Extra Luleå v5

Page 1

NU FINNS EXTRA PÅ INTERNET ● www.tidningenextra.se NYHETSTIPS

AG 9 D S N O NUARI 200Årgång 1

Ring 0920-26 28 20 Mejla nyhetstips@tidningenextra.se

Lill-Lilja spelar stor ishockey

28 JA

9| mer 3 m u 5|N Vecka

G IDNIN G T S I T GRA ONSDA E VARJ

Å E L LU

R SIDO

Olika villkor på gym

NA 1

6–17

AKTUELLT

Hörselskadade Elisabet Petrini känner sig diskriminerad En hörslinga i spinningsalen på Nautilus i Luleå. Det önskar sig hörselskadade Elisabet Petrini, 71 år, som tycker att det är svårt att träna utan att höra vad instruktören sä-

ger. På just hennes gym lovar kommunens fastighetsförvaltare att installera hörslinga, trots att det i dagsläget inte finns något lagkrav på detta. Sten Sture Strandberg ,

ordförande i Hörselskadades riksförbund i Luleå, tycker att alla gym borde utrustas så att hörselskadade kan träna på samma villkor som andra. SIDORNA 2–3

Jobbsatsning för unga trots finanskris SIDAN 4

En merit att klara av januari KRÖNIKAN SID 8

PORTRÄTTET

Elin skapar eget kulturhus SIDAN 10

KRYSSA & VINN!

Hälgekrysset SMS

MS

FOTO: LENNART JÖNSSON

Peder Nilsson om livet på Västbanken

1.

K

3.

4.

1.

4. 3.

▲ Polismannen Peder Nilsson från Luleå är nyss hemkommen efter 15 månaders tjänstgöring på Västbanken, där han varit med och utvecklat SIDORNA 14–15 polis- och rättsväsende. Jämfört med polisen i sverige är det ”som natt och dag”, menar han.

Vårt koncept är okomplicerat...

...alltid proppat och fullt ös! Norra Sveriges mest maximerade mat- och nöjesutbud, boka genast bord på 0920-22 72 72!

2.

2.

SIDAN 22


NYHETER AN K I N KRÖ

Det är dags att gå vidare DEN 23 APRIL I FJOL var det premiär för luleåbornas och bodensarnas nya gratistidning Extra. Det var en historisk händelse. Hur ofta startas det en ny tidning med uttalade publicistiska mål och stora redaktionella ambitioner i Norrbotten? På drygt nio månader har Extra gått från att vara ett vitt och oskrivet blad till en angelägen och efterfrågad gratistidning med viktig samhällsinformation och massor av nyheter och reportage. Det är dags att gå vidare. När jag formulerar min sista krönika som ansvarig utgivare för Extra så vet jag att det bara återstår timmar av mitt drömprojekt.

”Tidningen Extra har blivit ett omtalat och respekterat varumärke”

DET HAR VISAT SIG att människorna i Boden och Luleå tilltalas av det vi gör. Vi pratar ofta om att Extra ska ha låga trösklar, helst inga trösklar alls. Extra är varken en myndighet eller en institution. Luleåbornas och bodensarna fullmatade gratistidning har ett enda uppdrag och det är att gå läsarnas ärenden.

NU STUNDAR NYA utmaningar. Men först vill jag tacka tidningens Extras uppdragsgivare – läsekretsen. Tack vare luleåbornas och bodensarnas starka engagemang har vi fått massor av värdefulla tips och synpunkter som i sin tur inneburit att vi varje vecka lyckats producera efterfrågade utgåvor med massor av läsning. Fortsätt i den stilen, är min uppmaning till läsekretsen. JAG AVSLUTAR MED ett av mina favoritämnen– arbetslivet. Alla som varit och är yrkesverksamma vet att schyssta arbetskamrater och en bra arbetsmiljö betyder massor. Om man jobbar bra tillsammans och ställer upp för varandra blir det en god stämning, som gör att alla utvecklas, är glada och nöjda. Enkelt i teorin, men helt avgörande för att må bra, nå uppsatta mål och leverera resultat. I det här sammanhanget kan jag inte undvika att prisa arbetskamraterna på redaktionen som på olika sätt bidragit till att tidningen Extra närmast kan liknas vid ett vinnande lag på rekordkort tid blivit ett omtalat och respekterat varumärke hos människor i alla åldrar. Trevlig läsning! MICKE BRÄNNSTRÖM 0920-26 28 20 micke.brannstrom@ norrbottensmedia.se

INGA SLINGOR. En rundringning till Luleå och Bodens träningsanläggningar ger ett dystert resultat. Inte en enda är utrustad med hörslinga. Frågorna Extra ställde var Har ni hörslinga? Varför inte? Tänker ni skaffa hörslinga?

LULEÅ ■ Helex Britta Stoltz-Lindström ägare: – Nej vi har ingen hörslinga. Vi har inte förstått det behovet och har aldrig fått frågan och ändå har vi samarbetat med handikapporganisationer i

extra Onsdag 28 januari 2009

■ Stil sportcenter Sofie Lestander gruppansvarig: – Nej det har vi inte. Vi har inte tänkt på det. Ingen kund har frågat efter det. – Jättebra att det finns men allt kostar pengar. Får vi efterfrågan och ser ett stort behov skulle vi ta det i beaktande.

Bortglömd i fakta Det här säger lagen om förbud mot diskriminering: ■ Lagens ändamål är att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, , religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. ■ Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. ■ Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det kostar ingenting. ■ Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Du kan också anmäla om du har blivit missgynnad i samband med din föräldraledighet. Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Antal hörselskadade i Luleå/Boden: ■ HRF, Hörselskadades riksförbund har cirka 200 medlemmar på vardera ort Rent generellt kan sägas att var tionde person har problem med hörseln, antingen hörselnedsättning eller tinnitus – det vill säga att man hör ljud även om det är helt tyst. Källa: HRF

▲ ”Det vore underbart om hörslinga installerades, då vet jag om jag gör rätt och slipper känna mig

DO: ”Att tillgänglighet inte omfattas I dagsläget finns inget lagkrav att gymlokaler måste ha hörslinga. Det är en brist konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO. Hopp finns att en ny utredning leder till att lagen skärps och därmed omfattar även tillgänglighet. LULEÅ 2006 föreslog Diskrimineringskommittén, där alla politiska partier deltog, att alla även exempelvis gymägare, ska vara skyldiga att bidra till ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Det ska inte enbart vara en

utges av Norrbottens Media AB. Besöksadress: Robertsviksgatan 5, Luleå. Vd: Eva Karlsson (tf), 0920-26 27 00. Ansvarig utgivare: Micke Brännström, 0920-26 28 20. Växeln: 0920-26 28 10. Grafisk form: Erja Persson, Norrbottens Media AB. Annonsförsäljning: Norrbottens Media AB, LULEÅ 0920-26 27 00, BODEN 0921-160 32, 160 33. Upplaga: 56 000 ex. Tryck: Tryck i Norr, Luleå. Internet: www.tidningenextra.se

2

utformningen av lokalerna. – Nu när frågan är väckt får vi titta på det, hur man ska göra och vad det kostar. Vi har arbetat mycket med ljudet i våra lokaler, till exempel hur man dämpar ljud för att höra det man ska på ett bra sätt, men hörslinga har vi inte alls tänkt på.

skyldighet för arbetsgivare och högskolor som det är nu. När den nya diskrimineringslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari i år antogs tyckte regeringen att frågan inte var tillräckligt utredd och valde att inte lagstifta om skyldighet för ökad tillgänglighet denna gång. – Att tillgänglighet inte omfattas av lagen tycker vi är en brist. Ett diskrimineringsförbud utan ett krav på skäliga åtgärder ger

Redaktionen: Fax: 0920-26 28 66 E-post: redaktionen@ tidningenextra.se

inte ett effektivt skydd mot utestängning och missgynnande, säger Anna Nilsson på DO. DO sätter sitt hopp till en ny utredning som är påbörjad där man tittar på om bristen på tillgänglighet och om fall liknande Elisabet Petrinis kan vara en form av diskriminering.

Ska vara på lika villkor Enligt FN-konventionen om personer med funktionshinders rät-

MICKE BRÄNNSTRÖM

JOHANNA HÖVENMARK

0920-26 28 20 micke.brannstrom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 25 johanna.hovenmark@ norrbottensmedia.se


■ Inpuls Susanne Westerlund ägare: – Vi har inte hörslinga. – Vi har inte haft några förfrågningar om hörslinga. Vi brukar få mer klagomål på att vi spelar för högt. På yoga och pilates förstår jag att det kan behövas där det är noga

att följa ledarens instruktioner. – Det där måste vi kolla upp. Det känns hemskt att vi inte har tänkt på det. Får vi förfrågan är det absolut något vi kan tänka oss. (Alla gymmen på båda orter har installerat ljudöra som håller koll på att ljudnivån inte blir för hög. Reds anm.)

■ Korpen Veronica Bergsten friskvårdskonsulent: – Nej vi har inte det. Det är svårt för oss eftersom vi inte håller till i egna lokaler, men vi har önskat att det sätts in i spegelsalen där vi har de flesta passen och störst antal deltagare.

■ Lulegymnasterna Leila Leinonen kanslist: – Vi har inte det på våra lokaler i Träningsverket i alla fall. Det är ingen som har tänkt på det och det är dåligt av oss som hör, men nu ska vi undersöka vad som krävs för att sätta in det och vad det

kostar. Det är bra om de som har ett handikapp säger till.

BODEN ■ Step in Anna Bäck gruppansvarig: – Nej, vi har ingen. Men det är jättebra att man lyfter frågan.

– Vi har inte fått frågan av någon. – Det finns inte på vår agenda nu, men får vi kunder som har problem att höra instruktionerna är det självklart att vi tittar på möjligheterna att hjälpa dem. ANNELI SUNDBOM

träningslokalen – Jag önskar att de kunde sätta in hörslinga i spegelsalen och i spinningsalen. Det är svårt att delta på ett tillfredställande sätt i träningen när man bara kan härma, säger hörselskadade Elisabet Petrini i Luleå. Nu kan Extra ge henne glädjebeskedet att drömmen om att få träna på samma villkor som alla andra besannas inom en snar framtid.

Hörselskadade Elisabet, 71 vill träna på samma villkor LULEÅ Elisabet Petrini är stammis på Nautilus allt sedan stället öppnade. Hon gillar det för att det är en bra åldersblandning på de som tränar där. Hon behöver inte känna sig utanför med sina 71 år. Det finns dock smolk i glädjebägaren – hon har tröttnat på att inte kunna delta i träningen fullt ut på grund av sin hörselskada. – Jag kontaktade Lars Ohlsson, chefen för Nautilus, i höstas och chefen för kommunens badhus i början på det här året. De lovade att de skulle titta på det.

Kan locka nya kunder

utanför”, säger Elisabet Petrini . Här i samspråk med Lars Ohlsson, Nautilus.

FOTO: ANNELI SUNDBOM

av lagen tycker vi är en brist” tigheter ingår bristande tillgänglighet i definitionen av vad som ska räknas som diskriminering. – Sverige som stat har skrivit under konventionen men vi kan inte gå till domstol med hänvisning till konventionen utan då är det svensk lag som gäller, säger Anna Nilsson. Även i EU-kommissionens förslag om direktiv till likabehandling sägs att funktionshindrade ska kunna delta på lika

villkor och att hinder för tillgänglighet är diskriminerande. – Självklart vill vi på DO att man anpassar sina lokaler. Även om inte lagen kräver det är det positivt om gymägare i det här fallet gör åtgärder för att alla ska ha möjlighet att delta på lika villkor, säger Anna Nilsson på DO. DO vill att folk hör av sig om händelser som denna så att de kan uppmärksamma regeringen på brister i lagstiftningen.

Hörselskadades riksförbund, HRF, i Luleå vill förstås ha hörslingor på så många ställen som möjligt. – Det är en rättighet som vi har att kunna delta som alla andra. Ett gym är att ses som en offentlig lokal, men finns inte möjlighet för dem att få bidrag får vi hoppas att gymägarna ser det som god PR, säger HRF:s ordförande Sten Sture Strandberg. ANNELI SUNDBOM

Lars Ohlsson tycker att önskemålet är fullt berättigat och säger att Elisabet Petrini inte är ensam om att efterlysa hörslinga. Hon tror att hörslinga kan locka nya kunder till gymmen. – Jag är säker på att fler hörselskadade skulle träna om de kunde höra vad ledaren säger. Många försöker säkert men ger kanske upp och tänker att det här klarar jag inte. Hon talar av egen erfarenhet, träningen blir inte tillfredställande när hon inte kan höra instruktionerna och ett tag slutade hon att träna helt för att hon blev så modstulen.

Har gett värkproblem Elisabet berättar att hon som hörselskadad har problem med värk i nacke och axlar för att hon lutar sig fram och spänner sig när hon försöker höra bättre. Eftersom värken kom till-

baka när hon gjorde uppehåll med träningen började hon om igen och bestämde sig för att försöka få hörslingor installerade. – Precis som alla andra mår hörselskadade bra både fysiskt och psykiskt av träning.

Drömmen slår in Elisabet är medlem både i Hörselskadades riksförbund, HRF, och Vuxendöva i Sverige. Nu verkar hennes dröm slå in utan påtryckning från intresseorganisationerna. Jan Hjärtberg, fastighetsförvaltare på Luleå kommun, har ansvaret för lokalerna i Pontusbadet där Nautilus håller till. Han har ett positivt besked att komma med. – Just nu pågår en inventering av kommunens lokaler för allmänheten. Tanken är att kontrollera statusen på hörslingor som redan finns och även se var det behöver utökas eller kompletteras, säger Jan Hjärtberg.

Lovar hörslinga Utredningen påbörjades under hösten 2008 och första etappen, där även Kulturens hus och Arcushallen ingår, beräknas vara klar inom en mycket snar framtid. När en första sammanställning är gjord över vad som ska göras kan arbetet starta. – Jag kan lova helt säkert att det blir hörslinga i både spegelsalen och spinningsalen, säger Hjärtberg.

fakta ■ Landets alla kommuner har skyldighet att se till att alla ställen där allmänheten har tillträde, och där det finns enkelt avhjälpta hinder, ska vara tillgängliga för alla 2010. Det gäller både inom- och utomhus och berör alla slags hinder så som höjdnivåer på marken, trappor, hörslingor med mera.

ANNELI SUNDBOM anneli.sundbom@norrbottensmedia.se

ANNELI SUNDBOM

LARS-HENRIK ANDERSSON

SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

ROBERT ÖSTHOLM

BJÖRN HANSSON

JEANETTE BERGSTRÖM

0920-26 27 78 anneli.sundbom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 26 lars-henrik.andersson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 03 sara.brannstrom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

0920-26 27 88 bjorn.hansson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 04 jeanette.bergstrom@ norrbottensmedia.se

NYHETSTIPS Ring 0920-26 28 20 Mejla nyhetstips@ tidningenextra.se

Onsdag 28 januari 2009 extra

3


AKTUELLT FOTO: SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

– Din hjälp i assistansdjungeln – Vadå djungeln? Läs mer på:

www.dfarm.se

www.entreprenorcentrum.se

Information till dig som tänker starta eget Hur du kan förbereda din företagsstart samt vilken hjälp och stöd som finns. Informationen genomförs utan kostnad. Anmälan på telefon 0920-379 35, -379 28, alternativt: anmalan@entreprenorcentrumbd.se Ange vid anmälan, mötesdatum och plats. Luleå - Aurorum 1 c, Viken Mån 9/2

kl 18-21

▲ Projektledaren Lena Sundkvist kör vidare med ”1000 nya ungdomsjobb” trots lågkonjunkturen. ”Vi är optimistiska men också realistiska. Vi förstår att det kan ta längre tid att hitta nya jobb”, säger hon.

Välkommelnunch! på en god Med råvaror endast från svenska kött- och charkprodukter och i första hand från de lokala producenterna vill vi på Restaurang Mathuset ge en extra god lunch. Vi serverar en delvis ekologisk och varierande husmanskost med krav- och rättvisemärkta produkter så som; kaffe, te, kravodlad potatis samt ekologisk mjölk. Vi erbjuder också möjlighet till beställningar av middagsbjudningar. Naturligtvis ordnar vi även affärsluncher och konferensrum med matmöjligheter i anslutning till restaurangen finns att tillgå.

Varmt välkomna! Se veckans meny på vår hemsida

www.restaurangmathuset.se Lunchbuffé 80:Enbart salladsbuffé 60:10-lunchhäfte 750:-

Svenska kött- och charkprodukter

några av våra lokala råvaruleverantörer: nordchark | norrbottensgården | norrmejerier | bd fisk | wikströms potatis

Besiktningsvägen 10, LULEÅ | 0920-24 53 50 www.restaurangmathuset.se | LUNCHÖppet 10-14

4

extra Onsdag 28 januari 2009

Jobbsatsning trots lågkonjunkturen ”Minst lika viktigt med de här frågorna nu” Luleåprojektet ”1 000 nya ungdomsjobb” drar inte i handbromsen på grund av lågkonjunkturen. Tvärtom. – I det här läget är det viktigt att ungdomar och arbetsgivare möts, säger projektledaren Lena Sundkvist. LULEÅ Trots det dystra konjunkturläget satsar Luleå kommun stort på att hitta nya jobb till ungdomar. Projektet ”1 000 nya ungdomsjobb” drog igång i november och fortsätter under våren utan att lätta på gasen. – Det är väl ett par år sedan man började resonera om att det skulle behövas ett ungdomsprojekt som det här. Det var en tid när det fanns en stor efterfrågan på arbetskraft bland arbetsgivarna. I dag har vi ett litet annat läge, men det är minst lika viktigt att jobba med de här frågorna – även om man kanske måste göra det på ett lite annorlunda sätt, säger Lena Sundkvist.

Framför allt handlar det om att få arbetsgivarna att se de långsiktiga vinsterna, menar hon. Just nu är ungefär 800 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller inskrivna i något av Arbetsförmedlingens program. Det är mer än 200 fler än samma period i fjol. Lena Sundkvist tror att statistiken kommer att se ännu dystrare ut de kommande månaderna.

Fortfarande i början Projektets resa har bara börjat. Nu letar man lokal och förbereder en hemsida. ”1 000 nya ungdomsjobb” riktar sig till ungdomar under 25 år, dels de som kommer på eget initiativ och dels de som blivit anvisade hit av till exempel socialförvaltningen. De erbjuds vägledning, samtal och kontakt med arbetsgivare. Hitills har åtminstone en ”ny” arbetsgivare, som inte tidigare haft kontakt med förvaltningen,

hört av sig för samarbete. Lena Sundkvist är en av omkring 10 personer på arbetsmarknadsförvaltningen som ska arbeta heltid med projektet. Till sin hjälp har de bland annat socialförvaltningen, Luleå näringsliv ab och Arbetsförmedlingen. Visionen är 1 000 nya ungdomsjobb, men målet enligt projektbeskrivningen är 200 jobb inom två år. – Vi är optimistiska men också realistiska. Vi förstår att det kan ta längre tid att hitta nya jobb, men samtidigt är det viktigt att stötta ungdomarna, säger Lena Sundkvist. Hon tror att det är svårare nu än tidigare att få en fast anställning. – Men man kanske kan få en läroperiod eller en kortare anställning, säger hon. SARA-LENA BRÄNNSTRÖM sara.brannstrom@norrbottensmedia.se


STUDERA MED OSS! ANMÄL DIG DIREKT PÅ WEBBEN » www.abf.se/norrbotten/lulea

NORR LULEÅ

DATA Windoms Vista grund och forts. Lär dig blogga Internet - inte bara surfa Digital bildhantering med Photoshop elements 6.0 Göra din egen hemsida med frontpage

SPECIALISERADE PÅ CATERING Vi har ny adress och nytt telefonnummer 0920-26 99

HÄLSA Du är vad du äter - rätt kost är viktig Yoga - kundaliniyoga nyb. och forts.

80.

MATLAGNING HEMINREDNING

Våra menyer finns att läsa på www.lottaskok.com

MILJÖ - NATUR - JAKT - FISKE

Vår Italienska Buffé

Navigation, steg 1 och steg 2 Navigation-Båtpraktik kursdag Locka räv Skinnhantering - tillvaratagande av vilt Praktisk användning av GPS Trädgård

160:- (ord. 180:-) Oxfilé med potatisgratäng & bearnaisesås

195:- (ord. 250:-)

SPRÅK, grund och fortsättningskurser

(Med reservation för slutförsäljning)

Arabiska dag & kväll Engelska kväll Finska Franska Italienska Kreativt skrivande dag & kväll Spanska

Adress: Höstvägen 7, Luleå Tel: 0920-26 99 80 • Fax: 0920-26 99 81 Hemsida: www.lottaskok.com • E-mail: info@lottaskok.com

MEDIA Fotokunskap - digitalt bildspel med musik Gitarr Elgitarr Cubase Musikinspelningsprogram Trummor MODERN SOCIAL FOXTROTKURS Bli redo för dansgolvet!/Finslipa dina danssteg. Nybörjar- och Fortsättningskurser lördag 7/2 och söndag 8/2. Övriga sammankomster fortsätter tisdag och torsdag kvällar

SLÄKTFORSKNING Studiecirklar i RÅNEÅ Trummor Yoga Ashtanga helgkurs Yoga Ashtanga kväll

BLOMBINDERI BLOMARRANGEMANG INTRODUKTIONSKURS Tillsammans med Interflora Luleås Floristmästare

MUSIKHUSET

Manuell bokföring - grund Bokföring i Data SPC:s administrationsprogram

Just nu har vi lediga platser i Musikhuset, hör av er för mer information! Kontakt: Oskar Karlsson Telefon: 076-768 57 57 E-post: oskar.karlsson@abf.se

KONST - HANTVERK - SÖMNAD

SILVERY VOICES SÅNG OCH DANS

EKONOMI vinter.

Förarbevis snöskoter i samarbete med Rosviks skoterklubb

MUSIK - TEATER - DANS

Fest och husmanskost Thailändsk kost Matlagning med focus på Gi Matlagning för ungdomar 10 - 15 år Heminredning

ERBJUDANDE

SNÖSKOTER

Pärlstickning Prova på olika tekniker (t.ex gaffelvirkning) Smyckestråd - göra egna länkar Tiffany glaskonst Vävning Färg och form 6 - 9 år Järnsmide Knivslöjd Pärlor - göra egna smycken Scrapbooking kväll Scrapbooking för nyblivna mammor Sömnad Silversmide helgkurser Silverlera Textiltryck helgkurs Textning - kalligrafi dag & kväll Träslöjd

Nybörjare Kom och dela din passion för sång och dans med oss, vi erbjuder pop och dans med passande texter på både svenska och engelska Lördagar 13.00-14.30 6-9 år 15.00-16.30 10-13 år

KONST & HANTVERK GAMMELSTAD Kerstin Westin: ”Lära sig att se”- utveckla ditt måleri Helgkurs 7-8 mars Ingrid Andersson: Göra Tennsmycken Kvällskurs 11, 18, 25 mars samt 1 april Helgkurs 20-22 mars I samarbete med kulturgården Gammelstad

NORR LULEÅ Besöksadress: Kronan H4 Telefon: 0920-43 45 20 vx, 0920-43 45 34 Lunchstängt: 11.30-12-30 Besökstider: Mån-tor 8 - 17, fre 8 - 11.30 Telefontider: Mån-tors 9-16, fre 9-11.30

Onsdag 28 januari 2009 extra

5


REPORTAGE Det gamla Havremagasinet i Boden är ett stycke kulturhistoria i sig. Nu kan lokalerna komma at bli ett framtida konstmuséum.

Här kan konsten få växa Från sädförvaring till utställningslokal. Det gamla Havremagasinet i Boden blir ett konstmuseum. Åtminstone om Ricky Sandberg och Gunilla Burman får som de vill. ”Ryssen kommer!” är namnet på deras första projekt. BODEN Luleå har Kulturens hus. Boden har... Havremagasinet? – Jag tycker att Havremagasinet ska bli Bodens konstmuseum i framtiden. Se bara vad Kulturens hus har gjort för Luleå. Ju mer man satsar på kultur desto mer kringeffekter får man. Det blir mer intressant för företag att etablera sig och för människor att bo kvar, säger konstnären Ricky Sandberg, medlem i Kilen Art Group och projektledare för ”Ryssen kommer!”.

Planeringen är klar Om projektet blir verklighet kommer Havremagasinets fem våningar att fyllas med konst redan till sommaren. Flera olika utställningar planeras under samlingsnamnet ”Ryssen kommer!”. Det ska handla om kulturskillnader, fördomar, segregation och utanförskap. – Hur har historien påverkat oss genom att gränsen mellan Ryssland och Sverige varit stängd? Och nu när vi ska börja samarbeta – hur går det? Har vi fördomar gentemot varandra? säger Ricky Sandberg. Fler och fler ryska turister hittar till Boden. Ricky Sandberg tror att de, liksom turister från Norge, Finland och Sverige, kan vara intresserade av att se utställningarna. – Jag ser det här lite som ett fredsprojekt. Att lära känna varandra och varandras kultu-

6

extra Onsdag 28 januari 2009

rer motverkar krig, säger han. ”Ryssen kommer!” tar upp stora, globala frågor – men samtidigt finns en stark koppling till militärstaden Boden. Här har försvarsverksamheten mot Ryssland varit extra närvarande genom historien.

Fastnade direkt När Ricky Sandberg och samarbetspartnern Gunilla Burman från ShopinLapland letade efter en lokal för utställningarna fastnade de direkt för Havremagasinet. Den hundra år gamla militära byggnaden inom garnisonen är i sig kulturhistoria. De vill att Havremagasinet ska fortsätta hysa utställningar även efter sommaren, när projektet ”Ryssen kommer!” tar slut. På så sätt kanske Boden kan återfå den status som kulturcentrum som man hade på 50-talet. – Boden har verkligen skäl att synas nu eftersom vi varit osynliga så länge, säger Gunilla Burman. För att kunna arrangera konstutställningarna i sommar har Ricky Sandberg ansökt om 400 000 kronor från Bodens kommun. Förutom det har Nordisk kulturfond, Statens kulturråd och landstinget redan bidragit med flera hundra tusen kronor till projektet, vars totala budget är cirka 1,3 miljoner. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till projektet. – Det finns en vilja. Det känner vi, säger Ricky Sandberg och Gunilla Burman. Beslutet fattas i kommunfullmäktige senare i vår. SARA-LENA BRÄNNSTRÖM sara.brannstrom@norrbottensmedia.se

Ricky Sandberg och Gunilla Burman har stora planer för konsten i Boden. ”Ju mer man satsar

fakta

Utställningar som planeras till sommaren

■ Barentsutställningen Konstnärer från Ryssland, Sverige, och eventuellt Norge och Finland, gör en utställning där de resonerar kring gränser, försvar och öppenhet. ■ White Sea – Black Sea En fotoutställning av dansken Jens Olof Lasthein som under sex år rest och fotograferat vardagslivet längs EU:s östra gräns.

AES+F som väckt stor uppmärksamhet i Europa.

■ Last Riot En videoanimation av den ryska konstnärsgruppen

■ Historisk fotoutställning Unika bilder från Bodens militära historia.

”White Sea – Black Sea”, en utställning av danske Jens Lasthein. ■ Sommarmuseum med Bodenskolan Lokala konstnärer från ”Bodenskolan”, ett begrepp som myntades under 50- och 60-talet.


Lamm Nystyckade Manuell försäljning Ex. Lamkotlett, Benfri stek

129:Kg

Veckans Pålägg

Lättfalu 14% fetthalt

från manuella disken Alspånsrökt Karré

Bacon 3-p 420g Jmf pris 59,53/kg

skivad

4990 Kg

Lättyoghurt

2-p, 450g GÖTEBORGS KEX

1 lit Jmf pris 13:-/lit

Med kupong i butik:

Paprikamix

17

Frp

Frp

Kg

Brago

90

25:-

129:-

2 st för

300g, ITALIEN klass 1 Jmf pris 33:-/kg

26:990

Frp

Gäller tom 1/2 2009 eller så länge lagret räcker

HERTSÖTORGET

Tel 0920-20 36 30 • mån-lör 9-21, sön 11-21

vinter.

Ja! På Luleå Airport får era på kultur desto mer kringeffekter får man”, säger Ricky Sandberg.

FOTO: SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

Säg ja till varandra innan ni lyfter mot kärleksresans mål. På Luleå Airport kan ni gifta er, ingå partnerskap eller förnya era löften på tu man hand eller tillsammans med era nära och kära. Vigseln förrättas i vårt VIP-rum där ni sen kan rama in er kärleksförklaring med god mat från vår kärleksmeny och en skål i något bubblande. Lovar ni att älska varandra i nöd och lust, lovar vi bästa tänkbara service på er stora dag.

Erbjud

ande!

öre igsel f Boka v pril 20 0 9 a den 1 der v i på u j b så blan de en bub skål. brud

A N G E K A M PA N J K O D B R U D S K Å L V I D B O K N I N G

Stillbild från videoinstallationen ”Last Riot” av konstnärsgruppen AES+F.

Onsdag 28 januari 2009 extra

7


AKTUELLT ▲ En tur med skotern kan vara en härlig upplevelse, men riskerna märks också i den dystra statistiken.

AN K I N KRÖ

Att-göralistan

Svart skoterår – sju döda Det blev ett mörkt skoterår 2008. Bara i Norrbotten avled totalt sju personer i skoterrelaterade olyckor. – Vi skulle behöva hjälp, säger Snofeds ordförande Lars-Gunnar Lundvall. LULEÅ Skoteråret 2009 började med en olycka där tre förare gick genom isen strax utanför Porjus. Två av männen lyckades rädda sig själva – men den tredje avled. Sju andra skoterförare gick samma öde till mötes under 2008 – en ökning med två förare från skoteråret 2007. Lars-Gunnar Lundvall – ordföranden för Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation – konstaterar att siffrorna är onödigt mörka och efterlyser hjälp att dra igång en ordentlig säkerhetskampanj. – Vi skulle behöva hjälp. Infor-

mationen måste bli bättre runt bland annat issäkerheten och där skulle vi behöva stöd från statligt håll. Vi skulle vilja göra som i Amerika, där man har en ”safety week”. Just nu räcker våra muskler bara till att samla det runt en helg, troligen i närheten av sport- eller påsklovet, säger Lars-Gunnar Lundvall. Han tror att riskmedvetenheten är högre hos personer som åker långfärdsskridskor och menar att skoterförarna skulle kunna kasta ett öga på deras förberedelser. – Ramlar man genom isen tar man sig i regel inte upp för egen maskin, om man inte är väldigt atletisk. Skridskoåkarna verkar förbereda sig bättre för isolyckor, med isdubbar och liknande. Där måste vi som håller på med skoter bli kunnigare.

DET VAR ETT TAG sedan vi sist talades vid. Nyårslöften har avgetts, semlorna smakar är inte längre saffran (tack för det!) och jänkarna har en ny president. Dessutom har den här jäkla månaden som kallas januari gjort entré och nästan avklarats. Och att klara av januari är fasiken en merit, tycker jag. PÅ ETT KAFFEREP citerar min vän Rasmus en låt, ”There is no light”. Han syftar på vintermörkret men behöver inte förklara sig. Jag förstår genast vad han menar, givetvis. Skuggorna invaderar oss från alla håll och kanter, nästan som att stå på ett torgmöte där alla omkring en håller upp paraplyer. Men för att vara metaforisk, man behöver inte hänga mörkläggningsgardiner för fönstren när det redan skitmörk himmel utanför. Det skålar vi på i koffein, Rasmus och jag. SÅ, VAD SKULLE jag hitta på? Det ska jag sätta på pränt här och nu. Jag skulle laga yogamiddagar med mina vänner (ICA har recepten på sin hemsida, det är fantastiskt gott och tar jättelång tid),

SE RÖD LAPP BETALA HÄLFTEN START TORSDAG KL 10.00

GÅGATAN BODEN • MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-15

8

extra Onsdag 28 januari 2009

VI ÄR IBLAND ganska lätta att uttråka, vi människor av 2000talet. Sårbara är vi också. Därför är de karga vintermånaderna, och den hemska finanskrisen, en superb möjlighet för oss att öva upp det här med handlingskraft och påhittighet. På den här tidningssidan finns lite tomma ytor att fylla, så passa på att ringa en vän och unna dig lite telefonklotter under tiden. Om du törs, det vill säga, det kanske slutar med att ni mailar friluftsfrämjandet och hyr långfärdsskridskor på lördag. Sånt kan man ju bryta benen av. Norrbottensteaterns repertoar i vår! Varför åker jag inte oftare till Piteå och tar del av Acusticums sjysta utbud? Skäms på mig! MARTINA JOHANSSON kronikan@tidningenextra.se

Rea! Rea!Rea! Rea! ! a e R a!

Re

50-70

REA PRISET

”Passa på att ringa en vän och unna dig lite telefonklotter under tiden.”

ROBERT ÖSTHOLM

HALVA

TELEFON 0921-171 07 • info@vestmans.nu

se på teveserier (helst 80-talsserien Brideshead Revisited som är genialisk) och planera fester. I rå men hjärtlig ton skulle jag förgylla dagarna med att skicka väldigt genomtänkta SMS, låta den nya vardagspoesin flöda ut ur min mobiltelefon. Jag skulle hälsa på. Ha tid för en påtår. Bränna fett. Åka skridskor på älven. Och framförallt; umgås.

% RABATT

I NÄSTAN HELA BUTIKEN (Gäller ej smycken)

• Kläder för tjejer med fina former • Storlekar 36-56 • Handla i en lugn och mysig miljö Erbjudandet gäller to.m. 7/2 2009

Storgatan 48, Luleå Tel: 0752-40 51 10

Vi har gardinerna till ditt fönster

Storgatan 34, Luleå 0920-696 96 Mitt emot Strand

Öppet: Mån-fre 10-18 Lördag 10-15

Smedjegatan 10 Luleå Tel 0920-22 00 24

Luleås grossist på Statoil smörjoljor. Vi säljer hela sortimentet.

Banvägen 9, Luleå • Tel 0920-151 20 E-mail: info@heri.se • www.heri.se


Horn Köpes

Din Trygghet

Renhorn, älghorn, hornspill. Stort sortiment av slöjdhorn.

Dygnet runt

rknad! Vi finns på Jokkmokks Ma

Året om

Svantes Vilt och Bär

www.djursjukhuset.se

0928-100 50, 070-316 19 69

Lågkonjunktur? - Inte hos oss! Inre Kraft söker 50 - 75

Målfest!

Personliga assistenter.

Lunch meny vecka. 5

Lunch meny vecka. 6

Torsdag Ärtsoppa med Pannkakor, Grädde & Sylt Kycklingfilé med Röd Curry & Kokossås Pangasiusfilé med Hummersås

Måndag Korvstroganoff Ris, Gräddfil & Fefferoni Sprödbakad Fisk med Skagenröra Tisdag Raggmunkar med Fläsk & Lingon/Stekt Fläsk med Löksås Tilapiafilé med Krämig Tomatsås

Fredag Grillad Fläskytterfilé med Rattatouille Stekt Uerfilé med Skirat Pepparrotsmör

Inre Kraft i Norr AB kommer från 1 Mars 2009 att svara för Boden kommuns korttidsfrånvaro 1 – 14 dagar inom personlig assistans. Tjänsterna gäller vikariat för korttidsfrånvaro 1 - 14 dagar inom Bodens kommun. Du som redan nu vikarierar hos kommunen i den personliga assistansen eller hos nuvarande anordnare av korttidsfrånvaron har förtur bland de sökande.

Boka Hockeybuffé, Hockeysupé eller Hockeypytt Ring 0920-20 36 45 alt maila på restaurang@luleahockey.se

Gå in på www.inrekraft.se och läs mer. Lämna in din ansökan senast den 9 februari 2009.

Luleå vs Brynäs IF

För frågor kontakta: Mattias Hjelte 0921 - 664 30 Lennart Eman 0921 - 664 30

Matchsponsor: upplevboden.nu

Lördag 31 jan 16.00

Inre Kraft

Köp av biljetter, ta bussen till matchen – läs mer på: www.luleahockey.se

P e rs on li g A ss ist a ns

E-post. info@inrekraft.se

Inre Kraft i Norr AB, Grangatan 19, 961 37 Boden Tel. 0921 - 664 30

KAIXIN RESTAURANG

Mexicansk afterwork 75:Tel. 0921-628 47 www.nordpol.nu

Restaurang Norrigården Kyrkkläppen 3, BODEN Tel. 0921-103 51 www.norrigarden.nu

kan man tvinga barn att hjälpa til hemma?

Restaurang MIKE’S Regnbågsallén 5 D, LULEÅ Tel. 0920-688 20 www.mikesrestaurang.se

Helmers Restaurang Nedre Vägen 100, LULEÅ Tel. 070-393 25 53 www.restauranghelmers.se

Olivers Lulevägen 2, BODEN Tel. 0921-16720 www.innekrogen.se

Kaixin Restaurang Rundgatan 25, LULEÅ Tel. 0920-160 20

Lottas Kök & Catering Höstvägen 7, LULEÅ Tel. 0920-26 99 80 www.lottaskok.com

Restaurang Corsica Nygatan 14, LULEÅ Tel. 0920-152 53 Restaurang Ormberget Vi bjuder på stans bästa utsikt! Tel. 0920-884 15 www.ormberget.com

Restaurang Garniz Hedenbrovägen 4, BODEN Tel. 0921-133 01 www.garniz.se

Chili Chili Garnisonsgatan 39, BODEN Tel. 0921-122 21 www.chilichili.se

Smaka Gott Kök & Café Spantgatan 1, LULEÅ Tel. 0920-888 70 www.smakagott.st

INGEMARS HEMBAGERI Ingemars Hembageri Lulevägen 20 D, BODEN Tel. 0921-551 85

Restaurang Stekhus Romeo Drottninggatan 9, BODEN Tel. 0921-147 57

Restaurangen En Trappa Upp Skeppsbrogatan 39, LULEÅ Tel. 0920-125 15 www.entrappaupp.se

Restaurang Heroes Storgatan 7, LULEÅ Tel. 0920-22 22 84 Restaurang Ripan Varvsgatan 39, LULEÅ Tel. 070-642 63 21

Luleå Bageri & Konditori Coop Forum, Storheden Tel. 0920-20 09 99

mamma slog till mig i ansiktet

och när pappa dricker för mycket så

Toscana Bar & Kök Ringgatan 26, LULEÅ Tel. 0920-170 99 www.restaurangtoscana.se

hur vet man att man är homosexuell?

Restaurang Harnet V. Brogatan 22, LULEÅ Tel. 0920-135 55

varför kan jag inte vara som andra?

Vill du också synas här? Ring Susanna Enberg 0921-20 13 12

Inga problem är för stora och inga problem är för små. Barnens Hjälptelefon är till för dig upp till 18. Tel 0200-230 230. Du behöver inte säga vad du heter och ingen får veta att du har ringt.

Onsdag 28 januari 2009 extra

9


AKTUELLT FOTO: JEANETTE BERGSTRÖM

Kultur ska väcka liv i hela huset Att måla är ett måste för Elin Alexandra Sundström och efter att ha haft ateljé i rivningshotade Fritz Olsson-huset har hon nu öppnat ateljé i Gammelstad. – Jag hoppas att det här kan bli ett hus fyllt av konst, musik och performance, säger hon.

kännas väldigt avslöjande och privata. Samtidigt är det här mitt sätt att uttrycka mig och det ligger ju i betraktarens öga att fritt tolka motiven.

Skolan gav mersmak

fakta ELIN ALEXANDRA SUNDSTRÖM Ålder: 26 år Familj: Ja, en kär en... Bor: På Varvet i en gammal affär. Gör: Kulturarbetare som den 28 januari inviger de nyöppnade ateljén i den gamla löjtnantsbostället i Gammelstad. Tycker Extra mycket om: Lindts 85 procentiga choklad.

5

snabba frågor:

■ ..Fritz Olsson-ateljén ● ........... Kulturgården ■ ● .............Morgonpigg ■ ■ ................ Kvällspigg ● .......................... Olja ■ ■ ....................Akvarell ● ........................ Kaffe ■ ■ ............................. Te

■ ............................. Tv ● ....................Internet ■

3

personer jag beundrar:

Musikern Stefan Sundström – han har en sån skön stil. Lotta på Bråkmakargatan – jag var nog som hon när jag var liten. Min pappa – han kan allt

GAMMELSTAD I december ifjol flyttade konstnären Elin Alexandra Sundström in i löjtnantsbostället i Gammelstad och startade Kulturgården. Här har hon sin ateljé och söker nu någon att hyra ut ett rum till. – Det har varit svårt att hitta någon som vill flytta in, men jag hoppas att det dyker upp någon som kan passa in i konceptet. Det bästa med att dela ateljé är att man får fler möjligheter att samarbeta kring konsten, och framför allt för att man kan mötas vid köksbordet för att fika ihop, konstaterar hon.

Utrymme för drömmar I sitt nystartade företag har hon förutom sin ateljé även ett café, utställningslokaler och plats för fler konstnärer att hyra in sig. Här finns också utrymme att förverkliga andra drömmar som performanceteater. – Luleå är en bra kulturstad, och Kulturens hus är bland det bästa som hänt i stan hittills. Men jag saknar plats för den spontana kulturscenen och jag hoppas att Kulturgården kan bli en sådan. Förhoppningsvis ska gå att leva på det här, men samtidigt är jag beredd att göra andra saker. Bland annat så anordnas två kurser; en med Kerstin Westin och en med Karin EE von Törne Haern. Det ska bli jättekul och jag hoppas att det kommer att föda något nytt och lustfyllt av att skapa tillsammans.

Ilskan ger kreativiteten Själv målar hon bara i olja, och säger att hon är som mest kreativ när hon är arg eller ledsen. – Jag målar bara när jag är introvert, det är som att det är då jag har något inom mig som behöver få komma ut. Mina tavlor ligger väldigt nära mig själv och kan

10 extra Onsdag 28 januari 2009

2006 gick hon ut konstlinjen på Sunderbyns folkhögskola och det var också där som allt föll på plats. – Jag hade nog egentligen inte tänkt mig att syssla med konst på heltid och under utbildningen gjorde jag nog inte så många avancerade saker. Men tiden där förlöste något inom mig och öppnade mina ögon för konsten. Det fick mig att vilja testa mer och så träffade jag de här tre fantastiska tjejerna som jag bildade konstföreningen med. De fantastiska tjejerna är Linnea Henriksson, Lenita Andersson och Isa Landelius. Tillsammans har de anordnat tre festivaler varav den senaste fick namnet Kultur vs demolering och hölls i rivningshotade Fritz Olsson-huset i centrala stan. – Att jobba tillsammans med andra föder en kreativitet som ger så mycket och som jag måste få leva ut. Jag har svårt för att sitta still, säger hon och ler.

Talar med cellon Om målandet endast utförs när sinnesstämningen är låg finns det mycket annat som fyller tiden då hon är på bra humör. – Jag började spela cello för ett och ett halvt år sedan då jag fick tag på ett begagnat instrument och började ta lektioner. Tre veckor senare startade jag ett band tillsammans med några vänner. Ljudet från cellon liknar talet väldigt mycket och det är något som tilltalar mig. Till helgen handlar det mycket om glädje. Den 31 januari mellan 15 och18 finns hon nämligen på plats under Eldfesten på friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad för att dels ställa ut några alster och dels berätta om Kulturgården, www. kulturgarden.se. JEANETTE BERGSTRÖM jeanette.bergstrom@norrbottensmedia.se

Elin Alexandra Sundström har öppnat egen ateljé i gamla löjtnantsbostället i Gammelstad. Tanken med Kulturgården är att ge plats för varierande konstformer.


Skrovmål

25 % rabatt

Nu ger vi dig chansen att förnya ditt badrum eller kök billigare än någonsin. Fram till den 31 maj ger vi dig 25 % rabatt på ALLT kakel och klinker från Kakelcentralens sortiment.

på ALLT kakel och klinker från Kakelcentralen

Comfort Rör City i Luleå AB Spantgatan 14, Luleå Tel 0920-22 22 55 www.comfort.se Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Luleå

Stefan

45:-

Kampanjen gäller onsdag-söndag

Ta chansen att förnya ditt badrum, kök eller tvättstuga med årets bästa kakelerbjudande. Vi ger dig nu 25 % rabatt på hela kakel- och klinkersortimentet från Kakelcentralen. Allt från klassiska plattor i sobra färger till nya strukturer och spännande format. Med det nya ROT-avdraget kan du dessutom få dra av upp till 50.000 kronor på skatten om du anlitar oss att utföra arbetet. Fråga oss på Comfort vad som gäller. Kakelerbjudandet gäller t o m 31 mars 2009.

Alltid svenskt kött!

Järnvägsstationen • Tel 22 44 82 • Öppet alla dagar 10-21

Boden

VINTER

Anne

Stig

Vi tipsar dig om prylar som underlättar.... FOTSKRAPA

EXTRALJUS Art nr. 4600-2471. 227 mm.

298:-

Art.nr: 078000106. Varmgalvaniserad. Med hjälp av skrapgallret i bottenplattan går det lätt att skrapa av is, lera etc.

329:-

EXTRALJUS Art nr. 4600-2141. 181 mm.

Art.nr 80-00306. Vit. Med TURBO-fläkt. Termostatstyrd, 3 effektlägen 750-1250-2000W. Överhettningsskydd. Fristående eller för väggmontage. Kabel med stickpropp. 230V, IP20. Storlek: 625x140x440 mm.

Johan

Mattias

Art.nr: 681290.Klockströmbrytare/ timer med dygnsprogram. För utomhusbruk.IP 44. Jordat utförande. Märkström 10 A / 240 V. Max belastning 2400 W.

19:HALOGENSTRÅLKASTARE TELESKOP Art.nr: 204450233. 500W.

KOMPRESSOR Art.nr: 978122. 2 hk. Max arbetstryck 8 bar.

129:-

Anna-Lena

KLOCKSTRÖMBRYTARE

198:KONVEKTORELEMENT

Alltid svenskt kött!

159:-

795:-

Ansök om Laitiskortet, ränte- och krångelfritt!

Vi har reservdelar till alla bilmodeller. Sök på www.laitis.se Boden: Hermelinsgatan 1. Tel: 0921-510 35 Luleå: Hummergatan 4. Tel: 0920-24 73 00

www.laitis.se

Onsdag 28 januari 2009 extra

11


ANSLAGSTAVLAN Tänk om... ■ ... alla företag skulle tillverka kondomer. FELIX kondomer: Gör det goda godare FROSTIES kondomer: Den väcker tigern i dig GEVALIA kondomer: När du får oväntat besök NOKIA kondomer: Connecting people McDONALDS kondomer: Livet har sina goda stunder LIBERO kondomer: Det känns tryggt LÄTTA kondomer: När du bestämt dig VICKS kondomer: Extra starka, extra friska STATOIL kondomer: Det du behöver när du behöver det GINSANA kondomer: Orka mer GB-GLASS kondomer: Jag och min Magnum LORÉAL kondomer: För det är jag värd MARABOU kondomer: Mmmmm.... MICROSOFT kondomer: Where do you want to go today?

Till dig som tagit min mobil

SABINA LANGHANS

Mi nb ild

▲ Hej Anslagstavlan! Skickar en solnedgång som jag sällan upplevt vid den här årstiden. FOTO: LARS JONSSON, HEDSVEDJAN

SKRIV TILL

”Anslagstavlan”, Extra, 971 83 Luleå. E-post: anslagstavlan@tidningenextra.se

Skriv gärna kortfattat. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texter. Insänt material returneras ej. Bifoga namn, adress och telefonnummer även om du skriver under signatur. Anonyma inlägg publiceras ej.

▲ Utan Försäkringskassans stöd räcker pengarna inte till, menar signaturen ”Anonym” som skriver att han tvingats äta hos sin syster den senaste veckan. FOTO: SCANPIX

”Varför får jag ingen hjälp?” ■ Jag är en kille på XX år som vid årskiftet fått problem med både FK (Försäkringskassan) och soc. Satt som vanligt den 19/1 och väntade pengar från FK men syntes inget på kontot. Ringde FK för att höra om det blivit något galet med utbetalningarna och fick svaret ”nej det blev avslutat vid

årskiftet”. Ringde soc och fick tid den 22/1 och det är inte ens säkert att jag får hjälp därifrån på grund av att dom räknar att jag har ”överskott” ekonomiskt. Så ska jag som både är diabetiker och har psykiska problem bara rulla över på rygg och självdö för att jag inte får hjälp från dom instanser som finns??

Robin ställer frågorna. Har du svaren? Kolla in filmerna på www.nll.se

12 extra Onsdag 28 januari 2009

Jag har inte haft mat att äta sedan den 19/1 men som tur är så har jag en snäll syster som jag kan fara och äta hos om hungern blir för svår. Men om det ska fortsätta så här så kommer både jag och hon gå under eftersom hon inte har råd att försörja både mig och henne. ANONYM

■ Juldagen 25/12-08 tappade jag min Sonyericsson K850i utanför Fiskekyrkan, Luleå. Snälla du som hittade den och svarade då vi ringde till telefonen, Anslagstavlan har mina uppgifter. Telefonen kommer att spärras. ÄGAREN

Borttappat på STUK ■ Lördag/natten till söndag den 18/1 hämtades min jacka ut av fel person på STUK. Svart kappa märket Only. Har du råkat ta fel/hittat den ring 076-8355300. KAPPLÖS

VECKANS ...till min vän Lotta. För världen kanske du bara är en person, men för mej är du hela världen! Tack för att du finns gumman. SARA


Foder • Tillbehör Goda råd

Shotokan Karate NYBÖRJARTRÄNING Vuxna & barn fr. 8 år

Tisdag 20/1 kl 18.30

Stationsgatan 25, 972 38 Luleå Tel: 0920-882 69. www.25an.nu Mån-fre 11-18, Lör 10-14

Intag under vecka 4, 5 och 6. Träning: tisdagar och torsdagar 18.30-19.30 Pontushallen, D-hallen. För info. Hans 0920-26 61 50 Luleå Shotokan klubb

Vinteryra! ❄

Vi rear ut ett begränsat parti golv och tapeter! ❄

DU KVINNA Behöver du råd i en juridisk fråga?

www.luleshotokan.se

Kontakta JURIDIKJOUREN måndagar, torsdagar kl 18-20.30 0920-22 22 23 juridikjouren@bredband.net

Juridikstuderande tjejer svarar på dina frågor

TAPETREA Borosan Ord.pris 147:- /per rulle

Ingenting är omöjligt! Bestäm dig idag – Lär dig i morgon SPRÅK Spanska nybörjare, fortsättning och konversation Italienska nybörjare Thailändska nybörjare Turkiska nybörjare och fortsättning Kinesiska nybörjare Engelska konversation, em Brush Up Your English, intresseanm. English intensive casual conversation TAKK steg 1

NAVIGATION

Svampkurs Släktforskning, grund Filmgalen, DVD-fantast? Dagtid Lär Känna Din Mobil! dagtid Handledarutbildning introduktionsutbildning. För privat övningskörning för B-körkort, kursdag 31/1

HUNDKURSER Valpkurs 2-5 månader och 5-9 månader Unghundskurs från 9 månader Vardagslydnad

Förarintyget, inomskärsnavigering Kustskeppare utomskärsnavigering Högfartsintyg GPS, grundkurs Yrkesutbildning sjöbefäl klass VIII och maskinbefäl Amatörradiocertifikat - med personlig amatörradiosignal

Datakurser, kursstart vecka 8,

KONSTHANTVERK - skaparglädje

Samverkan med

Luffarslöjd, helgkurs 20-22/2 Klädsömnad kvällstid Vikingastickning Pärl- och Smyckedesign Tennbroderi, dagtid Sidenmålning Stick- och Virk grundkurs, dagtid Pälssömnad helgkurs 7-8/2 och 21-22/2 Trädgårdslycka, teori plantering mm

KROPP OCH SJÄL Flärdkurs, hudvård, make Up och hand/ nagelvård Matlagningskurser, olika kursupplägg och kvällar Pausmassage/Kompismassage start 16/2

tisdag 17/2 och onsdag 18/2 ”Novisen vid datorn” nybörjare, förm Internet och E-post dagtid Windows och Word grundkurs em Photoshop Elements 5.0, kvällstid

Aktiekunskap Webb-utbildning, grundkurs Aktiekunskap Webb-utbildning, fortsättningskurs Aktiekunskap A, grundkurs studiecirkel Bli medlem Du också i Aktiespararna Luleåföreningen, som medlem får du rabatt på kursavgiften. Jägarexamen i samarbete med Jägarnas Riksförbund Luleå Viltvårdsavd. För mer info ring Lennart 070-668 78 96

För mer information om våra kurser Ring 0920-671 00 eller gå in på vår hemsida www.medborgarskolan.se/lulea

Tarkett, Forbo (Kök, hall, sovrum m.m)

49:- 40% RABATT

TAPETREA ECO Yta. Ord.pris 259:-

LAMINATGOLV Tarkett, Alloc (Kök, hall, vardagsrum m.m.)

139:- 50% (Passar till kök, hall, sovrum m.m.)

TAPETSTUVAR Eco, Midbec, Boråstapeter

RABATT

KLINKER Blandade färger, 30x30 cm (Kök, hall m.m.) Ord.pris 398:-/per kvm

50% 50% RABATT

ÖVRIGT Aukustisk gitarr, barn 7-12 år och vuxa Eu-moppe, förarbevis, helgkurs Snöskoter, förarbevis, helgkurs

PLASTGOLV

RABATT

Skynda att fynda, först till kvarn...! Erbjud. gäller på utvalt sortiment, så länge lagret räcker. Sortimentet kan variera mellan butikerna.

Luleå kontoret Tel: 0920-671 00 Tel.tid mån-tor 8.30–16.00, fre 8.00–12.00, lunchstängt 12-13 lulea@medborgarskolan.se www.medborgarskolan.se/lulea

GÄLLIVARE

LULEÅ

Lasarrettsgatan 19 0970-130 55

Hummergatan 5 0920-20 12 20

Onsdag 28 januari 2009 extra

13


REPORTAGE

”Självklart var man på sin vakt” Peder Nilsson hemma från Västbanken Lagen var obefintlig och polisstationerna under all kritik. Lägg sedan till djupgående motsättningar mellan palestinier och israeler. Där har ni miljön på Västbanken – där Luleåpolisen Peder Nilsson under 15 månader utbildade poliskåren. LULEÅ Stora hål i taket gör att vattnet sipprar in i polishuset när det regnar. Poliserna, som i perioder bor på stationen, sover i undermåliga sovsalar och gör sitt bästa för att laga mat i ett kök som i praktiken inte innehåller någonting. Att utreda ett brott utan någon teknisk utrustning tillhörde också vardagen. – Det är ganska enkelt att se hur himla bra vi har det i Sverige nu. Det är som natt och dag, när vi kom fanns det knappt någonting. Det är ingen lätt miljö att jobba i och utreda brott i, säger Peder Nilsson.

Rådgivare för lokal polis Konkret fungerade Luleåpolisen Peder Nilsson som rådgivare på fältet i tre distrikt – Salfit, Qalqilyah och Nablus. Målsättningen med EU-missionen var att utveckla polisen och rättsväsendet på den palestinska sidan. Ett stort problem var det faktum att det inte fanns någon konkret polislag att förhålla sig till. – Exempelvis kunde man plocka in en bil som var stulen eller falskskyltad. Det man då gjorde var att slå sönder själva chassit på bilen med en grävskopa, men motorn lämnade man orörd ifall personen som man beslagtagit bilen ifrån skulle vilja ha den. – När man frågade om det fanns någon påföljd, böter eller så, fick man veta att själva straffet bestod i att bilen inte längre gick att använda. Nilsson förklarar att Israel, som

14 extra Onsdag 28 januari 2009

etablerat judiska bosättningar på Västbanken, genom sin militär i praktiken har beslutanderätt om det mesta, bland annat om hur palestinsk polis tilläts röra sig mellan områden. Exempelvis krävdes beviljat tillstånd från militären för att resa mellan en stad och en by. Även om det rörde sig om ett färskt mord kunde uttryckningstiderna bli riktigt långa. – Man fick skicka in en ansökan och förklara till vilket ställe man ville resa, i vilken bil, med vilka poliser, vad man hade för ärende och vilka vapen man skulle ha med sig. Ibland fick man svar direkt, ibland kunde det dröja några dagar eller en vecka. Ibland fick man inte ens svar. Det fick man helt enkelt förhålla sig till. Efter 15 månader har polisstationerna fått sig en ansiktslyftning, en polislag är på gång och arbete pågår med att bygga upp olika former av register.

Fängslade utan dom Samtidigt sitter många fängslade utan att ha fått någon dom och polisskolan i Jeriko, där studenterna bor i tält oavsett väder och vind, behöver vässas ordentligt. Motsättningarna inne på Västbanken är fortfarande starka. Olivträd, som är en viktig symbol för palestinier, förstörs av bosättare och fördjupar sprickan mellan parterna. Samtidigt tillåts palestinsk polis inte utreda brott där en israel är misstänkt. – Då kommer helt enkelt israelisk polis eller militär och tar över. Det kan ibland skapa väldigt konstiga situationer. Om någon begår ett väldigt grovt brott på Västbanken och sen rymmer över till Israel kan israelisk polis gripa personen för att

olovligen tagit sig in i landet. Då kanske han får fem månaders fängelse, men att överlämna honom för det grova brott han begått på Västbanken gör man inte. Det finns inte den typen av samarbeten. När Peder Nilsson tillsammans med palestinsk polis reste i området gjordes det i en bepansrad bil med skottsäkra rutor. Han förklarar att spänningen ofta låg i luften och att det fanns vissa orosmoln – men att han aldrig var direkt rädd.

”Undvek stora folksamlingar” – Självklart är man lite på sin vakt, för rätt som det är händer det någonting. Man lärde sig olika mönster, undvek stora folksamlingar och om man märkte att israelisk militär började röra sig speciellt i ett visst område så forstod man att det snart kunde hända någonting precis där. – Efter ett tag började man känna sig till när någonting var på gång. För oss kom det inte som någon större överraskning när Israel gick in i Gaza, det kändes att det var på gång och att det egentligen bara var en tidsfråga innan det hände.

Peder Nilssons EU-uppdrag i Salfit, Qalqilyah och Nablu

Polisstationen i Nablus.

ROBERT ÖSTHOLM robert.ostholm@norrbottensmedia.se

fakta Ålder: 57 år. Familj: Gift. Bor: Luleå. Gör: Polis i Luleå. Kör: Mercedes. Dricker: Vatten och öl. Äter: Rökt lax. Fritid: Jakt, fiske och ishockey. Läser: Deckare. Lyssnar: P 4 Norrbotten. Gillar Extra mycket: Min fru.

Så här såg köken på polisstationerna i regel ut före Peder Nilssons projekt.


us syftade till att utveckla polismyndigheten och rättsväsendet på den palestinska sidan.

FOTO: LENNART JÖNSSON

Här demoleras allt utom motorn på beslagtagna bilar... ifall personen man beslogtog bilen ifrån önskar hämta sin motor.

Peder Nilsson framför polisskolan i Jeriko. I tälten bor studenterna – även när det är som allra varmast.

En fängelsesal i Nablus. Enligt Peder Nilsson kunde ett femtiotal personer bo i samma rum. Onsdag 28 januari 2009

FOTO: PRIVAT

extra 15


SPORT

Lill-Lilja tar plats bland de stora

Kim Lilja har hockeyn i blodet. Hans pappa Tomas spelade många säsonger i Luleå Hockey. Kim är ännu ung men har visat att talagen finns.

Kim, 14, visade klassen mot 20-åringarna i juniorserien Det finns talanger – sen finns det 14-åringar som går in och gör två mål mot 20-åringar. Kim Lilja tillhör den sista kategorin. – Det var ju helt fantastiskt. Det var först när jag kom hem och satte mig och käkade som jag förstod vad som hade hänt, säger Lilja. LULEÅ Den 6:e januari 1994 fick elitseriestjärnan Tomas Lilja en son. Det skulle visa sig att sonen, Kim, bar både på talangen och en brinnande lust att spela hockey. I tidig ålder, då egna utflykter till hockeyrinken inte var att tänka på, uppfanns kreativa lösningar för att kunna spela hockey när lusten än föll på. Kim fick ett par halksockar som mormor stickat i Luleå Hockeys färger, ett halkigt golv plus en innebandyklubba blev den tillfälliga träningslösningen. – Jag jagade på farsan ganska mycket och ville spela hela tiden, men det var ju inte alltid det gick eftersom han jobbade och dessutom var min syster i princip nyfödd då. Det blev en rätt bra lösning för mig och det var väl på den vägen jag riktigt började älska att träna och spela hockey, säger Kim Lilja.

Två mål i J20-debuten Den 6:e december 2008 hade Kim Lilja hunnit bli 14 år och elva månader gammal. Redan då var det hans tur att göra det som en relativt begåvad hockeyspelare i bästa fall gör som 20-åring. Han gjorde mål i J20-superelit. Det stannade inte där. Inn-

16 extra Onsdag 28 januari 2009

an matchen var över hade han gjort två mål och Luleå hade krossat Björklöven med hela 11-3. – Från början var det tänkt att jag skulle vara avlastningsspelare. Jag fick sitta vid sidan om, om man säger så. Sen så fick jag spela ett byte, sen fick jag spela ett till och till slut blev det ganska mycket speltid. Jag var lite nervös, för jag var ganska mycket yngre än alla andra. Sen märkte jag att jag faktiskt hängde med och kunde hävda mig ganska bra, så då körde jag på så hårt det bara gick, säger Lilja. Målen då? – Alltså, jag hade ju inte räknat med någonting. Jag var glad bara över att få vara med i laget, men jag hade nog inte trott att jag skulle göra mål. Det var ju helt fantastiskt. Det var först när jag kom hem och satte mig och käkade som jag förstod vad som hade hänt.

Vill inte pressa för mycket Även i följande omgång fanns Lilja med i J20-laget och även då hamnade hans namn i poängprotokollet. Två framgångsrika matcher och en hockeymässig erfarenhet av högsta klass – men efter det har Luleåtalangen inte fått spela några fler matcher på J20-nivå. Enligt tränaren Thomas ”Bulan” Berglund är den avgörande faktorn att man inte vill pressa på för mycket med en ung talang. – Det är klart att det är en stor erfarenhet för honom

att komma in och spela med killar som är så mycket äldre, men han hanterade det helt fantastiskt. Det är otroligt få spelare som i så ung ålder är mogna för att gå in och spela och göra det bra. Vi tror att han kommer att utvecklas bäst om han får fortsätta spela med J18-laget och ta stort ansvar och spela i alla viktiga situationer, säger ”Bulan”.

Skyndar långsamt Enligt J20-tränaren är det bara en tidsfråga innan Kim Lilja blir ett mer permanent inslag i det äldsta juniorlaget. – Han kommer få träna

med oss regelbundet och jag tror nog att han kommer vara med och brottas om en plats redan nästa säsong. Kim Lilja själv skyndar långsamt. Han har inte ens hunnit bli gammal nog för att spela tv-pucken – även om han har långsiktigare mål än så. – Jag kan som inte fundera på sånt innan man är där, om man säger så. Just nu vill jag spela bra i J18-laget och träna och kanske få spela lite med J20. Då vet jag att jag kommer att fortsätta utvecklas, om jag bara kör vidare och tränar så hårt jag bara kan.

Sen är det självklart att man drömmer om att spela i elitserien och i NHL, men det är väldigt mycket jobb som ska göras för att man ska ta sig dit. Känner du någon press av att folk ser på dig som en stor talang? – Det är ju egentligen bara kul, man spelar ju för att man vill bli så bra som möjligt. Sen om någon kallar mig för talang och har förväntningar på mig skiter jag faktiskt i, det är inte så viktigt för mig och påverkar mig inte speciellt mycket. ROBERT ÖSTHOLM


AN K I N KRÖ

Att lyckas mer med mindre ”VI SKA GÖRA MER av mindre” var från början parollen för forskningsprojektet Ecotarget. Om jag förstått saken rätt, vilket förvisso är långt ifrån säkert att jag har, så gick det projektet ut på att förbättra processerna när pappersmassa tillverkas. Om Luleå Hockeys sportchef Lars ”Osten” Bergström läser den typen av lektyr har jag ingen aning om – men på lagets hemsida citeras han i alla fall med samma uttryck. Där måste man också ge ”Osten” rätt. Det är inte genom nya supervassa spetsar som laget utmanat serietoppen. Faktum är ju att nyckelspelare som Martin Chabada snarare haft det tyngre i år än tidigare säsonger. I stället är det lagets dalar som planats ut.

”Det är glädjande att se ungdomar från närområdet utvecklas till stjärnor”

DET ÄR OCKSÅ en helt naturlig utveckling av att klubben vågat (eller tvingats) satsa på unga spelare. Johan Harju och Linus Omark har gått från att vara medelgoda men unga elitseriespelare till att bli stjärnor på riktigt. Den duon är ett talande exempel, men detsamma kan egentligen sägas om alla lagets breddspelare – frånsett Johan Ejdepalm. Längre kontrakt med unga spelare som är under utveckling har visat sig vara ett bra sätt att få ut mer prestation är vad man egentligen betalar för. JAG PRATADE MED Detroit Red Wings karismatiska scout Håkan Andersson för att få ett underlag till en draft-artikel. Självfallet blev det även lite ”sidosnack” – där det visade sig att vi var överens om ett par punkter. ✔ LULEÅS SATSNING på yngre spelare är lika smart som den är rolig. Det är billigare att utveckla egna produkter – dessutom är det glädjande att se ungdomar från närområdet utvecklas till stjärnor. ✔ ROGER RÖNNBERG är en ganska festlig filur som är lätt att tycka om. Dessutom har han klarat pressen när det gått tungt. Där finns det någonting att bygga vidare på. ✔ JOHANNES TORNBERG, varför har inte han fått chansen i elitserien? Efter en lång diskussion om gruppdynamik och vad som skulle hända om man lyfter in en ung forward i ett lag som redan fungerar kom vi överens om att vi inte hade den blekaste aning om varför han inte luftats – men att det vore väldigt roligt att se.

NHL-scouten: ”Borde ha alla möjligheter” Årets NHL-draft fördelar främst talanger födda 1990 och 1991 mellan klubbarna. För Kim Lilja återstår flera år av väntan. – Han borde ha alla möjligheter att bli någonting, säger Håkan Andersson. LULEÅ Än är NHL-draften flera säsonger bort för Kim Lilja – som i stället får se vilka klubbkompisar som tingas av stjärnlagen. Mest sannolika att väljas är forwarden Johannes Tornberg (39) samt backarna Fredrik Styrman (92) och Robin Olsson (105) som är alla tre rankade bland europas 150 bästa spelare inför NHL-

draften. Dessutom är Anders par gnistan när man blir lite Nilsson nummer sju på listan äldre, för då blir det svårare över europeiska målvakter. och det är helt oundvikligt En spelare som Kim Lilja, att man inte kan glänsa lika född 1994, är fortfarande för Håkan mycket som när man spelar ung och kan inte bli draftad. Andersson mot jämnåriga. Enligt Håkan Andersson är Hur undviker man det? det först när spelarna närmar sig – Det viktigaste är att våga sätta 17 år som en seriös bedömning upp nya mål och krav, man får inte görs av spelarens kapacitet och vara nöjd med att vara bättre än framtida potential. sina jämnåriga. Är man riktigt bra i – Men det är klart, kan man häv- ung ålder ska man kanske jämföra da sig i J20 betyder det något. Han sig med äldre spelare istället. Det borde ha alla möjligheter i världen betyder också att spelaren måste att bli någonting. Har man talang acceptera att det ställs högre krav. så är den stora faran att man tapROBERT ÖSTHOLM

Mattias Modigs dans under intervjun med Canal+ efter vinsten mot Södertälje. Fram till och med då var jag fullständigt övertygad om att jag var världens sämsta dansare. En enda petning fick Romas stjärnback Christian Panucci att gå ut i tv och avvisera att han lämnar laget. Efter åtta år borde någon slags klubbkänsla ha infunnit sig, kan man tycka.

ROBERT ÖSTHOLM 0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

Onsdag 28 januari 2009 extra

17


Skatteverket informerar

Thomas Bengtsson Daniel Nordbrandt

ården Hinder g k i sön Jop

Försäkringsförmedlare NORRFINANS

för dig som funderar på att starta företag och vill veta mer om företagsformer, skatter, avgifter innan du startar din verksamhet. Även genomgång om hur du registrerar ditt företag, F-skatt och moms. Föreläsare: Ulla-Stina Sundström och Ingela Stare Datum: 11 februari Tid: 18.00-21.00 Plats: Boden - Lärcentrum Anmälan till: 0920-379 35, 0920-379 28 eller anmalan@entreprenorcentrumbd.se Ange vid anmälan, mötesdatum och plats Föreläsningen är helt kostnadsfri! www.entreprenorcentrum.se

Isvägen är öppen!

Föreläsning för Dig som funderar/tänker starta företag eller till Dig företagare 0-3 år.

• KONFERENSER • MAT OCH LOGI • AKTIVITETER

CAFÉHELGER: VÅFFLOR, SMÖRGÅSAR, HEMBAKAT FIKABRÖD. Öppet lördag-söndag 11.00-15.00

Välkommen! Bokning och information kontakta oss på Jopikgården tel 0920-600 12 • fax 0920-600 80 • mobil 070-644 70 00 www.jopik.nu • info@jopik.nu

! n e b b e e s . a på w r t x

Vad händer om olyckan är framme! • Är mitt företag rätt försäkrat? • Hur skapar jag trygghet för mig och min familj? • Behövs rådgivning? Datum: 3 februari Tid: 18.30-21.00 Plats: Luleå – Kulturens hus Anmälan till: 0920-379 35, 0920-379 28 eller anmalan@entreprenorcentrumbd.se Ange vid anmälan, mötesdatum och plats Föreläsningen är helt kostnadsfri! www.entreprenorcentrum.se

e n e g n i n d i t . w w w

Skönhet & hälsa STIL Sportcenter Gym, relax, massage, racketsport Universitetsvägen C 11, LULEÅ Tel. 0920-49 24 60 www.stilsportcenter.se

Fysisk Kroppsbalans, Anneli Selberg Massage, kostrådgivning, personlig träning Stationsgatan 46, LULEÅ Tel. 0920-25 94 00 www.kroppsbalans.com/

Kraftrum, Elisabet Wennberg för tanke och kropp Kinesiologi, sakrokranial terapi, stressbehandling Bergnäsv. 14, LULEÅ • Tel. 070-205 51 50 www.kraftrum.com

18 extra Onsdag 28 januari 2009

Linnéas kroppsvård Rosenday SPA Spa, relax, make up, naglar Stationsgatan 57, LULEÅ Tel. 0920-22 74 00 www.rosendayspa.se

Färgkliniken Föreläsningar, Utbildningar, Helhets-/Färg-/Ljus-Värmeterapi Bergnäsv. 14, LULEÅ Tel. 880 99, 070-636 43 84 www.livskraft.info, www.ljuskupolen.se

Kraftgläntan, Helén Grönberg Massage, företagsmassage Bergnäsvägen 15, LULEÅ • Tel. 070-570 28 88 www.kraftglantan.se

Linneas Kroppsvård Massage, Shiatsu, Ansiktsbehandling, Zonterapi Kronan H1, LULEÅ Tel. 0920-23 11 18 www.sundare.net

MCS Friskvård, Malin Steding Massage, Taktil Stimulering, Kostrådgivning, Babymassage Stationsg. 46, LULEÅ • Tel. 070-568 77 24 www.mcsfriskvard.se

Energikällan, Anita Granström Massage, Shiatsu, SuJok, Tuina Stationsgatan 46, LULEÅ Tel. 0920-105 84 www.energikallan.frisk.nu

Björsbyns Fotvård Tel. 0920-23 16 42 www.bjorsbynsfotvard.se

LugnochRo Floating, massage, ljusterapi Lulevägen 24 A, BODEN Tel. 0921-131 60 www.lugnochro.org

Din Fotvård Pumptorget Tel. 0921-120 40


BIG NEWS! Alla behandlingar

Djur och Tillbehör

20% rabatt mellan kl 9-12

Fälgar, Däck & Service

Boka för AfterWork

Mc-och Mopeddäck Hjulinställningar Däckförvaring Fälgriktning Fälgreparationer Allbilsverkstad

GolfGarden

Spännande aktiviteter och god mat

En utmaning utöver det vanliga -Duellen- Boka i god tid för

Kvällsöppet tisdagar till kl. 20 www.bilodack.nu

Möte Fest och

Bangårdsg. 11 • Södra Hamn Tel 22 50 90

Mångkamp Vi säljer Nak hårvårdsprodukter

DropIn-spel, Studentrabatt

www.golfgarden.se Svartöv/Gammelstadsv 19, Tel 0920-23 23 60

Tel 0920-894 00 • Skomakargatan 32

Rönnbäcks fisk LULEÅ 30/1

MATEMATIK- OCH NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SPECIALUTFORMAT PROGRAM MED SPETSUTBILDNING I MATEMATIK För Dig som har intresse och talang för matematik och som dessutom vill ha en bred gymnasieutbildning. Informationsmöte 27/1 kl 19.00 på kvarteret Kungsfågeln, sal 6605. Luleå Gymnasieby - i samarbete med Ltu - är en av tre skolor i Sverige som fått Skolverkets uppdrag att starta en riksrekryterande spetsutbildning i matematik.

Tel 0978-103 83 - 104 44 Fiskbilen Anders 070-540 83 30 Mattias 070-669 82 29

(Office, parkering Midgårdsvägen 9 mittemot Coop Arena)

ERBJUDANDE!!!

Övriga sortimentet • Färsk Norsk lax (filead) • Gravad lax • Kallrökt lax • Rökt lax • Halstrad lax • Laxfilé i skivor • Färsk röding • Torskfilé • Halstrad forell • Hällefilé • Sejfilé • Uerfilé • Tonfisk • Smörfisk • Musslor (gröna blåa) • Räkor (skalade, oskalade) • Panerad spätta • Löjrom (Kalix) • Forellrom • Sikrom

kl 11.00 - 18.00

• Strömmingsfilé • Panerad sej • Panerad pollok • Calamaris (bläckfisk) • Inlagd sill (egen tillv) • Matjesill • Salt sillfilé • Pilgrimsmusslor • Hummer • Havskräftor • Rödingfilé • Foreller (grillsaltade) • Gösfilé • Färsk fjällsik • Gravad sik • Gravad röding • Kungskrabba • Löja • Vitlöksströmming • Fiskekakor

• • • • •

Färsk norsk lax (superior, filéad) 67:- kg Färsk regnbågslax 64:- kg Ver (hel, stor) 69:- kg Norsk Torsk (hel, sågad) 89:- kg Färsk fjällröding (3-4 pack, fryst) 129:- kg • Gravad fjällröding 139:- kg • Färsk fjällsik (4 pack, fryst) 54:- kg 3 pkt 49:- kg 5 pkt 45:- kg

Vi borgar för absolut bästa kvalité "fisk från rena vatten"

Sista ansökningdag: 2 mars 2009 För information, kontakta: Thomas Nahlin, syv: 0920-45 33 45 www.lulea.se/gymnasieskola

Vår filosofi är enkel! Vi ska med god kommunikation med er tillgodose utbildningar efter ert behov, med hög kvalitet och till rätt pris!

Bröllopsmässan 2009 Kulturens Hus i Luleå Lördag 31 januari kl. 10:00 - 15:00 Fri entré! Under dagen visas en bröllops modeshow

Utbildningar • Datautbildningar • Heta arbeten • Skylift/saxlift utbildningar • Truckutbildningar • Säkerhet på väg

- MEDVERKANDE -

S

å

• Företagsanpassade utbildningar

Telefon 0911-195 55 www.nuab.se

Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0

www.boomerangen.se I samarbete med:

Onsdag 28 januari 2009 extra

19


!

gen i x a

D

Bilar säljes

Medlemsföretag

Tänker du minska din vikt under våren? Behöver du förändra ditt ätbeteende? Har du provat de flesta dieter, utan varaktigt resultat?

Arctic Steel Circle ekonomisk förening har samlat nytänkande och yrkesskickliga företag i stålbranschen i ett dynamiskt och kunskapsintensivt nätverk

Vi arbetar utifrån ett kognitivt perspektiv med förändring av ätbeteendet.

Arctic Steel Circle i samarbete med Kalix kommun Inbjuder till en inspirationsdag inom stål, plåt och innovationer

10 kurstillfällen. Föranmälan. Start 4/2-09. Onsdag kl: 17.00 Tele: 0920-130 40 • Sandviksgatan 20

Torsdag 19 februari 2009, Folkets Hus i Kalix, lokal Rånön 11.30 Registrering 12.00 Lunch på Folkets Hus 13.00 Inledning Per Hallqvist Kalix kommun Åsa Fredriksson, Arctic Steel Circle 13.30 Presentation av höghållfast stål och dess användningsområden Anders Ahnqvist SSAB Tunnplåt AB 14.00 Allt är möjligt – bara man bestämmer sig för att göra det – Östen Mäkitalo, ett världsnamn i elektronikbranschen och mobiltelefonens fader För Östen Mäkitalo har hans osvikliga intuition varit en viktig ingrediens. Mannen bakom mobiltelefonen, personsökaren, digital högupplösnings-tv och mycket annat. 15.00 Kaffe 15.30 Hur man lyckas växa trots avståndet till marknaden Anders Frisinger Z-Mek koncernen, SLP i Övertorneå, (tidigare chef på Volvo VCE) 16.00 Mingel i minimässan Här ges möjlighet att skapa kontakter och byta visitkort med deltagande företag och organisationer. 17.30 Incheckning för övernattning Hotell Valhall 18.00 Middag på Hotell Valhall

FAZER SÖKER SÄLJARE I LULEÅ OCH KALIX Fazer Bageri AB är ett av Sveriges främsta bageriföretag med kvalitet och välbefinnande i fokus.Vårt sortiment består av Fazer rågbröd, Lövånger tunnbröd , Skogaholm bröd och Delicato konditoriprodukter. Med dessa fyra välkända varumärken har vi ett attraktivt sortiment med hög kvalité som gör oss till en av de större leverantörerna inom Svensk Dagligvaruhandel. Vi söker dig som är försäljningsinriktad och vill vara företagets ambassadör gentemot våra kunder. I tjänsten ingår att med lastbil besöka butiker, sälja och plocka upp bröd direkt i butik, ta order, finna de bästa säljplatserna samt skapa goda kontakter med kunderna. Du måste vara självständig, ansvarskännande, ha ett trevligt uppträdande även i stressade lägen och vara intresserad av service och försäljning. Detta är avgörande för hur du och vi kommer att lyckas. Tidigare erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete inom och till dagligvaruhandeln är naturligtvis en merit men inget krav. Vi ser gärna både tjejer och killar som sökande. C-körkort är ett krav. Fast lön med möjlighet till provision om försäljningen blir bra. Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att ringa: Håkan Sjödin 0730-52 25 10 eller Gunilla Carlsson 070-260 33 54

Samarbetspartners Din ansökan vill vi gärna ha senast den 6 februari 2009 och du kan antingen maila din ansökan till hakan.sjodin@fazer.se alternativt skicka din ansökan till: Fazer Bageri AB, N.Strömsborgsgatan 45, 871 41 Härnösand Fazer Bageri tillhör Fazer koncernen och är ett av de ledande bageriföretagen i Östersjöområdet med verksamhet i Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Gedigen kompetens, förstklassiga produkter, kända varumärken och Fazer-identiteten är hörnstenar i Fazer Bageris framgång. År 2007 hade Fazer Bageri en omsättning på 483 miljoner euro. Antalet anställda är ca 7 000.

Arrangemanget är kostnadsfritt Meddela om du/ni kommer senast tisdag 10 februari 2009 till Åsa Fredriksson, info@arcticsteel.com eller telefon 070-319 18 84 Önskas hotell ordnar vi gärna bokningen på Hotell Valhall. Ni betalar vid utcheckning. Enkelrum 595 kr Dubbelrum 820 kr

-Ì ««> Ì ÕÛ > Ìi

(priser exkl. moms)

Kompetens och yrkesskicklighet i samverkan Arctic Steel Circle utvecklar, tillverkar, säljer och transporterar kvalificerade produkter i bland annat ultrahöghållfast stål samt erbjuder helhetslösningar till kunder, genom samlad kompetens och yrkesskickighet i nätverket.

20 extra Onsdag 28 januari 2009

6 Ã>ä` ËËäÃË `° *}ä ãä£ Ç{ È 6BÀ `à >ËÔÀv `i ä77 ÛÛÛ°ÛÛv°Ãiääãn ÈÒ{äÇ{äãã

Bostad säljes


NÖJE

Lennart Johansson styr Mariakören från platsen bakom pianot.

FOTO: ROBERT ÖSTHOLM

En kör som gör gott Nederluleå församling tar ton i jättemanifestation för Gaza Nederluleå församlings bidrag till Gaza – en jättekör. Med en massiv mängd sångare tar församlingen steget in i Kulturens hus och samlar in pengar till ungdomar med funktionshandikapp i Gaza. LULEÅ Normalt brukar Nederluleås körer ”spela på hemmaplan” – alltså sjunga i församlingens kyrkor. Nu har man tagit ett steg mot någonting nytt när man sammanför sina barn-, ungdoms- och vuxenkörer i ett gemensamt program på scenen i Kulturens hus.

Den 1 februari väntas totalt mellan 200 och 250 sångare kliva upp och sjunga igenom ett 50 minuter långt program – där samtliga körer deltar i alla sånger, oaktat om det är barnsång eller rockigare gospel. – Vi har funderat på att gå ihop såhär tillsammans under ganska många år. Normalt sjunger vi ju i kyrkorna, men nu står det ju ett jättefint kulturhus i stan och då är det klart att vi är sugna på att testa. Kanske kan man rent av fånga upp någon eller några som i vanliga fall inte går på

VI BORRAR ENERGI OCH VATTENBRUNNAR

körsång, säger Lennart Johansson. När Extra träffar Lennart Johansson sitter han bakom sitt piano och instruerar Mariakören i de allra sista detaljerna innan kören väntas vara redo för Kulturens hus.

Vill skapa unik kontakt Det är också så förberedelserna har gått till – körerna övar på olika håll och musikerna har haft kontakt, stämt av med varandra och sett till att alla drar åt samma håll. – Nu tror jag vi ligger på ungefär samma nivå, vi är nog

kappade barn och ungdomar i Gaza. – I praktiken är hela arrangemanget en utgift för oss, eftersom vi har stått för marknadsföringen och lokalhyra. Det är församlingsmedlammarnas pengar som används till det här och jag tror och hoppas att man ser det som en bra och vettig satsning från vår sida. Personligen tycker jag att det är jättekul om vi kan hjälpa till och göra en liten skillnad för andra människor. ROBERT ÖSTHOLM robert.ostholm@norrbottensmedia.se

Välkommen in och gör dig fin! Klippning ............... 300:Färgning................ från 550:Färgning av fransar & bryn samt plockning ... 200:Löshår, Extentions...........från 4000:-

JUHA RAJALA, 070-325 02 44

www.luleaenergiborrning.se

synkroniserade. När vi väl står på scen har jag en personlig tanke om att vi tillsammans ska skapa en unik kontakt mellan generationerna och ge barn, ungdomar och lite äldre en ”tillsammanskänsla” som annars är svår att uppnå, säger Johansson. Han förklarar att förhoppningen är att så många som möjligt ska sluta upp runt jättekören. Alla församlingens inkomster från uppträdandet kommer att gå till hjälporganisationen IM, individuell människohjälp, som ger stöd åt funktionshandi-

Frida Pettersson Frisör

HairFashion

Mjölkuddens Centrum För mer info och tidsbokning ring 22 33 60

Onsdag 28 januari 2009 extra

21


TIDSFÖRDRIV

HÄLGEKRYSSET

Skicka SMS till 72672 kostnad 6 kr. SMS:a in ditt svar. Skriv elu följt av bokstäverna i de numrerade korsorden eller kryptot SMS:a in dittrutorna svar.i Skriv elu följt av och skicka till 72672 (det kostar 6 kronor /sms).

2.

bokstäverna de numrerade rutorna Till exempel: eluiabcd. Det måste vara ett mellanslag mellan orden.

och skicka till 72672 (6kr).

Vinnare publiceras i kommande nummer och

T.ex. elumed abcd .Det måste vara ett belönas en Trisslott. mellanslag (och bara ett) mellan orden.

04 Lösningar vecka 51 HälgeHälgekrysset krysset

3.

Kakuro Kakuro lätt lätt 28 49 1 92 3 87 41 29 54

17 28 54 71 82 9 2 18 71

39 67 22 6 65 71 24 3 92

36 73 14 91 2 1 57 63

99 15 68 43 53 48 6 3

54 3 36 2 11 84 5 39 82

86 3 41 8 22 9 19 58 4

78 23 5 86 5 79 27 15 31

67 11 2 99 33 8 4 24 13

4. 1.

K K rr yy pp tt oo

Kakuro 12 33 13

5

19

Japansk hjärngympa 8

11 12

4 31 6 11 11 17

10 34

16

17

7 11

16

9

9 23

16

2

Lätta varianten Regler:

34 38

29 25

16

17

23

4

5

9 3

22 24

SMS

Kakuro fungerar som ett vanligt korsord - men med tal i stället för bokstäver. Siffrorna 1 till 9 ska användas. Talen i de svarta fälten är summan av siffrorna i de vita och grå fälten. I varje summa får inte ett tal förekomma mer än en gång. T ex kan summan 4 med två bokstäver endast skrivas 1+3 eller 3+1 (2+2 godkänns inte då det är samma siffror.) Tal i de vita fälten skall vara jämna. Tal i de grå fälten ska vara ojämna.

K r y p t o

1.

4. 3.

72672

22

2.

AN FRÅG Vad hoppas du få ut av 2009?

Esko Hakasalo, 43, omvärldsbevakare, Boden: Ett bättre fågelår. Det har varit dålig tillgång på tjäder under 2008. Och överlag att det blir bättre tider.

22 extra Onsdag 28 januari 2009

Shara Boström, 33, utredare i Arvidsjaurs kommun, Sanden: Att alla projekt på jobbet går i land. Jag har bara jobbat där i fyra månader.

Martin Johansson, 19, arbetssökande, Prästholmen: Jag hoppas på ett jobb och då helst inom detaljhandeln.

Magdalena Gustafsson, 12, studerande, Boden: Bättre betyg i skolan och en hundvalp. En långhårig Collie!

Johan Boström, 37, sektionschef, Sanden: Att en resa till Mali blir av. Där ska jag hälsa på en kompis.


Helgerbjudande

Stöd forskning kring

Stroke

Södra hamn buffé Kom 2 betala för 1.

Auktoriserad Citroën verkstad i Torneå med 20 års erfarenhet.

Gåvogiro 90 10 07-5

Fläskfilé - kyckligklubbor - lax mm

Service, reservdelar, garantiärende.

Neurologiskt Handikappades Riksförbund Box 3284 103 65 Stockholm Tel. 08-677 70 10. Fax 08-24 13 15

Gäller fred 30/1 samt Lördag 31/1

Kvällserbjudande Filé Mignon 129:- ord 195:-

Pohjolan Auto Torpinkatu 6, Torneå Öppet 7-16 Sv. tid Tel. 00 358 16 446 246 www.pohjolanauto.fi

Gäller Februari ut!

UTFÖRSÄLJNING! Kvällsöppet : Onsd-torsd 17- 21 • Fre 16 - 23 • Lör 12 - 23. Lunchbuffé: mån-fre 11.00-14.00. Småbåtsgatan 2, tel 880 10

BUTIKEN UPPHÖR!

HALVA PRISET* PÅ ALLT I BUTIKEN! Vi bjud barnens s er på kidpass! Avser 6/2 -8 /3, nybokn

*

SYMASKINER 25% RABATT

*

MAIRO 25% RABATT

Öppet: Måndag-fredag 12-18, Lördag 10-15

Ett hälsosamt hundliv

ing skidpaket. Kan ej kom ar av bineras med andra erbju Max 2 barn danden. /familj.

SPANTGATAN 2, LULEÅ HOME CENTER, (INTILL NORDSJÖ FÄRG) 0920-22 55 31 - STOR FRI PARKERING VID ENTRÉN!

NU!!!!

www.bjorkliden.com · 0980-641 00

RABATT

RABATT

Erics El elkedjan

en

arg

väg

mak

den

asin Mag

g

atan djeg Sme

Kulturens hus

STAD

Nu erbjuder vi även reparationer av din personbil i vår nya verkstad. Ex: -

Service Avg system Bromsar Kamremsbyte Motor reparationer Nya som begagnade reservdelar

Veterinär Lars Steinwall tillsammans med sjukgymnast Inger Jacobson föreläser om vård och träning i olika skeden i hundens liv. Jan Davidsson från Hills föreläser om utfodring vid ledbesvär och hälta hos hund. Vi demonstrerar vattenträning i vår rehabavdelning. Här möter ni rehabsköterskorna Sanna Steinwall och Sara Hellgren. Föreläsningen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika FÖRST TILL KVARN! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. Ange i anmälan fullständigt namn och telefon nummer där vi kan nå Er om det skulle behövas. Bekräftelse av bokningen sker till angiven e-post adress. För vår planering, vänligen meddela senast 2009-02-28 till e-mail: jenny.lundqvist@djursjukhuset.se

FYRKANTENS BILDEMONTERING Mer info, kolla på vår hemsida: www.fyrkantensbildemontering.com eller ring 0920-154 04/155 04

Vi söker DIG som vill hjälpa oss och rädda liv Norrbottens Första hjälpen - Grupp organiserar frivilliga för första hjälpen beredskap. Vid publika evenemang ex. konserter, festivaler, mässor eller idrottstävlingar, där det behövs beredskap som ger första hjälpen vid eventuella olycksfall eller hastigt insjuknande.

elkedja

elkedja

Bakom brandstationen. Skomakarg. 38, Luleå. 0920-165 50

erics elektriska luleå ab

Sko

Bo

erics elektriska luleå ab

Norra Hamn

elkedjan

elkedjan

50%

50-75%

erics elektriska luleå ab

erics elektriska luleå ab

med sensor

LAMPOR/ ARMATURER

elkedjan

elkedjan

UTOMHUSBELYSNING

Ett stort antal

erics elektriska luleå ab

erics elektriska luleå ab

Ett tillfälligt parti

edjan

edjan

REA REA REA

ÄVEN VERK

Djursjukhuset Gammelstad inbjuder Dig som hundägare till föreläsning. Datum Tisdag 10 mars 2009 Tid 18.00 Plats Djursjukhuset Gammelstad Företagsvägen 5, Gammelstad

Vi söker dig som har engagemanget och viljan att arbeta aktivt ideellt för att hjälpa utsatta människor. Inga förkunskaper krävs, du får den utbildning du behöver för att fullfölja din arbetsuppgift i att ta hand om allt från lättare skador till livsuppehållande åtgärder.

GOLDWELL söker HÅRMODELLER Modelluttagning torsdag 5 februari kl. 17.00 på Quality Hotel, Storgatan 17 Killar och tjejer för klipp och färg till visning på Quality Hotel i Luleå lördag den 7 februari.

Nu har vårterminen börjat! Nybörjarintag från vecka 4. Prova gratis under två veckor! Nya uppdaterade tider och mer info på hemsidan www.ljjk.net, eller ring Agneta Ruuth 070-645 45 17.

Några av årets uppdrag: Kirunafestivalen – PDOL – Luleåkalaset – Stadsmaran – Vårruset – Fotbollsturneringar – Boden Alive – Beach Party 2009 – Bothnialoppet

Informationsmöte Tisdag den 3/2 18.30, småbåtsgatan 3. Luleå (ingång på kortsidan av Willys, mot arbetsförmedlingen, samma ingång som ISS) För frågor och anmälan kontaktar du Ulf Hahto på nr 0920-23 72 27 alt. 070-608 72 27.

Du får lunch och fika under dagen plus hårvårdsprodukter till ett värde av 500kr. (Ålder 18-35 år och du bör vara tillgänglig hela dagen den 7 februari)

www.beredskapskretsen.se

Luleå beredskapskrets

BUDOCENTER, EDEFORSGATAN 63

Onsdag 28 januari 2009 extra

23


Show & Musikgruppen

Gammalt och Nytt Lånat och Bytt

RÖDE & RÅTT Lördag 14 feb. kl. 18.00

KOTTARNA 15-års jubileum

After Work

Örnässkolans aula Pris: 120:- inkl.fika Förköp Harald: 26 77 01, Sune: 26 70 94, Lena: 661 65, Per: 25 13 87

Nu är den igång igen from 30 januari Boka bord på tel: 0920-160 11

PRO SKURHOLMEN

Öppettider: Må-to 11-20, fr-lö 11-01 Nygatan 11, Luleå

Stor buffé med varma rätter +1 glas öl/vin

Speldagar: Januari: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Februari: 1, 7, 8, 14, 15 Samtliga föreställningar börjar kl. 18.00

99:-

ÅRSMÖTE

Balans • Smidighet • Koncentration • Samarbete • Inre styrka • Gemenskap

Tisdag 17 feb kl. 13.00 på Örnäsgården

BOKA NU! 0924 - 220 10 eller tallus@telia.com

Biljetter 140 kr Caféet öppnar 2 timmar före, insläpp salongen 1 timme före Vi spelar som alltid i vårt eget Folkets Hus i Bjurå, väg 356 mellan Morjärv och Boden

PRO:s ombudsman Ulla Ohlsson medverkar. Kulturinslag: Irländsk folkmusik med REEL:s. Fika serveras. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 feb.

Vi hälsar Er varmt välkomna till en glad kväll!

KOTTARNA www.kottarna.com

VÄLKOMNA! / STYRELSEN

Luleå Freestyle hälsar Dig välkommen till Nybörjarträning i Freestyle (puckelpist och jibbing). Träningen riktar sig till skidåkande killar och tjejer i åldern 8-12 år. Krav: Hjälm och ryggskydd. Det krävs inga speciella förkunskaper, huvudsaken är självständig skid- och liftåkning. Start: Onsdag den 4/2 kl 18.00 Pris: 300:Begränsat antal! Först till kvarn gäller… Anmälan till: luleafreestyle@hotmail.com Senast den 1 februari. Ett samarbete med Mer info i samband med anmälan. Välkomna!

AIKIDO Nybörjarstart 3/2

Vuxna och tonåringar från 14 år

19.30-21.00 - Judohallen (Pontushallen längst ner i källaren.) Träningskläder: t-shirt, långbyxor (barfota)

Prova på 4 ggr för 200 kr, medtages vid första tillfället. Träningstider: Tisdag 19.30-21.00 • Torsdag 20.15 - 21.45 • Lördag 12.00-14.00 Vid frågor, ring: Anna, 070-592 03 62

www.aikido.bushido.nu

DATA -

Data, nybörjare, steg 1-3 Grundkurs i Officepaketet Internet, nybörjare Internet, påbyggnad steg 2-4 Fixa datorn Bildredigering Bokföring

HANTVERK & KONST -

Silverlera, steg 1 och 2 Emaljera på silverlera Bronslera Smyckesglas-fusing millefiori Träslöjd Tennbroderi Akryl o Akvarellmålning, nybörjare Foto– digital Scrapbooking Teckna manga

MAT & DRYCK - Thailändsk matlagning - Från druva till vin

HÄLSA/PERSONLIG UTVECKLING -

Ayur Veda KBT – En hjälp till självhjälp Noll mobb på jobbet Värkstaden: Forum för människor med smärta och värk. Öppna träffar – kom och prova!

SPRÅK - Engelska, nybörjare - Engelska, konversation - Spanska nybörjare & fortsättning - Ryska, nybörjare - Tyska, nybörjare - Finska, nybörjare & forts.

NATUR - Biodling, nybörjare - Jägarskolan - Flugbindning

SKOG - Kraftsamling skog (lär dig öka lönsamheten på din skog) - Föryngring av skog - Röj din skog

DANS & MUSIK - Linedance nybörjare - Lär dig läsa noter

BÅT - Båtförarintyg - GPS Navigering - VHF

FRITID - Förarbevis snöskoter - Släktforskning - Bygdeforskning

Marknadsföringsseminarium för smarta företagare

Ta del av vårt cirkel utbud på vår Hemsida: www.sv.se/boden-lulea

Du får fler kunder eller så betalar du inte en krona* * Du sätter ribban. Du ska vara 100% övertygad att du får fler kunder, inte jag. Lyckas jag inte prestera enligt dina krav så får du pengarna tillbaka och jag bjuder dig dessutom på lunch för att ha ödslat din tid. Inga krångliga frågor. Jag tar hela risken. Du kan läsa allt om erbjudandet på webbsidan:

www.marcuszacco.se/seminarium/ Jag trodde jag visste allt om marknadsföring och hur man tjänar pengar, men när Marcus presenterade sitt tänk så gick jag i taket. Tack vare hans nya ideer slog - Jack Hansen, Copywriter.se

Den bästa samlade information om entreprenörskap som jag någonsin har hittat! - Mattias Sunneborn Sunneborn.se

Nordkalotten konferens i Luleå, söndag 22:e februari kl 9.30-17.30 Pris: 2400 kr ex moms. OBS! Anmäl dig senast 31/1 för att få 500 kr förhandsrabatt. Frukost, lunch och fika ingår. För att anmäla dig ring 0702771948 eller skicka epost marcus@marcuszacco.se

24 extra Onsdag 28 januari 2009

Almgatan 4 , Boden 0921-171 90 Storgatan 26, Luleå 0920-893 20

TACK!

Luleåkretsen

Kära Luleåbor och alla, alla Ni andra! Röda Korsets Luleåkrets vill framföra sitt varma tack för det gångna året 2008. Det är tack vare Er givare, kunder och besökare på Mötesplats Kupan, alla ideellt arbetande människor, anställda, medlemmar i Röda Korsets Luleåkrets, deltagare från olika arbetsmarknadsåtgärder och kriminalvården. Ni alla har bidragit till det goda resultatet som vi uppnått och är ett stort och varmt tack värda. Varmt tack! P.S. Om Du vill skänka något till Röda Korset, så tar vi med glädje emot gåvan. Om Du inte kan komma själv med gåvan, så kan vi hämta det Du vill skänka. Ring nedanstående telefonnummer: Andreas 073-042 03 83 • Pierre 070-221 19 98 • Roland 070-346 45 52 Mötesplats Kupan 0920-12336 • Röda Korsets kontor 0920-220383 E-post: janerikedlund@hotmail.com Mötesplats Kupans öppettider är: Mån, tis, ons och tors 10.00 - 18.00, Fre 10.00 - 16.00, Lör 10.00 - 14.00 Vi bjuder på gott kaffe alla dagar! Varmt välkommen till Röda Korsets Mötesplats Kupan i Luleå. Småbåtsgatan 3, vid Södra Hamnen, i samma hus som Willys. För Röda Korsets Luleåkrets Janerik Edlund, Verksamhetschef


Vi Vi lag har NY koc ar ma k t från från Alan ya hela v ärlden . s kök

Motionsdans Onsdag 28/1, kl. 19-22 Tunaskolans aula, Luleå

Musik: Ola & Jag Nästa dans 4/2

Sven-Rogers mé Berggren

Lammspett, kycklingspett pepparsås och bearnaisesås

Arr: Notvikens IK

169:Filé Pamukkale Grillade fläskfilémedaljonger med krämig gorgonzolasås

Haradsrevyn

SPA(r) på Friskheten

RESTAURANG NYGATAN 14 • TEL. 158 40 • LULEÅ

Helgerbjudande! • Tonfisk Entré • Filé a la Corsica Oxfilé m Gordon Bleusås & varma grönsaker

• Glass Fruites Glass m fruktcocktail & chokladsås

Lördag den 21 februari kl. 19.00, Edeborg, Harads Premiärfest med supé och levande musik: 270:Endast revy 150:Övriga föreställningar, Harads:

.

Grillmix

Entré: 100:Servering.

Kan man lita på ett SPA-hotell som drivs av Inge Frisk? Och vad säger statens pirater om Edefors lyckas bilda fristat?

Nyskriven revyfars med

VECKANS ERBJUDANDE!

229:-

• Black & White Oxfilé, fläskfilé m bearnaise& tryffelsås

OBS! Nya exklusiva rätter!

Dagens lunch

119:75:-

v.05 Torsdag: Fläskfilé m grönpepparsås & stekt potatis Fredag: Kycklingspett m tzatziki, grönsallad & pommes frites

v.06 Måndag: Fläskfilé m rödvinssås & potatisgratäng Tisdag: Biffstek m stekta champinjoner & lök & stekt potatis Onsdag: Entrecote m bearnaisesås & råstekt potatis

119:Serveras med valfritt tillbehör

Stans nya After Work Med smaker från hela världens kök

Fredagar 16.00 - 19.00 99:FFÉ LUNCHBU 4.00

Lägre pris vid avhämtning Ring gärna och boka bord!

1.00-1

Mån-fre 1

75 kr

Tel 133 61 • Köpmang. 31 - LULEÅ www.anatolia.se

LIVE MUSIK FRE KENT & TOMAS - LÖR TONY K FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Mån-tis 11-24, ons-tor 11-01, fre 11-03, lör 12-03, sön 12-24

Stöd Demensförbundet Pg 25 92 53 - 3

vinter.

SAGA-teatern Boden,

Onsdag 28 januari 2009 extra

25


GÄSTSPEL FEM GÅNGER GUD av Jonas Hassen Khemiri En av säsongens hetaste pjäser...(DN). Ett fåtal bilj. kvar!

TOSCANA BAR & KÖK

Riksteatern/Regionteatern Blekinge Kronoberg. Arr: Luleå Riksteaterförening/Norrbottensteatern

SATURDAY NIGHT FEVER LÖRDAG 31 JANUARI

Lör 7 feb 19.00. Scen 2.

TANT BLOMMA av Kristina Lugn I rollerna: Therese Lindberg och Maja Runeberg Regi: Rasmus Lindberg PREMIÄR 3 feb 12.00 (Soppteater, utsålt!) 4–6 feb 19.00, 7 feb 15.00 Vårens program/kalendarium finns nu att hämta i teaterns kassa och på Kulturens Hus.

Sista chansen!

ALLA HJÄRTAN av Katarina Kieri Öppet publikrep 7 feb 14.00-14.45. Ingen entré. Rep.inför publik 10, 11, 12 feb 19.00. Bilj. i teaterns kassa. URPREMIÄR 14 feb 19.00 Genrep 13 feb 19.00

10 Lunchehre59 - :c :-) r-)50:90 Ludn800 10 (Or 0: 80 (Ord

Köp ditt luchhäfte nu i nu i luchhäfte dittspa Köpoch Januari ra 110:a- 210:nuari och spar LunchbufféJamån d-fred 10:3 0-13:30 10:3:30 nd-fred0-13 Lunchbuffé må

Presenterar:

HARDLY, STILL, FRESH, AND, YOUNG

Januarierbjudande! e! nd Januarierbjuda

Passa på nu! Sista dagarna. Köp ditt lunchhäfte för 590:-

Kl. 21.30-01.00 - Irish Rock Musik

10 luncher, ord 800:Spara 210:-

www.restaurangtoscana.se

Gäller Januari ut.

Restaurang

KRONAN

Boka bord på tel: 0920-170 99 • Adress: Ringgatan 26, Luleå

www.restaurangkronan.se - Kronan A1 - Tel 0920-43 43 40

NYHET! ITALIENSK MENY ÄT 2 BETALA FÖR 1 Gäller t.o.m sön 1 feb VALDOSTANA 199:(oxfilé, parmaskinka, ost och grönsaker) med valfri potatis

PASTA 119:• Kyckling • Oxfilé • Vegetarisk • Bolognese

BLACKIS 27/2

Nostalgiafton med dans till kända Evergreens – även modernare tongångar finns på repertoa ren. Programmet NOSTALGIAFTON med Dans har blivit "succe".

ORK. SVEMPA & UNDERHÅLLARNA För info och bokning ring, Restaurang Carlsson, tel 606 19 Välkommen! Under kvällen en överraskning!

NYHET!

23+

Nattöppettider se: www.restaurangcarlsson.se eller www.pizza.nu

Öppettider: Måndag-Stängt, Tisdag-Onsdag 14-24, Fredag-Lördag 11-02, Söndag 11-20.

Laxgatan 19, Svartöstaden

Tel: 606 19

TORSDAG Premiär 29 jan! Varje löningstorsdag hela våren! Nästa gång 26 feb

26 extra Onsdag 28 januari 2009

+

25 år och vårdad klädsel


TV I VECKAN O N S DAG 28/1

TO R S DAG 29/1

F R E DAG 30/1

LÖ R DAG 31/1

S Ö N DAG 1/2

M Å N DAG 2/2

T I S DAG 3/2

6.00 Gomorron Sverige 9.30–11.10 UR 12.00 Rapport 12.05–12.35 Mia och Klara (R) 13.00 Film: Osmosis Jones 14.35 Öga mot öga 15.05 Renheten framför allt (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Carola – 25 år som artist (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Sommer 22.00 The Tudors 22.55 Kulturnyheterna (R) 23.10 Stormen (R) 0.10 Mästarnas mästare (R) 1.10–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Gomorron Sverige 9.30–11.30 UR 12.00 Rapport 12.05 På spåret (R) 13.05–13.50 Andra Avenyn (R) 14.15 Fråga doktorn (R) 15.00 Mästarnas mästare (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Mia och Klara (R) 17.25 Hästbröderna 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Antikrundan 21.00 Plus 21.30 Ett annorlunda liv 22.00 Debatt 22.45 Kulturnyheterna (R) 23.00 Uppdrag granskning (R) 0.00 Diplomaterna (R) 0.30 Öga mot öga (R) 1.00–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR 12.00 Rapport 12.05 Debatt (R) 12.50 Räddad av fienden (R) 13.35–14.45 Direkt: Alpint 15.00 Carola – 25 år som artist (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Antikrundan (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 På spåret 21.00 Skavlan 22.00 Film: Hitch: Din guide till en lyckad date 23.55 Kulturnyheterna (R) 0.10 Mia och Klara (R) 0.40 Film: Rush Hour 2.15–8.05 Sändningar från SVT24

8.30 Fråga doktorn (R) 9.15 Go’kväll (R) 10.00 Andra Avenyn (R) 10.45 Vinterstudion 10.50 Direkt: Alpint 12.10 Vinterstudion 12.50 Direkt: Alpint 14.10 Direkt: Längdåkning 16.00 Diplomaterna (R) 16.30 SM-helg Sundsvall 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Bolibompa 19.00 Bobster 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Film: Så som i himmelen. Svenskt drama från 2004. 22.10 Brottskod: Försvunnen. Kriminalserie från 2007. 22.50 Farlig resa 23.40 Film: Maria full of grace 1.20–7.55 Sändningar från SVT24

8.00 Uppdrag granskning (R) 9.00 Go’kväll (R) 9.45 Vinterstudion 9.50 Direkt: Alpint 10.50 Direkt: SM-helg Sundsvall 13.15 Direkt: Alpint 14.15 Vinterstudion 14.30 Stormen (R) 15.30 På spåret (R) 16.30 SM-helg Sundsvall 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Djursjukhuset (R) 18.45 Merlin 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Mia och Klara. Svensk humorserie. 20.30 Sportspegeln 21.15 Nip/Tuck. Dramaserie från 2007-08. 22.00 UR 23.00 Brottskod: Försvunnen (R) 23.40 Andra Avenyn (R) 0.25–6.00 Sändningar från SVT24

6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR 12.00 Rapport 12.05–12.35 Oväntat besök (R) 12.45–14.15 Direkt: Alpint 14.40 Diplomaterna (R) 15.10 Maggies nya liv (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Alpint 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Mästarnas mästare 21.00 Andra Avenyn 21.45 Film: The faculty 23.30 Kulturnyheterna (R) 23.45 Sommer (R) 0.45–6.00 Sändningar från SVT24

9.00 24 Direkt 10.35 Direkt: Alpint 11.45 24 Direkt 15.50 Harry – med pappa i köket (R) 16.20 Hype (R) 16.50 Babel (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Stephen Hawking och big bang 18.45 Badmästare Paul 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Garage (R) 20.00 Gérard Depardieu 20.55 Rödluvan och vargen 21.00 Aktuellt 21.30 Engelska trädgårdar 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Ghost squad 23.20 Novellfilm 2008 23.50 Popcirkus (R) 1.20 Hjärnstorm (R) 1.50–2.15 Musikmixen (R)

12.05 Popcirkus (R) 13.35 Plus (R) 14.05 Hästprataren från Provence (R) 15.00 Debatt (R) 16.15 Musikmixen (R) 16.45 Rakt på med K-G Bergström (R) 17.15 Schuberts salonger (R) 18.15 Landet runt 19.00 Trabanten – kultbilen. Tysk dokumentär från 2007. 20.00 Så fick regementet sin dotter. Fransk musikdokumentär. 21.00 Rapport 21.05 Regementets dotter. Brittisk opera. 23.20 Rapport 23.25 Syndens lag 1.10 Hype (R) 1.40–2.10 Musikministeriet (R)

6.00 Gomorron Sverige 9.30–11.00 UR 12.00 Rapport 12.05 Sportspegeln (R) 12.50–13.20 Djursjukhuset (R) 13.35 Film: Fridolf sticker opp! 15.00 Eva Rydberg – 50 år på scenen (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Eldsjälar (R) 17.25 Där ingen skulle tro att någon kunde bo (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport med A-ekonomi 18.10 Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport med A-ekonomi 20.00 Stormen 21.00 Diplomaterna 21.30 Öga mot öga 22.00 Maggie vaknar på balkongen 23.15 Kulturnyheterna (R) 23.30 Skavlan (R) 0.30 Nip/Tuck (R) 1.15–6.00 Sändningar från SVT24

9.30 24 Direkt 15.25 Sverige! (R) 16.25 Debatt (R) 16.55 Eftersnack (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Sommarens och vinterns vetenskap 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Popcirkus 21.00 Aktuellt 21.30 Babel 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Eftersnack 22.55 Docktämjaren (R) 23.50–0.50 Ghost squad (R) 6.30 Dagssändningar 15.00 Melrose Place 16.00 Top Model Australien 17.00 Hell’s kitchen 18.00 How I met your mother 18.30 2 1/2 män 19.30 Sex and the city 20.00 Top Model 11 21.00 Film: A little thing called murder 22.45 Sex and the city (R) 23.20 Navy CIS 0.10 2 1/2 män (R) 1.10 Prison break (R) 2.05 Shark 2.55 Mellan himmel och jord 3.45 Hex 4.35–4.40 Smaka på världen 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.45 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Judys domstol 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Doctors 17.50 Parkeringskriget 18.15 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Rookie vets 20.00 Semestersvenskar 21.00 Made in Sweden 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Kvällsöppet med Ekdal 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Jordan, rättsläkare (R) 1.05 Numbers (R) 1.55 Ally McBeal (R) 2.40 Hope & Faith (R) 3.05 Tredje klotet från solen (R) 3.25 This American life 3.55 Nikolaj & Julie (R) 4.40–5.50 De överviktigas marsch (R) 6.00 Dagssändningar 15.09 Vänner 15.40 Fresh Prince i Bel Air 16.10 One Tree Hill 17.05 America’s FHV 17.35 Las Vegas 18.30 Unga mödrar 19.00 Joey 19.30 Vänner 20.00 Arga snickaren 21.00 Hopkins 21.55 Dirty sexy money 22.55 Seinfeld 23.25 CSI Miami 0.25 Jimmy Kimmel live 1.15 Cold case 2.10 CSI NY 3.05 Battlestar Galactica 4.00 3 lbs (R) 4.45 Seinfeld (R) 5.10–5.55 Ellen DeGeneres show

9.30–15.00 24 Direkt 15.15 Agenda (R) 16.00 Hästprataren från Provence (R) 16.55 Eftersnack (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Bland isbjörnar och orangutanger 18.25 Hemligstämplat (R) 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Skolfront 20.00 Hype 20.30 Musikmixen 20.55 Radiohjälpen: Efter tsunamin 21.00 Aktuellt 21.30 Hjärnstorm 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Film: Tala med henne 0.20–1.15 The Tudors (R) 6.30 Dagssändningar 16.00 Top Model Australien 17.00 Hell’s kitchen 18.00 How I met your mother 18.30 2 1/2 män 19.30 Sex and the city 20.00 Generation fett 21.00 Lyxfällan 22.00 Film: Bakom stängda dörrar 0.20 Sex and the city (R) 0.55 Navy CIS 1.50 2 1/2 män (R) 2.20 Smallville 3.05 Mellan himmel och jord 3.55–4.45 Hex 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.45 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Judys domstol 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Doctors 17.55 Parkeringskriget 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Rookie vets 20.00 Sveriges värsta bilförare 21.00 Samantha (R) 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Ice road truckers 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Jordan, rättsläkare (R) 1.05 Numbers (R) 1.55 Ally McBeal (R) 2.40 Hope & Faith (R) 3.05 Tredje klotet från solen (R) 3.25 This American life 3.55 Nikolaj & Julie (R) 4.40–5.50 Video zonkers 6.00 Dagssändningar 17.05 America’s FHV 17.35 Las Vegas 18.30 Unga mödrar 19.00 Joey 19.30 Vänner 20.00 Gränspoliserna England 21.00 Criminal minds 22.00 D.E.A. 22.55 Seinfeld 23.30 CSI Miami 0.25 Jimmy Kimmel live 1.20 Cold case 2.20 CSI NY 3.15 Battlestar Galactica 4.05 Justice (R) 4.55 Seinfeld (R) 5.20–6.00 Ellen DeGeneres show (R)

6.30 Dagssändningar 13.40 Oprah Winfrey show 14.35 How I met your mother (R) 15.00 Melrose Place 16.00 Top Model Australien 17.00 Hell’s kitchen 18.00 How I met your mother 18.30 Scrubs 19.00 Are you smarter than a fifth grader? (R) 20.00 Lipstick jungle (R) 21.00 2 1/2 män 21.30 Film: The whole ten yards 23.25 In plain sight 0.20 Film: Hot Shots 1.50 Film: Buying the Cow 3.15 Hon kom tillbaka från de döda 4.10–5.00 Hex 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.45 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Judys domstol 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 17.00 Direkt: Studio: Handbolls-VM 17.30 Direkt: Handboll 18.55 Keno 19.00 Nyheterna och ekonominyheterna 19.25 Vädret 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Let’s dance 21.30 Hjälp! 22.00 Nyheterna, sporten och vädret 22.25 Let’s dance 22.40 Samantha 23.15 Boston legal 0.10 Mord i sinnet (R) 2.00 Film: Fredagen den 13:e – del 4 3.40 Film: Änglar på rymmen 5.25–6.05 Video zonkers 6.00 Dagssändningar 13.40 Justice 14.35 Joey (R) 15.05 Vänner (R) 15.35 Fresh Prince i Bel Air 16.05 One Tree Hill 17.00 America’s FHV 17.30 Starveillance 18.00 Entertainment now 18.30 Aliens in America 19.00 Reaper 20.00 CSI Miami 21.00 America’s FHV 21.30 Film: The In-Laws 23.25 Transmission 0.20 Jimmy Kimmel live 1.15 E-ring 2.00 CSI NY 2.50 Justice (R) 3.35 Saturday Night Live: Best of Chris Rock 4.40–5.25 Ellen DeGeneres Show (R)

6.30 Sabrina 7.00 Lilla huset på prärien 7.55–8.50 Rachael Ray 9.40 All of us 10.35 My boys 11.30 Simpsons 11.55 Scrubs 12.20 Men in trees 13.10 Pussycat Dolls 2 16.35 Lipstick jungle (R) 17.25 Design: Simon & Tomas 18.25 Lyxfällan (R) 19.25 Film: Miss Secret Agent 21.30 Film: Miss Secret Agent 2 – Armed and Fabulous 23.50 Film: Hur jag lärde en FBI-agent att dansa marengo 1.40 Film: Chasing Papi 3.00 Film: Wasabi 4.35–5.00 Simpsons (R) 6.05 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon lördag 11.30 Bygglov (R) 12.30 Världens längsta kvinna – och jag (R) 13.30 Made in Sweden 14.30 Semestersvenskar (R) 15.25 Comedy inc 16.00 Film: Stormbreaker 18.00 Direkt: Trav: Vinnare: V75 18.50 Keno 19.00 Nyheterna 19.25 Vädret 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Körslaget 20.55 Lotto, Joker och Drömvinsten 21.00 Körslaget, forts 21.30 Film: Serving Sara. Komedi från 2002. 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: Serving Sara, forts 23.45 Film: 28 dagar senare 2.00 Film: The glow 3.50 Min för evigt (R) 5.10–6.05 Video zonkers 6.10 America’s funniest home videos 6.40 Atom 7.00 Sabrina – tonårshäxan 7.25 The war at home 7.50 Degrassi: The next generation 8.20 Beyond the break 9.15–10.00 Full pott 10.30 Wildfire 11.20 Gilmore girls 12.15 Film: Griniga gamla gubbar 14.15 Gordon Ramsay’s the F-word (R) 15.15 Trollkarlens hemligheter (R) 16.10 Gränspoliserna England (R) 17.15 Arga snickaren (R) 18.10 Film: Ace Ventura: Den galopperande detektiven 20.00 America’s funniest home videos 21.00 Mr Bean 21.30 Flashpoint 22.30 Film: End of days 0.55 Saturday Night Live: Best of Christopher Walken 2.15 CSI NY 3.10 Queer as folk 4.05 Girls of the Playboy Mansion 4.55 Drickbart 5.20–6.05 Spa of embarrassing illnesses (R)

8.00 Bolibompahelg 9.00 Disneydags 10.00 Gudstjänst 10.45 Landet runt (R) 11.30 Engelska trädgårdar (R) 12.00 Hjärnstorm (R) 12.30 Musikministeriet (R) 13.00 Babel (R) 13.30 Gérard Depardieu (R) 14.30 Vem vet mest? (R) 17.00 I love språk 18.00 Sverige! 19.00 Miriam in memoriam 19.55 Skjut upp 20.00 Kibbutzen i Falun 20.55 Sjuk-Huset (R) 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Dokument utifrån (R) 22.55 Rapport 23.05 Rakt på med K-G Bergström (R) 23.35 Leslie (R) 0.05 Harry – med pappa i köket (R) 0.35–1.00 Hollywoodredaktionen (R) 6.30 Sabrina 7.00 Lilla huset på prärien 7.55–8.50 Rachael Ray 9.40 Alla älskar Raymond 10.35 Drew Carey 11.30 Spin City 12.30 Pussycat Dolls 2 18.00 Top Model 11 (R) 20.00 Bones 21.00 Film: Holiday 23.40 Scrubs 0.10 Law and order 1.05 Film: In America 2.55 Film: Snow in August 4.35–5.00 Alla älskar Raymond (R) 6.05 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon söndag 11.30 Körslaget (R) 12.55 Let’s dance (R) 14.45 Bonde söker fru – bröllopet (R) 15.45 Sveriges värsta bilförare (R) 16.50 Keno 17.00 Direkt: Studio: Handbolls-VM 17.30 Direkt: Handboll 19.00 Nyheterna och vädret 19.20 Kalla fakta 20.00 Sporten 20.30 Snillen snackar 21.00 Film: Beck – skarpt läge. Svenskt kriminaldrama från 2006. 22.00 Nyheterna och vädret 22.15 Film: Beck – skarpt läge, forts 23.10 Fotbollskanalen Europa 23.50 Advokaterna (R) 0.50 Huge moves 1.45 Krigets färger (R) 2.35 Ice road truckers (R) 3.20 CBS 60 minutes 4.05 Kalla fakta (R) 4.35–5.50 Video zonkers 6.10 Entertainment now (R) 6.40 Atom 7.00 Sabrina – tonårshäxan 7.30 America’s funniest home videos 7.55 Degrassi: The next generation 8.20 Beyond the break 9.15–10.00 Full pott 10.25 Gilmore girls 11.15 Royal flying doctor service 11.45 Airline 12.15 McLeods döttrar 13.05 Spa of embarrassing illnesses 14.05 Hopkins (R) 15.05 Dirty sexy money (R) 16.05 Reaper (R) 17.00 Greek 18.00 Film: Summer catch 20.00 Gordon Ramsay’s the F-word 21.00 Trollkarlens hemligheter 22.00 Pamela Anderson: Girl on the loose 22.30 Skins 23.30 Criminal minds (R) 0.30 CSI NY (R) 1.30 My bare lady 2.25 World poker tour 4.05 Larger Than Life – 33 000 kalorier om dagen 4.55–5.25 Airline (R)

15.50 Gudstjänst (R) 16.35 Landet runt (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Miljöbrott (R) 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Harry – med pappa i köket 20.00 Kallt blod, heta känslor 20.50 Far med pappa 21.00 Aktuellt 21.30 Hockeykväll 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Merlin (R) 23.15 Miriam in memoriam (R) 0.10–0.55 Agenda (R) 6.30 Dagssändningar 15.00 Melrose Place 16.00 Top Model Australien 17.00 Hell’s kitchen 18.00 How I met your mother 18.30 2 1/2 män 19.30 Sex and the city 20.00 Design: Simon & Tomas 21.00 Lipstick jungle 22.00 Prison break 23.00 Sex and the city (R) 23.30 Navy CIS 0.25 2 1/2 män (R) 1.20 Smallville 2.10 Shark 3.00 Mellan himmel och jord 3.50–4.40 Hex 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.45 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Judys domstol 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Doctors 17.55 Parkeringskriget 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Familjen Annorlunda 21.00 Advokaterna 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Californication 23.10 Volvo Ocean Race – veckomagasin 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Jordan, rättsläkare (R) 1.05 Numbers (R) 1.55 Ally McBeal (R) 2.40 Hope & Faith (R) 3.05 Tredje klotet från solen (R) 3.30 Spoons (R) 3.55 Nikolaj & Julie (R) 4.40–5.50 Zero hour (R) 6.00 Dagssändningar 16.10 One Tree Hill 17.05 America’s FHV 17.35 Las Vegas 18.30 Unga mödrar 19.00 Joey 19.30 Vänner 20.00 Sjön suger 21.00 CSI NY 21.55 RAW comedy club 22.25 Seinfeld 22.55 CSI Miami 23.55 Cold case 0.55 MacGyver 2.00 CSI 2.55 Battlestar Galactica 3.45 Justice (R) 4.30–5.20 Ellen DeGeneres show (R)

16.20 Hockeykväll (R) 16.50 Perspektiv 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Sanningen bakom historien 18.55 Rapport 19.00 Vem vet mest? 19.30 Oskrivna blad (R) 20.00 Rakt på med K-G Bergström 20.30 Debatt 21.00 Aktuellt 21.30 Musikministeriet 22.00 Sportnytt 22.15 Regionala nyheter 22.25 Rapport 22.30 Eftersnack 22.55 En tågresa från öst (R) 23.45 Underverk i världen (R) 23.55 Sverige! (R) 0.55–1.25 Engelska trädgårdar (R) 6.30 Dagssändningar 14.35 How I met your mother (R) 15.00 Melrose Place 16.00 Top model 17.00 Hell’s kitchen 18.00 How I met your mother 18.30 2 1/2 män 19.30 Sex and the city 20.00 Top Model 11 21.00 Film: Hide and seek 23.00 Sex and the city (R) 23.30 Navy CIS 0.25 2 1/2 män (R) 1.20 Smallville 2.10 Shark 3.00 Mellan himmel och jord 3.45 Hex 4.35–4.50 Spin city (R) 5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.45 Hem till gården 12.45 Nyhetskanalen 13.00 Direkt: Trav: Dagens rätt 13.30 Judys domstol 14.25 Nyhetskanalen 14.30 Små i stora världen 15.00 House (R) 15.55 That ‘70s show (R) 16.55 Doctors 17.55 Parkeringskriget 18.20 Keno 18.30 Lokala nyheter 18.35 Lokalt väder 18.40 Ekonominyheterna 18.50 Vädret 19.00 Nyheterna 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Bygglov 21.00 Direkt: Friidrott 22.00 Nyheterna 22.25 Sporten 22.35 Vädret 22.38 Lokalt väder 22.40 Victoria Silvstedt – my perfect life 23.10 Samantha (R) 23.40 Judys domstol (R) 0.10 Medium (R) 1.05 Numbers (R) 1.55 Ally McBeal (R) 2.40 Hope & Faith (R) 3.05 Tredje klotet från solen (R) 3.30 Spoons (R) 3.55 Nikolaj & Julie (R) 4.40–5.50 Zero hour (R) 6.00 Dagssändningar 15.40 Fresh Prince 16.10 One Tree Hill 17.05 America’s FHV 17.35 Las Vegas 18.30 Unga mödrar 19.00 Joey 19.30 Vänner 20.00 Shear genius 21.00 Världens minsta kroppsbyggare 22.05 Rules of engagement 22.35 The Big bang theory 23.05 Seinfeld 23.35 CSI Miami 0.35 Jimmy Kimmel live 1.30 MacGyver 2.35 CSI 3.25 Battlestar Galactica 4.15 Justice (R) 5.00–5.50 Ellen DeGeneres show (R)

Onsdag 28 januari 2009 extra

27


www.teamsportia.se

D

! t r a t s y n r ö ax f

599:-

PAKETPRIS RÖHNISCH TEAM TEE RÖHNISCH TEAM CAPRI PANTS Träningstop i funktionell mikrofiber, lätt v-ringad med svarta sidor. Träningsbyxa i funktionell mikrofiber, caprimodell, Röhnisch tryck på vänster ben. Damstorlekar.

ORD. PRIS 799:-

2 för150:-

PAKETPRIS

NORTH BEND ACTION T-SHIRT

ADIDAS CL LOGO T-SHIRT ADIDAS CL SHORTS

349:-

T-shirt och shorts i climalite funktionsmaterial. Herrstorlekar.

T-shirt i funktionsmaterial. Herrstorlekar.

ORD. PRIS 99:-

ORD. PRIS 598:-

150:-

349:CHAMPION SEAMLESS SPORTTOP Sporttop med invändig frontpanel som separerar och stabiliserar bysten. T-ryggs design ger stabil passform. För liten till medelstor byst.

599:-

1195:-

899:-

NIKE AIR CARDIO LOW

NIKE ZOOM QUICK SISTER

REEBOK SMOOTHFIT ST BLAST

Låg träningssko, ovandel i skinn. Stötdämpande mellansula samt Air dämpning i häl och Pouron dämpning i framfot. Damstorlekar. Finns endast på Team Sportia.

Träningssko med ovandel i textil. DiamondFlex teknologi i sulan gör skon smidig och följsam. Zoom Air stötdämpning i häl. Damstorlekar.

Träningssko i hög modell med sömlös konstruktion i ovandelen. Hexride dämpningssystem i häl och framfot. Play Dry foder för effektiv fukttransport. Damstorlekar.

ORD. PRIS 799:VÄLJ RÄTT SKOR Inomhusskor bör vara dämpade fram och bak. Sulan ska inte vara för mönstrad undertill, det försämrar egenskapen att snabbt kunna ändra riktning. Det är viktigt att skon böjs lätt vid framfoten, eftersom man under nästan hela passet jobbar på framfoten. En hög sko ger en känsla av mer stabilitet. Fördelen med högre och stabilare skor är säkerheten. Ett felsteg slutar nästan aldrig med en stukning. Väljer du dessutom en sko med bred sula, så ökar anläggningsytan mot golvet vilket ger den lite mera grepp. På Team Sportia hjälper vi dig att hitta en träningssko som passar just dig.

DELFINGATAN 2 TEAM SPORTIA LULEÅ • Tel: 0920-731 40 • Vardag. 9:00-19:00 Lördag. 10:00-16:00 Söndag. 12:00-15:00 SMEDJAN, STORGATAN 36-38 LULEÅ • Tel: 0920-24 90 10 • Vardag. 10:00-19:00 Lördag. 10:00-16:00 Söndag. 12:00-16:00