Page 1

CIPFP CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

CICLES FORMATIUS A DISTÀNCIA - Sistemes de Telecomunicació i Informàtics Presentació Curs 2011/12 Volem aprofitar aquest butlletí per a donar-te la benvinguda com alumne/a del Centre Integrat Públic de Formació Professional Misericòrdia on s’imparteixen ensenyaments de formació professional tant en la modalitat presencial com a distància. El contingut del present butlletí tracta de proporcionar totes les informacions necessàries per tal d’orientar i resoldre els dubtes més habituals d’aquells alumnes que s’han matriculat en els cicles formatius en la modalitat a distància. També es podrà trobar més informació a la nostra pàgina web: http://ifps27.net. Les jornades d´acollida seran les següents: Primer curs grup A (SD1A): Divendres 7/10/2011 a les 15:50 a l´aula 0.05. Primer curs grup B (SD1B): Dimecres 5/10/2011 a les 15:50 a l´aula 0.05. Segon curs (SD2A): Divendres 7/10/2011 a les 19:30 a l´aula 0.05. L´aula 0.05 està situada al edifici central, planta baixa. Inici de curs: a partir del 10 d’octubre de 2011. 1

Índex Jornades d’acollida Acció tutorial Calendari quinzenes Tutories Col·lectives (TC) Tutories Individuals (TI) Tutories d’Alumnes (TA) Llibres i guies Calendari exàmens Calendari escolar curs11/12 CIPFP Misericòrdia C/ Casa de la Misericòrdia, 34 46014 València Tel: 963 59 40 88 Cicle Sist. Teleco.extensió 241.

1 2 3 4 5 7 8 9 10


ATENCIÓ TUTORIAL

Tutories d’Alumnes (TA) Tindran com a finalitat promoure i desenvolupar accions de caràcter orientador, formatiu i dinamitzador que conduïsquen a una major eficàcia i eficiència dels processos d’aprenentatge per a l’adquisició de les capacitats terminals dels mòduls corresponents a cada Cicle Formatiu.

Tutories Col·lectives (TC) Es tracta de sessions de recolzament tutorial col·lectiu. En elles es desenvoluparan els objectius, s’informarà sobre els continguts i el pla de treball del curs, així com les activitats que els alumnes han de desenvolupar.

Tutories Individuals (TI) A través de la tutoria individual el professorat farà un seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge de l’alumnat, l’orientarà i es tractaran aquells aspectes que puga plantejar cada alumne respecte al seu procés educatiu i d’auto aprenentatge, tant de forma presencial com telefònica o per correspondència, ja siga postal o telemàtica.

2

Durant el curs els alumnes disposaran d’una professora-tutora o d’un professor-tutor per tal de: - Informar del funcionament del Centre. - Resoldre dubtes. - Orientar i avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. A més, es disposa d’un equip de professorat per tal d’atendre a l’alumnat en cada mòdul. La comunicació que mantindràs amb la persona que et tutoritze resulta imprescindible per a un bon aprofitament del curs. La formació semipresencial o a distància és un model obert en el qual l’alumnat marca el seu ritme d’aprenentatge segons les seues necessitats i disponibilitat, i l’assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, sense perjudici del caràcter presencial amb un límit màxim del 10% de l’horari del mòdul. S’establirà com a mínim una tutoria col·lectiva i presencial quinzenalment amb caràcter general, per tal d’atendre al grup d’alumnes matriculats en cada mòdul professional, i de possibilitar el desenvolupament d’aquelles capacitats terminals que requerisquen la intervenció directa del professor. Aquestes tutories estaran orientades al desenvolupament de les pràctiques programades al començament del curs. Així mateix, s’establiran tutories individuals no presencials que permeten atendre l’orientació personal de l’alumnat i el suport acadèmic que possibiliten el desenvolupament de determinades capacitats terminals per mitjà de l’autoaprenentatge. Aquesta tutoria es realitzarà preferentment de forma telemàtica en línia, encara que també podrà ser presencial o telefònica.


CIPFP

MISERICÒRDIA

FE BR ER

GE NE R

DE SE M BR E

DE SE

M BR E

NO

VE M

BR E

OC

TO BR E

V

DILLUNS 10 17 24 31

AR Ç M AB RI L AI G M BR E

JU NY SE TE M

L

È

N

C

1ª AVALUACIÓ DIJOUS DIVENDRES 13 14 20 21 27 28

I

A

DIMARTS 11 18 25

DIMECRES 12 19 26

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

5 12

6 13

7 14

DILLUNS 19 26

DIMARTS 20 27

DIMECRES 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12

6 13

7

1 8

2 9

3 10

DILLUNS

DIMARTS

19 26

20 27

DIMECRES 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

4 11

5 12

6 13

7 14

1 8 15

2 9 16

MARÇ

3

A

DILLUNS 3

DISSABTE 15 22 29

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15

2 9 16

3 10 17

2ª AVALUACIÓ DIJOUS DIVENDRES 22 23 29 30

3ª AVALUACIÓ DIJOUS DIVENDRES 15 16 22 23 29 30

DISSABTE 24 31

DISSABTE 17 24 31

AVALUACIÓ EXTRORDINÀRIA PRIMER CURS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE 4 5 6 7 8

DIUMENGE 16 Quinzena 1 23 Quinzena 1 30 Quinzena 2 Quinzena 2 6 Quinzena 2 13 Quinzena 3 20 Quinzena 3 27 Quinzena 4 Quinzena 4 4 Quinzena 4 11 Quinzena 5 18 Quinzena 5 EXÀMENS 1ª AVALUACIÓ

DIUMENGE 25 Quinzena 6 Quinzena 6 1 8 Quinzena 7 15 Quinzena 7 22 Quinzena 8 29 Quinzena 8 Quinzena 9 5 Quinzena 9 12 Quinzena 9 19 Quinzena 10 26 Quinzena 10 Quinzena 11 EXÀMENS 2ª AVALUACIÓ 4 Quinzena 11 11 Quinzena 11 EX. FINALS PER ALS ALUMNES DE SEGON

DIUMENGE 18 Quinzena 12 25 Quinzena 12 Quinzena 13 1 Quinzena 13 8 Quinzena 13 15 Quinzena 14 22 Quinzena 14 29 Quinzena 15 Quinzena 15 6 Quinzena 15 13 Quinzena 16 20 Quinzena 16 27 Quinzena 17 AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA SEGON Quinzena 17 3 Quinzena 17 10 Quinzena 18 EXÀMENS 3ª AVALUACIÓ 17 Quinzena 18 EXÀMENS JUNY

DIUMENGE 9


CIPFP

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

PRIMER CURS GRUP A TUTORIES COL·LECTIVES (TC) CFGS SISTEMES DE TELECOMUNICIÒ i INFORMÀTICS PRIMER CURS GRUP A:.

Cada setmana es realitzen tutories en grup per tal de comentar els aspectes més importants dels temes i resoldre dubtes. Cada professor avisarà amb suficient antelació sobre les dates de les tutories col·lectives obligatòries (guia de l´alumne/PLATAFORMA MOODLE). Pots assistir al matí o a la vesprada. L’horari es el següent: DLL

DM

DC

DJ

DV

DLL

DM

DC

DJ

8:00-8:50 SOLP T0.2 SOLP T0.2

8:50-9:40 9:40-10:30 11:00-11:50

DV FOL 1.10 RET 1.10

SITE T1.2

11:50-12:40 AESI 2.04

12:40-13:30 13:30-14:20 15:00-15:50 15:50-16:40 16:40-17:30

AESI 2.04

17:30-18:20

RET 1.10 FOL 1.10

SOLP T0.2 SOLP T0.2

18:40-19:25 SITE T1.2

19:25-20:10 AESI: SIE: SITE: SOLP:

Arquitectura d’equips i sistemes informàtics. Seg. a les inst. de teleco. i informàtics. Sistemes de telefonia. Sistemes operatius i llenguatges de programació.

2. TUTORIES INDIVIDUALS (TI) a l´aula 1.10. PROFESSORAT

MÓDUL

Juan Esparcia García

AESI

DILLUNS

cipfpm.stda.aesi@gmail.com Isabel Poveda Sebastián

SIE

cipfpm.stda.sie@gmail.com Isabel Poveda Sebastián

De 15:50 a 16:40

QUA SITE

cipfpm.stda.site@gmail.com Ana Muñoz Benlloch

DIMECRES

De 15:50 a 17:30

De 11:00 a 12:40

De 8:50 a 10:30

DIJOUS

DIVENDRES

De 11:00 a 11:50 De 9:40 a 10:30

cipfpm.stda.qua@gmail.com Juan José García Alandes

DIMARTS

De 15:50 a 16:40 De 18:40 a 20:10

De 18:40 a 19:25

FOL

cipfpm.stda.fol@gmail.com Ana Muñoz Benlloch

RET

cipfpm.stda.ret@gmail.com Javier García Palacios

cipfpm.stda.solp@gmail.com 4

SOLP

De 19:25 a 20:10

De 18:40 a 19:25


CIPFP

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

PRIMER CURS GRUP B TUTORIES COL·LECTIVES (TC) CFGS SISTEMES DE TELECOMUNICIÒ i INFORMÀTICS PRIMER CURS GRUP B:.

Cada setmana es realitzen tutories en grup per tal de comentar els aspectes més importants dels temes i resoldre dubtes. Cada professor avisarà amb suficient antelació sobre les dates de les tutories col·lectives obligatòries (guia de l´alumne/PLATAFORMA MOODLE). Pots assistir al matí o a la vesprada. L’horari es el següent: DLL

DM

DC

DJ

DV

DLL

DM

DC

DJ

DV

8:00-8:50 8:50-9:40 SOLP T1.3 SOLP T1.3

9:40-10:30 11:00-11:50

FOL 1.10 RET 1.10 AESI 2.04

11:50-12:40 12:40-13:30 SITE T1.2

13:30-14:20

RET 1.10 FOL 1.10

15:00-15:50 15:50-16:40 SITE T1.2 SITE T1.2

16:40-17:30 17:30-18:20 AESI: SIE: SITE: SOLP:

AESI 2.04

SOLP T1.3 SOLP T1.3

Arquitectura d’equips i sistemes informàtics. Seg. a les inst. de teleco. i informàtics. Sistemes de telefonia. Sistemes operatius i llenguatges de programació.

2. TUTORIES INDIVIDUALS (TI) a l´aula 1.10. PROFESSORAT

MÓDUL

José Forés Renau

AESI

DILLUNS

cipfpm.stdb.aesi@gmail.com Isabel Poveda Sebastián

SIE

De 15:00 a 15:50

QUA

De 9:40 a 10:30

SITE

De 15:50 a 17:30

cipfpm.stdb.sie@gmail.com Isabel Poveda Sebastián

cipfpm.stdb.qua@gmail.com Antolín Bustos Álvarez

cipfpm.stdb.site@gmail.com Ana Muñoz Benlloch

DIMARTS

DIMECRES

De 15:50 a 17:30

De 11:50 a 13:30

DIJOUS

De 12:40 a 13:30 De 16:40 a 17:30 De 11:00 a 13:30

FOL

cipfpm.stdb.fol@gmail.com Ana Muñoz Benlloch

RET

cipfpm.stdb.ret@gmail.com Ángel Peralta López

cipfpm.stdb.solp@gmail.com

5

SOLP

DIVENDRES

De 8:00 a 9:40

De 18:40 a 20:10


CIPFP

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

SEGON CURS TUTORIES COL·LECTIVES (TC) CFGS SISTEMES DE TELECOMUNICIÒ i INFORMÀTICS SEGON CURS:

Cada setmana es realitzen tutories en grup per tal de comentar els aspectes més importants dels temes i resoldre dubtes. Cada professor avisarà amb suficient antelació sobre les dates de les tutories col·lectives obligatòries (guia de l´alumne/PLATAFORMA MOODLE). Pots assistir al matí o a la vesprada. L’horari es el següent: DLL

DM SRTV T1.9 SRTV T1.9

8:00-8:50 8:50-9:40 9:40-10:30 11:00-11:50 11:50-12:40

AGPE 1.10

DC SITM 2.04 SITM 2.04 DSCI T1.6 DSCI T1.6

DJ

DV

DLL

DM

DC

DJ

DV

GSTI 1.10

GSTI 1.10

15:00-15:50 15:50-16:40

SRTV T1.9 SRTV T1.9

16:40-17:30 17:30-18:20

AGPE 1.10

SITM 2.04 SITM 2.04 DSCI T1.6 DSCI T1.6

18:40-19:25 AGPE: Administració i gestió en la petita empresa. DSCI: Desenvol. de sistemes de teleco. i informàtics. GSTI: Gestió del desenvol. de sist. de teleco. i inf. SRTV: Sistemes de radio y televisió. SITM: Sistemas telemàtics.

2. TUTORIES INDIVIDUALS (TI) a l´aula 1.10. CFGS SISTEMES DE TELECOMUNICIÒ I INFORMÀTICS PROFESSORAT

MÓDUL

DILLUNS

José Vicente Calatrava Martínez

GSTI

De 15:50 a 16:40

cipfpm.stda.gsti@gmail.com Tomás Pellicer Oliveros

DIMARTS

DSCI

De 12:40 a 13:30

De 19:25 a 20:10

SITM

De 8:00 a 8:50

De 16:40 a 17:30

cipfpm.stda.sitm@gmail.com Ana Muñoz Benlloch

AGPE

De 11:00 a 11:50

De 15:00 a 15:50

SRTV

De 18:40 a 20:10

De 9:40 a 12:40

cipfpm.stda.agc@gmail.com Ricardo Yago Alabadí

cipfpm.stda.srtv@gmail.com

6

DIJOUS

De 11:50 a 12:40

cipfpm.stda.dsci@gmail.com Eduardo Calvo González

DIMECRES

DIVENDRES


CIPFP

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

L’alumnat haurà d’obrir-se un compte de correu de gmail per a ús exclussiu en les comunicacions amb els tutors. El format haurà de ser: Identificatiu del seu nom i cognom cipfpm.”------------------”@gmail.com Quan el tingues, hauràs d’enviar un correu a cada tutor dels mòduls dels que estigues matriculat, amb el teu nom y una foto. 3. TUTORIES D’ALUMNES (TA) El alumnat disposa d’un tutor o d’una tutora que l’atén personalment per tal de: - Donar informació. - Planificar el treball. - Orientar i assessorar en els processos d’aprenentatge i atendre dificultats. - Avaluar el procés d’aprenentatge. L’horari de tutoria es el següent. CICLE FORMATIU

TUTOR/A 1er curs grup A

DLL

DM

DMC

DJ

Jesús Hernández Blasco Sistemes de Teleco.

11:50

cipfpm.stda.tut@gmail.com

CICLE FORMATIU

TUTOR/A 1er curs grup B

12:40

DLL

DM

DMC

DJ

Isabel Poveda Sebastián Sistemes de Teleco.

TUTOR/A 2on curs

14:20

DLL

DM

José Vicente Calatrava Martínez Sistemes de Teleco.

DV

13:30

cipfpm.stdb.tut@gmail.com

CICLE FORMATIU

DV

DMC

DJ

DV

17:30

cipfpm.std2.tut@gmail.com

18:20

3.1. DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ. També està a la vostra disposició pel que fa a ajudes en tècniques d’estudi, planificació, futur professional, etc. ORIENTADORS: Pilar Pérez Horari d’atenció a l’alumnat: ORIENTADORA

Pilar Pérez

7

DLL

DM

DMC

DJ

DV


CIPFP

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

4. LLIBRES I GUIES.

CFGS SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS. MÒDUL

EDITORIAL

DENOMINACIÓ

Sistemes de telefonia.

Thomson-Paraninfo

Sistemas de telefonia

Arquitectura d’equips i sistemes informatics.

McGraw-Hill

Arquitectura de equipos y sistemas informáticos.

Sistemes operatius i llenguatges de programació. Relacions a l’entorn de treball.

Apunts del professor Macmillan Profesional

Relaciones en el entorno de Trabajo ISBN: 978-84-7942-100-7

Qualitat.

Apunts del professor

Seg. a les inst. de teleco. i informàtics.

Apunts del professor

Formació i orientació laboral.

Santillana

Formación y orientación laboral. ISBN: 978-84-294-8677-3 Consultar guia de l’alumne

Desenvol. de sistemes de teleco. i informàtics. Sistemes de radio y televisió.

McGraw-Hill

Consultar guia de l’alumne

Sistemes telemàtics. Administració, gestió i com. en la xicoteta empresa.

Sistemas de radio y televisión.

Santillana

Empresa e Iniciativa Emprendedora , Grado Superior. ISBN: 978-84-294-9313-9.

Gestió del desenvol. de sist. de teleco. i inf.

8

Thomson-Paraninfo

Gestión del desarrollo de sistemas de teleco. e informát.


CIPFP

MISERICÒRDIA V

A

L

È

N

C

I

A

4. SETMANES DELS EXÀMENS (més endavant es concretaran els dies i hores per mòduls) ALUMNES DE PRIMER CURS PRIMERA AVALUACIÓ DESEMBRE

12

13

14

15

16

1

2

SEGONA AVALUACIÓ FEBRER

27

28

29

MARÇ

TERCERA AVALUACIÓ JUNY

4

5

6

7

8

12

13

14

15

5

6

7

AVALUACIÓ FINAL JUNY

11

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE

3

4

Nota 1: És imprescindible presentar-se als exàmens amb el DNI. Nota 2: Els horaris i aules d’examen poden canviar en funció de les necessitats del centre.

ALUMNES DE SEGON CURS PRIMERA AVALUACIÓ DESEMBRE

12

13

14

15

16

1

2

7

8

9

23

24

25

SEGONA AVALUACIÓ FEBRER

27

28

29

MARÇ

AVALUACIÓ FINAL MARÇ

12

13

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA MAIG

21

22

Les pràctiques formatives (mòdul FCT) es realitzarà a partir del 26 de Març. Nota 1: És imprescindible presentar-se als exàmens amb el DNI. Nota 2: Els horaris i aules d’examen poden canviar en funció de les necessitats del centre.

9


PLANIFICACIÓ ANUAL CICLE DE GRAU SUPERIOR SISTEMES DE T ELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS. Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

TODOS LOS SANTOS

1

Mayo

Junio

FIESTA TRABAJO

1

2

NAVIDAD

2

3

NAVIDAD

3

4

NAVIDAD

5

NAVIDAD

PASCUA

5

NAVIDAD

PASCUA

6

PASCUA

7

PASCUA

8

6

Día Constitución

4

7 8

Inmaculada

9

DÍA C.VALENCIANA

PASCUA

10

Inicio curso

PASCUA

11

ta 1º y 2º

12

9 Pruebas Finales

10

PASCUA

11

PASCUA

12

13

PASCUA

13

14

PASCUA

14

V. DEL PILAR

15

FALLAS

PASCUA

15

16

FALLAS

PASCUA

16

17

FALLAS

18

FALLAS

19

SAN JOSÉ

20

Prueba GM

18 19 Fin curso

21

17

20 21

22

NAVIDAD

22

23

NAVIDAD

23

24

24

25

25

26

NAVIDAD

26

27

NAVIDAD

27

28

NAVIDAD

28

29

NAVIDAD

29

30

NAVIDAD

30

31

31

10

Boletin  

boletin, electronica

Advertisement