Page 3

■ Inpuls Susanne Westerlund ägare: – Vi har inte hörslinga. – Vi har inte haft några förfrågningar om hörslinga. Vi brukar få mer klagomål på att vi spelar för högt. På yoga och pilates förstår jag att det kan behövas där det är noga

att följa ledarens instruktioner. – Det där måste vi kolla upp. Det känns hemskt att vi inte har tänkt på det. Får vi förfrågan är det absolut något vi kan tänka oss. (Alla gymmen på båda orter har installerat ljudöra som håller koll på att ljudnivån inte blir för hög. Reds anm.)

■ Korpen Veronica Bergsten friskvårdskonsulent: – Nej vi har inte det. Det är svårt för oss eftersom vi inte håller till i egna lokaler, men vi har önskat att det sätts in i spegelsalen där vi har de flesta passen och störst antal deltagare.

■ Lulegymnasterna Leila Leinonen kanslist: – Vi har inte det på våra lokaler i Träningsverket i alla fall. Det är ingen som har tänkt på det och det är dåligt av oss som hör, men nu ska vi undersöka vad som krävs för att sätta in det och vad det

kostar. Det är bra om de som har ett handikapp säger till.

BODEN ■ Step in Anna Bäck gruppansvarig: – Nej, vi har ingen. Men det är jättebra att man lyfter frågan.

– Vi har inte fått frågan av någon. – Det finns inte på vår agenda nu, men får vi kunder som har problem att höra instruktionerna är det självklart att vi tittar på möjligheterna att hjälpa dem. ANNELI SUNDBOM

träningslokalen – Jag önskar att de kunde sätta in hörslinga i spegelsalen och i spinningsalen. Det är svårt att delta på ett tillfredställande sätt i träningen när man bara kan härma, säger hörselskadade Elisabet Petrini i Luleå. Nu kan Extra ge henne glädjebeskedet att drömmen om att få träna på samma villkor som alla andra besannas inom en snar framtid.

Hörselskadade Elisabet, 71 vill träna på samma villkor LULEÅ Elisabet Petrini är stammis på Nautilus allt sedan stället öppnade. Hon gillar det för att det är en bra åldersblandning på de som tränar där. Hon behöver inte känna sig utanför med sina 71 år. Det finns dock smolk i glädjebägaren – hon har tröttnat på att inte kunna delta i träningen fullt ut på grund av sin hörselskada. – Jag kontaktade Lars Ohlsson, chefen för Nautilus, i höstas och chefen för kommunens badhus i början på det här året. De lovade att de skulle titta på det.

Kan locka nya kunder

utanför”, säger Elisabet Petrini . Här i samspråk med Lars Ohlsson, Nautilus.

FOTO: ANNELI SUNDBOM

av lagen tycker vi är en brist” tigheter ingår bristande tillgänglighet i definitionen av vad som ska räknas som diskriminering. – Sverige som stat har skrivit under konventionen men vi kan inte gå till domstol med hänvisning till konventionen utan då är det svensk lag som gäller, säger Anna Nilsson. Även i EU-kommissionens förslag om direktiv till likabehandling sägs att funktionshindrade ska kunna delta på lika

villkor och att hinder för tillgänglighet är diskriminerande. – Självklart vill vi på DO att man anpassar sina lokaler. Även om inte lagen kräver det är det positivt om gymägare i det här fallet gör åtgärder för att alla ska ha möjlighet att delta på lika villkor, säger Anna Nilsson på DO. DO vill att folk hör av sig om händelser som denna så att de kan uppmärksamma regeringen på brister i lagstiftningen.

Hörselskadades riksförbund, HRF, i Luleå vill förstås ha hörslingor på så många ställen som möjligt. – Det är en rättighet som vi har att kunna delta som alla andra. Ett gym är att ses som en offentlig lokal, men finns inte möjlighet för dem att få bidrag får vi hoppas att gymägarna ser det som god PR, säger HRF:s ordförande Sten Sture Strandberg. ANNELI SUNDBOM

Lars Ohlsson tycker att önskemålet är fullt berättigat och säger att Elisabet Petrini inte är ensam om att efterlysa hörslinga. Hon tror att hörslinga kan locka nya kunder till gymmen. – Jag är säker på att fler hörselskadade skulle träna om de kunde höra vad ledaren säger. Många försöker säkert men ger kanske upp och tänker att det här klarar jag inte. Hon talar av egen erfarenhet, träningen blir inte tillfredställande när hon inte kan höra instruktionerna och ett tag slutade hon att träna helt för att hon blev så modstulen.

Har gett värkproblem Elisabet berättar att hon som hörselskadad har problem med värk i nacke och axlar för att hon lutar sig fram och spänner sig när hon försöker höra bättre. Eftersom värken kom till-

baka när hon gjorde uppehåll med träningen började hon om igen och bestämde sig för att försöka få hörslingor installerade. – Precis som alla andra mår hörselskadade bra både fysiskt och psykiskt av träning.

Drömmen slår in Elisabet är medlem både i Hörselskadades riksförbund, HRF, och Vuxendöva i Sverige. Nu verkar hennes dröm slå in utan påtryckning från intresseorganisationerna. Jan Hjärtberg, fastighetsförvaltare på Luleå kommun, har ansvaret för lokalerna i Pontusbadet där Nautilus håller till. Han har ett positivt besked att komma med. – Just nu pågår en inventering av kommunens lokaler för allmänheten. Tanken är att kontrollera statusen på hörslingor som redan finns och även se var det behöver utökas eller kompletteras, säger Jan Hjärtberg.

Lovar hörslinga Utredningen påbörjades under hösten 2008 och första etappen, där även Kulturens hus och Arcushallen ingår, beräknas vara klar inom en mycket snar framtid. När en första sammanställning är gjord över vad som ska göras kan arbetet starta. – Jag kan lova helt säkert att det blir hörslinga i både spegelsalen och spinningsalen, säger Hjärtberg.

fakta ■ Landets alla kommuner har skyldighet att se till att alla ställen där allmänheten har tillträde, och där det finns enkelt avhjälpta hinder, ska vara tillgängliga för alla 2010. Det gäller både inom- och utomhus och berör alla slags hinder så som höjdnivåer på marken, trappor, hörslingor med mera.

ANNELI SUNDBOM anneli.sundbom@norrbottensmedia.se

ANNELI SUNDBOM

LARS-HENRIK ANDERSSON

SARA-LENA BRÄNNSTRÖM

ROBERT ÖSTHOLM

BJÖRN HANSSON

JEANETTE BERGSTRÖM

0920-26 27 78 anneli.sundbom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 26 lars-henrik.andersson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 03 sara.brannstrom@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 05 robert.ostholm@ norrbottensmedia.se

0920-26 27 88 bjorn.hansson@ norrbottensmedia.se

0920-26 28 04 jeanette.bergstrom@ norrbottensmedia.se

NYHETSTIPS Ring 0920-26 28 20 Mejla nyhetstips@ tidningenextra.se

Onsdag 28 januari 2009 extra

3

Extra Luleå v5  

Extra Luleå v5

Extra Luleå v5  

Extra Luleå v5

Advertisement