Page 1

marca: e t c e i o r P Vară e d a l a o Șc otecari i l b i b r o a tineril Ce veți citi în acest articol? De unde a pornit ideea?

Eşti informat, eşti protejat! Proiectul „Eşti informat,

O altă dovadă a impactului

eşti protejat!” a fost o noutate

pozitiv pe care l-a avut proiectul în

pentru Biblioteca Judeţeană „V.A.

comunitatea gălăţeană este şi nu-

Urechia”, iar ideea desfăşurării

mărul mare de vizitatori ai blogului

unei campanii de educaţie sexua-

eduteenbvau.blogspot.com, cir-

lă în bibliotecă a fost îmbrăţişată

ca 1700 în doar 3 luni de la lansa-

atât de colegii bibliotecari, cât şi

rea acestuia.

Cine a fost grupul țintă? Cât a durat proiectul? Care au fost activitățile? Cum va continua?

de utilizatorii bibliotecii care şi-au manifestat dorinţa de

De ce să faci un proiect în bibliotecă?

a participa pe viitor la astfel de proiecte.

Veți descoperi:  Fotografii din timpul atelierelor

Grupul ţintă al acestei campanii Grupul ţintă al acestei campanii

gerea că aceşti tineri își doresc şi au

a fost constituit din adolescenţi cu

nevoie de comunicare în privinţa edu-

vârsta cuprinsă între 14-18 ani, iar

caţiei sexuale.

numărul mare de participanţi (circa 60 la fiecare întâlnire) ne-a întărit convin-

 Un basm devenit realitate

 Ce înseamnă talentul și dăruirea


Din

nefericire,

lipsa

activităţilor

ca eficienţa lui să fie maximă! Deci protecţia în timpul actului sexual era o simplă idee, iluzie şi nu un fapt.

de acest gen din sistemul de învăţământ, precum şi lipsa de comunicare pe astfel de subiecte cu părinţii, accentuează şi mai mult frustrările şi stângăcia cu care adolescenţii pornesc în viaţă. Nu întâmplător statisticile arată un număr impresionant de îmbolnăviri cu transmitere sexuală şi sarcini în rândul minorilor din România. Spre exemplu, la una din întâlnirile informale, în timpul unui exerciţiu practic, deşi majoritatea se amuzau şi aveau impresia că e o joacă, mulţi şi-au dat seamă că nu ştiu cum se pune corect un prezervativ, pentru

Întregul proiect a fost o provocare!

provocarea de a interacţiona permanent cu nişte tineri care te pot pune în faţa unor întrebări directe, intime şi îndrăznețe, la care trebuie să răspunzi. Nimic nu a fost uşor, însă totul a fost Aşa cum vă puteţi da seama întregul

frumos! De la teme precum: anatomia şi fiziolo-

proiect a fost o provocare! Provocarea de a

gia aparatului genital feminin şi masculin, sexuali-

simplifica informaţiile pentru a fi suficient de

tate vs. sex, seducţie, preludiu, autocunoaştere,

condensate, încât să nu plictisească şi sufici-

pornografie, riscurile începerii vieţii sexuale până

ent de clare încât să fie pe înţelesul unui

la boli cu transmitere sexuală, totul a fost discutat

adolescent, provocarea de a atrage parteneri

şi dezbătut într-o manieră prietenoasă, directă şi

şi specialişti voluntari în proiect,

fără inhibiţii.

Pagină 2


Parteneri în proiect

Parteneri în proiect au fost 5 licee gălăţene, Palatul Elevilor şi Copiilor, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, iar, în mod voluntar, au susţinut prezentări şi au participat la întâlniri consilieri şcolari, psihologi şi cadre medicale cu specialitate în obstetrică-ginecologie şi boli infecţioase. La sfârşitul fiecărei întâlniri, elevii participanţi au completat câte un chestionar de feedback, peste jumătate dintre ei evaluând cu notă maximă atitudinea trainerilor, starea de confort din timpul întâlnirilor, claritatea şi cantitatea informaţiilor primite. De asemenea, au putut scrie pe chestionar întrebări pe care nu au avut curajul să le adreseze în mod public şi pe care le-am lămurit la următoarea întâlnire.

Iată ce a declarat o participantă la aceste întâlniri: „Am avut norocul să particip la proiectul iniţiat de Gabriela Istrate, „Eşti informat, eşti

nelămuririle pe care le aveam.

În cadrul

protejat!” organizat la biblioteca „V.A. Urechia”.

proiectului pot spune că am primit răspun-

La fiecare întâlnire la care am participat, am

surile pe care le căutam şi informaţiile de

aflat foarte multe lucruri interesante, pe care

care aveam nevoie pentru a şti mai multe

chiar nu le ştiam, dar care sunt destul de impor-

despre ceea ce implică o viaţă sexuală acti-

tante.

vă. Sunt fericită ca am luat parte la aceste

Informaţiile pe care le-am acumulat în cele trei

întruniri şi sper ca pe viitor să particip la cât

săptămâni mi-au fost de mare ajutor pentru a-

mai multe acţiuni organizate de Gabriela, şi

mi pregăti întrebările atunci când a venit dna.

nu numai, pentru că ştie să pună punctul pe

dr. ginecolog Şerban Elisabeta şi asistenta de

„i” şi să ne capteze tuturor atenţia într-un

la Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Pa-

mod elegant şi prietenos.” - Alina Maria

rascheva”. Dânsele au fost foarte deschise cu

Strat, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Emil

noi, şi ne-au explicat clar şi pe înțelesul nostru

Racoviţă” Galaţi. Pagină 3


Promovarea acestei campanii

Promovarea acestei campanii s-a făcut

Aceste întâlniri au reprezentat o modalitate

atât în presa scrisă locală, cât şi prin afişe

eficientă de schimb de informaţii care a fost

în cadrul instituţiilor partenere şi la bibliote-

reciproc – astfel, nu doar tinerii s-au informat,

că, articole apărute în revistele editate de

ci şi formatorii au luat la cunoştinţă informaţii

Biblioteca Judeţeană”V. A. Urechia” - Aso-

noi, provenind de la tinerii formabili. Sper ca

ciaţia şi Axis Libri, postări pe pagina perso-

încheierea acestui proiect să nu însemne şi

nală de facebook, postări pe site-ul biblio-

sfârşitul lui şi să putem face în continuare ac-

tecii, dar şi prin participarea la emisiunea

tivităţi interesante şi utile pentru adolescenţii

„Invitatul şti-

gălăţeni şi nu numai.

rilor” de la un post tv local, în care am

Pagină 4


rate t s I a l Gabrie oiect r p r o onat Coord

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi Adresa Str. Mihai Bravu Nr. 16, Galaţi Cod postal: 800208 Telefon: +40 23611037 Fax: +40 236 311060 Email: bvau@bvau.ro, vaurechia@gmail.com

Linku

ri de p

romov are a

proiec

tului:

http:// www. youtu http:// be.co www. m/wa bvau. index tch?v ro/ma .php =ceVI nifest -OW D ari/20 MNE 13/02 01/ga http:// leriefo w to/ x.php ww.bvau.r o/man ifesta ri/201 3/020 http:// 8/gale www. riefoto bvau. x.php /inde ro/ma nifest ari/20 13/02 http:// 20/ga edute leriefo enbva to/ind u.blog e spot.r https: o/ //www .faceb 2071& o s 6&typ et=a.1968 ok.com/ph e=1& 4 theate 86503338 oto.php?fb id 24.48 r 012.1 =5385994 http:// 7 00000 www. 26072 949 via derula 128 re-la- ta-libera.r %E2% o/turis m 80%9 Evaur -vlg/35461 http:// echia rgxpre %E2% -proiecte-in la-bib s 80%9 lioteca s.blogspo t.ro D .html# .US32 /2012/10/ proiec jvL1A te-inte y4 resan te-

Pagină 5

Esti informat, esti protejat  

Proiect realizat de bibliotecara Gabriela Istrate, de la Biblioteca Judeteana "V.A.Urechia"Galati, in urma participarii la Scoala de vara a...