Page 4

Pajala Gratistidning vecka 10, onsdag 6 mars 2019

4

LOKALA NÄRINGSLIVSNYHETER FRÅN

HÄRLIGA TIDER,

NORRBOTTEN.COM

SKOTERTIDER!

99

Riksbyggens Solar Egg på väg till svenskbygd i USA

KAUNISVAARA

KAUNISJÄRVI

5 mars 2019 KIRUNA Riksbyggens äggformade bastu Solar Egg, av svenska konstnärsduon Bigert & Bergström, är väg till American Swedish Institute, Minneapolis, Minnesota. Solar Egg ritades på uppdrag av Riksbyggen av Bigert & Bergström som en symbol för nystart i samband med Kirunas samhällsomvandling. Den 6 mars öppnar utställningen på American Swedish Institute. – Solar Egg reflekterar sin omgivning. I USA handlar verket om nya sätt att samtala om klimatförändringarna. De extrema köldknäpparna i USA tycks bero på att jetströmmarna över Arktis har ändrat hastighet, vilket i sin tur kan bero på klimatförändringar, säger konstnären Mats Bigert. Läs mer på www.norrbotten.com

Källa: Riksbyggen

Företagarna är med i projektet Konkurrenskraft 2030 5 mars 2019 NORRBOTTEN Majoriteten av Sveriges företag har ett hållbarhetsarbete idag. Företagarna som organisation vill underlätta för fler företag att ta sitt ansvar och kommer därför att intensifiera sitt stöd. Målet är att det ska vara enkelt att bidra till en minskad miljöpåverkan. Som ett steg i detta går Företagarna Norrbotten in som samverkanspart i Energikontor Norrs hållbarhetsprojekt Konkurrenskraft 2030 där målgruppen är mindre små och medelstora företag med upp till 50 anställda.

Kaunis Iron vill informera allmänheten om upprättad säkerhetszon kring Tapuligruvan med tillhörande industriområde. Se kartan. Inom zonen förekommer risker med tung trafik, öppna diken, djupa schakt, bassänger med svaga isar med mera.  Sprängningar förekommer också regelbundet och informeras via särskilda dekaler vid gruvområdet samt via sms. För att få varningar via sms - anmäl dig till 71 050 med texten SPRÄNGVARNING.

Läs mer på www.norrbotten.com

Källa: Energikontor Norr

All obehörig vistelse inom området är förbjudet! För allas säkerhet uppmanar vi allmänheten, kanske speciellt skoteråkare i farten, att respektera skyltar och denna uppmaning. Ytterligare upplysningar lämnas av: Åsa Allan, platschef Kaunis Iron, mobil +46 72 724 41 20 eller via e-post: asa.allan@kaunisiron.se

​Eon installerar Exeris system för övervakning av elnät.

Eon installerar Exeris system för övervakning av elnät 5 mars 2019

NORRBOTTEN Eon är angelägna om att reducera elavbrott och avvikelser i elnät. Därför inleder nu Eon Energidistribution AB ett samarbete med Exeri AB där man provar Exeris teknik för övervakning av elnät, Exeri SGS – Smart Grid SurveillanceTM. Systemet ska minska elavbrott och ligger helt i linje med Eons strategi att satsa på lösningar som sätter kunden i fokus. – Vi ser att Exeris system kommer att minska oönskade strömavbrott för slutkonsumenter, samt minska våra egna underhållskostnader. Tekniken ligger också rätt för vår strategi inom Eon att driva på utvecklingen för att göra elnätet smartare säger Peter Niklasson, ansvarig för Process och teknikstyrning inom Eon. Läs mer på www.norrbotten.com

Källa: Arctic Business Incubator

GRATIS LOKALA NYHETER OM NÄRINGSLIVET I NORRBOTTEN

KAUNISIRON.SE

Det du kan läsa här ovan är ett litet urval från Business Norrbottens nyhetssajt www.norrbotten.com. I tidningen kommer vi varje vecka att publicera ett urval ur gångna veckans nyheter. Vill du veta mer och hålla dig uppdaterad, läs vidare på www.norrbotten.com.

Profile for Svenska Civildatalogerna AB

Pajala Gratistidning vecka 10, 2019  

Pajala Gratistidning vecka 10, 2019  

Profile for tidning