottensmedia.se

fakta

Cage Soccer Championship Hertsön Kapten: Gustav Uusihannu, IFK Luleå.

Bredviken Kapten: Per Mettävaino, IFK Luleå.

När? Onsdag 8 juli, start cirka 16:00.

Svartöstan Kapten: Karl Sjöö, IFK Luleå.

Bergnäset Kapten: Anton Van Rijn, Sunderby SK.

Lagen:

Skurholmen Kapten Kalle Norrbin, IFK Luleå.

City Kapten: Jacob Enersen, IFK Luleå.

Örnäset Kapten: Monir Boujenbe, IFK Luleå.

Tuna Kapten: Daniel Engberg, Notviken.

Alvik Kapten: Petter Pettersson, Alvik.

Vad? Fotbollsturnering. Var? Hälsans Hus.


d burboll

AN K I N KRÖ

Fotboll i sol min önskan OM VI VÄLJER att bortse från det självklara – att vädret inte är riktigt så bra som det borde vara – så kan vi i en teoretisk värld måla upp ett riktigt helyllesvenskt idylliskt scenario. Det är fint väder, vi är lediga, grillar och dricker en pilsner eller två. Hela kalaset avslutas med att vi får heja fram vårt lokala favoritlag till tre poäng och ett steg närmare fotbollseliten. Märker ni att det är någonting som inte riktigt stämmer? Det är alltså någonting som gör att jag tvingas använda ordet teoretisk i ett scenario som borde vara en självklarhet. Men det är ingen självklarhet att kunna se fotboll på sommaren. Någonstans i något sammanhang har någon beslutat att fotboll – det vill vi se under iskalla aprilaftnar eller bäckmörka septemberkvällar. För det är så verkligheten ser ut. I år avslutar, som ett exempel, både IFK Luleå och Bodens BK sin serie med hemmamatch den 3 oktober. Det innebär, i värsta fall, att en direkt avgörande omgång kan komma att spelas när det är svinkallt och kolmörkt. Det är priset vi betalar för att kunna ha ett speluppehåll på en dryg månad just nu – när vädret är som allra trevligast.

”Det är ingen självklarhet att se fotboll på sommaren”.

JAG INSER GIVETVIS att det finns någon slags tanke om att även spelarna, som inte kan försörja sig på fotboll, ska ha rätt till sommarsemester. Samtidigt måste man väga det mot vad som är bäst för publiken – eller om man så vill, vad som lockar mest besökare och alltså ger mest pengar. För mig är det solklart att en avgörande omgång i slutet av augusti är attraktivare än detsamma i början på oktober. Fotbollen försämrar sina egna förutsättningar, speciellt här uppe i norr, genom att beröva publiken möjligheten att göra ”heldag” av matchdagarna. Det är, för att tala klarspråk, förbannat mycket svårare att övertala sin familj att följa med på fotboll i sju plusgrader och duggregn än vad det är när man kan använda en läskeblask i solsken som lockelse.

Här är buren i vilket allt kommer att hända.

FOTO: ROBERT ÖSTHOLM

IFK Luleås mittback Kalle Sjöö kommer på grund av skada inte spela i burturneringen i Luleå i dag. Svartöstans lagkapten kommer istället att agera hejarklack för hela slanten. FOTO: ROBERT ÖSTHOLM

”To buy or not Dubai”, angående Manchester Citys köpgalna arabiska ägare. The Sun måste ha tidningsvärldens fyndigaste redigerare. Jag är fortfarande förkyld. Det är någon slags förbannelse, anar jag.

ROBERT ÖSTHOLM 0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

Onsdag 8 juli 2009 extra

17


Fälgar, Däck & Service Billigast i stan?

Mc-och Mopeddäck Hjulinställningar Däckförvaring Fälgriktning Fälgreparationer Allbilsverkstad

Kingstar H714

480:Hankook K416 195/65/15 ....................... 550:H725A 225/45/17 .................. 1030:Duro D3000 205/55/16 ....................... 700:185/65/15 .......................

Montering och balansering tillkommer.

www.bilodack.nu

&

Bangårdsg. 11 • Södra Hamn • Tel 22 50 90

Auktioner Hela hem, alt enstaka bra saker säljes till bästa marknadspriserna. Kontakta oss så får du veta mera.

Fyndställe NR 1 Möbler, konst, lampor, porslin, prydnadssaker, dukar, mattor, böcker mm antikt modernt.

Norrbottens Antik Drottninggatan 5 i Bodens centrum vid Lindex Öppet endast torsdagar 12-18 0921-551 55, 070-210 84 63 Bo Dahlen & Gunilla Nordgren

Sommaraktiviteter Trädceremoni 9, 16, 23 & 30/7 kl 12.00 Naturväsen i skogen 16 & 30/7 kl 19.00 Önskestegen på häxors vis 9 & 23/7 kl 19.00 Eldceremoni & Skogsarbete 10, 17, 24, 31/7 kl 14.00 För varje kurs gäller samling på Vargtass, Pontonjärvägen 10 Karta till oss finns finns på www.vargtass.net Varje kurs kostar 150:- kontant betalning Anmälan Yvonne 070-699 76 60 Åsa 070-632 70 61 Dans Meditation varje onsdag kl 19.00. Pris 60:Välkommen!

www.norrbottensantik.se

Hotell Camping

Den ultimata vandrarskon! Meindl Dovre Extreme GTX. Ordinarie pris 3595kr

Under Juli månad

3195kr

Hummergatan 3, Luleå - Tel 0920-187 10. Öppet vardagar kl. 08-16

Personlig assistent Sikfors konferens & fritidsby Konferenser och fritid i natursköna Sikfors Tel. 0911-700 77 www.sikforskonferens.se

Melderstein Herrgård Konferenser, mat eller aktiviteter Tel. 0924-510 37 www.meldersteinherrgard.se

Forest Hotel Möten, Event, Kurs & Utbildning Bokning/Info 070-298 21 33 www.foresthotel.se

”elfritt är som eljest” Campsvanis Fisketurer, turistarrangemang, naturupplevelser, Äventyr Tel. 070-330 55 50 www.campsvanis.se

Stora sjöfallet Upplevelser, konferenser, boende Tel. 0973-400 70 www.storasjofallet.com

Skellefteå Camping Camping & Stugor Tel. 0910-73 55 00. www.skellefteacamping.se

Hotell Aveny Centralt prisvärt boende Tel. 0920-22 18 20 www.hotellaveny.com

Kvikkjokk Fjällstation STF Boende, restaurang och butik i en storslagen miljö. Tel. 0971-210 22, 070-337 16 83 www.kvikkjokkfjallstation.se

Järnvägshotellet Byske Camping Camping och Stugor vid havet Tel. 0912-612 90 www.byskehavsbad.se

ArcticStar Hotel Hotell och vandrarhem Tel. 0980-203 30 www.arcticstarhotel.com

Järnvägshotellet i Kiruna Hotell Tel. 0980-844 44 www.jarnvagshotellet.com

Mariebergs Viltfarm Hotell, restaurang och stuguthyrning Tel. 0923-270 66 www.viltfarmen.se

Kiruna Tre sågar Uthyrning av rum och lägenheter. Ordnar fester, minnesstunder. Tel. 0977-10 300, Korpilombolo www.korpilombolo.se

Hotell Amber Hotell i centrala Luleå Tel. 0920-102 00 www.amber-hotell.se

Logimäklaren i Kiruna Hotell i centrala Kiruna Tel. 0980-666 55 www.hotellcity.se

Företagsguiden hittar du även på nsd.se och kuriren.nu

35 km från Boden 66 km från Luleå

Ba An Assistans Ba An Assistans är beläget i det natursköna Bredåker c:a 2 mil norr om Boden. Vi söker nu 7 nya medarbetare till en person med speciella behov.

Arbetsuppgifter: Handledning i omvårdnad och personlig utveckling till en person med autism och beteendeproblematik, genom TEACCH-modellen. Arbetet sker i nära samarbete med företrädare för personen. Kvalifikationer: Personlig mognad med postiv livssyn och stor erfarenhet och kunskap om TEACCH-modellen. Kunskap om autism och utvecklingsstörning ett krav. Du som söker bör ha några års arbetslivserfarenhet. Anställningsvillkor enligt avtal. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Provanställning tillämpas. Körkort: B Varaktighet/Arbetstid: Tillsvidare, Heltid/Deltid. Tillträde: Enl. överenskommelse Lön: Fast lön. Enligt avtal. Ansökan: Sista ansökningsdag: 2009-07-24 Välkommen med din ansökan samt löneanspråk senast 2009-07-24. Kontaktpersoner: Anki Wulkan 070-304 09 50, Barbro Nyström 070-299 76 21. Arbetsgivare: Ba An Assistans, N:a Bredåker 73 D, 96198 BODEN, Tel: 0921-47 03 09

Naturnära camping & bad Stugor, kiosk, bad, hopptorn, lekplats, fiske och aktiviteter.

Läs mer och boka på www.sorbyn.se Vill du synas här? www.tidningenextra.se

18 extra Onsdag 8 juli 2009

Camping & sommarcafé, för bokning & info. Tel. 0924 - 220 36 , E-post. info@sorbyn.se Webb. www.sorbyn.se


SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS.

Nyttja dina förmåner! 20 %

Bilvårdsväska

RABATT

234 kr

på alla oljefilter

Två tvättsvampar utan schampo. OKQ8 Fälgtvätt 500 ml. OKQ8 Supertvätt 500 ml. OKQ8 Fönstertvätt 500 ml. OKQ8 Sämskinn.

50 %

BDX erbjuder funktionslösning med leveranssäkerhet och rätt kvalité.

Ej medlem 372 kr.

RABATT

vid 1 timme i Gör Det själv-hallen

39 kr/st

Vi är din lokala leverantör av hyttsten, matjord, grus, makadam, sand, bark och hyr även ut containers. För beställning av maskin- och transporttjänster i Boden och Luleå, ring:

Keps

Ej medlem 59 kr/st

399 kr Eldkorg

Avsedd för att grilla med kol, kan även användas för att elda i. Mysig att ha ute i trädgården mörka kvällar. Ej medlem 549 kr

BODEN Gjutvägen 9 Tel 0921-752 03 • LULEÅ Kallaxheden Tel 0920-26 26 12 Växel 0920-26 26 00 • www.bdx.se

Motor & Fritid

79 kr

Handduksset 4-pack Ej medlem 149 kr

Bil & Maskin Laitis Bil och Industri Verktyg, Bilreservdelar och Biltillbehör Hummergatan 4, LULEÅ Tel. 0920-24 73 00 www.laitis.se

TMP Bil & Maskin Allbilverkstad Stureg.14, BODEN Tel. 0921-109 20 www.tmpbil.se

Kabinväska

OKQ8 Motorolja Helsyntet 4 liter

Ej medlem 399 kr

Ej medlem 489 kr

MERCEDESÄGARE! Vi importerar och säljer reservdelar av samma kvalitet som används av fordonets tillverkare

Källgatan 2, LULEÅ Tel. 0920-687 10 www.stjarndelar.se

249 kr

Kastrull Skeppshult 1,5 liter Sauteuse Ej medlem 425 kr

Husbilar

Nordlunds Motor Husvagnar och Hobby-husbilar. Jörnsv. 56, KUSMARK Tel. 0910-72 40 00 www.nordlundsmotor.se

Karosseri El & Diesel

Norrkust Marina Fullservicevarv i Båtskärsnäs Tel. 0923-67 02 72 Verkstad & Butik i Luleå Tel. 0920-675 20 www.norrkustmarina.se

Karosseri El & Diesel Allt till din bil, även bilglas. Vi samarbetar med Autoexperten. Lappviksvägen 2, RÅNEÅ Tel. 0924-551 77

Lindström Bil i Boden Bilar, bildelar, tillbehör Björkelundsvägen 1, BODEN Tel. 0921-130 40, 070-548 46 99 www.lindstrombil.se

TPC MC-Service Reparerar och servar de flesta märken. Tel. 070-666 77 08. Seletvägen 83, LULEÅ

Bläster & Lack i Luleå Betongvägen 34, LULEÅ Tel. 070-349 15 18, 0920-25 00 08

Ståltermos 0,5 liter

Paraply

Ej medlem 199 kr

Ej medlem 29:90

199 kr

Trådlös Regnmätare

Lohinivas Auto

Med innetemperatur och radiostyrd klocka.

Lohinivas Auto Reservdelar, Däck, Verkstad, Fälgar Stormyrvägen 4, LULEÅ Tel. 0920-699 09, 607 78 www.lohinivasauto.se Bothnia Fritid Vi säljer, hyr ut och servar husvagnar/ husbilar och bilar. Gjutvägen 7, BODEN Tel. 0921-180 50 www.bothniafritid.se

129 kr 20 kr

Erbj. gäller t o m 1/9 2009. Lokala avvikelser kan förekomma.

TMP

249 kr 398 kr

169 kr

Hund-/Lastskydd Dinitrolcenter Bilrostskydd Kantgatan 2, LULEÅ Tel. 0920-22 48 00 070-608 82 62 www.dinitrolcenter.se

199 kr

140x140 cm i kraftigt antracit galon.

Hörselskydd med radio

Individuellt fjädrade byglar med radio i mono.

FYRKANTENS BILDEMONTERING Fyrkantens Bildemontering Bildemontering, beg. reservdelar, reparation Gårdsvägen 18, LULEÅ Tel. 0920-154 04, 0920-155 04 www.fyrkantensbildemontering.com

Vill du synas här? Ring Susanna Enberg, tel. 0921-20 13 12

OKQ8-stationerna i Norrbotten Onsdag 8 juli 2009 extra

19


ANSLAGSTAVLAN

Osämja oavsett gräns ■ Trots att mitt dåliga minne ständigt gör sig påmint, så händer det att jag minns en hel del som jag inte vill minnas, till exempel: det har aldrig varit något samarbete mellan kommunerna, utan det har varit en ständig kamp om näringsliv och arbetstillfällen, vilket har resulterat i att Luleå har roffat åt sig på Bodens bekostnad. En fråga: kan Luleå verkligen betraktas som ”länets motor”? Vilket drivmedel håller motorn igång? Den kan ju inte snurra på för sig själv, utan den måste driva ”en grunka eller maskin som utför vettigt arbete åt sig själv och åt andra”. I ett gammalt försök att få slut på konkurrensen mellan de angränsande kommunerna lanserades begreppet Fyrkanten, omfattande Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå. Nu skulle det bli samarbete ifråga om näringsliv kopplat till arbetstillfällen. Vad blev det av den storstilade tanken? Jo: a-a-asitt, det vill säga ingenting enligt vårt bygdemål. Eftersom vi anses bo inom fyrkant så höll sig varje kommun innanför sin egen kant och släppte inte från sig någon slant. Därför slog projektet slint och slant på grund av

▲ Löjlig konstinstallation? I förra veckan vandaliserades bilen och togs då bort.

Löjligt Luleå Löjligt Luleå, mycket löjligt ! Kulturhusets yttre fasad har begåvats med en gammal polisbil. Ett löjeväckande skimmer har lagts över Luleå stad och s invånare. Är det det enda som ledningen för kulturen i Luleå har lyckats med att smycka ut kulturhusets fasad? I så fall, löjligt Luleå, mycket löjligt. SUNDMAN

Tack! Hej! Jag vill tacka mina snälla fröknar och kompisar på Strandens förskola avd Snäckan för all hjälp och allt kul vi haft under vår tid tillsammans.

Tänkvärt ”Massera dig själv inifrån med idel goda tankar.....”

NOVA SIMONSSON

CHRISTINA BJÖRKLUND

SKRIV TILL

”Anslagstavlan”, Extra, 971 83 Luleå. E-post: anslagstavlan@tidningenextra.se

Skriv gärna kortfattat. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur. Anonyma inlägg publiceras ej.

VÄDRET

I DAG

I KVÄLL

▲ Bodens näringslivschef Jeanette Nilsson och Luleås näringslivschef Thomas Nilsson möts på halva vägen. FOTO: LENNART JÖNSSON

med de anställda. Den enes bröd blev den andres död. Luleåborna kunde säkert fira med glädjeskutt och bullkalas. Här kommer nästa smäll: Med mycket fiffel och intriger drev en trojka igenom att det nya lasarettet skulle byggas på det då ocentralt belägna Porsön. Efter högljudda protester var herrar trojka-medlemmarna Toivo Hofslagare (Luleåbo), K.G. Holmquist (Luleåbo) och Piteåbon Anders Sundström tvungna att inom Luleå kommuns gränser hitta en annan plats nämligen Sunderbyn inte så långt från ”riksgränsen” mot Boden. Någon

att någon egoistisk klant ”ställde till de’” å de’ blev som de’ blev me’ de’. Med tanke på vad som har hänt, gäller det att hålla motsättningarna vid liv. I minnets förrådskammare har jag gjort en del fynd som bekräftar motsättningarna enligt följande: NSD som en gång var en av Norrlands största tidningar flyttades till Luleå. Resultat: massor av jobb i Boden tog Luleå hand om. Initiativet till flytten togs av riksdagsman Ingvar Svanberg (Kalix) att Norrländskan och dess arbetstillfällen skulle placeras i Luleå. Därmed basta! Ingen förhandling hölls

VÄDRET I VECKAN

så kallade gränsöverskridande verksamhet var det inte fråga om. Om man hade satsat hälften av det kapital som ”dumpades” på ängarna i Sunderbyn på ombyggnad av Boden-Garnis, så skulle vi haft ett hypermodernt sjukhus plus en halv miljard kronor i överskott som kunde ha använts till utbyggnad av länets vårdcentraler. Helt otänkbart att Luleåborna kunde tänka sig ett storsjukhus i Boden. Nä, fy attan! På en trevlig bild i Extra poserar Jeanette Nilsson, näringslivschef i Boden, tillsammans med dito Nilsson Luleå. På bilden verkar det som om båda Nilsson tänker ”skaka labb” över kommungränsen. Snälla rara Jeanette, se upp för allt i världen. Du känner väl till talesättet: ”om man sträcker fram lillfingret mot en ”viss potentat” (fult att svära) – aj, aj, då tar han hela handen. Om honom tycker jag inte INTE, tänk om han drar iväg med vår Jeanette. Den där Luleå-VD:n behöver inte stå och ragga vid vår gräns. Det finns mycket trevligare killar i Boden. INGE CARLSSON, BODEN

VÄDERKRÖNIKA Väderballonger

Boden

+22º

Boden

+15 Luleå

TORSDAG

+15 TOR

SVERIGE I DAG +30

1

+20

3

+10 +5

6

FRE

LÖR

Sandaler för alla

2

Veckans exempel:

3

Båstad Dam storl.36-38. Ord. 679kr

4

Ned kl. 23.18

Annons

Nu 595kr

5

4

12/7

DAGENS METEOROLOG:

1

Hummergatan 3, Luleå - Tel 0920-187 10. Öppet vardagar kl. 08-16

6

-10

SÖNDAG

SOLEN Upp kl. 02.02

5

-5

10/7

+21º

11/7

LÖRDAG

2

±0

FREDAG

+19º 4-8 m/s

+15

9/7

+16 Luleå

+15

+25

+18º

EUROPASTÄDER

TURISTORTER

VÄRLDSTÄDER

Amsterdam

+19 º

Antalya

+32 º

Delhi

+37 º

Berlin

+21 º

Cypern

+35 º

Hong Kong

+30 º

Helsingfors

+19 º

7

-15

7

-20

8

8

9 9

11 10

12

20 extra Onsdag 8 juli 2009

10 11 12

Kreta

+27 º

Los Angeles +18 º

Köpenhamn +20 º

Las Palmas

+24 º

Mexico City

+22 º

London

+20 º

Madeira

+23 º

New York

+24 º

Madrid

+31 º

Malaga

+24 º

Peking

+28 º

Oslo

+19 º

Mallorca

+26 º

Rio de Janeiro +27 º

Paris

+22 º

Phuket

+31 º

Sydney

+16 º

Rom

+26 º

Rhodos

+31 º

Tokyo

+26 º

Inom meteorologin spelar observationer en stor och viktig roll. En förutsättning vid en prognosframställning är att man har en bra bild av hur väderläget ser ut i utgångsläget, ju bättre bild av verkligheten man har desto bättre förutsättningar har man för att göra en bra väderprognos. Eftersom vädret styrs mycket av hur det ser ut högre upp i atmosfären är just dessa observationer mycket givande. Observationerna görs med hjälp av en radiosond som fästs vid en ballong. Ballongen skickas upp från olika platser i landet en eller två gånger varje dygn och registrerar fuktighet, temperatur, tryck och vind. Medan ballongen stiger upp genom atmosfären skickar sonden ner data till datorerna nere på marken. När ballongen når den höjd där lufttrycket utanför ballongen understiger gastrycket inuti sprängs ballongen och sonden faller tillbaka ner mot marken. Ibland luras allmänheten av väderballongerna, dom tror att det är ett ufo. Det mest kända fallet är den så kallade Roswellincidenten då en fårfarmare anmälde att han sett ett ufo dimpa ner på marken. Den amerikanska militären påstod dock att det var en väderballong mannen sett. Vissa påstår att det egentligen rörde sig om en topphemlig spaningsballong som var tänkt att lyssna efter explosioner från Sovjetiska kärnvapentester.

CAROLINE BERG SMHI:s väderredaktion


HYR BÅTVAGN Husvagn • Släpvagn Besiktningsv. 2. Storheden Luleå. 0920-25 49 40 (mellan Coop Forum o. Sv. Bilprovning)

Norrbottens

Vinnare i utlottningen av 3 månaders fritt abonnemang, värd 650 kr. Mona Larsson i Boden.

STÖRSTA sportfiskebutik!

Affärlokal uthyres

Grattis!

122 kvm 1 plan. Centralt belägen Drottningatan 14 För mer info 0921-148 15 0733-98 02 68

Vip-erbjudanden. Förmåner för dig som trogen prenumerant. Robertsvikg. 10, Luleå. Tel 0920-100 52 Måndag-fredag 9-18. Lördag 10-14. www.wildmarksshopen.se

www.hundhuset.org

Sommarens bästa inoffare! 15 augusti Skidstadion Kronan, Luleå Anmälan gör ni på hundhuset.anmalning@ gmail.com Kom ihåg att ange, ras, reg nr, kön, och ägares namn och telenr. Kostnad 150 kr per hund. Betalning till vårt bankgiro 5634-4054 senast den 1/8 Hjärtligt välkomna! Mer info på www.hundhuset.org

R Ö R NYA

Vip är namnet på nyttigheter och förmåner som alla våra trogna prenumeranter kan nyttja. Varje vecka presenteras nya erbjudanden, rabatter och överraskningar på nätet, i NSD, NSD Helg och 24Norrbotten. För att kunna nyttja våra erbjudanden loggar du in på WWW.NSD.SE/VIP.

Sommarsemester i Bohuslän Sköna Bohuslän, så långt västerut man kan komma i Sverige, är alltid värt ett besök! Bo 6 dagar i dubbelrum på Hotel Carlia i centrala Uddevalla, inkl frukost. Bra shopping och utflyktsmöjligheter. Ankomst juni, juli och augusti. Med Vip 1.799 kr/pers Utan Vip 2.399 kr/pers

Ålandspaket med Tapanis Buss Avresa varje vecka till Uppsala/Åland från Haparanda-Kalix-Luleå-Piteå-Skellefteå med Tapanis Buss. I priset ingår: Bussresa t/r, transfer från Uppsala till Grisslehamn-Eckerö t/r, 2 övernattningar inkl frukost och 3-rätters skärgårsmiddag. Med Vip 3.025 kr/pers. Utan Vip 3.275 kr/pers.

Bo på Comfort hotels i Sverige S. Smedjegatan 9, Luleå Tel. 0920-138 88 www.suntan.se

Lägg pengarna på annat än boendet i sommar! Alla Comfort hotels har sen utcheckning och sen frukost på söndagarna. Alla helger fram tills den 31/12. Samt alla dagar mellan den 19/6-16/8. Med Vip 695 kr/natt för 2 i 2-bäddsrum. 2 nätter för 1.295 kr. Utan Vip 995 kr/natt för 2 i 2-bäddsrum. 2 nätter för 1.990 kr.

Gå 2 betala för 1 på Diggiloo

Vill du synas här? www.tidningenextra.se

Stor familjeshow på Storforsen i Älvsbyn 14/7 - med humor, rock, schlager och pop. Brolle, Niklas Strömstedt, Jessica Andersson, Ola, Arja Saijonmaa, Mojje, Sara Löfgren, Lasse Holm, Magnus Johansson, Thomas Petersson och Kevin. Med Vip 375 kr för 2! Utan Vip 750 kr för 2

Vinn biljett till LuleåKalaset

& tårtkalas

Nu kan du vinna 1-dags biljett till LuleåKalaset som pågår i Luleå mellan 30 juli och 1 augusti. Gå in på www.nsd.se/vip för mer information.

stark...

Vinn 1-dags biljett med Vip!

Sval och skönt i bilen.... - Med senaste tekniken fixar vi alla AC-problem i din bil Introduktionserbjudande: 1995:-

-Kamremsbyte från 1390:-Hjulinställning -Boschdiagnos

Grillsäsongen är här och vi har ett hett grillerbjudande från Weber till dig som Vip-medlem. Med Vip får du

20–50%

lägre pris på Webergrillar än butikspriserna. (Frakt tillkommer) För bokning och mer information om erbjudandena på WWW.NSD.SE/VIP.

Telefon kundtjänst 0920-26 30 00. Välkommen med dina serviceärenden! Mikael Persson med personal, tel 070-581 64 35

SVARTÖVÄGEN

EN ÄG NV DE BO KALLAX

Hett Webergrill erbjudande!

OKQ8 Rondellen Luleå centrum HERT SÖV ÄGE N

Hertsövägen 11B Öppet verkstad: Vardagar 8-17, lunch 12-13 Tel: 20 15 55

MER OM VIP FINNS PÅ WWW.NSD.SE/VIP Onsdag 8 juli 2009 extra

21


SOMMARKRYSSET

AN FRÅG Vad är det bästa med att turista i Boden?

Kenneth Jensen, 31, omskolas, Lofoten: – Det finns mycket att se och att göra här. Till exempel Western Farm och Nordpoolen. Dessutom är det barnvänligt.

22 extra Onsdag 8 juli 2009

Göril Aasheim, 30, förskollärare, Tromsö: – Campingens placering med gångavstånd till centrum. För det mesta är det bra väder här.

Geir-Inge Broks, 34, asfaltsläggare, Alta: – Normalt sett vädret och att det inte är så långt att köra hit. Det är tredje gången jag är här.

Renate Fjellvang, 30, mammaledig, Ballangen: – Vi trivs här. Det är stabilt väder och lagom långt att åka hit. Bra campingplats, trevliga människor och så är det väldigt bra för barn.

Stian Bakkemo, 29, bilmekaniker, Lofoten: – Det är barnvänligt och bra klimat men för få butiker. Vi åker till Luleå och shoppar.


Rätt lösning från vecka 27. Glad sommar!

Onsdag 8 juli 2009 extra

23


LASSBYDAGEN

PÅ SPRÅNG

LÖRDAG 11 JULI 2009 Brännbollsyran

Lassbygården

BakiPlan kl 11.00

Öppnar kl 13.00

• Agility uppvisning • Luftgevärsskytte • Kubb m.m. • Avslutning Triathlon cykel (GSK, NAIK, SIF)

• Underhållning med Mysfarbror Bruno Ekberg och lokala förmågor • Mat mellan 14.00–16.30 • Medlemspub 19.00 – 01.00

Välkommen! Gunnarsbyns SK

Välkommen! Lassbyns Hbf

Uteservering med havsutsikt

Öppet alla dagar Nyhet!

Direkt från Grillen! Vår grillkock grillar hela sommaren på vår uteservering. Varje helg! (fre-lör-sön) Beställ valfri grill bit-kött-fisk eller vilt -tillbehör och såser från buffé. LUNCHBUFFÉ Alla vardagar kl. 11-14 SHOPPINGBUFFÉ Lördagar kl. 12-15 SÖDRA HAMN BUFFÉN Alla dagar från kl. 17.00

Öppet: Mån-tor 11-22 Fre 11-23 Lör 12-23 Sön 12-21. Småbåtsgatan 2, Tel 880 10.

24 extra Onsdag 8 juli 2009

Ulf Lundell bjöd publiken på två timmar och tjugo minuter glädje när han debuterade i Boden.

Uffe glad i solen BODEN Den 26 oktober för 30 år sedan fick jag en personlig autograf av Ulf Lundell. Jag hade precis upptäckt den omväxlande magiskt finstämda och larmande bröliga skivan ’Nådens år’, med en för första gången av många fri Uffe på fjället i Åre bredvid hunden som mest liknade en varg, och spår två: ’Snön faller och vi med den’, låten som gladtrallade sig rakt in i folkets hjärtan. Fyra år innan ’Öppna landskap’. Sedan dess har Lundell suttit i rävsaxen. Han vill ju minst av allt

vara folklig, snarare spännande, nydanande, sökande, men har samtidigt så otroligt svårt att hålla just det folkliga borta när spelglädjen tar över på konserterna. Det blir folkligt och det blir nära redan när han öppnar med underskattade ’Kyssar och smek’, det blir naturligtvis bara mer när han kommer till ’Folket bygger landet’ och det blir förstås en höjdpunkt när han berättar om sin förra resa till Boden. För att vägra värnplikt. Som om det inte kunde bli bättre får Uffe sin kvällssol och spricker

upp i en massiv glädjeavslutning. De enda som vägras leenden är fotograferna. Inte de 150 privata i publiken utan vi som är där för att ge honom gratis reklam. Han skulle bara veta att det är jag som har den där gulnade lappen: ”Snön faller, eller hur, Martin?”.

MARTIN THELENIUS 070-574 69 14 martin.thelenius@ expressum.se

Anna-Karin Isaksson och Håkan Johansson tvekade inte att köra från Gällivare till Boden.

Ida Larsson introducerade kompisen Sandra Sohlman för Lundell med låten ’Precis som en kvinna’.

Också Uffe får yngre publik. Här en kille som vet att börja i tid.

Maud Larsson bjöd 50-årsfirande sambon Ricard Lundberg, Luleå, på konsert.

Åsa Nordgren, Luleå, trängdes bland pojkarna längst fram: hon har sett 70 (!) Lundellkonserter.

Rolf Degerlund som vanligt i arrangörsfunktionen - och som vanligt med luren mot örat.


Konst & Hantverk i Sörfjärden!

Cheerleading

Lördagen den 18 juli kl. 11.00 - 15.00 Miljöskolan i Vallen

Nu har vi sommarlov, men vi startar i augusti igen. Välkommen med din intresseanmälan!

www.lcdteam.net • lcdteam@hotmail.com • 070 - 379 43 50

Mackor, sallad, soppa, glass, hembakt fikabröd, kvalitetskaffe och mycket mycket mer...

et p p ö r a h Vi maren! hela somgar 11 -20

EFS Sundet, Gäddvik Söndag 12/7 18.00 - Cafékväll

Alla d

Tisdag 14/7 19.00 - Gospelkonsert Ingarps ungdomskör

Loppis i Paradiset Fredag 24 juli kl. 10-14 i ”Paradiset”, trädgården vid Örnäsets kyrka. Bord finns att hyra för 100 kr/bord. Boka via församlingsexpeditionen, tel. 0920-26 48 68. Varmt välkommen!

Utflykt i det blå... Bussutflykter till ”hemliga mål” Välkommen med på sommarens utflykter! Vi besöker ”hemliga mål” runt Luleå följande torsdagar: 16 juli, 23 juli, 30 juli och 6 augusti

a

tor rgåstår h smö g. c o r o t Tår ! tällnin på bes -mat hos oss ic n c i r ing ! p e v n i uteser Köp d r å v å ren p omma Möt s

Elisabeth Sandlund, chefsredaktör Dagen Tema: Drabbad av det oväntade

HÖGT!

Storgatan 7, Luleå Tel: 0920-127 18

Konst & Hantverk • Loppis Vi får även prova på betonggjutning! Fika och varmkorv till låga priser. Välkomna! /Sörfjärdens Bygdeförening

En dag om ull

Fika, kaffe/the och smörgås, tas med till alla, eller så fikar vi på stället dit vi kommer. Resorna startar kl. 13.00 från Mjölkuddsgården, beräknad hemkomst ca. 16.00. Kostnad 60 kronor per person. Anmälan till Lena Olsson Sandling tel. 26 48 54 eller 070190 15 10 senast två dagar före resan.

Arbeta med merinoull, silke, tovning mm. Birgitta Zackrisson leder och undervisar.

www.svenskakyrkan.se/lulea

Anmälan och frågor: 070-201 31 41 (Ingegerd) senast 17 juli. Pris: 1000 kr

Frälsningsarméns sommargård (Sunderbyv. 323)

Fäboddag

Vilda Västern

i Alviks Fäbod Söndag 12 Juli Vi börjar kl 11.00 med betraktelse och sång av Alviks blandade kör därefter servering av halstrad strömming, ”smolanedi”, kalvdans, kaffe med hembakt bröd. Lotterier samt annan underhållning.

10-års jubileum Upplev den vilda västern som den var 1879!

Sommarcafé 8-15-22-29 Juli kl 18-20. Välkomna Alvik-Långnäs Hemb.förening

RESTAURANG NYGATAN 14 • TEL. 158 40 • LULEÅ

Helgerbjudande! • Gravad Lax • Coer di Filé Provencale Oxfilé på rådstekt potatisbädd m vitlökssmör

• Friterad Ananas m vaniljglass & apelsinmarmelad

259:-

Ny sommarmeny!

TOSCANA BAR & KÖK I Italien är traditionerna heliga och recepten ärvs i generation efter generation och vårdas som dyrbara skatter inom familjen. På vår restaurang följer man recepten slaviskt - allt ska göras på mammas och mormors sätt – samtidigt som man ständigt hittar nya vinklar och låter La Vita bestämma.

www.restaurangtoscana.se

139:Dagens lunch 75:-

Färsk, handgjord pasta!

m fläskfilé, grönsallad & tzatziki

v.28 Torsdag: Kycklingfilé m grönpepparsås & stekt potatis Fredag: Filé Oscar; Fläskfilé m bearnaisesås & pommes frites v.29 Måndag: Filé Grand; Fläskfilé m Grand Marniersås & potatisgratäng Tisdag: Biffstek m persiljesmör, stekt lök & klyftpotatis Onsdag: Entrecote m bearnaisesås & råstekt potatis

LIVEMUSIK TONY K FREDAG & LÖRDAG: FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Mån-tis 11-24, ons-tor 11-01, fre 11-03, lör 12-03, sön 12-24

1 juli-1 aug -17 ons-lör kl.12

90:-, Entré: Vuxen 0-3 år gratis 4-15 år 60:-,

Wild W est

Shower, saloon, café, ridning, västernbutiker och massor av aktiviteter för hela familjen.

Show

Boka bord på tel: 0920-170 99 - Adress: Ringgatan 26, Luleå

• Grillspett Souvlaki OBS! Nya exklusiva rätter!

sommar för Öppettider i

SÖRBYN Dans till

BLENDERS 9 Juli Kl 20.00-24.00 Vi säljer kaffe och smörgås. För info om stugor och husvagnsplats, ring 0924-220 36.

Ny Indianby 9 0 0 -2 9 9 9 1 Western Farm firar 10-årsjubileum!

!

Buddbyvägen 6, 961 42 BODEN Tel. 0921-151 00 info@westernfarm.se Western Farm, 3 km bortom Bodens järnvägsstation.

Varmt välkomna! Sörbyns Idrottsförening

Onsdag 8 juli 2009 extra

25


Supermaxat summer

Sommar-

ROCKABILLY PARTY! Med legender som...

ROBERT GORDON

Restaurangen

& Chris Spedding with Band (USA)

SUN CATS (Sverige-Finland)

Juli alla dagar kl 12 - 17. Kaffe, glass & dagens rätt. OBS! Vi tar emot matbeställningar hela året.

Rum & Stuga Sommarpriser juni - september Från 190,-/person

JOHNNY & THE ROCCOS (Scotland)

Fiskekyrkan, Luleå. Lördag 11 juli Kl. 19:00 - 02:00 Entré: 250:-

LULEÅ VARIANTBINGO Skeppsbrogatan 48 ÖPPETTIDER: Vardagar 10.00 - 22.00 Lördagar 10.00 - 18.00 Söndagar 12.00 - 20.00

Entré: 250:- (Entré + Grillbuffé & valfri dryck: 400:-) Bordsbokn. tel: 0920-175 10 • Förköp: Aurora Kiosken & Hagström Musik • Biljettreservation via www.rockabillyparty.se

M R A F N R E T S WE

Klipp ur och spara annonsen

1700-tals Herrgård

Tel. 0924 – 510 37

www.meldersteinherrgard.se

Y T R A P R E SUMM

1999-2009 Western Farm firar 10-årsjubileum!

11 juli – The Boppers,

The Refreshments & Eva Eastwood • Utökat festivalområde NYHET! • Öltält NYHET! • Dubbelt så många barer NYHET! • Disco i nya Crystal Palace NYHET! • Husbandet The Wild Bunch • Bullriding

Kommande FESTKVÄLLAR: 8 aug – Säsongsavslutning med E-type

BUSSAR TILL WESTERN FARM FRÅN BODEN, LULEÅ, PITEÅ OCH ÄLVSBYN WELLS FARGO - Festkvällsbussar 11/7, 8/8 21.00 21.05 21.10 21.15 21.17 21.20 21.30

21.00 21.02 21.10 21.25 21.30 21.35 21.40 21.45 21.47 21.50 22.00

22.00 22.05 22.10 22.15 22.17 22.20 22.30

Luleå Busstation Kulturens hus Gammelstad, väg 97 Sävastnäs OK, Svängleden Kryddvägen Flottiljv - Svedjev Gruvberget Torpgärdan Resecentrum WESTERN FARM

02.00 01.55 01.50 01.45

02.40 02.35 02.30 02.25 02.20 02.15 02.10

02.50 02.45 02.40 02.25 02.10

Entre: 150 kr Middag, show och festkväll: 295 kr, 077-170 70 70 Middag, show och logi: 845 kr Logipaket bokas via Western Farm 0921-151 00

Åldersgräns 18 år! Tips: Köp din biljett i förväg via Ticnet och slipp stå i kö: 077-170 70 70

PONY EXPRESSEN - Festkvällsbussar 11/7, 8/8 21.00 21.05 21.10 21.12 21.15 21.20 21.30

20.00 20.10 20.55 21.15 21.35 21.40 21.42 21.45 21.50 22.00

22.00 22.05 22.10 22.12 22.15 22.20 22.30

Piteå busstation Öjebyn, G.a E4:an Älvsbyn, busstation Brännberg, G:a Affären Vittjärvsskolan Trångfors Heden Hamptjärnmoran Hedenbroleden Medborgarplatsen WESTERN FARM

01.55 01.45

02.40 02.35 02.30 02.25 02.20 02.15 02.10

03.55 03.45 03.00 02.40 02.10

Busspris inom Boden: Gratis bussar till Western Farm! Hemresa 40kr Busspris Luleå, Piteå, Öjebyn & Älvsbyn: 50kr t.o.r (betalas vid hemresa)

26 extra Onsdag 8 juli 2009

Rena JACKPOTTEN för älskare av 50s Rock n’ Roll & Rockabilly Music!!!

Tag chansen att vinna upp till 25.000 kronor en gång varje timme genom att spela bingo i våra nya lokaler. Vi har naturligtvis även andra fina penningpriser. När du/ni spelar bingo hos oss går hela överskottet till ungdoms-idrotten i Luleå kommun.

Öppet

Buddbyvägen 6, 961 42 BODEN Tel. 0921-151 00 • info@westernfarm.se


TV I VECKAN O N S DAG 8/7

TO R S DAG 9/7

F R E DAG 10/7

LÖ R DAG 11/7

S Ö N DAG 12/7

M Å N DAG 13/7

T I S DAG 14/7

6.00 Rapport 6.07 Regionalt 6.28–9.30 Gomorron Sverige 12.00 Rapport 12.05 Min egen väg (R) 12.35–13.50 Eufori på Skansen (R) 14.15 Film: Roxanne 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Hedebyborna (R) 17.50 Så såg vi sommaren då 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Namnam med Noman 18.45 100 procent bonde 19.15 Jan och sparvhöken (R) 19.30 Rapport 19.50 Regionala nyheter 20.00 Uppdrag granskning – sommarspecial 21.00 Hunter 22.00 Entourage 22.35 Simma lugnt, Larry! 23.15 Sommarkväll med Anne Lundberg (R) 0.15–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Rapport 6.07 Regionalt 6.28–9.30 Gomorron Sverige 12.00 Rapport 12.05 Guld och gröna skogar (R) 12.35 Vårt hus – en mögelfälla (R) 13.05–13.35 Älskar dig för evigt? (R) 15.00 Sommarkväll med Anne Lundberg (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Författarporträtt: Kjell Westö 17.20 En persisk besöksvän 17.50 Så såg vi sommaren då (R) 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Vildmark fiske (R) 18.45 Hemliga svenska rum (R) 19.00 Berulfsens pengabinge 19.30 Rapport 19.50 Regionala nyheter 20.00 Plus sommar 20.30 Mitt i naturen 21.00 Spionfabriken 21.55 Slitage 22.15 Sanne Salomonsen hel igen 22.45 Uppdrag granskning – sommarspecial (R) 23.45 Kriminaljouren (R) 0.30–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Rapport 6.07 Regionalt 6.28–9.30 Gomorron Sverige 12.00 Rapport 12.05 Namnam med Noman (R) 12.35 Jan och sparvhöken (R) 12.50–13.20 Vildmark fiske (R) 13.55 Vatikanen (R) 14.50 100 procent bonde (R) 15.20 1800-talet ut-och-in 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Plus sommar (R) 17.25 Mitt i naturen (R) 17.55 Rymden 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Strömsö 18.55 Guld och gröna skogar 19.25 Anslagstavlan 19.30 Rapport 19.50 Regionala nyheter 20.00 Pistvakt (R) 20.30 Sjukan (R) 21.00 Film: I skottlinjen 23.05 Fritt fall (R) 23.35 Film: Fletch 1.10–9.05 Sändningar från SVT24

10.00 Berulfsens pengabinge (R) 10.30 Namnam med Noman (R) 11.00 Med huvudduk och höga klackar (R) 11.30 Älskar dig för evigt? (R) 12.00–12.55 Juanes: en musikalisk resa (R) 14.00 Sanne Salomonsen hel igen (R) 14.30 Uppdrag granskning – sommarspecial (R) 15.30 Strömsö (R) 16.10 Allt ljus på (R) 16.50 Allsång på Skansen (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Blomsterspråk (R) 18.00 Rapport 18.15 Disneydags (R) 19.00 Bobster 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Sommarkväll med Anne Lundberg 21.00 Minnenas television 22.00 Kriminaljouren. Tysk kriminalserie från 2008. 22.45 Pistvakt (R) 23.15 Sjukan (R) 23.45 Film: Förbrytelser 1.25–9.05 Sändningar från SVT24

10.00 Sommarandakt 10.30 Plus sommar (R) 11.00 Mitt i naturen (R) 11.30 Vårt hus – en mögelfälla (R) 12.00 100 procent bonde (R) 12.30–13.00 Guld och gröna skogar (R) 15.40 Film: Fakiren från Bilbao 17.05 Spionfabriken (R) 18.00 Rapport 18.15 Hedebyborna (R) 19.15 En dag i Sverige (R) 19.30 Rapport 19.50 På Stockholms slott 20.00 Solens mat (R). Matreseserie från 2008. 20.30 Sportspegeln 21.00 Being human. Brittisk dramakomediserie från 2009. 22.00 Hemligstämplat (R) 22.30 Språkresan (R) 23.00 Allt ljus på (R) 23.40 Hunter (R) 0.40–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Rapport 6.05 Sport 6.28–9.30 Gomorron Sverige 12.00 Rapport 12.05 Sportspegeln (R) 12.35–13.05 Kunskap och vetande (R) 14.45 Film: Eva går ombord 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Vårt hus – en mögelfälla 17.25 Norsk attraktion (R) 17.55 Rymden 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Älskar dig för evigt? 18.45 Med huvudduk och höga klackar 19.15 Via Sverige 19.30 Rapport 19.50 Regionala nyheter 20.00 Det nya landet (R) 21.00 Kommissarie Montalbano 22.50 Allsång på Skansen (R) 23.50 Plus sommar (R) 0.20 Being human (R) 1.20–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Rapport 6.07 Regionalt 6.28–9.30 Gomorron Sverige 12.00 Rapport 12.05 Författarporträtt: Kjell Westö (R) 12.30 Med huvudduk och höga klackar (R) 13.00–13.25 Isbjörnar, hundar och videoband (R) 13.35 Film: Bröderna Östermans huskors 15.15 The Bedford diaries 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Pistvakt (R) 17.25 Sjukan (R) 17.55 Blomsterspråk (R) 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Allt ljus på 18.55 Cirkusliv 19.25 Anslagstavlan 19.30 Rapport 19.50 Regionala nyheter 20.00 Allsång på Skansen 21.00 Grattis kronprinsessan 22.30 Norsk attraktion 23.00 Det nya landet (R) 0.00 1800-talet ut-och-in (R) 0.40–6.00 Sändningar från SVT24

16.30 Renlycka (R) 17.10 Främlingar 1808 17.40 Nyhetstecken 17.50 Uutiset 18.00 Jorden – en biografi (R) 18.55 Oddasat 19.00 In treatment 19.25 Blomsterspråk 19.30 Extras (R) 20.00 Antikmagasinet (R) 20.30 Barnmorskorna – Norge 21.00 Aktuellt 21.25 Regionala nyheter 21.30 Sugar rush 21.55 Är det bara jag (R) 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Från jorden till månen (R) 0.20–1.15 Carnivale (R) 6.30 Dagsändningar 14.10 Extreme home makeover 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Make me a supermodel 17.00 Date my ex: Jo and Slade 18.00 Bones 19.00 How I met your mother 19.30 2 1/2 män 20.00 Stora byggslaget 21.00 Lyxfällan 22.00 Sex education (R) 23.05 Navy CIS 0.00 2 1/2 män (R) 0.30 How I met your mother (R) 0.55 Spin City 1.25 Prison break (R) 2.15 Drew Carey 2.40 Film: Seeing double 4.10–5.00 The inside 5.50 Nyhetsmorgon 9.55 Doctors 10.50 Tillbaka till Aidensfield (R) 11.55 Antikdeckarna (R) 13.00–13.25 Direkt: Trav: Dagens rätt 14.45 Doktorn kan komma (R) 16.45 American idol 17.40 Sveriges värsta bilförare (R) 18.15 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.20 Keno 18.25 Sveriges värsta bilförare, forts (R) 18.45 Väderkanalen 19.00 Nyheterna 19.10 Ekonominyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Lokalt väder 19.25 Vädret 19.30 Halv åtta hos mig (R) 20.00 Miss Marple: Mordet i prästgården (R) 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Direkt: Vinnare: V64 23.10 Generande sjukdomar 23.40 Harper’s Island 0.35 Mordkommissionen (R) 1.45 Arkiv X 2.30 Ally McBeal (R) 3.15 Små i stora världen (R) 4.00 Survivor (R) 4.45–5.50 Felicity (R) 6.00 Dagsändningar 15.35 The Big bang theory (R) 16.05 Dirty sexy money 17.00 Unga mödrar 17.30 How to look good naked – USA 18.00 America’s FHV 18.30 The Big bang theory 19.00 Gordon’s kitchen nightmares 20.00 The Bachelorette 21.55 So you think you can dance 22.55 Seinfeld 23.55 CSI Miami 0.50 Jimmy Kimmel live 1.45 MacGyver 2.45 Outsiders 3.40 Amazing race 4.30 Seinfeld (R) 5.15–5.55 Ellen DeGeneres show (R)

16.40 Dokument inifrån: Thomas Quick (R) 17.40 Nyhetstecken 17.50 Uutiset 18.00 Smarta djur (R) 18.45 Mamma (R) 18.55 Oddasat 19.00 Kamrat Sverige 19.30 Undersökning pågår 20.00 Renée Zellweger möter Christiane Amanpour (R) 20.40 Myra (R) 21.00 Aktuellt 21.25 Regionala nyheter 21.30 Kvarteret Skatan (R) 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Film: Linje Lusta 0.35 Entourage (R) 1.10–1.50 Simma lugnt, Larry! (R) 6.30 Dagsändningar 16.00 Make me a supermodel 17.00 Top design 18.00 Bones 19.00 Kvällsmat 19.30 2 1/2 män 20.00 Supersize vs superskinny 21.00 Design: Simon & Tomas 22.00 Grannfejden 23.00 Navy CIS 23.55 2 1/2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Spin City 1.15 Law and order 2.10 Drew Carey 2.30 The commander 3.45 Family guy 4.10–5.00 The inside 5.50 Nyhetsmorgon 9.55 Doctors 10.50 Tillbaka till Aidensfield (R) 11.55 Antikdeckarna (R) 13.00–13.25 Direkt: Trav: Dagens rätt 14.45 Doktorn kan komma (R) 16.45 American idol 17.45 Sveriges värsta bilförare (R) 18.20 Keno 18.25 Sveriges värsta bil…, forts (R) 18.45 Väderkanalen 19.00 Nyheterna 19.10 Ekonominyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Lokalt väder 19.25 Vädret 19.30 Halv åtta hos mig (R) 20.00 Sommar med Ernst 21.00 Oskyldigt dömd (R) 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 24 23.40 Harper’s Island 0.35 Mordkommissionen (R) 1.45 Arkiv X 2.30 Ally McBeal (R) 3.15 Små i stora världen (R) 4.00 Survivor (R) 4.45–5.50 Kriget mot fetman (R) 6.00 Dagsändningar 16.05 Dirty sexy money 17.00 Unga mödrar 17.30 How to look good naked – USA 18.00 America’s FHV 18.30 The Big bang theory 19.00 Gordon’s kitchen nightmares 20.00 Unga mödrar 21.00 CSI Miami 21.55 Fringe 23.00 Seinfeld 0.00 CSI Miami 0.55 Jimmy Kimmel live 1.50 MacGyver 2.50 Fringe (R) 3.50 Amazing race 4.35 Seinfeld (R) 5.20–6.00 Ellen DeGeneres show (R)

14.50 Barnmorskorna – Norge (R) 15.20 Dom kallar oss artister (R) 15.50 Från jorden till månen (R) 17.40 Nyhetstecken 17.50 Uutiset 18.00 Vår värld om 50 år (R) 18.55 Oddasat 19.00 Små grodorna (R) 19.25 Fjälltjänstgöring (R) 19.30 Låt löven leva 19.55 Terrorman (R) 20.00 Ännu en dans herr Strindberg 20.55 När jag en dag inte finns 21.00 Aktuellt 21.25 Regionala nyheter 21.30 Engelska trädgårdar 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Album 23.30 Ett öga i natten 0.30 Murphy Brown 0.55–1.20 Sugar rush (R) 6.30 Dagsändningar 11.20 Sjukhuset 12.20 Top design (R) 13.15 Oprah Winfrey show 14.10 Extreme home makeover 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Make me a supermodel 17.00 Top design 18.00 Bones 19.00 How I met your mother 19.30 Scrubs 20.00 Film: Crocodile Dundee i Los Angeles 21.50 My name is Earl 22.45 Burn notice 23.40 Film: Hotet från underjorden 1.25 Film: Rain man 3.50 Family guy 4.15–5.00 The inside 5.50 Nyhetsmorgon 9.55 Doctors 10.50 Tillbaka till Aidensfield (R) 11.55 Antikdeckarna (R) 13.00–13.25 Direkt: Trav: Dagens rätt 14.45 Doktorn kan komma (R) 16.45 American idol 17.50 Direkt: Trav: Dagens flex 18.05 Veterinärer i Afrika 18.20 Keno 18.25 Veterinärer i Afrika, forts 18.45 Väderkanalen 19.00 Nyheterna 19.10 Ekonominyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Lokalt väder 19.25 Vädret 19.30 Berg flyttar in (R) 20.00 Direkt: Friidrott 23.00 Nyheterna, Sporten och vädret 23.25 Film: Blade runner: The final cut 1.40 Dangerous days: Making of Blade runner 3.55–6.00 H G Wells oändliga värld (R) 6.00 Dagsändningar 12.45 Ellen DeGeneres show 13.35 How to look good naked – USA (R) 14.05 Airline 14.35 Gordon’s kitchen nightmares (R) 15.35 Entertainment now 16.05 Kyle XY 17.00 Unga mödrar 17.30 Sons & daughters 18.00 Aliens in America 18.30 America’s FHV 19.00 Real housewives of NY (R) 20.00 America’s FHV 21.00 Film: Dante’s peak 23.05 CSI Miami 0.05 Film: Sjön 2.00 Jimmy Kimmel live 2.55 Battlestar Galactica 3.50 I shouldn’t be alive (R) 4.40 Sons & daughters (R) 5.00–5.45 Ellen DeGeneres show (R)

12.15 Murphy Brown (R) 12.40 Små grodorna (R) 13.05 Låt löven leva (R) 13.30 Undersökning pågår (R) 14.00 Rymdkapplöpningen (R) 14.50 Renée Zellweger möter Christiane Amanpour (R) 15.30 Antikmagasinet (R) 16.00 Engelska trädgårdar (R) 16.30 Dokument inifrån: Thomas Quick (R) 17.30 Kallt blod, heta känslor (R) 18.20 Jón Kaldal, fotograf 19.00 Den första kretsen (R) 19.45 Allt ljus på min dotter (R) 20.00 Elvis Costello med gäster 20.50 Rita (R) 21.00 Rapport 21.05 Film: Proof 22.35 Rapport 22.40 Flower power (R) 23.35 Out of practice (R) 0.00 Kvarteret Skatan (R) 0.30–1.00 Dom kallar oss artister (R) 6.30 Lilla huset på prärien 8.20–8.50 Jesse (R) 9.40 I nöd och lust 10.05 How I met your mother (R) 10.35 Simpsons 11.05 Scrubs (R) 11.35 The Tyra Banks show 12.30 Film: Murder in Greenwich 14.15 Stora byggslaget (R) 15.10 Stylista 16.05 Momma’s boys 17.00 Supersize vs superskinny 18.00 Lipstick jungle 19.00 Sing a long 20.00 Without a trace 21.00 Film: Pelikanfallet 23.45 New Amsterdam 0.40 Film: Mars attacks! 2.30 Film: Sneakers 4.35–4.50 Family guy 6.00 Barnprogram 8.59–11.25 Nyhetsmorgon lördag 12.50 Robin Hood 13.50 Film: Skrållan, Ruskprick & Knorrhane 15.25 Film: Star Wars: Episode 5 – rymdimperiet slår tillbaka 18.00 Direkt: Trav: Vinnare: V75 18.52 Keno 19.00 Nyheterna 19.20 Vädret 19.30 Berg flyttar in (R) 20.00 Sommarkrysset – med Lottodragningen 21.15 Film: Ondskan 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: Ondskan, forts 23.45 Film: The night listener 1.35 Film: En vampyr i Brooklyn 3.30 H G Wells oändliga värld (R) 5.00 Seriestart: Veterinärer i Afrika (R) 5.40–6.05 Nigella 6.10 America’s funniest home videos 6.35 Film: Nalles stora äventyr 8.00 Last man standing 9.00 Quizzo 9.45 Gilmore girls 10.40 So you think you can dance (R) 13.10 Greek (R) 14.05 Friday night lights (R) 15.00 Jamies restaurant Australien 16.00 Gordon Ramsay’s the F-word (R) 17.05 I shouldn’t be alive 18.10 Film: Black knight 20.00 Power of 10 21.00 Psych 21.55 Film: The last shot 23.50 Criminal minds (R) 0.45 Film: År 2001- ett rymdäventyr 3.35 Gränsbevakarna UK (R) 4.30 Jimmy Kimmel live 5.05–6.00 Last man standing (R)

8.00–9.00 Bolibompa 11.40 Elvis Costello med gäster (R) 12.30 Den första kretsen (R) 13.15 Ännu en dans herr Strindberg (R) 14.10 Ett öga i natten 15.10 In treatment (R) 16.30 Sommarandakt (R) 17.00 Lärare på bortaplan (R) 17.30 Anaconda (R) 18.00 Renlycka 18.40 Slitage (R) 19.00 Soul med Kringkastingsorkestret (R) 20.00 Dokument inifrån: Thomas Quick (R) 21.00 Aktuellt 21.15 Dom kallar oss artister (R) 21.45 Gilbert och George 23.30 Rapport 23.40 Jón Kaldal, fotograf (R) 0.20 Barnmorskorna – Norge (R) 0.50–1.20 Kamrat Sverige (R) 6.30 Lilla huset på prärien 8.20–8.50 Jesse (R) 9.40 Alla älskar Raymond 10.35 Jims värld 11.35 The Tyra Banks show 12.30 Men in trees 13.25 Love inc 14.20 Film: Here on Earth 16.10 The starter wife 17.05 Paris Hilton’s my new BFF 18.00 Stylista 19.00 Pushing daisies 20.00 The mentalist 21.00 Film: Dragonfly 23.05 Law and order 0.00 Film: Bachelor party 2.00 Film: Föräldraskap 4.10–5.00 Veckans desire 6.05 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon söndag 11.30–11.35 Postkodlotteriets sommarvinnare 12.40 Lotta på Liseberg (R) 14.05 Sommar med Ernst (R) 15.05 Film: Vinterviken 17.05 Keno 17.10 Direkt: Vinnare: V65 18.00 Ice road truckers (R) 19.00 Nyheterna och vädret 19.20 Postkodlotteriets sommarvinnare 19.30 Djurens ö 20.00 Sporten 20.30 Vad blir det för mat 21.00 Film: The contract. Kriminaldrama från 2006. 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: The contract, forts 23.15 American inventor 0.15 Mayday (R) 1.15 24 (R) 2.05 Ghost whisperer (R) 2.50 Älskarinnor (R) 3.40 Livet utan armar (R) 4.25 CBS 60 minutes 5.10–5.50 Veterinärer i Afrika (R) 6.00 Entertainment now (R) 6.25 McLeods döttrar 7.10 Sabrina – tonårshäxan 8.00 Last man standing 9.00–9.45 Quizzo 10.20 Gilmore girls 11.15 The Bachelorette (R) 13.00 Trinny och Susannah stilakuten 14.00 Kyle XY (R) 15.00 Unga mödrar (R) 16.00 How to look good naked 17.05 Friday night lights 18.00 Greek 19.00 Privileged 20.00 Gordon Ramsay’s the F-word 21.00 Film: Till våra barns försvar 22.55 Mad men 0.55 CSI Miami (R) 1.55 Traveler 2.50 Bull run 3.45 Jimmy Kimmel live 4.25 Outsiders (R) 5.10–6.00 Last man standing

15.35 Flower Power (R) 16.30 Kamrat Sverige (R) 17.00 Jón Kaldal, fotograf (R) 17.40 Nyhetstecken 17.50 Uutiset 18.00 Det vilda Kina (R) 18.50 Anslagstavlan 18.55 Oddasat 19.00 Cityfolk 19.25 Moving north 19.30 Engelska trädgårdar (R) 20.00 Rymdkapplöpningen 20.50 T minus en minut (R) 21.00 Aktuellt 21.25 Regionala nyheter 21.30 Fotbollskväll 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 STCC 23.00 Dirty driving: Thundercars of Indiana 0.10–1.10 Soul med Kringkastingsorkestret (R) 6.30 Dagsändningar 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Make me a supermodel 17.00 Top design 18.00 Bones 19.00 How I met your mother 19.30 2 1/2 män 20.00 The Cougar 21.00 Lipstick jungle 22.00 Prison break 23.00 Navy CIS 23.55 2 1/2 män (R) 0.25 How I met your mother (R) 0.50 Spin City 1.20 Law and order 2.10 Drew Carey 2.35 Film: Melinda and Melinda 4.10–5.00 The inside

16.40 STCC (R) 17.10 Fotbollskväll (R) 17.40 Nyhetstecken 17.50 Uutiset 18.00 Vem dödade Stalin? (R) 18.50 Så såg vi sommaren då (R) 18.55 Oddasat 19.00 Jag och min skugga 19.30 Out of practice (R) 19.55 Bruksanvisning (R) 20.00 Carnivale 20.50 Svenska komediaktörer 21.00 Aktuellt 21.25 Regionala nyheter 21.30 Jenny ger igen 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Film: Trollbunden 0.20–1.30 Dirty driving: Thundercars of Indiana (R) 6.30 Dagsändningar 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Top model (R) 17.00 Top design 18.00 Bones 19.00 How I met your mother 19.30 2 1/2 män 20.00 Paris Hilton’s my new BFF 21.00 Film: Summer catch 23.00 Navy CIS 23.40 2 1/2 män (R) 0.05 How I met your mother (R) 0.35 Spin City 1.20 Law and order 1.50 Drew Carey 2.40 Film: Kärleksfeber 4.25–5.00 Family guy

5.50 Nyhetsmorgon 9.55 Doctors 10.50 Tillbaka till Aidensfield (R) 11.55 Antikdeckarna (R) 13.00–13.25 Direkt: Trav: Dagens rätt 14.45 Doktorn kan komma (R) 16.45 American idol 17.45 Sveriges värsta bilförare (R) 18.20 Keno 18.25 Sveriges värsta bilförare, forts (R) 18.45 Väderkanalen 19.00 Nyheterna 19.10 Ekonominyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Lokalt väder 19.25 Vädret 19.30 Halv åtta hos mig (R) 20.00 Lotta på Liseberg 21.30 Film: Beck: Enslingen 22.00 Nyheterna, Sporten och vädret 22.15 Film: Beck: Enslingen, forts 23.40 Harper’s Island 0.35 Mordkommissionen (R) 1.45 Arkiv X 2.30 Ally McBeal (R) 3.15 Små i stora världen (R) 4.00 Survivor 4.45–5.50 Zero hour (R)

5.50 Nyhetsmorgon 9.55 Doctors 10.50 Tillbaka till Aidensfield (R) 11.55 Antikdeckarna (R) 13.00–13.25 Direkt: Trav: Dagens rätt 14.45 Doktorn kan komma (R) 16.45 American idol 17.45 Sveriges värsta bilförare (R) 18.20 Keno 18.25 Sveriges värsta bil…, forts (R) 18.45 Väderkanalen 19.00 Nyheterna 19.10 Ekonominyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Lokalt väder 19.25 Vädret 19.30 Halv åtta hos mig (R) 20.00 Älskarinnor 21.00 Ghost whisperer 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Spårlöst (R) 23.40 Harper’s Island 0.35 Mordkommissionen (R) 1.45 Arkiv X 2.30 Ally McBeal (R) 3.15 Små i stora världen (R) 4.00 Survivor 4.45–5.50 Zero hour (R)

6.00 Dagsändningar 15.05 Privileged 16.05 Dirty sexy money 17.00 Unga mödrar 17.30 How to look good naked – USA 18.00 America’s FHV 18.30 The Big bang theory 19.00 Gordon’s kitchen nightmares 20.00 Roomservice 21.00 Criminal minds 21.55 Ett herrans liv 22.55 Seinfeld 0.00 CSI Miami 1.00 Cold case 1.55 MacGyver 2.55 Unlikely lovers 3.55 Amazing race 4.40 Seinfeld (R) 5.05–5.50 Ellen DeGeneres show (R)

6.00 Dagsändningar 16.05 Dirty sexy money 17.00 Unga mödrar 17.30 How to look good naked – USA 18.00 America’s FHV 18.30 The Big bang theory 19.00 Gordon’s kitchen nightmares 20.00 Gränsbevakarna UK 21.00 Real housewives of New York 21.55 So you think you can dance 23.40 Seinfeld 0.10 CSI 1.05 Jimmy Kimmel live 2.00 Cold case 2.55 MacGyver 3.55 Amazing race 4.45 Seinfeld (R) 5.10–5.55 Ellen DeGeneres show (R)

Onsdag 8 juli 2009 extra

27


www.teamsportia.se

ÄNTLIGEN

! R E D I IST

799:-

BEGRÄNSAD TILLGÅNG! BAUER VAPOR X:60 SKRIDSKO

Elithockeyhandske i textilskinn med Trippeldensitetsskydd i fingrar och överhand. Strecth-wrap innerhand med nylon och Clarino. Justerbart handledsskydd.

ORD. PRIS 1595:-

1995:-

1595:-

2995:-

BAUER VAPOR X:60 SKRIDSKO Skridsko i Vectorwear-material. U Foam II-teknologi för bättre passform och Clarino-foder. Filtpläs med skydd mot vristen vid knytning. Stainless steel med urtag för lägre vikt.

REEBOK 5K PUMP SKRIDSKO

Pumpteknologin ger en optimal passform till just din fot. Hd Ballistic Nylon yttermaterial som ger hållbart skydd mot slitage. Duratex foder för bästa hållbarhet.

Nyutvecklad elitskridsko med förformat lätt yttermaterial och anatomisk utformad häl, plös och ankel. Extraförstärkt material på insida av skridsko för att förhindra slitage från benskydd. Nytt (dri-fit) innermaterial för bästa komfort på foten. Tuuk LS 2 skena.

ORD. PRIS JR 1995:- 1595:ORD. PRIS SR 2495:- 1995:-

ORD. PRIS JR 1995:- 1595:ORD. PRIS SR 2495:- 1995:-

ORD. PRIS JR 3495:- 2995:ORD. PRIS SR 6495:- 5295:-

CCM U+ 07 SKRIDSKO

299:-

399:-

REEBOK UNDERSTÄLL

599:-

NYHET! BAUER 5100 HJÄLM

CCM V 0.8 WHEELBAG

Mycket prisvärd wheelbag i storlek 40 tum med utdragbart handtag.

Underställ med behandling som transporterar fukt och håller kroppen sval och torr. Flatlocksömmar för en sömlös känsla och bästa komfort. 100% polyester. STORLEK 120-160, S-XXL

ORD. PRIS 599:-

ORD. PRIS 598:-

ORD. PRIS 849:-

Matchhjälm med HX-Form dubbeldensitetsstoppning ger mycket bra passform. Vertygslös justering av storlek. Mattkromat galler.

Vi vet vad som krävs. DELFINGATAN 2 TEAM SPORTIA LULEÅ • Tel: 0920-731 40 • Vardag. 10:00-19:00 Lördag. 10:00-16:00 Söndag. 12:00-15:00

http://www.tidningenextra.se/pdf/EL_v28  

Tors 16/7 PREMIÄR! Tors 16/7 PREMIÄR! Fre 17/7 Fre 17/7 Lör 18/7 Lör 18/7 Kl 19.00 Kl 19.00 O N S D A G Jonathon Von Brana Jonathon Von Bran...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you