Page 1

s a r u t o c L e p ar a al d a N


1º e 2º da ESO

A balada de Roi Nemiña. X.H. Ribadulla Corcón.

A mansión dos Pampín . Miguelanxo Prado.

Cando naceu Nemiña, o espírito

Un álbum de banda deseñada xira en torno

da súa avoa preséntase ante os

ao feísmo arquitectónico e do caos

seus pais e comunícalles que os

urbanístico en clave de humor.

Espíritos Mariños elixiran aquel neno para que, cando fose maior, sexa quen salve a tribo das Sisargas e non desaparezan, deste xeito, o pobo nin a súa cultura nin a súa lingua.

lo nE

. a in Tw m To de .M r só n e á c ia er wy n v a e i s er m S r ia d e seu To e xp o s t s o s a c a, ú hi p i, ss co l i s a s Éa i e e is s 0) ,a er ES wy o M e Jo e º d 1 Sa ( ón ck r ... car Hu mo s a o u ig se am y, o k c Be a rk

is e

sa a Su . . ad es on nt d t o l n c ue be Hi ia aq Re or es o t s r is ad e h d i p l a a as nh ir a on st É u r im e p e r s g o n i ea p a ia s t n c a o e n pr es len da os vio r a n d on z a f o l g a po sm as on do a do s ó n d o c O) i r c e r S ac ,p m a r xin ºE es 2 d ( a a . m c i d a n za r e p es


Ardalén (Premio Nacional do Cómic). Miguelanxo Prado. Este cómic, fainos reflexionar sobre que non somos só o que

PCPI, 3º e 4º da ESO

nós recordamos,senón tamén o que os demais lembran de nós. Sabela intenta reconstruír unha parte da súa historia a través dos recordos de Fidel...

El misterio de la cripta embrujada. Eduardo Mendoza. O protagonista desta historia é un residente dun manicomio que se converte en investigador da desaparición das alumnas dunha escola, acabando por descubrir a farsa da xente con poder. (4º ESO)

LA CASA DEL ÁNGEL DE LA GUARDA. Kathy Clark. A autora escribe este libro a partir da verdadeira historia da súa nai e da súa tía que viviran O único que queda é o amor. Agustín Fernández Paz. O fío que conduce este libro é o amor, un sentimento que vai transformar os personaxes e facer que a súa vida sexa doutro xeito. Os libros convértense nos compañeiros da aventura dese

escondidas con outras 12O rapazas xudías nun convento de Budapest durante a Segunda Guerra Mundial. (3º ESO)


lle

É

es

ta

La ca sa a os hi re de st eu nf lp pa e r o r ia r sa sa ma íu de o p ó s do ál ,c i to Ge u oa eu e í n t z. É qu o r g nh i D spec im ev un a v a, ia l an ivi qu r e l a i d a .J i ed m a u s e l o vi to c h o nh se rc e ix hi n B st ad q ar a p t a e ue ó o y n á u ó r ic or c o ca e. nh un i n c o ró a f que n se an on ag gr o s da s da oc e , ú h d pe l g a a un o qu e m b a da h ra en n o a tr a x un c a lec ed to ia r.

a. María a calcet O club d e z. Reimónd oi lleres m Seis mu ue s , p e ro q distinta smas en as me c o m p a rt se situación idindo es. Coinc d a id s e c ne an ta , a to p na calce a ra f o r za s p un ñe rs e a s o br e p o ega ou que a s n e t n e s e r p

mu

Ciclos e Bacharelato

r ío O " . le as a r R iv i l e ue nd úa an a va da s a l M . a l a a z i o r da m a m h i s t o e c un en h d e ar Un ef aa l um . os e. qu ug o a a .. il br mort g a rá au d io ce a Os o sd a e d a i d o v ar a rc sd o is ap da da s m D e s p xiñ a a a r n a a . ab n te o r i a , sl a xe m r, m e r ut o t s de

Economía de urgencia. Jorge Juan. Estamos saíndo da crise? Por que gaña tanto Cristiano Ronaldo? Quen é o responsable da crise? Este libro tenta explicar que é a economía, esa ciencia social convertida no día a día que hoxe rexe todo.


A B i b li o t e ca do IES Maximino Romero de Lema

d e s ĂŠ x a v o s b o a s Fe s t a s

e b o a s L e c t u r a s.

Lecturas para o Nadal  
Advertisement