Page 1

ASPECTES GENERALS: - Nom: Sheppard Software Seasons. - Autor: Design, graphics and animations by Jasmine Chapgar. - Edat dels destinataris: Educació infantil i cicle inicial. - URL: http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/seasons.htm CONTINGUT: - Breu descripció del programa: Sheappard Software Seasons és un programa que conté jocs per pintar en les diferents estacions de l’any, amb la diversitat de temàtiques que cada època de l’any inclou, podent-hi afegir figures predeterminades que donin més realisme al fons que s’elabora. - Continguts: Amb aquest programa treballem diversos continguts tals com la composició artística, la motricitat fina i la coordinació oculo-manual. - Funcionalitat: Pintar dibuixos i enganxar figures predeterminades de les diferents estacions de l’any. - Tipus d’activitat que proposa: Escollir i incloure figures predeterminades, en un fons que prèviament s’haurà pintat. - Ús: Es realitza de manera individual. - Àrees curriculars relacionades: Educació artística. - Competències que es treballen: Es treballs la Competència comunicativa lingüística i audiovisual, la Competència artística i cultural, el Tractament de la informació i competència digital i la Competència d’autonomia i iniciativa personal. - Adequació al target: És una aplicació que està en llengua anglesa, però gràcies als dibuixos establerts, no existeix cap mena d’inconvenient a l’hora d’utilitzar-la, ja que és molt orientativa i només has de clicar el dibuix o forma en qüestió.


INTERFÍCIE: - Descripció: L’interfície terfície del programa escollit és molt simple, ja que a la part superior esquerra, podem trobar una barra d’eines on hi ha les diferents iferents estacions per jugar. Paral·lelament, a la part superior del mig s’hi ubiquen altres jocs de diferents temàtiques. Al centre de la pantalla, s’hi distribueixen les diferents estacions, on en cada una d’elles d’ hi trobem els dibuixos per pintar. Finalment en la part inferior, es disposen diferents aplicacions per a clicar, totes elles orientades per a nens, amb temàtiques variades (animals, nutrició, etc.).

- Estètica: És una aplicació que crida molt l’atenció, l’a ja que està plena de colors i és fàcil de saber ubicar els dibuixos a l’estació que pertanyen, doncs per cada estació hi ha un color de fons. - Navegació: La navegació d’aquesta aplicació és mitjançant el menú ubicat a la esquerra. A la part superior del menú hi podem trobar tres icones: la primera és el e signe de prohibit que és per desfer el que havies pintat. La segona és un llapis per començar de nou, i per tant,, el dibuix torna a la seva forma original. La tercera és una impressora per a que un cop hagis finalitzat la teva composició artística, poder-ho poder ho imprimir. També podem trobar una paleta amb els diferents colors per pintar el dibuix, on simplement hauràs de clicar el color que vulguis per pintar, pintar i a continuació escollir la part del dibuix que vulguis donar-hi hi color. Finalment, a la part inferior s’hi troben diferents figures predeterminades que pots anar visualitzant endavant i endarrere mitjançant les fletxes, i un cop escollida la figura adient, clicar-hi hi a sobre i desplaçar-la desplaçar cap al punt concret on es vulgui ubicar en el dibuix. dibuix


- Perifèrics especials: No és necessari cap perifèric especial. USABILITAT: Aquesta aplicació és molt olt fàcil de portar-la portar a terme, és a dir, d’utilitzar utilitzar-la. És senzilla, entenedora i ràpida de fer servir. INTERACTIVITAT: - Tipus de resposta del sistema: El sistema no realitza cap tipus de resposta. - Què permet fer a l’usuari? Crear i pintar una composició plàstica. - Quines possibilitats didàctiques ofereix? Elaborar una composició artística amb diferents colors, i introduir elements de cada estació de l’any. PROPOSTES DE MILLORA: L’aplicació està ben pensada, pensada no obstant es considera necessària una pestanyeta per tornar enrere,, en el sentit que un cop has ha finalitzat el dibuix, no tens cap maneraa de tornar al menú principal. I per tant, l’única opció és tornar a entrar en la pàgina web de nou. Es creu adient poder disposar de més dibuixos predeterminats, doncs la oferta dels mateixos és una mica limitada. EXEMPLE:

Sheppard Software Seasons  
Sheppard Software Seasons  
Advertisement