Page 1

Extra tidning som ges ut i samarbete med

Att måla en skola Kontakta våra Virkesköpare

Sidorna 14–15

Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vännäs S, Lycksele, Åsele Anders Ohls Tel: 070-600 69 19

Vännäs N, Vindeln, Umeå, Robertsfors Nils-Olov Eklund Tel: 070-600 21 15

”Vi har förädlat den västerbottniska skogsråvaran sedan 1931!” Tväråbäck 20 • SE-911 91 Vännäs • www.nkltra.se • Tel: 0935-305 00


2

april 2013

Första numret av Bygden mellan städerna damp ned i brevlådorna december 2009. Genom åren har det blivit 29 nummer. Hittills.

Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Tidning med nytt upplägg B

ygden mellan städerna är en tidning som i tre år månadsvis delats ut till alla hushåll i området mellan Umeå och Örnsköldsvik. I år ges Bygden mellan städerna istället ut som två bilagor i moderbolagets huvudprodukt Västerbottningen, med hushållsutdelning i Hörnefors, Nordmaling, Vännäs och Bjurholm. Västerbottningen är en prenumererad veckotidning med uppdrag är att lyfta

fram landsbygdens värden och människornas livsvillkor och drivkrafter i glesbygd. Att sprida lite medialt ljus över områden som, i likhet med mobiltelefonin, befinner sig i mediaskugga. samma anda är Bygden mellan städerna besjälad av att spegla och stärka de människor som lever och verkar i ett område dit storstadsborna flyr när trafikbullret ringer i stressade öron.

I

G

enom att öka hushållsutdelningen av Västerbottningen i området får fler chans att upptäcka veckotidningens fördel som billigt komplement till den som klarar sig med dagstidningarnas nätupplagor, men ändå vill ha något läsvärt att bläddra i till helgen. Samtidigt får Västerbottningens cirka 3 300 prenumeranter en chans att ta del av vad som händer i bygden mellan städerna.

S

om reporter på Västerbottningen och Bygden mellan städerna möter jag ofta reaktionerna: ”Bra att ni tar upp sådant som händer utanför storstaden.” ”Ni skriver inte bara om allt som är negativt.” ”Man får läsa till punkt.” Förhoppningen är att Bygden mellan städerna och Västerbottningen ska fortsätta bidra till ökad självkänsla och medvetenhet om de livskvaliteter som finns i

länets glesare bygder. Naturen. Lugnet. Friheten. Människorna. Håll till godo.

FREDRIK BJÄRNESAND

Byaplan under utveckling NYÅKER. Nyåkersbygdens byatutvecklingsplan, som påbröjades hösten 2010 och omfattar byarna Brattsbacka, Orrböle och Nyåker, har uppdaterats. Visionsdokumentet innehåller bland annat önskemål om en utredning av ett äldreboende i Nyåker samt utvidgning av fibernätet i Nyåker till Orrböle, Nordanbäck, Stenberg och Gamla Brattsbacka. Vägarna från Nyåker mot Brattsbacka respektive Hörnsjö och Umeå är en annan brännande fråga. – Förra våren skickade vi via månadsbladet ut en uppmaning till byborna att skicka in sina synpunkter på blad med förtryckt adress till Vägverket, det visade sig komma in mängder med brev, men vi har inte fått några svar, säger Mikael Fredlander, ordförande Ny-

åkersbygdens intresseförening.

En ansökan har också skickats till Boverket om medel till en utbyggnad av köket i Nyåkers Byahus, där muséet om Tallbergsbroarna ligger. – Det som sinkar är att kommunen ännu inte tagit

beslutet om medfinansiering, säger Fredlander. Bland övriga förslag finns idén att utveckla Nyåkers Tingshus till vandrarhem. – Det där ska mest ses som en vision, frågan är om vi har råd, i första hand gäller det att bevara huset i någorlunda skick.

Nyåkersbygden fick i fjol tio nya inflyttare, varav tre barn. Målet i år minst tio nya inflyttare, varav minst två barn. – Byaplanen är ett bra sätt att sträva åt samma håll och hålla reda på vad som diskuteras i bygden. Sedan är det också viktigt att följa upp om man gjort vad som tänkts, så att strävan går åt rätt håll. Byaplanen fäster idéerna på pränt så att de inte faller i glömska.

FREDRIK BJÄRNESAND

Bygden mellan städerna ges ut av Tidningar i Norr AB som även ger ut titlarna: Västerbottningen, Jord & Skog, Företag och tillväxt i Västerbotten, Lokaltidningen, Nordsverige, Västerbottens Mellanbygd och Resmål Västerbotten.

Denna tidning går ut till Västerbottningens alla prenumeranter samt till alla hushåll i Hörnefors, Nordmaling, Vännäs och Bjurholm. Ansvarig utgivare: Jonatan Hjort, 073-818 00 06, E-post: jonatan.hjort@tidningarinorr.se

Ansvariga annonssäljare: Display i Umeå AB, Telefon: 090-71 15 00

Annonsmaterial sändes till annons@tidningarinorr.se eller via vår portal: http://material.tidningarinorr.se

Mikael Fredlander, ordförande Nyåkersbygdens Intresseförening, framför Tingshuset i Nyåker. ”En stor grej i år är projektet Umeåregionen läser, om Sune Jonssons Brobyggarna. Vid invigningen i Nyåkers kyrka hade vi 210 besökare, vi fick sätta in extrastolar, flera busslaster kommer hit under året. Intresset är stort.” Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Vems sida väljer du? Hjälp oss att få fler att ta ställning mot mobbning. SMS:a FRIENDS till 72980 för att skänka 20 kronor till Friends arbete. FRIENDS HAR ETT 90-KONTO, POSTGIRO 90 05 27- 3, OCH GRANSKAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL SOM TRYGGAR ATT PENGARNA GÅR TILL RÄTT ÄNDAMÅL.

Stöd vår forskning

PG 90 07 22 - 0 BG 890 - 7610 www.ögonfonden.se


3

april 2013 johanssonmaskin.se

www.thermia.se

d Allt för ved & skog Just nu! Kampanjpriser på vedmaskiner, vedsäckar och tillbehör.

VÄRMEPUMP

3

NYHET! Thermia Diplomat Optimum G3 I snart 40 år har vi lett utvecklingen av värmepumpar och nu har vi återigen överträffat oss själva – vår nya värmepump G3 slår knock på hela branschen både när det gäller årsverkningsgrad och varmvattenproduktion. Årsverkningsgrad är det mått som visar hur effektivt värmepumpen arbetar i verklig drift, utslaget över ett helt år, och därmed visar den verkliga besparingen.

Kontakta oss för provkörningar av Bison 6000 miniskotare.

Med tillvalet Thermia Online kan du styra och övervaka din värme pump via mobilen eller närmaste dator, var än i världen du befinner dig.

Alltt för ved Kontakta ossoch för skog! bästa Ko ontaktapris! oss för bästa pris! Sikeå 0934-151 00

Skogsägare Skogsägar e – vi köper virke! Vi ser ett stort virkesbehov framför oss och vill gärna köpa virke av dig. Om du söker en partner som satsar framåt, är betalningssäker och kan hjälpa dig i skogsbrukets alla steg – ring oss!

Anders Forrsberg Nordmaling/ Bjurholm västra tel 0930-145 71

Jan Forsberg Magnus s We esterlund Elin Olofsson Bjurholm/Fredrika Umeå/Vännäs Umeå tel 0930-145 72 tel 090-71 83 28 tel 090-71 83 23

Ma agnus Hamberg Anders Norberg Anundsjö/ Örnsköldsvik Örnsköldsvik tel 0660-704 60 tel 0660-704 63

Cecilia Persson Örnsköldsvik/ Bredbyn tel 0661-326 60 karminkom.se

Vännäsby 0935-399 30

www.scaskog.com www .scaskog.com


4

april 2013

Jämställt företagande i länet fortfarande långt borta VÄNNÄS. Vännäs hamnar på en hedrande 20:e plats av landets samtliga 290 kommuner när det gäller andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen. Däremot lyser kvinnorna med sin frånvaro inom tillverkningsindustrin, visar en sammanställning från Företagarna. Varje år gör Företagarna en undersökning av hur jämställdheten inom företagandet utvecklas i Sveriges samtliga 290 kommuner och

20

plats av landets 290 kommuner hamnar Vännäs på när det gäller andelen kvinnliga företagare i kommunen.

21 landsting – ”Jämställt företagarindex”, uppbyggt av fyra olika variabler (se faktaruta).

Jämställdheten inom företagandet går framåt, om än i långsam takt. 29,4 procent av landets samtliga företagare är kvinnor, avser år 2010. Går man tillbaka till 2005 var siffran 28,3 procent, framgår det av sammanställningen som baseras på statistik från Scb, Statistiska centralbyrån. Vännäs hamnar på 20:e

plats av landets samtliga 290 kommuner när det gäller andelen kvinnor av samtliga företagare i kommunen, 32,6 procent, och på andra plats av samtliga kommuner i Västerbotten efter Malå som rankas på 7:e plats med 34,3 procent.

Länet Västerbotten hamnar på 18:e plats av landets samtliga 21 län med 27,5 procent andel kvinnor av den totala företagarpopulationen. Däremot ser det sämre ut för Vännäs när det gäller andel kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch (utvinning av mineral och tillverkning). Där återfinns Vännäs på sista plats av landets alla kommuner. Västerbottens län rankas till plats 19. Lite bättre ligger Vännäs

till med andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder (16-64 år), 121:a plats med 4,5 procent. Andelen unga kvinnoföretagare (16-34 år) är 11,5 procent i Vännäs, plats 196 av 290 kommuner.

I den slutgiltiga rankingen jämställt företagarindex 2012, landar Vännäs på plats 169 i den nationella kommunrankingen. Utmärker sig positivt gör två inlandskommuner i länet: Sorsele och Malå som hamnar på 2:a respektive 3:e plats i den nationella kommunrankingen. Utmärker sig mindre positivt gör Västerbottens län som hamnar på 2:a plats från slutet, plats 20, i den sammanlagda rankingen.

PETER KÄRR

Jämställt företagarindex Jämställt företagarindex 2012 är uppbyggt av fyra variabler: ✔ andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen – visar på hur jämställd företagarpopulationen är. ✔ andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder i kommunen – visar på den kvinnliga befolkningens företagsamhet. ✔ andel unga företagarkvinnor i kommunen (under 35 år) – visar på framtidsmöjligheter för företagande. ✔ andel kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch (utvinning av mineral och tillverkning) i kommunen – visar på företagarklimat där man vågar bryta normer.

Definition av begreppet företagare ✔ Med det menas egenföretagare, fåmansbolagsägare och anställda i eget aktiebolag, som alla får sin huvudsakliga inkomst från företaget. ✔ Personer som driver företag vid sidan om en anställning räknas inte in. Källa: Fakta om kvinnors företagande 2012. Rapport från Företagarna.

Skapa goda förutsättningar för de som vill starta företag, oberoende av kön, och lyfta fram och synliggöra goda förebilder är några av de verktyg som är viktiga för att få fram en större andel kvinnor som driver företag, anser näringslivschefen Åsa Ågren Wikström. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Goda förebilder viktigt för jämställt företagande VÄNNÄS. Glädjande att Vännäs har så stor andel kvinnor som är företagare, tycker näringslivschefen Åsa Ågren Wikström.

nar på 20:e plats av landets samtliga kommuner när det gäller andelen kvinnor av samtliga företagare i kommunen, 32,6 procent.

Som framgår av artikeln här intill rankas Vännäs högt i Företagarnas samanställning över jämställt företagande i landet. Vännäs ham-

– Roligt, tyder på att Vännäs har kreativa kvinnor på orten, säger Inger Jeppsson, nätverket Vännnäshandlarna.

Däremot hamnar Vännäs sist på rankinglistan av alla landets kommuner, 290 stycken, när det gäller andel kvinnor som driver företag i mansdominerade branscher. – Vännäs har många soloföretag, säger Inger Jeppsson. Åsa Ågren Wikström, näringslivschef, tycker att ran-

kingen är intressant och viktig att ta till sig, diskutera och tydliggöra bilden av företagandet och vad som kan göras för att stimulera fler kvinnor att starta företag.

– Det kommunen arbetar med är att skapa goda förutsättningar för de som vill

www.bo-i-nordmaling.nu Björklund Fastigheter 0930-310 55, 070- 646 57 62 Nordpalm AB Floxhusen AB

0930-313 58 0660-549 00

starta företag, oberoende av kön. Företagandet och stödsystemen är könsneutrala, för att få fram ett mer jämställt företagande handlar det bland annat om att lyfta fram och synliggöra goda förebilder. I år har vi fokus på unga företagare och företagsfrukostmöten, säger hon.

www.norrhus.com

Norrhus är enkelt och prisvärt! Ring fastighetsmäklare Marja Westermark 070-536 91 10

Umeå/Nordmaling/Vännäs

Det är viktigt att lyfta fram kvinnor och yngre företagare. Där är hon hoppfull med tanke på att Liljaskolan har flera företag i programmet Ungt Företagande, ett av dem har gått till riksfinalen i Ungt Företagande i Stockholm.

PETER KÄRR


Håll dig uppdaterad! Västerbottningen kommer ut varje fredag året runt. Bygden mellan städerna är ett viktigt fokusområde för oss. Du finner intressanta reportage och nyheter från bygden varje vecka i Västerbottningen. Välkommen som prenumerant om du inte redan är det.

TTIDN A-POS

kr

A-POSTTI

.se

ingen

rbottn

.vaste • www

ING

DNING

n.se

rbottninge

ING A-POSTTIDN

er 15 w.vaste tionrenredakt01io3n•enLösnumm Lösnummer 15 kr • ww aksk e a rs 2 r rskedön 2013 • erbottningen.s nlasdkapå 28 mrsa dag 28 marresdaktionen ö g k a kr • www.vast s d G å To er rs • snumm MA15LÅ gång 34lad påsk önskar 2013 • Lö GladÅprgång 34 År• To /N OR SJÖ 28 marsda en G g ion sda kt Tor • re erbottningen.se M erL15Åkr/• www Årgång 34ad påsk önskar Gl • LösnummA NO.vast R 13 • Torsdag 28 mars 2013

A-POSTTIDNING

JÖ vav MALÅ/ a x NORSJ x i i m men mk n aotvro MALÅ Ö e x i r n k t e s n e å n l v P k k e a s k l ixlktrPoåksoktPeårshköegntiden /NORSJÖ fonfom kche åcsoh Pås PsåsPao fofolks tro h c a o rhögtid en o s r a s f skotePå s s o sken r h c o f o a s s fr o tid fr skoterhög Påsken en 13

13

S

Årgång 34

13

g i p ndninlyser upin a 8–9 g Sidorn g blalilgjornba la somndn li n si aelinckrasa trollys li er upp e påsk i g om som si r ed or naha r kalefärdemrinst de va varckforalktrpåoskmlilj d 8–9 r g kså ä 5 in llf oc Sidorna 4– a dn tro akullommor, inte. or, inte miidnssot mdebä haren sosa m om rn blda sigan lig Siodome ktr har kal- lyser upp i lå mmm en högt er bl chkuBlglllå blo ocksåjorn h påisken bär fol som a 4– å he 5 som r. s och he oc . helgehu fäm.kurd ks lla oc gtid som skharenkra la påsklil s och ul ocohr Boistsärörkla mr m hu rsta vi Sidorna hestöer så en hö åk lo att h på Blåock vi en är b st de vac r,är oc stass dåsk o e g , min dBl dåhöh lla xo ld en nin oc g gti . inte ku trol id På r, sk nd hä g te m n , mo or blaBomeharfrkal å ss m Äblom te julg, m xor, Blå åre lats iahögt mster salig förngarPå av för s to Sidorna 8–9 tro med sig om r, häblom sterblo er. särk enga . eneten er itiden te. lev s t. helg kärista t- och edellivsmedel s ibl rin hem ärd käsk som bär folk som också och laf blom s tom stör smlar Äg hus kul en upp i ilje-,h ma liv nd för på an b avr,år som lyser påsk i särklass ha då vi ren tsoch ts tidsBlå iljornaa 4–5 en, fam larav för at- ocmennd också en hög och påskha enhä laster åre or höglat slu nn en mm Ägg,PåOcjäskhmennute ärjuärlejäm noch t e- gm Sidsorn blo la minst de vackra påskl ha Påsken är de beat g, kulinte tehjule iljäg a påblom tämm risan i tim - och Äg jäm m oc or, Blåor, blomm tänka på medel för a helgeing -, matnk fane ken r är r. ar, häx inade Pås är men gtid r, enljo störst , en familje ar täbörjar dlar livs

I tidningen finner du bl. a. • Lokala nyheter • Bildreportage • Ledare/debatt • Personporträtt • Följetong • Livsstil Landsbygd • Sport • Trav och tips • Familjehälsningar • Kryss och pyssel • Fyndtorget - köp/sälj • Hela veckans TV

””” ”” ”” ”

Befi ev såterhö tydlig ämman blsko Sidorna 8–9 st slut. sina be att tydlig iBefriande blev så stämman ssa beslut. rysin att eå rianRolfde påtysdlkigk iBef Olofsson, Bygd så Extra yssel stäm ma Sidan 10 s1sn blev a 30 -3 rn kry lig i sina beslut. ch pa påsSikdotyd gdeå

on, By kär rj vi ochav m den här han en hä mi g i tinu i särklass hem. böoch ochte. med sig om troll- Rolf Olofss s tom hus vi men Påsk dernsex julen en årets då vi hnd äte tim påsken i er som bär folktro Och rder. är Påske äglja jämte ocär terhögtid n ägg åte lats för 10 ermi er errvä har kalnu är yg och bloms set jon n är också en högtid sju nd ljuvä mil familje-, mataren som också Och t då Sidan jar tänka på dr iljton edel för Påske äter åresex vi bör nu är den här, en der och en Blåkulla och påskh t åter d på der. sex m niljhö och handlar livsm jarder. gti sesju Sidorna 4–5 milOch vän i timm käringar, häxor, ljugt äter De m ar er ägg et åter dry miljon . sex då ljus t tomte äter t sju på året då ns åre på påske yg n, Bygdeå dr på lats för id Den högtid drygt sju miljarder. Rolf Olofsso högt och vi börjar tänka nder en återvä D då ljuset Den högtid på året Sidan 10

Rolf Olofsson, Bygdeå

30 -31 Sidorna

Sidan 10

31 Sidorna 30-

Olov Hans- ist, Sidorna 30-31 Lindqv e. Bysk n 36 dalov Si-O Hans t, Lindqvis Byske. Sidan 36 Hans-Olov Lindqvist, Byske.

Sidan 36 Olov HansLindqvist, Byske.

r Dags fö rtid a m r Dsaogms fö somDmagasrtifödr artiförd mgs somDa sommartid

Sidan 36

N

. ngen tätort bottni att nnäs Väster ner om kan in från Vä onalt i påm fram kloc meter som regi ställa natt. . et lv kilo 20 ag ingen äs to riksplan äs tätort rd ln nn lö Vä äl ttn Sidan n på eter frå sterbo byn H F såväl kil alt i 3 Vä er om att n lilla förlln LRäs tolv om et som region a 12–1 påminnfram klockan r i de by lan a ragn Hä såväl på riksp m bodenup Sidorn lillpd ställa n sobo so es tätort. lördag natt. mh stryri elsepdrag för LRF lk näs so n Vän Fo ter från ttalkesso seup et oc ingen r LoFo fötta ettag s tolv kilomenet som region nalty–1i 3 och styrel Västerbottn att Sidan 20 örge sseLo sse för byn Hällnä eta lmae12 om iljef pla Sidaorn sinidtre sintrefamilje famför påminner klockan fritid bor i den lilla för LRF såväl på riks ifin it st om t frme esson som ag ett stotrtstorck est om ställa fram :s sem ck m för Lotta Folk et och styrelseuppdr Hästar är ha s tätort. lördag natt. ärndetlar do från larrtdofritidsintresse eter y Vännänalt eå AäsIKtolv kilom ndsto en ft ästar n. iljeföretag e Hron lm fam ha Tillva ett Hälln i ll är byn om na e lilla st tar on regio 13 ifi anet som den tte en.dlar dock me som bor i p rbo llvar Västerbottningen å Sk s sepåmrikspl Sidorna 12– TiHäs såväl Väste Sidan 20 AIK: gseupp se för Lotta Folkesson styrel bontthan aro drag Tillv fteförå LRF ster påminner om att är ett stort fritidsintres Vä Hästa jeföretagetLioch nköpin otter n. an på Skelle Västerb dock mest om famil ställa fram klock Tillvaron handlar Linköping ifinalmeny na 12–13 lördag natt. Västerbotten. Sidor fteå AIK :s sem

SSON NAR ERIK Foto: GUN N ERIKSSO NNAR Foto: GU ERIKSSON Foto: GUNNAR

son olkes oattaFoFlkesson L r ö tt f o et r L in e ginegt fö lkesson o onednedde inget för Lotta Fo sbeoe StaSdtasb dsb n lle lkesson på SkeFo gtta pin Stad kö Lo Lin för Stadsboende inget Foto: GUNNAR ERIKSSO

Mer info på www.vasterbottningen.se

o Extr pyssepl åsnkk ss och Ex tra ku g ry sjöns ssigelen t upå Stamoclhbäpy s k ngskkryss e Exstra pSim tapmsjön ht py nl igesse oc s ä lb e p ng pimSt amsjöns ku bäst igen pimpelms Sta jöns kung pimpelbäst igen

y å AIK:s semifinalmen Linköping på Skellefte

Sidan 20

Låt oss visa vad Västerbottningen går för! Prova 4 veckor gratis.

4

Ja tack, jag vill prova 4 veckor utan kostnad.

Porto betalt

Namn: ................................................................................................................................................................................

veckor

GRATIS

Adress ................................................................................................................................................................................ Postadress........................................................................................................... .............................................................. Telefon - även riktnr.......................................................................................................................................................... Personuppgiftsansvarig: 090-711 381, Gun Fahlén

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

VN_4 GRATIS

Svarsförsändelse Kontonummer 900141500 908 50 Umeå


6

april 2013

”Detta är en livsstil.” Marie (Ann-Katrin) Nilssons arbetsvecka skulle få vilken börsbolagsdirektör som helst att blekna. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Traditionell arbetsplats får ett ansiktslyft NORDMALING. I höstas fick Näslunds konditori i Nordmaling en rejäl ansiktslyftning. – Det mottogs mycket väl, jag har haft engelska och irländska pubar som förebild, säger Marie Nilsson, delägare. Namnet Näslunds hänger med från första ägarna, som började redan 1928. Inredningen hängde också med länge, tills i höstas när en större renovering skedde. Numera är den slitna folkhemsinredningen ersatt med gröna tapeter och ekliknande bröstpaneler. Mörka läderstolar och bord fullbordar pubkänslan. – Numera har vi har fullständiga rättigheter, bistrokvällarna och trubaduraftnarna är uppskattade. Det går även att hyra lokalen för privata fester på kvällar, det var ju inte aktuellt med den gamla inredningen, säger Marie som driver Nordmalings konditori tillsammans med sin man Tord Lindgren och tre familjemedlemmar i personalen. Mycket är tradition på Näslunds. När man hör Maries omisskännliga dialekt kan man inte låta bli att fråga hur en

Vi försöker göra så mycket vi kan inom våra ramar. Marie Nilsson

skånska hamnade bakom disken. – Näe jag är från Rundvik, men jag är uppväxt i Malmö sedan fyraårsåldern, jag flyttade tillbaks när jag var 19 år, säger Marie som bär på flera hemligheter. – Egentligen heter jag Ann-Katrin, men jag har alltid kallats Marie, mamma sa att namnet föll bort i kyrkoböckerna.

Att driva konditori i Nordmaling är en livsstil. Arbetsvecka får vilken börsbolagsdirektör som helst att blekna. – Jag börjar tre på morgonen och slutar sex på kvällen, men på lördagar slutar vi två. Detta är en livsstil. Vad gör du på fritiden? – Jag läser mycket, sedan reser vi så mycket vi kan, jag har en dotter som är gift på Irland.

FREDRIK BJÄRNESAND

Näslunds konditori har fått ett ordentligt ansiktslyft.

Fabriksviken i Hörnefors, populärt pimpelställe. Gullan och Lars Holgersson, Vännäsby, därbakom Mauritz Ångdal, Stugenäs, och Rickard Engström, Hörnefors. ”En och annan öring kan man också få.” Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Glatt humör trots få napp i sikvik HÖRNEFORS. Fabriksviken i Hörnefors är ett populärt tillhåll för pimpelfiskare. Men för närvarande är det långt mellan rycken. – Vad gör det en dag som denna, vädret är ju fint, säger fiskarna på isen. Fabriksviken är en långgrund havsvik utanför Hörnefors dit siken söker sig på vårkanten. I folkmun kallas den Dyngviken. – Fisken smakar bra ändå, säger Rickard Engström, Hörnefors, som sin vana troget tagit cykeln ut till pensionärsvännerna på isen.

Dagens

hittills enda sik

ligger framför fötterna på Gullan Holgersson, Vännäsby. – Vi brukar åka hit ganska ofta, men i dag var det dåligt, det är ju knappt vatten under isen, det sägs vara 64 centimeter under medelnivån. Annars brukar det se ut som rena plockepinn med folk härute, säger hon och kisar mot maken Lars som ännu är tomhänt. – I februari fick hon över 40 sikar på en dag, säger Lars. Blir det bara sydlig vind så kan nog både vattnet och fisken pressas in i viken tror Mauritz Ångdal, Stugenäs, som tidigare

40 sikar på en dag fick Gullan Holgersson i februari.

bodde bara 300 meter från platsen. – Förr var det mycket bättre. Jag minns vintern 1996-97, en gång fick jag 80 sikar på en och samma dag, det var tider det. Är bara omständigheterna de rätta så samlar sig snart fiskarna igen. – Ryktet sprider sig fort. Om någon fått mycket fisk en dag så är det säkert 15-20 fiskare här dagen efter.

FREDRIK BJÄRNESAND

Mauritz Ångdal, Stugenäs. ”Jag hade nyss en mört på kroken, men han stack.”

Ryktet sprider sig fort. Om någon fått mycket fisk en dag så är det säkert 15-20 fiskare här dagen efter. Mauritz Ångdal, Stugenäs


7

april 2013

Returbutik populärt utflyktsmål VÄNNÄSBY. Det som först fick en trög start är i dag en populär verksamhet på stor yta och med mycket att erbjuda. Returcentrumet är numera ett populärt utflyktsmål. Hos Returcentrum kan man lämna möbler, kläder och prylar av olika slag så att det sedan kan säljas vidare. Sedan 2001 har verksamheten funnits i Vännäs kommun. Först befann de sig i Gothnells möblers gamla lokaler innan de flyttade till Företagsvägen i Vännäsby där de håller till i dag. Första året i den gamla lokalen gick trögt men sakta och säkert samlade man på sig grejor till butiksförsäljningen. – Sedan dess har det vuxit, och försäljningen går bra, berättar butiksansvarige Per Ericsson.

Per berättar att tack vare läget precis vid Blå vägen och deras goda rykte har Returcentrum blivit lite av ett utflyktsmål. – Man ser att det är många som kommer hit från Robertsfors, Nordmaling och Lycksele till exempel. Och det är ju roligt. Att handla begagnat är en stor trend runt om i landet just nu, inte minst bland ungdomar. Returbutiker är också ett praktiskt alternativ för den som nyss flyttat hemifrån, men har en begränsad plånbok.

Det är många arbetsuppgifter att hålla reda på, men butiksansvarige Per Ericsson tycker att Returcentrums personal gör ett bra jobb. – Vi har alltifrån soffor till tallrikar och bestick. Man kan i princip åka härifrån med ett komplett hem, säger Per.

Returcentrum har även fikaförsäljning med hembakade kakor som de köper av verksamheten Växhusets kafégrupp. Det förekommer även samarbeten med de lokala skolorna för olika projekt. Till exempel designade en mellanstadieklass egna pallar som nu står utställda i butiken. Det är tio trevliga själar som arbetar i Returbutiken

och det finns en hel del att göra. Varor ska hämtas, packas upp, rengöras och ställas ut. Inlämnade kläder ska strykas, sorteras och alltihop ska prissättas. – Det finns inget svårare än att sätta en prislapp på en begagnad vara, men de flesta tycker att det är bra priser, berättar Per Ericsson.

I och med den nuvarande lokalen har personalen dessutom bättre möjligheter att visa upp produkterna bättre, jämfört med i den gamla.

Foto: JOHANNA DYRÉN

– De har lärt sig att beroende på hur man exponerar varorna kan man öka försäljningen.

Något som de även noterat är att de varor som kommer in sällan står i butiken särskilt länge. Ett tydligt tecken på att butiken är populär. – Jag tycker det är en bra verksamhet med bra människor som jobbar här. Och istället för att folks grejer hamnar direkt på återvinningscentralen kommer de hit istället och kan användas igen, säger Per Ericsson.

JOHANNA DYRÉN

Ett gäng pallar som mellanstadieelever designat i ett projektsamarbete med Returcentrum.

Jan lämnar över Gotthörnan till ny generation HÖRNEFORS. Efter 30 år som kioskföretagare överlämnade Jan Marklund i fjol Gotthörnan i nya händer. – Jag är här i princip varje dag ändå, säger Jan. Närmast centrumrondellen i Hörnefors ligger kiosk- och spelbutiken Gotthörnan. – När jag och min dåvarande kompanjon började låg här en busstation, med kiosklucka och telefonkiosk, säger Jan Marklund som ursprungligen är från Boliden och inte exakt minns när han började med godisförsäljning i Hörnefors. – Men det är säkert 30 år, varav de senaste åtta åren tillsammans med hustrun Eva.

Den 1 juli 2012 överlämnade Jan Marklund formellt rörelsen till sina söner Daniel och Andreas samt deras kompanjon Daniel Andersson. Jan Marklund

Jan Marklund hälsar på sonen Daniel, en av tre nya delägare i Gotthörnan. ”Mindre arbete och mindre ansvar har det ju blivit” säger Jan.

Jan Marklund och stamkunden Mats Johansson samspråkar i vårsolen framför spelbutiken. ”Jag har trivts jättebra genom åren” säger Jan. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND har ändå inte helt släppt handlarrollen. – Jag är här i princip varje dag ändå, jag sitter här väldigt mycket på luncherna för att se lunchtravet, det har ju tyvärr slutat sändas på tv numera. – Tisdagar och fredagar

tar jag hand om fängelsekiosken, säger Jan och syftar på Sörbyanstalten på orten. På frågan om det blir några nya satsningar i spelbutiken svarar Daniel: – Vi har försökt bredda oss till en yngre publik, med

andelsspel dagligen, sedan har vi lite funderingar på hur vi kan utöka sortimentet och servicen. Några miljonvinster? – Jodå, för några somrar sedan fick vi in en miljonvinst på systemspel, sedan har det blivit en del enskilda

miljonärer, säger Daniel. Trivseln i butiken är den bästa, konstaterar Jan. – Det bästa med att driva kiosk är det sociala, här får man träffa mycket folk och trevligt folk, säger Jan. Några goda råd till de nya ägarna? – De kan nog det mesta redan, säger Jan. – Vi är i princip uppväxta här, säger Daniel.

FREDRIK BJÄRNESAND

Spelläget är bra och stabilt, utan att vi skär guld med täljkniv. Daniel Marklund, delägare, Gotthörnan


8

april 2013

Viktor Forsberg provtränar med pappa Peter Jonsson. ”Det här känns kul.”

Kämpig sport där träningsglada NORDMALING. Tre gånger i veckan tränas taekwondo i Nordmalings sporthall. – Det roligaste är att man träffar många goda vänner, säger bröderna Fridolin och Sigismund Häggkvist, Öre. Taekwondo är en olympisk kampsport med rötterna i Korea. Den går ut på att med sparkar träffa motståndaren på huvudet eller bålen. – Det är inte så farligt som

det ser ut, även om det blir en del smällar, vi använder rejäla skydd och sporten bygger på respekt, säger tränaren Peter Wohlferdt som var med och grundade

Nordmalings taekwondo 1992. Peter är från Umeå och kom i kontakt med sporten i mogen ålder, som 26-åring. – Utmärkande för taekwondon är allsidigheten, den bygger på styrka, teknik, tajming och explosivitet, säger Peter som i dag har svart bälte av fjärde graden, som kalls ”fjärde dan”. Högsta nivån är tio dan.

– Men då måste man ha tränat väldigt länge, i Sverige finns ingen som har mer än nionde dan.

Taekwondo är en fysisk och ansträngande sport, så uppvärmningen är väldigt viktig. Om det inte vore för de vadderade kroppsskydden skulle deltagarna säkert vara både gula och blå. – Särskilt efter den långa

lördagsträningen kan man ha ganska ont i kroppen, säger Emil Thorin, Nordmaling, som också har svart bälte och är extratränare i klubben. Emil är 21 år och har tränat i cirka tolv år. – Jag hade provat olika lagsporter men har alltid tyckt kampsport varit häftigt, där kan man också träna i sin egen takt,

säger Emil Thorin. Sigismund och Fridolin Häggkvist från Öre har tränat ungefär hälften så länge, deras bälten är röda med tre respektive två streck. – Jag hoppas kunna gradera för svart bälte till sommaren, säger Sigisumnd, 16 år, och måttar en korrekt spark i mellangärdet på sin bror. – Jag tycker om att få


9

april 2013

Fridolin Häggkvist tränar med sin bror Sigismund. ”Det började med att jag följde med Sigge och hans kompisar på träningen, sedan dess har jag fortsatt.”

Peter Wohlferdt, Umeå, var med och grundade Nordmaling Taekwondo 1992, med syfte att sprida sporten. ”Minst två gånger i veckan bör man träna för att det ska ge något” säger Peter.

”Visst har det hänt att man fått sina skador.” Sigismund Häggkvist siktar på svart bälte i vår.

Färgade bälten Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

vänner träffas träna så att det gör ont ibland, då känns det att man gjort något bra, säger Fridolin, 13 år, och pustar ut efter sparken.

Taekwondo kräver en hel del självdisciplin, förklarar Peter. –Det är strängt förbjudet att använda teknikerna utanför träningslokalen, de som är olämpliga sållas fort

bort, annars lär de sig rätt beteende. Det är roligt att följa elevernas utveckling, de växer mycket socialt också. Graderingarna sker i slutet av terminerna. Förutom uppvisad färdighet, till exempel höjden på sparkar, krävs viss träningsmängd. –Om man tränar flitigt två gånger i veckan kan man

tidigast uppnå svart bälte efter fyra-fem år, förklarar Peter och tillägger att på de högre nivåerna är det främst erfarenhet och mentala kvaliteter om slår igenom. –Styrkan och smidigheten utvecklas efter hand.

För nybörjare finns alltid möjlighet att prova på innan man bestämmer sig. Kvällen till ära har Peter Jonsson,

Nordmaling, tagit med sonen Viktor Forsberg för att testa. –Jag tränade ett tag när klubben precis hade bildats, nu funderar jag på att ta upp det igen, sedan vill jag också att Viktor ska få prova, säger Peter Jonsson. –Det verkar kul, säger Viktor som redan fått blodad tand.

FREDRIK BJÄRNESAND

✔ Taekwondo, liksom övriga österländska kampsporter, indikerar utövarnas skicklighetsnivå genom färgen på bältet, från nybörjarens vita till mästarens svarta bälte. ✔ Färgskalan inom taewkwondo är: Vitt/Gult/Grönt/Grönt+blått streck/Blått/Blått+rött streck/Rött/Rött+ett till tre svarta streck/Svart/Svart+ett till tio streck, som kallas första till tionde ”dan”. Källa: Nordmaling taekwondo

Olympisk sport ✔ Taekwondo (TKD) betyder fotens och handens väg och dök första gången upp som organiserad kampsport i Korea 1955. TDK lägger större vikt vid sparkar än de flesta liknande kampsporter, och förknippas även med en särskild moral, kultur eller livsstil. Sporten är olympisk gren. Tävlingsformen går ut på att träffa kroppsväst eller huvud. Matcherna pågår i tre rundar om två minuter vardera. I likhet med boxning kan matchen avgöras på knockout. För att skydda kroppen används benskydd, suspensoar, armskydd, handskar, tandskydd och hjälm. Källa: Wikipedia och Svenska taekwondoförbundet


10

april 2013

”Bra ha ett gym i hemtrakten” HÖRNEFORS. Längst ut mot havet, i fabriksområdet på Hamnskär har Tenton hyst in sitt gym. Här tränar gammal och ung, motionärer med elit och man får uppfattningen att det är tämligen väl frekventerat. – Det är bra att ha ett gym här i hemtrakten, tycker Peter Edström från Norrbyn som i princip kör ett styrketräningspass varje dag. Träningsanläggningar och gym har en historia i Hörnefors redan före det att Tenton slog upp sina portar. Sedan lång tid tillbaka är det dock just Tenton som gäller för de som vill köra maskiner, använda lösvikter, gå eller springa på band, cykla, ro och allt vad det nu kan vara.

Elisabet Johansson kom igång med träningen igen efter jul, men var också Tentonbesökare under förra vintern. Hon bor i Hörnefors och jobbar på kriminalvårdens anstalt i Sörbyn. – Jag håller igång för att orka mer i vardagen, berättar Elisabet som brukar besöka Tenton ett par gånger i veckor i sitt friskvårdssyfte. – Jag springer, tränar armar och en del annat och mår mycket bra av det då jag sitter stilla under i princip

nar ett gäng grabbar med främst lösa vikter. Man kan gärna tro att de bygger upp sig inför beachsäsongen, men det förnekas bestämt.

– Det är för att må bättre och orka med jobbet på ett bättre sätt, säger Peter ”Bullen” Edström från Norrbyn och Christoffer Sjögren från Bjenberg som båda jobbar som ställningsbyggare. Sotaren Anders Lundmark ser också en jobbvinning i att styrketräna. Anders bor precis som Jens

Elisabet Johansson gymtränar ett par gånger i veckan och kombinerar det med promenader och ska dessutom börja praktisera yoga. hela jobbdagarna, berättar Elisabet som också ska börja med yoga här framöver. Någon annan träning? – Jag promenerar mycket, jag vill hålla igång och när jag är ute och går får jag dessutom härlig frisk luft vilket inte direkt är fallet här inne. I en annan del av lokalen trä-

Norgren i Hörnefors. – Det är bra att man har så nära hit, det blir smidigare än om man skulle behöva planera för träning inne i stan, tycker Jens och Anders tillägger: – Och lämpligt med folk, aldrig så mycket så att det blir trångt och väntetid, aldrig så få så att det blir trist och ensamt.

Christoffer, Jens och Peter är flitiga besökare på gymmet med en närvaroprick i princip varje dag, Anders lite mer sällsynt: – Två, tre gånger i veckan försöker jag komma hit, fördelen här är också att det passar alla åldrar och det oavsett hur höga ambitioner man har.

GUNNAR ERIKSSON

I övre raden från vänster Anders Lundmark, Jens Norgren och Peter Edström är liksom framförvarande Christoffer Sjögren flitiga gäster på Tenton i Hörnefors. Detta för att, i första hand, orka med sina jobb på ett bättre sätt. Foto: GUNNAR ERIKSSON

Omtyckt gym får ny utrustning HÖRNEFORS. 1994 öppnade Tenton Gym i Hörnefors och har sedan dess använts flitigt av invånarna. – Hörneforsborna är aktiva och det är roligt att motionstänket är så pass stort, säger Stefan Ross, en av grundarna till gymmet. Enkelt och nära i trivsam miljö. Så beskriver Stefan Ross sitt gym i Hörnefors där runt tio procent av invånarna tränar.

Med tillgång till bastu, träningsmaskiner för både kondition och styrka samt utrustning till stretch-

övningar finns ett bra utbud för de träningssugna.

– Och väldigt många är glada att detta finns i ett litet samhälle som Hörnefors, berättar Stefan Ross. Totalt finns fem anläggningar inom Umeå kommun och det går att kombinera

anläggningarna med varandra då till exempel många Hörneforsbor arbetar i Umeå och vill träna direkt efter arbete eller under lunchrast utan att behöva åka långt.

När man sedan är hemma kan de som tränar också nyttja den lokala anläggningen. – Det ska kunna vara flexibelt, och vi har öppet alla dagar på året så det ska man inte heller behöva fundera över. Stefan Ross berättar att det är blandade åldrar som är aktiva på gymmet i

Hörnefors och har man fyllt 15 år är man välkommen.

– Det var en förälder som berättade för mig att hennes son hade varit så glad när han äntligen blev 15 år. Roligt att höra att de till och med längtar, säger Stefan Ross. Till hösten kommer Tenton gym i Hörnefors dessutom att få ny utrustning till främst styrketräning. Även några maskiner för konditionsträning ska bytas ut.

JOHANNA DYRÉN

I Hörnefors håller Tenton till på fabriksområdet. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Pensionärer vakar över resenärer NORDMALING. Sedan hösten 2011 håller pensionärer ett vakande öga på Nordmalings resecentrum. – Folk kommer ned och pratar, det har hänt att vi fått bjuda på kaffe, säger Rolf och Gunilla Andersson, PRO-medlemmar. ”Det är trevligare att sitta här än hemma, sedan blir det en liten slant till föreningen också” säger Rolf och Gunilla Andersson som är instruerade att ringa polisen eller personal på kommunen i händelse av trubbel eller incidenter. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

När Nordmalings kommun inte hade resurser att bemanna Resecentrum kvällstid gick förfrågan till föreningarna på orten. I dag

Det har fungerat fantastiskt bra, inte en enda incident som jag vet.

är resevakterna en institution, och eventuell skadegörelse ett okänt fenomen. – Vi är två personer som sitter varje vardagskväll, förutom fredagar då Röda

Kerstin Hörnqvist, ordförande PRO Nordmaling korset sitter och SPF på lördagar, säger Rolf.

– Fyra timmar per kväll blir det, plus övertid vid förseningar. Och se så fint det

är, inte minsta spår av klotter, säger Gunilla. Sammanlagt ett 80-tal PRO-medlemmar är engagerade. Sittningarna görs ideellt, medan 75 kronor i timmen går till föreningen. – Det betyder mycket för oss, det täcker en stor del av hyreskostnaden för vår medlemslokal, säger Kerstin Hörnqvist, ordförande PRO Nordmaling, som planerar en grillfest i slutet av maj för PRO:s ideella resevakter.

FREDRIK BJÄRNESAND


11

april 2013

Handlare från Vännäs går sin egen väg VÄNNÄS. En grupp av handlare i Vännäs har bildat nätverket Vännäshandlarna. En grupp handlare i Vännäs har gått sin egen väg och bildat nätverket Vännäshandlarna, ett alternativ till paraplyorganisationen Svensk handel.

– För närvarande är vi sju stycken i nätverket, men vi hoppas och tror att vi kommer att bli fler så småningom, förklarar Inger Jeppsson, tidigare Svensk handel i Vännäs. – Vi är ett nätverk med flera soloföretag, som träffas, spånar idéer och diskuterar gemensamma frågor som exempelvis öppettider och annat där vi kan göra gemensamma saker. Och som ordspråket säger:

Prisutdelningen på Lögdeå skola skedde samma dag som Barn- och utbildningsnämnden i Nordmaling beslutade att föreslå en nedläggning av samtliga byskolor i kommunen. På bild: Ester Jonsson, årskurs fyra. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Eftertraktat teknikpris till Lögdeå skola LÖGDEÅ. Lögdeå skola har tilldelats Teknikföretagens utmärkelse årets teknikpris i länet. Nyligen överlämnades check och plakett. –Vi hänger den väl synlig i entrén, säger eleverna. Årets teknikutbildning är arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens satsning för att lyfta teknikämnet och den teknisk utbildningsnivån i svenska skolor. Sedan 2004 har 50 miljoner kronor delats ut i hela landet. Årets teknik-

projekt är en utmärkelse på grundskolenivå som omfattar 50 000 kronor till 25 skolor i Sverige, en i varje län. –Jag har varit med ända från början, detta är ett av mina roligaste uppdrag, säger Jan-Eric Sandberg,

regionchef Teknikföretagen, i samband med besöket i Lögdeå.

engagemanget hos eleverna, det visar också på betydelsen av entusiastiska lärare, säger Jan-Eric Sandberg.

Lögdeå skola får priset för att eleverna ska konstruera en teknisk installation, där en kula förflyttar sig så långsamt som möjligt i en bana från tak till golv. Projektet har döpts till den makalösa manicken. –Vi tycker detta är ett bra exempel på hur man kan bygga upp teknikintresset, det entreprenöriella lärandet och

Teknikföretagen menar att teknikämnet länge varit eftersatt i svenska skolor. –Många gånger brister det både i lärarnas intresse och kunskaper, säger Sandberg och välkomnar att läroplanen från 2011 innehåller 200 timmar undervisning i ämnet teknik. Till hösten ska de prisade

skolorna få berätta om sina projekt vid en träff i Luleå. En skrift som presenterar årets teknikpristagare tas också fram.

–En av de största effekterna är att skolorna brukar bli uppringda av andra som vill veta hur de arbetar. Teknikföretagens utmärkelser är hett eftertraktade, Årets Teknikutbildning brukar användas av gymnasieskolorna i sin marknadsföring.

“det gäller att smida medan järnet är varmt”, vilket nätverket gjort och har nu tagit fram en gemensam folder över serviceutbudet i Vännäs. – Vi fick idén från Vännäs kommuns folder till nyinflyttade och tänkte att varför inte göra något liknande kring serviceutbudet i Vännäs, säger hon.

Så fick det bli. Foldern finns nu i affärerna i Vännäs, en service åt Vännäsbor, besökare och turister. Inger Jeppsson och de andra handlarna ser nu framåt emot Vännäs halvmarathon, 4 maj, ett arrangemang som drar mycket folk till Vännäs. – Vi hoppas att det kommer mycket folk. marknad är ett annat stort evenemang som handlarna ser fram emot och så blir det förstås modevisning även i höst. – Modevisningen på Vännäs hotell förra hösten var en succé som vi hoppas kunna göra i höst igen, säger Inger Jeppsson.

Vännäs

PETER KÄRR

FREDRIK BJÄRNESAND

Entreprenörer ✔ Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som stimulerar och utvecklar de kompetenser som brukar känneteckna entreprenörer; som till exempel förmågan att utveckla idéer, ansvarskänsla, drivkraft, motivation, självkännedom, tro på den egna förmågan, initiativförmåga, kreativitet och nyfikenhet. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från förskola till högre utbildning. Källa: Skollyftet.se

Teknikföretagen ✔ Teknikföretagen är arbetsgivarorganisation för svenska verkstadsföretag. I länet representerar organisationen 210 arbetsplatser, med 8 500 anställda. I norra regionen, bestående av de fem nordligaste länen, finns 850 arbetsplatser med 25 000 anställda. I hela landet finns 3 400 medlemsföretag med 300 000 medarbetare. Teknikföretagen står för hälften av Sveriges export. ”Vi är Sveriges viktigaste företag.” Källa: Teknikforetagen.se

”Hej, jag kommer från Teknikföretagen som är Sveriges viktigaste företag, vi hoppas ni ska söka jobb hos oss när ni blir stora” säger Jan-Eric Sandberg, regionchef, i samband med överlämnandet av plakett och prischeck på 50 000 kronor.

”Kan själv, tyckte en grupp handlare i nätverket Vännäshandlarna och tog fram en folder över serviceutbudet i Vännäs”, förklarar Inger Jeppsson, en av medlemmarna i nätverket.


12

april 2013

Lärande genom lek ett vinnande koncept VÄNNÄS. För sina noggrant arrangerade tävlingar och utökade verksamhet belönades Vännäs ryttarförening med två utmärkande priser vid länets ridsportsförbundgala i februari.

tar innan start. – Man behöver nästan två ridhus för inomhustävlingar, och då förlänger man dessutom säsongen, säger Magdalena Johansson, verksamhetschef.

Vännäs ryttarförening grundades 1990 och har varit en av de starkaste idrottsverksamheterna i Vännäs sedan dess. År 2012 blev de flerfaldigt

Satsningen på bättre tävlingsförutsättningar resulterade i utmärkelsen Årets tävlingsplats 2012. Motiveringen till utmärkelsen Årets ridskola grun-

prisade för sitt arbete. Under det året byggde de ytterligare ett ridhus strax intill det redan befintliga där tävlingsdeltagare ska kunna värma upp sina häs-

dade sig i att de breddat sin verksamhet till mer än bara en traditionell ridskola. De yngsta ryttarna är fyra år och deltar i det så kallade ”Hästis” där varje grupp består av fyra deltagare. Syftet med ”Hästis” är att skapa ett samspel med hästen och lära sig grunderna i hästskötsel, exempelvis att rykta. Utbildningen sker främst genom lek. – Lärandet kommer med farten, säger Magdalena Johansson.

”Hästis” är den enda verksamheten med kölista för närvarande, men med både den, ridskolan och ridpass för funktionshindrade har ryttarföreningen att brett utbud. – Det är viktigt just nu att hitta bredden när man ser att det har dalat på andra ridskolor, menar Magdalena. Förutom dessa två utmärkelser vann även föreningens kassör Kerstin Lindqvist utmärkelsen Årets Eldsjäl för sitt arbete som kassör. Med en prisad ridskola och ett bra rykte för sina tävlingsarrangemang finns det ingen tvivel om att de är stolta. – Och det är det som är så roligt att vi kan hålla båda dessa punkter på så hög nivå, säger ordförande Håkan Bergman.

Vännäs ryttarförening utsågs till Årets ridskola samt årets tävlingsplats år 2012. Foto: JOHANNA DYRÉN

JOHANNA DYRÉN

Ordförande Håkan Bergman, eldsjälen Gösta Andersson och verksamhetschefen Magdalena Johansson är glada åt utmärkelserna.

Den nya ridhallen ska fungera som ett bra komplement till framtida ridtävlingar.

Malin Jonsson och Linda Karlsson är två av sex personer som arbetar på anläggningen.

Musikskolan i Bjurholm ger vårkonsert BJURHOLM. Musikskolan har nya lokaler i Bjurholms Folkets hus. Det är bråda dagar för de elever som snart ska bjuda Bjurholmsborna på vårkonsert. Från en dörr i den långa korridoren hörs sköna toner från några gitarrer. Bakom en annan dörr kan man höra ett mäktigt trumsolo. Eleverna håller som bäst på att förbereda sig för framträdandet på Folkets husscenen den 9 april. – Det blir en blandad repertoar med allt från visor, klassiska stycken, och filmmusik, till typisk ”topplistpop” som ska framföras av ett 30-tal elever, berättar Sandra Nilsson som är en av musiklärarna.

I den lilla salen sitter Linus Lindqvist och Ervinas Banisavskas och lirar på varsin gitarr. I dagsläget har de inga ambitioner att hamna i Idol. – Jag har spelat gitarr i fem år och gillar blues. BB King är min förebild, säger Linus med en glad min.

– Jag kan spela på alla möjliga instrument men det blir mest gitarr och sång, berättar Ervinas och spelar några ackord på gitarren. – Jag har ingen aning om jag kommer att spela i framtiden, men jag kommer möjligen att ha musiken som hobby, säger Ervinas. – Jag sjunger och spelar gitarr då och då berättar, Elvira Egelby som ska sjunga på konserten.

Maja Eriksson, Julia Johansson och Emelie Vestman ska även de sjunga. – Jag har inte tänkt på om jag ska spela i framtiden men jag brukar spela gitarr hemma ibland, säger Maja. De glada eleverna säger med gemensam stämma att ” vi ska ha kul på konserten”. – Det är synd att det bara är en kväll, inflikar Ervinas. Sandra har jobbat i Bjurholm i åtta år och stortrivs. – Det är fantastiskt att få jobba här på musikskolan, säger Sandra entusiastiskt. – Jag gillar klimatet här och eleverna känns som mina barn, säger Sandra. – Det är värdefullt för

kommunen att de här fina utrymmena finns och fördelen med de nya lokalerna är att kontoret är mycket större än det förra, vilket möjliggör att fyra lärare kan jobba här samtidigt, berättar Sandra.

– Vi har tillgång till två fullt utrustade ensemblerum, det finns speciellt anpassade pianorum och stråkrum, samt det stora klassrummet, berättar Sandra vidare. – Dessutom har vi det tysta rummet där man jobbar med hörlurar och som även kan fungera som inspelningsstudio, berättar Sandra. Detta gör det möjligt för elever att även komma på raster och ledig tid, för att träna. Några elever kommer varje dag för att musicera. – Vi skulle förstås behöva både en blåslärare och en stråklärare också, för att ge eleverna större urval, säger Sandra. – Det är jättebra träning för eleverna, att göra framträdanden och det har de nytta av resten av livet,

Elvira Egelby, Emelie Vestman. Maja Eriksson, Julia Johansson, och musikläraren Sandra Nilsson, samt Linus Lindqvist och Ervinas Banisavskas är några av det 30-tal elever som kommer att medverka i årets vårkonsert i Bjurholm. Foto: AGNETA MALMSTRÖM säger Sandra. – Jag tror starkt på att de som får chansen att utveckla sina färdigheter i estetiska ämnen har stora fördelar när deras kunskaper efterfrågas av dagens arbetsmarknad, säger Sandra. – Vi brukar ordna konsert

två gånger per år och när de väl blivit varma i kläderna och ser hur roligt det är, vill de gärna uppträda fler gånger, säger Sandra.

– Jag blir alltid lika varm i hjärtat när jag smyger runt i kulisserna för att peppa ung-

domarna, svara på frågor eller kanske ordna fram ett nytt plektrum och ser hur de etablerade gränserna mellan tjejer och killar, de yngre och äldre eleverna, blir upplösta. Alla jobbar tillsammans, från årskurs 3 till årskurs 9

AGNETA MALMSTRÖM


13

april 2013

Leverans

GOLV & FÄRGVECKOR

av bl. a

Gäller t.om. 28 april

• Fabriksbetong

 Bilreparationer  Bilservice  Däckservice

,Däckbalansering

 Aluminiumfälgar,

Däckmontering Däcktillbehör

Tapeter

Pergo original

• Brunnsringar • Trekammarbrunn

20%

199:-

• Jordkällare

• Kantbalkar • Block till urinbrunnar och plansilo

Pergo’s laminatgolv är konstruerade för att tåla repor, tryck, slag, smuts, solljus och värme. Förutom HDF-kärnan och slitskiktet av aluminiumoxid består de av en mängd patenterade lager som bidrar till att skapa världens tåligaste laminatgolv

Ackrediterade för att släcka 2:or

3 liter

169:Vi bjuder på färgbrytningen

Burträsk • Tel 0914-620 18

Tarkett Bravo Ek

250:-

Lenas Vägkrog

Rollerset

Tarkett Ek Bravo. 14mm trägolv i vacker livlig 3-stavs design. Omslipningsbart 4-5 gånger och mycket slitstarkt tack vare marknadens mest slitstarka lack, Proteco. Bravo har ett starkt mekaniskt låssystem som gör golvet lättlagt och mycket motståndskraftigt mot sprickbildning.

God mat från vardag till fest

Lunchbuffé alla dagar!

BYGGVARUHUSET

FORSLUNDS

Välkommen!

W

Öppettider: Mån-Fre 8.00-20.00 Lör-Sön 10.00-20.00 Telefon: 0930-315 20 • Rödviksvägen 95 914 31 Nordmaling Nordmalings Camping • Tel 0930-312 50

NORDMALING

O

O

D

Y

B

Y

G

G

H

A

N

D

E

L

Öppettider: Månd-Fre 07.00-17.30, Lörd 10.00 - 14.00 www.forslundsbygg.se tel: 0930-398 90

20:/st

Ta hand om dina husdjur! SuperPris på både katt- och hundmat. Tänk på att allt som äts alltid ska ut! Hjälp till att hålla Nordmaling rent.

2 för

15:-

10:/st

Priserna gäller 4/4-11/4 2013, eller så långt lagret räcker.

à la carte, fika m.m.

49:-

10:olika färger

Nordmaling • 0930-100 23

/st


14

april 2013

Skolmatsal blev färgklick NORDMALING. Disa Johansson, Karrar Yousofi och Niknaz Ghaemi har inte haft mycket till sportlov i år. Istället tillbringade de veckan i skolan. –Det känns jättebra, säger Disa, Karrar och Niknaz. I Artediskolans matsal kan gästerna numera avnjuta en jättelik väggmålning som tre högstadieelever skapade på sitt sportlov. –Vi har försökt ge färg åt rummet och visa på betydelsen av drömmar, säger eleverna medan maskeringstejpen avlägsnas och taklisten får sin slutfinish. Från väggventilerna rinner färger, som förvandlas till en svärm av små moln, däremellan ljusblå siluetter av kroppar och händer. –Vi har projicera bilderna med en overheadapparat, säger Disa medan Niknaz sätter sig på golvet i en profil som exakt stämmer med siluetten på väggen. Grundtanken var att få in mer färg i rummet, på ett personligt sätt, som ger både lugn och en färgklick.

–Det har inte varit så enkelt, säger Niknaz.

Skolmålningen genomfördes som ett inslag i den nationella regeringssatsningen Skapande skola, som innebär att utövande konstnärer inbjuds till skolor för att tillsammans med eleverna skapa nya konstnärliga och kulturella uttryck tillsammans. –Idén att måla i matsalen föddes förra gången jag hade skapande skola här, säger konstnären Stefan Markström som varit handledare under processen. Stefan berömmer sina adepter. –Ni har varit enormt duktiga och flitiga. Att få ihop alla tankar, det är det som är konst, det är där svårigheten ligger. Måleriet det lär man

Skapande skola ✔ Skapande skola är en nationell satsning som infördes av Sveriges regering 2008. Syfte är att öka de kulturella och konstnärliga uttrycken i svenska skolor och öka samverkan mellan skolor och kulturliv. Insatserna ska vara ett komplement till redan pågående kulturarbete och estetisk verksamhet i skolan. Stimulansbidrag för Skapande skola söks hos Statens kulturråd. 2011 utökades Skapande skola till hela grundskolan, från och med 2013 omfattas även förskoleklasserna. Satsningen uppgår till 169 miljoner kronor årligen. Källa: Kulturdepartementet sig efterhand, säger han. Och så var det bara det där tråkliga kvar, att städa och tvätta. –Det har gått åt en hel del färg, säger Karrar.

FREDRIK BJÄRNESAND

Under fem långa dagar har de bollat idéer, brottats med färger och prövat tekniker för att förverkliga

”Att blanda färgerna är svårast, men vi får bra hjälp av Stefan”, säger Niknaz Ghamei, 8b.

”Äntligen färdiga!” Karrar, Niknaz, Disa och Stefan framför väggkonstverket i Artediskolans matsal.


15

april 2013

sin vision.

Färgglada signaturer.

Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Disa Johansson, 7b, lägger sista penseldraget på taklisten.


16

april 2013

Dagishundarna är ryggraden i hundgruppen: Nicke, Milow och Ghia.

Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Rummen är indelade i sektioner. Tiken Ghia, jämthund, är lite av en flockledare men kan ibland behöva vila upp sig i favoritsoffan.

Det blir en hel del motion. ”Å andra sidan är det nog mycket lugnare på hunddagis jämfört med dagis för barn”, säger Monica Blom på promenad med Jamie, Nicke och Sammie.

”Der är jätteviktigt att man kommer hit i god tid innan semestern, så att hunden får inskolning och man som hundägare vet att den har det bra.” Från vänster: Ghia, jämthund, Milow, cockerspaniel, Nicke, pumi, Jamie, cockerspaniel, Sammie, pudel, och Lucas, cockerspaniel.

Hon startade dagis för hundar LÖGDEÅ. Först en faslig utskällning när man ringer på dörren till den gröna villan i Rundvik. Sedan väntar världens puss- och slickkalas. – Ingen kommer hit utan att först inskolas, säger Monica Blom, nybliven dagisföretagare. För en månad sedan fick Monica Blom klart med starta-eget-bidrag för hunddagis och hundpensionat i Rundvik. – Det har varit himla bra gensvar, men inte som jag först trodde med främst dagishundar, istället blir det mest övernattningar för hundar där ägarna åker på semestrar eller längre stadsresor, säger Monica. Monica har tidigare arbetat femton år på Masonite i Rundvik. Efter ned-

Investeringsstödet har familjen stått för. Utan dem hade det inte gått. Banken ställer inte upp för arbetslösa. Monica Blom

läggningen tog hon chansen att förena nytta med nöje. Hundintresse är livslångt, de sista tio femton åren har hon utbildat sig till instruktör och tävlingsdomare, och håller även hundkurser i eget företag. Fyrtassens hunddagis och nattis innebär en utökning av verksamheten.

Huset är ett vanligt bostadshus där rummen indelats i sektioner, med slittåliga masoniteväggar och plastmattor. Ovanpå ligger kontor och övernattningsrum. – Investeringsstödet har familjen stått för. Utan dem hade det inte gått, som arbetslös får du inte banken att ställa upp, säger Monica som både har F-skattsedel och länsstyrelsens godkännande.

Dagishundarna är från närområdet, övernattningsgästerna inkluderar hela Umeå- och Ö-viksregionen. – Jag har redan bokningar ända fram i september. Förhoppningen är att i första hand gå runt på verksamheten, målet är att växa i långsam takt. – Jag vill helst få kunder genom personliga rekommendationer, det är de som betyder något. Innan man får lämna sin hund på

dagis eller övernattning krävs en period av inskolning. – Jag månar om en blandad gruppsammansättning, fördelen är att hundarna stimulerar och fostrar varandra, de får en roligare och tryggare vardag.

Innan överlämnandet får hundägaren

Monica Blom.

godkänna att bilder publiceras på Fyrtassens Facebook och hemsidan. – Meningen är att de som reser bort ska kunna se hur deras hundar har det, jag skickar även bildmedelanden med små kommentarer, det har varit mycket uppskattat. Fyrtassen gillas inte bara av hundar. Även tidigare kollegor från Masonite har kommit med uppmuntran. – Det känns spännande och skönt att jag vågat ta steget, jag skulle inte vilja ångra senare i livet ifall jag inte försökte. Målet är att gå runt, att få jobba med hundar är en ynnest.

FREDRIK BJÄRNESAND


17

april 2013

Vattenavrinning

UTBILDA

Ventilation

Taksäkerhet Underlagstak Takplåt Fasadplåt Beslag

VARJE FLICKA! Bli fadder på plansverige.org/flicka

Högprofiler

Kaminer

Skorstena

www.vannasplat.se

LOKALREVYN

HJÄRTA

EN T U K A N KOMMU

Oasen Nordmaling Fredag 26 april kl. 19.00 Lördag 27 april kl. 19.00 Pris: 200 kr (fika ingår).

sos-barnbyar.se

Laila Johansson, Birgitta Bäckström, Ylva Pettersson, Gunnel Sundqvist, och Birgitta Lindberg, samt sittande Kerstin Holm och Anna-Greta Alfredsson träffas två gånger i veckan i byns vävstuga. Foto: AGNETA MALMSTRÖM

Glada damer håller ångan uppe i vävstugan BJURHOLM. Solen skiner på det gamla skolhuset i Näsland denna vårvinterdag. När man går uppför den gamla trätrappan hörs glada röster och dova dunkar. Innanför dörren känns en svag doft af kaffe. Vävstugan är inrymd i det gamla skolhuset i Näsland, som numera också är byastuga. Ett gäng glada damer sitter vid vävstolarna i de ljusa rummen och väver löpare, dukar, möbeltyg, daladräll och kuddöverdrag i damast. Mönstret på kuddöverdraget är inspirerat av ”Pippitröjan”, med röda och blå ränder – Vi är elva stycken medlemmar som är aktiva och tre av oss har varit med sedan starten, berättar Kerstin Holm som är ordförande i föreningen.

Kerstins intresse för hantverket började redan i 20årsåldern då hon gick på Lunnevads Folkhögskolan i Östergötland. Kerstin har sedan gått vävnads- och sömnadsterminer på komvux i Umeå och senare ”Vävåret” på gymnasienivå. – Vi träffas varje tisdag och torsdag och då försöker vi komma allihopa för att till exempel dra på väv, berättar Kerstin. – Då behöver man vara flera stycken som hjälps åt för att få ”rumpan” (varpen) på plats, säger Kerstin med

glimten i ögat. – Men däremellan kan man gå hit och väva själv när man vill då har man radion som sällskap säger, Kerstin som påpekar att den sociala gemenskapen dock är viktig. – Vi har faktiskt 25-årsjubileum i år och det ska vi bland annat uppmärksamma med en utställning på Biblioteket nu i vår med temat ”Kuddfrossa”, berättar Kerstin.

– Ja nu får vi plocka fram våra fina alster från soffor och fåtöljer, inflikar Ylva Pettersson. – Jag har gått olika vävkurser när jag bodde i Lycksele och att man kan komma hit och väva när man vill utan krav känns så bra, säger Ylva. Förutom att väva, har de bland annat gjort många resor och studiebesök under åren. En resa gick till Vormsele och en annan till Museet i Umeå, när Vävmagasinet hade en intressant föreläsning. Detta år ska man besöka Bildmuseet och Slöjdarnas Hus. – År 1989, lagom till Näslands 200-årsjubileum

komponerade vi ett mönster till ”Näslandsduken”, berättar Kerstin vidare. – Nu håller vi på att vara pensionärer allihopa så vi kan ju väva på dagtid. Vi följs hit och väver för att vi tycker det är roligt, säger Laila Johansson. – Sen så blir det ju jättefina presenter, säger Laila och håller upp två fina löpare som ska bli presenter till döttrarna.

Vi når fram till världens barn – din gåva gör det möljligt varldensbarn.se

Biljetter kan köpas via: ICA Supermarket, Nordmaling COOP KONSUM, Nordmaling ABF, Storgatan 10, Nordmaling Astrid tel. 070-21 24 703 eller 0930-104 47 Välkomna!

PRO NORDMALING

Stöd vår forskning

PG 90 07 22 - 0 BG 890 - 7610 www.ögonfonden.se

Din leverantör av Sand och Krossprodukter

En av dem som varit med sedan starten är Anna-Greta Alfredsson, Näslands ”Grand Old Lady” som snart fyller 93 år. – Vi är så stolta över vår fina vävstuga, säger AnnaGreta som började intressera sig för vävning i unga år. – Ja det är ljusår sedan jag provade väva första gången. När min mamma satte upp en väv så är det klart man blev nyfiken och på den vägen är det, säger AnnaGreta med ett skratt. – Det är så trevligt här i vävstugan och vi har haft mycket roligt under åren, säger Anna-Greta. – Vi skulle ju gärna se att vi får fler yngre medlemmar i vävstugan som vill lära sig väva för det är så fantastiskt roligt, avslutar Kerstin. Utställningen ”Kuddfrossa” kan man beskåda på Biblioteket i Bjurholm 15 april till 3 maj.

AGNETA MALMSTRÖM

Vi levererar material till företag och privatpersoner inom Umeå Regionen alltid till förmånliga priser. Ring oss för mer information! 090-77 77 60 • 0935-399 60

www.kajsakeri.se


18

april 2013

De hjälper sina medmänniskor VÄNNÄS. Det är ett centrum där vem som helst är välkommen att prata, delta i fikastunder eller få en hjälpande hand. –Det är till exempel väldigt många som vårdar sina anhöriga hemma. Detta ska fungera som ett stöd för dem, berättar Caroline Forsgren, FrivilligCenter. Vännäs FrivilligCenter är en mötesplats där cirka 35 frivilliga finns som stöd av olika slag. Syftet är att hjälpa äldre, sjuka, funktionshindrade och deras anhöriga med vardagsrutiner. Till exempel kan man få hjälp från frivilliggruppen Hemfixarna, som består av sju glada medmänniskor. De kan hjälpa till med att byta gardiner, batteriet i brandvarnaren, sätta upp tavlor eller skeppa iväg sopsorteringen.

Till och med den enklaste sak som att byta glödlampor kan Hemfixarna hjälpa till med. Och detta utan någon avgift. –Den enda kostnaden är att du själv står för är glödlamporna, säger Caroline Forsgren. Under 2012 hjälpte Hemfixarna drygt 200 personer totalt. Varje måndag träffas de vid tiotiden och går ige-

nom vad som ska göras, vem som ska göra det och när. Som frivillig arbetar man obetald men som lön får man tillbaka tacksamhet istället.

–De värdesätter att vi kommer till dem och hjälper till, det betyder mycket, säger Sture Nyström. –Det är roligt att få hjälpa andra, och det känns bra i själen, tillägger Kjell Vännman.

FrivilligCenters arrangerade kaféer brukar besökas av nära 50 personer och är ett enkelt sätt för människor att komma ut och få träffa andra. Nya idéer om hur man kan hjälpa till ännu mer är inte heller ovanligt. –Vi har diskuterat om vi kan börja hjälpa till med att handla, men än så länge har vi inte bestämt något, säger Caroline Forsgren.

JOHANNA DYRÉN

FrivilligCenter FrivilligCenter i Vännäs är en verksamhet i samarbete med: ✔ Svenska kyrkan ✔ Röda Korset, Vännäs och Vännäsby ✔ PRO (Pensionärernas Riksorganisation), Vännäs och Vännäsby ✔ SPF (Sveriges Pensionärsförbund), Vännäs ✔ RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) ✔ Vännäs Hälsocentral ✔ Vård- och omsorgsförvaltningen

De värdesätter att vi kommer till dem och hjälper till, det betyder mycket. Sture Nyström, Hemfixarna i Vännäs

Kjell Vännman, Berit Wännman, Anna-Britt Lindberg, Thore Lundgren, Sture Nyström och LiseMarie Johansson är sex av de sju Hemfixarna. På bilden saknas Willy Westerberg. Foto: JOHANNA DYRÉN

Hållbarhetsprojekt för ett klimatsmart Vännäs avslutat VÄNNÄS. Att återvinna och handla schysst är enkla sätt att bidra till en mer hållbar miljö. Detta har ett gäng ungdomar under fyra månader lyft fram, då de velat göra Vännäs mer klimatsmart. Med start i september förra året började fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn med projektet ”Klimatsmart i Vännäs”, där några ungdomar aktivt arbetade för att belysa

hur man positivt kan påverka miljön. Projektansvarige Mattias Wälivaara har tillsammans med en liten grupp ungdomar samt projektanställda

Mattias Wälivaara och Peter Lundström med ett par av fritidsgårdarnas och Stjärnhusets nyinskaffade elcyklar.

Linnea Lindmark uppmuntrat folk till att agera mer hållbart.

–Vi har till exempel klätt ut oss till bananer och uppmuntrat våra lokala butiker till att sälja fler rättvisemärkta varor, berättar Mattias. Ungdomarna har också arrangerat klädbytardagar

samt en modevisning där man enbart använde sig av återvunna kläder. Under modevisningen framfördes även en rockkonsert.

Responsen för projektet har varit positiv och de har lyckats öka insikten kring hållbart levnadssätt. Detta trots att tiden för de olika projekten ibland inte

velat räcka till. –Det blev nästan lite för stort. Vi skulle ha kunnat satsa på två eller tre grejer istället för sju. Det blev lite jäktigt när många saker hände samtidigt, säger Mattias. Projektet är sedan årsskiftet avslutat men Mattias Wälivaara menar att man i framtiden hoppas kunna

göra ett liknande projekt om intresset finns. –Vi har tagit fram en handlingsplan på hur vi kan fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor på fritidsgårdarna. Vi hoppas att vi ökat medvetenheten bland ungdomar och att man faktiskt kan göra något kul kring hållbarhet.

JOHANNA DYRÉN

Utklädda i banankostymer uppmuntrade ungdomarna de lokala livsmedelsbutikerna i Vännäs att sälja mer rättvisemärkt. Foto: JOHANNA DYRÈN


19

april 2013

Elinstallationer & Pelletsbrännare.

Målning Tapetsering Sprutmålning m.m.

Nygrens El

Nyttja rot-avdraget

Bjurholm • 070-350 35 25

Vi tillverkar det du behöver!

Hantverkargatan 29 • Nordmaling

SOLGLASÖGON

MED ELLER UTAN STYRKA.

R3250D

Njut av solen.

Enkelslipade från 1695:-

Tel 0918-501 40

Din nya ytterdörr hittar du hos oss! Vi säljer mer än portar! Du kan även köpa din nya ytterdörr hos oss! Vi erbjuder hela Leksandsdörrens breda sortiment. Välkommen in till oss och titta!

Portbolaget i Umeå AB

Stefan Lundgren

gräv&last

• Dräneringar • Planeringar • Ledningsschakter • Urgrävningar

Renovera dina maskiner hos oss! NYA

• Vi utför alla typer av markjobb • Maskiner 2–21 ton Tel. 0935-511 45, 070-514 43 41

Passar glasögonen fortfarande?

Tfn 0930-911 38, mob: 070-553 69 12, 070-584 5831

Spinnvägen 1 Tel 090-12 06 20 www.garageportexperten.se

Nyttja rotavdraget! Dränera källargrunden

Skolans utemiljö ska vara trygg och säker. En byggarbetsplats på Vegaskolan saknar detta!

Ring för offert!

Vännäs

1 av av 3 får får cancer. cancer. Men drabbas. Men alla alla dr abbas. Bli månadsgiv are i dag. Gå in på cancerf månadsgivare cancerfonden.se onden.se eller ring oss på 020-59 020-59 5 95 9. 59 59. Få undersökta genom Få dina ögon under sökta g enom en synundersökning synundersökning örhöjt En ssynundersökning ynundersökning är br a fför ör din hälsa. F bra Förhöjt yn b lodtryck, str ess och diabet es kkan an fförändra örändra din ssyn blodtryck, stress diabetes vären. När kkontrollerade ontrollerade innan du kkänner änner a avv bes besvären. yrka? behöver b yta till en n du senast om du behöver byta nyy st styrka? är en god vvana. ana. En år lig under sökning a årlig undersökning avv dina ögon ä Det är fförebyggande örebyggande på samma sät å till sättt som at attt g gå ttandläkaren andläkaren rregelbundet. egelbundet. Best äll tid n u! Beställ nu!

Gör en synundersökning synundersökning. Det är ssunt unt förnuft förnuft.

20%

! RABATTSEN! ANNON KLIPP UT

På ordinarie priser

på alla garner!

Det är här de läckra garnerna finns! Storgatan 2,Vännäs www.klarsynt.se Tel 0935-511 10

NAMN..........................................................................................

KLIPP UT OCH TA MED TILL BUTIKEN!

STORGATAN 5, NORDMALING, 0930-312 11 STORGATAN 49, UMEÅ, 090-12 05 00

G

Med denna kupong erhåller du 20 % rabatt på garner. Garnbonuskort gäller ej. Gäller hos Poppins t.o.m. 13 april 2013. Ö Järnvägsg 20 • Vännäs • 0935-102 20


20

POWER UP FOR ACTION.

–– : 0 : 0 5 0 . 0 1 5 R . 1 Å D U FFÅR DU JSÅG! A M L A RÖ FÖ R D I N G FRÅN

8.900:–

JONSERED FC 2245/FC 2245 W Kraftfull rĂśjsĂĽg med snabb acceleration. 45,7 cc, 2,2 kW, 8,1/8,3 kg.

JONSERED FC 2256 / FC 2256 W Mycket kraftfull rÜjsüg, utvecklad fÜr tuffa fÜrhüllanden. FRÅN 53,3 cc, 2,8 kW, 9,0/9,2 kg. 9.700:– www.jonsered.se

Åsgatan 8, 914 32 Nordmaling, 0930-105 33 www.sandstromsport.se • MÅN-FRE 9.30-18.00 LÖR 9.30-14.00

528%8$+'#8+614361$58+

Erbjudandet gäller när du byter in din gamla fungerande rÜjsüg mot en ny Jonsered FC 2245/FC 2245 W eller Jonsered FC 2256/ FC 2256 W, mellan 18/3-30/4 eller sü lüngt lagret räcker. Alla priser är ord. rek. ca priser inkl. moms.

april 2013

Kungsvägen K un u gsvägen 92, N NORDMALING ORDMALING t.ĂŒOo'SFo t.ĂŒOo'SFo XXXNBQFDTF JOGP!NBQFDTF X XXNBQFDTF JOGP!NBQFDTF

&.936+2(,,+%.2283+$#22$45,(232+

.12/56651$5!+(+!85$2($36+

+++++"+5!8(, +($3 ++5!8(, +*$13,3

+++++ +5!8(, +,3

548;793%%37 4=<)3548<:;796:78=+?)3@6+ 4+;793%'37 4=<)3-54;67<=:9 548;79337 4=<)3548<:;796:78=+?)3@6+

73;=:31??56 +?+:836+;3?>=<;:=:93=31??:87 353 1??,7<=?+?3

+;7487 81,:=:974)38/+43/8?7:?+4=:9)3>7:>99:7?=5:

8745+!+285$278$#86(69

++++8112582++5!8(, +781,659/651(32 +/3

8745+!+81$#213,+7*)+/#,$6(69

4+;793%'37 4=<)3548<:;796:78=+?)3@6+ 4+;793$37 4=<3&3-54;67<=:9

,(691$8138 4+;793%3673&3?567?)3947)3 7 4=7353><56654 4+;793!%3673&3?56837,3>/4353941:87+4 4+;793%#3:=3&3<7:?+4=:9)3,/?8;;

8.9817,(69++(125612%(,6(69+78+ 143;=938563,=<<3</4736+435635;<=:93=3:544)38,/<3 4=,7?38563 452+88=5:+<<?3+3?4/22743:;+43,4+:3(%!3876?3;=8?7:8& 8?;=+43

8#62+36283!836#81$5!+(+!85$2($36

2(3%31#$

33333+5!8(, +:  : +7,$321+ 1 + 13,3 ,/<<8214+</8:=:935637??356,7:;<73+:3=;3?=<<3<1:8763,+4& 876+?36+;34+848+438563;43:7?4353?4/;94;

4+;793!3673&3594;74)361<&3531?? 45;?=5: 4+;793#3673&3*/?85;<=:9)3941:87+4)3><56654

 0+562%8$+

,+:8738 4+?3=:9438563+:3:7?4<=93;+<3=3,74+37?=,=?+?3 3243</473;=9354;353?+46+438563/438 +=+<<73=:563?4/;& 94;)35;<=:9)3<7:?>4353?47?543<+4348+43=318?

33333+5!8(, +": : +7,$321+ 1 +#46938 ++++++5!8(, +": : +7,$321+ 1 +5,( -3566+43 -3 7:?>43?=<<3-544&353*/8?+4>5??+: 3 :25467?=5:8&353=:8 =47?=5:8?4/22 3

3

2(38315++&.12386788,56+7*)+./2,56+ +++++  +5!8(, +#43865226(69+(+123816

+813 38687<=9738<7?&3538?:=:98214+?7933

.1258 +%3236+7*)+%3231969

33333367)3%"!(&%((3-54;67<=:9 33333%$367)3%"!(&%((3@6+ 33333%367)3%"!(&%((3*/::/8 .47?=83,/<<8214+</8:=:97436+;374974+?73*=:+4)3548<:;7& 96:78=+?3 :6/<34/,8

06/.,56+7*)+(6'78/52(76

.41:73-7,+?3*/8?+4>5??+:)3?+<3('(&%$3#%3"!3+<<+43 +& 58?3945:7:7,+?6+78+

@?>=<;:=:9887654;:=:932143941:73:/4=:974:7

;;;:9876565432:13

Bms våren 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you