Page 1

Pixie engine ASPECTES GENERALS − Nom: Pixie engine − Autor (o autors): Daniel X Moore STRd6. − Distribuït: STRd6 − Any de producció o darrera actualització: 2011 − Edat dels destinataris: s’adreça a alumnes d’educació infantil i primària. − URL: http://pixieengine.com/

CONTINGUT − Breu descripció del programa: Pixie engine és un recurs en línia per fer creacions artístiques basades en píxels. Es tracta d’un programari multimèdia que es pot utilitzar a l’escola per crear obres d’art diferents seguint el patró dels píxels, és a dir, a partir de figures quadrades i amb angles rectes. Ofereix la possibilitat de pintar i dibuixar amb un únic pinzell o amb dos alhora, creant així originals obres simètriques. − Continguts: amb aquest programari es treballa l’expressió artística, les formes geomètriques, el concepte de píxel, la simetria i també la utilització de les TIC per comunicar idees, pensaments o sentiments. − Funcionalitat: crear, expressar, representar i comunicar idees, sentiments i emocions a través d’una composició artística. − Tipus d’activitat que proposa: crear una obra artística utilitzant com a base de pinzell la forma quadrada d’un píxel.


− Ús: individual, tot i que també es podria fer en parella i fomentar així la col·laboració entre els companys. − Àrees curriculars relacionades: Educació artística. − Competències que es treballen: Competència comunicativa, lingüística i audiovisual; competència d’autonomia i iniciativa personal; competència artística i cultural; tractament de la informació i competència digital. − Adequació al target: és un recurs adequat al target per al qual ha estat creat, amb una continguts comprensibles, que es presenten de manera senzilla i són de fàcil utilització. Tot i que el programa està creat en anglès, la llengua no en dificulta l’ús perquè totes les opcions que s’ofereixen es presenten a través d’icones que en faciliten la comprensió i permeten als usuaris esbrinar ràpidament les eines que han de fer servir per allò que volen fer.

INTERFÍCIE − Descripció:

presenta

una

interfície

senzilla,

clara,

funcional

i

ben

estructurada que permet a l’usuari accedir amb facilitat als diferents continguts que ofereix aquest programari educatiu. Consta d’una part central que correspon a l’espai per a crear l’obra artística i d’un menú situat a la part superior que inclou icones que permeten desfer o refer l’últim pas, repassar com s’ha realitzat el procés de creació, descarregar l’obra, guardar-la, compartir-la al xat o bé crear-ne una de nova. A l’esquerra de la part central hi ha un menú amb totes les eines necessàries per començar a crear l’obra. En aquest menú hi ha una icona per dibuixar amb un pinzell que té com a base la forma d’un píxel, un altre pinzell per pintar amb simetria, un per pintar en forma de creu, una pipeta per seleccionar un color, una icona per pintar tota una superfície, una eina per esborrar i una lupa per apropar o allunyar la imatge.


Al costat dret de la part central on hi ha el paper per dibuixar, hi ha la paleta de colors, dels quals se’n pot seleccionar també l’opacitat.

− Estètica: A nivell estètic, el disseny és molt simple i senzill, amb pocs colors que no criden l’atenció de l’usuari i que alhora faciliten centrar-se en la part creativa i d’expressió. − Navegació: La navegació és molt senzilla i fàcil, i el fet de disposar d’una interfície clara i ben estructurada amb un únic menú inferior amb icones la facilita perquè l’usuari es pot moure fàcilment per l’aplicació sense canviar de pàgina. − Perifèrics especials: No requereix perifèrics especials per a la seva utilització.

USABILITAT És un programa fàcil d’aprendre i d’utilitzar, on totes les possibilitats que s’ofereixen es troben en una única pàgina principal i on es presenten els continguts de forma clara i entenedora, fet que permet a l’usuari comprendre ràpidament com funciona.


INTERACTIVITAT − Tipus de resposta del sistema: el sistema respon a les ordres que l’usuari li dóna amb les seves accions. No proposa alternatives ni suggereix respostes noves sinó que únicament executa el que l’usuari decideix. − Què permet fer a l’usuari?: el programa permet a l’usuari esdevenir creador, expressar les seves idees i sentiments, jugar amb les simetries i les formes geomètriques a l’hora de dibuixar. L’acció de l’usuari se centra únicament en pintar i per tant, limita força les opcions ja que no ofereix la possibilitat d’afegir imatges externes ni de combinar-ho amb d’altres propostes artístiques. L’usuari té total llibertat a l’hora de crear les obres, únicament es limita la forma del pinzell, que és de base quadrada. Un cop finalitzada l’obra el programa ofereix a l’usuari l’opció de guardar-la, descarregar-la o bé de penjar-la al xat que inclou l’aplicació. En aquest xat es permet a l’usuari intercanviar opinions amb d’altres usuaris, interactuar amb ells i compartir les obres. Una altra de les opcions destacades que ofereix el programa a l’usuari és repassar com s’ha realitzat el procés de creació d l’obra, quins passos s’han seguit fins arribar al resultat final. − Quines possibilitats didàctiques ofereix?: és una bona eina perquè els infants aprenguin a realitzar les seves pròpies obres artístiques amb píxels, treballant simetries i formes geomètriques. Fomenta la creativitat, la imaginació, la inventiva, la originalitat i l’expressió dels alumnes.

PROPOSTES DE MILLORA Un dels aspectes que es podrien millorar és oferir la possibilitat de crear una obra entre dos usuaris de forma paral·lela, és a dir, fent una creació conjunta, interactuant i compartint en temps real la confecció de l’obra. En aquest cas es treballaria la cooperació i el treball en equip i s’enriquiria molt més les opcions d’aquest programa que, tot i plantejar com a innovació el


dibuix amb pĂ­xels i les simetris, tal i com es planteja recorda molt al tradicional Paintbrush.

EXEMPLE

Pixie engine  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you