Page 1

Dictionary of useful survival phrases


Basic phrases and greetings Phrases de base et salutations Frases básicas y saludos Podstawowe zwroty i pozdrowienia Frāzes un sveicieni Основни фрази и поздрави Fraze de bază și salutări Temel İfadeler ve selamlar


Hello! Salut! ¡Hola! Cześć! Sveiki! Здравейте! Buna! Merhaba!


How are you? Comment vas-tu? ¿Cómo estás? Co słychać? Kā tev iet? Как си? Ce mai faci? Nasılsın?


I’m fine. And you? Je vais bien. Et toi? Estoy bien. ¿Y tú? Dobrze. A u ciebie? Man iet labi. Un tev? Добре съм. А ти? Sunt bine. Si tu? Ben iyiyim. Ya sen?


Please. S'il vous plaît. Por favor. Proszę. Lūdzu. Моля те. Vă rog. Lütfen.


Thank you. Je vous remercie Gracias. Dziękuję. Paldies. Благодаря. Mulțumesc. Teşekkür ederim.


You’re welcome. De rien. De nada. Nie ma za co. Nav par ko. Моля. Cu plăcere. Rica ederim.


Bye. / See you soon. Au revoir. / À bientôt. Adiós. / Te veo pronto. Na razie! / Do zobaczenia Atā / Uz drīzu redzēšanos. Чао. / Ще се видим скоро. Pa. / Ne vedem în curând. Hoşçakal. / Yakında görüşürüz.


Cheers! À votre santé! ¡Salud! Zdrowie! Priekā! Наздраве! Noroc! Şerefe!


Excuse me! Excuse-moi! ¡Disculpe! Przepraszam! Atvainojiet! Извинете ме! Scuzati-ma! Affedersin!


I’m sorry. Je suis désolé. Lo siento. Przepraszam. Man žēl. Съжалявам. Imi pare rau. Üzgünüm.


What’s your name? Quel est ton nom? ¿Cuál es tu nombre? Jak masz na imię? Kā tevi sauc? Как се казваш? Care e numele tău? Adınız ne?


I’m… / My name is… Je suis ... / Mon nom est ... Soy ... / Mi nombre es ... Jestem ... / Nazywam się ... ES esmu ... / Mans vārds ir ... Аз съм ... / Казвам се ... Eu ... / Numele meu este ... Ben ... / Benim adım ...


Nice to meet you. Enchanté. Encantado de conocerte. Miło cię poznać. Prieks iepazīties. Приятно ми е да се запознаем. Încântat de cunoştinţă. Tanıştığıma memnun oldum.


Where are you from? D´où es-tu? ¿De dónde eres? Skąd jesteś? No kurienes tu esi? От къде си? De unde esti? Nerelisin?


I’m from… Je viens de… Soy de… Jestem z… ES esmu no… Аз съм от… Sunt din… Ben buradayım ...


This is my friend … C'est mon ami … Este es mi amigo … To jest mój przyjaciel … Tas ir mans draugs … Това е моят приятел … Acesta este prietenul meu … Bu benim arkadaşım …


What are your hobbies? Quels sont vos loisirs? ¿Cuáles son tus aficiones? Czym się interesujesz? Kādi ir Tavi hobiji? Какви са твоите хобита? Care sunt hobby-urile tale? Hobilerin neler?


I like… / I don’t like J'aime ... / Je n'aime pas ... Me gusta ... / No me gusta ... Lubię ... / Nie lubię ... Man patīk ... / man nepatīk ... Харесва ми ... / не ми харесва ... Îmi place ... / Nu-mi place ... Seviyorum ... / Hoşuma gitmiyor ...


Language and communication Langue et communication Lenguaje y comunicación Język i komunikacja Valoda un komunikācija Език и комуникация Limba și comunicarea Dil ve iletişim


Do you speak…? Parlez-vous…? Hablas…? Czy mówisz…? Vai tu runā…? Говориш ли…? Vorbesti…? Konuşur musun…?


I understand… / I don’t understand Je comprends ... / Je ne comprends pas Entiendo ... / No entiendo Rozumiem ... / Nie rozumiem ES saprotu ... / nesaprotu Разбирам ... / Не разбирам Înțeleg ... / Nu înțeleg Anlıyorum ... / Anlamıyorum


I speak a little… Je parle un peu… Hablo un poco… Mówię trochę po… ES mazliet runāju… Говоря малко… Vorbesc putin… ben biraz konuşurum


I speak… / I don’t speak… Je parle ... / Je ne parle pas… Yo hablo ... / No hablo ... Mówię po ... / Nie mówię po… ES runāju ... / es nerunāju… Говоря ... / Не говоря ... Vorbesc ... / Nu vorbesc ... Konuşuyorum ... / Konuşmuyorum ...


Could you please speak a little slower? Pourriez-vous s'il vous plaît parler un peu plus lentement? ¿Podría hablar un poco más lento? Czy mógłbyś mówić trochę wolniej?

Vai jūs, lūdzu,varētu runāt nedaudz lēnāk? Бихте ли могли да говорите малко по-бавно? Ați putea să vă rostiți mai încet? Lütfen biraz yavaş konuşabilir misiniz?


Could you write that down? Pourriez-vous l'écrire? ¿Podrías escribir eso? Czy możesz to zapisać? Vai jūs varētu to uzrakstīt? Бихте ли написали това? Puteți scrie asta jos? Aşağıya yazabilir misiniz?


Could you repeat that? Pourriez vous répéter ça? ¿Podría repetir eso? Czy mógłbyś to powtórzyć? Vai jūs varētu to atkārtot? Можеш ли да го повториш? Aţi putea repeta ce aţi zis? Bunu tekrar edebilir misiniz?


How do you say…? Comment dites-vous…? ¿Cómo se dice…? Jak powiesz…? Kā tu saki ...? Как е … на български? Cum spui…? Nasıl söylersin…?


What does… mean? Que signifie…? ¿Qué significa…? Co znaczy…? Ko nozīmē…? Какво означава…? Ce inseamna…? Ne anlama geliyor…?


Shopping and money Shopping et argent Compras y dinero Zakupy i pieniądze Iepirkšanās un nauda Пазаруване и пари Cumparaturi si bani Alışveriş ve para


How much is it? Combien ça coûte? ¿Cuánto cuesta? Ile to kosztuje? Cik daudz tas ir? Колко струва? Cât face? Ne kadar?


I would like… J'aimerais… Me gustaría… Chciałbym… ES gribētu… Бих искал… Aș dori… Ben isterim…


Here you are. Voilà. Aquí tiene. Proszę. Šeit tu esi. Заповядайте. Esti aici. Buyrun.


Where can I exchange money? Où puis-je échanger de l'argent? ¿Dónde puedo cambiar dinero? Gdzie mogę wymienić pieniądze? Kur es varu samainīt naudu? Къде мога да обменя пари? Unde pot face schimb de bani? Nerede para değişimi yapabilirim?


Transportation Transport Transporte Transport Transports транспорт Transport Taşımacılık


How much is the ticket to…? Combien coûte le billet pour ...? ¿Cuánto cuesta el ticket para ...? Ile kosztuje bilet do ...? Cik maksā biļete uz ...? Колко е билетът до ...? Cât de mult este biletul la ...? Bilet ne kadar ...?


A one-way/return ticket to… please. Un aller simple ou retour à ... s'il vous plaît. Un ticket de ida / vuelta a ... por favor. Bilet w jedną stronę / bilet powrotny do ... proszę. Vienvirziena / divvirzienu biļeti uz ... lūdzu. Еднопосочен билет / билет отиване и връщане до ... моля. Un bilet dus-întors la ... vă rog Tek yönlü / dönüş bileti ... lütfen.


What time does the bus/train/ arrive/leave? A quelle heure le bus / train / arrive-t-il? ¿A qué hora el autobús / tren / llega / sale? O której godzinie przyjeżdża/ odjeżdża autobus / pociąg? Kādā laikā autobuss / vilciens / ierodas / aiziet? В колко часа пристига/ тръгва автобусът / влакът? La ce oră ajunge autobuzul / trenul / pleacă / pleacă? Otobüs / tren / ulaşım / kalkış saati nedir?


Which platform? Quel quai? ¿Qué andén? Który peron? Kura platforma? На кой перон? Care platforma? Hangi platform?


I’d like to go to… J'aimerais aller à… Me gustaría ir a… Chciałbym pójść do ... Es vēlētos doties uz ... Бих искал да отида ... Aș vrea să merg la ... Gitmek istiyorum ...


Eating and drinking Manger et boire Comer y beber Jedzenie i picie Ēšana un dzeršana Хранене и напитки Mâncarea și băutul Yeme ve içme


A table for two, please? Une table pour deux, s'il vous plait? ¿Una mesa para dos, por favor? Poproszę stolik dla dwóch osób. Galdiņu diviem, lūdzu? Една маса за двама, моля? O masa pentru doi, va rog? İki kişilik bir masa lütfen?


What are the specialities? Quelles sont les spécialités? ¿Cuáles son las especialidades? Co by pan polecił? Kādas ir specialitātes? Какви са специалитетите? Care sunt specialitățile? Uzmanlık alanları nedir?


Could I see the menu, please? Puis-je voir le menu, s'il vous plaît? ¿Podria ver el menú, por favor? Czy mogę zobaczyć menu? Vai es varētu redzēt ēdienkarti, lūdzu? Може ли менюто, моля? Pot să văd meniul, vă rog? Menüyü görebilir miyim, lütfen?


A beer/coffee/tea, please. Une bière / café / thé, s'il vous plaît. Una cerveza / café / té, por favor. Poproszę piwo / kawę / herbatę. Lūdzu, alus / kafija / tēja. Бира / кафе / чай, моля. O bere / cafea / ceai, vă rog. Bira / kahve / çay, lütfen.


Could I get the bill, please? Pourrais-je avoir l´addition s'il vous plaît? ¿Podría traer la factura, por favor? Czy mogę prosić o rachunek Vai es varu saņemt rēķinu, lūdzu? Мога ли сметката, моля? Pot să iau factura, te rog? Faturayı alabilir miyim, lütfen?


That was delicious! C'ést délicieux! ¡Está delicioso! To było pyszne! Tas bija garšīgi! Беше вкусно! A fost delicios! Lezzetliydi!


Directions Directions Direcciones Pytania o drogę Norādes Насоки Indicatii Yol


How do I get to…? Comment puis-je aller à…? ¿Cómo llego a…? Jak się dostanę do…? Kā es varu nokļūt ...? Как да стигна до…? Cum ajung la…? Nasil gidebilirim ...?


It’s on the left/on the right/straight ahead/at the corner. C'est à gauche / à droite / tout droit / au coin. Está a la izquierda / a la derecha / al frente / en la esquina. Jest po lewej / po prawej / na wprost / na rogu. Tas ir pa kreisi / pa labi / taisni uz priekšu / pie stūra Това е наляво / надясно / право напред / на ъгъла. Este la stânga / în dreapta / dreapta înainte / la colţ. Sol tarafta / sağda / düz ileride / köşe.


How far is…? À quelle distance est…? ¿A qué distancia está…? Jak daleko jest…? Cik tālu ir ...? На какво разстояние е ...? Cât de departe este…? Ne kadar uzakta…?


Where is the nearest …? Où est le plus proche …? Dónde está el más cercano …? Gdzie jest najbliższy ...? Kur ir tuvākais ...? Къде е най-близкото ...? Unde este cel mai apropiat ...? En yakın nerede ...?


Do you have a map? Avez-vous une carte? ¿Tiene un mapa? Czy masz mapę? Vai jums ir karte? Имате ли карта? Ai o hartă? Haritan var mı?


Accommodation Hébergement Alojamiento Nocleg Izmitināšana Настаняване Cazare Konaklama


I have a reservation for two nights. J'ai une réservation pour deux nuits. Tengo una reserva para dos noches. Mam rezerwację na dwie noce. Man ir rezervācija uz divām naktīm. Имам резервация за две нощувки. Am o rezervare pentru două nopți. İki gece için rezervasyon yaptırmak zorundayım.


Do you have a single/double room?

Avez-vous une chambre simple / double? ¿Tiene una habitación individual / doble? Czy mają państwo pokój jednoosobowy / dwuosobowy? Vai jums ir viena / divvietīga istaba? Имате ли единична / двойна стая? Aveți o cameră single / dublă? Tek kişilik / iki kişilik odanız var mı?


Is breakfast included? Le petit déjeuner est-il inclus? ¿El desayuno está incluido? Czy wliczono śniadanie? Vai ir iekļautas brokastis? Закуската включена ли е? Include micul dejun? Kahvaltı dahil mi?


Health and emergencies Santé et urgences Salud y emergencias Zdrowie i nagłe wypadki Veselība un ārkārtas situācijas Здраве и спешни случаи Sănătate și situații de urgență Sağlık ve acil durumlar


Help! Au secours! ¡Socorro! Pomocy! Palīdziet! Помогне! Ajutor! Yardım et!


I need a doctor / a police officer. J'ai besoin d'un médecin / d'un policier. Necesito un doctor / un oficial de policía. Potrzebuję lekarza / policjanta. Man vajag ārstu / policistu. Имам нужда от лекар / полицай. Am nevoie de un doctor / ofițer de poliție. Bir doktora / polis memuruna ihtiyacım var.


Is there a pharmacy nearby? Y a-t-il une pharmacie à proximité? ¿Hay una farmacia cerca? Czy w pobliżu jest apteka? Vai tuvumā atrodas aptieka? Има ли аптека наблизо? Există o farmacie în apropiere? Yakınlarda bir eczane var mı?


Can I use your phone? Puis-je utiliser votre téléphone? ¿Puedo usar tu teléfono? Czy mogę skorzystać z Twojego telefonu? Vai varu izmantot jūsu tālruni? Мога ли да използвам телефона ви? Pot folosi telefonul tau? Telefonunu kullanabilir miyim?


Call the pólice / an ambulance!

Appelez la police / une ambulance! ¡Llama a la policía / a una ambulancia! Zadzwoń na policję / Wezwij karetkę! Zvaniet policijai / ātrās palīdzības dienestam! Обадете се на полицията / линейка! Sunați la poliție / o ambulanță! Polise haber verin / ambulans çağırın!


Call the pólice / an ambulance!

Appelez la police / une ambulance! ¡Llama a la policía / a una ambulancia! Zadzwoń na policję / Wezwij karetkę! Zvaniet policijai / ātrās palīdzības dienestam! Обадете се на полицията / линейка! Sunați la poliție / o ambulanță! Polise haber verin / ambulans çağırın!


Dictionary survival phrases  

Move your body and mind

Dictionary survival phrases  

Move your body and mind

Advertisement