Page 1

IES Santa Irene Materia: T.I.C.

1/1

26/01/12

−b∓  b 2−4⋅a⋅c x= 2⋅a

Ecuación de 2º grao

Nunha ecuación de segundo grado, ax 2bx 2c=0

a b c

Datos

6

x 1=

as solucións pódense calcular mediante as seguintes expresións:

−b b 2−4⋅a⋅c 2⋅a

x 2=

−b− b 2−4⋅a⋅c 2⋅a

10

Solucións

2

X1

-0,23

X2

-1,43

Ecuación de segundo grao

Página 1

C.C.P

formula ecuacion  
formula ecuacion  

formula ecuacion