Page 1

m

a

g

a

z

i

n

e

Peter ter Horst en cross channel commerce

Wat houdt ons tegen?

Wobine Buijs over de Osse toekomst

Arbeidsmarkt vraagt om ondernemers met lef

TIBO toekomst in bedrijven oss

TIBO toekomst in bedrijven oss

Volgens Leonard Steetsel, IBN arbeidsintegratie

pagina 1.pdf

TIBO magazine is een uitgave van TIBO toekomst in bedrijven oss | maart 2013 | jaargang 1

We worden zeker niet de zoveelste webshop


INHOUD 6

11

12

15

Uw post ophalen? Doen we ook! Oer-Hollandse modeketen met on-Hollandse ambities

Nog even en dan... zonder file naar het werk

20

24

Nu investeren in het arbeidskapitaal Samenwerken, samen sterker van morgen

Maar we bezorgen en verzenden ook regionaal en landelijk post, aangetekende post, verzorgen mailings, couverteren, frankeren... En persoonlijk. Met vriendelijke groet.

EN OOK

voorwoord Helmiek Herberts

Columnist Lard van der Veerdonk

Colofon Vormgeving: Apostle BV

|

Ondernemers ontmoeten ondernemers

33

5 |

Verschillende werelden samenbrengen

28

TIBO achter de schermen bij Kampert Nauta

Foto-impressie eindejaarsbijeenkomst

16 |

19

Tibo-tweetjes

Het TIBO-magazine is een uitgave van TIBO Redactie/productie: Sprangers Communicatie

Drukwerk & DTP: Kampert-Nauta

|

Uitgever: FC Oss Media

|

Fotografie: Marcel Bonte Fotografie &

Thomas Segers Fotografie Verantwoordelijk vanuit TIBO: Eric Horvath

|

Ilse Bakker

|

Ilona Dingemans

|

Henk Gruntjes

|

Ardy van de Louw

|

Jacky Valk

Angelenweg 135, 5349 TG Oss • Postbus 537, 5340 AM Oss • T 0412 69 65 65 • E info@depostbode.com www.depostbode.com TIBO magazine

| 3


ADVERTORIAL

Olympia werkt vanuit de klant met de Inhouse-formule. De naam , Inhouse-formule, zegt het al, opereren vanuit de vestiging die gestationeerd is in het pand van de klant. Naast het werven van flexibele krachten ligt de toegevoegde waarde van Olympia voor bedrijven, in het managen van de pool flexibele krachten. Het managen van deze pool betekent zorgen voor een optimale combinatie van competenties in de pool van flexibele krachten, het binden en boeien van de flex-krachten en de pool van arbeidskrachten zo plannen dat de personen met de juiste competenties op het juiste moment op de juiste plek aanwezig zijn. En dat allemaal in close partnerschap met de klant waarbij direct kunnen inspelen op de (flexibele) vraag, essentieel is. Door te opereren vanaf de werkvloer, zijn de communicatielijnen kort; zowel naar klant als naar flexkracht. Je ziet wat er gebeurt waardoor je je werk (partnerschap en flexibiliteit) optimaal kunt uitvoeren. Daarmee tevens inspelend op de huidige arbeidsmarkt waar flexibiliteit steeds belangrijker wordt. Ook de structuur binnen ons bureau zorgt voor een optimale situatie. Omdat de werving en selectie van de flexkrachten niet door de inhouse vestiging wordt gedaan, ligt de focus bij de klant volledig bij het managen van de pool. De werving en selectie gebeurt bij de reguliere vestiging. Een hechte relatie tussen de inhouse vestiging en de reguliere vestiging is hierbij natuurlijk essentieel. Doordat beide vestigingen eigendom zijn van dezelfde franchisenemer, is dit gegarandeerd !!!

Voor u ligt het allereerste TIBO-magazine. Een magazine van en voor alle TIBO-leden maar ook voor alle ondernemers, die willen weten wat er speelt in de Osse economie. De laatste jaren is onze belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf naar bijna 200 leden gegroeid. Deze groei heeft volgens mij alles te maken met de onderwerpen, die we oppakken en om weten te zetten in concrete resultaten. Ons doel is namelijk al sinds 14 juni 1993 -ja inderdaad we bestaan dit jaar 20 jaar- ‘het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in het MKB in de gemeente Oss’. Deze belangenbehartiging geven we vorm door de organisatie van vele activiteiten, maar ook door het structureel onderhouden van contacten en het voeren van nauw overleg met het gemeentebestuur en andere relevante partijen. Samen met OIK en 3O, de twee andere ondernemersverenigingen in Oss, hebben we een convenant met

Molenstraat 72 | 5341 GE Oss | T 0412 63 46 56 | F 0412 62 54 70 | E oss@olympia.nl

de gemeente gesloten. Hierin staat, dat we gezamenlijk versterking willen bieden aan het economische klimaat van Oss en dat we over alle zaken, die het economisch belang aangaan, om advies worden

van prObleem tOt it-OplOssing

Overal en altijd werken?

alles is mOgelijk in de clOud.

gevraagd. Al met al is dit een situatie, die uniek is in Nederland. Onze

Altijd het meest Actuele reisAdvies

verhouding

met

het

gemeentebestuur

is

uitstekend.

We kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Over zaken die u als ondernemer raken. Een mooi voorbeeld hiervan is de ombouw van de N329 en de daarmee gepaard gaande overlast voor het Osse bedrijfsleven In een brandbrief aan de wethouder

instAlleer de n329-App viA

van economische zaken hebben we opgeroepen de hinder van de ombouw zo veel mogelijk te beperken. Mede door onze inzet zijn er maatregelen genomen, die de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de weg hebben verbeterd.

www.n329.nl

Maar we zijn niet alleen actief op het gebied van belangenbehartiging. Jaarlijks organiseren we een serie activiteiten voor onze leden. Kennisoverdracht,

Online werken heeft de toekomst. In de cloud beheer je met gemak je data, applicaties en gebruikers.

een

informele

sfeer

en

goede

netwerk-

mogelijkheden staan daarbij centraal. En het is er ook nog eens gezellig. Alle reden om u bij ons aan te sluiten als u nog geen lid bent. Ik wens u veel plezier met het lezen van ons eerste TIBO-magazine.

DRUK

Ae n g e l b e r tl A An 20 53 4 2 l A O s s t 0 41 2 -6 2 91 3 3 w w w.I n f O r It. n l

drukt beter dan ooit Scheldestraat 14, 5347 JD Oss T 0412 669669 info@senbdruk.nl www.senbdruk.nl

Helmiek Herberts Voorzitter Ondernemersvereniging TIBO

Voorwoord TIBO magazine

| 5


In gesprek over retailtrends met Peter ter Horst van modehuis Ter Horst van Geel:

‘Verander nu het nog kan!’, waarschuwt het onderzoek Retail 2020. Want wie nu niet inspeelt op de trends in de retail bestaat straks misschien niet meer. Om welke veranderingen gaat het? En wat merkt damesmodeketen Ter Horst van Geel daar van? Belangrijker nog: hoe zorgen zij ervoor dat ze er in 2020 nog zijn? Een gesprek over retailtrends met Peter ter Horst (44), mede-eigenaar van het modehuis én verantwoordelijk voor de inkoop en marketing.

Individualisme. De klant wil maatwerk.

bestellen. We gaan ernaar toe dat onze verkoopsters met

“Mode is bij uitstek een branche waar je dit fenomeen

een tablet in de hand zicht hebben op de collectie en de

uitvergroot

een

voorraad in al onze filialen. En als het daar niet te vinden

bepaalde groep horen, maar zich binnen de massa

is, lukt dat wel via onze merkenleveranciers. Zo hoeven we

wél onderscheiden. Je wilt er niet hetzelfde uitzien als

nauwelijks ‘nee’ te verkopen.”

tegenkomt.

Mensen

willen

bij

je vriendin. Als winkel moet je je publiek dus kennen. En zorgen dat je aanbod, service en manier van

De nieuwe ouderen zijn net jongeren. Maar toch

communiceren op maat zijn. We zien dat ook jongeren de

ook weer niet.

persoonlijke aandacht die wij bieden waarderen.”

“Leeftijd speelt al een langere tijd helemaal geen rol meer. Over het algemeen kleden de zogenaamde ‘best

De digitale superconsument.

agers’ zich trendier dan leeftijdgenoten dat 10 tot 15 jaar

De marketingmogelijkheden van social media.

geleden deden. Andersom zie je de beweging dat jongeren

“Ik vind dat we nog te weinig gebruik maken van social

eerder zelfstandig zijn en zich volwassener willen kleden.

media. Zoals bij zoveel andere bedrijven hebben wij daar

Doelgroepen bekijken wij dus niet naar leeftijd, maar naar

te vaak discussie over. Ik zie echt de kansen. Kijk, op

mentaliteit en levensstijl.”

verjaardagsfeestjes wordt er nou eenmaal over je

Oer-Hollandse modeketen met on-Hollandse ambities 6

| TIBO magazine

gepraat. Dankzij social media sta je aan de stamtafel en

Glocalisering. Globaal inkopen, lokaal kopen.

kun je reageren. Dat is winst! In Oss heb je een stevige

“Goed nieuws voor lokale ondernemers: consumenten

online community waar diverse ondernemers van zich

kiezen voor hun ‘local heroes’ in plaats van de

laten horen. Ook de consument is goed geïnformeerd;

grootwinkelbedrijven

weet wat ze wil, kent productspecificaties en leest

Als plaatselijke winkeliers samenwerken kunnen er

reviews. Als retailer moet je deze kennis met open

mooie initiatieven opkomen die aan die behoefte aan

armen ontvangen en delen. Immers, 42% van de

lokale helden voldoen. In Oss zie je dat bijvoorbeeld

consumenten hecht meer waarde aan online reviews dan

in de Schakel, waar zaken met een mooie mix elkaar

aan het advies van winkelpersoneel!”

versterken. Met een lunchroom om het plaatje compleet

die

alleen

op

winst

sturen.

te maken. A-locaties hoeven zo niet meer per se in de Cross channel commerce. Online. Offline.

binnenstad te liggen; juist in aanloopstraten liggen

De consument wil 24/7 kunnen kopen.

kansen voor nieuwe vormen van retail en horeca. Bij ons

“Ook Ter Horst van Geel gaat de stap naar online

ligt het voordeel in de identiteit van het familiebedrijf.

verkoop maken. Maar we willen zeker niet de zoveelste

We zijn sinds 1958 een oer-Hollands bedrijf. Dat zien

webshop worden. Onze winkels zijn en blijven van

onze klanten bijvoorbeeld terug in de pasvorm van de

onschatbare waarde. Daar ligt de basis voor het vertrouwen.

kleding die we inkopen. Bij Zara ben je wellicht goedkoper

Het is een plek waar wij onze klanten ontmoeten.

uit, maar veel Hollandse vrouwen hebben moeite met de

Met de internetwinkel hebben we de mogelijkheid om onze

Spaanse maatjes.”

collectie enorm uit te breiden. We doen dat onder andere door een goede link te leggen naar onze leveranciers.

Priori-tijd. Wordt het funshopping of runshopping?

Als we bijvoorbeeld een bepaald item van een merk niet

“Als retailer moet je er zijn voor de consument, niet

hebben ingekocht, kunnen we dat gemakkelijk alsnog

andersom. Dat betekent dat de winkel open moet op de

TIBO magazine

| 7


Industriepark Oost 7, Postbus 99 - 5340 AB Oss www.chesapeakecorp.com

ADV 82x60mm_Oss.indd 1

13-03-13 10:35 Monitoring | Pro-actief Beheer | Cloud Computing | Support | Advies | Helpdesk Infrastructuur Projecten | Detacheren | Datacenter Diensten | Backup & Recovery

Innoverend in IT-beheer & Excellent in IT-support www.it-pg.nl

momenten dat er behoefte is om te kopen. De redenatie

crisis is het de uitdaging om mee te blijven doen. Ik vind dat

dat je klant zich na 18.00 uur online wel redt is dodelijk

Nederlanders erg blijven hangen in het negatieve. Terwijl

voor je winkel. Het is moeilijk uitvinden wat nou de beste

ik geloof in de Hollywood-houding: ‘The show must go on’.

openingstijden zijn. Maar duidelijkheid en een compleet

Daar ben je tenslotte ondernemer voor geworden. Je ziet

aanbod bieden, werkt wel. In de meeste steden waar

dat beginnende ondernemers met bijzondere concepten

onze winkels zitten, geldt één koopzondag per maand.

juist nu hun kansen grijpen. Ook de bestaande garde zou

Dat is regelmaat en de klanten houden er rekening mee.

dat meer mogen doen. Door innovatie samenwerkingen

We kunnen wellicht niet beïnvloeden wanneer iemand

aan te gaan of de eigen formules te vernieuwen. Als we

gaat winkelen, maar we kunnen het wel zo aangenaam

bijvoorbeeld het Osse centrum als één merk beschouwen

mogelijk maken. Wij doen dat in onze winkels met een

waar we allemaal ons steentje aan bijdragen, blijft het een

coffee corner , een doordachte indeling, goede service en

aantrekkelijk geheel waar de klanten graag komen. Daar

verrassende events. Gemeenten kunnen helpen door

profiteren we allemaal van.” TIBO toekomst in bedrijven oss

ook door beginnende ondernemers kansen te bieden en optimaal te faciliteren zodat een centrum attractief blijft.” Consuminderen. De sky is the limit? Die tijd is voorbij. “Klopt. De minder bestedende consument is veeleisender dan ooit. En terecht! Iedereen kan z’n euro maar één keer uitgeven. En wat hebben we eigenlijk nog echt nodig? In de

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

te letten op de parkeermogelijkheden en tarieven. Maar TIBO toekomst in bedrijven oss

TIBO toekomst in bedrijven oss

Ter Horst van Geel is met 11 winkels in heel pagina 2.pdf

pagina 3.pdf

Nederland een begrip. Het modehuis staat bekend als een eigentijdse winkelketen. Met goede service, een vooraanstaande collectie en vooral

Johan Swinkels, Ferry Peters en Marco Loeffen zijn de nieuwe eigenaren van Peters Groep Schaijk bv. De aandelenoverdracht werd o.a. voorafgegaan door een structuur wijziging en overname van de onroerende zaken. Rabobank Oss e.o. begeleidde en faciliteerde het totale

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.terhorstvangeel.nl

rabobank.nl/oss

8

| TIBO magazine

samenwerken en verbinden. www.dekrachtvanoss.nl

De waarde van vertrouwen

veel persoonlijke aandacht. De hoofdvestiging zit van oudsher in het centrum van Oss.

Ons doel is het behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe economische activiteiten toe te voegen aan de bedrijvigheid. Met een centraal uitgangspunt:

proces. Ons dealteam werkte nauw samen met taxateurs, de accountants en fiscalisten van het bedrijf en de Specialisten Bouwsector van Rabobank Nederland. Zoekt u ook stevige houvast bij een bedrijfsoverdracht of -overname? Neem bijtijds contact op met Rabobank Oss e.o.: (0412) 67 32 80.


Zoekt u een heftruckchauffeur, losser, magazijnmedewerker, administratief medewerker of een werkondersteuner (zodat uw gespecialiseerde medewerkers efficiënter kunnen werken)? Flexibel

of

Nog even en dan… zonder file naar het werk

structureel? IBN Arbeidsintegratie

Hoe vaak ben je je bewust van de weg waar je op rijdt?

volgens de verplichte Europese richtlijnen. Wel hebben

biedt u deze en andere oplossingen.

Meestal alleen als je stilstaat. In 2003, als nieuwe

we onze aannemer ProN329 nadrukkelijk gestimuleerd

wethouder Economie, realiseerde ik me opnieuw

bedrijven uit Oss en omgeving te betrekken bij het leveren

hoe belangrijk de N329 is voor Oss en omgeving.

van producten voor deze weg. Daar is de aannemer ook

Het werk wordt optimaal ingevuld

Automobilisten stonden daar al in de file, weliswaar 5 tot

zoveel mogelijk aan tegemoetgekomen. Dit zal niet voor

door kanjers van IBN en u krijgt een

10 minuten, maar dat zou alleen maar erger worden. En

iedereen voldoende zijn, maar toch werken er groot en

financieel voordeel. Mogelijk door

het is in Oss nu eenmaal zo dat ál onze bedrijventerreinen

klein, ongeveer 20 bedrijven uit Oss en omgeving mee

korting op het detacheringstarief of het

via die weg ontsloten worden. Al het vrachtverkeer

aan de Weg van de Toekomst.

moet via de N329 de stad uit, richting de snelwegen

voordeel op in de CO2-balans voor het project. Dichtbij

verminderen van de loonkosten tot wel 50%

of de haven. Ik was dan ook erg blij toen ik hoorde dat

inkopen betekent immers korte transportafstand, en

met een loonkostensubsidie.

de provincie Noord-Brabant mede wilde investeren in

minder uitstoot van CO2.

Bekijk hoe u het rendement van uw organisatie kunt verhogen op www.eenkanjervooruwbedrijf.nl

Bovendien levert dit

de weg. Daardoor konden we van de N329 de ‘Weg van de Toekomst’ maken. Een weg met duurzame en

Dit jaar levert de aannemer de weg op. Een prachtige

innovatieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld de flowman

mijlpaal! Dan is de N329 een weg die goed doorstroomt.

die zorgt voor een betere doorstroming en de Pleasant

Automobilisten kunnen straks in 6 minuten van

Pass die zorgt voor een veiliger gevoel in een fietstunnel.

Paalgraven naar de Osse haven. Nee, we staan niet stil, we gaan als een speer. Wat heerlijk als uw personeel

Zoals Tibo zelf al aangeeft: de kunst van het samenwerken

straks zonder file op het werk kan komen. En ook uw

is voor de Ossenaren een tweede natuur. De weg is één

leveranciers zullen hier blij mee zijn. Nog heel even en

grote aanbesteding geworden van 45 miljoen euro. Dit

dan is het zover! TIBO

TIBO

TIBO

TIBO

toekomst in bedrijven oss

toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

EEN KANJER VOOR UW BEDRIJF.NL www.eenkanjervooruwbedrijf.nl

Jan van Loon wethouder Economische Zaken gemeente Oss TIBO magazine

| 11


Spectro

Spectro is producent van private label reinigingsmiddelen en -concepten. Van productontwikkeling, productie, afvullen en etikettering tot aan het transport. De producten worden gegarandeerd uitsluitend geleverd via de professionele (groot)handel, bestemd voor industriële- en institutionele toepassingen. Grevelingenmeer 2 5347 JP Oss T 0412 631 956 I www.spectro.nl

Carlos Gallupa

Ondernemers

Carlos Gallupa maakt software op basis van internet technologie. Van websites tot urenregistratie, van vacaturebanken tot aan woonruimteverdeelsystemen. Kortom, software in de breedste zin van het woord.

Ontmoeten

Ondernemers

Kruisstraat 50 5341 HE Oss T 0412 628 535 I www.carlosgallupa.com

Laurens Metternich komt bij de afspraak voor

Beide mannen zijn kritisch over de mentaliteit die heerst

spreekt dat tegen: “Jullie hebben bijvoorbeeld te maken

promotie: “Vorig jaar hebben we voor het eerst in zeven

dit interview binnen met een doos vol nieuwe

in de stad waarin ze gevestigd zijn. Tjarko: “Ik mis hier

met datacentra die enorm veel energie verbruiken.” Daarin

jaar tijd iets aan marketing gedaan. We ontdekten dat we

verpakkingen: “Voor onze fotograaf”, licht hij toe.

soms trots en daadkracht. Vooral voor een stad die de

moet Tjarko hem gelijk geven: “Wij werken inderdaad met

met onze woningcorporatiesoftware een concreet product

“We hebben een nieuwe verpakking ontwikkeld

boter-capital van de wereld is geweest, en groot geworden

een partij die de servers vooral koelt met de lucht van

in handen hadden, dat we onder een bredere doelgroep uit

voor vaatwaspoeder met een schenkdop die

is met vlees en farma. Oss heeft veel in zijn mars.

buiten, én die ook nog eens uit de regio komt”.

konden zetten.” Ook Spectro denkt veel meer dan vroeger

doseert.” De 27-jarige product manager van

Toch komt ergens altijd weer dat moment van ‘laten we

Spectro, producent van reinigingsmiddelen voor

niet te gek doen’. Dat zit verweven in de Ossenaar zelf én

De crisis heeft gelukkig weinig invloed op de afzet van

“Daarvoor bezoeken we met onze klant die eindgebruiker

met name professionele toepassingen, is trots op

in ondernemend Oss. Op dat terrein valt zeker nog iets

Spectro; schoonmaken moet altijd gebeuren. “Maar onze

en doen onderzoek naar hun behoefte. Op basis van die

deze nieuwste innovatie. Hij rolde ‘toevallig’ via zijn

te winnen.” Laurens erkent dat Oss een imagoprobleem

afnemers stellen wel meer eisen voor hetzelfde geld.

informatie maken we prachtige concepten, die we bij

vader het vak in en is alweer de derde generatie

heeft. “Maar we moeten het ook niet te negatief zien”, vindt

Daar ontkomen ook wij niet aan. We zien het echter

meerdere klanten aan kunnen bieden.”

van het familiebedrijf. De onderneming kent zijn

hij. “In Oss zitten fantastische bedrijven die bijvoorbeeld

ook als kans; bijvoorbeeld door duurzame concepten te

oorsprong in Soest, maar verhuisde 25 jaar geleden

het onderwerp duurzaamheid concreet handen en voeten

ontwikkelen. De doseerpoeders die ik eerder liet zien zijn

Het ondernemerschap heeft zijn leuke en minder leuke

naar Oss. De stad was toen op zoek naar nieuwe

geven. Het verraste me positief hoe dat leeft en hoeveel er

daar een concreet voorbeeld van. Het helpt mensen kosten

kanten, vinden beide mannen. “Zo’n 60% van het werk is

producenten, en Spectro paste goed in dat plaatje.

al is. Daar ligt echt een gouden kans, maar die moet goed

te besparen, wanneer ze een goede hoeveelheid van het

misschien niet leuk. Toch weegt die 40% leuke dingen wél

gegrepen worden.”

middel gebruiken. Wij durven een concept neer te zetten

zwaarder”, vindt Tjarko. “Ik haal er vooral plezier uit als ons

waardoor we misschien wel minder waspoeder verkopen.

product ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Als leerlingen

Dát is duurzaamheid in de praktijk.”

die zoeken naar een maatschappelijke stage deze vinden

“Ik ben misschien het startpunt van een familiebedrijf”,

na over wat de eindgebruiker nu echt nodig heeft. Laurens:

lacht Tjarko Rikkerink (38), directeur/eigenaar van Carlos

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onder-

Gallupa. Hij richtte het bedrijf - dat internetapplicaties

nemen zijn voor Spectro belangrijke onderwerpen.

maakt - zo’n zeven jaar geleden op, vanuit de bewuste

We hebben heel veel mensen in de productie zitten,

Op de vraag hoe klanten het Osse bureau weten te vinden

van een woningcorporatie prettig met onze software

keuze om eigen baas te zijn. Door de jaren heen maakte

dus we zouden ons bedrijf ook prima in Polen kunnen

antwoord Tjarko dat dat eigenlijk altijd via zijn netwerk en

kunnen werken, zónder dikke handleiding. Laurens

Carlos Gallupa een mooie groei door. Inmiddels telt

vestigen, met goedkopere arbeidskrachten. “Toch kiezen

mond-tot-mondreclame gaat. “Grappig”, reageert Laurens,

herkent dit helemaal: “Wij waren laatst in de keuken van

de onderneming zeven vaste medewerkers en twee

we er bewust voor om in Nederland te blijven en te

“dat jij met jouw internetbureau klanten via de ‘ouderwetse’

het Osse gemeentehuis. De mooiste keuken van de stad!

parttimers. Een bewuste keuze om de omvang compact te

investeren in werkgelegenheid in de regio. En waar mogelijk

methode vindt, en wij met een vrij traditioneel product

Ze gebruiken onze producten en zijn er hartstikke tevreden

houden. “Hoe groter het bureau, des te minder creatief en

samen te werken met lokale partijen.” “In onze tak speelt

juist vooral via web leads binnen krijgen.” Toch besteed

over. Dat is toch mooi?”

flexibel vaak, is mijn ervaring”, aldus Tjarko.

het thema duurzaamheid minder”, vindt Tjarko. Laurens

ook Carlos Gallupa tegenwoordig meer aandacht aan

via een door ons ontwikkeld systeem. Of medewerkers

TIBO

TIBO

TIBO

TIBO

toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

12

| TIBO magazine

toekomst in bedrijven oss

toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

TIBO magazine

| 13


van prObleem tOt it-OplOssing

Overal en altijd werken?

alles is mOgelijk in de clOud.

de beste koffie en thee op het werk

Verschillende werelden samenbrengen Het klikt goed tussen bedrijven en gemeente Oss. Ik ben dan ook altijd blij als een ondernemer me rechtstreeks vraagt: wat hebben we aan die As50? Wat is ‘de Kracht van

Online werken heeft de toekomst. In de cloud beheer je met gemak je data, applicaties en gebruikers.

Oss’, het ‘Valorisatieplan’? Wat moet een burgemeester in China, en wat doen Vietnamese ondernemers hier? Een oud verhaal, maar nog altijd actueel: de samenwerking tussen aartsrivalen Van den Bergh en Jurgens. Hoe slaagden zij erin om vanuit het landelijke Oss met margarine de wereld te veroveren? Het begon natuurlijk met een crisis: boterschaarste. Eerst in hevige concurrentie het product ‘marktrijp’ maken. Toen dat lukte, gingen ze samenwerken. Logistiek, marketing, doorontwikkeling en zo zijn makkelijker

Ae n g e lb e rtl A An 20 53 42 l A O s s t 0 412-629133 w w w. I n f O r It.n l

www.travel-team.nl Walstraat 40 - 42 5341 CK Oss T. 0412 - 654 800 E. info@travel-team.nl

als je ze samen doet, op grotere schaal. Het werd een Osse traditie: verschillen samenbrengen. Naast slachterijen kwam een bedrijf dat medicijnen maakte uit organen. Rond agrofood en farma ontstonden bloeiende

logistieke,

grafische

en

andere

bedrijven.

De gemeente stimuleert samenwerken: As50, ‘Kracht van Oss’, Vijf-sterrenregio, Logistiek Platform. Net als voor boterhandelaren en farmaceuten is het vooraf niet altijd duidelijk wat de winst is. We volgen onze intuïtie. Samenwerking stopt niet bij de regiogrenzen, net als de

g oe d i n beeld

economie. Toen een handelsdelegatie ons bezocht, bespraken we het idee van een Vietnamees handelscentrum in Oss. Niet alleen ompakken en distributie van rijst, koffie, soja en

Veel ondernemers worstelen met hun communicatie en presentatie. Ondernemers die kansen laten liggen. Online, waar klanten zich oriënteren. Offline, waar mensen merken ontmoeten, horen of zien. Overal.

diepgevroren vis en schaaldieren, maar ook het bedenken van nieuwe manieren om Oost-Europa te veroveren. Tijdens een Chinareis spraken Brabantse overheden, ondernemers

Wij nemen graag de regierol in handen om uw communicatie efficiënt te organiseren, te produceren en te onderhouden. De regie die zorgen uit handen neemt en uw bedrijf goed in beeld brengt. Zoals het hoort.

en

onderwijsinstellingen

ook

over

een

‘Valorisatieplan’. Er is heel veel kennis bij bedrijven, maar ook bij onderzoekers. Juist als verschillende soorten kennis bij elkaar komen, creëer je grote kansen op innovatie en nieuwe markten. Begin dit jaar publiceerden we samen dat Valorisatieplan, waarmee we stimuleren dat groepen elkaar opzoeken en hun krachten bundelen. Als dat op gang komt, zet de overheid een stapje terug. Het is dan aan de ondernemers, om net als hun illustere voorgangers de horizon af te speuren naar kansen. Zoals Zwanenberg het heldere idee kreeg om de jonge

marcel bonte

t 06 121 562 72

www.inpicto.nl

farmacie te koppelen aan de oneetbare nevenproducten van de Osse slachterijen. Zoals twee Osse families in boterschaarste een kans zagen. Hun concurrentie en later hun samenwerking zorgde ervoor dat de Osse economie tot

Wobine Buijs

grote hoogten steeg. Wat houdt ons tegen?

burgemeester gemeente Oss

TIBO toekomst in bedrijven oss

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

TIBO magazine

| 15


Foto impressie

TIBO eindejaarsbijeenkomst Het jaar uitluiden ĂŠn vooruitkijken

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer in volle gang. Maar in dit magazine maken we toch nog even plaats voor een mooie terugblik op de eindejaarsbijeenkomst van TIBO. Zoals ieder jaar weer een uitgelezen moment om nog eens even met elkaar het afgelopen jaar te bespreken. Naast de aangesloten Osse ondernemers waren ook burgemeester Wobine Buijs en wethouder Jan van Loon erbij.

Bijzondere aandacht was er voor Dat is Oss. Een initiatief waarmee Osse bedrijven en instellingen samen laten zien waar ze trots op zijn binnen onze gemeente. TIBO toekomst in bedrijven oss

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

Agenda 20 maart

Algemene Leden Vergadering

18 april

Thema- lunchbijeenkomst

30 mei

Masterclass

5 september City Dinner

17 okt

Themabijeenkomst of bedrijfsbezoek

12 december

Eindejaarsborrel

16

| TIBO magazine

TIBO magazine

| 17


Profiteer nu het nog kan van veel fiscaal voordeel.

100% SUV, 0% bijtelling.

DE KUNST

T 0412 475488 I www.spoorp.nl

Vanaf

DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN DE KUNST VAN SAMENWERKEN VAN SAMENWERKEN

€ 43.490,Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid EV)

DE KUNST 0% BIJTELLING

VEEL FISCAAL VOORDEEL VOOR ONDERNEMERS

BRANDSTOFBESPAREND

TREKVERMOGEN 1500 KG

ACTIERADIUS 900 KM

Autobedrijf Huiskes BV Obrechtstraat 1 • 5344 AT Oss • 0412-634006 WWW.AUTOHUISKES.NL

STANDAARD 4WD

CO2-uitstoot <49 g/km. Prijzen inclusief BTW (BPM € 0,-), tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard specificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

ADVERTORIAL

DE KUNST

DE SNELSTART VOOR IEDERE WEBWINKELEIGENAAR Wanneer men de keuze maakt om te starten met een webwinkel, zijn er over het algemeen veel schakels te maken: een vormgever, een bouwer, een fotograaf, een tekstschrijver, een online marketeer en voorraadbeheer en logistiek. Dit is niet gek natuurlijk, want het opzetten van een webwinkel vereist nou eenmaal veel kennis, wat weer tijd en kosten met zich meebrengt. Om over projectmanagement nog maar niet spreken. Dit kan allemaal veel eenvoudiger en efficiënter! Daarom hebben Apostle, Texperts, DePostbode en WebwinkelinBeeld de handen ineen geslagen en vormen ze een hecht team dat het complete proces van het maken van een webwinkel beheerst. Het mooiste is, u heeft één aanspreekpunt, die er voor zorgt dat de juiste specialist op het juiste moment wordt ingeschakeld. WebwinkelCompleet is de snelstart voor iedere webwinkeleigenaar. In vier stappen beschikt u over een professionele webwinkel. Het ontwerp in uw huisstijl, omzetverhogende teksten die scoren bij Google, productfoto’s waarbij de concurrentie haar vingers aflikt en dat alles in een zeer eenvoudig CMS-systeem. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om het voorraadbeheer en verzending en online marketing uit te besteden. www.webwinkelcompleet.nl

DE KUNST DE KUNST

Volg TIBO op twitter.com/tibonet

De kunst van samenwerken

Meer klanten, Meer oMzet

Tibo Tweets DE KUNST VAN SAMENWERKEN Wobine Buijs @wjlbuijs Vlak voor het eten een blik op artikel NRC over UNOX- Fabriek, we werken iedere dag aan een betere toekomst @DatisOss :-) NBrabantNWS @NBrabantNWS Erik Visser is de nieuwe ondernemer van MultiCopy Oss

Sprangers @SprangersCom Onze PR & communicatie-inspanningen werpen zijn vruchten af: stichting www.terminalethuishulpmaasland.nl heeft er weer nieuwe vrijwilligers bij. Super! DutchCowboys @dutchcowboys Consumenten willen een betere wereld en minder marketingonzin

Boer Spierings Boer Spierings @BoerSpierings Om duurzaamheid te bereiken moeten wij allen eten wat onze grootmoeders als voedsel zouden herkennen

Hendrik Hoeksema @HendrikHoeksema Misschien moeten provincies Antwerpen en Noord-Brabant samen het winkelen in Brabant als merk wegzetten ipv iedere stad promoten.

Samenwerken2punt0 @Aanbestedings_A Kunnen we het ons nog veroorloven: complexe aanbestedingen? En producten van ver? Maasmeanders @Maasmeanders Een heleboel Maasmeander leden met rode wangen achter de pc.... Workshop Social media! Wordt vervolgd... Peter ter Horst @PeterterHorst Erg onder de indruk van presentatie van een ‘foto-lab’ vanmiddag. Mega investering, maar zeker om over na te denken. Tjarko @tjarko Uiteindelijk een pitch winnen van meer dan 10!! andere bureaus is toch wel gaaf. Traject duurde uiteindelijk 3/4 jaar maar nu binnen. MaasdijkMarathon @MaasdMarathon Leuk dat de wethouder de Maasmeander Wandeling noemt als haar sportprestatie van het jaar! @SportinOss #sportgala2013 Ardy van de louw @ardypublicity Goed gemotiveerde organisatoren en ambtenaren van @gemeenteoss waren vanmiddag met elkaar in gesprek over #Evenementenbeleid.

DE KUNST

Angelenweg 135 | 5349 TG Oss | T 0412 69 65 67 | I www.webwinkelcompleet.nl | E info@webwinkelcompleet.nl

WEBWINKELCOMPLEET

TIBO magazine

| 19


Leonard Steetsel, directeur IBN Arbeidsintegratie:

“Nu investeren in het arbeidskapitaal van morgen” Bijna elke dag bericht de media over de oplopende werkeloosheidscijfers in ons land. En het eind lijkt nog niet in zicht. Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe zij hun personeel binnen boord kunnen houden. Laat staan dat er ruimte is voor investeringen in nieuwe medewerkers. De kansen voor stagiaires en starters op de arbeidsmarkt worden steeds kleiner. “Een zorgelijke tendens”, zegt Leonard Steetsel, directeur IBN Arbeidsintegratie, “want mede door de vergrijzing hebben is dit nieuwe arbeidskapitaal straks hard nodig voor de continuïteit van de bedrijven in onze regio.” Onontbeerlijk netwerk

opbouw, maar ook door ons netwerk te gebruiken en

Steetsel: “In Oss zien we nu pas goed wat de gevolgen

mensen door te detacheren naar andere bedrijven.

zijn van het wegvallen van bijvoorbeeld MSD als

Hierdoor kunnen wellicht dure afscheidsregelingen

werkgever. Het percentage werklozen is met zo’n 9,5%

voorkomen worden. Daarnaast kennen we de weg naar

groot. Gelukkig hebben we een ondernemersklimaat

de vele soorten subsidies op personeelsgebied. Zo zijn er

waarin een

vechtersmentaliteit heerst. Oss is een

momenteel gelden beschikbaar voor het in dienst nemen

broedplaats voor mooie initiatieven zoals De Kracht van

van werkelozen en mensen met een afstand tot de

Oss en Pivot Park. Of wat te denken van Starters Succes

arbeidsmarkt. Die kunnen oplopen tot € 5.000 euro per

Oss dat beginnende ondernemers helpt met zaken zoals

werkplek. Daar zouden ondernemers nog beter gebruik

acquisitie en marketing. En daarnaast ook een basis biedt

van kunnen maken.”

voor het opbouwen van een eigen netwerk. Onontbeerlijk,

“Creatieve ondernemers die out of the box kunnen denken, en niet bang zijn voor concurrentie, hebben een voorsprong”.

IBN

zeker in deze tijd. Als je iets zelf niet in huis hebt, haal

Kennis delen

je het daar. IBN is niet voor niets onderdeel van de

Ook Tibo speelt in op het delen van kennis met elkaar.

ondernemersvereniging TIBO. Wij zijn in deze club van

Sinds vorig jaar organiseert TIBO Masterclasses rond

voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen zij mensen

MKB en MKB plus één van de grootste spelers, maar ook

thema’s zoals acquisitie. Helemaal voor en door eigen

met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald

wij leren veel van anderen.”

leden. Ook dit is een manier van gebruik maken van

durft te maken van elkaars kennis kun je tot bijzondere

werk. Zo’n 4.000 gemotiveerde medewerkers hebben een

elkaars kennis. Tevens krijgt de website een update met

ontdekkingen komen. “Het belang van stageplaatsen

passende baan bij of via IBN.

onder ander een connectie naar de Linkedin profielen

moeten we ook niet onderschatten. De studenten die

van alle leden. Als je weet waar anderen goed in zijn, kun

het niet lukt een goede werkleerplaats te vinden, kunnen

In de markt is IBN succesvol door innovatief en pro-actief

je ze daar makkelijker op bevragen.”

simpelweg niet afstuderen. Dat terwijl we dat nieuwe

ondernemerschap. IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN

arbeidskapitaal door de demografische ontwikkelingen

Productie en IBN Kwekerijen steken met kop en schouders

op korte termijn hard nodig hebben. Net zoals goed

uit boven de middelmaat. Om in de markt te kunnen blijven

“Wie nu in mensen investeert, zal zien dat het zich terugbetaalt.” Elkaars kwaliteit

IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie

“Als ondernemers binnen Oss, zouden we nog beter

Investeren in mensen

gebruik moeten maken van elkaars kwaliteiten. Als je

Natuurlijk

dat

opgeleid technisch personeel waar nu al op wordt

floreren, zijn er strategische samenwerkingen aangegaan

dat durft, kun je tot bijzondere ontdekkingen komen.

werkgevers in moeilijke tijden geneigd zijn zich naar

misgegrepen. Daarnaast zouden we kunnen denken aan

met bedrijven zoals Vebego en Medica.

Zo hebben wij als IBN Arbeidsintegratie experts in huis

binnen te richten. Maar hij ziet kansen voor wie de

een regionale arbeidspool, waardoor we de mobiliteit

op het gebied van de wet Poortwachter. We kunnen

deuren en ramen open zet. “Creatieve ondernemers

van medewerkers tussen bedrijven kunnen bevorderen.

bijvoorbeeld helpen als een bedrijf medewerkers naar

die out of the box kunnen denken, en niet bang zijn voor

Ook op deze manier kunnen we het arbeidskapitaal ten

ander werk wil begeleiden met een goede dossier

concurrentie, hebben een voorsprong.” Als je gebruik

volle benutten.

heeft

Steetsel

er

begrip

voor

TIBO

TIBO

TIBO

TIBO

toekomst in bedrijven oss

www.ibn.nl

toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

20

| TIBO magazine

toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

TIBO magazine

| 21


Hoeveel geld gooit u jaarlijks weg? Suzan Bongers L a n g e We i d e 2 8 • 5 3 9 7 A H L i t h • 0 6 - 2 2 5 6 2 5 1 3

Alles onder één dak, van de eerste sommatie tot en met de tenuitvoerlegging van het vonnis: onze drie disciplines sluiten naadloos op elkaar aan. Wij nemen u uw financiële zorgen efficiënt uit handen.

i n f o @ s b s p l u s . n l • w w w. s b s p l u s . n l

Obrechtstraat 29, 5344 AT Oss T 0412 64 22 33 E info@seuren-vlies.nl

www.seuren-vlies.nl

van prObleem tOt it-OplOssing

SprangerS regiSSeert

Overal en altijd werken?

alles is mOgelijk in de clOud.

VOOR JAAR VOOR JOU

KRUISSTRAAT 2-6 OSS WWW.TERHORSTVANGEEL.NL

Online werken heeft de toekomst. In de cloud beheer je met gemak je data, applicaties en gebruikers.

Voor al uw vastgoedadvies! Kruisstraat 50 5341 HE Oss E sprangers@sprangers.com

T 0412 639444

www.sprangers.com

A e n g e lb e r t l A A n 2 0 5342 lA Oss t 0 41 2 -6 2 91 3 3 w w w.I n f O r I t.n l

Postbus 455 5240 AL Rosmalen Hintham 117c Rosmalen

T 073 641 33 12 F 073 643 03 98 I gloudemans.nl

taxatie – onteigening – gebiedsontwikkeling – planschade – nadeelcompensatie schadevergoedingsrecht – vastgoed – planeconomie – voorkeursrecht – beleid – rentmeesterij


Samenwerken, samen sterk Ondernemend Oss pakt de koe bij de horens. Vanuit de gedachte dat je met stilzitten en afwachten geen problemen oplost, kwamen begin 2010 Rabobank Oss e.o., gemeente Oss, Kamer van Koophandel Brabant  en lokale ondernemersverenigingen bij elkaar rond de centrale vraag ‘Wat kunnen we doen om de Osse economie te helpen?’ Onder aanvoering van Rob Prins als voorzitter van De Kracht van Oss zag een gezamenlijk manifest het daglicht, net als een stimuleringsfonds met bijdragen van gemeente, Rabobank, OIK en TIBO. Wat wil de Kracht van Oss? ‘Behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe

kans van slagen hebben. Dan vind je De Kracht van Oss aan je

economische activiteiten toe te voegen aan de bedrijvigheid’

zijde! Met zogenaamde ‘zaaigelden’ investeert De Kracht van

is de kern waar het om draait. En dat kan op verschillende

Oss geld in innoverende projecten die het potentieel hebben

manieren, maar wel met een centraal uitgangspunt:

om op termijn werkgelegenheid te genereren. Ook zoekt

samenwerken en verbinden. Vrij vertaald: ondernemers

De

en bedrijven, blijf niet op je eiland zitten; zoek elkaar op en

en organisaties binnen Oss om vanuit die kracht de

bekijk of je samen ideeën kunt uitwerken tot weloverwogen

Osse economie te versterken. Een overzicht van die

plannen die iets toevoegen aan de bedrijvigheid in Oss én

samenwerkingsverbanden en projecten vindt u hier.

Kracht

van

LOGISTIEK - Logistiek platform Oss

STARTERS - Starters Succes Oss

Oss geldt als multimodaal knooppunt

Starters Succes Oss (SSO) stimuleert

voor Zuidoost Nederland. Met de ligging

startende ondernemers in de vorm

aan de spoorlijn Den Bosch- Nijmegen,

van

de Maas en belangrijke snelwegen als de

begeleidingstraject. Het brengt starters

A50/A59 is Oss uitstekend bereikbaar

en coaches bijeen in een netwerk waar

over spoor, water en weg. Voor logistieke

ervaringen worden gedeeld en adviezen

bedrijven dus ideaal als vestigingsplaats.

worden uitgewisseld.

De logistieke dienstverleners die sinds

www.starterssuccesoss.nl

een

intensief

coachings-

Oss

naar

clustering

van

branches

en

2009 samenwerken in het Logistiek Platform Oss (LPO) bevestigen dat.

Successen:

www.logistiekplatformoss.nl

• 3 netwerkbijeenkomsten: kick-off bij gemeente Oss, FC Oss en Pivot Park

Successen:

• thematische workshops

• minicongres spoorgoederenvervoer in

• 111 intakegesprekken met starters,

samenwerking met ProRail • bezoek van delegatie uit Vietnam

geresulteerd in 51 starterscontracten • 10 starters in intensieve coaching

• binnenhalen Nationale Distributiedag 2013 • intentie tot regiobrede samenwerking op logistiek gebied

24

| TIBO magazine

TIBO magazine | 25


ADVERTORIAL

de kracht van oss vervolg GRAFISCH - Media Print & Packaging Group

AGRO - ZLTO Afdeling Oss

In de Media Print & Packaging Group (MPPG) werken Osse

De samenwerking Agro, agrotoerisme en het buitengebied

partijen uit de grafische- en verpakkingsindustrie aan een

(Stichting Maasmeanders) heeft potentie. Er gebeurt heel

gezamenlijke marktbewerking op nationaal en internationaal

veel op het gebied van Agro, maar betere samenwerking kan

niveau. Om zo te werken aan versterking van de Osse

nog meer voordeel en efficiency bieden. Bovendien kampt de

economie en werkgelegenheid te behouden en te creëren.

sector met veel onbekendheid en een imagoprobleem.

Daarnaast heeft ze als interne doelen de inkoop- en bedrijfsprocessen te verbeteren en een betere aansluiting

Kansen:

op de arbeidsmarkt en kennisinstellingen te bewerkstelligen.

• Rabobank Bernheze heeft een programma (leergang)

Ook werkt de Media Print & Packaging Group aan

in voorbereiding gericht op imagoverbetering,

productinnovatie en businessconcepten.

Oss kan hierop aansluiten • Pilot om best practices zichtbaar te maken;

Successen:

proactief presenteren aan de markt

• gezamenlijke presentatie op Marcom-beurs Andere kanshebbende sectoren, in oriënterende fase zijn

• inspiratiesessie om ambitie nader te definiëren,

CHEMIE en METAAL.

gericht op internationale marketing en productinnovatie • uitwerking in samenwerking met gemeente en Logistiek Platform Oss

projecten vanuit kracht van oss WEBSHOP

DUURZAAMHEID - Duurzaam Dossier

Oss heeft sinds oktober 2012 een digitaal warenhuis waar

‘Duurzaam’, een breed begrip, waarvan niet altijd duidelijk is

centrumondernemers collectief hun producten aanbieden.

waar het voor staat. Met het initiatief ‘Duurzaam Dossier’ wil

De shop heeft als doel het gezamenlijk benutten van de

De Kracht van Oss meer inzicht geven in hoe Osse bedrijven

kansen die het internet (clicks) biedt als snel groeiend

duurzaam denken en doen hebben ingebed in hun bedrijfs-

verkoopkanaal, in combinatie met de kracht van de fysieke

voering. Dit start met een kick-off congres op 19 maart 2013.

winkels (bricks) in centrum Oss.

www.dekrachtvanoss.nl/duurzaam

STEEDS MEER BEDRIJVEN ACTIEF OP SOCIAL MEDIA Zowel voor business-to-consumer als business-to-business bedrijven kan de inzet van social media veel opleveren. Denk bijvoorbeeld aan merkbekendheid, engagement, leads en zelfs meer omzet! Het is dus niet gek dat u graag aanwezig wil zijn op platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Maar vaak blijkt dan men geen duidelijk idee heeft over hoe zich te positioneren op deze kanalen, welke voor hen relevant zijn of welke doelstellingen hierbij passen. Met de Apostle academy worden bedrijven aan de hand meegenomen om een expert op social media te worden. Hierbij wordt eerst werk uit handen genomen zodat u de beschikking krijgt over een interactieve, passende social media omgeving. Vervolgens leert u hiermee om te gaan en draagt Apostle het werk weer aan u over. De managementtool van Apostle helpt hierbij. Deze tool maakt het mogelijk een social media-planning op te stellen en de verschillende kanalen te beheren. Alle statistieken worden bijgehouden waardoor social media-campagnes kunnen worden gemonitord en bijgestuurd. Tenslotte scant Apostle duizenden online nieuwsbronnen af op zoekwoorden om hierop direct te reageren. Zodoende wordt het imago van uw bedrijf bewaakt en kunnen er direct leads worden gegenereerd. Check www.apostle.nl.

® spread your social news!

Veemarktkade 8 Ingang K | 5222 AE ‘s-Hertogenbosch | T 073 62 72 639 | I www.apostle.nl | E info@apostle.nl

www.webshopcentrumoss.nl FOOD - Brabantse Bonenburger BEDRIJVEN KRACHTTOUR

Dalco Food uit Oss ontwikkelt samen met ZLTO en HAS

Ter verbetering van het imago en het meer zichtbaar maken

Den Bosch een ‘hybride’ vleesproduct met producten uit

van de bedrijvigheid in Oss zullen verschillende branches

eigen streek: de Brabantse Bonenburger. Deze burger kan

gezamenlijk open dagen organiseren voor het publiek uit Oss

een antwoord zijn op de stijgende vraag naar voedsel in

en omgeving. De eerste krachttoer staat gepland voor 1 juni

de wereld, maar waarvoor minder dierlijk product nodig is.

2013, voor de sectoren Logistiek & Grafisch.

De receptuur is nu in de testfase. www.dalco.nl

CROWDSOURCING In samenwerking met Pivot Park is een pilot opgestart. Er is een ambitieus en kansrijk plan gemaakt om een nieuwe

TIBO

TIBO

TIBO

TIBO

toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

toekomst in bedrijven oss

manier van het detecteren van Q-koorts (of de ziekte van Lyme) door middel van crowdfunding te financieren. www.pivotpark.nl

De nieuwe Toyota Auris. Zo zuinig, daar ben je zuinig op.

toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

Groter, sportiever, dynamischer en mooier dan ooit. De nieuwe Toyota Auris is een auto om zuinig op te zijn. En uiteraard is hij ook zeer zuinig voor u. Zeker als u kiest voor een Auris Hybrid. Dan profiteert u ook nog eens van een bijtelling van slechts 14% én standaard CVT-automaat. De nieuwe Toyota Auris is er al vanaf € 18.650,-. Lease vanaf € 339,- per maand. Voor zakelijke rijders zijn er speciale lease-uitvoeringen met extra klantvoordeel. U bent van harte welkom. Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 3,8L/100km (26,3km/L) t/m 6,1L/100km (16,4km/L) CO2 87-140 gr/km. Prijs/prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Info via zakelijk@toyotafs.nl. Afgebeeld: Auris 1.8 Hybrid Lease Pro € 27.830,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

Jos van Boxtel

Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355 www.josvanboxtel.nl 26

| TIBO magazine


we zijn volop in beweging De grafische sector ontwikkelt zich in hoog tempo. Bij grafisch vakmanschap horen ook creativiteit en hoogwaardige ICT-oplossingen. Begin 2012 hebben twee gevestigde namen in de grafimediawereld hun krachten gebundeld: Kampert Drukwerk en Nauta & Haagen beide gevestigd in Oss - zijn samen verder gegaan als Kampert-Nauta. Vanuit een compleet vernieuwd bedrijfspand bieden ze ruim 120 jaar aan kennis en ervaring én een eigentijdse kijk op het vak. Voor alle mede-Tibo-leden zetten ze graag hun deuren open!

Het is heel plezierig om via TIBO geregeld met collega ondernemers bij elkaar te komen. Je herkent elkaars uitdagingen, je leert van elkaars ervaringen, je doet nieuwe contacten op... En het is natuurlijk mooi meegenomen dat het ook nog eens erg gezellig is! John Keijzers

TIBO achter de schermen bij Kampert-Nauta 28

| TIBO magazine

De meeste ondernemers kennen ons wel van naam, maar weten niet precies wat we doen. Iets met ‘drukken’ ja, maar dat dekt de lading al lang niet meer: zowel het vakgebied als ons bedrijf is volop in beweging. Deze middag was een mooie kans om aan onze mede-TIBO-leden te laten zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is op grafimediagebied. En natuurlijk zijn we er stiekem best trots op dat wij daarin een voorloper zijn. Richard Kampert

TIBO magazine

| 29


ADVERTORIAL

TIBO achter de schermen bij Kampert-Nauta vervolg

Alsof je het vasthoudt “Goede productfotografie zorgt voor rust in een webshop en voor koopdrang bij de consument”, stelt Hans van der Lee, directeur van depostBode. “Het is bewezen dat dit kan leiden tot een verkoopstijging van 40%.” Reden voor Van der Lee om onlangs te starten met WebwinkelinBeeld. Zij maken in een eigen studio of op locatie de perfecte foto’s voor webshops. Productfotograaf Pieter Smits doet dat met behulp van een zelf ontworpen led-tafel, een Packshotspin en een Packshot Creator. “Met deze computergestuurde apparatuur kunnen we voor optimale belichting zorgen voor grote én kleine producten.” 360o animaties Voor alle productfoto’s van WebwinkeldinBeeld geldt dat ze haarscherp zijn, zeer kleurecht en een gedetailleerde weergave van structuren en materialen geven. Bovendien maken zij het mogelijk voor een consument om het product van alle kanten kan bekijken. “Dit doen we door middel van 360 graden fotografie. We maken van verschillende kanten een foto. Deze producten worden vrijstaand gemaakt in het beeld en de fotoserie wordt verwerkt tot een animatie. Bezoekers van een webshop kunnen dan zelf de producten ronddraaien en erop in- en uitzoomen. Hierdoor krijgen zij een waarheidsgetrouw beeld van het product. Het is bijna alsof je het product vasthoudt in een winkel.” De animaties kunnen aangeleverd worden in Flash of HTML5, zodat deze algemeen goed bruikbaar zijn voor het internet.

Partner WebwinkelCompleet Door het groeiende aantal webshops constateerde Van der Lee bij depostBode een forse toename van pakketverzending. Een ontwikkeling die in combinatie met zijn passie fotografie leidde tot het idee om WebwinkelinBeeld te beginnen. “Ik zag kansen om klanten een compleet pakket aan te bieden. Eigenaren van een online winkel kunnen hier een stelling huren, zodat ze zelf geen opslag hebben. En we kunnen de producten natuurlijk vanuit depostBode verzenden.” Een stapje verder kan ook. WebwinkelinBeeld is partner van WebwinkelCompleet. Daarin wordt samen gewerkt met Apostle en Texperts zodat zij volledige webshops kunnen leveren.

Angelenweg 135 | 5349 TG Oss | E info@webwinkelinbeeld.nl | T 0412 – 69 65 66 30

| TIBO magazine


kijk op ondernemend Oss vanaf de zijlijn

Mooi

Tijd om het eens te hebben over stierenballen. Of beter nog, het gebrek daaraan. Een passend onderwerp voor dit

is geen

40 jaar utiliteit en beveiliging

bij mij het Waku Waku-gevoel weer helemaal terug.

www.tijssen-elektro.nl

Toen we na een rondje langs konijnen, caviaâ&#x20AC;&#x2122;s, varkens en ezels weer thuiskwamen besloot ik daarom eens lekker

Of uw communicatiemiddelen

in de dierenencyclopedie te bladeren. Gewoon even wat

de doelgroep aanspreken wèl.

Kom proeven van onze vernieuwde kaart! De juiste middelen op het

lezen over de wonderen van het dierenrijk. Ik sla het boek open op een willekeurige pagina en kom uit bij de letter O. Na de Oehoe en de Orka, viel mijn oog op de Os.

www.gruntjes.nl juiste moment helder en herkenbaar inzetten. Voor een

Raadhuislaan 23a Oss

voor het regionale ondernemersgilde, niet dan? Na een bezoekje aan kinderboerderij De Elzenhoek was

argument.

Gruntjes Vormgeving

mooie nieuwe blad waarin ik me heel even mag etaleren

Restaurant Den Uiver

maximaal rendement.

T 0412 690 887

Torenstraat 3 Megen 0412-462548

M 06 15336799

ballen En al hield het dier zich op de foto groot en probeerde het zo stoer mogelijk de camera in te kijken, het is en blijft toch echt een ontmande stier.

www.denuiver.nl

In mijn hoofd popte de vraag op in hoeverre onze gemeente lijkt op deze vierpotige naamgenoot. Een os staat bekend om zijn grote werkkracht. Ik zie u, gewaardeerd lezer van mijn eerste epistel, al driftig knikken: die vergelijking klopt. Het is ook een groot beest. Met wat fantasie past dat ook bij de flinke oppervlakte

FC OSS MEDIA

van Oss. Maar in hoeverre is Oss een gemeente zonder - u weet wel? Geef toe, het getuigt van lef als je midden in het stadscentrum een pand als dat van de V&D toestaat en handhaaft. Maar of dat nu het soort durf is waar je trots op moet zijn? Flauw voorbeeld, er zijn natuurlijk betere! Daadkracht toont de Osse charmeur als het gaat om het veroveren van een nieuwe liefde. Berghem, Herpen, Ravenstein, Lith, Lithoijen smachtten al voor deze Brabantse Don Juan en het lijkt een kwestie van tijd en

Wenst u veel plezier met het lezen van de eerste uitgave van TIBO-magazine.

ook Geffen valt in katzwijm. Als het gaat om het grijpen van kansen of beginnen van iets nieuws, durven inwoners van de gemeente ook stoer te zijn. Kijk naar een project als het Pivot park of de innovatieve N329 en wat te denken van evenementen als Winterland of de verlichte carnavalsoptocht (chauvinisme is mij als Berghemnaar natuurlijk niet vreemd!). Dus daar loopt de vergelijking met het rund mank:

Contact: Bart van Grinsven T 06-43002502 E bart.van.grinsven@fcoss.nl

Oss is geen gemeente zonder ballen, maar een fier raspaard. Ik blader toch nog maar even verder door die dierenencyclopedie, een rund aanzien voor een paard

Lard van der Veerdonk

dat kan de beste overkomen toch?

Columnist

TIBO toekomst in bedrijven oss

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 1.pdf

van ons allemaal

www.fcoss.nl

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 2.pdf

TIBO toekomst in bedrijven oss

pagina 3.pdf

columnist

TIBO magazine

| 33


ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

SUCCESROUTE TIBO CITY DINNER

b

In 2012 namen 225 gasten deel aan het City Dinner. Het aantal zegt voldoende. Bij uitstek het meest succesvolle evenement dat de ondernemersvereniging organiseert. En dat is al tien jaar. De deelnemers worden in de watten gelegd door de organisatie en verschillende restaurants.

Verdeeld in groepen van acht personen worden

hetzelfde, maar wordt er anders gekookt. Publicity

de gasten door Vervoerservice Van Driel langs

zorgt ervoor dat de avond volgens een strakke planning

een driegangenmenu gevoerd. Met een wisselende

verloopt en er niemand achterblijft. Hotel De Weverij

tafelindeling wordt elke gang in een ander restaurant

ontvangt de gasten voor een aperitief en de naborrel.

gegeten. Kriskras rijden zo’n 30 busjes door de omgeving,

Wisselende restaurants koken en de gele bussen rijden

zodat ondernemers kunnen ontmoeten, kennismaken

af en aan. Het concept klopt. Complimenten voor alle

en netwerken. En natuurlijk genieten. Zeven chef-koks

bedrijven die door de jaren heen aan de succesroute

krijgen de vrijheid om met hetzelfde boodschappenlijstje

hebben bijgedragen. Drie daarvan worden op deze pagina

mooie gerechten te serveren. Overal is het menu

uitgelicht.

Koozie oss

a

Beleef eten en drinken! Even een biertje of wijntje drinken? Lekker een hapje eten?

a

Of een hele avond gezelligheid? Bij Koozie geniet je van vakmanschap en gastvrijheid, zonder dat we daar ingewikkeld over doen. Bovendien kies je bij Koozie voor je eigen sfeer. Een borrel of biertje in het ‘Café’, schuif aan bij de kok in de ‘Kitchen’ of eet ‘op niveau’ in de ‘View’. In ons loft-achtige interieur is elk plekje bijzonder. Voor informatie kijkt u op www.koozie-oss.nl

b

Restaurant Den Uiver Restaurant Den Uiver is gevestigd in een boerenhoeve uit 1870 midden in het historische centrum van het stadje Megen. Anders dan het jaartal doet vermoeden is het een zeer eigentijds restaurant met een warme, moderne uitstraling, een eigentijdse menukaart waarin de seizoenen duidelijk herkenbaar zijn en natuurlijk een met zorg samengestelde wijnkaart. Voor na het diner beschikken wij over een leuke koffiekaart en een exquise collectie digestieven. Ook voor bruiloften, recepties en presentaties bieden wij u ideale faciliteiten. www.denuiver.nl

C

City Hotel In het centrum van Oss, aan de statige Raadhuislaan, bevindt zich het viersterren City Hotel met twee uitstekende restaurants. Restaurant La Couronne, onderscheiden met Michelin’s Bib Gourmand, is de ideale locatie voor zakenlunches of een diner op niveau. De à La Carte kaart kenmerkt zich door het gebruik van dagverse, luxe producten. De eigentijdse Brasserie De Serre is afgelopen najaar volledig vernieuwd. Op het menu staan eerlijke gerechten met verse, pure ingrediënten. Via de tabletmenukaart krijgt u direct extra informatie over het gerecht. www.cityhotel.nl

c


ik zoek versterking die me op het lijf geschreven is.

Ons netwerk zit barstensvol ambitieuze professionals (uitsluitend HBO en hoger).

Beschrij de functfie

En het mooie is: we hebben alle kandidaten uitgebreid getest. Ons voorstel: zullen we eens kijken of er iemand tussen zit op die u op het lijf geschreven is? Dat kan door uw eisen â&#x20AC;&#x2DC;op het lijf te schrijvenâ&#x20AC;&#x2122; en ons toe te sturen. Bellen of mailen gaat sneller: 0412 641 495 opjelijfgeschreven@herBertsgroep.nl

Interim Management

Werving & Selectie

Hescheweg 157, 5343 AA Oss

T (0412) 641 495

Assessments

info@herbertsgroep.nl

Tibo magazine voorjaar 2013  
Tibo magazine voorjaar 2013  
Advertisement