Page 1

Orde do 9 de maio de 2018(DOG do 21/05/2018) PROCEDEMENTO

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Ano académico:2018/2019

Aplicación: fondolibros

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED330B

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

DENOMINACIÓN DO CENTRO Código do centro 32012103

Denominación CPI Virxe da Saleta (San Cristovo de Cea - Ourense)

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

DE SOUSA TORRES, SAMUEL

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IRIA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

GÓMEZ PEREIRA, DANIELA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

GUILLET PAPACE, MATTEO

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

Páxina 1 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

LORENZO PÉREZ, DANIEL

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

MANUEL FERNÁNDEZ, AINARA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

MOUHSINE , RABAB

9780194503358 9788467569988 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

PAZ FERNÁNDEZ, NURIA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

REBOREDO GUNTÍN, BREOGÁN

9780194503358 9788467569988 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

RODRÍGUEZ DE CASTRO, MARÍA ELENA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

Páxina 2 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 3º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOELIA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

TEIXEIRA VILANOVA, UXÍA

9780194503358 9788467569988 9788467885774 9788467886559 9788468234588 9788468237893 9788469806494 9788497371858

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Matemáticas) (Relixión Católica) (Lingua galega e literatura) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

ÁLVAREZ AUGUSTO, ALBA

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

CIBEIRA SAMPAYO, BASILIO

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

FEIJÓO EFRIM, ROSA ESTRELLA

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

Páxina 3 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 4º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALEXANDRO

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

NAVAL BARROSA, ÁGUEDA

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

PANADEIROS RODRÍGUEZ, ALEX

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

PÉREZ RÍOS, MANUEL ANGEL

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

VÁZQUEZ BLANCO, MARCOS

9780194503518 9788467880137 9788467880298 9788468228433 9788468228815 9788468228983 9788469806500 9788497371865

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua galega e literatura) (Relixión Católica) (Ciencias da Natureza) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Lingua castelá e literatura) (Educación artística)

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

Páxina 4 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

AGUILAR FERNÁNDEZ, ELOI

9780230477759 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

ALONSO LEITE, LUANGO

9780230477759 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

ÁLVAREZ FEIJÓO, JACOBO

Segundo as existencias do centro non lle corresponden libros.

DACOBA CHAO, CANDELA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DE SOUSA TORRES, BORJA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

DIZ LÓPEZ, IKER

9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788499722160

(Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

FEIJÓO PEREIRA, ISABEL

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GÓMEZ PEREIRA, NAIARA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788497372114 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 5 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

GÓMEZ TORRES, MARA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, NOA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

GUILLET PAPACE, MELISA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788497372114 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

MEIRIÑO RODRÍGUEZ, IRIA

9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788499722160

(Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

NAVARRO PÉREZ, ARÓN

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

NÓVOA GIL, JIMENA

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788497372114 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

PAZ FERNÁNDEZ, ANA

9780230477759 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Páxina 6 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 5º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

RODRÍGUEZ PELOCHE, LAURA

9780230477759 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

TABARÉS GONZÁLEZ, RUBÉN

9780230477759 9788467835311 9788468010571 9788468214696 9788498544244 9788498544282 9788499722160

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias da Natureza) (Ciencias Sociais) (Lingua galega e literatura)

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

ALONSO FACAL, IKER

9780230477766 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

ÁLVAREZ AUGUSTO, PAULA

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

ÁLVAREZ CONDE, IRIA

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

FARIÑA MOLARES, LAURA

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

Páxina 7 de

8


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso: 6º Educación primaria Apelidos e nome do alumno

Libros que recibe

GARCÍA POUSA, LAURA

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, IAGO

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

LORENZO PÉREZ, ADRIÁN

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, LUCÍA

9780230477766 9788467835335 9788468031712 9788468215549 9788497372121 9788498545302 9788498545319 9788499724973

(Lingua Estranxeira - Inglés) (Relixión Católica) (Lingua castelá e literatura) (Matemáticas) (Educación artística) (Ciencias Sociais) (Ciencias da Natureza) (Lingua galega e literatura)

Páxina 8 de

8

LISTADO DEFINITIVO FONDO LIBROS PRIMARIA 18/19  
LISTADO DEFINITIVO FONDO LIBROS PRIMARIA 18/19  
Advertisement