Page 1

NU FINNS EXTRA PÅ INTERNET ● www.tidningenextra.se NYHETSTIPS

G A D S ON 009

ng 1 Årgå | 9 4 er umm 15 | N

RI L 8 AP Vecka

2

Ring 0920-26 28 26 Mejla nyhetstips@tidningenextra.se

DEN GODA VÅRDEN Del 4

Rullande räddarna I NG TIDN G S I T A GR SDA E ON VARJ

Å E L LU

Extras uppmärksammade artikelserie sätter i dag fokus på ambulansen. Vi har träffat ambulanssjuksköterskorna Anna-Karin Andersson och Mattias SIDAN 6 Morin.

NÖJE

Idrotten får kosta

Gubbrockare med klassiker SIDAN 17

ANSLAGSTAVLAN

Läsarnas forum

Renovering av Luleås sportpalats för en kvarts miljard ”Väldigt bra investeringar” tycker kommunpolitikern Mårten Ström om den pågående renoveringen av Coop arena och den plane-

rade renoveringen av Pontushallen. Men långt ifrån alla jublar. En ny föräldraförening har nyligen bildats i Luleå, trötta

Rulle, 81: Bästa tipsen för

SIDAN 16

på besparingarna inom skolan vill man nu väcka debatt kring de kommunala prioriteringarna. SIDORNA 2–4

SPORT

FISKELYCKA

Trångfors är ensamma kvar

MITTEN

SIDAN 14–15

AKTUELLT

på charterresor SIDAN 10

Varning för ungdomslöshet KRÖNIKAN SID 10

TIDSFÖRDRIV

3.

  

MCVOEFUFMWB *4WFSJHFIÊDLBSSFHF OOGÌHMBS BSUFS%FnFTUBÊSTUBPNHJWOB

OBSCFUBSZO )VWVEQFSTPOFOÊSF SBSIBOT HMJOH#ÚDLFSOBTLJME UJMMNBOJ VUWFDLMJOHGSÌOQPKLFLPNPDLTÌ /PSSCPUUFO%ÊSJGSÌO GÚSGBUUBSFO SCFLMÊEEB 'ÚUUFSOBÊSPGUB÷ÊEF

PFMMNFE )BSmMNBUTBW+BO5S MJWPDINFE UJUFMO)ÊSIBSEVEJUU SPMMFO &EEJF"YCFSHJIVWVE

½HPOFOÊSTUPSBPDI F÷ÊESBS BWFOLSBOTVUTUÌFOE

&OGÌHFM

ÚHPOLSFUTFO

PDI$PMVN ,PNUJMMCBLBUJMM/)- IBOJTUÊMMFU QSPåTLBS CVT#MVF+BDLFUTEÊS 2. JOJ/)-T (KPSEFFONJTTMZDLBEUZ%VDLT HKPSEFTVDDÏPDILPN STUFNBOGSÌO SJÊSJ"OBIFJN.JHI NBUDIFS "MMTUBSUFBNTPNGÚ TQFMBEF BNOBEFJ TJUUMBOE &OIPDLFZMJSBSF PDIHKPSEFUSFNÌM)UUJ GBSNBSMBHFUJ$JODJOB DI)PUFU)BS 7BSNFEJ3ÌOBSOBP SHRWJTUNFE 4QJOEFMLWJO UVSOFSBUNFE,KFMM#FFSHRWJTU (KPSEFFOTVDDÏSPMMJ BUFSO TIPXFO*IVWFUQÌ# SOBNOmOOT GÚSTJOSPMM 'JMNUFBUFS F OBOTLZTTQÌ1JTUPMUF EÊSIBOTFGUF 'JDL(VMENBTLFO MFO.JTT NFE &OTWFOTLTLÌEFTQFMBS TPN'JYBSFOJNVTJLB 4BJHPO IÊSmOOT &UUTKÚSJLUMBOETLBQ PDI#ÌWFO TEFOLÊOEB -ÌOHIBMTFO :OHBSFOTUNFESJL *EFUUBMBOETLBQmOOIVHHFOJFO PDIEFTTVUPNFOLV SUMJHHFS 4JHVSETSJTUOJOHFOJO (FPHSBm TLÊSHÌSEEÊS-BOETP CFSHIÊMM

4QPSU

SMS

-BOETLBQJ4WFSJHF

.VTJL "SUJTUJTÌOHPDIQÌTDFO

&OTUBE

E &OBNFSJLBOTLTUPSTUB

TUSVNQQÌ )BSTQFMBU1JQQJ-ÌOHOPNCSPUUJ TDFONFOmDLTJUUHF WÊSEJOOBJ m ett vanligt 475SFEBOTPN O tal i stället för )ZMBOET4UPSBGBNOF

1 till 9 ska e4UBEFOTDFOUSBMBEFM svarta fälten BS 5IF-PPQ ZOOJOHFO TPNMJHHFSWJEnPEN TCFCZHHFMTF na i de vita EPNJOFSBTBWIÚHIV e summa får ma mer än en OOZHJGUNFO *-PWFBDUVBMMZWBSIP BLFTCÊTUF VQQWBLUBEFTBWTJONBSBPMZDLMJHU

'JMN &OVOHTUKÊSOB

WÊOTPNWJTBEFTJHW LÊSJIFOOF

DIFGGÚS )BOTCSPS4JHGSJEWBS TPDJBMTUZSFMTFO

%KVSHÌSEFO "SUJTUTPNTQFMBEFJ PDI ¯UFSLPNVME

GÚSTUBmMNFO 4QFMBEF3PDLZTGSVJOHUJOOBO PN+ÚOTTPOMJHBO-Ì JÊSJ5ZTLMBOE EFTTHKPSEFIPOLBSS IPXFSPDI TKÚOHJUZTLBSOBTUWT CPEEFJ4DIXFJ[ FZMBHFU#MBDL *TUBEFOmOOTJTIPDL )BXLT

4. TLBQFO 'ÌHFMOUJMMTLSJWTFHFO LMPLIFU

TLBGÚEE &OHFMTLTLÌEFTQFMFS PN#FDLIBN *4LSVWBEFOT FEEFO CMFWIPOCÊTUBWÊONHFO+FTT'JM JOEJTLBGPUCPMMTUBMBO OPNCSPUU NFOCMFWIFOOFTHF J#SBOUJOHT #MFWGÚSTWBSTNJOJTUFS7BSEFO GÚSTUBSFHFSJOHTUPSBOFE TPNHFOPNESFWEFU SVTUOJOHTCFTMVUFU

TQFMBJTJUUMBOETMBHT #PPSLWBSUSÊOBSF

OUBESBHO /PSSNBONFEFMFHBSTPNmDL JOHBSPDIQBTTOJOHB QPQÌHSVOE TNFLOBNOFU4DIBN HBIÌS BWTJUUEÌWBSBOEFMÌO

HÊSTLFQ ,ÊOEBSFQMJLFSÊSiKB LFUOVwJ UJTLwPDIiEFUÊSNZD

7BSTQFMMFEBSFJEPLV

TÌQBO3JLFU

5JMMGÊMMJHUBWCSPUU JTBUJSTFSJFO-PSSZ

USÊOHOÊTTUJGU -BOETLBQFUJOHÌSJ4 SIÊS PDITUJGUTUBEFOMJHHF

ÊSOÊDLSPT -BOETLBQTCMPNNBO

3.

TUMBWJFNFE 4KÚOHIÊSPNÌSFU$FO-PVJTF 5PXB$BSTPOPDI"O .PDIIBS )BOTTPOJTDIMBHFS4 FE(JUUF UVSOFSBUJ5ZTLMBOENF.ZISF )FOOJOHPDI8FODI ÚIBNOPDI 7ÊSMEFOTTUÚSTUBJOTK KÊSOWÊHTLOVU

NNBOTNFE )BSMÊOHFWBSJUUJMMTB JL0MTTPO TLÌEFTQFMBSFO'SFES LTJONBNNB 4KVOHJU.BNNBÊSMJ ÚTFSOFS PDI3FHOFUEFUCBSB F.JDIJHBOT 4UBEJ*MMJOPJTWJE-BL SÌEFUSVOU TZEWÊTUSBTUSBOE0N TUBTUÌMDFO TUBEFOÊS64"TGSÊN USVN BIVWVESPMM "LUVFMMJEFOLWJOOMJHmMN'ÚSTPO FOJ+PF8SJHIUTOZB PZ JOHNPU+BNFT.D"W

Sprillans à la Cartemeny med goda smaker till påsk! Norra Sveriges mest maximerade mat- och nöjesutbud, boka bord på 0920-22 72 72!

MQSJTUBHBSFO 'ÚSGBUUBSFOPDIOPCFNFEEFUUB &ZWJOE+PIOTTPOmDL WFSLTJUUHFOPNCSPUU

S7ÌMFSFOHFO 6STQSVOHTLMVCCFOÊ JMMFJOUF TPNIBOOVUSÊOBS7ÌMÊOHF-FJG

MFEEFMBHFUUJMM4.H ÌSTFEBOQÌ -BEFBWGÚSESZHUUSF EB HSVOEBWFOOBDLTLB FO$BSM)BN &OTPNTQFMBUBHFOU FO7FOEFUUB JMUPO HKPSEFEFUJmMNEJUBMJFOTL TPNVUTQFMBSTJHCMBO NBæB

JTÌSFOQÌ )BOTQPMJUJLVOEFSLSBTGSBNGÚSBMMU UBMFULÊOOFUFDLO CPOEFGÚSCVO BWTBNBSCFUFUNFE SUSÊEEFTBW EFU LPIBOEFMO&GUF &SMBOEFS

&OTWFOTLQPMJUJLFS

FOTO: JOAKIM NORDLUND

PTNÊMUCBSB #ZUFUTWÊMKTPGUBIFMU QZCPMMBS EFMBSTUÚUTVQQTPNT

GÌHMBS)BSCSBTZO C PDIEBHTMKVT

3",/*()5-&: $)*$"(0'JMN,&* ."-.,7*45&OTUBE /-"/%.VTJL4*8 (FPHSBm4½%&3."

▲ Rulle Holmqvist har fiskat i hela sitt liv. Han kan skärgårdens abborrgrynnor på sina fem fingrar.

1PMJUJL

K r y p t

CJPHSBmTLU 7FSLFUÊSTUBSLUTKÊMW ÊS4FEJHJOUF %FTJTUBUWÌEFMBSOB HEPNFO PNPDI4MVUTQFMJVO

TPNMFWFS %FnFTUBÊSOBUUEKVS NÚTTPDI BWTNÌHOBHBSF OÊCCÌEFJNÚSLFS

BUFS45&'"/4"6,

FSL CFTUÌSBW &UUWJLUJHUQSPMFUÊSUW GZSBEFMBSPDITLSFWT FS/VWBSEFU %FOGÚSTUBEFMFOIFU 

;PPMPHJ

-JUUFSBUVS

MÚTVOEPDI )ÊSMJHHFS5SPTB 0YFTÚESBEFMFO &TLJMTUVOB EFTTVUPN BW4UPDLIPMN

FMPEJWBS )FOOFTGÚSTUBTVDDÏN "VHVTUJO

UFSWÊMEFTPN ½LÊOEGÚSTJUUHBOHT VOEFS"M OÌEEFFOIÚKEQVOLU UBMFU $BQPOFTUJEQÌ

PUCÌEF+POOZ 4QFMBEFIKÊMUJOOBN EGÚSTJOSPMM %FQQPDI0SMBOEP#MPPNJmMN F$BSJCCFBO #MFW0TDBSTOPNJOFSBUJ4UPMUIFU FSOBPN1JSBUFTPGUI TPN&MJTBCFUI#FOOF FGUFS+BOF PDIGÚSEPNGSÌOUIFX.BD "VTUFOTSPNBO.BU BSDZ GBEZFOTQFMBEF.S% 4UBUTNJOJTUFS PNWBOEMBEFT 6OEFSIBOTMFEOJOH TTUBU6UUSZ 4WFSJHFUJMMFOWÊMGÊSEOUBEFT DLFU'PMLIFNNFUNZ

,/654&/'JMNUF

4UPSUTWFOTLUWFSL

6((-"4QPSU&41&/ 0.0-0';PPMPHJ -JUUFSBUVS30."/&/"/440/ 1PMJUJL1&3"-#*/)

10­/(+",5&/

Kryss & Poängjakten

Vattumannen 19 februari) Att (21 januari kan nu visa följa sin ingivelse Vattumannen. sig lyckosamt för ill n

Lejonet Du förefaller (24 juli - 23 augusti) ska gripa dig osäker på hur du - kanske i an något speciellt dig sakna stöd för att du tror Andra ”hinder” t

SIDORNA 17–18


NYHETER fakta AN K I N KRÖ

April, april... SKÄMTET VAR SKÄMTET. Ni kanske minns vårat aprilskämt i förra numret. Där uppmanade vi er läsare att vara med och tävla om ett så kallat public pass till bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Den som hittade aprilskämtet i tidningen kunde alltså vinna en publikplats i Storkyrkan. Men tyvärr. Det var ett skämt. Det var ingen tävling och vi har inga public pass att dela ut. Det var många läsare som via mejl hörde av sig till vår redaktion för att gissa vilken artikel eller annons som var ett skämt. En del gissade rätt, andra fel. Jag tycker att vi hade det klart finurligaste skämtet denna dag, en dag då det är tillåtet att skoja till det i tidningarna.

”Jo, vi har faktiskt kopplat in alla våra jurister för att reda ut det här...”

Överenskommelsen runt Coop Arena ■ Luleå kommun gör om- och tillbyggnader av ishallarna för maximalt 186 miljoner kronor varav loger och restauranger preliminärt kostar 30 miljoner kronor. ■ Luleå Hockey förbinder sig att sköta anläggningarna enligt de krav som kommunen ställer enligt separata hyres- och skötselavtal. ■ Luleå Hockey förbinder sig att ordet ”Luleå” skall ingå i elitlagets namn under avtalsperioden. ■ Luleå Hockey erbjuder nuvarande anställd ishallspersonal anställning i föreningen. ■ Luleå kommun lämnar en driftkostnadsersättning till Luleå Hockey på preliminärt 9,1 miljoner kronor per år (2007 års prisnivå) enligt skötselavtalet. ■ Luleå Hockey medges rätt att efter samråd med Luleå kommun göra förändringar i anläggningarna på egen bekostnad.

Kostnad:

SÅ HÄR SKREV en läsare i ett mejl till oss: ”Jag är en obotlig romantiker och gillar kungahuset och allt som hör därtill och därför blev jag överlycklig över tävlingen! Tills....jag insåg att detta var skämtet!” En annan läsare skrev allvarligt: ”Juridiskt hamnar ni i ett moment 22 eftersom ni utlyst en tävling och priset är själva skämtet. Hur går ni vidare med detta”. Jo, vi har faktiskt kopplat in alla våra jurister för att reda ut det här... nä, skämt åsido. Priset var inte själva skämtet utan hela tävlingen. Och jag tycker att en dag som denna är det okej att skämta och luras.

I VECKANS EXTRA belyser vi ett aktuellt ämne i Luleå, nämligen de planerade satsningarna på Pontushallen och upprustningen av Coop arena ställt mot de jättebesparingar som kommunen nu tvingas göra. En kommun behöver både gasa och bromsa. Det är inte vår sak som tidning att avgöra vad som är rätt eller fel, men det är vår sak att granska kommunens prioriteringar och även skapa en debatt om hur våra skattepengar används. Därför. Tyck till och skriv till vår Anslagstavla. Trevlig läsning

LARS-HENRIK ANDERSSON 0920-26 28 26 lars-henrik.andersson@ norrbottensmedia.se

▲ Mårten Ström hyllar ombyggnationen av Coop Arena och ser fram emot en liknande ansiktslyftning av Pontushallen. ”Två väldigt bra

utges av Norrbottens Media AB. Besöksadress: Robertsviksgatan 5, Luleå. Vd: Erik Ranängen, 0920-26 27 00. Ansvarig utgivare: Lars-Henrik Andersson (tf), 0920-26 28 26. Växeln: 0920-26 28 10. Grafisk form: Erja Persson, Norrbottens Media AB. Annonsförsäljning: Norrbottens Media AB, LULEÅ 0920-26 27 00, BODEN 0921-160 32, 160 33. Upplaga: 56 000 ex. Tryck: Tryck i Norr, Luleå. Internet: www.tidningenextra.se

2

extra Onsdag 8 april 2009

Redaktionen: Fax: 0920-26 28 66 E-post: redaktionen@ tidningenextra.se

LARS-HENRIK ANDERSSON

JOHANNA HÖVENMARK

0920-26 28 26 lars-henrik.andersson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 25 johanna.hovenmark@ norrbottensmedia.se


En kvarts miljard Coop Arena är under ombyggnad – och går allt enligt planerna står Pontushallen på tur. Kostnaden? Drygt en kvarts miljard. – Jag ser det som två väldigt bra investeringar, säger kommunpolitikern Mårten Ström.

Sportpalatsen blir lyxigare: ”Väldigt bra investeringar” LULEÅ Först det som redan händer – nämligen upprustningen av Coop Arena. Den investeringen kommer att kosta 186 miljoner kronor. I den summan ingår även ishallsområdets D-hall som används som träningsanläggning för barn- och ungdomar. Av byggkostnaden kommer cirka 30 miljoner att bekosta loger och restauranger på arenan.

Bättre förutsättningar Enligt kommunpolitikern Mårten Ström är det en nödvändig investering. – Det ger fler och bättre möjligheter att ha kommersiella utrymmen i arenan. Sammantaget ger det Luleå Hockey bättre förutsättningar för att skapa sig egna resurser att jobba med i framtiden. Förhoppningsvis ska det också innebära att folk i Luleå även i framtiden har ett elitserielag att titta på, säger Ström. Han menar att själva investeringen inte uteslutande innebär kostnader för kommunen. Hans vision är i stället att ishallen och affärsverksamheten runt omkring ska utvecklas och ge ringar på vattnet. – Det är många som blir anställda i ett sånt här projekt. Varje match drar mycket folk och frågan är hur mycket den här typen av evenemang drar in till näringslivet? – När kommunen var med och var värd för basket-EM gick vi minus ungefär en och en halv miljon. När man sen utvärderade hur det gått för näringslivet så visade sig att dom dragit in sju miljoner mer. Så den kortsiktiga förlusten gav stora mervärden på andra håll, säger Ström.

Vision från Plannja

investeringar”, säger han.

FOTO: ROBERT ÖSTHOLM

Just nu lyfts taket i Coop Arena som ett första steg i att genomföra planerna. Samtidigt har ”förarbetet” med en upprustning av Pontushallen påbörjats.

VIKTORIA BERGLUND

SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

ROBERT ÖSTHOLM

BJÖRN HANSSON

JEANETTE BERGSTRÖM

0920-26 27 86 viktoria.berglund@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 03 sara.brannstrom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

0920-26 27 88 bjorn.hansson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 04 jeanette.bergstrom@ norrbottensmedia.se

Allting utgår från en vision, sjösatt av Plannja Basket, som går ut på att utveckla sporthallen till någonting mer estetiskt tilltalande – även här med bättre ytor när det gäller restaurangverksamhet. – I det här förslaget pratar man inte om loger på samma sätt, snarare om restauranger och mingelytor som i dagsläget inte finns. Det skulle öppna dörrar för större evenemang, mässor och kanske konserter. Samtidigt skulle det kunna göra huset lite vackrare och rent estetiskt förbättra Luleå. – Det man nu måste göra är att ta reda på om det går att genomföra den här visionen, hur mycket det i så fall kommer att kosta och vilka utmaningar som finns på vägen.

Svårt att motivera En grov uppskattning från Mårten Ström är att en investering i Pontushallen skulle kosta åtminstone 70 miljoner kronor. Tillsammans med Coop-upprustningen skulle det ge en totalkostnad på strax över en kvarts miljard. Hur motiverar man den här typen av investeringar när exempelvis skolan samtidigt tvingas att spara? – Det är så klart en pedagogiskt svår uppgift. Jag tycker att man inte kan säga att skolan blir bättre utan den här typen av investering. För skolans del finns det annat att ta hänsyn till också, som demografin. För skolans gäller det att anpassa sina kostnader utifrån hur många elever man kommer att ha närmsta åren. – Vill man göra Luleå till en så bra stad som möjligt måste man försöka få pengarna att räcka till satsningar på flera fronter. Jag ska ärligt säga att jag var skeptisk till Kulturens Hus, men med tanke på hur fint det fallit ut så har mitt frågetecken blivit ett utropstecken. Det har gett staden någonting extra. ROBERT ÖSTHOLM robert.ostholm@norrbottensmedia.se

Föräldrarna rasar mot kommunens prioriteringar

VÄND 

NYHETSTIPS

TYCK TILL!

Ring 0920-26 28 26 Mejla nyhetstips@ tidningenextra.se

Skriv en insändare anslagstavlan@ tidningenextra.se

Onsdag 8 april 2009 extra

3


Ta hand om dina fötter! ~ ~ ~ ~

Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård de lux Fot- och underbensmassage Behandling av fotvårtor

NYHETER

400:625:250:150:-

Helene Jidström Dipl. Medicinsk Fotterapeut Medlem i Sveriges fotterapeuter

Stationsgatan 46, Luleå Bokning 070-433 10 86

– Din hjälp i assistansdjungeln – Vadå djungeln? Läs mer på:

www.dfarm.se

TILL ALLA BOWLARE

Vi bjuder på valfri läsk under hela

PÅSKLOVET 9/4-19/4 Gäller ej terminskort

TUNA 0920-22 85 80, PONTUS 0920-22 75 80 Öppettider se: www.bowlingkompaniet.nu

s

Här kommer vårens skarpaste erbjudande Köplasögon

iva progress

g

e få slipad gon solglasö t på köpe

Köper du progressiva glasögon med våra bästa progressiva glas Hoyalux iD MyStyle, Hoyalux iD eller Hoyalux iD LifeStyle, så får du ett par slipade solglasögon* med din egen styrka utan extra kostnad (värde ca 3000:-). Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.*Gäller utvalda bågar och glas

Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke. Välkommen in! Luleå: Storgatan 47, tel. 0920-166 60 Boden: Kungsgatan 36, tel 0921-140 65

▲ Trojka på frammarsch. Jane Lukas, Tina Dunder och Agnetha Ersson-Eriksson är tre av de föräldrar som i dagarna startat Luleå föräldraförening Hem och Skola.

Föräldrarna förenas mot besparingar De kände att måttet var rågat. Det var dags att börja förenas. För bara ett par veckor sedan sattes frön till Luleås nya föräldraförening i jorden och förra veckan hade de sitt första möte. – I tider som de här då det prioriteras så mycket annat före barnens bästa måste vi reagera, säger Agnetha Ersson-Eriksson. LULEÅ Att kommunen satsar på upprustning av idrottshallar medan skolan dras med neddragningar är en av de saker som fått ett par föräldrar att starta en ny sorts förenande organisation. – Vi är flera i interimstyrelsen som har barn med särskilda behov och vi har länge kämpat ensamma för våra barns rätt till en bra skolgång men nu känns det som om allt fler föräldrar känner behovet att förenas för att påverka utvecklingen i skolan, berättar Agnetha Ersson-Eriksson som är en av de föräldrar som dragit igång arbetet med den nya föräldraföreningen. Tanken är att representanter från föreningen ska kunna sitta

med vid styrelseborden på kommunalnivå och framföra sina åsikter och grunden ska utgöras av en förening för varje skola som bevakar sin närmiljö. – Det sticker ju verkligen i ögonen när man prioriterar 200 miljoner på sporthallsbyggen medan vi får kämpa med att få ha kvar lärare och assistenter i skolan, något som borde vara en självklarhet för våra barn, säger Agnetha Ersson-Eriksson som talat med både kommun och ett flertal rektorer som hon hävdar är mycket positiva till tanken om att starta föräldraföreningar.

Positiva vindar De svåra åren som varit och fortfarande är i skolans värld har enligt den nystartade föräldraföreningen fört åtminstone en positiv utveckling med sig. – Det är mycket lättare i dag än för fem år sedan att föra en debatt om skolan då så många föräldrar verkligen börjat oroa sig för hur resurserna fördelas, berättar Tina Dunder som mött många oroliga föräldrar.

Men det finns även de som tycker att deras barn har en bra skolgång och som inte stött på så många problem. – Grejen är ju den att om än vissa inte upplever problemen så finns de där ändå. Besparingar och indragningar vad gäller till exempel assistentstöd i skolan drabbar även barn som inte har särskilda behov då den egna läraren belastas mer och extraresurserna försvinner. Det blir mer kaos i skolan helt enkelt, menar Tina Dunder. – Vi känner att det är dags att agera och finnas med och diskutera. Det är ju inte så att vi är emot att man till exempel bygger till och förbättrar våra idrottshallar då det kommer många ungdomar till godo men man måste verkligen se över så att de basala delarna och de som bygger tryggheten i samhället finns med i planeringen. Vi kämpar för framtiden. Det är ju våra barn som är den, säger Agnetha Ersson-Eriksson.

TYCK TILL – SKRIV EN INSÄNDARE Prioriterar din kommun rätt? Vad tycker du? Skriv till: Anslagstavlan, Tidningen Extra, 971 81 Luleå

4

extra Onsdag 8 april 2009

VIKTORIA BERGLUND viktoria.berglund@norrbottensmedia.se

E-POST anslagstavlan@ tidningenextra.se


L A T TO R Ö F T U ! G N I N J L Ä S DESSA VARUGRUPPER SKA BORT: Hushållsartiklar 30% El-hushållsartiklar 30% Handverktyg 50% Lås & Beslag 50% Trädgårdsredskap 50% Trädgårdsbevattning 50% Förvaring 50% Spik & Bult 70% VVS+Elartiklar 50% Skydd 70% Städartiklar 50% Rep & Kätting 70%

Rabatten gäller från ord. pris, vid kontant köp och dras av i kassan.

Öppet: Måndag - fredag 9-18 • Lördag 10-15 • Söndag 12-15

Luleå Delfingatan 2, telefon 0920 - 731 50


DEN GODA VÅRDEN PORTRÄTTET Artikelserie i Extra

del 4:5

■ Tvätterikonflikter, maktkamper, skattetvister, klagomål på långa vårdköer... Landstinget i Norrbotten tycks för det mesta nämnas i dystra sammanhang. ■ Inte alltid helt rättvist tycker vi på Extra. Vi har bestämt oss för att lyfta blicken och se ljuset – en värld av vård som faktiskt håller högsta klass. ■ I det här avsnittet har vi fått en inblick i ambulanssjuksköterskornas vardag. ▲ Extra 18 mars.

▲ Extra 25 mars.

▲ Extra 1 april.

Hjälpen är alltid Från transportörer till rullande akutmottagningar – Luleås och Bodens ambulanser har genomgått en dramatisk förändring de senaste åren. Möt ambulanssjuksköterskorna Anna-Karin Andersson och Mattias Morin som kan lösa upp blodproppar, ge andningshjälp, stabilisera frakturer och en mängd andra livsviktiga saker.

Här finns vårdens rullande hjältar LULEÅ Dygnet runt, året runt finns tre bemannade Luleåambulanser och två Bodenambulanser. Oavsett om det är måndag eftermiddag, mitt i natten eller julafton står tio ambulanssjuksköterskor och -sjukvårdare i ständig beredskap att ge sig iväg på signal från SOS Alarm. Det är de som är först på plats från sjukvården när det händer en olycka eller när någon blir akut sjuk. – Vi vill ju inte att folk ska råka illa ut men när något händer vill man vara där, för det är då man vet att man kan göra en insats, säger Mattias Morin, ambulanssjuksköterska i Luleå.

Att hålla huvudet kallt

Dagens ambulanser är fyllda till bredden med medicinsk utrustning.

Mattias Morin visar en andningsmask för barn.

6

Han och kollegan AnnaKarin Andersson vet aldrig vad som väntar dem när de kommer till jobbet. I snitt har Luleåambulanserna 19 larm per dag, men det kan variera från några få till uppemot 30. Långt ifrån alla är prio 1-larm. Men de gånger det verkligen är bråttom gäller det att hålla huvudet kallt. Ambulanspersonalen möter människor på alla möjliga platser och i alla möjliga situationer. Deras yrke leder dem till äldreboenden, arbetsplatser, lägenheter, stadsmiljöer och ibland ut i naturen. – Att jobba i den här verk-

extra Onsdag 8 april 2009

Anna-Karin Andersson och Mattias Morin är ambulanssjuksköterskor i Luleå. Ett jobb som stundtals kan vara både psykiskt samheten är något av det mest inspirerande som finns. Men du ska nog ha en viss personlig läggning, för du vet aldrig vad du möter. Det kan vara allt från spädbarn till mycket gamla människor. Du får även vara beredd på att möta personer som tar sitt liv, säger Erna Holmgren, enhetschef för ambulanssjukvården i Luleå och Boden. Mattias Morin och AnnaKarin Andersson gillar ovissheten. Det gäller att kunna improvisera. Arbetsmiljön är ofta krävande. Det finns inte samma utrymme, personal

och utrustning som på sjukhuset. Kanske får de inte upp båren för spiraltrappan, utan måste bära ner patienten på en stol. Kanske river de ner någon tavla när de försöker hjälpa en patient som fallit ihop hemma i köket. Kanske krävs hjälp från räddningstjänsten för att ta sig ut till en olycksplats i skogen.

Jobbigt med sjuka barn Yrket kan också vara psykiskt påfrestande: stressigt och känslosamt. – Ja visst, särskilt om det är barn, till exempel småbarn som är jättesjuka, säger

Anna-Karin Andersson. För att bearbeta tankarna efter en jobbig upplevelse pratar de med varandra efteråt. Det finns också möjlighet att få professionell hjälp. Personalen i Luleå och Boden arbetar alltid i par. Nuförtiden finns inga ambulansförare – de allra flesta är sjuksköterskor eller undersköterskor med ambulanssjukvårdarutbildning. Ambulanserna är inte längre bara transportörer av patienter, utan rullande akutmottagningar med avancerad teknik som räddar liv. Redan innan patienten kommer till

sjukhuset har han eller hon börjat behandlats. Vid en hjärtinfarkt finns till exempel utrustning i ambulansen för att sända EKG till sjukhuset, där en läkare kan ordinera trombolys. – Då kan man lösa upp en propp som orsakat infarkten och rädda människoliv. När det handlar om en propp är tid väldigt viktigt, säger Mattias Morin.

Underlättar för akuten Han och kollegorna kan även ge avancerad hjärt- och lungräddning, vätskebehandling, smärtstillande lä-


Påskstek av fransyska ursprung Sverige

79:Kg Kg

Öppettider påskhelgen:

på väg

Glad Påsk!

Skärtorsdag ......09-21 Långfredag ........11-18 Påskafton ..........09-18 Påskdagen ........11-18 Annandagen .....11-21

önskar Lasse med personal

Övriga dagar ordinarie öppettider.

Laxfilé färsk, norsk, havsodlad, Nordatlanten, ca 1,5 kg

79:Kg Kg

Demo och Provsmakning Ons-Tors

Hertsöfalu

Hertsöprinsen

90

39 Gravad Laxsida

kemedel och andningshjälp. De kan mäta syremättnad, stabilisera frakturer och på en mängd andra sätt underlätta för personalen på akutmottagningen att fortsätta behandlingen. En annan viktig uppgift är att lugna patienten, som ofta är stressad och orolig, och förklara vad som händer. – Det får man aldrig glömma; att vi sitter i ambulansen varje dag, medan en vanlig människa kanske åker ambulans en gång i sitt liv, säger Mattias Morin. SARA-LENA BRÄNNSTRÖM sara.brannstrom@norrbottensmedia.se

fakta

AMBULANSSJUKVÅRDEN

■ Vid ambulansen i Luleå och Boden arbetar två yrkesgrupper: Ambulanssjukvårdare = undersköterska med ambulanssjukvårdarutbildning (1-2 år). Ambulanssjuksköterska = sjuksköterska med 1-årig specialistutbildning i anestesisjukvård, intensivvård eller ambulanssjukvård. Varje ambulans har en besättning bestående av två personer, varav minst en måste vara sjuksköterska.

■ I snitt har ambulansen 19 larm per dag i Luleå och 9 i Boden. Stationerna i länet har ett nära samarbete. Finns ingen ambulans ledig i Boden kan till exempel en Luleåambulans åka dit. ■ Larmen delas in i tre prioriteringsgrupper: Prio 1: Livshotande Prio 2: Brådskande Prio 3: Transport med vårdbehov Blåljus används endast vid prio 1-larm.

Creme Fraiche

PÄRSONS, 120g Jmf pris 125:-/kg

Kg Kg

FOTO: SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

Kg

Pålägg

119:-

påfrestande, stressigt och känslosamt.

69:-

Kg

2 dl, orig, lätt Jmf pris 45:-/lit

2 st för

2 st för

30:- 18:-

Räkor

Druvor

80/100, med skal, 1000g, PANDALUS Jmf pris 45:-/kg

Röda, 500g, Sydafrika, klass 1 Jmf pris 39,80/kg

Isbergssallad Spanien, klass 1

45:- 1990 1990 Frp

Sallader Extra fina, fina, K-Salat, 175g Jmf pris 100:-/kg

2 st för

35:-

Ask

Kg

Tunnbröd

2 st för

330g, Gene, Polarknäcke, 280g Jmf pris 45,46 - 53,58/kg

Varmkorv

30:-

119:-

2000g, LITHELLS Jmf pris 59,50/kg

Brk

HERTSÖTORGET

Gäller tom 12/4 2009 eller så länge lagret räcker. 9-21, sön 11-21

Tel 0920-20 36 30 • mån-lör 9-21, sön 11-21

Onsdag 8 april 2009 extra

7


AKTUELLT Starten för nya Boden Arena har varit bra men bland annat med tillsättningen av en ny vd är förhoppningen att framtiden ska bli ännu ljusare för projektet.

En växande vision Så vill Arenabolaget göra Boden Arena ännu mer attraktiv En bra start – men nu vill Arenabolaget utveckla Boden Arena ytterligare. Det nya steget är ett vd-byte. – Det är en logisk utveckling eftersom Sven Granström (tidigare vd) fått allt mer att göra med travet, säger styrelseordföranden Börje Jonsson. BODEN För snart ett år sedan invigdes Boden Arena med pompa och ståt. Vd-posten tilldelades Sven Granström och styrelseordförande Börje Jonsson menar att han har dragit ett jättelass under premiäråret. – Målsättningen har varit att ha en egen vd från dag ett, men så blev det inte. Därför valde vi att ”dela” Sven Granström med Bodentravet, säger Börje Jonsson. Sven Granström har alltså varit vd för Arenabolaget samtidigt som han har agerat chef på Bodentravet – vilket till slut

visat sig inte vara hållbart. – Det här är mer än en heltidstjänst egentligen. Han har gjort ett helt suveränt jobb, men eftersom han har varit chef för Bodentravet som hela tiden utvecklas så har han haft alldeles för mycket att göra. Sista tiden har han skickat signaler om att det blivit lite för mycket, säger Börje Jonsson.

”Vi är kanonnöjda” Nu har en ny vd hittats och valet föll på Henrik Lindström. – Det här är en process som har varit igång länge och nu har vi äntligen kommit till ett avslut. Vi har varit noga och tagit god tid på oss och det känns som att vi har hittat precis rätt person. Nu när alla bitar fallit på plats kan jag bara säga att vi är kanonnöjda. Börje Jonsson menar att

Motorolja helsyntetisk Statoil Pro Synthetic 5w – 40 4 liter Ord. 482:-

man hoppas att den nya vd:n framförallt ska kunna utveckla evenemangsdelen. Han berättar att på idrottssidan har allting fungerat enligt planerna – men att man fått ta in en hel del hjälp utifrån för att få nöjeseventen att gå i lås. Nu hoppas man på ett uppsving när det gäller konserter, mässor och andra nöjesrelaterade händelser. – Överlag är vi ganska nöjda med vår inledning. Nu vill vi utvecklas ännu mer och vi tror att det är just mässor och evenemang som vi kan utveckla ordentligt. Vi vill locka mer folk och göra arenan till en del av folks vardag. Det kommer att kunna skapa bättre förutsättningar även för dom som bedriver restaurangverksamhet på arenan. ROBERT ÖSTHOLM robert.ostholm@norrbottensmedia.se

Vårjackor i butik nu! 399,50

Färger svart & grå

SPECIALPRIS:

190:inkl. moms

Öppettider: Mån-fre 07.00-16.00 Banvägen 9, Luleå • Tel 0920-151 20 E-mail: info@heri.se • www.heri.se

8

extra Onsdag 8 april 2009

▲ Börje Jonsson, ordförande för Arenabolaget i Boden är nöjd med inledningen för arenan – men hoppas på ett uppsving.

• Din Trygghet • Dygnet runt • Året om

VÅRERBJUDANDE Kastrera din hankatt, honkatt, tik eller hanhund hos oss. Vi bjuder på en besiktning så att Du kan försäkra din katt eller hund. Du får också Royal Canin foder, en rabattkupong och en överraskning!

Massor av Vårnyheter! Nya halsdukar i olika färger!

Erbjudandet gäller mars-maj VÄLKOMNA Öppet: Vard 10-18, Lör 10-15 • tel 0921-109 40 • Boden Vi fi finns nns även i Gallerian Piteå!

Tidsbokning 08.00-12.00, 13.00-17.00 Telefon vx 0920-25 30 20 www.djursjukhuset.se


Funderar du på eget företag?

Idrottspriser och Lotter Våra priser tål att jämföras!

Kom på vår kostnadsfria starta-eget information!

Välkommen till vår nya utställning på tisdagar och torsdagar 8.00-16.00 (lunchstängt 12-13) övrig tid enligt ök.

Luleå, Aurorum 1C, 20/4 kl 18-21

Nybyggnation Om- och tillbyggnad Fasadarbeten Fönster- och dörrbyten Nytt kök · kakel

Fastigheter LINA Lediga kontorsrum på Företagshotell centralt i Luleå Tel. 0920-23 09 90 Mob. 070-208 12 99

Vi finnsuileå! centrala L

Välkommen in och gör dig vår fin! Frida Pettersson Frisör

Samarbetar med arkitekt för konstruktion och bygglov Niklas Russberg 0920-130 30 byggratt-norrland.se

Tel 0920-191 35 eller 076-84 22 930

isör! Sökes! 1igfrvia mail Kontakta m otmail.com frida_p@h

Klippning .............. 300:Färgning ............... från 500:Färg & plock av fransar och bryn 200:Löshår, Extentions........... Extentions...........från från 4000:-

HairFashion

Mjölkuddens Centrum För mer info och tidsbokning ring: 22 33 60

vinter. Foto Anders Alm.

vinter.

info@lina.se www.lina.se

Lhasa apso, Bichon frissé, Dvärgpudel och Papillon. 8 veckor lev. klara. Pris 6000:-

Anmälan: 0920-379 35 eller anmalan@entreprenorcentrumbd.se Ange plats och datum vid anmälan.

Banvägen 10, Luleå • Tel 0920-21 16 40 www.importcentrum.se

SMÅ BLANDRASVALPAR

Ägga upp dig i påsk!

Påskpresent från Inpuls Köp 12-mån kort* och träna i 13 månader!

Sill å alla tillbehör, lammstek och smaskig sås. För att inte tala om äggen, till bredden fulla 2 gyminstruktioner av sötsaker. Skotta en grop i snön och njut av 2 tanitavägningar solen, känn att den värmer. Kort sagt, må gott 1 påskägg fullt med godis – det tänker vi göra. Du har hela våren på dig att vässa formen inför sommarens alla härliga strand(Värde: 919 kr) partyn, bröllop och semesterresor. Vi ses på Inpuls. * Inkl vattenflaska och hänglås. För nya medlemmar tillkommer medlemsavgiften på 300 kr (ord 600kr). Det går bra att dela upp betalningen med autogiro. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/kampanjer.

VÅRKAMPANJ PÅ DÄCK & FÄLG MAKALÖSA paketpriser på däck och fälg! Enzo YLA + nankang prisex. 4 kompletta hjul.

Endast fälg

15” 795:-/st 16” 995:-/st 17” 1195:-/st

195/65-15V 5980:205/55-16V 7480:225-45-17V 8980:-

OBS! Priserna inkluderar montering och balansering! Dela upp betalningen 6 mån räntefritt!

GISLAVED

NANKANG

Prisex:

Prisex:

195/65-15V 995:-

195/65-15V 695:-

205/55-16V 1380:-

205/55-16V 980:-

225/45-17W 1880:-

225/45-17V 1280:-

DÄCK • FÄLGAR • DÄCKHOTELL • HJULINSTÄLLNINGAR • TUNING • TILLBEHÖR

Däckhuset i Luleå AB

DäckProffset i Luleå AB

Kräftgatan 3, Luleå. Tel 0920-120 30

Kallaxheden, Bergnäset. Tel 0920-175 47

Däckcentrum i Boden AB Kopplingsvägen 7, Boden. Tel 0921-515 80 Vet vilka däck du behöver

Onsdag 8 april 2009 extra

9


AKTUELLT Rhodos är det nya resmålet från Luleå där direktflygen startar den 26 april. Här syns byn Kolymbias strand.

AN K I N KRÖ

Varning för ungdomslöshet I TORSDAGS SATT JAG och en vän och pratade ungdomar och arbete över en kopp kaffe. Han berättade att arbetslösheten hos unga i Norrbotten stigit med 57 procent på ett år. En ofattbart hög siffra som tyvärr bara kommer öka närmaste tiden. Resultatet? Att unga, vitala norrbottningar nu vänder ryggen till länet. Inte för att de vill, utan för att de måste. Mitt där det var snubblade jag på orden, och sa att denna arbetsungdomslöshet borde gå att stoppa om vi bara är smarta. Min gode vän skrattade till, för ibland är det ju lustigt hur långa ord kan förvrängas om man bara säger lite fel. Ungdomsarbetslöshet. Arbetsungdomslöshet. Men sen blev vi tysta någon sekund och vi begrundade detta nya ord. Arbetsungdomslöshet. Och vi insåg att vi kommit in på något som skulle kräva ytterligare en par koppar kaffe. För det är ju så, att lösheten inte bara drabbar ungdomen. Det drabbar förstås även våra arbeten.

”Varje ung människa som flyttar urholkar vårt läns framtid”

Fortsatt lyft för utlandsresorna Rhodos ny succe med direktflyg från Luleå Trots finanskris och lågkonjunktur köper norrbottningar utlandsresor i precis samma utsträckning som förr. – Vi märker inte minsta nedgång, säger Mari-Louise Lindström på Resia i Boden. LULEÅ Nyheten på årets charterhimmel med direktflyg från Luleå är Rhodos. Alla sju avgångar under försäsongen från april till juni är utsålda, förutom premiären den 26 april där det fortfarande finns ett par ströplatser kvar. – Det har gått väldigt bra att sälja in Rhodos, säger MariLouise Lindström på Resia i Boden. Medelhavet i allmänhet är ett populärt resmål för svenskarna i år. Kan hända är det filmen Mama Mia som lockat med sina klarblå vyer? Allt mer poppis blir även allinclusive, resor med allt inkluderat vilket uppskattas främst av barnfamiljer. – Man vill ha koll på budgeten så att glassen inte drar iväg kost-

10 extra Onsdag 8 april 2009

naderna, för det är ju den som är dyrast för familjerna, säger Sara Rönnbäck på Nex resebyrå i Luleå. Att systemet med att bara äta innanför hotellmurarna ifrågasatts för att det inte gynnar lokala entreprenörer verkar oviktigt för många. – Kunderna verkar inte tänka på det, säger Mari-Louise Lindström på Resia. Klimathotet och att på grund av det minska sitt resande med flyg verkar heller inte påverka norrbottningarnas form av resande. – Vi hade folk som bokade resor för kommande sommar redan i fjol somras då det var tämligen regnigt. Så, att minska på flygresandet verkar inte viktigt, däremot köper så gott som alla tillägget där man kan miljökompensera sin resa. Kanske inte konstigt att många väljer det då avgiften för en charter ner till medelhavet ligger på runt fem kronor biljetten. Vad

bidrar då den femman till kan man fråga sig? – Enligt bolagen går pengarna till så kallade koldioxidreducerande projekt, berättar Sara Rönnbäck.

Miss i planeringen Två destinationer som visat sig gå sämre än väntat de senaste åren är Vietnam och Teneriffa som inte alls hann sälja slut sina platser innan planen lyfte. – Det handlade nog om att bolagen kom in sent med de nyheterna så att exempelvis de som ville åka österut 2007 hade redan hunnit boka upp Thailand innan Vietnam poppade upp som direktflyg från Luleå bara ett par månader innan avgång. Samma var det med Teneriffa i vinter som kom in sent i planeringen då de som kunde ha lockats av det resmålet redan hunnit boka biljetter till grannön Gran Canaria, säger Sara Rönnbäck. VIKTORIA BERGLUND viktoria.berglund@norrbottensmedia.se

VAD ÄR DET DÅ som händer, och vad är det detta nya ord står för? Jo, just nu töms fabriksgolv och kontorslokaler på unga. Kvar blir de äldre, som skulle må bra av den mångfald ungdomar bidrar till. Vi skapar just nu arbetsplatser utan unga. Resultatet på kort sikt blir naturligtvis tråkigare och mer likriktade arbetsplatser. Mindre ungdomlig vitalitet, galenskap och nytänkande. Mindre morgondag. Resultatet på lång sikt är lite mer skrämmande: Ingen yngre som kan lära sig de kunskaper våra äldre besitter. Ingen som kan ta över, den dag våra fyrtiotalister stämplar ut för sista gången. Och unga, som i jakt på jobb tvingas söderut. Så. Nu är det väl dags att vi gör nånting? Varje ung människa som flyttar från Norrbotten för att de inte har något val är ett misslyckande. Varje ung människa som flyttar urholkar vårt läns framtid. HINDRAR VI INTE utvecklingen, så kommer Norrbotten inte bara drabbas av ungdomsarbetslöshet och arbetsungdomslöshet. Istället kommer dagen komma, då vi inte längre behöver dribbla med orden. Dagen då länet istället vaknar till en total ungdomslöshet.

”Rekyls granskning av rasistpartiet Sverigedemokraterna. På tiden.” Ryggskott. Aj.

ANDREAS LIND lind@ norrbottenshandelskammare.se


LULEÅ DOMKYRKOFÖRSAMLING Tel: 0920-26 48 00 Fax: 0920-26 48 34 Besöksadress: Nygatan 10 Postadress: 972 33 LULEÅ

ÖRNÄSETS FÖRSAMLING Tel: 0920-26 48 68 Fax: 0920-26 48 62 Besöksadress: Klockgränd 1 Postadress: Box 40007, 974 21 LULEÅ

barn- och ungdom Påsk i Ungdomens Hus Fritidsgård och gymnasiecafé på Nygatan 12 Stängt långfredagen (helgdag). 9/4 Påskpyssel. 11/4 Tipsrunda med småplock (mat). 15/4 Grillning i trädgården. 16/4 Vi åker till Kåbdalis och grillar och åker skidor, anmälan 100 kr. Ring för mer info! Ungdomens Hus: Anna- Lena Svensson 070-190 15 22, Susanne Palo 070-190 15 14.

Filmkväll för ungdomar Filmkväll för ungdomar skärtorsdagen kl.18-24 i Mjölkuddsgården (intill Mjölkuddskyrkan). Alla ungdomar i högstadieåldern och uppåt är välkomna! Programmet är film, fika, pingis, spel.

Babysång på påsklovet Det är ingen barn- och babysång i Kyrkans Hus och Mjölkuddsgården på skärtorsdagen och långfredagen (som är helgdagar), dock är det öppet som vanligt igen vecka 16. Vill du veta mer om barnverksamheten, ring! Sofia Marklund-Ehlin 26 49 35, Gunborg Stiglund 26 48 17, Ulrika Widman 070-190 15 38.

sverige-finskt arbete Ma 13/4, Toisena pääsiäispäivänä, klo 11.00 osallistumme kaksikieliseen messuun Örnäsetin kirkolla. Messun jälkeen kahvit ja Elävästä elämästä-keskustelupiiri. Annandag påsk: svensk-finsk mässa i Örnäsets kyrka kl. 11.00. Efter mässan: Bibelstudie på finska.

Från mörker till ljus Dramat den första påsken, med Jesus som spikas upp på korset, och allt som hände före och efter den stunden, har fängslat människor generation efter generation. Kanske är det för att det är så mycket vi kan känna igen i berättelsen. Där finns de nära vännerna, förhoppningarna om en bättre framtid, vännerna som sviker, ångesten och ensamheten, våld, död, sorg, kärlek, förlåtelse. Du är varmt välkommen till kyrkan i påsk, då vi kan följa detta livets stora drama - från lidande och död till uppståndelse.

ONSDAG 8 april LULEÅ DOMKYRKA 19.00 Passionsandakt. Peder Jonson, Lena Stenlund.

ÖRNÄSETS KYRKA 19.00 Passionsandakt. Boel Paulin.

SKÄRTORSDAGEN 9 april LULEÅ DOMKYRKA 19.00 Skärtorsdagsmässa. Stefan Widman, Anna Krigsman, Karin Sandlund Naréus, Markus Wargh.

MJÖLKUDDSKYRKAN 19.00 Skärtorsdagsmässa. Jonathan Darte, Valborg Englund, Mikael Jacobsson. Katrin Grönlund, sång.

ÖRNÄSETS KYRKA 19.00 Skärtorsdagmässa. Mikael Sundqvist.

HERTSÖKYRKAN 19.30 Skärtorsdagmässa. Torbjörn Lindahl, Mats Reimhagen.

BJÖRKSKATAKYRKAN 19.00 Skärtorsdagmässa.

kairos - andlighet och kultur

Gudrun Back, Anna-Stina Svedberg.

Vill du vara med i en grupp som tillsammans besöker påskens gudstjänster?

LÅNGFREDAGEN 10 april

Gruppen passar för dig som tillsammans med andra vill dela upplevelsen av kyrkans påskfirande. 7 -13 april deltar vi tillsammans i påskens gudstjänster i Örnäsets kyrka, Hertsökyrkan och Björkskatakyrkan. Varje gång guidas vi av någon anställd i församlingen. Kom en stund innan någon av passionsandakterna så blir du introducerad i gruppen. För mer information, ring Birgitta GrönlundBerg tel. 0920-26 48 49 eller Anna-Stina Svedberg tel. 0920-26 48 70 eller möt oss i kyrkan! Vi kommer att delta i: • Passionsandakter 6-8/4. (vid passionsandakterna får vi möta berättelsen ur Bibeln om Jesu lidande). • Skärtorsdagsmässa: ”Det nya förbundet” • Långfredagsgudstjänst: ” Korset” • Påsknattsmässa: ”Genom död till liv” • Påskdagen: ”Kristus är uppstånden”. Efter gudstjänsten äter vi en enklare påsklunch tillsammans. • Annandag påsk: ”Möte med den uppståndne”

Anna Krigsman, Marit Lindås, flöjt, Luleå Domkyrkas Motettkör, Birgitta Edquist och Lena Stenlund.

Ta chansen att prova meditera i Stilla veckan! Onsdag 8/4 efter passionsandakten i Örnäsets kyrka. Kl. 19.45 introduktion för nybörjare, kl. 20 meditation. Välkommen!

caféer och luncher Kyrkluncher i Mjölkuddsgården (Mjölkuddsvägen 285) Torsdag 23 april kl. 11.00. Tema: VARFÖR RÄTTVISEMÄRKT. Nina Hansson från Gunnarsbyn visar film och berättar. Lunchpris 40 kronor per vuxen. Medföljande barn äter gratis. Du behöver inte anmäla dig innan. Torsdag 28 maj kl. 11.00. Tema: HUR VAR MAN KRISTEN FÖRR. Kyrkoherde Leif Nordenstorm berättar. Smörgåsbord, kostnad 70 kronor, anmälan senast tisdag 26 maj till Kyrkans Hus, tel. 26 48 47 eller Lena O Sandling 26 48 54. Lunchprogrammen anordnas i samarbete med Sensus studieförbund.

Tisdagslunch i Kyrkans Hus, Nygatan 10 Tisdag 21/4 kl.11.00 ”ETERNELLERNA”. Musikaliska vårblommor med Britten Andersson, Börje Ekström, Suzanne Jones och Åke Lindström. Vi äter smörgåsbord, kostnad 70 kronor per person. Anmälan senast 15/4 till församlingsexpeditionen i Kyrkan Hus tel. 0920-26 48 47.

Café Ankaret i Mjölkuddsgården Öppet tisdagar 14-17. Vi samlas och pratar om glädje och sorg, vad vi tror på och mycket mer. Fikaförsäljning, hembakt bröd. Anette Hegstam hälsar alla varmt välkomna.

FOTO: Anders Alm

LULEÅ DOMKYRKA 11.00 Långfredagsgudstjänst.

MJÖLKUDDSKYRKAN 15.00 ”Vägen till den nionde timmen”. Långfredagsdrama av och med Michael Andersson, kören Schola Cantorum och Mikael Jacobsson.

ÖRNÄSETS KYRKA 11.00 Långfredagsgudstjänst. Boel Paulin.

HERTSÖKYRKAN 11.00 Långfredagsgudstjänst. Torbjörn Lindahl.

Café Fenix

- ny mötesplats mitt i stan Café Fenix öppnade förra veckan i EFS-kyrkan på Stationsgatan. Här finns kaffe, thé och smörgåsar att köpa för en billig penning. Men framförallt så är det en plats där man kan ”byta och bryta tankar”, som en av eldsjälarna bakom caféet, Inge Andersson, säger. - Vi ser att det finns ett stort behov bland människor att mötas, sitta ner och prata och umgås med andra en stund. - Det ska vara lite som förr, då man gick till grannen och tog en kopp kaffe. Ett avbrott i vardagen. Caféet drivs som ett projekt av EFSkyrkan och domkyrkoförsamlingen med hjälp av ideella krafter. Inge Andersson är projektledare och finns alltid på plats när caféet är öppet. Han har många idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas, men han vill vänta och se vad besökarna vill. - Vi vill att verksamheten ska växa fram på besökarnas villkor. Att caféet finns i kyrkan betyder inte att man måste vara religiös för att gå dit. - Du är välkommen som du är, säger Inge Andersson. Öppettiderna är: måndagar 9.30-14.00 och tisdagar 9.30-12.00

www.svenskakyrkan.se/lulea

ANDREASKYRKAN 11.00 Långfredagsgudstjänst.

ÖRNÄSETS KYRKA 11.00 Högmässa. Boel Paulin,

Mikael Sundqvist.

ensemble ur Luleå Kammarkör.

PÅSKAFTON 11 april

HERTSÖKYRKAN 11.00 Högmässa. Torbjörn Lindahl.

LULEÅ DOMKYRKA 23.30 Påsknattsmässa. Bo Nordin,

Erling Wälivaara predikar.

BJÖRKSKATAKYRKAN 11.00 Högmässa. Mikael Sundqvist.

Valborg Englund, Martha Jacobsson och Mikael Jacobsson.

Milan Polak, trumpet.

ÖRNÄSETS KYRKA 23.30 Påsknattsmässa.

ANNANDAG PÅSK 13/4

Anna-Stina Svedberg, ungdomskören Pax.

LULEÅ DOMKYRKA 11.00 Söndagsmässa.

PÅSKDAGEN 12 april LULEÅ DOMKYRKA 11.00 Högmässa. Peder Jonson, Markus Wargh. Kyrkkaffe i Kyrkans Hus.

MJÖLKUDDSKYRKAN 18.00 Påskdagsgudstjänst.

Anna Krigsman, Markus Wargh.

ÖRNÄSETS KYRKA 11.00 Högmässa. Mats Reimhagen.

HERTSÖKYRKAN 18.00 Kvällsmässa med lovsång. Torbjörn Lindahl.

Bo Nordin, Mikael Jacobsson, Påskdagskören. Kyrkkaffe i Mjölkuddsgården.

nar Öpp ril! ap 16

Svenska kyrkans samtalsmottagning i Luleå

Behöver du någon att tala med? Kyrkans diakoner och präster har tystnadsplikt. Ring oss på tel. 0920- 26 49 60. Vi har telefontid för bokning av samtal måndagar och torsdagar kl. 9-11. Samtalsbesök hos oss är kostnadsfria. www.svenskakyrkan.se/lulea

Karin, Lena och Valborg beredda att lyssna - Ibland är det bra att sätta ord på det som känns tungt. Om man håller allt inombords så känns det omöjligt, men om man får säga det högt och någon lyssnar, så verkar det inte lika farligt längre, säger Valborg Englund. Hon är en av diakonerna på samtalsmottagningen som Svenska kyrkan öppnar i Luleå i mitten av april. - Man ska inte behöva bära på allt ensam, säger Karin Sandlund Naréus, som också ska arbeta på mottagningen. Till samtalsmottagningen kan man vända sig om man vill dela sina bekymmer med någon, oavsett om det handlar om något smått eller stort. - Det vi erbjuder är inte terapi, utan medmänskligt stöd, och det kan alla behöva ibland, förklarar diakonerna, Karin, Lena och Valborg är diakoner på som har lång erfarenhet av att stödja samtalsmottagningen. Om man vill kan man människor i livets olika situationer. även få samtala med en präst.


REPORTAGE

Borren ner – a Rudolf ”Rulle” Holmqvist, 81, är en levande legend bland pimpelfiskare. Inför vårfisket delar han med sig av sina bästa fisketips. – När det gäller abborre måste du helt enkelt leta rätt på fisken, säger han.

Fiskarveteranen Rulle, 81, guidar dig till fiskelyckan RÅNEÅ Vårvintern är här och isfiskesäsongen har redan pågått en längre tid. Men det är först i april som den riktiga värmen infinner sig och det brukar locka ut barnfamiljer och andra som kanske vill kombinera utflykten med lite pimpelfiske. Men vill man lura abborren kan det vara bra att ha en hum om var man ska fiska och vilka grejer man behöver. Därför stämde Extra träff med Rånebon Rudolf ”Rulle” Holmqvist. – Det är nog 60 år sedan jag började fiska i Brändön men nu är jag i stort sett ensam kvar utav de som var när jag började, säger han.

Vardag med fiskefest Det går knappt en dag utan att han sitter på isen och pimplar. När han inte besöker någon av sjöarna runt Råneå där ädelfisk finns inplanterad så finner man honom allt som oftast på Furufjärden utanför Brändön. – Jag måste ju säga att ingenting går upp mot rödingen. Jag har många fina minnen från fisketurer i Råsto. Du förstår, ibland när man har kikmetat och de har stått som en solfjäder runt om och de bara stått och kava såhär, storrödingarna. Fy fan. Råsto är ju omtalat, säger han. Efter någon sekunds tystnad tillägger han: – Men det här har också sin charm. Det är så naturligt för mig det här med abborrfisket. Men man måste ha reda på var man ska fiska. Det går inte bara att åka ut och tro att man kan få abborre. Den här marsdagen bjuder han Extra på en guidad abborrsafari och till en början är det ett helt ljuvligt väder. Efter hand mulnar det på och vinden tilltar. Rulle konstaterar kort: – Nordligt! Det är inte det bästa. Det är bäst när det är sydligt eller västligt. Och så när det är högtryck. Och den här tiden kommer de inåt från havet, de börjar röras mer. Då ökar också chansen.

Sågar spöet från macken Han synar sedan mitt på bensinmack inköpta pimpelspö. – Börja med att ta bort dom där. Ska jag hjälpa dig, undrar Rulle och pekar på de blysänken som sitter på tafsen mellan blänket och kroken. Sedan visar han en nyinköpt pirk som en finsk fiskare konstru-

12 extra Onsdag 8 april 2009

erat. Finessen med den är att man kan reglera tafsens längd. – Jag har en massa olika. Så här ser det ut, säger han och lyfter på locket till lådan som han sitter på. Därinne finns sex olika pimpelspön, alla utrustade för att lura abborre. Medan vi pratar flyttar vi oss och Rulle Holmqvist hinner säkert borra ett tjugotal hål. – Hä rörs int så mycket när det är såhär oroligt i vädret. Då står dom still. Man får borra mycket tills man träffar dom men sen… Han sitter nedböjd med full koll på spötoppen. – Dom är som full i fan när de inte är på hugget. Dom kan vara mot reven lite och man ser att det rörs men inte att dom tar. Man känner det aldrig men man kan precis ana det när man ser på spötoppen. Kort efter det drar han morgonens tredje matabborre. Och en liten stund senare hugger nästa. – Men det är ströingar, en här och en där. Men nu har det ändå blivit två matabborrar i det här hålet.

”Grejerna är A och O” Sedan går vi in på de andra matnyttiga tips för de som Rulle döpt till ”söndagsfiskare”. Vilka råd hade du gett till den som i stort sett aldrig har fiskat men som vill prova på att pimpla abborre på vårisen? – För det första ska man inte ha såna där grejer som du har. Däremot kan du ha ett mindre spö med tafs och helst med lite färgad krok eftersom vattnet är lite brunaktigt. Men grejerna är A och O. Sen att du har en indikator så att du kan se när det nappar. Det är svårt att känna när det nappar. Jag ser på reven när det nappar men det gör inte en som är obekant, säger han.

Tipsar – men inte om allt Han går rakt på sak och det känns befriande att det inte handlar om någon tillgjord artighet. Han snålar inte med tipsen även om han, som den tävlingsmänniska han ändå är, inte avslöjar alla sina hemligheter. Två timmars fiskande ger till sist fem matabborrar och en mindre gädda. – Det här är fiske. I dag är det så här och imorgon kan det vara något helt annat. Men det är ju lite det som är tjusningen med det. Blir du aldrig less? – Less? Nä, jag kan bli trött och måsta vila ibland. Men less? Nä, jag blir aldrig less. JOAKIM NORDLUND

Ett av Rulles råd är att aldrig stanna för länge vid samma hål. Hans gamla Tanakaborr får jobba v


abborren upp

varje gång han åker ut. Blir det inte fisk efter fem till tio minuter så borrar han ett nytt hål.

Abborrarna var inte på hugget och Rulles färdigheter ställdes på prov. Innan turen var över hade han ändå dragit fem matabborrar.

Rulles 5 bästa tips

1

Stanna inte för länge vid varje hål. Abborren är en fisk som går i stim och det gäller att leta aktivt. Du kan få fisk bara tio-femton meter från hålet där det precis innan var stendött.

2

Se till att ha bra grejer. Det är A och O om du ska få fisk. Tunnare lina och små och lätta spön är att föredra.

▼ Extra-reporterns OKspö var inget som föll Rulle i smaken.

3

Försök att lära dig vattnet, det kommer att hjälpa dig oerhört. Fiskar du helt på måfå är det nästan dömt att misslyckas.

4

Lär dig vilka grejer som funkar och var de funkar. En pirk kan funka i ett vatten men på en annan plats kan det vara något helt annat som gäller.

5

Lär dig rätt teknik. Du kan inte använda samma sätt fiskesätt på abborre som röding. Du kan heller inte använda samma grejer.

FOTO: JOAKIM NORDLUND

Ser du den här skostämpeln vid pimpelhålet, då vet du att du är Rulle Holmqvist på spåren.

Onsdag 8 april 2009

extra 13


SPORT

En kommun – En förening med ett trettiotal seniorspelare. Mer än så får inte fotbolls-Boden ihop på damsidan. – Det är inte bra att vara själv i en kommun. Vi har ingenting att jämföra oss med och tävla mot. Jag tror det är dåligt för utvecklingen, säger Trångfors ordförande Mikael Engström.

Bara Trångfors har kvar seniorlag på damsidan BODEN Ett tjugotal tjejer, främst i åldrarna 16 till 20 år, lämnar omklädningsrummet i Boden arena för att gå ut och genomföra ett av veckans fem träningspass. Tränaren Kent Wärja och lagledaren Kurt Rönnbäck står innanför glasdörren som separerar den kalla vårluften från arenans varma innandöme. Deras situation är i Bodens kommun unik – för det finns ingen annan som ansvarar för ett seniorlag på damsidan. Trångfors, med ett trettiotal spelare med möjlighet till spel i division tre och division fyra, är allt som erbjuds för den som vill spela fotboll i vuxen ålder. – Det är inte optimalt. Det har funnits andra klubbar som haft seniorlag, men alla har försvunnit. Nu är det bara vi kvar. Det är inte bra att vara själv i en kommun. Vi har ingenting att jämföra oss med och tävla mot. Jag tror det är dåligt för utvecklingen, säger Trångfors ordförande Mikael Engström.

20 år och veteraner Sara Patomella, 20, och Emilia Ericsson, 20, är två av lagets mer rutinerade spelare – trots sin låga ålder. Sara Patomella började sin fotbollsbana i Hornskroken och Emilia Ericsson är fotbollsfostrad i Harads. Deras fotbollsresa har tagit dem till Bodens enda seniorlag – men på vägen har ungdomens lagkamrater av olika anledningar lämnat fotbollen. – Jag fattar faktiskt inte varför tjejer slutar med fotboll så mycket tidigare än killar. Visst finns det mer pengar i herrfotboll, men det är väl ingen som är 30 år och fortfarande spelar i Heden och inte tjänar några pengar som på riktigt drömmer om att bli fotbollsproffs? säger Emilia Ericsson.

Saknar prestigematcherna

”Dåligt för utvecklingen”, säger Mikael Engström, ordförande.

Hornskroken-fostrade Sara Patomella kommer ihåg tiden då både Hornskroken och Trångfors hade seniorlag. – Det var ju prestigematcher som man verkligen inte ville förlora, då fick man ju höra det ganska länge. Det var alltid lite speciellt, så det är klart man saknar det, säger Patomella. Hur ser ni på att Trångfors är en renodlad damklubb? – Det är faktiskt det allra bästa med Trångfors, för då vet man att

14 extra Onsdag 8 april 2009

klubben tänker satsa på oss. Det är inte alltid det blir så i en klubb som har både herr- och damfotboll, säger Patomella. Tror ni att övriga klubbar i Boden prioriterat bort damfotboll? – Förmodligen kan det nog vara lite så, det är nog lättare att välja bort tjejerna till förmån för killarna, konstaterar Emilia Ericsson.

Bra förutsättningar Trångfors ordförande Mikael Engström förklarar att klubben via sin anläggning Forsgården har bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Däremot konstaterar han att när Trångfors valt att exklusivt satsa på damfotboll så har andra klubbar gjort det rakt motsatta valet. – Det är ofta svårt att bedriva både herr- och damfotboll i samma förening. Det är bara att titta på Malmö där man delat upp klubbarna i Malmö FF och Malmö Ldb. I en sån verklighet har damfotbollen det svårare, eftersom det många gånger sitter i ekonomiska frågor. Sponsorer verkar vara mer intresserade av herrlag, dels av tradition och kanske också för att det mest är män bakom företagen, säger Engström. Lägger klubbarna sina resurser på herrlagen på bekostnad av damlagen? – Tyvärr är det nog så, även om det har blivit bättre så är det nog fortfarande så. Jag tycker det hade varit bättre för fotbollen om det fanns fler lag, så att spelarna har valfriheten att spela på rätt nivå. Vi har försökt lösa det genom att ha ett lag i trean och ett lag i fyran. Då kan man vara med även om man måste ta hänsyn till jobb och kanske inte kan vara med på precis alla träningar.

Omsättningen ett problem Lagledaren Kurt Rönnbäck konstaterar att ett av damfotbollens största problem är omsättningen på spelare. Seniorlagen innehåller många gånger en stor andel juniorspelare och bara ett fåtal spelare med flera seniorsäsonger som erfarenhet. – Min uppfattning är att spelarna kommer upp på för hög nivå för tidigt, sen tar utmaningarna slut. Är man ordinarie i ett seniorlag när man är 15-16 år gammal, vad ska man då motivera sig med sen? ROBERT ÖSTHOLM

Emilia Ericsson och Sara Patomella, båda 20 år, tillhör de mest rutinerade spelarna i Trångfors.

”Vi bygger någonting Det finns bara ett damlag – men det har förutsättningarna att klättra. Trångfors-tränaren Kent Wärja ser ljust på framtiden. – Inom fem år kan vi utmana om en plats i ettan, säger han. BODEN När Trångfors ordförande Mikael Engström berättar om ”sin” klubb och verksamheten framhåller han snabbt tränaren Kent Wärja som en nyckelperson. – Det är hans klubb. Han har så mycket erfarenhet och kunnande att han vet

precis vilka steg vi ska ta för att gå åt rätt håll, säger Engström. Kent Wärja själv konstaterar att rent sportsligt kan klubben dra nytta av att vara enda klubb på Bodenscenen. Laget kan knyta till sig kommunens talanger utan risk att bli snuvad av en grannklubb. – Det borde finnas alla möjligheter i världen att klättra i seriesystemet. Som jag ser det så borde vi kunna vara i tvåan inom tre år och inom fem år kan vi utmana om en plats i ettan, säger Wärja. Kent Wärja har ett långt förflutet


en klubb

AN K I N KRÖ

Skvaller fyller tomrummet DET FINNS EN STUND PÅ ÅRET som inte är bestämd på förhand och som inte heller är visuellt synlig – men jag är ganska säker på att vi befinner oss i den just nu. Tomrummet. Tomrummet som jag talar om är skarven mellan vinter- och sommarsporter då egentligen inte så mycket alls händer. Fotbollslagen lär sig springa efter uppdragna linjer på en taktiktavla och spelar träningsmatcher där resultatet aldrig är viktigt – så länge man inte skadar sig och dessutom börjar lära sig vad det är vad tränaren vill att man ska genomföra om ett par veckor. Det är en period som är lika viktig, givande och nödvändig för lagen som den är sövande och ointressant för utomstående. Då är det roligare med skvaller.

”I brist på sanning kan man alltid skapa sig en egen”

SKA PLANNJA BLI EN maktfaktor genom att sparka ut gamla ikoner och bara satsa på importer? Hur mycket pengar har egentligen MIN klubb att röra sig med? När öppnar ”Osten” dammarna och släpper ut alla supervärvningar? Vi vet inte – men vi vill veta. Därför bestämmer vi oss för att tro att vi vet någonting som vi egentligen inte har den blekaste aning om. I brist på sanning kan man alltid skapa sig en egen, som i regel är bättre än verkligheten. Just nu, innan någon annan tvingar oss att tro annat, så kommer bröderna Abbott att spela hockey med en björn på bröstet i vinter. Detsamma gäller Per Ledin, Sanny Lindström och ytterligare en handfull stjärnor. Sanningen kan vara radikalt annorlunda – men det vore dumt om Luleå-Osten inte använde spekulationerna till sin egen fördel.

FOTO: ROBERT ÖSTHOLM

på egen hand” inom herrfotbollen. Han menar att damfotbollen tar sporten tillbaka till grunden – där den som kan mest, jobbar rätt och utvecklar sina spelare till slut också vinner flest matcher. – Det är den biten som jag inte gillar med herrfotbollen, allt handlar om pengar. Egentligen behöver man inte någon kunskap själv, för det går att köpa in spetskunskap på alla positioner om man bara har pengarna. Vi bygger någonting på egen hand och hur bra det blir är helt upp till oss själva. Jag tror att Trångfors har framtiden för sig. ROBERT ÖSTHOLM

fakta

Seniorlag, division 1–4

■ Herrlag från Boden Bodens BK .......... division II Sävast ................ division III Skogså ............... division IV Heden ................ division IV Harads ............... division IV ■ Damlag från Boden Trångfors ........... division III Trångfors 2 ........ division IV

Kent Wärja tror att Trångfors har framtiden för sig.

■ Herrlag från Luleå Alvik.................... division II IFK Luleå............. division II Notviken ............ division III Bergnäset .......... division III Sunderby ........... division IV Notviken 2 ......... division IV Luleå SK............. division IV IFK Luleå 2......... division IV

Gammelstad ...... division IV Alvik 2................ division IV ■ Damlag från Luleå Alvik.................... division II Notviken ............. division II Bergnäset .......... division III Gammelstad ...... division III Lira..................... division III Notviken 2 ......... division III Alvik 2................ division IV Bergnäset 2 ....... division IV Lira 2.................. division IV Luleå DFC 1 ....... division IV ................................. (norra) Luleå DFC 2 ....... division IV ...........................(mellersta) Luleå SK............. division IV Sunderby SK ...... division IV

MEDIABILDEN ÄR JUST NU att Luleå är på väg att värva ihop ett riktigt fint lag. Det gynnar det folkliga intresset och kanske även klubbens möjligheter att övertala tveksamma spelare att flytta till Norrbotten. ”Vi har ett kanonlag på gång” låter naturligtvis bättre än ”Vi är på väg att torska Omark, Harju och kanske ett par viktiga pjäser till, men vi har bra kontakter med Almtuna”. Luleå Hockey har lyckats skapa känslan av att man håller på med någonting jäkligt listigt. Är det på riktigt? Infrias säsongskortsköparnas drömmar eller är det bara en illusion? Det är först när ”Osten” börjar måla upp helheten för allmänheten som den mentala slitningen mellan drömmar om SM-guld och farhågor om kvalserien kan släppa på allvar. Det är vår, se på fan! Nu kan det inte komma mer snö,eller? VM i damhockey pågår, det är nästan lika upphetsande som... innebandy. Varför spelas det VM i sporter där maximalt två eller tre lag har någon som helst chans att vinna? ROBERT ÖSTHOLM 0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

Onsdag 8 april 2009 extra

15


ANSLAGSTAVLAN Efterlysning ■ Söndagen den 29 mars träffade jag ett äldre par när jag var på promenad med vår hund på Hagelvägen, Björkskatan. Deras före detta granne hade haft en likadan hund som vår, en shetland sheepdog. De hade själva haft en springer spaniel och deras dotter som är 41 år har fyra hundar. Bor kanske på Snövägen? Jag skulle vilja komma i kontakt för att fråga om de kan tänka sig att vara hundvakt ibland till vår hund. SOLBRITT JOHANSSON

▲ De boende i Hollsvattnet vill att militären flyttar sina övningsskjutningar.

Min bild ▲ Visst stör trafiken ibland – men bullret från kommunens snöröjning är värre, skriver Johan Hedlund som bor i centrala Luleå. FOTO: SCANPIX Glad påsk! önskar vi tidningen och läsarna. MARIJAN BERTSOHN OCH OSCAR PIERROT

Prinsessbröllop ■ Det rustas till bröllop på Slottet gemålen höll faktiskt måttet. En kyss det nu krävs så förtrollningen hävs och som prinsn, får han nyckeln till slottet. ASTA

SKRIV TILL

”Anslagstavlan”, Extra, 971 83 Luleå. E-post: anslagstavlan@tidningenextra.se

Skriv gärna kortfattat. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur. Anonyma inlägg publiceras ej.

Snöröjningen stör ännu mer ■ Läste om bullerproblematiken i innerstan. Vi bor i korsningen Smedjegatan-Storgatan i E. Anderssons fastighet just ovanför Preutz Optik. Bullret från gatan är absolut ett problem, men det mest störande i särklass är snöröjningen. Att varenda gång det snöat, vakna efter klockan 01.00 till ljudet av väghyveln och traktorn som ska skyffla bort snön är

outhärdligt. Göran Gabrielsson pratar om att trafiken stör, och naturligtvis gör den det till viss del. Busstrafiken just utanför våran lägenhet stör ju naturligtvis också men kommer aldrig någonsin upp i den bullernivå som kommunen gör med sin snöröjning. Busstrafiken och biltrafiken avtar ju naturligtvis under natten och visst finns det dagar (främst

fredag och lördag natt) som trafiken ibland stör. Jag tycker att de som i första hand ska ta sitt ansvar är väl kommunen och försöka minimera störandet som sker med snöröjningen på natten och gatusopningen som sker före klockan 07.00 på morgonen. Lövblås, sopmaskin och väghyvel lever alla om mera än bilar och bussar! JOHAN HEDLUND

Smäller så att sängen vibrerar ■ Instämmer helt i de uttalanden som framkommit i artikeln om ”bullerbyn” Hollsvattnet. Första gången jag upplevde dessa fruktansvärda smällar, sommaren -03, blev jag verkligen fundersam. Kan det låta så här i denna fridfulla by! Tänk alla som jobbat nattskift och ska sova på dagen. Sängen vibrerar ju! Och alla småbarn som får sin sömn störd. Visst borde det gå flytta dessa övningsskjutningar till mer obebodda trakter. Tycker det stämmer dåligt med önskemålet att landsbygden ska få leva! EN SOM ÄLSKAR TYSTNADEN OCH LUGNET I BYN

En tidning – två delar Nu har Kuriren äntligen fått nytt format och blivit lite mindre — nu ryms tidningen bättre på frukostbordet. Men det är inte det enda som hänt, tidningen kommer nu också i två delar. Här ger vi en liten extra förklaring över innehållet i varje del.

Här hittar du kultur, nöje, sport, temasidor, fria ord, debatt, serier, TV-tablå och väder. Här hittar du lokala nyheter från länet, inrikes- och utrikesnyheter, ledare, och familjesidorna.

Lite mindre – dubbelt så bra

16 extra Onsdag 8 april 2009


NĂ–JE

Püsken – ett rent nÜje – Det är ju rutinerade rockrävar i Feelgood sü jag tror att det blir mycket av den publik som exempelvis SvartÜns blues arrangemang brukar dra, südana som vill ha nügot i blues- och rockgenren.

Mellan korvgrillning och äggmĂĽlning kan det kanske passa med en liten pĂĽskaktivitet ute i svängen? Extra tipsar om ett par händelser i helgen. Skärtorsdag 9/4: ✔Klubbfixarna Tigerboys hyr in sig i Kulturens hus med rapparbrĂśderna Lorentz och M Sackarias pĂĽ scen. Det blir lika delar Star Wars och Den Oändliga Historien, solglasĂśgon inomhus, fyrverkerier och kärlek stĂĽr det att läsa pĂĽ duons hemsida. LĂĽngfredag 10/4: ✔NederluleĂĽ kyrkokĂśr framfĂśr Arvo Pärts Berliner Messe klockan 15 i Gammelstads kyrka. LĂśrdag 11/4: ✔Storsandsnappet 12-14 Pimpeltävling i Luleälven intill Kvarnbäcken i Boden. ✔Bandet BlĂĽ gräs spelar pĂĽ Olivers i Boden klockan 22. 23ĂĽrsgräns rĂĽder.

HĂĽrdrock pĂĽ Ăśnskelistan

Herrarna i Dr Feelgood underhĂĽller i LuleĂĽ pĂĽ pĂĽskafton.

�Gubbklassiker� Det brittiska bandet Dr Feelgood som ligger bakom bland annat See you later alligator spelar pü Kulturens hus klockan 19.30 pü püskafton. Patrik Örnkloo, producent pü Kulturens hus. Det blir püskgig med gubbarna frün Dr Feelgood. Hur kommer det sig att just de gamla rävarna upp-

10­/(+",5&/

-JUUFSBUVS 4UPSUTWFOTLUWFSL

;PPMPHJ &OGĂŒHFM

4QPSU &OIPDLFZMJSBSF

'JMNUFBUFS &OTWFOTLTLĂŒEFTQFMBSF

(FPHSBm -BOETLBQJ4WFSJHF

.VTJL "SUJTUJTĂŒOHPDIQĂŒTDFO

&OTUBE &OBNFSJLBOTLTUPSTUBE

'JMN &OVOHTUKĂŠSOB

1PMJUJL &OTWFOTLQPMJUJLFS

Patrik Ă–rnkloo, producent pĂĽ Kulturens hus hoppas pĂĽ hĂĽrdrock till hĂśsten.

träder här i püskhelgen? – Ja, det där är, precis som Tigerboys kväll här pü skärtorsdagen, ett evenemang frün en utomstüende producent. Vi i huset tar lite püskledigt ochBrÜdraparet Lorentz och Sakarias intar Kulturens hus pü skärtorsdag.

har lütit andra hyra in sig under helgen. Hur vanligt är det? – Vi fÜrsÜker stü fÜr 70 procent av arrangemangen, resten stür externa bolag fÜr.

Och Dr Feelgood, vilka är de arrangerade av? – Bolaget Rock around the clock. Vilka tror du kommer komma pü den spelningen?

Dr Feelgood är även namnet pü hürdrocksgruppen MÜtley Crßes framgüngsrika platta frün 1989. Hur ser det ut med bokningar pü hürdrocksfronten i Kulturens hus? – Sedan jag tillträdde i hÜstas är det faktiskt en av de saker jag jobbar pü att fü in mer av. Det har helt klart varit en brist pü den fronten sü vi tittar pü ett par gäng som vi tror oss kunna locka hit till hÜsten. Nügra namn? – Nej, det kan jag inte säga än men innan sommaren ska det stü klart vilka det kan komma att handla om. Om producenten själv für välja, vad skulle han dü helst se fÜr akt pü sin arbetsplats, oavsett genre? – Ja, som gammal synthare vore det ju en drÜm att se Kraftwerk spela pü Stora scen. Helt klart! VIKTORIA BERGLUND viktoria.berglund@norrbottensmedia.se

&UUWJLUJHUQSPMFUĂŠSUWFSL CFTUĂŒSBW GZSBEFMBSPDITLSFWT %FOGĂšSTUBEFMFOIFUFS/VWBSEFU 

)VWVEQFSTPOFOĂŠSFOBSCFUBSZO HMJOH#ĂšDLFSOBTLJMESBSIBOT VUWFDLMJOHGSĂŒOQPKLFUJMMNBOJ /PSSCPUUFO%ĂŠSJGSĂŒOLPNPDLTĂŒ GĂšSGBUUBSFO

)BSmMNBUTBW+BO5SPFMMNFE UJUFMO)ĂŠSIBSEVEJUUMJWPDINFE &EEJF"YCFSHJIVWVESPMMFO

7FSLFUĂŠSTUBSLUTKĂŠMWCJPHSBmTLU %FTJTUBUWĂŒEFMBSOBĂŠS4FEJHJOUF PNPDI4MVUTQFMJVOHEPNFO

'ĂšSGBUUBSFOPDIOPCFMQSJTUBHBSFO &ZWJOE+PIOTTPOmDLNFEEFUUB WFSLTJUUHFOPNCSPUU

*4WFSJHFIĂŠDLBSSFHFMCVOEFUFMWB BSUFS%FnFTUBĂŠSTUBOOGĂŒHMBS ½HPOFOĂŠSTUPSBPDIPNHJWOB BWFOLSBOTVUTUĂŒFOEFáÊESBS ĂšHPOLSFUTFO

'ÚUUFSOBÊSPGUBáÊEFSCFLMÊEEB

%FnFTUBĂŠSOBUUEKVSTPNMFWFS BWTNĂŒHOBHBSF OĂŠCCNĂšTTPDI GĂŒHMBS)BSCSBTZO CĂŒEFJNĂšSLFS PDIEBHTMKVT

#ZUFUTWĂŠMKTPGUBIFMU PTNĂŠMUCBSB EFMBSTUĂšUTVQQTPNTQZCPMMBS

'ĂŒHFMOUJMMTLSJWTFHFOTLBQFO LMPLIFU

(KPSEFFONJTTMZDLBEQSPĂĽTLBS SJĂŠSJ"OBIFJN.JHIUZ%VDLT TQFMBEFNBUDIFS PDIHKPSEFUSFNĂŒM)BNOBEFJ GBSNBSMBHFUJ$JODJOBUUJ

,PNUJMMCBLBUJMM/)-PDI$PMVN CVT#MVF+BDLFUTEĂŠSIBOJTUĂŠMMFU HKPSEFTVDDĂ?PDILPNJOJ/)-T "MMTUBSUFBNTPNGĂšSTUFNBOGSĂŒO TJUUMBOE

"SUJTUTPNTQFMBEFJ%KVSHĂŒSEFO ÂŻUFSLPNPDI MFEEFMBHFUUJMM4.HVME -BEFBWGĂšSESZHUUSFĂŒSTFEBOQĂŒ HSVOEBWFOOBDLTLBEB

6STQSVOHTLMVCCFOĂŠS7ĂŒMFSFOHFO TPNIBOOVUSĂŠOBS7JMMFJOUF TQFMBJTJUUMBOETMBHTĂŒMĂŠOHF-FJG #PPSLWBSUSĂŠOBSF

/PSSNBONFEFMFHBOUBESBHO JOHBSPDIQBTTOJOHBSTPNmDL TNFLOBNOFU4DIBNQPQĂŒHSVOE BWTJUUEĂŒWBSBOEFMĂŒOHBIĂŒS

(KPSEFFOTVDDĂ?SPMMJ4QJOEFMLWJO OBOTLZTTQĂŒ1JTUPMUFBUFSO 'JDL(VMENBTLFOGĂšSTJOSPMM TPN'JYBSFOJNVTJLBMFO.JTT 4BJHPO

7BSNFEJ3ĂŒOBSOBPDI)PUFU)BS UVSOFSBUNFE,KFMM#FSHRWJTUNFE TIPXFO*IVWFUQĂŒ#FSHRWJTU EĂŠSIBOTFGUFSOBNOmOOT NFE

&OTPNTQFMBUBHFOUFO$BSM)BN JMUPO HKPSEFEFUJmMNFO7FOEFUUB TPNVUTQFMBSTJHCMBOEJUBMJFOTL NBĂŚB

,ĂŠOEBSFQMJLFSĂŠSiKBHĂŠSTLFQ UJTLwPDIiEFUĂŠSNZDLFUOVwJ 5JMMGĂŠMMJHUBWCSPUU JTBUJSTFSJFO-PSSZ

7BSTQFMMFEBSFJEPLVTĂŒQBO3JLFU

*EFUUBMBOETLBQmOOTEFOLĂŠOEB 4JHVSETSJTUOJOHFOJOIVHHFOJFO CFSHIĂŠMM

&UUTKĂšSJLUMBOETLBQ IĂŠSmOOT -ĂŒOHIBMTFO :OHBSFOPDI#ĂŒWFO PDIEFTTVUPNFOLVTUNFESJL TLĂŠSHĂŒSEEĂŠS-BOETPSUMJHHFS

-BOETLBQTCMPNNBOĂŠSOĂŠDLSPT

-BOETLBQFUJOHĂŒSJ4USĂŠOHOĂŠTTUJGU PDITUJGUTUBEFOMJHHFSIĂŠS

)ĂŠSMJHHFS5SPTB 0YFMĂšTVOEPDI &TLJMTUVOB EFTTVUPNTĂšESBEFMFO BW4UPDLIPMN

)BSTQFMBU1JQQJ-ĂŒOHTUSVNQQĂŒ TDFONFOmDLTJUUHFOPNCSPUUJ 475SFEBOTPNWĂŠSEJOOBJ )ZMBOET4UPSBGBNOFO

4QFMBEF3PDLZTGSVJGĂšSTUBmMNFO PN+ĂšOTTPOMJHBO-ĂŒOHUJOOBO EFTTHKPSEFIPOLBSSJĂŠSJ5ZTLMBOE TKĂšOHJUZTLBSOBTUWTIPXFSPDI CPEEFJ4DIXFJ[

)BSMĂŠOHFWBSJUUJMMTBNNBOTNFE TLĂŒEFTQFMBSFO'SFESJL0MTTPO 4KVOHJU.BNNBĂŠSMJLTJONBNNB PDI3FHOFUEFUCBSBĂšTFSOFS

4KĂšOHIĂŠSPNĂŒSFU$FTUMBWJFNFE 5PXB$BSTPOPDI"OO-PVJTF )BOTTPOJTDIMBHFS4.PDIIBS UVSOFSBUJ5ZTLMBOENFE(JUUF )FOOJOHPDI8FODIF.ZISF

)FOOFTGĂšSTUBTVDDĂ?NFMPEJWBS "VHVTUJO

4UBEFOTDFOUSBMBEFMBS 5IF-PPQ TPNMJHHFSWJEnPENZOOJOHFO EPNJOFSBTBWIĂšHIVTCFCZHHFMTF

*TUBEFOmOOTJTIPDLFZMBHFU#MBDL )BXLT

4UBEJ*MMJOPJTWJE-BLF.JDIJHBOT TZEWĂŠTUSBTUSBOE0NSĂŒEFUSVOU TUBEFOĂŠS64"TGSĂŠNTUBTUĂŒMDFO USVN

7ĂŠSMEFOTTUĂšSTUBJOTKĂšIBNOPDI KĂŠSOWĂŠHTLOVU

½LĂŠOEGĂšSTJUUHBOHTUFSWĂŠMEFTPN OĂŒEEFFOIĂšKEQVOLUVOEFS"M $BQPOFTUJEQĂŒUBMFU

*-PWFBDUVBMMZWBSIPOOZHJGUNFO VQQWBLUBEFTBWTJONBLFTCĂŠTUF WĂŠOTPNWJTBEFTJHWBSBPMZDLMJHU LĂŠSJIFOOF

&OHFMTLTLĂŒEFTQFMFSTLBGĂšEE *4LSVWBEFOTPN#FDLIBN CMFWIPOCĂŠTUBWĂŠONFEEFO JOEJTLBGPUCPMMTUBMBOHFO+FTT'JM NFOCMFWIFOOFTHFOPNCSPUU

"LUVFMMJEFOLWJOOMJHBIVWVESPMM FOJ+PF8SJHIUTOZBmMN'ĂšSTPO JOHNPU+BNFT.D"WPZ

#MFW0TDBSTOPNJOFSBEGĂšSTJOSPMM TPN&MJTBCFUI#FOOFUJ4UPMUIFU PDIGĂšSEPNGSĂŒOFGUFS+BOF "VTUFOTSPNBO.BUUIFX.BD GBEZFOTQFMBEF.S%BSDZ

4QFMBEFIKĂŠMUJOOBNPUCĂŒEF+POOZ %FQQPDI0SMBOEP#MPPNJmMN FSOBPN1JSBUFTPGUIF$BSJCCFBO

)BOTCSPS4JHGSJEWBSDIFGGĂšS TPDJBMTUZSFMTFO

#MFWGĂšSTWBSTNJOJTUFSJ#SBOUJOHT GĂšSTUBSFHFSJOH7BSEFO TPNHFOPNESFWEFUTUPSBOFE SVTUOJOHTCFTMVUFU

)BOTQPMJUJLVOEFSLSJTĂŒSFOQĂŒ UBMFULĂŠOOFUFDLOBTGSBNGĂšSBMMU BWTBNBSCFUFUNFECPOEFGĂšSCVO EFU LPIBOEFMO&GUFSUSĂŠEEFTBW &SMBOEFS

6OEFSIBOTMFEOJOHPNWBOEMBEFT 4WFSJHFUJMMFOWĂŠMGĂŠSETTUBU6UUSZ DLFU'PMLIFNNFUNZOUBEFT

4UBUTNJOJTUFS

-JUUFSBUVS30."/&/0.0-0';PPMPHJ6((-"4QPSU&41&/,/654&/'JMNUFBUFS45&'"/4"6,(FPHSBm4½%&3."/-"/%.VTJL4*8."-.,7*45&OTUBE$)*$"(0'JMN,&*3",/*()5-&: 1PMJUJL1&3"-#*/)"/440/

Onsdag8 april 2009 extra

17


TIDSFÖRDRIV

HÄLGEKRYSSET

Skicka SMS till 72672 kostnad 6 kr. Vinnare v 14: Eva Beckman, Luleå SMS:a in ditt svar. Skriv elu följt av Annika Vahlman, Råneå Lena Willberg, Luleå bokstäverna i de numrerade rutorna Ann-Mari Engman, Luleå Alvin Kanon, Luleå

1.

och skicka till 72672 (6kr) + ev. traSMS:a in ditt svar. Skriv elu följt av bokstäverna

fikavgift T.ex. elu iabcd .Det i de numrerade rutorna korsorden ellermåste kryptot och skicka till 72672 (det kostar 6 kronor /sms).

vara ett mellanslag (och bara ett) Till exempel: elu abcd.

Det måste vara ett mellanslag mellan orden. mellan orden. Vinnare publiceras i kommande nummer och belönas med en Trisslott.

Lösningar vecka 14 Hälgekrysset 3.

Kakuro lätt 7 9 6 2 5 3 1 1 6 2 3 2 1 2 1 1 1 3 4 2 5 3 4 8 7 9 9 4 6 8

4 2 9 4 5 2 2 4 3 6 8 2 1 7

1 8 2 3

5 6 1 4 9

3 7

1 8 1 6 5 1 2 4 5 3 9 8 7

4.

K r y p t o

2.

Kakuro 15 33 28

11

5

21

3

26

7 21 17 13

10 16 20

2 39

35 21 7

3

16 26

17 24 15

29

14

23

7

3

15 39

3

4

10

Lätta varianten Regler:

9

35

9

hjärngympa

15

23

SMS

Japansk

Kakuro fungerar som ett vanligt korsord - men med tal i stället för bokstäver. Siffrorna 1 till 9 ska användas. Talen i de svarta fälten är summan av siffrorna i de vita och grå fälten. I varje summa får inte ett tal förekomma mer än en gång. T ex kan summan 4 med två bokstäver endast skrivas 1+3 eller 3+1 (2+2 godkänns inte då det är samma siffror.) Tal i de vita fälten skall vara jämna. Tal i de grå fälten ska vara ojämna.

K r y p t o

3.

72672

29

1. 2. 4.

AN FRÅG Vad ska du göra i påsk

Maja Jonsson, 7, studerande, Bodsvedjan: Jag ska åka och pimpla i Gunnarsbyn med mina kusiner.

18 extra Onsdag 8 april 2009

Fia Fredriksson, 14, studerande, Sveafältet: Jag ska kanske åka till Skellefteå och vara med min pojkvän.

Kari Hämäläinen, 41, elektriker, Fagernäs: Åka skidor i Kåbdalis och Vittjåkk. Det blir nog till att pimpla också.

Nina Janson, 41, enhetschef, Boden: Grilla korv i Pagla om det blir fint väder. För övrigt ska jag äta gott och umgås med goda vänner.

Lucas Lindbäck, 8, studerande, Trångfors: Vara i Kåbdalis och åka skidor. Det är det roligaste som finns på vintern.


Motionsdans

Din trygghet Dygnet runt Året om

Onsdag 8/4, kl. 19-22 Tunaskolans aula, Luleå

Auktoriserad Citroën verkstad i Torneå med 20 års erfarenhet.

Musik: Playons

Service, reservdelar, garantiärende.

Nästa dans 15/4

Agneta & Peter

Kampanjpris på däck!

895 kr

Pohjolan Auto

Entré: 100:Servering.

Continental Premium Contact 2 195/65 - 15V

Torpinkatu 6, Torneå Öppet 7-16 Sv. tid Tel. 00 358 16 446 246 www.pohjolanauto.fi

Arr: Notvikens IK

Ord. pris 1140 kr

Påskens drama i körsång, psalmsång och bibelord Kören Anima, Trivselkören, Ann-Katrin Tideström recitatör, Mona Nykänen körledning, Andreas Söderberg Seppälä ackompanjemang. Annandag påsk 13 april kl 18.00, Bergnäskyrkan Höträskvägen 2-4, Luleå www.svenskakyrkan.se/lulea

Illustration: Susanne Engman/IKON

Nokian Hakka H 195/65 - 15H Ord. pris 1050 kr

810 kr

djursjukhuset.se

1110 kr

KVINNOFRUKOST

Lättmetallfälg Dezent V Dark Prisex. 15 tum

Lördag 18/4 kl 9-11 Missionskyrkan, Luleå

Lättmetallfälg Enzo H Prisex. 15 tum Ord. pris 930 kr

4-pack

Ord. pris 1270 kr

Ett år i den norrbottniska naturen.

199 kr

Advance 13”, 14” eller 15”

Marianne Johansson, bibliotekarie. Anmälan senast 16 april. tel. 42 01 00.

ERBJUDANDE! Inflyttad i ny lokal erbjuder jag

Paketpris

39 kr

Porträtt - Baby - Barn

HOLMTRÄSKNAPPET

Paketpris

Ord. pris 79 kr

69 kr

I Snesudden Lördag 18/4 kl.11-14

OKQ8 Naturavfettning OKQ8 Fälgtvätt & Fälgborste

En förstoring och 6 mindre bilder ingår.

Vill du veta mera ring Gunnar 070-641 65 17

Startkortsavgift på plats. 100:- vuxna 50:- ungdom upp till 17 år Priser vuxna: 1:a 4000:- 2:a 2000:- 3:e 1000:Ungdom: 1:a 1000:- 2:a 700:- 3:e 500:+ fint prisbord + godis till alla barnen.

Ord. pris 117 kr

Paketpris

99 kr

Hjulmutternyckel Däckbytarhandskar Däcksäckar 4 st

Vinn 5000:- på förköp av startkort Förköp 100:- hos Bilisten i Harads Rekord jakt & fiske i Boden. Info/förköp: www.snesuddenfiske.nu

Ord. pris 199 kr

289 kr

100 kr RABATT

Garagedomkraft

Servering, Hamburgare, Läsk Arrangör Holmträsk F.V.O. Välkomna!

895 kr

OKQ8 Fritidsbatteri 72 Ah

SÄLJARE I LULEÅ OCH BODEN.

DIN

Göran Ronnebjer

Sara Engelmark

Urban Andersson

Säljledare, Luleå 0920-26 27 82 070-332 56 22 goran.ronnebjer@ norrbottensmedia.se

Mediesäljare, Luleå 0920-26 27 84 070-542 23 50 sara.engelmark@ norrbottensmedia.se

Mediesäljare, Luleå 0920-26 27 83 070-640 75 21 urban.andersson@ norrbottensmedia.se

Bokning av annons som ska produceras: senast fredag innan utgivningsveckan. Robert Anglöw

Urban Wikberg

Mediesäljare, Boden 0921-160 33 070-517 14 16 robert.anglow@ norrbottensmedia.se

Mediesäljare, Boden 0921-160 32 070-311 36 21 urban.wikberg@ norrbottensmedia.se

Glad Påsk!

Bokning av tryckfärdig annons: senast måndag kl 12.00 införingsveckan.

Ord pris 995 kr

695 kr

Högtryckstvätt 100BAR. 5 m slang.

895 kr

Digitalkamera Kodak 9,2 megapixel, 3x optisk zoom.

2 för

79 kr

Briketter eller Grillkol 2,5 kg

Erbj. gäller t o m 28/4 2009. Lokala avvikelser kan förekomma.

Fotografering till introduktionspris vid bokning före den 15 maj!

OKQ8 Bilschampo med vax och Tvättsvamp

Ord pris 45 kr/st

OKQ8-stationerna i Norrbotten Onsdag 8 april 2009 extra

19


ock k l a i c e p Ny s n med e i l a t I n frå het! n e r a f r e 35 års

Äkta italiensk vedugnsbakad pizza!

PÅ SPRÅNG

Amanda Lindgren, Ida Lindgren – big sister! – och Josefin Knutsen.

Ljussättarna Tobias Larsson och Nic Svensson med körens Erik Karlsson-Gilläng.

Kristofer Eliasson, Nina Ivaska och mamma Leena Ivaska, Luleå, går på ”allt” i musikväg.

Linnea Alloco, Clara Norberg - som sett JCS i Ola Salos version, ”skitbra” - och Klara Nilsson Berge.

Nikolaj Vikström från Bodens Blåsorkester.

Christoffer Lundgren, Cornelia Riås och Samuel Hammarberg.

Sanna Nyberg och körens Josefine Bergdahl.

Elin Steinwall och Gunnar Pettersson, naturare med musikintresse.

Emma Westbrandt i den sångmässigt tunga rollen som Judas.

Öppet: Mån-Fre 14-22 • Fre-Sön 12-22 Boka gärna bord, tel 165 10 • Örnäsets centrum (vid Coop Extra - stor fri parkering)

KallaxRevyn ger

I Kallax Bygdegård Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag

21/4 22/4 23/4 24/4 25/4

Entré med fika

kl 19.00 kl 19.00 kl 19.00 kl 19.00 kl 18.00

Spara! Denna annons ! är den enda

Vuxna 125:Ungdom under 18 år 60:-

Biljettsläpp 23/3 Kulturens hus, Luleå. Tel: 0920- 45 59 00 Ev. överblivna biljetter säljes vid dörren VÄLKOMNA! www.kallaxrevyn.se

Så var det då dax för årets första…

Rockabilly Party! Nine Lives

När Jesus kom till vilda västern

(Finland)

(Norrbotten)

(Värmland)

När 50:s Rock n’ Roll & Rockabilly är som bäst!!!

Fiskekyrkan, Luleå. Lördag 25 april Kl. 19:00 – 02:00 Entré: 150:Grillbuffé med valfri dryck: 150,- (endast förbokade matgäster) Bordsbeställning för matgäster på tel: 0920-17510 Förköp: Aurora Kiosken & Hagström Musik, Luleå

BODEN. I min mormors fascinerande spräckliga skivsamling stod, oftast långt in bakom Vikingarnas kramgoa i tiotal, Julios alla sirapsalster och Baccara, faktiskt ett knippe guldkorn. Jag brukade ta vägen förbi efter skolan i närheten, lokalisera den aldrig sinande godisskålen och sätta mig vid det där mörkbruna skåpet för att leta fram favoritskivorna och spela så högt Sonaben bara orkade. Det var Abbas Arrival och The Album, med klassiker som Dancing Queen, Knowing me, knowing you och Name of the game, det var en Boney M med roligare omslag än musik, det var någon samling gräsliga vistolkningar och det var en musikal. Men inte vilken musikal som helst utan den mäktiga Jesus Christ Superstar. Som sjuåring la man inga tunga aspekter vid djupare innebörder i

MARTIN THELENIUS 070-574 69 14 martin.thelenius@ expressum.se

20 extra Onsdag 8 april 2009

det första riktiga mästerverket från Webber och Rice. Men att några av låtarna lirade riktigt skönt, det gick inte att undgå. Fantomen och Cats i London många år senare var också de upplevelser av typen aha men Superstar har jag aldrig sett. Förrän i torsdags, och då i form av en riktig högoddsare: framförd av Björknäseleverna från Musikgymnasiet – på Western Farm. Det är inget lätt ok ensemblen axlar när man ger sig på en sådan världskändis. Men firar man 20 så gör man - och tanken var först att tolka ett annat storverk. – Vi hade tänkt göra Les Miserables, säger Amanda Lindgren som själv spelar en av lärjungarna. Men tillståndstrassel höjde i stället ribban ytterligare ett snäpp och det var helt rätt. Klassikern tacklas med en uppfriskande respektlöshet – som oftast med skoluppsättningar – och får en nytändning på kuppen. Precis som jag. Det är något svårdefinierat universellt över Webbers musik, en lättillgänglighet som brukar vändas mot honom av kritiker. Den funkar i alla fall på såväl 7- som 37åringar. Det måste vara ett tecken på sant geni.

Den enorma vindkraftssatsningen i Piteå verkar bli av. Det är inte allt – men alltid något. Botniabanan liknar två snörändar ingen vill knyta ihop. Och Luleå faller fritt i tomrummet.


vinter.

Allstar är en perfekt mix av god mat, utvalda drycker och bra underhållning serverat i en exklusiv och sportig miljö.

FIR A PÅ S K PÅ SV ER I GE S H ETA S T E SP ORT B A R Testa vår ruggigt fräscha meny Junkfood

De Luxe. Här finns allt från grymma burgare och schysst pasta till snällare rätter för alla kroppstyper. Vi har monterat ett toppmodernt ljud- och bildsystemmed med fler än 40 LC D-skärmar att svulla sport på. Här finns stora soffloger i olika plan, tre stora barer, flipperspel, sportautomater, biljardbord och en riktigt Exklusiv Sportlounge som passar perfekt för en god fika eller en skön Sunday Brunch. Vi har till och med en speciell avdelning för de allra yngsta med T V-spel, Hoppborg och Bollhav. Just join in, boka din plats på starlinjen, telefon 0920-22 90 80!

Påsköppettider Torsdag - Lördag: Öppet från 16.00 Söndag - Måndag: Öppet från 12.00

Time Out!

Junkfood De Luxe!

Boka din sittplats på 0920-22 90 80!

Kolla vår meny på allstarbar.se

Allstar – The Fabulous Sportsbar · Storgatan 28, Luleå · Bordsbokning: 0920-22 90 80 · allstarbar.se

Var inte en kyckling, kom till oss i påsk! Torsdag, fredag, lördag och söndag á la Carte från kl 18.00 och nattklubb från kl 21.00. Boka ditt bord på 0920 -22 72 72!

Gå på båda!


Lunchbuffé

Alltid minst 2 rätter - sallad - nybakt bröd. Dessert på fredagar! Måndag-Fredag 10:30-13:30 Stor fri parkering!

HEROS RESTAURANG NYGATAN 14 • TEL. 158 40 • LULEÅ

• Räkcocktail • Entrecôte • Fruktglass med gräddglass

Restaurang

KRONAN

Kronan A1 • Tel: 43 43 40 www.restaurangkronan.se

ROCK

Helgerbjudande!

Öppet 10-03

249:-

- Skärtorsdag - Långfredag - Påskafton

• Filé Cinto

129:OBS! Nya exklusiva rätter! Dagens lunch 75:v.15 Fläskfilé med bearnaisesås och sparris

Ko

Torsdag: Kycklingfilé m portvinssås, stekt potatis Fredag: Grillspett fläskfilé m tzatziki, grönsallad & pommes frites

m

l til

os

ch so

roc

l ka

oss

Storgatan 7 (vid Stadshuset) • Tel. 0920-22 22 84

v.16 Måndag: Filé Grand: Fläskfilé m Grand Marniersås, potatisgratäng Tisdag: Biffstek m persiljesmör, stekt lök & stekt potatis Onsdag: Entrecote m bearnaisesås & råstekt potatis

LIVEMUSIK TOR-SÖN HINKAR I TAKET

BAR

Öppet: Mån-Ons 10-22 • Skärtorsdag 10-03 • Långfredag 10-03 • Påskafton 13-03 • Påskdagen 13-20

West er n Farm

pr esent er ar

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Det lilla

Mån-tis 11-24, ons-tor 11-01, fre 11-03, lör 12-03, sön 12-24

23+

Björn Nagander • Jenny Lindblom • Henrik Ahlström • Linnea Bäcklund Sanne Nyström • Mikael Sandling • Lisa Eklund • Frida Jonsson Lör 25/4 • Tor 7/5 • Fre 8/5 • Lör 9/5 • Tor 14/5 • Fre 15/5 • Lör 16/5 • Tor 21/5 • Fre 22/5 • Lör 23/5

För bokning och info: 0921-151 00 • info@westernfarm.se www.westernfarm.se

SKÄRTORSDAG 9 april! Cleo Torsdag tackar för den här säsongen! Välkommen åter i höst! +

22 extra Onsdag 8 april 2009

25 år och vårdad klädsel

!


TV I VECKAN O N S DAG 8/4

TO R S DAG 9/4

F R E DAG 10/4

LÖ R DAG 11/4

S Ö N DAG 12/4

M Å N DAG 13/4

T I S DAG 14/4

6.00 Gomorron Sverige 9.30–11.55 UR 12.00 Rapport 12.05 Mäklarna (R) 12.35–13.05 Fotbollsakademin (R) 13.35 Venedig, den sjunkande staden (R) 14.30 Film: Klättertjuven 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Plus (R) 17.25 Tonårsliv (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Sommer 22.00 Entourage 22.25 The Sarah Silverman program 22.50 Kulturnyheterna (R) 23.05 Familjen Babajou (R) 0.05 Vem tror du att du är? (R) 1.05–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Gomorron Sverige 9.30–11.10 UR 12.00 Rapport 12.05 Så ska det låta (R) 13.05–13.50 Andra Avenyn (R) 14.15 Fråga doktorn (R) 15.00 Vem tror du att du är? (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Mäklarna (R) 17.25 Mat och grönt på Friland 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Niklas mat 20.30 Mitt i naturen 21.00 Plus 21.30 På liv och död 22.00 Vild – krogshow med Nanne 23.00 Kulturnyheterna (R) 23.15 Uppdrag granskning (R) 0.15 Packat & klart (R) 0.45 Tonårsliv (R) 1.15–9.00 Sändningar från SVT24

9.35 Shining stars – tio år efter bomben (R) 10.40 Kan inte läsa (R) 11.30 Flyttlasset går (R) 12.00 Mat och grönt på Friland (R) 12.30 Babben & co (R) 13.30 Film: Nanny McPhee 15.05 Naturens gång (R) 16.55 Niklas mat (R) 17.25 Mitt i naturen (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Ellens 100 år 18.40 Det blomstrar över nationsgränserna. Norskt trädgårdsprogram från 2007. 19.05 Som en utkastad hund 19.25 Anslagstavlan 19.30 Rapport med A-ekonomi 19.45 Minnenas television 20.00 Så ska det låta 21.00 Grillad 21.45 Film: Underbara älskade. Svenskt drama från 2006. 23.25 Film: De utvalda. Thriller från 2003. 1.30–8.05 Sändningar från SVT24

9.00 Go’kväll (R) 9.45 Fråga doktorn (R) 10.30 Plus (R) 11.00 Andra Avenyn (R) 11.45 Uppdrag granskning (R) 12.45 Nobelkonsert 14.25 Packat & klart (R) 15.00 Film: Jesus Christ superstar 16.50 Så ska det låta (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Sjuk-Huset (R) 18.15 Disneydags 19.00 Bobster 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Babben & co 21.00 Var fan är min revy! 21.30 Brottet och straffet 22.40 X-Games 23.25 Film: En kärlekssång till Bobby Long 1.25–8.05 Sändningar från SVT24

9.00 Niklas mat (R) 9.30 Mitt i naturen (R) 10.00 Mitt stökiga liv (R) 10.50 Kan inte läsa (R) 11.40 Havets fördömda (R) 12.40 Vild – krogshow med Nanne (R) 13.40 Babben & co (R) 14.40 Grillad (R) 15.25 Pingvinresan 16.50 Året med norska kungafamiljen 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Radiohjälpen: Sierra Leone (R) 18.15 Håll tyst, världen! (R) 18.45 Merlin 19.30 Rapport 19.45 Rameldags igen 20.00 Mäklarna (R) 20.30 Sportspegeln 21.00 Nip/Tuck 21.45 Den hotade mannen 22.45 Andra Avenyn (R) 23.30 På liv och död (R) 0.00 Var fan är min revy! (R) 0.30 Film: Skräddaren i Panama 2.20–9.00 Sändningar från SVT24

10.00 De stora kattdjuren (R) 10.55 Ellens 100 år (R) 11.25 Det blomstrar över nationsgränserna (R) 11.50 Som en utkastad hund (R) 12.10 Sportspegeln (R) 12.40 Kan inte läsa (R) 13.35 Film: Hälsoresan 15.20 Marlene Dietrich (R) 16.55 På liv och död (R) 17.25 Var fan är min revy! (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Intervju: Kronprinsessan på polarexpedition 18.30 Kronprinsessan på polarexpedition 19.15 En konstpaus (R) 19.30 Rapport med A-ekonomi 19.55 Regionala nyheter 20.00 Familjen Babajou 21.00 Packat & klart 21.30 Tonårsliv 22.00 USA mot John Lennon 23.30 Grillad (R) 0.15 Nip/Tuck (R) 1.00 Babben & co (R) 2.00–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR 12.00 Rapport 12.05 Bergen – Kirkenes t/r (R) 12.35 I trädgården med Camilla Plum (R) 13.05–13.30 Rådjurskidet vid havet 13.50 Film: Hennes lilla majestät 15.10 Drömprinsen (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Packat & klart (R) 17.25 Flyttlasset går 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Vem tror du att du är? 21.00 Andra Avenyn 21.45 Film: Jorden runt på 80 dagar 23.40 Kulturnyheterna (R) 23.55 Sommer (R) 0.55–6.00 Sändningar från SVT24

15.25 Sverige! (R) 16.25 Debatt (R) 16.55 Eftersnack (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Kampen om Bibeln 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Extras (R) 20.00 I regnskuggans land 20.55 Roliga timmen (R) 21.00 Aktuellt 21.30 Babel 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Eftersnack 22.55 Harold Pinter (R) 23.55 Jag och min skugga (R) 0.25–1.25 Den sista fienden (R) 6.30 Dagssändningar 14.10 Cityakuten 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Top model 4 17.00 Sex and the city 17.30 Top chef 18.30 How I met your mother 19.00 2 1/2 män 19.30 Sjukhuset 20.00 Du är vad du äter 21.00 Efterlyst 22.00 Diagnos okänd 23.00 Sex and the city 23.35 Navy CIS 0.30 2 1/2 män (R) 1.00 Drew Carey 1.30 Förhäxad 2.20 Life 3.05 Kingdom Hospital 3.55 The mountain 4.35–4.55 The Boondocks 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyhetskanalen 11.10 Efter tio, forts 11.50 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Supernanny (R) 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Bygglov (R) 17.55 Postkodlotteriets 50-50 18.15 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Rent hus 21.00 Lie to me 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Mitt nya ansikte 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Medium (R) 1.05 Arkiv X (R) 2.00 Ally McBeal (R) 2.45 Hope & Faith (R) 3.05 Inte helt perfekt (R) 3.25 Jericho (R) 4.10 Felicity (R) 4.50–5.50 Explosivt! (R) 6.05 Dagssändningar 16.10 Gilmore girls 17.05 America’s FHV 17.35 Grey’s anatomy 18.30 Vänner 19.00 Direkt: Ishockey 22.15 Fråga Olle 22.45 Girls of the Playboy Mansion 23.20 Seinfeld 23.50 CSI 0.45 Jimmy Kimmel live 1.35 MacGyver 2.35 CSI Miami 3.30 Magnum 4.25 Outsiders 5.15–5.40 Seinfeld

15.10 Agenda (R) 15.55 Jag vill inte leva detta livet (R) 16.55–17.20 Eftersnack (R) 17.35 Nyhetstecken 17.45 Uutiset 18.00 Fria mot alla odds 18.25 Hämta kraft (R) 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Skolfront 20.00 Hype 20.30 Existens 21.00 Aktuellt 21.30 Korrespondenterna 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Film: Fyra veckor i juni 0.25 Entourage (R) 0.50–1.15 The Sarah Silverman program (R) 6.30 Dagssändningar 17.00 Sex and the city 17.30 Top chef 18.30 How I met your mother 19.00 2 1/2 män 19.30 Sjukhuset 20.00 Stockholm-Arlanda 21.00 Grannfejden 22.00 Hjälp, jag vill ha större bröst! 23.10 Sex and the city 23.45 Navy CIS 0.40 2 1/2 män (R) 1.05 Drew Carey 1.30 Förhäxad 2.25 Touching evil 4.10 Girls behaving badly 4.35–5.00 The Boondocks 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyhetskanalen 11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Supernanny (R) 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Bygglov (R) 17.55 Postkodlotteriets 50-50 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Hjälp! Jag är med i en japansk tv-show 21.00 Film: Adam & Eva 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: Adam & Eva, forts 23.10 Comedy inc 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Medium (R) 1.05 Arkiv X (R) 2.00 Ally McBeal (R) 2.45 Hope & Faith (R) 3.05 Inte helt perfekt (R) 3.25 Jericho (R) 4.10 Felicity (R) 4.50–5.50 Explosivt! (R) 6.05 Dagssändningar 17.35 Grey’s anatomy: Under pressure 18.30 Unga mödrar 19.00 Vänner 20.00 Gary 20.30 The Big bang theory 21.00 Criminal minds 21.55 Gordon’s kitchen nightmares 22.55 Seinfeld 23.25 CSI 0.25 Jimmy Kimmel live 1.20 MacGyver 2.20 CSI Miami 3.15 Magnum 4.15 Seinfeld (R) 4.40 The Big bang theory (R) 5.00–5.45 Ellen DeGeneres show (R)

10.00 Gudstjänst 11.00–12.00 En svensk mästare i Cremona (R) 12.35 Jane Eyre (R) 16.30 Jag och min skugga (R) 17.00 Hype (R) 17.30 Babel (R) 18.00 Gräshoppans gåta 18.55 Anslagstavlan 19.00 Vem vet mest? 19.30 Ramp 20.00 Evigt liv 21.00 Rapport 21.05 Sportnytt 21.15 Radiobil 21.25 Pappas lilla hjälpreda 21.30 Från trädgård till tallrik 21.55 Kor (R) 22.00 White concert 0.30 Rapport 0.35 Kobra (R) 1.05 Dr Åsa (R) 1.35–2.30 I regnskuggans land (R) 6.30 Just shoot me 7.00 The Tyra Banks show (R) 7.55–8.50 Top model 4 (R) 9.40 Oprah Winfrey show (R) 10.30 Våra bästa år 11.25 Extreme home makeover 12.20 Top chef (R) 13.15 Oprah Winfrey show 14.10 Cityakuten 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Top model 4 17.00 Scrubs 17.30 Top chef 18.30 How I met your mother 19.00 Navy CIS (R) 20.00 Without a trace 21.00 2 1/2 män (R) 21.30 Singing bee 22.30 Film: Chronicles of Riddick 0.45 Film: Magiska systrar 2.40 Film: You got served 4.10–5.00 Girls behaving badly 5.50 Film: Allt jag vill ha i julklapp 7.20 Film: Tjorven och Mysak 8.59 Nyhetsmorgon 11.30 Film: Ella den förtrollade 13.35 I Jesu närhet: Maria från Magdala (R) 15.35 Gardening confidential 16.40 Vingården (R) 16.55 Film: Crocodile Dundee 18.45 Keno 19.00 Nyheterna och vädret 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Talang 2009 21.30 Berg flyttar in 22.00 Nyheterna och vädret 22.20 Film: One hour photo. Thriller från 2002. 0.15 Film: Saints and soldiers 1.55 Film: Under Toscanas sol 3.45 I Jesu närhet: Tomas (R) 5.20–5.55 Lättlagat (R) 6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30 Film: Krambjörnarna – Resan till Skratta-gott 7.55–8.50 Celebrity debut (R) 9.05 Saturday night live: Best of Alec Baldwin 10.15 Grey’s anatomy: Under pressure (R) 11.00 Jay Leno show (R) 11.50 Film: Rädda Willy 2 (R) 13.40 Ellen DeGeneres show 14.30 Vänner (R) 15.30 Entertainment now 16.00 Wipeout (R) 17.00 Färjan 2 (R) 18.00 Direkt: Ishockey 21.15 Film: King Arthur 23.45 Jeff Dunham: Spark of Insanity (R) 1.20 Jimmy Kimmel live 2.15 CSI Miami (R) 3.10 Sanningens ögonblick (R) 4.10 E-ring (R) 4.55–5.40 Ellen DeGeneres show (R)

11.15 Perspektiv (R) 11.45 Vetenskapens värld (R) 12.45 Hockeyhjärtan (R) 13.45 Gudstjänst (R) 14.45 Debatt (R) 15.15 Bandyfarsan (R) 16.15 Existens (R) 16.45 Dr Åsa (R) 17.15 Hamlet – drama för trombon och orkester (R) 18.15 Landet runt 19.00 Vatikanen 19.55 Cecilia Bartoli repeterar (R) 20.00 Ost och skinka på italienska 20.55 Andrea Bocelli sjunger 21.00 Rapport 21.05 Italienare på film 22.00 Vi får inte gifta oss 23.20 Rapport 23.25–1.15 Film: Kajmanen – B-filmarens revansch 6.30 Lilla huset på prärien 7.25 Ska du säga 7.55–8.50 Melrose place 9.40 The Tyra Banks show (R) 10.35 Are you smarter than a fifth grader? 11.30 Simpsons 12.00 Scrubs 12.30 Sjukhuset (R) 14.30 Du är vad du äter (R) 15.30 Diagnos okänd (R) 16.30 Kvällsmat 17.00 Stockholm-Arlanda (R) 18.00 Nytt läge (R) 19.00 Sveriges smartaste barn 20.00 Without a trace 21.00 2 1/2 män 21.30 Jag vet vad du gjorde förra lördagen 22.30 Film: The producers 1.00 Film: Who’s your daddy? 2.55–5.00 Film: Nyhetsfeber 5.55 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon lördag 11.30 Äntligen hemma (R) 12.30 Rent hus (R) 13.30 En orangutangs dagbok (R) 14.00 Tipslördag 15.50 Direkt: Fotboll: Assyriska–Norrköping 18.00 Direkt: Tipslördag 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.20 Vädret 19.30 Postkodmiljonären 19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten 20.00 Robinson 2009 21.25 Film: The wedding date 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: The wedding date, forts 23.10 Film: Dark water 1.10 Film: En vampyr i Brooklyn 3.00 I Jesu närhet: Maria från Magdala (R) 4.35 Waco-sektens barn (R) 5.25–6.00 Lättlagat (R) 6.00 Entertainment now (R) 6.25 Atom (R) 6.45 Sabrina – tonårshäxan (R) 7.40 Degrassi: The next generation (R) 8.05 Biggest loser 9.00–9.45 Ellen DeGeneres show 10.35 Film: Flykten från hönsgården (R) 12.10 Film: Rädda Willy 3 (R) 13.05–13.05 Bakom kulisserna på Monsters vs Aliens 14.20 Snacka om nyheter (R) 15.20 THS Investigates: Cults, Religion & Mind Control 17.10 Gordon’s kitchen nightmares 18.05 Film: Sandor slash Ida (R) 20.00 America’s FHV (R) 21.00 Ballar av stål 21.30 CSI Miami 22.25 Film: The Pianist (R) 1.25 Film: Life or something like it (R) 3.25 Jimmy Kimmel live 4.15 En callgirls dagbok (R) 4.45–5.55 Saturday Night Live: Best of Alec Baldwin (R)

8.00 Bolibompa 9.00 Disneydags 10.00 Gudstjänst 11.15 Landet runt (R) 12.00 Från trädgård till tallrik (R) 12.25 Anslagstavlan 12.30 Kobra (R) 13.00 Babel (R) 13.30 Evigt liv (R) 14.30 Vem vet mest? (R) 17.00 I love språk 18.00 Sverige! 19.00 Rach 3 20.00 Den vackraste ön 21.00 Rapport 21.05 Dokument utifrån 22.05 Fanny Hill 23.05 Rapport 23.10 Korrespondenterna (R) 23.40 Existens (R) 0.10 Hype (R) 0.40–1.25 Veronica Mars (R) 6.30 Dagssändningar 9.40 The Tyra Banks show (R) 10.35 Are you smarter than a fifth grader? 11.30 Alla älskar Raymond 12.00 Jims värld (R) 12.30 I nöd och lust 13.00 Vårt bröllop i era händer (R) 14.00 Film: Babe – en gris kommer till stan 15.30 Sveriges smartaste barn (R) 16.20 Jag vet vad du gjorde förra lördagen (R) 17.15 Gordon Ramsay’s cookalong live (R) 18.20 Film: Fullt hus 2 20.00 Singing bee (R) 21.00 Film: Dina, mina och våra 22.45 Without a trace (R) 0.40 Law and order 1.35 Grannfejden (R) 2.35 Efterlyst (R) 3.25–5.00 Film: Jill rips 6.00 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon söndag 11.30 Robinson 2009 (R) 12.50 Talang 2009 (R) 14.15 Hjälp! Jag är med i en japansk tv-show (R) 15.10 Liten och tuff 16.05 Spårlöst (R) 17.05 Keno 17.10 Direkt: Vinnare: V65 18.00 Familjen Annorlunda (R) 19.00 Nyheterna och vädret 19.30 Bingolotto – guldkväll 22.00 Nyheterna och vädret 22.20 Bingolotto – guldkväll 23.30 Fotbollskanalen Europa 0.10 American inventor 1.10 Mayday – science of disaster 2.20 Lost (R) 3.10 CBS 60 minutes 4.05 Frälsningens helvete i Jonestown (R) 5.45–6.10 Lättlagat (R) 6.00 Dagssändningar 9.00–9.45 Ellen DeGeneres show 10.25 Gilmore girls (R) 11.20 Kyle XY (R) 12.15 McLeods döttrar 13.10 Born to be different (R) 14.15 Brothers & sisters (R) 15.10 Film: Hannah med H 17.05 Confessions of celebrity assistants (R) 18.05 One Tree Hill 19.00 Gossip girl 20.00 Wipeout 21.00 Sanningens ögonblick 22.00 En callgirls dagbok 22.30 Supernatural 23.25 CSI (R) 0.20 Criminal minds (R) 1.15 Fråga Olle (R) 1.45 Girls of the Playboy Mansion (R) 2.15 Jimmy Kimmel live 3.05 Secret lives of women (R) 3.50 Kirstie Alley är fat actress 4.15 Spa of embarrassing illnesses (R) 5.05–5.55 Biggest loser

12.40 X-Games (R) 13.25 Gudstjänst (R) 14.40 Landet runt (R) 15.25 Film: Mitt hus i Umbrien 17.05 Robyn – live från Los Angeles (R) 18.00 Ekvatorn 18.55 Anslagstavlan 19.00 Vem vet mest? 19.30 Jag och min skugga 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.15 Sportnytt 21.30 Fotbollskväll 22.00 Fanny Hill 23.00 Rapport 23.10 Merlin (R) 23.55–0.55 Rach 3 (R) 6.30 Dagssändningar 12.20 Top chef (R) 13.15 Oprah Winfrey show 14.10 Cityakuten 15.05 The Tyra Banks show 16.00 Top model 5 17.00 Sex and the city 17.30 Top chef 18.30 How I met your mother 19.00 2 1/2 män 19.30 Sjukhuset 20.00 Film: Harry Potter och de vises sten 23.00 Sex and the city 23.35 Navy CIS 0.30 2 1/2 män (R) 0.55 Drew Carey 1.20 Förhäxad 2.15 Life 3.00 Kingdom Hospital 3.45 The mountain 4.30–5.00 Girls behaving badly 6.10 Film: Hon trodde det var han 7.45 Film: Lilo & Stitch 2 8.59 Nyhetsmorgon 11.30 Film: Bröderna Lejonhjärta 13.15 Film: Sex dagar, sju nätter 15.15 Comedy inc 15.50 Cirkus Maximum (R) 16.50 Film: Ensam hemma 3 18.45 Keno 19.00 Nyheterna och vädret 19.30 Hitta hem 20.00 Sporten 20.30 Parlamentet 21.00 Film: Van Veeteren: Moreno och tystnaden 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: Van Veeteren: Moreno och tystnaden, forts 23.05 Volvo Ocean Race – veckomagasin 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Medium (R) 1.05 Arkiv X (R) 1.55 Ally McBeal (R) 2.40 Hope & Faith (R) 3.05 Inte helt perfekt (R) 3.25 Jericho (R) 4.10 Felicity (R) 4.55–5.50 Huge moves (R) 6.05 Dagssändningar 12.45 Ellen DeGeneres show 13.35 Ellen 14.05 Ugly Betty 15.00 Gossip girl (R) 16.00 Gilmore girls 16.55 America’s FHV 17.25 Grey’s anatomy 18.20 Unga mödrar 18.50 Vänner 20.00 Färjan 2 21.00 CSI 21.55 Ballar av stål 22.50 Seinfeld 23.50 CSI 0.50 Cold case 1.45 MacGyver 2.50 CSI Miami 3.45 Magnum 4.30 Seinfeld (R) 5.20–6.00 Ellen DeGeneres show (R)

13.30–16.00 24 direkt 16.50 Fotbollskväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Terry Jones barbarer 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Reflex 20.00 Dr Åsa 20.30 Debatt 21.00 Aktuellt 21.30 Kobra 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Eftersnack 22.55 En tågresa från öst (R) 23.45 Underverk i världen (R) 23.55 Sverige! (R) 0.55–1.25 Korrespondenterna (R) 6.30 Dagssändningar 16.00 Top model 5 17.00 Sex and the city 17.30 Top chef 18.30 How I met your mother 19.00 2 1/2 män 19.30 Sjukhuset 20.00 Navy CIS 21.00 The mentalist 22.00 Gordon Ramsay’s cookalong live 23.00 Sex and the city 23.35 Navy CIS 0.30 2 1/2 män (R) 1.00 Drew Carey 1.30 Förhäxad 2.20 Close to home 3.05 Kingdom Hospital 3.50 The mountain 4.35–5.00 The Boondocks 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyhetskanalen 11.10 Efter tio, forts 11.55 Hem till gården 12.55 Nyhetskanalen 13.00 Trav: Dagens rätt 13.30 Supernanny (R) 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Bygglov (R) 17.55 Postkodlotteriets 50-50 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Hitta hem 20.00 Äntligen hemma 21.00 House 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Lost 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Medium (R) 1.05 Arkiv X (R) 1.55 Ally McBeal (R) 2.40 Hope & Faith (R) 3.05 Inte helt perfekt (R) 3.25 Jericho (R) 4.10 Felicity (R) 4.55–5.50 Huge moves (R) 6.05 Dagssändningar 16.10 Gilmore girls 17.05 America’s FHV 17.35 Grey’s anatomy 18.30 Unga mödrar 19.00 Vänner 20.00 Ugly Betty 21.00 Desperate housewives 22.55 Seinfeld 23.25 CSI 0.20 Jimmy Kimmel live 1.10 MacGyver 2.10 CSI Miami 3.15 Magnum 4.10 Amazing race 4.55 Seinfeld (R) 5.20–6.00 Ellen DeGeneres show (R)

Onsdag 8 april 2009 extra

23


GolfGarden -Duellen-

Unto Fagerkull Affärsutvecklingskonsult EntreprenörCentrum

Foder • Tillbehör Goda råd

DropIn-spel, Studentrabatt

Boka VIP-rum & mat för

Möte Fest

Föreläsning för Dig som funderar/tänker starta företag eller Dig som företagare.

och

Mångkamp

Köpa och sälja företag

Stationsgatan 25, 972 38 Luleå Tel: 0920-882 69. www.25an.nu Mån-fre 11-18, Lör 10-14

Funderar du på att köpa befintligt företag?

www.golfgarden.se

• Vad är viktigt att tänka på? • Hur vet du som köpare att du betalar rätt pris? • Hur ska jag finansiera köpet?

Svartöv/Gammelstadsv 19, Tel 0920-23 23 60

Datum: 16 april Tid: 18.30-21.00 Plats: Luleå – Kulturens hus

När du behöver en rörmokare så finns vi till hands! - Värmekonverteringar till vattenburna radiatorer

NYHET! www.sunderbynsrestaurangcafe.se

N

u kan du gå in på vår nya webbsida och kika på dagens lunch och såklart på huvudmenyn. Sunderbyns Restaurang & Café vill erbjuda dig och din familj en smakupplevelse i en fräsch och modern miljö. Välj allt från a là carte till våra omtalade mozzarellapizzor.

Anmälan till: 0920-379 35 eller anmalan@entreprenorcentrumbd.se Ange datum och plats vid anmälan. Föreläsningen är helt kostnadsfri! www.entreprenorcentrum.se

– Vi utför alla slags vvs-arbeten – Värmepumpar - pelletssystem - solvärme - Ny- och ombyggnationer - Badrumsombyggnader - Golvvärmeanläggningar

25:an Katt & Hund

Projektägare: ALMI Företagspartner Nord Partners: Arvidsjaur, Boden, Luleå, Kalix och Överkalix kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och EU:s regionala fond.

50% rotavdrag på arbetskostnad

RÖRmontage Lule Skräddaregränd 5 | 961 73 BODEN | Mobil: 070-572 54 55 Hedbackavägen 115 | 975 96 LULEÅ | Tel: 0920-999 88, 070-559 99 88

AFTER WORK fredag kl 16-19, boka bord!

Påskerbjudande 3-rätters meny Puben erbjuder: Happy Hour drinkar 22-24 Kvällens Öl

199

Vi serverar lunch tis-fre 11-14

Vill du synas här?

Förrätt: Tzatsiki Varmrätt: Lammspett m. valfri potatis ÖPPET I PÅSK: 14-02, och krämig kaprissås Skärtors 11-02, Långfre gen kda Påskafton 12-02, Pås Efterrätt: Pärondröm kr and. påsk 14-21

www.tidningenextra.se

Sunderbyns

14-21, Ann

Restaurang & Café www.sunderbynsrestaurangcafe.se

Filé Oskar

39 kr

Valfri potatis m. pepparsås

119 kr

Södra Sunderbyn Bordsbokning 0920 - 26 63 41

Tel 133 61 • Köpmang. 31 - LULEÅ Ring gärna och boka bord! www.anatolia.se

HÖG KVALITET TILL RÄTT PRIS www.dackcenterilulea.se JUST NU HAR VI EXTRA BRA PRISER PÅ DESSA DIMENSIONER!

Premiumcontact 2/3

C.drive

Primacy/hp

195/65-15 V 875:205/55-16 V 1150:215/55-16 V 1925:225/45-17 W 1750:-

195/65-15 V 975:205/55-16 V 1275:215/55-16 V 1600:225/45-17 W 1650:-

195/65-15 V 205/55-16 V 215/55-16 V 225/45-17 W

Perfecta

MG2/MGY

TR 928/968

175/70-13 T 175/65-14 T 185/65-15 T 195/65-15 T

450:575:625:650:-

175/65-14 T 185/65-15 T 195/65-15 T 205/55-16 V

475:500:525:650:-

FRÄCKA FÄLGAR! ... TILL OSLAGBARA VÅRPRISER! Enzo LGA

Enzo YLA BLK

Enzo YLA

Poseidon

Buran

RC 17

Advanti Touring

Nitro Max

Nitro Carbon

S.306

1000:1275:1800:1875:-

205/55-16 V 775:215/55-16 V 1050:225/45-17 V 925:225/40-18 V 1150:-

185/65-15 H 675:195/65-15 H 825:205/55-16 V 1025:215/55-16 W 1400:-

Montering och balansering tillkommer. Priserna gäller per styck.

Betala på 4 månader utan ränta och avgifter. 0:- ränta, 0:- uppläggningskostnader & 0:- aviavgifter. Kampanjerna gäller t o m 16/5, alt. så länge lagret räcker.

0920-25 33 90 Handelsv, 21 Storheden (mellan SCAN & SCHENKER) Öppettider: mån-fre 7-17, vecka 16, 17 och 18 mån-fre 7-18

Kunskap • Kvalitet • Känsla

11031210  

Norra Sveriges mest maximerade mat- och nöjesutbud, boka bord på 0920-22 72 72! Extras uppmärksammade artikel- serie sätter i dag fokus på...