Page 8

8

Motorblocket

Pajala Gratistidning vecka 10, onsdag 6 mars 2019

MOTOR

Fortsatt dystert

2018 blev ett dystert år ur trafiksäkerhetssynpunkt, fler dog i trafiken under året jämfört med året innan. Tyvärr visar inte årets första månad på något trendbrott, tvärtom! Totalt omkom 31 per­ soner i trafiken enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen, vilket är hela 19 fler jämfört med samma månad förra året. – Utvecklingen är fortsatt oroande. Vi har inte haft så många omkomna i januaritrafiken sedan 2008, säger Khabat Amin, statis­ tiker på Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

VARJE VECKA I DIN GRATISTIDNING tips: motor@gratistidning.com

Besparingar

Audi bekräftade ­nyligen att de måste spara 180 miljarder kronor på tre år!

En syn som kommer bli allt vanligare på de svenska vägarna under året. Bilden är ett kollage.

Foto: Pixabay

Inga digitala registreringsskyltar Digitalisering i all ära, men de nya registreringsskyltarna som infördes tidigare under året är här för att stanna. Några digitala registreringsskyltar blir inte av, meddelar Transportstyrelsen.

­ OTOR Tidigare under M året infördes ett nytt for­ mat för registreringsskyltar i Sverige. Anledningen till införandet var att det tidiga­ re formatet med tre siffror och tre bokstäver inte längre räckte till. Med att antalet fordon ökat, främst personbilar, började kombi­ nationerna ta slut. Idag finns nämligen fler än 5 miljoner personbilar registrerade i landet. Lägg där till de andra fordonsslagen, exem­ pelvis lastbilar och mopeder

klass 1, då är snart de 12 miljoner kombinationerna med systemet tre siffror och tre bokstäver använda. Senast registrerings­ numren ändrades i ­Sverige var 1972. Då var det länsbokstaven som togs bort och systemet med tre siffror och tre bokstäver infördes. I det nya systemet har den sista siffran ersatts av en bokstav, något som mer än tredubblat antalet kombinationer. – Genom göra det möjligt

för sista tecknet i registre­ ringsnumret att vara både en siffra eller en bokstav utökas antalet möjliga registrerings­nummer med 26 miljoner, från 12 miljoner till 38 miljoner, säger Christofer Kärrdahl, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Inga förändringar Men till skillnad från änd­ ringen på 70-talet ersätts inte nuvarande system, utan kompletteras med det nya formatet där den sista siffran ersatts av en bokstav. Som bilägare innebär för­ ändringen egentligen inget alls. Alla befintliga registre­ ringsskyltar behålls och det är först när du köper en bil

som registrerats under 2019 som du kan få den nya registreringsskylten. – Det gamla formatet finns också kvar. Det inne­ bär att ingen behöver byta ut sin registreringsskylt, säger Christofer Kärrdahl. För att undvika miss­ förstånd finns det dock vissa begränsningar i de nya registreringsnumren. Bokstaven O kommer inte att användas som sista tecken eftersom det är lätt att missta för siffran 0 och sedan tidigare används inte heller bokstäverna I, Q, V, Å, Ä och Ö. Viktigt att känna till är att slutsiffran i fordonets registrerings­ nummer, precis som tidigare, bestämmer vilken

Foto: Volkswagen

T-roc kommer i "R"-utförande.

Toppversion av T-Roc

Under 2017 lanserade Volkswagen modellen T-Roc, en modell som sedan lanse­ ringen sålts i cirka 200 000 exemplar runt om i världen. Nu meddelas att en ny version av modellen snart är produktionsklar, en topp­ version. T-Roc R är namnet

där ”R” står för racing och den nya versionen har bland annat testats på racingbanan Nürburgring i Tyskland. Enligt Volkswagen vänder sig modellen till kunder som lägger extra stor vikt vid sportig design och mer prestanda.

månad fordonsskatten ska betalas. Om det sista teck­ net i registreringsnumret är en bokstav är det alltså det näst sista tecknet som gäller.

Digitala skyltar De få dock känner till är att Transportstyrelsen i bak­ grunden av införandet av det nya systemet utrett om så kallade intelligenta och digitala registreringsskyltar som är uppkopplade mot ett nätverk borde utvecklas och införas i framtiden. En digital registreringsskylt skulle nämligen kunna informera om mer än själva registreringsnumret, exempelvis om fordonet körs i övningskörning eller

Foto: Mazda

Mazda utlovar en nu suv.

Ny SUV

Mazda vill inte vara sämre än konkurrenterna och avslöjade nyligen att en ny SUV från biltillver­ karen kommer att avtäckas under bilsalongen i Genève i början på mars. Modellen bygger på deras nya platt­ formsarkitektur som bland

annat innefattar den nya bensinmotorn med både kompressionständning och mildhybridsystem. Mer än så avslöjas inte i skrivande stund.

är anmält stulet. – Det finns ett mervärde i att skyltar skulle kunna lämna mer information än endast registreringsnumret. Det vi velat få klarlagt är om det motiverar att arbeta vidare med frågan med tanke på kostnader och vad det skulle innebära ur ett integritetsperspektiv, säger Kärrdahl. Svaret är dock nej! Slut­ satsen är att det kostar mer än det smakar. Att utrusta den svenska fordonsparken med digitala registrerings­ skyltar skulle kosta mellan 18 och 77 miljarder kronor och dessutom riskeras den personliga integriteten. n

(CC) Andreas Lindegren

Foto: Opel Automobile GmbH

Opel kommer att lansera Corsa som elbil.

Kommer snart

Opel kommer snart att ge sig in i kampen om elbilskunderna på riktigt. Redan för två år sedan meddelade biltillverka­ ren sin elektrifiering och snart blir den verklighet. Under det första halvåret av 2019 kommer två nya

elektrifierade modeller att lanseras. Modellen Corsa kommer att lanseras som elbil och suv:en Grandland Xk ­ ommer som plugin ­hybrid. Några exakta ­datum har dock inte ­presenterats ännu.

Profile for Svenska Civildatalogerna AB

Pajala Gratistidning vecka 10, 2019  

Pajala Gratistidning vecka 10, 2019  

Profile for tidning