Page 3

ERLIJIOA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 6.5 Erlijio nagusien adierazpen artistikoen ezaugarriak ezagutzen ditu.

7. KRISTAU FEDEAREN GIZARTE-KULTURA ADIERAZPENEI buruzko gaitasunak 7. HELBURUA: Gizarte eta kultura inguruan dauden jatorri erlijiosoko usadio eta ohiturak deskribatzeko eta beraietan gogotsu parte hartzeko gaitasuna. LEHENENGO ZIKLOA BIGARREN ZIKLOA HIRUGARREN ZIKLOA 7.1 Atseginez bat egiten du jai baten prestaketan edo gogotsu parte hartzen du bertan.

7.1 Herri erlijiotasunaren adierazpenetan agertzen den bibliako erreferentziaren bat ezagutzen du.

7.1 Beren inguruan zein munduan, gizabanakoen eta gizartearen aurrerapena eragin duten pertsona nabarmenen istorioa baloratzen du.

8. INGURUAN DAUDEN BESTE ERLIJIO BATZUEI buruzko gaitasunak 8. HELBURUA: Kristau historiako gertaera, egoera eta pertsonaiak gaur egungo kristau elkartearen gertaera esanguratsuetan eta Euskal Herriko kultura ondarean eta mendebaldeko kultura ondarean agertzen diren erlijio gertaeraren kultura adierazpenetan ikusteko gaitasuna.

LEHENENGO ZIKLOA

BIGARREN ZIKLOA

HIRUGARREN ZIKLOA

8.1 Inguruko talde erlijiosoren bateko pertsonaren bat ezagutzen eta izendatzen du

8.1 Historiako pertsonaiaren batengan edo gertaeraren baten era eredugarrian betetzen den kristau moralaren arau edo oinarria identifikatzen du. 8.2 Bere inguruko gertaera erlijiosoei buruzko istorio eta kontakizunak irakurtzeko interesa du.

8.1 Bere gaur egungo gizarte eta/edo erlijio inguruarekin zerikusia duten historiako pertsonaia eta/edo gertaeren aurrean estimua erakusten du.

9. INGURUAN DAUDEN BESTE ERLIJIO BATZUEI buruzko gaitasunak 9. HELBURUA: Kristau erlijioarenetatik desberdinak diren sinesmen eta uste sendoak aitortzen dituzten inguruko gizabanako eta talde erlijiosoekin bizikide izateko eta elkarlanean jarduteko gaitasuna.

LEHENENGO ZIKLOA

BIGARREN ZIKLOA

HIRUGARREN ZIKLOA

9.1 Beste erlijio batzuen arau moralak errespetatu egiten ditu.

9.1 Inguruko erlijioen sinesmen nagusien eskema edo mapa kontzeptuala egiten. 9.2 Badaki beste erlijio batzuetako ospakizun erlijiosoetan nola jokatu behar duen. 9.3 Beste erlijio batzuen doktrinen oinarrizko gertaera eta sinesmenak antzematen ditu irudietan, eraikuntzetan eta adierazpenetan. 9.4 Bere inguruko talde erlijiosoak errespetatu eta baloratu egiten ditu eta, era berean, talde jakin bateko (esate baterako, kristau elkartea) kide izatearen inguruko arrazoiak ematen ditu.

TIBOLI, 5. 48007 BILBAO TNOA: 94 4457240 Faxa: 94 4457004 e-mail: 014149aa@hezkuntza.net

Erlijioa. Gutxienezko Helburuak  

Gutxienezko helburuak Erlijio arloan

Erlijioa. Gutxienezko Helburuak  

Gutxienezko helburuak Erlijio arloan

Advertisement