Page 1

ASPECTES GENERALS: Nom: Canva. Autor: Canva Any de producció: 2013 Edat dels destinataris: és necessari tenir 18 anys o en el cas de ser menor, estar supervisat per un adult URL: https://www.canva.com/

CONTINGUT: -Breu descripció del programa: Canva és una eina amb la qual ens apropem al disseny gràfic d’una manera molt senzilla. Mitjançant diverses plantilles podem crear dissenys de cartells, invitacions, collages, d’entre d’altres. Tot i que cal registrar-se prèviament, ofereix moltes opcions de disseny gratuïtes. - Continguts: utilització de les TIC per comunicar i transmetre idees mitjançant el llenguatge audiovisual. - Funcionalitat: crear, expressar i comunicar mitjançant una composició artística. -Ús: Per poder treballar amb aquest programa ha de ser individualment o en parella, per tal de potenciar la creativitat de cada alumne sense sentir-se condicionat per l’opinió dels altres. -Àrees curriculars relacionades: Educació artística. - Competències que es treballen: competència comunicativa lingüística i audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència artística i cultural. - Adequació al target: Aquest programa no està orientat a nens, però degut a la seva senzillesa el poden utilitzar amb fluïdesa i fàcilment.


INTERFÍCIE:

-Descripció: la interfície d’aquest programa és senzilla i molt clara, s’hi poden diferenciar dues parts, en la primera part a la dreta hi trobem la plantilla on hi veurem tots els canvis que hi apliquem. A la part esquerra hi trobem un menú amb les diverses opcions que presenta el programa en 5 pestanyes: cerca, dissenys, text, fons i per pujar imatges. Un cop s’obra la pestanya corresponent trobem sempre el mateix model, primer apareixen les opcions gratuïtes, que n’hi ha moltes, i seguidament les de pagament. Finalment en la part superior dreta hi trobem un petit menú amb les opcions de compartir o guardar la nostra creació.


-Estètica: El disseny d’aquet programa és molt senzill i atractiu, la utilització de colors neutres com el gris fan que ressaltin les diferents opcions i el resultat de la plantilla. -Navegació: La navegació és molt fàcil ja que els menús són clars, entenedors, i ben estructurats. Tot i això la pestanya de cada menú és una mica petita i estreta, i això fa que no es puguin veure totes les opcions.

-Perifèrics especials: Per la utilització d’aquest programa no cal l’ús de perifèrics especials. USABILITAT: Canva és un programa fàcil d’aprendre i utilitzar, tot el que es pot fer es troba en els menús corresponents. . INTERACTIVITAT: -Tipus de resposta del sistema: en tot moment la resposta del sistema és la que li ordena l’usuari. En el cas d’escollir les opcions que presenta el programa el temps de resposta és curt, però s’hi pugem imatges pròpies aquest temps de resposta depèn de la seva mida. El sistema presenta les seves sugerencies mitjançant les plantilles, en cada una hi ha el tipus de lletra que es creu més adequat, els colors que millor hi van, entre altres, però tot això es pot modificar si es vol. -Què permet fer a l’usuari? El grau de interactivitat entre el programa i l’usuari no és gaire elevat ja que les creacions estan preestablertes segons les plantilles que seleccionis. Tot i que s’ha d’escollir una plantilla llavors l’usuari pot canviar-la al teu gust, modificant-ne la lletra, el format, les imatges que hi surten, la composició del disseny. Un cop creat el disseny el usuari pot guardar-lo o bé compartir-lo. -Quines possibilitats didàctiques ofereix? Aquest programa és una bona eina per crear murals, fulletons d’informació, cartells informatius, per la revista de l’escola, entre altres. Podem crea dissenys molt atractius i creatius fàcilment, i no haver de recorre sempre als dibuixos.


PROPOSTES: -Quines propostes de millora en faries? La proposta de millora que jo faria és que es creés l’opció de poder dibuixar-hi a sobre amb el ratolí.


Canva  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you