Page 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------ASPECTES GENERALS - Nom: Stitch it up - Autor (o autors): Artistsatwork.org - Distribuït: Culture Street i ArtisanCam - Any de producció o darrera actualització: 2013 - Edat dels destinataris: dels 7 als 15 (Educació Primària) - URL: http://www.culturestreet.org.uk/activities/stitchitup/

CONTINGUT - Breu descripció del programa: el programa consisteix a fer un brodat virtual amb les tècniques bàsiques de costura. Primer es tria la tela on es farà el brodat i a continuació es dibuixa el disseny del patró amb un retolador. Es poden fer tants patrons com es vulgui i guardar-los per fer-los servir posteriorment a la taula de costura. Un cop fets es va a la taula de costura (sewing table). Aquí es poden triar els patrons que es volen del calaix de dissenys i triar el fil del color amb el qual es cosiran. A més a més, la taula de costura permet triar patrons preestablerts, triar teles de fàbrica i retallar-les amb la forma que es vulgui, i posar vores al brodat. Finalment, es cusen tots els elements del disseny amb una màquina de cosir virtual. El resultat final és un brodat del nostre disseny, el qual es pot imprimir o enviar a un amic per correu electrònic. - Continguts: a)

Disseny i aplicació de projectes individuals i col·lectius de

manera responsable i creativa.


b)

Utilització

de

diferents

representacions

i

expressions

artístiques i iniciació en la construcció de propostes visuals. c)

Iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació per aprendre a seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida a través d’elles. d)

Conscienciació del valor del treball individual i col·lectiu.

e)

Desenvolupament d’hàbits d’esforç i treball en l’aprenentatge,

així

com

actituds

de

confiança,

amb

iniciativa

personal,

autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge. - Funcionalitat: instructiva, perquè tot i la llibertat que ofereix l’aplicació, hi ha unes instruccions bàsiques que l’infant ha de seguir per familiaritzar-se amb l’ús del programa i la tècnica de la costura. Totes

les

creacions

artístiques

i

visuals

expressen

idees

o

sentiments del seu autor, fet que el motiva i el fa gaudir durant el procés. Per tant, també se li pot atribuir les funcions expressiva, lúdica i motivadora. - Tipus d’activitat que proposa: dissenyar i crear brodats virtuals a partir de diverses eines i elements de costura. - Ús: individual, tot i que també es podria utilitzar cooperativament, tant en parella com en petits grups. - Àrees curriculars relacionades: Àmbit de llengües, Coneixement del medi natural, social i cultural, i Educació artística. - Competències que es treballen: competència comunicativa lingüística i audiovisual; competència artística i cultural; i tractament de la informació i competència digital. - Adequació al target: el programa s’adequa perfectament al target al qual va dirigit. Tot i que l’idioma és l’anglès, el vocabulari emprat

és

fàcil

d’interpretar.

A

més

a

més, els

idiomes

dels

programes no són un inconvenient pels infants, ja que la majoria d’aplicacions que utilitzen són en llengua anglesa. Això és degut a


l’esperit

crític

dels

infants,

els

quals

valoren

molt

més

el

contingut, la usabilitat i l’accessibiliat de les aplicacions.

INTERFÍCIE - Descripció:

dins

l’aplicació

es

navega

per

un

total

de

sis

interfícies. En la primera hi ha la presentació del programa, amb el títol, una petita descripció i tres icones: sortir, començar i galeria,

en

la

qual

s’hi poden

veure

brodats

fets

per altres

persones. La segona interfície emergeix quan es clica “començar”, la qual ens obliga a triar la tela on s’elaborarà el brodat. Tot seguit apareix la tercera interfície, que té una llibreta a la part central on es dissenyen els patrons de costura i al lateral dret, un retolador i una goma per fer-los. A la part inferior hi ha un menú horitzontal amb tres opcions: esborrar, guardar el disseny de patró i anar a la taula de costura. La quarta interfície apareix triant aquesta última opció. Representa una taula de costura i al centre hi ha la tela escollida a la segona interfície. Té dos menús, un al lateral dret i l’altre a l’inferior. El

menú

de

la

dreta

fa

referència

als

elements

que

es

poden

utilitzar en el brodat: vores, patrons (preestablerts), fils de colors,

teles

i

dissenys

fets

per

nosaltres

(en

la

tercera

interfície); i al menú de sota, hi trobem les opcions de sortir de la taula de costura, d’esborrar tot i de triar entre les eines de retallar, tornar al disseny de patrons, llençar a la paperera i cosir. Cosir, és la opció amb la qual finalitza el brodat i a partir de la qual es posa en marxa la cinquena interfície, caracteritzada per un finestra amb un petit vídeo d’una màquina de cosir en funcionament, que se superposa a la imatge borrosa del nostre disseny. Finalment, després d’uns segons apareix l’última interfície, amb una imatge mòbil d’una màquina de brodar que cus cada element del nostre disseny, finalitzant el brodat. A la part inferior hi ha un menú amb


quatre opcions: sortir, imprimir, començar un altre cop i enviar a la galeria i/o a un amic per correu electrònic.

Interfície 1: menú principal

Interfície 2: tria de la tela

Interfície 3: disseny del patró

Interfície 4: taula de costura

Interfície 5: màquina de cosir

Interfície 6: brodat acabat

- Estètica: es tracta d’interfícies originals i vistoses que criden l’atenció de l’usuari. El fet que cada detall estigui pensat per simbolitzar un taller de costura (fil de colors, patrons, teles, etc.)

fa

distintiu

que i

les

interfícies

innovador

d’aquesta

siguin

més

aplicació

atractives. i

que

la

Un

tret

diferencia


d’altres,

són

les

dues

interfícies

en

moviment

del

procés

de

costura. - Navegació:

per

una

millor

navegació,

el

programa

utilitza

l’estructura hipermèdia. A partir de barres de menús on hi ha les opcions (nòdes), l’usuari passarà d’una interfície a una altra. La navegació pel programa és ràpida però com en totes les aplicacions en línia, la seva velocitat va estretament lligada a la velocitat d’Internet. -

Perifèrics especials: no és necessita cap perifèric especial en l’ús amb ordinador.

En el cas de les tauletes és recomanable el llapis

punter per fer els dissenys.

USABILITAT És

tracta

d’una

aplicació

fàcil

d’aprendre

i

d’utilitzar;

en

part,

gràcies a les instruccions que apareixen al llarg del procés. És una aplicació amb una alta accessibilitat per parts dels seus usuaris ja que, moltes de les eines que s’utilitzen són comunes amb la majoria de programes digitals de disseny (dibuixar, retallar, enganxar i pintar). A més a més, tot i la quantitat d’interfícies, l’activitat principal es realitza navegant entre la tercera i la quarta.

INTERACTIVITAT - Tipus de resposta del sistema: en totes les interfícies, tret de les que hi apareix la màquina de cosir, hi ha interactivitat entre el programa i l’usuari. El temps de resposta és curt, però de la mateixa manera que amb la navegació, dependrà de la velocitat de la connexió a Internet. Els diferents menús amb els quals l’usuari interacciona amb el programa, fa que el nivell d’interactivitat sigui més elevat. - Què permet fer a l’usuari? La interactivitat del programa permet a l’usuari

anar

d’una

interfície

a

una

altra

sense

problemes

i

utilitzar totes les seves eines amb prou soltesa. Fins i tot, si es necessita dibuixar un altre motiu pel brodat, des de la taula de


costura es pot tornar enrere (a disseny de patrons), dibuixar-lo i tornar a la taula de costura per fer-lo servir, sense perdre cap informació del brodat anterior. - Quines possibilitats didàctiques ofereix? Amb aquesta aplicació es pot

treballar

l’ofici

de

sastre

virtualment.

És

una

manera

d’ensenyar als infants que cada peça de roba té un procés de fabricació,

en

el

qual

es

necessiten

unes

eines

i

elements

determinats. Com en qualsevol activitat plàstica, també es treballa l’expressió artística i visual, on els infants han de deixar volar la seva imaginació lliurement per crear composicions amb significat propi. La

finalitat

és

que

entenguin

que

la

comunicació

es dóna

per

diverses vies, i el llenguatge artístic (audiovisual) n’és una d’elles.

PROPOSTES - Quines propostes de millora en faries? Un cop a la taula de costura, hauria de permetre ampliar, reduir i girar els patrons; tant els predissenyats com els propis. Una altra aspecte que faria millor l’aplicació seria ampliar la gamma de colors i de teles. I per últim, es troba a faltar l’opció de guardar en el menú final. EXEMPLE

Stitch it up  

Descripció del programari educatiu Stitch it up

Advertisement