Page 7

Foto: Ralf Elo

Två nya grupper i höstens kyrkoval

Inför förra kyrkovalet ställde Spira elva frågor till de lokala nomineringsgrupperna. Så gick det sedan med tre av dem.

Så gick det med vallöftena

Fullmäktige får info om tre fastigheter

Valtider är alltid löftesrika, men blir det något av alla ställningstaganden för och emot? En enda församling, vigsel för samkönade par och Kyrkans hus vid älven – Spira kollar vad som hände med tre valfrågor från förra valet, 2009. Inför kyrkovalet 2009 gjorde Spira en sammanställning av nomineringsgruppernas åsikter i en rad frågor. Tre av dessa har vi nu följt upp. Bör det bli en enda församling i Umeå? Alla nomineringsgrupper besvarade frågan med ett rungande nej. De ville bevara Umeås sex församlingar, samlade i en samfällighet. Men förra året beslutade Svenska kyrkans kyrkomöte centralt att alla samfälligheter måste göras om till pastorat. Umeås församlingar blir ändå kvar, samlade i ett pastorat, men kyrkoherdarna minskas till en enda och direktvalen till kyrkoråden försvinner. Ska Svenska kyrkan viga samkönade par? Hur Svenska kyrkan ska ställa sig till homosexuell samlevnad har stötts och blötts under mer än 50 år. I oktober 2009 fattade kyrkan beslut om att samkönade par ska få gifta sig i kyrkan, efter att riksdagen beslutat om samkönade äktenskap. Bland nomineringsgrupperna i Umeå var en överväldigande majoritet för ett sådant beslut. – Vi vill vara en öppen och kärleksfull kyrka. Samhället har förändrats och kyrkan ska inte hindra någon från att få gifta sig i kyrkan och få välsignelse där, säger Monika Sandström (C).

Ska en ny församlingsgård byggas vid Umeå stads kyrka? I de två senaste valen har frågan om en församlingsgård vid älven varit aktuell och vissa representanter för nomineringsgrupperna har varit för, andra emot. Sedan förra valet har en utredning gjorts om behov och kostnader. En av de skeptiska var Johnny Sandström, Posk. – Jag säger fortfarande nej. Det finns inte ekonomiskt utrymme för ett sådant nybygge, säger han. Georg Andersson (S) var då som nu en av de drivande bakom förslaget. – Kyrkan har genom sitt läge mitt i centrum en unik möjlighet att få möta många människors behov, främst genom ökad ungdomsverksamhet. Jag tror nästa generation kommer att döma oss hårt om vi missar den chansen. Frågan lär därmed vara aktuell även vid kyrkovalet i höst. Helena Andersson

Fler nyheter hittar du på tidningenspira.se n y h eter & not i se r

um e å Fisk ställer inte upp i höstens kyrkoval i Umeå. Det gör däremot två nya grupper: Frimodig kyrka och Miljöpartister i Svenska kyrkan. – Vi har pratat länge om det, säger Anders Rålin, engagerad miljöpartist på stiftsnivå. Nomineringsgruppen Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) har tidigare ställt upp i Umeå, men nu drar en av tre representanter sig ur, medan Thommy Bäckström och Maria Lindvall ställer upp för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Posk. Övriga grupper är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Borgerligt alternativ samt Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

um e å Ett nytt centrum i Tavelsjö med äldreboende, service och sjukvård. Det är visionen som Tavelsjö kyrkoråd och Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling (TuRe) gjort en förstudie kring. – Rapporten är klar med massor med idéer och underlag för samtal med kommun, landsting, kyrka och privata initiativ, säger Monica Sandström, C. På kyrkofullmäktige den 21 maj får ledamöter och allmänhet uppdaterad information. Andra fastighetsfrågor som tas upp är ny församlingsgård vid Umeå stads kyrka och församlingsgården på Backen. Fullmäktige hölls efter Spiras pressläggning, men senaste nytt finns på www.tidningenspira.se

Umeås nye herde um e å I dag är han kyrkoherde i Umeå stadsförsamling. Efter årsskiftet blir Kenneth Nordgren kyrkoherde för hela Svenska kyrkan i Umeå som då bildar ett gemensamt pastorat.

spira nr 3 • 2013

7

Spira nr 3 2013  

Ute 23 maj 2013.

Spira nr 3 2013  

Ute 23 maj 2013.

Advertisement