Page 1

Immersive Space                               Robertico  Thomasa      


Opdracht 1  

Er  is  hier  sprake  van  immersiveness  omdat  deze  afbeelding  je  meeneemt  naar  een   ‘andere  wereld’.  Het  wekt  een  bepaald  gevoel  op.  Ik  krijg  er  het  idee  vanat  ik  ergens   alleen  ben  met  één  ander.  Helemaal  alleen,  en  toch  zo  gezellig  en  magisch.  


Deze afbeelding  neemt  je  mee  naar  een  futuristische  stad.  Het  wekt  een  gevoel  op  van   een  mooi  begin  van  de  avond  met  de  ondergaande  zon.  

Deze  afbeelding  neemt  je  mee  naar  een  fantasiewereld  waar  stukken  land  de   zwaartekracht  tarten.  Het  geeft  een  gevoel  van  ultieme  vrijheid.  Alsof  je  kan  vliegen.    


Opdracht 2    

Het  beoogde  gevoel  dat  deze  ruimte  moet  geven  is  een  mysterieuze/verdachte  crime   scene.  Het  doet  nogal  verlaten  aan  doordat  er  wel  bewijs  markers,  een  lijk  en  sleutels   aanwezig  zijn.  Verder  geeft  het  mooie  weer  dat  buiten  gaande  is  een  mooi  contrast  wat   deze  scene  zo  raar/verdacht  maakt.    


Opdracht 3     1   Wat  is  de  eerste  ruimte  die  je  je  kunt  herinneren?   Ik  denk  mijn  ouders’  slaapkamer  toen  op  de  avond  dat  mijn  broertje  werd  geboren.     Kun  je  nog  objecten  noemen  en  beschrijven  die  daar  waren?   Klerenkast,  tv,  bed,  telefoon..     Wat  is  de  grootste  ruimte  waar  je  ooit  in  geweest  bent?   In  de  Caribische  zee.     Wat  is  de  kleinste  ruimte  waar  je  ooit  in  geweest  bent?   In  een  koffer.     Waarom  voel  jij  je  in  sommige  ruimtes  prettig?   Waarschijnlijk  omdat  ik  een  gevoel  van  vrijheid  heb.     Waarom  voel  jij  je  in  sommige  ruimtes  onprettig?   Door  een  drukkende  sfeer.     Waar  is  wordt  dat  gevoel  door  veroorzaakt?   Grauwe  kleuren,  te  druk/rumoerig  in  een  te  kleine  ruimte.     Van  welke  ruimtes  of  omgevingen  waar  je  nog  nooit  bent  geweest  kun  je  je  toch  wel  een   voorstellig  van  maken?     Zo’n  beetje  elke  ruimte.     Van  welke  ruimtes  of  omgevingen  kun  je  je  helemaal  geen  voorstelling  maken?   Ik  kan  me  geen  ruimte  bedenken  waar  ik  me  geen  voorstelling  bij  kan  maken.     Kun  je  je  nog  een  ruimte  herinneren  van  een  enge  film,  beschrijf  die.   Een  kamer  in  de  jungle  met  een  operatietafel  in  het  midden,  het  was  verlicht  met  zwak   tl-­‐licht  en  de  operatie  instrumenten  zagen  er  oud  en  veelvuldig  gebruikt  uit.  Er  waren   stellages  aanwezig  met  allerlei  merkwaardige  voorwerpen.     Kun  je  je  nog  een  ruimte  herinneren  van  een  feel-­‐good-­‐movie,  beschrijf  die.   Het  was  een  gang  van  een  school,  de  gang  was  met  warm  wit-­‐licht  verlicht  en  er  was   niemand  aanwezig.  De  muziek  maakte  de  sfeer  erg  aangenaam.  De  enige  aanwezigen   waren  de  twee  hoofdrolspelers.     In  welke  ruimte  zou  jij  je  nog  wel  eens  willen  begeven?   De  Audi  waar  ik  voor  mijn  werk  in  mocht  rijden.     In  welke  ruimte  zou  jij  je  absoluut  niet  nog  eens  willen  begeven?   De  douche  als  plots  het  warme  water  het  niet  meer  doet.     Welke  ruimte  zou  je  graag  eens  bezoeken?   Het  platform  voor  de  hoogste  vrije  val.  


Welke ruimte  trekt  heel  erg  je  aandacht?   De  diepe  nog  merendeels  onontdekte  zee.     Welke  ruimte(s)  zou  je  niet  willen  verkennen?   Ruimtes  die  voorkomen  in  dirty  jobs.        


2


3 a:   b:   c:   d:   e:   f:   g:   h:   i:   j:   k:   l:   m:   n:   o:   p:   q:   r:   s:   t:   u:   v:   w:   x:   y:   z:    

amfetamine bong   crystal   dopamine     euforisch     food   grinder   high   imagination   joint   ketamine   lust   mindfuck   nacht   oraal   pillen   quarantaine     rust   slaap   thee   unknown   vrijheid   wavy   xtc   ijs   zomer  


Opdracht 4    


Opdracht 5   De  space  gaat  over  de  wereld  van  drogerende  middelen.  Er  wordt  door  middel  van  de  drie   ruimtes  een  indruk  gegeven  over  de  verschillen  bij  de  verschillende  soorten  drogerende   middelen.  De  visie  die  ik  over  wil  brengen  is  vooral  het  verschil  tussen  de  drie   hoofdcategorieën  binnen  de  drogerende  middelen.   De  eerste  ruimte  bestaat  uit  een  indruk  van  de  verdovende  drugs  en  dan  wel  de  meest   bekende  hiervan;  wiet.  De  sfeer  in  deze  kamer  is  zonnig  en  vrij  omdat  het  voornamelijk   gezien  wordt  als  een  drug  die  je  een  good-­‐feeling  geeft.  Natuurlijk  zijn  rasta  invloeden  ook  in   deze  kamer  terug  te  vinden  omdat  er  vaak  een  link  wordt  gelegd  tussen  marihuana  en  de   Rastafari.   De  tweede  ruimte  bestaat  uit  een  indruk  van  de  opwekkende  drugs.  De  bekendste  is  hierbij   toch  de  cocaïne.  Hierbij  vind  ik  een  strakke  beetje  gure  sfeer  wel  passen.  Ook  omdat  ik  hier   toch  wel  een  link  maak  naar  de  maffia  vandaar  dat  een  beetje  grauwe  (maar  niet  te)   uitstraling  gecreëerd  is.     De  derde  ruimte  bestaat  uit  een  indruk  van  de  hallucinogene  drugs.  De  bekendste  zijn  in  dit   geval  de  paddo’s.  Hier  heb  ik  geprobeerd  een  mysterieuze  uitstraling  te  creëren  door   paarstinten  te  gebruiken.  Verder  zijn  er  zaken  in  de  kamer  te  zien  die  niet  helemaal  mogelijk   zijn,  maar  wel  gezien  zouden  kunnen  worden  onder  invloed  van  deze  drug.   Voor  de  vormgeving  heb  ik  gekozen  om  steeds  dezelfde  ruimte  te  gebruiken  maar  door   verschillende  kleuren  en  interacties  toch  de  gewenste  sfeer  te  creëren.  Door  het  op  deze   manier  aan  te  pakken  wordt  het  verschil  van  de  verschillende  soorten  drugs  naar  mijn   mening  beter  duidelijk  gemaakt.  Omdat  je  eenzelfde  ruimte  toch  anders  beleeft.   Acties  die  in  de  ruimtes  zouden  kunnen  zijn:  bewegende  schaduwen,  voorbeelden  om  de   verschillende  inname  mogelijkheden  van  de  drugs  te  weergeven,  visuele  gevolgen  van  de   inname  van  de  verschillende  drugs,  auditieve  ondersteuning  in  de  vorm  van  een  passend   nummer  bij  de  verschillende  soorten  drugs  om  in  de  stemming  te  komen.  


Opdracht 6    

bovenaf/close-­‐up  

zonnig  

 

hard  wit  (voor-­‐boven,  opzij  en  frontaal)    

koud/koel/kil  

 


mysterieus  

kleuraccent  

normaal

 

 

 


Opdracht 7    


Opdracht 8        


Reflectievragen Immersive  Space     IDEEFASE     1. Welke  manieren  werken  voor  jou  het  beste  om  op  ideeën  voor  een  productie  te   komen?     Gewoon  zitten  met  een  kopje  thee  erbij,  naar  buiten  kijken  of  een  lekker  stukje   wandelen.     2. Hoe  ben  je  tot  je  uiteindelijke  beslissing  voor  een  onderwerp  gekomen?  Welke   argumenten  had  je  daarvoor?   Ik  had  al  wel  eens  een  betoog  over  softdrugs  gehouden  en  verder  zijn  er  wel  eens   programma’s  over  drugs  op  discovery  channel  en  ik  vind  het  erg  interessant  om   informatie  op  te  doen  over  de  werking  die  sommige  stoffen  op  onze  hersenen   hebben.     3. Wat  was  de  visie  op  je  onderwerp  en  waarom  heb  je  deze  gekozen?   Ik  ben  erg  geïnteresseerd  in  de  uitwerkingen  van  bepaalde  stoffen.  Ik  vind  het   bijvoorbeeld  fascinerend  hoe  een  plant  ervoor  kan  zorgen  dat  je  extreme   hallucinaties  en  dergelijke  krijgt.     4. Wat  zou  je  de  volgende  keer  anders  doen?   Eerlijk  gezegd,  niets.     5. Hoe  zou  je  nu  het  begrip  ‘immersiveness’  willen  definiëren?   Ik  zou  het  definiëren  als  een  wereld  en  een  bepaald  gevoel  creëren  om  een  bepaald   onderwerp,  door  middel  van  visuele  en  auditieve  aspecten  indien  mogelijk  door   hier  zelfs  nog  meer  zintuigen  bij  te  betrekken.          


VORMGEVING   1. Wat  is  voor  jou  het  moeilijkste  bij  het  vormgeving  en  hoe  overwin  je  die   moeilijkheden   Het  moeilijkste  is  voor  mij  om  met  een  bepaalde  vormgeving  te  beginnen,  ik  weet   nooit  precies  hoe  ik  nu  wil  beginnen.  Dit  probeer  ik  meestal  op  te  lossen  door   gewoon  te  beginnen  met  lijnen  trekken  of  inspiratie  opdoen  op  het  internet.  De   combinatie  van  deze  twee  werkt  meestal  wel  het  beste.     2. Hoe  heb  je  ‘immersiveness’  proberen  te  bereiken  en  is  dat  gelukt  (in  hoeverre  wel,  in   hoeverre  niet)   Ik  denk  dat  de  immersiveness  goed  is  gelukt  ik  heb  het  beoogde  gevoel  naar  mijn   ins  ziens  weten  te  bereiken.  Ik  wilde  bij  elke  drugssoort  een  bepaald  gevoel  creëren   dit  heb  ik  hierboven  beschreven,  dit  vind  ik  aardig  goed  gelukt.     3. Hoe  heb  je  geprobeerd  om  je  visie  over  te  brengen  in  je  movie  en  is  dat  gelukt  (in   hoeverre  wel,  in  hoeverre  niet)   Niet  perse  mijn  visie  aangezien  ik  vooral  geboeid  ben  door  het  onderwerp  en  er   niet  echt  een  uitgesproken  mening  over  heb.  Wel  is  het  me  gelukt  de  verschillen   duidelijk  te  maken  en  dit  was  toch  wel  mijn  bedoeling.     4. Hoe  bereik  je  het  effect  dat  een  gebruiker  niet  het  gevoel  heeft  in  een  applicatie-­‐ interface  terecht  te  zijn  gekomen,  maar  in  een  omgeving.     Door  de  verschillende  interacties,  er  wordt  ook  eigenlijk  afgezien  van  de  intro  niet   met  teksten  gewerkt  wat  het  voor  mij  meer  een  omgeving  dan  een  interface   maakt.     5. Welke  aspecten  van  je  vormgeving  zijn  gelukt  en  welke  niet?  Hoe  zouden  de  niet-­‐ gelukte  aspecten  kunnen  worden  verbeterd   Wat  gelukt  is  om  het  beoogde  gevoel  te  creëren  wat  ik  wel  beter  zou  willen  doen   zijn  de  soort  interacties.  Ik  had  ze  graag  iets  mooier  en  grootser  gewild.  Een   voorbeeld  hiervan  is  dat  als  je  bijvoorbeeld  op  een  soort  drug  klikt  dat  je  dan   gedurende  een  bepaalde  tijd  “onder  invloed”  bent  en  dus  ook  bijvoorbeeld  een   hele  andere  kijk  krijgt,  dit  was  helaas  technisch  niet  mogelijk  voor  mij.  Dit  zou   verbeterd  kunnen  worden  door  meer  ervaring  met  flash.       6. Wat  heb  je  bij  de  vormgeving  gehad  aan  de  research?  Kun  je  dat  aanwijzen?   Doordat  ik  al  vaker  binnen  dit  onderwerp  naar  dingen  heb  gezocht  kan  ik  niet  echt   zeggen  dat  ik  met  de  research  opdrachten  veel  heb  gehad.  Natuurlijk  kwam  ik  wel   een  aantal  zaken  tegen  die  ik  goed  vond  passen  zo  is  er  bijvoorbeeld  het  liedje  dat   ik  in  de  derde  kamer  heb  gezet.  Dit  gaf  deze  kamer  net  dat  beetje  extra.     7. Wat  zou  je  de  volgende  keer  anders  doen?   Niets  eigenlijk,  over  de  werkwijze  was  ik  zeer  tevreden.  Misschien  als  ik  meer  tijd   had  gehad  zou  ik  alles  zelf  met  de  hand  uittekenen.        


MOVIE 1. Kan  de  gebruiker  zelf  zien/ontdekken  welke  onderdelen  van  je  ruimte  interactief   zijn?   Ja  dat  kan,  er  staan  namelijk  een  aantal  objecten  in  de  ruimtes  die  wel  uitnodigen   om  over  heen  te  gaan,  zodra  je  op  een  interactief  object  komt  gebeurt  er  iets  of   veranderd  de  cursor  in  een  handje.     2. Is  de  navigatie  naar  de  andere  ruimtes  duidelijk?   Het  is  wel  redelijk  duidelijk  als  je  het  opgelet  bij  de  intro.     3. Welke  geluiden/muziek  heb  je  gebruikt  en  had  dit  het  bedoelde  effect?   Ik  heb  voor  elke  kamer  een  ander  liedje  gebruikt  om  het  gevoel  bij  de  betreffende   kamer  te  versterken,  dit  geeft  inderdaad  het  bedoelde  effect.     4. Wat  zou  je  de  volgende  keer  anders  doen?   Het  liefst  niet  meer  met  flash  werken  aangezien  er  vele  bugs  in  zitten  alhoewel  je   er  wel  na  wat  geworstel  toch  iets  aardigs  neer  kunt  zetten.  Verder  zou  ik  graag  het   vak  de  volgende  keer  in  een  keer  halen.      

ImSp  

Opdracht 1 t/m 8 + reflectievragen

ImSp  

Opdracht 1 t/m 8 + reflectievragen