Page 17

spira om: Minnen för livet

Droppar av glas blir minne av dopet text Helena Andersson  | foto Malin Grönborg

Dopsten, foto eller målad tavla. Umeås kyrkor väljer olika sätt att ge barn och föräldrar ett minne av dopet. Senaste tillskottet är dopdroppar av glas som hängs i ett träd, smitt av Mattias Baudin för Backens kyrka. – Det var lite nervöst att se om det passade in, men det gick jättebra att montera, säger Mattias Baudin, som smitt det 2,5 meter höga dopträdet i sin verkstad i Olofsfors bruk. Trädet är placerat längst fram i Backens kyrka, i en fönsternisch mot söder. Det invigdes på påskdagen genom att kyrkoherde Sören Olsson hängde upp den första dopdroppen i trädet. Därefter kommer en droppe att hängas upp för varje barn som döps i kyrkan. Dropparna är tillverkade av Linda Baudin. – Tänk när solen skiner genom alla glasdroppar. Det kommer att bli en riktig regnbåge i taket! säger Sören Olsson. De som döpts under året bjuds sedan in till en gudstjänst, där de får ta emot sin dopdrop-

pe och ta med den hem som ett minne. Tanken var först att placera ett mindre dopträd i det lilla kapellet i sakristian, där många dop sker, men landsförsamlingen beslutade i stället att ställa det i kyrksalen. – Genom dopet blir man en del av församlingen. Det är något av det viktigaste som sker med en människa i kyrkan och det ska synas i gudstjänstlokalen också. Den som besöker kyrkan kommer att påminnas om dopet. Trädet symboliserar »Livets träd«, som också återfinns i målningarna runt korfönstret och dropparna syftar på dopets vatten, även det en symbol för liv. – Symboler är något som påverkar människan, som går under de medvetna trösklarna,

säger Sören Olsson, som planerar att använda trädet i predikningar. Trädets storlek och färg bestämdes i samråd med byggnadsantikvarier på Historiska hus, och det är målat i färger som harmonierar med omgivningen. Smeden Mattias Baudin har tidigare gjort bland annat alla ljusstakar i Övre salen i Backens kyrka och ljusbärare till Tavelsjö kyrka och Vasakyrkan, men trädet till Backens kyrka var det första dopträdet. – Det var ett jätteroligt uppdrag! Dels är det kul att vara med när kyrkan förnyar traditioner och ceremonier, dels är det roligt att skapa något som verkligen är till för församlingsborna, säger Mattias Baudin. n foto Malin Grönborg, Evelina Miderfjäll (stenar)

I ett skåp i Ålidhemskyrkan finns tavlor med en målad droppe och texten Döpt i nådens hav samt barnets namn och datum. Även i Tavelsjö kyrka, Böleängkyrkan, Kyrkans hus i Yttersjö och Mariakyrkan används tavlor som minne till döpta barn.

s pi r a om : m i nne n f ö r l i v e t

I det nya dopträdet i Backens kyrka hängs en glasdroppe upp för varje nydöpt barn. Familjerna kommer att få glasdropparna som minne. I Grisbackakyrkan sätts foton av barnen upp på ett träd i schablon på väggen.

I Ersmarkskyrkan och Ersbodakyrkan skrivs namn och dopdatum på stenar som symboliserar byggstenar i Kristi kyrka. Stenarna förvaras i ett glasskåp och delas ut efter ett år.

spira nr 3 • 2013

17

Spira nr 3 2013  

Ute 23 maj 2013.

Spira nr 3 2013  

Ute 23 maj 2013.

Advertisement