Page 1

NUMMER 4 2009

Halogenfria material Brett produktsortiment för minskad skadeverkning vid brand

CVG – gripplatta för flexibel hantering SID 6 Lasermarkörer för positionering och 3D-mätning SID 9 Robust flödesvakt för höga flöden

SID 13

Hybridkabel för Ethernetkommunikation SID 14

T-Link fästsystem underlättar montering av sensorer och givare SID 8

Ny katalog för produktområde Pneumatik! Beställ ditt eget exemplar på oemautomatic.se/trycksaker

SID 2

SID 3


Hallå där …

Ny produktkatalog!

… Peder Ekeflo,

ansvarig för OEM Automatics nybyggnadsprojekt – Ett logistikcentrum i världsklass. Varför bygger OEM Automatic ett nytt logistikcentrum? Huvudanledningen är att vi är trångbodda i våra nuvarande lokaler och i och med det inte kan arbeta effektivt. Vi kommer snart att få stora och moderna lokaler med bästa tänkbara förutsättningar för att hantera våra produkter effektivt. Hur kommer det sig att ni väljer Tranås som placeringsort för det logistikcentret? Tranås har en bra placering rent logistiskt, men framförallt har vi bra och engagerad personal här och ser inga vinster med att flytta. Byggprojektet har pågått i drygt ett år. När blir det invigning? Något datum för invigningen är inte bestämt än, men planeringen pågår. Enligt planen ska byggnaden vara klar vid årsskiftet 09/10 och vi kommer faktiskt att börja inreda lagret redan i mitten av december. Vi planerar att flytta in i februari nästa år. Kommer kunderna att märka av lagerflytten på något sätt? På sikt kommer kunderna att dra nytta av att vi kan höja vår redan höga leveranskvalitet ytterligare och bli ännu effektivare. Själva flytten kommer förhoppningsvis inte att märkas, i värsta fall kommer leveranserna att bli något långsammare under några dagar. Ni sticker ut hakan och säger att det kommer att bli ett logistikcenter i världsklass, vad menar ni med det? Vi menar att vårt logistikcenter kommer att ge oss optimala förutsättningar att förbättra kvalitet och effektivitet i verksamheten så långt som det överhuvudtaget är möjligt. Flexibiliteten och anpassningsförmågan förbättras också avsevärt, vilket till exempel gör att vi snabbt och enkelt kan ta in nya sortiment. Fastigheten kommer också att vara anpassad efter moderna miljökrav, exempelvis kommer vi att värma och kyla verksamheten med värmepumpar. Genom miljöeffektiv belysning från Hide-a-lite och ljus färgsättning minimerar vi elförbrukningen.

Katalognyheter produktområde Pneumatik Utökat sortiment av pneumatikventiler Flera olika modeller av Asco Numatics driftsäkra ventiler, helt utan tätningar, kompletterar vårt tidigare breda sortiment. Välj mellan el-, luft- eller manuellt styrda modeller. Breddat program inom proportionalventiler Vi utökar vårt marknadsledande sortimentet av analogt styrda tryckregulatorer med Sentronic Digital. Med digital reglering erbjuder den stora möjligheter till optimerade funktioner i varje applikation. Sortimentet omfattar genomlopp från 3 till 20 mm, med reglerområden upp till 50 bar. Flera nya kopplingsmodeller Från Aigneps utvidgade program erbjuder vi en ny serie instickskopplingar, helt i metall, flera modeller av den framgångsrika 55.000-serien samt snabbkopplingar med avluftande säkerhetsfunktion. Energibesparande vakuumejektorer Vi erbjuder ett ännu större sortiment av driftsäkra vakuumejektorer från Coval, med flera energibesparande modeller. Läs bl.a om LEM och GEM, med inbyggda magnetventiler för aktivering av vakuum respektive avblåsning.

Redaktionen OEM Automatic AB

ansvarig utgivare

redaktör

grafisk form

tryck

upplaga

adress och telefon

Mikael Thörnkvist Katarina Börjesson Byrån i Tranås

Nytt sortiment av kvalitetsslang Nu introducerar vi ett nytt lagersortiment av slangar från Castello italia, i bl.a. polyamid, polyuretan och PTFE för applikationer med tryckluft, gaser och vätskor. Pneumatikkomponenter från Crouzet Vi presenterar ett ännu bredare sortiment av komponenter för helpneumatiska lösningar, t.ex. logikelement, tidventiler, räknare m.m.

NRS Tryckeri AB 24.000 ex. Dalagatan 4, Box 1011 573 28 Tranås Tel 075-242 41 00 Fax 075-242 41 19

internet www.oemautomatic.se info@aut.oem.se

INFO Beställ ditt eget exemplar på oemautomatic.se/trycksaker eller på baksidan av tidningen!


Med anledning av en ökad efterfrågan utökar OEM Automatic sortimentet av halogenfria produkter, där senaste tillskottet är halogenfria kabelkanaler. Sedan tidigare erbjuder vi halogenfria alternativ inom maskinkabel och Partex märksystem. Hela ABB/Entrelecs plintsystem, inklusive märkning, samt Bacos strömställare, tillverkas i dag i halogenfria material.

Halogenfria material minskar skadeverkningar vid brand Idag utvecklas allt mer halogenfritt material, främst tack vare materialegenskaper som innebär betydligt mindre skadeverkningar vid brand jämfört med motsvarande, konventionella produkter tillverkade i PVC. Genom att använda halogenfria material kan du undvika allvarliga brandkonsekvenser för människor, byggnader och miljön. Inga farliga brandgaser för människan Halogenfria material avger inga farliga gaser eller syror vid brand, vilket annars kan skada människan allvarligt. Frigjorda, giftiga gaser är idag den vanligaste dödsorsaken vid brand. PVC-material avger tjock, svart rök, något som halogenfria material inte gör och underlättar på så sätt utrymning av lokaler i samband med bränder. Dessutom är halogenfria material oftast flamsäkra och självslocknande, vilket minskar omfattningen av brandutbredning i lokaler och byggnader. Begränsar brandskador på byggnader och utrustning Jämfört med PVC har halogenfria material en starkt begränsad skadeverkning på både byggnader och utrusning. Då PVC brinner bildas saltsyra, som i sin tur har en stark inverkan vid framkallning av korrosion.

Röktäthet

PVC

Främst uppkommer skador i teknisk utrustning, exempelvis elektronik, vilket kan leda till stora ekonomiska följder med dyra saneringar eller utbyten som följd. Skadorna kan också innebära långa och kostbara produktionsstopp. Korrosion kan även skada byggnader genom angrepp på armeringar m.m. Avger inga dioxiner vid återvinning Material med halogenfria egenskaper är bättre ur ett återvinningsperspektiv då de varken avger dioxider eller mjukgörande substanser.

Halogenfri

Minuter 15

30

45

INFO

INFO

Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Kabelkanaler Kontakta: Ulrik Lundh tel: 075-242 41 67, ulrik.lundh@aut.oem.se

Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Radplint Kontakta: Leif Algmark tel: 075-242 41 13, leif.algmark@aut.oem.se

INFO INFO

INFO

Webbkatalog/Produktområde El-Maskin: Avsnitt Maskinkabel Kontakta: Lars Sjöö tel: 075-242 42 36, lars.sjoo@aut.oem.se

Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Märkning Kontakta: Erik Folke tel: 075-242 41 53, erik.folke@aut.oem.se

Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Strömställare/ Knappar Kontakta: Mathias Thorberg tel: 075-242 42 57, mathias.thorberg@aut.oem.se

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 6-4 1

w w w. oemautomat i c . se

3


Kompakt relä för höga DC-spänningar Sedan 1970-talet tillverkar finska Delcon halvledarreläer, designade för krävande applikationer. Deras unika pulstransformator särskiljer reläerna från vanliga optokopplare, som har en enklare teknik och konstruktion. Delcons teknik innebär flera fördelar, även jämfört med vanliga elektromekaniska reläer, bland annat vid kraftigt induktiva laster och höga DC-spänningar. Många mekaniska reläer har svårt att hantera höga DCspänningar utan att ha en kraftig lastreducering för strömmen. Ofta krävs i stället att man överdimensionerar eller använder andra dyra lösningar som tar mycket plats. Sedan tidigare har Delcon reläer som klarar upp till 300 V DC och 4 A i lastström. Nu lanserar de ett relä som klarar upp till 380 V DC och 4 A utan lastreducering för resistiva laster och med en betydligt flackare reduceringskurva för induktiva DC-laster. Reläerna innehåller inga rörliga delar och är konstruerade för att ge en underhållsfri samt säker drift i minst 15 år. INFO Beställ prospekt: oemautomatic.se/trycksaker Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Interfacereläer Kontakta: Ulrik Lundh tel: 075-242 41 67, ulrik.lundh@aut.oem.se

Ventilationskåpor i olika storlekar med UL-godkännande Ett apparatskåp utsätts ofta för temperaturvariationer, exempelvis genom varierande dygnstemperaturer eller på grund av att värme utvecklas i skåpet. Temperaturskillnaderna ger i sin tur upphov till kondens. Med Stegos ventilationskåpor kan du på ett effektivt sätt eliminera kondensproblemen. Vi har tidigare kunnat erbjuda Stegos ventilationskåpa DA284. Nu finns den även som UL-godkänd i storlekarna M12 och M40! Tack vare sin höga IP-klassning och ett dubbelverkande membran medverkar den nya ventilationskåpan till att fuktig luft släpps ut ur skåpet samtidigt som ren luft kommer in.

FAKTA

Hög IP-klassning; IP66

Dubbelverkande membran

UL-godkända

Olika storlekar; M12 och M40

INFO Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Klimatreglering Kontakta: Mathias Thorberg tel: 075-242 42 57, mathias.thorberg@aut.oem.se

4

O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se


Takfilterfläkt i nytt utförande med hög prestanda En takfilterfläkt - eller evakueringsfläkt som den även kallas - behövs för att ventilera bort värme i apparatskåp där installerade komponenter avger mycket värme. Ett väl ventilerat skåp ökar livslängden på elektriska komponenter och förhindrar överhettning. Stego presenterar nu takfilterfläkten RFP018 i helt nytt utförande. Den nya modellen har en modern design, är lättinstallerad och tystgående samt har lång livslängd. Den är UL-godkänd och UV-beständig samt finns i olika spänningar och effekter. INFO Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Klimatreglering Kontakta: Mathias Thorberg tel: 075-242 42 57, mathias.thorberg@aut.oem.se

Ta kontroll över tonerna och spara energi Moderna effektförbrukare, såsom frekvensomformare, switchade nätaggregat och elektroniska drivdon för lysrör, har idag en hög verkningsgrad som sparar energi. Den switchade tekniken medverkar dock till att en icke sinusformad ström uppstår på elnätet, vilket ger upphov till övertoner. Dessa övertoner reducerar i sin tur verkningsgraden och därmed slösas energi på samtliga komponenter och kablage i anläggningen. Med hjälp av ECO Sine reduceras eventuella övertoner markant, vilket i slutändan innebär kostnadsbesparingar i form av minskad energiförbrukning samt att kablage, brytare och säkringar inte behöver överdimensioneras. Dessutom minimeras risken för oönskade störningar på anläggningens styrsystem. INFO Kontakta Produktområde El-Skåp: Fredrik Olofsson tel: 075-242 42 15, fredrik.olofsson@aut.oem.se

Slimmat och prisvärt Från Lütze erbjuder vi mätvärdesomvandlare, interfacerelä och optokopplare – med endast 6,2 mm bredd! Den slimmade omvandlarserien finns i både en- eller flerfunktionsutförande. Skruvlösa mångpoliga byglingar gör det också möjligt att distribuera manöverspänningen. I samma serie finns även ett brett program av pluggbara interfacereläer och optokopplare. Dessa finns med manöverspänningarna 12 V DC, 24 V AC/DC, 115 V AC/DC och 230 V AC/DC. FAKTA

Brett produktprogram

Ingen efterjustering

Små i storlek – endast 6,2 mm

3-vägs galvanisk isolation

INFO Webbkatalog/Produktområde El-Skåp: Avsnitt Mätvärdesomvandlare och Interfacerelä Kontakta: Leif Algmark tel: 075-242 41 13, leif.algmark@aut.oem.se

Mätvärdesomvandlaren används med fördel till temperatur, ström, spänning, frekvens och standardsignaler.

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 6-4 1

Interfacerelä/ Optokopplare.

w w w. oemautomat i c . se

3 5


CVG – gripplatta för flexibel hantering I över 20 år har Coval utvecklat kundanpassade vakuumlösningar för automatiserad hantering inom bl.a. paketerings-, plast- och fordonsindustrin. Dessa specialanpassade system kan nu ersättas med en enda enhet - CVG, en gripplatta för flexibel hantering av alla typer av produkter. CVG är en vakuumejektor med högt vakuumflöde, backventiler, vakuumanslutningar för vakuummätare och tätningsskum - allt integrerat i en kompakt aluminiumprofil. Den nya vakuumejektorn har kompakta mått, liten vikt och är energisnål tack vare en nyutvecklad ejektor. Vidare har den ett patenterat backventilsystem, hus i aluminium samt ett tätningsskum med mycket lång livslängd. Ejektorn finns i fyra olika storlekar som snabbt och enkelt kan bytas. Detta leder till att CVG kan optimeras för varje applikation, oberoende av ytstruktur och porositet. CVG finns även utan integrerad ejektor för användning tillsammans med exempelvis elektriska vakuumpumpar, där mycket högt vakuumflöde krävs. Backventilerna i CVG möjliggör lyft av produkter med olika form, storlek, porositet och vikt - allt med en och samma enhet! Det räcker att endast 40 % av den totala produktytan är täckt för att backventilerna ska sluta till och ett säkert grepp uppnås. Läckaget i vakuumsystemet blir på detta sätt minimalt oavsett applikation.

Ejektorhuset i aluminium har en låg vikt, är flexibelt och enkelt att montera i applikationer. Det finns som standard i längder om 420 mm, 620 mm och 820 mm samt med en bredd på 120 mm. Andra utföranden erhålls mot förfrågan. Flera CVGs kan även kopplas samman för att täcka en längre sträcka eller en större yta. Tätningsskummet på en CVG finns i två olika utförande, med små eller stora hål, vilket möjliggör en större optimering av varje applikation.

FAKTA

Integrerad ejektor Enkelt montage Enkel service

INFO Kontakta: Martin Esbjörnsson tel: 075-242 41 47, martin.esbjornsson@aut.oem.se

6

O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se


Liten tryckregulator med hög noggrannhet Fairchilds nya tryckregulator, M72, har ett något större membran än tidigare M70-modell, vilket tillsammans med ett modifierat ventilpaket ger en snabb regulator med mycket stabil reglering. Med ett hus i aluminium och små mått erbjuder vi här en regulator med låg vikt som är möjlig att montera i flera olika applikationer. M72 har en känslighet på 0,002 bar samt en förändring av inställt tryck på endast 0,0018 bar vid en tryckförändring av matningstrycket på 0,35 bar. Den klarar att arbeta med ett matningstryck mellan 1,8 och 20 bar och finns för fem olika tryckområden. FAKTA

Ingen blödning (förbrukning av luft) Flera olika utföranden Flödeskapacitet på 4,25 m3 (vid 7 bar matning och 2 bar inställt värde) Temperaturområde –40 °C till 70 °C

INFO Kontakta: Martin Esbjörnsson tel: 075-242 41 47, martin.esbjornsson@aut.oem.se

Snabbkoppling med säker frånkoppling Vid frånkoppling av en vanlig snabbkoppling kan pluggen fara iväg med så stor kraft, på grund av trycket som finns i slangen, att det råder risk för att någon person eller ting träffas och skadas. För att undvika detta har Aignep tagit fram en serie säkra snabbkopplingar. Med dessa sker frånkoppling av pluggen i stället i två steg så att trycket i slangen först måste evakueras innan pluggen går att koppla loss helt. Vi kommer att lagerföra den europeiska standarden (7,5 mm) av de nya snabbkopplingarna, men andra standarder finns att tillgå mot förfrågan.

FAKTA

Säker frånkoppling

För tryck 0-15 bar

Kan hanteras med bara en hand

Robust konstruktion

INFO Kontakta: Martin Esbjörnsson tel: 075-242 41 47, martin.esbjornsson@aut.oem.se

1. O-ring i nitril (NBR70) 2. Ventilfjäder i rostfritt stål, AISI 302 3. Ventilsäte i nickelpläterad mässing 4. Tätning i nitril (NBR70) 5. Gripring av nickelpläterad mässing 6. O-ring i nitril (NBR70) 7. Fjäder till frikopplingsring i rostfritt stål, AISI 302 8. Ring i technopolymer 9. Stav i rostfritt stål, AISI 420 10. Kula i rostfritt stål, AISI 420 11. Låsring för kula i rostfritt stål, AISI 303 12. Låsring (seeger) i rostfritt stål, AISI 302 13. Främre kropp i technopolymer 14. Frikopplingsring i technopolymer 15. Bakre kropp i nickelpläterad mässing

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se

7


Ventilerna finns även med M12-kontakt eller som helt luftstyrda.

Breddat program av ISO-ventiler I vår nya produktkatalog för produktområde Pneumatik presenterar vi ett breddat sortimentet av ventiler enligt ISO 01-standard. De monteras enskilt på en basplatta för singelmontage eller flera stycken i rad, med gemensam till- och frånluft, på byggbara plattor.

FAKTA

Låg effektförbrukning: 1,1 W

Stort urval av pilotventiler

Högt flöde: 1150 l/min

Ventilerna finns i 5/2- och 5/3-utförande samt i det prisvärda och platsbesparande 2 x 3/2-utförandet. Önskar du en elstyrd ventil finns ett stort urval pilotventiler att välja mellan, med anslutning för mikro15- eller M12-kontakt samt med ingjutna kablar. Vill eller kan du inte dra fram el till din maskin finns även helt luftstyrda ventiler.

INFO Webbkatalog/Produktområde Pneumatik: Avsnitt Pneumatikventiler Kontakta: Per Strandgren tel: 075-242 42 46, per.strandgren@aut.oem.se

T-Link – flexibelt fästsystem för sensorer och givare OEM Automatic introducerar nu T-Link fästsystem, en svensktillverkad produkt framtagen för att underlätta montering av sensorer och givare. Fästsystemet bygger på olika moduler i eloxerat aluminium som enkelt sätts samman i oändligt många kombinationer för att placera sensorer och givare i önskade positioner. En insexnyckel är det enda verktyg som behövs. Modulerna passar både cylindriska och rektangulära sensorer och givare. Grundmodulerna är 25 x 25 mm alternativt 35 x 35 mm-profiler och finns i olika längder. Till profilerna finns skenor i varierande längder, förborrade för montering på exempelvis maskindelar. Behöver du

borra upp egna monteringshål är det mycket lätt att bearbeta aluminiumfästena. För att rikta in eller ändra inställning på sensorer eller givare lossar du på insexskruven som låser modulerna. Detta gör att du med ett enkelt handgrepp sedan kan justera inställningen. T-Link fästsystem passar huvuddelen av OEM Automatics sensor- och givarsortiment, vilket innebär att vi kan erbjuda en komplett och flexibel helhetslösning som förenklar monteringsarbeten. INFO Beställ prospekt: oemautomatic.se/trycksaker Kontakta Produktområde Sensor: Johan Rosell tel: 075-242 42 25, johan.rosell@aut.oem.se

-LINK

Tak

-LINK

Givarhållare

Stolpe

Låstapp

Låsskruv Skena

8

O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se


Lasermarkörer för positionering och 3D-mätning Från Z-Laser levererar vi industriella lasermarkörer med en mängd olika användningsområden, allt från enkel positionering till avancerad 3D-mätning. Alla modeller klarar IP67 och finns med samtliga, vanligt förekommande optiktyper, till exempel punkt, linje, cirkel eller matris.

Exempel på tillämpningar Mätning 3D-mätning Positionskontroll Ytavsyning

Exempel på optik

Positionering Röntgenutrustning Strålning Manuell förpackning Textil Biltillverkning

Verktygsguidning Sågning Borrning Textilbearbetning Plåtpressning Slakterier

INFO Webbkatalog/Produktområde Bildanalys & Vision: Avsnitt Laser Kontakta: Anders Wiklund tel: 075-242 40 21, anders.wiklund@aut.oem.se

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se

9


Låg effektförbrukning i ny generation magnetventiler Från Asco Numatics kommer nu en ny ventilserie i ¼”-storlek. Serien innehåller ventiler i både 2/2- och 3/2-utförande med följande tre funktioner; normalt stängd, normalt öppen och universal. Ventilerna är utrustade med tåliga Viton-tätningar som möjliggör drift med luft, gaser, olja, vatten m.m. Den nya 256-serien, som finns i både mässing och rostfritt stål, ersätter den gamla 106/107-serien. Tack vare att plungerröret är isärtagbart i den nya versionen har rengöring blivit avsevärt enklare. Spolarna på ventilerna är UL- & CSA-godkända och tillverkade i miljövänlig PETplast, vilket gör dem fuktavvisande. I toppen och botten av spolarna finns o-ringar som skyddar ytterligare mot väta. Ventilernas effektförbrukning har gjorts väldigt låg. Endast 3,5 W krävs för att hålla ventilen öppen eller stängd vid användning av växelspänning. Ventilernas plunger är inte rund, som på tidigare modeller, utan fyrkantig för att minska friktion samt förhindra kalkavlagringar. I toppen på ventilen finns en stötdämpningsfunktion, vilket medverkar till en lägre ljudvolym. Den nya ventilserien finns att tillgå i explosionssäkert utförande för damm- och gasmiljöer.

INFO Webbkatalog/Produktområde Tryck & Flöde: Avsnitt Magnetventiler Kontakta: Karl Eliasson tel: 075-242 42 23, karl.eliasson@aut.oem.se

Tryckvaktsserie med ingjuten kontaktering Nu introducerar vi Sucos nya tryckvaktsserie för dig som behöver en prisvärd och kvalitativ vakt med hög IP-klass. Den nya serien bygger på den tidigare och väl beprövade 0166-serien som varit framgångsrik i flera år. Till denna vaktserie kan vi nu erbjuda flera olika kontaktsorter såsom M12, Juniortimer, Deutsch m.fl. Nästan samtliga tryckvakter har skyddsklass IP67, vilket tidigare bara varit möjligt till ett dyrare pris. Den nya serien är perfekt för dig som bygger till exempel hydrauliksystem och vill ha en snabb installation eller helt enkelt en pålitlig och vattentålig vakt till ett förmånligt pris. Vi kan även erbjuda kablage med ingjuten kontakt som komplement till vakterna.

FAKTA

Max.spänning: 42 V

Hög IP-klass

Max. kontaktbelastning: 4 A

Flera olika kontakteringar

INFO Webbkatalog/Produktområde Tryck & Flöde: Avsnitt Tryckvakter Kontakta: Adam Bjellquist tel: 075-242 41 32, adam.bjellquist@aut.oem.se

10

O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se


Miljövänlig värmepumpsteknik IVT AB som ägs av Bosch Thermoteknik har startat ett utbildningscenter som kallas The Greenhouse. Här ska personal och kunder utbildas i miljövänlig och hållbar värmepumpsteknik med hjälp av bl.a. en testrigg. OEM Automatic har här levererat ett flertal komponenter. - Testriggen är vårt viktigaste verktyg för att kunna förmedla kunskap kring korrekt dimensionering och installation av värmepumpsanläggningar, säger Urban Lorant som är utbildare på Bosch Thermoteknik. Miljövänligt utbildningscenter Det nya utbildningscentret är byggt av miljövänligt material och förberett för att kunna bli självförsörjande på el genom bl.a. fotoelektriska solceller. I mitten av byggnaden finns en tegelvägg som fungerar som en ackumulator, d.v.s. när det är varmt utomhus kyler den och när det är kallt värmer den. Praktikrum På entreplan finns ett praktikrum där man kan visa hur olika modeller av värmepumpar fungerar i olika system/hus. Med hjälp av testriggen säkerställer Bosch Thermoteknik att deras säljare och installatörer levererar och installerar optimala anläggningar till alla kunder.

- För oss är komponenterna i vår testrigg mycket viktiga i arbetet med att öka försäljningen av IVT värmepumpar i Europa, säger Urban Lorant. Dimensionering och installation av anläggningarna är avgörande för att nå framgång, fortsätter Urban. Samarbete med OEM Automatic Efter flera års samarbete, föll det sig naturligt för Bosch Thermoteknik att kontakta OEM Automatic när det blev dags att konstruera testriggen. Vi har sedan tidigare ett samarbete när det gäller produkter som temperaturgivare, tryckvakter och magnetventiler. I den nya testriggen har Tecsis kompakta temperaturgivare med hög noggrannhet monterats tillsammans med Asco Numatics snedsätesventiler i brons som är okänsliga för smuts och utrustade med visuella lägesindikatorer. Där finns även direktverkande vattenventiler som är mjukstängande samt tryckvakter från Bailey och Mackey som är repetersäkra och har justerbar kopplingsdifferens. Vi har valt OEM Automatic som leverantör eftersom vi är säkra på att de levererar kvalitet i rätt tid till rätt pris, säger George Sunbring, riggansvarig på Bosch Thermoteknik. Vi har även flödeskomponenter från OEM som ingår i testriggar i vår dagliga produktion, tillägger han.

Snedsätesventilerna används vid fyllning och tömning av värmepumpar vid testkörning.

Temperaturgivarna mäter temperaturen och styr shuntventiler.

Tryckvakten 1381 PV är mycket pålitlig med både lång livslängd och hög driftsäkerhet.

Alla komponenter i testriggen har gjorts synliga för att lättare kunna förmedla praktisk och teoretisk kunskap.

INFO Kontakta Produktområde Temperatur: Patrik Thunell tel: 075-242 42 86, patrik.thunell@aut.oem.se Kontakta Produktområde Tryck & Flöde: Karl Eliasson tel: 075-242 42 23, karl.eliasson@aut.oem.se

Den mjukstängande vattenventilen reglerar nivån i tanken.

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se

11


Kraftfullt givarprogram möter nya krav Ett nytt maskindirektiv, 2006/42/EC, kommer att gälla fr.o.m. årsskiftet. Genom Tecsis kraftgivarprogram kan vi tillmötesgå våra kunders krav på en säker miljö när det gäller övervakning av laster och krafter i olika applikationer. Vi har ett brett utbud av kraftgivare med analog utsignal för enkel hantering av kontrollsignaler, såsom 4-20 mA och 0-10 V, direkt från givarens integrerade förstärkarkort. Genom Tecsis unika tunnfilmsteknik, som ger en långtidsstabil och temperaturtålig utsignal, kan givarna implementeras i applikationer utan designförändring. På så sätt möjliggörs en perfekt konstruktionslösning som varken påverkar inbyggnadsmått eller gör avkall på några säkerhetskrav. Finns det krav på att möta unika direktiv, t.ex. SIL-3 för teaterscener m.m., har vi standardartiklar i diverse utföranden för detta. I vårt standardsortiment har vi produkter inom områden från 1 kN upp till 5000 kN. Vi kan även tillmötesgå krav som KTA, GL, Atex, SIL-2, PL d samt UL-klassificerade kraftgivare.

INFO Webbkatalog/Produktområde Tryck & Flöde Kontakta: Henrik Sjölin tel: 075-242 42 34, henrik.sjolin@aut.oem.se

SIL 2-klassade tryckgivare för mobilhydraulik I början av 2010 kommer det nya säkerhetsdirektivet 2006/42/EC för maskinbyggare. Direktivet kommer att ställa högre krav på maskinsäkerhetsnivåer, vilket bland annat blir högst aktuellt för mobilhydraulikapplikationer såsom jordbruksmaskiner och kranar. Tecsis har tagit fram en ny modell av givare, P3375, för mobilhydraulik som kan användas för exempelvis last- och bromsövervakning samt driftkontroll i olika fordon. Den möter SIL-2-krav enligt IEC 61508, kategori 3 och som har prestandanivå d enligt ISO 13849-1. För att klara de höga säkerhetskraven har givaren två oberoende utsignaler (4..20 mA, 2-kanaler) för tryck- och signalbearbetning i ett redundant tryckmätningssystem. Detta sparar både tid och kostnader jämfört med installation av två givare. Dessutom tar den mindre plats tack vare sina kompakta mått. Tryckgivaren finns för flera tryckområden, från 0..60 bar till 0…1000 bar. Huset samt mediaberörda delar är av syrafast stål som möjliggör användning i mycket krävande miljöer. Som standard kommer givaren med IP67-klassning, men kan även beställas med IP69K vid behov. Tack vare sin robusta design är givaren extremt stöt- och vibrationstålig.

INFO Kontakta Produktområde Tryck & Flöde: Luba Kejerhag tel: 075-242 40 24, luba.kejerhag@aut.oem.se

12

O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se


Robust flödesvakt för höga flöden Honsbergs mekaniska flödesvakt, modell VD, är skapad för kontroll av vätskor och gaser i applikationer med höga flöden upp till 1600 l/min. Tack vare sin robusta design i nickelpläterad brons och kompakta byggmått passar VD-vakten utmärkt i applikationer med små utrymmeskrav i tuffa miljöer. Kolvventilens konstruktion medverkar till att vakten har en bra repeternoggrannhet och är smutstålig. Brytpunkten kan enkelt ställas in med hjälp av ett vridbart vakthuvud och en skala. Vakten erbjuder stora möjligheter till kundanpassade lösningar och kan beställas i specialutförande, till exempel i rostfritt stål, med temperaturkontroll, i Atex-utförande m.m. Germanischer Lloydgodkännande innebär att vakten också passar utmärkt till marina applikationer. FAKTA

Kolv, växlande reedkontakt

G ¼” - G3”, DN 15-DN 300

Invändig gänga, flänsanslutning

1-600 l/min, 2-1600 l/min

INFO Webbkatalog/Produktområde Tryck & Flöde: Avsnitt Flödeskomponenter Kontakta: Luba Kejerhag tel: 075-242 40 24, luba.kejerhag@aut.oem.se

System P4 för långa åksträckor Den nya rullenergikedjan, P4, visas här i igus 125 meter långa utomhustestanläggning i Köln.

På grund av allt högre hastigheter, ökar kraven på energiöverföringar kontinuerligt. Kraven gäller framför allt en tyst och jämn gång. Efter ca tre års utvecklingstid och långtidstester har igus därför färdigställt den nya generationens rullenergikedja – System P4. Nylanserade P4 är en energikedjeserie där rullarna inte längre rullar över varandra och där alla kedjelänkar har samma korta delning. På igus 125 meter långa testanläggning i Köln, som kan byggas ut till 300 m, har långtidstester med hastigheter upp till 7 m/s genomförts utan problem. Den nya rullenergikedjan kan levereras omgående med en inre höjd på 56 mm och med 5 olika inre bredder; 200, 250, 300, 350 och 400 mm. Valbara böjradier är 250, 300 eller 350 mm. Inre höjd om 80 mm samt mellangavlar för obegränsad breddning kan levereras från och med hösten 2009.

P4:as undre och övre lopp rullar förskjutet på varandra. Profilrullarna, som är tillverkade av tribologiskt optimerad plast, rullar därför inte på varandra utan på en bred yta, vilket förlänger kedjans livslängd ytterligare.

INFO Kontakta Produktområde El-Maskin: Marcus Olsson tel: 075-242 42 17, marcus.olsson@aut.oem.se

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se

13


Hybridkabel för Ethernetkommunikation Datakommunikation och Ethernet har länge funnits som informationsöverföringssystem i kontorsmiljöer. Idag är de även standard inom industrin, vilket ställer höga krav på att kablarna klarar den fysiska industrimiljön. Vi erbjuder kablar i olika versioner, beroende på användningsområde och miljö. Yttermantlar finns i flera olika material, exempelvis PVC, PUR, TPE samt i olika versioner för fast installation samt för rörlig och högflexibel applikation. Nu lanserar vi dessutom en hybridkabel från Harting, för både kraft och Ethernetkommunikation. Hybridkabeln har 4 kraftledare (1,50 mm²) och 8 dataledare (AWG 28/7) Cat. 6. Yttermantel är i PUR-material, vilket gör kabeln väl lämpad för industrimiljöer samt miljöer utomhus. Tillsammans med Hartings Han 3 A RJ45 hybridkontaktdon får du både en enkel och flexibel installation.

14

O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

w w w. oemautomat i c . se

FAKTA

Datakommunikation för TCP/IP Profinet, 2-par Ethernetkabel för Siemensstandard Ethernet, 4-par, för TCP/IP ES, (Easy Stripp), standardiserat skalverktyg

INFO Webbkatalog/Produktområde El-Maskin: Avsnitt Maskinkabel och Ethernetprodukter Kontakta: Lars Sjöö tel: 075-242 42 36, lars.sjoo@aut.oem.se


Bearbetning och bestyckning av kapslingar OEM Automatic utför kundunika projekt genom att anpassa, förädla och montera produkter exakt utifrån kundens behov. Olika bearbetningar av kapslingar, till exempel håltagning (borrning, fräsning och gängning), är en av flera typer av kundspecifika projekt som genomförs på vår tekniska avdelning. Tillsammans med våra tillverkare erbjuder vi även möjligheten att trycka logotyper, kopplingsscheman m.m. på kapslingar. Med ett brett och djupt produktsortiment kan vi bestycka kapslingar till flera olika applikationer, allt från plintrader till komplexa ventilstyrningar. Upptäck fördelarna med kundunika kapslingsprojekt! Färre beställningsnummer Effektivare inköp Enklare logistik Färre leverantörer Lägre totalkostnad Generella riktlinjer för OEM Automatics tekniska avdelning: OEMs produkter ska stå för minst 80 % av produktvärdet. Vi bygger inte kompletta produkter. Vi konkurrerar inte med våra kunder.

INFO Kontakta Produktområde El-Maskin: Joacim Burenby tel: 075-242 42 58, joacim.burenby@aut.oem.se

Sistema – din hjälp till en säker maskin Ny standard för skyddsfunktioner i styrsystem. Mot slutet av 2009 ersätts standarden EN 954-1 av EN ISO 13849-1. Sistema är ett enkelt program som hjälper dig som kund att tillämpa den nya standarden som bland annat innebär att fler krav ställs på att minimera sannolikheten för allvarliga fel i skyddsfunktionen. Sistema sköter beräkningar, dokumentation och kontrollerar att du gör rätt. Programmet hjälper dig att steg för steg gå igenom hela förfarandet i enlighet med EN ISO 13849-1. Efter varje steg sker en beräkning och visualisering av tänkt lösning. Sistema innehåller också tabeller från EN ISO 13849-1 som behandlar DC och CCF. Vi har sammanställt en komponentfil med säkerhetskomponenter med tillhörande komponentvärden som du behöver för att räkna fram din PLnivå enligt EN ISO 13849-1. Filen läggs till i Sistemaprogrammet och du har nu möjlighet att beställa både Sistema och komponentfilen från oss.

INFO Kontakta: Stefan Thörn tel: 075-242 42 61, stefan.thorn@aut.oem.se

SISTEMA erbjuder en hierarkisk projektvy med säkerhetsfunktioner, undersystem, kanaler, block och element.

­­­O E M i nformerar 2 0 0 9 - 4

R

w w w. oemautomat i c . se

15


B SVERIGE PORTO BETALT

Handla komponenter online! www.oemautomatic.se KATALOGer – prospekt – DATABLAD ­­

PNEUM ATIK

Sensor Katalog

El-Skåp Katalog

Säkerhet Katalog

Tryck & Flöde Katalog

Temperatur Katalog

Batteri Katalog

Norm och industri Katalog

Nödbelysning Katalog

Kompakt relä Prospekt, sid 4

Pneumatik Katalog

Bildanalys & Vision Katalog Byrån i Tranås 2009

El-Maskin Katalog

Kampanjerbjudande!

T-Link – fästsystem Prospekt, sid 8

Jag får inte OEM Automatic Informerar skickad till mig idag. Jag vill kostnadsfritt börja prenumerera på denna tidning från och med nästa nummer!

Komplett magasin för PA1-hylsor som ger kort monteringstid och stor flexibilitet vid kombinationsmärkning. 25 tecken på varje sticka, 20 stickor i varje hållare Best.nr. Benämning MDH2010-S Komplett hållare med märken: 0-9, L1, L2, L3, +, -

Pris (SEK)

199:-

Jag får inte Bildanalys & Vision Informerar skickad till mig idag. Jag vill kostnadsfritt börja prenumerera på denna tidning från och med nästa nummer!

Vid beställning, hänvisa till OEM Automatic Informerar nr 4/2009. Erbjudandet gäller t.o.m. 2009-12-31.

Skickas till:

Frankeras ej OEM AUTOMATIC betalar portot

Företag Namn

OEM AUTOMATIC

Adress Postnr

Ort

Tel

Fax

E-post

SVARSPOST Kundnummer 550003800 573 28 Tranås

OEM Informerar 2009-4  

Kundtidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you