Page 1

ASPECTES GENERALS: - Nom: Collage machine 1.0 - Autor: Pentacom - Any de producció o darrera actualització: 2004 - Edat dels destinataris: Educació primària - URL: http://www.pentacom.jp/soft/ex/collage/collage.html CONTINGUT: - Breu descripció del programa: Collage machine 1.0 tal i com la mateixa paraula ho diu, és un programa dissenyat per fer collages de manera lúdica, amb diferents figures predeterminades dividies en blocs, per tal de donar forma a un collage de creació pròpia. - Continguts: Amb aquest programa es treballen diversos continguts, tals com la composició artística, el collage, la imatge, la utilització de les TIC per comunicar idees, pensaments o sentiments, la creativitat, etc. - Funcionalitat: Lúdica, creativa i entretinguda, ja que s’ha de crear un collage a partir d’unes figures predeterminades. - Tipus d’activitat que proposa: Escollir i incloure figures predeterminades, per tal d’elaborar un collage de creació pròpia. - Ús: Es realitza de manera individual o amb parelles. - Àrees curriculars relacionades: Educació artística. - Competències que es treballen: Es treballa la Competència comunicativa lingüística i audiovisual, la Competència artística i cultural, el Tractament de la informació i competència digital i la Competència d’autonomia i iniciativa personal. - Adequació al target: L’aplicació és correcta per l’edat dels destinataris, ja que és fàcil d’utilitzar doncs només has d’arrossegar la figura que vulguis utilitzar, i posar-la on creguis convenient del llenç. Així mateix, les icones són molt fàcils d’identificar-ne el seu significat i utilitat gràcies als dibuixos.


INTERFÍCIE: - Descripció: L’interfície terfície del programa Collage Coll machine 1.0 és molt simple i senzilla, senzilla sobretot degut a que mitjançant els dibuixos de les icones, saps identificar-ne identificar ne la seva utilitat. utilitat A la part central esquerra del el llenç trobem on poder fer el collage (1). A la part central dreta (2) s’hi ubiquen les diferentss figures per poder crear la teva composició,, les quals canviaran segons la temàtica escollida. Finalment a la part inferior (3), (3), es disposa la barra d’eines on hi trobem (d’esquerra a dreta): la icona de rotació,, a través de la qual permet rotar rotar la figura cap un sentit o altre en un sol clic. clic Paral·lelament, s’observa la icona en forma de ploma mitjançant la qual et permet escriure sobre el llenç. I finalment, tenim les tisores per poder retallar algun aspecte del collage. A continuació trobem les quatre icones de diferents di colors (blau, verd, groc i vermell) que són totes les figures que podem trobar a l’aplicació, l’aplicació però separades per colors. En darrer terme, podem observar les sis últimes icones que contenen les figures per fer el collage, separades per temàtiques.

- Estètica: Té una estètica molt simple ja que es composa per un fons de color marró. ma No és gaire atractiva pell públic infantil visualment parlant, però amb b les figures predeterminades guanya vitalitat, doncs es tracta de figures reals de la vida quotidiana. - Navegació: La navegació d’aquesta aplicació és molt senzilla. La podem odem trobar a la part inferior de l’aplicació, on cada icona està ben senyalitzada amb el seu dibuix corresponent i distribuïda de forma clara. Es considera intuïtiva, i sense generar gaire incertesa per l’usuari. l’usuar


- Perifèrics especials: No és necessari cap perifèric especial. USABILITAT: Aquesta aplicació és molt olt fàcil d’executar, d’executar és a dir, d’utilitzar-la. És senzilla, entenedora i ràpida de fer servir. INTERACTIVITAT: - Tipus de resposta del sistema: El sistema no realitza cap tipus de resposta, ja que només pots crear el teu collage i no hi ha una resposta un cop finalitzada la composició artística. artística - Què permet fer a l’usuari? Crear una composició plàstica a partir artir de la tècnica del collage amb diferents figures, girar-les les i amb el llapis dibuixar o escriure lliurement. - Quines possibilitats didàctiques ofereix? Elaborar un collage amb diferents figures preestablertes, sense haver aver de fer-ho fer manualment, ent, i d’aquesta manera fomentar la creativitat i la originalitat. PROPOSTES DE MILLORA: És una bona aplicació per a treballar la tècnica del collage, collage tot hi que es considera que hi hauria d’haver una resposta per part del sistema, sistema com per exemple en el cas de quan es finalitza una composició artística hi hagués la opció de guardar la imatge o poder-la imprimir. Una altre aspecte que es podria modificar, modificar seria disposar d’una icona per poder començar de nou. Jaa que quan acabes un collage, collage l’única manera per elaborar un disseny nou és tornar a obrir la pàgina web d’inici. En darrer terme, es considera que s’hauria de poder canviar la mida de la figura, figura i poder posar una imatge o color de fons. EXEMPLE:

Anàlisi collage machine 1 0  
Anàlisi collage machine 1 0  
Advertisement