Page 1

9

10

10

11

12

13

14

14, 16

15 Infocentrum Litomyšl tel., fax: +420 461 612 161 www.litomysl.cz www.ceskomoravskepomezi.cz www.vychodni-cechy.info www.ceska-inspirace.cz www.unesco-czech.cz

18

doporučená prohlídka města

19

recommended tour of the downtown

CZ – EN


doporučená prohlídka města

Neopakovatelnou atmosféru moderního historického města Litomyšl poznáte nejlépe během prohlídky. Startovacím místem našeho putování městem bude renesanční dům U Rytířů 1, který se nachází přibližně uprostřed bezmála 500 m dlouhého, podloubím lemovaného, Smetanova náměstí. Procházíme náměstí a míjíme gotickou Radniční věž 2 a řadu barokních a klasicistních domů. Za pomníkem Bedřicha Smetany 3 se dáme doleva. Kolem pedagogické školy 4 projdeme až ke Smetanovu domu 5 a na promenádu podél řeky Loučné 6. Odtud se přes Komenského náměstí dostaneme zpátky na náměstí Smetanovo a první cestou se dáme opět doleva. Jiráskovou ulicí projdeme kolem pomníku A. Jiráska 7, Regionálního muzea 8 a kostela Nalezení svatého Kříže 9 až do zámeckého areálu 10. V zámeckém areálu, který je od roku 1999 zapsán na Seznam UNESCO, můžeme kromě několika prohlídkových okruhů 11 navštívit zámecké sklepy se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka 12, Městskou galerii nebo Rodný byt Bedřicha Smetany 13. Z renesančního zámku je to jen pár kroků do moderně zrekonstruovaných Klášterních zahrad 14, které nám kromě nádherného výhledu na Litomyšl poskytnou i místo k odpočinku. Navštívit můžeme i nedaleké Portmoneum - Museum Josefa Váchala 15. Kolem kostela Povýšení sv. Kříže 16 projdeme na Šantovo 17 a dále na Toulovcovo náměstí s nejstarším sakrálním prostorem ve městě - kostelíkem Rozeslání sv. Apoštolů 18. Přes Váchalovu uličku 19 projdeme zpět na Smetanovo náměstí. Putování zakončíme posezením na některé z mnoha předzahrádek.

1

2

recommended tour of the downtown

The unrepeatable atmosphere of the modern historical town of Litomyšl can best be felt during a walking tour. The starting point of our itinerary will be the Renaissance House of the Knights (dům U Rytířů 1), situated at the approximate centre of the nearly 500 meter long Smetana Square (Smetanovo náměstí), and wreathed with a pillared archway. Walking along the square you pass by the Gothic Town Hall Tower 2 and a row of Baroque and Classicist houses. Behind the monument of Bedřich Smetana 3 turn to the left, around Pedagogical High School 4 you reach the Smetana’s House (Smetanův dům 5) and the promenade along the river Loučná 6. Via Komensky Square (Komenského náměstí) you reach Smetana Square again, and turn to the first street on the left. Jiráskova Street will lead you around the monument of Alois Jirásek 7, the Regional Museum 8 and the Church of the Finding of the

Holy Cross 9 as far as the Castle precinct 10 – since 1999 listed on the UNESCO World Heritage. There are two optional tours of the Castle available 11, and in addition there are the Castle cellars with a permanent exhibition of sculptures by Olbram Zoubek 12, the Municipal Gallery, or the apartment of birth of Bedřich Smetana 13. The Renaissance Castle is only a few steps away from newly reconstructed Monastery Gardens (Klášterní zahrady 14), which offer artmoneum – Josef Váchal Museum (Museum Josefa Váchala 15). Around the Church of the Raising of the Holy Cross 16 you reach Šanta Square (Šantovo náměstí ) followed by Toulovec Square (Toulovcovo náměstí) with the oldest sacral building in the city – the Church of the Sending Out of Apostles 18. Along Váchal Lane (Váchalova ulička 19) you finally get back to Smetana Square (Smetanovo náměstí).

5

8

Litomyšl - doporučená prohlídka města cz / en  

Doporučená prohlídka města / Recommended tour of the downtown