Page 60

60 MOTORGUIDEN

GOTLANDS ANNONSBLAD Sommarnummer Juli 2012

Jubileumspris Opel Astra 5d.

.5

Jubileumspris Opel Astra Sports Tourer.

        . 5 ASTRA 150 EDITION

EVIGHETSMASKIN TILL KAMPANJPRIS. De bara gĂĽr och gĂĽr. Topputrustad med supersnĂĽl diesel pĂĽ 110 hk/280 Nm.

B R A NS C

H EN

S

%LOKXVHWSn*RWODQG$%gSSHWWLGHU_$GUHVV6NDUSKlOOVJDWDQ9,6%<_7HO_ Skarphäll â&#x20AC;˘ Tel. 21 60 40 â&#x20AC;˘ www.bilhus1.se

RI

Ă&#x2013;PPET mĂĽn-fre 9-17

R

K

SF

D

www.opel.se

$VWUD(GLWLRQPHGEOD ]RQVNOLPDWDQOlJJQLQJ )DUWKnOODUH 5HJQVHQVRU WXPVDOXIlOJDU 6SRUWVWRODURFKVSRUWUDWW 

M OTO

)|UWUHGMHnUHWLUDGWRSSDUHQ2SHO'(.5$VNYDOLWHWVUDSSRUW |YHUEHJDJQDGHELODUEDVHUDGSnKHODPLOMRQHULQVSHNWLRQHU DYROLNDELOPRGHOOHU,nUI\OOHURFNVn2SHOnU9LĂšDU PHGHQH[WUDSULVYlUGMXELOHXPVYHUVLRQDYGHQVWROWD'(.5$ YLQQDUHQ2SHO$VWUD2FKHIWHUVRPGHQlUHQPLOM|ELOInUGX IHPnUVVNDWWHIULKHW(QELODYW\VNNYDOLWHWE\JJGI|UDWWKnOOD nUHIWHUnU9lONRPPHQLQRFKSURYN|U

ĂĽrs nybilsgaranti

Ă&#x2013;RBU

N

.DPSDQMHUEMXGDQGHWJlOOHUWRPMXQL%UlQVOHI|UEUXNQLQJEODQGDGN|UQLQJONP&2JNP $VWUDG&'7, 0LOM|NODVV(XUR%LODUQDSnELOGHQNDQYDUDH[WUDXWUXVWDGHnUVQ\ELOVJDUDQWLEHVWnUDYnUVIDEULNVJDUDQWL nUVI|UOlQJGJDUDQWL2EHJUlQVDGN|UVWUlFNDJlOOHUGHWYnI|UVWDnUHQDOWHUQDWLYWPLOSnIHPnU

GĂśr ett sommarklipp pĂĽ Caddy Proline.

Nya och begagnade transportbilar till mycket bra priser i lager fÜr omgüende leverans. Vill du ha en riktigt pülitlig arbetskamrat ska du kika närmare pü CaddyŽ Proline. FÜrutom att den är ekonomisk, bränslefÜrbrukningen fÜr TDI-motorn pü 75 hk är bara 5,7 l/100 km, innehüller den allt som är viktigt och lite till. Till exempel är det elektroniska stabiliseringsprogrammet ESP med bromsassistent standard. Just nu kan du gÜra en extra bra affär pü ett begränsat antal Caddy Proline. FÜrutom ett riktigt bra kampanjpris ingür även fri service i 36 münader eller 4500 mil.

3FRI Ă&#x2026;RS

S E RV I C

E

BränslefÜrbrukning Caddy Proline vid blandad kÜrning frün 5,7 l/100 km, 149 g CO 2 /km. *Volkswagen Leasing 36 mün, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rÜrlig ränta baserad pü STIBOR 90. Bilen pü bilden är extrautrustad. Erbjudandena gäller sü länge lagret räcker. ŽProduktnamnet Caddy är ett registrerat varumärke och används av Volkswagen Commercial Vehicles med tillstünd av Caddie S.A.

Bert

Richard

Roger

Per

Kontakta oss: FÜrsäljning 28 29 20 Växel 28 29 00

Visby Bilcity, Färjeleden 7 Kundmottagning 28 29 40 www.visbybilcity.se

Ă&#x2013;ppet: mĂĽn-fre 8-17

Gotlands Annonsblad sommar 2012 v.26  

Gotlands Annonsblad sommar

Gotlands Annonsblad sommar 2012 v.26  

Gotlands Annonsblad sommar