Page 1

ASPECTES GENERALS: - Nom: STREET ART. - Autor: TATE KIDS. - Edat dels destinataris: Educació Primària. - URL: http://kids.tate.org.uk/games/street-art/ CONTINGUT: - Breu descripció del programa: Street Art és una molt bona aplicació per treballar l’art del Graffiti. Consta d’una paret i una motxilla on hi ha diferents esprais per pintar el mur, plantilles amb cares, diverses etiquetes que has de personalitzar i, paral·lelament a l’esprai, diferents pinzells per acabar de decorar el Graffiti. - Continguts: Amb aquest programa treballem diversos continguts tals com la composició artística, els colors i la creativitat. - Funcionalitat: Pintar Grafittis amb diferents colors i pinzells. - Tipus d’activitat que proposa: Crear Graffitis de manera autònoma, podent canviar de color, variar de pinzell, enganxar figures i col·locar plantilles. - Ús: Es realitza de manera individual. - Àrees curriculars relacionades: Educació artística. - Competències que es treballen: Es treballa la Competència comunicativa lingüística i audiovisual, la Competència artística i cultural, la Competència d’autonomia i iniciativa personal i la Competència social i ciutadana. - Adequació al target: A priori és una aplicació que pot generar una mica de confusió, doncs al estar elaborada en anglès, pot costar una mica d’entendre en un inici. No obstant, si la mestra explica les pautes, no hi ha d’haver cap obstacle per a poder-la utilitzar correctament.


INTERFÍCIE: - Descripció: L’interfície del programa pr escollit és simple, tot i que al principi (tal i com s’ha comentat amb anterioritat) pot generar algun petit dubte al estar amb anglès. A la part superior dreta (1),, podem trobar una barra d’eines de música per escoltar escolta diferents temes mentre crees el teu Graffiti. raffiti. Al centre de la pantallaa trobem la paret o mur per crear el Graffiti (2), i al lateral esquerre s’hi observa una de les barres d’eines eines (3) que s’utilitza per diverses accions: undor per esborrar el que havies dibuixar recentment, clear per esborrar tota la composició artística, finished per poder guardar el dibuix (un cop finalitzat) en format en línia, i en darrer terme view online gallery per poder veure diferents creacions d’altres persones d’arreu arreu del món, món les quals han guardat la creació a finished. Finalment, a la part inferior (4) podem trobar la barra d’eines eines per crear el Graffti pròpiament dit, doncs hi trobem l’esprai, les plantilles, les diferents figures per enganxar i el cub amb pintura.

é el fer - Estètica: És una aplicació que crida molt l’atenció, no només pel contingut en sí (com és Graffiti), sinó també per la barra d’eines en la que pots escollir música per escoltar. Es tracta doncs d’una aplicació orientada al públic adolescent i juvenil. - Navegació: La navegació d’aquesta aplicació es realitza mitjançant el menú ubicat a la part inferior. D’esquerra a dreta hi trobem: la motxilla que únicament serveix per tornar a endarrere. L’esprai amb els diferents colors per pintar i escollir la mida ida amb la que vols escriure. A través de l’Astencil stencil hi trobem diferents plantilles per pintar amb el color que vulguis. Mitjançant els Stickers tickers disposem de plantilles per enganxar, en les quals primer s’ha d’escollir la que vulguem,, i posteriorment escriure el missatge que més t’agradi.


En darrer terme s’observa el Paint, P que consta de diferents cubs amb pintura i pinzells de diferents mesures, a través dels quals únicament s’ha de clicar all pinzell i pintura per tal de crear el teu dibuix.

- Perifèrics especials: No és necessari cap perifèric especial. USABILITAT: Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, en un inici podem trobar alguna dificultat degut a l’idioma, ja que es tracta de paraules específiques en anglès. No obstant, un cop la tutora hagi explicat la interfície i el navegador, navegador, no hi ha d’haver cap inconvenient per dur-la dur a terme. És per tant, senzilla, entenedora enedora i molt entretinguda pel pel gran ventall de possibilitats que qu et proposen per elaborar Graffitis. raffitis. INTERACTIVITAT: - Tipus de resposta del sistema: El sistema no realitza cap tipus de resposta. - Què permet fer a l’usuari? Crear una composició plàstica (Graffiti). - Quines possibilitats didàctiques ofereix? Elaborar una composició artística amb diferents colors,introduint plantilles, enganxant diferents figures, etc. etc PROPOSTES DE MILLORA: L’aplicació està ben pensada,, així mateix, es considera adient i ben orientada al públic tant la interfície com el navegador. No obstant, es troba a faltar la manera de poder pode guardar la teva composició a l’ordinador,, ja que l’única manera de poder-la poder la “guardar”, és mitjançant l’acció d’imprimir pantalla. Exceptuant el fet anteriorment esmentat, es e considera una aplicació molt entretinguda i divertida. EXEMPLE:

STREET ART  
Advertisement