Page 1

32012103 - CPI Virxe da Saleta A Costa - 32130, Ourense, San Cristovo de Cea, Cea (San Cristovo) Teléfono: 988282169 - Fax: 988282400 Enderezo electrónico: cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO. ADMISIÓN ADMITIDAS CURSO 2018/2019 4º Educación infantil (Xornada partida) Letras extraídas en sorteo público para o desempate: ZT para o primeiro apelido e CJ para o segundo apelido Puntuacion Nº

Apelidos e nome

Admitido/a TOTAL

1

Fernández Nóvoa, Rosalía

Si

0

2

Lorenzo Mazaira, Marcos

Si

0

3

Martínez Vázquez, Yanira

Si

0

4

Miguélez Pérez, Noa

Si

0

5

Molero Molina, Alejandro

Si

0

6

Otero Otero, Miranda

Si

0

7

Pérez Bravo, Noel

Si

0

8

Torres Gallego, Paula

Si

0

9

Torres Gallego, Tania

Si

0

En Cea (San Cristovo), a 14 de maio de 2018 A directora

Selo do centro

María Teresa López Losada

Listaxe definitiva admitidos excluidos 18 19  
Listaxe definitiva admitidos excluidos 18 19  
Advertisement