Page 3

inledaren

tidningenspira.se

Spira är en tidning om livsfrågor och tro från Svenska kyrkan i Umeå. Utgivare är Umeå kyrkliga samfällighet, som består av församlingarna Tavelsjö, Teg, Umeå lands, Umeå Maria, Umeå stad och Ålidhem. Tidningen delas ut gratis till alla hushåll sex gånger per år. Spira delas även ut i Vännäs församling tre gånger per år. Spira finns också som webbtidning. Kontakt med Spira: spira@svenskakyrkan.se Tel 090-200 25 00 (vxl) Spira, Box 521, 901 10 Umeå Besöksadress: Östra esplanaden 9, 2 tr Redaktion: Ulrika Ljungblahd, redaktör Erika H Magnusson, reporter Eva Gustafsson, reporter Peter Lindegren, foto och webb Ansvarig utgivare:

Droppar, ringar och ärr blir minnen för livet Deltagarna som åker ur tv-programmet Mästarnas mästare tycks helt ense om en sak: Dagarna tillsammans har blivit »ett minne för livet«. Kul för dom, säger jag. Fina minnen är absolut något att vara tacksam över. Själv har jag uselt minne, men visst kan en doft eller en musiksnutt väcka vissa minnen till liv. Oftare önskar jag att jag kunde spara ett ögonblick; ett klurigt samtal vid nattningen, ett kvällsdopp från bryggan eller tandborstning ute i midnattssol med utsikt över Vindelälven. Året sommar-Spira har temat »Minnen för livet«. Vi har riktat in oss på livets stora skeden, de som tar sig konkreta uttryck i de kyrkliga riterna dop, konfirmation och vigsel. Till Backens kyrka har smeden Mattias Baudin gjort ett dopträd där droppar av glas hängs upp för varje barn som döps. Andra kyrkor har andra sätt att uppmärksamma de döpta barnen. Ett annat konkret minne är vigselringen, som många lägger ner mycket möda på att välja. Träffa guldsmed Kerstin Almroth som berättar om nya trender och gamla traditioner. Du får också tips på hur du bäst sköter om dina ringar. Missa inte heller Stina Hägglunds berättelse om hur hon förlorade sin tjocktarm och fick sitt liv tillbaka. »Jag älskar mina ärr, faktiskt!« säger småbarnsmamman Stina som funderar på att rita något roligt på stomipåsen inför strandvistelserna i sommar.

Levi Bergström Repro & Tryck: GTC Print AB, Luleå Annonsförsäljning:

Ulrika Ljungblahd | redaktör ulrika.ljungblahd@svenskakyrkan.se

Elin Örebrand Frost, 090-348 44 41 spira@elinorebrand.se

innehåll nr 3 2013

Svenska kyrkan i Umeå 090-200 25 00

r e p o r t ag e

Via växeln når du: Alla församlingar i Umeå kyrkliga

Spira möter Stina Hägglund........................................ sid 8

samfällighet, Teckenspråkskyrkan,

Så väljer vi vigselringar................................................sid 12

Finska församlingskretsen,

Farfars ring blev tre..................................................... sid 14

kyrkogårdarna och kyrkoförvaltningen.

Ta hand om din ring! ...................................................sid 15

Sjukhuskyrkan 090-785 13 00

Droppar av glas blir minne av dopet .................... sid 16

Studentprästerna 090-786 97 81

Tre konfirmander berättar.................................... sid 18

Kyrkans familjerådgivning 090-200 25 35

Livet som volontär i USA ...........................................sid 26 Omslag:

De har barn med ADHD: »Viktigt att träffas«.......sid 30

Framsida: Elle och Stina Hägglund Foto: Malin Grönborg

al l t i d i s p ir a

Baksidan: Gatukonst i Umeå

Nyheter............................................................................sid 4 Nästa nummer av Spira

Mellan himmel och jord.............................................sid 20

kommer den 5 september

Korsord & Barnpyssel.............................................. sid 23 Matlust: Frukostgäng sedan 20 år............................sid 28 Vardagstankar med Lisa Tegby.................................sid 29 »Vi har varit en jättehärlig grupp och jag har längtat till varje tillfälle« Hans Lindgren konfirmerade sig som 51-åring. Foto: Peter Lindegren

Kalendarium...............................................................sid 31

Vi ses på Facebook! www.facebook.com/tidningenspira

spira nr 3 • 2013

3

Spira nr 3 2013  

Ute 23 maj 2013.

Spira nr 3 2013  

Ute 23 maj 2013.

Advertisement